Toimintasuunnitelma 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2008"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2008 From TKO-wiki TKO-äly ry on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Kahdentenakymmenentenä toimintavuotenaan yhdistys jatkaa ja kehittää aktiivista toimintaansa. Contents 1 Jäsentoiminta 1.1 Juhlavuosi 1.2 Fuksi- ja tuutoritoiminta 1.3 Huvitoiminta 1.4 Kerhotilat ja -toiminta 1.5 Vaikuttaminen ja edunvalvonta 1.6 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 1.7 Muu toiminta 2 Yhdistystoiminta 2.1 Tiedotus 2.2 Järjestölehti 2.3 Varainhankinta Jäsentoiminta Juhlavuosi TKO-älyn perustamisesta tulee kuluneeksi tasan kaksikymmentä vuotta. Järjestön täyttäessä tasakymmeniä järjestetään toimintaa tavallista enemmän läpi koko vuoden. Tapahtumia suunnataan niin uusille kuin vanhoillekin opiskelijoille. Isompina juhlavuositapahtumina järjestetään ensinnäkin raitiovaunuajelu, jossa tilausajona vuokratulla raitiovaunulla kierretään kaupunkia parisen tuntia. Toinen isompi tapahtuma on usean päivän matka Tampereelle ja Turkuun, jonka aikana tehdään yritysvierailuja ja tavataan molempien kaupunkien sisarjärjestöjen jäseniä. Matkan ohjelman päättää osallistuminen Akateemiseen Aurajokilaivuritutkintoon. Keväällä järjestetään myös yhdet suuret bileet. Lisäksi vuoden aikana järjestetään paneelikeskustelu mahdollisesti yhdessä Suomen Unix-käyttäjien yhdistys FUUGin ja Suomen Linux-käyttäjien yhdistys FLUGin kanssa mikäli aikataulut sopivat. Vuoden alussa käynnistetään myös haalarimerkkien suunnittelukilpailu, jonka voittajaehdotus toteutetaan juhlavuoden toiseksi merkiksi virallisen juhlavuosimerkin ohella. TKO-älyn 20-vuotinen historia kerätään yksiin kansiin. Teoksessa käsitellään järjestön historiaa perustamisesta nykyhetkeen erilaisten teemojen näkökulmasta. Historiikin toimitustyöstä ja materiaalin kokoamisesta vastaa historiikkitoimikunta. Kirjoittajaksi ja taittajaksi palkataan ulkopuolinen työntekijä. Historiikki julkaistaan marraskuussa Ennen varsinaista iltajuhlaa vietetään juhlaviikkoa. Viikon aikana järjestetään hieman totuttua vapaammat mutta teemalliset pöytäjuhlat. Juhlaviikon yhteyteen ajoittuu myös historiikin julkistustilaisuus. Juhlavuosi huipentuu suureen iltajuhlatilaisuuteen Vanhan ylioppilastalon Juhlasalissa juhlaviikon lauantaina. Juhlaa ennen järjestetään cocktail-tilaisuus Musiikkisalissa. Itse juhla on tuttuun tapaan hieno akateeminen pöytäjuhla, mutta ohjelmanumeroita on enemmän kuin normaalina vuosina. Juhlan päätteeksi tanssitaan vanhojen tanssit, jonka jälkeen siirrytään jatkopaikkaan. Jatkojen päätteeksi tarjotaan saunamahdollisuus. Sunnuntaina tarjoillaan vielä silliaamiainen. Juhlavuoden nimissä käynnistetään myös TKO-älyn jäsenten järjestelmällinen verkostoituminen ja mahdollisesti oma Alumni-toiminta. Vanhojen jäsenten yhteystietoja kerätään talteen vanhoista arkistoista ja aktiivisesti erillisen tietojärjestelmän avulla.

2 Fuksi- ja tuutoritoiminta Järjestämme yli 20 tietojenkäsittelytieteen tuutorin rekrytoinnin keväällä ja koordinoimme heidän toimintaansa ja koulutustaan. Kevään ja kesän aikana suunnittelemme yhdessä tuutorien kanssa syksyn toiminnan toteuttamista. Järjestämme tuutoreille koulutusta yhdessä Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa. Lähetämme fukseille hyväksymisilmoituksen mukana tiedotteen TKO-älystä. Jaamme opiskelupaikan vastaanottaneet uudet opiskelijat tuutorointiryhmiin ennen orientoivien opintojen alkua. Lähetämme heille elokuussa laitoksen infokirjeen mukana tervehdyksen, jossa kerrotaan syksyn tärkeimmistä tapahtumista. Pidämme ennen orientoivia opintoja fuksien varaslähdön Suomenlinnassa, jossa fuksit, tuutorit ja muut TKO-äly-aktiivit voivat tutustua toisiinsa. Esittäydymme Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille orientoivien opintojen yhteydessä. Laitoksen orientointitilaisuuden yhteydessä pidämme vielä perusteellisemman esittelyn omille fukseillemme. Järjestämme alkusyksystä opintojensuunnittelupäivystyksen, jonne fuksit voivat tulla suunnittelemaan opintojaan tuutoreiden ohjaamina. Ensimmäisenä orientointipäivänä järjestämme fukseille, tuutoreille ja TKO-älyn jäsenille tutustumistilaisuuden. Järjestämme yhdessä Matlun, Limeksen, Matrixin, HYK:n ja Helixin kanssa perinteiset kertsihengailubileet Alina-salissa. Tutustutamme fuksit laitokseen laitossuunnistuksessa. Esittelemme toimintaamme myös Uusien illoissa ja yliopiston avajaiskarnevaaleissa. Päivystämme Gurulassa. Myymme haalareita fuksien saavuttua, jotta fuksit saavat ne päälleen syksyn tapahtumiin. Järjestämme syksyllä uusille opiskelijoille fuksisuunnistuksen, fuksiaisbileet, fuksisitsit ja fuksisaunan. Tuemme myös tuutoreiden itsenäisesti järjestämiä tapahtumia, jotta mahdollisimman monet fuksit voisivat olla mukana toiminnassa. Tiedustelemme fukseilta kesällä fuksikyselyn avulla heidän kiinnostuksen kohteistaan. Otamme kyselyn tulokset huomioon fuksitapahtumia suunniteltaessa. Järjestämme edellisten vuosien tapaan fuksikilpailun, jossa fuksit saavat merkintöjä fuksipasseihinsa aktiivisesta osallistumisesta TKO-älyn toimintaan. Pikkujoulusaunan yhteydessä palkitsemme ansioituneimmat fuksit. Huomioimme myös keväällä aloittavat uudet opiskelijat orientointitilaisuudessa ja otamme heidät mukaan toimintaan. Kerromme syksyllä ja keväällä opintonsa aloittaville ulkomaalaisille opiskelijoille ainejärjestöstä, esittelemme heille toimintaamme sekä kannustamme heitä osallistumaan tapahtumiin. Osallistumme myös lukiolaisille pidettäviin abi-infoihin, joissa esittelemme ainejärjestöämme sekä opiskelualaamme tuleville opiskelijasukupolville. Huvitoiminta Järjestämme säännöllisesti saunailtoja sekä yksin että yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Kutsumme mahdollisuuksien mukaan saunailtoihin muidenkin alojen opiskelijoita. Pidämme myös erityisiä teemasaunoja, kuten fuksi- ja pikkujoulusaunoja. Saunoille järjestetään myös muuta toimintaa. Järjestämme fukseille suunnistuksen ja fuksiaisbileet. Järjestämme vuoden aikana myös toiset bileet sikäli kun biletiloja on saatavilla. Syksyllä menemme jokavuotiselle Tukholman-risteilylle, jota mainostetaan erityisesti fukseille. Matka järjestetään yhdessä muiden ML-tiedekunnan järjestöjen kanssa. Järjestämme laivamatkalla fukseille suunnattua leikkimielistä ohjelmaa. Järjestämme laskiaisena ja vappuna ohjelmaa jäsenistöllemme vuorokauden ympäri. Laskiaisena varaamme jäsenistölle saunan mäenlaskun päätteeksi ja olemme mukana järjestämässä Matlun laskiaisillan bileitä. Vappuaatton aloitamme yhteisellä grillaushetkellä muiden kampuksen järjestöjen kanssa, jonka jälkeen suuntaamme Mantan lakitukseen. Järjestämme sitsit sekä kevät- että syyslukukaudella. Syksyn sitsit ovat fuksisitsit, joissa fuksit saavat tutustua akateemiseen pöytäjuhla- ja lauluperinteeseen sekä osallistua tilaisuuden järjestelyihin. Vuoden aikana järjestämme myös yhteisiä sitsejä muiden järjestöjen kanssa.

3 Osallistumme Helsinginkadun Approon sekä Turussa pidettävän Akateemisen Aurajokilaivuritutkinnon suorittamiseen. Kerhotilat ja -toiminta Jatkamme aktiivista toimintaa Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijatilassa Gurulassa. Välitämme ruokaa, makeisia, virvoitusjuomia ja Linux-romppuja sekä myymme TKO-äly -tuotteita. Pelaamme pelejä monipuolisesti sekä hankimme uusia pelejä ja muita varusteita kerhotiloihin kysynnän mukaan. Säännöllisesti järjestettävissä peli-illoissa jäsenemme pääsevät tutustumaan uusiin peleihin suurellakin joukolla. Jatkamme Helsingin Sanomien ja Aku Ankan tilaamista Gurulaan. Harkitsemme uusia lehtitilauksia, jos niille ilmenee kysyntää. Gurulan kehittämistä jatketaan viihtyisyyden takaamiseksi. Kannustamme jäsenistöä oma-aloitteiseen kerhotoimintaan. Tuemme kerhojen toimintaa ja teemme niiden tarvitsemia hankintoja. TKO-älyn alaisuudessa toimii useita erilaisia kerhoja. Jaamme Uudella ylioppilastalolla kerhohuoneen Vasaran ja MaO:n kanssa. Järjestämme siellä lauluiltoja, kokouksia ja muuta toimintaa. Tarjoamme myös kerhotilaa kerhojemme käyttöön. Jatkamme tilan kehittämistä hankkimalla sinne esimerkiksi uusia kalusteita tai laitteita. Vaikuttaminen ja edunvalvonta Pidämme yhteyttä Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtoon suorien henkilökohtaisten kontaktien sekä johtoryhmän opiskelijajäsenten välityksellä. Jatkamme lukukausittaisia TKO-älyn hallituksen ja laitoksen johtajan välisiä keskustelutapaamisia. TKO-älyn hallitus sekä johtoryhmän opiskelijajäsenet osallistuvat Tietojenkäsittelytieteen laitoksen vuosittaisille suunnittelu- ja strategiapäiville vuoden alussa. Olemme mukana järjestämässä laitoksen kanssa erilaisia tapahtumia, tärkeimpänä vuosittainen Exactum-päivä. Jatkamme yhteistyötä laitoksen kanssa abi-infojen järjestämisessä. Osallistumme myös opiskelijajäseninä laitoksen uutta linjajakoa sekä uusia tutkintovaatimuksia suunnitteleviin työryhmiin. Toimimme edustajiemme kautta tiedekuntaneuvostossa, johtoryhmässä, tiedekuntajärjestössämme Matlussa sekä ylioppilaskunnassa. Tarjoamme edustajille keskustelufoorumin tiedon kulun parantamiseksi ja heidän työnsä helpottamiseksi. Teemme aloitteita johtoryhmälle sekä tietojenkäsittelytieteen laitokselle opetuksen ja opiskeluilmapiirin parantamiseksi sekä osallistumme erilaisten tähän tähtäävien työryhmien toimintaan laitoksella. Opintovastaavamme vaikuttavat laitoksen opetuksenkehittämistyöryhmässä. Jatkamme vaikeimmille peruskursseille järjestettyä säännöllistä tukiopetusta. Tukiopetusta järjestetään muutamia kertoja kurssia kohden. Tukiopetustilaisuuksissa keskitytään vaikeiksi koettuihin asioihin, vanhojen tenttien läpikäymiseen sekä yleiseen hengennostatus- ja sielunhoitotoimintaan. Tukiopettajina toimivat laitoksen opiskelijat vapaaehtoisperiaatteella. Pidämme yhteyttä tiedekuntaneuvostoon sen opiskelijajäsenten välityksellä. Seuraamme myös ylioppilaskunnan tapahtumia ja ajankohtaisia asioita ylioppilaskunnan järjestämien opintovastaavien tapaamisten sekä HYY:n opintovaliokunnan kautta. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa Teemme yhteistyötä paitsi oman yliopistomme lähijärjestöjen, myös muiden korkeakoulujen ATK-alan ainejärjestöjen kanssa. Vierailemme mahdollisuuksien mukaan muiden korkeakoulujen opiskelijoiden luona ja toivotamme heidät tervetulleeksi luoksemme Helsinkiin. Osallistumme ATK-alan tapahtumiin. Olemme mukana koko Suomen kattavan ITopiskelijoiden kattojärjestön, Tietotekniikan opiskelijoiden liiton (TiTOL) toiminnassa. Jatkamme yhteistyötä Teknillisen korkeakoulun Tietokillan kanssa yhteisillä saunailloilla, juhlavuoteen liittyvillä tempauksilla ja muilla tapahtumilla. Osallistumme aktiivisesti Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry:n toimintaan sekä yhteisen edunvalvonnan että tapahtumien järjestämisen osalta. Matlu-vastaavamme hoitaa tiedotuksen Matlun ja TKO-älyn välillä ajankohtaisista asioista. Kiinnitämme huomiota erityisesti Leppätaloon valmistuviin järjestötiloihin liittyviin kysymyksiin.

4 Osallistumme Kumpulan kampuksella järjestettävän kiireettömän päivän järjestämiseen kampuksen muiden ainejärjestöjen kanssa, ja osallistumme tiedekunnan ja laitoksen kanssa Kumpulan työelämäviikon järjestämiseen. Lisäämme myös yhteistyötä yksittäisten ainejärjestöjen välillä järjestämällä yhteisiä tapahtumia, kuten saunailtoja tai bileitä. Edustamme ainejärjestöämme muiden järjestöjen vuosijuhlissa ja muissa tilaisuuksissa. Osallistumme Limeksen vaihtoehtoisen Älä Hätäile opinto-oppaan tekemiseen ja toimimme aktiivisesti järjestöjen yhteisissä tapahtumissa. Pidämme yhteyttä Limekseen ja muihin tiedekunnan ainejärjestöihin myös laitoksen ja tiedekunnan abi-infojen osalta. Osallistumme fukseille suunnatun Limeksen sivuaineinfotilaisuuden järjestämiseen. Pidämme yllä yhteistyötä Suomen matemaatikko-, fyysikko- ja tietojenkäsittelytieteilijäliitto SMFL:n kanssa. Tiedotamme heidän toiminnastaan sekä järjestämme yhdessä tapahtumia. Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen Linux-käyttäjien (FLUG) ja Unix-käyttäjien (FUUG) yhdistysten kanssa muun muassa järjestämällä te toja vapaisiin ohjelmistoihin liittyvistä aiheista. Hyödynnämme yhteyksiämme yliopiston harrastejärjestöaktiiveihin ja järjestämme yhteisiä tutustumiskäyntejä erikoistuneempien harrastejärjestöjen tapahtumiin. Samalla tutustutamme uusia opiskelijoita yliopistoyhteisön laajaan harrastetarjontaan. Muu toiminta Järjestämme elokuvailtoja sekä konsertti-, ooppera- ja teatterikäyntejä. Vierailemme näyttelyissä ja muissa ajankohtaisissa kulttuuritapahtumissa. Järjestämme myös yhteisiä penkkiurheilutapahtumia. Teemme säännöllisesti yritysvierailuja alamme yrityksiin ja muihin jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin. Osallistumme Akateemiseen Warttiin sekä Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin. Pelaamme joukkuepelejä ja osallistumme yliopiston pelisarjoihin. Jatkamme viikoittaista sählyvuoroamme Kumpulan liikuntahallissa. Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden tutustua erilaisiin urheilulajeihin. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään paljon toimintaa, kuten kyykkäkisoja Tietokillan kanssa, värikuulasotimista, retrotietokonepeli-ilta ja ATK-alaa sivuavien elokuvien ilta. Tarjoamme jäsenistön käyttöön omistamiamme urheilu- ja harrastusvälineitä. Tarpeen mukaan hankimme välineitä lisää. Lisäksi järjestämme verenluovutustempauksen ja haastamme muita järjestöjä osallistumaan kyseiseen tapahtumaan. Yhdistystoiminta Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Tiedotamme kokouksista tapahtumakalenterissamme. Laitamme yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat yhdistyksen verkkosivuille. Lähetämme jäsenistön sähköpostilistalle tiedotteita hallituksen kokousten oleellisista asioista. Järjestämme vuoden alussa virkailijoiden kouluttamiseksi hallituksenvaihtajaiset. Tilaisuudessa ideoimme ja suunnittelemme alkavan vuoden toimintaa. Vuoden lopuksi järjestämme kähmintäsaunan, jossa suunnittelemme ennen syyskokousta uuden hallituksen ja virkailijajoukon kokoonpanoa ja kerromme uusille aktiiveille tehtävistä. Osallistumme laitoksen opetukseen toimimalla asiakkaana opiskelijoille pakollisessa ohjelmistotuotantoprojektissa. Projektissa toteutetaan opiskelijavetoisesti järjestölle uusi tietojärjestelmä. Tiedotus Tiedotamme tapahtumistamme verkkosivuillamme, sähköpostilistoillamme, ilmoitustaulullamme, IRC:ssä ja Facebookissa. Tärkein tiedotusväylämme, TKO-älyn tapahtumakalenteri, on nähtävissä verkkosivuillamme ja sen kautta on myös mahdollista ilmoittautua tapahtumiin. Sähköpostilistoja käytämme tapahtumatiedotuksen lisäksi myös muista tärkeistä asioista. Koko jäsenistön listalla tiedotamme kaikesta oleellisesta järjestöön tai jäsenistöön liittyvästä asiasta. Tuutorilistalla, jolle liitämme kaikki tietojenkäsittelytieteen tuutorit, keskustellaan tuutorointiin liittyvistä asioista. Fuksilistalla tiedotamme erityisesti uusia opiskelijoita kiinnostavista asioista. Tapahtumalistalla tiedotamme kaikenlaisista

5 vapaa-aikaan liittyvistä tapahtumista, kuten esimerkiksi muiden ainejärjestöjen ja osakuntien bileistä. Lisäksi hallituksella ja virkailijoilla on oma sähköpostilistansa. Tiedotamme myös laitoksen ulkomaalaisten opiskelijoiden sähköpostilistalla. Parannamme virkailijoiden välistä tiedonkulkua ja tiedon arkistointia jatkamalla aktiivien wiki-sivuston kehittämistä. Kehitämme myös tiedotusta uusille opiskelijoille ylläpitämällä fukseille suunnattua verkkosivustoa. Järjestölehti Jatkamme järjestölehtemme README:n julkaisemista. Lehdestä tehdään neljä numeroa vuodessa ja kasvatamme vuoden aikana toimituskunnan kokoa ja kehitämme lehden sisältöä entisestään. Tiedotamme lehdessä jäsenistölle ajankohtaisista opintoasioista ja tapahtumista. Varainhankinta Rahoitamme toimintaamme keräämällä jäsenmaksuja, myymällä haalareita, T-paitoja, kangasmerkkejä ja laulukirjoja sekä osallistumalla erilaisiin talkoisiin ja tapahtumien järjestelyihin, joista maksetaan yhdistykselle korvaus. Pidämme jäsenmaksun kohtuullisena. Pidämme varastossa riittävästi myytäviä tuotteita ja täydennämme varastoja tarvittaessa. Retrieved from "http://sysdb.cs.helsinki.fi/~tkt_kiwi/tkowiki/index.php?title=toimintasuunnitelma_2008" This page was last modified 17:17, 29 November 2007.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 2 Synapsi ry Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun yliopiston biologian

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2014 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2015 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

Sisältö. Karjalainen Osakunta vuonna 2011 1. 1 Hallinto ja taloudenhoito 3 1.1 Hallintoelimet... 3 1.2 Taloudenhoito... 3

Sisältö. Karjalainen Osakunta vuonna 2011 1. 1 Hallinto ja taloudenhoito 3 1.1 Hallintoelimet... 3 1.2 Taloudenhoito... 3 Toimintasuunnitelma 2011 Koonnut: Antti Räty Sisältö Karjalainen Osakunta vuonna 2011 1 1 Hallinto ja taloudenhoito 3 1.1 Hallintoelimet.......................................... 3 1.2 Taloudenhoito.........................................

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014

Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014 1 (18) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014 2 (18) Sisällysluettelo 1.Johdanto...3 2.Fuksitoimikunta...4 2.1. Yleistä...4 2.2. Kevät...4 2.3. Kevään ISOtoiminta...4 2.4. Syksy...5 2.5. Syksyn ISOtoiminta...5

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry :n toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2014-31.12.2014 1. YLEISTÄ, Kopeda, toimii Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksella opiskelevien kotitalousopettaja- ja

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

TKO-äly ry Tilinpäätös 1.1.2006 31.12.2006

TKO-äly ry Tilinpäätös 1.1.2006 31.12.2006 Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 1.1.2006 31.12.2006 TKO-äly ry on tietojenkäsittelytieteen ainejärjestö. Vuonna 2006 yhdistys järjesti jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, toimi heidän edunvalvojanaan Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

Fokus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Fokus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen puolustaminen. Etujärjestöluonteensa mukaisesti

Lisätiedot

Miksi tuutorointia järjestetään?

Miksi tuutorointia järjestetään? Miksi tuutorointia järjestetään? Tuutoroinnista hyötyvät yliopistomaailmassa useat eri tahot, joista tärkein on tietysti uusi opiskelija. Oman tutkinto-ohjelman tuutorin avulla uuden opiskelijan on helpompaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat. Opiskelijaelämää. Opiskelua. Neuvoksi FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan

Sisällysluettelo. Alkusanat. Opiskelijaelämää. Opiskelua. Neuvoksi FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan Fuksiopas 2015 FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS fuksiopas [-vteyl] DESCRIPTION Fuksiopas on tehty jokaiselle tietofuksille oppaaksi tulevaa fuksivuotta varten.

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry.

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Toimintasuunnitelma 2008 1.1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Hallinto...4 Hallitus...4 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat...4 Toimihenkilöt...4

Lisätiedot

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 II SISÄLLYS 1. YLEISTÄ.1 2. TALOUS..2 2.1. Toimintakustannukset 2 2.2. Varainhankinta...2 3. EDUNVALVONTA.4 3.1. Yleistä 4 3.2. Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tietojohtajakilta Man@ger 1 1. YLEISTÄ Tietojohtajakilta Man@gerin (myöh. Man@ger tai kilta) toiminnan tarkoituksena on edistää tietojohtamisen opiskelua, alan tuntemusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. Tietojohtajakilta Man@ger

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. Tietojohtajakilta Man@ger TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Tietojohtajakilta Man@ger 1 1. YLEISTÄ Tietojohtajakilta Man@gerin (myöh. Man@ger tai kilta) toiminnan tarkoituksena on edistää tietojohtamisen opiskelua, alan tuntemusta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Yleistä (puheenjohtaja Markus Heimonen) Viime vuosien aikana killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on kasvanut ja vakiintunut

Lisätiedot

SISÄLLYS: Pääkirjoitus...3 Puheenjohtajan tervehdys...5 Tuhannen taalan vinkit...7

SISÄLLYS: Pääkirjoitus...3 Puheenjohtajan tervehdys...5 Tuhannen taalan vinkit...7 PILTTI TYKKI 2014 PILTTI TYKKI 2014 Julkaisija: Turun Yliopiston Kemistit TYK ry Osoite: Arcanum Vatselankatu 2 20014 Turun yliopisto kemistit@lists.utu.fi Web: http://tyk-ry.utu.fi Päätoimittaja: Marjaana

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1.1. 31.12.2015 Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Porin yliopistokeskus SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2015... 4 Tutorointi... 4 Viestintä... 5 Tapahtumat...

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys (TYT)

Toimintasuunnitelma 2012 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys (TYT) Toimintasuunnitelma 2012 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys (TYT) Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys PL 33 00014 Helsingin Yliopisto Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 7 2. krs 050-5323846

Lisätiedot

Opiskelukykykäytännöt

Opiskelukykykäytännöt Opiskelukykykäytännöt Tervetuloa opiskelukykykäytäntöihin! Täältä löydät yliopistojen opiskelukykyä edistäviä hyviä käytäntöjä, joita on kerätty kyselyillä eri yliopistoista. Käytännöt soveltuvat monille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS RY Talonpojantie 9 00790 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat SISÄLTÖ 1. KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunnan toimintasuunnitelma 2011

Kymenlaakson Osakunnan toimintasuunnitelma 2011 Kymenlaakson Osakunnan toimintasuunnitelma 2011 Osakunnan tarkoitus Kymenlaakson Osakunta (KyO) on perustettu vuonna 1933. Kymenlaakson Osakunnan tarkoituksena on yhdistää kymenlaaksolaisia ylioppilaita

Lisätiedot