Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

2 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty , esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Kai-Pekka Mattila ja Reija Mattsson sekä varalle Tuija Ollila. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksen mukaan Kai-Pekka Mattila ja Marko Ruusunoksa. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

3 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 3 4 VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN ASLAK-KUNTOUTUKSEEN 5 SEURAKUNTAPUUTARHURIN VIRAN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN Kn Seurakuntapuutarhuri Matti Lämsä on sanoutunut irti seurakuntapuutarhurin virasta siten, että viimeinen työpäivä on Ennen seurakuntapuutarhurin viran auki julistamista on tarpeen arvioida viran tehtävänkuvaa. Tehtävänkuvan arviointia varten kirkkoneuvoston on tarpeen perustaa työryhmä, joka voi toimia myös hakijoiden haastatteluryhmänä. Talouspäällikön esitys: päättää valtuuttaa talouspäällikön ilmoittamaan haettavaksi Pirkkalan seurakunnan seurakuntapuutarhurin viran. päättää perustaa työryhmän, johon kuuluvat kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston puheenjohtajat ja talouspäällikkö. Työryhmän tehtävänä on arvioida ja tehdä tarvittaessa esitys seurakuntapuutarhurin viran tehtävänkuvauksesta. Työryhmä haastattelee viran hakijoita ja tekee kirkkoneuvostolle esityksen valittavasta henkilöstä. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Käsittely kn n valitsema työryhmä on neuvotellut kiinteistöhenkilöstön kanssa kiinteistötoimen tehtävien hoidosta ja erityisesti tulevan seurakuntapuutarhurin tehtävistä. on aikaisemmin perustanut kiinteistötoimeen uuden kiinteistötyöntekijän osa-aikaisen työsuhteen. Uusi osa-aikainen työsuhde osaltaan vaikuttaa myös seurakuntapuutarhurin tehtäväkuvaan. Neuvottelujen pohjalta talouspäällikkö on laatinut seurakuntapuutarhurin viran hakuilmoituksen. Virka ilmoitetaan haettavaksi Aamulehdessä ja Kotimaalehdessä Hakuaika päättyy Hakijoiden haastattelut suoritetaan Haastattelujen perusteelle valitaan kaksi henkilöä, jotka osallistuvat soveltuvuustestiin. Soveltuvuustestin tulokset ovat käytettävissä n valitsema työryhmä tekee esityksen valittavasta henkilöstä kirkkoneu-

4 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 4 voston kokoukseen Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto valitsee henkilön seurakuntapuutarhurin virkaan. Talouspäällikön esitys: merkitsee suoritetut toimenpiteet tiedoksi. merkitsi suoritetut toimenpiteet tiedoksi. Reija Mattsson saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo

5 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 5 6 NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ Pirkkalan seurakunnassa on avoinna nuorisotyönohjaajan virka. Tehtäväalueena on varhaisnuorisotyö eli kouluikäisten parissa tehtävä työ. Viran edellinen haltija Joni Kumlander siirtyi toisiin tehtäviin alkaen. valitsi virantäytön valmistelua varten työryhmän, johon kuuluvat kokoonkutsujana kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth, kappalainen ja nuorisotyön työalavastaava Arto Köykkä, nuorisotyön ohjausryhmän puheenjohtaja Liisa Hakala sekä kirkkoneuvoston edustajana Jorma Schukoff. valtuutti kirkkoherran ja nuorison työalavastaavan Arto Köykän valmistelemaan mahdolliset sijaistarpeet varhaisnuorisotyössä, kunnes uusi viranhaltija voi ottaa tehtävän vastaan. Virka laitettiin auki lokakuun lopussa, ja hakuilmoitus julkaistiin netissä, Kotimaalehdessä ja Aamulehdessä. Hakemuksia tuli 7 kappaletta. Työryhmä käsitteli hakemukset hakuajan päättymisen jälkeen, ja päätti jatkaa hakuaikaa saakka. Ensimmäisellä hakuajalla hakeneet olivat edelleen mukana haussa. Uudella hakuajalla tuli 4 uutta hakemusta eli yhteensä virkaa haki 11 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa, ja haastattelut järjestettiin Kirkkoveräjän seurakuntatalolla. Yhteenveto haastatteluun kutsutuista on liitteenä. n viranhakua varten nimittänyt työryhmä haastatteli viisi hakijaa 9.1. Tämän jälkeen työryhmä on pitänyt kokouksen, jonka perusteella se on päätynyt esittämään virkaan valittavaksi Sosionomi (AMK) Janne Salosta. Janne Salosella on virkaan vaadittava pätevyys. Hänellä on hyvät yhteistyötaidot. Hänellä on kokemusta seurakuntatyöstä. Erityisenä vahvuutena hakijoiden joukossa ovat hänen kokemuksensa koulutyöstä, poikatyöstä (alakouluikäiset) sekä verkostoyhteistyöstä. Haastattelutyöryhmän mielestä Janne Salonen on hakijoista sopivin nuorisotyönohjaajan (varhaisnuorisotyö, koulutyö) virkaan. Kirkkoherran esitys: lle esitetään, että kirkkoneuvosto valitsee Pirkkalan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan (varhaisnuorisotyö, kouluikäisten) työ Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja Janne Salosen alkaen. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

6 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 6 7 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKASTUS Kirkkolain 10 luvun 6 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja huolehtia päätösten toimeenpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Kirkkovaltuusto on pitänyt 1 kokouksen /2011, jossa käsitelty pykälät toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa järjestyksessä tehtyjä ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin ovat laillisia. antaa kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanon virkamiesten tehtäväksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 8 SEURAKUNNAN EDUSTAJA YHTIÖKOKOUKSISSA Pirkkalan seurakunta omistaa muutamien asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Yhtiökokouksissa seurakuntaa on edustanut talouspäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Lisäksi seurakunta on Nokian ja Pirkkalan Nuorisoasuntoyhdistyksen jäsen. Kirkkoherran esitys: päättää, että Pirkkalan seurakuntaa edustaa yhtiöiden ja yhdistyksen kokouksissa talouspäällikkö Tapani Urvanta tai hänen valtuuttamansa henkilö. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

7 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 7 9 VALTUUSTOALOITE VAPAAEHTOISESTA TUKIMAKSUSTA Kirkkovaltuustossa on tehty 16 valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Ehdotamme seurakunnan painettuihin tilisiirtolomakkeisiin sekä laskuihin asiakkaille lisämahdollisuutta maksaa ko. toimintaa palvelevaa vapaaehtoista tukimaksua. Valtuustoaloite liitteenä. Taloustoimisto on selvittänyt aloitteen toteutusmahdollisuutta nykyisten kirjanpitokäytäntöjen pohjalta. Palveluiden laskutus tapahtuu viitettä käyttäen. Viitteellä maksettu suoritus kohdistuu automaattisesti oikeaan laskuun. Mikäli viite ja laskutettu summa ei täsmää siirtyy suoritus virhetilille ja käsikirjaukseen. Näin ollen laskuihin ei voi lisätä vapaaehtoisen maksun mahdollisuutta. Avoimilla tilisiirtolomakkeilla suoritettavat maksut pyritään korvaamaan viitteellisillä laskuilla. Tilisiirtolomakkeita jaetaan asiakkaille hyvin vähän. Mikäli halutaan seurakuntalaisille tarjota mahdollisuus vapaaehtoiseen tukimaksuun, on se toteutettava omana maksusuorituksena. Tukimaksumahdollisuus on tiedotettava seurakuntalaisille lehti-ilmoituksella, netissä, seurakunnan tilaisuuksissa tai jollain muulla tavalla. Talouspäällikön esitys: ilmoittaa kirkkovaltuustolle, että hyvää tarkoittava aloite ei ole esitetyllä tavalla toteutettavissa esittelyssä kuvatuista syistä. Kirkkovaltuusto voi harkita halutaanko vapaaehtoinen tukimaksu ottaa käyttöön jollain muulla tavalla toteutettuna. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

8 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 8 10 VALTUUSTOALOITE LOTJAN MAJOITUSRAKENNUSTEN ILMANVAIHDON PARANTAMISESTA Kirkkovaltuustossa on tehty 13 valtuutetun allekirjoittama aloite: Lotjan majoitustilojen ilmanvaihdon kartoittaminen ja toteuttaminen ilmanvaihtokoneella. Valtuustoaloite liitteenä. Koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen edellyttää asiantuntijan laatimaa suunnitelmaa ja kustannusarvion laatimista. n asettama Lotjan kehittämisryhmä, teknistä isännöitsijää apuna käyttäen, voi valmistella ilmanvaihdon järjestämistä. Suunnittelussa tulee huomioida kesä- ja talvikäyttö, jolloin eri vuodenaikoina ilmastoinnin tarve on erilainen. Samoin on huomioitava, että osan talvikaudesta lämmöt on pois päältä. Talouspäällikön esitys: ilmoittaa kirkkovaltuustolle, että Lotjan ilmanvaihtoon liittyvä selvitystyö annetaan kirkkoneuvoston valitsemalle Lotjan kehittämisryhmälle valmisteltavaksi. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

9 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 9 11 SEURAKUNNAN HANKINTOJEN SUORITTAMINEN Kn Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt Pirkkalan seurakunnan hankintaohjeen. Hankintaohjeen mukaan hankintoja suorittavat seurakunnan vakinaiset työntekijät, joiden tehtävään kuuluu hankintojen suorittaminen. Vuosien varrella hankintakäytännöt ovat poikenneet kirkkovaltuuston hyväksymästä ohjeesta. Hankintoja ovat suorittaneet tilapäiset työntekijät, harjoittelijat, kerhonohjaajat ja muut vapaaehtoistehtävissä mukana olevat. Nykyisin työntekijät saavat taloustoimistosta ostolupalapun, jolla voi tehdä hankintoja sellaisista liikkeistä, joissa ei ole luottotiliä. Työntekijä voi suorittaa hankintoja omalla rahalla ja laskuttaa hankintaa vastaavan summan seurakunnalta. Tilintarkastusten yhteydessä on käyty keskustelua hankintakäytännöistä ja todettu, että nykyinen käytäntö tarvitsee tarkennusta siitä, ketkä voivat suorittaa hankintoja seurakunnan puolesta ja ketkä voivat suorittaa hankintoja kaupoissa oleville seurakunnan ostotileille. Seurakunnan työntekijöiden toimesta on tullut aloite, että työntekijöille tulisi hankkia henkilökohtaiset luottokortit, joilla voi suorittaa hankintoja seurakunnan laskuun. Henkilökohtaisten luottokorttien käytöllä on huonot ja hyvät puolensa. Kortin käyttö helpottaa työntekijöiden suorittamia hankintoja. Samoin toimistossa ostolaskujen käsittely helpottuu. Hankinnan suorittajan tulee toimittaa hankinnan yhteydessä saamansa kuitti taloustoimistoon, koska siitä kuitista tehdään kirjaukset. Vaarana on, että em. kuitteja katoaa. Luottokortteja ei voida hankkia tilapäisille työntekijöille eikä vapaaehtoistyöntekijöille. Luottokorttikäytäntöön siirryttäessä lopetetaan luottotilit kaupoista, koska kahta päällekkäistä hankintakäytäntöä ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää. Talouspäällikön esitys: käy asiasta yleiskeskustelun ja suuntaa asian jatkovalmistelua. kävi asiasta yleiskeskustelun ja jätti asian jatkovalmisteluun. Esittely kn ssa aikaisemmin käydyn keskustelun jälkeen hankintakäytännöistä on neuvoteltu tilintarkastajien kanssa. Työntekijöiden luottokortit Työntekijät ovat esittäneet, että he saisivat seurakunnan hankintoja varten käyttöönsä luottokortin. Luottokorttikäytäntö helpottaisi hankintojen suorittamista ja selkeyttäisi hankintojen laskujen käsittelyä sekä hyväksymismenettelyä. Kirjausta var-

10 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 10 ten luottokorttilaskulla ei ole kaikkia tarvittavia tietoja. Siksi työntekijän on tuotava taloustoimistoon hyvissä ajoin kaikki oston yhteydessä saamansa kassatositteet, joista kirjaus tapahtuu. Mikäli työntekijä ei jostain syystä toimita kuitteja, peritään ostot työntekijän palkasta. Erityistä tarkkuutta työntekijältä edellytetään vuosilomalle lähtiessä, että taloustoimistoon on toimitettu vuosiloman aikana maksuun menevän luottokorttilaskun kuitit. Luottokortti annetaan niille seurakunnan vakinaisille työntekijöille, jotka pääasiassa hankintoja suorittavat: kirkkoherra (ostoraja e), talouspäällikkö (ostoraja e), kiinteistöhenkilöstö (ostoraja e), papit (ostoraja e), diakoniatyöntekijät (ostoraja e), nuorisotyönohjaajat (ostoraja e), pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri (ostoraja e), lapsityönojaaja (ostoraja e). Luottokorteilla on edellä mainitut kuukausikohtaiset hankintarajat. Työntekijät, joilla ei ole luottokorttia voivat suorittaa hankintoja seurakunnan ostolupaa käyttäen. Luottokortin vuosimaksu on 20 euroa / kortti (vähintään 20 korttia). Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien suorittamat hankinnat. Seurakunnassa on vakiintunut vuosien varrella käytäntö, että myös vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat ovat voineet suorittaa hankintoja. Mikäli käytäntöä halutaan jatkaa on päätettävä selkeästä, yhdenmukaisesta ja kontrolloitavissa olevasta menettelytavasta. Vapaaehtoistyössä hankintoja suorittavat voivat tehdä ostoja talouspäällikön allekirjoittamalla ostoluvalla. Ostolupien myöntämisestä pidetään kirjanpito, jota voidaan verrata laskuja käsiteltäessä. Jokaiseen ostolupaan merkitään hankittava tuote ja oston euromääräinen enimmäismäärä. Ostoluvan enimmäismäärä 500 euroa voidaan ylittää vain perustelluissa erityistapauksissa. Ilman taloustoimistosta saatavaa ostolupaa vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat henkilöt eivät saa suorittaa hankintoja seurakunnan laskuun. Talouspäällikön esitys: päättää ottaa työntekijöiden käyttöön Master Card / First Card luottokortit. Luottokortit annetaan esittelyssä mainituille työntekijöille. Työntekijöiden tulee toimittaa taloustoimistoon oston yhteydessä saamansa kassakuitit. Mikäli kuitteja ei jostain syystä toimiteta, peritään ostot työntekijän palkasta. Talouspäällikkö antaa työntekijöille tarkemmat toimintaohjeet kortilla asioinnista. Kullekin luottokortille määritetään kuukausikohtainen ostoraja. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat voivat tarvittaessa suorittaa hankintoja talouspäällikön allekirjoittamalla ostoluvalla. Ostolupaa käytetään kaikissa vapaaeh-

11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 11 toisten suorittamissa ostoissa. Luovutetuista ostoluvista pidetään kirjanpitoa. Ostoluvan euromääräinen enimmäismäärä on 500 euroa. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 12 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 57 / 2011 Lastenohjaaja Linda Tolosen palkaton vapaa 58 / 2011 Nuorisotyön joulukuun 2011 leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavat 59 / 2011 Anna Arola kanttorin sijaiseksi / 2011 Kanttorin sijaisuus lauantaina / 2011 Asia: vs. seurakuntasihteeri Anna Riuttamäen ylityövapaat 62 / 2011 Asia: tiedottaja Mari Liljan ylityövapaat 63 / 2011 Asia: Kanttorin sijaisuus jouluaattona / 2011 Asia: Vilho Salomaan palkkaaminen kanttoriksi / 2011 Seurakuntapastori Petri Kopposen palkkaaminen papiston sijaiseksi / 2011 Toimistonhoitaja Heli Käkelän työtunnit 1 / 2012 Lapsityön tehtäväalueen sijainen 2 / 2012 Asia: vs. seurakuntasihteeri Anna Riuttamäen ylityön muuttaminen vapaapäiväksi merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. Kirkkoherra ja Tuija Ollila poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo n varapuheenjohtaja Kari Luotonen siirtyi puheenjohtajaksi tämän pykälän jälkeen. 13 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET

12 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 12 Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 45 / 2011 Kalustehankinta seurakunnan toimistoon 46 / 2011 Luottamusmieskoulutukseen osallistuminen 47 / 2011 Rakennuspiirustusten digitointi 1 / 2012 Sähkön hinnan kiinnitys vuodelle 2014 (20 %) 2 / 2012 Taloussihteerin työaikajärjestely 3 / 2012 Kirjanpitäjän työaikajärjestely merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. 14 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Nuorisotyön ohjausryhmä 3/ Lapsityön ohjausryhmä 3/ Aikuistyön ohjausryhmä 4/ Aikuistyön ohjausryhmä 5/ Hautausmaakatselmus Johtoryhmän kokous Viestintätyöryhmä 5/ Yhteistyötoimikunnan toimintakertomus keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. keskusteli muistioista ja merkitsi ne tiedoksi. 15 SEURAAVAT KOKOUKSET

13 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 13 Kevät: 2012: Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Tiistai klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Kirkkovaltuusto Kevät 2012: Maanantaina klo Kirkolliskokousvaalien äänestys Pirkkalan kirkko Tiistaina klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Tiistaina klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. merkitsi seuraavat kokoukset tiedoksi. Taru Tolvanen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo ILMOITUSASIAT 1. Ilmoitusasioita ei ollut. 17 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

14 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 14 n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. 18 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. käsitteli oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. 19 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 9.10.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu 2 200 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 28.10.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot