Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012"

Transkriptio

1 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys Heikki Miettinen

2 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koko aineisto Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana perhepalveluiden, vanhus ja vammaispalveluiden sekä terveydenhoidon tulosalueet ja niiden tulosyksiköt, vastauksia saatiin 29. Vastaava kysely toteutetaan erillisenä myös suun terveydenhoidossa. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli lähes kiitettävä (,). Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 93 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain % eri mieltä % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

3 Yhteenveto kyselyn tuloksista Perhepalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana lähes kaikki perhepalveluiden tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli kiitettävä eli 9 (,). Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 9 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain 3 % eri mieltä 3 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

4 Yhteenveto kyselyn tuloksista Vanhus ja vammaispalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana lähes kaikki vanhus ja vammaispalveluiden tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli,. Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla yli. Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 92 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain % eri mieltä 2 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, 9 % oli voinut osallistua ainakin osittain, 19 % vähän tai ei lainkaan

5 Yhteenveto kyselyn tuloksista Terveyspalvelut Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana kaikki terveyspalvelujen tulosyksiköt ja palvelut, vastauksia saatiin kpl. Mukana tuloksissa on myös terveyskeskuspäivystys, jota on käsitelty erillisenä muista terveydenhuollon vastaanottopalveluista. Asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli kiitettävä eli,3. Tulosyksiköiden tai palveluiden väliset erot olivat suhteellisen pieniä, sillä yleisarvosana oli kaikkialla vähintään tyydyttävällä tasolla (yli,). Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut arvioihin merkittävästi Parhaiten toteutui asiallinen kohtelu, 92 % oli asiaa koskeneen väitteen kanssa samaa mieltä ja vain 3 % eri mieltä 9 % vastaajista koki saamansa palvelun parantaneen ainakin osittain elämäntilannettaan, kun 3 %:n mielestä se ei ollut parantunut lainkaan Heikoimmin toteutuva asia oli vastaajien mahdollisuus osallistua palvelun suunnittelun, 1 % oli voinut osallistua ainakin osittain, 1 % vähän tai ei lainkaan

6 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Tulosten luotettavuudesta ja tulkinnasta Koko aineiston ja tulosalueitten tasolla vastaajia oli niin paljon että satunnaisuudesta aiheutuva tulosten virhemarginaali on vain ± 2 %¹. Muutoksen tulevaa seurantaa vaikeuttaa kuitenkin vastauskato eräissä palveluissa. Tavoitteena oli kerätä vastauksia kaikista raportoitavista yksiköistä vähintään, mutta osassa jäätiin selvästi tämän alle. Kun yksiköstä on vastaajaa, on tulosten luotettavuusväli noin ± 1 1 %. Tulokset esitetään raportissa, vaikka vastaajia on vain 1, mutta tulokset ovat tällöin epäluotettavia (luotettavuusväli ± 1 3 %). ¹ Esim. jos vastaajia oli ja täysin samaa mieltä väitteen kanssa % vastaajista, on tulos koko asiakaskunnassa 9 %:n todennäköisyydellä välillä % %

7 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Toteutus Asiakastyytyväisyys tutkimukset Vantaan kaupunki 2 Kuukausi Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Suunnitteluvaihe Aloituskokous Lomakkeet ja toteutusehdotus käsitellään tulosyksiköissä FCG täydentää lomakkeet ja toteutussuunnitelman Päävaiheet Tilaaja hyväksyy lomakkeet ja toteutuksen Kyselyjen toteutus FCG toimittaa lomakepohjat ja ohjeet kyselyiden toteuttamiseksi Tilaaja monistaa ja jakaa lomakkeet, vastausten keruu Tilaaja toimittaa täytetyt lomakkeet FCG:hen FCG tallentaa vastaukset Tulosten raportointi FCG analysoi tulokset ja tekee loppuraportin FCG toimittaa raportin asiakkaan käyttöön FCG esittelee tulokset asiakkaalle

8 Lomakkeet Kyselyt toteutettiin palvelupisteissä jaettavilla paperilomakkeilla. Lomakkeissa oli kahdeksan yhteistä kysymystä ja lisäksi korkeitaan viisi palvelukohtaista omaa kysymystä. Yhteiset väittämät/kysymykset ovat: Yleisarvio palvelusta asteikolla 1 Lomakkeiden sisältö ilmenee tämän raportin lopussa.

9 Vastaukset Vastauksia saatiin kaikkiaan 29 kpl Vastauksia ei saatu tai vastauksia hyvin vähän: Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva (vastaava kysely juuri tehty) Korson sosiaaliasema, 1 vastaus Katkaisuhoidon yksikkö, vastausta Psykososiaaliset palvelut: maahanmuuttajien palvelut, vastausta Kotisairaala, vastausta

10 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Koko aineisto Kaikki Ikä Sukupuoli Tulosalue Tulosyksikkö 29 vuotta 1 vuotta 3 1 vuotta 133 vuotta 9 yli vuotta 3 Nainen 19 Mies 31 Perhepalvelut Vanhus ja vammaispalvelut Terveyspalvelut 22 Aikuissosiaalityö 2 Ehkäisevä terveydenhuolto 32 Lastensuojelun avopalvelut 23 Psykososiaaliset palvelut 19 Päihdepalvelut Sijaishuolto 1 Sairaalapalvelut 3 Vammaispalvelut 19 Vanhusten avopalvelut 39 Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva Kuntoutuspalvelut 231 Terveydenhuollon avopalvelut 3 Terveyskeskuspäivystys 1

11 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Perhepalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Psykososiaaliset palvelut Kaikki 19 vuotta 3 vuotta 1 vuotta vuotta Ikä 1 vuotta Ikä 1 vuotta 132 vuotta vuotta 1 yli vuotta yli vuotta 1 Sukupuoli Nainen Nainen 1 Mies 32 Sukupuoli Mies Aikuissosiaalityö Kaikki 2 Päihdepalvelut Kaikki vuotta vuotta 1 vuotta 1 1 vuotta Ikä 1 vuotta 2 Ikä 1 vuotta 1 vuotta 2 vuotta yli vuotta 2 yli vuotta 1 Sukupuoli Nainen 1 Nainen Mies 9 Sukupuoli Mies 2 Ehkäisevä terveydenhuolto Kaikki 32 Sijaishuolto Kaikki 1 vuotta vuotta 1 vuotta 9 1 vuotta 1 Ikä 1 vuotta 2 Ikä 1 vuotta 19 vuotta vuotta yli vuotta yli vuotta Sukupuoli Nainen 31 Nainen 2 Sukupuoli Mies Mies 22 Lastensuojelun avopalvelut Kaikki 23 vuotta 32 1 vuotta Ikä 1 vuotta vuotta yli vuotta Sukupuoli Nainen 1 Mies

12 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Perhepalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Puutttuva tieto Lastensuojelu ja sijaishuolto, yksikkö puuttuu 1 Aikuissosiaalityö Hakunilan sosiaaliasema 2 Aikuissosiaalityö Koivukylän sosiaaliasema Aikuissosiaalityö Korson sosiaaliasema 1 Aikuissosiaalityö Martinlaakson sosiaaliasema Aikuissosiaalityö Myyrmäen sosiaaliasema 3 Aikuissosiaalityö Tikkurilan sosiaaliasema 22 Ehkäisevä terveydenhuolto Kouluterveydenhuolto 9 Ehkäisevä terveydenhuolto Lapsiperheiden kotipalvelu 39 Ehkäisevä terveydenhuolto Neuvolan perhetyö Ehkäisevä terveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto 3 Ehkäisevä terveydenhuolto Äitiys ja lastenneuvola 131 Lastensuojelun avopalvelut MartinlaaksoMyyrmäen avohuollon yksikkö 3 Lastensuojelun avopalvelut Tikkurilan avohuollon yksikkö 22 Lastensuojelun avopalvelut KorsonKoivukylän avohuollon yksikkö 33 Lastensuojelun avopalvelut Tukipalveluyksikkö 39 Lastensuojelun avopalvelut Kuuselan perhekuntoutuskeskus 2 Lastensuojelun avopalvelut Perheasiainyksikkö 2 Psykososiaaliset palvelut Perhe ja nuorisoneuvola Psykososiaaliset palvelut Psykologipalvelut Psykososiaaliset palvelut Sosiaali ja kriisipäivystys 1 Psykososiaaliset palvelut Maahanmuuttajien palvelut Psykososiaaliset palvelut Koulun sosiaalityö 1 Päihdepalvelut Katkaisuhoidon yksikkö Päihdepalvelut Päihdepalvelujen asumispalvelut 31 Päihdepalvelut Aklinikkatyön yksikkö Päihdepalvelut Huumehoidon yksikkö 3 Sijaishuolto Perhehoidon palvelut Sijaishuolto Laitoshoidon palvelut 1 Sijaishuolto Jälkihuollon palvelut 2

13 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Vanhus ja vammaispalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Vammaispalvelut Kaikki 19 vuotta 2 vuotta 1 Ikä 1 vuotta 1 vuotta 1 vuotta 1 Ikä 1 vuotta vuotta 1 vuotta yli vuotta 29 yli vuotta Sukupuoli Nainen 39 Nainen Sukupuoli Mies 29 Mies 3 Itse 39 Sairaalapalvelut Kaikki 3 Yhdessä omaisen kanssa 1 Vastaaja vuotta Omainen tai läheinen 3 1 vuotta Haastateltiin 3 Ikä 1 vuotta vuotta 13 Vanhusten avopalvelut Kaikki 39 yli vuotta vuotta 1 Sukupuoli Nainen 1 1 vuotta Mies 3 Ikä 1 vuotta 9 Itse 3 vuotta Yhdessä omaisen kanssa 1 yli vuotta 32 Vastaaja Omainen tai läheinen 2 Nainen 3 Sukupuoli Haastateltiin Mies 1

14 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Vanhus ja vammaispalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki Sairaalapalvelut Sairaalan osasto 2 Sairaalapalvelut Geriatrinen akuuttiosasto 1 Sairaalapalvelut Kotisairaala Sairaalapalvelut Geriatrinen poliklinikka 2 Vammaispalvelut Vammaispalvelut, avopalvelut 1 Vammaispalvelut Vammaispalvelujen asumispalvelut Vammaispalvelut Toimintakeskus 3 Vanhusten avopalvelut Sosiaalityö 13 Vanhusten avopalvelut Päivätoimintakeskus 1 Vanhusten avopalvelut Kotihoito 33 Vanhusten avopalvelut Vanhusten palvelutalot 12

15 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Terveyspalvelut Tulosalue yhteensä Kaikki 22 Terveydenhuollon avopalvelut Kaikki 3 vuotta vuotta Ikä Sukupuoli 1 vuotta 2 1 vuotta 19 1 vuotta Ikä 1 vuotta 3 vuotta 9 vuotta yli vuotta 9 yli vuotta 3 Nainen 2 Nainen 23 Mies 1 Sukupuoli Mies 13 Kuntoutuspalvelut Kaikki 231 Terveyskeskuspäivystys Kaikki 1 vuotta vuotta 1 vuotta 2 1 vuotta Ikä 1 vuotta 19 Ikä 1 vuotta 3 vuotta 19 vuotta yli vuotta 9 yli vuotta 3 Sukupuoli Nainen 1 Nainen 2 Mies Sukupuoli Mies

16 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Vastaukset Terveyspalvelut: tulosyksiköt ja yksiköt/palvelut Tulosalue yhteensä Kaikki 22 Kuntoutuspalvelut Fysioterapia 3 Kuntoutuspalvelut Toimintaterapia Kuntoutuspalvelut Puheterapia:Koivukylän ta Kuntoutuspalvelut KeskiVantaan puheterapia Kuntoutuspalvelut LänsiVantaan puheterapia 39 Terveydenhuollon avopalvelut Tikkurilan terveysasema 2 Terveydenhuollon avopalvelut Hakunilan terveysasema 39 Terveydenhuollon avopalvelut Länsimäen terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Koivukylän terveysasema 1 Terveydenhuollon avopalvelut Korson terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Myyrmäen terveysasema Terveydenhuollon avopalvelut Martinlaakson terveysasema 3 Terveyskeskuspäivystys Terveyskeskuspäivystys 1

17 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Tulosyksikkö Tulosalue. VANTAA, kaikki, n=1 Perhepalvelut, n= Vanhus ja vammaispalvelut, n=9 Terveyspalvelut, n= Aikuissosiaalityö, n= Ehkäisevä terveydenhuolto, n=3 Lastensuojelun avopalvelut, n=229 Psykososiaaliset palvelut, n=1 Päihdepalvelut, n=1 Sijaishuolto, n= Sairaalapalvelut, n=9 Vammaispalvelut, n=13 Vanhusten avopalvelut, n=9 Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva, n= Kuntoutuspalvelut, n= Terveydenhuollon avopalvelut, n=322 Terveyskeskuspäivystys, n= Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu keskiarvo 9 1,,,,3,2 9,3,,93,,,1,, 9,1,,9 Vastausten jakauma 9 1, % 1, % 2, %, % 2, % 3,2 % 2,3 %, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 % 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 %,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % 1,1 % 2, %,1 % 1, % 29,3 % 33, % 12, %, %, %, % 2,9 % 1,1 % 3, % 2,3 %,9 %,9 % 2,2 %, % 23, % 1, % 2,9 %, % 1,1 %, %,3 % 2,1 %, % 2,3 % 1, % 1,9 % 1,9 % 9, % 2, % 3,1 % 2, % 2,1 %,3 % 2,1 %,3 % 19,1 %, %,3 %, % 3, %,1 % 3, % 2,3 % 3, % 3,3 % 1,9 %, % 2,9 % 1, % 23,3 % 2,3 % 3,9 % 1, % 2, % 3, % 9,1 % 3, % 2, % 2,2 %, %, %, % 3,2 % 1,3 %, % 3, %, % 1, %,3 % 9, % 32,9 % 3, % 1,3 %,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 %

18 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Sukup.. Vantaa, kaikki, n=1 mies, n= nainen, n=1 keskiarvo 9 1,,,1 Vastausten jakauma 9 1, % 1, % 2, %, % 2, % 3,2 % 2,3 % 1, % 1,3 % 3,1 % 1,3 % 2, % 3, %,2 %, % 1, % 2, %, % 2, % 3,3 % 2, % Ikä vuotta, n=3 1 vuotta, n=32 1 vuotta, n=129,,2,9, % 2,3 %, %, % 2, % 3,2 % 2, % 1,3 % 1, % 1,3 %, % 2,2 %, %,9 %, % 1,1 % 2, %,1 % 2,3 % 39, % 2,1 % vuotta, n=19, 1, % 1, %,1 %, % 2,9 % 3,1 % 22, % yli vuotta, n=,, % 2, % 3,3 % 1, % 2,9 % 29, % 2,2 % itse, n=3,, %, %, %,1 % 2, % 3, % 2, % Täyttö yhdessä omaisen kanssa, n=1 omainen tai läheinen, n=23,3,1 1, % 2,9 % 3, %, % 3, % 2, % 1,3 %, % 3,2 % 2, % 9,1 % 3, %,3 % 32, % haastateltiin, n=3, 2, % 2, %, %, % 3, %,2 %,1 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

19 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Perhepalvelut/1 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Perhepalvelut, kaikki, n=,, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 % Sukup. mies, n=3 nainen, n=,9,1, % 1, % 2,3 % 9, % 23,9 % 2,2 % 19, %, %,9 % 1, %, % 22, %,2 % 2, % vuotta, n=3,, % 2, %, %, % 2, % 3, %, % Ikä 1 vuotta, n=23,3 1,1 % 1,1 % 1, %,1 % 22, %, % 2,1 % 1 vuotta, n=,2, % 1,3 % 2, %, % 22,9 % 2, % 23,1 % Aikuissosiaalityö, n=,2 1,1 % 2, %,1 % 1, % 29,3 % 33, % 12, % Tulosyksikkö Ehkäisevä terveydenhuolto, n=3 Lastensuojelun avopalvelut, n=229 Psykososiaaliset palvelut, n=1 Päihdepalvelut, n=1 9,3,,93,, %, %, % 2,9 % 1,1 % 3, % 2,3 %,9 %,9 % 2,2 %, % 23, % 1, % 2,9 %, % 1,1 %, %,3 % 2,1 %, % 2,3 % 1, % 1,9 % 1,9 % 9, % 2, % 3,1 % 2, % Sijaishuolto, n=, 2,1 %,3 % 2,1 %,3 % 19,1 %, %,3 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

20 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2. Perhepalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo 9 1 Perhepalvelut, kaikki, n=, Hakunilan sosiaaliasema, n=1,3 Koivukylän sosiaaliasema, n=1, Korson sosiaaliasema, n=1 Vastausten jakauma 9 1, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 %, % 12, %, % 12, % 12, % 3, % 2, % 1, % 1, %, % 1, % 32, % 31, % 9,9 % Yksikkö/palvelu Martinlaakson sosiaaliasema, n=2 Myyrmäen sosiaaliasema, n=31 Tikkurilan sosiaaliasema, n=2 Kouluterveydenhuolto, n=91 Lapsiperheiden kotipalvelu, n=3 Neuvolan perhetyö, n= Opiskeluterveydenhuolto, n=1 Äitiys ja lastenneuvola, n=12 MartinlaaksoMyyrmäen avohuollon yksikkö, n= Tikkurilan avohuollon yksikkö, n=22 KorsonKoivukylän avohuollon yksikkö, n=33,29,2,9,9 9, 9,2,9 9,,,1,, %, %, % 19, % 31, % 33,3 %,9 %, % 3,2 %, %, % 2, %,2 % 12,9 %, %, %, % 1, % 3, % 2, % 1, %, %, %, %, % 19, % 9, % 2,3 %, %, %, % 2, % 1, %,3 % 2,3 %, %, %, %, %, % 2,3 % 3, %, %, %, % 3,9 % 1, %,9 % 23, %, %, %, % 1, % 1, %,3 % 2, %, %, % 2, % 1, % 2, %, % 22, %, % 9,1 % 9,1 % 9,1 % 22, % 31, % 1,2 %,1 %, % 3, %,1 % 12,1 % 1, %,2 % Tukipalveluyksikkö, n=39 9,3, %, %, % 2, % 1,9 % 3, % 2, % Kuuselan perhekuntoutuskeskus, n=2,92, %, % 3, % 3, % 19,2 % 2,3 % 3, % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

21 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Perhepalvelut/3 Vuosi 2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia. keskiarvo 9 1 Perhepalvelut, kaikki, n=, Perheasiainyksikkö, n= 9, Perhe ja nuorisoneuvola, n=,9 Psykologipalvelut, n=,9 Sosiaali ja kriisipäivystys, n=1 9,2 Maahanmuuttajien palvelut, n= Vastausten jakauma 9 1, % 1,2 % 1, %, % 22,1 %, % 23,3 %, %, %, %, % 2, % 3, % 3, %, % 1,3 % 1,3 %, % 2, %,1 % 22,1 %, %, %, % 2, % 3, % 3, % 3, %, %, %, %, %, %, %, % Yksikkö/palvelu Koulun sosiaalityö, n=3 Katkaisuhoidon yksikkö, n= Päihdepalvelujen asumispalvelut, n=2 9,,, %, %, % 2, %,1 % 1,1 % 2, % 3, % 3, %, %, % 22,2 % 3, % 2,9 % Aklinikkatyön yksikkö, n=,2, %, %, %, % 2,9 %, % 2, % Huumehoidon yksikkö, n=2,9, % 3, %, % 1, % 3, % 2,9 %, % Perhehoidon palvelut, n=1,, % 1, % 1, % 2, % 3, % 3, %, % Laitoshoidon palvelut, n=1,,1 %,1 %, %, %, %,1 %,1 % Jälkihuollon palvelut, n=23 9,2, %, %, %, % 13, %, % 39,1 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

22 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Vanhus ja vammaispalvelut/1 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Vanhus ja vammaispalvelut, kaikki, n=9, 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 % Sukup. mies, n=2 nainen, n=,,9 1, % 1,2 %, %, % 32, % 2, % 2, %, % 2, % 3, % 9,2 % 2, % 2, % 29, % 1 vuotta, n=12, 1,3 % 1,3 % 2, %,9 % 29, % 2,3 % 33, % Ikä vuotta, n=9,9 2,1 %, %, %, % 2,3 % 29, % 2,3 % yli vuotta, n=39,, % 3, % 3, % 9, % 2,9 % 2,1 % 2, % Tulosyksikkö Sairaalapalvelut, n=9 Vammaispalvelut, n=13 Vanhusten avopalvelut, n=9,1,,, % 3, %,1 % 3, % 2,3 % 3, % 3,3 % 1,9 %, % 2,9 % 1, % 23,3 % 2,3 % 3,9 % 1, % 2, % 3, % 9,1 % 3, % 2, % 2,2 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

23 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Vanhus ja vammaispalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo Vastausten jakauma Vanhus ja vammaispalvelut, kaikki, n=9, 1,1 % 2,1 % 3, %, % 2, % 2, % 2,1 % Sairaalan osasto, n=23,3, %,3 %, %, % 3, % 3, %, % Geriatrinen akuuttiosasto, n=1,, %,1 %,1 %,1 % 1,3 %, % 2,9 % Kotisairaala, n= Geriatrinen poliklinikka, n=1 9,2, %, %, %, %, %, %, % Yksikkö/palvelu Vammaispalvelut, avopalvelut, n=1 Vammaispalvelujen asumispalvelut, n= Toimintakeskus, n=3 Sosiaalityö, n=1 Päivätoimintakeskus, n= Kotihoito, n=2,3,3 9,2 9,3,9,3, %, %, % 13,3 % 13,3 %, % 2, % 2,2 %, %, %,1 % 2, % 2, % 31,1 %, %, %, % 9,3 % 2, % 1, %, %, %, %, %, % 2, % 3, %, % 1, % 1, % 3, % 3, % 1,3 % 3, % 3, % 1,1 % 1,1 % 3, %,3 % 32, % 2, % 2, % Vanhusten palvelutalot, n=1,, %, %, % 1, % 3, % 2, % 13, % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

24 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Vuosi 2 Terveyspalvelut/2 Huom! Kun vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, ovat tulokset vain suuntaa antavia keskiarvo Vastausten jakauma Terveyspalvelut, kaikki, n=,3,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % Sukup. mies, n=12 nainen, n=,, 1,2 %, % 3,1 % 13, % 19,1 % 3, % 1, %, % 1, % 2,9 %,1 % 2, % 3,3 % 2,2 % 1 vuotta, n=2,,2 %, %, % 12, % 33,3 % 12, % 3, % Ikä 1 vuotta, n=22,3,9 %, % 3,1 % 9,2 % 2,2 % 39, % 22, % vuotta, n=,2, % 3, % 2, %, % 2,9 %, % 1, % yli vuotta, n=1,, % 2, %,9 % 12,2 % 22, % 3,1 % 2, % Tulosyksikkö Kuntoutuspalvelut, n= Terveydenhuollon avopalvelut, n=322, 9,1, %, %, % 3,2 % 1,3 %, % 3, %, % 1, %,3 % 9, % 32,9 % 3, % 1,3 % Terveyskeskuspäivystys, n= Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu,9,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 %

25 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana Terveyspalvelut/3 Vuosi 2 keskiarvo 9 1 Vastausten jakauma 9 1. Terveyspalvelut, kaikki, n=,3,9 % 1,2 % 2,9 %,9 % 2, % 39,2 % 22, % Fysioterapia, n=39 9,2, %, %, %, % 1, % 3, % 1, % Toimintaterapia, n=39 9,33, %, %, % 2, %, % 3, %,2 % Puheterapia:Koivukylän ta, n=,9, %, %, %, % 19, %,2 % 2, % KeskiVantaan puheterapia, n= 9,3, %, %, % 2,2 %,9 %, %,9 % LänsiVantaan puheterapia, n=3 9,, %, %, %,3 % 1, %, % 2,9 % Yksikkö/palvelu Tikkurilan terveysasema, n=2 Hakunilan terveysasema, n=3 Länsimäen terveysasema, n=,,1,, %, %, %, % 2, %, % 1, % 2, %, %, %,1 %,9 % 32, %, %, %, %, %, % 31, % 3,2 % 2, % Koivukylän terveysasema, n=9,, %,1 %,2 % 1, % 2, % 3, % 12,2 % Korson terveysasema, n=2,1 2, %,1 %,1 %,9 %, % 23, %,1 % Myyrmäen terveysasema, n=,3, %, %,3 % 1, %, % 3, % 1, % Martinlaakson terveysasema, n=,, %, % 2, %, % 2, %,9 %, % Terveyskeskuspäivystys, n=,9,3 %,2 %,3 % 29,2 % 1, % 31,3 %,3 % Alle 1 vastaajan ryhmiä ei ole raportoitu

26 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana, KAIKKI, n=29 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 31 2, , 2 3 2, , , , ,

27 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % Keskiarvo ,2,3 1 3,, 2 31,2,9. 3 2,3, ,2, ,9 3, ,3, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

28 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,2,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö, n=2 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3,1,3 2 3,2, 9 3 3,19, ,93, ,, ,3 3, ,3, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

29 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana 9,3,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto, n=32 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 2 1,, ,, 31,, ,,3 2 31,3, , 3, ,9, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

30 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut, n=23 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo ,,3 1 2,, ,, ,39, ,2, ,1 3, ,9, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

31 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,93,* PERHEPALVELUT/Psykososiaaliset palvelut, n=19 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3,, ,, 2 1,, ,1, ,33, ,22 3, 33 1,1, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

32 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Päihdepalvelut, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 9 3,2, ,1, ,22, ,, ,, , 3, ,1, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

33 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Sijaishuolto, n=1 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % Keskiarvo 3 2,33,3 1 2,, ,9,9. 3,33, ,22,1 3 1,12 3, ,, *Vertailuryhmänä Vantaa, kaikki (n=29)

34 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,3,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Hakunilan sosiaaliasema, n=2 Huom! vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, tulokset ovat vain suuntaa antavia. =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % 3 2 3,9, ,1, 2,,9 29 3,9,3 2 3,,1 2 3, 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 2 1,1,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,2,2,32,1 3, 3,9

35 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Koivukylän sosiaaliasema, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,91, ,1, 2,,9 29 3,9,3 2 3,3,1 2 3, 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,9,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,29 3, 3,3,2 3,9,1 3,3 3,9

36 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,29,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Martinlaakson sosiaaliasema, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % 2 12,, ,33, 2,22,9 29 3,9,3 2 3,3,1 2 3,3 3, 2,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 9 3 2,2,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,22,2 3,9,1 3, 3,9

37 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,2,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Myyrmäen sosiaaliasema, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,1, ,, 2,,9 29,1,3 2 3,,1 2 3,9 3, 2 3,, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,9,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,9 3, 3,,2 3,92,1 3, 3,9

38 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Aikuissosiaalityö/Tikkurilan sosiaaliasema, n=22 Huom! vastauksia on ryhmässä vähemmän kuin 2, tulokset ovat vain suuntaa antavia. =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 2 % % % % 1 % ,1, ,2, 2,2,9 29 3,,3 2 3,1,1 2 3,1 3, 2 3,9, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 1 1,2,13 9 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Palveluiden järjestämisessä on huomioitu esteettömyys riittävästi Yhteydenottopyyntöihin vastataan minulle riittävän nopeasti ,1 3, 3,9,2 3,,1 3,9 3,9

39 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 (ei omaa lomaketta) Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/kouluterveydenhuolto, n=9 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 3 2,3, ,1, 2,1,9 29,,3 2,1,1 2 3,9 3, 2 3,2, 232

40 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/lapsiperheiden kotipalvelu, n=39 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 9 3,33, ,2, 2,9,9 29,,3 2 3,,1 2 3,9 3, 2,, 232 Saan palvelua minulle sopivina aikoina ,92,3 1 Omat kysymykset

41 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,2,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/neuvolan perhetyö, n= =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 3,, ,9, 2,,9 29,3,3 2,,1 2,39 3, 2,9, 232 Saan palvelua minulle sopivina aikoina ,,3 1 Omat kysymykset

42 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,9,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 1,, ,91, 2,,9 29,,3 2,,1 2 3, 3, 2 3,92, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia ,29, 3 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Tutkimukset ovat perusteellisia ja riittäviä ,2 3, 22,,1 29,,12 2

43 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,,* PERHEPALVELUT/Ehkäisevä terveydenhuolto/äitiys ja lastenneuvola, n=131 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % ,, ,, 2,,9 29,9,3 2,,1 2 3, 3, 2,1, 232 Aukioloajat ovat riittäviä ja minulle sopivia 2 3,2, 3 Omat kysymykset Ajanvaraus toimii hyvin Opastus tiloissa käynnin aikana on toimivaa Tutkimukset ovat perusteellisia ja riittäviä ,3 3, 22,2,1 29,,12 2

44 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/martinlaaksomyyrmäen avohuollon yksikkö, n=3 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 33,3, ,, 2,,9 29,3,3 2,,1 2,1 3, 2,2, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa ,2, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,,2 32,, 322

45 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana,,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/korsonkoivukylän avohuollon yksikkö, n=33 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % ,3, ,, 2,,9 29,,3 2,2,1 2,1 3, 2 3,, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa ,22, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,3,2 32,, 322

46 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 Yhteiset ja omat kysymykset Yleisarvosana 9,3,* PERHEPALVELUT/Lastensuojelun avopalvelut/tukipalveluyksikkö, n=39 =Täysin samaa mieltä Osittain samaa Ei samaa eikä eri Osittain eri 1=Täysin eri mieltä % 1 % 2 % 3 % % % % % % 9 % 1 % 2 3 3,9, ,, 2,9,9 29,,3 2,3,1 2,3 3, 2,23, 232 Työntekijä on helposti tavoitettavissa 23 1,13, 31 Omat kysymykset Työntekijä esitti asiat ymmärrettävällä tavalla Työntekijällä oli riittävästi aikaa paneutua asiani käsittelyyn ,,2 32,2, 322

Vantaan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely

Vantaan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely Vantaan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely 1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 1 TNS Sisältö 1 Yhteenveto 01 Vastaajamäärät

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015 Asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Hyvinvointitoimialalla on käytössä yhteneväinen asiakastyytyväisyyskyselylomake, jossa on kaikille samat tausta- ja peruskysymykset ja näiden lisäksi yksiköillä on mahdollisuus

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Savikkomaa Veera [SYKSY 2013]

Savikkomaa Veera [SYKSY 2013] EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN YKSIKKÖ VANTAAN KAUPUNKI KHAT -KYSELY MITEN SOMALITAUSTAISTEN ASIAKKAI- DEN PÄIHTEIDEN ONGELMAKÄYTTÖ NÄ- KYY VANTAAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA. Savikkomaa Veera [SYKSY

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015 KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ Keski-Suomen SOTE 2020 KAKSI ISOA TEEMAA SUUNNITTELUSSA PAIKALLISEN AUTONOMIAN TARVE Paikalliset hyvät käytännöt Asiakastuntemus ja osallisuus Omaiset, naapurustot,

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelut Kivistön suuralueella 2015-2024 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen Marja Verkko 7.4.2015 ASUNTOMESSUALUE Viehättävä Vantaan Kivistö Asuntomessut_Vantaalla_2015_

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna 2015

1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna 2015 1. Välittömät palautteet hyvinvointitoimialalla vuonna Taulukko 1. Hyvinvointitoimialan palveluista annetut palautteet: kiitos, ehdotus, moite, kommentti, kysymys, vikailmoitus, luokittelematon v.212-212

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Palvelut uudistuvat. Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus

Palvelut uudistuvat. Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus Palvelut uudistuvat Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus 29.8.2014 Palvelut vuonna 2030 1. Tilaisuuden avaus Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila 2. Uudistuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyivät Oriveden palvelujen yhteystiedot Oriveden palvelujen yhteystiedot 2 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen neuvonta joka päivä klo 07 22, puh.

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut

Loppuraportti Liite 5. Henkilöstötarkastelut Loppuraportti Liite 5 Henkilöstötarkastelut Ohry 18.3.213 Vastaanottopalvelut Henkilöstötarkastelu Optimointi laskennallinen lääkäri- ja hoitajamitoitus Laskennan parametrit: Väestöpohja n. 61 (Mikkeli,

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014: Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 12.12.2013 Tilinkäyttöoikeudet v. 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 Kemin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella toimielimen on vuo sittain

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015:

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015: Sosiaali- ja terveyslautakunta 147 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinkäyttöoikeudet v. 2015 492/02.06.00/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2014 147 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Helsingin sote palvelut uudistuvat Monipuolinen palvelukeskus. Maritta Haavisto Projektipäällikkö MPK kehittäminen

Helsingin sote palvelut uudistuvat Monipuolinen palvelukeskus. Maritta Haavisto Projektipäällikkö MPK kehittäminen Helsingin sote palvelut uudistuvat Monipuolinen palvelukeskus Maritta Haavisto Projektipäällikkö MPK kehittäminen Palvelujen uudistaminen muuttaa toimintatapoja ja prosesseja Palveluverkko Palvelu- konseptit

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Puhelinluettelon Valkoiset Sivut 2014-04-03 sivu 1

Päijät-Hämeen Puhelinluettelon Valkoiset Sivut 2014-04-03 sivu 1 Päijät-Hämeen Puhelinluettelon Valkoiset Sivut 2014-04-03 sivu 1 Peruspalvelukeskus Oiva *03 880 200 Järvelän Terveysasema *03 880 200 Salpakankaan terveysasema *03 880 200 Padasjoen terveysasema *03 880

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen

Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Palvelujen järjestämisen kustannukset Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa 18.10.2012 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Kuntaliitto Julkiset kulutusmenot tehtävittäin v. 2010

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015

ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 ASIAKASKYSELYN TULOKSET 2015 Asiakaskokemuksia lastensuojelun-, aikuissosiaalityön-sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjiltä 2 Mitä palveluita vastaajat olivat käyttäneet Vastaaja on voinut

Lisätiedot

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI TIKKURILAN SOSIAALIASEMA OMAT OVET VERKOSTOKOKOUS 16.5.2011 Marjatta Parviainen 17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1 A. KOTIKATKO

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiain jaosto Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Hallinto- ja

Lisätiedot

UUDISRAKENNUKSET 2016-2025 31.8.2015 Sivistystoimi

UUDISRAKENNUKSET 2016-2025 31.8.2015 Sivistystoimi UUDISRAKENNUKSET 2016-2025 31.8.2015 Sivistystoimi Huom. 2015 ennustetietoja ei ole päivitetty tähän listaan suuralue Brm2 htm2 Kust arv 2015 2016-17 -18-19 -20-21 -22-23 -24 1 A. OMAT INVESTOINNIT 2016-2025

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot