Pirkanmaan-Satakunnan MMT Sidosryhmätilaisuus Tampere Stefan Nåhls, kirjaamispäällikkö, KIR Läntinen Suomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan-Satakunnan MMT Sidosryhmätilaisuus Tampere Stefan Nåhls, kirjaamispäällikkö, KIR Läntinen Suomi"

Transkriptio

1 Pirkanmaan-Satakunnan MMT Sidosryhmätilaisuus Tampere Stefan Nåhls, kirjaamispäällikkö, KIR Läntinen

2 Ajankohtaista MML:ssa Uusi kirjaamisjärjestelmä käyttöön Onnistunut käyttöönotto Tiedot vanhasta konvertoitiin onnistuneesti Rekisteri koko ajan käytettävissä heti ja ajantasaisesti Hankaluuksia jonkin verran Käyttöönottoa edeltänyt käyttökatko ja koulutus ruuhkauttivat pahasti käsittelyä Käyttöönotto juuri ennen lomakautta Täysin uusi työkalu, ensimmäinen versio ei aina paras

3 Maanmittauslaitoksen organisaatio muuttuu Maanmittaustoimistot lakkaavat Toimialueena koko maa Kirjaamisasiat voidaan käsitellä kiinteistön sijaintipaikasta riippumatta missä tahansa Prosessiorganisaatio Johtamisjärjestelmä alueellinen Kirjaamisasioissa 4 aluetta (Etelä, Pohjoinen, Länsi, Itä) Ei vaikutusta toimivaltaan

4 Miksi uusi organisaatio? Toiminta tehostuu Saavutetaan kustannussäästöjä johtamis- ja esimiesrakenteen muutos n. 2 milj. vuonna 2015 tuottavuuden tehostuminen n. 1 milj. vuonna 2015 Palvelutasoerot pienenevät Työ jakaantuu tasaisemmin Johtajien ja esimiesten määrä vähenee 135 -> n. 70 Johtaminen ammattimaistuu Keskitetyt tehtävät lisääntyvät joitain asioita tehdään harvemmissa paikoissa kuin nykyisin harvoin ja erikoisosaamista vaativat tehtävät keskitetään niiden erikoisosaajille MML2014

5 Maanmittauslaitoksen organisaatiorakenne 2014 Strategiatiimi: Pääjohtaja, MMK:n johtajat, Toimintayksiköiden johtajat (3 kpl) Toimintayksiköt Pääjohtaja Keskushallinto Koordinaatiotiimi: MMK:n kehitysjohtaja, Tulosyksiköiden johtajat (11 kpl) Tuotanto Tukipalvelut Yleishallinto Johtotiimi Johtotiimi Johtotiimi Tulosyksiköt PETO Johtotiimi ARTO TJ KIR RETI MARA TIETO ICTtuotantopalvelut Sovelluspalvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Johtotiimi Johtotiimi Johtotiimi Johtotiimi Johtotiimi Johtotiimi Tieto- Oikeus- hallinto palvelut Vastuualueet Eteläinen Lounainen Keskinen Kaakkoinen Pohjanmaa Läntinen Eteläinen Lounainen Keskinen Pohjanmaa Läntinen Pohjoinen Eteläinen Läntinen Pohjoinen Vaativat hakemukset Eteläinen Läntinen Itäinen Pohjoinen Kauppahintarekisteri Eteläinen Läntinen Itäinen Pohjoinen Ilmakuvaus Maastotietotuotteet Eteläinen Keskinen Pohjoinen Keskitetyt palvelut Eteläinen Läntinen Itäinen Pohjoinen Paikkatietoinfra ICT- tukipalvelut Infrapalvelut Tuotannon tukipalvelut KII- ja MARAtuotannon sovellukset KIR- ja tukipalvelusovellukset Verkkopalvelusovellukset Viestintä Henkilöstöjohtamisen tuki Toimitilapalvelut Talousjohtamisen tuki Taloushallinto Pohjoinen Pohjanmaa- Kainuu Pohjoinen MML2014

6 Maanmittauslaitoksen organisaatio muuttuu Kirjaamishakemusten vireillelaitto ja asiakirjojen skannaus keskitetään 3:een palvelupisteeseen: Helsinki, Turku, Vaasa Hakemukset yhteiseen, koko maan kattavaan työjonoon Tehostaa ja nopeuttaa käsittelyä Hakemusten toimitusosoitteet muuttuvat -alueellinen postitusjako ei vielä vahvistettu Kaikki hakemusasiakirjat palautetaan edelleen heti vireillelaiton jälkeen Yksi kirjaamon sähköpostiosoite koko maassa KVP:n käyttö!

7 KIR-tulosyksikön vastuualueet MML2014

8 Kiinteistökaupan verkkopalvelu Lainsäädännön tausta KVP:n yleisesittely - mitä voi tehdä, mitä ei

9 Lainsäädäntö Yleisiä näkökohtia Pyrkimys sähköisten toimintatapojen edistämiseen ja toiminnan tehostamiseen siten, että otetaan huomioon mm: kiinteistönvaihdannan julkinen kontrolli (muotovaatimus) sähköistä viranomaisasiointia koskevien yleisten säännösten riittämättömyys käytännössä Perinteisten toimintatapojen säilyttäminen sähköisten menettelyjen rinnalla

10 Yleisiä näkökohtia Pyrkimys sähköisten toimintatapojen edistämiseen ja toiminnan tehostamiseen siten, että otetaan huomioon mm: kiinteistönvaihdannan julkinen kontrolli (muotovaatimus) sähköistä viranomaisasiointia koskevien yleisten säännösten riittämättömyys käytännössä Perinteisten toimintatapojen säilyttäminen sähköisten menettelyjen rinnalla

11 Lainsäädäntö Aineellinen lainsäädäntö: KM 2006:1 HE 146/2010, LaVM 27/2010 Lait 96-99/2011 maakaaren ja muiden lakien muuttamisesta Voimaanpanolainsäädäntö: HE 43/2013, LaVM 10/2013 Lait /2013

12 Sähköiset asiointijärjestelmät Kaupankäyntijärjestelmä - asiointijärjestelmä, jossa sopijapuolet laativat sopimuksen kiinteistön kaupasta MML:n ylläpitämälle alustalle Kiinnitysjärjstelmä -asiointijärjestelmä, jossa voidaan tehdä Kiinnityksen vahvistamista koskevia hakemuksia Sähköisen panttikirjan siirtoa koskevia hakemuksia Kirjallisen panttikirjan haltijaa koskevia ilmoituksia

13 Kaupankäyntijärjestelmä Kiinteistön kauppa. Kiinteistön määräosan kauppa Kiinteistön määräalan kauppa Esisopimus, sitova Kirjaamisvelvollisuuden alaisen käyttöoikeuden luovutus

14 Kaupankäyntijärjestelmä Myyjä laatii luonnoksen, ostaja voi muuttaa, myyjä voi taas muuttaa jne. Kauppa syntyy, kun kummatkin hyväksyneet samansisältöisen luonnoksen Vähimmäisehdot pakollisia Ehdot muuten vapaasti sovittavissa Vakuuksiin liittyvä sitoumukset Puolison suostumukset jne.

15 Kaupankäyntijärjestelmä Lainhuuto vireille heti ilman eri hakemusta Automaattisesti, kun luovutus tapahtunut Luovutustiedot sähköisesti eri tahoille

16 Kiinnitysjärjestelmä Sähköiset panttkirjat: Rekisteriin tehdään merkintää panttikirjan saajasta, ei fyysistä paperia Panttikirjan hallinnan luovutus korvataan korvataan saajaa koskevalla kirjaamishakemuksella Haltija vaihtuu sähköisen panttikirjan siirtoa koskevalla hakemuksella kirjaamisviranomaiselle panttikirjan saajaksi merkitty hakee

17 Milloin voimaan? Jotkut osat vasta Vaihto, jakosopimus, apportti Yhteiskiinnitykset

18 Sähköinen kaupankäyntijärjestelmä mahdollistaa sähköiset sopimukset vain joissakin näistä vaihdantamuodoista Mukana ovat seuraavat Kiinteistön luovutussaannot (kauppa, vaihto, lahja jne.) Huom, aluksi vain yhden kiinteistön luovutus Ns. kirjaamisvelvollisuuden alaisen käyttöoikeuden edelleen luovuttaminen (pääosa maanvuokraoikeuksista) Edellyttää, että käyttöoikeus on ensin kirjattu erityisenä oikeutena ja että sille on annettu ns. laitostunnus alkaen mukana vain kauppa ja lahja sekä kiinteistön kauppaa koskeva esisopimus Muut luovutustyypit mahdollisia vasta lukien Näistä tärkeimpänä kiinteistöjen vaihtosopimukset Tuolloin mukaan myös mm. luovutuksen purkusopimukset eräissä tilanteissa

19 KVP Luovutettavissa olevien kohteiden joukko hyvin laaja Kiinteistön ohella myös kiinteistön määräala sekä kiinteistön ja käyttöoikeuden määräosa Luovutus voi koskea sekä kokonaan uuden määräalan luovutusta kiinteistöstä että aiemmin luovutetun määräalan edelleen luovutusta Luovutus voidaan tehdä myös niin, että luovuttaja pidättää itsellään määräalan luovutettavasta kiinteistöstä

20 KVP Eräät kohteet tulevat mahdollisiksi vasta lukien Yhteisalueosuuden erillisluovutus Luovutus, jossa pidätetään yhteisalueosuus erillisenä (ei pidätetä määräalaa) Kiinteistöjen yhteisen alueen tai sen määräalan luovutus Lainhuudatuksen ulkopuolelle lähtökohtaisesti kuuluvien kiinteistöjen, niiden osuuden tai niiden määräalan luovutus (MK 11:4)

21 Mukana eivät ole Kiinteistön omistusoikeuden tai kirjaamisvelvollisuuden alaisen erityisen oikeuden siirtäminen perhe- ja jäämistöoikeudellisin perustein (esim. ositus- ja perinnönjakosopimukset) Erityisen oikeuden perustamissopimukset (kuten maanvuokrasopimuksen tai hallinnanjakosopimuksen solmiminen) Erityisten oikeuksien luovutussopimukset, kun kysymys on muista kuin kirjaamisvelvollisuuden alaisista erityisistä oikeuksista

22 Maakaaressa säädetyn sähköisen kaupankäyntijärjestelmän suhde muihin sähköisiin sopimuksiin Nykyisin lähtökohtana, että oikeustoimelta vaadittavan kirjallisen muodon täyttää aina myös sähköisessä muodossa tehty, tietyt tekniset laatuvaatimukset täyttävä sopimus (laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002) 12 ) Kyseistä säännöstä ei voida kuitenkaan soveltaa kiinteistön luovutukseen eikä perhe- ja jäämistöoikeudellisiin sopimuksiin (12,3 ) Uusi sähköinen kaupankäyntijärjestelmä tuo sähköisen muodon piiriin kiinteistön luovutukset sekä kirjaamisvelvollisuuden alaisten käyttöoikeuksien luovutukset Kiinteistönvaihdannan monet muut sopimustyypit jäävät siis edelleen (joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta) kirjallisen muodon varaan

23 Sähköisen kaupankäyntijärjestelmän suhde muihin sähköisiin sopimuksiin Sähköinen kaupankäyntijärjestelmä toteutetaan suljetussa ympäristössä Järjestelmän ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos Luovutustoimen kirjallisen muotovaatimuksen rinnalle tuotu sähköinen muoto täyttyy vain tämän järjestelmän kautta tehtynä Kaupankäyntijärjestelmä tarjoaa pitkälle kehitettyjä toiminnallisuuksia Lainhuutohakemuksen tai erityisen oikeuden siirron kirjaamista koskevan hakemuksen kirjautuminen vireille lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin automaattisesti ilman erillistä hakemusta Valtion vahingonkorvausvastuusta erityissäännökset

24 Sähköinen kiinteistönkauppa Kiinteistön kauppa ei ole varsinaista etäkauppaa Sähköinen kiinteistönkauppa ei muuta kauppaan liittyviä osapuolten keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia (kuten virhevastuuta) Kaupan kohde tarkastetaan ja kaupan ehdoista neuvotellaan ja sovitaan etukäteen kuten nykyisinkin Itse kauppasopimuksen tekeminen voi tapahtua sitten sähköisesti

25 Kaupan tekeminen järjestelmässä - pääpiirteitä Myyjä kirjautuu järjestelmään, jolloin hänet tunnistetaan ns. vahvalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä KVP:ssa käytettävät tunnistusmenetelmät ja palvelut hyväksyy Maanmittauslaitos Viestintävirastoa ja maa- ja metsätalousministeriötä kuultuaan Hyväksyttävät tunnistusmenetelmät ovat seuraavat Vetuma-palveluun liitetyt tiettyjen pankkien pankkitunnukset, HSTkortti ja mobiilivarmenne (luonnollisen henkilön tunnistaminen) Edellä mainitut yhdessä kaupparekisterin sähköisten edustajatietojen tarkistuksen kanssa (yhteisön edustajan tunnistaminen) Tunnistusmenetelminä myös ns. tunnistusrajapinnat sekä Katsopalveluun perustuva tunnistus Tunnistusrajapinnat lähinnä pankkeja ja kiinteistönvälittäjiä varten Katso-tunnistus ainoastaan, kun edustettu organisaatio on valtuutetun asemassa silloinkin oikeuttaa edustajan ainoastaan luonnosteluun

26 Luovutuskirjan laatiminen edellyttää, että myyjällä on nimissään lainhuuto kiinteistöön tai erityisen oikeuden kirjaus kirjaamisvelvollisuuden alaiseen vuokraoikeuteen (MK 9a:8.1) Omistukseen liittyen järjestelmä tarkastaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä myös mahdolliset viitteet siitä, että käyttäjä ei lainhuudosta tai erityisen oikeuden kirjauksesta huolimatta enää olisi kohteen omistaja Edelleen luovutukseen viittaavat uudet vireillä olevat lainhuudot tai erityisen oikeuden siirron kirjaamista koskevat asiat sekä eräät saantotiedot Mikäli tällaisia viitteitä ilmenee, luovutuksen tekeminen KVP:ssa estyy Tarkastukset edellyttävät, että käyttäjällä on suomalainen henkilötunnus tai y-tunnus ja että lainhuudon tai erityisen oikeuden kohdalle on nimen lisäksi tallennettu henkilötunnus tai y-tunnus Jos näin ei ole, luovutusta ei voi tehdä KVP:ssa

27 Järjestelmä suorittaa myös muita kuin omistukseen liittyviä tarkastuksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojen pohjalta Lainsäädäntö edellyttää, että järjestelmä ei anna tehdä luovutusta, joka järjestelmän käytettävissä olevien tietojen perusteella on ilmeisesti pätemätön (MK 9a:7.2) Jos kiinteistöön tai muuhun luovutettavaan kohteeseen kohdistuu vallintarajoituksia, luovutusta ei voida tehdä järjestelmässä Huom! Tässä vaiheessa tämä ennakkovalvonta on toteutettu niin, että jo pelkän muistutusasian kohdistuminen kiinteistöön estää luovutuksen tekemisen Kiinteistönkaupan verkkopalvelussa Myös tämä tarkastus tehdään jo ennen kuin käyttäjä ryhtyy luonnostelemaan luovutuskirjaa jos kohde ei läpäise tarkastusta, käyttäjälle ilmoitetaan jo tässä vaiheessa, että luovutusta ei voi tehdä KVP:ssa

28 Luovutuksen mahdolliseen pätemättömyyteen liittyvänä tarkastuksena suoritetaan käyttäjää koskevien tietojen tarkastus myös VTJ:stä Tarkastus kohdistuu Täysi-ikäisyyteen Oikeudelliseen toimikelpoisuuteen (mahdolliset tiedot edunvalvonnasta; entä edunvalvontavaltuutuksen voimaantulosta?) Tarkastus ei kohdistu esim. avioliitto- ja parisuhdetietoihin Myös tämä tarkastus suoritetaan jo alkuvaiheessa Jos käyttäjä ei läpäise tarkastusta, luovutusta ei voida tehdä KVP:ssa

29 Kun käyttäjä pyrkii kirjautumaan KVP:uun yhteisön edustajana ja tarkoitus on luovuttaa yhteisön omistama kiinteistö, tunnistaminen tapahtuu yleensä Vetuma Kaupparekisteri tunnistuksena Käyttäjä ilmoittaa kirjautuvansa yhteisön edustajana Hänet tunnistetaan ensin yksityishenkilönä Vetuma-tunnistuksella Tämän jälkeen järjestelmä tarkastaa Kaupparekisteristä, missä yhtiöissä hänellä on nimenkirjoittaja-status joko yksin tai yhdessä toisen kanssa Jos käyttäjällä ei ole tällaista statusta missään yhtiössä, sisään kirjautuminen ei onnistu Tämäkin tarkastus perustuu maakaaren edellyttämiin laillisuustarkastuksiin (yhteisöä koskeva edustamiskelpoisuus)

30 Edellä kuvatut lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä, väestötietojärjestelmää ja kaupparekisteriä koskevat tarkastukset ovat ehdoton edellytys KVP:n käytölle Jos mainitut rekisterit ovat alhaalla tai KVP ei jostain syystä saa yhteyttä niihin, käyttäjä ei pääse suorittamaan toimenpiteitä KVP:ssa Ja toisaalta, kun yhteydet toimivat ja tarkastukset voidaan tehdä, rekistereistä ei saa ilmetä edellä kuvattuja esteitä Erityisesti on huomattava, että mainittuja tarkastuksia tehdään KVP:n käytön yhteydessä uudestaan useassa eri vaiheessa Myyjän kirjautuessa sisään ja ennen kuin hän voi aloittaa luovutuskirjan luonnostelua Allekirjoitusvaiheessa eli ennen kuin myyjä voi allekirjoittaa luovutuskirjan Ostajan kirjautuessa sisään KVP:uun Allekirjoitusvaiheessa eli ennen kuin ostaja voi allekirjoittaa luovutuskirjan

31 Jos alkuvaiheen esitarkastukset tulevat läpäistyksi, myyjä voi alkaa käsittelemään järjestelmässä kauppakirjan luonnosta ja täyttää siihen tarpeelliset tiedot ja muut ehdot Järjestelmä edellyttää luovutuksen minimitietojen merkitsemistä luonnokseen Minimitietoja ovat luovutustarkoitus, kohde, luovutuksen osapuolet ja vastikkeellisissa luovutuksissa kauppahinta tai muu vastike Luovutustarkoitus ilmenee kokonaisuudesta eikä edellytä nimenomaista mainintaa Käyttäjä valitsee kohteen omistamistaan kiinteistöistä ym. eli kohdetta ei tarvitse syöttää järjestelmään (ei näppäilyvirheitä) Tapauksittain käyttäjän tulee kuitenkin määritellä kohdetta tarkemmin (esim. määräalat) Luovuttaja tulostunee luovutuskirjaan automaattisesti Löytyy ongelmatapauksia Luovutuksensaaja tai saajat käyttäjä syöttää itse (hetu tai y-tunnus) Vastike-ehtona ilmoitettava numeerinen kauppahinta

32 Vähimmäisehtoihin eivät maakaaren mukaan kuulu Kauppahinnan maksutapaa koskeva ehto Omistusoikeuden siirtymistä koskeva ehto KVP:ssa edellytetään näiden kenttien täyttämistä Tärkeitä ehtoja luovutuksissa KVP ei kuitenkaan tarkasta kenttään kirjoitetun ehdon sisältöä Vaikka näistä olisi tosiasiallisesti jätetty sopimatta, kysymys ei ole muotovirheestä

33 Yleensä luovutuksen ehdot on sovittu jo valmiiksi, mutta myös luonnosteluvaiheessa voidaan kommunikoida järjestelmän sisällä Myyjä voi ns. jakaa luonnoksen ostajan luettavaksi ja tarkastettavaksi ennen allekirjoituksia Luovutuskirja voidaan luonnostella myös järjestelmän ulkopuolella ja sen jälkeen tuoda järjestelmään ns. asiakirjarajapinnan kautta Osapuolet voivat käyttää KVP:ssa olevia malliehtoja, mutta mitkään ehdot eivät automaattisesti tule osaksi luovutuskirjaa Kyse on aina osapuolten valinnasta Osapuolet vastaavat siitä, että ehto ja sen muotoilu ovat heidän kannaltaan soveltuvia

34 Kun luonnos on valmis, myyjä hyväksyy sen järjestelmässä, jolloin luonnos siirtyy ostajan käsiteltäväksi Luonnoksen ensimmäinen allekirjoittaja on aina myyjä Hyväksyminen ei edellytä kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta Hyväksymistä annettaessa myyjä tunnistetaan uudestaan ns. vahvalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä Hyväksymisen eli allekirjoittamisen yhteydessä tehdään uudestaan rekisteritarkastukset Tieto siitä, että myyjä on hyväksynyt luonnoksen, voidaan lähettää järjestelmästä ostajalle esim. sähköpostilla

35 Tämän jälkeen ostaja voi kirjautua järjestelmään käsittelemään luonnosta, jolloin hänet tunnistetaan samalla tavalla kuin myyjä Kauppa syntyy, kun sekä myyjä että ostaja ovat hyväksyneet samansisältöisen luonnoksen Ostajan allekirjoituksen yhteydessä toteutetaan vielä uudestaan rekisteritarkastuksia

36 KVP:ssa annettu allekirjoitus voidaan kuitenkin peruuttaa niin kauan, kunnes kauppa on syntynyt Luonnoksen jo allekirjoittanut myyjä voi siis täysin vapaasti ja ilman ehtoja peruuttaa jo kerran hyväksymänsä luonnoksen, kunhan ostaja ei vielä ole ehtinyt hyväksyä sitä omalta osaltaan Vaikka myyjä ei olisikaan peruuttanut allekirjoitustaan ja ostaja sittemmin hyväksyy luonnoksen ja kauppa syntyy, kaikki luovutuksen oikeusvaikutukset syntyvät vasta samalla hetkellä kun luovutus syntyy Myyjän allekirjoituksella ei ole omistussuhteisiin ulottuvaa vaikutusta vielä allekirjoitushetkestä vaan vasta kun kauppa syntyy Allekirjoitus katsotaan automaattisesti peruutetuksi, jos on kulunut 30 päivää siitä, kun luonnosta on viimeksi käsitelty Jos ostaja on allekirjoittanut muutetun luonnoksen, myyjän allekirjoitus raukeaa Tällöin edellä peruuttamisesta ja kaupan syntymisestä sanottu koskee vastaavalla tavalla tätä tilannetta

37 Sähköisessä luovutuksessa ei enää käytetä kaupanvahvistajaa Monet kaupanvahvistukseen liittyvät funktiot toteutuvat sähköisen järjestelmän toimesta (luovutuksen tapahtumisen yksiselitteisyys, luovutusajankohdan todennettavuus, luovutuksen julkisuus) Erilaiset ilmoitukset lähtevät järjestelmästä automaattisesti Kun kauppa on tehty järjestelmässä, siitä lähtee automaattisesti ilman eri hakemusta tieto kirjaamisviranomaiselle ja lainhuutohakemus tulee vireille välittömästi Lainhuutoasia kirjautuu automaattisesti vireille lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin saantotietoja ei tarvita Lainhuutoasian vireille tulosta lähtee tieto ostajalle ja myyjälle ja mahdollisille muille tahoille

38 Kiinteistö voidaan luovuttaa KVP:ssa myös sähköisen valtakirjan nojalla

39 Vakuuksia koskevat sitoumukset Kiinteistönkaupan verkkopalvelussa

40 Luovutuksia koskevat sähköiset suostumukset Kiinteistönkaupan verkkopalvelussa

41 Maksut Loppukäyttäjä maksaa vain käytöstä Integraattori maksaa eur/v. käyttömaksuna Esimerkkejä: Kiinnitys paperisena 38 eur, sähköisenä 29 eur Sähköisen panttikirjan muuttaminen kirjalliseksi 25 eur; kirjallisen sähköiseksi 16 euroa Haltija/saajamuutos 13 euroa (ei peritä jos tehdään KVP:ssä tehtävän kaupan yhteydessä

42 Maksut Esimerkkejä: Kauppakirjan laatiminen KVP:ssä 55 eur + 20 eur asiointimaksu otteista ja todistuksista Sekä kiinteistö että laitostunnuksellinen vuokraoikeus

43 Kiinteistönvälittäjän näkökulma Lopullisen kaupan tekeminen helpottuu Ei kokoonnuta enää allekirjoittamaan Valtuutukset voidaan saada sähköisesti Esisopimukset Voidaan tehdä osapuolia sitova esisopimus varsin vaivattomasti Asiointi pankkien kanssa sähköisesti Ei panttikirjojen metsästystä, jos panttikirjat sähköisinä Ei vääriä kiinteistötunnuksia vahingossa

44 Lisätietoa Materiaali KVP seminaarista löytyy MML:n kotisivuilta, niin videot kuin esitykset uppa-kirjaamisasiat/kiinteistokaupanverkkopalvelu/ajankohtaista/kvp-seminaari uppa-kirjaamisasiat/kiinteistokaupan-verkkopalvelu

45 Lisätietoa alkaen MML kotisivut KVP:n tukipalvelu

46 Kiitos mielenkiinnosta!

Oikeudellinen näkökulma sähköiseen. luovutukseen ja kiinnitykseen

Oikeudellinen näkökulma sähköiseen. luovutukseen ja kiinnitykseen Oikeudellinen näkökulma sähköiseen luovutukseen ja kiinnitykseen Kiinteistöasioiden Digi-päivä 15.4.2016, Helsinki Kari Niemi Johtava asiantuntija (OTK, VT) Maanmittauslaitos KVP:n eli Kiinteistökaupan

Lisätiedot

Kiinteistöasioiden digiloikka

Kiinteistöasioiden digiloikka Kiinteistöasioiden digiloikka Sähköinen kiinteistökauppa ja sähköiset panttikirjat Yhteinen sähköinen prosessi Kiinteistöasioiden digifoorumi 15.3.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Lainhuudot 2015

Lisätiedot

Sähköinen kiinteistökauppa, lainhuuto ja kiinnitys

Sähköinen kiinteistökauppa, lainhuuto ja kiinnitys Sähköinen kiinteistökauppa, lainhuuto ja kiinnitys 4.4.2014 Kouluttaja VT Anna Oksanen SKVL:n lakimies 2008 2010 2010-2011 Lakitoimisto Pappila Penkkala & Co Oy:n lakimies 2011 alkaen Asianajotoimisto

Lisätiedot

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011

Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011 Markku Markkula Maanmittausneuvos 22.9.2011 1 Saapuneet kirjaamisasiat vuonna 2010 Erityiset oik. oikeudet

Lisätiedot

Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin

Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin Johdatus sähköiseen kiinteistöasiointiin Tavoitteena yhteinen digiloikka kiinteistöasioiden hoidossa Kiinteistöasioiden digipäivä 15.4.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Digitalisaatio ja sähköinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 96/2011 Laki. maakaaren muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 96/2011 Laki. maakaaren muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2011 96/2011 Laki maakaaren muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sähköistä

Lisätiedot

KVP tilannekatsaus Kiinteistöasioiden digifoorumi

KVP tilannekatsaus Kiinteistöasioiden digifoorumi KVP tilannekatsaus Kiinteistöasioiden digifoorumi 31.3.2017 Satu Dahlqvist 2 Muutokset sähköiseen kiinnitysasiointiin 3 Kiinnityshakemus Valmistelu ennakkoon 4 Taustalla oleva tarve Pankit eivät ole voineet

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Kiinteistökaupan verkkopalvelu (KVP) Jussi Immonen Maanmittauslaitoksen Kehittämiskeskus

Kiinteistökaupan verkkopalvelu (KVP) Jussi Immonen Maanmittauslaitoksen Kehittämiskeskus Kiinteistökaupan verkkopalvelu (KVP) 17.9.2013 Jussi Immonen Maanmittauslaitoksen Kehittämiskeskus 1 Sisältö Kiinteistökauppa tilastoina KVP:n ensimmäisen vaiheen sisältö Myöhemmin tulevat toiminnallisuudet

Lisätiedot

Asiointiprosessi ja siihen liittyvät toiminnallisuudet

Asiointiprosessi ja siihen liittyvät toiminnallisuudet Asiointiprosessi ja siihen liittyvät toiminnallisuudet Kiinteistövaihdannan palvelu Kiinteistöasioiden digifoorumi 15.11.2016 2 Pankkien valmisteluvaihe KVP:ssa Kiinteistövälittäjä laatii lukitun kauppakirjan

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

Johdatus sähköisen kiinteistöasioinnin vaihtoehtoihin

Johdatus sähköisen kiinteistöasioinnin vaihtoehtoihin Johdatus sähköisen kiinteistöasioinnin vaihtoehtoihin Yhteinen digiloikka kiinteistöasioiden hoidossa Kiinteistöasioiden digipäivä 15.4.2016 Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköinen kiinteistöasiointi

Lisätiedot

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö Kirjaamisprosessi tilannekatsaus Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö 9.9.2014 Uudistuksia kirjaamisprosessissa Kaupanvahvistajista annetun lain muutos: Kaupanvahvistajan tulee liittää kiinteistönluovutusilmoitukseen

Lisätiedot

Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely. Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen

Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely. Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen Digipäivä 1 Sähköinen valtakirja Palvelussa voi tehdä

Lisätiedot

Kiinteistökaupan verkkopalvelu

Kiinteistökaupan verkkopalvelu Kiinteistökaupan verkkopalvelu Esityksen runko: Kirjaamisasiat Pohjanmaan maanmittaustoimistossa, lyhyt esittely Kiinteistökaupan verkkopalvelu Yleisesittely Ominaisuudet Aikataulu 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot

Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot Kiinteistövaihdannan palvelun visio ja uudet toiminnot Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10.2016 Satu Dahlqvist Maanmittauslaitos 2 Agenda Visio Yhteinen sähköinen prosessi Kiinteistökauppa - tavoitetila

Lisätiedot

Kiinteistön omistussuhteiden merkitys. sähköisen panttikirjan siirtohakemuksen. käsittelyssä

Kiinteistön omistussuhteiden merkitys. sähköisen panttikirjan siirtohakemuksen. käsittelyssä Kiinteistön omistussuhteiden merkitys sähköisen panttikirjan siirtohakemuksen käsittelyssä Kiinteistöasioiden Digipäivä Scandic Park Helsinki 2.11.2017 Kari Niemi Johtava asiantuntija, VT MML / Oikeuspalvelut

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Kiinteistövaihdannan palvelu (KVP) Ver Kiinteistövaihdannan palvelu. Palvelukuvaus v (8) 14.6.

Palvelukuvaus. Kiinteistövaihdannan palvelu (KVP) Ver Kiinteistövaihdannan palvelu. Palvelukuvaus v (8) 14.6. Palvelukuvaus v. 1.6. 1 (8) Palvelukuvaus Kiinteistövaihdannan palvelu (KVP) Ver. 1.6 Versiohistoria Versio Kuvaus 1.0 31.10.2013 1.11.2013 julkaistu ensimmäinen versio palvelukuvauksesta 1.1 28.5.2015

Lisätiedot

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN Mika Järvelä, Lahden kaupunki Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 21.9.2010 KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN KUNNAN TOIMITUSTUOTANTO JA KIRJAAMISASIAT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista. KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu

Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista. KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu 12.10.2016 2 OP Turun Seutu Linjaus marraskuu 2013 Haemme kaikki panttikirjat sähköisinä

Lisätiedot

Kiinteistövaihdannan palvelu. Maanmittauspäivät Tiina Lepistö Maanmittauslaitos

Kiinteistövaihdannan palvelu. Maanmittauspäivät Tiina Lepistö Maanmittauslaitos Kiinteistövaihdannan palvelu Maanmittauspäivät 31.5.2017 Tiina Lepistö Maanmittauslaitos 2 Tulevaisuuden kokonaispalvelu Vaihdanta ja kiinnitysasiointi 3 Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Kirjaamisratkaisujen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTUKSESTA 1 (5)

HEINOLAN KAUPUNKI ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTUKSESTA 1 (5) HEINOLAN KAUPUNKI ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTUKSESTA 1 (5) I. Tämä esisopimus liittyy Heinolan kaupungin ja Reino Javanainen kuolinpesän väliseen maankäyttösopimukseen, joka allekirjoitetaan yhtä aikaa tämän

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Automatisoidut päätösprosessit kirjaamisasioissa

Automatisoidut päätösprosessit kirjaamisasioissa Automatisoidut päätösprosessit kirjaamisasioissa Kiinteistöasioiden Digipäivä Helsinki, Pasila 5.5.2017 Kari Niemi Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yleistä oikeudellisen ratkaisutoiminnan automatisoinnista

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori KAUPPAKIRJA Myyjät: 1/3 osuudella: Alapassi, Antti Veikko osoite: Iidesranta 46 A 006, 33100 Tampere 1/3 osuudella: Alapassi, Erkki Tapani, kuolinpesä, jonka edunsaajana Koivisto, Kirsti Aino Marjatta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 5

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 5 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 5 Myyjä UPM-KYMMENE OYJ Ostaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Luovutukseen liittyvät Lappeenrannan kaupungin lainvoimaiset päätökset: - kaupunginvaltuuston päätös 30.8.2010

Lisätiedot

Kiinteistövaihdannan palvelu Kiinteistöasioiden digipäivä

Kiinteistövaihdannan palvelu Kiinteistöasioiden digipäivä Kiinteistövaihdannan palvelu Kiinteistöasioiden digipäivä 5.5.2017 Satu Dahlqvist Maanmittauslaitos 2 Agenda Sähköisen kiinteistövaihdannan taustaa ja nykytila Sähköinen kiinteistökauppa sekä kiinnitysasiointi

Lisätiedot

Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto. 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja

Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto. 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja 1 LUENNON AIHEET KIRJAAMISJÄRJESTELMÄ JA -ASIAT KIRJAAMISMENETTELY LAINHUUDATUS VELVOLLISUUS HAKEA LAINHUUDATUSTYYPIT

Lisätiedot

VIIVEETÖN JA SUJUVA SÄHKÖINEN KIINTEISTÖASIOINTI

VIIVEETÖN JA SUJUVA SÄHKÖINEN KIINTEISTÖASIOINTI Muistio Viiveetön ja sujuva sähköinen kiinteistöasiointi 20.6.2016 1 VIIVEETÖN JA SUJUVA SÄHKÖINEN KIINTEISTÖASIOINTI Muistio kuvaa Kiinteistökaupan verkkopalvelun lähtökohtia ja kehittämistavoitteita.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 Ostajat Timo Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Hanna Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Kolsantie 91 Kaupan kohde

Lisätiedot

Maakaari. Liite Rinnakkaistekstit

Maakaari. Liite Rinnakkaistekstit Liite Rinnakkaistekstit 1. Maakaari Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun maakaaren (540/1995) 4 luvun 4 :n 2 ja 3 momentti, II osan ja 5 luvun otsikko, 7 luvun 1,

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4).

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4). KAUPPAKIRJA Myyjä: Eira, Aarre Esko Kalevi kp. c/o Eira, Esko Tapio Kulnevintie 21, 62300 Härmä Ostaja: Kauhavan kaupunki Y-tunnus: 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kaupan kohde: Kauhavan kaupungin

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A Myyjä: Vesilahden kunta (y-tunnus: 0157711-9) Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI Ostaja: KAUPAN KOHDE: KAUPPAHINTA: Liisa Kristiina Kuusela (090745-536B) Tapolantie 10 37470 Vesilahti Noin

Lisätiedot

Yhdyskuntajärjestelmien- ja suunnittelun oikeudelliset perusteet Luento 3-4

Yhdyskuntajärjestelmien- ja suunnittelun oikeudelliset perusteet Luento 3-4 Yhdyskuntajärjestelmien- ja suunnittelun oikeudelliset perusteet Luento 3-4 Kiinteistöoikeuden lähtökohdat Saara Jämes Lakiasiaintoimisto Sjlaw www.sjlaw.fi Maakaaren säännökset ja muu sääntely Maakaari

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 2 ESISOPIMUKSEN OSAPUOLET JA ESISOPIMUKSEN TARKOITUS 1. OSAPUOLET 1.1. TULEVA MYYJÄ Savonlinnan kaupunki Y-tunnus 0166906-4 Osoite: Olavinkatu 27 57130 Savonlinna (jäljempänä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

KVP tilannekatsaus Kiinteistöasioiden digifoorumi

KVP tilannekatsaus Kiinteistöasioiden digifoorumi KVP tilannekatsaus Kiinteistöasioiden digifoorumi Satu Dahlqvist 9.10.2017 2 Agenda Ajankohtaista Uusi palvelukomponentti: maksupalvelu Vakuusjärjestelyjen prosessikuvaukset Roadmap ja priorisointi 3 KVP:n

Lisätiedot

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Magic

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA - LUONNOS

KAUPPAKIRJA - LUONNOS KAUPPAKIRJA - LUONNOS 1 Luovutus Myyjä Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle omistusoikeuden kaupan kohteeseen alla olevin luovutusehdoin. Haapaveden kaupunki, y-tunnus 0184872-4, osoite PL 40,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa)

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa) LUONNOS 24.5.2016/JP (myös kiinteistökauppa) SOVINTOSOPIMUS 1. Osapuolet a) Nurmijärven kunta (y-tunnus 9014643-2, kunta ) PL 37 01901 Nurmijärvi b) Ville Paasonen (ht) 100 Woodland Avenue 07901 Summit

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kh 22.2.2016 liite x 1/5 Asianumero MH 833/2016, 06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Kauhavan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA MUUT LUOVUTUKSET (MK 1 )

KIINTEISTÖN KAUPPA JA MUUT LUOVUTUKSET (MK 1 ) Arvo Vitikainen 19.1.2016 KIINTEISTÖN KAUPPA Luennon sisältö: v Kiinteistön kauppa v Kauppaehdoista v Kiinteistökaupan prosessi, julkinen kaupanvahvistus v Sopimusrikkomukset v Kiinteistökaupan kustannukset

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Kauppahinta viisikymmentätuhatta (50.000,00) euroa. Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä

Kauppahinta viisikymmentätuhatta (50.000,00) euroa. Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä Kiinteistön kauppa 1 (4) Myyjä Rautjärven kunta (0206951-1) Simpeleentie 12 56800 SIMPELE Ostaja Kuusisto, Ville Pekka Tapani Ahmakuja 3 55420 Imatra Kaupan kohde Kauppahinta Rautjärven kunnan Torsansalon

Lisätiedot

Tällä luovutuskirjalla toteutetaan edellä mainituin tavoin yhtymäkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistöjen luovutus peruskunnille.

Tällä luovutuskirjalla toteutetaan edellä mainituin tavoin yhtymäkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistöjen luovutus peruskunnille. 1 Luovutuskirja Luovuttaja Raision Naantalin Vesilaitos -kuntayhtymä (Y- 0204419-7) Luovutuksensaajat Raision kaupunki (Y- 0204428-5) Naantalin kaupunki (Y- 0135457-2) Luovutuksen tausta Raision Naantalin

Lisätiedot

Luonnos Naantalin kaupunki, y-tunnus omistusosuus: 326/1000, ja. Maskun kunta, y-tunnus omistusosuus: 42/1000,

Luonnos Naantalin kaupunki, y-tunnus omistusosuus: 326/1000, ja. Maskun kunta, y-tunnus omistusosuus: 42/1000, 1 Sopijapuolet 1 1.1 Myyjät Raision kaupunki, y-tunnus 0204428-5, omistusosuus: 632/1000, Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 omistusosuus: 326/1000, ja Maskun kunta, y-tunnus 0204064-7 omistusosuus:

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Asianumero MH 1976/2017/ KAUPAN OSAPUOLET. Suomen valtio, Metsähallitus. Lappeenrannan kaupunki

KAUPPAKIRJA. Asianumero MH 1976/2017/ KAUPAN OSAPUOLET. Suomen valtio, Metsähallitus. Lappeenrannan kaupunki 1 (7) Asianumero MH 1976/2017/06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Suomen valtio, Metsähallitus Ostaja Lappeenrannan kaupunki Tällä kauppakirjalla allekirjoittaneet ovat sopineet kiinteistön luovutuksesta

Lisätiedot

Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01901 Nurmijärvi, jäljempänä luovutuksen saaja

Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01901 Nurmijärvi, jäljempänä luovutuksen saaja MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA LUONNOS LUOVUTTAJAT Liisa Eerola Anna-Maija Laine Hilkka Lättilä Pia Eerola Carita Kiikka Satu Lauri Anne Laine, jäljempänä luovuttajat LUOVUTUKSEN SAAJA Nurmijärven kunta Y 9014643-2

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen 18.9. 2014 Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Aiheet Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yhteisten vesialueiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA

KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA 1/4 KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA Vaihdon osapuolet Kirkkonummen kunta Y-tunnus: 0203107-0 PL 20, 20401 Kirkkonummi jäljempänä Kunta Kirkkonummen seurakuntayhtymä Y-tunnus xxxx PL 26, 02401 Kirkkonummi jäljempänä

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos)

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) 1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) Määräalan osto perustuu teknisen palveluiden lautakunnan lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun asemakaavamuutos on hyväksytty ja lainvoimainen.

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus )

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) Sivu 1 / 5 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ OSTAJA Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä y-tunnus: 1567535-0 osoite: HUS Tilakeskus/ PL 302, 00029 HUS Lohjan kaupunki y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään allekirjoittaneet seuraavan kiinteistön kauppaa koskevan esisopimuksen:

Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään allekirjoittaneet seuraavan kiinteistön kauppaa koskevan esisopimuksen: 1 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, LUONNOS 5.4.2017 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään allekirjoittaneet seuraavan kiinteistön kauppaa koskevan esisopimuksen: MYYJÄ VR-Yhtymä Oy (1003521-5) Vilhonkatu

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS. RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus Rantakatu 8, Raahe

VAIHTOSOPIMUS. RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus Rantakatu 8, Raahe VAIHTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET: RAAHEN KAUPUNKI, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe RAAHEPOLIS OY, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8, 92100 Raahe VAIHDON KOHTEET: Raahen kaupunki luovuttaa Raahepolis Oy:lle

Lisätiedot

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Liite Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 27/80/2009 1 (8) Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5)

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 10.8.2015 Rekisteriyksikkö 992-454-1-98 Hirvaskankaan Liikekeskus Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 992-454-1-98 Nimi: Hirvaskankaan

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite:

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus

Lisätiedot

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa.

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA As Oy Kirkkonummen Masalanpuisto, 1745350-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

KAUPPALEHTI TIETOPALVELUT. Maija Kauronen ja Antti Kilpiö 15.4.2016

KAUPPALEHTI TIETOPALVELUT. Maija Kauronen ja Antti Kilpiö 15.4.2016 KAUPPALEHTI TIETOPALVELUT Maija Kauronen ja Antti Kilpiö 15.4.2016 Alma Talent on Kauppalehti ja Talentum yhdessä Sisältöjä ja palveluja liike-elämälle. Monipuolinen mediaperhe, laajaalainen tietopalvelu,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN KAUPPAKIRJA 1. Sopimusosapuolet Myyjä Ostaja Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki, jota edustaa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus ) Kauniaistentie 10, Kauniainen. jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki

Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus ) Kauniaistentie 10, Kauniainen. jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie 13 (Y-tunnus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella.

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella. Esisopimuksen kohdan "Esisopimuksen perusteella tapahtuvat maksut" perusteella maksettu kauppahinnan osasuoritus 30.000 euroa ja varsinaisen kaupan solmimisen yhteydessa maksettava 280.000 euroa muodostavat

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat: 1 (5) KAUPPAKIRJA (Luonnos) Kiinteistön osto perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA 4.1.2014 Sivu 1 / 7 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA OSAPUOLET 1. MÄÄRÄALAN KAUPPA (Kaunismäen alue / vuokratontti ja lisäalue) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja

Lisätiedot

Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä

Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Prosessijohtaminen Maanmittauslaitoksessa ja sidosryhmäyhteistyön järjestäminen uudessa organisaatiossa Ari Tella Prosessijohtaminen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Rave Rakennus Oy, 1769201-5 tai määräämänsä Osoite: Lintutie 1 84100 Ylivieska Kaupan kohde Ylivieskan

Lisätiedot

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus 1 KIINTEISTÖN KAUPAN ESISOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175 49220 SILTAKYLÄ 2. Versso Island Development Oy (jäljempänä ostaja

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA 15.5.2017, ver 1 Sivu 1 / 7 ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET (Kapulin yritysalue / kortteli 2313) y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

LIITE-`" Sipoon kunta Y-tunnus: 0203533-8 Osoite: Iso Kylätie 18, 04130 SIPOO (jäljempänä "Ostaja")

LIITE-` Sipoon kunta Y-tunnus: 0203533-8 Osoite: Iso Kylätie 18, 04130 SIPOO (jäljempänä Ostaja) LIITE-`" 1(5) K A U P P A K 1 R J A LUONNOS 3.9.2012 1. MYYJÄ 2. OSTAJA Sipoon kunta Y-tunnus: 0203533-8 Osoite: Iso Kylätie 18, 04130 SIPOO (jäljempänä "Ostaja") (jäljempänä "Myyjä") Rudus Oy Y-tunnus:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Jaana Koskivaara-Coniel (henkilötunnus), osoite Naantalin kaupungin

Lisätiedot