Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012"

Transkriptio

1 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys Heikki Miettinen

2 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koko aineisto Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana perhepalveluiden, vanhus ja vammaispalveluiden sekä terveydenhoidon tulosalueet ja niiden tulosyksiköt, vastauksia saatiin 29. Vastaava kysely toteutetaan erillisenä myös suun terveydenhoidossa. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli lähes kiitettävä (,). Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 93 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain % eri mieltä % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

3 Yhteenveto kyselyn tuloksista Perhepalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana lähes kaikki perhepalveluiden tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli kiitettävä eli 9 (,). Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 9 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain 3 % eri mieltä 3 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

4 Yhteenveto kyselyn tuloksista Vanhus ja vammaispalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana lähes kaikki vanhus ja vammaispalveluiden tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli,. Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla yli. Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 92 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain % eri mieltä 2 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, 9 % oli voinut osallistua ainakin osittain, 19 % vähän tai ei lainkaan

5 Yhteenveto kyselyn tuloksista Terveyspalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana kaikki terveyspalvelujen tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin kpl. Mukana tuloksissa on myös terveyskeskuspäivystys, jota on käsitelty erillisenä muista terveydenhuollon vastaanottopalveluista. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli kiitettävä eli,3. Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 92 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain 3 % eri mieltä 9 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, 1 % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

6 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Tulosten luotettavuudesta ja tulkinnasta Koko aineiston ja tulosalueitten tasolla vastaajia oli niin paljon että satunnaisuudesta aiheutuva tulosten virhemarginaali on vain ± 2 %¹. Muutoksen tulevaa seurantaa vaikeuttaa kuitenkin vastauskato eräissä palveluissa. Tavoitteena oli kerätä vastauksia kaikista raportoitavista yksiköistä vähintään, mutta osassa jäätiin selvästi tämän alle. Kun yksiköstä on vastaajaa, on tulosten luotettavuusväli noin ± 1 1 %. Tulokset esitetään raportissa, vaikka vastaajia on vain 1, mutta tulokset ovat tällöin epäluotettavia (luotettavuusväli ± 1 3 %). ¹ Esim. jos vastaajia oli ja täysin samaa mieltä väitteen kanssa % vastaajista, on tulos koko asiakaskunnassa 9 %:n todennäköisyydellä välillä % %

7 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Toteutus Asiakastyytyväisyys tutkimukset Vantaan kaupunki 2 Kuukausi Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Suunnitteluvaihe Aloituskokous Lomakkeet ja toteutusehdotus käsitellään tulosyksiköissä FCG täydentää lomakkeet ja toteutussuunnitelman Päävaiheet Tilaaja hyväksyy lomakkeet ja toteutuksen Kyselyjen toteutus FCG toimittaa lomakepohjat ja ohjeet kyselyiden toteuttamiseksi Tilaaja monistaa ja jakaa lomakkeet, vastausten keruu Tilaaja toimittaa täytetyt lomakkeet FCG:hen FCG tallentaa vastaukset Tulosten raportointi FCG analysoi tulokset ja tekee loppuraportin FCG toimittaa raportin asiakkaan käyttöön FCG esittelee tulokset asiakkaalle

8 Lomakkeet Kyselyt toteutettiin palvelupisteissä jaettavilla paperilomakkeilla. Lomakkeissa oli kahdeksan yhteistä kysymystä ja lisäksi korkeitaan viisi palvelukohtaista omaa kysymystä. Yhteiset väittämät/kysymykset ovat: Yleisarvio palvelusta asteikolla 1 Lomakkeiden sisältö ilmenee tämän raportin lopussa.

9 Vastaukset Vastauksia saatiin kaikkiaan 29 kpl Vastauksia ei saatu tai vastauksia hyvin vähän: Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva (vastaava kysely juuri tehty) Korson sosiaaliasema, 1 vastaus Katkaisuhoidon yksikkö, vastausta Psykososiaaliset palvelut: maahanmuuttajien palvelut, vastausta Kotisairaala, vastausta

10 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Koko aineisto Kaikki Ikä Sukupuoli Tulosalue Tulosyksikkö 29 vuotta 1 vuotta 3 1 vuotta 133 vuotta 9 yli vuotta 3 Nainen 19 Mies 31 Perhepalvelut Vanhus ja vammaispalvelut Terveyspalvelut 22 Aikuissosiaalityö 2 Ehkäisevä terveydenhuolto 32 Lastensuojelun avopalvelut 23 Psykososiaaliset palvelut 19 Päihdepalvelut Sijaishuolto 1 Sairaalapalvelut 3 Vammaispalvelut 19 Vanhusten avopalvelut 39 Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva Kuntoutuspalvelut 231 Terveydenhuollon avopalvelut 3 Terveyskeskuspäivystys 1

11 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Perhepalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Psykososiaaliset palvelut Kaikki 19 vuotta 3 vuotta 1 vuotta vuotta Ikä 1 vuotta Ikä 1 vuotta 132 vuotta vuotta 1 yli vuotta yli vuotta 1 Sukupuoli Nainen Nainen 1 Mies 32 Sukupuoli Mies Aikuissosiaalityö Kaikki 2 Päihdepalvelut Kaikki vuotta vuotta 1 vuotta 1 1 vuotta Ikä 1 vuotta 2 Ikä 1 vuotta 1 vuotta 2 vuotta yli vuotta 2 yli vuotta 1 Sukupuoli Nainen 1 Nainen Mies 9 Sukupuoli Mies 2 Ehkäisevä terveydenhuolto Kaikki 32 Sijaishuolto Kaikki 1 vuotta vuotta 1 vuotta 9 1 vuotta 1 Ikä 1 vuotta 2 Ikä 1 vuotta 19 vuotta vuotta yli vuotta yli vuotta Sukupuoli Nainen 31 Nainen 2 Sukupuoli Mies Mies 22 Lastensuojelun avopalvelut Kaikki 23 vuotta 32 1 vuotta Ikä 1 vuotta vuotta yli vuotta Sukupuoli Nainen 1 Mies

12 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Perhepalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Puutttuva tieto Lastensuojelu ja sijaishuolto, yksikkö puuttuu 1 Aikuissosiaalityö Hakunilan sosiaaliasema 2 Aikuissosiaalityö Koivukylän sosiaaliasema Aikuissosiaalityö Korson sosiaaliasema 1 Aikuissosiaalityö Martinlaakson sosiaaliasema Aikuissosiaalityö Myyrmäen sosiaaliasema 3 Aikuissosiaalityö Tikkurilan sosiaaliasema 22 Ehkäisevä terveydenhuolto Kouluterveydenhuolto 9 Ehkäisevä terveydenhuolto Lapsiperheiden kotipalvelu 39 Ehkäisevä terveydenhuolto Neuvolan perhetyö Ehkäisevä terveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto 3 Ehkäisevä terveydenhuolto Äitiys ja lastenneuvola 131 Lastensuojelun avopalvelut MartinlaaksoMyyrmäen avohuollon yksikkö 3 Lastensuojelun avopalvelut Tikkurilan avohuollon yksikkö 22 Lastensuojelun avopalvelut KorsonKoivukylän avohuollon yksikkö 33 Lastensuojelun avopalvelut Tukipalveluyksikkö 39 Lastensuojelun avopalvelut Kuuselan perhekuntoutuskeskus 2 Lastensuojelun avopalvelut Perheasiainyksikkö 2 Psykososiaaliset palvelut Perhe ja nuorisoneuvola Psykososiaaliset palvelut Psykologipalvelut Psykososiaaliset palvelut Sosiaali ja kriisipäivystys 1 Psykososiaaliset palvelut Maahanmuuttajien palvelut Psykososiaaliset palvelut Koulun sosiaalityö 1 Päihdepalvelut Katkaisuhoidon yksikkö Päihdepalvelut Päihdepalvelujen asumispalvelut 31 Päihdepalvelut Aklinikkatyön yksikkö Päihdepalvelut Huumehoidon yksikkö 3 Sijaishuolto Perhehoidon palvelut Sijaishuolto Laitoshoidon palvelut 1 Sijaishuolto Jälkihuollon palvelut 2

13 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Vanhus ja vammaispalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Vammaispalvelut Kaikki 19 vuotta 2 vuotta 1 Ikä 1 vuotta 1 vuotta 1 vuotta 1 Ikä 1 vuotta vuotta 1 vuotta yli vuotta 29 yli vuotta Sukupuoli Nainen 39 Nainen Sukupuoli Mies 29 Mies 3 Itse 39 Sairaalapalvelut Kaikki 3 Yhdessä omaisen kanssa 1 Vastaaja vuotta Omainen tai läheinen 3 1 vuotta Haastateltiin 3 Ikä 1 vuotta vuotta 13 Vanhusten avopalvelut Kaikki 39 yli vuotta vuotta 1 Sukupuoli Nainen 1 1 vuotta Mies 3 Ikä 1 vuotta 9 Itse 3 vuotta Yhdessä omaisen kanssa 1 yli vuotta 32 Vastaaja Omainen tai läheinen 2 Nainen 3 Sukupuoli Haastateltiin Mies 1

14 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Vanhus ja vammaispalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Sairaalapalvelut Sairaalan osasto 2 Sairaalapalvelut Geriatrinen akuuttiosasto 1 Sairaalapalvelut Kotisairaala Sairaalapalvelut Geriatrinen poliklinikka 2 Vammaispalvelut Vammaispalvelut, avopalvelut 1 Vammaispalvelut Vammaispalvelujen asumispalvelut Vammaispalvelut Toimintakeskus 3 Vanhusten avopalvelut Sosiaalityö 13 Vanhusten avopalvelut Päivätoimintakeskus 1 Vanhusten avopalvelut Kotihoito 33 Vanhusten avopalvelut Vanhusten palvelutalot 12

15 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Terveyspalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki 22 Terveydenhuollon avopalvelut Kaikki 3 vuotta vuotta Ikä Sukupuoli 1 vuotta 2 1 vuotta 19 1 vuotta Ikä 1 vuotta 3 vuotta 9 vuotta yli vuotta 9 yli vuotta 3 Nainen 2 Nainen 23 Mies 1 Sukupuoli Mies 13 Kuntoutuspalvelut Kaikki 231 Terveyskeskuspäivystys Kaikki 1 vuotta vuotta 1 vuotta 2 1 vuotta Ikä 1 vuotta 19 Ikä 1 vuotta 3 vuotta 19 vuotta yli vuotta 9 yli vuotta 3 Sukupuoli Nainen 1 Nainen 2 Mies Sukupuoli Mies

16 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Terveyspalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki 22 Kuntoutuspalvelut Fysioterapia 3 Kuntoutuspalvelut Toimintaterapia Kuntoutuspalvelut Puheterapia:Koivukylän ta Kuntoutuspalvelut KeskiVantaan puheterapia Kuntoutuspalvelut LänsiVantaan puheterapia 39 Terveydenhuollon avopalvelut Tikkurilan terveysasema 2 Terveydenhuollon avopalvelut Hakunilan terveysasema 39 Terveydenhuollon avopalvelut Länsimäen terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Koivukylän terveysasema 1 Terveydenhuollon avopalvelut Korson terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Myyrmäen terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Martinlaakson terveysasema 3 Terveyskeskuspäivystys Terveyskeskuspäivystys 1

17 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Tulosyksikkö Tulosalue. VANTAA, kaikki, n=1 Perhepalvelut, n= Vanhus ja vammaispalvelut, n=9 Terveyspalvelut, n= Aikuissosiaalityö, n= Ehkäisevä terveydenhuolto, n=3 Lastensuojelun avopalvelut, n=229 Psykososiaaliset palvelut, n=1 Päihdepalvelut, n=1 Sijaishuolto, n= Sairaalapalvelut, n=9 Vammaispalvelut, n=13 Vanhusten avopalvelut, n=9 Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva, n= Kuntoutuspalvelut, n= Terveydenhuollon avopalvelut, n=322 Terveyskeskuspäivystys, n= Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu keskiarvo 9 1,,,,3,2 9,3,,93,,,1,, 9,1,,9 Vastausten jakauma 9 1, % 1, % 2, %, % 2, % 3,2 % 2,3 %, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 % 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 %,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % 1,1 % 2, %,1 % 1, % 29,3 % 33, % 12, %, %, %, % 2,9 % 1,1 % 3, % 2,3 %,9 %,9 % 2,2 %, % 23, % 1, % 2,9 %, % 1,1 %, %,3 % 2,1 %, % 2,3 % 1, % 1,9 % 1,9 % 9, % 2, % 3,1 % 2, % 2,1 %,3 % 2,1 %,3 % 19,1 %, %,3 %, % 3, %,1 % 3, % 2,3 % 3, % 3,3 % 1,9 %, % 2,9 % 1, % 23,3 % 2,3 % 3,9 % 1, % 2, % 3, % 9,1 % 3, % 2, % 2,2 %, %, %, % 3,2 % 1,3 %, % 3, %, % 1, %,3 % 9, % 32,9 % 3, % 1,3 %,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 %

18 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Sukup.. Vantaa, kaikki, n=1 mies, n= nainen, n=1 keskiarvo 9 1,,,1 Vastausten jakauma 9 1, % 1, % 2, %, % 2, % 3,2 % 2,3 % 1, % 1,3 % 3,1 % 1,3 % 2, % 3, %,2 %, % 1, % 2, %, % 2, % 3,3 % 2, % Ikä vuotta, n=3 1 vuotta, n=32 1 vuotta, n=129,,2,9, % 2,3 %, %, % 2, % 3,2 % 2, % 1,3 % 1, % 1,3 %, % 2,2 %, %,9 %, % 1,1 % 2, %,1 % 2,3 % 39, % 2,1 % vuotta, n=19, 1, % 1, %,1 %, % 2,9 % 3,1 % 22, % yli vuotta, n=,, % 2, % 3,3 % 1, % 2,9 % 29, % 2,2 % itse, n=3,, %, %, %,1 % 2, % 3, % 2, % Täyttö yhdessä omaisen kanssa, n=1 omainen tai läheinen, n=23,3,1 1, % 2,9 % 3, %, % 3, % 2, % 1,3 %, % 3,2 % 2, % 9,1 % 3, %,3 % 32, % haastateltiin, n=3, 2, % 2, %, %, % 3, %,2 %,1 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

19 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Perhepalvelut/1 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Perhepalvelut, kaikki, n=,, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 % Sukup. mies, n=3 nainen, n=,9,1, % 1, % 2,3 % 9, % 23,9 % 2,2 % 19, %, %,9 % 1, %, % 22, %,2 % 2, % vuotta, n=3,, % 2, %, %, % 2, % 3, %, % Ikä 1 vuotta, n=23,3 1,1 % 1,1 % 1, %,1 % 22, %, % 2,1 % 1 vuotta, n=,2, % 1,3 % 2, %, % 22,9 % 2, % 23,1 % Aikuissosiaalityö, n=,2 1,1 % 2, %,1 % 1, % 29,3 % 33, % 12, % Tulosyksikkö Ehkäisevä terveydenhuolto, n=3 Lastensuojelun avopalvelut, n=229 Psykososiaaliset palvelut, n=1 Päihdepalvelut, n=1 9,3,,93,, %, %, % 2,9 % 1,1 % 3, % 2,3 %,9 %,9 % 2,2 %, % 23, % 1, % 2,9 %, % 1,1 %, %,3 % 2,1 %, % 2,3 % 1, % 1,9 % 1,9 % 9, % 2, % 3,1 % 2, % Sijaishuolto, n=, 2,1 %,3 % 2,1 %,3 % 19,1 %, %,3 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

20 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2. Perhepalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo 9 1 Perhepalvelut, kaikki, n=, Hakunilan sosiaaliasema, n=1,3 Koivukylän sosiaaliasema, n=1, Korson sosiaaliasema, n=1 Vastausten jakauma 9 1, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 %, % 12, %, % 12, % 12, % 3, % 2, % 1, % 1, %, % 1, % 32, % 31, % 9,9 % Yksikkö/palvelu Martinlaakson sosiaaliasema, n=2 Myyrmäen sosiaaliasema, n=31 Tikkurilan sosiaaliasema, n=2 Kouluterveydenhuolto, n=91 Lapsiperheiden kotipalvelu, n=3 Neuvolan perhetyö, n= Opiskeluterveydenhuolto, n=1 Äitiys ja lastenneuvola, n=12 MartinlaaksoMyyrmäen avohuollon yksikkö, n= Tikkurilan avohuollon yksikkö, n=22 KorsonKoivukylän avohuollon yksikkö, n=33,29,2,9,9 9, 9,2,9 9,,,1,, %, %, % 19, % 31, % 33,3 %,9 %, % 3,2 %, %, % 2, %,2 % 12,9 %, %, %, % 1, % 3, % 2, % 1, %, %, %, %, % 19, % 9, % 2,3 %, %, %, % 2, % 1, %,3 % 2,3 %, %, %, %, %, % 2,3 % 3, %, %, %, % 3,9 % 1, %,9 % 23, %, %, %, % 1, % 1, %,3 % 2, %, %, % 2, % 1, % 2, %, % 22, %, % 9,1 % 9,1 % 9,1 % 22, % 31, % 1,2 %,1 %, % 3, %,1 % 12,1 % 1, %,2 % Tukipalveluyksikkö, n=39 9,3, %, %, % 2, % 1,9 % 3, % 2, % Kuuselan perhekuntoutuskeskus, n=2,92, %, % 3, % 3, % 19,2 % 2,3 % 3, % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

21 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Perhepalvelut/3 Vuosi 2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia. keskiarvo 9 1 Perhepalvelut, kaikki, n=, Perheasiainyksikkö, n= 9, Perhe ja nuorisoneuvola, n=,9 Psykologipalvelut, n=,9 Sosiaali ja kriisipäivystys, n=1 9,2 Maahanmuuttajien palvelut, n= Vastausten jakauma 9 1, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 %, %, %, %, % 2, % 3, % 3, %, % 1,3 % 1,3 %, % 2, %,1 % 22,1 %, %, %, % 2, % 3, % 3, % 3, %, %, %, %, %, %, %, % Yksikkö/palvelu Koulun sosiaalityö, n=3 Katkaisuhoidon yksikkö, n= Päihdepalvelujen asumispalvelut, n=2 9,,, %, %, % 2, %,1 % 1,1 % 2, % 3, % 3, %, %, % 22,2 % 3, % 2,9 % Aklinikkatyön yksikkö, n=,2, %, %, %, % 2,9 %, % 2, % Huumehoidon yksikkö, n=2,9, % 3, %, % 1, % 3, % 2,9 %, % Perhehoidon palvelut, n=1,, % 1, % 1, % 2, % 3, % 3, %, % Laitoshoidon palvelut, n=1,,1 %,1 %, %, %, %,1 %,1 % Jälkihuollon palvelut, n=23 9,2, %, %, %, % 13, %, % 39,1 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

22 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Vanhus ja vammaispalvelut/1 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Vanhus ja vammaispalvelut, kaikki, n=9, 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 % Sukup. mies, n=2 nainen, n=,,9 1, % 1,2 %, %, % 32, % 2, % 2, %, % 2, % 3, % 9,2 % 2, % 2, % 29, % 1 vuotta, n=12, 1,3 % 1,3 % 2, %,9 % 29, % 2,3 % 33, % Ikä vuotta, n=9,9 2,1 %, %, %, % 2,3 % 29, % 2,3 % yli vuotta, n=39,, % 3, % 3, % 9, % 2,9 % 2,1 % 2, % Tulosyksikkö Sairaalapalvelut, n=9 Vammaispalvelut, n=13 Vanhusten avopalvelut, n=9,1,,, % 3, %,1 % 3, % 2,3 % 3, % 3,3 % 1,9 %, % 2,9 % 1, % 23,3 % 2,3 % 3,9 % 1, % 2, % 3, % 9,1 % 3, % 2, % 2,2 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

23 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Vanhus ja vammaispalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo Vastausten jakauma Vanhus ja vammaispalvelut, kaikki, n=9, 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 % Sairaalan osasto, n=23,3, %,3 %, %, % 3, % 3, %, % Geriatrinen akuuttiosasto, n=1,, %,1 %,1 %,1 % 1,3 %, % 2,9 % Kotisairaala, n= Geriatrinen poliklinikka, n=1 9,2, %, %, %, %, %, %, % Yksikkö/palvelu Vammaispalvelut, avopalvelut, n=1 Vammaispalvelujen asumispalvelut, n= Toimintakeskus, n=3 Sosiaalityö, n=1 Päivätoimintakeskus, n= Kotihoito, n=2,3,3 9,2 9,3,9,3, %, %, % 13,3 % 13,3 %, % 2, % 2,2 %, %, %,1 % 2, % 2, % 31,1 %, %, %, % 9,3 % 2, % 1, %, %, %, %, %, % 2, % 3, %, % 1, % 1, % 3, % 3, % 1,3 % 3, % 3, % 1,1 % 1,1 % 3, %,3 % 32, % 2, % 2, % Vanhusten palvelutalot, n=1,, %, %, % 1, % 3, % 2, % 13, % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

24 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Terveyspalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo Vastausten jakauma Terveyspalvelut, kaikki, n=,3,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % Sukup. mies, n=12 nainen, n=,, 1,2 %, % 3,1 % 13, % 19,1 % 3, % 1, %, % 1, % 2,9 %,1 % 2, % 3,3 % 2,2 % 1 vuotta, n=2,,2 %, %, % 12, % 33,3 % 12, % 3, % Ikä 1 vuotta, n=22,3,9 %, % 3,1 % 9,2 % 2,2 % 39, % 22, % vuotta, n=,2, % 3, % 2, %, % 2,9 %, % 1, % yli vuotta, n=1,, % 2, %,9 % 12,2 % 22, % 3,1 % 2, % Tulosyksikkö Kuntoutuspalvelut, n= Terveydenhuollon avopalvelut, n=322, 9,1, %, %, % 3,2 % 1,3 %, % 3, %, % 1, %,3 % 9, % 32,9 % 3, % 1,3 % Terveyskeskuspäivystys, n= Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu,9,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 %

25 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Terveyspalvelut/3 Vuosi 2 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Terveyspalvelut, kaikki, n=,3,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % Fysioterapia, n=39 9,2, %, %, %, % 1, % 3, % 1, % Toimintaterapia, n=39 9,33, %, %, % 2, %, % 3, %,2 % Puheterapia:Koivukylän ta, n=,9, %, %, %, % 19, %,2 % 2, % KeskiVantaan puheterapia, n= 9,3, %, %, % 2,2 %,9 %, %,9 % LänsiVantaan puheterapia, n=3 9,, %, %, %,3 % 1, %, % 2,9 % Yksikkö/palvelu Tikkurilan terveysasema, n=2 Hakunilan terveysasema, n=3 Länsimäen terveysasema, n=,,1,, %, %, %, % 2, %, % 1, % 2, %, %, %,1 %,9 % 32, %, %, %, %, %, % 31, % 3,2 % 2, % Koivukylän terveysasema, n=9,, %,1 %,2 % 1, % 2, % 3, % 12,2 % Korson terveysasema, n=2,1 2, %,1 %,1 %,9 %, % 23, %,1 % Myyrmäen terveysasema, n=,3, %, %,3 % 1, %, % 3, % 1, % Martinlaakson terveysasema, n=,, %, % 2, %, % 2, %,9 %, % Terveyskeskuspäivystys, n=,9,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

26 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana, KAIKKI, n=29 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 31 2, , 2 3 2, , , , ,

27 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % Keskiarvo ,2,3 1 3,, 2 31,2,9. 3 2,3, ,2, ,9 3, ,3, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

28 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,2,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö, n=2 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3,1,3 2 3,2, 9 3 3,19, ,93, ,, ,3 3, ,3, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

29 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana 9,3,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto, n=32 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 2 1,, ,, 31,, ,,3 2 31,3, , 3, ,9, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

30 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut, n=23 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo ,,3 1 2,, ,, ,39, ,2, ,1 3, ,9, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

31 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,93,* PERHEPALVELUT/Psykososiaaliset palvelut, n=19 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3,, ,, 2 1,, ,1, ,33, ,22 3, 33 1,1, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

32 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Päihdepalvelut, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 9 3,2, ,1, ,22, ,, ,, , 3, ,1, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

33 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Sijaishuolto, n=1 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 2,33,3 1 2,, ,9,9. 3,33, ,22,1 3 1,12 3, ,, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

34 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,3,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Hakunilan sosiaaliasema, n=2 Huom! vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, tulokset ovat vain suuntaa antavia. =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % 3 2 3,9, ,1, 2,,9 29 3,9,3 2 3,,1 2 3, 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 2 1,1,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,2,2,32,1 3, 3,9

35 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Koivukylän sosiaaliasema, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,91, ,1, 2,,9 29 3,9,3 2 3,3,1 2 3, 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,9,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,29 3, 3,3,2 3,9,1 3,3 3,9

36 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,29,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Martinlaakson sosiaaliasema, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % 2 12,, ,33, 2,22,9 29 3,9,3 2 3,3,1 2 3,3 3, 2,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 9 3 2,2,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,22,2 3,9,1 3, 3,9

37 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,2,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Myyrmäen sosiaaliasema, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,1, ,, 2,,9 29,1,3 2 3,,1 2 3,9 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,9,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,,2 3,92,1 3, 3,9

38 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Tikkurilan sosiaaliasema, n=22 Huom! vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, tulokset ovat vain suuntaa antavia. =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,1, ,2, 2,2,9 29 3,,3 2 3,1,1 2 3,1 3, 2 3,9, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 1 1,2,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,1 3, 3,9,2 3,,1 3,9 3,9

39 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 (ei omaa lomaketta) Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/kouluterveydenhuolto, n=9 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 3 2,3, ,1, 2,1,9 29,,3 2,1,1 2 3,9 3, 2 3,2, 232

40 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/lapsiperheiden kotipalvelu, n=39 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 9 3,33, ,2, 2,9,9 29,,3 2 3,,1 2 3,9 3, 2,, 232 Saan palvelua minulle sopivina aikoina ,92,3 1 Omat kysymykset

41 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,2,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/neuvolan perhetyö, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 3,, ,9, 2,,9 29,3,3 2,,1 2,39 3, 2,9, 232 Saan palvelua minulle sopivina aikoina ,,3 1 Omat kysymykset

42 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 1,, ,91, 2,,9 29,,3 2,,1 2 3, 3, 2 3,92, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,29, 3 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Tutkimukset ovat perusteellisia ja riittäviä ,2 3, 22,,1 29,,12 2

43 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/äitiys ja lastenneuvola, n=131 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % ,, ,, 2,,9 29,9,3 2,,1 2 3, 3, 2,1, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 2 3,2, 3 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Tutkimukset ovat perusteellisia ja riittäviä ,3 3, 22,2,1 29,,12 2

44 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/martinlaaksomyyrmäen avohuollon yksikkö, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 33,3, ,, 2,,9 29,3,3 2,,1 2,1 3, 2,2, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa ,2, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,,2 32,, 322

45 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/korsonkoivukylän avohuollon yksikkö, n=33 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % ,3, ,, 2,,9 29,,3 2,2,1 2,1 3, 2 3,, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa ,22, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,3,2 32,, 322

46 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,3,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/tukipalveluyksikkö, n=39 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 2 3 3,9, ,, 2,9,9 29,,3 2,3,1 2,3 3, 2,23, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa 23 1,13, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,,2 32,2, 322

Vantaan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely

Vantaan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely Vantaan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely 1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 1 TNS Sisältö 1 Yhteenveto 01 Vastaajamäärät

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015 Asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Hyvinvointitoimialalla on käytössä yhteneväinen asiakastyytyväisyyskyselylomake, jossa on kaikille samat tausta- ja peruskysymykset ja näiden lisäksi yksiköillä on mahdollisuus

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Ammattitaitoa e d istä vä työha rjoitte lu Vantaalla

Ammattitaitoa e d istä vä työha rjoitte lu Vantaalla Ammattitaitoa e d istä vä työha rjoitte lu Vantaalla Henkilöstöasiantuntija Hanna Nummelin-Niemi Vantaan kaupunki, henkilöstökeskus Network to get work rekrytointitapahtuma Laurea Tikkurilan kampus 7.2.2017

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK HALLITUS

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna 2015

1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna 2015 1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna Taulukko 1. Hyvinvointitoimialan palveluista annetut palautteet: kiitos, ehdotus, moite, kommentti, kysymys, vikailmoitus, luokittelematon v.212-212

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat:

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat: NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 18 Sosiaali - ja terveysjohtaja 12.10.2015 Asia n toimintayksiköiden tarkentaminen Selostus Sosiaali - ja terveysjohtaja on päätöksellään 3115.1.2014 tarkentanut toimialan tulosyksiköiden

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Palvelut uudistuvat. Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus

Palvelut uudistuvat. Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus Palvelut uudistuvat Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus 29.8.2014 Palvelut vuonna 2030 1. Tilaisuuden avaus Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila 2. Uudistuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa 2.12.2016 Finnish Consulting Group Oy Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti 2 Asiakaspalaute liikuntapaikoilla 2.1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kautta Tuottaa laadukkaita

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

Helsingin sote palvelut uudistuvat Monipuolinen palvelukeskus. Maritta Haavisto Projektipäällikkö MPK kehittäminen

Helsingin sote palvelut uudistuvat Monipuolinen palvelukeskus. Maritta Haavisto Projektipäällikkö MPK kehittäminen Helsingin sote palvelut uudistuvat Monipuolinen palvelukeskus Maritta Haavisto Projektipäällikkö MPK kehittäminen Palvelujen uudistaminen muuttaa toimintatapoja ja prosesseja Palveluverkko Palvelu- konseptit

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Soiten sulkusuunnitelma 2017 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Vastaanottopalvelut Vastaanottotoiminta Kokkola Pääterveysaseman kaksi (2) tiimiä 27.02. 03.03.17 suljettu Koivuhaan vastaanotto 10.04.

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 Asiakaskysely toteutettu marraskuussa 2015 Asiakaskyselyn vastausvaihtoehdot 5 = erinomainen 4 = erittäin hyvä 3 = hyvä 2 = kohtalainen 1 = huono Tulosten

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 188 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Riikka Henttosen ym. talousarvioaloitteesta palvelupaikasta väkivaltaa kokeneille

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Teija Horsma Erikoissuunnittelija LPSHP PTH-yksikkö

Teija Horsma Erikoissuunnittelija LPSHP PTH-yksikkö Teija Horsma Erikoissuunnittelija LPSHP PTH-yksikkö 17.10.2016 Perhe- ja sosiaalipalvelut Ydinprosessityöryhmä: Alajärvi Arto Frantti Merja Isto Hanna Junes-Leinonen Marianne Jääskö Esa Kannala Assi Lehtoväre

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15 Mäntyharjun kunta 2016 Sisällysluettelo: VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYS- JA VASTAANOTTOTOIMINTA 4 LABORATORIO JA RÖNTGEN 5 FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINEET 6 NEUVOLA JA KOULUTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 Kanta-Hämeen maakunta, kunnat seudut ja välimatkat (sisemmät ringit 20 km, uloimmat 40 km) Hämeenlinnan seutu n. 95 000 as. Forssan seutu n. 35 000 as. 20 km 40 km

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiain jaosto Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Hallinto- ja

Lisätiedot

Siun sote palvelupaketeissa 2014

Siun sote palvelupaketeissa 2014 palvelupaketeissa 2014 www.siunsote.fi Juhani Junnilainen 4.2.2016 Väestötiedot 2014 Alue Ikäluokat yhteensä 0-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75 - v. Pohjois-Karjalan SHP 168896 30229 99820 21281 17566 Heinävesi

Lisätiedot

SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA

SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA 1. PERHEIDEN ENNALTAEHKÄISEVÄT TERVEYSPALVELUT Vastaava terveydenhoitaja Maskun terveyskeskus ( neuvolapuoli ) Ruutontie 2-4, 21250 Masku p.02 447 7705 Neuvolatoiminta

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Kustannusvertailujen tulokset II

Kustannusvertailujen tulokset II Kustannusvertailujen tulokset II Kuntaliitto 28.6.2011 Toimialajohtaja Mikko Komulainen Yleistä avoterveydenhuollon toimintoja ulkoistettu (monituottajamalli) teknologisten ratkaisujen käyttö ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot