PAKKAUSSELOSTE. Nicotinell 2 mg ja 4 mg lääkepurukumit (nikotiini)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Nicotinell 2 mg ja 4 mg lääkepurukumit (nikotiini)"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Nicotinell 2 mg ja 4 mg lääkepurukumit (nikotiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Nicotinell-lääkepurukumeja huolellisesti saadaksesi niistä parhaan hyödyn. Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on vielä tarvetta käyttää Nicotinell-lääkepurukumeja 9 kuukauden kuluttua Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään 1. Mitä Nicotinell-lääkepurukumi on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Nicotinell-lääkepurukumia 3. Miten Nicotinell-lääkepurukumia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Nicotinell-lääkepurukumin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ NICOTINELL LÄÄKEPURUKUMI ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Nicotinell kuuluu ryhmään lääkkeitä, joita käytetään apuna tupakoinnin lopettamisessa. Nicotinell-lääkepurukumit sisältävät nikotiinia, joka on yksi tupakan sisältämistä aineista. Pureskeltaessa nikotiini vapautuu hitaasti ja imeytyy suun limakalvolta. Tätä lääkevalmistetta käytetään nikotiiniriippuvuudesta johtuvien nikotiinin vieroitusoireiden lievittämiseen tupakoinnin lopettamisen apuna. Potilasneuvonta ja tuki yleensä parantavat onnistumismahdollisuuksia. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT NICOTINELL LÄÄKEPURUKUMIA Älä käytä Nicotinell-lääkepurukumia jos olet yliherkkä (allerginen) nikotiinille tai jollekin muulle Nicotinell-lääkepurukumin sisältämistä aineista jos et tupakoi. Ole erityisen varovainen Nicotinell-lääkepurukumin suhteen Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista ennen kuin käytät Nicotinell-lääkepurukumeja, jos sinulla on sydänsairaus, esim. sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, rasitusrintakipu (angina pectoris), Prinzmetalin angina tai epäsäännöllinen sydämen syke ollut aivohalvaus

2 korkea verenpaine (kontrolloimaton verenpainetauti) verenkiertohäiriöitä diabetes (tarkkaile veresi sokeripitoisuutta useammin, kun aloitat Nicotinell-hoidon, koska insuliinin tai diabeteslääkityksesi tarve saattaa muuttua) kilpirauhasen liikatoiminta (hypertyreoosi) lisämunuaisen kasvain (feokromosytooma) munuais- tai maksasairaus ruokatorvitulehdus (esofagiitti), suun tai kurkun tulehdus, mahatulehdus (gastriitti) tai maha- tai pohjukaissuolihaava hedelmäsokerin sietokyvyttömyys (fruktoosi-intoleranssi). Aivan pienetkin määrät nikotiinia ovat vaarallisia lapsille ja saattavat aiheuttaa voimakkaita oireita tai kuoleman. Sen vuoksi on tärkeää, että pidät aina Nicotinell-lääkepurukumit poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä. Henkilöillä, joilla on leukaluun nivelen vaivoja sekä joillakin hammasproteesin käyttäjillä voi olla vaikeuksia purukumin pureskelussa. Näissä tapauksissa suositetaan korvaushoitoa muulla nikotiinia sisältävällä lääkemuodolla. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekissa, jos otat tai olet ottanut lähiaikoina muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. Jos lopetat tupakoinnin ja käytät muita lääkkeitä, lääkäri saattaa haluta muuttaa annostusta. Nicotinellin ja muiden lääkkeiden yhteisvaikutuksista ei ole tietoa. Jotkut muut savukkeissa olevat aineet kuin nikotiini voivat kuitenkin vaikuttaa eräisiin lääkkeisiin. Tupakoinnin lopettaminen voi vaikuttaa joidenkin lääkkeiden tehoon, esim.: teofylliini (keuhkoastman hoidossa käytettävä lääke) takriini (Alzheimerin taudin hoidossa käytettävä lääke) olantsapiini ja klotsapiini (skitsofrenian hoidossa käytettäviä lääkkeitä). Insuliiniannosta (diabeteksen hoidossa käytettävä lääke) voidaan joutua muuttamaan. Nicotinell-lääkepurukumien käyttö ruuan ja juoman kanssa Kahvi, happamat juomat (esim. tuoremehu) ja virvoitusjuomat voivat vähentää nikotiinin imeytymistä. Näiden juomien nauttimista tulee välttää 15 minuutin ajan ennen Nicotinell-lääkepurukumin pureskelua. Raskaus ja imetys On hyvin tärkeää olla tupakoimatta raskauden aikana, koska se voi aiheuttaa lapsen kasvun heikentymistä. Se voi aiheuttaa myös ennenaikaisen synnytyksen tai jopa lapsen syntymisen kuolleena. Ihanteellista olisi, jos voisit luopua tupakoinnista käyttämättä lääkkeitä. Jos et onnistu siinä, Nicotinellia voidaan suositella avuksi, koska vaara lapsen kehitykselle on pienempi kuin tupakointia jatkettaessa. Nikotiini voi aiheuttaa kaikissa muodoissaan haittaa syntymättömälle lapselle. Nicotinellia tulee käyttää vain kysymällä ensin neuvoa terveydenhuollon ammattilaisilta äitiysneuvolassa tai tupakoinnin lopettamiseen erikoistuneelta lääkäriltä. Nicotinellia kuten tupakointiakin tulee välttää imetyksen aikana, koska nikotiinia saattaa olla äidinmaidossa. Jos lääkäri on suositellut ottamaan Nicotinell-lääkepurukumeja imetyksen aikana, purukumi pureskellaan heti imetyksen jälkeen tai viimeistään kaksi tuntia ennen imetystä. Ajaminen ja koneiden käyttö

3 Ajamiseen tai koneiden käyttöön liittyvistä riskeistä ei ole näyttöä, kun Nicotinellia käytetään annossuositusten mukaisesti, mutta tupakoinnin lopettaminen voi aiheuttaa käytöksen muutoksia. Tärkeää tietoa Nicotinell-lääkepurukumin sisältämistä aineista Nicotinell-lääkepurukumit sisältävät sorbitolia ja nestemäistä maltitolia. Jos sinulla on todettu jokin sokeriintoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista. Purukumipohja sisältää butyylihydroksitolueenia (E 321), joka saattaa ärsyttää limakalvoja paikallisesti. Yksi Nicotinell 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi sisältää 0,2 g sorbitolia (E 420) ja 0,03 g nestemäistä maltitolia (E 965). Tästä määrästä sorbitolia ja nestemäistä maltitolia syntyy elimistössä 0,04 g hedelmäsokeria (fruktoosia). Yhden 2 mg:n purukumin kaloriarvo on 1,2 kcal ja yhden 4 mg:n purukumin kaloriarvo 1,1 kcal. Lisäksi purukumit sisältävät natriumia, jota on yhdessä 2 mg:n purukumissa 11,50 mg ja yhdessä 4 mg:n purukumissa 11,52 mg. Henkilöiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon. 3. MITEN NICOTINELL LÄÄKEPURUKUMIA KÄYTETÄÄN Käytä Nicotinell-lääkepurukumeja aina tässä pakkausselosteessa annettujen ohjeiden mukaan. Jos et ole varma, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Jotta sinulla olisi paremmat mahdollisuudet luopua tupakoinnista, sinun pitää lopettaa tupakointi kokonaan, kun aloitat Nicotinellin käytön ja olla tupakoimatta koko hoidon ajan. Nicotinell-lääkepurukumeja on kahta vahvuutta, 2 mg ja 4 mg. Purukumin vahvuus valitaan tupakointitottumusten perusteella. Käytä Nicotinell 4 mg lääkepurukumia, jos olet vahvasti tai erittäin vahvasti nikotiinista riippuvainen olet aikaisemmin epäonnistunut tupakoinnin lopettamisessa Nicotinell 2 mg lääkepurukumien avulla vieroitusoireet ovat niin voimakkaat, että uhkana on tupakoinnin uudelleen aloitus. Muissa tapauksissa käytetään 2 mg:n purukumia.

4 Valitse seuraavasta taulukosta sopiva annostus: Vähäinen tai kohtalainen riippuvuus Kohtalainen tai vahva riippuvuus Vahva tai hyvin vahva riippuvuus Pieni annosmuoto sopiva Suuri annosmuoto sopiva Alle 20 savuketta vuorokaudessa 2 mg lääkepurukumi suositeltava savuketta vuorokaudessa Yli 30 savuketta vuorokaudessa Pieni annosmuoto (2 mg lääkepurukumi) tai suuri annosmuoto (4 mg lääkepurukumi) käyttäjän ominaisuuksista ja mieltymyksistä riippuen 4 mg lääkepurukumi suositeltava Jos suuriannoksista muotoa (4 mg lääkepurukumi) käytettäessä ilmaantuu haittavaikutuksia, pieniannoksisen muodon (2 mg lääkepurukumi) käyttöä tulee harkita. Käyttöohje: 1. Pureskele yhtä purukumia, kunnes maku tuntuu voimakkaana. 2. Anna sen jälkeen purukumin levätä ikenen ja posken välissä. 3. Aloita pureskelu uudelleen, kun maku alkaa haihtua. 4. Toista tätä 30 minuutin ajan niin, että nikotiini vapautuu purukumista vähitellen. Älä nielaise purukumia. Annostus yli 18-vuotiaille aikuisille: Pureskele yhtä lääkepurukumia, kun tupakan tarve tuntuu voimakkaana. Yleensä pureskellaan yksi purukumi joka tai joka toinen tunti. Useimmissa tapauksissa riittää 8-12 purukumia vuorokaudessa. Jos vielä tunnet tarvetta tupakoida, voit pureskella lisää Nicotinell-lääkepurukumeja. Suurin vuorokausiannos 2 mg:n purukumeja käytettäessä on 25 purukumia ja 4 mg:n purukumeja käytettäessä 15 purukumia. Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta yleensä hoidon tulisi kestää vähintään 3 kuukautta. Sen jälkeen vähennetään asteittain vuorokaudessa pureskeltujen purukumien määrää. Hoito lopetetaan, kun annos on pienennetty 1-2 purukumiin vuorokaudessa. Yli 6 kuukautta kestävää hoitoa ei yleensä suositeta, mutta jotkut tupakoitsijat voivat tarvita pitempiaikaista hoitoa purukumilla tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi. Jos käytät Nicotinell-lääkepurukumeja vielä 9 kuukauden kuluttua, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. Neuvonta voi parantaa mahdollisuuksia tupakoinnin lopettamisessa. Lapset ja nuoret (alle 18-vuotiaat) Alle 18-vuotiaiden ei tule käyttää Nicotinell-lääkepurukumeja ilman lääkärin suositusta. Jos käytät enemmän Nicotinell-lääkepurukumeja kuin sinun pitäisi Jos lääkepurukumeja otetaan liikaa, esiintyy samanlaisia oireita kuin tupakoitaessa liikaa. Nikotiinin yliannostuksen tavallisia oireita ovat heikotus, hikoilu, lisääntynyt syljeneritys, heitehuimaus, nielun polttelu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, näön tai kuulon häiriöt, päänsärky, sydämentykytys tai muut

5 häiriöt sydämen sykkeessä (sydämen tiheälyöntisyys ja sydämen rytmihäiriöt), hengenahdistus, syvä uupumus, verenkiertohäiriöt, tajuttomuus ja tappavat kouristukset. Ongelmatapauksissa ota yhteytä lääkäriin tai apteekkiin. Jos lapsen epäillään saaneen nikotiinimyrkytyksen, ota heti yhteys lääkäriin. Pienetkin määrät nikotiinia ovat vaarallisia lapsille ja voivat aiheuttaa vakavia oireita tai kuoleman. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Nicotinell voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Ensimmäisten päivien aikana voi esiintyä heitehuimausta, päänsärkyä ja unihäiriöitä. Nämä voivat olla tupakoinnin lopettamisesta johtuvia vieroitusoireita ja johtua nikotiinin riittämättömästä saannista. Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyvät 1-10 henkilöllä sadasta) heitehuimaus, päänsärky. Nikottelua, mahavaivoja kuten pahoinvointi, ilmavaivat, oksentelu ja närästys sekä lisääntynyttä syljeneritystä, suun ja nielun ärsytystä ja purentalihaksen kipua voi esiintyä, etenkin, jos purukumia pureskellaan liian voimakkaasti. Nämä oireet yleensä lievittyvät, kun purukumia pureskellaan hitaammin. Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyvät 1-10 käyttäjällä tuhannesta) sydämentykytys ihon punoitus (eryteema) ja kutisevat paukamat iholla (nokkosihottuma). Harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyvät 1 10 käyttäjällä kymmenestätuhannesta) sydämen rytmin häiriöt ja yliherkkyysreaktiot. Yliherkkyysreaktiot voivat olla joissain hyvin harvoissa tapauksissa vakavia ja niitä voivat olla ihon turvotus, kasvojen ja suun alueen turvotus, verenpaineen lasku tai hengitysvaikeudet. Suun haavaumia voi esiintyä tupakoinnin lopettamisen yhteydessä, mutta ne eivät johdu nikotiinikorvaushoidosta. Nicotinell-lääkepurukumi voi tarttua hammasproteeseihin tai laitteisiin ja joissakin hyvin harvoissa tapauksissa vahingoittaa niitä. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin. 5. NICOTINELL LÄÄKEPURUKUMIN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (käyt.viim.).viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 25 C.

6 Käytetyt Nicotinell-lääkepurukumit tulee hävittää huolellisesti. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Nicotinell-lääkepurukumi sisältää Vaikuttava aine on nikotiini. Yksi lääkepurukumi sisältää 2 mg tai 4 mg nikotiinia (vastaa 10 mg tai 20 mg nikotiinipolakriliinia). Muut aineet ovat purukumipohja (sisältää butyylihydroksitolueenia) (E 321), kalsiumkarbonaatti, sorbitoli (E 420), nestemäinen maltitoli (E 965), natriumkarbonaatti (vedetön), natriumvetykarbonaatti, polakriliini, glyseroli (E 422), puhdistettu vesi, levomentoli, hedelmäaromi (tuttifrutti), ksylitoli (E 967), mannitoli (E 421), liivate, titaanidioksidi (E 171), karnaubavaha ja talkki. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Päällystetty purukumi on väriltään valkeahko ja muodoltaan suorakulmainen. Nicotinell-lääkepurukumeja on kahta vahvuutta, 2 mg ja 4 mg. Nicotinell-lääkepurukumissa on vähemmän makuaineita, mikä voi sopia tupakoitsijoille, jotka pitävät enemmän puhtaasta nikotiinin mausta. Läpipainoliuskat on pakattu koteloihin, joissa on 2, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 120 tai 204 lääkepurukumia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija Suomessa Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, Espoo, puh Ruotsissa Novartis Sverige AB, Box 1150, Täby, puh Valmistaja FAMAR S.A., 48th km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Kreikka. Tämä seloste on hyväksytty

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicotinell 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi (nikotin) Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell medicinskt tuggummi måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. Du måste kontakta läkare om du fortfarande använder Nicotinell medicinska tuggummin efter 9 månader. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om 1. Vad Nicotinell medicinskt tuggummi är och vad det används för 2. Innan du använder Nicotinell medicinskt tuggummi 3. Hur du använder Nicotinell medicinskt tuggummi 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Nicotinell medicinskt tuggummi ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD NICOTINELL MEDICINSKT TUGGUMMI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Nicotinell tillhör en grupp läkemedel som används som hjälp när man vill sluta röka. Nicotinell medicinskt tuggummi innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Vid tuggning avges nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. Detta läkemedel används för att minska abstinensbesvären hos nikotinberoende personer som vill sluta röka. Råd och stöd förbättrar vanligtvis chansen att lyckas. 2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL MEDICINSKT TUGGUMMI Använd inte Nicotinell medicinskt tuggummi om du är allergisk (överkänslig) mot nikotin eller mot något av övriga innehållsämnen i tuggummit om du är icke-rökare. Var särskilt försiktig med Nicotinell medicinskt tuggummi Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nicotinell tuggummi om du har hjärtsjukdom, t.ex. hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp (angina pectoris), Prinzmetals angina eller oregelbunden hjärtrytm haft slaganfall högt blodtryck (okontrollerad hypertoni) problem med blodcirkulationen

8 diabetes (kontrollera ditt blodsocker oftare när du börjar behandlingen med Nicotinell då din dos av insulin eller diabetesläkemedel kan behöva justeras) överaktiv sköldkörtel (hypertyreos), binjuretumör (feokromocytom), njur- eller leversjukdom inflammation i matstrupen (esofagit), inflammation i mun eller svalg, inflammation i magslemhinnan (gastrit) eller magsår fruktosintolerans. Även små mängder nikotin är farliga för barn och kan orsaka allvarliga symtom eller dödsfall. Det är väldigt viktigt att du hela tiden förvarar Nicotinell medicinska tuggummin utom syn- och räckhåll för barn. Personer som har problem med käkbensleden samt personer som har tandproteser eller bryggor kan ha svårt att tugga tuggummi. I dessa fall rekommenderas därför att använda andra former av nikotinersättningsmedel än tuggummin. Vänd dig till din läkare eller apotekspersonal för råd. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Om du slutar röka och samtidigt tar andra mediciner kan din läkare vilja justera dosen. Det är inte känt att Nicotinell skulle påverka eller påverkas av intag av andra läkemedel. Utöver nikotin kan andra substanser i cigaretter påverka vissa mediciner. Effekten av vissa läkemedel kan påverkas av att man slutar röka, t.ex.: teofyllin (används vid behandling av astma) takrin (används för behandling av Alzheimers sjukdom) olanzapin och klozapin (används vid behandling av schizofreni). Dosen av insulin (används vid behandling av diabetes) kan behöva justeras. Användning av Nicotinell medicinskt tuggummi med mat och dryck Kaffe, syrliga drycker (t.ex. juice) och läskedrycker kan minska upptaget av nikotin. Du bör därför undvika dessa drycker 15 minuter före användning av Nicotinell tuggummi. Graviditet och amning Det är väldigt viktig att sluta röka under graviditeten då rökning kan påverka fostrets tillväxt. Det kan även leda till förtidig födsel och även dödfödsel. Det bästa är att sluta röka utan hjälp av läkemedel. Om detta inte går kan Nicotinell rekommenderas då risken för fostrets utveckling är mindre än om du fortsätter röka. Nikotin kan i varje form vara skadligt för det ofödda barnet. Nicotinell skall endast användas under graviditet efter konsultation med din barnmorska eller vårdpersonal specialiserad på rökavvänjning. Nicotinell såväl som rökning bör undvikas under amning eftersom nikotin kan finnas i modersmjölk. Om din läkare har rekommenderat att du ska använda Nicotinell tuggummin under amning, skall tuggummit tas strax efter amning eller senast två timmar före amning. Körförmåga och användning av maskiner Nicotinell har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner, när man använder Nicotinell medicinskt tuggummi enligt doseringsanvisningarna, men rökavvänjning kan påverka beteendet.

9 Viktig information om några innehållsämnen i Nicotinell medicinska tuggummin Eftersom Nicotinell medicinska tuggummin innehåller sorbitol och flytande maltitol bör du kontakta din läkare innan du använder denna medicin om din läkare har informerat dig att du är intolerant mot vissa sockerarter. Tuggummit innehåller butylhydroxitoluen (E 321) vilket kan ge irritation på munslemhinnan. Ett Nicotinell 2 mg och 4 mg tuggummi innehåller 0,2 g sorbitol (E 420) och 0,03 g flytande maltitol (E 965), som omvandlas till 0,04 g fruktos i kroppen. Ett tuggummi innehåller 11,50 mg (2 mg tuggummi) resp 11,52 mg (4 mg tuggummi) natrium. Kalorivärde för ett 2 mg tuggummi är 1,2 kcal och av ett 4 mg tuggummi 1,1 kcal. 3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL MEDICINSKT TUGGUMMI Använd alltid Nicotinell medicinska tuggummin enligt anvisningar i denna bipacksedel. Om du är osäker, fråga läkaren eller apotekspersonalen för råd. För att förbättra chansen att sluta röka skall du helt avstå från rökning när du börjar använda Nicotinell medicinska tuggummin och under hela behandlingsperioden.. Nicotinell medicinska tuggummin finns i två styrkor, 2 mg och 4 mg. Tuggummistyrka skall väljas med utgångspunkt från ditt nikotinberoende. Använd Nicotinell 4 mg medicinskt tuggummi om du är starkt till mycket starkt nikotinberoende du tidigare misslyckats med att sluta röka efter att ha använt Nicotinell 2 mg tuggummi avvänjningssymtomen är så starka att det finns en risk att på nytt börja röka. I övriga fall skall 2 mg användas. Se tabell för optimal dosering: Svagt till måttligt nikotinberoende Måttligt till starkt nikotinberoende Starkt till mycket starkt nikotinberoende Låg dos är att föredra Hög dos är att föredra Mindre än 20 cigaretter/dag cigaretter/dag Mer än 30 cigaretter/dag 2 mg medicinskt tuggummi är att föredra Låg (2 mg medicinskt tuggummi) eller hög (4 mg medicinskt tuggummi) dos beroende på användarens tycke och smak 4 mg medicinskt tuggummi är att föredra Om du upplever biverkningar efter att ha börjat med en hög dos (4 mg medicinskt tuggummi), använd en lägre dos (2 mg medicinskt tuggummi). Bruksanvisning:

10 1. Tugga 1 tuggummi tills en kraftig smak förnims. 2. Låt sedan tuggummit vila mellan kinden och tandköttet. 3. Börja tugga igen när smaken mattas av. 4. Upprepa detta förfaringssätt under 30 minuter. Svälj inte tuggummit. Dosering för vuxna över 18 år: Ta ett medicinskt tuggummi när du känner starkt behov av att röka. Vanligen kan 1 medicinskt tuggummi tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 tuggummin per dag tillräckligt. Om du fortvarande är röksugen kan du ta ytterligare tuggummin. Största dygnsdos vid användning av 2 mg medicinska tuggummin är 25 tuggummin och av 4 mg tuggummin 15 tuggummin. Behandlingen är individuell, men vanligtvis pågår den i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet medicinska tuggummin per dag. Behandlingen bör avbrytas när dosen minskats till 1-2 tuggummin per dag. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte, men vissa före detta rökare kan behöva medicinskt tuggummibehandling längre tid för att inte återgå till rökning. Personer som använt nikotintuggummi under mer än nio månader rekommenderas ta kontakt med läkare eller apotekspersonal. Rådgivning ökar chanserna att lyckas sluta röka. Barn och ungdomar (under 18 år) Nicotinell medicinska tuggummin skall inte användas av barn och ungdomar under 18 år utan läkares rekommendation. Om du använt för stor mängd av Nicotinell medicinskt tuggummi Vid användning av för många Nicotinell mediciniska tuggummin kan man få samma symtom som vid för mycket rökning. Symtom på överdosering är svaghetskänsla, svettning, ökad salivutsöndring, yrsel, brännande känsla i svalget, illamående, kräkningar, diarré, magsmärta, syn- och hörselstörningar, huvudvärk, hjärtklappning eller andra störningar i hjärtslag (takykardi och arytmi), andnöd, fullständig utmattning, cirkulationsrubbningar, koma och dödliga kramper. Kontakta omedelbart läkare om ett barn misstänks vara förgiftat. Även små mängder nikotin är farliga för barn och kan leda till starka symtom eller död. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Nicotinell orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Symtom som kan uppträda under de första dagarna är yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter. Dessa kan vara abstinenssymtom som hör ihop med att du slutat röka och bero på för låg tillförsel av nikotin. Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 100) yrsel, huvudvärk hicka, magbesvär såsom illamående, gaser i magen, kräkningar och halsbränna samt ökad salivavsöndring, irritation i mun och svalg. Smärta i käkleden kan uppstå, särskilt om man tuggar för intensivt. Dessa symtom kan lindras genom att tugga långsammare.

11 Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000) hjärtklappning rodnad i huden (erytema) och kliande svullnad på huden (nässelutslag). Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av ) rytmstörningar i hjärtat och överkänslighetsreaktioner. Överkänslighetsreaktioner som i mycket sällsynta fall kan vara allvarliga är svullnad av hud, ansikte, tunga och/eller svalg, sänkning av blodtryck eller andningssvårigheter. Munsår kan uppträda när man försöker sluta röka, men sambandet med nikotinbehandling är oklar. I sällsynta fall kan Nicotinell medicinskt tuggummi fastna i tandproteser eller tandbryggor och skada dem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR SKA NICOTINELL MEDICINSKT TUGGUMMI FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter (utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras vid högst 25 C. Använda Nicotinell måste kasseras noga. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är nikotin. Ett medicinskt tuggummi innehåller 2 mg eller 4 mg nikotin (motsvarande 10 mg eller 20 mg nikotinpolakrilin) Övriga innehållsämnen är tuggummibas (innehållande butylhydroxitoluen (E 321)), kalciumkarbonat, sorbitol (E420), flytande maltitol (E965), natriumkarbonat (vattenfritt), natriumvätekarbonat, polakrilin, glycerol (E 422), renat vatten, levomentol, fruktarom (tuttifrutti), xylitol (E 967), mannitol (E 421), gelatin, titandioxid (E 171), karnaubavax och talk. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Det dragerade tuggummit har benvit färg och är rektangulärt. Nicotinell medicinskt tuggummi finns i två styrkor, 2 mg och 4 mg. Nicotinell är ett medicinskt tuggummi med minskad mängd smakämnen, vilket kan passa rökare som föredrar den klassiska nikotinsmaken. Blisterkartorna förpackas i kartonger innehållande 2, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 120 respektive 204 tuggummin. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning

12 I Sverige Novartis Sverige AB, Box 1150, Täby, tel I Finland Novartis Finland Oy, Skogsjungfrugränden 10, Esbo, tel Tillverkare FAMAR S.A., 48th km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Grekland. Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli PAKKAUSSELOSTE Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli Lue tama pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Iaakkeen kayttamisen, silla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti kansallinen IIx3 336937-9/2014 FAKO Karri Penttilä hyv. 16.2.15 /27.2.2015 TAK Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio metyyliprednisoloniasetaatti Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen.

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot