Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi"

Transkriptio

1 Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi

2 Sisällys 1. Taustaa 1 2. Hankkeen tavoite 3 3. Pilottialueet 4 4. Aikataulu Kustannukset ja resurssit 12 Liitteet Liite 1 Liite 2 Taksiliiton esitys yhteiskunnan korvaamien matkojen tehostamiseksi Suorakorvausmenettelyn kuvaus

3 1 1. Taustaa Liikenne- ja viestintäministeriön johtamassa ohjausryhmässä linjataan yhteiskunnan korvaamien matkojen tulevaisuus. Työssä on tarkoitus tehdä pitkän aikavälin päätökset tulevasta rahoituksesta. lainsäädäntömuutoksista ja liikenteen järjestämisen toimintamalleista. Taksiliitto on tehnyt oman esityksensä (liite 1), kuinka kustannusten kasvuun voitaisiin vaikuttaa järkevällä yhteistyöllä ja kaikille avoimen julkisen liikenteen kehittämisellä sekä tähän liittyvällä tehokkaalla matkojen yhdistelyllä. LVM:n selvitysmies Paajasen mukaan yhteiskunta korvasi ja osti henkilökuljetuksia Vuonna 2011 yhteensä noin miljardilla eurolla. Kuva 1 Yhteiskunnan korvaaman henkilöliikenteen kustannukset v (lähde LVM julkaisu 11/2013 sekä Kelasto-tilasto) Suurin kustannusten kasvu on Kelan korvaamissa SVLtaksimatkoissa sekä kuntien vastuulla olevissa VPL- ja SHLmatkoissa yhteensä tämä on noin 300 miljoonaa euroa. Yhteiskunnan palvelujen keskittyminen lisää kuljetusten tarvetta. Samaan aikaan joukkoliikenteen rahoitus ja käyttäjämäärä erityisesti haja-asutusalueella ovat kurjistumisen kierteessä. Yhtälö on pitkällä aikajänteellä kestämätön. Nyt on erinomainen aika ottaa olemassa olevat ja uudet keinot käyttöön ja luoda maahan järjestelmä, jolla voidaan tuottaa kaikille

4 2 avoimia ja käyttäjien liikkumistarpeiden mukaan suunniteltuja julkisen liikenteen palveluja samaan aikaan kuin hoidetaan erityiskuljetuksia tarvitsevien asiakkaiden matkat sujuvasti ja turvallisesti joukkoliikenneautoilla ja takseilla. Kela ja Taksiliitto ovat toteuttaneet taksimatkojen hallintaan suorakorvausmenettelyn, joka on käytössä 15 sairaanhoitopiirin alueella (tilanne toukokuu 2014). Suorakorvauksessa Kelan matkakorvaukset hoidetaan sähköisellä tiedonsiirrolla paperisen valtakirjamenettelyn sijaan. Suorakorvaustilaukset on keskitetty sairaanhoitopiireittäin yhteen taksien tilausvälityskeskukseen, joka yhdistelee matkoja. Muutamalla alueella sama keskus hoitaa useamman kuin yhden sairaanhoitopiirin. Nykyisellä tasolla yhdistelyn tuottama säästö on yli 8 miljoonaa euroa vuositasolla ja paranee koko ajan toimintamallien kehittymisen myötä. Suorakorvaus kattaa koko maan vuoden 2014 loppuun mennessä, jonka jälkeen yli 90 % maamme takseista on kytkeytyneenä tilausvälitykseen ja valmiina ajamaan myös muiden kuin Kelan korvaamia yhdistelykuljetuksia. Tällöin yhteensä 16 taksien tilausvälityskeskusta hoitaa suorakorvausmatkojen yhdistelyä valtakunnallisesti samoilla periaatteilla Kelan vaatimusten mukaisesti. Tämä järjestelmä luo hyvän pohjan muiden maksajatahojen kuljetusten yhdistelyyn. Kuva 2 Suorakorvausta hoitavat taksien tilausvälityskeskukset 1. Nykyisen suorakorvausjärjestelmän toimintaperiaatetta on kuvattu liitteessä 2. 1 Kuvassa sinisellä merkityt tilausvälityskeskukset ovat jo aloittaneet suorakorvausmenettelyn (tilanne 05/2014) ja punaiset aloittavat vuoden 2014 aikana. Vihreät sairaanhoitopiirit ovat Kelan ja Taksiliiton runkosopimusmenettelyn perusteella menettelyssä, vaaleansiniset ovat mukana Kelan kilpailutuksen tuloksena.

5 3 Taksiliiton arvion mukaan yksinomaan suorakorvauksen toteuttamisella on saavutettavissa vuositasolla noin 20 miljoonan euron säästö kuljetuskustannuksissa. Liittämällä toimintaan kuntien ja sairaanhoitopiirien vastuulla olevat kuljetukset voidaan saavuttaa vähintään 10 miljoonan euron lisäsäästöt. Tämä olisi mahdollista tilanteessa, jossa toiminta on koko maan kattavaa. 2. Hankkeen tavoite Esitämme, että liikenne- ja viestintäministeriö ottaisi yhdeksi ohjausryhmän seurannassa olevaksi pilottihankkeeksi tässä muistiossa kuvatun hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa konkreettisia ja mitattavissa olevia säästöjä kuljetuskustannuksissa toimittaessa nykyisen kuljetusten järjestämistä ohjaavan lainsäädännön, vastuiden ja velvoitteiden pohjalta. Hanke sisältää seuraavia yksityiskohtaisempia tavoitteita. Hyödynnetään olemassa olevaa joukko- ja kutsujoukkoliikenteen tarjontaa tehokkaasti erilliskuljetuksien hoitamiseen. Selvitetään tarve ja taloudelliset sekä tekniset toteutusmahdollisuudet uudenlaisen kutsuohjatun joukkoliikenteen tuottamiselle. Selvitetään mahdollisuudet yhdistellä tehokkaasti eri hallinnonalojen kuljetuksia keskenään siten, että kuljetuskustannuksissa tulee säästöä ja kustannusten jako maksajatahojen kesken on oikeudenmukainen. Selvitetään edellytykset liittää joukkoliikenneluvalliset autot mukaan sähköiseen suorakorvausmenettelyyn

6 4 3. Pilottialueet Olemme koonneet esityksen pilottialueiksi kunnista ja Kelalta tulleiden kiinnostuksenilmaisujen perusteella. Yhdistävä tekijä pilotoinnin kohteille on koko maan kattava suorakorvausjärjestelmä. Esitämme, että hankkeeseen otettaisiin mukaan Lapin, Kymenlaakson ja Pohjois-Savon suorakorvausalueet. Lappi edustaa haja-asutusaluetta, jossa matkat ovat erityisen pitkiä ja kalliita. Kymenlaaksossa on kaupunki- ja maaseutuympäristöä, liitoskuntia sekä hyvä joukkoliikennepalvelu, jota voidaan hyödyntää kuljetuksissa. Pohjois-Savon pilotissa on tarkoitus selvittää, miten joukkoliikenneluvalliset autot voidaan ottaa mukaan sähköiseen suorakorvausmenettelyyn taksien rinnalle sekä hyödyntää alueen hyvät kokemukset matkojen yhdistelystä ja yhteistyöstä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Lappi Lapissa (Lappi ja Länsi-Pohja) aloitettiin suorakorvaus tammikuussa Suorakorvausmatkoja tehdään noin kpl kuukaudessa. Matkojen yhdistelyllä säästettiin esimerkiksi helmikuussa 2014 noin euroa, kun samoissa kyydeissä kulki useampi kuin yksi asiakas sairaalaan ja sairaalasta kotiin. Vuonna 2013 Kela korvasi keskimäärin eurolla taksimatkoja kuukaudessa, joten säästö on merkittävä jo pelkällä suorakorvausmatkojen kesken tapahtuvalla yhdistelyllä.

7 5 Lapin suorakorvausjärjestelmästä vastaa Lapin Taksit Oy, joka hankkii tilausvälitys- ja yhdistelypalvelut Rovaniemen Aluetaksi Oy:ltä (RAT). RAT aloitti Sodankylän kunnan VPL- ja SHL-matkojen yhdistelyn. Kemijärven kunta on myös päättänyt vastaavasta menettelystä ja kuljetusten keskittämisestä RAT:n ohjaukseen. Kuluvan vuoden alussa on myös aloitettu yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Rovaniemen keskussairaalasta lähtevien kyytien yhdistelemiseksi. Nämä matkatilaukset on keskitetty RAT:lle ja Kelan kanssa on sovittu, että näitä kuljetuksia voidaan yhdistellä suorakorvausmatkoihin. Yhdistelyä on pienimuotoisesti kokeiltu, jonka aikana on saatu hyvä käsitys siitä, millaisia teknisen laskutus- ja raportointijärjestelmän muutoksia tulisi tehdä, jotta yhdistely toimisi järjestelmän kautta samalla tavalla suorakorvausmatkoilla. Lapin kokeilussa on tarkoitus selvittää ja toteuttaa käytännössä seuraavia asioita: Kemijärven palveluliikenteen soveltuvuus RAT:n matkojenyhdistelykeskuksen ohjaukseen siten, että palveluliikenne on ensisijainen vaihtoehto SVL/VPL/SHL-matkoille. Kemijärvellä on nykyisin 9 palvelulinjaa, joiden reitti muuttuu asiakkailta tulevien tilausten perusteella. Sodankylän ja Kemijärven VPL/SHL-taksimatkojen yhdistely sekä kunnan matkojen kesken että Kelan suorakorvausmatkoihin sekä tähän liittyvän maksuliikenteen ja raportoinnin hallinta Sairaanhoitopiirin siirtokuljetusten yhdistely suorakorvausmatkojen ja kuntien matkojen kanssa sekä tähän liittyvän maksuliikenteen ja raportoinnin hallinta Käytännössä selvitetään ensin edellytykset ja järjestelmien tekniset muutostarpeet em. asioiden toteutukselle, jonka jälkeen toteutetaan nämä käytännössä toimiviksi palveluiksi. Maksuliikenteen osalta haetaan oikeudenmukainen malli eri maksajatahojen kustannusten jakamiseksi ympäristössä, jossa on hallittava mm. erilaiset omavastuut. Yhtenä mahdollisuutena tutkitaan ns. virtuaalitaksamittareiden käyttöönotto, jossa jokaiselle kyytiin tulevalle

8 6 asiakkaalle käynnistetään taksamittarissa taustalle oma taksamittari. Näin lopullinen summa saadaan jaettua helposti matkustajien kesken kyydissä kuljetun matkan suhteessa jo autossa. Virtuaalitaksamittareilla on jo tehty alustavia testauksia RAT:n toimesta. Kuntien kuljetusten yhteydessä selvitetään mahdollisuudet hyödyntää koululaiskuljetuksia matkojen yhdistelyssä. Tyypillisesti koulukyytireittien pituudet ovat km ja useat reitit päättyvät kuntakeskuksiin, joissa muutkin palvelut sijaitsevat. Sairaanhoitopiirin kanssa selvitetään maksuliikenteen teknisten ratkaisujen lisäksi mahdollisuudet toiminnalliseen yhteistyöhön. Hoitojen tilaamien tiesuunnittain ja asiakkaiden kotiutuksen käytäntöjä voi olla mahdollista kehittää yhdistelyä tuleviksi ottaen kuitenkin huomioon sairaalan hoitotyön käytännön vaatimukset. Sairaalan käyttöön toteutetaan pilotin aikana www-tilaussovellus, jolla tilaukset saadaan kirjattua suoraan järjestelmään ja jolla hoitohenkilökunta voi myös seurata tilausten hoitumista. Lisäksi sovellusta voi käyttää myös ajanvarauksen suunnitteluun, koska sillä voidaan tuottaa tarvittavaa perustietoa muista samaan aikaan sairaalaan tulevista matkoista. Tämä toteutetaan tietosuojakysymykset huomioon ottaen. RAT käyttää matkojen yhdistelyyn Semel Oy:n ohjelmistoa, jonka yhdistelytoimintoja kehitetään edelleen pilotin aikana luomalla automaattiyhdistelytoimintoja. Näin eri maksajatahojen kuljetuksia saadaan vielä nykyistäkin helpommin yhdistettyä samoihin reitteihin, mutta kuitenkin siten että välittäjä voi tarvittaessa tehdä lopullisen hyväksynnän yhdistelyehdotuksesta. Ohjelmistolla pystytään myös ohjaamaan kaikille avoimen palveluliikenteen reitit ja yhdistely siten, että esim. VPL- ja Kelamatkojen soveltuvuus kaikille avoimeen liikenteeseen tarkistetaan aina automaattisesti, kun matkatilausta tehdään. Sama ohjelmisto on käytössä myös Pohjois-Savon ja Kymenlaakson suorakorvauskeskuksissa. Pilotin tuloksia, erityisesti yhdistelyn tuomia säästöjä, seurataan systemaattisesti ja nämä raportoidaan LVM:lle sekä kokeilun osapuolille. Hankkeessa tehdään myös arvio siitä, mitkä olisivat säästömahdollisuudet koko Lapin alueella saatujen tulosten perusteella, jos mukana olisivat kaikki kunnat alueelta. Suorakorvaushankkeessa seurataan jo nyt yhdistelyllä säästettyjä kilometrejä samalla tavalla kuin esimerkiksi kunnalliset matkojenyhdistelykeskukset tekevät.

9 7 Kymenlaakso Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä siirryttiin suorakorvaukseen Suorakorvauksen toteutuksesta vastaa Kymenlaakson Taksi Oy, joka vastaa myös Kouvolan kaupungin VPL/SHLmatkojen keskitetystä tilausvälityksestä ja maksuliikenteen hoidosta. Kouvolassa on toteutuneiden kuntaliitosten myötä kattavasti erilaisia toimintaympäristöjä ja alue on laaja, joten se soveltuu hyvin pilotoinnin kohteeksi. Kouvola on myös panostanut joukkoliikenteen kehittämiseen viime vuosina paljon, joten tältäkin osin se on otollinen maaperä kokeilulle. Kouvolassa on paljon palvelu- ja asiointitaksiliikennettä, jota hoidetaan pienoislinja-autoilla ja takseilla. Kouvolan pilottihankkeen aikana rakennetaan toimiva kokonaisuus, joka antaa kattavasti tietoa erilaisten kehittämistoimien soveltuvuudesta yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostamiseen alueella, joka edustaa tyypillistä suomalaista kuntaa, jossa on tiivis kaupunkialue ja laaja haja-asutusalue. Kouvolan pilotissa päähuomio on kaikille avoimen joukkoliikenteen hyödyntämisessä, Kelan korvaamien matkojen ja Kouvolan kaupungin korvaamien VPL/SHLmatkojen kehittämisessä ja integroimisessa sekä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Hanke on suunniteltu rakentuvan seuraavista osakokonaisuuksista: 1) Suorakorvausjärjestelmän käynnistäminen koko Kymenlaaksossa ja yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa Suorakorvausmenettely käynnistettiin koko Kymenlaakson sairaanhoitopiirin osalta toukokuun alussa Käytännön kokemukset muilta alueilta ovat osoittaneet, että toiminnat saadaan

10 8 vakiintumaan muutamassa kuukaudessa aloituksesta, joten syksyllä on jo hyvät valmiudet aloittaa pilotin mukainen kehittämistyö. Kymenlaaksossa sairaanhoitopiirin toiminnoista vastaa Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Pilotissa luodaan yhteistyömalli keskussairaalan ja Carean kanssa. Pohjana yhteistyölle on suorakorvaus, jossa on toteutettu yhteistyötä tiedotuksen ja koulutuksen osalta. Suorakorvauksessa on luotu tarvittava informaatioaineisto sairaalan henkilökunnan käyttöön ja koulutustilaisuuksissa on kerrottu uudistuksista. Pilotissa selvitetään Carean maksamat siirtokuljetukset hoitolaitosten välillä ja niiden yhdistelymahdollisuudet muiden kuljetusten kanssa. Lisäksi selvitetään edellytykset toteuttaa käytännön yhdistelypilotti välillä Kouvola-Kotka. Tällä yhteysvälillä (matka 60 km) voi olla merkittävä määrä Carean ostamia siirtokuljetuksia ja Kelan korvaamia SVL-matkoja. 2) Kouvolan VPL- ja SHL-matkojen tehostaminen ja yhdistely Nykyisin VPL- ja SHL matkat tilataan jo keskitetysti Kymenlaakson Taksin tilausvälityskeskuksesta vakiotaksiasiakkaiden matkoja lukuun ottamatta. Uutena elementtinä pilotissa tehdään suunnitelma VPL/SHL-matkojen yhdistelystä sekä keskenään että Kelan korvaamien SVL-matkojen kanssa. Esimerkiksi Kelan korvaama terveyskeskusmatka ja kunnan korvaama VPL-asiointimatka Kouvolan keskustaan voi olla toimiva yhdistely. Kaupunki tekee suunnitelman pohjalta erillisen päätöksen yhdistelyn aloittamisesta käytännössä. Toiminnan käynnistyttyä selviää, mikä on todellinen potentiaali kuntien ja Kelan korvaamien matkojen yhdistelyyn Kouvolan tyyppisellä alueella. Yhdistelyn toteutusta edeltää suunnittelu ja sopiminen tilausten käsittelyyn ja yhdistelyn reunaehtoihin liittyvistä käytännöistä. Tämä tehdään Lapin pilotin kanssa yhteisesti, jotta toimintamalleista tulee valtakunnallisesti mahdollisimman yhtenevät. Osana yhdistelyä selvitetään toimivat käytännöt, joilla asiakkaat voidaan ohjata olemassa oleviin Kouvolan palvelulinjoihin. Erityisesti nykyisistä linjoista mielenkiintoinen on Kouvolan Keskustan palvelubussi, joka ajaa terveyskeskuksen kautta. Myös muiden palvelu- ja asiointiliikenteiden soveltuvuus yhdistelykeskuksen ohjaukseen selvitetään pilotin aikana. Pilotin aikana suunnitellaan ja otetaan käyttöön myös mahdollisuuksien mukaan uutta kaikille avointa palveluliikennettä, johon VPL/SHL/SVL-matkoja ohjataan tilausvälityskeskuksesta. Tämän toteutus riippuu kunnan rahoitusmahdollisuuksista liikenteen ostoon. Matkojen yhdistelyä ohjaa se, että ensin yritetään saada

11 9 matka yhdistettyä olemassa olevaan palveluliikenteeseen ja vasta tämän jälkeen kyseeseen tulee matkojen yhdistely keskenään, mikäli asiakkaan terveydentila ei edellytä erilliskuljetusta. Pilottiin kuuluu myös Kelan vakiotaksiasiakkuuksien ja Kouvolan vakiotaksiasiakkuuksien kriteereiden ja tilauskäytäntöjen yhteensovittamisen edellytysten selvittäminen tavoitteena asiakkaiden kannalta mahdollisimman toimivat käytännöt. Kouvolan kaupungin alueella on 345 Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikeavammaista asiakasta, joilla on halutessaan mahdollisuus ilmoittautua suorakorvausmenettelyssä vakiotaksiasiakkaiksi. Kouvolan kaupungilla on tällä hetkellä 260 vakiotaksiasiakasta sekä 470 invataksiasiakasta VPL/SHL-asiakkaissa, jotka voivat tilata matkat suoraan valitsemaltaan taksiyritykseltä. Todennäköisesti usein on tilanne, että sama asiakas on sekä Kelan että kunnan kuljetuksissa vakiotaksiasiakas. 3) Uudet kutsuohjatut joukkoliikennepalvelut Kymenlaakson pilotissa selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön uusia kaikille avoimen palveluliikenteen malleja, jossa valitaan kuhunkin tarpeeseen soveltuva kalustokoko: esimerkiksi tasatuntilähdöt kauppakeskukselta eri tiesuuntiin. Näihin ohjattaisiin erityiskuljetuksiin oikeutettuja asiakkaita sekä matkansa itse maksavia asiakkaita. Tähän liittyen selvitetään asiakaskannustimien tarve, joka ohjaisi VPL/SHL-asiakkaita käyttämään uusia palveluita. Lisäksi selvitetään, voidaanko löytää teknisesti toimiva malli, jolla asiakkaat voivat itse yhdistellä matkoja keskenään ennen kuin tilaus tehdään välityskeskuksesta. Tällöin yhdistely toteutuisi mahdollisimman käyttäjäystävällisesti. Samoin selvitetään mahdollisuus ennakkoon tilattujen SVL-, VPLja SHL-matkojen avaamisesta itse maksaville asiakkaille hajaasutusalueella. Tutkitaan, voidaanko kehittää malli, jolla rahalla maksavia asiakkaita voidaan viedä kuntakeskuksiin samalla kun esim. Kelan korvaama kyyti vie toisen asiakkaan terveyskeskukseen. Palvelu olisi lisäarvopalvelu peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen päälle. Palvelun pääkohdealueet ovat sellaisia, joihin ei nykyisin voida tarjota esim. asiointitaksimatkoja. 4) Maksuliikenteen suunnittelu ja toteutus Maksuvälineenä VPL- ja SHL-matkoilla on tällä hetkellä Kouvolassa SOTE2-kortti, jossa on matkaoikeuksien varmennustoiminnot. Kelan suorakorvausmatkat maksetaan kortittomasti tilaustunnusten perusteella ja matkojen varmennus perustuu siihen, että vain tilausvälityskeskuksesta tilattu matka voi olla suorakorvaus-

12 10 matka. Palveluliikenteessä käytetään joukkoliikenteen lipputuotteita käteisen lisäksi. Tulevaisuudessa joukkoliikenteessä otetaan käyttöön PILETTI-maksuvälineet (nykyisin tuotteen nimi on Waltti). Pilotissa suunnitellaan maksuliikenteen toteutus niin, että se on oikeudenmukainen eri maksajatahojen kesken, kun kyydissä on useiden maksajatahojen asiakkaita. Käytännössä suunnitellaan kustannusten jakoperiaate. Siinä haetaan malli esimerkiksi sellaisen reitin kustannusten jaolle, jossa on 10 km kunnan korvaama matka ja 30 km Kelan korvaama matka. Kehitettävän mallin on sovelluttava erilaisiin tilanteisiin ja sen on toimittava käytännössä myös kuljettajien kannalta helposti. Tämä suunnittelu tehdään Lapin pilotin kanssa yhteisesti ja teknisen ratkaisun toimivuus varmistetaan tekniikkatoimittajien kanssa tapahtuvalla tiiviillä vuoropuhelulla. Tästä vuoropuhelusta on hyvät kokemukset suorakorvausprojektin ajalta, koska hankkeessa on onnistuttu hyvin sovittamaan avoimin rajapinnoin eri järjestelmätoimittajien tekniikat yhteen. Pohjois-Savo Pohjois-Savon suorakorvausmenettely on aloitettu tammikuussa Pohjois-Savossa on kaikista suorakorvausalueista paras yhdistelytehokkuus: yhdistelyn tuoma säästö on noin euroa kuukaudessa. Suorakorvausmatkoja tehdään noin kpl kuukaudessa. Alueella on muodostunut erityisen hyvä yhteistyö sairaalan kanssa. Esimerkiksi sairaalan kotiutuksia tehdään tiesuunnittain, mikä tukee yhdistelyä erinomaisesti. Pohjois-Savon suorakorvauksen toteutuksesta vastaa Itä-Suomen Maakunnallinen Taksi Oy, joka on hankkinut tilausvälitys- ja yhdistelypalvelut Savon Taksidata Oy:ltä. Pohjois-Savossa saatuja hyviä kokemuksia yhdistelystä ja sairaalan kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä voivoidaan hyödyntää Lapin ja Kymenlaakson piloteissa.

13 11 Toistaiseksi suorakorvausmenettelyissä on toteutettu vain taksimatkojen sähköinen tiedonsiirto. Tässä hankkeeseen kuuluvassa Pohjois-Savon osaprojektissa on tavoitteena selvittää edellytykset pienoislinja-autojen 2 ( pikkubussit ) ajamien matkojen sähköiseen tiedonsiirtoon ja kyytien välitykseen taksimatkoille kehitetyn suorakorvausjärjestelmän kautta. Nykyisin pikkubussit toimivat vanhan paperisen valtakirjamenettelyn mukaisesti, mikä on Kelan kannalta työläs prosessi verrattuna sähköisesti hoidettuun suorakorvausmalliin. Pikkubusseilla on tärkeä asema pyörätuolikuljetusten hoitajana Kelan korvaamilla matkoilla. Esteettömien taksien lisäksi tarvitaan useilla alueilla pikkubussien palveluja, jotta voidaan vastata yhä kasvavaan erityiskuljetusten tarpeeseen. Pikkubusseilla ajetaan erityisen paljon koululaiskuljetuksia, johon ne soveltuvat erityisen hyvin. Pikkubussit käyttävät matkaa ja aikaa mittaavia laitteita, joiden toimintaperiaate on hyvin samanlainen kuin taksien taksamittareissa. Erona on se, että taksamittarit on sinetöity valtuutetun asentajan toimesta. Molemmat mittarit pystyvät kuitenkin tuottamaan samantyyppistä tietoa ajetuista matkoista, mm. taksaluokat, perusmaksut jne. ovat samanlaisia. Kela korvaa SVL-matkoilla pikkubusseille enintään taksien kuluttajahinnan mukaisen tariffin mukaan ajetut matkat. Pilotissa suunnitellaan tietosisältöihin ja maksuliikennejärjestelmiin tarvittavat muutokset, joilla joukkoliikenneautojen tiedot saadaan Kelalle samalla rakenteella ja tekniikalla kuin taksimatkoissa. Esimerkiksi Kelalle tuotettaviin tilityksiin tarvittaisiin lisäkenttä, joka kertoo onko kyseessä joukkoliikenneautojen tilitys vai taksimatkojen tilitys. Tietosisällöstä pitää ilmetä, että kyseessä on joukkoliikenneauton tekemä matka, koska korvauskäsittely ja matkan hinnan tarkistus vaativat Kelassa erityistoimia. Lisäksi selvitetään ja testataan käytännöt, joilla pikkubussien tilausvälitys ja maksuliikenne hoidetaan osana suorakorvausjärjestelmää. Tässä esiin nousevia kysymyksiä ovat mm. tarvittavat ajovälityslaitteistot autoissa, välitysjärjestelmän toimintaperiaatteet sen suhteen miten kyytejä jaetaan taksien ja pikkubussien kesken, maksuliikenteen hoitotapa ja paikka, joka yhdistää Kelalle menevät tiedot valmiiksi tilitystiedoiksi, jne.. Pilotin tuloksena on kuvaus toimenpiteistä, joilla pikkubussit voitaisiin siirtää suorakorvaukseen Pohjois-Savon alueella. Mikäli 2 Suorakorvausmenettelyssä joukkoliikenneautojen suorakorvaus koskisi vain kuljetuksia, joissa on lain mukaan mahdollista käyttää pienoislinja-autoa (=alle 16-paikkaiset linja-autot): pyörätuoli- ja paarikuljetukset sekä yli 5 hengen ryhmät

14 12 tekniset edellytykset täyttyvät ja pikkubussien asema esteettömien taksien rinnalla toimii nykyisin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ovat sekä Itä-Suomen Maakunnallinen Taksi Oy että Savon Taksidata Oy valmiit toteuttamaan sähköisen suorakorvauksen pikkubusseille koko Pohjois-Savon alueella käytännössä toteutettavana pilottina. 4. Aikataulu Esitämme, että hanke toteutettaisiin seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti, jossa otetaan huomioon selvitystyön ja suunnittelun vaatima aika /2014 yksityiskohtaisten toteuttamissuunnitelmien laatiminen. Esimerkiksi tekniset ratkaisut, kuinka kustannusten jako tulee toteuttaa eri maksajien kesken, kuinka joukkoliikenneautot toimivat järjestelmässä (maksuliikenne ja välitys) jne. 10/ /2015 muutosten toteuttaminen järjestelmiin Kelassa ja taksiyhtiöissä Pilottien aloittaminen 03/2015 Tulosten seuranta ja toiminnan kehittäminen 03-12/2015 Loppuraportti ja suositukset valtakunnallisesti jatkotoimenpiteiksi 01-02/2016 Olemme valmiit muuttamaan aikataulua ja tarkentamaan sitä LVM:n kanssa käytävien keskustelujen perusteella. 5. Kustannukset ja resurssit Kaikille osapuolille tulee paljon kustannuksia henkilötyöstä. Uusien järjestelmien rakentaminen ja testaaminen aiheuttavat myös kustannuksia. Taksiliiton esityksessä lähdetään kuitenkin siitä, että kukin osapuoli vastaa omista kehittämistoimenpiteisiin tarvittavista kustannuksista. Toisin sanoen työ tehdään virkatyönä, eikä hankkeelle palkata esimerkiksi ulkopuolisia konsultteja. Näin ollen myöskään LVM:ltä ei pyydetä rahoitusta pilottihankkeelle. Osapuolille on kuitenkin tärkeää, että hanke saa virallisen aseman LVM:n ohjaus-

15 13 ryhmän pilottihankkeena, jolloin hankkeessa saadut tulokset ovat laajasti ja valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Projektin käytännön töiden koordinoinnin osalta esitämme vastuutahoksi Taksiliittoa ja vastuuhenkilöksi dipl.ins. Jouni Mutasta, joka toimii Taksiliitossa osastopäällikkönä ja on toiminut mm. suorakorvaushankkeen valtakunnallisena projektipäällikkönä. Mutasella on laaja kokemus kuntien ja Kelan kuljetusten kehittämisestä 15 vuoden ajalta. Ennen siirtymistä Taksiliittoon Mutanen toimi konsulttina Ramboll Finland Oy:ssä henkilö- ja tavarakuljetuksia, maksuliikennettä sekä matkojenyhdistelyä koskevissa kehittämistehtävissä. Mutanen on ollut myös kolme vuotta yhdistelyohjelmia kehittävässä yrityksessä projektipäällikkönä vastaten yhdistelyjärjestelmän käyttöönottoprojekteista ja ylläpidon kehittämisestä. Pilottihankkeen seurantaan esitämme nimettäväksi ohjausryhmää, jossa olisivat edustettuina Kelan, STM:n, Kuntaliiton, kuntien, sairaanhoitopiirien ja taksiyhtiöiden edustajat. LVM:n edustaja voisi toimia ohjausryhmän puheenjohtajana ja Taksiliiton edustaja sihteerinä. Olemme valmiit keskustelemaan kaikkien osapuolten kanssa tähän hankesuunnitelmaan kirjatuista esityksistä ja niissä mahdollisesti tarvittavista muutoksista. Esittämämme pilottikokeilut ovat otettavissa käyttöön nopeasti eikä niiden toteutus vaadi lainsäädäntömuutoksia. Toivomme, että voimme tulla esittelemään hankeideaamme yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämisestä vastaavalle ohjausryhmälle.

16 14 LIITTEET Liite 1 Taksiliiton esitys yhteiskunnan korvaamien matkojen tehostamiseksi Liite 2 Suorakorvausmenettelyn kuvaus

17 Liite 1 1 (2) Taksiliiton esitys yhteiskunnan korvaamien henkilökuljetusten kehittämiseksi Nykyisen lainsäädännön pohjalta voitaisiin saavuttaa nopeasti konkreettisia säästöjä yhteiskunnan korvaamissa kuljetuksissa mallilla, jossa Kohdistetaan toimenpiteet sinne, missä kustannukset kasvavat nopeimmin eli VPL/SHL-matkoihin ja Kelan korvaamiin taksimatkoihin, joiden yhteenlaskettu kustannus vuonna 2011 oli noin 300 miljoonaa euroa. Kehitetään kaikille avointa kutsuohjattua ostoliikennettä ja otetaan nykyiset palveluliikenteet tehokkaaseen ohjaukseen, mikäli ne ovat vajaakäytöllä. Määritellään palvelutaso kutsuohjatuille kaikille avoimille liikennepalveluille. Erityiskuljetukset (VPL/SHL/SVL) ohjataan yhdestä, esim. maakunnan tai sairaanhoitopiirin laajuisesta yhdistelykeskuksesta tehokkaasti 1. Ensisijaisesti kaikille avoimeen kutsuohjattuun ostoliikenteeseen o ajetaan ostoliikenteenä tilaajan määritysten mukaan pikkubusseilla ja takseilla (ei rajoituksia matkustajamäärien ym. suhteen) 2. Yhdistelyreiteiksi keskenään o ajetaan takseilla ja pikkubusseilla 1 3. Vain tarvittaessa yksittäiskuljetuksiin o ajetaan takseilla ja pikkubusseilla 1 pikkubusseilla tarkoitetaan enintään 16-paikkaisia linja-autoja, joilla voi ajaa vähintään 5 hengen ryhmäkuljetuksia sekä yksittäiskuljetuksia, kun matkustajalla on paarit, pyörätuoli tai paljon tilaa vieviä matkatavaroita.

18 Liite 1 2 (2) Yhdistely- ja kuljetuspalvelut hankitaan markkinoilta. Ostoliikenne kilpailutetaan sen jälkeen, kun on suunniteltu erilaisten ryhmäkuljetusten (esim. koululaiskuljetukset) tarpeet ja kaikille avoimen kutsuohjatun liikenteen tuottamistapa. Pienet kunnat tarvitsevat apua liikenteen suunnittelussa ja kilpailutuksessa. Selvitysmies Paajasen esityksen mukaisesti joukkoliikenneviranomainen olisi mahdollisesti paras taho suunnittelemaan ja hankkimaan liikenteen ja yhdistelyn palvelut riittävän suurina kokonaisuuksina. Taksien suorakorvauskeskukset ovat potentiaalinen tarjoaja yhdistelypalvelujen tuottamiseen. Markkinoilta löytyy myös muita toimijoita. Kilpailua on sekä liikenteen yhdistelyssä että kuljetuspalvelujen tuottamisessa. Joukkoliikenneautojen ohjausta tehdään ongelmitta jo nyt taksien välityskeskuksissa kuten Seinäjoen SEILI-palveluliikenteessä. Nykytekniikalla myös joukkoliikenneautojen maksuliikenne hoituu samoilla teknisillä ratkaisuilla kuin taksimatkoissa. Tästä esimerkkinä toimii VPL-maksukorttiliikenne Mikkelissä. Suorakorvausjärjestelmä on jo puolivälissä hanketta tuottanut Kelalle 8 miljoonan euron vuosittaisen säästön matkakorvauksissa. Vuoden 2014 aikana järjestelmä laajenee koko maahan, jolloin Taksiliiton arvion mukaan suorakorvauksen toteuttamisella on saavutettavissa vuositasolla noin 20 miljoonan euron säästö verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki tekivät taksimatkan perinteiseen tapaan yksin. Liittämällä toimintaan kuntien ja sairaanhoitopiirien vastuulla olevat kuljetukset voidaan saavuttaa vähintään 10 miljoonan euron lisäsäästöt.

19 Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Kuvaus toimintamallista

20 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Suorakorvaussopimus 1 3. Laajeneminen 1 4. Suorakorvausmenettelyn kuvaus Asiakkaat Menettelyn toiminnallinen kuvaus Palvelun laatu 5 5. Tekniseen toteutukseen liittyviä käytäntöjä 7

21 1. Johdanto Tässä muistiossa on kuvattu lyhyesti, miten suorakorvausmenettely toimii Kelan korvaamilla taksimatkoilla. Suorakorvausmenettelyn pilottialueena toimi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue, jossa matkatilausten vastaanotto aloitettiin toukokuussa Suorakorvaussopimus Suorakorvauksen aluejakona on sairaanhoitopiiri. Suorakorvauksen toteutuksesta kunkin sairaanhoitopiirin alueella on solmittu suorakorvaussopimus, joka on tehty Kelan ja Taksiyhtiön välillä. Taksiyhtiö vastaa suorakorvauksen käytännön toiminnasta Kelalle kokonaispalveluna. Taksiyhtiö ei saa Kelalta korvausta suorakorvauspalvelun tuottamisesta, vaan toiminnan kulut katetaan pääasiassa taksiyrittäjiltä perittävillä palvelumaksuilla sekä asiakkaiden tilauspuhelumaksuilla, jotka ovat enintään tavallisen taksitilauksen suuruisia. 3. Laajeneminen Suorakorvausmenettely on laajentunut 14 sairaanhoitopiirin alueelle (tilanne huhtikuu 2014). Koko Manner-Suomi on suorakorvauksen piirissä vuoden 2014 loppuun mennessä. Tällöin 16 taksien tilausvälityskeskusta hoitaa muiden tilausvälitystehtävien ohella myös suorakorvauspalvelua. 4. Suorakorvausmenettelyn kuvaus 4.1 Asiakkaat Suorakorvausmenettely koskee Suomessa vakuutettujen henkilöiden sairauden, raskauden tai Kelan järjestämän kuntoutuksen vuoksi tehtyjä matkoja, jotka tilataan tilausvälityskeskuksesta. Jos asiakas tilaa taksin muualta kuin suorakorvauspalvelua tuottavasta tilausvälityskeskuksesta, maksaa hän koko taksimatkan hinnan itse ja hakee Kelasta korvausta jälkikäteen tarvittavine liitteineen. Nämä matkat eivät kuulu suorakorvausmenettelyyn eikä suorakorvaus ole siten asiakkaille pakollista.

22 2 Suorakorvauksen edellytyksenä on KELA-kortti Kaikki Suomessa vakuutetut henkilöt saavat itselleen Kela-kortin. Kortin haltijalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin esimerkiksi matkakorvauksiin. Jos asiakkaalla ei ole Kela-korttia ja se tulee ilmi tilauspuhelun yhteydessä tai viimeistään kuljetuksen yhteydessä, ei matkaa voida tehdä suorakorvausmenettelyn kautta. Tällöin asiakkaan tulee maksaa koko taksimatkan hinta itse ja korvaus Kelasta. Kansainvälinen sairaanhoitokortti tai erilaiset EU-kortit eivät myöskään anna oikeutta matkustaa suorakorvauksella. 4.2 Menettelyn toiminnallinen kuvaus Suorakorvausmenettelyssä sähköinen tiedonsiirto korvaa paperilomakkeilla kirjallisesti hoidetun valtakirjamenettelyn Kelan korvaamissa taksimatkoissa. Suorakorvausmenettely ei muuta sairausvakuutuslain mukaan korvattavien matkojen korvausperiaatteita ja sääntöjä. Suorakorvausmenettelyssä asiakkaat tilaavat Kelan korvaamat taksimatkat yhdestä tilausvälityskeskuksesta koko sairaanhoitopiirin alueella. Tällöin tilauksen yhteydessä syntyvät henkilöä ja matkaa koskevat perustiedot sähköisessä muodossa. Jokainen yhdensuuntainen matka yksilöidään tilausvälitysjärjestelmän luomalla tilaustunnuksella. Auton maksutiedot syntyvät taksamittarilla ja niihin liitetään kyseinen matkakohtainen tilaustunnus. Tilausvälityskeskuksessa tilauksen ja maksun tiedot yhdistetään, jolloin syntyy sähköisesti sama tieto, mikä on toimitettu lomakkeilla Kelaan valtakirjamenettelyssä. Yhdistetty tieto toimitetaan Kelan edustapalvelimelle matkakorvauksen käsittelyä varten. Asiakas maksaa vain matkakohtaisen omavastuuosuuden autoilijalle. Kela tekee matkakorvauspäätökset ja tilittää hyväksytyt matkakorvaukset taksien maksuliikennekeskuksille, jotka tilittävät ne edelleen autoilijoille. Kela ei postita päätöskirjeitä hyväksytyistä matkakorvauksista, mutta asiakas voi tarkistaa itseään koskevat sairaanhoitokorvauspäätökset Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta. Suorakorvaustoiminnan käytännön järjestämisestä vastaa kussakin sairaanhoitopiirissä yksi taksiyhtiö. Sama yhtiö voi vastata myös useamman kuin yhden sairaanhoitopiirin suorakorvausmenettelystä.

23 3 Kuva 1 Suorakorvausmenettelyn toteutusmalli Suorakorvaustoimintaan liittyvät prosessit ja niiden vastuutahot ovat seuraavat: Prosessi Tiedotus asiakkaille ja terveydenhuollolle Matkatilaukset Tilauksen tallennus, matkojen yhdistely ja auton valinta Reittitietojen välitys autoihin Kuljetuksen suoritus ja matkan maksaminen autossa Maksutietojen purku autoilijalta maksuliikennekeskuksiin Tilausten ja maksutapahtumien yhdistäminen Tietojen toimitus Kelan edustapalvelimelle Matkakorvauksen käsittely ja korvauspäätökset Kelassa Matkakorvausten tilitys Kelasta keskuksille Matkakorvausten tilitys autoilijoille Tilausvälityskeskusten raportointi Kelalle Asiakkaiden sähköinen tarkistusmahdollisuus matkakorvaustietoihin Vastuutaho Kela Taksiyhtiö Taksiyhtiö Taksiyhtiö Taksiyhtiö Taksiyhtiö Taksiyhtiö Taksiyhtiö Kela Kela Taksiyhtiö Taksiyhtiö Kela

Taksimatkojen suorakorvaus. Helmikuu 2012

Taksimatkojen suorakorvaus. Helmikuu 2012 Taksimatkojen suorakorvaus Helmikuu 2012 Kelan taksimatkat 2011 Taksimatkoja 3,2 milj. kpl Kustannukset 176 milj. euroa Noin 8000 taksiyrittäjällä oli valtakirjasopimus Kelan kanssa yli 4000 taksia on

Lisätiedot

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa TAUSTAA SÄHKÖISELLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLE Matkakorvaukset kasvavat noin 10 % vuodessa Väestön ikääntyminen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa LIITE 6 Palvelukuvaus Päivitetty 3.3.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Määritelmiä 2 3. Palvelun kuvaus 3 4. Palvelun asiakkaat

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari 20.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Jouni Mutanen 1 Sisältö 1. Taksialan tunnuslukuja 2. Yhteiskunnan korvaamat matkat

Lisätiedot

Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Toimintaohje taksiyrittäjälle ja kuljettajille Vaasan sairaanhoitopiiri

Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Toimintaohje taksiyrittäjälle ja kuljettajille Vaasan sairaanhoitopiiri Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Toimintaohje taksiyrittäjälle ja kuljettajille Vaasan sairaanhoitopiiri Ohjeet löytyvät myös www.pohjanmaantaksit.fi sivustolta otsakkeen

Lisätiedot

Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa

Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Sähköinen suorakorvausmenettely Kelan korvaamissa taksimatkoissa Toimintaohje taksiyrittäjälle ja kuljettajille Etelä-Pohjanmaa 8.5.2012 Sisällys 1. Ohjeistuksen tarkoitus 2 2. Tilaukset ja tukinumerot

Lisätiedot

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sairaanhoitokorvausten muutokset matkakorvaukset hammashoidon korvaukset 15.1.2015 Anne Giss pääsuunnittelija Kelan terveysosasto Matkakorvaustilastot Matkakorvaukset

Lisätiedot

Taksien suorakorvaus etenee ympäri Suomea

Taksien suorakorvaus etenee ympäri Suomea Taksien suorakorvaus etenee ympäri Suomea Elise Kivimäki etuusjohtaja Kelan korvaamat taksimatkat v. 2010 Vajaa 3 miljoonaa taksimatkaa, joiden kustannukset olivat 155 mil. Matkojen lukumäärä kasvaa vuosittain

Lisätiedot

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Mitä Hämeenlinnan kuljetuskokeilulle kuuluu? Joukkoliikennekoordinaattori Maarit

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta.

RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Dnro 80/323/2008 RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ 1 Sopimusosapuolet 2 Määritelmiä 1. Kansaneläkelaitos 2. Suomen Taksiliitto ry. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Valtakirjasopimuksella

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos

1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos SOPIMUS SÄHKÖISESTÄ SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ 1 Sopimusosapuolet 1. Kansaneläkelaitoksen xx:n vakuutuspiiri, jäljempänä Kansaneläkelaitos 2. XXTaksi Oy, jäljempänä Taksiyhtiö 2 Määritelmiä Runkosopimuksella

Lisätiedot

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio, Hämeenlinnan seutu PLL vuosikokousseminaari

Lisätiedot

3/15/2010 MATKOJENYHDISTELY MYK:N JA MPK:N JÄLKEEN RAMBOLL FINLAND OY VIISI TOIMIALAA

3/15/2010 MATKOJENYHDISTELY MYK:N JA MPK:N JÄLKEEN RAMBOLL FINLAND OY VIISI TOIMIALAA MATKOJENYHDISTELY MYK:N JA MPK:N JÄLKEEN HENKILÖLIIKENNESEMINAARI 17.-18.3.2010 TAMPERE-TALO JOUNI MUTANEN, RAMBOLL FINLAND OY RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2008 yli 1100 työntekijää

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Tiekartta Pirkanmaan fiksuihin hankintoihin 3.3.2015 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 2 3 Otteita raportista:

Lisätiedot

Kyytineuvo puh. 015 194 6000

Kyytineuvo puh. 015 194 6000 MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO KULJETUSPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAIN TAI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Kyytineuvo puh. 015 194 6000 2 Hyvä kuljetuspalveluasiakas!

Lisätiedot

KELAn rooli henkilöliikenteen muutoksessa 30.10.2013. Anne Giss, pääsuunnittelija Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät

KELAn rooli henkilöliikenteen muutoksessa 30.10.2013. Anne Giss, pääsuunnittelija Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät KELAn rooli henkilöliikenteen muutoksessa 30.10.2013 Anne Giss, pääsuunnittelija Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Sairausvakuutuslain mukaiset matkakorvaukset Matka korvataan sairauden, raskauden ja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalveluasiakkaan tarpeiden mukaisten

Lisätiedot

Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot. Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari

Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot. Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari Henkilökuljetusuudistus Osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa Henkilökuljetuksia

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalveluasiakkaan tarpeiden mukaisten

Lisätiedot

Vammaisen henkilön erilaiset kuljetushaasteet

Vammaisen henkilön erilaiset kuljetushaasteet KULJETUKSESTA LIIKKUMISEEN 26.8.2016 THL VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEEN LIITTYVÄ TYÖKOKOUS Vammaisen henkilön erilaiset kuljetushaasteet Anne Giss Vastaava suunnittelija Kelan terveydenhuoltoetuuksien

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN

TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN Kysymyksiin vastaukset ovat laatineet projektipäällikkö Teemu Kinnunen/Ramboll, sosiaalityöntekijä Susanna Takala ja sosiaalityön

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle

Lisätiedot

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 28.5.2014 SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Ohjeet päivystyspalveluiden käyttämisestä äkillisissä sairaustapauksissa 1.Yöpäivystys klo 21.00 08.00 kaikkina päivinä toimii Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

Kela-asiakas NYKYINEN MALLI UUSI MALLI NYKYINEN MALLI UUSI MALLI 1. asiakas soittaa

Kela-asiakas NYKYINEN MALLI UUSI MALLI NYKYINEN MALLI UUSI MALLI 1. asiakas soittaa Tavallinen asiakas Kouvolan kaupungin SHL-asiakas SOTE-kortilla hakemaan ja onko haluaa mukana lähettää ei Kelan omavastuun 7. loppuosa kuljetuksesta Taksin SOTEkortilla ja kertoo SOTEkorttinsa lähettää

Lisätiedot

Selvityksen tekeminen kunnan henkilökuljetusten järjestämisestä

Selvityksen tekeminen kunnan henkilökuljetusten järjestämisestä Kunnanhallitus 18 25.01.2016 Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut 1026/08.01.01/2012 Kunnanhallitus 75 16.02.2015 Selvityksen tekeminen kunnan henkilökuljetusten järjestämisestä 1026/08.01.01/2012

Lisätiedot

Taksi ilmoittaa suoritteet ja maksaa verot. Asiakas

Taksi ilmoittaa suoritteet ja maksaa verot. Asiakas Taksi ilmoittaa suoritteet ja maksaa verot Taksilta ostetaan liikennettä MaaS-operaattori Verottaja Asiakas käyttää palvelua Asiakas ostaa palveluita Asiakas Kaikista tapahtumista käyttäjälle ja Maasoperaattorille

Lisätiedot

Suorakorvausohje Semel

Suorakorvausohje Semel Suorakorvausohje Semel Yhdensuuntainen matka 1. Aja kyyti mittarisääntöjen mukaan 2. Perillä mittari kassalle ja odota Sagemin piippaus 3. Valitse Sagemista F 4. Siirry nuolinäppäimellä kohtaan laskutus,

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluohjeet taksin tai invataksin käyttäjille ja taksin kuljettajille 1.1.2018 alkaen Hyväksynyt: Yhtymähallitus 7.11.2017 128 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari Joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten yhdistäminen Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari 21.3.2013 Juhani Paajanen Selvitysmies 1

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Mikkeli 29.10.2014 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Tavoite Yhteiskunnan

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS Sisällysluettelo TILAUS... 2 HELSINGIN MATKAPALVELUN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 YKSITTÄISEN KAUPUNKIKORTTIASIAKKAAN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 MATKUSTAMINEN... 3 Palvelunumeroita

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 12/2013 Liite 1 Terveysosasto Diarinro: 26/43/2013. Palvelun kuvaus.

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 12/2013 Liite 1 Terveysosasto Diarinro: 26/43/2013. Palvelun kuvaus. Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 12/2013 Liite 1 Terveysosasto Diarinro: 26/43/2013 Palvelun kuvaus www.kela.fi Sisällysluettelo 1. Hankittava palvelu... 3 2. Sopimukset ja vastuut... 5 2.1. Sopimukset...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Viite: LVM/1184/08/2013 Asia: Julkisesti tuettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen

Viite: LVM/1184/08/2013 Asia: Julkisesti tuettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen Lausunto 1 (13) 16.8.2013 Liikenne- ja viestintäministeriö / kirjaamo kirjaamo@lvm.fi Viite: LVM/1184/08/2013 Asia: Julkisesti tuettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen Kiitämme

Lisätiedot

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Sosiaalista turvaa sairauden aikana Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Toimeentulo sairauden aikana Kelan sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä sairausloman ajalla: 16-67- vuotiaille työssä käyville, yrittäjille,

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

KOULUUN JA SAIRAALAAN MYÖS S HUOMENNA

KOULUUN JA SAIRAALAAN MYÖS S HUOMENNA KOULUUN JA SAIRAALAAN MYÖS S HUOMENNA 1. Julkisen liikenteen rahoituksen kokonaistarkastelu 2. Kelan ja kuntien kuljetusten järjestj rjestäminen osana kokonaisuutta 3. Taksi- ja bussiyrittäjien kilpailutekijöiden

Lisätiedot

KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja:

KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja: KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja: Hyväksy ajotarjous Vector 9000 terminaalista. Halutessasi voit tulostaa KELA ajoselitteen Vectorin PRINT painikkeesta. Aja nouto-osoitteeseen. Käynnistä

Lisätiedot

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 27.10.2016 Johanna Vilkuna Sisältö Henkilöliikenteen toimintaympäristöstä Maakuntalakiluonnos

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä

Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.- 29.10.2014 Silja Siltala liikenneinsinööri Kuntien tehtävät henkilökuljetuksissa Kunnilla on lakisääteisiä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Esimerkkejä KELA-ajoista

Esimerkkejä KELA-ajoista Esimerkkejä KELA-ajoista KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja: Hyväksy ajotarjous Vector-9000 terminaalista. Halutessasi voit tulostaa KELA ajoselitteen Vectorin PRINT painikkeesta. Aja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain väliaikaiseksi muuttamiseksi. Yleistä hallituksen esityksestä

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain väliaikaiseksi muuttamiseksi. Yleistä hallituksen esityksestä Lausunto 1(5) Palveluosasto 14.9.2017 LVM/1592/02/2017 Sosiaali- ja terveysministeriö Viite: STM:n lausuntopyyntö STM/676/2017 Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 63 2 (7) VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille 1/5 Sosiaali- ja terveystoimi/ vammaispalvelut KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Uusien liikennepalveluiden haasteet ja ratkaisut Itä Suomessa. Itä Suomen lj päivät Petri Launonen

Uusien liikennepalveluiden haasteet ja ratkaisut Itä Suomessa. Itä Suomen lj päivät Petri Launonen Uusien liikennepalveluiden haasteet ja ratkaisut Itä Suomessa Itä Suomen lj päivät 02.11.2017 Petri Launonen Haasteet uudet liikennepalvelut ja henkilökuljetukset, koska erityisesti Itä Suomessa näitä

Lisätiedot

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Kuopion kaupunki 1(6) Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Matkojen tilaus Kuljetuspalvelua varten Kuopiossa on käytössä matkakortti. Säilyttäkää kuljetuspäätöksen

Lisätiedot

MaaS toimijan validointi TaxiAPIn käyttäjäksi

MaaS toimijan validointi TaxiAPIn käyttäjäksi MaaS toimijan validointi TaxiAPIn käyttäjäksi Yhteydenotto Taksiliiton YP:uun Hyväksyntä testausvaiheeseen Hyväksyntä pilotointivaiheeseen Hyväksyntä tuotantovaiheeseen Toimijan validointi Pilotointi Tuotanto

Lisätiedot

Kelan sähköinen suorakorvaus. Opus Dental -ohje

Kelan sähköinen suorakorvaus. Opus Dental -ohje Kelan sähköinen suorakorvaus Opus Dental -ohje 1. Vaatimukset palvelun käyttämiselle Palvelun käyttäminen edellyttää, että käytössä on Opus Dental -versio 7.1.283 tai uudempi. Palveluntuottaja tekee aloitteen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Luonnos 8.5.2009 Erkki Vähätörmä Itä-Uudenmaan liitto Palvelulinjan reititys Reititys on rakennettu siten, että linjalla on perusreitti,

Lisätiedot

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Taksiliikennelain muutostarpeita selvittävä asiantuntijaryhmä 8.10.2010 Kouluun ja sairaalaan myös huomenna Esitetyt ongelmat: Koulukuljetusten kilpailuttaminen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

Valtakunnallinen vammaisneuvosto toteaa mietinnöstä yleisesti seuraavaa:

Valtakunnallinen vammaisneuvosto toteaa mietinnöstä yleisesti seuraavaa: SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LAUSUNTO 2.6.2004 LVM118:00/2003 Valtakunnallinen vammaisneuvosto PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO Viite Asia Yhteiskunnan

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. TARJOUSPYYNTÖ: LAIHIAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SIUNTIO Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 2 Hyvä Siuntion kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

Ohessa lisätietoja taksamittareihin liittyen.

Ohessa lisätietoja taksamittareihin liittyen. Ohessa lisätietoja taksamittareihin liittyen. Taulukko (2016 11 28 Taksamittareista LiV) sisältää tietoja Tanskasta, Hollannista, Ruotsista, Norjasta ja Saksasta. MID-hyväksyntä tarkoitta sitä, että mittarin

Lisätiedot

Muut ehdotukset ja säästöjen laskenta Arviot Lisätietoja. Lääkärintodistusten vähentäminen

Muut ehdotukset ja säästöjen laskenta Arviot Lisätietoja. Lääkärintodistusten vähentäminen Lääkärintodistusten vähentäminen Vammaispalvelut: kolmasosa kuljetuspalvelujen asiakkaista/v. * lääkärintodistuksen kustannus (terveyskeskuslääkärin tuntipalkka (63,3 euroa)*20 min.) 0,7 Kelan kuntoutuspäätökset

Lisätiedot

Liikenneviraston tehtävät liikennepalvelulain mukaan

Liikenneviraston tehtävät liikennepalvelulain mukaan Liikenneviraston tehtävät liikennepalvelulain mukaan Jenni Eskola 4.10.2017 Liikennepalvelulaista aiheutuvat keskeisimmät muutokset Livin tehtäviin Liikenneviraston tehtävät laajenevat joukkoliikenteestä

Lisätiedot

Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä

Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä 14.11.2017 Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, Helsingin kaupunki 1 Kuljetuspalvelujen kokonaisuus Osa sosiaalihuoltoa.

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2018 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan ja Suupohjan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Paikallisliikennepäivät, Jyväskylä 17.9.2015 Ari Tuovinen Jyväskylän paikallisliikenne Waltin piirissä Paikallisliikenteen tunnusluvut

Lisätiedot

Matkatilauksen onnistumiseksi kertokaa tilatessa seuraavista Teitä koskevista asioista:

Matkatilauksen onnistumiseksi kertokaa tilatessa seuraavista Teitä koskevista asioista: 5. 1 1. 2 01 5 KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalveluasiakas! Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalvelun asiakkaan tarpeiden mukaisten matkojen

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12. Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.2013 Kysymys 1: Maaseutuliikenne kilpailutetaan kannusteurakkana. Erityisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELUN SELVITYSTYÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELUN SELVITYSTYÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELUN SELVITYSTYÖ A B C D Tilaaja Kyydinvälitys Liikennöinti TYÖN VAIHEET Kuljetusten nykytilan selvitys Varsinaiseen selvitykseen mukaan otettavien kuljetusten

Lisätiedot

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot Orimattilan kaupunginhallitus 14.8.2017 Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Sisältö Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon Vaihtoehto 2: Liityntävuorot

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Kelan korvaamat matkat terveydenhuoltoon Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Matkakorvausten myöntämisperusteet Matka korvataan sairauden, raskauden, synnytyksen ja Kelan myöntämän kuntoutuksen vuoksi tehdyistä

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

KAARINAN PALVELULIIKENNE MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA. 1.1.2011 alkaen. Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy

KAARINAN PALVELULIIKENNE MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA. 1.1.2011 alkaen. Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy KAARINAN PALVELULIIKENNE 1.1.2011 alkaen MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy TERVETULOA KAARINAN PALVELULIIKENTEEN TURVALLISIIN JA MUKAVIIN BUSSEIHIN

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa.

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Henkilökuljetukset Siun sotessa

Henkilökuljetukset Siun sotessa Henkilökuljetukset Siun sotessa Liikennejärjestelmäpäivät 2.11.2017 Juha Matti Alanen Logistiikkapäällikkö Mikä on Siun sote? Järjestää julkiset sosiaali ja terveyspalvelut 14 kunnan alueella Pohjois Karjalassa

Lisätiedot

Joukkoliikenne Kouvolassa

Joukkoliikenne Kouvolassa Joukkoliikenne Kouvolassa 18.03.2010 Säännöllinen linjaliikenne Markkinaehtoinen liikenne ELY:n ostoliikenne Kaupungin ostoliikenne, 120 000 /v Kaupungin palveluliikenne 87 000 /v ELY:n ostama linjaliikenne

Lisätiedot

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net on kehitetty yhteistyössä taksialan ammattilaisten kanssa ja hyödyntää modernia teknologiaa. Yksi Birssi.netin päämääristä on tarjota taksinvälityskeskukselle

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SIUNTIO Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 2 Hyvä Siuntion kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO

MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO KULJETUSPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAIN TAI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJÄLLE 2 Hyvä kuljetuspalveluasiakas! Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

Palvelusetelikokeilun laajentaminen hankeaihio. Projektipäällikkö Laura Vuorensola laura.vuorensola(a)ylasavonsote.

Palvelusetelikokeilun laajentaminen hankeaihio. Projektipäällikkö Laura Vuorensola laura.vuorensola(a)ylasavonsote. Palvelusetelikokeilun laajentaminen 2018 - hankeaihio Projektipäällikkö Laura Vuorensola laura.vuorensola(a)ylasavonsote.fi 040 632 5142 Käsitteet 1/2 Palvelusetelikokeilu perusterveydenhuollon (pth) valinnanvapauskokeilu,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Liikennepalvelulain mukaiset yhteentoimivuuden vaatimukset. Laura Langer, Liikennevirasto

Liikennepalvelulain mukaiset yhteentoimivuuden vaatimukset. Laura Langer, Liikennevirasto Liikennepalvelulain mukaiset yhteentoimivuuden vaatimukset Laura Langer, Liikennevirasto Lain yhteentoimivuusvaatimusten kokonaisuus Kertalipun myyntirajapinnan avaamisvelvoite III osa 2 luku 2 : Lippu-

Lisätiedot