KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012"

Transkriptio

1 KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI

2 Tämä tietomalliselostus koskee Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehtaan (VPT) inventointimallin mallinnustilannetta ja siihen liittyviä tulevia tehtäviä. Vastaava raportti tullaan aina julkaisemaan inventointimallista julkaistavien ifc- tai dwg-mallien yhteydessä. Raportissa selostetaan mallinnustilanne, mallin tarkkuus rakennusosittain ja muut huomioitavat asiat. KUVA 3D-MALLISTA

3 MALLINNUSNNE - malli on laadittu Archicad 14 ohjelmistolla - inventointimalli on laadittu Rambollin tekemien tarkemittaus dwg-tiedostojen pohjalta, joten näitä tiedostoja on syytä käyttää inventointimallista tuotettujen mallipohjien rinnalla. - tarkemittaus dwg-tiedostojen pohjalta kaikista kerroksista on mallinnettu ulkoseinät, pilarit, palkit, kantavat väliseinät, välipohjat, vesikatot ja julkisivuaukotus. Rakennusosien mallinnustarkkuutta käsittellään rakennusosittain myöhemmin tässä tietomalliselostuksessa. - malliin ei ole mallinnettu tehtaan koneille tehtyjä, oletettavasti jatkossa poistuvia rakennusosia kuten konepeltejä eikä välipohjien koneista johtuvia, pääosin pyöreitä aukotuksia. - rakennusosia joita ei tarkemittaustiedostoissa ole esitetty ei ole myöskään pääsääntöisesti mallinnettu, ellei rakenteen jatkuminen ole ollut ilmiselvää. Mittaustiedostoissa epäselviä kohtia on ollut lähinnä palkeissa, jotka ovat olevien alakattojen yläpuolella. - tehdaskäynnillä MKo on valokuvannut ja tutustunut mallipohjaan merkittyihin epäselviin kohtiin. Seinien osalta kaikkia kysymyksiä (kantava/kevyt seinä) ei ehditty käydä läpi. - mallin laadinnan yhteydessä on todettu, että lisämittauksia Rambollilta ei tässä vaiheessa tarvita tilojen koot ja vapaat korkeudet saadaan määritettyä nykyisillä mittaustuloksilla riittävällä tarkkuudella luonnossuunnittelua varten KUVA 3D-MALLISTA

4 - jos mallia halutaan myöhemmässä vaiheessa tarkentaa esim. palkkien alapintojen korkojen ja muotojen tai julkisivujen pintamuotojen tms. osalta, lisämittauksia kuitenkin tullaan tarvitsemaan. - vielä epäselviksi jääneet kohdat seinätyyppien osalta on merkitty mallipohjassa pilvimerkinnöillä - palkkien alapintojen korkojen epäselvyyksiä/epätarkkuutta tai alakattojen takia puuttuvia palkkitietoja ei ole erikseen merkitty, koska asia koskee koko tehtaan aluetta - OYK:n laadinnan yhteydessä purettaviksi esitetyt rakennusosat on mallissa ja mallipohjassa esitetty punaisella värillä - mahdollisesti purettavat rakennusosat on mallissa ja mallipohjassa esitetty keltaisella värillä KUVA 3D-MALLISTA

5 MALLIN TARKKUUDESTA - malli on pyritty rakentamaan Rambollin mittaustietojen ja valokuvien pohjalta riittävän tarkaksi siihen, että mallia voidaan hyödyntää VPT:n jatkokehityksen luonnossuunnittelun lähtötietona. Tiivistäen tämä tarkoittaa sitä, että mallista voidaan tuottaa luonnosmaisia pohjakuvia, julkisivuja, leikkauksia sekä näkymäkuvia ulkoa ja sisältä mallinnustarkkuuden puitteissa. - edellämainittujen luonnospiirustusten lisäksi mallista voidaan tuottaa vyöhykeobjektien pohjalta taulukkomuotoista tietoa tilojen pinta-aloista ja tilavuuksista - tilojen vapaat korkeudet tullaan mallintamaan kyseisen tilan palkkien alimman koron mukaan. - jos tilojen korkeuksista halutaan tätä tarkempaa selvitystä, niin tarvitaan lisämittauksia palkkien alapintojen muodoista ja koroista KUVA 3D-MALLISTA

6 Vyöhykkeet Vyöhyketyökalulla on mallinnettu tilojen pinta-alat. Tilojen vapaat korkeudet tullaan merkitsemään kunkin tilan palkkien alimpaan korkoon. Tilojen vapaat korkeudet on vielä tarkistettava tilakohtaisesti tehdaskäynnillä ja/tai lisämittauksilla. Ulkoseinät Ulkoseinät on mallinnettu seinätyökalulla. Sokkeleita ei ole mallinnettu erikseen. Ulkoseinien ulkopinnan tiilimuurauksen muotoja ei ole mallinnettu, koska niistä ei ole riittävää mittaustietoa käytettävissä. Ulkopinnan reuna on ylemmissä kerroksissa tehty alimman kerroksen pohjalta jos mittaustuloksissa eri kerrosten välillä on eroavaisuuksia. Ulkoseinien sisäpinnat on mallinnettu tarkasti mittaustulosten pohjalta. Ulkoseinien aukotus Ulkoseinien aukotukset on tehty ikkuna- ja ovityökaluilla. Aukotukset on tehty tyhjinä aukkoina ja ne on mallinnettu seinäleikkauksen osalta suorakulmaisina, eli reunojen viistouksia ei ole mallinnettu. Aukkojen leveydet on viistotuissa aukoissa mitattu ulkoseinän puoleisen aukon koon mukaisiksi. Aukkojen korot on mitattu julkisivukuvista ja niissä näkymättömien aukkojen osalta korot on otettu pohjan mittaustuloksista. Umpimuuratut aukot tullaan merkitsemään valokuvien perusteella pohjakuvaan suunnittelun edetessä. KUVA 3D-MALLISTA

7 Pilarit Pilarit on mallinnettu seinätyökalulla, jotta pilarien muodot on saatu mallinnettua mittaustulosten mukaisesti. Pilarien yläreunan korko on joko välipohjan alareunan korko tai kannateltavan palkin alareunan korko. Palkit Palkit on mallinnettu palkkityökalulla. Palkit on mallinnettu suorakulmaisina siten, että mittaustiedoston alin korko on merkitty palkin alapinnan koroksi. Jos palkit halutaan mallintaa alapinnaltaan vastaamaan todellista tilannetta tarvitaan lisämittauksia. Inventointivihkossa on esitetty valokuvia tehtaan palkeista, joissa näytetään esimerkkejä palkkien monimuotoisuudesta. Tilojen vapaat korkeudet on vielä tarkistettava tilakohtaisesti tehdaskäynnillä ja/ tai tarkistusmittauksilla. Epäselviä palkkien korkotietoja tai alakattojen takia puuttuvia palkkitietoja ei ole erikseen merkitty mallipohjaan koska asia koskee koko tehtaan aluetta. Kantavat väliseinät Kantavat väliseinät on mallinnettu seinätyökalulla. Kaikilta osin ei tarkemittaustiedostojen pohjalta pystytä varmasti toteamaan, että onko tietty seinä kantava vai ei. Nämä seinät on merkitty mallipohjaan pilvimerkinnällä ja näiden tyyppi tulee vielä tarkistaa tehdaskäynnillä. KUVA 3D-MALLISTA

8 Kantavien väliseinien aukotus Kantavien väliseinien kaikkia aukkoja ei ole vielä mallinnettu. Aukotusta tarkennetaan suunnittelun edetessä. Kevyet väliseinät Kevyet väliseinät on mallinnettu seinätyökalulla. Kaikilta osin ei tarkemittaustiedostojen pohjalta pystytä varmasti toteamaan, että onko tietty seinä kantava vai ei. Nämä seinät on merkitty mallipohjaan pilvimerkinnällä ja näiden tyyppi tulee vielä tarkistaa tehdaskäynnillä. Portaat Olevia portaita ei ole mallinnettu. Välipohjiin on mallinnettu portaiden aukot. Portaat mallinnetaan tarpeellisilta osin luonnossuunnittelun yhteydessä. Välipohjat Välipohjat on mallinnettu laattatyökalulla. Välipohjien koroksi on jokaisessa kerroksessa valittu tietty keskiarvo tarkemittaustulosten pohjalta. Valittu arvo ja välipohjien pintojen vaihteluväli on ilmoitettu mallipohjassa. Merkittävästi valitusta arvosta poikkeavat välipohjat on mallinnettu oikeaan korkoonsa. Välipohjien pyöreitä aukkoja, jotka on tehty paperitehtaan koneita varten, ei ole mallinnettu. Ne mallinnetaan tarpeellisilta osin luonnossuunnittelun yhteydessä. KUVA 3D-MALLISTA

9 Yläpohjat/ Vesikatot Yläpohjat ja vesikatot on mallinnettu kattotyökalulla. Tasakatot on mallinnettu tasaisina levyinä ilman kallistuksia. Alapinnan korkona on käytetty alapuolisen tilan kattokorkoa. Viistot katonosat on mallinnettu yläosaltaan julkisivu- ja kuvien pohjalta oikeisiin kulmiin ja korkeuksiin. Viistojen katonosien alle ei ole mallinnettu rakenteita ym., koska niistä ei ole käytettävissä tarvittavaa mittatietoa Seinien ja kattojen liitokset on mallinnettu luonnostarkkuuteen, eli esim. räystäspeltejä ym. ei ole mallinnettu, vaan viistot lappeet on tehty noin 100 mm paksuina levyinä. Tasakatot on mallinnettu yläpinnaltaan seinän yläpinnan korkoon. Kattoikkunoita ja vesikaton laitteita ei ole mallinnettu. Maasto VPT:n ympäröivää maastoa ei ole vielä mallinnettu. Maastoa tarkennetaan suunnittelun edetessä. Mika Koskela Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy KUVA 3D-MALLISTA

10 1 844,5 m ,5 m 2 833,0 m 2 364,5 m 2 108,0 m ,5 m 2 54,5 m 2 124,5 m 2 256,0 m 2 239,0 m 2 285,0 m 2 922,0 m 2 154,5 m 2 38,5 m 2 PINTA-ALAT EIVÄT TARKKOJA! 1 064,5 m 2 637,0 m 2 LATTIAPINNAN PERUSKOROKSI VALITTU (VAIHTELUVÄLI n. +85, ,780 Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. 1. KERROS 1: JYVÄSKYLÄN KANGAS - VANHA 1:750 PAPERITEHDAS

11 - MAHDOLLISESTI PURETTAVIA TILOJA EI MALLINNETA TARKEMMIN ENNENKUIN NIIDEN SÄILYMISESTÄ TEHDÄÄN PÄÄTÖKSIÄ (PALKIT YM. VAIN MITTAUSTULOSTEN POHJALTA) - PALKKIEN KOOT JA KORKEUDET EIVÄT VARMOJA, EI RIITTÄVIÄ MITTATIETOJA - TT-LAATTOJEN VINOUTTA EI MALLINNETTU, EI RIITTÄVIÄ MITTATIETOJA - MAHDOLLISESTI PURETTAVIA TILOJA EI MALLINNETA TARKEMMIN ENNENKUIN NIIDEN SÄILYMISESTÄ TEHDÄÄN PÄÄTÖKSIÄ (PALKIT YM. VAIN MITTAUSTULOSTEN POHJALTA) - MAHDOLLISESTI PURETTAVIA TILOJA EI MALLINNETA TARKEMMIN ENNENKUIN NIIDEN SÄILYMISESTÄ TEHDÄÄN PÄÄTÖKSIÄ (PALKIT YM. VAIN MITTAUSTULOSTEN POHJALTA) ALUEEN GEOMETRIA EPÄSELVÄ SEINÄTYYPIT ALUELLA EPÄSELVIÄ - MAHDOLLISESTI PURETTAVIA TILOJA EI MALLINNETA TARKEMMIN ENNENKUIN NIIDEN SÄILYMISESTÄ TEHDÄÄN PÄÄTÖKSIÄ (PALKIT YM. VAIN MITTAUSTULOSTEN POHJALTA) GEOMETRIA JA/TAI MATERIAALI EPÄSELVÄ LATTIAPINNAN PERUSKOROKSI VALITTU (VAIHTELUVÄLI n. +85, ,780 Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. 1. KERROS 1: JYVÄSKYLÄN KANGAS - VANHA 1:750 PAPERITEHDAS

12 366,0 m 2 419,0 m ,0 m ,5 m 2 965,0 m 2 54,0 m 2 90,5 m 2 319,5 m 2 69,0 m ,0 m 2 351,0 m 2 PINTA-ALAT EIVÄT TARKKOJA! 555,5 m 2 888,5 m 2 634,0 m 2 LATTIAPINNAN PERUSKOROKSI VALITTU (VAIHTELUVÄLI n. +90, ,190 Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. 2. KERROS 1: JYVÄSKYLÄN KANGAS - VANHA 1:750 PAPERITEHDAS

13 - MAHDOLLISESTI PURETTAVIA TILOJA EI MALLINNETA TARKEMMIN ENNENKUIN NIIDEN SÄILYMISESTÄ TEHDÄÄN PÄÄTÖKSIÄ (PALKIT YM. VAIN MITTAUSTULOSTEN POHJALTA) - PALKKIEN KOOT JA KORKEUDET EIVÄT VARMOJA, EI RIITTÄVIÄ MITTATIETOJA - TT-LAATTOJEN VINOUTTA EI MALLINNETTU, EI RIITTÄVIÄ MITTATIETOJA SEINÄTYYPIT ALUELLA EPÄSELVIÄ - MAHDOLLISESTI PURETTAVIA TILOJA EI MALLINNETA TARKEMMIN ENNENKUIN NIIDEN SÄILYMISESTÄ TEHDÄÄN PÄÄTÖKSIÄ (PALKIT YM. VAIN MITTAUSTULOSTEN POHJALTA) SEINÄTYYPIT ALUELLA EPÄSELVIÄ OVATKO KANTAVIA SEINIÄ? ONKO IKKUNAN EDESSÄ PALKIT? TÄSSÄ MATALA, LUISKAN ALAREUNA OVATKO KANTAVIA SEINIÄ? TÄSSÄ PORRAS ALAKERTAAN. SEINÄTYYPIT ALUELLA EPÄSELVIÄ SEINÄTYYPIT ALUELLA EPÄSELVIÄ - MAHDOLLISESTI PURETTAVIA TILOJA EI MALLINNETA TARKEMMIN ENNENKUIN NIIDEN SÄILYMISESTÄ TEHDÄÄN PÄÄTÖKSIÄ (PALKIT YM. VAIN MITTAUSTULOSTEN POHJALTA) GEOMETRIA JA/TAI MATERIAALI EPÄSELVÄ LATTIAPINNAN PERUSKOROKSI VALITTU (VAIHTELUVÄLI n. +90, ,190 Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. 2. KERROS 1: JYVÄSKYLÄN KANGAS - VANHA 1:750 PAPERITEHDAS

14 208,5 m ,0 m 2 965,0 m ,5 m 2 89,5 m 2 70,0 m 2 322,0 m 2 889,0 m 2 PINTA-ALAT EIVÄT TARKKOJA! 634,0 m 2 LATTIAPINNAN PERUSKOROKSI VALITTU (VAIHTELUVÄLI n. +95, ,070 Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. 3. KERROS 1: JYVÄSKYLÄN KANGAS - VANHA 1:750 PAPERITEHDAS

15 - MAHDOLLISESTI PURETTAVIA TILOJA EI MALLINNETA TARKEMMIN ENNENKUIN NIIDEN SÄILYMISESTÄ TEHDÄÄN PÄÄTÖKSIÄ (PALKIT YM. VAIN MITTAUSTULOSTEN POHJALTA) - MAHDOLLISESTI PURETTAVIA TILOJA EI MALLINNETA TARKEMMIN ENNENKUIN NIIDEN SÄILYMISESTÄ TEHDÄÄN PÄÄTÖKSIÄ (PALKIT YM. VAIN MITTAUSTULOSTEN POHJALTA) GEOMETRIA JA/TAI MATERIAALI EPÄSELVÄ LATTIAPINNAN PERUSKOROKSI VALITTU (VAIHTELUVÄLI n. +95, ,070 Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. 3. KERROS 1: JYVÄSKYLÄN KANGAS - VANHA 1:750 PAPERITEHDAS

16 - ONKO KÄYTETTÄVÄÄ A, VAI ONKO VESI ONGELMA? ILA 00,5 m ,0 m 2 200,5 m ,0 m 2 PINTA-ALAT EIVÄT TARKKOJA! PINTA-ALAT EIVÄT TARKKOJA! Oy. 1: KELLARIKERROS 1:750 Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy JYVÄSKYLÄN KANGAS - VANHA PAPERITEHDAS

17 A B G F A A J I H B B C C D D E E J I H G F A rkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. Leikkaussijainti 1:2000 B LEIKKAUKSET 1:500

18 D C G F A A H J I B B C C D D E E J I H G F C rkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. Leikkaussijainti 1:2000 D Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. LEIKKAUS A, LEIKKAUS B, LEIKKAUS C, LEIKKAUS D 1: Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. LEIKKAUS LEIKKAUKSET A, LEIKKAUS 1:500 B, 710 LEIKKAUS JYVÄSKYLÄN C, LEIKKAUS KANGAS - VANHA D 1:500 PAPERITEHDAS

19 F G F A A J I H B B C C D D E E J I H G F E E rkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. Leikkaussijainti 1:2000 F LEIKKAUKSET 1:500

20 G F A A H J I B B C C D D E E J I H G F H G G rkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. Leikkaussijainti 1:2000 H Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. LEIKKAUS H, LEIKKAUS G, LEIKKAUS F, LEIKKAUS E 1: Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. LEIKKAUKSET 1:500 LEIKKAUS H, LEIKKAUS G, LEIKKAUS F, LEIKKAUS E 1:

21 G F A A J I H B B C C D D E E J I H G F J I I rkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. Leikkaussijainti 1:2000 J LEIKKAUKSET 1:500

22 6 6 Julkisivu länsi v , 6 ves , ke Julkisivu itä +96, ke 1 k 3 +91,0 3 2.ke ,7 2 1.ke ,5 1 kell JULKISIVUT 1: ve k 2

23 Julkisivu pohjoinen Tekijänoikeus - Copyright Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. Julkisivu 1 etelä 2 JS LÄNSI, JS ETELÄ, JS ITÄ, JS POHJOINEN 1: JULKISIVUT 1:

24 Julkisivu pohjoinen Julkisivu etelä JULKISIVUT

25 Julkisivu länsi Julkisivu itä JULKISIVUT

ArchiCAD-tuotemalliohje

ArchiCAD-tuotemalliohje ArchiMAD-lehden liite syksy 2003 ArchiCAD-tuotemalliohje 1 TUOTEMALLINTAMISEN PERIAATTEET... 2 1.1 Mikä on tuotemalli ja tuotemallintaminen?... 2 1.2 Erilaisten mallinnusohjeiden hierarkia... 2 1.3 Ohjeen

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat 10.6.2008 ArchiCAD 12 ALK. - 1 Pikaopas 1 Miten liikkeelle? 1.1 Pikaoppaan tavoite Pikaopas on tarkoitettu ensimmäiseksi tutustumisretkeksi ArchiCADin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tässä vihkossa

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 28.2.2011 ArchiCAD 14 YS. - 1 -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 18.8.2011 ArchiCAD 15 YS. - 1 tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

YLEISTÄ: Sisältö. LIITTEET: Prosessikuvaukset: Liite 1: Alakattosuunnittleu Liite 2: TATE-reikävaraukset Liite 3: Rakennemallin valmiusaste

YLEISTÄ: Sisältö. LIITTEET: Prosessikuvaukset: Liite 1: Alakattosuunnittleu Liite 2: TATE-reikävaraukset Liite 3: Rakennemallin valmiusaste YLEISTÄ: Tämän dokumentin ohjeistus perustuu Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 pohjaiseen suunnitteluprosessiin. Ohjeistus tukeutuu Lean Construction periaatteisiin tehdä asioita paremmin, tehdä niitä

Lisätiedot

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet

AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ suunnitteluperusteet AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - suunnitteluperusteet Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Copyright: Kustantaja: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari Valkama

Lisätiedot

Revit Architecture 2013 perusteet

Revit Architecture 2013 perusteet opetusmateriaali Tietoa materiaalista Autodesk Revit Architecture 2013 perusteet Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A 00810 Helsinki Puh. (09) 4785 400, faksi (09) 4785 4500 www.futurecad.fi Kopiointilupa

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin uudet asiat on

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin uudet asiat on 23.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Vanhojen ArchiCAD-projektien siirto ArchiCAD 18:aan Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA NIKO PALONEN KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA KUNTOARVIO JA KORJAUSEHDOTUKSET 16.10.2014 KUNTOARVIOSTA Henkilö xxx otti allekirjoittaneeseen yhteyttä koskien vanhan, vuonna 1956 rakennetun, pystyrunkoisen

Lisätiedot

ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien

ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien 30.7.2013 ArchiCAD 17 UO. - 1 ArchiCAD 17:n uudet ominaisuudet ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien mallinnusta

Lisätiedot

Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas

Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas Ohje rakennusosien välisten liitosten viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaan 27.4.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tämä opas käsittelee rakennusosien välisiä

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

Rakennustekninen kuntoarvio

Rakennustekninen kuntoarvio KUNTOARVIO 16.5.2009 Rakennustekninen kuntoarvio Terveysasema Ruukki Tilaaja: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL 25 92101 Raahe KUNTOARVIO 1 (18) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAR10.1 Harjoituskirja

HAR10.1 Harjoituskirja 2007-01-01 ArchiCAD 10 KM.-1.1 Harjoituskirja Tämä harjoituskirja on M.A.Din 4-päiväisen ArchiCAD-peruskurssin opiskelumateriaali. Sen tavoitteena on palauttaa mieleen kurssilla käsiteltyjä asioita. Kirjan

Lisätiedot

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174)

Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Runkorakenteet 1 Elementtitunnukset... 4 2 Suositusjännevälit... 6 3 Perustukset ja väestönsuojat... 17 Paalut... 17 Sokkelielementit... 18 Väestönsuojaelementit...

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

KANKAAN ALUE 17 ERKKI JAALA JYKES KIINTEISTÖT OY PEKKA SALOMAA FIMPEC OY RISTO OIKARINEN ARKKITEHTITOIMISTO RISTO OIKARINEN OY TOIMISTORAKENNUS

KANKAAN ALUE 17 ERKKI JAALA JYKES KIINTEISTÖT OY PEKKA SALOMAA FIMPEC OY RISTO OIKARINEN ARKKITEHTITOIMISTO RISTO OIKARINEN OY TOIMISTORAKENNUS Rakennus 10 VANHA TOIMISTOTALO VALKOINEN TALO Konttorirakennus, Valkoinen talo Valkoinen talo on arkkitehtuuriltaan pelkistettyä ja funktionalistisuutta korostava rapattu tiili- /betonirunkoinen rakennus,

Lisätiedot

5. ASUINTALOJEN SIPOREX-VAIPPATYYPPEJÄ

5. ASUINTALOJEN SIPOREX-VAIPPATYYPPEJÄ D 5. ASUINTALOJEN SIPOREX-VAIPPATYYPPEJÄ 5.1 Yleistä Siporexia on käytetty pien-, rivi- ja kerrostalojen ulkovaipan ja rungon materiaalina koko tuotteen olemassaolon ajan. Jo 40- ja 50-luvulla siporex

Lisätiedot

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE

JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE Helsingissä 02.02.2005 JORVIN SAIRAALA - CAD-SUUNNITTELUOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...1 2. KÄYTETTÄVÄT CAD- OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET...2 3. ORIGOT JA KOORDINAATISTOT...3

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

BERGHEAT MITOITUSOHJELMA (v. 46.509) Ohjelma mitoittaa lämpöpumpun teholuokan ja maakeruupiirin sekä porakaivon. Lataa BERGHEAT46 laskenohjelma täältä

BERGHEAT MITOITUSOHJELMA (v. 46.509) Ohjelma mitoittaa lämpöpumpun teholuokan ja maakeruupiirin sekä porakaivon. Lataa BERGHEAT46 laskenohjelma täältä BERGHEAT MITOITUSOHJELMA (v. 46.509) Ohjelma mitoittaa lämpöpumpun teholuokan ja maakeruupiirin sekä porakaivon. Lataa BERGHEAT46 laskenohjelma täältä Ohjelma on tarkoitettu auttamaan maalämmitystä hankkivaa

Lisätiedot

ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio

ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio 6.2.2013 ArchiCAD 16 KO. - 1 Energia-analyysi ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio tarjoaa suoraviivaisen lähestymistavan dynaamiseen energiankulutuslaskentaan kaikenkokoisissa projekteissa.

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot