Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila 19.9.2011"

Transkriptio

1 Sähköinen kiinteistönkauppa Kuntien ja MML:n kirjaamistehtävien koulutuspäivä Pasila Markku Markkula Maanmittausneuvos

2 Saapuneet kirjaamisasiat vuonna 2010 Erityiset oik. oikeudet asiat 5% Kiinnitykset Kiinnitysasiat 55% Lainhuudot Lainhuutoasiat 40% Yhteensä

3 Palvelukyky Lainhuutojen kestoaikatavoite oli 20 päivää, joka osoittautui täysin epärealistiseksi. Keskimääräinen kestoaika vuonna 2010 oli 36 päivää. Kiinnitysten käsittelyn kestoaika vuonna 2010 oli 19 päivää. Kirjaamishakemusten käsittelyaika/ratk. keskiarvo vuonna 2010 oli 27 päivää.

4

5 Kirjaamisasioiden tulevaisuuden näkymiä (Ruotsin mallin mukaan) - Sähköinen hakemus ammattilaisille ja kansalaisille - Ei sähköistä allekirjoitusta, tunnistautuminen tärkeää - Periaatteena siirtää vastuita hakijalle ja asiamiehelle pois KIR viranomaiselta - Tarkistusten enenevä siirtäminen pois KIR viranomaiselta - Prosessin vaiheiden mahdollisimman nopea digitalisointi - Paperitulosteiden välttäminen; kaikki rekisteröinti ja arkistointi sähköisesti - Viranomaiset tekevät itse omat ilmoitusasiansa (ulosotto jne.) uuteen kirjaamisjärjestelmään - Uusi asianhallintajärjestelmä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

6 Tietopalvelut Yhteiskäyttöiset tukipalvelut Kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmän uudistaminen Sähköinen kiinteistönvaihdanta Henkilötiedot VTJ:stä Rakennusja huoneistorekisteri RHR Kauppa- ja yhdistys rekisterit Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä eportista muiden rekisterien tietoja Sähköinen hakemus Manuaalinen hakemus Selainkäyttöliittymä Kauppahintarekisterin ylläpito Kiinteistörekisterin ylläpito Kirjaamismerkintöjen ylläpito Kauppahintarekisteri Kiinteistörekisteri Kirjaamisrekisteri Selainkäyttöliittymä Työjonon hallinta Sähköisen arkiston ylläpito Sähköinen arkisto Verkkomaksaminen Asiakkuuden hallinta Diaari Laskutus Toiminnanohjaus

7 Milloin muutos näkyy? Automaattiset ratkaisut KIRRE SKV laajamittaisesti käytössä 8/2010 8/2011 SKV:n toteutus alkaa Kirjaamisjärjestelmän toteutus alkaa Sähköinen kiinnitysjärjestelmä Omien tietojen katselupalvelu Sähköinen kaupankäyntijärjestelmä Perinteiset kaupankäynnin ja kirjaamisen hakemisen menettelyt säilyvät rinnalla

8 SKV:n valmisteluvaiheita ja virallisasiakirjoja 8

9 Sähköistä kiinteistönvaihdantaa selvittävän toimikunnan loppumietintö (KM 2006:1) Sähköistä kiinteistönvaihdantaa koskeneesta hallituksen esitysluonnoksesta annettujen lausuntojen tiivistelmä (OM, Mietintöjä ja lausuntoja no 65/2010) Hallituksen esitys eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 146/2010 vp) Laki maakaaren muuttamisesta /96 Lain muutoksella tuotiin maakaareen SKV:n toteuttamista varten tarkoitetut muutokset Tärkeimpänä uusi MK 9a luku, jossa säännellään uusista asiointijärjestelmistä Lain voimaantulosta säädetään erikseen myöhemmin Lisäksi annetaan erillinen VN:n asetus eräistä järjestelmien toimintaan liittyvistä seikoista 9

10 Voimaantulosta voidaan säätää, kun asiointijärjestelmiä varten tarvittavat tietojärjestelmät on luotu ja testattu Järjestelmien kehittäminen tapahtuu Maanmittauslaitoksen johdolla ja valvonnassa MML käynnisti tammikuussa 2011 sähköisen kiinteistönvaihdannan tietojärjestelmien kilpailutuksen. Toteuttaja on äskettäin valittu. Järjestelmien kehittämisen on tarkoitus alkaa toteuttajaksi valitun toimittajan kanssa kesälomien jälkeen (syksyllä 2011) Tavoitteena on, että järjestelmät olisivat käytössä vuonna 2015 Vaiheittainen käyttöönotto mahdollista, jolloin ensi vaiheessa käyttöön tulisi sähköinen kiinnitysjärjestelmä 10

11 Mitä on kiinteistönvaihdanta? Kiinteistövaihdantaan voidaan lukea Kiinteistön omistusoikeuden luovuttaminen kaupalla, vaihdolla, lahjalla, ns. jakosopimuksella, apportilla ym. luovutustoimella Myös ositukseen, perinnönjakoon tai testamenttiin perustuva omistajanvaihdos voidaan nähdä osana vaihdantajärjestelmää Koko kiinteistöä tai sen alueellista osaa koskevan erityisen oikeuden perustaminen (esim. vuokraaminen toisen käyttöön tai vastikkeettomien käyttöoikeuksien perustaminen, erilaisten irrottamisoikeuksien perustaminen jne.) Edellisessä kohdassa mainittujen oikeuksien luovuttaminen kaupalla, vaihdolla, lahjalla jne. tai niiden siirtyminen esim. jäämistöoikeudellisin perustein Kiinteistön (omistusoikeuden) tai kiinteistöön kohdistuvan tietyn tyyppisen käyttöoikeuden panttaaminen 11 NATIONAL LAND SURVEY DOWN TO EARTH

12 Sähköinen kiinteistönvaihdanta Sähköinen kiinteistönkauppa (kauppakirjan laatiminen) Kiinteistön vuokraoikeuden siirtäminen Sähköinen panttaus Sähköinen kirjaamismenettely MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

13 Sähköisen kiinteistönvaihdannan suunnitelmat liittyvät osaan kohteiden vaihdantamuodoista Mukana ovat Kiinteistön luovutussaannot (kauppa, vaihto, lahja jne.) Ns. kirjaamisvelvollisuuden alaisen käyttöoikeuden* edelleen luovuttaminen (*pääosa maanvuokraoikeuksista)oikeus on ensin kirjatt Kiinteistön tai kiinnityskelpoisen käyttöoikeuden panttaaminen Koskee myös kiinteistön määräalaa sekä kiinteistön ja käyttöoikeuden määräosaa

14 Mukana SKV:ssa eivät ole Kiinteistön omistusoikeuden tai kirjaamisvelvollisuuden alaisen erityisen oikeuden siirtäminen perhe- ja jäämistöoikeudellisin perustein (esim. ositus- ja perinnönjakosopimukset) Erityisen oikeuden perustamissopimukset (kuten uuden maanvuokrasopimuksen tai hallinnanjakosopimuksen solmiminen) Erityisten oikeuksien luovutussopimukset, kun kysymys on muista kuin kirjaamisvelvollisuuden alaisista erityisistä oikeuksista

15 Sähköinen kiinteistönvaihdanta Sähköinen kiinteistönkauppa on tehtävä Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä tietojärjestelmässä Kauppa syntyy, kun myyjä ja ostaja ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Allekirjoitukset tulee tehdä kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella tms. menetelmällä, joka luotettavasti todentaa allekirjoittajain henkilöllisyyden Sähköinen lomake, jota tarkistetaan LKR:n ja eräiden muiden viranomaisrekisterien tiedoilla Järjestelmä valvoo sisällön lainmukaisuutta ja allekirjoituksia MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

16 Sähköinen kiinteistönvaihdanta - liitännäispalvelut Kauppahinnan maksaminen liitännäispalveluna Vakuuksien siirtäminen antamalla siihen liittyviä sitoumuksia Varainsiirtovero voidaan suorittaa järjestelmästä tarjotussa palvelussa Kiinteistön kauppa aitona etäkauppana ilman kaupanvahvistajaa MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

17 Sähköinen kiinteistönvaihdanta Luovutustiedot siirretään eri viranomaisille suoraan sähköisestä kauppakirjasta, KHR -ilmoitukset poistuvat Lainhuudatus tulee vireille ilman eri hakemusta Kirjaamisviranomainen käsittelee asian yksinomaan sähköisessä muodossa Kaupanvahvistajia ei tarvita MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

18 Sähköinen panttikirja Korvaa nykyiset paperiversioiset panttikirjat Muodostuu pelkästä kiinnitysrekisteriin tehtävästä kirjauksesta Panttikirjan fyysiseen luovutukseen (traditio) nykyisin liittyvät oikeusvaikutukset korvataan sähköisen panttikirjan saajaa koskevalla rekisterimerkinnällä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

19 Kiinnityksen hakeminen sähköisen kiinnitysjärjestelmän kautta Kiinnityksen vahvistamisen materiaalisiin edellytyksiin ei ole tullut muutoksia Omistaja kirjautuu järjestelmään, jolloin hänet tunnistetaan ns. vahvaa sähköistä tunnistusmenetelmää käyttämällä (MK 9a:1) Omistaja on etukäteen voinut tallentaa järjestelmään sähköisen valtakirjan, jolloin omistajan puolesta asiamies voi kirjautua järjestelmään tekemään kiinnityshakemuksen (MK 16:4a.2) Yhteisöjen edustamista koskevat kysymykset ongelmallisia; ratkaisua haettu MK 9a:1.3:n sääntelyllä, jonka mukaan MML:lle etukäteen toimitetun kirjallisen valtakirjan nojalla järjestelmään voidaan tallentaa tiedot yhteisöä edustamaan oikeutetuista luonnollisista henkilöistä

20 Kiinnityksen hakeminen sähköisen kiinnitysjärjestelmän kautta Hakemus laaditaan valmiiksi tuotetulle verkkolomakkeelle Järjestelmä edellyttää kaikkien tarvittavien tietojen syöttämistä lomakkeelle, mikä vähentää puutteellisia hakemuksia Interaktiivinen lomake Ei hyväksy virheellisiä kiinteistötunnuksia tai laitostunnuksia Tarkistaa, että hakija on kirjattu kohteen omistajaksi tai että hakijalla on ainakin lainhuutohakemus tai kirjaamishakemus vireillä

21 Kiinnityksen hakeminen sähköisen kiinnitysjärjestelmän kautta Interaktiivinen lomake Järjestelmä suorittaa muitakin automaattisia esitarkistuksia, joita voidaan luonnehtia jopa oikeudelliseksi harkinnaksi (MK 9a:4.2 ja 15.2) Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityt vallintarajoitukset Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ilmenevät edelleen luovutusta osoittavat tiedot (ns. saantotiedot) Rekisteristä ilmenevät aikaisempaa kiinnitystilannetta koskevat tiedot (erilliskiinnitys- ja yhteiskiinnitysedellytykset) VTJ, YTJ, kaupparekisteri (tarkistuksien käyttömahdollisuus ja laajuus vielä epäselvää) Jos eri rekistereistä saatavien tietojen perusteella on ilmeistä, että haettua kiinnitystä ei voitaisi vahvistaa, järjestelmä ei anna tehdä hakemusta järjestelmän kautta Tavoitteena, että vain selvät asiat järjestelmän kautta, muut ohjautuvat manuaalista tietä tehtäviksi

22 Kiinnityksen hakeminen sähköisen kiinnitysjärjestelmän kautta Hakemukseen merkittävä, halutaanko panttikirja sähköisenä vai kirjallisena Lopuksi hakija tai asiamies allekirjoittaa hakemuksen sähköisesti (ei vaadittane ns. kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta) Allekirjoitusta seuraa kiinnityshakemuksen välitön vireille tulo (MK 9a:16.1) Hakemus kirjautuu automaattisesti vireille ja näkyy välittömästi lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä Hakemuksen käsittely ja ratkaiseminen tapahtuvat tämän jälkeen normaaliin tapaan eli oikeudellisten edellytysten harkinta ja ratkaisun tekeminen virkamiehen toimesta Järjestelmän suorittamia esitarkistuksia voidaan hyödyntää Kokonaan automatisoituja päätösprosesseja ei mukana vielä tässä vaiheessa

23 Maakaaressa säännellyn sähköisen kaupankäyntijärjestelmän suhde muihin sähköisiin sopimuksiin Nykyisin lähtökohtana, että oikeustoimelta vaadittavan kirjallisen muodon täyttää aina myös sähköisessä muodossa tehty, tietyt tekniset laatuvaatimukset täyttävä sopimus (laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002) 12 ) Kysymyksessä olevaa säännöstä ei voida kuitenkaan soveltaa kiinteistön luovutukseen eikä perhe- ja jäämistöoikeudellisiin sopimuksiin (12,3 ) Uusi sähköinen kaupankäyntijärjestelmä SKV tuo sähköisen muodon piiriin kiinteistön luovutukset sekä kirjaamisvelvollisuuden alaisten käyttöoikeuksien luovutukset (maanvuokraoikeuksien siirrot, kun ns. laitostunnus)

24 Maakaaressa säänneltyjen uusien asiointijärjestelmien suhde muuhun sähköiseen asiointiin viranomaistoiminnassa Sähköistä asiointia sääntelee laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (L 13/2003) Sen mukaan lainhuuto- ja kiinnityshakemukset voidaan jo nykyisinkin toimittaa kirjaamisviranomaiselle laissa tarkoitettuina sähköisinä viesteinä ja sähköisinä asiakirjoina Sähköisen kaupankäyntijärjestelmän ja sähköisen kiinnitysjärjestelmän kautta tulleet hakemukset on pidettävä selvästi erillään näistä sähköasiointilain mukaisista sähköisistä hakemuksista

25 Sähköinen asiointi kirjaamisasioissa Kiinnityshakemukset ja sähköisen panttikirjan siirtoa koskevat hakemukset voidaan tehdä sähköisesti asiointijärjestelmässä, jota ylläpitää MML Hakemus on allekirjoitettava samanlaisella hakijan henkilöllisyyden luotettavasti todentavalla sähköisellä allekirjoituksella kuin sähköinen kauppakirjakin Perinteiset paperiset asiakirjat ovat toistaiseksi vaihtoehtoina sähköisille kauppakirjalle ja panttikirjalle Puolison ja lesken suostumukset voidaan antaa sähköisesti (AL ja PK muutokset) MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

26 Sähköiset panttikirjat Sähköisiin panttikirjoihin siirtymisen helpottamiseksi ehdotetaan, että viiden vuoden pituisen siirtymäkauden aikana Maanmittauslaitos voisi hoitaa muuntoon liittyviä kirjaamistehtäviä. Mitä suurempi osa kirjallisista panttikirjoista muunnettaisiin sähköiseen muotoon ajatellun siirtymäkauden aikana, sen nopeammin voidaan saavuttaa hyötyjä kirjaamisviranomaisissa. Tämä riippuu kuitenkin muuntotehtävään käytettävissä olevista resursseista. Hallituksen esitys eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi, s. 23

27 Sähköiset panttikirjat Ruotsista saatujen kokemusten perusteella voidaan arvioida, että lainsäädännön tultua voimaan viiden vuoden kuluessa noin puolet paperimuotoisista panttikirjoista tultaisiin vaihtamaan sähköisiksi ja kymmenen vuoden kuluttua sähköisessä muodossa olisi noin 80 prosenttia panttikirjoista.

28 Sähköinen kiinnitysjärjestelmä Sähköinen asiointi uusia kiinnityksiä haettaessa kasvaisi luultavasti jo muutamassa vuodessa pääasialliseksi hakemistavaksi. Käsitystä tukee se, että Suomessa toimivat pankit ja muut rahoituslaitokset ovat voimakkaasti sähköistäneet muitakin toimintojaan.

29 Sähköinen kaupankäyntijärjestelmä Arvion esittäminen sähköisen kaupankäynnin yleistymisestä on huomattavasti epävarmempaa. Käyttöönotto riippuu paljolti sähköisen asioinnin muusta yleistymisestä ja siitä, saavuttavatko sähköiset sopimukset ihmisten luottamuksen. Valmisteluvaiheessa on lähdetty olettamuksesta, että viiden vuoden kuluttua kolmannes ja kymmenen vuoden kuluessa puolet kaupoista tehtäisiin sähköisesti.

30 Vaikutukset Kokonaistaloudelliset vaikutukset niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille riippuvat siitä, kuinka laajasti sähköisiä asiointijärjestelmiä ryhdytään käyttämään. Hyötyjä ja säästöjä saavutetaan vain riittävän käyttöasteen jälkeen.

31

32 Kiitos mielenkiinnosta!

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala 1 Johdanto... 4 1.1 Esiselvityksen tehtävä...

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Luonnos 4.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia. Ehdotuksen mukaan vähintään 15 vuotiailla henkilöillä

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010

UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010 27.4.2010, päivitetty 27.3.2013 1 UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010 Kulutusluottodirektiivin säännökset saatettiin osaksi kuluttajansuojalain 7 lukua vuoden 2010 lopussa. Uudistettuun KSL 7 lukuun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-105-5 Oikeusministeriö

Lisätiedot