Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 30.10.2013 klo 17.30. Seurakunnan toimisto"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

2 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu 2 Kokouksen alussa Mari Lilja esitteli tiedotuksen- ja viestinnän työmuodon tehtävät ja ajankohtaiset seurakunnan toimintamuodot ja tapahtumat, tiedotuksen näkökulmasta. 164 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 165 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Risto Koivisto ja Kai-Pekka Mattila varalle Reija Mattsson. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksen mukaan Risto Koivisto ja Kai- Pekka Mattila varalle Reija Mattsson. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina

3 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä lukuun ottamatta pykälää 168, joka siirretään käsiteltäväksi pykälän 184; Muut esille tulevat asiat jälkeen. 167 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAT Kn VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUS ARVION ALUSTAVA KÄSITTELY Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmat vuodelle 2014 ovat seurakuntatyön osalta jaettu tehtäväalueittain. Lisäksi hallinto on yhtenä kokonaisuutena sekä hautaustoimi ja kiinteistö yhtenä. Toimintasuunnitelmassa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit sekä tavoitteet, erityisesti tavoitteiden määrittelyä on syytä tarkentaa. Tavoitteet pohjautuvat strategiaan, vuosisuunnitelmaan ja painopisteeseen. Painopiste vuonna 2014 on Jäsenyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ympäristövastuu. Painopisteen taustalla on jäsenyyttä selvittävän 360-ohjelman hyödyntäminen sekä ympäristödiplomin tavoittaminen. Tavoitteiden tulee olla joko laadullisia tai määrällisiä. Niitä tulee olla vähintään kolme, ja niiden tulee olla selkeitä ja mitattavia. Osa tavoitteista voi liittyä perustoimintoon, mutta vähintään yksi tavoite on oltava uusi. Tavoitteiden tulee olla arvioitavissa toimintakauden aikana. Oman tehtäväalueen tavoitteiden lisäksi on mainittava erikseen yhteistyö jonkun muun tehtäväalueen kanssa. Toimintasuunnitelmassa on myös mainittava keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvioitava toiminnan kehitysnäkymät vuosille Toimintasuunnitelmia on käsitelty myös ohjausryhmissä. Toimintasuunnitelmat toimitetaan liitteinä neuvoston jäsenille viikon 34 aikana. Talousarvio Talousarvion ensimmäinen versio on kirjattu tehtäväalueiden esitysten pohjalta. Tässä talousarvioversiossa toimintatuotot ovat laskeneet edellisestä talousarviosta 5,4 % ( e). Henkilöstökulut ovat kasvaneet 4,3 % ( e). Palvelujen ostot ovat kasvaneet 7,4 % ( e). Tarvikehankinnat ovat kasvaneet 17,8 % ( e). Toimintakulut yhteensä ovat kasvaneet 6,2 % ( e). Verotulojen kasvuksi on arvioitu 1,2 % ( e). Näiden talousarviolukujen perusteella tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa. Talousarvion tasapainottamistarve on lähes 5,0 %. n antama talousarvioraami ei ole toteutunut talousarvion suunnittelussa. Talousarvion suunnitteluohjeen mukaan käyttömäärärahojen olisi pitänyt pysyä lähes edellisen vuoden tasolla, koska henkilöstökulut joka tapauksessa jonkin verran nousevat. Kasvupaineet nousevat esiin lähes kaikilla tehtäväalueilla sekä kiinteistötoimessa.

4 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu 4 Seurakunnan palvelujen hinnastoa oli tarkoitus arvioida ennen kesälomia, mutta kiireisen touko ja kesäkuuna aikana ei ehditty asiaan paneutua. Talousarvion valmistelu osoittaa, että seurakuntatuottojen osuutta ei voida alentaa, mutta hinnaston sisäisiä tarkistuksia voitaneen tarvittaessa tehdä. Hinnaston keskimääräinen tarkistusprosentti on 2,5-4 % tuntumassa. Liitteenä on talouspäällikön alustava esitys palvelujen hinnastosta. voi käydä siitä lähetekeskustelun j a tarvittaessa aikaisemmin valittu työryhmä voi tehdä jatkovalmistelua. Liitteenä on tilikohtainen alustava esitys talousarvion sopeuttamisesta. Myöhemmin tilikohtainen sopeutus jaetaan tehtäväalueille. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: perehtyy alustaviin toimintasuunnitelmiin ja talousarvioon sekä palvelujen hinnastoon ja ohjeistaa jatkovalmistelua. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys hyväksyttiin. n kokouksen jälkeen toimintasuunnitelmiin on tehty tarkennuksia. Lisäksi osa toimintasuunnitelmista on vasta tulossa ensimmäiseen käsittelyyn. Käsiteltävät toimintasuunnitelmat toimitetaan neuvoston jäsenille sähköpostitse Kirkkoherran esitys: käy läpi ensimmäisen käsittelyn jälkeen toimintasuunnitelmiin tehdyt muutokset sekä ne toimintasuunnitelmat, joita ei ensimmäisessä käsittelyssä vielä ollut laadittu. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. 168 VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄSITTELY keväällä 2013 määritteli talousarvion valmistelua varten talousarvioraamin. Siinä tavoitteeksi otettiin laatia talousarvio pääsääntöisesti edellisen vuoden tasoon. Tehtäväalueille annettiin yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion valmistelua varten. Vuoden 2014 talousarvion ensimmäinen versio kirjattiin tehtäväalueiden esitysten mukaisesti. Talousarvion ensimmäinen versio osoitti euron alijäämää. Johtoryhmässä käsiteltiin talouspäällikön laatima sopeutusesitys ja päätettiin edetä jatkovalmistelussa sen pohjalta. Nuorisotyön pappi ilmoitti olevansa sopeutusesityksestä eri mieltä. Esityksen mukaan esimiesten tehtävänä oli suorittaa karsinta oh-

5 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu 5 jausryhmätasolla. Ohjausryhmätason karsinnan tavoitteet vaihtelivat euron ja euron välillä ohjausryhmätasoa kohden. Esimiehet antoivat karsintaesityksensä nuorisotyön esimiestä lukuun ottamatta. Nuorisotyön tehtäväalueiden osalta karsinnan joutui suorittamaan taloustoimisto. Karsinnassa ei päästy aivan asetettuun tavoitteeseen, jolloin kiinteistötoimesta tehtiin tavoitetta suuremmat karsinnat. Seurakuntatyön osalta kuluja saatiin vähennettyä euroa. Kiinteistötoimesta karsittiin euroa. Verotuloja korotettiin euroa. Karsinnasta huolimatta aikuis- ja perhetyön ohjausryhmän tehtäväalueiden toimintakulut kasvavat 2,2 % edellisen vuoden talousarvion verrattuna. Vastaavat luvut muiden ohjausryhmien osalta ovat: Lapsityön ohjausryhmä 2,6 %, Nuorisotyön ohjausryhmä 4,9 % ja Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 1,2 %. Hautaustoimen kulut kasvavat 3,5 %, kiinteistö toimen 3,2 % ja hallinnon 14,6 %. Vuoden 2014 kuluja kasvattavat: kirkollisvaalien järjestäminen, seurakunnan lahjaesineen hankinta, talouspäällikön siirtyminen eläkkeelle, talouspäällikön tehtävänkuvauksen muutos, ympäristödiplomin hankinta, Pirkkalan kirkon 20 v juhlavuosi ja Jäsen 360 prosessi. Näiden vaikutus vuoden 2014 talousarvioon on yhteensä noin euroa. Suurin osa edellä mainituista kuluista sisältyy hallinnon pääluokkaan ja rasittaa vain vuoden 2014 talousarviota. Koko seurakunnan toimintakulut kasvavat 4,5 % ja verotulot kasvavat 4,4 %. Toiminnan tulos on alijäämäinen euroa ja tilikauden ylijäämä on poistoeron jälkeen euroa. Talouspäällikön esitys: käsittelee talousarvion numero osan raportit ja päättää, että talousarviokirjan valmistelua jatketaan raporttien osoittamalta pohjalta. Talouspäällikön muutettu esitys: Asia jätetään pöydälle. Talouspäällikön muutettu esitys hyväksyttiin. pitää ylimääräisen kokouksen klo

6 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu LASTENOHJAAJAN SIJAISUUS 170 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ ja kirkkovaltuusto ovat käsitelleet talouspäällikön viran täyttöä, ja virka on päätetty laittaa auki. Tehtävänkuvaus on liitteenä. Kiinteistöhallinnon palvelujen järjestäminen neuvotellaan loppuvuoden aikana. Talouspäällikön viran hakuilmoitus tulee Kotimaahan ja Aamulehteen Lisäksi ilmoitus on näkyvissä työvoimatoimiston sivuilla sekä seurakunnan omilla nettisivuilla. Hakuaikaa on saakka. Virantäyttöä valmistelee edelleen työryhmä Olli-Pekka Silfverhuth (puheenjohtaja), Jukka Alamäki, Taru Tolvanen, Kari Luotonen ja Risto Koivisto. Virantäyttöprosessin tavoite on, että uusi viranhaltija voidaan valita kirkkovaltuuston joulukuun kokouksessa, ja että hän voi aloittaa

7 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu 7 Kirkkoherran esitys: käy lähetekeskustelun viran täytöstä ja merkitsee asian tiedoksi. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. 171 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKASTUS Kirkkolain 10 luvun 6 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja huolehtia päätösten toimeenpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Kirkkovaltuusto on pitänyt kolme kokousta / 2013, jossa on käsitelty pykälät / 2013, jossa on käsitelty pykälät / 2013, jossa on käsitelty pykälät toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa järjestyksessä tehtyjä ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin ovat laillisia. antaa kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanon virkamiesten tehtäväksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

8 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu VALTUUSTOALOITTEET Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 5 / 2012 on jätetty seuraava valtuustoaloite: ValtuustoaloitePirkkalan seurakunnan ja kirkkorakennusten varhaishistorian tutkimisesta. Pirkkalan seurakunnan ja kirkkorakennusten historiaa ja lähihistoriaa on tutkittu melko paljon ja niistä on myös kirjoitettu. On kuitenkin huomattava, että näistä asioista voidaan luotettavasti sanoa vain vähän. Monipuolisella yhteistyöllä, esimerkiksi nykyaikaisilla radiohiili- ja lustotutkimuksilla organisoiduilla arkisto- ja maastotutkimuksilla jne. olisi mahdollista saada merkittävää tietoa olettamusten ja päätelmien rinnalle. Jo pelkästään tieto Pirkkalan Pyhälle Jaakolle pyhitetyn kirkkorakennuksen tai kirkkorakennusten sijainnista antaisi seurakunnalle merkittävän kirkkohistoriallisen ja jopa matkailullisen kiinnostuksen kohteen. Tieto seurakuntamme ja kirkkorakennustemme varhaisvaiheista toisi vakautta ja antaisi tukevan kivijalan muutosten kourissa olevalle kirkollemme. Tutkimus olisi sopusoinnussa seurakuntamme strategisten tavoitteiden kanssa muun muassa kirkon yhteiseen uskoon pohjaavan ja yhteisöllisyyttä rakentavan toiminnan vahvistamisessa. Se antaisi myös hyvän mahdollisuuden keskusteluyhteyteen kunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Seurakuntamme tavoitteisiin on kirjattuna hiljaisuuden viljelyn lisääminen. Pirkkalan seurakunta on jo nyt merkittävä pyhiinvaellusten järjestäjä. Toimintasuunnitelmassa on neljä vaellusta vuodelle Olisi valtakunnallisestikin merkittävää, jos tutkimus voisi tuoda lisävalaistusta Pirkkalan osuudesta Pyhän Jaakon pyhiinvaellusreitin kirkkorakennusten historiaan. Esitämme, että kirkkoneuvosto ryhtyisi toimiin tutkimuksen organisoimiseksi Pirkkalan seurakunnan ja kirkkorakennusten varhaisvaiheista. Mukana voisivat seurakunnan lisäksi olla kunta, Pirkkala-seura, Kirkon tutkimuskeskus, museovirasto, Jaakontien ystävät ry. sekä paikallinen kyläyhdistys ym. Aiheesta voisi järjestää myös avoimia seminaareja, jotta kaikki asiasta kiinnostuneet saisivat halutessaan osallistua. Kirkkoherra on neuvotellut aloitteen pohjalta Pirkkalan vanhojen kirkkorakennusten historian tutkimisesta Jouko Hillukan ja museoviraston kanssa. Varhaisvaiheiden selvittäminen on laajempi hanke, jonka selvittäminen vaatii mahdollisia kaivauksia Vanhan kirkon läheltä. Kirkkoherran esitys: keskustelee aloitteessa mainitusta hankkeesta ja linjaa jatkotoimenpiteet. keskusteli aloitteessa mainitusta hankkeesta ja päätti kutsua museoviraston asiantuntijat Pirkkalan seurakuntaan tekemään selvityksiä ja kustannuslaskelmia hankkeesta.

9 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu HAUTAMUISTOMERKIN OTTAMINEN MUSEOMUISTOMERKKIEN RYHMÄÄN Pirkkalan seurakunnan hautausmaalla on siirtynyt 59 hautaa seurakunnan hallintaan. Valokuvat siirtyneiden hautojen hautamuistomerkeistä on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa ja ne liitetään pöytäkirjan liitteeksi.. n tulee arvioida ja tehdä päätös hautamuistomerkkien ottamisesta museomuistomerkeiksi. Pysyvästi säilytettävien muistomerkkien haudat jäävät seurakunnan hoidettaviksi. Hauta 1-0E Frans Johannes Murto Pirjo Kivelän esitys: Murron Jussi on syntynyt 1888, Säijän kylässä Murron torpassa. Hän tuli Leukulle rengiksi luvun alkupuolella. Hän oli erittäin roteva ja voimaksa, käytökseltään sopuisa ja maltillinen. Leukulta hän pestautui Kaipilaan rengiksi. Jussi osti itselleen ja perheelleen räätäli Grönlundin perikunnalta mökin, joka oli rakennettu Leukun vuokramaalle. Mökki on rakennettu luvun alussa ja on Hiidenmaan ryhmäkylässä vieläkin paikoillaan. Mökki tunnetaan Murron Jussin mökkinä. Murron Jussista puhutaan vieläkin juttuja. Hänen hautakivensä on syytä ottaa seurakunnan hoitoon. Lisätään merkittävien henkilöiden joukkoon. Hautausmaan opaskierroksiin lisätään myös Murron Jussin hauta (Pirjo Kivelä ). Seurakuntapuutarhurin esitys : Frans Johannes Murron hauta säilytetään kulttuurihautana ja otetaan seurakunnan haltuun. Haudalla on ollut kesäkukkahoito jo vuosia ja sen maksanut Mikko Leuku on halukas jatkamaan hoidon maksua, vaikka hauta palautuu seurakunnalle. Leukun kanssa on asiasta sovittu Hautakivi on pieni laatta, sen alle voitaisiin laittaa pohjakivi keväällä 2014 palautuvista, saman ikäisistä haudoista. Näin kivi saataisiin ylös ruohikosta ja paremmin näkyville. Hautausmaatyöryhmä on kokouksessaan puoltanut haudan haltuun ottoa kulttuurihautana. Hauta 1-0D /104 Santamäki Aune Harju on esittänyt, että edellä mainitun haudan muistomerkki päätettäisi siirtää museomuistomerkiksi. Hautamuistomerkin kuva on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Seurakuntapuutarhurin käsityksen mukaan hautamuistomerkki ei ole muodoltaan erityisesti muista muistomerkeistä poikkeava. Hautamuistomerkkien teksteihin harvemmin kirjoitetaan haudatun ammatti. Tähän muistomerkkiin on kirjoitettu ammatti

10 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu 10 maanviljelijä. Seurakuntapuutarhurin mielestä Santamäen muistomerkkiä ei tässä vaiheessa ole tarpeen siirtää museomuistomerkkien ryhmään. Talouspäällikön esitys: päättää siirtää museomuistomerkkien ryhmään haudan 1-0E Frans Johannes Murto. jättää hyväksymättä esityksen haudan 1-0D /104 Santamäki siirtämisestä museomuistomerkkien ryhmään. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN VALINTA on aikaisemmin perustanut kiinteistötyöntekijän työsuhteen. Tehtävää on hoitanut kohta puolen vuoden ajan Mikko Pihlajamaa. Hän on toiminut kesäajan hautausmaalla. Mikko Pihlajamaalla on pitkäaikainen kokemus metsätyökoneiden parissa metsurin ammattia hoitaessaan kotimaassa ja ulkomailla. Lähiaikoina hän saa valmiiksi kiinteistöhoitajan ammattitutkinnon. Sekä työkokemus, että koulutus antavat valmiuksia kiinteistötyöntekijän tehtävään. Pihlajamaalla on myös aikaisempaa työkokemusta seurakunnasta. Seurakuntapuutarhuri on toiminut kesäajan Pihlajamaan työnjohtajana ja puoltaa hänen valintaansa kiinteistötyöntekijän työsuhteeseen. Pihlajamaan toiminnasta seurakunnan työntekijänä lähes puolen vuoden ajan ei muutoinkaan ole tullut esiin sellaista, jonka perusteella valintaa ei voisi puoltaa. Mikko Pihlajamaan työ- ym. todistukset ovat nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. Liitteenä on kiinteistötyöntekijän tehtävänkuvaus. Talouspäällikön esitys: päättää valita Mikko Pihlajamaan Pirkkalan seurakunnan kiinteistötyöntekijän työsuhteeseen. Työsuhde alkaa Kiinteistötyöntekijän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

12 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu ILMOITUS VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMISESTÄ 176 OSAKEHUONEISTON PERUSKORJAUS Pirkkalan seurakunta omistaa Kreetantie 7 E 60 75,5 neliön asuinhuoneiston. Huoneistossa on ollut vuokralla yli 10 vuotta. Tekninen isännöitsijä on arvioinut asunnon peruskorjaustarpeen. Peruskorjaus tulee maksamaan noin euroa. Pääosan urakasta suorittaa Tammer- Maalaamo Oy. Lisäksi tehdään sähkö ja putkitöitä. Talouspäällikön esitys: Pirkkalan seurakunta päättää tehdä peruskorjauksen yllä mainitussa asunnossa enne uuden asukkaan asuntoon muuttamista. Kustannukset ovat noin euroa.

13 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu 13 Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 177 PAPPILAN ILMANVAIHDON KORJAAMINEN Pappilan päärakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Terveystarkastaja on edellyttänyt, että ilmanvaihtoa on parannettava, mikäli tilaa käytetään kokoontumistilana. Korjauksesta on laadittu suunnitelma ja pyydetty urakkatarjoukset. IV-kone mitoitetaan niin, että pappilan virallinen yhtäaikainen henkilömäärä on 40 henkilöä. Korjauksen urakkahinta on noin euroa. Urakoitsijana toimii KaihlaSet Oy. Talouspäällikön esitys: päättää parantaa Pappilan päärakennuksen ilmanvaihtoa asentamalla koneellisen ilmanvaihdon. Urakan hoitaa KaihlaSet Oy. Urakkahinta on noin euroa. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 178 HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN PÖYTÄKIRJA n asettama työryhmä on suorittanut Hautausmaalla hautausmaakatselmuksen. Katselmuksesta on laadittu pöytäkirja, joka on esityslistan liitteenä. Talouspäällikön esitys: käy keskustelun hautausmaakatselmuksen pöytäkirjasta ja merkitsee sen tiedoksi. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

14 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 46 / 2013 Vs. seurakuntasihteeri Anna Riuttamäen ylityön muuttaminen vapaapäiväksi (saldovapaa). 47 / 2013 Lastenohjaajien ryhmänohjaus 48 / 2013 Työkokeilu merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 180 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 35 / 2013 Palkkaennakon maksaminen. 36 / 2013 Vuosiloman siirto. 37 / 2013 Palkaton loma Ville Nuoralle 38 / 2013 Katrina varauskirjan tuntikirjausosan hankinta merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.

15 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu 15 merkitsi talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. 181 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Johtoryhmä Johtoryhmä Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 3 / keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 182 SEURAAVAT KOKOUKSET Torstai klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston neuvotteluhuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone (varaus) Tiistai klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Pappila Kirkkovaltuusto

16 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu 16 Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. merkitsi seuraavat kokoukset tiedoksi. 183 ILMOITUSASIAT merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasioita ei ollut. 184 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. 1. MARITTA OKSI-HELMISEN KOEAJAN PÄÄTTYMINEN Pirkkalan seurakunnan aikuistyönohjaajan virkaan valittiin alkaen Maritta Oksi-Helminen. Valinnan yhteydessä päätettiin kuuden kuukauden koeajasta. Koeaika täyttyi kesäkuun lopussa. Kirkkoherran esitys: vahvistaa Maritta Oksi Helmisen valinnan aikuistyönohjaajan virkaan alkaen.

17 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu 17 Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. 2. VILLE NUORAN KOEAJAN PÄÄTTYMINEN. Pirkkalan seurakunnan kiinteistöhoitaja-suntion virkaan valittiin alkaen Ville Nuora. Valinnan yhteydessä päätettiin kuuden kuukauden koeajasta. Koeajan aikana ei ole tullut esiin mitään sellaista, joka estäisi Ville Nuoran valinnan vahvistamisen. Talouspäällikön esitys: päättää vahvistaa Ville Nuoran valinnan kiinteistönhoitajasuntion virkaan alkaen. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 185 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 186 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

18 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 9 / 2013 Sivu 18 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo