Kolesterolin imeytymisen esto hyperlipidemian hoidossa uudet ja vanhat keinot. Hannu Vanhanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolesterolin imeytymisen esto hyperlipidemian hoidossa uudet ja vanhat keinot. Hannu Vanhanen"

Transkriptio

1 Lääkevaaka Kolesterolin imeytymisen esto hyperlipidemian hoidossa uudet ja vanhat keinot Hannu Vanhanen Suurentuneen kolesterolipitoisuuden hoitoon on tullut uusi lääkeaine etsetimibi, joka estää kolesterolin imeytymistä suolessa. Yksinään 10 mg:n annoksin käytettynä se pienentää seerumin LDL-kolesterolipitoisuutta vajaat 20 % ja on siten hieman kasvistanoleja ja -steroleja tehokkaampi. Pienen statiiniannoksen kanssa saavutetaan tehokas yhteisvaikutus, joka voi pienentää seerumin kolesterolipitoisuutta jopa 60 %. Etsetimibistä on hyötyä erityisesti osana yhdistelmähoitoa, kun pyritään hyvään vasteeseen ja halutaan välttää suuria statiiniannoksia. Pelkän etsetimibin käyttö on perusteltua silloin, kun statiinin käyttö on vasta-aiheinen. Sappihappojen imeytymistä estävä resiini ja statiini on vaihtoehtoinen mutta haittavaikutusten takia vähän käytetty yhdistelmä. Myös kasvistanolit ja -sterolit sekä guarkumi sopivat täydentämään ruokavalion ja elämäntapamuutosten tehoa sekä yksin että yhdessä statiinien kanssa. Kolesterolin aineenvaihdunnassa on monta vaihetta, joiden keskinäinen tasapaino vaikuttaa seerumin kolesterolipitoisuuteen. Kolesterolin synteesi ja absorptio suolessa, LDLreseptorien aktiivisuus solujen pinnalla ja sappihappojen erittyminen suoleen ovat niistä tärkeimmät. Kolesterolipitoisuuteen vaikuttaa lisäksi joukko lipoproteiinien pilkkomiseen ja kolesteroliesterin siirtoon osallistuvia entsyymejä. Reseptorien aktiivisuuteen vaikuttavat muun muassa ruokavalio ja maksasolujen kolesterolipitoisuus. Maksa on seerumin LDL-kolesterolipitoisuuden keskeinen säätelijä. Maksan kolesterolintuotanto, noin mg/vrk, on suurempi kuin ravinnosta imeytyvän kolesterolin määrä. Imeytyvästä kolesterolista suurin osa on endogeenista alkuperää, lähinnä sapen kolesterolia ja sappihappoja, jotka imeytyvät 80-prosenttisesti suolesta takaisin (enterohepaattinen kierto). Sappiperäisen kolesterolin määrä kolesterolin absorptiosta on mg/vrk ja ruokavaliosta peräisin olevan mg/vrk (kuva 1). Kolesterolin imeytyminen vaihtelee huomattavasti yksilöittäin. Imeytymisen tehokkuutta kuvastava prosenttiosuus vaihtelee 25:stä 80:een (Miettinen ja Kesäniemi 1989), ja siihen vaikuttavat perinnölliset tekijät, mm. apoe-polymorfia (Kesäniemi ym. 1987). Kolesterolin imeytyminen suolesta on monivaiheinen tapahtumasarja. Nykykäsityksen mukaan ravinnosta ja sapesta peräisin oleva kolesteroli kulkeutuu enterosyytin sytoplasmaan solukalvon kuljettimen ABC (ATP-binding casette) ja A1- tai ABCG5/ G8-geenien tai molempien säätelemien steroliinien avulla. Steroliosa siirtyy esteröityneenä kylomikroniin ja osa erittyy aktiivisen prosessin välityksellä takaisin suoleen ABC1-transportterin kautta (Schmitz ym. 2001). Duodecim 2004;120:

2 VLDL IDL LDL Synteesi 800 mg/vrk Plakinmuodostus Ravinnon kolesteroli mg/vrk Sappihapot Sapen erittämä kolesteroli yhteensä mg/vrk CE Remnantti ENTEROSYYTTI noin 700 mg/vrk Uloste Misellit ABC A1 ABC G/5 Kolesterolin biosynteesi ABC G/8 kolesterolin kuljettajat Kolesterolin Vapaa kolesteroli esteri (CE) CE Harjasoluraja Kasvisstanolit/ -sterolit Etsetimibi Kylomikroni Kuva 1. Päivittäin kolesterolia siirtyy suolesta mg kylomikroneina verivirtaan, siitä neljäsosa on peräisin ravinnosta. Katkoviiva kuvaa sappihappojen enterohepaattista kiertoa. Etsetimibin vaikutusmekanismi Etsetimibi on ravinnon ja sapen kautta erittyneen kolesterolin absorption selektiivinen estäjä suolistossa (kuva 1). Sen molekyylirakenne on esitetty kuvassa 2. Käytännössä etsetimibi puolittaa kolesterolin imeytymisen suolistosta mutta ei vaikuta kolesterolin synteesiin, haiman lipaasiin tai kolesterolin esteröintiin. Se ei myöskään vaikuta resiinien tavoin muitten lääkkeitten, rasvan, sappihappojen tai rasvaliukoisten vitamiinien imeytymiseen eikä K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöitten vaikutukseen (van Heek ym. 2000a). Etsetimibin puoliintumisaika on 24 tuntia, mikä sallii lääkkeen ottamisen vain kerran päivässä. Etsetimibi imeytyy nopeasti ja sillä on enterohepaattinen kierto (van Heek ym. 2000b). Se vaikuttaa enterosyytin pinnalla, jossa se estää toistaiseksi tuntematonta kolesterolitransportteria. Kasvistanolit ja -sterolit estävät imeytymistä kilpailemalla kolesterolin kanssa siirtymisestä misellimuotoon ennen kulkeutumistaan enterosyyttiin (Law ym. 2001). Myös karotenoidien ja tokoferolin imeytyminen häiriintyy mutta ei kliinisesti merkitsevästi. Geeliytyvä kuitu puolestaan sitoo sappihappoja ja vähentää tätä kautta seerumin kolesterolipitoisuutta. Aiemmin käytössä ollut kationinen antibiootti neomysiini saostaa misellejä suoleen ja vähentää näin kolesterolin imeytymistä. Se pienentää seerumin kolesterolipitoisuutta jopa 30 % synteesin kompensatorisesta kiihtymisestä huolimatta (Vanhanen 1994). Haittavaikutusten ja antibioottiluonteen takia neomysiinin käyttö kolesterolilääkkeenä on ollut vähäistä. Etsetimibin teho yksin ja yhdistelmissä Taulukossa 1 on esitetty etsetimibin annos-vastesuhde yksin ja statiiniin yhdistettynä. Käytännössä 10 mg on raja, jonka jälkeen teho ei enää oleellisesti lisäänny (Bays ym. 2001). Tällä annoksella LDL-kolesterolipitoisuus pienentyy %, HDL-kolesterolipitoisuus suurenee vajaat 4% ja triglyseridipitoisuudet pienenevät noin 5% lumelääkitykseen verrattuna (Ballantyne ym. 2003, Knopp ym. 2003). Tämä annos etsetimibiä yhdistettynä pieneen statiiniannokseen vastaa teholtaan suurinta statiiniannosta eli 1106 H. Vanhanen

3 OH OH Taulukko 1. Etsetimibin annos-vastesuhde yksin ja yhdessä simvastatiinin kanssa käytettynä (lumelääkkeen vaikutus +4 %) (Bays ym. 2001). F O N F LDL-kolesteroliarvon muutos (%) Etsetimibin annos Pelkkä Etsetimibi + (mg) etsetimibi simvastatiini (10 mg) 0, , Kuva 2. Etsetimibin molekyylirakenne. annoksen kaksinkertaistamista kolme kertaa (kuva 3, taulukot 1 ja 2) (Kosoglou ym ja Gagne ym. 2002a). Lääke on hyvin siedetty eikä sillä tähänastisen kokemuksen mukaan ole merkittäviä haittavaikutuksia (Dujovne ym ja Knopp ym. 2003). Yksinään käytetyn etsetimibin haittavaikutukset ovat olleet lumelääkkeeseen verrattavia (yleisimmät oireet päänsärky, vatsatuntemukset ja löysä vatsa) ja yhdistelmässä samat kuin statiinilla yksin. Miksi statiinit eivät yksinään riitä? Statiinit ovat osoittautuneet tehokkaaksi ja turvalliseksi lääkeryhmäksi (Bonetti ym. 2003, Viikari 2003). Niillä on edullinen vaikutus kaikkiin lipoproteiinifraktioihin (Branchi ym. 1999). Statiineilla on todettu olevan myös muita (kolesterolista riippumattomia) edullisia vaikutuksia, kuten edullinen vaikutus LDL-hiukkasen hapettumistaipumukseen, tulehdusreaktioon, valtimon endoteelin toimintahäiriöön ja veren hyytymistaipumukseen (Palomäki 2004). Monilääkitystapauksissa ongelmaksi voivat koitua yhteisvaikutukset. Osa statiineista metaboloituu CYP-entsyymijärjestelmän kautta, ja yhteisvaikutukset saattavat lisätä veren lääkeainepitoisuuksia haitallisen suuriksi, kuten serivastatiinia käytettäessä kävi (Viikari 2003). Statiinien haittavaikutukset lisääntyvät, kun käytetään yhä suurempia lääkeannoksia riittävän vasteen saavuttamiseksi. Vaikka haittavaikutusriski ei ole suuri, on se kuitenkin todellinen (Leitersdorf 2001). Statiinit eivät tehoa kaikilla yhtä hyvin. Seerumin suurentuneen kolesterolipitoisuuden taustalla on yleensä joko synteesin tai absorption häiriö (Miettinen ym. 2000). Laajan simvastatiinilla tehdyn sekundaaripreventiotutkimuksen (4S) yhteydessä osoitettiin, että seerumin kolesterolipitoisuus pieneni simvastatiinin vaikutuksesta vähemmän niillä potilailla, joiden kolesterolisynteesi oli heikkoa. Kolesterolin imeytymisen suhteen eniten absorboivaan neljännekseen kuuluvilla päätetapahtumat eivät vähentyneet kuten muissa neljänneksissä (Miettinen ym. 1998). Edellä mainitut syyt puoltavat hyperkolesterolemian yhdistelmähoitoa, ja tällainen hoito on saavuttanut yhä enemmän kannatusta (Vanhanen ym. 2002). Lipidihäiriöiden hoito muistuttaa yhä enemmän hypertension lääkehoitoa, jossa suositaan lääkeyhdistelmiä ja näin vältetään yksittäisen lääkkeen suuria annoksia. Toisaalta markkinoilla on uusi aiempaa tehokkaampi statiini rosuvastatiini, joka saattaa laajentaa tämän lääkeryhmän käyttöaluetta. Rosuvastatiini pienentää kolesterolipitoisuutta 10 mg:n annoksella vajaat 50 %, 20 mg:n annoksella yli 50 % ja 40 mg:n annoksella noin 60 % (Stein 2002). Etsetimibin ja yhdistelmähoidon käyttöaiheet Suuri osa kolesterolipotilaista voidaan hoitaa kohtuullisella statiiniannoksella, mutta kaikilla potilailla ei saavuteta riittävää tehoa. Ongelmia esiintyy erityisesti potilailla, joilla kolesterolipitoisuus on alussa suuri (yli 7 mmol/l) ja sitä Kolesterolin imeytymisen esto hyperlipidemian hoidossa uudet ja vanhat keinot 1107

4 Taulukko 2. Atorvastatiiniin tai simvastatiiniin yhdistetyn etsetimibin (10 mg) teho 12 viikon hoidon jälkeen lumelääkkeeseen verrattuna (Davidson ym. 2002, Ballantyne ym. 2003). Lipidimuutokset (%) LDL- Tri- HDLkolesteroli glyseridit kolesteroli + Atorvastatiini 10 mg Atorvastatiini 80 mg Lisähyöty pelkkään ator vastatiiniin nähden + Simvastatiini 10 mg Simvastatiini 80 mg Lisähyöty pelkkään sim- 13,8 7,5 +2,4 vastatiiniin nähden Taulukko 3. Hyperkolesterolemian hoidossa imeytymisen estoa puoltavat tekijät. Statiinit eivät ole riittävän tehokkaita suurinakaan annoksina Pelko suurten statiiniannosten haittavaikutuksista monilääkitystapauksissa Hyperkolesterolemian taustalla on kolesterolin lisääntynyt imeytyminen (seerumin kasvisterolien kuten sitosterolin ja kampesterolin pitoisuudet ovat suurentuneet) eikä niinkään synteesin kiihtyminen (seerumin kolesterolin esiasteiden kuten latosterolin pitoisuus on tällöin suurentunut) Statiinin käyttö on vasta-aiheista maksa- tai munuaissairauden takia Sitosterolemia on tarvittaessa pienennettävä yli 50 %. Käytännössä familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavat ovat tärkein yhdistelmähoidon käyttäjäryhmä. Myös homotsygoottisessa muodossa etsetimibin ja statiinin yhdistelmä on tuonut tervetullutta tehoa hoitoon. Verrattuna 80 mg:n simvastatiiniannokseen 10 mg:n etsetimibilisällä saatiin Cagnen ym. (2002b) tutkimuksessa LDL-kolesteroliarvo 27 % pienemmäksi. Pelkkää statiinia käytettäessä vähenemä oli 6 %. Lisäksi joillakin henkilöillä vaste statiineihin on syystä tai toisesta heikko (taulukko 3). Taustalla voi olla kolesterolin lisääntynyt absorptio ja vähentynyt synteesi, jolloin statiinin teho voi jäädä oletettua pienemmäksi. Etsetimibin käyttö pieneen statiiniannokseen liitettynä on perusteltua silloin, kun vaihtoehtona on suuri statiiniannos ja halutaan välttää haittavaikutuksia esimerkiksi monilääkityksen taikka maksa- tai munuaissairauden vuoksi tai kun statiinin käyttö on kokonaan vasta-aiheista. Raskaana oleville turvallisimmat vaihtoehdot ovat resiini ja kuituvalmisteet. Harvinainen sitosterolemia on myös etsetimibin käyttöaihe. Sitosterolemia on perinnöllinen tila, jossa kasvisterolien (sitosteroli ja kampesteoli) imeytyminen on lisääntynyt ja eritys sapen kautta vähentynyt ja seurauksena on näiden kasvisterolien pitoisuuksien huomattava suurentuminen seerumissa ja ennenaikainen ateroskleroosi. Muut keinot lisätä statiinin tehoa Fibraattilisä ei juuri tehosta kolesterolipitoisuuden pienenemistä, mutta se pienentää triglyseridien pitoisuutta ja suurentaa HDL-pitoisuutta sekä pienentää diabeetikoilla usein suurentunutta fibrinogeenipitoisuutta. Statiinin ja fibraatin yhdistelmän käyttö edellyttää erikoislääkärin konsultaatiota ja huolellista seurantaa lisääntyneen rabdomyolyysivaaran takia. Yhdistelmähoidossa myopatian riski on noin 0,12 % (Shek ja Ferrill 2001). Fibraattiyhdistelmässä statiiniannosta on suositeltavaa pienentää tavanomaisesta turvallisuuden lisäämiseksi. Statiinin tehoa voidaan lisätä myös yhdistämällä se sappihappoja sitovaan resiiniin kuten kolestyramiiniin tai kolestipoliin. Maha-suolikanavaan kohdistuvien haittavaikutusten (ilmavaivat ja ummetus) takia suuret annokset eivät tule kysymyksen. Pienet annokset (8 16 g kolestyramiinia ja 5 10 g kolestipolia) ovat paremmin siedettyjä. Seerumin triglyseridipitoisuuden pitää olla viitealueella, koska hoito suurentaa sitä. Uutena sappihappoja sitovana lääkeaineena on jo joissakin maissa käytössä kolesevelaami. Sen etuna on tavanomaisiin resiineihin nähden parempi siedettävyys. Kolesterolin vähentämisen ohella se suurentaa HDL-kolesterolipitoisuutta (Bays ja Dujovne 2003). Geeliytyvä kuitu sitoo myös sappihappoja mutta on vähemmän tehokas kuin resiini. Resii H. Vanhanen

5 nin vaihtoehtona kasvistanoli tai -steroli lisää myös statiinihoidon tehoa (Vanhanen ym. 2002), ja nämä kolme ainetta yhdistettyinä tuottavat lisääntyvän hyödyn: LDL-kolesterolipitoisuus pienentyy jopa 67 % (Gylling ja Miettinen 2002). Tiukka ruokavalio antaa statiinihoidon yhteydessä saman vasteen kuin statiiniannoksen kaksinkertaistaminen (Jula ym. 2002). Statiini 10 mg Statiini 10 mg 6 % 6 % 6 % 20 mg 40 mg 18 % 80 mg + Etsetimibi 10 mg Tulevaisuudennäkymiä LDL-kolesterolin vähenemä (%) Etsetimibi ja fibraatti voivat olla tehokas yhdistelmä, sillä fibraatit lisäävät kolesterolin poistumista maksan kautta ja näin kolesterolia on paljon tarjolla suolessa. Fibraatit ovat PPAR-gammareseptorin (peroxisome proliferator-activated receptors) agonisteja (tumareseptori), ja ne vaikuttavat triglyseridi- ja HDL-pitoisuuksiin edullisesti, mutta suurentavat LDL-pitoisuutta. Alustava havainto osoitti etsetimibin (10 mg) ja fenofibraatin (200 mg) yhdistelmän pienentävän LDL-kolesterolipitoisuutta 36,3 %. Pelkän fibraatin vaikutus oli 22,3 %, pelkän etsetimibin 13,5 % ja lumelääkkeen 10,1 % (Kosoglou ym. 2001). Vaikeissa hoitoon huonosti reagoivissa tapauksissa yhdistäminen nikotiinihappoon ja mahdollisesti statiiniin voi antaa tehokkaan vasteen. Etsetimibin, sitostanolin tai sitosterolin ja resiinin tai kuidun yhdistäminen on ainakin teoriassa mielekästä ja vaatii lisätutkimusta. Etsetimibi voitaisiin mahdollisesti yhdistää myös vaikean liikapainoisuuden hoidossa käytettyyn orlistaattiin. Se estää rasvojen imeytymistä heikentämällä lipoproteiinilipaasin toimintaa suolessa. Orlistaatti vähensi Lucasin ym. (2003) tutkimuksessa enemmän painoa, LDL-kolesterolia (17 vs 10 %) ja triglyseridejä (10 % vs 6 %) kuin lumelääke. YDINASIAT Kuva 3. Etsetimibi yhdessä pienen statiiniannoksen kanssa antaa yhtä suuren vasteen kuin statiiniannoksen kaksinkertaistaminen kolmessa eri vaiheessa. Lopuksi Nykyään noin henkilöä käyttää etsetimibiä eri maissa, eikä vakavia haittavaikutuksia ole raportoitu. Etsetimibi on tervetullut lisä hyperkolesterolemian hoitoon. Se on äskettäin tullut peruskorvattavuuden piiriin. Päiväkustannukset ovat tätä nykyä 1,82 euroa ja peruskorvattavana noin 90 senttiä, mikä rajoittaa hoitoa. Summa on selvästi suurempi kuin statiinihoidon kustannukset varsinkin jos hinta suh- Statiinien kolesterolipitoisuutta pienentävä teho ei ole aina riittävä Suurten statiiniannosten myötä pelko haittavaikutuksista etenkin monilääkityillä voi rajoittaa riittävän tehokkaiden annosten käyttöä Etsetimibi on uusi kolesterolin imeytymistä suolessa estävä lääkeaine, joka pienentää seerumin LDL-kolesterolin pitoisuutta vajaat 20 % Yhdistämällä kolesterolin synteesin ja imeytymisen esto, saadaan tehokas yhteisvaikutus ilman haittavaikutusten lisääntymistä Etsetimibi 10 mg ja pieni annos statiinia antaa yhtä suuren vasteen kuin statiiniannoksen kaksinkertaistaminen kolmessa eri vaiheessa Kolesterolin imeytymisen esto hyperlipidemian hoidossa uudet ja vanhat keinot 1109

6 teutetaan kolesterolipitoisuuden pienentymiseen. Etsetimibin ja statiinin yhdistelmä on usein hyvä ratkaisu, kun halutaan saavuttaa tavoitearvot. Käytännössä yleisimmät kohteet lienevät vaikeat polygeeniset hyperkolesterolemiat, hyperkolesterolemiaan painottuvat kombinoituneet hyperlipidemiat, familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyypin lll hyperlipoproteinemia. Myös monilääkitys voi rajoittaa riittävän suurten statiiniannosten käyttöä ja on siten yksi aihe etsetimibin käytölle. Pelkän etsetimibin tärkein käyttäjäryhmä ovat potilaat, joilla muu lääkitys tai maksan tai munuaisten sairaudet estävät statiinien käytön. Etsetimibi saattaa tulevaisuudessa syrjäyttää resiinin lasten familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (Kreisberg ja Oberman 2003). Kasvistanolit ja -sterolit ja kuituvalmisteet soveltuvat parhaiten primaaripreventioon maksimoimaan ruokavaliomuutosten tehoa etenkin silloin, kun kysymyksessä on lievä hyperkolesterolemia. Ne voidaan myös yhdistää statiiniin, mutta ne eivät vähennä statiinin tarvetta yhtä tehokkaasti kuin etsetimibi. Kirjallisuutta Ballantyne CM, Houri J, Notarbartalo A, ym. Ezetimibe Study Group. Effect of ezetimibe coadministered with atorvastatin in 628 patients with primary hypercholesterolemia: a prospective, randomized, double-blind trial. Circulation 2003;107: Bays H, Dujovne C. Colesevelam HCl: a non-systemic lipid-altering drug. Exp Opin Pharmacother 2003;4: Bays HE, Moore PB, Drehobl MA, ym. Effectiveness and tolerability of ezetimibe in patients with primary hypercholesterolemia: pooled analysis of two phase II studies. Clin Ther 2001;23: Branchi A, Fiorenza AM, Rovellini A, ym. Lowering effects of four different statins on serum triglyceride level Eur J Clin Pharmacol 1999; 55: Bonetti PO, Lerman LO, Napoli C, Lerman A. Statin effects beyond lipid lowering-are they clinically relevant? Eur Heart J 2003;24: Davidson MH, Mc Garry T, Bettis R, ym. Ezetimibe coadministered with simvastatin in patients with primary hypercholesterolemia. J Am Coll Cardiol 2002;40: Dujovne CA, Ettinger MP, McNeer, ym. Ezetimibe Study Group. Efficay and safety of a potent new selective cholesterol absorption inhibitor, ezetimibe, in patients with primary hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2002;90: Gagne C, Bays HE, Weiss SR, ym. Efficacy and safety of ezetimibe added to ongoing statin therapy for treatment of patients with primary hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2002(a);90: Gagne C, Gaudet D, Bruckert E, ym. Efficacy and safety of ezetimibe coadministered with atorvastation or simvastatin in patients with homozygous familial hypercholesdterolemia. Circulation 2002(b); 105: Gylling H, Miettinen TA. LDL cholesterol lowering by bile acid malabsorption during inhibited synthesis and absorption of cholesterol in hypercholesterolemic coronary subjects. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2002;12: van Heek M, Farley C, Compton DS, ym. Comparison of the activity and disposition of the novel cholesterol absorption inhibitor, SCH58235, and its glucuronide, SCH Br J Pharmacol 2000 (a);129: van Heek M, Farley C, Compton DS, Hoos L, Davis H. The novel cholesterol absorption inhibitor, ezetimibe, selectively inhibits the intestinal absorption of free cholesterol, in the presence and absence of exocrine pancreatic function. Atherosclerosis 2000(b);151:155. Jula A, Marniemi J, ym. Effects of diet and simvastatin on serum lipids, insulin, and antioxidants in hypercholesterolemic men: a randomized controlled trial. JAMA 2002;287: Kesäniemi YA, Ehnholm C, Miettinen TA. Intestinal cholesterol absorption efficiency in man is related to apoprotein E phenotype. J Clin Invest 1987;80: Knopp RH, Dujovne JA, Le Beaut A, ym. Evaluation of the efficacy, safety, and tolerability of ezetimibe in primary hypercholesterolemia: a pooled analysis from two controlled phase lll studies. Int J Clin Pract 2003;57: Kosoglou T, Fruchard JC, Guillaume M, ym. Coadministration of ezetimibe and fenofibrate leads to favourable effects on apo Clll and LDL subfraction. Atherosclerosis Suppl 2001;2:89. Kreisberg RA, Oberman A. Medical management of hyperlipidemia/dyslipidemia. J Clin Endocrinol Metab 2003;88: Law MR, ym. Plant sterol and stanol margarines and health. BMJ 2001; 320: Leitersdorf E. Cholesterol absorption inhibition: filling an unmet need in lipid-lowering management. Eur Heart J 2001;3:E17 E23. Lucas CP, Boldrin MN, Reaven GM. Effect of orlistat added to diet (30 % of calories from fat) on plasma lipids, glucose, and insulin in obese patients with hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2003; 91: Miettinen TA, Kesäniemi YA. Cholesterol absorption:regulation of cholesterol synthesis and elimination within-population variation of serum cholterol levels. Am J Clin Nutr 1989;49: Miettinen TA, Gylling H, Strandberg T, Sarna S for the Finnish 4S Investigators. Baseline serum cholestanol as predictor of recurrent coronary events in subgroup of Scandinavian Simvastatin Survival Study. BMJ 1998:316: Miettinen TA, Strandberg TE, Gylling H. Noncholesterol sterols and cholesterol lowering by long-term simvastatin treatment in coronary patrients: relation to basal serum cholestanol. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000;20: Palomäki A. Statiinien oheisvaikutukset. Duodecim 2004;120: Schmitz G, Langmann T, Heimerl S. Of ABCG1 and other ABCG family members in lipid metabolism. J Lipid Res 2001;42: Shek A, Ferrill MJ. Statin-fibrate combination therapy. Ann Pharmacother 2001;35: Stein EA. Managing dyslipidemia in the high-risk patient. Am J Cardiol 2002;89 (Suppl):50C 57C. Vanhanen H. Cholesterol malabsorption caused by sitostanol ester feeding and neomycin in pravastatin-treated hypercholesterolemic patients. Eur J Clin Pharmacol 1994;47: Vanhanen H, Gylling H, Miettinen TA. Hyperkolesterolemian yhdistelmähoito. Duodecim 2002;118: Viikari J. Miten valitsen potilaalleni parhaiten soveltuvan statiinin? Duodecim 2003;119: HANNU VANHANEN, dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry PL 50, Helsinki 1110

Hyperkolesterolemian yhdistelmähoito. Hannu Vanhanen, Helena Gylling ja Tatu A. Miettinen

Hyperkolesterolemian yhdistelmähoito. Hannu Vanhanen, Helena Gylling ja Tatu A. Miettinen Katsaus Hyperkolesterolemian yhdistelmähoito Hannu Vanhanen, Helena Gylling ja Tatu A. Miettinen Hyperkolesterolemian tehokas hoito voi vaatia kolesterolin synteesin ja imeytymisen eston sekä sappihappojen

Lisätiedot

Kolesterolin endogeeninen tuotanto ja saanti ravinnosta

Kolesterolin endogeeninen tuotanto ja saanti ravinnosta KATSAUS Helena Gylling ja Tatu A. Miettinen Kolesterolin endogeeninen tuotanto ja saanti ravinnosta Kolesterolin keskeytyksetöntä saantia ja toisaalta määrän pysymistä vakiona elimistössä pyrkivät turvaamaan

Lisätiedot

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Levite henkilöille, jotka haluavat alentaa veren kolesterolitasoaan 03/2014 Hyvä

Lisätiedot

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja on ainoa Suomessa valmistettu kolesterolia alentava levite. 07/2015

Lisätiedot

Miten valitsen potilaalleni parhaiten soveltuvan statiinin? Jorma Viikari

Miten valitsen potilaalleni parhaiten soveltuvan statiinin? Jorma Viikari Lääkevaaka Miten valitsen potilaalleni parhaiten soveltuvan statiinin? Jorma Viikari Hyperlipidemioiden hoitolinjat ovat nykyään suhteellisen selkeät. Statiineilla on kiistaton ensisijaislääkkeen asema.

Lisätiedot

Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet

Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet 44. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet Hyperlipidemioilla tarkoitetaan rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, joissa kolesterolia tai triglyseridejä

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Hyperlipidemioiden lääkkeet

Hyperlipidemioiden lääkkeet Hyperlipidemioiden lääkkeet Professori Eero Mervaala Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto Potilaita 892 337 11.6 miljoonaa potilasvuotta Dyslipidemioiden luokittelu käytännössä Hyperkolesterolemia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Jauhe Valmisteen kuvaus: valkoinen jauhe

Lisätiedot

Kuolleisuus ja sairastuvuus sepelvaltimotautiin

Kuolleisuus ja sairastuvuus sepelvaltimotautiin Aikuistyypin diabetes on valtimotauti Marja-Riitta Taskinen Suuret triglyseridi- ja pienet HDL-kolesterolipitoisuudet ovat tyypillisiä lipidimuutoksia aikuisiän diabetespotilailla. Kyseiseen häiriöön liittyy

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tabletti sisältää 625 mg kolesevelaamihydrokloridia. Täydellinen

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Ezetimib Stada 10 mg tabletit 13.7.2016, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Ezetimib Stada 10 mg tabletit VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

Hyperkolesterolemian uudet hoitovaihtoehdot

Hyperkolesterolemian uudet hoitovaihtoehdot Katsaus tieteessä Niina Matikainen LT, endokrinologian ja sisätautien erikoislääkäri HUS, Meilahden sairaala, endokrinologian klinikka niina.matikainen@hus.fi Hyperkolesterolemian uudet hoitovaihtoehdot

Lisätiedot

Laihdutus lisää kolesterolin imeytymistä tyypin 2 diabeteksessa

Laihdutus lisää kolesterolin imeytymistä tyypin 2 diabeteksessa ALKUPERÄISTUTKIMUS Laihdutus lisää kolesterolin imeytymistä tyypin 2 diabeteksessa Piia Simonen, Helena Gylling, Olli Jaakkola ja Tatu A. Miettinen Laihdutus on tärkeä hoitomuoto tyypin 2 diabeteksessa,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Lipistad 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Lipistad 20 mg kalvopäällysteiset tabletit Lipistad 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Lipistad 80 mg kalvopäällysteiset tabletit 27.11.2015, versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Dyslipidemioiden hoito

Dyslipidemioiden hoito Timo Strandberg ja Hannu Vanhanen AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Dyslipidemioiden hoito Keskeistä Tavoitteena on + valtimotaudin pahenemisen estäminen siihen jo sairastuneilla (tärkein hoidon kohde)

Lisätiedot

Jokainen ml sisältää 50 mg d-alfa-tokoferolia tokofersolaanin muodossa, vastaten 74,5 IU tokoferolia.

Jokainen ml sisältää 50 mg d-alfa-tokoferolia tokofersolaanin muodossa, vastaten 74,5 IU tokoferolia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Vedrop 50 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen ml sisältää 50 mg d-alfa-tokoferolia tokofersolaanin muodossa, vastaten 74,5 IU tokoferolia. Apuaineet:

Lisätiedot

KASVISTANOLIESTERI. näyttöön perustuva keino alentaa kolesterolia ruokavaliolla ESITE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

KASVISTANOLIESTERI. näyttöön perustuva keino alentaa kolesterolia ruokavaliolla ESITE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE KASVISTANOLIESTERI näyttöön perustuva keino alentaa kolesterolia ruokavaliolla ESITE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE HYVÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAINEN KASVISTANOLIESTERI TUTKITTUA TEHOA KOLESTEROLIN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetrol 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

Ravintoaineiden Digestio ja Imeytyminen

Ravintoaineiden Digestio ja Imeytyminen Luennon sisältö Ravintoaineiden Digestio ja Imeytyminen RuoRa 2013 Pentti Somerharju Yleistä digestiosta Rasvat (Lipidit) Proteiinit Hiilihydraatit Vitamiinit (B12) Kalsium Rauta Mihin digestiota tarvitaan?

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes sairautena

Tyypin 2 diabetes sairautena Tyypin 2 diabetes sairautena Liisa Hiltunen / PPSHP Diabetes Sokeriaineenvaihduntahäiriö, jossa häiriö insuliinihormonin erityksessä ja/tai toiminnassa, mistä johtuen verensokeri kohoaa usein häiriöitä

Lisätiedot

Ravintoaineiden Digestio ja Imeytyminen. RuoRa 2013 Pentti Somerharju

Ravintoaineiden Digestio ja Imeytyminen. RuoRa 2013 Pentti Somerharju Ravintoaineiden Digestio ja Imeytyminen RuoRa 2013 Pentti Somerharju Luennon sisältö Yleistä digestiosta Rasvat (Lipidit) Proteiinit Hiilihydraatit Vitamiinit (B12) Kalsium Rauta Mihin digestiota tarvitaan?

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät tieteelliset johtopäätökset ja valmisteyhteenvedon, myyntipäällysmerkintöjen ja pakkausselosteen muuttamisen perusteet 22 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tabletti sisältää 625 mg kolesevelaamihydrokloridia. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetrol 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetrol 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

Statiinien käyttö ja hoidon vaikuttavuus Suomessa STATEAM-hanke. Risto Huupponen, prof. Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Turun yliopisto

Statiinien käyttö ja hoidon vaikuttavuus Suomessa STATEAM-hanke. Risto Huupponen, prof. Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Turun yliopisto Statiinien käyttö ja hoidon vaikuttavuus Suomessa STATEAM-hanke Risto Huupponen, prof. Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Turun yliopisto Sidonnaisuudet Kansaneläkelaitoksen sosiaalilääketieteellisen

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) EMA/577184/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) Tämä on Repatha-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden avulla

Lisätiedot

Ravinnon vaikutus kolesterolin imeytymiseen ja aineenvaihduntaan

Ravinnon vaikutus kolesterolin imeytymiseen ja aineenvaihduntaan Ravinnon vaikutus kolesterolin imeytymiseen ja aineenvaihduntaan kolesteroli ja muut riskitekijät perimä sikiökauden ravitsemus / äidin hyperkolesterolemia stressi liikunnan puute liian vähäinen uni /

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tabletti sisältää 625 mg kolesevelaamihydrokloridia (jäljempänä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Viazet on otettava joko 2 tuntia ennen sappihappoja sitovien aineiden ottamista tai 4 tuntia sen jälkeen.

VALMISTEYHTEENVETO. Viazet on otettava joko 2 tuntia ennen sappihappoja sitovien aineiden ottamista tai 4 tuntia sen jälkeen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Viazet 40 mg/10 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 40 mg rosuvastatiinia (rosuvastatiinisinkkinä) ja 10 mg etsetimibia.

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

5.2.2010 Labquality-päivät / Jaana Leiviskä 1

5.2.2010 Labquality-päivät / Jaana Leiviskä 1 Apolipoproteiinit p p metabolisen häiriön ennustajina Jaana Leiviskä, THL Labquality-päivät 5.2.2010 5.2.2010 Labquality-päivät / Jaana Leiviskä 1 Energiatasapaino i Energian saanti = energian kulutus

Lisätiedot

GLP-1 analogit lihavuuden hoidossa. Aila Rissanen Lihavuustutkimusyksikkö ja Syömishäiriöklinikka HYKS aila.rissanen@hus.fi

GLP-1 analogit lihavuuden hoidossa. Aila Rissanen Lihavuustutkimusyksikkö ja Syömishäiriöklinikka HYKS aila.rissanen@hus.fi GLP-1 analogit lihavuuden hoidossa Aila Rissanen Lihavuustutkimusyksikkö ja Syömishäiriöklinikka HYKS aila.rissanen@hus.fi 1. Knudsen ym. J Med Chem 2000;43:1664 9; Merchenthaler et al. J Comp Neurol 1999;403:261

Lisätiedot

Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät

Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät 2017 Virittäytyminen (10 min) Miten olet hoitanut itseäsi viimeisen viikon aikana? Mieti hetki yksin ja kirjaa asiat ylös Keskustelkaa asiasta ryhmässä tai Liiku

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet: yksi annosjauhepussi sisältää 3,3 grammaa sakkaroosia.

VALMISTEYHTEENVETO. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet: yksi annosjauhepussi sisältää 3,3 grammaa sakkaroosia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kolestyramiini 4 g. Apuaineet: yksi annosjauhepussi sisältää 3,3 grammaa sakkaroosia. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 5mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg rosuvastatiinia (rosuvastatiinikalsiumina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 5mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg rosuvastatiinia (rosuvastatiinikalsiumina). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Rosuvastatin Orion 5 mg Tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin Orion 10 mg Tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin Orion 20 mg Tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

Taustatiedote: Benecol-meta-analyysi 28.2.2011

Taustatiedote: Benecol-meta-analyysi 28.2.2011 Taustatiedote: Benecol-meta-analyysi 28.2.2011 Taustatiedote tarjoaa lisätietoa seuraavista aiheista: Kasvistanolit; mitä ne ovat, kuinka ne toimivat ja miten ne eroavat kasvisteroleista Nykykäsitys kasvistanolien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pravafenix 40 mg / 160 mg, kovat kapselit Pravastatiini/fenofibraatti

PAKKAUSSELOSTE. Pravafenix 40 mg / 160 mg, kovat kapselit Pravastatiini/fenofibraatti PAKKAUSSELOSTE Pravafenix 40 mg / 160 mg, kovat kapselit Pravastatiini/fenofibraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Hyvä lukija Kasvistanoliesteri alentaa tehokkaasti kolesterolia ja pienentää estimoitua sydän- ja verisuonitautiriskiä Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonneet

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

LDL kolesterolin luonnonmukainen pitoisuus on saavutettavissa turvallisesti

LDL kolesterolin luonnonmukainen pitoisuus on saavutettavissa turvallisesti Katsaus Ari Palomäki ja Petri T. Kovanen LDL kolesterolin luonnonmukainen pitoisuus on saavutettavissa turvallisesti Elimistön kaikki solut tarvitsevat kolesterolia kalvojensa rakennusaineeksi. Kun plasman

Lisätiedot

Ravintoaineiden Digestio ja Imeytyminen

Ravintoaineiden Digestio ja Imeytyminen Luennon sisältö Ravintoaineiden Digestio ja Imeytyminen RuoRa 2014 Pentti Somerharju Yleistä digestiosta Rasvat (Lipidit) Proteiinit Hiilihydraatit Vitamiinit (B12) Kalsium Rauta Mihin digestiota tarvitaan?

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rosuvastatin STADA 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Rosuvastatin STADA 40 mg kalvopäällysteinen tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rosuvastatin STADA 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Rosuvastatin STADA 40 mg kalvopäällysteinen tabletti 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Rosuvastatin STADA 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Rosuvastatin STADA 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Rosuvastatin STADA 20 mg kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Simvastatin Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Simvastatin Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Simvastatin Krka 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET

Lisätiedot

Seerumin suurentunut kolesterolipitoisuus on

Seerumin suurentunut kolesterolipitoisuus on Alkuperäistutkimus Miesten LDL-partikkelit ovat pienikokoisempia ja aterogeenisempia kuin naisten Matti Nikkilä, Timo Pitkäjärvi, Pekka Laippala, Timo Koivula, Tiina Solakivi, Terho Lehtimäki, Hannu Jokela,

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg tai 80 mg simvastatiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg tai 80 mg simvastatiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lipcut 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Lipcut 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Lipcut 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Lipcut 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

Ravinto ja kolesteroli: käännetään suomalaisten kolesterolitaso taas laskuun

Ravinto ja kolesteroli: käännetään suomalaisten kolesterolitaso taas laskuun Katsaus tieteessä Matti J. Tikkanen LKT, sisätautiopin professori emeritus HYKS, sydän- ja keuhkokeskus, Folkhälsanin tutkimuskeskus, matti.j.tikkanen@helsinki.fi Helena Gylling LKT, kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

Kansidia, dia 0. Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä

Kansidia, dia 0. Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä 1 (6) Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä diaesitys on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi potilasohjaukseen. Esitys on ladattavissa internetistä osoitteesta www.benecol.fi/ammattilaiset

Lisätiedot

Lipanthyl Penta 145 mg , versio 3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Lipanthyl Penta 145 mg , versio 3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Lipanthyl Penta 145 mg 15.9.2015, versio 3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Fenofibraatti: Julkisen yhteenvedon osiot Fenofibraatti: Tietoa sairauden esiintyvyydestä Arviolta

Lisätiedot

Jo kauan on tiedetty, että ateroskleroosi alkaa

Jo kauan on tiedetty, että ateroskleroosi alkaa Sepelvaltimotaudin riskitekijät lapsilla ja nuorilla Milloin ja miten lasten ja nuorten hyperlipidemioita tulee hoitaa? Jorma Viikari, Matti Salo, Tapani Rönnemaa ja Olli Raitakari Suomalaisten lasten

Lisätiedot

Viite: Kansaneläkelaitoksen ja Turun yliopiston välinen tutkimussopimus (Kela 10/26/2007, päivitetty 8.2.2008)

Viite: Kansaneläkelaitoksen ja Turun yliopiston välinen tutkimussopimus (Kela 10/26/2007, päivitetty 8.2.2008) Raportti Statiinien käyttö ja kustannus (STATEAM) - hankkeesta Stateam-hankkeen puolesta: prof. Risto Huupponen, hankkeen vastuullinen johtaja, ja dos. Maarit Jaana Korhonen, erityisasiantuntija, hankkeen

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Julkisen yhteenvedon osiot. VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Rosuvastatin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin Stada 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin Stada 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin Stada 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

Monipillerissäkö tulevaisuus? Timo Strandberg. Helsingin yliopisto, Hyks. LKT, professori

Monipillerissäkö tulevaisuus? Timo Strandberg. Helsingin yliopisto, Hyks. LKT, professori Monipillerissäkö tulevaisuus? 24.11.2017 Timo Strandberg LKT, professori Helsingin yliopisto, Hyks Yhteistyö Erilaista yhteistyötä (tutkimus, koulutus, konsultointi) useiden tähän esitykseen liittyvien

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fenosup Lidose 160 mg kapseli, kova. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 160 mg fenofibraattia. Yksi Fenosup kapseli sisältää 8 mg natriumia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Atorvastatin Krka 80 mg tabletit: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 80 mg atorvastatiinia (atorvastatiinikalsiumina).

VALMISTEYHTEENVETO. Atorvastatin Krka 80 mg tabletit: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 80 mg atorvastatiinia (atorvastatiinikalsiumina). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Atorvastatin Krka 80 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Atorvastatin Krka 80 mg tabletit: Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

Statiinien eli 3-hydroksi-3-metyyliglutaryylikoentsyymi

Statiinien eli 3-hydroksi-3-metyyliglutaryylikoentsyymi Lääkevaaka Statiinien oheisvaikutukset Ari Palomäki Suurten etenevien ennustetutkimusten mukaan statiinit vähentävät merkitsevästi sydänja verisuonitauteihin liittyvää kuolleisuutta ja sairastavuutta.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Fluvastatin Actavis 80 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Fluvastatin Actavis 80 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fluvastatin Actavis 80 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Fluvastatin Actavis depottabletti sisältää 84,48 mg fluvastatiininatriumia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lipitor 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Lipitor 20 mg kalvopäällysteiset tabletit Lipitor 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Lipitor 80 mg kalvopäällysteiset

Lisätiedot

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Geneettisen tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

FINRISKI-tutkimus 2007 ja 2012: Riskiryhmien kolesterolilääkitys vaatii tehostamista

FINRISKI-tutkimus 2007 ja 2012: Riskiryhmien kolesterolilääkitys vaatii tehostamista Alkuperäistutkimus Erkki Vartiainen LKT, professori, ylijohtaja THL, terveyden ja hyvinvoinnin toimiala erkki.vartiainen@thl.fi Tiina Laatikainen LT, tutkimusprofessori Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen

Lisätiedot

Verisuonitaudin riskitekijät

Verisuonitaudin riskitekijät Verisuonitaudin riskitekijät Timo Kouri, LKT, dosentti, oyl, vastuuyksikön päällikkö HUSLAB, Kl.kemia ja hematologia, Meilahden sairaalan laboratorio 30.11.2012 T.Kouri, HUSLAB 1 Laskimotukoksen patofysiologia

Lisätiedot

The evolution of mankind... 80

The evolution of mankind... 80 L1: RESISTENSSI JA INTEGROIVA AINEENVAIHDUNTA PAINOINDEKSI = paino / pituus 2 112.213 Biomedicum Helsinki Anna Kotronen, dosentti Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Normaali painoindeksi

Lisätiedot

Statiinilääkkeet uusia vaikutusmekanismeja ja käyttöaiheita

Statiinilääkkeet uusia vaikutusmekanismeja ja käyttöaiheita Lääkehoito Statiinilääkkeet uusia vaikutusmekanismeja ja käyttöaiheita Markku Savolainen Enää ei tarvitse käydä keskustelua siitä, onko kolesterolipitoisuuden pienentämisestä hyötyä. Ensin 4S-tutkimus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 20, 40 tai 80 mg simvastatiinia.

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Pravastatin Orion 40 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Pravastatin Orion 40 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pravastatin Orion 40 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 40 mg pravastatiininatriumia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Praluent. 08-2015, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Praluent. 08-2015, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Praluent 08-2015, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Praluent-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 63 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 63 mg laktoosimonohydraattia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetimib Actavis 10 mg tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 20, 40 tai 80 mg simvastatiinia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 33 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 33 mg laktoosimonohydraattia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Liporion 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Liporion 20 mg kalvopäällysteiset tabletit Liporion 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Liporion 80 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diabetekseen liittyvät hyperlipidemiat, mikäli muilla hoitomuodoilla ei hyperlipidemioita ole saatu korjaantumaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Diabetekseen liittyvät hyperlipidemiat, mikäli muilla hoitomuodoilla ei hyperlipidemioita ole saatu korjaantumaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BEZALIP 400 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen depottabletti sisältää 400 mg betsafibraattia. Apuaineet: laktoosi Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2017 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 25.1.2017 / Julkaistu Ibrance 75 mg, 100 mg, 125 mg kovat kapselit, Pfizer Limited

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014 Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa Jan Verho 5.11.2014 Urheilija tarvitsee proteiinia 1. Proteiinisynteesin raaka-aineeksi Päivittäinen tarve kasvaa 2. Stimuloimaan lihasproteiinisynteesiä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholib 145 mg/20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 145 mg fenofibraattia

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO 18.11.2014 Anna-Mari Koski Luennon rakenne 1. Osteoporoosilääkityksen indikaatiot 2. Lääkehoidon valinta 3. Lääkehoidon kesto Osteoporoosin kokonaisvaltainen hoito Kalsium D- vitamiini

Lisätiedot

Alirokumabi on ihmisen monoklonaalinen IgG1-vasta-aine, joka on tuotettu kiinalaisen hamsterin munasarjasoluissa yhdistelmä-dna-tekniikalla.

Alirokumabi on ihmisen monoklonaalinen IgG1-vasta-aine, joka on tuotettu kiinalaisen hamsterin munasarjasoluissa yhdistelmä-dna-tekniikalla. Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö 1 7.4.2011 Ravintoaineiden saantisuositukset Ruoankäyttösuositukset

Lisätiedot

Alajärven kaupunki Kutsu

Alajärven kaupunki Kutsu Alajärven kaupunki Kutsu 10.1.2012 Tiedotusvälineille Kaupunginhallituksen tiedotustilaisuus Aika Tiistai 17.1.2012 klo 13.00 Paikka Asiat Kaupunginhallituksen kokoushuone Perusturva tiedottaa: - Rasvasairauksien

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kuvitteelliset

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fenosup Lidose 160 mg kapseli, kova. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 160 mg fenofibraattia. Yksi Fenosup -kapseli sisältää 8 mg natriumia.

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Dyslipidemiat

Käypä hoito -suositus. Dyslipidemiat Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty 8.4.2013 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1mg:aa pitavastatiinia vastaavan määrän

Lisätiedot