Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)"

Transkriptio

1 Kokouskutsu 5/ (12) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko klo Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras, pj. prof. Risto Rinne prof. Jukka Husu prof. Arja Virta prof. Arto Jauhiainen prof. Maarit Silvén yliopistotutk. Jaana Lepistö leht. Kristiina Heikkilä leht. Ulla Rohiola yliopistonleht. Päivi Pihlaja koulutusjoht. Päivi Granö opisk. Niklas Kulju opisk. Aleksi Leino opisk. Miikka Korventausta opisk. Milja Lappalainen opisk. Annika Oksanen (prof. Joel Kivirauma) (prof. Pasi Koski) (prof. Harry Silfverberg) (apulaisprof. Tero Järvinen) (prof. Eila Lindfors) (yliopistonleht. Lauri Kemppinen) (yliopisto-opett. Anu Tuominen) (leht. Ritva Aarras-Saari) (reht. Anna-Maija Katajisto) (leht. Annukka Jauhiainen) (yliopisto-opett. Marita Neitola) (opisk. Jesper Lempiäinen) (opisk. Samuli Heino) (opisk. Anette Säkö) (opisk. Laura Laurila) (opisk. Jonna Määttä) t Sihteeri opintopäällikkö Mari Broberg tutkimus ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu kansainvälisten asioiden suunnittelija Anna Väre koulutussuunnittelija Minna Aslama koulutussuunnittelija Pirjo Lehti koulutussuunnittelija Laura Eklund 1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu kokoukseen on lähetetty Kutsu on lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. Turun yliopiston johtosäännön 27 :n mukaan Hallintoelin voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.. 2. Ilmoitusasiat Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite 1).

2 Kokouskutsu 5/ (12) 3. Esityksen tekeminen tiedekunnan koulutuksiin valittavien opiskelijoiden määristä vuonna 2017 Turun yliopiston opintojohtosäännön 5 :n mukaan yliopiston hallitus päättää tiedekuntien johtokuntien esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettavien määrästä. Esitys uusien opiskelijoiden määristä vuonna 2017 tulee toimittaa toukokuun loppuun mennessä. Koulutusten valintaperusteet käsitellään johtokunnassa syyskuun lopulla. Ehdotukset valittavien opiskelijoiden määristä on käsitelty koulutusten valmisteluryhmissä. Ehdotukset on koottu liitteeseen 3/ Opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut tulossopimuskaudeksi Turun yliopistolle ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteeksi kasvatusalalle 280 (aikaisemman 260 sijaan). Tulossopimusneuvottelut pidetään Vuodeksi 2017 ei esitetä sisäänottojen nostoja KK- ja KMtutkintoihin johtaviin koulutuksiin. Hakijasuman purkuun liittyen vuonna 2014 ja 2015 valittiin 16 opiskelijaa luokanopettajan koulutukseen. Tilanne on arvioitava uudelleen 2018 opiskelijavalinnan osalta vuoden päästä keväällä. Ehdotettaviin määriin on tehty seuraavat muutokset suhteessa vuoteen 2016: - Lastentarhanopettajan koulutuksen sisäänottoa esitetään nostettavaksi 80 opiskelijaan 60 sijaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt Turun yliopistolle lastentarhanopettajien tutkintotavoitteen nostoa 80 valmistuneeseen tulossopimuskaudeksi Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmaan on aikaisemmin valittu 12, mutta nyt esitetään määräksi 10. Lastentarhanopettajankoulutuksessa aloittaneista opiskelijoista valitaan nykyisten valintaperusteiden mukaan 10 opiskelijaa suorittamaan kandidaatin tutkinnon jälkeen maisterin tutkintoa ja he osallistuvat samaan ryhmään maisteriohjelmaan valittujen opiskelijoiden kanssa. - Siirto-opiskelijavalinnoissa ei ole ollut aikaisemmin kiintiötä, mutta nyt niille on määritelty kiintiöt (kasvatustieteiden laitos 3, opettajankoulutuslaitos, Turku 2 ja opettajankoulutuslaitos, Rauma 2). 2/ Pyyntö uusien opiskelijoiden määristä ja valintaperusteista vuodelle / Esitys kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksiin valittavien opiskelijoiden määrästä 2017 opintopäällikkö Mari Broberg n päätösehdotus Johtokunta päättää esittää tiedekunnan koulutuksiin valittavien opiskelijoiden määrät vuodeksi 2017 liitteen 3/ mukaisesti.

3 Kokouskutsu 5/ (12) 4. Päätös VAKAVA-valintakokeeseen osallistuvista tiedekunnan koulutuksista vuoden 2017 opiskelijavalinnassa VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tarjota hakijalle mahdollisuus hakea yhdellä valintakokeella useaan yliopistoon ja useaan eri kasvatusalan koulutukseen. Koe voi toimia joko sellaisenaan tai osana yksittäisen koulutuksen valintamenettelyä. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Verkostoyhteistyöstä on solmittu sopimus seitsemän yliopiston kesken. Kirjallisen kokeen tehtävät laatii VAKAVA-valintakoetyöryhmä, jossa Turun yliopistoa edustaa yliopistonlehtori Rauno Huttunen. Tiedekunnan kaikki koulutukset ovat käyttäneet viime vuosina VAKAVAkoetta osana opiskelijavalintaa. Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusten valmisteluryhmiltä on pyydetty lausunnot. Molemmat valmisteluryhmät päättivät puoltaa VAKAVA-kokeen käyttöä opiskelijavalinnassa vuonna Kasvatustieteiden laitoksen koulutuksien valmisteluryhmä esittää, että VAKAVA-kokeeseen osallistuisi kasvatustieteiden koulutuksen yhteishaku KK- ja KM-tutkintoihin. Opettajankoulutuslaitoksen koulutuksien valmisteluryhmä ehdottaa, että VAKAVA-kokeeseen osallistuvat kaikki yhteishaut KK- ja KM-tutkintoihin (luokanopettajan koulutus Turussa ja Raumalla, käsityön aineenopettajan koulutus) ja yhteishaku KK-tutkintoon (lastentarhanopettajan koulutus). opintopäällikkö Mari Broberg n päätösehdotus Johtokunta päättää, että VAKAVA-kokeeseen osallistuvat yhteishaut KK- ja KM-tutkintoihin: kasvatustieteiden koulutus, käsityön aineenopettajan koulutus, luokanopettajan koulutus (Turku ja Rauma) sekä yhteishaku KKtutkintoon: lastentarhanopettajan koulutus. 5. Jatko-opintojen opetussuunnitelman ja valintaperusteiden hyväksyminen lukuvuosille ja hyväksyä opetussuunnitelmat sekä päättää valintaperusteista. Jatkoopintojen opetussuunnitelmaa ja valintaperusteita on valmisteltu kahdessa tutkimuksen ja jatkokoulutuksen johtoryhmän kokouksessa ( ja ). Opetussuunnitelman ja valintaperusteiden viimeinen versio on ollut tohtoriohjelmien johtajien kommentoitavana. Johtokunnalle toimitetaan myös jatko-opinto-oppaan muut luvut, joissa on jatko-opintoja koskevia ohjeita ja määräyksiä. Ohjeisiin ja määräyksiin on tehty vain pieniä muutoksia. Valintaperusteisiin tehdyistä muutoksista keskeisimmät ovat: Aineopintotasoisten sivuaineopintojen vaatimus on poistettu. Hakijalta vaadittavien kasvatustieteiden opintojen opintopistemäärä on poistettu. Valintaperusteissa sanotaan seuraavasti: "Valittavan aiempien korkeakoulututkintojen tulee sisältää riittävästi opintoja kasvatustieteellisessä aineessa tai muulla tohtoriohjelmaan soveltuvalla alalla. Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi aiempien opintojen soveltuvuuden tohtoriohjelmaan hakemusten arvioinnin yhteydessä. Tohtoriohjelma voi edellyttää täydentäviä opintoja riittävien valmiuksien saavuttamiseksi.

4 Kokouskutsu 5/ (12) Hakuajat ovat UTUGS:n suositusten mukaiset. Lukuvuoden hakuajat on mainittu opinto-oppaassa ( ja ). Opinto-oikeus rekisteröidään jatkossa alkamaan aina seuraavan lukukauden alusta. Haussa vaadittavista liitteistä on poistettu henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops). Jatkossa vaaditaan, että henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan ensimmäisen lukuvuoden aikana, se on ohjaajan hyväksymä ja se liitetään ensimmäisen vuoden vuosiseurantaraporttiin (samoin kuin ohjaussuunnitelma). Opetussuunnitelmaan tehdyistä muutoksista keskeisimmät ovat: Opetussuunnitelma sisältää jatkossa kaksi opintokokonaisuutta: Väitöskirja ja sen julkinen puolustaminen (180 op) sekä Tieteenalan opinnot ja muut asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (60 op). Jälkimmäinen kokonaisuus sisältää pakollisia opintojaksoja (30 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (30 op). Opetussuunnitelma on kuvattu opinto-oppaan luvussa 3. Jatkossa myös tutkijavaihdosta ulkomailla ja harjoittelusta asiantuntijan tehtävissä on mahdollista saada opintopisteitä. Lisensiaatin tutkinnon opetussuunnitelma on rakennettu tohtorintutkinnon opetussuunnitelman pohjalta. Lisensiaatin tutkinnon laajuus on 120 op (lisuri 80 op + muut opinnot 40 op). Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneilta vaaditaan tohtorin tutkintoon väitöskirja. Aiemmin väitöskirjan laajuus lisensiaatin tutkinnon suorittaneilla oli 120 op, nyt opintopistemäärä on nostettu 180 opintopisteeseen, jotta väitöskirjasta saadaan aina sama opintopistemäärä. 4/ Jatko-opintojen opinto-opas tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu n päätösehdotus Hyväksytään jatko-opintojen valintaperusteet ja opetussuunnitelma liitteen 4/ mukaisesti 6. Learning, Learning Environments and Educational Systems -maisteriohjelman opetussuunnitelman ja vaihto-opiskelijoille tarjottavien opintojaksojen hyväksyminen lv Learning, Learning Environments and Educational Systems - maisteriohjelman opetussuunnitelmaehdotus lukuvuodelle on valmisteltu Board of the International Master's Degree Program in Learning, Learning Environments and Educational Systemsin kokouksessa Boardin puheenjohtajana toimii Erno Lehtinen. Muutamiin opintojaksoihin on tehty päivityksiä opintojaksojen sisältöihin, opettajiin sekä opetuksen toteutustapoihin. Lisäksi valinnaisiin opintoihin on lisätty kaksi uutta kurssi ja yksi on jäänyt pois. Mukana on myös kolme kirjatenttivaihtoehtoa, aiemmin LLEES opetussuunnitelmassa ei ole ollut

5 Kokouskutsu 5/ (12) niitä lainkaan. Osaa LLEES-maisteriohjelman opintojaksoista tarjotaan myös vaihto-opiskelijoille, joille on koostettu oma opinto-opas. 5/ Learning, Learning Environments and Educational Systems - maisteriohjelman opetussuunnitelma lv / Exchange students courses kansainvälisten asioiden suunnittelija Anna Väre n päätösehdotus Johtokunta hyväksyy Learning, Learning Environments and Educational Systems -maisteriohjelman opetussuunnitelman lv ja vaihtoopiskelijoille tarjottavat opintojaksot liitteiden 5/ ja 6/ mukaisesti. 7. Finnish-German Master Programme in Education ja Double Degree -ohjelman opetussuunnitelmien hyväksyminen lv Finnish-German Master Programme in Education -ohjelman opetussuunnitelmaehdotus lukuvuodelle on valmisteltu Board of the International Master's Degree Program in Learning, Learning Environments and Educational Systemsin kokouksessa tehdyn Learning, Learning Environments and Educational Systems -maisteriohjelman opetussuunnitelmaehdotukseen tehtyjen muutosten pohjalta. Boardin puheenjohtajana toimii Erno Lehtinen. Johtokunta käsittelee sekä Turun yliopistossa opintonsa aloittavia koskevan opetussuunnitelman että Universität Regensburgissa opintonsa aloittavia koskevan opetussuunnitelman, sillä tiedekunta tulee myöntämään kasvatustieteiden maisterin tutkinnon molemmille ohjelman hyväksytysti suorittaneille opiskelijaryhmille. Muutamiin opintojaksoihin on tehty päivityksiä opintojaksojen sisältöihin, opettajiin sekä opetuksen toteutustapoihin. Universität Regensburg ei ole esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan. 7/ Finnish-German Master Programme in Education -ohjelman opetussuunnitelma lv / Double degree -opetussuunnitelma Regensburgin yliopiston opiskelijoille lv kansainvälisten asioiden suunnittelija Anna Väre n päätösehdotus Johtokunta hyväksyy Finnish-German Master Programme in Education - ohjelman opetussuunnitelman ja Double degree -opetussuunnitelman Regensburgin yliopiston opiskelijoille lv liitteiden 7/ ja 8/ mukaisesti.

6 Kokouskutsu 5/ (12) 8. Vastaavuuden myöntäminen Turun avoimen yliopiston toteuttamalle opintojaksolle Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti (6 op) ja opetussuunnitelman hyväksyminen lv Turun avoin yliopisto esittää hyväksyttäväksi TVTp6 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti -opintojakson 6 op opetussuunnitelman hyväksymistä. Opetussuunnitelma on valmisteltu yhdessä yliopistotutkija Laura Helteen ja yliopisto-opettaja Päivi Aallon kanssa. Opintojakson opetussuunnitelma noudattaa opettajankoulutuslaitoksen tuottaman vastaavan opintojakson opetussuunnitelmaa Turun avoimen yliopiston anomuksen ja puoltaa vastaavuuden myöntämistä ja opetussuunnitelmaehdotuksen hyväksymistä. 9/ Turun avoimen yliopiston anomus koskien opintojaksoa TVTp6 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op koulutussuunnittelija Minna Aslama n päätösehdotus Johtokunta myöntää vastaavuuden Turun avoimen yliopiston toteuttamalle TVTp6 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op - opintojaksolle ja hyväksyy liitteen 9/ mukaisen opetussuunnitelman. 9. Turun kesäyliopiston anomus saada järjestää Turun yliopiston vaatimusten mukaiset alkukasvatuksen perusopinnot (25 op) ajalla syksy 2016 syksy 2017 Turun kesäyliopisto suunnittelee järjestävänsä TY:n vaatimusten mukaisen alkukasvatuksen perusopintojen 25 op opintokokonaisuuden syksyllä 2016 alkaen Turussa. Opiskelijamääräksi Turun kesäyliopisto esittää enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kesäyliopisto vastaisi opetusjärjestelyistä ja -palkkiosta ja maksaisi TY:n Brahea-keskukselle opintosuoritusten rekisteröinnistä ja todistusten annosta. Kesäyliopisto esittää, että tiedekunta myöntäisi opetukselle vastaavuuden kesäyliopiston anomuksen ja puoltaa anomuksen hyväksymistä. 10/ Turun kesäyliopiston anomus 11/ Turun kesäyliopiston toteuttamien alkukasvatuksen perusopintojen 25 op opetussuunnitelmaehdotus koulutussuunnittelija Minna Aslama

7 Kokouskutsu 5/ (12) n päätösehdotus Johtokunta hyväksyy Turun kesäyliopiston anomuksen saada järjestää alkukasvatuksen perusopinnot 25 op liitteen 11/ mukaisen opetussuunnitelmaehdotuksen mukaisesti ajalla syksy 2016 syksy Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Turun yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotuksen. Merkittävimpinä muutoksina opetussuunnitelmaan verrattuna esitetään seuraavaa: Kasvatustieteen perusopinnot PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely 5 op:eestä 3 op:een PO6 Perusopintojen lopputentti 4 op, joka on tehty sähköisenä tenttinä => PO6 Toimiva ja hyvinvoiva kouluyhteisö 6 op, joka jakautuu kahteen kontaktiopetusta sisältävään opintojaksoon. Uusiin opintojaksoihin on tuotu sisältöjä kasvatustieteen syventävistä opinnoista (opintojaksot SO7 Kouluyhteisö ja sen hyvinvointi, SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen, SO9 Varhais- ja alkukasvatus) Kasvatustieteen aineopinnot Mikäli opiskelija on suorittanut tai suorittamassa kasvatustieteen aineopinnot (esim. avoimessa yliopistossa), joihin ei sisälly opetusharjoittelua, opiskelijan tulee suorittaa opintojakso AO1 Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu) 4 op. Voimassa olevassa opetussuunnitelmassa tämä on ollut vahva suositus. Kasvatustieteen syventävät opinnot SO3 Tutkimusseminaari II poistettu edellytys tutkielmasta kirjoitettavasta verkkojulkaisusta ja lisätty kirjoittamiseen liittyvän suurryhmäopetuksen AHOT-mahdollisuus SO7 Kouluyhteisö ja sen hyvinvointi 5 op, joka on sisältänyt kontaktiopetusta => 3 op:een, joka suoritetaan kokonaan itsenäisesti SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen 3 op:eestä 4 op:een SO9 Varhais- ja alkukasvatus 3 op:eestä 4 op:een SO12 Opettaja asiantuntija opintojaksovaihtoehtoisin lisätty kasvatustieteiden laitoksen tarjoama SO12.4 Sukupuoli koulutuksen käytännöissä Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot MO3.1 Historia 3 op => MO3.1 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op MO7.1.1 MAFYKE Tutkimustehtävät 3 op => MO7.1 Fysiikka ja kemia 3 op

8 Kokouskutsu 5/ (12) MO7.1.2 MAFYKE Ongelmanratkaisu ja mallintaminen 3 op => MO2.1.2 Matemaattinen ongelmanratkaisu, mallintaminen ja koodaus 3 op Uutena kaikille yhteisenä opintojaksona MO12.1 Monikielinen pedagogiikka ja toisen kielen oppiminen 2 op Valinnaisia opintoja monialaisten opintojen rakenteessa aiemman kahden sijaan yksi ja valinnaisten opintojen tarjontaa supistettu, uusina sisältöinä mm. ohjelmointi Muut opinnot Uutena ainejärjestön hallituksessa toimiminen ja opiskelijatuutorointi, joista on aiemmin tehty erikseen varadekaanin päätökset. 12/ Turun yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotus koulutussuunnittelija Minna Aslama n päätösehdotus Johtokunta hyväksyy Turun yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman liitteen 12/ mukaisesti. 11. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotuksen. Merkittävimpinä muutoksina opetussuunnitelmaan verrattuna esitetään seuraavaa: Kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen tarjoamissa opinnoissa aiemmin erikseen olleet opintojaksot englannin kirjallinen ja suullinen taito on yhdistetty yhdeksi opintojaksoksi English: Academic and Professional Skills for Education (ROKL) 5 op Kasvatustieteen perusopinnot Opintojakso PO6 Perusopintojen yhteenvetojakso/käytännön sovellus on muutettu Johdatus opetuksen ja oppimisen tutkimukseen 4 op Kasvatustieteen aineopinnot AO3.1 Sähköinen tiedonhaku 3 op on muutettu Tieteellinen kirjoittaminen ja kirjallisuuskatsauksen perusteet 2 op AO3.3 Johdatus tilastomenetelmiin 4 op on muutettu Johdatus tutkimusaineiston analyysimenetelmiin 5 op

9 Kokouskutsu 5/ (12) AO4.1 Orientoituminen erityiskasvatukseen ja -pedagogiikkaan on muutettu Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot MO0 Monialaisten opintojen yhteenvetojakso ja Taito- ja taideaineiden valinnaiset opintojaksot on muutettu enemmän vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 mainittua eheyttämistä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia Opetussuunnitelmaan on lisätty opintojakso Monikielinen pedagogiikka ja kielen oppiminen 2 op ja poistettu opintojakso MO12 Projekti 3 op Opintojaksoon MO4 Uskonto 3 op on lisätty vaihtoehto korvata tämä opintojakso elämänkatsomustiedon opinnoilla Monialaisia opintoja sivuaineenaan opiskeleville käsityön aineenopettajaopiskelijoille on lisätty Käsityön tilalle opintojakso Luokanopettajan monialainen työnkuva 6 op Kasvatustieteen syventävät opinnot SO4.1 Johdatus tieteenfilosofiaan on muutettu Kriittinen ajattelu ja maailmankuva 3 op SO6.3 Erilaiset oppijat on muutettu Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppimisen tuki 3 op Tutkielmaopinnot (Tutkimusprojekti 30 op) ehdotetaan keskitettäväksi kahteen opintojaksoon SO7 Tutkimusseminaari I 14 op ja SO8 Tutkimusseminaari II 16 op 13/ Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotus koulutussuunnittelija Pirjo Lehti n päätösehdotus Johtokunta hyväksyy Rauman yksikön luokanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman liitteen 13/ mukaisesti. 12. Opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen lastentarhanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotuksen. Merkittävimpinä muutoksina opetussuunnitelmaan verrattuna esitetään seuraavaa:

10 Kokouskutsu 5/ (12) Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Sisältävät alkukasvatuksen perusopinnot, joten VK/AKAopintojaksot ovat pääosin samat kuin Alkukasvatuksen sivuaineessa Uskontokasvatus on siirretty opintojaksosta VK14/AK5 Taito- ja taideaineet opintojaksoon VK3 Alle kolmivuotiaiden pedagogiikka ja perustoiminnot sekä alle kouluikäisten uskonto- ja katsomuskasvatus 4 op 14/ lastentarhanopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotus koulutussuunnittelija Pirjo Lehti n päätösehdotus Johtokunta hyväksyy lastentarhanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman liitteen 14/ mukaisesti. 13. Opettajankoulutuslaitoksen Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opetussuunnitelmaehdotuksen. Merkittävimpinä muutoksina opetussuunnitelmaan verrattuna esitetään seuraavaa: Opetussuunnitelmaan on lisätty opettajan pedagogiset opinnot. Niihin liittyviin opintojaksoihin on lisätty erilaisia koulutustehtäviä. Valinnaisuutta syventävissä opinnoissa on muutettu siten, että halutessaan opiskelija voi suorittaa kaksi erilaista harjoittelujaksoa. 15/ kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opetussuunnitelmaehdotus koulutussuunnittelija Pirjo Lehti n päätösehdotus Johtokunta hyväksyy kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opetussuunnitelman liitteen 15/ mukaisesti.

11 Kokouskutsu 5/ (12) 14. Opettajankoulutuslaitoksen käsityön aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen käsityön aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotuksen. Merkittävimpinä muutoksina opetussuunnitelmaan verrattuna esitetään seuraavaa: Käsityökasvatuksen opinnoissa on otettu huomioon entistä enemmän monimateriaalisuus. Tämä on vaikuttanut eniten siihen, että käsityökasvatuksen aineopinnoissa on tehty suuria muutoksia. Aineopintojen rakenne on johtokunnan tekemällä päätöksellä muutettu siten, että yhteisiä opintoja on 38 op, ja teknisen työn tai tekstiilityön painotteisia opintoja opiskelija tekee 6 op. Käsityökasvatuksen perusopinnot ovat samat kuin Käsityökasvatuksen sivuaineopintojen perusopinnot. Käsityökasvatuksen aineopinnoista on siirretty opintojakso Käsityökasvatuksen didaktiikan perusteet 3 op opettajan pedagogisiin opintoihin, ja samalla harjoittelusta KPE5 Perusharjoittelu 6 op (aiemmin 9 op), on otettu pois 3 op. Tämä harjoittelu keskittyy pelkästään alakouluun. Aineopinnoista opintojakso Käsityökasvatuksen historia 3 op siirtyy syventäviin opintoihin, jolloin sieltä on poistettu kirjatentti Craft, design and technology education in society - local global -perspective 3 op. Käsityökasvatuksen syventävissä opinnoissa valinnaisissa opintojaksoissa on muutamien opintojaksojen nimiä muutettu: KSS6.3 Käsityö kulttuuri-identiteetin rakentajana on muutettu Ekososiaalinen käsityökulttuuri 4 op KSS6.4 Ihminen, kone ja robotti on muutettu CNC-teknologia taitojen oppimisympäristönä 4 op KSS6.7 Käsityöllinen toimintaprosessi toimintakyvyn ylläpitäjänä ja kehittäjänä on muutettu Käsityö toimintakyvyn ylläpitäjänä 4 op 16/ käsityön aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelmaehdotus koulutussuunnittelija Pirjo Lehti n päätösehdotus Johtokunta hyväksyy käsityön aineenopettajan koulutuksen opetussuunnitelman liitteen 16/ mukaisesti.

12 Kokouskutsu 5/ (12) 15. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön Muut opinnot opetussuunnitelman hyväksyminen Muut opinnot, Rauma opetussuunnitelmaehdotuksen lv Muut opinnot Raumalla toteutetaan pääasiassa opiskelijatuutorointina ja kirjatentteinä. Opetusresurssia niissä ei kovin paljoa tarvita. Muita opintoja tarjotaan kaikille Rauman yksikön koulutusohjelmille, jos siitä ei ole erikseen mainintaa opetussuunnitelmassa. Uusina tarjottavina opintoina ovat: Toimiminen ruotsin kielen opiskelijatuutorina 2 op Ruotsin kielen tukikurssi opiskelijatuutorin ohjauksessa 2 op Ainejärjestön hallituksessa toimiminen 2 4 op Opiskelijatuutorointi 2 op 17/ Muut opinnot, Rauma opetussuunnitelmaehdotus lv koulutussuunnittelija Pirjo Lehti n päätösehdotus Johtokunta hyväksyy Muut opinnot, Rauma opetussuunnitelman liitteen 17/ mukaisesti. 16. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu 4/ (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00

Kokouskutsu 4/ (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00 Kokouskutsu 4/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.5.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) 1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) 1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja 4/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 11.5.2016 klo 10.03 11.51 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Kokouskutsu 5/ (5)

Kokouskutsu 5/ (5) Kokouskutsu 5/2017 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 26.4.2017 klo 10.00 Paikka Jäsenet Valmistelija Sihteeri Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 28.4.2015 klo 10.00 10.28 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 7, 16 23)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 7, 16 23) Kokouskutsu 6/2014 1 (13) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 27.5.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 2/2016 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 30.3.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. 1 18, paikalla asiankohdat (paikalla asiankohdat 1 18)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. 1 18, paikalla asiankohdat (paikalla asiankohdat 1 18) Pöytäkirja 6/2014 1 (16) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet tiistai 27.5.2014 klo 10.03 14.16 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 10/2017 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 10.00 Paikka Jäsenet Valmistelijat Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 4/2014 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 15.4.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 8/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 27.10.2015 klo 10.00 10.20 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 7 10)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4, 7 10) Kokouskutsu 9/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 24.11.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 1/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.2.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 10/2017 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet Valmistelijat keskiviikko 27.9.2017 klo 10.02 11.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 3, 5 6, 8 9)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 3, 5 6, 8 9) Kokouskutsu 11/2014 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 4.11.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 2/2014 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet tiistai 11.2.2014 klo 11.05 11.35 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat , 20 21)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat , 20 21) Pöytäkirja 5/2014 1 (13) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 13.5.2014 klo 10.00 11.45 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 15.4.2014 klo 10.02 11.25 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Kokouskutsu 5/2013 1 (12) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 28.5.2013 klo 10.00 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 12/2014 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 2.12.2014 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 4) Pöytäkirja 3/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 17.3.2015 klo 10.00 10.21 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 5/2014 1 (11) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 13.5.2014 klo 10.00 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 3/2016 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 20.4.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Jukka Husu. opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Jukka Husu. opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Pöytäkirja 9/2013 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 26.11.2013 klo 10.06-11.17 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiakohdat 1 2 ja 4 11)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiakohdat 1 2 ja 4 11) Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 24.2.2016 klo 10.00 12.37 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 8.6.2016 klo 10.10 11.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 12/2014 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 2.12.2014 klo 10.03 11.07 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. prof. Arja Virta asiat 1-4, 6, 8 (prof.

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. prof. Arja Virta asiat 1-4, 6, 8 (prof. Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 26.2.2013 klo 10:00-11:05 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 10/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 26.10.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 8/2016 1 (8) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 28.9.2016 klo 14.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Pöytäkirja 5/2013 1 (14) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 28.5.2013 klo 10.04-11.06 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) paikalla asiakohdat paikalla asiakohdat 1 5, 7 16

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) paikalla asiakohdat paikalla asiakohdat 1 5, 7 16 Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 20.4.2016 klo 10.01 10.39 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Kokouskutsu 4/2015 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 28.4.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Kokouskutsu 9/ (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00

Kokouskutsu 9/ (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous. Aika keskiviikko klo 10.00 Kokouskutsu 9/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 12.10.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 8/2016 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 28.9.2016 klo 14.01 16.44 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 10/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet t Sihteeri keskiviikko 26.10.2016 klo 10.00 12.30 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Pöytäkirja 7/ (6)

Pöytäkirja 7/ (6) Pöytäkirja 7/2017 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 14.6.2017 klo 10.03 11.18 Paikka Jäsenet t Sihteeri Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 9 14)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 9 14) Kokouskutsu 10/2015 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 22.12.2015 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet Kutsuttu asiantuntija

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (paikalla asiakohdat 1 13) (asiakohdat 1 8, 15)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) (paikalla asiakohdat 1 13) (asiakohdat 1 8, 15) Pöytäkirja 10/2015 1 (10) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 22.12.2015 klo 10.00 12.30 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet Kutsuttu

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Kokouskutsu 7/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 31.8.2016 klo 10.00 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Pöytäkirja 6/2013 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 3.9.2013 klo 10.00-11.18 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 7/2016 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 31.8.2016 klo 10.02 12.02. Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 1/2015 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 21.1.2015 klo 10.05 10.15 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Pöytäkirja 9/2016 1 (7) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka Jäsenet t Sihteeri keskiviikko 12.10.2016 klo 10.00 14.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras, (pj , paikalla asiakohdat 13-15)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja Vauras, (pj , paikalla asiakohdat 13-15) Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 5.11.2013 klo 10.06-11.52 Paikka Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT Valintaperusteet 2016 Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) Turun yksikön sivuaineiden perusopintojen kevään 2016 haussa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Koulutustoimikunta. Kokous 10/2012 maanantaina 26.11.2012 klo 12.00 (KTK219) Käsiteltävät asiat:

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Koulutustoimikunta. Kokous 10/2012 maanantaina 26.11.2012 klo 12.00 (KTK219) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 Erityisopettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen tarjoaminen ennen vuotta

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät

SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät 2018 2.2.2018 Millä perusteella valitsen sivuaineen? Suosikkiaine vai kehittämisen paikka Työelämärelevanssi Mitä voi opiskella myöhemminkin elinikäinen oppiminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Sivuaineiden perusopintojen valintaperusteet 2018

Sivuaineiden perusopintojen valintaperusteet 2018 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU Sivuaineiden perusopintojen valintaperusteet 2018 A. Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksessa Turussa järjestetään sivuaineopetusta lukuvuonna 2018 2019

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 25.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 21 A 23 A 21/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 22/2010 2 Ilmoitusasiat A 23/2010 3 Toiminta-

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 4 14) (asiankohdat 1 7, 12 14)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) (asiankohdat 1 2, 4 14) (asiankohdat 1 7, 12 14) Pöytäkirja 10/2014 1 (11) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 14.10.2014 klo 10.05 11.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Sivuaineiden perusopinnot, valintaperusteet 2017

Sivuaineiden perusopinnot, valintaperusteet 2017 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU Sivuaineiden perusopinnot, valintaperusteet 2017 Yleiset valintaperusteet Hakeminen Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) Turun yksikön sivuaineiden perusopintojen kevään

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Tänään. * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta haetaan

Tänään. * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta haetaan Tänään - Vaihto-info, Kaisa Leinonen - Sivuaineista, Minna Sainio * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta haetaan SIVUAINEISTA ja niiden

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot