Hepatiitti E -infektio maailmanlaajuisena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hepatiitti E -infektio maailmanlaajuisena"

Transkriptio

1 Katsaus PETRI BÄCKLUND JA MARI RAAHENMAA Hepatiitti E -infektio maailmanlaajuisena ongelmana Hepatiitti E -viruksesta on tullut merkittävä virushepatiitin aiheuttaja kehittyvissä maissa ja myös joissakin teollistuneissa maissa. Tämä virus leviää usein saastuneen veden välityksellä, eikä sitä vastaan ole vielä saatavilla rokotetta. Hepatiitti E -virusinfektion erityispiirteenä on sen raskaana oleville naisille aiheuttama runsas kuolleisuus. Huolen aiheeksi on muodostunut myös viruksen löytyminen monilta eläimiltä, mm. sioilta, kanoilta, peuroilta ja jyrsijöiltä. Etenkin sioilla virus on hyvin yleinen ja muistuttaa läheisesti ihmisiltä eristettyjä kantoja. Viime vuosina on monissa tapauksissa eristetty sioilta ja ihmisiltä emäsjärjestykseltään samanlaisia viruskantoja. M aksatulehdusta aiheuttava hepatiitti E -virus (HEV) on halkaisijaltaan nm:n ikosaedrin muotoinen, vaipaton, positiivisjuosteinen, yksisäikeinen RNA-virus, joka tarttuu uloste-suuvälitteisesti (Worm ym. 2002). Se on osoittautunut tartunnanaiheuttajaksi suurimmassa osassa hepatiittitapauksista, jotka aiemmin luokiteltiin enteerisesti tarttuviksi non-a, non-b-hepatiiteiksi (ET-NANBH) (Reyes ym. 1990, Worm ym. 2002). HEV:tä esiintyy endeemisenä kehittyvien maiden subtrooppisilla ja trooppisilla alueilla, missä se aiheuttaa laajoja vesivälitteisiä epidemioita tosin sporadinen esiintyminen on kyseisillä alueilla tavallisempaa. Teollistuneissa maissa HEV-infektioita on aiemmin esiintynyt vain satunnaisesti endeemisille alueille suuntautuneen matkailun yhteydessä (Worm ym. 2002, Khuroo 2003, Purcell ym. 2003). Viime vuosina on esiintynyt kuitenkin useita tapauksia, joissa infektion alkuperää ei ole pystytty selvittämään (Pina ym. 2000). HEV:n esiintyminen eläimillä, etenkin sioilla, on herättänyt epäilyn viruksen siirtymisestä eläimestä ihmiseen. Hepatiitti E -virus HEV:n genomi on emäsparin kokoinen, ja se koodaa kolmea avointa lukukehystä ORF (open reading frame) 1, 2 ja 3 (kuva). ORF 1 koodaa 1 693:a aminohappoa, joista muodostuu entsymaattisesti aktiivisia proteiineja. Virus tarvitsee kyseisiä proteiineja lähinnä replikaatioon ja proteiinisynteesiinsä (Worm ym. 2002). ORF ORF ah ORF ah ORF ah KUVA. Hepatiitti E -viruksen genomi. Suurin lukukehys (ORF 1) alkaa 5 -päästä ja on emäsparin kokoinen. Toiseksi suurin lukukehys ORF 2 sijaitsee genomin 3 -päässä ja on kooltaan noin emäsparia. Pienikokoisin lukukehys ORF 3 sijoittuu osittain päällekkäin ORF 1:n ja 2:n kanssa. ah = aminohappo. Duodecim 2005;121:

2 2 koodaa 660:tä aminohappoa, joista rakentuu glykosyloituneita kapsidiproteiineja. Niitä virus tarvitsee genomiaan ympäröivään kapsidikuoreen (Jameel ym. 1996, Zafrullah ym. 1999). ORF 3 koodaa 123:a aminohappoa, joista muodostuu glykosyloitumaton strukturaalinen fosfoproteiini (Zafrullah ym. 1997). Luokittelu. Aiemmin HEV:n oletettiin kuuluvan pikornaviruksiin, Caliciviridae-heimoon, mutta vuonna 1998 se erotettiin omaksi ryhmäkseen (Ticehurst 1999). Vuonna 2003 muodostettiin Hepeviridae, hepevirusheimo, johon HEV luokitellaan kuuluvaksi (ICTVdB Index of Viruses). Kaikki eristetyt HEV:t ovat kuuluneet samaan serotyyppiin, mutta ne jaetaan fylogeneettisesti neljään genotyyppiin. Nämä erotetaan toisistaan vertaamalla eri kantojen emäsjärjestyksiä lukukehyksien alueella (Worm ym. 2002) (taulukko). Sioista eristetyt HE -virukset ovat osoittautuneet olevan geneettisesti erittäin läheisiä ihmisten hepatiitti E -viruksille (Nishizawa ym. 2003). Sikakannat eivät muodosta fylogeneettisesti erillistä ryhmää, vaan ne kuuluvat genotyyppeihin III ja IV yhdessä ihmiskantojen kanssa (Purcell ym. 2003). Maantieteellinen levinneisyys HEV:n maantieteellinen levinneisyys jaetaan yleisesti kolmeen eri vyöhykkeeseen. Vahvasti endeemisiin alueisiin luetaan Intian niemimaa, Kaukoitä Itä-, Pohjois- ja Länsi-Afrikka sekä Meksiko. Näillä alueilla HEV-infektiota esiintyy mittavina keltatautiepidemioina. Lisäksi HEV on osoittautunut aiheuttajaksi puolessa kaikista alueilla esiintyneistä akuuteista satunnaisista virushepatiiteista ja fulminanteista hepatiiteista (Khuroo 2003). Endeemisiä alueita ovat useat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maat, kuten Turkki, Saudi-Arabia, Kuwait, Egypti sekä muutamat maat Kaukoidässä Etelä-Amerikassa. Näissä maissa HEV on ollut aiheuttajana noin 25 %:ssa akuuteista sporadisista ja fulminanteista hepatiiteista. Laajoja vesivälitteisiä keltatautiepidemioita kyseisissä maissa ei ole tavattu (Khuroo 2003). TAULUKKO. Hepatiitti E -viruksen genotyypit ja niihin kuuluvat kannat (Schlauder ja Mushahwar 2001, Purcell ym. 2003). Genotyyppi I II III IV Kannat Ei-endeemisillä alueilla, kuten Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, HEV aiheuttaa keskimäärin vain alle 1 % raportoiduista akuuteista virushepatiiteista. Piilevänä muotona tautia esiintyy kuitenkin huomattavasti yleisemmin, koska HEV-vasta-aineita on todettavissa 0,4 21,3 %:lla väestöstä (Withers ym. 2002, Worm ym. 2002). Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa HEV:n seroprevalenssi oli terveillä verrokeilla 5,2 % (Sylvan ym. 1998). Ei-endeemisten alueiden eläinnäytteissä on HEV-vasta-aineita todettu 14,8 85,5 %:lla sioista (Withers ym. 2002, Banks ym. 2004), sekä 12 %:lla lehmistä (Favorov ym. 1998), 59,7 %:lla rotista (Fovorov 2000), 30 %:lla kanoista (Huang ym. 2002, Sun ym. 2004) ja kissoista (Kuno ym. 2003). Myös suomalaisilla sioilla esiintyy yleisesti HEV:tä. Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla otetuista sikojen ulostenäytteistä 10 % on osoittautunut genopositiivisiksi. Tutkituista tiloista 37,5 % oli positiivisia. Tämä osoittaa, että HEV on levinnyt muiden teollistuneiden maiden tapaan myös Suomen sikapopulaatioon. Lehmien ulosteesta HEV:tä ei ole todettu (Raahenmaa 2003). Epidemiologia Burmalainen prototyyppikanta sekä aasialaisia ja afrikkalaisia kantoja Meksikolainen kanta Amerikkalaisia ja eurooppalaisia sika- ja ihmiskantoja Aasialaisia sika- ja ihmiskantoja Vesivälitteinen tartuntatie. Hepatiitti E on uloste-suuvälitteisesti tarttuva akuutti virushepatiitti, jolle tyypillisiä piirteitä ovat laajat epidemiat ja sporadiset esiintymiset endeemisillä alueilla (Khuroo 2003). New Delhissä Intiassa v. esiintyi 1955 laaja tulvavesien levittämä hepatiittiepidemia, johon sairastui intialaista. Aiheuttajana pidettiin tuolloin hepatiitti A -virusta P. Bäcklund ja M. Raahenmaa

3 Myöhemmin vuonna 1978 Kashmirin laaksossa esiintyi laaja vesivälitteinen epidemia. Siinä ikteeriseen hepatiittiin sairastui ihmistä ja heistä taudin vaaralliseen muotoon fulminanttiin hepatiittiin. Epidemiassa kuoli ihmistä. Näiden molempien epidemioiden aiheut tajaksi paljastui myöhemmin HEV (Khuroo 1980, Khuroo ym. 1981). Epidemiat ovat endeemisillä alueilla liittyneet ulosteen saastuttaman juomaveden käyttöön. Kontaminoitumista on raportoitu tapahtuneen voimakkaiden sateiden, tulvien ja avoimiin vedennoutopaikkoihin sekoittuneen jäteveden välityksellä (Khuroo 2003). Etenkin pakolaisleireillä HEV-epidemian riski on erityisen suuri huonon vesi- ja saniteettihygienian takia (Isaacson ym. 2000). Clemente-Casares ym. (2003) tutkivat vuosina Länsi-Euroopasta ja Yhdysvalloista kerättyjä jätevesinäytteitä. Niistä 84,2 % oli HEV-positiivisia. Eristetyt virukset kuuluivat genotyyppi III:een. Epidemiaa saattaa seurata noin kahdeksan viikon kuluttua toinen aalto. Se on kuitenkin harvinaista, koska perheenjäsenten välistä HEV:n tarttumista esiintyy ainoastaan 0,7 2,2 %. Keskimäärin % perheenjäsenistä saa hepatiitti A -tartunnan sairastuneelta (Worm ym. 2002, Khuroo ym. 2003). Vertikaalinen tartuntatie. HEV on erityisen vaarallinen raskaana oleville naisille, sillä aborttien, ennenaikaisten syntymien ja vastasyntyneiden kuolemien riski kasvaa HEV -infektion aikana (Tsega ym. 1992). Kuolleisuus on raskaana olevilla naisilla erittäin suuri, %, etenkin kehittyvissä maissa (Aggarwal ja Krawczynski 2000). Vertikaalista tarttumista äidiltä sikiöön esiintyy etenkin raskauden viimeisen kolmanneksen aikana (Khuroo ja Kamili 2003, Jia ym. 2003). Khuroon ja Khamilin (2003) aineistossa raskauden aikana hepatiitti E:n sairastuneista naisista 69,2 %:lla tauti kehittyi vaaralliseksi fulminantiksi hepatiitiksi. Zoonoottinen tartuntatie. HEV: n on todettu esiintyvän eläinpopulaatioissa ja pystyvän tarttumaan ihmisiin eläinten välityksellä. Sian ja rotan on arveltu olevan yleisin zoonoosin lähde (Meng ym. 1998, He ym. 2002), mutta myös suora tarttuminen kissasta sen omistajaan on kuvattu (Kuno ym. 2003). Lisäksi Japanissa kaksi perhettä sairastui HEV:n aiheuttamaan maksatulehdukseen syötyään kypsentämätöntä (graavattua) peuranlihaa (Tei ym. 2003). Viimeaikaisissa tutkimuksissa on seroprevalenssien perusteella päätelty HEV: n aiheuttavan sikojen kasvattajille ja eläinlääkäreille kasvaneen riskin sairastua hepaatiiti E:hen (Meng ym ja 2002, Withers ym. 2002). Tutkijoiden kiinnostuksen kohteena on ollut jo vuosia eläinten varsinkin sikojen käyttö elinsiirroissa. Juuri kun immunologisiin ongelmiin oli löytymässä ratkaisuja, useiden virustautien, mahdollisesti mm. hepatiitti E:n, epäiltiin kykenevän tarttumaan eläimestä ihmiseen (Meng ym. 1998). Infektioiden pelossa tutkimus näiden ksenotransplaatioiden kehittämiseksi onkin melkoisessa lamassa. Taudinkuva Hepatiitti E on tyypillisesti itsestään rajoittuva maksasairaus, mutta raskaana oleville naisille se on hengenvaarallinen (Purcell ym. 2003, Jia ym. Y D I N A S I A T Hepatiitti E:n riskiryhmään kuuluvat etenkin reppumatkailijat ja avustustyöstekijät katastrofialueilla. Matkailijoiden akuuteista virushepatiiteista 7 % on hepatiitti E -viruksen aiheuttamia. Vesivälitteinen tartunta on tavallisin. Erittäin laajoja epidemioita esiintyy endeemisillä alueilla tulvien ja muiden katastrofien yhteydessä. Loppuraskauden aikana saatu tartunta on vaarallinen. Passiivinen immunisointi ei anna suojaa hepatiitti E -virusta vastaan. Rokotteen kehitys on vaiheessa III. Hepatiitti E -infektio maailmanlaajuisena ongelmana 2445

4 2003). Taudin inkubaatioaika on vuorokautta (keskiarvo) 36 (vrk) (Khuroo 1980). HEV-infektio on todettu annosvasteiseksi: pienet määrät virusta saavat aikaan infektoitumisen ilman oireita, mutta suurempien annoksien seurauksena on sairastuminen akuuttiin hepatiittiin (Purcell ym. 2003, Tei ym. 2003). Sairastuneilla esiintyy flunssan kaltaisia oireita, kuumetta ja pahoinvointia, eikä suurimmalle osalle juuri ilmaannu muita oireita. Osalle sairastuneista kehittyy taudin ikteerinen muoto, johon liittyy lihas- ja nivelsärkyä sekä yleistynyttä huonovointisuutta (Isaacson ym. 2000, Worm ym. 2002, Kuno ym. 2003). Viruksen erittyminen ulosteeseen alkaa noin viikkoa ennen varsinaisia oireita ja jatkuu keskimäärin 9 12 vuorokauden ajan. Ulosteeseen erittyminen päättyy usein jo ennen taudin oireiden alkamista (Clayson ym. 1995, Worm ym. 2002). Taudin ei tiedetä kroonistuvan, ja suurentuneet maksa-arvot palautuvat normaaleiksi kuuden viikon kuluessa (Worm ym. 2002). E-hepatiitin erityispiirteenä on nuorten aikuisten suuri osuus sairastuneista, vaikka sairastuneita esiintyy kaikissa ikäryhmissä (Purcell ym. 2003). Diagnostiikka Akuutin HEV-infektion aikana potilaan seerumin ALAT-, ASAT- ja bilirubiiniarvot suurentuvat ja korjaantuvat sitten normaaleiksi 1 6 viikossa. Oireiden alkaessa voidaan havaita IgMja IgG-vasta-aineita. IgM-vasta-aineet säilyvät veressä 2 3 kuukautta. IgG-vasta-aineiden taso nousee jatkuvasti infektion aikana. IgG-vasteen on todettu säilyvän jopa 14 vuotta (Aggarwal ja Krawczynski 2000, Clayson ym. 1995, Worm ym. 2002). E-hepatiittidiagnoosi tehdään määrittämällä ensin IgG-vasta-aineet, ja jos tulos on positiivinen, määritetään myös IgM-vasta-aineet. Virus voidaan todeta myös ulostenäytteestä RT- PCR-menetelmällä, etenkin jos on tarpeen selvittää HEV-genotyyppi tartuntateitä arvioitaessa (Worm ym. 2002). Lopuksi Hepatiitti E -virusta esiintyy maailmanlaajuisesti paljon yleisemmin kuin tähän asti on oletettu. Länsimaissa subkliinisiä ja satunnaisia sairastumisia aiheuttaa eniten HEV-genotyyppi kolme. Hepatiitti E on osoittautunut zoonoosiksi, joka tarttuu etenkin sioista ihmiseen, mutta myös muut eläimet voivat toimia taudin välittäjinä. Immunoglobuliinit eivät Khuroon ja Darin (1992) tutkimuksessa antaneet suojaa HEV:tä vastaan. Tulokset HEV:n ehkäisystä ovat kuitenkin olleet rohkaisevia testattaessa eläimillä seerumia, jossa HEV-vasta-ainepitoisuus on ollut suuri (Khuroo 2003). Rokotteen kehittäminen HEV:tä vastaan on edennyt pitkälle. Yhdysvalloissa ja Nepalissa suoritetuissa tutkimuksissa rokote todettiin turvalliseksi ja immunogeeniseksi. Kehitystie on edennyt vaiheisiin II ja III (Khuroo 2003, Purcell ym. 2003). Ennen kuin HEV-rokotetta on saatavilla, on endeemisille alueille matkaavien syytä noudattaa hyvää saniteettihygieniaa, juoda pelkästään keitettyä tai pullotettua vettä ja syödä vain kypsennettyä ruokaa. Etenkin raskaana olevien naisten tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta HEV:n suhteen endeemisillä alueilla. Kirjallisuutta Aggarwal R, Krawczynski K. Hepatitis E: an overview and recent advances in clinical and laboratory research. J Gastroenterol Hepatol 2000; 15:9 20. Banks M, Heath GS, Grierson SS, ym. Evidence for the presence of hepatitis E virus in pigs in the United Kingdom. Vet Rec 2004;154: Clayson ET, Myint KSA, Snitbhan R, ym. Viremia, fecal shedding and IgM and IgG responses in patients with hepatitis E. J Infect Dis 1995;172: Clemente-Casaries P, Pina S, Buti M, ym. Hepatitis E virus epidemiology in industrialized countries. Emerg Infect Dis 2003;9: Favorov MO, Kosoy MY, Tsarev SA, Childs JE, Margolis HS. Prevalence of antibody to hepatitis E virus among rodents in the Unites States. J Infect Dis 2000;181: Favorov MO, Nazarova O, Margolis HS. Is hepatitis E an emerging zoonootic disease? Am J Trop Med Hyg 1998;59:242. He J, Innis BL, Shrestha MP, ym. Evidence that rodents are a reservoir of hepatitis E virus for humans in Nepal. J Clin Microbiol 2002;40: Huang FF, Hagshenas G, Shivaprasad HL, ym. Heterogeneity and seroprevalence of a new identified avian hepatitis E virus from chickens in the United States. J Clin Microbiol 2002;40: International Committee on Taxonomy of Viruses database (ICTVdB). Taxonomy and index to virus classification and nomenclature taxonomic lists and catalogue of viruses. Columbia University Earth Institute. Internetissä: htm, käyttöpäivä Isaacson M, Frean J, He J, Seriwatana J, Innis BL. An outbreak of hepatitis E in Northern Namibia, Am J Trop Med Hyg 2000;62:

5 Jameel S, Zafrullah M, Ozdener MH, Panda SK. Expression in animal cell and characterization of the hepatitis E virus structural proteins. J Virol 1996;70: Jia ZS, Xie YM, Yin GW, ym. Succesful rescuing a pregnant woman with severe hepatitis E infection and postpartum massive hemorrhege. World J Gastroenterol 2003;9: Khuroo MS. Study of an epidemic of non-a, non-b hepatitis: possibility of another human hepatitis virus distinct from post-transfusion non-a, non-b Type. Am J Med 1980;68: Khuroo MS, Teli MR, Skidmore S, Sofi MA, Khuroo MI. Incidence and severity of viral hepatitis in pregnancy. Am J Med 1981;70: Khuroo MS, Dar MY. Hepatitis E: evidence for person-to-person transmission and inability of low dose immune serum globulin from an Indian source to prevent it. Indian J Gastroenterol 1992;1: Khuroo MS. Viral hepatitis in international travellers: risks and prevention. Int J Antimicrob Agents 2003;21: Khuroo MS, Kamili S. Aetiology, clinical course and outcame of sporadic acute viral hepatitis in pregnancy. J Viral Hepat 2003;10:61 9. Koonin EV, Gorbalenya AE, Purdy MA, Rozanov MN, Reyes GR, Bradley DW. Computer-assisted assignment of functional domains in the nonstructural polyprotein of hepatitis E virus: delineation of an additional group of positive-stranded RNA plant and animal viruses. Proc Natl Acad Sci U S A 1992;89: Kuno A, Ido K, Isoda N, ym. Sporadic acute hepatitis E of a 47 year-old man whose pet cat was positive for antibody to hepatitis E virus. Hepatol Res2003;26: Meng XJ, Halbur PG, Shapiro MS, ym. Genetic and experimental evidence for cross-species infection by swine hepatitis E virus. J Virol 1998;72: Meng XJ, Wiseman B, Elvinger F, ym. Prevalence of antibodies to hepatitis E virus in veterinarians working with swine and normal blood donors in the United States and other countries. J Clin Microbiol 2002;40: Nishizawa T, Takahashi M, Mizuo H, Miyajima H, Gotanda Y, Okamoto H. Characterization of Japanese swine and human hepatitis E virus isolates of genotype IV with 99 % identity over the entire genome. J Gen Virol 2003;84: Pina S, Buti M, Cotrina M, Piella J, Girones R. HEV identified in serum from humans with acute hepatitis and in sewage of animal origin in Spain. J Hepatol 2000;33: Purcell RH, Nguyen H, Shapiro M, ym. Pre-clinical immunogenicity and efficacy trial of a recombinant hepatitis E vaccine. Vaccine 2003;21: Raahenmaa M. Hepatiitti E -viruksen esiintyminen suomalaisilla sioilla ja naudoilla. Pro gradu. Helsingin yliopisto, Reyes GR, Purdy MA, Kim JP, ym. Isolation of a cdna from the virus responsible for enterically transmitted non-a, non-b hepatitis. Science 1990;247: Schlauder GG, Mushahwar IK. Genetic heterogeneity of hepatitis E virus. J Med Virol 2001;650: Sun ZF, Larsen CT, Dunlop A, ym. Genetic identification of avian hepatitis E virus (HEV) from healthy chicken flocks and characterization of the capsid gene of 14 avian HEV isolates from chickens with hepatitis splenomegaly syndrome in different geographical regions of the United States. J Gen Virol 2004;85: Sylvan SP, Jacobson SH, Christenson B. Prevalence of antibodies to hepatitis E virus among hemodialysis patients in Sweden. J Med Virol 1998;54: Tei S, Kitajima N, Takahashi K,Mishiro S. Zoonootic transmission of hepatitis E virus from deer to human beings. Lancet 2003;362: Ticehurst J. Hepatitis E virus. Kirjassa: Murray PR, Barron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, toim. Manual of clinical microbiology. 7. painos. Washington DC: American society for microbiology Press, 1999, s Tsega E, Hansson BG, Krawczyncki K, Nordenfelt E. Acute sporadic viral hepatitis in Etiopia: causes, risk factors and effects on pregnancy. Clin Infect Dis 1992;14: Withers MR, Correa MT, Morrow M, ym. Antibody levels to hepatitis virus in North Carolina swine workers, non-swine workers, swine and murids. Am J Trop Med Hyg 2002;66: Worm HC, van der Poel WHM, Brandstätter G. Hepatitis E: an overview. Microb Infect 2002;4: Zafrullah M, Ozdener MH, Kumar R, Panda SK, Jameel S. Mutation analysis of glycosylation, membrane translocation and cell surface expression of the hepatitis E virus ORF 2 protein. J Virol 1997;73: Zafrullah M, Ozdener MH, Pandas SK, Jamed S. The ORF3 protein of hepatitis E virus is a phosphoprotein that associates with the cytoskeleton. J Virol Dec 1997;71: PETRI BÄCKLUND, ELL MARI RAAHENMAA, ETM 2447

Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa

Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa Tuija Kantala ELL, yliopisto-opettaja, jatkotutkinto-opiskelija Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Virukset luonnonvesissä. Dos. Leena Maunula, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, ELTDK, HY 25. 04. 2013

Virukset luonnonvesissä. Dos. Leena Maunula, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, ELTDK, HY 25. 04. 2013 Virukset luonnonvesissä Dos. Leena Maunula, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, ELTDK, HY 25. 04. 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta / Leena Maunula 6.5.2013 1 Virukset vesi- ja elintarvikevälitteisten

Lisätiedot

Sanna Nikunen ELL 4.10.2012

Sanna Nikunen ELL 4.10.2012 Sanna Nikunen ELL 4.10.2012 Kuuluu heimoon Orthomyxoviridae, joka jaetaan kahteen sukuun; Influenssa A- ja B- virukset sekä influenssa C-virukset A-virukset eläimillä ja ihmisillä, B- virukset harvinaisempia,

Lisätiedot

A-hepatiitti seksitautina

A-hepatiitti seksitautina A-hepatiitti seksitautina Kirsi Liitsola Tartuntatautipäivät 2017 15.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Hepatiitti A Euroopassa (14 maata) ECDC: Austria, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany,

Lisätiedot

Suomalaismiehen kotoperäinen E-hepatiittitartunta

Suomalaismiehen kotoperäinen E-hepatiittitartunta Olli Kettunen, Marjo Vuorela, Tuija Kantala, Katri Jalava, Kirsi-Maria Haapasaari, Timo Blomster, Ritva Koskela, Markku Kuusi ja Leena Maunula TAPAUSSELOSTUS Suomalaismiehen kotoperäinen E-hepatiittitartunta

Lisätiedot

Tarttuvien eläintautien huomioiminen luonnonlintuja käsiteltäessä

Tarttuvien eläintautien huomioiminen luonnonlintuja käsiteltäessä WWF Koulutus: Öljyyntyneiden lintujen käsittely, pesu ja hoito, Tarttuvien eläintautien huomioiminen luonnonlintuja käsiteltäessä Laila Rossow Tarttuvien tautien Erikoiseläinlääkäri Tarttuva eläintauti?

Lisätiedot

Rutto ja muut zoonoosit ihmiskunnan historiassa

Rutto ja muut zoonoosit ihmiskunnan historiassa Rutto ja muut zoonoosit ihmiskunnan historiassa Heikki S. Vuorinen LKT, lääketieteen historian dosentti Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto heikki.vuorinen@helsinki.fi RUTON LEVINNEISYYS KÄSITYS

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

TUBERKULOOSI. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus

TUBERKULOOSI. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus TUBERKULOOSI On Mycobacterium tuberculosis bakteerin aiheuttama infektio. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus Hoitona käytetään usean lääkkeen

Lisätiedot

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Asia on kyllä tärkeä mutta älkää olko huolissanne? Terveydenhuollon laitoksessa

Lisätiedot

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa - mikä suoja suomalaisilla? Tartuntatautikurssi 15.4.2015 15.4.2015 Virusinfektiot-yksikkö/ Mia Kontio 1 Tuhkarokko: epäíly ja varmistus Oireet 7-21 vrk tartunnasta:

Lisätiedot

Case Ebola ja opit viimeisestä pandemiasta. Mika Mäkinen 26.5.2015

Case Ebola ja opit viimeisestä pandemiasta. Mika Mäkinen 26.5.2015 Case Ebola ja opit viimeisestä pandemiasta Mika Mäkinen 26.5.2015 Bank of America and Merill Lynch (2014): A severe pandemic could kill 360mn and hit global GDP by 5% Pandemian määritelmä Uusi taudin aiheuttaja

Lisätiedot

Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta. ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013

Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta. ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013 Afrikkalainen sikarutto Suomen näkökulmasta ELL Susanna Peiponen Vetcare Oy 12.11.&13.11.2013 Asfivirus Afrikkalainen sikarutto, ASF Virus erittäin kestävä Tuhoutuu normaaleissa ruoanvalmistuslämpötiloissa

Lisätiedot

Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus

Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus Hepatiitti B hiljaa etenevä sairaus Hepatiitti B on HB-viruksen (HBV) aiheuttama tulehdus maksassa. Virus tarttuu ihmisestä toiseen syljen, muiden kehon eritteiden tai infektoituneen veren kautta. Hepatiitti

Lisätiedot

HIV- ja hepatiitti-äitien lapset mitä tutkimuksia tarvitaan ja milloin?

HIV- ja hepatiitti-äitien lapset mitä tutkimuksia tarvitaan ja milloin? HIV- ja hepatiitti-äitien lapset mitä tutkimuksia tarvitaan ja milloin? Maija Rummukainen Infektioylilääkäri 29.9.2016 Virus HAV HBV HCV HDV HEV Suku Pikorna Hepdna Flavi Deltaviridae Hepeviridae Tyyppi

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

Epidemioiden torjunta rokotuksin Tuija Leino, THL

Epidemioiden torjunta rokotuksin Tuija Leino, THL Epidemioiden torjunta rokotuksin 11.10.2012 Tuija Leino, THL 1 Lähtökohta Rokotteilla pystytään ehkäisemään eräiden tarttuvien tautien tartuntoja ja/tai oireiden ilmaantumista Voidaan ehkäistä mikrobin

Lisätiedot

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Labqualityn neuvottelukokous 17.10.2008 Irja Davidkin Tuhkarokko ja sikotauti virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia esiintyivät epidemioina

Lisätiedot

Rabies. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö PPSHP 161015

Rabies. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö PPSHP 161015 Rabies Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö PPSHP 161015 Aasia Afrikka Etelä- ja Väli- Amerikka Suuren tautiriskin maat Virustauti, jota esiintyy 150 maassa Koirat valtaosin

Lisätiedot

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä 30.9.2016 Kausi-influenssalöydökset PPSHP:ssä 2014-16 (Nordlab) 140 120 116 100 86 94 80 75 2014 60 40 20 16 18 27 42 36 39 29

Lisätiedot

Suu- ja sorkkataudin kliiniset oireet

Suu- ja sorkkataudin kliiniset oireet Suu- ja sorkkataudin kliiniset oireet EuFMD real time training course Nakuru, Kenia 1.-6.3.2015 Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkitsemisestä 7.5.2015 ELL, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri

Lisätiedot

Penikkatauti turkiseläimillä

Penikkatauti turkiseläimillä Penikkatauti turkiseläimillä Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista teemapäivä 21.5.2013 Ulla-Maija Kokkonen ELT, erikoiseläinlääkäri Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Eläintautivirologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

Hiv tutuksi. Koulutus vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Batulo Essak HIV-tukikeskus

Hiv tutuksi. Koulutus vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Batulo Essak HIV-tukikeskus Hiv tutuksi Koulutus vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015 Batulo Essak HIV-tukikeskus 1 Täyttä elämää hivin kanssa www.tuberkuloosi.fi/materiaali/animaatiot/ 2 Näitte juuri hivistä kertovan

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio Mycoplasma bovis kuuluu luokkaan Mollicutes ( pehmeäihoiset ) mollikuuteilta puuttuu soluseinä, tilalla kolmikerroksinen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 17/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kliininen mikrobiologia (5)

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 17/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kliininen mikrobiologia (5) Kliininen mikrobiologia 20.10.2008 1(5) MUUTOKSIA PUUMALAVIRUSVASTA-AINETUTKIMUKSISSA JA KÄYTTÖÖN OTETAAN UUSI RIPULIEPIDEMIATUTKIMUS NOROVIRUSANTIGEENIN OSOITTAMISEKSI Puumalapikatesti käyttöön Kuopion

Lisätiedot

Veren välityksellä tarttuvat taudit. Ajankohtaista infektioiden torjunnasta 7.10.2011 OYS, infektiolääkäri Lotta Simola

Veren välityksellä tarttuvat taudit. Ajankohtaista infektioiden torjunnasta 7.10.2011 OYS, infektiolääkäri Lotta Simola Veren välityksellä tarttuvat taudit Ajankohtaista infektioiden torjunnasta 7.10.2011 OYS, infektiolääkäri Lotta Simola Veren välityksellä tarttuvat taudit merkittävä tartunnanvaara taudeissa, joissa mikrobia

Lisätiedot

EBOLAviruksesta Hanna Tuokko Nordlab, Oulu mikrobiologia. Ebolasta/ HT/Bionanalyytikkopäivät140215 1

EBOLAviruksesta Hanna Tuokko Nordlab, Oulu mikrobiologia. Ebolasta/ HT/Bionanalyytikkopäivät140215 1 EBOLAviruksesta Hanna Tuokko Nordlab, Oulu mikrobiologia Ebolasta/ HT/Bionanalyytikkopäivät140215 1 Todettuja Filovirusepidemioita v. 1979-2014 Ebolasta/ HT/Bionanalyytikkopäivät140215 2 Ebolatartuntoja

Lisätiedot

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhuoltohenkilökunnan rokotukset: säädöspohja Tällä hetkellä säädöstasolla kyse on lähinnä työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain

Lisätiedot

END POLIO NOW (EPN) Kysymyksessä on kansainvälisen Rotaryjärjestön merkittävin yksittäinen hanke

END POLIO NOW (EPN) Kysymyksessä on kansainvälisen Rotaryjärjestön merkittävin yksittäinen hanke END POLIO NOW (EPN) Kysymyksessä on kansainvälisen Rotaryjärjestön merkittävin yksittäinen hanke Polion hävittämisohjelmaan on käytetty noin miljardi dollaria Rokotuksia on annettu noin kolmelle miljardille

Lisätiedot

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa Maria Rönnqvist, Evira Esityksen aiheita Riskinarviointi sianrehun salmonellariskistä Salmonella taudinaiheuttajana Salmonella sianlihan tuotannossa Salmonellan

Lisätiedot

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy 1.10.2013 Cd-laboratoriodiagnostiikan pulmat - Kuinka Cd-infektio pitäisi diagnostisoida laboratoriossa?

Lisätiedot

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5. Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.2008 1 Tavanomaiset varotoimet Tavanomaiset varotoimet Noudatetaan

Lisätiedot

MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA

MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA Anu Kantele HYKS, Infektioklinikka 18.09.2012 Yleistä terveysriskeistä Matkalla sairastutaan Matkailijoiden kuolinsyyt (ISTM) sisätauti 14 % 1) Samoihin tauteihin kuin

Lisätiedot

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta.

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta. Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta. ROKOTETUTKIMUSTA terveemmän tulevaisuuden puolesta Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy edellyttää rokotteiden jatkuvaa

Lisätiedot

Elintarvikkeet ja tartuntariskit. Markku Kuusi THL, Infektiotautien torjuntayksikkö VSSHP, 28.10.2015

Elintarvikkeet ja tartuntariskit. Markku Kuusi THL, Infektiotautien torjuntayksikkö VSSHP, 28.10.2015 Elintarvikkeet ja tartuntariskit Markku Kuusi THL, Infektiotautien torjuntayksikkö VSSHP, 28.10.2015 Luennon sisältö Gastroenteriittien ja ruokamyrkytysten esiintymisestä Suomen elintavikevälitteisistä

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia Bordetella pertussis Laboratorion näkökulma Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia SIDONNAISUUDET Asiantuntija Labquality Ammatinharjoittaja Mehiläinen Apurahoja:

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Ebola tietoisku. Veli-Jukka Anttila osastonylilääkäri HYKS/Tulehduskeskus/infektiosairaudet Infektioidentorjuntayksikkö

Ebola tietoisku. Veli-Jukka Anttila osastonylilääkäri HYKS/Tulehduskeskus/infektiosairaudet Infektioidentorjuntayksikkö Ebola tietoisku Veli-Jukka Anttila osastonylilääkäri HYKS/Tulehduskeskus/infektiosairaudet Infektioidentorjuntayksikkö Perusasioita Ebola viruksesta Kuuluu filovirusten sukuun Ainakin 5 eri Ebola viruslajia

Lisätiedot

Lepakkorabiestutkimus

Lepakkorabiestutkimus Lepakkorabiestutkimus Lepakkoseminaari 19.3.2011 Esitelmän rakenne Tietoa rabieksesta ja lepakkorabieksesta Tutkimushanke Miten voit osallistua hankkeeseen Mitä lepakkoharrastajan ja -tutkijan on hyvä

Lisätiedot

Noroviruksen epidemiologia maailmalla ja Suomessa

Noroviruksen epidemiologia maailmalla ja Suomessa Noroviruksen epidemiologia maailmalla ja Suomessa Haider Al-Hello Erikoistutkija, INFO/INVI 15.11.2016 1 Ripulitauteja aiheuttavat virukset Norovirukset Rotavirukset Adenovirukset (serotyypit 40 ja 41)

Lisätiedot

Influenssavirusinfektioiden seuranta Suomessa

Influenssavirusinfektioiden seuranta Suomessa Influenssavirusinfektioiden seuranta Suomessa Niina Ikonen Tartuntatautikurssi, Helsinki 15.4.2015 14.4.2015 Influenssavirusinfektioiden seuranta/niina Ikonen 1 Influenssa vuosittaisia epidemioita ja ajoittain

Lisätiedot

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Sari Huusko TH, TtM Tartuntatautien torjuntayksikkö Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Kryptosporidioosiepidemiat

Lisätiedot

Yersinia enterocolitican torjunta sikatiloilla

Yersinia enterocolitican torjunta sikatiloilla Yersinia enterocolitican torjunta sikatiloilla Sonja Virtanen ELL 20.09.2012 Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto Eläinlääketieteellinen tiedekunta Esityksen sisältö Tutkimuksen tausta Kyselytutkimus

Lisätiedot

Lasten immuunipuutokset. Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004

Lasten immuunipuutokset. Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004 Lasten immuunipuutokset Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004 Mikä on poikkeava infektioherkkyys lapsella? Sairausjaksot ikäryhmittäin päiväkotilapsilla Pönkä ym. 1994 Ikä (v)

Lisätiedot

Torjuntatoimet hepatiitti A -tapauksen ja -epidemian yhteydessä Toimenpideohje

Torjuntatoimet hepatiitti A -tapauksen ja -epidemian yhteydessä Toimenpideohje SUOSITUS -tapauksen ja -epidemian yhteydessä Toimenpideohje Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 116) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 3 2012 Suositus 3/2012 -tapauksen

Lisätiedot

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin.

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Ien- ja hammasvaivojen taustalla epätasapainoinen mikrobisto kk Annika Mäyrä I annika.mayra@versofinland.fi I +358 40 549 7114 Maailmanlaajuisesti 2.43 miljardia ihmistä

Lisätiedot

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Erikoistutkija Suvi Nykäsenoja Jaostopäällikkö Antibioottijaosto Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

Ebolasta Hannu Syrjälä

Ebolasta Hannu Syrjälä Ebolasta 3.10.2014 Hannu Syrjälä Ebola (EVD) v. 1976 tunnistettu, Filovoruksiin kuuluva RNA-virus 5 eri lajia, joista 4 aiheuttaa ihmiselle taudin Ebola ; joki Zairessa 1976-2013 : 24 epidemiaa, joissa

Lisätiedot

Sanna Nikunen ELL Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry. Tampere 4.11.

Sanna Nikunen ELL Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry. Tampere 4.11. Sanna Nikunen ELL Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry Tampere 4.11.2014 Sikojen uudet tarttuvat taudit PED = porcine epidemic diarrhea

Lisätiedot

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Markku Kuusi MD, PhD National Institute for Health and Welfare Infectious Disease Control Unit Register-based data [National Infectious Disease Register

Lisätiedot

Tiesitkö tämän. Tietoa C-hepatiitista

Tiesitkö tämän. Tietoa C-hepatiitista Tiesitkö tämän C:stä? Tietoa C-hepatiitista Suomessa ARVIOIDAAN OLEVAN NOIN 26 000 HENKILÖÄ, jotka sairastavat kroonista c-hepatiittia 22 Et ole yksin. C-hepatiitti on ikävä sairaus, mutta on monia ihmisiä

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin ja yhteistyöhön Euroopan tautikeskuksen kanssa

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin ja yhteistyöhön Euroopan tautikeskuksen kanssa Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin ja yhteistyöhön Euroopan tautikeskuksen kanssa Laboratorion näkökulma Susanna Lukinmaa-Åberg 2.10.2013 SHP tartuntatautiseurannan neuvottelupäivät 1 Zoonoottiset,

Lisätiedot

HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto

HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto WHO:n hyväksymiä HIV-pikatestejä Näitä käytetään USAssa FDA/USA: hyväksytyt HIVpikatestit OraQuick Advance - whole blood -oral fluid -plasma

Lisätiedot

Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita

Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita 1 (5) Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita 1. KUINKA TOIMIT, JOS EPÄILET SAIRASTUNEESI H1N1-INFLUENSSAAN? Jos epäilet sairastuneesi A(H1N1)-influenssaan, ÄLÄ MENE SAIRAANA TYÖHÖN, älä mene suoraan työterveyshuollon/

Lisätiedot

VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni

VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni EBV-infektio VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ I SUURENTUNEET IMUSOLMUKKEET KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ II KATTEISET NIELURISAT NIELUN VERENPURKAUMAT KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ III

Lisätiedot

BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS

BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS Lapsen tuberkuloosi on nyky-suomessa harvinainen tauti ei ole tuttu lääkäreille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0063(CNS) 19.7.2005 LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja

Lisätiedot

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Perusasiaa Tartuntatapa Esiintyy iholla ja nielussa Pisara- ja kosketustartunta

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

Campylobacter jejunin antibioottiresistenssi Suomessa

Campylobacter jejunin antibioottiresistenssi Suomessa Campylobacter jejunin antibioottiresistenssi Suomessa Satu Olkkola, ELL Elintarvikehygienian ja Ympäristöterveyden osasto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto Yleistä * Yleensä ei tarvita

Lisätiedot

Polion seuranta Suomessa perustuu

Polion seuranta Suomessa perustuu Polion seuranta Suomessa perustuu jätevesinäytteiden analysointiin Merja Roivainen, Dos Laboratorionjohtaja j Suolistovirusyksikkö Tartuntatautiseurannan ja -torjunnan osasto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vakava kausi-influenssa. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri OYS/Infektioiden torjuntayksikkö 27.09.2013

Vakava kausi-influenssa. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri OYS/Infektioiden torjuntayksikkö 27.09.2013 Vakava kausi-influenssa Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri OYS/Infektioiden torjuntayksikkö 27.09.2013 Mikä on influenssa Influenssavirusten (influenssa A tai influenssa B) aiheuttama äkillinen ylempien

Lisätiedot

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Rkktaudit ja raskaus Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Vesirkk Vihurirkk Parvrkk Tuhkarkk Vauvarkk Enterrkk Rkktaudit Rkktaudit Tarttuvia

Lisätiedot

Infektioista keskosilla. Dos. Outi Tammela TAYS

Infektioista keskosilla. Dos. Outi Tammela TAYS Infektioista keskosilla Dos. Outi Tammela TAYS Käsiteltävät asiat Vastustuskyky BPD Keskosen infektioherkkyys ja vointi sairaalasta pääsyn jälkeen Tavallisimmista infektioista Infektioiden ennalta ehkäisy

Lisätiedot

Kuolioinen suolistotulehdus kalkkunoilla -projektin kuulumisia. Päivikki Perko-Mäkelä Erikoistutkija, ELT Evira, Seinäjoki

Kuolioinen suolistotulehdus kalkkunoilla -projektin kuulumisia. Päivikki Perko-Mäkelä Erikoistutkija, ELT Evira, Seinäjoki Kuolioinen suolistotulehdus kalkkunoilla -projektin kuulumisia Päivikki Perko-Mäkelä Erikoistutkija, ELT Evira, Seinäjoki Tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää paremmin kuolioisen suolistotulehduksen syntyä

Lisätiedot

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Menjugate 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä N. meningitidis -bakteeri voi aiheuttaa infektion

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan )

Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan ) Henkilökunnan rokotukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä Janne Laine Infektiolääkäri 2017 Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO SALMONELLAT JA LISTERIA VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA

PROJEKTIYHTEENVETO SALMONELLAT JA LISTERIA VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA PROJEKTIYHTEENVETO SALMONELLAT JA LISTERIA VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA 2015-2016 SALMONELLAT JA LISTERIA MONOCYTOGENES VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA 2015-2016 Kyseessä on Eviran käynnistämä viipaloitujen juustojen

Lisätiedot

LUONNONVARAISTEN LINTUJEN AIHEUTTAMA TARTUNTATAUTIRISKI

LUONNONVARAISTEN LINTUJEN AIHEUTTAMA TARTUNTATAUTIRISKI LUONNONVARAISTEN LINTUJEN AIHEUTTAMA TARTUNTATAUTIRISKI Keskustelutilaisuus Kiteellä 28.10.2015 Elina Felin Ympäristöterveydenhuollon johtaja Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hengitystieinfektiot urheilijoilla. Matti Karppelin 5.11.2012

Hengitystieinfektiot urheilijoilla. Matti Karppelin 5.11.2012 Hengitystieinfektiot urheilijoilla Matti Karppelin 5.11.2012 Hernelahti, Heinonen 2008 Moreira ym. 2009 Infektioalttiuden mekanismeja, hypoteeseja Limakalvojen IgA, makrofagit, granulosyytit, lymfosyytit

Lisätiedot

Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö

Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Miten rokottaminen suojaa yksilöä? Immuunijärjestelmä Taudinaiheuttajilta suojaavan immuniteetin

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Influenssa. Niina Ikonen. Tartuntatautikurssi, Helsinki 8.4.2016

Influenssa. Niina Ikonen. Tartuntatautikurssi, Helsinki 8.4.2016 Influenssa Niina Ikonen Tartuntatautikurssi, Helsinki 8.4.2016 Influenssan tautitaakka vuosittaisia epidemioita ja ajoittain pandemioita vuosittain 5-10% aikuisista ja 20-30% lapsista sairastuu influenssaan

Lisätiedot

Oriasemia koskevat vaatimukset. Hippos, Tampere 10.3.2015

Oriasemia koskevat vaatimukset. Hippos, Tampere 10.3.2015 Oriasemia koskevat vaatimukset Hippos, Tampere Ylitarkastaja Virva Valle EVIRA/Eläinten terveys ja hyvinvointi - yksikkö Oriasema kotimaan kauppa ja sisämarkkinakauppa Lainsäädäntö Eläintautilaki 441/2013

Lisätiedot

Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta

Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta Päivystyksessä Paljon potilaita Paljon infektioita Harvalla paha tauti Usein kiire Usein hoito ennen

Lisätiedot

C.difficile alueellisena haasteena

C.difficile alueellisena haasteena C.difficile alueellisena haasteena V-J Anttila osastonylilääkäri, infektiolääkäri HYKS/Tulehduskeskus/Infektiosairaudet Infektioidentorjuntayksikkö 15.11.2016 C.difficile alueellisena haasteena C.diffcile

Lisätiedot

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia 27.4.2015 Marttila Jane 1 27.4.2015 Marttila Jane 2 27.4.2015

Lisätiedot

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina ELIMISTÖN PUOLUSTUSKYKY Immuniteetti eli vastutuskyky on elimistön kyky suojautua tarttuvilta taudeilta Jos tauteja aiheuttavat mikrobit uhkaavat elimistöä, käynnistyy

Lisätiedot

Tutkimus odottaville äideille.

Tutkimus odottaville äideille. Tutkimus odottaville äideille. Hyvä odottava äiti! Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus toteuttaa paikkakunnallasi tutkimuksen, jolla selvitetään kuinka tehokkaasti yleisesti käytössä olevan dtap-

Lisätiedot

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /..

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /.. 3134 TERVEYSTODISTUS (1) LIITE A Tämä todistus on laadittava lomakkeelle, jossa on sama teksti sekä lähettävän että vastaanottavan maan virallisella kielellä. Terveystodistuslomakkeet tilataan maa- ja

Lisätiedot

Henkilökunnan influenssarokotus mitä ja miksi? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2015

Henkilökunnan influenssarokotus mitä ja miksi? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2015 Henkilökunnan influenssarokotus mitä ja miksi? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2015 Influenssa Lisää väestön sairastuvuutta 5 15 % väestöstä sairastuu jokaisen

Lisätiedot

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LL, silmätautien

Lisätiedot

10/12/12. HIV-1 O and P. HIV-1 M and N NATURE VOL 397 4 FEBRUARY 1999

10/12/12. HIV-1 O and P. HIV-1 M and N NATURE VOL 397 4 FEBRUARY 1999 1 2 3 NATURE VOL 397 4 FEBRUARY 1999 HIV-1 O and P HIV-1 M and N 4 MITEN HIV-EPIDEMIA ALKOIKAAN 1980 s 1990 s?? 1970 s 1980 s 1980 s 5 HIV Gp120 Gp41 RNA p17 p24 6 HIV 1 simpanssista ihmiseen Myron S.

Lisätiedot

Influenssa on jokavuotinen vitsaus, joka testaa terveydenhuollon. Henkilökunnan influenssarokotus POTILAAN SUOJAAMINEN ON VELVOITE.

Influenssa on jokavuotinen vitsaus, joka testaa terveydenhuollon. Henkilökunnan influenssarokotus POTILAAN SUOJAAMINEN ON VELVOITE. EEVA RUOTSALAINEN LT, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, infektiosairauksien klinikka Henkilökunnan influenssarokotus on suositus POTILAAN SUOJAAMINEN

Lisätiedot

Mitä opittiin kuluneen influenssakauden infektioista?

Mitä opittiin kuluneen influenssakauden infektioista? Mitä opittiin kuluneen influenssakauden infektioista? Mika Salminen Professori Infektiotaudit -osasto Helsinki 13.5.2016 4.4.2016 Tartuntatautikurssi 2016/Niina Ikonen 1 Influenssan tautitaakka vuosittain

Lisätiedot

Tuhkarokko meillä ja muualla

Tuhkarokko meillä ja muualla Tuhkarokko meillä ja muualla Mia Kontio Virologian yksikkö Tartuntatautiseurannan ja torjunnan osasto Labquality päivät 10.2.2012 26.2.2012 Tuhkarokko meillä ja muualla/mia Kontio 1 TUHKAROKKO (morbilli,

Lisätiedot

Ruiskuhuumeet ja tartuntataudit

Ruiskuhuumeet ja tartuntataudit Matalan kynnyksen terveysneuvonta: iso apu pienin panoksin Päihdelääketieteen luentosarja torstailuento 8.4.2010 Henrikki Brummer-Korvenkontio HIV-laboratorio / TART Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 8/4/2010

Lisätiedot

25. VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Hotel Flamingo, Vantaa

25. VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Hotel Flamingo, Vantaa MITÄ JOS NORO-VIRUS YLLÄTTÄÄ VÄLINEHUOLLOSSA 12.10.2017 25. VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Hotel Flamingo, Vantaa Jaana Palosara Hygieniakoordinaattori Kouvolan kaupunki/ Infektioiden ja

Lisätiedot

, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Entecavir STADA 0,5 mg ja 1 mg kalvopäällysteiset tabletit 14.6.2016, versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Entecavir Stada 0,5 mg kalvopäällysteiset

Lisätiedot

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Mikrobin ja ihmisen suhde Hyödylliset mikrobit, henkilön oma mikrobisto (ns. normaalifloora) Käsitteellä infektiotauti

Lisätiedot

B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa

B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa 4.2.2009 B-leuk-määritys vieritestimittauksena infektiodiagnostiikassa Ville Peltola Dosentti, lasten infektiolääkäri TYKS Hengitystieinfektioiden lukumäärä vuosittain 7 Infektioita/ vuosi/ henkilö (keskiarvo)

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.05 / Bilaga 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

Hepatiitti A, meningokokki ja syyhy. 11.4.2016 Tartuntatautikurssi 2016 1

Hepatiitti A, meningokokki ja syyhy. 11.4.2016 Tartuntatautikurssi 2016 1 Hepatiitti A, meningokokki ja syyhy 11.4.2016 Tartuntatautikurssi 2016 1 Sidonnaisuudet Tartuntatautilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014 16: HUS Peijaksen ja Lohjan sairaala; Lohjan, Lieksan

Lisätiedot