Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana"

Transkriptio

1 Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana Minna-Liisa Luoma PsT, dosentti Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma

2 Teemat Elämänlaatu Ympäristö Sosiaaliset suhteet Psyykkinen hyvinvointi Yhteenveto Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 2

3 Elämänlaatu Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma

4 Elämänlaadun neljä ulottuvuutta Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 4

5 Kehitys toimintakyvyn arvioinnissa ja arvioinnin monipuolisuudessa on heikkoa Osuus toimintayksiköistä, joissa toimintakykyä arvioidaan luotettavin arviointivälinein (% kaikista yksiköistä) Fyysinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Kognitiivinen toimintakyky Sosiaalinen toimintakyky Arkitoimista suoriutuminen Fyysinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Kognitiivinen toimintakyky Sosiaalinen toimintakyky Arkitoimista suoriutuminen Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Ympärivuorokautinen hoito Lähde: Vanhuspalvelujen seuranta 2016, THL Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 5

6 Elämänlaadun perustekijät Kyky nauttia elämästä ja myönteinen elämänasenne ovat kaikille ikäryhmille yhteisiä elämänlaadun perustekijöitä. Ikääntyneillä merkittävimmät elämänlaadun perustekijät ovat terveys, tyytyväisyys itseen ja elämäntilanteeseen sekä kyky ja tarmo osallistua mielekkääksi koettuun toimintaan. Vaikka elämänlaatu säilyy pääsääntöisesti korkeana myöhäiseen ikään saakka, tapahtuu kuitenkin sen kaikilla ulottuvuuksilla (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, ympäristö, yleinen elämänlaatu ja terveys) selvää heikentymistä iän myötä. Tuen tarpeet vaihtelevat eri elämänvaiheissa Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 6

7 Elämänlaatu eri ikäryhmillä O Fyysinen O Psyykkinen O Sosiaalinen O Ympäristö vuotiaat vuotiaat 80 + Tarmo + Tieto ++ Nauttii elämästä +++ Kipu - - Ystävien tuki +++ Riittävästi rahaa + Liikuntakyky +++ Hyvä terveys + Riittävästi rahaa + Nauttii elämästä +++ Kipu - - Keskittymiskyky ++ Päivittäinen selviytyminen + Terveys- Terveyspalvelujen palvelujen saatavuus saatavuus + + Nauttii elämästä +++ Tyytyväisyys itseen ++ Esteettömyys +++ Ystävien tuki +++ Ahdistus, masennus, epätoivo Riittävä apu +++ Pääsy vapaa-ajan aktiviteetteihin +++ Tyytyväisyys terveyteen + Lähde: Vaarama ym Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 7

8 Elämänlaadun komponentit ikääntyneillä (1) Aineellinen hyvinvointi Asunto, asuinympäristö, rahavarat Terveys Fyysinen terveys, toimintakyky, oireet, energisyys, liikkuminen, uni Sosiaalinen hyvinvointi Ihmissuhteet, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti, oman merkityksellisyyden kokeminen Emotionaalinen hyvinvointi Tunnekokemukset, masennus, ahdistus, onnellisuus, elämään tyytyväisyys, oppiminen, itsetunto Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 8

9 Elämänlaadun komponentit ikääntyneillä (2) Tuottava hyvinvointi Kompetenssi, osaaminen, autonomia, tarpeellisuuden tunne, elämän hallinta, valinnan mahdollisuudet Ympäristö Yksilön ja ympäristön yhteensopivuus, kiintymys omaan asuinympäristöön Riittävä apu ja tuki sitä tarvitessa Hoidon ja palveluiden saatavuus, määrä ja laatu Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 9

10 ASLA-tutkimus Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta Kotihoito 1523 asiakasta 3318 omahoitajaa 720 omaista Ympärivuorokautinen hoito 1419 asiakasta 5326 omahoitajaa 1625 omaista Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 10

11 Ympäristö Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 11

12 Päätän itse kuka saa tulla kotiini tai huoneeseeni Asiakas päättää aina itse, kuka saa tulla hänen kotiinsa tai huoneeseensa (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 24% 49% 47% ympärivuorokautinen hoito kotihoito 69% 27% 54% Omahoitaja Asiakas Omainen Lähde: THL Kotihoidossa kaksi kolmesta ja ympärivuorokautisessa hoidossa lähes puolet asiakkaista kokee voivansa päättää kotiinsa tai huoneeseensa tulijoista itse. Kotihoidossa iäkkäät ihmiset kokevat päätösvaltansa suuremmaksi kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Kuitenkin kymmenesosa kotihoidossa olevista asiakkaista ilmaisee, ettei saa tai saa vain joskus päättää kotiinsa tulevista vieraista Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 12

13 Päätän itse vaatetuksestani Asiakas päättää aina itse vaatetuksestaan (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 24% 74% 61% 82% 19% 60% Omahoitaja Asiakas Omainen Kotihoidossa neljä viidestä ja ympärivuorokautisessa hoidossa kolme viidestä asiakkaasta kokee, että heillä on päätäntävalta vaatetuksensa suhteen. Ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkailla on huomattavasti hoitajia ja omaisia myönteisempi käsitys omasta päätösvallastaan vaatetukseensa. ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 13

14 Voin käydä kylvyssä ja/tai suihkussa niin usein kun haluan Asiakas voi käydä kylvyssä ja/tai suihkussa aina niin usein kuin haluaa (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 21% 42% 47% ympärivuorokautinen hoito kotihoito 56% 13% 40% Omahoitaja Asiakas Omainen Lähde: THL Puolet asiakkaista kokee pääsevänsä peseytymään silloin, kun haluaa. Kokemus ei juuri vaihtele sen mukaan, asuuko kotona vai ympärivuorokautisessa hoitopaikassa. Silti yli kymmenesosa kotihoidon asiakkaista kokee, ettei voi peseyä niin usein kuin haluaisi. Omaiset ovat ympärivuorokautisessa hoidossa kriittisempiä asiakkaan peseytymisen mahdollisuuksien suhteen kuin kotihoidossa Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 14

15 Voin käydä WC:ssä silloin kun haluan Asiakas voi käydä WC:ssä aina silloin, kun haluaa (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 48% 87% 74% 90% 40% 82% Lähes kaikki kotihoidon asiakkaat kokevat pääsevänsä käymään WC:ssä oman tarpeensa mukaan. Ympärivuorokautisessa hoidossa kolme neljästä asiakkaasta kertoo pääsevänsä WC:hen tarpeensa mukaan. 20% 0% Omahoitaja Asiakas Omainen ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL Neljä viidestä omaisesta ja hoitajasta arvioi asiakkaan pääsevän WC:hen aina halutessaan Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 15

16 Minua hoitavat työntekijät noudattavat sovittuja aikatauluja Asiakasta hoitavat työntekijät noudattavat aina sovittuja aikatauluja (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 42% 33% 50% ympärivuorokautinen hoito kotihoito 42% 38% 29% Omahoitaja Asiakas Omainen Lähde: THL Puolet ympärivuorokautisen hoidon ja reilu kolmannes kotihoidon asiakkaista katsoo, että hoitajat noudattavat aina sovittuja aikatauluja. Kymmenesosa asiakkaista kokee, etteivät hoitajat pysy aikataulussa. Vastausten perusteella ympärivuorokautisessa hoidossa noudatetaan sovittuja aikatauluja paremmin kuin kotihoidossa Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 16

17 Itsemääräämisoikeus näkyy vielä heikosti palvelusuunnitelmissa Vain neljä kymmenestä toimintayksiköstä huomioi aina tai lähes aina itsemääräämisoikeuden palvelusuunnitelmissa. Julkisessa ympärivuorokautisessa hoidossa itsemääräämisoikeuden toteuttamisesta on suunnitelma vasta joka neljännessä toimintayksikössä. Julkiset toimijat nostavat itsemääräämisoikeuden palvelusuunnitelmiin yksityisiä toimijoita heikommin. Kuitenkin ero julkisen ja yksityisen sektorin välillä on kaventunut vuodesta Palveluntarjoajalla on velvoite huolehtia asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. (Asiakaslaki 8, Potilaslaki 6 ) Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 17

18 Saan nopeasti apua, jos tarvitsen sitä Asiakas saa aina tai useimmiten apua nopeasti, jos tarvitsee sitä (% vastaajista) 100% 97% 95% 92% 88% 90% 91% Iäkkäillä ihmisillä, omahoitajilla ja omaisilla on kaikilla korkea luottamus akuutin avun saantiin. 80% 60% 40% 20% 0% Omahoitaja Asiakas Omainen ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 18

19 Minua hoitavat työntekijät pysyvät samoina Asiakasta hoitavat työntekijät pysyvät aina tai useimmiten samoina (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 90% 68% 78% 80% 62% 64% Ympärivuorokautisen hoidon vastaajista valtaosa kokee, että hoitavat työntekijät pysyvät aina tai useimmiten samoina. Kaikissa vastaajaryhmissä kotihoidon henkilökunnan vaihtuvuutta pidetään ympärivuorokautista hoitoa suurempana. 0% Omahoitaja Asiakas Omainen ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 19

20 Hoitavalla henkilöstöllä on riittävästi aikaa minulle Asiakasta hoitavalla henkilöstöllä on aina riittävästi aikaa hänelle (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 14% 32% ympärivuorokautinen hoito kotihoito 37% 39% 22% 16% Yli kolmasosa asiakkaista kokee, että hoitajilla on aina riittävästi aikaa heille. Ympärivuorokautisessa hoidossa vain joka kymmenes hoitaja kokee ajan riittävän hyvin hoivan tarvitsijoille. Kotihoidossa niin kokee hoitajista kolmannes. 0% Omahoitaja Asiakas Omainen Lähde: THL Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 20

21 Työntekijöiden määrä on laskenut yli 400 henkilöllä vuodesta 2014 Kodinhoitajien ja kotiavustajien määrä on laskenut työntekijöiden eläköitymisen seurauksena. Lähi- ja perushoitajien määrä on vahvistunut hieman, mutta lisäys ei ole riittävä korvaamaan työvoimasta poistuneita työntekijöitä. Esimiesten ja tiimivastaavien määrä vähenee, mikä on haaste erityisesti johtamisen ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Työntekijöiden määrä laskee, vaikka asiakasmäärät kasvavat ja tehtävien määrä lisääntyy Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 21

22 Sekä suunniteltu että toteutunut työntekijöiden määrä on laskenut Kotihoidon suunnitellut ja toteutuneet työntekijät vuosina 2014 ja 2016 Suunniteltu Toteutunut Suunnitellun ja toteutuneen työntekijämäärän välisen eron kaventuminen voi kertoa siitä, että työntekijätarvetta osataan ennakoida aiempaa paremmin Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 22

23 Sosiaaliset suhteet Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 23

24 Olen tyytyväinen nykyisiin ihmissuhteisiini Asiakas on aina tyytyväinen nykyisiin ihmissuhteisiinsa (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 30% 24% ympärivuorokautinen hoito kotihoito 57% 54% 20% 28% Yli puolet asiakkaista on tyytyväisiä nykyisiin ihmissuhteisiinsa. Hoitajien ja omaisten arvion mukaan asiakkaat ovat hieman tyytyväisempiä ihmissuhteisiinsa koti- kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. 0% Omahoitaja Asiakas Omainen Lähde: THL Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 24

25 Joudun olemaan yksin, vaikka en haluaisi Asiakas joutuu olemaan aina tai useimmiten yksin, vaikka ei haluaisi (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10% 40% 18% ympärivuorokautinen hoito kotihoito 36% 15% 32% Omahoitaja Asiakas Omainen Lähde: THL Kotihoidon asiakkaista joka kolmas ilmaisee joutuvansa olemaan aina tai useimmiten yksin vaikka ei haluaisi. Myös kolmasosa omaisista katsoo, että heidän läheisensä jää kotihoidossa aina tai useimmiten yksin vasten tahtoaan. Ympärivuorokautisessa hoidossa iäkkäät ihmiset kokevat yksin jäämistä vähemmän kuin kotona. Yksin jääminen on myös omaisten mielestä ympärivuorokautisessa hoidossa harvinaisempaa Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 25

26 Psyykkinen hyvinvointi Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 26

27 Koen oloni turvalliseksi täällä, missä asun Asiakas kokee olonsa nykyisessä asuinpaikassaan aina turvalliseksi (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 48% 44% 77% 72% 58% 51% Omahoitaja Asiakas Omainen ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL Kaksi kolmesta asiakkaasta kokee olonsa aina turvalliseksi nykyisessä asuinpaikassaan. Iäkkäiden ihmisten oma turvallisuudentunne on korkea riippumatta siitä, asuuko kotona vai ympärivuorokautisen hoidon yksikössä. Kuitenkin vain hieman alle puolet omahoitajista ja hieman yli puolet omaisista uskoo, että asiakas kokee olonsa turvalliseksi Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 27

28 Asiakasmäärät ovat kasvaneet ja erot viikonpäivien välillä tasoittuneet Kotihoidon säännölliset asiakkaat vuosina 2014 ja Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Lähde: Vanhuspalvelujen seuranta 2016, THL Kotihoitoa on paremmin saatavilla viikonloppuisin kuin aiemmin. Se on tasannut aiemmin maanantain kohdalla näkynyttä piikkiä asiakasmäärissä Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 28

29 Koen olevani yksinäinen Asiakas kokee olevansa aina tai useimmiten yksinäinen (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8% 15% ympärivuorokautinen hoito kotihoito 22% 22% 25% 27% Omahoitaja Asiakas Omainen Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista joka viides kokee olevansa yksinäinen. Neljäsosa omaisista kokee, että heidän asiakkaana oleva läheisensä on yksinäinen. Hoitajat arvioivat, että asiakkaat ovat kotihoidossa yksinäisempiä kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Lähde: THL Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 29

30 Mahdollisuus osallistua mielekkääseen toimintaan kotihoidossa ja tavallisessa palveluasumisessa % Osuus kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen toimintayksiköistä, joissa asiakkaalla on aina tai lähes aina mahdollisuus mielekkääseen toimintaan (% kaikista yksiköistä) Päivittäinen ulkoilu Viikoittainen ulkoilu Sisäliikunta Mielekäs tekeminen ja harrastuksia Julkinen Yksityinen Sosiaalinen vuorovaikutus Lähde: Vanhuspalvelujen seuranta 2016, THL Kotihoidon työntekijät eivät voi välttämättä huolehtia itse esimerkiksi ulkoilusta. Kotihoidon tehtävä onkin tunnistaa asiakkaan erilaiset tarpeet ja toiveet ja järjestää palvelu Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 30

31 Pääsen halutessani ulos rakennuksesta Asiakas pääsee aina tai useimmiten ulos rakennuksesta (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 60% 72% 71% 81% 45% 68% Omahoitaja Asiakas Omainen ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL Vastaajat arvioivat asiakkaiden mahdollisuudet ulkoilla kotihoidossa paremmiksi kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Omahoitajat, asiakkaat ja omaiset ovat melko yksimielisiä kotihoidon asiakkaan mahdollisuudesta ulkoilla. Ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaiden arvio mahdollisuudestaan päästä ulos rakennuksesta oli omaisia ja omahoitajia myönteisempi Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 31

32 Pääsen mielestäni riittävästi ulkoilemaan Asiakas pääsee mielestään aina riittävästi ulkoilemaan (% vastaajista) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 22% 35% ympärivuorokautinen hoito kotihoito 43% 45% 15% 29% Omahoitaja Asiakas Omainen Lähde: THL Asiakkaat arvioivat omahoitajia ja omaisia useammin pääsevänsä ulos riittävästi: yli kolmannes kertoo pääsevänsä riittävästi ulos. Kokemus ei riipu palvelun tyypistä. Omaiset ja omahoitajat näkevät kotihoidossa asiakkaan ulkoilumahdollisuudet myönteisemmin kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Heikoimmin ulkoilumahdollisuuksia arvioivat ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ihmisten omaiset ja omahoitajat: vain harva heistä pitää ulkoilun määrää riittävänä Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 32

33 Yhteenveto Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma

34 Elämänlaatu hoidon lähtökohdaksi Elämänlaadun 4 ulottuvuutta pätevät myös vanhuusiässä - tämä hoidon ja palvelun lähtökohdaksi Asuin- ja lähiympäristön soveltuvuus ikääntyneille tärkeä Kompetenssi, aktiivisuus ja osallisuus tärkeitä korkeaan ikään saakka toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisy!!! Pystyvyyden tunteen tukeminen olennaista hyvä itsetunto on kriittinen voimavara elämänlaadulle Riittävä ja tarvetta vastaava apu tärkeää erityisesti yli 80-vuotiaille Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 34

35 Hoiva elämänlaadun varmistajana Arvostus ainutkertaisena ihmisenä ja yhteiskunnan täytenä jäsenenä Elämän kokeminen mielekkäänä, oman sosiaalisen ja kulttuurisen identiteetin kunnioitus ja säilyttäminen Emotionaalinen hyvinvointi, hyvät läheissuhteet, itsensä hyväksyminen Toimintakykyä tukeva ympäristö, tarvittava hoito, palvelut ja tuki Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 35

36 Lähteet Elo S (2006) Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Väitöskirja, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis, D Medica 889. Oulu University Press, Oulu. (käytetty ). Ylä-Outinen T (2012) Ikäihmisten arki - kotona asuvien ja palvelutaloon muuttaneiden ikäihmisten kertomuksia jokapäiväisestä elämästä. Väitöskirja, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto. Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 48. Kopijyvä Oy: Jyväskylä. (käytetty ) s ) Vaarama, Marja, Luoma, Minna-Liisa, Siljander, Eero, Meriläinen, Satu (2010). 80 vuotta täyttäneiden koettu elämänlaatu Teoksessa Marja Vaarama, Pasi Moisio, Sakari Karvonen. Suomalaisten hyvinvointi Teema 11/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vaarama, Marja, Siljander, Eero, Luoma, Minna-Liisa, Meriläinen, Satu (2010). Suomalaisten kokema elämänlaatu nuoruudesta vanhuuteen Teoksessa Marja Vaarama, Pasi Moisio, Sakari Karvonen. Suomalaisten hyvinvointi Teema 11/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma & Lauri Ylönen: Ikääntyneiden toimintakyky, palvelut ja koettu elämänlaatu. Teoksessa Kautto Mikko (toim.): Suomalaisten hyvinvointi 2006 Stakes, Helsinki Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 36

37 Lisää tietoa Lue lisää Vanhuspalvelujen seuranta tutkimuksesta Tutustu ASLA-tutkimuksen tuloksiin Ota yhteyttä! Minna-Liisa Luoma PsT, dosentti Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön päällikkö THL p Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma 37

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkökyselyn tuloksia 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 Sisältö

Lisätiedot

Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016

Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016 Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkökyselyn tuloksia 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 Sisältö

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

IKÄIHMISET YHTEISKUNNASSA: kohti arjen osallisuutta

IKÄIHMISET YHTEISKUNNASSA: kohti arjen osallisuutta AIJJOOS-HANKE Päätösseminaari 21.11.2012 IKÄIHMISET YHTEISKUNNASSA: kohti arjen osallisuutta Jyrki Jyrkämä Sosiaaligerontologia, sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Koettu hoidon ja palvelun laatu asiakkaan näkökulmasta (ASLA) tutkimuksen toimintayksikköpalautteet 2016

Koettu hoidon ja palvelun laatu asiakkaan näkökulmasta (ASLA) tutkimuksen toimintayksikköpalautteet 2016 Koettu hoidon ja palvelun laatu asiakkaan näkökulmasta (ASLA) tutkimuksen toimintayksikköpalautteet 2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Hoito- ja hoivavastuualue 28.10.2016 Taustaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

Asuminen, toimintakyky ja elämänlaatu

Asuminen, toimintakyky ja elämänlaatu Asuminen, toimintakyky ja elämänlaatu Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 päätösjuhla Helsinki 24.11.2017 Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto marja.vaarama@uef.fi Marja Vaarama

Lisätiedot

Kansalaisuuden kynnykset

Kansalaisuuden kynnykset Kansalaisuuden kynnykset 3/31/2017 Sadassa vuodessa kansalaiseksi juhlakonferenssi Sakari Kainulainen dosentti, asiantuntija Diakonia-ammattikorkeakoulu Kynnyksiä osallisuuden edessä Taloudellinen /Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito Hämeenlinnan kotihoidon asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä Asiakastyytyväisyys 2016 - Kotihoito

Lisätiedot

Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille

Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille Harriet Finne-Soveri, tutkimusprofessori Ikäihmisten palvelut / PALO / TA4 3.4.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sisältö Toimintakyvystä Kuntoutumisesta

Lisätiedot

Elämänlaatu ja sen mittaaminen

Elämänlaatu ja sen mittaaminen 04.02.2013 Elämänlaatu ja sen mittaaminen Luoma Minna-Liisa, Korpilahti Ulla, Saarni Samuli, Aalto Anna-Mari, Malmivaara Antti, Koskinen Seppo, Sukula Seija, Valkeinen Heli, Sainio Päivi 04.02.2013 elämä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen valossa Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Tutkimus on osa I&O-kärkihankkeen seurantaa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa Kouvolan seudun Muisti ry 14.2.2017 Dos. Erja Rappe 9.2.2017 Al Esityksen sisältö Ympäristö ja hyvinvointi Muistisairaalle tärkeitä ympäristötekijöitä

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014

Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014 Hyvä läheisyhteistyö ja sen merkitys hyvä elämän mahdollistajana Askeleita aikuisuuteen seminaari 28.11.2014 Eija Stengård, johtava psykologi Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tampereen kaupunki Omaisten

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi

Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL 24.3.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomalainen iäkkäiden hoito - oikein päätelmin - oikealla

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea Sanna Ahola 25.4.2017 Sanna Ahola 1 Mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa? Oikeus päättää omista asioistaan kaikkia koskevien reunaehtojen rajoissa Missä

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke)

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke) Sosiaali- ja terveysvaliokunta keskiviikko 12.10.2016 klo 09:30 / HE 134/2016 Pyydetty tilastoyhteenveto (12.10.2016) Asiantuntija: Anja Noro, THT, dosentti, Projektipäällikkö, STM kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus

Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus Helsinki 24.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä/ Etelä-Kymenlaakso Asiakasosallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Asiakasosallisuuden kehittäminen Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistetaan

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Syksy 2014 (vko 38) ja syksy 2016 (vko 44) Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Vanhuspalvelulain seurantakyselyt THL on toteuttanut vanhuspalvelulain

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OMAKOTI - LÄNSI- JA KESKI-UUSIMAA ASIAKASKOKEMUSKESKUSTELU Merja Salmi Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänlaatu ja toimintamahdollisuudet

Ikäihmisten elämänlaatu ja toimintamahdollisuudet Ikäihmisten elämänlaatu ja toimintamahdollisuudet Kati Närhi, Sirpa Kannasoja ja Mari Kivitalo, JYU Sari Rissanen, Elisa Tiilikainen, Hanna Ristolainen, Tuula Joro ja Anneli Hujala, UEF Osahankkeen tavoite

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta AT Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta MUMM DO OL N A TE Viihtyisät tilat, lämmin ja tuttu tunnelma 9/10 Asukkaista 9/10 pitää henkilökuntaa erittäin ammattitaitoisena ATTENDO SUVISAARI ON TOUKOKUUSA

Lisätiedot

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden?

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.11.2012 Matti Mäkelä 8.11.2012 Vanhuspalvelulaki / Matti Mäkelä 1 Vanhuspalvelulaki:

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta:

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta: HYVINVOINTITAPAAMINEN 1. tapaaminen / 20 Omaisen syntymävuosi Siviilisääty LÄHEISEN TAUSTATIEDOT Läheiseni on 1. puoliso 3. sisar / veli 2. lapsi 4. joku muu, kuka Syntymävuosi Missä / miten asuu? Diagnoosi(t)

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen?

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Pirkko-Liisa Vesterinen Paikallisjohtaja, dosentti Management Institute of Finland, MIF Itsetuntemus lähtökohtana Vastaa itsellesi Kuka minä olen itselleni?

Lisätiedot

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta?

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Anja Noro, THT, Tutkimuspäällikkö Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL RAI-seminaari 4.4.213 Paasitorni, Helsinki Esityksen rakenne Omaisapuun liittyviä kysymyksiä

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt Asukas Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty Ammatti Äidinkieli Omalääkäri Yhteyshenkilöt Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelin (koti) Puhelin (koti) Yhteys Yhteys Tietojen luovutus Omainen tai henkilö,

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Kehittäjäasiakastoiminta i t i i t Sosiaali ja terveydenhuollon palvelujenkäyttäjien l osallistumista i t palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Velvoitteet vanhustyössä Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilu ja tulokset

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilu ja tulokset Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilu ja tulokset 6.2.2015 Päätösseminaari Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos Tuloksekas työllistämien -hanke Tarve Tarve

Lisätiedot

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014 Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille Henry ry 21.10.2014 Kuka minä olen? Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskus http://www.tampereenseurakunnat.fi/perheneuvonta http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti Terveydenhuoltoalan l siirtoergonomian i asiantuntija ij ja työseminaari 10.6.2010 Kannattavaa kumppanuuttakuntouttavallakuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväkikoti Kartanonväki kodit kdit

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Instituutti Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Tekes Mona 2010-2012 Moniaistinen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 21.4.2017 ESITYS VALIOKUNNASSA Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto marja.vaarama@uef.fi Marja Vaarama 20.4.2017 1 Kestävä

Lisätiedot

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA OMAINEN PALVELUPROSESSISSA ESIMERKKEJÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSTA 1 KOTIHOITO TAMPEREELLA Alueet: Yksityiset: Mediverkko 2 lähipalvelualuetta Palvelutähti 1 lähipalvelualuetta Pihlajalinna 3 aluetta

Lisätiedot

ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä. Seppo Koskinen ja työryhmä

ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä. Seppo Koskinen ja työryhmä ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä Seppo Koskinen ja työryhmä Mikä on Roosa? Roosa on Romanien hyvinvointitutkimus. Se on osa laajempaa DIAKin (Diakonia ammattikorkeakoulun)

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnin tila

Itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnin tila UUSI KOULU V - Itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnin tila yliopettaja Pekka Penttinen Tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia Mikkelin ammattikorkeakoulu Itä-Suomen nuorisopuntari hyvinvointitiedon tuottajana

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Asiakassegmentointi Palveluiden tarjoaminen tarveperusteisesti on vaikuttavan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon edellytys.

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Aiheeseen liittyviä käsitteitä Toimintakyky, toimijuus, kuntoutuminen, toimintavajeet, toimintaedellytykset

Lisätiedot

Kotihoito omaishoidon tukipalveluna

Kotihoito omaishoidon tukipalveluna TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 1 TAMMIKUU 2018 Päälöydökset Vain pieni osa kaikista omaishoidossa olevista sai vuonna 2016 kotihoidon tukipalvelua. Omaishoidon tuen kattavuus 75 vuotta täyttäneillä vaihtelee

Lisätiedot

IKÄIHMINEN JA YMPÄRISTÖ. Iloa ja voimaa ympäristöstä Ikäinstituutin verkostopäivä Anni Vilkko Dosentti (HY), vieraileva tutkija (THL)

IKÄIHMINEN JA YMPÄRISTÖ. Iloa ja voimaa ympäristöstä Ikäinstituutin verkostopäivä Anni Vilkko Dosentti (HY), vieraileva tutkija (THL) IKÄIHMINEN JA YMPÄRISTÖ Iloa ja voimaa ympäristöstä Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Anni Vilkko Dosentti (HY), vieraileva tutkija (THL) YKSILÖ YMPÄRISTÖ Yksilö ympäristö -suhteesta tulee vanhetessa

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Hyvän hoidon ulottuvuudet

Hyvän hoidon ulottuvuudet Hyvän hoidon ulottuvuudet Kysymyksiä omaishoitajuudesta -seminaari 18.10.2017 Tieteiden talo, Helsinki Jari Pirhonen, FT Hyvä elämä Onnellisuus edellyttää mahdollisuutta ja valmiutta elää mahdollisimman

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Osallistuuko asiakas oman arviointinsa tekoon? RAI-seminaari

Osallistuuko asiakas oman arviointinsa tekoon? RAI-seminaari Osallistuuko asiakas oman arviointinsa tekoon? RAI-seminaari 30.9.2010 Britta Sohlman Kehittämispäällikkö, Ikäihmisten palvelut, THL Britta.sohlman@thl.fi 1 Esityksen sisältö: Yleistä asiakkaan osallisuudesta

Lisätiedot