Toimintasuunnitelmaluonnos 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelmaluonnos 2011"

Transkriptio

1 TOKYO ry Toimintasuunnitelmaluonnos 2011 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, ammatillisia, taloudellisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opintoihin liittyviä pyrkimyksiä. TOKYO ry omistaa ravintola Kipsarin ja jatkaa toimintaansa TOKYOn tiloissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - tukee henkisesti jäsentensä opiskelua ja opiskelun edellytyksiä - toimii edunvalvojana koulutuspoliittisissa ja opintososiaalisissa asioissa - kehittää ja ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä - järjestää kulttuuritapahtumia - harjoittaa tiedotustoimintaa kohderyhmänsä keskuudessa - edistää taiteen ja taideteollisuuden alan opiskelijoiden sekä opintonsa jo päättäneiden kohtaamista - kohottaa taiteen ja taideteollisuuden alaa opiskelevien arvostusta ja tuntemusta yhteiskunnassa - tukee henkisesti muiden yhdistyksen tarkoitusta edistävien yhteisöjen toimintaa sekä edistää toimijoiden yhteistyötä Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi - ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja - omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta - omistaa osakkeita tai erillisrahastoja - järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä - harjoittaa muuta tarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellista varainhankintaa 1

2 TOIMINTASUUNNITELMA 1. Yhdistyksen kehittäminen Jatkamme vuonna 2011 TOKYOn kehittämistä seuraamalla kriittisesti toimintaa ja priorisoimalla toimintasuunnitelmaa vastaamaan sen henkisiä ja rahallisia resursseja. Tarkastamme yhdistyksen ohjesäännöt Luomme tarvittaessa erilliset ohjesäännöt kannattaja- ja alayhdistyksien toiminnan sekä hallinto- ja talousasioiden hoitoon. 2. Palvelut Tarjoamme jäsenistölle neuvontaa ja ohjausta opintososiaalisissa kysymyksissä. Välitämme jäsenillemme vapaaehtoista tapaturmavakuutusta lukuvuodelle Toteutamme jäsenistölle kilpailun pohjalta tuotetun design-kalenterin lukuvuodelle Tuemme ainejärjestöjen toimintaa ainejärjestöavustusten muodossa, jonka lisäksi tuemme opiskelijatoimintaa rahallisesti ainejärjestöille ja yksittäisille projekteille sekä hankkeille suunnatuilla avustuksilla taikkilaiskulttuurin edistämiseksi. Painatamme TOKYOn vuositarran syksylle jaettavaksi jäsenille opiskelijakortteihin. Päivitämme TOKYOn tarralla saatavia opiskelijaetuja sekä tiedotamme jäsenistöämme niistä. Tarjoamme jäsenistöllemme mahdollisuuden rintanappikoneen käyttöön ja myymme TOKYOn tunnuksia esim. YO-lakin lyyraa. 3. Järjestettävät tapahtumat Vuoden aikana järjestetään taiteilijatapaamisia yhteistyössä TOKYOn alumnien kanssa. Kevätlukukausi TOKYOn hallinto- ja luottamushenkilöiden koulutus tammikuussa Yhdistyskoulutus TOKYOn toimijoille ja ainejärjestöille Ulkomaalaisten opiskelijoiden Lapin-matka yhteistyössä Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan SAY:n kanssa Ystävänpäivän rusettiluistelut yhteistyössä taideylioppilaskuntien kanssa Kevätpiknik Syyslukukausi Kalenterikilpailu Lukuvuoden avajaisbileet yhteistyössä taideylioppilaskuntien kanssa Arabia Maskerad, TOKYOn vuosijuhla, johon ovat tervetulleita myös yhdistyksen ulkopuoliset. Tapahtuman budjetoinnissa on huomioitu TOKYO 50 vuotta juhlallisuudet. Joulumyyjäiset Pikkujoulut ja jouluglögit 2

3 4. Koulutuspolitiikka Vaikutamme siihen, että yleisen taideopetuksen resursseja kasvatetaan merkittävästi tila- ja kurssitarjontavajeen korjaamiseksi. Lisäksi vaikutamme siihen, että kesällä järjestetään riittävää kesälukukauden opetusta. Olemme aktiivisesti mukana Taikin ja Aalto-yliopiston kampus- ja tilaselvityksessä. Järjestämme säännöllisesti jäsenistölle suunnattuja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Järjestetään paneelikeskustelu vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä TaiKin kanssa. Pyydämme jäsenistöltä huhtikuussa ehdotuksen vuoden opettajaksi ja teemme ehdotusten pohjalta korkeakoulun dekaanille esityksen asiasta. TOKYOn hallitus tapaa koulun johtoa säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuoden aikana. TOKYOn koulutuspoliittiset toimijat tapaavat säännöllisesti AYY:n edustajiston taikkilaisjäseniä ja AYY:n koulutuspoliittisia toimijoita. 5. Sosiaalipolitiikka Edistämme opiskelijan ohjaukseen panostamista. Vaikutetaan siihen, että eri osastoilla opiskelevilla opiskelijoilla olisi mahdollisuudet saada tasa-arvoisesti hyvää opintojen ohjausta. Kiinnitämme erityishuomiota TOKYOn aktiivien jaksamiseen sekä työkyvyn ylläpitoon. 6. Aalto-yliopisto ja AYY Pyrkimyksenämme on luoda ylioppilaskunta, joka edustaa kaikkia opiskelijoita mahdollisimman hyvin. AYY:n edustajiston Taikkilaisjäsenet tapaavat TOKYOn hallitusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Edistämme Aalto-yliopiston taiteen alan opintojen hyvää resursointia ja opiskelun vapautta yli yliopistorajojen. Lisäksi tuemme jäsenistömme poikkitieteellisiä ja -taiteellisia projekteja. 7. Ainejärjestöyhteistyö Kehitämme yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa järjestämällä kuukausittaisia tapaamisia TOKYOn ja ainejärjestöjen edustajien välillä. Tuemme ainejärjestöjä talousarviossa määrättyjen tukien sekä erillisten harkinnanvaraisten avustusten muodossa. Tarjoamme ainejärjestöille henkistä ja aineellista tukea. Selvitämme yhdessä korkeakoulun kanssa mahdollisuuksia tarjota ainejärjestöille tasapuolisesti toiminta- ja yhteistiloja. Pidämme yllä ja edelleen kehitämme yhteistyötä Porin toimijoiden kanssa. Tuemme uusia ja rekisteröimättömiä ainejärjestöjä rekisteröitymisessä. Ainejärjestöt liitetään TOKYOn kannattajayhdistyksiksi, kevätkokouksen (2010) hyväksymän sääntömuutoksen astuessa voimaan. 3

4 8. Taideyliopistoyhteistyö Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä Arkkitehtikillan kanssa. Vaikutamme yhdessä Arkkitehtuurin laitoksen ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistämisaikeisiin. Osallistumme ArsYO:n tapahtumiin ja tuemme yhteistyöelintä ammatillisesti. Toimimme taideopiskelijoiden äänitorvena ja korostamme kulttuurialojen ja taideteollisten alojen erityispiirteitä valtakunnallisessa koulutuspolitiikassa. Kartoitamme mahdolliset ammatilliset yhteistyötahot. Kehitämme konkreettista yhteistyötä TAKU ry:n ja Ornamon kanssa. 9. Viestintä Julkaisemme ja kehitämme Torso-lehteä. Toimimme yhteistyössä graafisen suunnittelun opiskelijoiden, graafisen suunnittelun koulutusohjelman sekä painotalojen kanssa. Torsolle valitaan päätoimittaja ja toimitusneuvosto. Varmistamme, että lehti ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa. Tärkeimmät osuudet tiedotuksestamme, kuten uutisjulisteet, verkkosivut, uusien kirje ja kalenteri, toteutetaan suurimmilta osin myös englanniksi. Hyödynnämme yhä tiiviimmin sähköisiä yhteistyökaluja kuten TOKYOn yhteistä sähköistä kalenteria koko yhteisön työvälineenä. Toteutamme design-kalenterin lukuvuodelle Toimisto ja hallinto Puheenjohtaja käy hallituksen jäsenten kanssa kehityskeskusteluja syys- ja kevätkauden lopussa. Lisäksi puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja käyvät kehityskeskusteluja säännöllisesti. Kiinnitämme erityishuomiota hallitustoiminnan palkitsevuuteen ja virkistystoimintaan, toimijoiden jaksamisen parantamiseksi. Jatkamme merkittävän materiaalin arkistoimista ja saatamme siitä tärkeimmät osuudet digitaaliseen muotoon. Parannamme TOKYOn toimiston viihtyisyyttä, työergonomiaa ja palveluastetta. Suosimme Reilun kaupan tuotteita sekä kasvis-, lähi- ja luomuruokaa tarjoiluissamme. 11. Alumnitoiminta Luomme toimivan tietokannan TOKYOn alumneista ja järjestämme heille tapaamisen vähintään kerran vuodessa. Toimimme yhteistyössä Taikin kanssa liittyen Taikin alumnitoiminnan kehittämiseen. Järjestämme taiteilijatapaamisia TOKYOn alumnien kanssa pitkin vuotta. TOKYO jakaa Kipsarin stipendiä, jonka raatiin kutsutaan alumneja. 4

5 12. Tuutorointi Lähetämme uusille opiskelijoille TOKYOn toimintaa esittelevän kirjeen korkeakouluun hyväksymiskirjeen mukana. Olemme mukana kehittämässä TaiKin tuutortoimintaa edelleen kattavammaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi. Otamme opiskelijat vastaan Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiksi pitämällä opiskelijainfoja uusille opiskelijoille ja tapaamalla heitä osastojen ja ainejärjestöjen järjestämissä tapaamisissa. Järjestämme TOKYOn infopisteen TaiKin perehdytyspäiville, jossa esitellään TOKYOn toimintaa ja rekrytoidaan uusia jäseniä. Tuemme tuutoreita uusille opiskelijoille tarkoitettujen fuksiaisten järjestämisessä. Kutsumme uudet opiskelijat vierailemaan TOKYOn toimistolle joulun alla. 13. Yritysyhteistyö ja varainhankinta Käynnistämme yritysyhteistyötä eri taiteen ja taideteollisuuden toimijoiden kanssa TOKYOn toiminnan rahoittamiseksi sekä kartoitamme varainhankinnan eri keinoja. Jatkamme jäsenetujen keräystä. Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden halutessaan tukea TOKYOn toimintaa vapaaehtoisella tukimaksulla. 14. Kipsari Oy TOKYOn hallitus seuraa omistajana Kipsari Oy:n toimintaa sekä kehittää yhdessä Kipsari Oy:n hallituksen kanssa ravintolan toimintaa. Kipsarin tuottaessa voittoa jaetaan Kipsari-stipendiä. 15. TOKYOn toimisto TOKYOn toimisto ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Arabian toimipiste sijaitsee TaiKin kellarikerroksessa, ravintola Kipsarin vieressä. Kehitämme edelleen toimistolta saatavia palveluita sekä opiskelijoiden palvelupistettä. Lisäämme toimiston viihtyisyyttä ja pidämme huolta toimiston järjestyksestä. 16. TOKYO 50 vuotta TOKYO täyttää vuonna vuotta. Juhlavuositeema näkyy kaikessa TOKYOn toiminnassa. Järjestäessämme juhlallisuuksia teemme yhteistyötä TaiKin 140- vuotisjuhlallisuuksien järjestäjien kanssa. TOKYOn 50:een vuosijuhlaan Arabia Maskeradiin panostetaan juhlavuotena erityisen paljon. Järjestetään TOKYO 50-vuotta näyttely edustavaan galleriatilaan TaiKissa. Juhlavuodelle nimetään erilliset vastuutoimijat ja sen järjestelyihin haetaan avustusta monista eri tahoista. Julkaistaan vuoden aikana TOKYOn historiikki, TaiKin ja mahdollisten muiden tahojen tuella. 5

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2014 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2015 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 2 Synapsi ry Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun yliopiston biologian

Lisätiedot

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015... 4 1.

Lisätiedot

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 II SISÄLLYS 1. YLEISTÄ.1 2. TALOUS..2 2.1. Toimintakustannukset 2 2.2. Varainhankinta...2 3. EDUNVALVONTA.4 3.1. Yleistä 4 3.2. Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA: PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sisällys KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY... 2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 HENKILÖSTÖ... 3 YHDISTYKSEN TOIMITILAT... 4 YHDISTYKSEN TALOUS...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tietojohtajakilta Man@ger 1 1. YLEISTÄ Tietojohtajakilta Man@gerin (myöh. Man@ger tai kilta) toiminnan tarkoituksena on edistää tietojohtamisen opiskelua, alan tuntemusta

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. Tietojohtajakilta Man@ger

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. Tietojohtajakilta Man@ger TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Tietojohtajakilta Man@ger 1 1. YLEISTÄ Tietojohtajakilta Man@gerin (myöh. Man@ger tai kilta) toiminnan tarkoituksena on edistää tietojohtamisen opiskelua, alan tuntemusta

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry :n toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2014-31.12.2014 1. YLEISTÄ, Kopeda, toimii Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksella opiskelevien kotitalousopettaja- ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot