Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työntekijän ja yrittäjän eläketurva"

Transkriptio

1 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

2 Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki Postiosoite: ELÄKETURVAKESKUS Puhelin: Työeläkeneuvonta: Ulkomaiset eläkeasiat: Ulkomaantyön vakuuttaminen: Faksi: (09) Eläketurvakeskuksen esitteitä Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle (suomi, ruotsi, englanti) Työntekijän ja yrittäjän eläketurva (suomi, ruotsi, englanti) Eläkkeen hakeminen ulkomailta (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro) Töihin ulkomaille (suomi, ruotsi) Esitteet ovat maksuttomia ja niitä saa Eläketurvakeskuksesta, Kelasta, työ- ja elinkeinotoimistoista ja ELY-keskuksista.

3 Lukijalle 5 Yksityisten alojen työeläkelait 5 Eläkkeen karttuminen työansioita 6 Karttuminen palkattomista etuuksista 6 Elinaikakerroin 6 Iän perusteella myönnettävät eläkkeet 7 Joustavasti vanhuuseläkkeelle 7 Varhennettu vanhuuseläke 7 Vanhuuseläke 62 vuotta täyttäneelle pitkäaikais työttömälle 7 Lykätty vanhuuseläke 8 Muu eläke vanhuuseläkkeeksi 8 Vanhuuseläkkeen määrä 8 Työtä keventäen osa-aikaeläkkeelle 9 Oikeus osa-aikaeläkkeeseen 9 Osa-aikaeläkkeelle kokoaikatyöstä 10 Osa-aikatyön vaatimukset 10 Osa-aikaeläkkeen määrä 10 Osa-aikaeläke lomautustilanteissa 11 Osa-aikaeläkkeen myöntäminen uudelleen 11 Työkyvyttömäksi tai työttömäksi tulo 11 Turvaa työkyvyn heiketessä 12 Ammatillinen kuntoutus 12 Kuntoutuksen aikainen toimeentulo 13 Kuntoutusraha 13 Työnantajalle maksettava kuntoutusraha 13 Kuntoutusavustus 13 Kuntoutuksesta aiheutuvat kulut 13 Työkyvyttömyyden perusteella myönnettävät eläkkeet 13 Työkyvyttömyyseläke 13 Osatyökyvyttömyyseläke 14 Työkyvyttömyyden arviointi 14 Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 15 Tulevan ajan eläkkeen osa 15

4 Turvaa työttömyyden kohdatessa 15 Työttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana 16 Perhe-eläke turvaa toimeentulon leskelle ja lapsille 16 Lesken oikeus perhe-eläkkeeseen 16 Lapsen oikeus perhe-eläkkeeseen 17 Perhe-eläkkeen määräytyminen 17 Leskeneläkkeen määrä 17 Lapseneläkkeen määrä 17 Perhe-eläkkeen maksaminen 17 Perheelle turvaa myös muualta 18 Eläkettä on haettava 18 Eläkepäätös 19 Eläkkeen maksaminen 19 Kertasuoritus ja viivästyskorotus 19 Muutokset ja keskeytykset eläkkeen maksussa 20 Eläkkeen hakeminen ulkomailta ja Liite U 20 Eläkkeet verotettavaa tuloa 21 Työnteko eläkkeellä 21 Pienen työeläkkeen rinnalle kansaneläke 22 Takuueläke 22 Kelan lapsikorotus 22 Eläkeuudistus Tarkista työeläkeotteesi 23 NUMEROLIITE

5 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva Lukijalle Suomen eläkejärjestelmä koostuu työskentelyyn perustuvasta työeläkkeestä ja asumiseen perustuvasta kansaneläkkeestä sekä takuueläkkeestä. Työeläkkeitä hoitavat työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat, eläkesäätiöt ja julkisilla aloilla Keva. Kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä vastaa Kela. Lakisääteinen työeläkevakuutus antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta. Työeläkettä karttuu työnteon ja yrittäjätoiminnan perusteella. Eläkettä kertyy myös esimerkiksi äitiys- ja vanhempainvapaan sekä sairauspäivärahan ajalta. Työttömyysturvan ansiopäiväraha kartuttaa eläkettä samoin kuin tutkintoon johtava opiskelu ja omien alle 3-vuotiaiden lasten hoitovapaa-aika. Jos työeläkkeesi määrä jää pieneksi, voit lisäksi saada kansaneläkettä ja takuueläkettä. Näistä saat tietoa Kelasta. Tässä esitteessä kerrotaan yksityisten alojen eläke-etuuksista ja niiden saamisen edellytyksistä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Eläkeetuudet ovat samat työntekijälle ja yrittäjälle. Maatalousyrittäjien ja merimiesten eläke-etuuksissa on erityispiirteitä, jotka voivat poiketa muista yksityisten alojen eläkkeistä. Maatalousyrittäjien eläkkeistä saat tietoa Melasta ja merimiesten eläkkeistä Merimieseläkekassasta (MEK). Julkisten alojen eläkkeissä on joitain eroja yksityisten alojen eläkkeisiin. Näistä saat tietoa Kevasta, joka hoitaa kuntien, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioita. Tästä esitteestä löydät tietoa myös eläkkeen karttumisesta ja hakemisesta. Julkaisun lopussa on numeroliite, johon on koottu tietoja vuoden 2015 vakuutusmaksuista, indekseistä ja verotuksesta. Lisäksi sieltä löytyy taulukoita kansaneläkkeestä, vähennetystä leskeneläkkeestä, perhe-eläkkeen jakaantumisesta edunsaajien kesken sekä eläkettä kartuttavista sosiaalietuuksista. Esitteen euromäärät ovat vuoden 2015 indeksitasossa. Esite on yleisluonteinen eikä sitä tule pitää lakitekstinä. Saat henkilökohtaista eläkeneuvontaa omasta työeläkelaitoksestasi tai Eläketurvakeskuksesta. Vuonna 2017 voimaan tulevasta eläkeuudistuksesta saat tietoa Eläketurvakeskuksen ylläpitämältä -sivustolta. Yksityisten alojen työeläkelait Työsuhteessa tehtävä työ vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Merimieseläkelain (MEL) mukaan vakuutetaan ulkomaanliikenteen aluksella työskentelevät merimiehet. Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) pii-

6 6 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 riin kuuluvat maanviljelijät, poronhoitajat ja kalastajat sekä apurahalla työskentelevät tutkijat ja taiteilijat. Muut yrittäjät hoitavat vakuutuksensa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan. Freelancetyö voi kuulua TyEL:n tai YEL:n piiriin. Eläkkeen karttuminen työansioita Työntekijän eläke lasketaan kalenterivuosittain vuosiansioiden ja iän mukaisten karttumaprosenttien perusteella. Yrittäjän vuosiansioina käytetään kunkin kalenterivuoden kokonaistyötuloa. Eläkettä karttuu iän mukaan seuraavasti: vuotiailla 1,5 % vuodessa vuotiailla 1,9 % vuodessa vuotiailla 4,5 % vuodessa. Eläkettä karttuu myös eläkkeen rinnalla tehdystä työstä sekä vakuutetusta yrittäjätoiminnasta enintään 68 vuoden ikään saakka. Eläkettä karttuu vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen aikana iästä riippumatta 1,5 prosenttia vuodessa. Osa-aikaeläkkeen aikana karttumaprosentti on iän mukainen. Karttuminen palkattomista etuuksista Eläkettä karttuu myös tietyistä palkattomista etuuksista sekä tutkintoon johtaneesta opiskelusta ja alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta. Edellytyksenä eläkkeen karttumiselle on, että etuuden saaja on tehnyt ansiotyötä ennen eläkkeelle jäämistä. Työuran aikana pitää olla työansioita yhteensä vähintään ,41 euroa. Esitteen lopussa olevassa numeroliitteessä on taulukko eläkettä kartuttavista palkattomista etuuksista. Karttumisen peruste eli se, mistä eläke lasketaan, määritellään etuudesta riippuen eri tavalla. Vuotuinen eläkkeen karttumaprosentti on aina 1,5. Elinaikakerroin Elinaikakertoimella eläkkeiden määrä sopeutetaan eliniän muutoksiin. Kertoimen avulla pyritään pitämään eliniän pitenemisestä johtuvat eläkekustannukset kurissa. Elinaikakerroin määritellään kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Kerroin lasketaan viiden edeltäneen vuoden kuolevuustilastojen perusteella. Jos keskimääräinen elinaika pitenee, alentaa elinaikakerroin karttunutta kuukausieläkettä. Elinaikakertoimen vähentävää vaikutusta eläkkeeseen voit pienentää työskentelemällä pidempään.

7 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva Iän perusteella myönnettävät eläkkeet Joustavasti vanhuuseläkkeelle Voit jäädä vanhuuseläkkeelle valintasi mukaan 63 ikävuodesta lähtien. Jos jatkat työn tekoa, voit kartuttaa eläkettä aina 68-vuotiaaksi saakka. Kun haluat jäädä vanhuuseläkkeelle, sovi työsuhteesi päättämisestä työnantajasi kanssa. Vanhuuseläkkeesi voi alkaa vasta, kun työsuhteesi on päättynyt. Eläkkeen saamiseksi sinun pitää täyttää vanhuuseläkehakemus. Se on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeen alkamisajankohtaa. Takautuvasti vanhuuseläke voidaan myöntää kolmelta eläkkeen hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta ja pätevästä syystä myös pidemmältä ajalta. Jos olet yrittäjä tai maatalousyrittäjä, sinun ei tarvitse lopettaa yrittäjätoimintaasi eläkkeen saamiseksi. Jos jatkat yrittäjätoimintaasi vanhuuseläkkeen rinnalla, voit ottaa itsellesi vapaaehtoisen YEL-/MYEL-vakuutuksen, jolloin sinulle karttuu uutta eläkettä vanhuuseläkkeesi aikana enintään 68 vuoden ikään. Jos työskentelet julkisilla aloilla, sinulla voi olla ammatillinen tai henkilökohtainen eläkeikä. Yleensä ammatillinen eläkeikä on alempi kuin 63 vuotta ja henkilökohtainen eläkeikä on 63 ja 65 vuoden välillä. Voit kuitenkin jäädä vanhuuseläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, jolloin eläkettäsi pienennetään. Tämä ei koske vuonna 1960 tai sen jälkeen syntyneitä. Päättyneissä julkisten alojen palvelussuhteissa vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Jos otat eläkkeesi ennen 65 vuoden ikää, pienenee ennen vuotta 1995 karttunut eläkkeesi. Tarkempia tietoja julkisten alojen eläkkeistä saat Kevasta. Varhennettu vanhuuseläke Yksityisillä aloilla työskentelevillä ei enää ole oikeutta varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Poikkeuksena MEL:n piiriin kuuluva työntekijä, jolla voi olla oikeus vanhuuseläkkeeseen ennen alennetun eläkeikänsä täyttämistä. Lisätietoja saat Merimieseläkekassasta. Jos työskentelet julkisilla aloilla ja olet syntynyt ennen vuotta 1960, sinulla voi olla oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Tarkempia tietoja saat Kevasta. Vanhuuseläke 62 vuotta täyttäneelle pitkäaikaistyöttömälle Jos olet syntynyt vuonna 1957 tai aiemmin ja saanut työttömyyspäivärahaa 500 päivän jälkeen myös lisäpäiviltä, voit halutessasi hakea vanhuuseläkkeesi maksuun 62 vuotta täytettyäsi. Vanhuuseläkehakemuksen liit-

8 8 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 teeksi sinun on toimitettava päivärahan maksajan todistus työttömyyspäivärahan lisäpäivistä. Eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneeseen eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä. Julkisilla aloilla ennen vuotta 1995 karttunutta eläkettä kuitenkin pienennetään. Tarkempia tietoja eläkkeeseen tehtävästä pienennyksestä saat Kevasta. Yrittäjällä ei ole oikeutta lisäpäiviin, joten hän ei voi saada eläkettä työttömyytensä perusteella. Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa saat lisätietoa omasta työttömyyskassastasi, Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä (TYJ) ja Kelasta. Lykätty vanhuuseläke Voit lykätä vanhuuseläkkeelle siirtymistä yli 68 vuoden iän, jolloin eläkettäsi korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta. Lykätyn vanhuuseläkkeen myöntäminen ei edellytä työn lopettamista. Muu eläke vanhuuseläkkeeksi Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, eläkkeesi muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi 63-vuotiaana edellyttäen, että työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2006 tai myöhemmin. Jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2005 tai aiemmin, eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana. Jos olet tehnyt työtä työkyvyttömyyseläkkeesi rinnalla vuonna 2005 tai sen jälkeen, on työstäsi karttunut uutta eläkettä. Tämä eläkkeen osa ei tule automaattisesti maksuun, vaan se pitää erikseen hakea. Hakemuksen voit tehdä aikaisintaan kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi edellyttäen, että työ on päättynyt. Osa-aikaeläkkeeltä voit jäädä vanhuuseläkkeelle oman valintasi mukaan vuotiaana. Saat vanhuuseläkkeesi hakemuksesta maksuun, kun osa-aikatyö on päättynyt. Yrittäjän tai maatalousyrittäjän ei kuitenkaan tarvitse lopettaa yrittäjätoimintaansa vanhuuseläkkeen saamiseksi. Vanhuuseläkkeen määrä Sinulle maksetaan vanhuuseläkkeenä työhistoriasi aikana karttunut eläke. Vanhuuseläkettä laskettaessa sekä työansiot että palkattomien aikojen etuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon eläkkeen alkamista edeltäneen kuukauden loppuun. Poikkeuksena on työttömyysturvan ansiopäiväraha, josta eläke karttuu enintään 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun asti, vaikka päivärahaa maksettaisiin pidempään. Vanhuuseläkkeen alkaessa karttunut eläke tarkistetaan eläkkeenhakijan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2015 kertoimek-

9 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva si 0,97200 ja tätä käytetään vuonna 1953 syntyneiden alkaviin vanhuuseläkkeisiin. Työtä keventäen osa-aikaeläkkeelle Osa-aikaeläkkeen tarkoitus on keventää työn tekoa ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Osa-aikaeläkkeellä ollessasi työskentelet osa-aikaisesti, joten osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä sinun on neuvoteltava työnantajasi kanssa. Työnantajalla ei ole velvollisuutta järjestää sinulle osa-aikatyötä, mutta voit siirtyä osa-aikatyöhön myös toisen työnantajan palvelukseen tai ryhtyä osa-aikaiseksi yrittäjäksi. Jos olet yrittäjä tai maatalousyrittäjä ja harkitset osa-aikaeläkettä, sinun on puolitettava työpanoksesi eli käytännössä puolitettava YEL-/MYEL-työtulosi. Siitä miten sen käytännössä toteutat, sinun on annettava selvitys omalle eläkelaitoksellesi. Merimiesten osa-aikaeläkkeessä on joitain erityispiirteitä, joista saat tietoa Merimieseläkekassasta. Julkisten alojen osa-aikaeläkkeessä on joitain eroja verrattuna yksityisiin aloihin. Saat niistä tarkempia tietoja Kevasta. Kansaneläkettä ei makseta osaaikaeläkkeenä. Oikeus osa-aikaeläkkeeseen Voit jäädä osa-aikaeläkkeelle, jos olet täyttänyt 61-vuotta olet ollut 12 kuukautta kokoaikatyössä viimeisten 18 kuukauden aikana (tarkasteluaikaa voidaan pidentää enintään kuudella kuukaudella, jos olet tänä aikana saanut sairauspäivärahaa, sairausajan palkkaa, liikenne- tai tapaturmavakuutuslain mukaista ansionmenetyskorvausta tai päivärahaa) olet ansainnut työeläkettä vähintään viisi vuotta viimeisen 15 vuoden aikana (aikaan lasketaan mukaan Suomessa ja muissa EU-/ETA-maissa, Sveitsissä tai Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneissä maissa tehdyt työt) et saa muuta omaa työeläkettä tai vastaavaa etuutta ulkomailta. Perhe- ja kansaneläke eivät estä osaaikaeläkkeen saamista. Kertasuorituksena maksettu eläke ei myöskään vaikuta estävästi osa-aikaeläkkeen saamiseen. Sen sijaan maatalousyrittäjällä maksussa oleva luopumistuki estää osa-aikaeläkkeen saamisen.

10 10 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Osa-aikaeläkkeelle kokoaikatyöstä Työntekijän kokoaikatyönä pidetään alan työehtosopimuksen mukaista kokoaikatyötä. Osa-aikaeläkkeelle voit jäädä myös rinnakkaisista osa-aikatöistä, jos niiden yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia viikossa. Yrittäjän kokoaikatyövaatimuksen täyttymistä arvioidaan siitä YEL-/ MYEL-työtulosta, josta vakuutusmaksut maksetaan. YEL-työtulon pitää olla vähintään ,29 euroa vuodessa ja MYEL-työtulon 7 502,14 euroa vuodessa ennen osa-aikaeläkkeen alkamista. Et voi saada osa-aikaeläkettä, jos et ole ansiotyössä tai teet töitä vain satunnaisesti. Osa-aikatyön vaatimukset Kun siirryt osa-aikatyöhön, pitää ansioiden vähentyä prosenttiin kokoaikatyön vakiintuneesta ansiostasi. Ansioiden vähennyksen pitää vastata työajan lyhennystä. Henkilökohtainen ansiorajasi sovitaan eläkkeen alkaessa. Ansiorajasi voi satunnaisesti vaihdella enintään 15 prosenttia kuukausittain. Jos osa-aikatyön palkka muuttuu yli 15 prosenttia suuntaan tai toiseen, eläkkeesi lasketaan uudelleen. Jos olet yrittäjä, puolitetun YEL-/ MYEL- työtulosi tulee olla vähintään alarajan suuruinen. YEL-työtulon alaraja on 7 502,14 euroa vuodessa ja MYEL-työtulon alaraja on 3 751,07 euroa vuodessa. Voit myös lopettaa yrittäjätoiminnan kokonaan ja siirtyä muuhun osa-aikatyöhön. Osa-aikatyötä voit tehdä Suomessa tai muussa EU-maassa. Osa-aikatyössäsi ei saa olla yli kuuden viikon pituista katkosta. Vuosiloma tai sairausloma ei ole tällainen katkos, mutta esimerkiksi lomautus on. Osa-aikaeläkkeen määrä Osa-aikaeläkkeen määrä on puolet kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkkojen erotuksesta. Kokoaikatyön palkkana käytetään pidemmältä ajalta laskettua vakiintunutta ansiota. Pääsääntöisesti vakiintunut ansio lasketaan eläkettä edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden ansioiden perusteella. Yrittäjän ja maatalousyrittäjän osaaikaeläke on puolet kokoaikaisen ja osa-aikaisen yrittäjätoiminnan työtulojen erotuksesta. Vakiintunut työtulo lasketaan eläkettä edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden työtulojen perusteella. Enimmillään osa-aikaeläke voi olla 75 prosenttia osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Tämä raja voi tulla vastaan esimerkiksi, jos osa-aikaeläkkeen hakijalla on lyhyt työura. Elinaikakerroin ei vaikuta osa-aikaeläkkeen määrään. Arvion osa-aikaeläkkeesi määrästä voit pyytää omalta eläkelaitokseltasi.

11 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva Osa-aikaeläke lomautustilanteissa Jos sinut lomautetaan osa-aikaeläkkeellä ollessasi, sinun pitää ilmoittaa lomautuksesta eläkelaitoksellesi heti, kun saat siitä tiedon. Ilmoita eläkelaitokseesi myös lomautuksessa tapahtuvista muutoksista ja sen päättymisestä. Enintään kuuden viikon lomautus ei sellaisenaan yleensä aiheuta osa-aikaeläkkeen lakkauttamista. Jos lomautuksesi alkuperäisestä ilmoituksesta poiketen jatkuukin yli kuusi viikkoa, osa-aikaeläkkeesi lakkautetaan lomautuksen alkamista seuraavan kuuden viikon kuluttua. Lomautus voi olla osittainen tai toistuva, jolloin osa-aikaeläkkeen saamisen edellytyksiä tarkastellaan kokonaistilanteen perusteella. Eläkelaitos arvioi eläkkeen saamisen edellytysten täyttymistä lomautusilmoituksen tai työnantajalta pyydetyn tiedon perusteella. Osa-aikaeläkkeesi lakkautetaan, jos sen saamisen edellytykset eivät täyty. Osa-aikaeläkkeen myöntäminen uudelleen Jos osa-aikaeläkkeesi on ansiorajan ylittymisen, lomautuksen tai muun syyn vuoksi lakkautettu, voit saada sen uudelleen maksuun, kun edellytykset taas täyttyvät. Jos osa-aikaeläkkeesi on ollut lakkautettuna enintään kuusi kuukautta ja jäät uudelleen osa-aikaeläkkeelle, jatkuu aiempi osa-aikaeläkkeesi muuttumattomana. Eläkkeen perusteena on edelleen se vakiintunut ansiotaso, joka sinulle laskettiin osa-aikaeläkettä edellisen kerran myönnettäessä. Näissä tilanteissa ei edellytetä uutta osa-aikaeläkehakemusta, mutta sinun on pyydettävä osa-aikaeläkkeen palauttamista eläkelaitokseltasi kuuden kuukauden kuluessa eläkkeesi lakkauttamisesta. Jos osa-aikaeläkkeesi on ollut lakkautettuna yli kuusi kuukautta, et voi enää saada entistä eläkettäsi takaisin. Voit jäädä osa-aikaeläkkeelle vasta kun täytät uudelleen kaikki eläkkeen saamisen edellytykset. Käytännössä sinun on oltava kokoaikatyössä vähintään 12 kuukautta. Osaaikaeläkkeesi määrä lasketaan tällöin uudestaan ja eläkkeen saaminen edellyttää myös uutta hakemusta. Työkyvyttömäksi tai työttömäksi tulo Jos sairastut osa-aikaeläkkeellä ollessasi, Kela maksaa sinulle päivärahaa sairausloman ajalta. Päiväraha lasketaan osa-aikatyösi ansioista. Sairauslomasi ei keskeytä osa-aikaeläkkeesi maksua. Jos työkyvyttömyytesi jatkuu vähintään vuoden, sinulle voidaan myöntää päivärahan jatkeeksi työkyvyttömyyseläke tai määräaikainen kuntoutustuki. Tällöin osa-aikaeläkkeesi lakkaa. Osa-aikaeläkkeesi lakkaa myös, jos jäät työttömäksi. Ilmoittaudu tällöin työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elin-

12 12 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 keinotoimistoon. Voit saada työttömyyspäivärahaa, jos täytät päivärahan saantiehdot. Jos kuulut työttömyyskassaan, määräytyy ansiopäivärahasi yleensä kokoaikatyön ansioiden perusteella. Jos et ole kassan jäsen, voit saada Kelan maksamaa peruspäivärahaa. Turvaa työkyvyn heiketessä Jos työkykysi on heikentynyt, voidaan työssä selviytymistäsi tukea kuntoutuksen avulla. Kuntoutuksen tavoitteena on myös helpottaa työhön paluuta esimerkiksi pitkältä sairaslomalta. Kuntoutus voi olla ammatillista, sosiaalista tai lääkinnällistä. Työeläkelaitosten järjestämällä ja kustantamalla ammatillisella kuntoutuksella parannetaan työn tekemisen edellytyksiä. Työeläkelaitokset tukevat myös ennakoivaa toimintaa, joka tähtää työhyvinvoinnin parantamiseen. Ammatillinen kuntoutus Alle 63-vuotiaalla työntekijällä ja yrittäjällä on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen silloin, kun työkyvyttömyys uhkaa lähimmän viiden vuoden kuluessa. Aloite kuntoutukseen voi tulla sinulta itseltäsi, työterveyshuollolta tai esimieheltä. Ammatillisella kuntoutuksella parannetaan työn tekemisen edellytyksiä silloin, kun et voi enää jatkaa terveydentilasi vuoksi entisessä työssäsi. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on siirtää tai estää odotettavissa olevaa työkyvyttömyyttä sekä auttaa jatkamaan työelämässä pitempään sairaudesta huolimatta. Työeläkelaitosten järjestämä kuntoutus on tarkoitettu vakiintuneesti työelämässä oleville. Saadaksesi kuntoutusta sinulla on oltava viimeisen viiden vuoden ajalta työansioita ,82 euroa. Ammatillinen kuntoutus on yksilöllistä ja se toteutetaan sinun tarpeistasi lähtevän kuntoutussuunnitelman mukaan. Tätä arvioitaessa otetaan huomioon ikäsi, ammattisi, työhistoriasi ja koulutuksesi. Yleensä ensin selvitetään, voitko jatkaa entisessä työssäsi työjärjestelyjen avulla tai siirtyä työpaikallasi muihin tehtäviin. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, työhön valmennusta tai koulutusta. Oman yrityksen perustamista tai ammatin harjoittamista voidaan tukea elinkeinotuen avulla. Kuntoutujalle voidaan myöntää myös harkinnanvaraista kuntoutusavustusta yritystoiminnan käynnistysvaiheessa. Kela järjestää ammatillista kuntoutusta erityisesti työelämän ulkopuolella oleville, nuorille ja vajaakuntoisille. Lisäksi se vastaa lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

13 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva Lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta voit kysyä oman eläkelaitoksesi kuntoutusneuvojalta. Kuntoutuksen aikainen toimeentulo Kuntoutusraha Sinulle maksetaan ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa. Se on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen korotettuna 33 prosentilla. Jos olet kuntoutuksessa ollessasi työssä, kuntoutusrahasi voi muuttua osakuntoutusrahaksi. Sen määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta. Työnantajalle maksettava kuntoutusraha Jos ammatillinen kuntoutuksesi on työkokeilua ja työnantajasi maksaa tältä ajalta sinulle palkkaa, maksetaan kuntoutusraha palkkaa vastaavalta osalta työnantajallesi. Jos palkka on kuntoutusrahaa pienempi, erotus maksetaan sinulle. Kuntoutusavustus Sinulle voidaan maksaa kuntoutuksen odotus- ja kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, jos sinulla ei ole muuta toimeentuloa. Kuntoutusavustus on määrältään työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Kuntoutuksesta aiheutuvat kulut Kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja voidaan korvata erikseen. Opiskelevalle voidaan korvata esimerkiksi matkakustannuksia, kirjoja ja muita opiskelutarvikkeita. Suositukset kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen löytyvät osoitteesta Työkyvyttömyyden perusteella myönnettävät eläkkeet Jos sairastut, etkä kuntoutuksenkaan avulla pysty jatkamaan työssäsi, voit saada työkyvyttömyyseläkkeen. Se voidaan myöntää vuotiaalle. Työkyvyttömyyden vuoksi myönnettäviä eläkkeitä ovat määräajaksi myönnettävät kuntoutustuki ja osakuntoutustuki ja toistaiseksi myönnettävät työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyyseläkkeiden edellytykset ovat pääpiirteittäin samat kaikilla aloilla. Julkisella puolella on kuitenkin joitain erityispiirteitä, joista saat tietoa Kevasta. Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke voi tulla myönnettäväksi, jos työkykysi on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään 60 prosentilla vuoden ajaksi. Työeläkelaitoksen on eläkehakemusta käsiteltäessä selvitettävä ha-

14 14 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 kijan oikeus työeläkekuntoutukseen. Jos oikeus työeläkekuntoutukseen on, työeläkelaitos antaa asiasta ennakkopäätöksen ilman erillistä hakemusta. Ennakkopäätös on voimassa yhdeksän kuukautta. Yleensä työkyvyttömyyseläkettä edeltää Kelan maksama noin vuoden kestävä sairauspäivärahakausi. Työkyvyttömyyseläke jatkuu vanhuuseläkeikään saakka ellei työkyvyssäsi tapahdu muutoksia. Jos työkyvyn palautumisesta on toiveita, myönnetään eläke määräaikaisena kuntoutustukena. Kuntoutustuen saajalle tehdään erityinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Koulutuksesi ja työhistoriasi perusteella pyritään selvittämään, millainen työ sinulle sopii jäljellä oleva työkykysi huomioon ottaen. Osatyökyvyttömyyseläke Sinulle voidaan myöntää osatyökyvyttömyyseläke, jos työkykysi on alentunut, mutta selviydyt kuitenkin osa-aikatyöstä tai entistä kevyemmistä työtehtävistä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle voit siirtyä suoraan työstä. Sinulla on mahdollisuus hakea ennakkopäätöstä oikeudestasi osatyökyvyttömyyseläkkeeseen jo työssä ollessa. Myönteinen ennakkopäätös on voimassa yhdeksän kuukautta, jonka aikana voit harkita, milloin siirryt eläkkeelle. Eläkkeen saannin ehtona on, että ansiotasosi alenee vähintään 40 prosentilla aikaisemmasta vakiintuneesta keskiansiosta. Ansioiden aleneminen toteutetaan yleensä työaikaa vähentämällä tai muuttamalla työtehtäviä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen saamiseksi yrittäjän on vähennettävä yrittäjätoimintaansa ja työtuloaan vähintään 40 prosentilla. Osa-aikatyön puuttuminen ei kuitenkaan estä osatyökyvyttömyyseläkkeen saamista. Jos olet työtön, voit ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi ja saada eläkkeesi lisäksi vähennettyä työttömyyspäivärahaa. Työttömyyspäivärahasta vähennetään osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä. Määräajaksi myönnettävää osatyökyvyttömyyseläke on nimeltään osakuntoutustuki. Työkyvyttömyyden arviointi Työkyvyttömyyden määrittelyn pohjana on Lääkärinlausunto B terveydentilastasi. Päätöstä tehtäessä käytetään sekä lääketieteellistä että sosiaalis-taloudellista arviointia. Jälkimmäisessä arvioidaan jäljellä olevaa työkykyäsi sekä mahdollisuutta hankkia ansiotuloja. Huomioon otetaan myös ikäsi, koulutuksesi sekä aiempi työkokemuksesi. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää lievemmin ehdoin 60 vuotta täyttäneille. Omalta eläkelaitokseltasi saat henkilökohtaista neuvontaa työkyvyttö-

15 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva myyseläkkeestä. Myös Eläketurvakeskus ja Kela neuvovat eläkeasioissa. Työkyvyttömyyseläkkeen määrä Työkyvyttömyyseläke muodostuu työsuhteista sekä yrittäjätoiminnasta karttuneesta eläkkeestä. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeeseen lasketaan tulevan ajan eläkkeen osa. Tuleva aika tarkoittaa aikaa työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta 63 vuoden ikään. Eläkkeesi korotetaan palkkakertoimella työkyvyttömyyden alkamisvuoden tasoon ja tarkistetaan saman vuoden vahvistetulla elinaikakertoimella. Työkyvyttömyyseläke ja määräaikainen kuntoutustuki ovat samansuuruisia. Kuntoutustukea saavan henkilön eläkkeeseen maksetaan kuntoutuksen ajalta 33 prosentin korotus, jos hänen työhön paluutaan tuetaan ammatillisella kuntoutuksella. Osatyökyvyttömyyseläke on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään vuotiaille kertakorotus sen vuoden alusta, kun eläke on jatkunut viisi täyttä kalenterivuotta. Korotus on sitä suurempi mitä nuorempana työkyvyttömyys on alkanut. Tulevan ajan eläkkeen osa Sinulla on tulevan ajan eläkeoikeus, jos olet ansainnut työansioita vähintään ,41 euroa työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden kymmenen kalenterivuoden aikana. Jos työansioita on vähemmän, eläkkeesi on työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä karttuneen eläkkeen suuruinen ilman tulevan ajan osuutta. Eläkettä karttuu tulevalta ajalta 1,5 prosenttia vuodessa eläkettä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta. Vakiintunut ansio määräytyy pääsääntöisesti työkyvyttömäksi tuloa edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden ansioiden perusteella. Tulevan ajan ansiota laskettaessa otetaan huomioon työansiot ja sosiaalietuuksien perusteena olevat ansiot. Sosiaalietuuksia ovat muun muassa sairaus-, työttömyys-, vanhempainpäiväraha ja vuorotteluvapaakorvaus. Tulevan ajan eläkkeen osaan elinaikakerroin ei vaikuta. Turvaa työttömyyden kohdatessa Jos joudut työttömäksi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Työttömänä työnhakijana voit saada työttömyyspäivärahaa joko perus- tai ansiopäivärahana riippuen siitä, oletko työttömyyskassan jäsen vai et. Perus- ja ansiopäivärahaa maksetaan yhteensä enintään 500 päivältä. Tämän jälkeen sinulla on oikeus lisäpäiviin, jos olet ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

16 16 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Lisäpäivien saaminen edellyttää, että vuosina syntynyt on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 työttömyyspäivän täyttymistä. Vuosina syntyneille lisäpäiviin oikeuttava ikäraja on 60 vuotta ja vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneille 61 vuotta. Voit saada päivärahaa lisäpäiviltä enintään sen kuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta. Yrittäjällä ei ole oikeutta lisäpäiviin. Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa sinua neuvoo ensisijaisesti oma työttömyyskassasi, Työttömyyskassojen yhteisjärjestö (TYJ) ja Kela. Työttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana Lisäpäivillä oleva vuonna 1957 tai aiemmin syntynyt voi hakea vanhuuseläkkeen maksuun jo 62-vuotiaana. Tästä on kerrottu tarkemmin kohdassa Iän perusteella myönnettävät eläkkeet. Perhe-eläke turvaa toimeentulon leskelle ja lapsille Leskelle ja lapsille maksettava perheeläke turvaa toimeentuloa aviopuolison tai vanhemman kuoltua. Perhe-eläke jakaantuu leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen. Perhe-eläkkeeseen on oikeus alle 18-vuotiaalla lapsella, aviopuolisolla ja eräin edellytyksin entisellä puolisolla. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolella on oikeus leskeneläkkeeseen samoin edellytyksin kuin aviopuolisolla. Lesken oikeus perhe-eläkkeeseen Leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Lisäksi edellytetään, että puolisot olivat edunjättäjän kuollessa naimisissa. Lapseton leski saa leskeneläkkeen, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: avioliitto oli solmittu ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta ja edunjättäjä 65 vuotta avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta ennen edunjättäjän kuolemaa leski on vähintään 50-vuotias puolison kuollessa tai leski on saanut työeläkelakien tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta. Ennen syntynyt lapseton naisleski voi saada leskeneläkkeen lievemmin ehdoin, jos avioliitto oli solmittu ennen Leskeneläkeoikeus on myös entisellä puolisolla, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua. Elatusvelvollisuudesta on oltava tuomioistuimen tai sosiaaliviranomaisten päätös. Avoliitossa eläneillä ei ole työeläkelakien mukaista leskeneläkeoikeutta.

17 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva Lapsen oikeus perhe-eläkkeeseen Lapseneläkkeeseen on oikeus alle 18-vuotiaalla edunjättäjän omalla lapsella ja adoptiolapsella. Lapseneläkkeen saa myös lesken lapsi ja adoptiolapsi, joka asui edunjättäjän kuollessa tämän ja lesken kanssa samassa taloudessa. Sama koskee myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevan vanhemman lasta. Kasvattilapsi ei saa työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeen määräytyminen Perhe-eläke määräytyy edunjättäjän saaman eläkkeen mukaan. Ellei edunjättäjä kuollessaan ollut eläkkeellä, perhe-eläke määräytyy sen työkyvyttömyyseläkkeen mukaan, jonka edunjättäjä olisi saanut kuolinpäivänään. Elinaikakerrointa ei sovelleta erikseen perhe-eläkkeeseen, koska perhe-eläke lasketaan sellaisen edunjättäjän eläkkeen tai laskennallisen eläkkeen perusteella, johon elinaikakerrointa on jo sovellettu. Leskeneläkkeen määrä Enimmillään leski voi saada puolet edunjättäjän eläkkeestä. Leskeneläkkeen määrään vaikuttavat alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä ja lesken omat eläkkeet tai ansiotulot. Lesken eläkkeenä käytetään joko lesken saamaa eläkettä tai ns. laskennallista eläkettä, joka määräytyy kuten työkyvyttömyyseläke. Lesken omat eläkkeet ja tulot eivät kuitenkaan vaikuta leskeneläkkeeseen ennen kuin nuorin lapsista täyttää 18 vuotta. Leskeneläkkeen määrään vaikuttaa myös entiselle puolisolle mahdollisesti maksettava leskeneläke. Leskeneläke maksetaan leskelle hänen omien eläkkeidensä tai palkkatulojensa lisäksi. Katso arvio leskeneläkkeen määrästä numeroliitteestä. Lapseneläkkeen määrä Lapseneläkkeeseen vaikuttaa edunsaajien lukumäärä. Jos lapsia on useita, kukin lapsi saa oman, yhtä suuren osan perhe-eläkkeestä. Perhe-eläkkeen maksaminen Perhe-eläke alkaa kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. Jos perheeläkkeen hakeminen viivästyy, eläkettä maksetaan enintään kuuden kuukauden ajalta takautuvasti ja pätevästä syystä pidemmältäkin ajalta. Leskeneläkettä voidaan maksaa leskelle hänen kuolemaansa saakka. Jos hän solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana, leskeneläke lakkaa. Tällöin hänelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena. Yli 50-vuotiaana solmittu uusi avioliitto ei vaikuta leskeneläkkeen maksuun.

18 18 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Lapseneläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai jos hänet annetaan adoptiolapseksi. Perheelle turvaa myös muualta Perheen turvaa on voitu parantaa työnantajien lisäeläkkeillä, yksityisillä eläkevakuutuksilla tai henkivakuutuksilla. Kela voi maksaa leskeneläkettä alle 65-vuotialle leskelle ja lapseneläkettä alle 18-vuotiaalle lapselle. Myös vuotias opiskeleva lapsi voi saada lapseneläkkeen. Lisätietoja saat Kelasta. Lisäksi perhe-eläkkeeseen voi olla oikeus edunjättäjän tekemän työn tai asumisen perusteella muista EU-/ ETA-maista, Sveitsistä tai Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneistä maista. Alle 65-vuotiaan työntekijän omaiset voivat saada ryhmähenkivakuutuskorvauksen. Lisätietoja saat Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista (Henkivakuutusosakeyhtiö Retro). Yrittäjän omaisilla ei vastaavaa oikeutta ole. Perhe-eläkkeitä maksetaan myös pakollisista liikenne- ja tapaturmavakuutuksista (LITA). Näissä myös avopuoliso voi olla edunsaajana. LITAeläkkeet ovat ensisijaisia työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin nähden, joten ne vähennetään työeläkelain mukaisesta perhe-eläkkeestä. Usein LITA-korvaukset ovat suurempia kuin työeläke ja siksi ei työeläkettä jää maksettavaksi lainkaan. Eläkettä on haettava Kaikkia eläkkeitä täytyy hakea eläkehakemuksella. Työ- ja kansaneläkkeen hakemiseen riittää yksi hakemus. Voit hakea eläkettä paperilomakkeella tai verkossa täytettävällä ja tulostettavalla lomakkeella. Hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta Samassa osoitteessa on sähköinen eläkkeen hakemispalvelu, jossa vanhuuseläkehakemuksen voi tehdä kirjautumalla palveluun. Myös joillakin eläkelaitoksilla on oma sähköinen eläkkeen hakemispalvelu. Voit jättää eläkehakemuksesi mihin tahansa yksityisen tai julkisen alan eläkelaitokseen, Eläketurvakeskukseen, Melan asiamiehelle tai Kelan palvelupisteeseen. Näiltä kaikilta saat hakemuslomakkeita sekä eläkkeen hakemiseen liittyviä ohjeita ja neuvoja. Vanhuuseläkehakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Merkitse hakemukseesi päivämäärä, josta alkaen haet eläkettäsi. Ennen kuin jätät osa-aikaeläkehakemuksen, selvitä eläkelaitoksestasi oikeutesi osa-aikaeläkkeeseen ja osaaikaeläkkeen määrä. Neuvottele työnantajasi kanssa osa-aikatyön työajas-

19 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva ta ja ansioista sekä eläkkeelle siirtymisesi ajankohdasta. Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen hakeminen ovat sidoksissa sairausvakuutuksen päivärahaan. Jos et saa tai hae sairausvakuutuksen päivärahaa lainkaan, voit hakea suoraan eläkettä tai kuntoutustukea. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan terveydentilastasi Lääkärinlausunto B. Ammatillista kuntoutusta haetaan työeläkekuntoutushakemuksella, hakemuksesi liitteeksi tarvitaan Lääkärinlausunto B. Leskeneläkettä haetaan leskeneläkehakemuksella. Jos perhe-eläkettä haetaan lapselle, täytetään jokaisesta lapsesta oma lapseneläkehakemus. Jos haet eläkettä ulkomailta, sinun pitää täyttää hakemuksesi lisäksi Liite U, johon merkitset tiedot työstäsi ja asumisestasi ulkomailla. Ulkomailla pysyvästi asuvan tulee jättää eläkehakemus asuinmaassaan eläkeasioita hoitavaan yhdyslaitokseen, joka toimittaa hakemuksen edelleen Suomeen. Eläkepäätös Saat eläkepäätöksen siitä eläkelaitoksesta, jossa sinut on viimeksi vakuutettu. Yleensä eläkkeenhakija saa vain yhden eläkepäätöksen, vaikka hänellä olisi ollut sekä yksityistä että julkista palvelua. Jos olet hakenut myös kansaneläkettä, saat Kelasta erillisen päätöksen. Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä. Eläkkeen maksaminen Työeläke maksetaan kerran kuukaudessa hakemuksessa ilmoitetulle tilille. Maksupäivä vaihtelee eläkelaitoksittain. Työeläke maksetaan myös ulkomaille eläkkeensaajan kansalaisuudesta riippumatta. Kertasuoritus ja viivästyskorotus Eläke maksetaan kertasuorituksena, jos sen määrä on alle 27,26 euroa kuukaudessa. Jos eläkkeen määrä on 27,26 68,15 euroa kuukaudessa, eläke voidaan maksaa kertasuorituksena eläkkeensaajan suostumuksella. Alle 50-vuotiaalle leskelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena, jos hän solmii uuden avioliiton. Eläkkeeseen maksetaan viivästyskorotus, jos eläkkeen maksaminen on eläkelaitoksesta johtuvasta syystä viivästynyt. Korotus lasketaan viivästysajan jokaiselta päivältä. Viivästysaika alkaa kolmen kuukauden kuluttua sen kalenterikuukauden päättymisestä, jolloin eläkehakemus tai muu eläkekäsittelyyn tarvittava selvitys on otettu vastaan. Viivästysaika voi kuitenkin alkaa aikaisintaan eläkkeen alkamista seuraavan kuukauden alusta.

20 20 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Muutokset ja keskeytykset eläkkeen maksussa Muutoksia eläkkeen maksamiseen voidaan tehdä eläkkeensaajan ja eläkelaitoksen aloitteesta. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää määräajaksi tai lakkauttaa kokonaan, jos eläkkeensaajan työskentelyssä tai työkyvyssä tapahtuu muutoksia eläkkeen myöntämisen jälkeen. Työkyvyttömyyseläke voidaan jättää lepäämään työansioiden takia vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos osa-aikaeläkkeensaaja lomautetaan yli kuudeksi viikoksi, osa-aikaeläke lakkautetaan lomautuksen alkamista seuraavan kuuden viikon kuluttua. Alle kuuden viikon lomautus ei sellaisenaan lakkauta osa-aikaeläkettä. Lakkauttaminen voi kuitenkin tulla kysymykseen, jos vuosiansiot laskevat alle minimirajan. Lapselle maksettava perhe-eläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lesken eläke päättyy, jos leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana. Eläkkeen hakeminen ulkomailta ja Liite U Jos olet työskennellyt EU-/ETA-maissa tai Sveitsissä, sinulla voi olla oikeus eläkkeeseen myös näistä maista. Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneet maat maksavat myös eläkkeen Suomeen. Suomella on kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia seuraavien maiden kanssa: Kanada, Quebec, USA, Israel, Chile, Australia ja Intia. Suomi ja Kiina ovat allekirjoittaneet maiden välisen sosiaaliturvasopimuksen, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 aikana. Kaikissa sopimuksissa on eläkkeitä koskevia sääntöjä, mutta eläke-edut ovat kunkin maan kansallisen lainsäädännön mukaiset. Sopimuksettomassa maassa vakuutetusta työstä karttunutta eläkettä ei välttämättä makseta Suomeen. Eri valtioiden kansallinen lainsäädäntö saattaa rajoittaa eläkkeiden saamista tai maksamista ulkomaille. EU-/ETA-maista tai Sveitsistä sekä sosiaaliturvasopimusmaista saatavia eläkkeitä haetaan samalla hakemuksella kuin Suomen eläkkeitä. Täytä hakemuksen lisäksi Liite U, jossa kysytään tietoja ulkomailla olosta ja työskentelystä. Jos asut Suomessa, Eläketurvakeskus hoitaa hakemusliikenteen. Eläkkeen hakeminen ulkomailta on hyvä aloittaa ajoissa. Liite U on syytä täyttää huolellisesti, koska siinä annetut tiedot ovat lähtökohtana eläkeoikeuden selvittämiselle ulkomailla. Mukaan on hyvä liittää kopiot ulkomaan työskentelyä koskevista asiakirjoista, esimerkiksi työtodistuksista sekä ulkomaan vakuutusnumero (henkilötunnusta vastaava).

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen 31.10.2014 Hannele Kantanen Keva Lisätietoja: www.keva.fi Kevan eläkeneuvonta, puh. 020 614 2837 Suomen eläkejärjestelmä Perusturva Ansioturva Täydentävä turva

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2003 ESIPUHE Kansanedustajien eläkkeet

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot