PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet"

Transkriptio

1 Osa

2 1 (23) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Sami Luoma Mallinnusohjeen perusohjeet Luonnosversio

3 2 (23) SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TEKNINEN ESITTÄVÄ Mallinnustarkkuus ja mallin eheys Esittävän havainnollistamisen käyttötapauksia HANKEEN ERI VAIHEISSA Lähtötietomalli Tekninen havainnollistaminen Esittävä havainnollistaminen Esi- ja yleissuunnittelu Tekninen havainnollistaminen Esittävä havainnollistaminen Tie-, rata- ja rakennussuunnittelu Tekninen havainnollistaminen Esittävä havainnollistaminen Rakentaminen Tekninen havainnollistaminen Esittävä havainnollistaminen Ylläpito Liite 1 Liite-esimerkki... 23

4 3 (23) 1 YLEISTÄ Havainnollistaminen on yksi tietomallien käyttötarkoitus, jota käytetään erityisesti suunnitteluprosessin aikana. Havainnollistamista käytetään eri ratkaisujen analysointiin ja vertailuun. Havainnollistaminen voidaan jakaa kahteen osaan; tekninen havainnollistaminen ja esittävä havainnollistaminen. Teknisellä havainnollistamisella tarkoitetaan tietomallien visuaalista ulkoasua, jonka avulla mallin eri rakenneosat voidaan erottaa silmämääräisesti toisistaan. Teknisessä havainnollistamisessa esimerkiksi värit kuvaavat erilaisia järjestelmiä todellisten materiaalien sijasta. Teknisen havainnollistamisen laatuvaatimukset ovat esittävää havainnollistamista alemmat. Tekninen havainnollistaminen toimii kommunikaatiovälineenä suunnitteluryhmälle, tilaajalle, hankkeen johdolle ja työmaalle. Esittävä havainnollistaminen sisältää suunnittelijan näkemyksen hankkeesta ja sen suunnitteluratkaisuista ja on usein valokuvamainen. Esittävää havainnollistamista tehdään esimerkiksi hankkeiden yleisötilaisuuksiin ja median käyttöön ja sen laatuvaatimukset ovat usein hyvin korkealla. Tämä ohje ei ota kantaa esittävän havainnollistamisen laatuvaatimuksiin, niihin liittyvien tehtävien laajuus ja tarkkuus määritellään erikseen hankkeen tarjouksessa ja sopimuksessa. Tietomallintaminen tuottaa kolmiulotteista tietosisältöä havainnollistamisen lähtökohdaksi. Kuva 1.1 tekninen havainnollistaminen Kuva 1.2 esittävä havainnollistaminen

5 4 (23) 2 TEKNINEN Teknisellä havainnollistamisella tarkoitetaan tietomallien rakennusosien, objektien ja tasojen visuaalista ulkoasua. Lähtökohtaisesti inframallien mallinnusosat voidaan tunnistaa geometrisen muodon perusteella. Tämän lisäksi muita havainnollistamistapoja ovat väri, läpinäkyvyys, värin kylläisyys/tummuus, rasteri, ominaisuustieto, taso, objektikoodi sekä symboliikka (numerot, kirjaimet, merkit). On tavoitteen mukaista, että inframalleista voidaan erottaa visuaalisesti toisistaan: kohdealueen nykytila suunniteltu tilanne ja sen eri rakenneosat purettavat kohteet toteutunut tilanne, sekä epävarma tieto. Teknisessä havainnollistamisessa eri järjestelmiä ja rakennusosia (mallinnusosia) kuvataan niille määrätyillä väreillä. Näin havaitsijan on helppo tunnistaa heti mistä mallinnusosasta on kyse, onko se nykyinen, suunniteltu vai jo toteutettu. Tässä ohjeessa on kuvattu värisävyt, joita käytetään eri mallinnusosien pintojen esitystapana inframalleissa (mikäli tarkempaa ohjeistusta ei ole). Teknisen havainnollistamisen tavoitteena on auttaa saamaan kokonaiskuva hankkeesta ja luomaan yhtenäinen toimintamalli eri hankkeiden ja toimijoiden välillä. Tietosisältö ja sen esitystapa (geometrinen muoto) määräytyvät ensisijaisesti muiden ohjeiden perusteella, kuten Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje ja tulevat ohjeet: 4: Rakennemallit; Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet, 5: Rakennemallit; Järjestelmät, 6: Rakennemallit; Rakennustekniset rakennusosat (www.infrabim.fi ) Inframalleissa käytetään suunnitelma- ja toteumatiedon osalta havainnollisuuden vuoksi voimakkaita ja tunnistettavia värejä. Nykytilaa kuvaavat kohteet kuvataan mallinnusosion mukaisilla, mutta vaaleammilla värisävyillä. Havainnollistamisessa käytettävät värit on määritelty Infra 2006 rakennusosanimikkeistön mukaisille mallinnusosille Taulukossa 2.1. Taulukossa kuvatut värit on esitystapa pinnoille. Kaikki taiteviivat ovat väriltään punaisia. Mallinnusosion lisäksi väliaikaiset rakenteet, purettavat kohteet, toteumatieto, liittyvät hankkeet sekä epävarma tieto esitetään omalla, tunnistettavalla värisävyllä. Teknisessä havainnollistamisessa eri järjestelmiä ja rakennusosia (mallinnusosia) kuvataan niille määrätyillä väreillä. Käytettävät värit on esitetty taulukossa 2.1. Ohje Suunnitelma- ja toteumatiedon osalta käytetään voimakkaita ja kirkkaita värejä. Nykytilaa kuvaavat kohteet kuvataan mallinnusosion mukaisilla, mutta vaaleammilla värisävyillä.

6 5 (23) Väliaikaiset rakenteet, purettavat kohteet sekä toteumatieto esitetään omalla, tunnistettavalla värisävyllä. Käytettävät värisävyt on esitetty taulukossa 2.1. Epävarma tieto on havainnollistettava tietomallissa. Ohje Epävarma tieto voidaan esittää mallissa läpinäkyvyydellä. Ohje Kaikki taiteviivat ovat väriltään punaisia. Esimerkki Esimerkiksi vesijohto esitetään tietomallissa sinisellä (3100, Vesihuollon järjestelmät, Vesijohto, Suunniteltu, Väri: vaaleansininen). Jos vesijohdon korkotieto tai muu tarkkuustieto on epävarma, esitetään se sinisellä värisävyllä ja epävarmaa tietoa asetetaan merkitsemään värisävyn läpinäkyvyys 50 %. Vastaavasti olemassa oleva vesijohto esitetään lähtötietomallissa vaaleansinisellä. Mallinnusosan geometrinen muoto sekä tarkentavat meta- ja ominaisuustiedot määritetään muiden ohjeiden perusteella. Kuva 2.1 Kuvassa olevan kadun suunnitellut hulevesijohdot on esitetty vihreällä. Olemassa olevat hulevesijohdot on esitetty vaalealla vihreällä ja purettavat johdot violetin sävyllä. Läpinäkyvyydellä on esitetty johdon korko- tai tarkkuustason epävarmuutta.

7 6 (23) Kuva 2.2 tekninen havainnollistaminen värein Kuva 2.3 tekninen havainnollistaminen harmaan sävyillä

8 7 (23) Taulukko 2.1 Infran yhdistelmämallissa käytettävät mallinnusosien värit Littera Selite Tarkenne Nykytila Väri Suunniteltu 1000 Maa- pohja ja kalliorakenteet vaaleanharmaa harmaa 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat vaaleanharmaa harmaa 1200 Pilantuneet maat ja rakenteet vaaleanharmaa harmaa 1300 Perustusrakenteet vaaleanharmaa harmaa 1400 Pohjarakenteet vaaleanharmaa harmaa 1500 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet vaaleanharmaa harmaa 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot vaaleanharmaa harmaa 1700 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit vaaleanharmaa harmaa 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt vaaleanharmaa harmaa 2000 Päällys- ja pintarakenteet vaaleanruskea ruskea Päällysrakenteen osat ja radan 2100 alusrakennekerrokset vaaleanpunainen punainen 2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset harmaa musta 2300 Kasvillisuusrakenteet vaaleanvihreä vihreä 2400 Ratojen päällysrakenteet vaaleanruskea ruskea 3100 Vesihuollon järjestelmät Vesijohto vaaleansininen sininen 3100 Vesihuollon järjestelmät Sadevesi vaaleanvihreä vihreä 3100 Vesihuollon järjestelmät Jätevesi vaaleanpunainen punainen Turvallisuus, rakenteet ja 3200 opastusjärjestelmät harmaa musta 3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Sähköjohdot ja -kaapelit vaaleankeltainen keltainen 3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Tietoliikennekaapelit vaaleanvihreä vihreä 3400 Lämmön ja kaasunsiirtojärjestelmät vaalea magenta magenta 4000 Rakennustekniset rakennusosat Sillat, taitorakenteet, rakennukset vaaleansinen sininen Taiteviivat - punainen Väliaikaiset rakenteet - vaaleanpunainen Purettavat kohteet - violetti Toteuma (AsBuilt) - oranssi Epävarma tieto Korkotieto tai muu tarkkuustaso epävarma. Tilavaraus tai keskeneräinen suunnitelmatieto. Esim. Läpinäkyvyys 50% Esim. Läpinäkyvyys 50%

9 8 (23) 3 ESITTÄVÄ Esittävä havainnollistaminen on monimutkaisten ja teknisten lähtötietojen havainnollistamista katselijalle helposti ymmärrettävässä muodossa. Tavoitteena on hyödyntää havainnollistavaa kuva- ja videomateriaalia kommunikoinnin, ymmärtämisen, näkemisen ja asioiden selventämisen apuvälineenä. (Junnonen 2009) Esittävän havainnollistamisen tavoitteena on havainnollistaa kohde mahdollisimman todenmukaisena. Etenkin virtuaalimalli-tekniikka on luotettava tapa, sillä se perustuu tarkasti käytettävissä olevaan tietoon eikä vääristä olemassa olevia tai suunniteltuja rakenteita. Se myös mahdollistaa kohteen vapaan tarkastelun eri puolilta, jolloin myös hankkeen negatiiviset puolet tulevat esiin ja havainnollistaminen on neutraalia ja luotettavaa. Kuva 3.1 Esittävän havainnollistamisen tavoitteena on havainnollistaa kohde mahdollisimman todenmukaisena. Aivan kuten tekninen havainnollistaminen, esittävä havainnollistaminen perustuu tietokoneen avulla luotuun 3D-geometriaan, jonka lisäksi kohteelle määritetään materiaalien ja valaistuksen avulla myös oikeanlainen ulkonäkö. Materiaalien perusominaisuudet ovat väri, läpinäkyvyys, heijastavuus ja kiiltävyys. Oikeat luonnonmateriaalit ovat harvoin tasaisia väripintoja ja niiden tekstuurit määritellään visualisointiohjelmissa rasterikuvatiedostojen avulla. Nämä kuvatiedostot voivat olla esimerkiksi valokuvia materiaalien pinnoista, kuten rakennuksen julkisivusta. Myös valaistus pitää määrittää, jotta mallista näkyisi jotain katselijan silmiin. Yleensä infrahankkeiden havainnollistamismalleissa valaistus on melko yksinkertainen yhdistelmä hajavaloa ja auringon valoa. Kun mallin geometria, materiaalit ja valaistus ovat kunnossa, voidaan siitä tehdä havainnekuvia tai animaatioita.

10 9 (23) Kuva 3.2 Tunnelin käyttäjille tehty opetusvideo miten ongelmatilanteissa toimitaan. Esittävän havainnollistamisen pohjana on suotavaa käyttää suunnittelijan tuottamaa tietomallia. Tietomallit kuitenkin vaativat lisätöitä, jotta niistä saadaan korkeatasoisia esittäviä havainnollistamismalleja. Pelkästään esittävää havainnollistamista varten tehdyssä mallissa ei välttämättä ole muodon ja pintamateriaalitietojen lisäksi muuta tietosisältöä. Esittävä havainnollistaminen onkin kustannustehokkainta, mikäli mallinnus on osa suunnittelua. Kuva 3.3 Esittävässä havainnollistamisessa myös valaistus pitää määrittää, jotta mallista näkyisi jotain katselijan silmiin.

11 10 (23) 3.1 Mallinnustarkkuus ja mallin eheys Esittävän havainnollistamisen yksi tärkeimmistä tavoitteista on asioiden ymmärtäminen. Tämän takia esittävän havainnollistamisen ei aina tarvitse olla täysin realistinen vaan joskus rakenteita voidaan esittää myös luonnosmaisina. Esimerkiksi infrahankkeissa ei välttämättä ole tarpeen havainnollistaa rakennuksien ulkonäköä tarkasti, vaan ne voidaan havainnollistaa esimerkiksi harmaina massoina. Esittävän havainnollistamisen ei kuitenkaan ole tarkoitus vääristää totuutta vaan havainnollistaa kohde mahdollisimman todenmukaisesti. Kuva 3.4 Esittävän havainnollistamisen ei aina tarvitse olla täysin realistinen vaan joskus rakenteita voidaan esittää myös luonnosmaisina. 3.2 Esittävän havainnollistamisen käyttötapauksia Nykyaikaisessa infran suunnittelussa korostuvat yhä enemmän vuorovaikutus ja kommunikointi kun suunnitteluhankkeessa on mukana eri taustan omaavia asiantuntijoita, päättäjiä, virkamiehiä ja kansalaisia. Kaikkien osapuolien tulisi ymmärtää samalla tavalla se, mitä ollaan tekemässä, jotta toteutettavat ratkaisut olisivat hyviä ja toimivia. Esimerkiksi henkilö voi periaatteen vuoksi vastustaa jotain asiaa, jos hän ei sitä ymmärrä. Esittävä havainnollistaminen on tavalliselle ihmiselle melkein ainoa tapa saada oikeanlainen kuva suunnitellusta kohteesta. Harva ihminen ymmärtää tai osaa tulkita oikein teknisiä piirustuksia tai teknisesti havainnollistettua tietomallia. Esittävä havainnollistaminen antaa oikeanlaisen ja helposti ymmärrettävän kuvan kohteesta.

12 11 (23) Esittävä havainnollistaminen sopii myös hyvin hankkeiden markkinointiin, sillä se on näyttävää ja myyvää. Esittävän havainnollistamisen lopputuotteita, kuten havainnekuvia tai animaatioesityksiä voidaan esittää eri medioissa ja tapahtumissa. Sen avulla luodaan myös hankkeelle imagoa ja mielikuvia. Lisäksi esittävän havainnollistamisen avulla voidaan varmistaa hankeen tavoitteiden toteutuminen muun muassa ympäristöön sopimisen, turvallisuuden ja estetiikan osalta. Kuva 3.5 Teknistä tai esittävää havainnollistamista voidaan käyttää erilaisten simulointien pohjana. 4 HANKEEN ERI VAIHEISSA Havainnollistamisen keskeisiä etuja ovat: Eri suunnitelmavaihtoehtojen vertailun ja analysoinnin helpottuminen Eri osapuolten vuorovaikutuksen lisääminen Suunnitelman laadun optimointi Päätöksenteon helpottuminen Ristiriitojen ja/tai epäjatkuvuuskohtien havaitseminen On tavoitteen mukaista, että suunnitelman sisällölliset ratkaisut kuvataan tietomalleissa yhdenvertaisesti eri toimijoiden ja hankkeiden välillä. Tällöin mallin ulkoasu ei määritä sisällön laatua. Havainnollistaminen auttaa ymmärtämään suunnitelman sisällöllisiä ratkaisuja tuottamalla selkeämpää, ymmärrettävämpää ja laadukkaampaa tietoa suunnittelun tilanteesta. Kun ratkaisun kannalta keskeiset ominaisuudet kuvataan mallissa riittävän selkeäsi, havainnollistaminen toimii myös suunnittelun

13 12 (23) johtamisen ohjauksen ja päätöksenteon tukena. Havainnollistamisella voidaan palvella projektiryhmän ja käyttäjien lisäksi myös ulkopuolisia sidosryhmiä, kuten viranomaisia. 4.1 Lähtötietomalli Tekninen havainnollistaminen Lähtötietomalli koostetaan kerätystä lähtöaineistoista, kuten maastomallista, maaperämallista, rakenteista ja järjestelmistä sekä kartta ja paikkatietoaineistosta (InfraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet, osa 2: Lähtötietomalli). Lähtötietomalli toimii pohjana myöhempien vaiheiden suunnitelmille ja sitä täydennetään hankkeen edetessä esimerkiksi tarkentavilla mittauksilla. Erityisesti kaupunkialueella tapahtuvissa infrarakentamisen hankkeissa alueilla sijaitsee paljon yhdyskuntateknisiä laitteita ja perusrakenteita, kuten vesi-, viemäri-, tietoliikenne-, energiansiirto- ja katuverkkoon liittyviä laitteita, jotka tulee esittää lähtötietomallissa. Maanpinnan yläpuoliset rakenteet voidaan helposti kartoittaa maastomittauksilla, mutta tarkkuustasoltaan epävarmaksi muodostuvat yleensä maanpinnan alapuoliset rakenteet ja laitteet. Lähtötietomallissa teknisen havainnollistamisen tavoitteena on pystyä visuaalisesti erottamaan tarkka ja epätarkka tietosisältö. Lähtötietomallissa epävarma tieto on visuaalisesti erotettava tarkasta tietosisällöstä. Teknisessä havainnollistamisessa käytettävät värit on määritelty Infra 2006 rakennusosanimikkeistön mukaisille mallinnusosille Taulukossa 2.1. Ohje Lähtötietomallin värisävyinä käytetään suunnitelmatietoa vaaleampia värejä, jotta myöhemmässä vaiheessa voidaan helposti erottaa nykyiset rakenteet suunnitelma-aineistosta. Ohje Epävarma lähtötieto esitetään asettamalla tekniikkalajin mukainen värisävy 50 % läpinäkyvyydellä. Kuva 4.1 Lähtötietomallissa johtojen ja kaapeleiden epävarma korkotieto on esitetty läpinäkyvyydellä.

14 13 (23) Esittävä havainnollistaminen Lähtötietomalli vaiheessa myös esittävää havainnollistamista varten kerätään olemassa olevaa lähtötietoa ja inventoidaan kohteen ympäristöä esim. valo- tai videokuvaamalla. Näitä myöhemmin mm. havainnollistamismallissa käytettäviä tietoja voidaan visualisoinnin lisäksi hyödyntää esim. arkkitehtisuunnittelussa. Inventoitavia materiaaleja kerätään yleisimmin kaupunkiympäristöissä uloimmilta pinnoilta kuten katujen pintamateriaaleja, kasvillisuutta, rakennusten julkisivuja, liikennemerkkejä, yms. Maanalaisia tai muuten näkymättömiin jääviä pintoja ei yleensä esittävässä havainnollistamisessa käytetä. Lähtötietomalli vaiheessa on suositeltavaa kerätä lähtötietona valo- tai videokuva aineisto digitaalisena mahdollisimman tarkalla resoluutiolla jotta myöhemmin mm. havainnollistamismalliin lisättävät realistiset materiaalit voidaan jalostaa tarpeen vaatimaan optimaaliseen tarkkuuteen eikä lopputuotteen visuaalinen laatu poikkea tavoitellusta. Ohje Lähtötietomallissa realistisen näköisten materiaalien tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Kuva 4.1 Lähtötietomalli vaiheessa inventoidusta valokuva-aineistosta on tehty esittävää havainnollistamista teksturoimalla rakennukset, kadun pinta ja kasvillisuus. 4.2 Esi- ja yleissuunnittelu Tekninen havainnollistaminen Esi- ja yleissuunnitelmavaiheessa eri tekniikkalajimallit kootaan mallien teknisen laadunvarmistusprosessin jälkeen yhdistelmämalliksi. Yhdistelmämallin pohjana toimii hankkeen lähtötietomalli. Inframallien

15 14 (23) tarkkuustaso, tietosisältö ja sen esitystapa (geometrinen muoto) määräytyvät ensisijaisesti muiden ohjeiden perusteella. Esisuunnitteluvaiheessa tutkitaan hankkeen tarvetta sekä arvioidaan eri vaihtoehtoja maakuntaja yleiskaavatasolla. Yleissuunnitteluvaiheen tavoitteena on havainnollistaa miten suunnitelma sopii olemassa olevaan ympäristöön. Lisäksi arvioidaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia sekä kustannuksia. Esi- ja yleissuunnitteluvaiheessa teknisen havainnollistamisen tavoitteena on olemassa olevan tiedon visualisointi, mahdolliset nykyisten rakenteiden siirtotarpeet, hanketason yhteensovittaminen sekä esitettyjen ratkaisujen hyväksyttäminen. Kuva 4.2 Kuva tähän? Teknisessä havainnollistamisessa käytettävät värit on määritelty Infra 2006 rakennusosanimikkeistön mukaisille mallinnusosille Taulukossa 2.1. Myös purettaville rakenteille on esitetty oma, tunnistettava värisävy Esittävä havainnollistaminen Esi- ja yleissuunnitteluvaiheessa teknisen havainnollistamisen lisäksi myös esittävä havainnollistaminen on tärkeää. Esittävä havainnollistaminen konkretisoi ja auttaa ymmärtämään suunnitelmaratkaisut, helpottaa viestintää ja vuorovaikutusta sekä mahdollistaa päätöksenteon lähes realistisen visualisoinnin perusteella. Niitä hyödynnetään jo lähes poikkeuksetta kaikissa suurissa Infrahankkeissa esittely- ja asukastilaisuuksissa sekä mediaviestinnässä. Ajantasainen tekniikkalajeista koostettu yhdistelmämalli toimii myös esittävän havainnollistamisen lähtötietona. Geometriasta hyödynnetään visualisointi tuotoksessa vain näkyvät uloimmat pinnat ja niiden väri ja tasorakennetta hyödynnetään realistisempien materiaalien määrittelyssä, ns. Havainnollistamismalli sisältää mm. rakennepintojen tekstuureja, valoa, varjoja ja muita detaljeja, jotka tekevät mallista visuaalisesti mahdollisimman todellisuutta vastaavan. Ohje Visuaalinen tarkkuus on tapauskohtaista ja riippuu hanke- ja tilaajakohtaisista laatuvaatimuksista. Yleisesti esi- ja yleissuunnitteluvaiheen esittävän havainnollistamisen sisältö on yleispiirteisesti määriteltyä ja lopputuote kuvaa todellisuutta suuntaa-antavasti. Ohje Esittävässä havainnollistamisessa käytettävien materiaalien tulisi olla tuotosten käyttötarkoitukseen ja yleiseen käytettävyyteen soveltuvia.

16 15 (23) Kuva 4.5 Tampereen Rantaväylän Lyhyt tunneli vaihtoehto Kuva 4.6 Tampereen Rantaväylän Pitkä tunneli vaihtoehto Kuva 4.7 Tampereen Rantaväylän Pinta vaihtoehto

17 16 (23) 4.3 Tie-, rata- ja rakennussuunnittelu Tekninen havainnollistaminen Edellisten suunnitelmavaiheiden mallit sekä täydennetty lähtötietomalli toimivat tie- rata- ja rakennussuunnittelun lähtöaineistona. Inframallien tarkkuustaso, tietosisältö ja sen esitystapa (geometrinen muoto) määräytyvät ensisijaisesti muiden ohjeiden perusteella. Detaljisuunnittelussa keskitytään teknisiin ratkaisuihin ja rakennettavuuden varmistamiseen. Tie- rata- ja rakennussuunnitelmavaiheessa havainnollistamisen tavoitteena on tukea rakenteiden yhteensovittamista, hankkeen suunnitteluprosessin ohjausta sekä suunnittelutiimin johtamista. On tavoitteen mukaista, että inframalleissa voidaan detaljisuunnittelussa visuaalisesti erottaa nykytila suunnitelmasta, osoittaa epävarma tieto, väliaikaiset ja purettavat rakenteet sekä hankkeeseen mahdollisesti liittyvät muut hankkeet. Eri tekniikkalajien yhteensovittaminen tapahtuu objektien geometrisen muodon perusteella, jossa havainnollistaminen ja tiedon visualisointi tukee osaltaan eri suunnitelmavaihtoehtojen vertailua ja analysointia. Eri rakenneosat kuvataan niille määrätyin värein. Infran yhdistelmämallissa käytetään Infra 2006 rakennusosanimikkeistön mukaisia mallinnusosien värejä, jotka on kuvattu taulukossa 2.1. Nykytila erotetaan suunnitellusta Epävarma tieto esitetään läpinäkyvyydellä Väliaikaiset rakenteet esitetään yhdistelmämallissa vaaleanpunaisella värisävyllä. Purettavat rakenteet esitetään yhdistelmämallissa violetilla värisävyllä. Kuvia tähän Esittävä havainnollistaminen Tie-, rata- ja rakennussuunnitteluvaiheessa edellisten suunnitteluvaiheiden mallinnuksia ja niistä mahdollisesti tuotettuja visualisointeja hyödynnetään lähtöaineistona. Uusi tarkempi suunnitteluvaihe asettaa kuitenkin esittävälle havainnollistamiselle suuremmat laatuvaatimukset ja sisältöä kuvataan detaljitasolla huomattavissa määrin tarkemmin. Aivan kuten esi- ja yleissuunnitteluvaiheessakin teknisen havainnollistamisen lisäksi myös esittävä havainnollistaminen on tärkeää. Esittävä havainnollistaminen

18 17 (23) konkretisoi ja auttaa ymmärtämään suunnitelmaratkaisut, helpottaa vuorovaikutusta sekä mahdollistaa päätöksenteon lähes realistisen visualisoinnin perusteella. Ajantasainen tekniikkalajeista koostettu yhdistelmämalli toimii myös esittävän havainnollistamisen lähtötietona. Geometriasta hyödynnetään visualisointi tuotoksessa vain näkyvät uloimmat pinnat ja niiden väri ja tasorakennetta hyödynnetään realistisempien materiaalien määrittelyssä, ns. Havainnollistamismalli sisältää mm. rakennepintojen tekstuureja, valoa, varjoja ja muita detaljeja, jotka tekevät mallista visuaalisesti mahdollisimman todellisuutta vastaavan. Esittävän havainnollistamisen käyttötarkoituksia tie-, rata- ja rakennussuunnitteluvaiheessa ovat esimerkiksi suunnittelun aikana asukastilaisuuksissa esitettävät Virtuaalimallit, hankkeiden markkinointiaineiston kuva- ja animaatiotuotokset, vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailu, erityyppiset simuloinnit kuten 4d- ja 5d- sekä tilavarauksiin ja liikenteeseen liittyvät simuloinnit. Ohje Visuaalinen tarkkuus on tapauskohtaista ja riippuu hanke- ja tilaajakohtaisista laatuvaatimuksista. Yleisesti tie- rata- ja rakennussuunnitelmavaiheessa esittävän havainnollistamisen sisältö on detaljitasolla tarkemmin määriteltyä ja lopputuote kuvaa mahdollisimman paljon todellisuutta vastaavaa. Ohje Esittävässä havainnollistamisessa käytettävien materiaalien tulisi olla tuotosten käyttötarkoitukseen ja yleiseen käytettävyyteen soveltuvia. Kuva 4.8 Detaljisuunnittelussa keskitytään teknisiin ratkaisuihin.

19 18 (23) 4.4 Rakentaminen Tekninen havainnollistaminen Detaljisuunnittelun inframallit toimivat rakentamisen lähtöaineistona ja tuotannon ohjauksen tukena (sis. koneohjausmallit). Rakennusvaiheen aikana rakennussuunnittelussa luotu malli päivitetään vastaamaan rakennusaikaisia muutoksia. Päivitettyä mallia kutsutaan toteumamalliksi, joka myöhemmin luovutetaan ylläpidon käyttöön. Suunnitelmavaiheen inframalleja voidaan edelleen hyödyntää rakentamisen työturvallisuuden tukena, hankkeiden kokonaiskuvan hahmottamisessa ja työmaan perehdytyksissä sekä tarvittavien analyysien ja simulointien pohjana. Rakentamisen aikana havainnollistamista voidaan käyttää hankkeen etenemisen visuaaliseen seurantaan sekä toteumavertailuun, jolloin on tavoitteen mukaista että malleista voidaan erottaa nykytilan lisäksi suunnitelman mukaiset ja toteutuneet rakenneosat. Infran yhdistelmämallissa käytetään Infra 2006 rakennusosanimikkeistön mukaisia mallinnusosien värejä, jotka on kuvattu taulukossa 2.1. Toteutuneet rakenneosat havainnollistetaan mallissa oranssilla värisävyllä. Kuva 4.9 Toteutuneet rakenneosat havainnollistetaan toteumamallissa omalla, tunnistettavalla värisävyllä

20 19 (23) Esittävä havainnollistaminen Rakentamisen aikana esittävä havainnollistaminen on tärkeää ja sitä hyödynnetään mm. pelastusviranomaisten käyttämissä koulutusmateriaaleissa sekä työmaan aikaisten liikennejärjestelyiden ja valmistuvan kohteen käyttöönottoon liittyvissä opastusvideoissa tai infotauluissa. Esittävä havainnollistaminen konkretisoi ja auttaa ymmärtämään rakennettavan kohteen muutoksia lähitulevaisuudessa, helpottaa vuorovaikutusta sekä mahdollistaa päätöksenteon lähes realistisen visualisoinnin perusteella. Kuva 4.10 Rakentamisen aikaisia liikennejärjestelyitä on visualisoitu tunnelin käyttöönottovideossa. Kuva 4.11 Rakentamisen aikana tehty tunnelin käyttöön liittyvä video.

21 20 (23) Ohje Visuaalinen tarkkuus on tapauskohtaista ja riippuu hanke- ja tilaajakohtaisista laatuvaatimuksista. Yleisesti rakentamisen aikana esittävän havainnollistamisen sisältö on detaljitasolla tarkasti määriteltyä ja lopputuote kuvaa mahdollisimman paljon todellisuutta vastaavaa. Ohje Esittävässä havainnollistamisessa käytettävien materiaalien tulisi olla tuotosten käyttötarkoitukseen ja yleiseen käytettävyyteen soveltuvia. 4.5 Ylläpito Rakentamisen aikana toteumatiedolla täsmennetyt inframallit siirtyvät ylläpidon käyttöön. Infran ylläpitomalleja voidaan hyödyntää esimerkiksi huoltokirjasovelluksissa teknisten tietojen, dokumenttien, kunnossapidon eri tehtävien ja huoltohistorian hallintaan sekä seuraavien hankkeiden lähtötietomalleina. Ylläpitomallit toimivat nykytilan 3D tietovarastoina käyttöönoton ja ylläpidon tarpeisiin. Ylläpitomalleissa teknistä ja esittävää havainnollistamista voidaan käyttää käyttöönottokoulutuksen, testauksen, viestinnän ja viranomaistoiminnan tukena. Ylläpitomallit kuvaavat kohteen nykytilan tietosisältöä. Ylläpitomallien katselutoimintojen avulla voidaan esimerkiksi paikallistaa piilossa olevia huolto- ja korjausrakennuskohteita, kuten maanalaisia järjestelmiä. Kuva 4.12 Länsimetromallia on täsmennetty rakentamisen aikana toteumatiedolla.

22 21 (23) Rakentamisen aikana toteumatiedolle käytetty oma, tunnistettava värisävy muunnetaan kuvaamaan nykytilan mallinnusosia, joiden värit on määritelty Infra 2006 rakennusosanimikkeistön mukaisille mallinnusosille Taulukossa 2.1. Kuva 4.13 Toteutuneet rakenneosat havainnollistetaan toteumamallissa omalla, tunnistettavalla värisävyllä.

23 22 (23) Lähdeluettelo 1 Junnonen, Juha-Matti (toim.) Tietotekniikkaa hyödyntävä infrasuunnittelu. Helsinki. Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy. 2 Tekijät. Julkaisuvuosi. Lähteen nimi. Kustannuspaikka. Kustantaja 3 Verkkodokumentin nimi. Viittauspäivämäärä. URL, URN tai verkko-osoite 4

24 23 (23) LIITE 1 Lähtötietomalli liite-esimerkkinä LIITE 1 LIITE-ESIMERKKI Luonnosversio

Yleiset Inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset Inframallivaatimukset YIV 2015 1 (26) Yleiset Inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 10 Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen (yhdistelmämalli) Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA

INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA INFRAMALLI JA MALLINNUS HANKKEEN ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 1 YLEISTÄ INFRAHANKKEEN MALLINNUKSESTA Väylämalli ohjaa suunnittelua Infrahankkeessa väylämalli toimii pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille

Lisätiedot

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen PRE/Inframallin vaatimukset ja ohjeet, osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen 1 Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen SISÄLLYSLUETTELO Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen...

Lisätiedot

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan Harri Mäkelä ja Kalle Serén InfraFINBIM, AP2 työpaja, 27.1.2011 2011 DocId: 2494429CF4EB Tavoite Työn tavoitteena

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa Tiina Perttula Kehittämisen tasot Globaali Virasto ja ELY Oman toiminnan systemaattista kehittämistä Ohjeet (tekniset ja hankintatekniset) Viestintä

Lisätiedot

Infra-nimikkeistöjärjestelmä Jouko Kankainen Professori, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jouko.kankainen@hut.

Infra-nimikkeistöjärjestelmä Jouko Kankainen Professori, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jouko.kankainen@hut. Jouko Kankainen Professori, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jouko.kankainen@hut.fi Jani Kemppainen Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio jani.kemppainen@hut.fi

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson Tilkkuilijan värit Saana Karlsson Tilkkutöissä erivärisiä kangaspaloja ommellaan yhteen ja siten muodostetaan erilaisia kuvioita. Värien valinta vaikuttaa siihen miten suunnitellut kuviot tulevat tilkkutyössä

Lisätiedot

Mallinnus tekee kaupungista älykkään

Mallinnus tekee kaupungista älykkään Mallinnus tekee kaupungista älykkään Anssi Savisalo, kaupunkisuunnittelun toimialaryhmän pj KAUPUNKISUUNNITTELUN TOIMIALARYHMÄN VISIO Kaupunkisuunnittelun toimialaryhmä on kaupunkien teknisen mallinnuksen

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 Ari Purhonen kehittämisinsinööri Tekninen ja ympäristötoimi / Hallinto- ja kehittäminen

HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 Ari Purhonen kehittämisinsinööri Tekninen ja ympäristötoimi / Hallinto- ja kehittäminen Tavoitteena nykytilamalli - Saadaanko nykyisestä kantakartasta 3D-nykytilamalli ja mitkä ovat valmiudet tällä hetkellä? Mihin nykytilaa tarvitaan Espoossa? HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 kehittämisinsinööri

Lisätiedot

Mallipohjaisen hankkeen hyödyt

Mallipohjaisen hankkeen hyödyt Mallipohjaisen hankkeen hyödyt Tilaajan mietteitä 1.12.2015 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallinvaatimuksetja-ohjeet Osa INFRAMALLINLAADUNVARMISTUS 3.4.2013 1 (21) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje LUONNOS 2.11.2016 Liikenneviraston ohjeita xx/2016 Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje Liikenneviraston ohjeita xx/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy Mikä on digitaalinen suunnitelma Petri Niemi Finnmap Infra Oy Taustaa Julkaistu 25.2.2016 23.8.2016 DIGITAALISTEN PÄÄLLYSTEURAKOIDEN TYÖPAJA 2 Digitaalinen päällystyssuunnitelma 23.8.2016 DIGITAALISTEN

Lisätiedot

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri LCI-Päivä 2016 IPT/IPD? Integroitu projektitoimitus

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa DR2 uudistus ja SURAVAGE prosessi Nordiskt Vägforum 6.5.2014 Digiroad uudistuksen keskeiset tavoitteet Digiroad muodostaa Kansallisen pysäkkirekisterin

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Tutkimusraportti - tulokset

Tutkimusraportti - tulokset Department of Structural Engineering and Building Technology Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen (INPRO): Tutkimusraportti - tulokset INFRA 2010 loppuseminaari 5.11.2008 Ari-Pekka

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 25.11.2015 Suunnittelutilanne Aikataulu: rakennussuunnitelma valmis 28.2.2016 Tarkennettu suunnitelmia edellisen kokouksen perusteella Valmiusaste 30 %,

Lisätiedot

Valokuvamallinnuksen käyttö infrasuunnittelussa

Valokuvamallinnuksen käyttö infrasuunnittelussa Annika Westerholm Valokuvamallinnuksen käyttö infrasuunnittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 31.8.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Annika

Lisätiedot

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet 1 Maankäyttösopimuksen tarpeellisuus Mikäli ensimmäinen asemakaava tai kaavamuutos laaditaan alueelle, jolla sijaitsee yksityisen omistamaa maata, tulee aina selvittää

Lisätiedot

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät Alueellinen tietomalli case Inkilänportti Novapoint-käyttäjäpäivät 25.4.2012 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä Yhtiön palvelut keskittyvät infra-,

Lisätiedot

Työkoneohjauksen perusteet

Työkoneohjauksen perusteet Työkoneohjauksen perusteet TIETOMALLIRAKENTAMINEN NOVATRON - TUOTTEILLA Petteri Palviainen Petteri 19.4.2016 13.6.2016 Palviainen Infrarakentamisen työkoneautomaatio Työkoneet varustetaan koneohjausjärjestelmillä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Lisätiedot

Koordinointimallit Infra-hankkeissa

Koordinointimallit Infra-hankkeissa Koordinointimallit Infra-hankkeissa Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 22.10.2009 Virtuaalimallien sovellutukset Suunnitelmien esittelymallit Virtuaalimallit Animaatiovideot, havainnekuvat Internet

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Kuvat ja viittomat -taulusto

Evantia 360 Junior Kuvat ja viittomat -taulusto Evantia 360 Junior Kuvat ja viittomat -taulusto Evantia360 Junior Kuvat ja viittomat -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

HANKKEEN NIMI LÄHTÖAINEISTOLUETTELO Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / N2000 (esimerkki)

HANKKEEN NIMI LÄHTÖAINEISTOLUETTELO Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / N2000 (esimerkki) Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / (esimerkki) A A1 A11 Maastomalli Maastomalli Perusmittaukset A11-1 Maastomalli Seppo Suunnittelija ELY-keskus Henkilö X Maastomalli.gt USB-muistilla.

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata Infra FINBIM Pilottipäivä 9 Pisararata 6.2.2014 Pisararata: - Helsingin keskustan alle suunniteltava lähijunien kaupunkiratalenkki - Kolme asemaa: Töölö, Keskusta, Hakaniemi - Rata- ja rakentamissuunnittelu

Lisätiedot

VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014

VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014 VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014 SEINÄJOKI SEINÄJOESTA TIETOA Seinäjoki sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Tampereelle matkaa n.175 km, Vaasaan n. 80km, Jyväskylään n. 200km. V.2013 ylittyi 60 000 asukkaan

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet

IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet Aiheet tänään Värit käyttöliittymäsuunnittelussa Kuvakkeiden suunnittelu Värit käyttöliittymässä Of all design elements, color most exemplifies the

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Tuotemallipohjainen suunnittelu- toteutusylläpitoprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Rakennusteollisuus RT ry / 23.9.2002 Rakentamisen nykypäivä

Lisätiedot

Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen

Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen Markku Pienimäki Finnmap Infra Oy Finnmap Infra Finnmap Infra Oy on yksityinen infrastruktuurin

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Kaupunkimallintaminen Espoossa 2016 Tapani Honkanen

Kaupunkimallintaminen Espoossa 2016 Tapani Honkanen Kaupunkimallintaminen Espoossa 2016 Tapani Honkanen 4.2.2016 Viimeaikaisia mallinnuksia CityPlanner Online on selaimella (WebGL)käytettävä 3D-visualisointipalvelu ja vuorovaikutustyökalu. Leppävaarasta

Lisätiedot

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja

Lisätiedot

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie A-INSINÖÖRIT Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie WWW.AINS.FI A-Insinöörit Esittely lyhyesti A-Insinöörit Asiakkaan Ainutlaatuinen Asiantuntijakumppani 60 Parempi rakennettu

Lisätiedot

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Rambøll Finland Oy VVO-yhtymä Oyj Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere VVO-yhtymä Oyj Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Viite

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

Uusi tunnus, uusi ilme

Uusi tunnus, uusi ilme Uusi tunnus, uusi ilme Johdanto Ulkoasiainministeriö uudistuu. Uudistumisesta kertoo ajanmukaistettu tunnus ja uusi, yhtenäinen visuaalinen ilme. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ulkoasiainministeriö edistää

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI Visuaalisen ilmeen ideointi Ehdotus n:o 2 VESIPEILI

HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI Visuaalisen ilmeen ideointi Ehdotus n:o 2 VESIPEILI Materiaalivaihtoehdot 1 ja 2. Vesitornin rakenne perustuu lähtötiedoissa esitettyyn ratkaisuun: uuden vesitornin perustus-, keskijalka- ja säiliörakenteet ovat paikalla valettuja teräsbetonirakenteita.

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

TIETOMALLIN HYÖDYNTÄMINEN KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIETOMALLIN HYÖDYNTÄMINEN KORJAUSRAKENTAMISESSA TIETOMALLIN HYÖDYNTÄMINEN KORJAUSRAKENTAMISESSA OSASTOPÄÄLLIKKÖ ANTTI OLLIKAINEN SWECO ASIANTUNTIJAPALVELUT OY 1 Tulevaisuuden näkymät, suunnittelu Putkiremonttien tarve kasvaa tulevaisuudessa Teollinen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Henry Salo Fira Oy Esityksen sisältö Fira pähkinänkuoressa Fira Oy Historiamme Palvelurakentamisen konseptimme Tietomallin käyttö palvelurakentamisessa

Lisätiedot

jäsenapteekkien tunnus

jäsenapteekkien tunnus Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien tunnus graafinen ohje 1.0 24.2.2005 Tunnus...2 Tunnuksen väri...3 Tunnuksen asettelu...4 Tunnus ja tekstityyppi...5 Tunnuksen ja nimilogon yhdistäminen...6 Tähän

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT

Rullaverhot KUVIOLLISET KANKAAT KANKAAT PEITTÄVIÄ TAI LÄPINÄKYVIÄ KATSO KANKAAN LUONNE KANKAAN KOHDALTA DL-596 Valkoharmaa DL-597 Hopean ruskea DL-598 Harmaan hopea DL-599 Valkovihreä Maksimi tilausleveys 195cm DL-3308 Pinkki violetti

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Jutta Peura RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Pilottipäivä PILOTTIEN ANALYSOINTIA Jutta Peura ja Tarja Mäkeläinen Built Environment Process Innovations

Lisätiedot