Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012"

Transkriptio

1 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys Heikki Miettinen

2 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koko aineisto Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana perhepalveluiden, vanhus ja vammaispalveluiden sekä terveydenhoidon tulosalueet ja niiden tulosyksiköt, vastauksia saatiin 29. Vastaava kysely toteutetaan erillisenä myös suun terveydenhoidossa. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli lähes kiitettävä (,). Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 93 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain % eri mieltä % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

3 Yhteenveto kyselyn tuloksista Perhepalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana lähes kaikki perhepalveluiden tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli kiitettävä eli 9 (,). Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 9 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain 3 % eri mieltä 3 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

4 Yhteenveto kyselyn tuloksista Vanhus ja vammaispalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana lähes kaikki vanhus ja vammaispalveluiden tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli,. Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla yli. Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 92 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain % eri mieltä 2 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, 9 % oli voinut osallistua ainakin osittain, 19 % vähän tai ei lainkaan

5 Yhteenveto kyselyn tuloksista Terveyspalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana kaikki terveyspalvelujen tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin kpl. Mukana tuloksissa on myös terveyskeskuspäivystys, jota on käsitelty erillisenä muista terveydenhuollon vastaanottopalveluista. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli kiitettävä eli,3. Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 92 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain 3 % eri mieltä 9 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, 1 % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

6 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Tulosten luotettavuudesta ja tulkinnasta Koko aineiston ja tulosalueitten tasolla vastaajia oli niin paljon että satunnaisuudesta aiheutuva tulosten virhemarginaali on vain ± 2 %¹. Muutoksen tulevaa seurantaa vaikeuttaa kuitenkin vastauskato eräissä palveluissa. Tavoitteena oli kerätä vastauksia kaikista raportoitavista yksiköistä vähintään, mutta osassa jäätiin selvästi tämän alle. Kun yksiköstä on vastaajaa, on tulosten luotettavuusväli noin ± 1 1 %. Tulokset esitetään raportissa, vaikka vastaajia on vain 1, mutta tulokset ovat tällöin epäluotettavia (luotettavuusväli ± 1 3 %). ¹ Esim. jos vastaajia oli ja täysin samaa mieltä väitteen kanssa % vastaajista, on tulos koko asiakaskunnassa 9 %:n todennäköisyydellä välillä % %

7 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Toteutus Asiakastyytyväisyys tutkimukset Vantaan kaupunki 2 Kuukausi Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Suunnitteluvaihe Aloituskokous Lomakkeet ja toteutusehdotus käsitellään tulosyksiköissä FCG täydentää lomakkeet ja toteutussuunnitelman Päävaiheet Tilaaja hyväksyy lomakkeet ja toteutuksen Kyselyjen toteutus FCG toimittaa lomakepohjat ja ohjeet kyselyiden toteuttamiseksi Tilaaja monistaa ja jakaa lomakkeet, vastausten keruu Tilaaja toimittaa täytetyt lomakkeet FCG:hen FCG tallentaa vastaukset Tulosten raportointi FCG analysoi tulokset ja tekee loppuraportin FCG toimittaa raportin asiakkaan käyttöön FCG esittelee tulokset asiakkaalle

8 Lomakkeet Kyselyt toteutettiin palvelupisteissä jaettavilla paperilomakkeilla. Lomakkeissa oli kahdeksan yhteistä kysymystä ja lisäksi korkeitaan viisi palvelukohtaista omaa kysymystä. Yhteiset väittämät/kysymykset ovat: Yleisarvio palvelusta asteikolla 1 Lomakkeiden sisältö ilmenee tämän raportin lopussa.

9 Vastaukset Vastauksia saatiin kaikkiaan 29 kpl Vastauksia ei saatu tai vastauksia hyvin vähän: Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva (vastaava kysely juuri tehty) Korson sosiaaliasema, 1 vastaus Katkaisuhoidon yksikkö, vastausta Psykososiaaliset palvelut: maahanmuuttajien palvelut, vastausta Kotisairaala, vastausta

10 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Koko aineisto Kaikki Ikä Sukupuoli Tulosalue Tulosyksikkö 29 vuotta 1 vuotta 3 1 vuotta 133 vuotta 9 yli vuotta 3 Nainen 19 Mies 31 Perhepalvelut Vanhus ja vammaispalvelut Terveyspalvelut 22 Aikuissosiaalityö 2 Ehkäisevä terveydenhuolto 32 Lastensuojelun avopalvelut 23 Psykososiaaliset palvelut 19 Päihdepalvelut Sijaishuolto 1 Sairaalapalvelut 3 Vammaispalvelut 19 Vanhusten avopalvelut 39 Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva Kuntoutuspalvelut 231 Terveydenhuollon avopalvelut 3 Terveyskeskuspäivystys 1

11 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Perhepalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Psykososiaaliset palvelut Kaikki 19 vuotta 3 vuotta 1 vuotta vuotta Ikä 1 vuotta Ikä 1 vuotta 132 vuotta vuotta 1 yli vuotta yli vuotta 1 Sukupuoli Nainen Nainen 1 Mies 32 Sukupuoli Mies Aikuissosiaalityö Kaikki 2 Päihdepalvelut Kaikki vuotta vuotta 1 vuotta 1 1 vuotta Ikä 1 vuotta 2 Ikä 1 vuotta 1 vuotta 2 vuotta yli vuotta 2 yli vuotta 1 Sukupuoli Nainen 1 Nainen Mies 9 Sukupuoli Mies 2 Ehkäisevä terveydenhuolto Kaikki 32 Sijaishuolto Kaikki 1 vuotta vuotta 1 vuotta 9 1 vuotta 1 Ikä 1 vuotta 2 Ikä 1 vuotta 19 vuotta vuotta yli vuotta yli vuotta Sukupuoli Nainen 31 Nainen 2 Sukupuoli Mies Mies 22 Lastensuojelun avopalvelut Kaikki 23 vuotta 32 1 vuotta Ikä 1 vuotta vuotta yli vuotta Sukupuoli Nainen 1 Mies

12 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Perhepalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Puutttuva tieto Lastensuojelu ja sijaishuolto, yksikkö puuttuu 1 Aikuissosiaalityö Hakunilan sosiaaliasema 2 Aikuissosiaalityö Koivukylän sosiaaliasema Aikuissosiaalityö Korson sosiaaliasema 1 Aikuissosiaalityö Martinlaakson sosiaaliasema Aikuissosiaalityö Myyrmäen sosiaaliasema 3 Aikuissosiaalityö Tikkurilan sosiaaliasema 22 Ehkäisevä terveydenhuolto Kouluterveydenhuolto 9 Ehkäisevä terveydenhuolto Lapsiperheiden kotipalvelu 39 Ehkäisevä terveydenhuolto Neuvolan perhetyö Ehkäisevä terveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto 3 Ehkäisevä terveydenhuolto Äitiys ja lastenneuvola 131 Lastensuojelun avopalvelut MartinlaaksoMyyrmäen avohuollon yksikkö 3 Lastensuojelun avopalvelut Tikkurilan avohuollon yksikkö 22 Lastensuojelun avopalvelut KorsonKoivukylän avohuollon yksikkö 33 Lastensuojelun avopalvelut Tukipalveluyksikkö 39 Lastensuojelun avopalvelut Kuuselan perhekuntoutuskeskus 2 Lastensuojelun avopalvelut Perheasiainyksikkö 2 Psykososiaaliset palvelut Perhe ja nuorisoneuvola Psykososiaaliset palvelut Psykologipalvelut Psykososiaaliset palvelut Sosiaali ja kriisipäivystys 1 Psykososiaaliset palvelut Maahanmuuttajien palvelut Psykososiaaliset palvelut Koulun sosiaalityö 1 Päihdepalvelut Katkaisuhoidon yksikkö Päihdepalvelut Päihdepalvelujen asumispalvelut 31 Päihdepalvelut Aklinikkatyön yksikkö Päihdepalvelut Huumehoidon yksikkö 3 Sijaishuolto Perhehoidon palvelut Sijaishuolto Laitoshoidon palvelut 1 Sijaishuolto Jälkihuollon palvelut 2

13 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Vanhus ja vammaispalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Vammaispalvelut Kaikki 19 vuotta 2 vuotta 1 Ikä 1 vuotta 1 vuotta 1 vuotta 1 Ikä 1 vuotta vuotta 1 vuotta yli vuotta 29 yli vuotta Sukupuoli Nainen 39 Nainen Sukupuoli Mies 29 Mies 3 Itse 39 Sairaalapalvelut Kaikki 3 Yhdessä omaisen kanssa 1 Vastaaja vuotta Omainen tai läheinen 3 1 vuotta Haastateltiin 3 Ikä 1 vuotta vuotta 13 Vanhusten avopalvelut Kaikki 39 yli vuotta vuotta 1 Sukupuoli Nainen 1 1 vuotta Mies 3 Ikä 1 vuotta 9 Itse 3 vuotta Yhdessä omaisen kanssa 1 yli vuotta 32 Vastaaja Omainen tai läheinen 2 Nainen 3 Sukupuoli Haastateltiin Mies 1

14 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Vanhus ja vammaispalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Sairaalapalvelut Sairaalan osasto 2 Sairaalapalvelut Geriatrinen akuuttiosasto 1 Sairaalapalvelut Kotisairaala Sairaalapalvelut Geriatrinen poliklinikka 2 Vammaispalvelut Vammaispalvelut, avopalvelut 1 Vammaispalvelut Vammaispalvelujen asumispalvelut Vammaispalvelut Toimintakeskus 3 Vanhusten avopalvelut Sosiaalityö 13 Vanhusten avopalvelut Päivätoimintakeskus 1 Vanhusten avopalvelut Kotihoito 33 Vanhusten avopalvelut Vanhusten palvelutalot 12

15 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Terveyspalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki 22 Terveydenhuollon avopalvelut Kaikki 3 vuotta vuotta Ikä Sukupuoli 1 vuotta 2 1 vuotta 19 1 vuotta Ikä 1 vuotta 3 vuotta 9 vuotta yli vuotta 9 yli vuotta 3 Nainen 2 Nainen 23 Mies 1 Sukupuoli Mies 13 Kuntoutuspalvelut Kaikki 231 Terveyskeskuspäivystys Kaikki 1 vuotta vuotta 1 vuotta 2 1 vuotta Ikä 1 vuotta 19 Ikä 1 vuotta 3 vuotta 19 vuotta yli vuotta 9 yli vuotta 3 Sukupuoli Nainen 1 Nainen 2 Mies Sukupuoli Mies

16 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Terveyspalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki 22 Kuntoutuspalvelut Fysioterapia 3 Kuntoutuspalvelut Toimintaterapia Kuntoutuspalvelut Puheterapia:Koivukylän ta Kuntoutuspalvelut KeskiVantaan puheterapia Kuntoutuspalvelut LänsiVantaan puheterapia 39 Terveydenhuollon avopalvelut Tikkurilan terveysasema 2 Terveydenhuollon avopalvelut Hakunilan terveysasema 39 Terveydenhuollon avopalvelut Länsimäen terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Koivukylän terveysasema 1 Terveydenhuollon avopalvelut Korson terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Myyrmäen terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Martinlaakson terveysasema 3 Terveyskeskuspäivystys Terveyskeskuspäivystys 1

17 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Tulosyksikkö Tulosalue. VANTAA, kaikki, n=1 Perhepalvelut, n= Vanhus ja vammaispalvelut, n=9 Terveyspalvelut, n= Aikuissosiaalityö, n= Ehkäisevä terveydenhuolto, n=3 Lastensuojelun avopalvelut, n=229 Psykososiaaliset palvelut, n=1 Päihdepalvelut, n=1 Sijaishuolto, n= Sairaalapalvelut, n=9 Vammaispalvelut, n=13 Vanhusten avopalvelut, n=9 Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva, n= Kuntoutuspalvelut, n= Terveydenhuollon avopalvelut, n=322 Terveyskeskuspäivystys, n= Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu keskiarvo 9 1,,,,3,2 9,3,,93,,,1,, 9,1,,9 Vastausten jakauma 9 1, % 1, % 2, %, % 2, % 3,2 % 2,3 %, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 % 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 %,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % 1,1 % 2, %,1 % 1, % 29,3 % 33, % 12, %, %, %, % 2,9 % 1,1 % 3, % 2,3 %,9 %,9 % 2,2 %, % 23, % 1, % 2,9 %, % 1,1 %, %,3 % 2,1 %, % 2,3 % 1, % 1,9 % 1,9 % 9, % 2, % 3,1 % 2, % 2,1 %,3 % 2,1 %,3 % 19,1 %, %,3 %, % 3, %,1 % 3, % 2,3 % 3, % 3,3 % 1,9 %, % 2,9 % 1, % 23,3 % 2,3 % 3,9 % 1, % 2, % 3, % 9,1 % 3, % 2, % 2,2 %, %, %, % 3,2 % 1,3 %, % 3, %, % 1, %,3 % 9, % 32,9 % 3, % 1,3 %,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 %

18 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Sukup.. Vantaa, kaikki, n=1 mies, n= nainen, n=1 keskiarvo 9 1,,,1 Vastausten jakauma 9 1, % 1, % 2, %, % 2, % 3,2 % 2,3 % 1, % 1,3 % 3,1 % 1,3 % 2, % 3, %,2 %, % 1, % 2, %, % 2, % 3,3 % 2, % Ikä vuotta, n=3 1 vuotta, n=32 1 vuotta, n=129,,2,9, % 2,3 %, %, % 2, % 3,2 % 2, % 1,3 % 1, % 1,3 %, % 2,2 %, %,9 %, % 1,1 % 2, %,1 % 2,3 % 39, % 2,1 % vuotta, n=19, 1, % 1, %,1 %, % 2,9 % 3,1 % 22, % yli vuotta, n=,, % 2, % 3,3 % 1, % 2,9 % 29, % 2,2 % itse, n=3,, %, %, %,1 % 2, % 3, % 2, % Täyttö yhdessä omaisen kanssa, n=1 omainen tai läheinen, n=23,3,1 1, % 2,9 % 3, %, % 3, % 2, % 1,3 %, % 3,2 % 2, % 9,1 % 3, %,3 % 32, % haastateltiin, n=3, 2, % 2, %, %, % 3, %,2 %,1 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

19 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Perhepalvelut/1 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Perhepalvelut, kaikki, n=,, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 % Sukup. mies, n=3 nainen, n=,9,1, % 1, % 2,3 % 9, % 23,9 % 2,2 % 19, %, %,9 % 1, %, % 22, %,2 % 2, % vuotta, n=3,, % 2, %, %, % 2, % 3, %, % Ikä 1 vuotta, n=23,3 1,1 % 1,1 % 1, %,1 % 22, %, % 2,1 % 1 vuotta, n=,2, % 1,3 % 2, %, % 22,9 % 2, % 23,1 % Aikuissosiaalityö, n=,2 1,1 % 2, %,1 % 1, % 29,3 % 33, % 12, % Tulosyksikkö Ehkäisevä terveydenhuolto, n=3 Lastensuojelun avopalvelut, n=229 Psykososiaaliset palvelut, n=1 Päihdepalvelut, n=1 9,3,,93,, %, %, % 2,9 % 1,1 % 3, % 2,3 %,9 %,9 % 2,2 %, % 23, % 1, % 2,9 %, % 1,1 %, %,3 % 2,1 %, % 2,3 % 1, % 1,9 % 1,9 % 9, % 2, % 3,1 % 2, % Sijaishuolto, n=, 2,1 %,3 % 2,1 %,3 % 19,1 %, %,3 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

20 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2. Perhepalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo 9 1 Perhepalvelut, kaikki, n=, Hakunilan sosiaaliasema, n=1,3 Koivukylän sosiaaliasema, n=1, Korson sosiaaliasema, n=1 Vastausten jakauma 9 1, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 %, % 12, %, % 12, % 12, % 3, % 2, % 1, % 1, %, % 1, % 32, % 31, % 9,9 % Yksikkö/palvelu Martinlaakson sosiaaliasema, n=2 Myyrmäen sosiaaliasema, n=31 Tikkurilan sosiaaliasema, n=2 Kouluterveydenhuolto, n=91 Lapsiperheiden kotipalvelu, n=3 Neuvolan perhetyö, n= Opiskeluterveydenhuolto, n=1 Äitiys ja lastenneuvola, n=12 MartinlaaksoMyyrmäen avohuollon yksikkö, n= Tikkurilan avohuollon yksikkö, n=22 KorsonKoivukylän avohuollon yksikkö, n=33,29,2,9,9 9, 9,2,9 9,,,1,, %, %, % 19, % 31, % 33,3 %,9 %, % 3,2 %, %, % 2, %,2 % 12,9 %, %, %, % 1, % 3, % 2, % 1, %, %, %, %, % 19, % 9, % 2,3 %, %, %, % 2, % 1, %,3 % 2,3 %, %, %, %, %, % 2,3 % 3, %, %, %, % 3,9 % 1, %,9 % 23, %, %, %, % 1, % 1, %,3 % 2, %, %, % 2, % 1, % 2, %, % 22, %, % 9,1 % 9,1 % 9,1 % 22, % 31, % 1,2 %,1 %, % 3, %,1 % 12,1 % 1, %,2 % Tukipalveluyksikkö, n=39 9,3, %, %, % 2, % 1,9 % 3, % 2, % Kuuselan perhekuntoutuskeskus, n=2,92, %, % 3, % 3, % 19,2 % 2,3 % 3, % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

21 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Perhepalvelut/3 Vuosi 2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia. keskiarvo 9 1 Perhepalvelut, kaikki, n=, Perheasiainyksikkö, n= 9, Perhe ja nuorisoneuvola, n=,9 Psykologipalvelut, n=,9 Sosiaali ja kriisipäivystys, n=1 9,2 Maahanmuuttajien palvelut, n= Vastausten jakauma 9 1, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 %, %, %, %, % 2, % 3, % 3, %, % 1,3 % 1,3 %, % 2, %,1 % 22,1 %, %, %, % 2, % 3, % 3, % 3, %, %, %, %, %, %, %, % Yksikkö/palvelu Koulun sosiaalityö, n=3 Katkaisuhoidon yksikkö, n= Päihdepalvelujen asumispalvelut, n=2 9,,, %, %, % 2, %,1 % 1,1 % 2, % 3, % 3, %, %, % 22,2 % 3, % 2,9 % Aklinikkatyön yksikkö, n=,2, %, %, %, % 2,9 %, % 2, % Huumehoidon yksikkö, n=2,9, % 3, %, % 1, % 3, % 2,9 %, % Perhehoidon palvelut, n=1,, % 1, % 1, % 2, % 3, % 3, %, % Laitoshoidon palvelut, n=1,,1 %,1 %, %, %, %,1 %,1 % Jälkihuollon palvelut, n=23 9,2, %, %, %, % 13, %, % 39,1 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

22 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Vanhus ja vammaispalvelut/1 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Vanhus ja vammaispalvelut, kaikki, n=9, 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 % Sukup. mies, n=2 nainen, n=,,9 1, % 1,2 %, %, % 32, % 2, % 2, %, % 2, % 3, % 9,2 % 2, % 2, % 29, % 1 vuotta, n=12, 1,3 % 1,3 % 2, %,9 % 29, % 2,3 % 33, % Ikä vuotta, n=9,9 2,1 %, %, %, % 2,3 % 29, % 2,3 % yli vuotta, n=39,, % 3, % 3, % 9, % 2,9 % 2,1 % 2, % Tulosyksikkö Sairaalapalvelut, n=9 Vammaispalvelut, n=13 Vanhusten avopalvelut, n=9,1,,, % 3, %,1 % 3, % 2,3 % 3, % 3,3 % 1,9 %, % 2,9 % 1, % 23,3 % 2,3 % 3,9 % 1, % 2, % 3, % 9,1 % 3, % 2, % 2,2 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

23 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Vanhus ja vammaispalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo Vastausten jakauma Vanhus ja vammaispalvelut, kaikki, n=9, 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 % Sairaalan osasto, n=23,3, %,3 %, %, % 3, % 3, %, % Geriatrinen akuuttiosasto, n=1,, %,1 %,1 %,1 % 1,3 %, % 2,9 % Kotisairaala, n= Geriatrinen poliklinikka, n=1 9,2, %, %, %, %, %, %, % Yksikkö/palvelu Vammaispalvelut, avopalvelut, n=1 Vammaispalvelujen asumispalvelut, n= Toimintakeskus, n=3 Sosiaalityö, n=1 Päivätoimintakeskus, n= Kotihoito, n=2,3,3 9,2 9,3,9,3, %, %, % 13,3 % 13,3 %, % 2, % 2,2 %, %, %,1 % 2, % 2, % 31,1 %, %, %, % 9,3 % 2, % 1, %, %, %, %, %, % 2, % 3, %, % 1, % 1, % 3, % 3, % 1,3 % 3, % 3, % 1,1 % 1,1 % 3, %,3 % 32, % 2, % 2, % Vanhusten palvelutalot, n=1,, %, %, % 1, % 3, % 2, % 13, % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

24 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Terveyspalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo Vastausten jakauma Terveyspalvelut, kaikki, n=,3,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % Sukup. mies, n=12 nainen, n=,, 1,2 %, % 3,1 % 13, % 19,1 % 3, % 1, %, % 1, % 2,9 %,1 % 2, % 3,3 % 2,2 % 1 vuotta, n=2,,2 %, %, % 12, % 33,3 % 12, % 3, % Ikä 1 vuotta, n=22,3,9 %, % 3,1 % 9,2 % 2,2 % 39, % 22, % vuotta, n=,2, % 3, % 2, %, % 2,9 %, % 1, % yli vuotta, n=1,, % 2, %,9 % 12,2 % 22, % 3,1 % 2, % Tulosyksikkö Kuntoutuspalvelut, n= Terveydenhuollon avopalvelut, n=322, 9,1, %, %, % 3,2 % 1,3 %, % 3, %, % 1, %,3 % 9, % 32,9 % 3, % 1,3 % Terveyskeskuspäivystys, n= Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu,9,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 %

25 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Terveyspalvelut/3 Vuosi 2 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Terveyspalvelut, kaikki, n=,3,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % Fysioterapia, n=39 9,2, %, %, %, % 1, % 3, % 1, % Toimintaterapia, n=39 9,33, %, %, % 2, %, % 3, %,2 % Puheterapia:Koivukylän ta, n=,9, %, %, %, % 19, %,2 % 2, % KeskiVantaan puheterapia, n= 9,3, %, %, % 2,2 %,9 %, %,9 % LänsiVantaan puheterapia, n=3 9,, %, %, %,3 % 1, %, % 2,9 % Yksikkö/palvelu Tikkurilan terveysasema, n=2 Hakunilan terveysasema, n=3 Länsimäen terveysasema, n=,,1,, %, %, %, % 2, %, % 1, % 2, %, %, %,1 %,9 % 32, %, %, %, %, %, % 31, % 3,2 % 2, % Koivukylän terveysasema, n=9,, %,1 %,2 % 1, % 2, % 3, % 12,2 % Korson terveysasema, n=2,1 2, %,1 %,1 %,9 %, % 23, %,1 % Myyrmäen terveysasema, n=,3, %, %,3 % 1, %, % 3, % 1, % Martinlaakson terveysasema, n=,, %, % 2, %, % 2, %,9 %, % Terveyskeskuspäivystys, n=,9,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

26 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana, KAIKKI, n=29 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 31 2, , 2 3 2, , , , ,

27 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % Keskiarvo ,2,3 1 3,, 2 31,2,9. 3 2,3, ,2, ,9 3, ,3, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

28 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,2,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö, n=2 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3,1,3 2 3,2, 9 3 3,19, ,93, ,, ,3 3, ,3, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

29 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana 9,3,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto, n=32 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 2 1,, ,, 31,, ,,3 2 31,3, , 3, ,9, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

30 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut, n=23 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo ,,3 1 2,, ,, ,39, ,2, ,1 3, ,9, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

31 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,93,* PERHEPALVELUT/Psykososiaaliset palvelut, n=19 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3,, ,, 2 1,, ,1, ,33, ,22 3, 33 1,1, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

32 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Päihdepalvelut, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 9 3,2, ,1, ,22, ,, ,, , 3, ,1, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

33 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Sijaishuolto, n=1 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 2,33,3 1 2,, ,9,9. 3,33, ,22,1 3 1,12 3, ,, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

34 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,3,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Hakunilan sosiaaliasema, n=2 Huom! vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, tulokset ovat vain suuntaa antavia. =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % 3 2 3,9, ,1, 2,,9 29 3,9,3 2 3,,1 2 3, 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 2 1,1,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,2,2,32,1 3, 3,9

35 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Koivukylän sosiaaliasema, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,91, ,1, 2,,9 29 3,9,3 2 3,3,1 2 3, 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,9,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,29 3, 3,3,2 3,9,1 3,3 3,9

36 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,29,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Martinlaakson sosiaaliasema, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % 2 12,, ,33, 2,22,9 29 3,9,3 2 3,3,1 2 3,3 3, 2,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 9 3 2,2,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,22,2 3,9,1 3, 3,9

37 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,2,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Myyrmäen sosiaaliasema, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,1, ,, 2,,9 29,1,3 2 3,,1 2 3,9 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,9,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,,2 3,92,1 3, 3,9

38 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Tikkurilan sosiaaliasema, n=22 Huom! vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, tulokset ovat vain suuntaa antavia. =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,1, ,2, 2,2,9 29 3,,3 2 3,1,1 2 3,1 3, 2 3,9, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 1 1,2,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,1 3, 3,9,2 3,,1 3,9 3,9

39 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 (ei omaa lomaketta) Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/kouluterveydenhuolto, n=9 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 3 2,3, ,1, 2,1,9 29,,3 2,1,1 2 3,9 3, 2 3,2, 232

40 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/lapsiperheiden kotipalvelu, n=39 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 9 3,33, ,2, 2,9,9 29,,3 2 3,,1 2 3,9 3, 2,, 232 Saan palvelua minulle sopivina aikoina ,92,3 1 Omat kysymykset

41 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,2,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/neuvolan perhetyö, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 3,, ,9, 2,,9 29,3,3 2,,1 2,39 3, 2,9, 232 Saan palvelua minulle sopivina aikoina ,,3 1 Omat kysymykset

42 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 1,, ,91, 2,,9 29,,3 2,,1 2 3, 3, 2 3,92, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,29, 3 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Tutkimukset ovat perusteellisia ja riittäviä ,2 3, 22,,1 29,,12 2

43 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/äitiys ja lastenneuvola, n=131 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % ,, ,, 2,,9 29,9,3 2,,1 2 3, 3, 2,1, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 2 3,2, 3 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Tutkimukset ovat perusteellisia ja riittäviä ,3 3, 22,2,1 29,,12 2

44 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/martinlaaksomyyrmäen avohuollon yksikkö, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 33,3, ,, 2,,9 29,3,3 2,,1 2,1 3, 2,2, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa ,2, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,,2 32,, 322

45 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/korsonkoivukylän avohuollon yksikkö, n=33 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % ,3, ,, 2,,9 29,,3 2,2,1 2,1 3, 2 3,, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa ,22, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,3,2 32,, 322

46 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,3,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/tukipalveluyksikkö, n=39 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 2 3 3,9, ,, 2,9,9 29,,3 2,3,1 2,3 3, 2,23, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa 23 1,13, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,,2 32,2, 322

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 1 SOS II HANKE, TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 Mia Mäki-Fränti, projektityöntekijä, SOS II hanke Samuli Pietilä, projektityöntekijä,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 10.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Vastaajien taustatiedot... 3 4. Kyselyn tulosten

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon VANTAA

Sosiaali- ja terveydenhuollon VANTAA Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus 2010 2013 VANTAA Uudistuksissa on oltava herkkä kaupunkilaisten näkemyksille. Viiden vuoden kuluttua Vantaan hyvinvointipalvelut on jo ilmiö ellei peräti käsite.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011. Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011. Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2011 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto Aika 19.9.2011 klo 12-14.15 Paikka Sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, 3. kerros, Iso kokoushuone Osallistujat: Simo

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut Oheismateriaali 2 2013 Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto Ikääntyneiden palvelut Sisällysluettelo 1. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen... 2 2. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset... 2 2.1. Vastaajien

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa PALVELUSETELI käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa Lappeenranta 11.12.2008 2 1. Yleistä...3 2. Työryhmän toimeksianto...4 3. Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa 2008...4 3.1. Omaishoidon palveluseteli...4

Lisätiedot

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 Alavus Kuortane Lehtimäki Töysä Ähtäri Parempaa perheelle hanke 2007-2009 2 SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSTEN PURKU 3 2 TULOKSET 4 2.1 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 i Espoon sosiaali ja terveystoimi Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin hyväksyi: 2.4.2015 Juha Metso Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin koosti:

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo.

Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo. Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo. Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikan asiakastyytyväisyystutkimus Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalityö

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Etuuskäsittelyä ja aikuissosiaalityötä Toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön kuntakyselyn 2013 päätulokset Ellen Vogt, Mari Sjöholm PÄÄTULOKSET Kyselyn

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot