Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

2 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 2 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Reija Mattsson ja Tuija Ollila varalle Marko Ruusunoksa. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reija Mattsson ja Tuija Ollila varalle Elina Jääskeläinen. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

3 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 3 59 LASTENOHJAAJAN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN 60 NUORISOTYÖN OPPISOPIMUSOPISKELIJA

4 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 4 61 MERIMIESKIRKON KESÄJUHLAT Suomen Merimieskirkko ry:n kesäjuhlat järjestetään Pirkkalassa Juhlia on valmistellut työryhmä, jossa on mukana seurakunnan edustajana Olli- Pekka Silfverhuth, Sirkka Nylund, Juhani Husa, Anita Ranta ja Kari Luotonen. Merimieskirkon puolelta mukana ovat olleet tiedostuspäällikkö Marko Toljamo sekä hallituksen jäsen Hannele Koivisto. Juhlien varsinainen tapahtumapäivä on lauantai jolloin on ohjelmaa aamusta myöhään iltaan saakka. Sunnuntaina on juhlamessu, jossa saarnaa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Juhlien teemana on Aaltoliikkeessä. Juhlaohjelman valmistelut ovat jo melko pitkällä. Taloudellisesti juhlat eivät tuo merkittävää rasitetta seurakunnalle, ja menot ovat huomioitu vuoden 2013 talousarvion yhteydessä. Kirkkoherran esitys: lle esitellään Merimieskirkon kesäjuhlien suunnittelun tilanne ja ohjelmaluonnos. keskustelee juhlista ja merkitsee asian tiedoksi. keskusteli juhlista ja merkitsi asian tiedoksi.

5 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 5 62 SEURAKUNNAN TIETOTURVAOHJEET JA -MÄÄRÄYKSET Tampereen IT-alue hoitaa ja ylläpitää Pirkkalan seurakunnan IT -asioita. Kirkkohallituksen toimeksiannosta IT-alueen johtokunta on valmistellut IT -alueen seurakuntia koskevan tietoturvaohjeiston ja tietoturvamääräykset. Yhä enemmän on myös seurakunnissa kiinnitettävä huomiota tietoturvalliseen työskentelyyn. Erityisen tärkeäksi asian tekee se, että seurakunnat hoitavat viranomaistehtäviä. Liitteenä on Tampereen IT -alueen johtokunnan käsittelemät ja hyväksymät tietoturvadokumentit Tampereen IT -yhteistyöalueen tietoturvapolitiikka ja henkilöstön tietoturvaopas. Seurakuntien kirkkoneuvostojen tulee tehdä päätös dokumenttien käyttöön ottamisesta seurakunnassa ja valvoa tietoturvan toteuttamista. Tietoturva-asiakirjat tulee esitellä työntekijöille ja opastaa heitä tietoturvan toteuttamisessa. Pirkkalan seurakunnan työntekijäkokouksessa tammikuussa on IT-alueen toimesta opastettu työntekijöitä tietoturva-asioissa. Asiakirjat ovat liitteenä Talouspäällikön esitys: päättää ottaa Pirkkalan seurakunnassa käyttöön liitteenä olevat Tampereen IT -yhteistyöalueen tietoturvapolitiikka ja henkilöstön tietoturvaopas asiakirjat alkaen. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

6 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 6 63 PALKANTARKISTUS Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon työntekijäjärjestöt ovat sopineet toteutettavasta palkkaratkaisusta. Sopimuksen mukaan työntekijöille maksetaan 1,4 %:n yleiskorotus ja seurakunnissa päätettävä 0,5 %:n järjestelyerä. Järjestelyerän suuruus Pirkkalan seurakunnassa on 424,29 euroa / kuukausi. Tarkistetut palkat tulee maksaa huhtikuun palkanmaksun yhteydessä. Pirkkalan seurakunnan palkkatyöryhmä (työntekijäjärjestöt ja työnantaja) esittää yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että järjestelyerä käytetään erityisperusteen kasvava seurakunta kehittämiseen siten, että kaikille työntekijöille lisätään erityisperusteeseen 10 euroa. Talouspäällikön esitys: päättää hyväksyä palkkaratkaisun toteuttamisen lukien palkkatyöryhmän esityksen mukaisesti. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 64 KIINTEISTÖHOITAJA-SUNTION VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN valitsi työryhmän Risto Koivisto, Jukka Alamäki, Kari Luotonen, Olli- Pekka Silfverhuth ja Tapani Urvanta valmistelemaan kiinteistöhoitaja - suntion viran täyttämistä. Työryhmä on pitänyt kaksi kokousta ja haastatellut kiinteistöhenkilöstöä kokouksessaan. Lisäksi kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat haastatellut kiinteistötyöntekijöitä henkilökohtaisesti. Liitteenä on työryhmän raportti. Haastattelujen pohjalta työryhmä on arvioinut kiinteistötoimen työnjakoa: - haastattelujen yhteydessä on tullut esiin arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää kiinteistötoimen tehtävien ja työn kehittämisessä - kiinteistönhoidon ja suntion tehtävän erottaminen ei vaikuta tässä vaiheessa tarkoituksenmukaiselta - siivoustyön ja vahtimestarin tehtävän erottaminen ei myöskään vaikuta tarkoituksenmukaiselta

7 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 7 - työvuorojen suunnittelu ja seuranta voidaan liittää uuden työntekijän tehtävänkuvaan - hälytys- ja valvontalaitteiden yhteyshenkilönä toimii Mika Leijo - siivousaineiden ja tarvikkeiden tilauksista huolehtii Leila Pilhjerta - kiinteistötyöntekijän työ painottuu kesällä hautausmaalle ja talvikaudella kiinteistötehtäviin, lumitöihin, rakennusten ja koneiden kunnossapitoon - seurakuntapuutarhurin työhön talvikaudella on mahdollista siirtää joitain toimistossa hoidettavia asiakokonaisuuksia - tulevaisuudessa on käytettävissä useampia työntekijöitä hautojen kaivamiseen ja suntiotehtäviin - työntekijöiden kierrätystä eri kiinteistöissä voi toteuttaa tarpeen mukaan Työryhmän arviointi on käsitelty kiinteistöhenkilöstön kokouksessa Työryhmän arviointiin suhtauduttiin myönteisesti. Arviointi sisältää asioita, joista osa voidaan toteuttaa uutta viranhaltijaa valittaessa ja osa myöhemmin kiinteistötoimen työtehtävien kehittämisen yhteydessä. Uuden viranhaltijan nykyiseen tehtävänkuvaan lisätään kiinteistötoimen työvuorojen suunnittelu ja seuranta. Lisääntyvä työmäärä otetaan huomioon muissa työtehtävissä. Kiinteistötoimen työntekijöiden tehtävänkuvauskeskustelut käydään huhtikuun kuluessa. Siinä yhteydessä tarkentuu yksityiskohtaisemmin kunkin työntekijän työtehtävät Talouspäällikön esitys: merkitsee tiedoksi viran täyttämiseen liittyvän valmistelun. päättää laittaa viran haettavaksi ja antaa esittelyssä mainitulle työryhmälle tehtäväksi tehdä esitys valittavasta henkilöstä. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

8 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 8 65 VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY Pirkkalan seurakunnan toiminnan painopisteenä vuonna 2012 oli Osallisuuden ja jäsenyyden tukeminen. Painopiste nousi Porukalla Pirkkalassa -strategian pohjalta. Painopiste oli ajankohtainen siinäkin mielessä, että kirkko ja seurakunnat ovat monenlaisten muutosten sekä haasteiden keskellä. Osallisuuden vahvistaminen ja jäsenyyden tukeminen ovat tällaisessa tilanteessa erityisen tärkeitä. Pirkkalan seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa (v ). Seurakuntaan kuului vuoden lopussa 77.9 % kunnan läsnäolevista asukkaista (v ,26 %). Seurakunnan jäsenmäärä lisääntyi vuoden aikana muuttoliikkeen ja syntyvyyden ansiosta, mutta seurakuntaan kuulumisprosentti kuitenkin edelleen pieneni. Näyttää siltä, että edelleen uusissa kuntalaisissa on huomattava osa kirkkoon kuulumattomia. Toimintavuotta leimasi yleisellä tasolla vahva keskittyminen perustoimintaan eri tehtäväalueilla. Jumalanpalvelusten kohdalla Pirkkalasta radioitiin vuoden aikana neljä messua YLE1:n kautta. Seurakuntaan perustettiin kertomusvuoden aikana aikuistyönohjaajan virka, johon valittiin uusi viranhaltija loppuvuodesta. Pirkkalan seurakunnan toiminnassa korostuu matala kynnys. Tämä näkyi kertomusvuonna myös uuden toiminnan sisällössä. Aikuistyön kahvila tarjosi uuden mahdollisuuden kohtaamiseen ja läsnäoloon Kirkkoveräjän seurakuntatalolla kerran viikossa. Siinä toteutui myös tehtäväalueiden välinen yhteistyö. Vapaaehtoistoiminnan kohdalla Suurella Sydämellä toiminta on vakiinnuttanut paikkansa Pirkkalassa. Se pyrkii tarjoamaan uusia ja helposti tavoittavia vapaaehtoistoiminnan muotoja. Hallinnon puolella toimintavuoden aikana valmistauduttiin Kirjuri-jäsenohjelman käyttöön. Samalla vietiin kokonaiskirkon uudistuksia eteenpäin. Vuoden aikana puhutti eniten uusi seurakuntarakenne, jota valmistellaan kirkkohallituksen toimesta. Ehdotettu rakennemalli toisi isoja muutoksia itsenäisten seurakuntien elämään. Pirkkalan seurakunnan viestintä ja tiedotus painottuivat entistä enemmän verkkoon. ai alkuvuodesta uusitut kotisivut, joiden kävijämäärä oli kohtuullisen hyvä. Samoin seurakunta näkyi Facebook-yhteisössä. Jatkossa sosiaalinen media tulee muodostamaan entistä keskeisemmän työntekoalueen. Pirkkalassa seurakunnan isona haasteena on edelleen uusien kuntalaisten tavoittaminen. Kyseessä on viestinnällinen ja toiminnallinen haaste. Toimintavuoden syksyllä julkaistu Haastettu kirkko-tutkimus loi varsin koruttoman kuvan kirkosta tilasto-

9 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 9 jen valossa. Kirkon asema yhteiskunnassa on muuttunut. Toisaalta muutoksessakin on mahdollisuus löytää uutta. Tehtäväalueet ovat laatineet tiivistetyt toimintakertomuksen omasta työstään ja arvioineet toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Seurakunnan tilinpäätös: Pirkkalan seurakunnan vuoden 2012 tilikauden tulos on ,26 euroa ja ylijäämä ,94 euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuottoja saatiin euroa arvioitua enemmän, henkilöstökuluista säästyi euroa, palvelujen ostoihin kului euroa arvioitua enemmän, aine- ja tarvikehankinnoista säästyi euroa. Yhteensä toimintakuluja säästyi euroa. Verotuloja saatiin euroa arvioitua enemmän. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintatuotot lisääntyi euroa, henkilöstökulut kasvoivat euroa, palvelujen ostot laski euroa, aineja tarvikehankinnat lisääntyi euroa, toimintakulut yhteensä lisääntyi euroa, verotulo kasvoi euroa ja tilikauden tulos oli euroa edellisvuotta heikompi. Tuloslaskelman ja taseen keskeisimmät vertailuluvut: Toimintatuotot , , , ,14 Toimintakulut , , , ,32 Verotulot , , , ,33 Vuosikate , , , ,22 Tilikauden tulos , , , ,07 Poistot - poistoero , , , ,46 Tilikauden ylijäämä , , , ,76 Investoinnit , , , ,89 Kassavarojen muutos , , , ,11 Toimintapääoma , , , ,51 Taseen loppusumma , , , ,01 Seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys:

10 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 10 käsittelee Pirkkalan seurakunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuoden 2012 tilikauden tulos on ,26 euroa ja ylijäämä ,94 euroa. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2012 ylijäämä ,94 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Taseen loppusumma on ,42 euroa. hyväksyy Pirkkalan seurakunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan. Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Taru Tolvanen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo

11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 4 / 2013 Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat talvirippikoulussa sekä nuorten talvileireillä sekä perheleireillä talvella / 2013 Mika Oksasen palkkaaminen lapsityöhön 6 / 2013 Pastori Reijo Ylimyksen palkkio Kappalainen Jukka Jormanainen päätösluettelo: 2 / 2013 Pirkkalan seurakunnan lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakan tuoton jako 3 / 2012 merkitsee kirkkoherran ja Jukka Jormanaisen tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi kirkkoherran ja Jukka Jormanaisen tekemät päätökset tiedoksi.

12 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 7 / 2013 Sähkön hinnan kiinnitys 8 / 2013 Sijoitusten järjestely 9 / 2013 Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutus 1 0 / 2013 Pappilan päärakennuksen kuntoselvitys merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. 68 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 1 / Lapsityön ohjausryhmä 1 / Pappilan alueen rakennustoimikunta 2 / keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

13 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu SEURAAVAT KOKOUKSET Kevät 2013: Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Pappila Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Kirkkovaltuusto Kevät 2013: Tiistai klo Pappila-ilta Maanantai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. merkitsi seuraavat kokoukset tiedoksi.

14 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu ILMOITUSASIAT 1. Elina Jääskeläinen kertoi aikuiskuppilasta, joka siirtyi Kirkkoveräjältä Sirpakkaan. Sirpakassa oli paikalla yli 20 henkilöä. Kahvila on avoinna torstaisin klo toukokuun loppuun saakka. Tarjolla on kahvia / teetä ja pullaa. Elina Jääskeläinen toivotti kirkkoneuvoston jäsenet tervetulleiksi tutustumaan kahvilan toimintaan. 2. Tänä vuonna kirkon suurkeräys ja vapaaehtoistyön kansanliike nostaa esiin ikääntyneet ihmiset. Pirkkalan seurakunta on aktiivisesti mukana yhteisvastuun asialla ja haastaa kaikki seurakunnan luottamushenkilöt mukaan auttamaan yksinäisiä vanhuksia. Haasteisiin voi vastata ja haastaa edelleen Jelpi - sivuston kautta. Tähän mennessä sivuston kautta on kerätty 135 yhteisvastuun hyväksi. Jelpi- sivustolle on linkki sivuston kautta. 3. Kirkkoherra toivotti kirkkoneuvoston jäsenet tervetulleiksi pääsiäistapahtumaan Johannes-passio konserttiin Pirkkalan kirkkoon ma 25.3.klo 19. merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 71 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

15 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2013 Sivu 15 n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. Muita esille tulevia asioita ei ollut. 72 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 73 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 26.3.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 2 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 18.1.2012 klo 16.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 9.10.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu 2 200 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 03.12.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 2 241 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 28.10.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 14.5.2013 klo 18.30 20.51. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 142 KOKOUKSEN AVAUS 191 143 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2012 Sivu 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 20.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00. Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00. Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 27. päivänä maaliskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Keskustan seurakuntatalon sali, Valtakatu 43, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15 i pöytäkirja 22.02.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 10.4.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 19.30 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 Kokousaika Torstai 27.3.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2014 12/2014 2.12.2014 346 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 2.12.2014 kello 17.30-19.45, 19.55-20.35 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot