Taksimatkojen suorakorvaus. Helmikuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taksimatkojen suorakorvaus. Helmikuu 2012"

Transkriptio

1 Taksimatkojen suorakorvaus Helmikuu 2012

2 Kelan taksimatkat 2011 Taksimatkoja 3,2 milj. kpl Kustannukset 176 milj. euroa Noin 8000 taksiyrittäjällä oli valtakirjasopimus Kelan kanssa yli 4000 taksia on jo siirtynyt suorakorvausjärjestelmään helmikuussa

3 Matkakorvaukset kasvavat noin % vuosittain Väestön ikääntyminen Terveydenhuollon palvelujen keskittyminen Avohoidon lisääntyminen Joukkoliikenteen väheneminen Terveydenhuoltolain muutokset Suorakorvausmenettelyssä matkojen yhdistelyllä hillitään kustannusten kasvua Yhdistelyllä säästetään arviolta noin 10 milj. /vuosi, kun toiminta on koko maan kattavaa Yhdistely parantaa autojen saatavuutta alueella, kun toiminta on vakiintunut. 3

4 Hankkeen tavoitteet toteutuneet hyvin Asiakaspalvelu on parantunut: asiakas saa taksin haluamanaan ajankohtana yhdestä tilausnumerosta ja matkakorvauksen saa heti taksissa On saatu valmius laajentaa taksimatkojen sähköinen tiedonsiirto koko maahan sairaanhoitopiiri kerrallaan On luotu valtakunnallisesti yhteneväinen toimintatapa, johon kaikki taksit voivat liittyä. Taksimatkojen sähköiset tiedot saadaan luotettavasti ja yhdenmukaisesti Kelalle hyödyntämällä olemassa olevia taksialan tilausjärjestelmiä sekä maksuvälinetekniikkaa. Kelan hallinnoimien sopimusten määrä on vähentynyt, kun autoilijakohtaisista sopimuksista on siirrytty taksiyhtiöiden kanssa tehtyihin suorakorvaussopimuksiin. Matkoja yhdistellään tarkoituksenmukaisella tavalla. 4

5 Muutokset asiakkaan kannalta Asiakkaan tulee esittää Kela-kortti kuljettajalle Suorakorvausmatkat tilataan tilausvälityskeskuksesta yhden tilausnumeron muistaminen riittää. Taksin tilaaminen maksaa saman verran kuin alueen taksitilaus muutoinkin. Asiakkaan toivomus oman paikkakunnan autosta otetaan huomioon Jos asiakas haluaa säilyttää tietyn kuljettajan matkoillaan, tulee asiakkaan maksaa koko taksimatkan hinta ja hakea itse korvausta Kelasta Asiakas ei voi valtuuttaa autoilijaa hakemaan puolestaan korvausta itse maksetuissa matkoissa Nykyistä suurempi osa kansalaisia pääsee matkakorvausten piiriin, kun myös kaupunkien lyhyet matkat hoituvat järjestelmän kautta 5

6 Vakiotaksiasiakas Vain erityistapauksissa asiakas voi sopia matkasta suoraan taksikuljettajan / kuljetusyrityksen kanssa (=vakiotaksioikeus) Asiakasryhmät, joilla on oikeus käyttää vakiotaksia: 1. Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikeavammaiset asiakkaat (KKRL 9 ) 2. Alle 16-vuotiaat yksin matkustavat lapset sekä 3. Vaikeasti sairaat pikkulapset, joiden hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaaloihin 6

7 Taksihanke terveydenhuollon kannalta Asiakkaiden matkatilaukset soitetaan vain yhteen puhelinnumeroon Kirjoittaa todistuksen Sv 67 asiakkaan taksimatkan tarpeesta Huom! Mahdollisuus antaa asiakkaalle pitkäaikainen todistus Terveydenhuolto määrittää todistuksella, jos asiakas ei sovellu yhdistelyyn Asiakas säilyttää todistuksen itsellään 6 kuukautta matkasta 7

8 Muutokset taksien kannalta Paperitositteiden täyttäminen ja postittaminen Kelalle loppuu (vuositasolla noin 9-13 milj. paperitositetta poistuu). Järjestelmä valitsee tarkoituksenmukaisimman, yleensä lähimmän ja maksajan kannalta edullisimman auton. Kyytien ohjautumiseen luodaan alueelle soveltuva malli, jolla asemapaikkojen välinen tasapaino kyytien osuuksissa säilyy. Autot, joilla ei ole tilausvälitystä, liittyvät tilausvälityskeskuksen Kelakyytien välitykseen ja hankkivat tätä varten ajoneuvolaitteen. 8

9 Muutokset taksien kannalta Maksuliikenteen osalta pystytään hyödyntämään muutoinkin taksialalla päivittyvä ohjelmisto- ja laitekanta. Autoilijat tekevät sopimuksen tilausvälityksestä ja maksuliikenteen hoidosta Taksiyhtiön kanssa. Kelan kanssa yksittäisellä autoilijalla ei jatkossa ole sopimusta. Myös lyhyiden alle omavastuun olevien Kela-kyytien ajamisesta tulee mielekästä, kun matkakorvaustiedot syntyvät vaivattomasti ilman lomakkeiden täyttöä. 9

10 Tilausvälityskeskuksen valinta Kela ei maksa korvausta tilausvälityskeskuksille matkojen välityksestä tai yhdistelystä Suorakorvausmenettelyyn liittyy paljon tietoturvaa, tietosuojaa, teknistä järjestelmää sekä operatiivista toimintaa koskevia velvoitteita, jotka tilausvälityskeskuksen tulee täyttää Parhaiten taksimatkojen suorakorvaus on toteutettavissa taksialan omissa, vakiintuneissa tilausvälityskeskuksissa Tilausvälityskeskuksen valitsee Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tekevä taksiyhtiö, joka vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuin omastaan Esimerkiksi Keski-Suomen Taksi Oy valitsi tilausvälityskeskukseksi Jyväskylän Aluetaksi Oy:n Tilausvälityskeskuksesta voidaan välittää muihin alueella toimiviin tilauskeskuksiin tilauksia, mikäli näillä on datapohjainen välitysjärjestelmä. 10

11 Taksiyrittäjän kustannukset Kela ei maksa korvausta suorakorvauksen järjestämisestä: kustannukset katetaan taksiyrittäjien palvelumaksuilla ja tilauspuhelutuotoilla Kustannukset riippuvat alueen rakenteesta ja käytetyistä tekniikoista. Taksiyrittäjän kustannukset: Ennen suorakorvauksen aloitusta: Tilausvälityslaite ja sen ohjelmistot asennuksineen (jos ei entuudestaan ole datavälitystä) Liittymismaksu järjestelmään, jolla katetaan järjestelmän perustamiskustannukset Mittari- ja maksupääteohjelmien päivitys Kela-valmiuteen Tuotantovaiheessa: Tilausvälityksen ja maksuliikenteen palvelumaksut 11

12 Käynnissä olevia suorakorvausjärjestelmiä Keski-Suomi 05/2010 Pohjois-Savo 01/2011 Pirkanmaa 03/2011 Kanta-Häme 03/2011 Kainuu 09/2011 Pohjois-Pohjanmaa 09/2011 Pohjois-Karjala 11/2011 Varsinais-Suomi 11/2011 Lappi ja Länsi-Pohja 01/2012 Satakunta 02/

13 Tilanne 02/2012 Suorakorvaus toimii hyvin Tillitystiedot saadaan luotettavasti Kelalle. Miljoona suorakorvausmatkaa on jo tehty. Tilitykset autoilijoilla nopeus 2-3 viikkoa matkan ajohetkestä, kun taksamittaria ja maksupäätettä käytetään oikein Toiminnallisia ja teknisiä ratkaisuja edelleen kehitettävä samalla kun uusia alueita otetaan mukaan Matkojen yhdistelyssä on onnistuttu Asiakkaat ja terveydenhuolto ovat tyytyväisiä yhden numeron malliin Taksiyrittäjiltä on saatu positiivista palautetta sähköisestä maksamisesta ja työvuoroista, kritiikkiä kyytien jaosta. 13

14 Aikataulu 14

15 Hankkeen haasteet Palvelujen tuottamisen kustannukset ja autoilijahinnat Tuttutaksista luopuminen Sairaanhoitopiirin rajat ylittävien matkojen yhdistely Tiedonsiirto välitysjärjestelmien välillä alueilla, joilla on useita taksijärjestelmiä Hanketta vastustavien tahojen valitukset 15

16 Lisätietoja Materiaali internetissä alasivuilla Yhteistyökumppanit > Kuljetuspalvelut > Suorakorvausmenettely > Taksimatkat Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Matkakorvaukset Sairastaminen > Matkakorvaukset > Taksimatkat 16