Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työntekijän ja yrittäjän eläketurva"

Transkriptio

1 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

2 Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki Postiosoite: ELÄKETURVAKESKUS Puhelin: Työeläkeneuvonta: Ulkomaiset eläkeasiat: Ulkomaantyön vakuuttaminen: Faksi: (09) Eläketurvakeskuksen esitteitä Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle (suomi, ruotsi, englanti) Työntekijän ja yrittäjän eläketurva (suomi, ruotsi, englanti) Eläkkeen hakeminen ulkomailta (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro) Töihin ulkomaille (suomi, ruotsi) Esitteet ovat maksuttomia ja niitä saa Eläketurvakeskuksesta, Kelasta, työ- ja elinkeinotoimistoista ja ELY-keskuksista.

3 Lukijalle 5 Yksityisten alojen työeläkelait 5 Eläkkeen karttuminen työansioita 6 Karttuminen palkattomista etuuksista 6 Elinaikakerroin 6 Iän perusteella myönnettävät eläkkeet 7 Joustavasti vanhuuseläkkeelle 7 Varhennettu vanhuuseläke 7 Vanhuuseläke 62 vuotta täyttäneelle pitkäaikais työttömälle 7 Lykätty vanhuuseläke 8 Muu eläke vanhuuseläkkeeksi 8 Vanhuuseläkkeen määrä 8 Työtä keventäen osa-aikaeläkkeelle 9 Oikeus osa-aikaeläkkeeseen 9 Osa-aikaeläkkeelle kokoaikatyöstä 10 Osa-aikatyön vaatimukset 10 Osa-aikaeläkkeen määrä 10 Osa-aikaeläke lomautustilanteissa 11 Osa-aikaeläkkeen myöntäminen uudelleen 11 Työkyvyttömäksi tai työttömäksi tulo 11 Turvaa työkyvyn heiketessä 12 Ammatillinen kuntoutus 12 Kuntoutuksen aikainen toimeentulo 13 Kuntoutusraha 13 Työnantajalle maksettava kuntoutusraha 13 Kuntoutusavustus 13 Kuntoutuksesta aiheutuvat kulut 13 Työkyvyttömyyden perusteella myönnettävät eläkkeet 13 Työkyvyttömyyseläke 13 Osatyökyvyttömyyseläke 14 Työkyvyttömyyden arviointi 14 Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 15 Tulevan ajan eläkkeen osa 15

4 Turvaa työttömyyden kohdatessa 15 Työttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana 16 Perhe-eläke turvaa toimeentulon leskelle ja lapsille 16 Lesken oikeus perhe-eläkkeeseen 16 Lapsen oikeus perhe-eläkkeeseen 17 Perhe-eläkkeen määräytyminen 17 Leskeneläkkeen määrä 17 Lapseneläkkeen määrä 17 Perhe-eläkkeen maksaminen 17 Perheelle turvaa myös muualta 18 Eläkettä on haettava 18 Eläkepäätös 19 Eläkkeen maksaminen 19 Kertasuoritus ja viivästyskorotus 19 Muutokset ja keskeytykset eläkkeen maksussa 20 Eläkkeen hakeminen ulkomailta ja Liite U 20 Eläkkeet verotettavaa tuloa 21 Työnteko eläkkeellä 21 Pienen työeläkkeen rinnalle kansaneläke 22 Takuueläke 22 Kelan lapsikorotus 22 Eläkeuudistus Tarkista työeläkeotteesi 23 NUMEROLIITE

5 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva Lukijalle Suomen eläkejärjestelmä koostuu työskentelyyn perustuvasta työeläkkeestä ja asumiseen perustuvasta kansaneläkkeestä sekä takuueläkkeestä. Työeläkkeitä hoitavat työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat, eläkesäätiöt ja julkisilla aloilla Keva. Kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä vastaa Kela. Lakisääteinen työeläkevakuutus antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta. Työeläkettä karttuu työnteon ja yrittäjätoiminnan perusteella. Eläkettä kertyy myös esimerkiksi äitiys- ja vanhempainvapaan sekä sairauspäivärahan ajalta. Työttömyysturvan ansiopäiväraha kartuttaa eläkettä samoin kuin tutkintoon johtava opiskelu ja omien alle 3-vuotiaiden lasten hoitovapaa-aika. Jos työeläkkeesi määrä jää pieneksi, voit lisäksi saada kansaneläkettä ja takuueläkettä. Näistä saat tietoa Kelasta. Tässä esitteessä kerrotaan yksityisten alojen eläke-etuuksista ja niiden saamisen edellytyksistä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Eläkeetuudet ovat samat työntekijälle ja yrittäjälle. Maatalousyrittäjien ja merimiesten eläke-etuuksissa on erityispiirteitä, jotka voivat poiketa muista yksityisten alojen eläkkeistä. Maatalousyrittäjien eläkkeistä saat tietoa Melasta ja merimiesten eläkkeistä Merimieseläkekassasta (MEK). Julkisten alojen eläkkeissä on joitain eroja yksityisten alojen eläkkeisiin. Näistä saat tietoa Kevasta, joka hoitaa kuntien, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioita. Tästä esitteestä löydät tietoa myös eläkkeen karttumisesta ja hakemisesta. Julkaisun lopussa on numeroliite, johon on koottu tietoja vuoden 2015 vakuutusmaksuista, indekseistä ja verotuksesta. Lisäksi sieltä löytyy taulukoita kansaneläkkeestä, vähennetystä leskeneläkkeestä, perhe-eläkkeen jakaantumisesta edunsaajien kesken sekä eläkettä kartuttavista sosiaalietuuksista. Esitteen euromäärät ovat vuoden 2015 indeksitasossa. Esite on yleisluonteinen eikä sitä tule pitää lakitekstinä. Saat henkilökohtaista eläkeneuvontaa omasta työeläkelaitoksestasi tai Eläketurvakeskuksesta. Vuonna 2017 voimaan tulevasta eläkeuudistuksesta saat tietoa Eläketurvakeskuksen ylläpitämältä -sivustolta. Yksityisten alojen työeläkelait Työsuhteessa tehtävä työ vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Merimieseläkelain (MEL) mukaan vakuutetaan ulkomaanliikenteen aluksella työskentelevät merimiehet. Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) pii-

6 6 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 riin kuuluvat maanviljelijät, poronhoitajat ja kalastajat sekä apurahalla työskentelevät tutkijat ja taiteilijat. Muut yrittäjät hoitavat vakuutuksensa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan. Freelancetyö voi kuulua TyEL:n tai YEL:n piiriin. Eläkkeen karttuminen työansioita Työntekijän eläke lasketaan kalenterivuosittain vuosiansioiden ja iän mukaisten karttumaprosenttien perusteella. Yrittäjän vuosiansioina käytetään kunkin kalenterivuoden kokonaistyötuloa. Eläkettä karttuu iän mukaan seuraavasti: vuotiailla 1,5 % vuodessa vuotiailla 1,9 % vuodessa vuotiailla 4,5 % vuodessa. Eläkettä karttuu myös eläkkeen rinnalla tehdystä työstä sekä vakuutetusta yrittäjätoiminnasta enintään 68 vuoden ikään saakka. Eläkettä karttuu vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen aikana iästä riippumatta 1,5 prosenttia vuodessa. Osa-aikaeläkkeen aikana karttumaprosentti on iän mukainen. Karttuminen palkattomista etuuksista Eläkettä karttuu myös tietyistä palkattomista etuuksista sekä tutkintoon johtaneesta opiskelusta ja alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta. Edellytyksenä eläkkeen karttumiselle on, että etuuden saaja on tehnyt ansiotyötä ennen eläkkeelle jäämistä. Työuran aikana pitää olla työansioita yhteensä vähintään ,41 euroa. Esitteen lopussa olevassa numeroliitteessä on taulukko eläkettä kartuttavista palkattomista etuuksista. Karttumisen peruste eli se, mistä eläke lasketaan, määritellään etuudesta riippuen eri tavalla. Vuotuinen eläkkeen karttumaprosentti on aina 1,5. Elinaikakerroin Elinaikakertoimella eläkkeiden määrä sopeutetaan eliniän muutoksiin. Kertoimen avulla pyritään pitämään eliniän pitenemisestä johtuvat eläkekustannukset kurissa. Elinaikakerroin määritellään kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Kerroin lasketaan viiden edeltäneen vuoden kuolevuustilastojen perusteella. Jos keskimääräinen elinaika pitenee, alentaa elinaikakerroin karttunutta kuukausieläkettä. Elinaikakertoimen vähentävää vaikutusta eläkkeeseen voit pienentää työskentelemällä pidempään.

7 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva Iän perusteella myönnettävät eläkkeet Joustavasti vanhuuseläkkeelle Voit jäädä vanhuuseläkkeelle valintasi mukaan 63 ikävuodesta lähtien. Jos jatkat työn tekoa, voit kartuttaa eläkettä aina 68-vuotiaaksi saakka. Kun haluat jäädä vanhuuseläkkeelle, sovi työsuhteesi päättämisestä työnantajasi kanssa. Vanhuuseläkkeesi voi alkaa vasta, kun työsuhteesi on päättynyt. Eläkkeen saamiseksi sinun pitää täyttää vanhuuseläkehakemus. Se on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeen alkamisajankohtaa. Takautuvasti vanhuuseläke voidaan myöntää kolmelta eläkkeen hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta ja pätevästä syystä myös pidemmältä ajalta. Jos olet yrittäjä tai maatalousyrittäjä, sinun ei tarvitse lopettaa yrittäjätoimintaasi eläkkeen saamiseksi. Jos jatkat yrittäjätoimintaasi vanhuuseläkkeen rinnalla, voit ottaa itsellesi vapaaehtoisen YEL-/MYEL-vakuutuksen, jolloin sinulle karttuu uutta eläkettä vanhuuseläkkeesi aikana enintään 68 vuoden ikään. Jos työskentelet julkisilla aloilla, sinulla voi olla ammatillinen tai henkilökohtainen eläkeikä. Yleensä ammatillinen eläkeikä on alempi kuin 63 vuotta ja henkilökohtainen eläkeikä on 63 ja 65 vuoden välillä. Voit kuitenkin jäädä vanhuuseläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, jolloin eläkettäsi pienennetään. Tämä ei koske vuonna 1960 tai sen jälkeen syntyneitä. Päättyneissä julkisten alojen palvelussuhteissa vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Jos otat eläkkeesi ennen 65 vuoden ikää, pienenee ennen vuotta 1995 karttunut eläkkeesi. Tarkempia tietoja julkisten alojen eläkkeistä saat Kevasta. Varhennettu vanhuuseläke Yksityisillä aloilla työskentelevillä ei enää ole oikeutta varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Poikkeuksena MEL:n piiriin kuuluva työntekijä, jolla voi olla oikeus vanhuuseläkkeeseen ennen alennetun eläkeikänsä täyttämistä. Lisätietoja saat Merimieseläkekassasta. Jos työskentelet julkisilla aloilla ja olet syntynyt ennen vuotta 1960, sinulla voi olla oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Tarkempia tietoja saat Kevasta. Vanhuuseläke 62 vuotta täyttäneelle pitkäaikaistyöttömälle Jos olet syntynyt vuonna 1957 tai aiemmin ja saanut työttömyyspäivärahaa 500 päivän jälkeen myös lisäpäiviltä, voit halutessasi hakea vanhuuseläkkeesi maksuun 62 vuotta täytettyäsi. Vanhuuseläkehakemuksen liit-

8 8 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 teeksi sinun on toimitettava päivärahan maksajan todistus työttömyyspäivärahan lisäpäivistä. Eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneeseen eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä. Julkisilla aloilla ennen vuotta 1995 karttunutta eläkettä kuitenkin pienennetään. Tarkempia tietoja eläkkeeseen tehtävästä pienennyksestä saat Kevasta. Yrittäjällä ei ole oikeutta lisäpäiviin, joten hän ei voi saada eläkettä työttömyytensä perusteella. Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa saat lisätietoa omasta työttömyyskassastasi, Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä (TYJ) ja Kelasta. Lykätty vanhuuseläke Voit lykätä vanhuuseläkkeelle siirtymistä yli 68 vuoden iän, jolloin eläkettäsi korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta. Lykätyn vanhuuseläkkeen myöntäminen ei edellytä työn lopettamista. Muu eläke vanhuuseläkkeeksi Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, eläkkeesi muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi 63-vuotiaana edellyttäen, että työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2006 tai myöhemmin. Jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2005 tai aiemmin, eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana. Jos olet tehnyt työtä työkyvyttömyyseläkkeesi rinnalla vuonna 2005 tai sen jälkeen, on työstäsi karttunut uutta eläkettä. Tämä eläkkeen osa ei tule automaattisesti maksuun, vaan se pitää erikseen hakea. Hakemuksen voit tehdä aikaisintaan kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi edellyttäen, että työ on päättynyt. Osa-aikaeläkkeeltä voit jäädä vanhuuseläkkeelle oman valintasi mukaan vuotiaana. Saat vanhuuseläkkeesi hakemuksesta maksuun, kun osa-aikatyö on päättynyt. Yrittäjän tai maatalousyrittäjän ei kuitenkaan tarvitse lopettaa yrittäjätoimintaansa vanhuuseläkkeen saamiseksi. Vanhuuseläkkeen määrä Sinulle maksetaan vanhuuseläkkeenä työhistoriasi aikana karttunut eläke. Vanhuuseläkettä laskettaessa sekä työansiot että palkattomien aikojen etuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon eläkkeen alkamista edeltäneen kuukauden loppuun. Poikkeuksena on työttömyysturvan ansiopäiväraha, josta eläke karttuu enintään 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun asti, vaikka päivärahaa maksettaisiin pidempään. Vanhuuseläkkeen alkaessa karttunut eläke tarkistetaan eläkkeenhakijan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2015 kertoimek-

9 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva si 0,97200 ja tätä käytetään vuonna 1953 syntyneiden alkaviin vanhuuseläkkeisiin. Työtä keventäen osa-aikaeläkkeelle Osa-aikaeläkkeen tarkoitus on keventää työn tekoa ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Osa-aikaeläkkeellä ollessasi työskentelet osa-aikaisesti, joten osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä sinun on neuvoteltava työnantajasi kanssa. Työnantajalla ei ole velvollisuutta järjestää sinulle osa-aikatyötä, mutta voit siirtyä osa-aikatyöhön myös toisen työnantajan palvelukseen tai ryhtyä osa-aikaiseksi yrittäjäksi. Jos olet yrittäjä tai maatalousyrittäjä ja harkitset osa-aikaeläkettä, sinun on puolitettava työpanoksesi eli käytännössä puolitettava YEL-/MYEL-työtulosi. Siitä miten sen käytännössä toteutat, sinun on annettava selvitys omalle eläkelaitoksellesi. Merimiesten osa-aikaeläkkeessä on joitain erityispiirteitä, joista saat tietoa Merimieseläkekassasta. Julkisten alojen osa-aikaeläkkeessä on joitain eroja verrattuna yksityisiin aloihin. Saat niistä tarkempia tietoja Kevasta. Kansaneläkettä ei makseta osaaikaeläkkeenä. Oikeus osa-aikaeläkkeeseen Voit jäädä osa-aikaeläkkeelle, jos olet täyttänyt 61-vuotta olet ollut 12 kuukautta kokoaikatyössä viimeisten 18 kuukauden aikana (tarkasteluaikaa voidaan pidentää enintään kuudella kuukaudella, jos olet tänä aikana saanut sairauspäivärahaa, sairausajan palkkaa, liikenne- tai tapaturmavakuutuslain mukaista ansionmenetyskorvausta tai päivärahaa) olet ansainnut työeläkettä vähintään viisi vuotta viimeisen 15 vuoden aikana (aikaan lasketaan mukaan Suomessa ja muissa EU-/ETA-maissa, Sveitsissä tai Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneissä maissa tehdyt työt) et saa muuta omaa työeläkettä tai vastaavaa etuutta ulkomailta. Perhe- ja kansaneläke eivät estä osaaikaeläkkeen saamista. Kertasuorituksena maksettu eläke ei myöskään vaikuta estävästi osa-aikaeläkkeen saamiseen. Sen sijaan maatalousyrittäjällä maksussa oleva luopumistuki estää osa-aikaeläkkeen saamisen.

10 10 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Osa-aikaeläkkeelle kokoaikatyöstä Työntekijän kokoaikatyönä pidetään alan työehtosopimuksen mukaista kokoaikatyötä. Osa-aikaeläkkeelle voit jäädä myös rinnakkaisista osa-aikatöistä, jos niiden yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia viikossa. Yrittäjän kokoaikatyövaatimuksen täyttymistä arvioidaan siitä YEL-/ MYEL-työtulosta, josta vakuutusmaksut maksetaan. YEL-työtulon pitää olla vähintään ,29 euroa vuodessa ja MYEL-työtulon 7 502,14 euroa vuodessa ennen osa-aikaeläkkeen alkamista. Et voi saada osa-aikaeläkettä, jos et ole ansiotyössä tai teet töitä vain satunnaisesti. Osa-aikatyön vaatimukset Kun siirryt osa-aikatyöhön, pitää ansioiden vähentyä prosenttiin kokoaikatyön vakiintuneesta ansiostasi. Ansioiden vähennyksen pitää vastata työajan lyhennystä. Henkilökohtainen ansiorajasi sovitaan eläkkeen alkaessa. Ansiorajasi voi satunnaisesti vaihdella enintään 15 prosenttia kuukausittain. Jos osa-aikatyön palkka muuttuu yli 15 prosenttia suuntaan tai toiseen, eläkkeesi lasketaan uudelleen. Jos olet yrittäjä, puolitetun YEL-/ MYEL- työtulosi tulee olla vähintään alarajan suuruinen. YEL-työtulon alaraja on 7 502,14 euroa vuodessa ja MYEL-työtulon alaraja on 3 751,07 euroa vuodessa. Voit myös lopettaa yrittäjätoiminnan kokonaan ja siirtyä muuhun osa-aikatyöhön. Osa-aikatyötä voit tehdä Suomessa tai muussa EU-maassa. Osa-aikatyössäsi ei saa olla yli kuuden viikon pituista katkosta. Vuosiloma tai sairausloma ei ole tällainen katkos, mutta esimerkiksi lomautus on. Osa-aikaeläkkeen määrä Osa-aikaeläkkeen määrä on puolet kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkkojen erotuksesta. Kokoaikatyön palkkana käytetään pidemmältä ajalta laskettua vakiintunutta ansiota. Pääsääntöisesti vakiintunut ansio lasketaan eläkettä edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden ansioiden perusteella. Yrittäjän ja maatalousyrittäjän osaaikaeläke on puolet kokoaikaisen ja osa-aikaisen yrittäjätoiminnan työtulojen erotuksesta. Vakiintunut työtulo lasketaan eläkettä edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden työtulojen perusteella. Enimmillään osa-aikaeläke voi olla 75 prosenttia osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Tämä raja voi tulla vastaan esimerkiksi, jos osa-aikaeläkkeen hakijalla on lyhyt työura. Elinaikakerroin ei vaikuta osa-aikaeläkkeen määrään. Arvion osa-aikaeläkkeesi määrästä voit pyytää omalta eläkelaitokseltasi.

11 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva Osa-aikaeläke lomautustilanteissa Jos sinut lomautetaan osa-aikaeläkkeellä ollessasi, sinun pitää ilmoittaa lomautuksesta eläkelaitoksellesi heti, kun saat siitä tiedon. Ilmoita eläkelaitokseesi myös lomautuksessa tapahtuvista muutoksista ja sen päättymisestä. Enintään kuuden viikon lomautus ei sellaisenaan yleensä aiheuta osa-aikaeläkkeen lakkauttamista. Jos lomautuksesi alkuperäisestä ilmoituksesta poiketen jatkuukin yli kuusi viikkoa, osa-aikaeläkkeesi lakkautetaan lomautuksen alkamista seuraavan kuuden viikon kuluttua. Lomautus voi olla osittainen tai toistuva, jolloin osa-aikaeläkkeen saamisen edellytyksiä tarkastellaan kokonaistilanteen perusteella. Eläkelaitos arvioi eläkkeen saamisen edellytysten täyttymistä lomautusilmoituksen tai työnantajalta pyydetyn tiedon perusteella. Osa-aikaeläkkeesi lakkautetaan, jos sen saamisen edellytykset eivät täyty. Osa-aikaeläkkeen myöntäminen uudelleen Jos osa-aikaeläkkeesi on ansiorajan ylittymisen, lomautuksen tai muun syyn vuoksi lakkautettu, voit saada sen uudelleen maksuun, kun edellytykset taas täyttyvät. Jos osa-aikaeläkkeesi on ollut lakkautettuna enintään kuusi kuukautta ja jäät uudelleen osa-aikaeläkkeelle, jatkuu aiempi osa-aikaeläkkeesi muuttumattomana. Eläkkeen perusteena on edelleen se vakiintunut ansiotaso, joka sinulle laskettiin osa-aikaeläkettä edellisen kerran myönnettäessä. Näissä tilanteissa ei edellytetä uutta osa-aikaeläkehakemusta, mutta sinun on pyydettävä osa-aikaeläkkeen palauttamista eläkelaitokseltasi kuuden kuukauden kuluessa eläkkeesi lakkauttamisesta. Jos osa-aikaeläkkeesi on ollut lakkautettuna yli kuusi kuukautta, et voi enää saada entistä eläkettäsi takaisin. Voit jäädä osa-aikaeläkkeelle vasta kun täytät uudelleen kaikki eläkkeen saamisen edellytykset. Käytännössä sinun on oltava kokoaikatyössä vähintään 12 kuukautta. Osaaikaeläkkeesi määrä lasketaan tällöin uudestaan ja eläkkeen saaminen edellyttää myös uutta hakemusta. Työkyvyttömäksi tai työttömäksi tulo Jos sairastut osa-aikaeläkkeellä ollessasi, Kela maksaa sinulle päivärahaa sairausloman ajalta. Päiväraha lasketaan osa-aikatyösi ansioista. Sairauslomasi ei keskeytä osa-aikaeläkkeesi maksua. Jos työkyvyttömyytesi jatkuu vähintään vuoden, sinulle voidaan myöntää päivärahan jatkeeksi työkyvyttömyyseläke tai määräaikainen kuntoutustuki. Tällöin osa-aikaeläkkeesi lakkaa. Osa-aikaeläkkeesi lakkaa myös, jos jäät työttömäksi. Ilmoittaudu tällöin työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elin-

12 12 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 keinotoimistoon. Voit saada työttömyyspäivärahaa, jos täytät päivärahan saantiehdot. Jos kuulut työttömyyskassaan, määräytyy ansiopäivärahasi yleensä kokoaikatyön ansioiden perusteella. Jos et ole kassan jäsen, voit saada Kelan maksamaa peruspäivärahaa. Turvaa työkyvyn heiketessä Jos työkykysi on heikentynyt, voidaan työssä selviytymistäsi tukea kuntoutuksen avulla. Kuntoutuksen tavoitteena on myös helpottaa työhön paluuta esimerkiksi pitkältä sairaslomalta. Kuntoutus voi olla ammatillista, sosiaalista tai lääkinnällistä. Työeläkelaitosten järjestämällä ja kustantamalla ammatillisella kuntoutuksella parannetaan työn tekemisen edellytyksiä. Työeläkelaitokset tukevat myös ennakoivaa toimintaa, joka tähtää työhyvinvoinnin parantamiseen. Ammatillinen kuntoutus Alle 63-vuotiaalla työntekijällä ja yrittäjällä on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen silloin, kun työkyvyttömyys uhkaa lähimmän viiden vuoden kuluessa. Aloite kuntoutukseen voi tulla sinulta itseltäsi, työterveyshuollolta tai esimieheltä. Ammatillisella kuntoutuksella parannetaan työn tekemisen edellytyksiä silloin, kun et voi enää jatkaa terveydentilasi vuoksi entisessä työssäsi. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on siirtää tai estää odotettavissa olevaa työkyvyttömyyttä sekä auttaa jatkamaan työelämässä pitempään sairaudesta huolimatta. Työeläkelaitosten järjestämä kuntoutus on tarkoitettu vakiintuneesti työelämässä oleville. Saadaksesi kuntoutusta sinulla on oltava viimeisen viiden vuoden ajalta työansioita ,82 euroa. Ammatillinen kuntoutus on yksilöllistä ja se toteutetaan sinun tarpeistasi lähtevän kuntoutussuunnitelman mukaan. Tätä arvioitaessa otetaan huomioon ikäsi, ammattisi, työhistoriasi ja koulutuksesi. Yleensä ensin selvitetään, voitko jatkaa entisessä työssäsi työjärjestelyjen avulla tai siirtyä työpaikallasi muihin tehtäviin. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, työhön valmennusta tai koulutusta. Oman yrityksen perustamista tai ammatin harjoittamista voidaan tukea elinkeinotuen avulla. Kuntoutujalle voidaan myöntää myös harkinnanvaraista kuntoutusavustusta yritystoiminnan käynnistysvaiheessa. Kela järjestää ammatillista kuntoutusta erityisesti työelämän ulkopuolella oleville, nuorille ja vajaakuntoisille. Lisäksi se vastaa lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

13 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva Lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta voit kysyä oman eläkelaitoksesi kuntoutusneuvojalta. Kuntoutuksen aikainen toimeentulo Kuntoutusraha Sinulle maksetaan ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa. Se on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen korotettuna 33 prosentilla. Jos olet kuntoutuksessa ollessasi työssä, kuntoutusrahasi voi muuttua osakuntoutusrahaksi. Sen määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta. Työnantajalle maksettava kuntoutusraha Jos ammatillinen kuntoutuksesi on työkokeilua ja työnantajasi maksaa tältä ajalta sinulle palkkaa, maksetaan kuntoutusraha palkkaa vastaavalta osalta työnantajallesi. Jos palkka on kuntoutusrahaa pienempi, erotus maksetaan sinulle. Kuntoutusavustus Sinulle voidaan maksaa kuntoutuksen odotus- ja kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, jos sinulla ei ole muuta toimeentuloa. Kuntoutusavustus on määrältään työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Kuntoutuksesta aiheutuvat kulut Kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja voidaan korvata erikseen. Opiskelevalle voidaan korvata esimerkiksi matkakustannuksia, kirjoja ja muita opiskelutarvikkeita. Suositukset kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen löytyvät osoitteesta Työkyvyttömyyden perusteella myönnettävät eläkkeet Jos sairastut, etkä kuntoutuksenkaan avulla pysty jatkamaan työssäsi, voit saada työkyvyttömyyseläkkeen. Se voidaan myöntää vuotiaalle. Työkyvyttömyyden vuoksi myönnettäviä eläkkeitä ovat määräajaksi myönnettävät kuntoutustuki ja osakuntoutustuki ja toistaiseksi myönnettävät työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyyseläkkeiden edellytykset ovat pääpiirteittäin samat kaikilla aloilla. Julkisella puolella on kuitenkin joitain erityispiirteitä, joista saat tietoa Kevasta. Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke voi tulla myönnettäväksi, jos työkykysi on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään 60 prosentilla vuoden ajaksi. Työeläkelaitoksen on eläkehakemusta käsiteltäessä selvitettävä ha-

14 14 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 kijan oikeus työeläkekuntoutukseen. Jos oikeus työeläkekuntoutukseen on, työeläkelaitos antaa asiasta ennakkopäätöksen ilman erillistä hakemusta. Ennakkopäätös on voimassa yhdeksän kuukautta. Yleensä työkyvyttömyyseläkettä edeltää Kelan maksama noin vuoden kestävä sairauspäivärahakausi. Työkyvyttömyyseläke jatkuu vanhuuseläkeikään saakka ellei työkyvyssäsi tapahdu muutoksia. Jos työkyvyn palautumisesta on toiveita, myönnetään eläke määräaikaisena kuntoutustukena. Kuntoutustuen saajalle tehdään erityinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Koulutuksesi ja työhistoriasi perusteella pyritään selvittämään, millainen työ sinulle sopii jäljellä oleva työkykysi huomioon ottaen. Osatyökyvyttömyyseläke Sinulle voidaan myöntää osatyökyvyttömyyseläke, jos työkykysi on alentunut, mutta selviydyt kuitenkin osa-aikatyöstä tai entistä kevyemmistä työtehtävistä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle voit siirtyä suoraan työstä. Sinulla on mahdollisuus hakea ennakkopäätöstä oikeudestasi osatyökyvyttömyyseläkkeeseen jo työssä ollessa. Myönteinen ennakkopäätös on voimassa yhdeksän kuukautta, jonka aikana voit harkita, milloin siirryt eläkkeelle. Eläkkeen saannin ehtona on, että ansiotasosi alenee vähintään 40 prosentilla aikaisemmasta vakiintuneesta keskiansiosta. Ansioiden aleneminen toteutetaan yleensä työaikaa vähentämällä tai muuttamalla työtehtäviä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen saamiseksi yrittäjän on vähennettävä yrittäjätoimintaansa ja työtuloaan vähintään 40 prosentilla. Osa-aikatyön puuttuminen ei kuitenkaan estä osatyökyvyttömyyseläkkeen saamista. Jos olet työtön, voit ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi ja saada eläkkeesi lisäksi vähennettyä työttömyyspäivärahaa. Työttömyyspäivärahasta vähennetään osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä. Määräajaksi myönnettävää osatyökyvyttömyyseläke on nimeltään osakuntoutustuki. Työkyvyttömyyden arviointi Työkyvyttömyyden määrittelyn pohjana on Lääkärinlausunto B terveydentilastasi. Päätöstä tehtäessä käytetään sekä lääketieteellistä että sosiaalis-taloudellista arviointia. Jälkimmäisessä arvioidaan jäljellä olevaa työkykyäsi sekä mahdollisuutta hankkia ansiotuloja. Huomioon otetaan myös ikäsi, koulutuksesi sekä aiempi työkokemuksesi. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää lievemmin ehdoin 60 vuotta täyttäneille. Omalta eläkelaitokseltasi saat henkilökohtaista neuvontaa työkyvyttö-

15 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva myyseläkkeestä. Myös Eläketurvakeskus ja Kela neuvovat eläkeasioissa. Työkyvyttömyyseläkkeen määrä Työkyvyttömyyseläke muodostuu työsuhteista sekä yrittäjätoiminnasta karttuneesta eläkkeestä. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeeseen lasketaan tulevan ajan eläkkeen osa. Tuleva aika tarkoittaa aikaa työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta 63 vuoden ikään. Eläkkeesi korotetaan palkkakertoimella työkyvyttömyyden alkamisvuoden tasoon ja tarkistetaan saman vuoden vahvistetulla elinaikakertoimella. Työkyvyttömyyseläke ja määräaikainen kuntoutustuki ovat samansuuruisia. Kuntoutustukea saavan henkilön eläkkeeseen maksetaan kuntoutuksen ajalta 33 prosentin korotus, jos hänen työhön paluutaan tuetaan ammatillisella kuntoutuksella. Osatyökyvyttömyyseläke on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään vuotiaille kertakorotus sen vuoden alusta, kun eläke on jatkunut viisi täyttä kalenterivuotta. Korotus on sitä suurempi mitä nuorempana työkyvyttömyys on alkanut. Tulevan ajan eläkkeen osa Sinulla on tulevan ajan eläkeoikeus, jos olet ansainnut työansioita vähintään ,41 euroa työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden kymmenen kalenterivuoden aikana. Jos työansioita on vähemmän, eläkkeesi on työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä karttuneen eläkkeen suuruinen ilman tulevan ajan osuutta. Eläkettä karttuu tulevalta ajalta 1,5 prosenttia vuodessa eläkettä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta. Vakiintunut ansio määräytyy pääsääntöisesti työkyvyttömäksi tuloa edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden ansioiden perusteella. Tulevan ajan ansiota laskettaessa otetaan huomioon työansiot ja sosiaalietuuksien perusteena olevat ansiot. Sosiaalietuuksia ovat muun muassa sairaus-, työttömyys-, vanhempainpäiväraha ja vuorotteluvapaakorvaus. Tulevan ajan eläkkeen osaan elinaikakerroin ei vaikuta. Turvaa työttömyyden kohdatessa Jos joudut työttömäksi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Työttömänä työnhakijana voit saada työttömyyspäivärahaa joko perus- tai ansiopäivärahana riippuen siitä, oletko työttömyyskassan jäsen vai et. Perus- ja ansiopäivärahaa maksetaan yhteensä enintään 500 päivältä. Tämän jälkeen sinulla on oikeus lisäpäiviin, jos olet ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

16 16 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Lisäpäivien saaminen edellyttää, että vuosina syntynyt on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 työttömyyspäivän täyttymistä. Vuosina syntyneille lisäpäiviin oikeuttava ikäraja on 60 vuotta ja vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneille 61 vuotta. Voit saada päivärahaa lisäpäiviltä enintään sen kuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta. Yrittäjällä ei ole oikeutta lisäpäiviin. Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa sinua neuvoo ensisijaisesti oma työttömyyskassasi, Työttömyyskassojen yhteisjärjestö (TYJ) ja Kela. Työttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana Lisäpäivillä oleva vuonna 1957 tai aiemmin syntynyt voi hakea vanhuuseläkkeen maksuun jo 62-vuotiaana. Tästä on kerrottu tarkemmin kohdassa Iän perusteella myönnettävät eläkkeet. Perhe-eläke turvaa toimeentulon leskelle ja lapsille Leskelle ja lapsille maksettava perheeläke turvaa toimeentuloa aviopuolison tai vanhemman kuoltua. Perhe-eläke jakaantuu leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen. Perhe-eläkkeeseen on oikeus alle 18-vuotiaalla lapsella, aviopuolisolla ja eräin edellytyksin entisellä puolisolla. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolella on oikeus leskeneläkkeeseen samoin edellytyksin kuin aviopuolisolla. Lesken oikeus perhe-eläkkeeseen Leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Lisäksi edellytetään, että puolisot olivat edunjättäjän kuollessa naimisissa. Lapseton leski saa leskeneläkkeen, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: avioliitto oli solmittu ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta ja edunjättäjä 65 vuotta avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta ennen edunjättäjän kuolemaa leski on vähintään 50-vuotias puolison kuollessa tai leski on saanut työeläkelakien tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta. Ennen syntynyt lapseton naisleski voi saada leskeneläkkeen lievemmin ehdoin, jos avioliitto oli solmittu ennen Leskeneläkeoikeus on myös entisellä puolisolla, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua. Elatusvelvollisuudesta on oltava tuomioistuimen tai sosiaaliviranomaisten päätös. Avoliitossa eläneillä ei ole työeläkelakien mukaista leskeneläkeoikeutta.

17 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva Lapsen oikeus perhe-eläkkeeseen Lapseneläkkeeseen on oikeus alle 18-vuotiaalla edunjättäjän omalla lapsella ja adoptiolapsella. Lapseneläkkeen saa myös lesken lapsi ja adoptiolapsi, joka asui edunjättäjän kuollessa tämän ja lesken kanssa samassa taloudessa. Sama koskee myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevan vanhemman lasta. Kasvattilapsi ei saa työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeen määräytyminen Perhe-eläke määräytyy edunjättäjän saaman eläkkeen mukaan. Ellei edunjättäjä kuollessaan ollut eläkkeellä, perhe-eläke määräytyy sen työkyvyttömyyseläkkeen mukaan, jonka edunjättäjä olisi saanut kuolinpäivänään. Elinaikakerrointa ei sovelleta erikseen perhe-eläkkeeseen, koska perhe-eläke lasketaan sellaisen edunjättäjän eläkkeen tai laskennallisen eläkkeen perusteella, johon elinaikakerrointa on jo sovellettu. Leskeneläkkeen määrä Enimmillään leski voi saada puolet edunjättäjän eläkkeestä. Leskeneläkkeen määrään vaikuttavat alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä ja lesken omat eläkkeet tai ansiotulot. Lesken eläkkeenä käytetään joko lesken saamaa eläkettä tai ns. laskennallista eläkettä, joka määräytyy kuten työkyvyttömyyseläke. Lesken omat eläkkeet ja tulot eivät kuitenkaan vaikuta leskeneläkkeeseen ennen kuin nuorin lapsista täyttää 18 vuotta. Leskeneläkkeen määrään vaikuttaa myös entiselle puolisolle mahdollisesti maksettava leskeneläke. Leskeneläke maksetaan leskelle hänen omien eläkkeidensä tai palkkatulojensa lisäksi. Katso arvio leskeneläkkeen määrästä numeroliitteestä. Lapseneläkkeen määrä Lapseneläkkeeseen vaikuttaa edunsaajien lukumäärä. Jos lapsia on useita, kukin lapsi saa oman, yhtä suuren osan perhe-eläkkeestä. Perhe-eläkkeen maksaminen Perhe-eläke alkaa kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. Jos perheeläkkeen hakeminen viivästyy, eläkettä maksetaan enintään kuuden kuukauden ajalta takautuvasti ja pätevästä syystä pidemmältäkin ajalta. Leskeneläkettä voidaan maksaa leskelle hänen kuolemaansa saakka. Jos hän solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana, leskeneläke lakkaa. Tällöin hänelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena. Yli 50-vuotiaana solmittu uusi avioliitto ei vaikuta leskeneläkkeen maksuun.

18 18 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Lapseneläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai jos hänet annetaan adoptiolapseksi. Perheelle turvaa myös muualta Perheen turvaa on voitu parantaa työnantajien lisäeläkkeillä, yksityisillä eläkevakuutuksilla tai henkivakuutuksilla. Kela voi maksaa leskeneläkettä alle 65-vuotialle leskelle ja lapseneläkettä alle 18-vuotiaalle lapselle. Myös vuotias opiskeleva lapsi voi saada lapseneläkkeen. Lisätietoja saat Kelasta. Lisäksi perhe-eläkkeeseen voi olla oikeus edunjättäjän tekemän työn tai asumisen perusteella muista EU-/ ETA-maista, Sveitsistä tai Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneistä maista. Alle 65-vuotiaan työntekijän omaiset voivat saada ryhmähenkivakuutuskorvauksen. Lisätietoja saat Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista (Henkivakuutusosakeyhtiö Retro). Yrittäjän omaisilla ei vastaavaa oikeutta ole. Perhe-eläkkeitä maksetaan myös pakollisista liikenne- ja tapaturmavakuutuksista (LITA). Näissä myös avopuoliso voi olla edunsaajana. LITAeläkkeet ovat ensisijaisia työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin nähden, joten ne vähennetään työeläkelain mukaisesta perhe-eläkkeestä. Usein LITA-korvaukset ovat suurempia kuin työeläke ja siksi ei työeläkettä jää maksettavaksi lainkaan. Eläkettä on haettava Kaikkia eläkkeitä täytyy hakea eläkehakemuksella. Työ- ja kansaneläkkeen hakemiseen riittää yksi hakemus. Voit hakea eläkettä paperilomakkeella tai verkossa täytettävällä ja tulostettavalla lomakkeella. Hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta Samassa osoitteessa on sähköinen eläkkeen hakemispalvelu, jossa vanhuuseläkehakemuksen voi tehdä kirjautumalla palveluun. Myös joillakin eläkelaitoksilla on oma sähköinen eläkkeen hakemispalvelu. Voit jättää eläkehakemuksesi mihin tahansa yksityisen tai julkisen alan eläkelaitokseen, Eläketurvakeskukseen, Melan asiamiehelle tai Kelan palvelupisteeseen. Näiltä kaikilta saat hakemuslomakkeita sekä eläkkeen hakemiseen liittyviä ohjeita ja neuvoja. Vanhuuseläkehakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Merkitse hakemukseesi päivämäärä, josta alkaen haet eläkettäsi. Ennen kuin jätät osa-aikaeläkehakemuksen, selvitä eläkelaitoksestasi oikeutesi osa-aikaeläkkeeseen ja osaaikaeläkkeen määrä. Neuvottele työnantajasi kanssa osa-aikatyön työajas-

19 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva ta ja ansioista sekä eläkkeelle siirtymisesi ajankohdasta. Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen hakeminen ovat sidoksissa sairausvakuutuksen päivärahaan. Jos et saa tai hae sairausvakuutuksen päivärahaa lainkaan, voit hakea suoraan eläkettä tai kuntoutustukea. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan terveydentilastasi Lääkärinlausunto B. Ammatillista kuntoutusta haetaan työeläkekuntoutushakemuksella, hakemuksesi liitteeksi tarvitaan Lääkärinlausunto B. Leskeneläkettä haetaan leskeneläkehakemuksella. Jos perhe-eläkettä haetaan lapselle, täytetään jokaisesta lapsesta oma lapseneläkehakemus. Jos haet eläkettä ulkomailta, sinun pitää täyttää hakemuksesi lisäksi Liite U, johon merkitset tiedot työstäsi ja asumisestasi ulkomailla. Ulkomailla pysyvästi asuvan tulee jättää eläkehakemus asuinmaassaan eläkeasioita hoitavaan yhdyslaitokseen, joka toimittaa hakemuksen edelleen Suomeen. Eläkepäätös Saat eläkepäätöksen siitä eläkelaitoksesta, jossa sinut on viimeksi vakuutettu. Yleensä eläkkeenhakija saa vain yhden eläkepäätöksen, vaikka hänellä olisi ollut sekä yksityistä että julkista palvelua. Jos olet hakenut myös kansaneläkettä, saat Kelasta erillisen päätöksen. Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä. Eläkkeen maksaminen Työeläke maksetaan kerran kuukaudessa hakemuksessa ilmoitetulle tilille. Maksupäivä vaihtelee eläkelaitoksittain. Työeläke maksetaan myös ulkomaille eläkkeensaajan kansalaisuudesta riippumatta. Kertasuoritus ja viivästyskorotus Eläke maksetaan kertasuorituksena, jos sen määrä on alle 27,26 euroa kuukaudessa. Jos eläkkeen määrä on 27,26 68,15 euroa kuukaudessa, eläke voidaan maksaa kertasuorituksena eläkkeensaajan suostumuksella. Alle 50-vuotiaalle leskelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena, jos hän solmii uuden avioliiton. Eläkkeeseen maksetaan viivästyskorotus, jos eläkkeen maksaminen on eläkelaitoksesta johtuvasta syystä viivästynyt. Korotus lasketaan viivästysajan jokaiselta päivältä. Viivästysaika alkaa kolmen kuukauden kuluttua sen kalenterikuukauden päättymisestä, jolloin eläkehakemus tai muu eläkekäsittelyyn tarvittava selvitys on otettu vastaan. Viivästysaika voi kuitenkin alkaa aikaisintaan eläkkeen alkamista seuraavan kuukauden alusta.

20 20 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Muutokset ja keskeytykset eläkkeen maksussa Muutoksia eläkkeen maksamiseen voidaan tehdä eläkkeensaajan ja eläkelaitoksen aloitteesta. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää määräajaksi tai lakkauttaa kokonaan, jos eläkkeensaajan työskentelyssä tai työkyvyssä tapahtuu muutoksia eläkkeen myöntämisen jälkeen. Työkyvyttömyyseläke voidaan jättää lepäämään työansioiden takia vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos osa-aikaeläkkeensaaja lomautetaan yli kuudeksi viikoksi, osa-aikaeläke lakkautetaan lomautuksen alkamista seuraavan kuuden viikon kuluttua. Alle kuuden viikon lomautus ei sellaisenaan lakkauta osa-aikaeläkettä. Lakkauttaminen voi kuitenkin tulla kysymykseen, jos vuosiansiot laskevat alle minimirajan. Lapselle maksettava perhe-eläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lesken eläke päättyy, jos leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana. Eläkkeen hakeminen ulkomailta ja Liite U Jos olet työskennellyt EU-/ETA-maissa tai Sveitsissä, sinulla voi olla oikeus eläkkeeseen myös näistä maista. Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneet maat maksavat myös eläkkeen Suomeen. Suomella on kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia seuraavien maiden kanssa: Kanada, Quebec, USA, Israel, Chile, Australia ja Intia. Suomi ja Kiina ovat allekirjoittaneet maiden välisen sosiaaliturvasopimuksen, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 aikana. Kaikissa sopimuksissa on eläkkeitä koskevia sääntöjä, mutta eläke-edut ovat kunkin maan kansallisen lainsäädännön mukaiset. Sopimuksettomassa maassa vakuutetusta työstä karttunutta eläkettä ei välttämättä makseta Suomeen. Eri valtioiden kansallinen lainsäädäntö saattaa rajoittaa eläkkeiden saamista tai maksamista ulkomaille. EU-/ETA-maista tai Sveitsistä sekä sosiaaliturvasopimusmaista saatavia eläkkeitä haetaan samalla hakemuksella kuin Suomen eläkkeitä. Täytä hakemuksen lisäksi Liite U, jossa kysytään tietoja ulkomailla olosta ja työskentelystä. Jos asut Suomessa, Eläketurvakeskus hoitaa hakemusliikenteen. Eläkkeen hakeminen ulkomailta on hyvä aloittaa ajoissa. Liite U on syytä täyttää huolellisesti, koska siinä annetut tiedot ovat lähtökohtana eläkeoikeuden selvittämiselle ulkomailla. Mukaan on hyvä liittää kopiot ulkomaan työskentelyä koskevista asiakirjoista, esimerkiksi työtodistuksista sekä ulkomaan vakuutusnumero (henkilötunnusta vastaava).

Joustavasti vanhuuseläkkeelle

Joustavasti vanhuuseläkkeelle Joustavasti vanhuuseläkkeelle Vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Perhe-eläke. Eläketurvakeskus. Lesken ja lasten turvana PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Perhe-eläke. Eläketurvakeskus. Lesken ja lasten turvana PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Perhe-eläke Lesken ja lasten turvana Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki Postiosoite:

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Turvaa työkyvyn heiketessä

Turvaa työkyvyn heiketessä Turvaa työkyvyn heiketessä Ammatillinen kuntoutus, työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke turvaavat toimeentuloa työkyvyn heikentyessä. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen Eläkevaihtoehdot Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan MYELin mukaan MVL:n mukaan verotettu MYELiin

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana?

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Tehyn yrittäjäjaoston opintopäivä 19.11.2016 11.11.2016 TYÖELÄKEYHTIÖ ELO Lakisääteinen sosiaalivakuutus

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Näin haet eläkettä ulkomailta

Näin haet eläkettä ulkomailta Kuva: istock OHJEITA YHTEYSTIEDOT Näin haet eläkettä ulkomailta ea k a h a Muist esi myös eläkke ailta! ulkom Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK Työeläkekoulu 2016 ELÄKEUUDISTUS 2017: NEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT Rahoitus Tulevien vuosien eläkemaksut Riittävä maksutaso Julkisten alojen eläkkeiden rahoitus Eläketurvan sisältö Ikärajat ja varhaiseläkejärjestelyt

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Laki. maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 22 :n 4 momentti, 67, 69 ja 72, sellaisina kuin niistä ovat 22 :n 4 momentti

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläke

Työntekijän ja yrittäjän eläke Työntekijän ja yrittäjän eläke Milloin työeläkkeen saa? Miten eläke muodostuu? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 2 Työeläkeuudistuksen tavoitteet myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella sopeuttaa

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2016 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle Miten eläkevakuutus järjestetään? Mitä se maksaa? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän

Lisätiedot

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin.

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2012

Omat eläketietosi - Kevan info 2012 Omat eläketietosi - Kevan info 2012 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Kevan esittely ja ajankohtaiset palvelut Työeläkeote Omat eläketietosi palvelu Joustavasti eläkkeelle Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o Yrittäjän eläkelaki. N:o 1272

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o Yrittäjän eläkelaki. N:o 1272 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1272 1279 SISÄLLYS N:o Sivu 1272 Yrittäjän eläkelaki... 3705 1273 Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta... 3746 1274 Laki

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittainen varhennettu vanhuuseläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Miten se vaikuttaa muihin etuuksiin? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 1 Johdanto 3 2 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) pääpiirteet 3 3 OVE ja työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

Laki. merimieseläkelain muuttamisesta Laki merimieseläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan merimieseläkelain (1290/2006) 12, 22 24, 64, 74, 76 ja 77, 86 :n 3 momentti, 120 :n 10 kohta sekä 160 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelaki

Julkisten alojen eläkelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Julkisten alojen eläkelaki 1 luku Lain tarkoitus ja soveltamisala 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä Kevan jäsenyhteisön,

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen

Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi 13.12.2016 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista Asiakkaina viljelijät,

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

Laki. työntekijän eläkelain muuttamisesta

Laki. työntekijän eläkelain muuttamisesta Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työntekijän eläkelain (395/2006) 22 24, 63, 64, 67, 69 ja 73, 80 :n 3 momentti, 123 :n 10 kohta ja 181 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2006 N:o Työntekijän eläkelaki. N:o 395

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2006 N:o Työntekijän eläkelaki. N:o 395 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2006 N:o 395 398 SISÄLLYS N:o Sivu 395 Työntekijän eläkelaki... 1165 396 Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki... 1221 397 Laki Eläketurvakeskuksesta...

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Eläkeuudistus 2017 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Keva työeläkekentässä Sijoitusten arvo, mrd euroa 2015 Maksutulo, mrd euroa 2015 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 105, ja muutetaan 6, 10 ja 11, 12 :n 1 momentti, 15 :n 4 momentti, 22 :n 3 ja 4 momentti, 23, 33 :n

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke 1 Sisällys 3 Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva 3 Eläkesanastoa 4 Milloin oikeus eläkkeeseen? 4 Eläkeoikeus palvelusvuosien

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682. Laki. N:o 679. valtion eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682. Laki. N:o 679. valtion eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682 SISÄLLYS N:o Sivu 679 Laki valtion eläkelain muuttamisesta... 1891 680 Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Kertoimien laskentakaava on seuraava:

Kertoimien laskentakaava on seuraava: Muistio 1 (7) Kertasuorituskertoimet 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleistä kertasuorituksista 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet 1 Yleistä kertasuorituksista... 1 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet...

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä. Pirkko Halttunen

Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä. Pirkko Halttunen Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä Pirkko Halttunen 3.11.2016 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan MYELin mukaan MVL:n mukaan

Lisätiedot

Eläkeuudistus Kotka OAJ Jaana Stenman

Eläkeuudistus Kotka OAJ Jaana Stenman Eläkeuudistus 2017 Kotka OAJ 22.11.2016 Jaana Stenman Keva Hoitaa koko julkisen sektorin henkilöstön eläkeasioita, JueL voimaan 1.1.2017 Vastaa kunta-alan eläketurvan rahoituksesta Kehittää eläketurvaa

Lisätiedot

Valtion eläkeopas 2013

Valtion eläkeopas 2013 Valtion eläkeopas 2013 Työeläkejärjestelmä Työeläke turvaa työntekijän toimeentulon silloin, kun ansiotyö on päättynyt ikääntymisen tai sairauden vuoksi. Omaisilla on oikeus perheeläkkeeseen työntekijän

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS Kysymys 1: Lailasta on alkanut pitkän työuran jälkeen tuntua siltä, että voisi hiljalleen keventää työtaakkaansa. Lailan vakiintunut kokoaikatyön

Lisätiedot

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 MIKSI UUDISTUS? Suomalaiset elävät keskimäärin entistä pidempään ja elinajan ennustetaan kasvavan edelleen. Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan ratkaisun, joka nostaa

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen

Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen Kuntoutussäätiö 11.10.2016 Marja-Leena Suhonen Asiakaspäällikkö Keva Keva Hoitaa koko julkisen sektorin; kuntien, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje Erityishoitorahan määrän laskennan ohje Erityishoitorahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet -sivuilta (Lapsen sairastaessa) sekä Kelan toimistoista. Erityishoitorahan määrä lasketaan

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Laki. julkisten alojen eläkelain muuttamisesta

Laki. julkisten alojen eläkelain muuttamisesta Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan julkisten alojen eläkelain (81/2016) 92 :n 3 momentti ja 171 :n 2 momentti, muutetaan 3 :n 1 momentin 8 kohta, 12

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot