Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva 1.2.2016 alkaen"

Transkriptio

1 Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva alkaen

2 Keva 2015 Kannen kuva: Paavo Hamunen

3 Sisällys 4 Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva alkaen 4 Sotilaseläkkeiden laskentatapa muuttuu vuonna Sotilaseläkkeen laskenta eläkkeen alkaessa tai sen jälkeen 6 Vapaakirja-aika 6 Eläkkeen perusteena oleva vuosiansio ja loppupalkka 6 Kerroin 7 Laskentaesimerkit 10 Palkattomat keskeytykset 13 Sotilaan eläkeoikeus ja eroamisiät 14 Sotilaseläkkeen karttuminen 14 Upseeri/opistoupseeri 16 Lentäjä 17 Erikoisupseeri/sotilaspappi 18 Aliupseeri 19 Rajavartija 20 Merivartija 21 Siviilihenkilöstön eläkeoikeus ja eläkkeen määräytyminen 21 Eläkkeen määräytyminen 21 Siviilivirassa palveleva entinen erikoisupseeri 22 Siviilivirassa palveleva entinen värvätty 22 Vanha siviili 23 Uusi siviili 24 Lisätietoa eläkkeistä 24 Muu eläketurva 24 Eläkkeen hakeminen, maksaminen ja verotus 24 Työskentely eläkkeellä ollessa 24 Eläkeneuvonta ja verkkopalvelut 26 Oppaassa esiintyviä käsitteitä

4 4 Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva alkaen Sotilaseläkkeiden laskentatapa muuttuu vuonna 2016 Sotilaseläkejärjestelmää koskevat lainmuutokset tulivat voimaan ja niitä sovelletaan tai sen jälkeen alkaviin sotilaseläkkeisiin. Keskeisimpänä muutoksena on, että sotilaseläkkeen laskentatapaa uudistetaan. Sotilaseläkkeen määrään, eläkeoikeuteen ja alkamisajankohtiin uudistuksella ei ole merkittävää vaikutusta. Myös elinaikakerrointa sovelletaan entiseen tapaan. Puolustusvoimien siviilitehtävissä työskentelevien eläkkeiden laskenta ei muutu Tässä oppaassa kerrotaan tai sen jälkeen eläkkeelle jäävien eläketurvasta. Oppaassa kerrotaan sotilaseläkkeiden laskentatavan muutoksista ja selvitetään uutta laskentatapaa esimerkkien avulla. Oppaassa käytettyjen käsitteiden selitykset löydät sivulta 24. Ennen eläkkeelle jäävien eläketurvasta on kerrottu oppaassa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke. Koko suomalainen työeläkejärjestelmä uudistuu Ajantasaisen tiedon eläkeuudistuksen vaikutuksista julkisen alan eläkkeisiin löydät Kevan verkkosivuilta, osoitteesta

5 5 Sotilaseläkkeen laskenta eläkkeen alkaessa tai sen jälkeen Sotilaseläkkeiden laskentatavan muuttuessa eläke lasketaan loppupalkan ja vuosiansioiden perusteella. Laskentatavan muutos ei vaikuta eläkkeiden määrään eikä muuta eläkkeen karttumista ja eläkeoikeutta koskevia säännöksiä. Vapaakirja-aika Vuosiansioiden ja loppupalkan perusteella laskettavaan sotilaseläkkeeseen siirrytään asteittain. Siirtymävaiheessa eläkkeen laskennassa tarvitaan ennen vuotta 2014 karttuneesta sotilaseläkkeestä laskettua vapaakirjaa. Vapaakirja ennen vuotta 2014 karttuneesta sotilaseläkkeestä lasketaan kunakin aikana voimassa olleita, eläkkeen karttumista koskevia säännöksiä noudattaen. Vapaakirja-aika alkaa valtion- tai sotilaspalveluksen alusta, ja se päättyy viimeistään Vapaakirja-ajan eläkepalkkana käytetään loppupalkkaa. Eläkkeen perusteena oleva vuosiansio ja loppupalkka Eläketapahtumaa tai palvelussuhteen päättymistä edeltävän 10 vuoden ajalta eläke lasketaan sotilasvirasta kunakin vuonna saatujen ansioiden perusteella. Ansiot korotetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon ja niistä vähennetään palkansaajan eläkemaksua vastaava prosenttiosuus. Mahdollisilta palkattomilta jaksoilta eläkettä karttuu kuten muillakin valtion työntekijöillä. Loppupalkkaa käytetään eläkkeen enimmäismäärän, vapaakirja-ajan eläkkeen ja eläketapahtumavuoden eläkkeen laskemiseen sekä kertoimen määrittämiseen. Loppupalkka lasketaan sotilaspalveluksen päättymistä edeltävän täyden 10 kalenterivuoden työansioista. Ansiot korotetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon ja niistä vähennetään palkansaajan eläkemaksua vastaava prosenttiosuus. Edellä mainittuihin työansioihin lisätään mahdolliset palkattomilta jaksoilta saatujen etuuksien perusteena olevat ansiot. Näin saadusta summasta lasketaan keskiarvo. Kerroin Kerrointa käytetään ja sen jälkeen alkavien eläkkeiden laskennassa. Kertoimella, jonka tavoitteena on saada eläkkeen määrä vastaamaan urakehityksen mukaista ansiotason nousua, korotetaan loppupalkan määräytymisvuosia edeltävien, mutta vapaakirja-aikaa seuraavien kalenterivuosien eläkekarttumaa. Kerroin lasketaan jakamalla loppupalkka sen määräytymistä edeltävän vapaakirja-ajan ja loppupalkka-ajan väliin jäävien täysien kalenterivuosien keskiansiolla.

6 6 Laskentaesimerkit Esimerkki: Vapaakirja-aika ja kymmenen viimeisen vuoden todelliset ansiot Vapaakirja-aika on aika ennen eläketapahtumaa edeltänyttä 10 vuotta. Vapaakirja-ajan jälkeiseltä ajalta eläke lasketaan todellisten työansioiden perusteella ja eläketapahtumavuoden karttuma lasketaan loppupalkan perusteella. Vapaakirjaaika Vapaakirja-aika päättyy viimeisen vuoden karttuma suoraan kunkin vuoden työansioista, loppupalkan määräytymisjakso Eläke alkaa Vapaakirja-ajan päättymishetken ratkaisee eläkkeen alkamisajankohta. Vapaakirjaaika on aika ennen eläketapahtumaa edeltänyttä 10 vuotta. Vapaakirja-ajan ( ) karttuma = prosenttikarttuma x loppupalkka eläke lasketaan suoraan todellisista työansioista. Eläketapahtumavuoden alusta eläkkeelle jäämiseen asti olevalta ajalta ( ) eläke lasketaan loppupalkan perusteella. Loppupalkka on 10 viimeisen vuoden ( ) vuosiansioista ja mahdollisten palkattomien jaksojen etuuksien perusteena olevista ansioista laskettu keskiansio. Eläke yhteensä on vapaakirja-ajan karttunut eläke + eläketapahtumaa edeltävän 10 viimeisen vuoden ansioista karttunut eläke + eläketapahtumavuoden eläke. Eläkkeen tavoitetaso on % loppupalkasta (vanha sotilas).

7 7 Esimerkki: Vapaakirja-ajan päättymishetki on yli kymmenen vuoden päässä eläkkeen alkamisesta Jos vapaakirja-ajan päättymishetki on yli kymmenen vuoden päässä eläkkeen alkamisesta, lasketaan ajanjakso lukien todellisilla vuosiansioilla loppupalkan laskentajakson alkamiseen saakka. Tältä vapaakirja-ajan ja loppupalkan laskentajakson väliseltä ajalta karttunutta eläkettä korotetaan kertoimella Eläke alkaa Vapaakirjaaika viimeisen vuoden karttuma suoraan kunkin vuoden työansioista, loppupalkan määräytymisjakso Vapaakirja-ajan ( ) karttuma = prosenttikarttuma x loppupalkka. Vuosien eläke lasketaan suoraan todellisista työansioista. Saatua euromäärää korotetaan kertoimella. Kerroin saadaan jakamalla loppupalkka valittujen täysien vuosien ( ) keskiansiolla. Vuosien eläke lasketaan todellisista työansioista. Tästä jaksosta lasketaan myös loppupalkka, joka on ko. vuosiansioista ja mahdollisten palkattomien jaksojen etuuksien perusteena olevista ansioista laskettu keskiansio. Eläketapahtumavuoden alusta eläkkeelle jäämiseen asti olevalta ajalta ( ) eläke lasketaan loppupalkan perusteella. Eläke yhteensä on vapaakirja-ajan eläke + kertoimella korotetun jakson eläke + eläketapahtumavuotta edeltävän 10 viimeisen vuoden eläke + eläketapahtumavuoden eläke. Eläkkeen tavoitetaso on 60% loppupalkasta (uusi sotilas).

8 8 Esimerkki: Vapaakirja-aikaa ei ole Vapaakirja-aikaa ei ole lainkaan, jos palvelussuhde on alkanut tai sen jälkeen. Sotilaseläke lasketaan tällöin todellisten vuosiansioiden perusteella koko palvelusajalta. Palvelussuhteen päättämistä edeltävän kymmenen kalenterivuoden eläkekarttuma lasketaan todellisten vuosiansioiden perusteella ja sitä edeltävältä ajalta karttunutta euromäärää korotetaan kertoimella Eläke alkaa viimeisen vuoden karttuma suoraan kunkin vuoden työansioista, loppupalkan määräytymisjakso Vuosien eläke lasketaan suoraan todellisista työansioista. Saatua euromäärää korotetaan kertoimella. Kerroin saadaan jakamalla loppupalkka valittujen täysien vuosien ( ) keskiansiolla. Vuosien eläke lasketaan todellisista työansioista. Tästä jaksosta lasketaan myös loppupalkka, joka on ko. vuosiansioista ja mahdollisten palkattomien jaksojen etuuksien perusteena olevista ansioista laskettu keskiansio. Eläketapahtumavuoden alusta eläkkeelle jäämiseen asti olevalta ajalta ( ) eläke lasketaan loppupalkan perusteella. Eläke yhteensä on kertoimella korotetun jakson eläke + eläketapahtumavuotta edeltävän 10 viimeisen vuoden eläke + eläketapahtumavuoden eläke. Eläkkeen tavoitetaso on 60% loppupalkasta (uusi sotilas).

9 9 Palkattomat keskeytykset Palkattoman keskeytyksen vaikutus sotilaseläkkeeseen riippuu keskeytyksen ajankohdasta. Palkattomia keskeytyksiä ovat esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet, hoitovapaa, vuorotteluvapaa tai muu ansiosidonnainen päiväraha-aika tai lomautus. Ennen vain alle 30 päivän keskeytykset luetaan sekä eläkeajaksi että sotilaseläkeajaksi. Palkaton keskeytys ajalla luetaan sekä eläkeajaksi että sotilaseläkeajaksi, mikäli keskeytys kestää enintään yhden vuoden eikä henkilö ole keskeytyksen aikana muualla työeläkevakuutettuna. Palkaton keskeytys ajalla vähentää sotilaseläkeaikaa päivän tarkkuudella alkaen: Vanhalla sotilaalla sotilaseläkeaika lasketaan vuoden 2014 alusta alkaen työnantajalta saatavien keskeytystietojen perusteella siten, että palvelussuhteen kestosta vähennetään vain yli 30 päivää yhdenjaksoisesti jatkuneet palkattomat keskeytykset. Uudella sotilaalla vuodesta 2014 lukien jokainen vuosi, jona sotilasansioita on vähintään euroa (2015 tasossa) luetaan vuoden pituiseksi sotilaseläkeajaksi riippumatta palkattoman keskeytysajan pituudesta.

10 10 Esimerkki: Palkattomien keskeytysten vaikutuksesta sotilaseläkeaikaan vanhalla sotilaalla Sotilaseläkeaika Keskeytysjakso Keskeytykset saakka Palkattomalla opintovapaalla Palkattomalla isyysvapaalla Palkattomalla hoitovapaalla Palkattomalla isyysvapaalla Lakiuudistuksen jälkeen Palkattomalla vapaalla Palkattomalla vapaalla Vuorotteluvapaalla Sotilaseläkeajaksi lukeminen luetaan eläkeajaksi 30 pv luetaan kokonaan eläkeajaksi ei lueta eläkeajaksi ei lueta eläkeajaksi luetaan kokonaan eläkeajaksi luetaan kokonaan eläkeajaksi ei lueta eläkeajaksi Vähentää sotilaseläkeaikaa 90 pv 0 pv 420 pv 18 pv 0 pv 0 pv 180 pv

11 11 Esimerkki: Palkattomien keskeytysten vaikutuksesta sotilaseläkeaikaan uudella sotilaalla Sotilaseläkeaika Keskeytysjakso Keskeytykset saakka Palkattomalla opintovapaalla Sotilaseläkeajaksi lukeminen luetaan eläkeajaksi 30 pv Vähentää sotilaseläkeaikaa 90 pv Palkattomalla isyysvapaalla Palkattomalla hoitovapaalla Palkattomalla isyysvapaalla Lakiuudistuksen jälkeen Palkattomalla vapaalla Vuorotteluvapaalla luetaan kokonaan eläkeajaksi ei lueta eläkeajaksi ei lueta eläkeajaksi luetaan kokonaan eläkeajaksi, koska ansiot yli euroa (2014) ei lueta eläkeajaksi, koska ansiot alle euroa (2015) 0 pv 420 pv 18 pv 0 pv 360 pv

12 12 Sotilaan eläkeoikeus ja eroamisiät Lakiuudistuksen myötä sotilaiden eläkeoikeuteen ei tule muutoksia. Sotilaseläkejärjestelmän piiriin kuuluvien eläkeoikeus voi syntyä palvelusvuosien perusteella tai eroamisiässä. Uusilla sotilailla ei ole oikeutta eläkkeeseen palvelusvuosien perusteella. Poikkeuksena ovat upseerin tai opistoupseerin virassa palvelevat uudet sotilaat, joilla on oikeus erota palveluksesta 48-vuotiaana ja saada sotilaseläke 55-vuotiaana, jos vaaditut edellytykset täyttyvät. Edellytykset sotilaseläkkeen myöntämiselle: sotilasarvo loppukarenssiedellytysten täyttyminen palveluksesta eroaminen palvelusaikavaatimuksen/vuosiansiovaatimuksen tai eroamisiän täyttyminen sotilasviran mukaisin edellytyksin. Sotilaiden eroamisiät puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa Puolustusvoimien sotilasvirat: Upseerit puolustusvoimain komentaja 63 v sotilasprofessori 60 v pääesikunnan päällikkö 60 v kenraali/amiraali 60 v eversti/kommodori 60 v everstiluutnantti/komentaja 55 v majuri/komentajakapteeni 55 v Lentäjän tehtävässä kenraali 55 v eversti 52 v everstiluutnantti 50 v muut 45 v tai 50 v Opistoupseerit opistoupseeri 55 v Aliupseerit aliupseeri 55 v (uusi) aliupseeri v aliupseeri 60 v (nainen) Erikoisupseerit pääinsinööri 60 v sotilasyli-insinööri 60 v puolustusvoimien ylilääkäri 60 v sotilasylilääkäri 60 v (sotilaall. valmiutta vaativa) erikoisupseerin virka (uusi) 55 v erikoisupseerin virka (vanha) 60 v ( tai sen jälkeen nimitetty työntekijä, joka ollut puolustusvoimien palveluksessa) Sotilaspapit kenttäpiispa 60 v sotilaspappi (uusi) 55 v sotilaspappi (vanha) 60 v (ollut puolustusvoimien palveluksessa) Rajavartiolaitoksen sotilasvirat: Rajavartiolaitoksen päällikkö 63 v rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö 60 v kenraali 60 v amiraali 60 v eversti 60 v kommodori 60 v esiupseeri 55 v nuorempi upseeri 55 v erikoisupseeri 55 v opistoupseeri 55 v rajavartija v merivartija v Lentäjän tehtävässä opistoupseeri 50 v esiupseeri 50 v nuorempi upseeri 50 v

13 13 Sotilaseläkkeen karttuminen Sotilaseläkkeen karttuminen edellyttää vanhalla sotilaalla yhdenjaksoisen palveluksen edellytyksen ja loppukarenssiehdon täyttymistä (kts. sivu 25). Uudella sotilaalla edellytetään loppukarenssiehdon täyttymistä sekä lukien vuosiansioedellytyksen ( euroa/2015 tasossa) täyttymistä. Sotilaseläkkeen määrään vaikuttavat eläkeajaksi luettava palvelusaika, eläkkeen karttumaprosentti sekä sotilasvirasta saadut ansiot. Sotilaseläkkeeseen vaadittava palvelusaika lasketaan 23 ikävuoden täyttymisestä tai 2005 alkaen 18 ikävuoden täyttymisestä eteenpäin. Ikärajaa ei sovelleta taannehtivasti. Upseeri/opistoupseeri Vanha upseeri tai opistoupseeri on ollut Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palveluksessa Sotilaspalvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläkkeelle jäämiseen saakka ja loppukarenssiedellytykset täyttyvät. Vanhalla upseerilla tai opistoupseerilla on oikeus jäädä eläkkeelle palvelusajan perusteella ennen eroamisikää viimeistään 55-vuotiaana. Sotilaseläkeajan palvelusaikana otetaan huomioon palvelus upseerin, opistoupseerin, värvätyn, sotilasammattihenkilön/aliupseerin, erikoisupseerin, sotilaspapin, rajavartijan ja merivartijan virassa. Sotilaseläkkeen enimmäismäärä on %. Enimmäismäärän laskennassa huomioidaan kaikki valtion eläkeajaksi luettava palvelusaika 23 ikävuodesta lähtien. Vuodesta 2005 alkaen eläkettä karttuu 18 ikävuodesta alkaen. Palvelusaika Aika sotilasvirassa mennessä Vaadittava sotilaseläkeaika Enimmäismäärä Aika % vuodessa 16 v 13 v 10 v 7 v 3 v alle 3 v 25 v 26 v 27 v 28 v 29 v 30 v 66 % 65 % 64 % 63 % 62 % 61 % saakka /180 % päivässä alkaen 2,64 % * * Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella.

14 14 Uusi upseeri tai opistoupseeri on tullut Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palvelukseen tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkoksen jälkeen uudelleen upseerin tai opistoupseerin virkaan. Uuden upseerin tai opistoupseerin eroamisikä on 55 vuotta. Uusi upseeri tai opistoupseeri voi erota palveluksesta 48 vuotta täytettyään ja saada palvelusvuosiensa perusteella eläkkeen 55-vuotiaana. Sotilaseläkeaikaa on oltava vähintään 30 vuotta vähennettynä niillä täysillä kuukausilla, jotka hänellä on jäljellä ennen 55 vuoden ikää (sotilaspalvelusaikavaatimus vähintään 23 vuotta 48 vuoden iän täyttyessä). Eläkkeen enimmäismäärä on 60 %. Aika saakka /180 % päivässä alkaen % vuodessa 2,0% * * Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella. Esimerkki: Upseerin eläkkeen karttuminen Alla olevassa esimerkissä on kerrottu eläkkeen karttumaprosenteista eri ajanjaksoina. Prosentit eivät muutu lukien sovellettavan sotilaseläkkeiden laskentauudistuksen yhteydessä. Upseeri, joka on syntynyt Vanha edunsaaja. Palvelus on alkanut Vanhuuseläke alkaa Palvelusaika Eläkkeen karttuminen Vapaakirja-aika Eläkettä ei kartu, koska on alle 23-vuotias , palvelusaikaa 88 kuukautta , palvelusaikaa 120 kuukautta , palvelusajasta vähennetty palkattomat keskeytykset (3 pv) Karttumaprosentti 2,64 % vuodessa. Koko ajalta eläkettä karttuu 19,36 %. Karttumaprosentti 2 % vuodessa. Koko ajalta eläkettä karttuu 20 %. Karttumaprosentti 2 % vuodessa. Koko ajalta eläkettä karttuu 1,98 %. Vapaakirja-ajan kokonaiskarttumaprosentti on 41,34 % (=19, ,98) Eläkettä karttuu 2 % vuodessa.

15 15 Lentäjä Vanha lentäjä on upseeri tai opistoupseeri, joka on tullut Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palvelukseen lentäjän tutkintoa edellyttävään tehtävään viimeistään Palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläkkeelle jäämiseen saakka ja loppukarenssiedellytykset täyttyvät. Oikeus sotilaseläkkeeseen on sotilasvirassa palvellun ajan perusteella tai viimeistään eroamisiässä. Lentäjänä palveltu aika huomioidaan vaadittavaa palvelusaikaa ja karttumaa laskettaessa 1,5-kertaisena ennen ja palvelusaikaa laskettaessa myös sen jälkeen. Palvelusaika Aika sotilasvirassa mennessä * 16 v 13 v 10 v 7 v 3 v alle 3 v Vaadittava palvelusaika, lentäjäntutkintoa edellyttävä tehtävä* 20 v 21 v 22 v 23 v 24v 25 v * Lentäjänä palveltu aika huomioidaan 1,5 -kertaisena. Enimmäismäärä 66 % 65 % 64 % 63 % 62 % 61 % Aika % vuodessa saakka /120 % päivässä alkaen 2,64 % ** 3,0 % ** Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella. Uusi lentäjä on upseeri tai opistoupseeri, joka on tullut Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palvelukseen lentäjän tutkintoa edellyttävään tehtävään tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkoksen jälkeen uudelleen upseerin tai opistoupseerin virkaan. Uudella lentäjällä on oikeus sotilaseläkkeeseen eroamisiässä. Jos eroamisikä on korkeampi kuin 45 vuotta, sotilaseläkeoikeus syntyy, kun vaadittava 20 vuotta lentäjän tutkintoa edellyttävässä tehtävässä on täyttynyt. Rajavartiolaitoksen lentäjän tutkintoa edellyttävässä tehtävässä palvelevalla eroamisikä on 50 vuotta. Lentäjänä palveltu aika ja karttuma huomioidaan 1,5-kertaisena saakka ja palvelusaikaa laskettaessa myös sen jälkeen. Eläkkeen enimmäismäärä on 60%. Aika saakka /120 % päivässä alkaen % vuodessa 2,0%, aika lasketaan 1,5-kertaisena * 3,0 % * Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella.

16 16 Erikoisupseeri/sotilaspappi Vanha erikoisupseeri tai sotilaspappi on ollut Puolustusvoimien palveluksessa sotilaallista valmiutta vaativassa tehtävässä Vanhan erikoisupseerin tai sotilaspapin sotilaspalvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläkkeelle jäämiseen saakka ja loppukarenssiedellytykset täyttyvät. Erikoisupseerin/sotilaspapin eroamisikä on 60 vuotta. Vanhalla erikoisupseerilla ja sotilaspapilla on oikeus sotilaseläkkeeseen 55 vuoden iässä, jos hänellä on palveluksen päättyessä eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 30 vuotta Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen sotilasvirassa, värvättynä, sotilasammattihenkilönä/aliupseerina, rajavartijana tai merivartijana. Mikäli 30 vuoden palvelusaika täyttyy vasta 55 vuoden iän täyttämisen jälkeen, eläkkeeseen on oikeus 30 vuoden palvelusaikavaatimuksen täyttymistä seuraavan kuukauden alusta lukien. Rajavartiolaitoksen erikoisupseerin sotilaspalveluajan pituus ei vaikuta eläkeoikeuden syntymiseen. Eroamisikä on aina 55 vuotta, jos loppukarenssiedellytykset täyttyvät. Vanhan erikoisupseerin ja sotilaspapin eläkkeen enimmäismäärä on %. Enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, paljonko valtion eläkelain mukaista palvelusaikaa on kertynyt mennessä. Palvelusaika Aika sotilasvirassa mennessä 16 v 13 v 10 v 7 v 3 v alle 3 v Enimmäismäärä 66 % 65 % 64 % 63 % 62 % 61 % Aika % vuodessa saakka /180 % päivässä alkaen 2,2% * * Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella. Uusi erikoisupseeri on tullut Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palvelukseen tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkoksen jälkeen uudelleen erikoisupseerin tai sotilaspapin virkaan. Hänellä on oikeus sotilaseläkkeeseen 55-vuotiaana palveluksesta erottuaan, mikäli loppukarenssiedellytykset täyttyvät.

17 17 Aika % vuodessa saakka /180 % päivässä alkaen Aliupseeri 1,5 % tai 2,0% * * Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella. Vanha aliupseeri on ollut Puolustusvoimien palveluksessa sotilaallista valmiutta vaativassa tehtävässä ja hänen palveluksensa jatkuu yhdenjaksoisesti eläkkeelle jäämiseen saakka ja loppukarenssiedellytykset täyttyvät. Eroamisikä on miehillä porrastettu vuoden välille. Porrastuksessa otetaan huomioon kaikki valtion eläkeajaksi luettavat palvelukset saakka. Palvelusaika Aika sotilasvirassa mennessä Vaadittava sotilaseläkeaika Enimmäismäärä Aika % vuodessa 16 v 13 v 10 v 7 v 3 v alle 3 v 50 v 51 v 52 v 53 v 54 v 55 v 66 % 65 % 64 % 63 % 62 % 61 % saakka /180 % päivässä alkaen 2,2 % * * Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella. Aliupseerin virassa palvelevalla naisella eroamisikä on 60 vuotta, jos hän on ollut värvättynä Hänellä on oikeus jäädä eläkkeelle samassa eroamisiässä kuin vastaavassa virassa palvelevalla miehellä (kts. taulukko edellä). Tällöin eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys, joka on 0,27 % jokaiselta varhennetulta kuukaudelta. Varhennusvähennys tehdään eläkkeeseen, joka on karttunut ajalta ennen Varhennus lasketaan 55 ikävuodesta.

18 18 Uusi aliupseeri on tullut Puolustusvoimien palvelukseen tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkon jälkeen uudelleen. Oikeus sotilaseläkkeeseen on 55-vuotiaana palveluksesta erottuaan kun loppukarenssiedellytykset täyttyvät. Aika % vuodessa saakka /180 % päivässä alkaen 1,5 % tai 2,2% * * Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella. Rajavartija Vanha rajavartija on ollut rajavartijan virassa Rajavartiolaitoksessa Hänen palveluksensa jatkuu yhdenjaksoisesti eläkkeelle jäämiseen saakka ja loppukarenssiedellytykset täyttyvät. Eroamisikä on mennessä kertyneen palvelusajan perusteella 50 ja 55 ikävuosien välillä ja eläkkeen enimmäismäärä on %. Palvelusaika Palvelusaika mennessä 16 v 13 v 10 v 7 v 3 v alle 3 v Vaadittava sotilaseläkeaika 50 v 51 v 52 v 53 v 54 v 55 v Enimmäismäärä 66 % 65 % 64 % 63 % 62 % 61 % saakka 2,64% vuodessa työssaoloajalta, jos rajavartijana palveltua aikaa on palveluksen päättyessä vähintään 15 vuotta. Jos rajavartijapalvelusta on palveluksen päättyessä alle 15 vuotta, eläke karttuu 2,2 % vuodessa alkaen eläke karttuu vuodessa alkaen 1/180 päivässä* alkaen vuodessa. * Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella. Uusi rajavartija on tullut rajavartijan virkaan Rajavartiolaitokseen ensimmäisen kerran tai katkoksen jälkeen uudelleen. Eroamisikä on 55 vuotta. Eläkkeen enimmäismäärä on 60 %.

19 19 Aika % vuodessa saakka alkaen1/180 % päivässä alkaen 1,5 % * * Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella. Merivartija Vanha merivartija on ollut merivartijan virassa Rajavartiolaitoksessa ja palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläkkeelle jäämiseen saakka ja loppukarenssiedellytykset täyttyvät. Eroamisikä on 53 ja 55 vuoden välillä sen mukaan, paljonko valtion eläkeaikaan luettavaan palvelusta on kertynyt mennessä. Eläkkeen enimmäismäärä on %. Palvelusaika VEL-eläkeaika mennessä Eroamisikä Enimmäismäärä Aika % vuodessa 16 v 13 v 10 v 7 v 3 v alle 3 v 53 v 53 v 4 kk 53 v 8 kk 54 v 54 v 4 kk 55 v 66 % 65 % 64 % 63 % 62 % 61 % saakka /180 % päivässä alkaen 2,2 % * * Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella. Uusi merivartija on tullut merivartijan virkaan ensimmäisen kerran tai katkoksen jälkeen uudelleen. Hänen eroamisikänsä on 55 vuotta. Eläkkeen enimmäismäärä on 60 %. Aika % vuodessa saakka /180 % päivässä alkaen 1,5 % * * Tältä ajalta eläkkeen karttuminen lasketaan päivän tarkkuudella.

20 20 Siviilihenkilöstön eläkeoikeus ja eläkkeen määräytyminen Eläkkeen määräytyminen Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilien eläke karttuu kuten valtion eläkelain piiriin kuuluvilla yleensä. Eläkkeen karttumiseen vaikuttavat valtion palveluksen alkamisajankohta ja palveluksen yhdenjaksoisuus eläketapahtumaan saakka. Siviilien eläkkeen enimmäismäärä määräytyy yleisten valtion eläkelain säännösten mukaisesti. Vuodesta 2005 lähtien karttuvalla eläkkeellä ei ole ylärajaa. Vuoden 2004 loppuun mennessä karttuneilla eläkkeillä sen sijaan on enimmäismäärä, joka vaikuttaa kokonaiseläkkeen määrään. Vuoden 2004 loppuun mennessä karttuneiden eläkkeiden enimmäismäärä eli yhteensovitusraja saadaan laskemalla henkilön 23 vuoden iän ja vuoden 2004 lopun välisen ajan suhde 40 vuoteen ( päivää) ja kertomalla saatu luku 60:lla. Siviilivirassa palveleva entinen erikoisupseeri Entiset ei-sotilaalliset erikoisupseerin tehtävät muutettiin siviiliviroiksi alkaen. Siviilivirkaan siirretyllä erikoisupseerina Puolustusvoimissa palvelleella on oikeus vanhuuseläkkeeseen eroamisiässä. Eroamisikä on porrastettu ikävuosien välillä saakka kertyneen eläkeajan perusteella. Palvelusaika VEL-eläkeaika mennessä 16 v 13 v 10 v 7 v 3 v alle 3 v Eroamisikä Aika % vuodessa 60 v 61 v 62 v 63 v 64 v 65 v saakka ,2 % 1,5% ja alkaen vuotiaana 1,5 % vuosiansioista vuotiaana 1,9 % vuosiansioista vuotiaana 4,5 % vuosiansioista. Huom! Karttumaprosentit muuttuvat

21 21 Siviilivirassa palveleva entinen värvätty Puolustusvoimien entiset ei-sotilaalliset värvätyn tehtävät on muutettu alkaen siviiliviroiksi, joihin sovelletaan yleisiä valtion eläkelain säännöksiä. Siviilivirkaan siirretyllä, mutta värvättynä palvelleella on oikeus vanhuuseläkkeeseen porrastetussa eroamisiässä. Eroamisikä on miehillä vuotta 6 kuukautta ja naisilla vuotta. Molemmilla otetaan huomioon kaikki valtion eläkeajaksi luettavat palvelukset saakka. Naisilla on oikeus jäädä eläkkeelle vastaavan miehen eroamisiässä. Tällöin eläkkeeseen tulee varhennusvähennys, joka on 0,33 prosenttia kuukaudessa. Varhennusvähennys kohdennetaan eläkkeeseen, joka on karttunut ajalta ennen Varhennus lasketaan 57 vuoden 6 kuukauden iästä. Palvelusaika VEL-eläkeaika mennessä Eroamisikä miehet Eroamisikä naiset Aika % vuodessa 16 v 13 v 10 v 7 v 3 v alle 3 v 50 v 51 v 6 kk 52 v 54 v 6 kk 56 v 57 v 6 kk 60 v 61 v 62 v 63 v 64 v 65 v saakka ,2 % 1,5% ja alkaen vuotiaana 1,5 % vuosiansioista vuotiaana 1,9 % vuosiansioista vuotiaana 4,5 % vuosiansioista. Huom! Karttumaprosentit muuttuvat Vanha siviili Vanha siviili on ollut puolustushallinnon tai Rajavartiolaitoksen palveluksessa ja valtion palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka. Virkasuhteisella siviilillä on eroamisikä, jos hän on ollut puolustushallinnon palveluksessa sekä virkasuhteessa puolustusvoimissa ja Vanhan virkasuhteisen siviilin eroamisikä on vuoden välillä kertyneen valtion palvelusajan perusteella.

22 22 Palvelusaika VEL-eläkeaika mennessä 16 v 13 v 10 v 7 v 3 v alle 3 v Eroamisikä Aika % vuodessa 60 v 61 v 62 v 63 v 64 v 65 v saakka ,2 % 1,5% ja alkaen vuotiaana 1,5 % vuosiansioista vuotiaana 1,9 % vuosiansioista vuotiaana 4,5 % vuosiansioista. Huom! Karttumaprosentit muuttuvat Työsopimussuhteisilla siviileillä on oikeus jäädä eläkkeelle samoin perustein kuin muillakin valtion työntekijöillä vuotiaana. Myös eläke karttuu samalla tavoin kuin valtion työntekijöillä yleensä. Uusi siviili Uusi siviili on tullut Rajavartiolaitoksen tai Puolustusvoimien palvelukseen tai muuhun valtion palvelukseen tai sen jälkeen ensimmäisen kerran tai katkoksen jälkeen uudelleen. Uusi siviili voi jäädä vanhuuseläkkeelle vuotiaana. Aika % vuodessa saakka ,5 % alkaen vuotiaana 1,5 % vuosiansioista vuotiaana 1,9 % vuosiansioista vuotiaana 4,5 % vuosiansioista. Huom! Karttumaprosentit muuttuvat

23 23 Lisätietoa eläkkeistä Muu eläketurva Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen työntekijöillä on oikeus muiden valtion eläkelain piiriin kuuluvien työntekijöiden tapaan saada ehtojen täyttyessä työkyvyttömyyseläkettä perhe-eläkettä. Sotilasviranhaltijalla ei ole oikeutta osa-aikaeläkkeeseen. Siviileillä on oikeus osa-aikaeläkkeeseen, kuten muilla valtion eläkelain piiriin kuuluvilla. Vuonna 2017 nykyinen osa-aikaeläke poistuu, ja se korvataan osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyvä tulevan ajan laskentatapa on muutoin sama kuin muilla valtion eläkelain piiriin kuuluvilla, mutta sotilailla eläkettä karttuu tulevalta ajalta saman verran kuin työstä 50 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun. Muista eläkemuodoista voi lukea lisää Kevan verkkosivuilta osoitteesta Eläkkeen hakeminen, maksaminen ja verotus Eläkettä on haettava. Eläkettä haetaan noin kaksi kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Voit hakea eläkettä verkossa tai paperilomakkeella. Lisää tietoa eläkkeen hakemisesta, maksamisesta ja eläkkeen verotuksesta saat Kevan verkkosivuilta Työskentely eläkkeellä ollessa Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä. Karttumaprosentti on 1,5 prosenttia vuosiansioista iästä riippumatta. Vanhuuseläkkeellä tehdystä valtion työstä karttuneen eläkkeen saa hakemuksesta 68 vuoden iässä, muiden työeläkelakien alaisista ansioista karttuneet eläkkeet 63 vuoden iässä tai työsuhteen päätyttyä. Työkyvyttömyyseläkkeellä tehdystä työstä karttuneen eläkkeen saa työsuhteen päätyttyä hakemuksesta, kun eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

24 24 Eläkeneuvonta ja verkkopalvelut Kevan verkkosivuilta löytyy lisää tietoa Ruolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurvasta sekä Omat eläketietosi -verkkopalvelu Omat eläketietosi -palvelussa voit hakea eläkettä verkossa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilitunnisteella. Sotilaseläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden työsuhteeseen ja eläkkeeseen liittyviä tietoja ei näy Omat eläketietosi -palvelussa, mutta palvelussa voi ottaa yhteyttä Kevaan Kysy eläkkeestä -lomakkeella. Tulevaisuudessa myös sotilaseläkejärjestelmänpiiriin kuuluvien henkilöiden työsuhteeseen ja eläkkeeseen liittyvät tiedot näkyvät Omat eläketietosi -palvelussa. Kevan eläkeneuvonta auttaa arkisin kello numerossa Käyntiosoite: Unioninkatu 43, Helsinki. Omat eläketietosi -palvelu omatelaketietosi.fi Eläkeneuvonta Facebookissa

25 25 Oppaassa esiintyviä käsitteitä Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu. Jos vanhuuseläke alkaa alle 62-vuotiaana, käytetään eläkkeen alkamisvuoden kerrointa. Sotilaseläkkeissä elinaikakerrointa sovelletaan ennen eläkkeen rajaamista tavoitekarttumaprosentin mukaiseen enimmäismäärään. Jos sotilaalle myönnetään työkyvyttömyyseläke, muunnetaan työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä karttunut eläke työkyvyttömyyden alkamisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. Eläkeajaksi eli eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi lasketaan palvelusaika 23 ikävuoden täyttymisestä alkaen. Vuoden 2005 alusta lähtien eläkeajaksi lasketaan palvelusaika 18 ikävuodesta alkaen. Ikärajaa ei sovelleta taannehtivasti. Eläketapahtuma tarkoittaa vanhuuseläkkeessä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden viimeistä päivää. Enimmäismäärältään sotilaseläke voi olla prosenttia eläkkeen perusteena olevasta loppupalkasta. Enimmäismäärään rajataan sotilasvirka-ajan ja mahdollisen sitä ennen karttuneen muun valtion palvelusajan sekä palkattomien etuuksien perusteella karttuneet eläkkeet. Eroamisiät ja niihin liittyvät palvelussuhteen ehdot on säädetty Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 47 :ssä ja Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 35 a :ssä. Kertoimella korotetaan loppupalkan määräytymisvuosia edeltävien kalenterivuosien eläkekarttumaa. Tavoitteena on saada eläkkeen määrä vastaamaan urakehityksen mukaista ansiotason nousua. Loppukarenssiedellytysten toteutuminen on ehtona sotilaseläkkeen myöntämiselle. Loppukarenssiedellytykset täyttyvät, jos sotilaseläkkeen alkamista edeltävien viiden vuoden aikana ansiot ovat vähintään kolmena vuonna euroa vuodessa (vuoden 2015 tasossa). Loppupalkka on keskiansio, joka lasketaan kymmenen viimeisen kokonaisen vuoden ansioiden perusteella. Sotilasvirasta saatujen ansioiden lisäksi huomioon otetaan myös palkattomien aikojen etuuden perusteena olevia ansioita. Loppupalkkaa käytetään eläkkeen enimmäismäärän, vapaakirja-ajan eläkkeen ja eläketapahtumavuoden eläkkeen laskemiseen sekä kertoimen määrittämiseen.

26 26 Palkattomat keskeytykset luetaan eläkeajaksi ja sotilaseläkeajaksi niiden säännösten mukaisesti, jotka ovat olleet voimassa keskeytyksen tapahtuessa. Palkattomista jaksoista karttuu eläkettä vuodesta 2005 alkaen 1,5 prosenttia vuodessa etuuden perusteena olevasta ansiosta. Yleisimpiä palkattomia jaksoja ovat perhevapaat, vuorotteluvapaa, opiskelu tai muu ansiosidonnainen päiväraha-aika. Sotilaalla tarkoitetaan sotilaskoulutusta vaativassa virassa tai tehtävässä tai erikseen säädetyssä sotilasvirassa palvelevaa virkamiestä. Sotilaseläkeoikeudella tarkoitetaan sotilasvirassa palvelevan oikeutta jäädä eläkkeelle palvelusvuosien perusteella, kuitenkin viimeistään eroamisiässä. Vapaakirja-ajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta sotilaseläke lasketaan vapaakirjatulla kumulatiivisesti kertyneellä karttumalla loppupalkasta. Vapaakirja-aika alkaa valtion- tai sotilaspalveluksen alusta ja se päättyy viimeistään Vuosiansioedellytys täyttyy uudella sotilaalla jos sotilasvirasta saatuja vuosiansioita on vähintään euroa vuoden 2015 tasossa. Yhdenjaksoisen palveluksen edellytykset täyttyvät, kun ennen alkanut valtion palvelus on jatkunut yhdenjaksoisesti asti ja ansiot valtion palveluksesta ovat vuodesta 2005 alkaen vähintään euroa vuodessa vuoden 2015 tasossa tai valtion palvelus on ollut ilman katkoksia voimassa eläketapahtumaan saakka.

27

28 Keva PL Helsinki Puhelin KEVA 9411/15

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke 1 Sisällys 3 Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva 3 Eläkesanastoa 4 Milloin oikeus eläkkeeseen? 4 Eläkeoikeus palvelusvuosien

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN JA RAJAVARTIOLAITOKSEN HENKILÖSTÖN ELÄKETURVA

PUOLUSTUSVOIMIEN JA RAJAVARTIOLAITOKSEN HENKILÖSTÖN ELÄKETURVA PUOLUSTUSVOIMIEN JA RAJAVARTIOLAITOKSEN HENKILÖSTÖN ELÄKETURVA SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 OIKEUS SOTILASELÄKKEESEEN... 4 Milloin oikeus sotilaseläkkeeseen?... 4 Eläkeoikeus palvelusvuosien perusteella... 4 Eläkeoikeus

Lisätiedot

HE 80/2014 vp. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan. vuonna 2016 ja sen jälkeen sattuviin eläketapahtumiin.

HE 80/2014 vp. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan. vuonna 2016 ja sen jälkeen sattuviin eläketapahtumiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 994 vp - HE 69 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion eläkelainsäädännön muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Osana valtion eläkejärjestelmän kokonaisuudistusta sotilaseläkesäännöksiä muutettiin

Lisätiedot

HE 30/ puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta

HE 30/ puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta HE 30/2017 - puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta Maanpuolustus kuuluu kaikille Eversti Heikki Pohja Puolustusvaliokunta 9.5.2017 Nimi Työ Osasto Puolustusvoimien sodan ajan henkilöstö 280

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa. Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus

Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa. Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus Julkisten alojen eläkelaki voimaan 1.1.2017 Julkisten alojen eläkelaki, JuEL, korvaa 1.1.2017 alkaen kunnallisen

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan puolustusvoimien ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä upseerin virassa syntymävuoden mukaan vuotta:

kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä upseerin virassa syntymävuoden mukaan vuotta: Alimpien eroamisikien nostaminen (55->57) johtuu julkisten alojen eläkelain mukaisesta sotilaan alimman vanhuuseläkeiän nostamisesta Upseerin, määräaikaisen nuoremman upseerin, määräaikaisen reserviupseerin,

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa. Päivi Lilleberg

Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa. Päivi Lilleberg Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa Päivi Lilleberg Keva.fi eläkeasiat sujuvasti verkossa Tietoa eläkkeistä, Kevasta ja Kevan palveluista tietosivut, ohjeet ja tukimateriaalit uutiset,

Lisätiedot

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 Lakimies Keijo karhumaa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Julkisen sektorin eläkeuudistus Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta Eläkeiän korotus koskee julkisen sektorin

Lisätiedot

Eläkeinfo 20.10.2010

Eläkeinfo 20.10.2010 Eläkeinfo 20.10.2010 Henkilöstö- ja lakiasiat / Marjatta Virtanen 20.10.2010 1 Työeläkeote Yksityinen sektori lähettää otteen vuosittain huhtimarraskuun aikana www.työeläke.fi www.etk.fi 010 751 4225 Sisältää

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2013

Omat eläketietosi - Kevan info 2013 Omat eläketietosi - Kevan info 2013 2013 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Julkisen alan työeläkeote Omat eläketietosi -palvelu Eläkeikä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osaaikaeläke Eläkkeen

Lisätiedot

Laki. rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Laki. rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 25 e, 25 f, 26 a ja 27, 28 :n 1 momentin

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta 1 Luonnos lausuntokierrokselle 10.11.2016 PLM/ROHE ja LA Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

HE 30/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia.

HE 30/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia. Esityksen

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014

Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014 Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014 Anni Aaltonen-Mäkelä 21.2.2014 1 23.10.2013 2 Kevan palvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä vanhuuseläkelaskuri osa-aikaeläkelaskuri

Lisätiedot

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen 31.10.2014 Hannele Kantanen Keva Lisätietoja: www.keva.fi Kevan eläkeneuvonta, puh. 020 614 2837 Suomen eläkejärjestelmä Perusturva Ansioturva Täydentävä turva

Lisätiedot

1992 vp - HE 343. oikeuttavaa palvelusaikaa upseerin tai opistoupseerin viroissa vähintään 30 vuotta, ei

1992 vp - HE 343. oikeuttavaa palvelusaikaa upseerin tai opistoupseerin viroissa vähintään 30 vuotta, ei 1992 vp - HE 343 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vuoden 1992 älkeen upseerien

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2012

Omat eläketietosi - Kevan info 2012 Omat eläketietosi - Kevan info 2012 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Kevan esittely ja ajankohtaiset palvelut Työeläkeote Omat eläketietosi palvelu Joustavasti eläkkeelle Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke

Lisätiedot

Valtion eläkeopas 2013

Valtion eläkeopas 2013 Valtion eläkeopas 2013 Työeläkejärjestelmä Työeläke turvaa työntekijän toimeentulon silloin, kun ansiotyö on päättynyt ikääntymisen tai sairauden vuoksi. Omaisilla on oikeus perheeläkkeeseen työntekijän

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014 Eläkeuudistus 2017 Pääkohdat Eläketurvakeskus 12/2014 Mihin eläkeuudistuksella pyritään? Riittävät eläkkeet: eläkkeiden taso uhkaa heikentyä voimakkaan elinaikakertoimen takia, jos työurat eivät pitene

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 1 (22) 9.12.2013 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

Kevan eläketietoisku 2014

Kevan eläketietoisku 2014 Kevan eläketietoisku 2014 Ohjelma Tilaisuuden avaus Omat eläketietosi palvelu Eläkeikä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osa-aikaeläke Eläkkeen määrään vaikuttavat seikat Eläkkeen hakeminen Työkyky

Lisätiedot

Esimerkkilaskelmia työeläkkeestä nykylain sekä vuoden 2017 uudistussopimuksen mukaan - Työkyvyttömyyseläke ETK 31.10.2014

Esimerkkilaskelmia työeläkkeestä nykylain sekä vuoden 2017 uudistussopimuksen mukaan - Työkyvyttömyyseläke ETK 31.10.2014 Esimerkkilaskelmia työeläkkeestä nykylain sekä vuoden 2017 uudistussopimuksen mukaan - ETK 31.10.2014 1. Vuonna 1995 syntynyt, työura alkanut 22-vuotiaana, työkyvyttömyyseläke 35-vuotiaana / vanhuuseläke

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 2 Työeläkeuudistuksen tavoitteet myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella sopeuttaa

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

VASTINE LAUSUNTOIHIN; HALLITUKSEN ESITYS 30/2017 VP LAIKSI PUOLUS- TUSVOIMISTA ANNETUN LAIN 47 :N MUUTTAMISESTA

VASTINE LAUSUNTOIHIN; HALLITUKSEN ESITYS 30/2017 VP LAIKSI PUOLUS- TUSVOIMISTA ANNETUN LAIN 47 :N MUUTTAMISESTA VASTINE 1 (6) Eduskunnan puolustusvaliokunnalle VASTINE LAUSUNTOIHIN; HALLITUKSEN ESITYS 30/2017 VP LAIKSI PUOLUS- TUSVOIMISTA ANNETUN LAIN 47 :N MUUTTAMISESTA Eduskunnan puolustusvaliokunnalle kuulemisten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä eräiden sen muutosten voimaantulosäännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi valtion eläkelakiin

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

VETURIMIESTEN ELÄKKEIDEN LASKENTAOPAS

VETURIMIESTEN ELÄKKEIDEN LASKENTAOPAS Sivu 1 / 9 18.12.2014 VETURIMIESTEN ELÄKKEIDEN LASKENTAOPAS 1. Yleistä eläkejärjestelmästä ja veturimiesten eläkkeiden muodostumisesta Veturimiesten eläkkeet ja eläketasot puhuttavat eri puolilla maata.

Lisätiedot

Työeläkeuudistus 2017

Työeläkeuudistus 2017 Työeläkeuudistus 2017 Eläkeuudistus vaikuttaa vuodesta 2017 alkaen Eläkeuudistus ei vaikuta maksussa oleviin eläkkeisiin. Uudistus ei vaikuta 2017 mennessä kertyneeseen eläkekarttumaan. Eläkekarttumat

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille

Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille Kelan kesätilaisuus 31.8.2010 ETK/ Ulla Käyhkö Eläketurvakeskus KOULUTTAA Eläkkeen hakeminen ulkomailta Suomessa asuva eläkkeenhakija 2 Eläketurvakeskus välittää

Lisätiedot

MERIMIESTEN OSA-AIKAELÄKE

MERIMIESTEN OSA-AIKAELÄKE MERIMIESTEN OSA-AIKAELÄKE 1 Merimiesten osa-aikaeläke Osa-aikaeläkkeen tarkoituksena on antaa vanhemmille työntekijöille mahdollisuus vähentää työpanostaan ja jäädä asteittain eläkkeelle. Tavoitteena on

Lisätiedot

27.9. Uudistuva työeläke, Osa 4/5: Paljonko eläkettä?

27.9. Uudistuva työeläke, Osa 4/5: Paljonko eläkettä? 27.9. Uudistuva työeläke, Osa 4/5: Paljonko eläkettä? Anne Aarnio palveluneuvoja Varma Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit

Lisätiedot

13.9. Tampere Oulu Helsinki Helsinki Turku. Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit. Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät

13.9. Tampere Oulu Helsinki Helsinki Turku. Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit. Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit Osa 1/5: Työssä ja eläkkeellä - osittainen vanhuuseläke Osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät Osa 4/5: Paljonko eläkettä? Osa 5/5: TyEL-vakuutus

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aikaisemmin yksityisen sektorin eläkelakeihin

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

ELÄKEUUDISTUS 2017 26.9.2014

ELÄKEUUDISTUS 2017 26.9.2014 ELÄKEUUDISTUS 2017 Miksi työeläkeuudistus tarvitaan? Väestö ikääntyy nopeasti ja elinajanodote on kasvanut odotettua enemmän: yhä useampi on eläkkeellä yhä pitempään. Tulevaisuudessa nykyistä pienempi

Lisätiedot

Jaakko Tuomikoski. Työeläkeuudistus

Jaakko Tuomikoski. Työeläkeuudistus Jaakko Tuomikoski Työeläkeuudistus Eläkeratkaisun päätavoitteet työeläkejärjestelmän taloudellisen kantokyvyn varmistaminen eliniän pidetessä työvoiman saatavuuden varmistaminen, kun ikärakenteen muutos

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 1 (22) 10.12.2014 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Työeläkkeen laskentaopas 2010. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:2

KÄSIKIRJOJA. Työeläkkeen laskentaopas 2010. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:2 KK KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2010 Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:2 KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2010 Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:2 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 216/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jfujestelyistä opintotukiasioiden siinyttyä kansaneläkelaitoksen hoidettaviksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN 47 :N MUUTTAMISESTA (HE 30/2017 VP)

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN 47 :N MUUTTAMISESTA (HE 30/2017 VP) PUOLUSTUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala Vanhempi osastoesiupseeri Mika Peltoniemi 5.5.2017 HE 30/2017 vp EDUSKUNNAN PUOLUSTUSVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE PUOLUSTUSVOIMISTA

Lisätiedot

ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke

ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke Sisällys 3 Milloin oikeus eläkkeeseen? 3 Eläkeoikeus palvelusvuosien perusteella 6 Eläkeoikeus eroamisiässä 8 Eläkeoikeus VaEL:n mukaisessa

Lisätiedot

työeläkkeistä Työeläkevakuuttajat TELA Julia, Turku SAK 29.10.2011 Lea Ala-Mononen Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh.

työeläkkeistä Työeläkevakuuttajat TELA Julia, Turku SAK 29.10.2011 Lea Ala-Mononen Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh. Ajankohtaista työeläkkeistä Julia, Turku SAK 29.10.2011 Työeläkevakuuttajat TELA Lea Ala-Mononen tiedottaja Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh. 010 680 6700 e-mail: elaketiedotus@tela.fi 2011 Mikä TELAn

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017?

TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017? TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017? 1 TYÖELÄKEVAKUUTTAMISEN PERUSIDEA EI MUUTU Edelleenkin työeläkettä karttuu tehdystä työstä. Jokainen ansaittu euro kasvattaa tulevan eläkkeesi määrää.

Lisätiedot

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK Työeläkekoulu 2016 ELÄKEUUDISTUS 2017: NEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT Rahoitus Tulevien vuosien eläkemaksut Riittävä maksutaso Julkisten alojen eläkkeiden rahoitus Eläketurvan sisältö Ikärajat ja varhaiseläkejärjestelyt

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 MIKSI UUDISTUS? Suomalaiset elävät keskimäärin entistä pidempään ja elinajan ennustetaan kasvavan edelleen. Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan ratkaisun, joka nostaa

Lisätiedot

Eläkeuudistus Kotka OAJ Jaana Stenman

Eläkeuudistus Kotka OAJ Jaana Stenman Eläkeuudistus 2017 Kotka OAJ 22.11.2016 Jaana Stenman Keva Hoitaa koko julkisen sektorin henkilöstön eläkeasioita, JueL voimaan 1.1.2017 Vastaa kunta-alan eläketurvan rahoituksesta Kehittää eläketurvaa

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

www.tela.fi/elakejarjestelma 1 Työeläkekoulu 2017 Työeläkejärjestelmän perusperiaatteet ja ajankohtaiset asiat Illan ohjelma 17.00 Kahvi/tee/sämpylä 17.30-18.00 Suomen työeläkejärjestelmän perusperiaatteet

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 626. Laki. alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 626. Laki. alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009 N:o 626 640 SISÄLLYS N:o Sivu 626 Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta... 4073 627 Laki työntekijän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työeläkkeen laskentaopas 2007

Työeläkkeen laskentaopas 2007 KK KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2007 PÄIVITETTY HELMIKUUSSA 2009 Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2009:1 KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2007 PÄIVITETTY HELMIKUUSSA 2009 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus Työstä työeläkettä! Opettajan tietopaketti DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus Suomalainen sosiaaliturva muodostuu sosiaalivakuutuksesta, yleisistä terveys- ja sosiaalipalveluista sekä sosiaalihuollosta.

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

Lukijalle. Keva. www.keva.fi. Omat eläketietosi -palvelu www.elaketietosi.fi

Lukijalle. Keva. www.keva.fi. Omat eläketietosi -palvelu www.elaketietosi.fi Kunnallinen eläkeopas 2016 3 Keva www.keva.fi Omat eläketietosi -palvelu www.elaketietosi.fi Postiosoite PL 425, 00101 Helsinki Käyntiosoite Unioninkatu 43, 00100 Helsinki Vaihde p. 020 614 21 Eläkeneuvonta

Lisätiedot

Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001

Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001 Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001 Valtiokonttori Aktuaaritoimi Helsinki 2003 ISSN 1457-6953 1 Gummerus Kirjapaino Oy Saarijärvi 2003 2 Sisällysluettelo 14.4.2003 JOHDANTO...7

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta.

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta. 1 of 61 04/08/2011 13:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 13.6.2003/549 13.6.2003/549 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Kunnallinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. N:o Laki

SISÄLLYS. alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. N:o Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1215 1223 SISÄLLYS N:o Sivu 1215 Laki Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa

Lisätiedot

1985 vp. - HE n:o 35 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1985 vp. - HE n:o 35 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1985 vp. - HE n:o 35 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain, kansaneläkelain 26 :n ja sairausvakuutuslain 27 :n muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 111/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta annetun lain 7 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi hätäkeskuksia

Lisätiedot

Kertoimien laskentakaava on seuraava:

Kertoimien laskentakaava on seuraava: Muistio 1 (7) Kertasuorituskertoimet 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleistä kertasuorituksista 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet 1 Yleistä kertasuorituksista... 1 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet...

Lisätiedot

Kunnallinen eläkeopas 2012

Kunnallinen eläkeopas 2012 Kunnallinen eläkeopas 2012 Keva Postiosoite PL 425, 00101 Helsinki Käyntiosoite Unioninkatu 43 Puhelin Vaihde 020 614 21 Sähköposti etunimi.sukunimi@keva.fi Kotisivu www.keva.fi Virka-aika 8.00 16.00 Eläkeneuvonta

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 115/2010 vp Laki kansanedustajain eläkelain ja kansanedustajain perhe-eläkelain 1 :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa ehdotetaan kansanedustajain eläkelain

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISEEN (25.1.2016)

OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISEEN (25.1.2016) Tapaturma-asiain korvauslautakunnan yleisohje 25.1.2016 19.4.2016 korjattu laskentataulukon esimerkkitapauksen työttömyyspäivät ja luontoisetujen summakohdan laskentakaava OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN

Lisätiedot

1993 vp - HE 80 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 80 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 80 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 16 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallisten

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurvan piirissä Tilastovuosi 1999

Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurvan piirissä Tilastovuosi 1999 Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurvan piirissä Tilastovuosi 1999 Palvelussuhteet ja henkilöt 1999 - Valtion eläketurva 1 Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurvan piirissä Tilastovuosi

Lisätiedot