Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012"

Transkriptio

1 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys Heikki Miettinen

2 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koko aineisto Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana perhepalveluiden, vanhus ja vammaispalveluiden sekä terveydenhoidon tulosalueet ja niiden tulosyksiköt, vastauksia saatiin 29. Vastaava kysely toteutetaan erillisenä myös suun terveydenhoidossa. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli lähes kiitettävä (,). Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 93 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain % eri mieltä % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

3 Yhteenveto kyselyn tuloksista Perhepalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana lähes kaikki perhepalveluiden tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli kiitettävä eli 9 (,). Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 9 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain 3 % eri mieltä 3 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

4 Yhteenveto kyselyn tuloksista Vanhus ja vammaispalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana lähes kaikki vanhus ja vammaispalveluiden tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli,. Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla yli. Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 92 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain % eri mieltä 2 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, 9 % oli voinut osallistua ainakin osittain, 19 % vähän tai ei lainkaan

5 Yhteenveto kyselyn tuloksista Terveyspalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana kaikki terveyspalvelujen tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin kpl. Mukana tuloksissa on myös terveyskeskuspäivystys, jota on käsitelty erillisenä muista terveydenhuollon vastaanottopalveluista. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli kiitettävä eli,3. Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 92 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain 3 % eri mieltä 9 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, 1 % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

6 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Tulosten luotettavuudesta ja tulkinnasta Koko aineiston ja tulosalueitten tasolla vastaajia oli niin paljon että satunnaisuudesta aiheutuva tulosten virhemarginaali on vain ± 2 %¹. Muutoksen tulevaa seurantaa vaikeuttaa kuitenkin vastauskato eräissä palveluissa. Tavoitteena oli kerätä vastauksia kaikista raportoitavista yksiköistä vähintään, mutta osassa jäätiin selvästi tämän alle. Kun yksiköstä on vastaajaa, on tulosten luotettavuusväli noin ± 1 1 %. Tulokset esitetään raportissa, vaikka vastaajia on vain 1, mutta tulokset ovat tällöin epäluotettavia (luotettavuusväli ± 1 3 %). ¹ Esim. jos vastaajia oli ja täysin samaa mieltä väitteen kanssa % vastaajista, on tulos koko asiakaskunnassa 9 %:n todennäköisyydellä välillä % %

7 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Toteutus Asiakastyytyväisyys tutkimukset Vantaan kaupunki 2 Kuukausi Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Suunnitteluvaihe Aloituskokous Lomakkeet ja toteutusehdotus käsitellään tulosyksiköissä FCG täydentää lomakkeet ja toteutussuunnitelman Päävaiheet Tilaaja hyväksyy lomakkeet ja toteutuksen Kyselyjen toteutus FCG toimittaa lomakepohjat ja ohjeet kyselyiden toteuttamiseksi Tilaaja monistaa ja jakaa lomakkeet, vastausten keruu Tilaaja toimittaa täytetyt lomakkeet FCG:hen FCG tallentaa vastaukset Tulosten raportointi FCG analysoi tulokset ja tekee loppuraportin FCG toimittaa raportin asiakkaan käyttöön FCG esittelee tulokset asiakkaalle

8 Lomakkeet Kyselyt toteutettiin palvelupisteissä jaettavilla paperilomakkeilla. Lomakkeissa oli kahdeksan yhteistä kysymystä ja lisäksi korkeitaan viisi palvelukohtaista omaa kysymystä. Yhteiset väittämät/kysymykset ovat: Yleisarvio palvelusta asteikolla 1 Lomakkeiden sisältö ilmenee tämän raportin lopussa.

9 Vastaukset Vastauksia saatiin kaikkiaan 29 kpl Vastauksia ei saatu tai vastauksia hyvin vähän: Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva (vastaava kysely juuri tehty) Korson sosiaaliasema, 1 vastaus Katkaisuhoidon yksikkö, vastausta Psykososiaaliset palvelut: maahanmuuttajien palvelut, vastausta Kotisairaala, vastausta

10 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Koko aineisto Kaikki Ikä Sukupuoli Tulosalue Tulosyksikkö 29 vuotta 1 vuotta 3 1 vuotta 133 vuotta 9 yli vuotta 3 Nainen 19 Mies 31 Perhepalvelut Vanhus ja vammaispalvelut Terveyspalvelut 22 Aikuissosiaalityö 2 Ehkäisevä terveydenhuolto 32 Lastensuojelun avopalvelut 23 Psykososiaaliset palvelut 19 Päihdepalvelut Sijaishuolto 1 Sairaalapalvelut 3 Vammaispalvelut 19 Vanhusten avopalvelut 39 Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva Kuntoutuspalvelut 231 Terveydenhuollon avopalvelut 3 Terveyskeskuspäivystys 1

11 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Perhepalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Psykososiaaliset palvelut Kaikki 19 vuotta 3 vuotta 1 vuotta vuotta Ikä 1 vuotta Ikä 1 vuotta 132 vuotta vuotta 1 yli vuotta yli vuotta 1 Sukupuoli Nainen Nainen 1 Mies 32 Sukupuoli Mies Aikuissosiaalityö Kaikki 2 Päihdepalvelut Kaikki vuotta vuotta 1 vuotta 1 1 vuotta Ikä 1 vuotta 2 Ikä 1 vuotta 1 vuotta 2 vuotta yli vuotta 2 yli vuotta 1 Sukupuoli Nainen 1 Nainen Mies 9 Sukupuoli Mies 2 Ehkäisevä terveydenhuolto Kaikki 32 Sijaishuolto Kaikki 1 vuotta vuotta 1 vuotta 9 1 vuotta 1 Ikä 1 vuotta 2 Ikä 1 vuotta 19 vuotta vuotta yli vuotta yli vuotta Sukupuoli Nainen 31 Nainen 2 Sukupuoli Mies Mies 22 Lastensuojelun avopalvelut Kaikki 23 vuotta 32 1 vuotta Ikä 1 vuotta vuotta yli vuotta Sukupuoli Nainen 1 Mies

12 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Perhepalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Puutttuva tieto Lastensuojelu ja sijaishuolto, yksikkö puuttuu 1 Aikuissosiaalityö Hakunilan sosiaaliasema 2 Aikuissosiaalityö Koivukylän sosiaaliasema Aikuissosiaalityö Korson sosiaaliasema 1 Aikuissosiaalityö Martinlaakson sosiaaliasema Aikuissosiaalityö Myyrmäen sosiaaliasema 3 Aikuissosiaalityö Tikkurilan sosiaaliasema 22 Ehkäisevä terveydenhuolto Kouluterveydenhuolto 9 Ehkäisevä terveydenhuolto Lapsiperheiden kotipalvelu 39 Ehkäisevä terveydenhuolto Neuvolan perhetyö Ehkäisevä terveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto 3 Ehkäisevä terveydenhuolto Äitiys ja lastenneuvola 131 Lastensuojelun avopalvelut MartinlaaksoMyyrmäen avohuollon yksikkö 3 Lastensuojelun avopalvelut Tikkurilan avohuollon yksikkö 22 Lastensuojelun avopalvelut KorsonKoivukylän avohuollon yksikkö 33 Lastensuojelun avopalvelut Tukipalveluyksikkö 39 Lastensuojelun avopalvelut Kuuselan perhekuntoutuskeskus 2 Lastensuojelun avopalvelut Perheasiainyksikkö 2 Psykososiaaliset palvelut Perhe ja nuorisoneuvola Psykososiaaliset palvelut Psykologipalvelut Psykososiaaliset palvelut Sosiaali ja kriisipäivystys 1 Psykososiaaliset palvelut Maahanmuuttajien palvelut Psykososiaaliset palvelut Koulun sosiaalityö 1 Päihdepalvelut Katkaisuhoidon yksikkö Päihdepalvelut Päihdepalvelujen asumispalvelut 31 Päihdepalvelut Aklinikkatyön yksikkö Päihdepalvelut Huumehoidon yksikkö 3 Sijaishuolto Perhehoidon palvelut Sijaishuolto Laitoshoidon palvelut 1 Sijaishuolto Jälkihuollon palvelut 2

13 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Vanhus ja vammaispalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Vammaispalvelut Kaikki 19 vuotta 2 vuotta 1 Ikä 1 vuotta 1 vuotta 1 vuotta 1 Ikä 1 vuotta vuotta 1 vuotta yli vuotta 29 yli vuotta Sukupuoli Nainen 39 Nainen Sukupuoli Mies 29 Mies 3 Itse 39 Sairaalapalvelut Kaikki 3 Yhdessä omaisen kanssa 1 Vastaaja vuotta Omainen tai läheinen 3 1 vuotta Haastateltiin 3 Ikä 1 vuotta vuotta 13 Vanhusten avopalvelut Kaikki 39 yli vuotta vuotta 1 Sukupuoli Nainen 1 1 vuotta Mies 3 Ikä 1 vuotta 9 Itse 3 vuotta Yhdessä omaisen kanssa 1 yli vuotta 32 Vastaaja Omainen tai läheinen 2 Nainen 3 Sukupuoli Haastateltiin Mies 1

14 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Vanhus ja vammaispalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Sairaalapalvelut Sairaalan osasto 2 Sairaalapalvelut Geriatrinen akuuttiosasto 1 Sairaalapalvelut Kotisairaala Sairaalapalvelut Geriatrinen poliklinikka 2 Vammaispalvelut Vammaispalvelut, avopalvelut 1 Vammaispalvelut Vammaispalvelujen asumispalvelut Vammaispalvelut Toimintakeskus 3 Vanhusten avopalvelut Sosiaalityö 13 Vanhusten avopalvelut Päivätoimintakeskus 1 Vanhusten avopalvelut Kotihoito 33 Vanhusten avopalvelut Vanhusten palvelutalot 12

15 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Terveyspalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki 22 Terveydenhuollon avopalvelut Kaikki 3 vuotta vuotta Ikä Sukupuoli 1 vuotta 2 1 vuotta 19 1 vuotta Ikä 1 vuotta 3 vuotta 9 vuotta yli vuotta 9 yli vuotta 3 Nainen 2 Nainen 23 Mies 1 Sukupuoli Mies 13 Kuntoutuspalvelut Kaikki 231 Terveyskeskuspäivystys Kaikki 1 vuotta vuotta 1 vuotta 2 1 vuotta Ikä 1 vuotta 19 Ikä 1 vuotta 3 vuotta 19 vuotta yli vuotta 9 yli vuotta 3 Sukupuoli Nainen 1 Nainen 2 Mies Sukupuoli Mies

16 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Terveyspalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki 22 Kuntoutuspalvelut Fysioterapia 3 Kuntoutuspalvelut Toimintaterapia Kuntoutuspalvelut Puheterapia:Koivukylän ta Kuntoutuspalvelut KeskiVantaan puheterapia Kuntoutuspalvelut LänsiVantaan puheterapia 39 Terveydenhuollon avopalvelut Tikkurilan terveysasema 2 Terveydenhuollon avopalvelut Hakunilan terveysasema 39 Terveydenhuollon avopalvelut Länsimäen terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Koivukylän terveysasema 1 Terveydenhuollon avopalvelut Korson terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Myyrmäen terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Martinlaakson terveysasema 3 Terveyskeskuspäivystys Terveyskeskuspäivystys 1

17 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Tulosyksikkö Tulosalue. VANTAA, kaikki, n=1 Perhepalvelut, n= Vanhus ja vammaispalvelut, n=9 Terveyspalvelut, n= Aikuissosiaalityö, n= Ehkäisevä terveydenhuolto, n=3 Lastensuojelun avopalvelut, n=229 Psykososiaaliset palvelut, n=1 Päihdepalvelut, n=1 Sijaishuolto, n= Sairaalapalvelut, n=9 Vammaispalvelut, n=13 Vanhusten avopalvelut, n=9 Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva, n= Kuntoutuspalvelut, n= Terveydenhuollon avopalvelut, n=322 Terveyskeskuspäivystys, n= Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu keskiarvo 9 1,,,,3,2 9,3,,93,,,1,, 9,1,,9 Vastausten jakauma 9 1, % 1, % 2, %, % 2, % 3,2 % 2,3 %, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 % 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 %,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % 1,1 % 2, %,1 % 1, % 29,3 % 33, % 12, %, %, %, % 2,9 % 1,1 % 3, % 2,3 %,9 %,9 % 2,2 %, % 23, % 1, % 2,9 %, % 1,1 %, %,3 % 2,1 %, % 2,3 % 1, % 1,9 % 1,9 % 9, % 2, % 3,1 % 2, % 2,1 %,3 % 2,1 %,3 % 19,1 %, %,3 %, % 3, %,1 % 3, % 2,3 % 3, % 3,3 % 1,9 %, % 2,9 % 1, % 23,3 % 2,3 % 3,9 % 1, % 2, % 3, % 9,1 % 3, % 2, % 2,2 %, %, %, % 3,2 % 1,3 %, % 3, %, % 1, %,3 % 9, % 32,9 % 3, % 1,3 %,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 %

18 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Sukup.. Vantaa, kaikki, n=1 mies, n= nainen, n=1 keskiarvo 9 1,,,1 Vastausten jakauma 9 1, % 1, % 2, %, % 2, % 3,2 % 2,3 % 1, % 1,3 % 3,1 % 1,3 % 2, % 3, %,2 %, % 1, % 2, %, % 2, % 3,3 % 2, % Ikä vuotta, n=3 1 vuotta, n=32 1 vuotta, n=129,,2,9, % 2,3 %, %, % 2, % 3,2 % 2, % 1,3 % 1, % 1,3 %, % 2,2 %, %,9 %, % 1,1 % 2, %,1 % 2,3 % 39, % 2,1 % vuotta, n=19, 1, % 1, %,1 %, % 2,9 % 3,1 % 22, % yli vuotta, n=,, % 2, % 3,3 % 1, % 2,9 % 29, % 2,2 % itse, n=3,, %, %, %,1 % 2, % 3, % 2, % Täyttö yhdessä omaisen kanssa, n=1 omainen tai läheinen, n=23,3,1 1, % 2,9 % 3, %, % 3, % 2, % 1,3 %, % 3,2 % 2, % 9,1 % 3, %,3 % 32, % haastateltiin, n=3, 2, % 2, %, %, % 3, %,2 %,1 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

19 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Perhepalvelut/1 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Perhepalvelut, kaikki, n=,, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 % Sukup. mies, n=3 nainen, n=,9,1, % 1, % 2,3 % 9, % 23,9 % 2,2 % 19, %, %,9 % 1, %, % 22, %,2 % 2, % vuotta, n=3,, % 2, %, %, % 2, % 3, %, % Ikä 1 vuotta, n=23,3 1,1 % 1,1 % 1, %,1 % 22, %, % 2,1 % 1 vuotta, n=,2, % 1,3 % 2, %, % 22,9 % 2, % 23,1 % Aikuissosiaalityö, n=,2 1,1 % 2, %,1 % 1, % 29,3 % 33, % 12, % Tulosyksikkö Ehkäisevä terveydenhuolto, n=3 Lastensuojelun avopalvelut, n=229 Psykososiaaliset palvelut, n=1 Päihdepalvelut, n=1 9,3,,93,, %, %, % 2,9 % 1,1 % 3, % 2,3 %,9 %,9 % 2,2 %, % 23, % 1, % 2,9 %, % 1,1 %, %,3 % 2,1 %, % 2,3 % 1, % 1,9 % 1,9 % 9, % 2, % 3,1 % 2, % Sijaishuolto, n=, 2,1 %,3 % 2,1 %,3 % 19,1 %, %,3 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

20 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2. Perhepalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo 9 1 Perhepalvelut, kaikki, n=, Hakunilan sosiaaliasema, n=1,3 Koivukylän sosiaaliasema, n=1, Korson sosiaaliasema, n=1 Vastausten jakauma 9 1, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 %, % 12, %, % 12, % 12, % 3, % 2, % 1, % 1, %, % 1, % 32, % 31, % 9,9 % Yksikkö/palvelu Martinlaakson sosiaaliasema, n=2 Myyrmäen sosiaaliasema, n=31 Tikkurilan sosiaaliasema, n=2 Kouluterveydenhuolto, n=91 Lapsiperheiden kotipalvelu, n=3 Neuvolan perhetyö, n= Opiskeluterveydenhuolto, n=1 Äitiys ja lastenneuvola, n=12 MartinlaaksoMyyrmäen avohuollon yksikkö, n= Tikkurilan avohuollon yksikkö, n=22 KorsonKoivukylän avohuollon yksikkö, n=33,29,2,9,9 9, 9,2,9 9,,,1,, %, %, % 19, % 31, % 33,3 %,9 %, % 3,2 %, %, % 2, %,2 % 12,9 %, %, %, % 1, % 3, % 2, % 1, %, %, %, %, % 19, % 9, % 2,3 %, %, %, % 2, % 1, %,3 % 2,3 %, %, %, %, %, % 2,3 % 3, %, %, %, % 3,9 % 1, %,9 % 23, %, %, %, % 1, % 1, %,3 % 2, %, %, % 2, % 1, % 2, %, % 22, %, % 9,1 % 9,1 % 9,1 % 22, % 31, % 1,2 %,1 %, % 3, %,1 % 12,1 % 1, %,2 % Tukipalveluyksikkö, n=39 9,3, %, %, % 2, % 1,9 % 3, % 2, % Kuuselan perhekuntoutuskeskus, n=2,92, %, % 3, % 3, % 19,2 % 2,3 % 3, % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

21 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Perhepalvelut/3 Vuosi 2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia. keskiarvo 9 1 Perhepalvelut, kaikki, n=, Perheasiainyksikkö, n= 9, Perhe ja nuorisoneuvola, n=,9 Psykologipalvelut, n=,9 Sosiaali ja kriisipäivystys, n=1 9,2 Maahanmuuttajien palvelut, n= Vastausten jakauma 9 1, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 %, %, %, %, % 2, % 3, % 3, %, % 1,3 % 1,3 %, % 2, %,1 % 22,1 %, %, %, % 2, % 3, % 3, % 3, %, %, %, %, %, %, %, % Yksikkö/palvelu Koulun sosiaalityö, n=3 Katkaisuhoidon yksikkö, n= Päihdepalvelujen asumispalvelut, n=2 9,,, %, %, % 2, %,1 % 1,1 % 2, % 3, % 3, %, %, % 22,2 % 3, % 2,9 % Aklinikkatyön yksikkö, n=,2, %, %, %, % 2,9 %, % 2, % Huumehoidon yksikkö, n=2,9, % 3, %, % 1, % 3, % 2,9 %, % Perhehoidon palvelut, n=1,, % 1, % 1, % 2, % 3, % 3, %, % Laitoshoidon palvelut, n=1,,1 %,1 %, %, %, %,1 %,1 % Jälkihuollon palvelut, n=23 9,2, %, %, %, % 13, %, % 39,1 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

22 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Vanhus ja vammaispalvelut/1 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Vanhus ja vammaispalvelut, kaikki, n=9, 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 % Sukup. mies, n=2 nainen, n=,,9 1, % 1,2 %, %, % 32, % 2, % 2, %, % 2, % 3, % 9,2 % 2, % 2, % 29, % 1 vuotta, n=12, 1,3 % 1,3 % 2, %,9 % 29, % 2,3 % 33, % Ikä vuotta, n=9,9 2,1 %, %, %, % 2,3 % 29, % 2,3 % yli vuotta, n=39,, % 3, % 3, % 9, % 2,9 % 2,1 % 2, % Tulosyksikkö Sairaalapalvelut, n=9 Vammaispalvelut, n=13 Vanhusten avopalvelut, n=9,1,,, % 3, %,1 % 3, % 2,3 % 3, % 3,3 % 1,9 %, % 2,9 % 1, % 23,3 % 2,3 % 3,9 % 1, % 2, % 3, % 9,1 % 3, % 2, % 2,2 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

23 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Vanhus ja vammaispalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo Vastausten jakauma Vanhus ja vammaispalvelut, kaikki, n=9, 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 % Sairaalan osasto, n=23,3, %,3 %, %, % 3, % 3, %, % Geriatrinen akuuttiosasto, n=1,, %,1 %,1 %,1 % 1,3 %, % 2,9 % Kotisairaala, n= Geriatrinen poliklinikka, n=1 9,2, %, %, %, %, %, %, % Yksikkö/palvelu Vammaispalvelut, avopalvelut, n=1 Vammaispalvelujen asumispalvelut, n= Toimintakeskus, n=3 Sosiaalityö, n=1 Päivätoimintakeskus, n= Kotihoito, n=2,3,3 9,2 9,3,9,3, %, %, % 13,3 % 13,3 %, % 2, % 2,2 %, %, %,1 % 2, % 2, % 31,1 %, %, %, % 9,3 % 2, % 1, %, %, %, %, %, % 2, % 3, %, % 1, % 1, % 3, % 3, % 1,3 % 3, % 3, % 1,1 % 1,1 % 3, %,3 % 32, % 2, % 2, % Vanhusten palvelutalot, n=1,, %, %, % 1, % 3, % 2, % 13, % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

24 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Terveyspalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo Vastausten jakauma Terveyspalvelut, kaikki, n=,3,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % Sukup. mies, n=12 nainen, n=,, 1,2 %, % 3,1 % 13, % 19,1 % 3, % 1, %, % 1, % 2,9 %,1 % 2, % 3,3 % 2,2 % 1 vuotta, n=2,,2 %, %, % 12, % 33,3 % 12, % 3, % Ikä 1 vuotta, n=22,3,9 %, % 3,1 % 9,2 % 2,2 % 39, % 22, % vuotta, n=,2, % 3, % 2, %, % 2,9 %, % 1, % yli vuotta, n=1,, % 2, %,9 % 12,2 % 22, % 3,1 % 2, % Tulosyksikkö Kuntoutuspalvelut, n= Terveydenhuollon avopalvelut, n=322, 9,1, %, %, % 3,2 % 1,3 %, % 3, %, % 1, %,3 % 9, % 32,9 % 3, % 1,3 % Terveyskeskuspäivystys, n= Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu,9,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 %

25 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Terveyspalvelut/3 Vuosi 2 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Terveyspalvelut, kaikki, n=,3,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % Fysioterapia, n=39 9,2, %, %, %, % 1, % 3, % 1, % Toimintaterapia, n=39 9,33, %, %, % 2, %, % 3, %,2 % Puheterapia:Koivukylän ta, n=,9, %, %, %, % 19, %,2 % 2, % KeskiVantaan puheterapia, n= 9,3, %, %, % 2,2 %,9 %, %,9 % LänsiVantaan puheterapia, n=3 9,, %, %, %,3 % 1, %, % 2,9 % Yksikkö/palvelu Tikkurilan terveysasema, n=2 Hakunilan terveysasema, n=3 Länsimäen terveysasema, n=,,1,, %, %, %, % 2, %, % 1, % 2, %, %, %,1 %,9 % 32, %, %, %, %, %, % 31, % 3,2 % 2, % Koivukylän terveysasema, n=9,, %,1 %,2 % 1, % 2, % 3, % 12,2 % Korson terveysasema, n=2,1 2, %,1 %,1 %,9 %, % 23, %,1 % Myyrmäen terveysasema, n=,3, %, %,3 % 1, %, % 3, % 1, % Martinlaakson terveysasema, n=,, %, % 2, %, % 2, %,9 %, % Terveyskeskuspäivystys, n=,9,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

26 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana, KAIKKI, n=29 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 31 2, , 2 3 2, , , , ,

27 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % Keskiarvo ,2,3 1 3,, 2 31,2,9. 3 2,3, ,2, ,9 3, ,3, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

28 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,2,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö, n=2 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3,1,3 2 3,2, 9 3 3,19, ,93, ,, ,3 3, ,3, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

29 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana 9,3,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto, n=32 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 2 1,, ,, 31,, ,,3 2 31,3, , 3, ,9, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

30 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut, n=23 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo ,,3 1 2,, ,, ,39, ,2, ,1 3, ,9, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

31 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,93,* PERHEPALVELUT/Psykososiaaliset palvelut, n=19 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3,, ,, 2 1,, ,1, ,33, ,22 3, 33 1,1, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

32 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Päihdepalvelut, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 9 3,2, ,1, ,22, ,, ,, , 3, ,1, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

33 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Sijaishuolto, n=1 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 2,33,3 1 2,, ,9,9. 3,33, ,22,1 3 1,12 3, ,, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

34 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,3,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Hakunilan sosiaaliasema, n=2 Huom! vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, tulokset ovat vain suuntaa antavia. =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % 3 2 3,9, ,1, 2,,9 29 3,9,3 2 3,,1 2 3, 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 2 1,1,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,2,2,32,1 3, 3,9

35 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Koivukylän sosiaaliasema, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,91, ,1, 2,,9 29 3,9,3 2 3,3,1 2 3, 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,9,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,29 3, 3,3,2 3,9,1 3,3 3,9

36 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,29,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Martinlaakson sosiaaliasema, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % 2 12,, ,33, 2,22,9 29 3,9,3 2 3,3,1 2 3,3 3, 2,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 9 3 2,2,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,22,2 3,9,1 3, 3,9

37 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,2,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Myyrmäen sosiaaliasema, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,1, ,, 2,,9 29,1,3 2 3,,1 2 3,9 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,9,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,,2 3,92,1 3, 3,9

38 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Tikkurilan sosiaaliasema, n=22 Huom! vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, tulokset ovat vain suuntaa antavia. =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,1, ,2, 2,2,9 29 3,,3 2 3,1,1 2 3,1 3, 2 3,9, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 1 1,2,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,1 3, 3,9,2 3,,1 3,9 3,9

39 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 (ei omaa lomaketta) Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/kouluterveydenhuolto, n=9 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 3 2,3, ,1, 2,1,9 29,,3 2,1,1 2 3,9 3, 2 3,2, 232

40 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/lapsiperheiden kotipalvelu, n=39 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 9 3,33, ,2, 2,9,9 29,,3 2 3,,1 2 3,9 3, 2,, 232 Saan palvelua minulle sopivina aikoina ,92,3 1 Omat kysymykset

41 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,2,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/neuvolan perhetyö, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 3,, ,9, 2,,9 29,3,3 2,,1 2,39 3, 2,9, 232 Saan palvelua minulle sopivina aikoina ,,3 1 Omat kysymykset

42 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 1,, ,91, 2,,9 29,,3 2,,1 2 3, 3, 2 3,92, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,29, 3 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Tutkimukset ovat perusteellisia ja riittäviä ,2 3, 22,,1 29,,12 2

43 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/äitiys ja lastenneuvola, n=131 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % ,, ,, 2,,9 29,9,3 2,,1 2 3, 3, 2,1, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 2 3,2, 3 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Tutkimukset ovat perusteellisia ja riittäviä ,3 3, 22,2,1 29,,12 2

44 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/martinlaaksomyyrmäen avohuollon yksikkö, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 33,3, ,, 2,,9 29,3,3 2,,1 2,1 3, 2,2, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa ,2, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,,2 32,, 322

45 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/korsonkoivukylän avohuollon yksikkö, n=33 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % ,3, ,, 2,,9 29,,3 2,2,1 2,1 3, 2 3,, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa ,22, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,3,2 32,, 322

46 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,3,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/tukipalveluyksikkö, n=39 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 2 3 3,9, ,, 2,9,9 29,,3 2,3,1 2,3 3, 2,23, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa 23 1,13, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,,2 32,2, 322

Vantaan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely

Vantaan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely Vantaan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely 1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 1 TNS Sisältö 1 Yhteenveto 01 Vastaajamäärät

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015 Asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Hyvinvointitoimialalla on käytössä yhteneväinen asiakastyytyväisyyskyselylomake, jossa on kaikille samat tausta- ja peruskysymykset ja näiden lisäksi yksiköillä on mahdollisuus

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Terveyspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt Silmätautien poliklinikka (asiakas/potilas n=61, omainen/läheinen n=18) Kyselyn ajankohta 2016

Terveyspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt Silmätautien poliklinikka (asiakas/potilas n=61, omainen/läheinen n=18) Kyselyn ajankohta 2016 Asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Hyvinvointitoimialalla on käytössä yhteneväinen asiakastyytyväisyyskyselylomake, jossa on kaikille yhteiset tausta- ja peruskysymykset ja näiden lisäksi yksiköillä on mahdollisuus

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE 2016 TAMPEREEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Kaiken kaikkiaan lähes 2 900 vastaajaa Tampereelta ja Orivedeltä Tampereelta noin 2 500

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Savikkomaa Veera [SYKSY 2013]

Savikkomaa Veera [SYKSY 2013] EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN YKSIKKÖ VANTAAN KAUPUNKI KHAT -KYSELY MITEN SOMALITAUSTAISTEN ASIAKKAI- DEN PÄIHTEIDEN ONGELMAKÄYTTÖ NÄ- KYY VANTAAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA. Savikkomaa Veera [SYKSY

Lisätiedot

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito Hämeenlinnan kotihoidon asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä Asiakastyytyväisyys 2016 - Kotihoito

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Ammattitaitoa e d istä vä työha rjoitte lu Vantaalla

Ammattitaitoa e d istä vä työha rjoitte lu Vantaalla Ammattitaitoa e d istä vä työha rjoitte lu Vantaalla Henkilöstöasiantuntija Hanna Nummelin-Niemi Vantaan kaupunki, henkilöstökeskus Network to get work rekrytointitapahtuma Laurea Tikkurilan kampus 7.2.2017

Lisätiedot

Avo- ja asumispalvelut

Avo- ja asumispalvelut Avo- ja asumispalvelut 23.10. 5.11.2017 29.11.2017 1 Asiakaspalautekysely 2017 Kyselyn ajankohta oli 23.10. 5.11.2017 Mukana avopalvelujen kolme palvelulinjaa Tampereelta ja Orivedeltä Lasten, nuorten

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely

Asiakaspalautekysely Asiakaspalautekysely 27.10. - 9.11. 11.12. Vastaajamäärät Kyselyn avanneet Aloittaneet Lopettaneet 2011 2676 2253 (84,2%) 1876 (63.3%) 3054 2391 (78.3%) 1935 (63.4%) 3161 2664 (84.3%) 2274 (71.9%) 3216

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015 KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ Keski-Suomen SOTE 2020 KAKSI ISOA TEEMAA SUUNNITTELUSSA PAIKALLISEN AUTONOMIAN TARVE Paikalliset hyvät käytännöt Asiakastuntemus ja osallisuus Omaiset, naapurustot,

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK HALLITUS

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Marja Verkko 7.4.2015 ASUNTOMESSUALUE Viehättävä Vantaan Kivistö Asuntomessut_Vantaalla_2015_

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna 2015

1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna 2015 1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna Taulukko 1. Hyvinvointitoimialan palveluista annetut palautteet: kiitos, ehdotus, moite, kommentti, kysymys, vikailmoitus, luokittelematon v.212-212

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna 2016

1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna 2016 1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna 2016 Taulukko 1. Hyvinvointitoimialan palveluista annetut palautteet: kiitos, ehdotus, moite, kommentti, kysymys, vikailmoitus, luokittelematon v.2012-2016

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat:

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat: NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 18 Sosiaali - ja terveysjohtaja 12.10.2015 Asia n toimintayksiköiden tarkentaminen Selostus Sosiaali - ja terveysjohtaja on päätöksellään 3115.1.2014 tarkentanut toimialan tulosyksiköiden

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Palvelut uudistuvat. Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus

Palvelut uudistuvat. Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus Palvelut uudistuvat Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus 29.8.2014 Palvelut vuonna 2030 1. Tilaisuuden avaus Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila 2. Uudistuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän johtaja Yksilöasiain jaosto Hallinto- ja tukipalvelut Kehittämisyksikkö

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa 4. Palvelujen ja tavaroiden hankinnat euroa euroa

Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa 4. Palvelujen ja tavaroiden hankinnat euroa euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (7) TOIMIALATASOISET Toimialajohtaja 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin toimialoilta tai liikelaitoksilta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Asiakaspalvelujen ostot enintään (alv 0 %)

Asiakaspalvelujen ostot enintään (alv 0 %) HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (8) TOIMIALATASOISET Viranhaltijan hankintavaltuudet Toimialajohtaja 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin toimialoilta tai liikelaitoksilta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyivät Oriveden palvelujen yhteystiedot Oriveden palvelujen yhteystiedot 2 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen neuvonta joka päivä klo 07 22, puh.

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa 2.12.2016 Finnish Consulting Group Oy Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti 2 Asiakaspalaute liikuntapaikoilla 2.1

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot