Toimintasuunnitelma 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2008"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2008 From TKO-wiki TKO-äly ry on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Kahdentenakymmenentenä toimintavuotenaan yhdistys jatkaa ja kehittää aktiivista toimintaansa. Contents 1 Jäsentoiminta 1.1 Juhlavuosi 1.2 Fuksi- ja tuutoritoiminta 1.3 Huvitoiminta 1.4 Kerhotilat ja -toiminta 1.5 Vaikuttaminen ja edunvalvonta 1.6 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 1.7 Muu toiminta 2 Yhdistystoiminta 2.1 Tiedotus 2.2 Järjestölehti 2.3 Varainhankinta Jäsentoiminta Juhlavuosi TKO-älyn perustamisesta tulee kuluneeksi tasan kaksikymmentä vuotta. Järjestön täyttäessä tasakymmeniä järjestetään toimintaa tavallista enemmän läpi koko vuoden. Tapahtumia suunnataan niin uusille kuin vanhoillekin opiskelijoille. Isompina juhlavuositapahtumina järjestetään ensinnäkin raitiovaunuajelu, jossa tilausajona vuokratulla raitiovaunulla kierretään kaupunkia parisen tuntia. Toinen isompi tapahtuma on usean päivän matka Tampereelle ja Turkuun, jonka aikana tehdään yritysvierailuja ja tavataan molempien kaupunkien sisarjärjestöjen jäseniä. Matkan ohjelman päättää osallistuminen Akateemiseen Aurajokilaivuritutkintoon. Keväällä järjestetään myös yhdet suuret bileet. Lisäksi vuoden aikana järjestetään paneelikeskustelu mahdollisesti yhdessä Suomen Unix-käyttäjien yhdistys FUUGin ja Suomen Linux-käyttäjien yhdistys FLUGin kanssa mikäli aikataulut sopivat. Vuoden alussa käynnistetään myös haalarimerkkien suunnittelukilpailu, jonka voittajaehdotus toteutetaan juhlavuoden toiseksi merkiksi virallisen juhlavuosimerkin ohella. TKO-älyn 20-vuotinen historia kerätään yksiin kansiin. Teoksessa käsitellään järjestön historiaa perustamisesta nykyhetkeen erilaisten teemojen näkökulmasta. Historiikin toimitustyöstä ja materiaalin kokoamisesta vastaa historiikkitoimikunta. Kirjoittajaksi ja taittajaksi palkataan ulkopuolinen työntekijä. Historiikki julkaistaan marraskuussa Ennen varsinaista iltajuhlaa vietetään juhlaviikkoa. Viikon aikana järjestetään hieman totuttua vapaammat mutta teemalliset pöytäjuhlat. Juhlaviikon yhteyteen ajoittuu myös historiikin julkistustilaisuus. Juhlavuosi huipentuu suureen iltajuhlatilaisuuteen Vanhan ylioppilastalon Juhlasalissa juhlaviikon lauantaina. Juhlaa ennen järjestetään cocktail-tilaisuus Musiikkisalissa. Itse juhla on tuttuun tapaan hieno akateeminen pöytäjuhla, mutta ohjelmanumeroita on enemmän kuin normaalina vuosina. Juhlan päätteeksi tanssitaan vanhojen tanssit, jonka jälkeen siirrytään jatkopaikkaan. Jatkojen päätteeksi tarjotaan saunamahdollisuus. Sunnuntaina tarjoillaan vielä silliaamiainen. Juhlavuoden nimissä käynnistetään myös TKO-älyn jäsenten järjestelmällinen verkostoituminen ja mahdollisesti oma Alumni-toiminta. Vanhojen jäsenten yhteystietoja kerätään talteen vanhoista arkistoista ja aktiivisesti erillisen tietojärjestelmän avulla.

2 Fuksi- ja tuutoritoiminta Järjestämme yli 20 tietojenkäsittelytieteen tuutorin rekrytoinnin keväällä ja koordinoimme heidän toimintaansa ja koulutustaan. Kevään ja kesän aikana suunnittelemme yhdessä tuutorien kanssa syksyn toiminnan toteuttamista. Järjestämme tuutoreille koulutusta yhdessä Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa. Lähetämme fukseille hyväksymisilmoituksen mukana tiedotteen TKO-älystä. Jaamme opiskelupaikan vastaanottaneet uudet opiskelijat tuutorointiryhmiin ennen orientoivien opintojen alkua. Lähetämme heille elokuussa laitoksen infokirjeen mukana tervehdyksen, jossa kerrotaan syksyn tärkeimmistä tapahtumista. Pidämme ennen orientoivia opintoja fuksien varaslähdön Suomenlinnassa, jossa fuksit, tuutorit ja muut TKO-äly-aktiivit voivat tutustua toisiinsa. Esittäydymme Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille orientoivien opintojen yhteydessä. Laitoksen orientointitilaisuuden yhteydessä pidämme vielä perusteellisemman esittelyn omille fukseillemme. Järjestämme alkusyksystä opintojensuunnittelupäivystyksen, jonne fuksit voivat tulla suunnittelemaan opintojaan tuutoreiden ohjaamina. Ensimmäisenä orientointipäivänä järjestämme fukseille, tuutoreille ja TKO-älyn jäsenille tutustumistilaisuuden. Järjestämme yhdessä Matlun, Limeksen, Matrixin, HYK:n ja Helixin kanssa perinteiset kertsihengailubileet Alina-salissa. Tutustutamme fuksit laitokseen laitossuunnistuksessa. Esittelemme toimintaamme myös Uusien illoissa ja yliopiston avajaiskarnevaaleissa. Päivystämme Gurulassa. Myymme haalareita fuksien saavuttua, jotta fuksit saavat ne päälleen syksyn tapahtumiin. Järjestämme syksyllä uusille opiskelijoille fuksisuunnistuksen, fuksiaisbileet, fuksisitsit ja fuksisaunan. Tuemme myös tuutoreiden itsenäisesti järjestämiä tapahtumia, jotta mahdollisimman monet fuksit voisivat olla mukana toiminnassa. Tiedustelemme fukseilta kesällä fuksikyselyn avulla heidän kiinnostuksen kohteistaan. Otamme kyselyn tulokset huomioon fuksitapahtumia suunniteltaessa. Järjestämme edellisten vuosien tapaan fuksikilpailun, jossa fuksit saavat merkintöjä fuksipasseihinsa aktiivisesta osallistumisesta TKO-älyn toimintaan. Pikkujoulusaunan yhteydessä palkitsemme ansioituneimmat fuksit. Huomioimme myös keväällä aloittavat uudet opiskelijat orientointitilaisuudessa ja otamme heidät mukaan toimintaan. Kerromme syksyllä ja keväällä opintonsa aloittaville ulkomaalaisille opiskelijoille ainejärjestöstä, esittelemme heille toimintaamme sekä kannustamme heitä osallistumaan tapahtumiin. Osallistumme myös lukiolaisille pidettäviin abi-infoihin, joissa esittelemme ainejärjestöämme sekä opiskelualaamme tuleville opiskelijasukupolville. Huvitoiminta Järjestämme säännöllisesti saunailtoja sekä yksin että yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Kutsumme mahdollisuuksien mukaan saunailtoihin muidenkin alojen opiskelijoita. Pidämme myös erityisiä teemasaunoja, kuten fuksi- ja pikkujoulusaunoja. Saunoille järjestetään myös muuta toimintaa. Järjestämme fukseille suunnistuksen ja fuksiaisbileet. Järjestämme vuoden aikana myös toiset bileet sikäli kun biletiloja on saatavilla. Syksyllä menemme jokavuotiselle Tukholman-risteilylle, jota mainostetaan erityisesti fukseille. Matka järjestetään yhdessä muiden ML-tiedekunnan järjestöjen kanssa. Järjestämme laivamatkalla fukseille suunnattua leikkimielistä ohjelmaa. Järjestämme laskiaisena ja vappuna ohjelmaa jäsenistöllemme vuorokauden ympäri. Laskiaisena varaamme jäsenistölle saunan mäenlaskun päätteeksi ja olemme mukana järjestämässä Matlun laskiaisillan bileitä. Vappuaatton aloitamme yhteisellä grillaushetkellä muiden kampuksen järjestöjen kanssa, jonka jälkeen suuntaamme Mantan lakitukseen. Järjestämme sitsit sekä kevät- että syyslukukaudella. Syksyn sitsit ovat fuksisitsit, joissa fuksit saavat tutustua akateemiseen pöytäjuhla- ja lauluperinteeseen sekä osallistua tilaisuuden järjestelyihin. Vuoden aikana järjestämme myös yhteisiä sitsejä muiden järjestöjen kanssa.

3 Osallistumme Helsinginkadun Approon sekä Turussa pidettävän Akateemisen Aurajokilaivuritutkinnon suorittamiseen. Kerhotilat ja -toiminta Jatkamme aktiivista toimintaa Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijatilassa Gurulassa. Välitämme ruokaa, makeisia, virvoitusjuomia ja Linux-romppuja sekä myymme TKO-äly -tuotteita. Pelaamme pelejä monipuolisesti sekä hankimme uusia pelejä ja muita varusteita kerhotiloihin kysynnän mukaan. Säännöllisesti järjestettävissä peli-illoissa jäsenemme pääsevät tutustumaan uusiin peleihin suurellakin joukolla. Jatkamme Helsingin Sanomien ja Aku Ankan tilaamista Gurulaan. Harkitsemme uusia lehtitilauksia, jos niille ilmenee kysyntää. Gurulan kehittämistä jatketaan viihtyisyyden takaamiseksi. Kannustamme jäsenistöä oma-aloitteiseen kerhotoimintaan. Tuemme kerhojen toimintaa ja teemme niiden tarvitsemia hankintoja. TKO-älyn alaisuudessa toimii useita erilaisia kerhoja. Jaamme Uudella ylioppilastalolla kerhohuoneen Vasaran ja MaO:n kanssa. Järjestämme siellä lauluiltoja, kokouksia ja muuta toimintaa. Tarjoamme myös kerhotilaa kerhojemme käyttöön. Jatkamme tilan kehittämistä hankkimalla sinne esimerkiksi uusia kalusteita tai laitteita. Vaikuttaminen ja edunvalvonta Pidämme yhteyttä Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtoon suorien henkilökohtaisten kontaktien sekä johtoryhmän opiskelijajäsenten välityksellä. Jatkamme lukukausittaisia TKO-älyn hallituksen ja laitoksen johtajan välisiä keskustelutapaamisia. TKO-älyn hallitus sekä johtoryhmän opiskelijajäsenet osallistuvat Tietojenkäsittelytieteen laitoksen vuosittaisille suunnittelu- ja strategiapäiville vuoden alussa. Olemme mukana järjestämässä laitoksen kanssa erilaisia tapahtumia, tärkeimpänä vuosittainen Exactum-päivä. Jatkamme yhteistyötä laitoksen kanssa abi-infojen järjestämisessä. Osallistumme myös opiskelijajäseninä laitoksen uutta linjajakoa sekä uusia tutkintovaatimuksia suunnitteleviin työryhmiin. Toimimme edustajiemme kautta tiedekuntaneuvostossa, johtoryhmässä, tiedekuntajärjestössämme Matlussa sekä ylioppilaskunnassa. Tarjoamme edustajille keskustelufoorumin tiedon kulun parantamiseksi ja heidän työnsä helpottamiseksi. Teemme aloitteita johtoryhmälle sekä tietojenkäsittelytieteen laitokselle opetuksen ja opiskeluilmapiirin parantamiseksi sekä osallistumme erilaisten tähän tähtäävien työryhmien toimintaan laitoksella. Opintovastaavamme vaikuttavat laitoksen opetuksenkehittämistyöryhmässä. Jatkamme vaikeimmille peruskursseille järjestettyä säännöllistä tukiopetusta. Tukiopetusta järjestetään muutamia kertoja kurssia kohden. Tukiopetustilaisuuksissa keskitytään vaikeiksi koettuihin asioihin, vanhojen tenttien läpikäymiseen sekä yleiseen hengennostatus- ja sielunhoitotoimintaan. Tukiopettajina toimivat laitoksen opiskelijat vapaaehtoisperiaatteella. Pidämme yhteyttä tiedekuntaneuvostoon sen opiskelijajäsenten välityksellä. Seuraamme myös ylioppilaskunnan tapahtumia ja ajankohtaisia asioita ylioppilaskunnan järjestämien opintovastaavien tapaamisten sekä HYY:n opintovaliokunnan kautta. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa Teemme yhteistyötä paitsi oman yliopistomme lähijärjestöjen, myös muiden korkeakoulujen ATK-alan ainejärjestöjen kanssa. Vierailemme mahdollisuuksien mukaan muiden korkeakoulujen opiskelijoiden luona ja toivotamme heidät tervetulleeksi luoksemme Helsinkiin. Osallistumme ATK-alan tapahtumiin. Olemme mukana koko Suomen kattavan ITopiskelijoiden kattojärjestön, Tietotekniikan opiskelijoiden liiton (TiTOL) toiminnassa. Jatkamme yhteistyötä Teknillisen korkeakoulun Tietokillan kanssa yhteisillä saunailloilla, juhlavuoteen liittyvillä tempauksilla ja muilla tapahtumilla. Osallistumme aktiivisesti Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry:n toimintaan sekä yhteisen edunvalvonnan että tapahtumien järjestämisen osalta. Matlu-vastaavamme hoitaa tiedotuksen Matlun ja TKO-älyn välillä ajankohtaisista asioista. Kiinnitämme huomiota erityisesti Leppätaloon valmistuviin järjestötiloihin liittyviin kysymyksiin.

4 Osallistumme Kumpulan kampuksella järjestettävän kiireettömän päivän järjestämiseen kampuksen muiden ainejärjestöjen kanssa, ja osallistumme tiedekunnan ja laitoksen kanssa Kumpulan työelämäviikon järjestämiseen. Lisäämme myös yhteistyötä yksittäisten ainejärjestöjen välillä järjestämällä yhteisiä tapahtumia, kuten saunailtoja tai bileitä. Edustamme ainejärjestöämme muiden järjestöjen vuosijuhlissa ja muissa tilaisuuksissa. Osallistumme Limeksen vaihtoehtoisen Älä Hätäile opinto-oppaan tekemiseen ja toimimme aktiivisesti järjestöjen yhteisissä tapahtumissa. Pidämme yhteyttä Limekseen ja muihin tiedekunnan ainejärjestöihin myös laitoksen ja tiedekunnan abi-infojen osalta. Osallistumme fukseille suunnatun Limeksen sivuaineinfotilaisuuden järjestämiseen. Pidämme yllä yhteistyötä Suomen matemaatikko-, fyysikko- ja tietojenkäsittelytieteilijäliitto SMFL:n kanssa. Tiedotamme heidän toiminnastaan sekä järjestämme yhdessä tapahtumia. Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen Linux-käyttäjien (FLUG) ja Unix-käyttäjien (FUUG) yhdistysten kanssa muun muassa järjestämällä te toja vapaisiin ohjelmistoihin liittyvistä aiheista. Hyödynnämme yhteyksiämme yliopiston harrastejärjestöaktiiveihin ja järjestämme yhteisiä tutustumiskäyntejä erikoistuneempien harrastejärjestöjen tapahtumiin. Samalla tutustutamme uusia opiskelijoita yliopistoyhteisön laajaan harrastetarjontaan. Muu toiminta Järjestämme elokuvailtoja sekä konsertti-, ooppera- ja teatterikäyntejä. Vierailemme näyttelyissä ja muissa ajankohtaisissa kulttuuritapahtumissa. Järjestämme myös yhteisiä penkkiurheilutapahtumia. Teemme säännöllisesti yritysvierailuja alamme yrityksiin ja muihin jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin. Osallistumme Akateemiseen Warttiin sekä Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin. Pelaamme joukkuepelejä ja osallistumme yliopiston pelisarjoihin. Jatkamme viikoittaista sählyvuoroamme Kumpulan liikuntahallissa. Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden tutustua erilaisiin urheilulajeihin. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään paljon toimintaa, kuten kyykkäkisoja Tietokillan kanssa, värikuulasotimista, retrotietokonepeli-ilta ja ATK-alaa sivuavien elokuvien ilta. Tarjoamme jäsenistön käyttöön omistamiamme urheilu- ja harrastusvälineitä. Tarpeen mukaan hankimme välineitä lisää. Lisäksi järjestämme verenluovutustempauksen ja haastamme muita järjestöjä osallistumaan kyseiseen tapahtumaan. Yhdistystoiminta Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Tiedotamme kokouksista tapahtumakalenterissamme. Laitamme yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat yhdistyksen verkkosivuille. Lähetämme jäsenistön sähköpostilistalle tiedotteita hallituksen kokousten oleellisista asioista. Järjestämme vuoden alussa virkailijoiden kouluttamiseksi hallituksenvaihtajaiset. Tilaisuudessa ideoimme ja suunnittelemme alkavan vuoden toimintaa. Vuoden lopuksi järjestämme kähmintäsaunan, jossa suunnittelemme ennen syyskokousta uuden hallituksen ja virkailijajoukon kokoonpanoa ja kerromme uusille aktiiveille tehtävistä. Osallistumme laitoksen opetukseen toimimalla asiakkaana opiskelijoille pakollisessa ohjelmistotuotantoprojektissa. Projektissa toteutetaan opiskelijavetoisesti järjestölle uusi tietojärjestelmä. Tiedotus Tiedotamme tapahtumistamme verkkosivuillamme, sähköpostilistoillamme, ilmoitustaulullamme, IRC:ssä ja Facebookissa. Tärkein tiedotusväylämme, TKO-älyn tapahtumakalenteri, on nähtävissä verkkosivuillamme ja sen kautta on myös mahdollista ilmoittautua tapahtumiin. Sähköpostilistoja käytämme tapahtumatiedotuksen lisäksi myös muista tärkeistä asioista. Koko jäsenistön listalla tiedotamme kaikesta oleellisesta järjestöön tai jäsenistöön liittyvästä asiasta. Tuutorilistalla, jolle liitämme kaikki tietojenkäsittelytieteen tuutorit, keskustellaan tuutorointiin liittyvistä asioista. Fuksilistalla tiedotamme erityisesti uusia opiskelijoita kiinnostavista asioista. Tapahtumalistalla tiedotamme kaikenlaisista

5 vapaa-aikaan liittyvistä tapahtumista, kuten esimerkiksi muiden ainejärjestöjen ja osakuntien bileistä. Lisäksi hallituksella ja virkailijoilla on oma sähköpostilistansa. Tiedotamme myös laitoksen ulkomaalaisten opiskelijoiden sähköpostilistalla. Parannamme virkailijoiden välistä tiedonkulkua ja tiedon arkistointia jatkamalla aktiivien wiki-sivuston kehittämistä. Kehitämme myös tiedotusta uusille opiskelijoille ylläpitämällä fukseille suunnattua verkkosivustoa. Järjestölehti Jatkamme järjestölehtemme README:n julkaisemista. Lehdestä tehdään neljä numeroa vuodessa ja kasvatamme vuoden aikana toimituskunnan kokoa ja kehitämme lehden sisältöä entisestään. Tiedotamme lehdessä jäsenistölle ajankohtaisista opintoasioista ja tapahtumista. Varainhankinta Rahoitamme toimintaamme keräämällä jäsenmaksuja, myymällä haalareita, T-paitoja, kangasmerkkejä ja laulukirjoja sekä osallistumalla erilaisiin talkoisiin ja tapahtumien järjestelyihin, joista maksetaan yhdistykselle korvaus. Pidämme jäsenmaksun kohtuullisena. Pidämme varastossa riittävästi myytäviä tuotteita ja täydennämme varastoja tarvittaessa. Retrieved from "http://sysdb.cs.helsinki.fi/~tkt_kiwi/tkowiki/index.php?title=toimintasuunnitelma_2008" This page was last modified 17:17, 29 November 2007.

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 TKO-äly ry on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 TKO-wiki Versio hetkellä 2. joulukuuta 2010 kello 19.32 tehnyt Snorri (keskustelu muokkaukset) (ero) Vanhempi versio Nykyinen versio (ero) Uudempi versio (ero) TKO-äly ry on Helsingin

Lisätiedot

TKO-äly ry Toimintakertomus 2004

TKO-äly ry Toimintakertomus 2004 TKO-äly ry Toimintakertomus 2004 Vuoden 2004 aikana TKO-äly toimi jäsentensä ja koko tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijoiden oikeuksien puolustajana, ruokavarastojen vartijana, lihasmassojen

Lisätiedot

Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma 2013 1. Yleisosa Limes ry (myöhemmin Limes) on Kumpulan kampuksen järjestö, jonka tavoitteena on: *kustantaa opintomateriaalia *toimia Helsingin

Lisätiedot

TKO-äly ry Tilinpäätös 1.1.2006 31.12.2006

TKO-äly ry Tilinpäätös 1.1.2006 31.12.2006 Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 1.1.2006 31.12.2006 TKO-äly ry on tietojenkäsittelytieteen ainejärjestö. Vuonna 2006 yhdistys järjesti jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, toimi heidän edunvalvojanaan Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

TKO-äly ry Tilinpäätös 1.1.2010 31.12.2010

TKO-äly ry Tilinpäätös 1.1.2010 31.12.2010 Tilinpäätös 2010 Tilinpäätös 1.1.2010 31.12.2010 TKO-äly ry on tietojenkäsittelytieteen ainejärjestö. Vuonna 2010 yhdistys järjesti jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, toimi heidän edunvalvojanaan Helsingin

Lisätiedot

Jäsentoiminta. Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Jäsentoiminta. Vaikuttaminen ja edunvalvonta Jäsentoiminta Vaikuttaminen ja edunvalvonta Pidämme yhteyttä Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtoon suorien henkilökohtaisten kontaktien sekä laitosneuvoston opiskelijajäsenten välityksellä. Jatkamme

Lisätiedot

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017 Konstruktio ry Toimintasuunnitelma 2017 Yleistä Vuonna 2017 yliopiston koulutusuudistusten myötä perustettu uusi sosiaalitieteiden ainejärjestö Konstruktio ry (tästä eteenpäin Konstruktio) keskittyy uuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

TKO-äly ry Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008

TKO-äly ry Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 TKO-äly ry on tietojenkäsittelytieteen ainejärjestö. Vuonna 2008 yhdistys järjesti jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, toimi heidän edunvalvojanaan Helsingin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry :n toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2014-31.12.2014 1. YLEISTÄ, Kopeda, toimii Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksella opiskelevien kotitalousopettaja- ja

Lisätiedot

Kotitalous- ja ravitsemustieteiden opiskelijat OIKOS RY Talonpojantie Helsinki TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Kotitalous- ja ravitsemustieteiden opiskelijat OIKOS RY Talonpojantie Helsinki TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Kotitalous- ja ravitsemustieteiden opiskelijat OIKOS RY Talonpojantie 9 00790 Helsinki TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...3 2.1 Kokoukset...3 2.2 Jaostot...3

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Vuoden 2014 aikana TKO-äly toimi jäsentensä ja koko tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijoiden oikeuksien puolustajana, ruokavarastojen vartijana, lihasmassojen kasvattajana,

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Kemistit ry.

Helsingin Yliopiston Kemistit ry. Helsingin Yliopiston Kemistit ry. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2009 1. Etujärjestötoiminta Helsingin Yliopiston Kemistit ry. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2009 1.1 Opiskelijaedustajat vuonna 2009 1.2 Muu

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry :n toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2015-31.12.2015 1. YLEISTÄ, Kopeda, toimii Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksella opiskelevien kotitalousopettaja- ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 1 of 14 07/03/12 13:18 Toimintakertomus 2011 TKO-wiki Versio hetkellä 3. helmikuuta 2012 kello 18.35 tehnyt Ache (keskustelu muokkaukset) (ero) Vanhempi versio Nykyinen versio (ero) Uudempi versio (ero)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TKO-äly ry. Talouskertomus

TKO-äly ry. Talouskertomus TKO-äly ry Talouskertomus 1.1.2016 31.12.2016 TKO-äly ry on tietojenkäsittelytieteen ainejärjestö. Vuonna 2016 yhdistys järjesti jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, toimi heidän edunvalvojanaan Helsingin

Lisätiedot

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS PAIKKA: Klusterin kokoushuone, Leppäsuonkatu 11 AIKA: 19.10.2016 Klo 18 LÄSNÄ: Aino-Maija Määttänen Toni Ruikkala Jasmiina Myllys Marisofia Nurmi Kaisa Juntunen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON LÄNTISEN TEOLOGIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ FIDES OSTIENSIS RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2.

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2015

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2015 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2015 2 YLEISTÄ YHDISTYS ON PERUSTETTU 9.5.1937 3 YLEISTÄ JÄSENIÄ VUODEN ALUSSA OLI 872 4 MISSIO TARJOAMME TAPAHTUMIA, JOISSA JÄSENEMME PÄÄSEVÄT KEHITTYMÄÄN,

Lisätiedot

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017 Hallituksen 2017 kokous 4 Aika: 22.3.2017 klo 21 Paikka: Eläinlääkärinkatu 7 B 55 Läsnä Olga Heino (puheenjohtaja) Nina Miettinen Ainokaisa Tarnanen (sihteeri) Petra Manninen Ville Jantunen Liitteet Liite

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Esitys yhdistyksen kokoukselle 19.11.2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.11.2013

Lisätiedot

Ynnä ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015 11.11.2014. Miikka Harju

Ynnä ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015 11.11.2014. Miikka Harju Ynnä ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015 11.11.2014 Miikka Harju 1 Johdanto Ynnä ry:n toiminnan tärkein tavoite on jäsentensä fysiikan, matematiikan, tilastotieteen ja tietotekniikan opiskelijoiden

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05 Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05 Aika: 15.04.2005 kello 15.00. Paikka: Läsnä: Opintososiaalinen tila, Kemian laitos. Kirsi Ämmälä, puheenjohtaja Susanna Johansson, sihteeri Anne

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS Paikka: Laitoksen kahvihuone, Physicum Aika: 25.2.2014 klo 17:20 Läsnä: Aliisa Priha, opintovastaava Sampo Vesanen Johannes Nyman Aleksi Rautio, isäntä Sonja Pietiläinen

Lisätiedot

Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 (hallituksen pohjaesitys, laadittu 7.11. -kokouksessa) Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Ynnä ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Ynnä ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Ynnä ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Jyri Hämäläinen 24.10.2013 1 Johdanto Ynnä ry:n toiminnan tärkein tavoite on jäsentensä - fysiikan, matematiikan ja tietotekniikan opiskelijoiden - opiskeluedellytysten

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n hallitus Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston kauppatieteiden pääaineopiskelijoiden

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Vuoden 2008 aikana TKO-äly toimi jäsentensä ja koko tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijoiden oikeuksien puolustajana, ruokavarastojen vartijana, lihasmassojen kasvattajana,

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kuluttajaekonomian- ja ravitsemustieteiden opiskelijat OIKOS RY Talonpojantie 9 00790 Helsinki TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat 1. YLEISTÄ... 3 2. YHDISTYSTOIMINTA...

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry

Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 19.11.2010 Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 1.1.2011-31.12.2011 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä... 2 2. Juhlat... 2 2.1 Sitsit... 2 2.2 Markuksen

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 SYYSKOKOUS Aika 11.12.2004 kello 16:30 Paikka Sokos Hotel Pasila, Helsinki Läsnä Arto Teräs puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri Wolf Bergenheim

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 23.10.2012 klo 16:00 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. Osallistujat: Läsnä: Olli-Pekka Sartanen puheenjohtaja Suvi

Lisätiedot

Koulutuksen tavoitteena on...

Koulutuksen tavoitteena on... Koulutuksen tavoitteena on... Muistuttaa ajankohtaisista asioista: orientaatio, asuminen, pankkipalvelut Tutustuttaa yhteistyötahoihin ja toimintaympäristöön Mahdollistaa kv tuutoreiden verkostoituminen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmaluonnos 2011

Toimintasuunnitelmaluonnos 2011 TOKYO ry Toimintasuunnitelmaluonnos 2011 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Prosessiteekkarit ry 9.11.2015 Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 1. YLEISTÄ Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali, - opinto, vapaa-ajan- sekä ammatillisissa asioissa. Tarkoituksena on vaalia ja

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5. x x. x x x x x. x x

Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5. x x. x x x x x. x x Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5 Hallituksen kokous 24/2015 Aika: Maanantai 21.9.2015 16.15 Paikka: MaD259 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu Magnus Jyrkkänen

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Tarkastettiin ja hyväksyttiin 2.3.2011 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Tarkastettiin ja hyväksyttiin 2.3.2011 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. 1(5) Kronos r.y. PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 5/2011 Aika: 29.3.2011 kello 18 Paikka: Läsnä: Lingva, Uusi ylioppilastalo Mari Kyllönen (pj), Anna Hyödynmaa, Jenni Jussila, Tero Juutilainen, Aino Kuhmonen,

Lisätiedot

Miten voidaan tehostaa tiedotusta?

Miten voidaan tehostaa tiedotusta? Miten voidaan tehostaa tiedotusta? jaetaan vastuuta sovitaan selkeä työnjako ja mikä on kenenkin vastuulla käytetään järjestölehteä myös tehokkaampana tiedotusväylänä esitetään asiat yksinkertaisesti ja

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 09/07

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 09/07 Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 09/07 Aika: 17.04.2007 kello 16.30 Paikka: Läsnä: Seminaarisali A127, Kemian laitos Hallituksen jäsenet: Tiina Sarnet, puheenjohtaja Maarit Kariniemi,

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry

Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Esityslista Aika: 26.11.2013 klo 18.00 Paikka: Ravintola Proffan kellari, iso kabinetti (Rehtorinpellonkatu 4,

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Unioninkatu 40A, Helsingin yliopisto. Aika: klo 17 Paikka: Mechelininkatu 3C, Lakki-kokoushuone. Valitaan kokouksen sihteeriksi Niina

Unioninkatu 40A, Helsingin yliopisto. Aika: klo 17 Paikka: Mechelininkatu 3C, Lakki-kokoushuone. Valitaan kokouksen sihteeriksi Niina Dilemma ry Unioninkatu 40A, 00014 Helsingin yliopisto 20.1.2012 http://dilemma.fi Aika: 19.1.2012 klo 17 Paikka: Mechelininkatu 3C, Lakki-kokoushuone 1. Kokous avataan klo 17.08 2. Järjestäytyminen Paikalla

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/6 Pöytäkirja 15/2015 Aika: 23. huhtikuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta MaA103 1.12.2015 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Hallinnon opiskelijaedustaja (halloped). Kaikkien kausi alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017 Jokaisella

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5 Hallituksen kokous 27/2015 Aika: 13.10.2015 16.01 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu

Lisätiedot

REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT

REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT Hallitus käsitellyt kyselyn tulokset iltakoulussaan su 3.. VASTANNEITA YHTEENSÄ 7, JOISTA 9 hallintotieteiden julkisoikeuden 9 soveltavan psykologian

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 10/2017 Aika: 16. maaliskuuta 2017 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry 13.11.2017 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry 15.11.2016 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Fokus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Fokus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen puolustaminen. Etujärjestöluonteensa mukaisesti

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013 Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Liikuntatoiminta JYYssä Liikuntavastaavan tehtävät

Lisätiedot

2Turun yliopiston TOIMINTASUUNNITELMA 3Politiikan tutkimuksen klubi ry. 29.11.2013 4 5 6 7 8 9 10YLEISTÄ 11

2Turun yliopiston TOIMINTASUUNNITELMA 3Politiikan tutkimuksen klubi ry. 29.11.2013 4 5 6 7 8 9 10YLEISTÄ 11 2Turun yliopiston TOIMINTASUUNNITELMA 3Politiikan tutkimuksen klubi ry. 29.11.2013 4 5 6 7 8 9 10YLEISTÄ 11 TURUN YLIOPISTON POLITIIKAN TUTKIMUKSEN KLUBI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2014 12Turun

Lisätiedot

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö Prosessiteekkarit ry Hallituksen kokous, pöytäkirja 19/2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Vuorimiehentie 2 02150 Espoo Aika: 26.8.2014 klo 18.00 Paikka: Learning Hub Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja

Lisätiedot

Ainejärjestöt Toiminta-avustusten pisteytyskriteerit 2016

Ainejärjestöt Toiminta-avustusten pisteytyskriteerit 2016 Ainejärjestöt Toiminta-avustusten pisteytyskriteerit 2016 1. Ainejärjestön jäsenet Kukin järjestö, jolla on ajantasainen ja säännöllisesti päivittyvä jäsenrekisteri, saa siitä yhden pisteen. Jäsenrekisterin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Osoite E-mail & WWW Pankki

Osoite E-mail & WWW Pankki 10.02.11 Sivu 1 TOIMINTASTRATEGIA 2011 5 10 15 20 25 30 35 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Hallituksen jäsenten tehtävistä on säädetty erikseen ohjesäännössä hallituksen kokoonpanosta

Lisätiedot

Tuutoreiden sitoutuminen Mitä keinoja kv-tuutoreiden sitoutumiseen? Miten toteutetaan? CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012

Tuutoreiden sitoutuminen Mitä keinoja kv-tuutoreiden sitoutumiseen? Miten toteutetaan? CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Tuutoreiden sitoutuminen Mitä keinoja kv-tuutoreiden sitoutumiseen? Miten toteutetaan? CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Tuula Hellstedt (tuula.hellstedt@helsinki.fi) Kansainvälisen vaihdon palvelut, Helsingin

Lisätiedot