Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA"

Transkriptio

1 Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012

2 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan eläke LUTU = Luopumistuki KuEL = Kunnalliset eläkkeet VaEL = Valtion eläke (kansanedustajan, valtioneuvoston jäsenen ja eurokansanedustajan eläke) KiEL = Evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeet ORT = Ortodoksisen kirkon eläkkeet MEL = Merimieseläke KEL = Kansaneläke, perhe-eläke ja vammaisten edut SVL = Sairausvakuutus SVOL = Mela-sairauspäiväraha TapVakL = Tapaturmavakuutus Urheilijoiden tapaturma- ja eläkevakuutus MATA = Maatalousyrittäjän tapaturmavakuutus PVL = Potilasvakuutus LVL = Liikennevakuutus SotapL = Sotilastapaturma SoVL = Sotilasvammalaki TRH = Ryhmähenkivakuutus RHV = Maatalousyrittäjän ryhmähenkivakuutus TTL = Työttömyysturva Yrittäjän työttömyysturva Aikuiskoulutustuki ja ammattistipendi Ulko = Työeläke ulkomaantyöstä Eläkkeiden verotus Sosiaalivakuutusmaksut Työeläkelakien avainlukuja Työeläkelakien tärkeimmät muutokset Tärkeitä osoitteita Työeläketurvaa ansainneet Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

3 Työeläke ja muu sosiaalivakuutus vuosikerta

4 Mitä vakuutus korvaa? Vanhuus Lyhytaikainen sairaus Pitkäaikainen sairaus Työtapaturma Liikennetapaturma Muut tapaturmat Työttömyys Kuolema 2

5 Lakisääteinen Työeläke Kansaneläke Urheilijoiden eläketurva Yleinen sairausvakuutus Mela-sairauspäiväraha Potilasvakuutus Työeläke Kansaneläke Potilasvakuutus Tapaturmavakuutus Työeläke Kansaneläke Urheilijoiden tapaturmavakuutus Liikennevakuutus Tapaturmavakuutus Työeläke Kansaneläke Työeläke Kansaneläke Sotilastapaturmakorvaus Työttömyyspäiväraha Työmarkkinatuki Työeläke Kansaneläke Aikuiskoulutustuki Ammattitutkintostipendi Työeläke Kansaneläke Tapaturmavakuutus Liikennevakuutus Sotilastapaturmakorvaus Ryhmähenkivakuutus Potilasvakuutus Vapaaehtoinen Työeläkkeen lisävakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Henkivakuutus Erityinen henkilövakuutus Matkustajavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Erityinen henkilövakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Erityinen henkilövakuutus Yksityistapaturmavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Henkivakuutus Yksityistapaturmavakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Henkivakuutus ja sen lisävakuutus Matkustajavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Yksilöllinen perhe-eläkevakuutus Yksityinen tapaturmavakuutus Henkivakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus 3

6 Mistä korvausta haetaan? Työeläke Eläkelaitokset Eläkevakuutusyhtiöt ja vakuutusyhtiöiden konttorit Eläkesäätiöt ja -kassat Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja sen asiamiehet Keva Merimieseläkekassa Kela Eläketurvakeskus Kansaneläke Kela Työeläkelaitosten palvelupisteet Sairausvakuutus Kela Maatalousyrittäjien eläkelaitos Tapaturmavakuutus Tapaturmavakuutusyhtiöt Valtiokonttori Maatalousyrittäjien eläkelaitos Ryhmähenkivakuutus Tapaturma- tai muu vakuutusyhtiö Maatalousyrittäjien eläkelaitos Valtiokonttori Keva Liikennevakuutus Liikennevakuutusyhtiöt Valtiokonttori Liikennevakuutuskeskus Sotilastapaturmakorvaus Valtiokonttori Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki Työttömyyskassat Kela Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Koulutusrahasto Potilasvakuutus Potilasvakuutuskeskus 4

7 Työntekijän eläkelaki (TyEL) TyEL Lain piiriin kuuluvat yksityiseen työnantajaan työsuhteessa olevat vuotiaat työntekijät (vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopussa), joiden samalta työnantajalta saamat ansiot ovat kalenterikuukauden aikana vähintään 54,08 euroa. Myös eläkkeensaajan ansiotyö pitää vakuuttaa ja siitä karttuu eläkettä aikaisintaan alkaen. Vakuutuksenottaja voi vapaaehtoisesti järjestää TyEL:n mukaisen eläketurvan luottamustoimeen määräajaksi tai toistaiseksi valitsemalleen henkilölle. Vakuutuksenottajaan työsuhteessa olevia luottamushenkilöitä ei erikseen vakuuteta, vaan heille maksetut palkkiot pitää lisätä TyEL-palkkaan. Ulkomailla työskentelevien vakuuttaminen. Ks. s Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten vakuuttaminen Suomessa tehty työ vakuutetaan pääsääntöisesti Suomessa. Suomeen lähetettynä työntekijänä EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai muusta sopimusmaasta tullutta työntekijää, jolla on lähetetyn työntekijän todistus, ei kuitenkaan vakuuteta Suomessa. Sopimuksettomasta maasta lähettävän yrityksen palveluksessa oleva työntekijä tulee vakuuttaa Suomessa, jos työskentely kestää yli 2 vuotta. Eläketurvakeskus voi vapauttaa hakemuksesta ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta enintään viideksi vuodeksi. Edellytykse- TyEL 5

8 nä vapauttamiselle on, että lähettävä työnantaja esittää selvityksen lähetetyn työntekijän eläketurvan järjestämisestä muualla. Oikeus eläkkeeseen Vanhuuseläkkeelle voi työntekijä siirtyä joustavasti vuotiaana edellytyksenä on lisäksi sen työn päättyminen, josta hän jää eläkkeelle. Työn päättymistä ei edellytetä, kun työntekijä siirtyy vanhuuseläkkeelle 68 vuoden iän jälkeen (lykätty vanhuuseläke). Vanhuuseläke alkaa eläkkeen saantiehtojen täyttymistä seuraavan kuukauden alusta, aikaisintaan 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Vanhuuseläke voidaan myöntää takautuvasti enintään eläkkeen hakemista edeltäneen kolmen kuukauden ajalta, pätevästä syystä tätä pitemmältäkin ajalta. Lykätty vanhuuseläke alkaa hakemista seuraavan kuukauden alusta. Jos työntekijällä on esim. kaksi rinnakkaista työtä ja hän siirtyy vain toisesta vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jatkuvan työn karttuma alenee eläkkeen alkamisesta lukien 1,5 prosenttiin vuodessa. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi työntekijä siirtyä ikävuoden välillä edellytyksenä on lisäksi sen työn päättyminen, josta hän jää eläkkeelle. Eläke alkaa aikaisintaan hakijan 62-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta. Takautuva hakuaika on sama kuin vanhuuseläkkeessä. 6 TyEL

9 Vanhuuseläkkeen ja varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla karttunut eläke myönnetään aikaisintaan 68-vuotiaana. TyEL Osa-aikaeläkettä voi saada 60 vuotta täyttänyt työntekijä. Ennen vuotta 1953 syntyneillä ikäraja on 58 vuotta. Vuonna 1947 tai myöhemmin syntynyt voi jäädä osa-aikaeläkkeelle 68 vuoden ikään saakka ja ennen vuotta 1947 syntynyt 65 vuoden ikään saakka. Lisäehtona on, että työntekijä siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön hänen ansionsa alenevat niin, että ne ovat % aikaisemmasta ansiotasosta eli vakiintuneesta ansiosta. Osa-aikatyön ansioiden ja työajan tulee vastata toisiaan. osa-aikatyö on järjestetty niin, ettei siihen tule 6 viikkoa pitempää yhdenjaksoista katkoa. Tähän aikaan ei lueta vuosilomaa eikä sairauspäivärahan tai muun vastaavan etuuden saamisaikaa. työntekijä on ollut viimeisen 18 kk:n aikana vähintään 12 kk kokoaikatyössä. Eräät sairauteen perustuvat etuudet jatkavat tätä määräaikaa enintään 6 kuukaudella. työntekijällä on viimeisen 15 vuoden aikana työeläkkeeseen oikeuttavia ansiotuloja vähintään 5 vuoden työssäoloaikaa vastaava määrä työntekijä ei saa muuta omaa työeläkettä tai sitä vastaavaa etuutta ulkomailta työntekijällä ei ole oikeutta TyEL-työsuhteen päättymisen jälkeen osa-aikaeläkkeeseen kokoaikaisen julkisen alan työsuhteen perusteella. Osa-aikaeläke alkaa kaikkien eläkkeen saantiehtojen täyttymistä seuraavan kuukauden alusta, aikaisintaan kuitenkin eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden alusta. TyEL 7

10 Koska eläkettä ei myönnetä takautuvasti, sitä tulee hakea viimeistään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. Osa-aikaeläke lakkautetaan, jos eläkkeensaaja on yhdenjaksoisesti poissa osa-aikatyöstä yli 6 viikkoa (vuosilomaa ja sairausaikoja ei lasketa keskeytysaikaan) tai osa-aikatyön työaikaa ja palkkaa koskevat ehdot eivät enää täyty tai eläkkeensaajalle myönnetään muu oma eläke. Osa-aikaeläkkeen maksaminen voidaan myös keskeyttää. Eläke keskeytetään, kun osa-aikaeläkkeen saantiehdot eivät enää täyty ja syynä on tilapäinen muutos ansioissa tai työstä poissaolossa. Työkyvyttömyyseläkettä voi saada vuotias työntekijä, jolla on työkykyä alentava sairaus ja jonka työkyvyttömyyden voidaan arvioida jatkuvan yhdenjaksoisesti vähintään vuoden. Työkyvyn alentumista arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia ansiotuloja saatavissa olevalla työllä, jota hänen voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan lisäksi huomioon työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asumispaikka ja muut näihin rinnastettavat tekijät. Kun arvioidaan pitkään ansiotyössä olleen 60 vuotta täyttäneen henkilön työkyvyttömyyseläkeoikeutta, painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Täysi työkyvyttömyyseläke maksetaan, jos työkyvyn aleneminen on ainakin 3/5. 8 TyEL

11 Osatyökyvyttömyyseläke maksetaan, jos työkyvyn aleneminen on 2/5 3/5. TyEL Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä vasta, kun sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa on maksettu 300 päivältä. Päiväraha on siten ensisijainen työeläkkeeseen nähden. Jos päivärahaa ei haeta, työkyvyttömyyseläke voi alkaa työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta. Osatyökyvyttömyyseläke alkaa työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta. Takautuvasti työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää eläkkeen hakemista edeltäneen 6 kuukauden ajalta, pätevästä syystä tätä pitemmältäkin ajalta. Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. Täysi työkyvyttömyyseläke muutetaan osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos ansiot ylittävät 40 % mutta ovat enintään 60 % vakiintuneista keskiansioista. Työkyvyttömyyseläkeläisen työhönpaluuta helpotetaan määräaikaisella lailla. Vuoden 2013 loppuun saakka voi sen mukaan ansaita 713,13 euroa kuukaudessa, vaikka aikaisemmasta ansiotasosta laskettu raja olisi pienempi. Eläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää, jos ansiot ylittävät ansiorajan. Eläke voidaan keskeyttää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Keskeyttämisen jälkeen eläkkeen saa maksuun ilman uutta työkyvyn arviointia, kun työ on päättynyt tai ansiot alentuneet alle rajan. Yli kaksi vuotta keskeytettynä ollut eläke lakkautetaan. Keskeytysajalta karttuu työstä eläkettä 1,5 % vuodessa ja lakkautusajalta normaalien työskentelyajan karttumien mukaan. Kuntoutustukea maksetaan työkyvyttömälle henkilölle, jonka vamman tai sairauden voidaan olettaa todennäköi- TyEL 9

12 sesti paranevan hoidon tai kuntoutuksen avulla. Sen myöntäminen edellyttää vähintään vuoden kestävää työkyvyttömyyttä ja hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa. Kuntoutustuki myönnetään niin pitkäksi määräajaksi, kuin henkilön arvioidaan olevan estynyt tekemästä ansiotyötä työkyvyttömyyden vuoksi. Kuntoutustuki muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä. Tuensaaja voi hakea vanhuuseläkkeen lakkauttamista. Hakemus tulee tehdä kuukauden sisällä arvioidun työkyvyttömyyden päättymisestä. Eläke lakkautetaan tähän päivään. Eläkkeen lakkauttamisesta alkaen työstä karttuu eläkettä 4,5 % vuodessa. Työntekijällä on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta. Edellytyksenä on että, sairaus voi johtaa työkyvyttömyyteen ja eläkkeen myöntämiseen lähivuosina, noin 5 vuoden sisällä työntekijä on ansainnut 5 viimeisen vuoden aikana yhteensä vähintään ,22 euroa työntekijä on jo hankkinut yhden ammatin ja ollut työssä suuren osan aikuiselämästään hän ei voi saada kuntoutusta tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella. Ammatillisen kuntoutuksen hakijalla on oikeus saada ennakkopäätös siitä, täyttääkö hän kuntoutuksen saanti ehdot. Päätös on voimassa 9 kuukautta. Hakijalla oikeus hakea muutosta kuntoutusta koskevista päätöksistä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Työeläkekuntoutuksen keinoja ovat mm. työkokeilu, työhön valmennus, työhön tai ammattiin johtava koulutus. 10 TyEL

13 Työttömyyseläkkeen saattoi saada ennen vuotta 1950 syntynyt työntekijä 60 vuoden iässä, jos hän oli saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa. Jos työttömyyseläkkeen saantiehdot täyttyivät 62 ikävuoden jälkeen, henkilölle myönnettiin työttömyyseläkkeen sijasta vanhuuseläke. TyEL Työttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään, jos eläkkeensaaja on ansiotyössä ansaiten vähintään 675,98 /kk. on estynyt vastaanottamasta työtä esim. yli kuukauden pituisen ulkomailla oleskelun vuoksi. Oleskelu EU/ETAmaassa ei kuitenkaan keskeytä eläkkeen maksamista. kieltäytyy vastaanottamasta vähintään kuukauden jatkuvaa työtä. Eläkettä on haettava uudelleen, jos työttömyys jälleen alkaa eläkkeen keskeytyksen jälkeen. Työttömyyseläke lakkaa, ellei keskeytetyn eläkkeen uudelleen maksamista ole haettu vuoden kuluessa keskeytyksestä. Työttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 iässä. Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneen työttömyysturva Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneellä työntekijällä ei ole oikeutta työttömyyseläkkeeseen. Hän voi saada tietyin edellytyksin työttömyyspäivärahaa 500 päivärahapäivän lisäksi aina 65 vuoden ikään saakka. Lisäpäivärahaa saava työntekijä voi halutessaan siirtyä 62 vuotta täytettyään vanhuuseläkkeelle. Eläke on tällöin ansaitun eläkkeen suuruinen. Perhe-eläkettä maksetaan TyEL:n piiriin kuuluvan henkilön tai TyEL-eläkkeensaajan (= edunjättäjä) kuoltua. Sitä voivat saada lapset, leski ja edunjättäjän entinen aviopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen eloonjäänyt osapuoli. Se TyEL 11

14 mitä jäljempänä todetaan leskestä, koskee myös rekisteröidyn parisuhteen eloonjäänyttä osapuolta. Avopuolisolla ei ole oikeutta perhe-eläkkeeseen. Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos hän on edunjättäjän kuollessa alle 18-vuotias. Perhe-eläkkeeseen oikeutettuja lapsia ovat edunjättäjän oma lapsi lapsi, jolle edunjättäjä oli velvollinen maksamaan elatusapua edunjättäjän tai lesken ottolapsi ja lesken lapsi, joka asui edunjättäjän kuollessa tämän ja lesken kanssa samassa taloudessa. Rekisteröidyn parisuhteen eloon jääneen osapuolen lapsi saa lapseneläkkeen, jos lapsi asui kumppanien kanssa. Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen samanaikaisesti vain kahden edunjättäjän jälkeen. Leskellä (nainen tai mies), jonka avioliitto on solmittu ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta, on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos leskellä on tai on ollut yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa. Myös yhteinen ottolapsi tuo leskelle perhe-eläke-oikeuden. yhteisiä lapsia ei ole tai ole ollut, avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta, avioliitto oli jatkunut vähintään 5 vuotta ja leski oli edunjättäjän kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai saanut työkyvyttömyyseläkettä yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta. Jos perhe-eläkettä jo saava leski solmii uuden avioliiton täytettyään 50 vuotta, hänellä ei ole leskeneläkeoikeutta uuden puolison kuoltua, vaikka uudesta avioliitosta olisikin yhteisiä lapsia. 12 TyEL

15 Rekisteröidyn parisuhteen eloonjäänyt osapuoli voi saada perhe-eläkettä, jos parisuhde oli rekisteröity ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta ja eloonjäänyt 50 vuotta eloonjäänyt osapuoli on edunjättäjän kuollessa vähintään 50-vuotias tai saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään 3 vuotta ja parisuhde on jatkunut vähintään 5 vuotta sen rekisteröimisestä. TyEL Entisellä puolisolla ja rekisteröidystä parisuhteesta eronneella osapuolella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos edunjättäjä oli kuollessaan velvollinen maksamaan hänelle elatusapua. Perhe-eläke alkaa edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden alussa. Eläkettä maksetaan takautuvasti enintään eläkkeen hakemista edeltäneen 6 kuukauden ajalta, pätevästä syystä tätä pitemmältäkin ajalta. Lapsen eläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai kun hänet annetaan ottolapseksi. Lesken eläke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton ennen kuin hän on täyttänyt 50 vuotta. Leskelle maksetaan tällöin kahden tai kolmen vuoden leskeneläkettä vastaava kertasuoritus. Kahta vuotta vastaava kertasuoritus maksetaan silloin, jos edunjättäjä on kuollut ennen Edellä oleva koskee myös rekisteröidyn parisuhteen eloonjääneen osapuolen perhe-eläkettä. TyEL 13

16 Eläkkeen määrä Eläkkeen karttuminen työstä alkaen Eläkettä kertyy ikävuoden välillä koko työuran ansioista. Eläke lasketaan kunkin vuoden ansion ja ikää vastaavan karttumisprosentin mukaan. Vuosiansiot tarkistetaan palkkakertoimella, johon ansioiden kehitys vaikuttaa 80 % ja hintojen 20 %. Työntekijän ansioista vähennetään kunkin vuoden työntekijän eläkemaksu, joka vuonna 2012 on 53 vuotta täyttäneellä 6,50 % ja sitä nuoremmalla 5,15 %. Karttumisprosentti, joka nousee iän myötä, on: vuotiaana 1,5 % ansioista vuodessa vuotiaana 1,9 % ansioista vuodessa vuotiaana 4,5 % ansioista vuodessa Jos eläkkeensaaja työskentelee eläkkeen rinnalla, työstä karttuu uutta eläkettä 1,5 % vuosiansioista. Poikkeuksena on osa-aikaeläkkeen aikainen karttuma, ks. s. 17. Eläkkeen karttuminen työstä saakka TEL-eläke laskettiin ennen vuotta 2005 jokaisesta työsuhteesta erikseen. Eläkepalkka määräytyi alkaen enintään 10 viimeisen vuoden ansioiden perusteella. LELja TaEL-eläke laskettiin vuosiansioista jo ennen vuotta Eläkettä karttui ikävuoden välillä. Vuotuinen karttumisprosentti oli 60 vuoden iän täyttämisvuoden alkuun saakka 1,5 ja kohosi siitä 2,5:een edeltävältä ajalta eläkettä karttui 0,5 %/v mennessä ansaittu eläke on laskettu aikaisempien säännösten mukaan ja tallennettu työeläkejärjestelmän rekistereihin. 14 TyEL

17 ELÄKETTÄ KARTUTTAVAT SOSIAALIVAKUUTUSETUUDET TyEL Palkattomilta ajoilta maksetuista sosiaalietuuksista karttuu eläkettä alkaen 1,5 % vuodessa. Karttuminen alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Etuusansiot otetaan yleensä huomioon eläketapahtumaa edeltävän vuoden loppuun saakka, vanhuuseläkkeissä kuitenkin eläkkeen alkamiseen saakka. Etuusansioista saa eläkkeen vain, jos koko työuran ansiot ovat vähintään ,61 euroa. Eläkkeen pohjana olevaksi ansioksi otetaan yleensä sosiaalivakuutusetuuden perusteena oleva ansiotulo tai kiinteä euromäärä alla olevan taulukon mukaan. Tulevalta ajalta karttuvaa eläkettä laskettaessa päivärahan perusteena olevat ansiot otetaan yleensä huomioon kokonaan (100 %). Työttömyysturvalain mukaisesta peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta karttuu eläkettä 1 351,96 euron kuukausitulosta vain tulevan ajan eläkettä laskettaessa. Myös eräät Kelan maksamat koulutusetuudet otetaan huomioon samalla tavalla. Vanhempainetuudet Etuuden myöntäjä Eläkkeen karttuminen Äitiysraha, erityisäitiysraha, Kela 117 % etuuden perusteena isyysraha, vanhempainraha, olevasta työtulosta, aina osittainen vanhempainraha vähintään 675,98 /kk Kotihoidontuki alle 3-vuo- Kela Tulona otetaan huomioon tiaan lapsen hoidon ajalta 675,98 /kk kotihoidontukikuukausilta Sairaus- ja kuntoutusetuudet Työeläkelakien mukainen Työeläkelaitokset 65 % tulevan ajan peruskuntoutusraha teena olevasta ansiosta Kuntoutusrahalain mukai- Kela 65 % kuntoutusrahan penen kuntoutusraha rusteena olevasta ansiosta Tapaturmavakuutuksen Tapaturmayhtiöt 65 % korvauksen perusperusteella myönnetty teena olevasta työansiosta päiväraha Liikennevakuutuksen Liikenne- 65 % korvauksen perusperusteella myönnetty vakuutusyhtiöt teena olevasta työansiosta ansionmenetyskorvaus Sotilastapaturmavakuu- Valtiokonttori 65 % korvauksen perustuksen mukainen päiväraha teena olevasta työansiosta Sairauspäiväraha Kela 65 % sairauspäivärahan perusteena olevasta työtulosta Erityishoitoraha Kela 65 % sairauspäivärahan perusteena olevasta työtulosta TyEL 15

18 Osasairauspäiväraha Kela 65 % sairauspäivärahan perusteena olevasta työtulon puolikkaasta Työttömyysetuudet Vuorottelukorvaus Työttömyyskassat 55 % ansiosidonnaisen vuorottelukorvauksen perusteena olevasta työansiosta Työttömyysturvalain Työttömyyskassat 75 % ansiosidonnaisen mukainen ansioon työttömyyspäivärahan suhteutettu päiväraha ja perusteena olevasta ansiosta työttömyysetuus työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle Koulutusetuudet Julkisesta työvoimapalve- Työttömyyskassat 65 % ansiotuen perusteena lusta annetun lain mukai- oleva ansio nen ansiotuki,joka on myönnetty ennen Aikuiskoulutustuesta Koulutusrahasto 65 % aikuiskoulutustuen annetun lain mukainen perusteena olevasta aikuiskoulutustuki ansiosta, yrittäjillä tuloksi otetaan 675,98 /kk Suoritettu tutkinto Ilmoittaja Ammatillinen perustutkinto, Kela Tulona otetaan huomioon ammattikorkeakoulututkinto 675,98 /kk tutkinnon tai korkeakoulututkinto mukaan määräytyvältä ajalta (3, 4 tai 5 vuotta) Karttuminen työkyvyttömyyseläkkeen tulevalta ajalta alkaen Tuleva aika eli aika työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka lasketaan eläkkeeseen, jos työansioita on ollut eläketapahtumaa edeltävän 10 kalenterivuoden aikana vähintään ,61 euroa. Tulevan ajan ansio lasketaan työkyvyttö- 16 TyEL

19 mäksi tuloa edeltävän viiden täyden kalenterivuoden keskimääräisistä ansioista. Mukaan otetaan myös edellä olevat sosiaalietuuksiin perustuvat ansiot. Jos eläkkeenhakijalla ei ole työnansioita tältä ajalta, tulevalta ajalta ei kerry eläkettä. TyEL Jos työkyvyttömyys on alkanut tai myöhemmin eläkettä karttuu tulevalta ajalta 1,5 prosenttia vuodessa tulevan ajan ansiosta. Aikaisemmin karttuminen aleni 50 vuoden iästä 1,3 prosenttiin vuotta kohden. Siirtyminen vuoden 2005 ja 2007 laskentamalliin Koko työhistorian ajalta karttuva eläke ei muodostu vuoden 2005 ja 2007 sääntöjen mukaan. Ennen vuotta 2005 alkaneet jatkuvat työsuhteet on päätetty teknisesti ja eläke on laskettu erikseen työskentelystä vuoden 2004 loppuun saakka senhetkisten sääntöjen mukaan. Tämä eläke tarkistetaan eläkkeen alkamishetken tasoon palkkakertoimella. Ansiotyöstä alkaen karttuva eläke lasketaan vuoden 2005 sääntöjen mukaan alkaen eläke määräytyy TyEL:n mukaan. Varhennettu vanhuuseläke Työntekijä voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62- vuotiaana. Karttunut eläke pienenee silloin pysyvästi 0,6 % jokaiselta 63 vuoden ikään jäljellä olevalta kuukaudelta. Eläkkeen pienennys on enintään 7,2 %. Varhennettu vanhuuseläke maksetaan pysyvästi pienennettynä. Myös perhe-eläke määräytyy varhennetun eläkkeen mukaan. Osa-aikaeläke Osa-aikaeläkkeen määrä on 50 % vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta. Vakiintunut ansio määräytyy alkaen samalla tavalla kuin työkyvyttö- TyEL 17

20 myyseläkkeen tulevan ajan ansio. Poikkeuksena on viimeisen täyden kalenterivuoden ansio, joka otetaan mukaan, kun työntekijä siirtyy osa-aikatyöhön ja -eläkkeelle seuraavan vuoden alussa. Osa-aikaeläkkeen määrä on kuitenkin enintään 75 % osaaikaeläkkeelle siirtymiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Osa-aikaeläkkeensaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 63 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Edellytyksenä on eläkkeen hakeminen ja osa-aikatyön päättyminen. Vanhuuseläkkeenä maksetaan osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä ansaitun eläkkeen, osa-aikatyössä karttuneen eläkkeen ja osa-aikaeläkkeen ajalta kertyneen eläkkeen yhteismäärä. Osa-aikatyöstä karttuu eläkettä vuonna 1947 ja myöhemmin syntyneelle vuoden 2005 sääntöjen mukaan ja 1946 ja aikaisemmin syntyneelle vuoden 2004 sääntöjen mukaan. Vuonna 1953 ja sen jälkeen syntyneille ei kartu eläkettä vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansion erotuksesta. Vuonna 1952 ja sitä ennen syntyneille karttuu osa-aikaeläkkeen ajalta eläkettä 0,75 %/v vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta. Vuonna 1946 ja sitä ennen syntyneillä vakiintuneen an sion ja osa-aikatyön erotuksesta karttuu eläkettä 1,5%/v. Osatyökyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Vanhuuseläkettä myönnettäessä osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi. Tällöin eläkkeeseen lisätään eläkeaikaisesta työstä karttunut eläke. 18 TyEL

21 Perhe-eläke Perhe-eläkkeen perusteena on edunjättäjän saama vanhuus-, varhennettu vanhuus-, täysi työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke, jossa on mukana tulevan ajan eläkkeenosa, jos edunjättäjällä oli siihen oikeus. Ellei hän vielä ollut eläkkeellä, perusteena on se eläke, jonka hän olisi saanut, jos olisi kuolinpäivänään tullut työkyvyttömäksi. TyEL Perhe-eläke (leskeneläke ja lapseneläkkeet yhteensä) voi olla enintään edunjättäjän eläkkeen suuruinen. Edunjättäjän eläkkeessä ollut lapsikorotus ja ensisijaisen etuuden aiheuttama vähennys poistetaan perhe-eläkkeen perusteena olevasta eläkkeestä. Lesken ja lasten saamat ensisijaista etuutta vastaavat perhe-eläkkeet vähennetään TyEL-perheeläkkeestä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osa-aikaeläkkeellä olleen edunjättäjän jälkeen myönnettävä perhe-eläke lasketaan edunjättäjän täyden työkyvyttömyyseläkkeen perusteella. Leskelle maksettava eläke ei vaikuta lapseneläkkeen määrään. Lasteneläkkeiden yhteismäärä jaetaan lasten kesken tasan. Kun perhe-eläkkeensaajien lukumäärä muuttuu, perheeläkkeen määrä ja sen jakaantuminen edunsaajien kesken tarkistetaan. Edunjättäjän entisen puolison perhe-eläke lasketaan myös edunjättäjän jälkeen myönnettävän leskeneläkkeen perusteella, mutta siihen vaikuttaa lisäksi hänelle maksettavan elatusavun suuruus. Lesken oma työeläke tai hänen ansiotulonsa saattavat pienentää hänen perhe-eläkettään (leskeneläkkeen vähentä- TyEL 19

22 minen). Lesken omina työeläkkeinä otetaan huomioon joko hänen sillä hetkellä saamansa eläkkeet tai se työkyvyttömyyseläke, jonka leski saisi, jos olisi tullut työkyvyttömäksi puolisonsa kuolinhetkellä. Lisäeläkettä ei oteta tässä huomioon. Eräissä tapauksissa voidaan eläkkeen sijasta perusteena käyttää lesken todellisia tuloja. Lesken eläkettä vähennetään, jos lesken omat työeläkkeet ylittävät laissa määrätyn vähennysperusteen, joka on 645,50 /kk. Jos lesken omat työeläkkeet ylittävät vähennysperusteen, ylite vähentää täyttä leskeneläkettä 50 prosentilla. Leskeneläkettä ei vähennetä, jos edunjättäjän ja lesken kanssa samassa taloudessa asui kuolinhetkellä lapsia, joilla on oikeus lapseneläkkeeseen. Kun nuorin näistä lapsista täyttää 18 vuotta, leskeneläkkeeseen tehdään vähennys. Lesken työeläkkeet otetaan tällöin huomioon sen suuruisina, kuin ne ovat lapsen 18-vuotispäivänä. Lapsettoman, alle 65-vuotiaan lesken, joka ei saa työeläkettä, leskeneläkkeeseen tehdään leskeneläkkeen vähennys kuolemaa seuranneen seitsemännen kuukauden alusta. Lapsettoman 65 vuotta täyttäneen tai eläkettä saavan lesken eläkkeeseen tehdään vähennys leskeneläkkeen alkaessa. Esimerkki leskeneläkkeen vähentämisestä Edunjättäjän omat työeläkkeet ovat /kk ja lesken saama työeläke on /kk. Leskeneläke (ei lapsia) ennen vähentämistä on 6/12 x = 700 /kk. Lesken omaa eläkettä verrataan eläkevähennysperusteeseen. 20 TyEL

23 ,50 = 554, % tästä ylitteestä vähennetään täydestä leskeneläkkeestä. Leskeneläke on siis 700 (0,5 x 554,50 ) = 422,75 /kk. TyEL Kuntoutustuki Kuntoutustuki on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Jos työeläkelaitos tukee ammatillista kuntoutusta, maksetaan tuki 33 prosentilla korotettuna. Kuntoutusraha Kuntoutusraha on henkilön täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen korotettuna 33 prosentilla. Osakuntoutusraha Osakuntoutusraha on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä. Sitä maksetaan, jos kuntoutusaikaiset ansiotulot ovat enemmän kuin puolet tulevan ajan ansioista. Harkinnanvarainen kuntoutusavustus Harkinnanvarainen kuntoutusavustus on täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Sitä voidaan maksaa kuntoutuksen odotusajalta ja kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta, jos kuntoutujalla ei ole muuta toimeentuloa tänä aikana. Kuntoutusaikaisen toimeentulon lisäksi maksetaan muut kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset kulut, esimerkiksi koulumaksut, kirja- ja opintovälinehankinnat ja matkakustannukset Työeläkevakuuttajat TELAn suositusten mukaan. Lykkäyskorotus Vanhuuseläkkeen alkaminen 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen korottaa eläkettä 0,4 prosentilla jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkäytyy. TyEL 21

24 22 TyEL Lesken oman työeläkkeen vaikutus leskeneläkkeeseen Edunjättäjän eläke Täysi lesken eläke Lesken oma eläke /kk /kk /kk Vähennetty leskeneläke /kk Eläkkeet vuoden 2012 palkkakertoimen 1,291 tasossa

25 Elinaikakerroin Elinaikakertoimen avulla varaudutaan eliniän pitenemiseen. Mikäli keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää alkavien eläkkeiden määrää. Jatkamalla työskentelyä pidempään voi saavuttaa samantasoisen eläketurvan kuin se olisi ilman elinaikakertoimen vaikutusta. TyEL Työkyvyttömyyseläkkeisiin elinaikakerroin vaikuttaa, jos työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2010 tai myöhemmin. Työkyvyttömyyseläkkeissä elinaikakerroin vaikuttaa vain ansaittuun eläkkeeseen, ei tulevan ajan osuuteen. Esimerkkejä vanhuuseläkkeistä ja osa-aikaeläkkeestä Työntekijä on syntynyt Työsuhde on alkanut ja jatkuu eläkkeelle siirtymiseen saakka. Hänelle on karttunut eläkettä mennessä /kk (46,5 % eläkepalkasta, joka on /kk). Vuoden 2005 ansiot ovat , vuoden , vuoden , vuoden , vuoden , ja vuoden , välisen ajan ansiot Ansioista on jo vähennetty työntekijän eläkemaksu. Ansiot sekä eläkkeet ovat vuoden 2012 tasolla ja alkavaa vanhuuseläkettä laskettaessa on oletettu, että työskentely jatkuu vuoden 2012 palkkatasolla eläkkeen alkamiseen saakka. 1. Varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaana väliseltä ajalta karttuu eläkettä 494 /kk, joten kokonaiseläke on /kk varhennusvähennys on 119 /kk (7,2 % eurosta) varhennettu vanhuuseläke on /kk TyEL 23

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen Eläkevaihtoehdot Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan MYELin mukaan MVL:n mukaan verotettu MYELiin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Joustavasti vanhuuseläkkeelle

Joustavasti vanhuuseläkkeelle Joustavasti vanhuuseläkkeelle Vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2012

Omat eläketietosi - Kevan info 2012 Omat eläketietosi - Kevan info 2012 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Kevan esittely ja ajankohtaiset palvelut Työeläkeote Omat eläketietosi palvelu Joustavasti eläkkeelle Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana?

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Tehyn yrittäjäjaoston opintopäivä 19.11.2016 11.11.2016 TYÖELÄKEYHTIÖ ELO Lakisääteinen sosiaalivakuutus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS Kysymys 1: Lailasta on alkanut pitkän työuran jälkeen tuntua siltä, että voisi hiljalleen keventää työtaakkaansa. Lailan vakiintunut kokoaikatyön

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 2 Työeläkeuudistuksen tavoitteet myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella sopeuttaa

Lisätiedot

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN?

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? 4.5.2016 1 SISÄLTÖ Milloin työskentely vakuutetaan? Yrittäjän YEL-vakuuttaminen Työntekijän TyEL-vakuuttaminen Eläkevaihtoehdot 2 TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN TOIMIJAT Sosiaali-

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

Laki. merimieseläkelain muuttamisesta Laki merimieseläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan merimieseläkelain (1290/2006) 12, 22 24, 64, 74, 76 ja 77, 86 :n 3 momentti, 120 :n 10 kohta sekä 160 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682. Laki. N:o 679. valtion eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682. Laki. N:o 679. valtion eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682 SISÄLLYS N:o Sivu 679 Laki valtion eläkelain muuttamisesta... 1891 680 Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o Yrittäjän eläkelaki. N:o 1272

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o Yrittäjän eläkelaki. N:o 1272 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1272 1279 SISÄLLYS N:o Sivu 1272 Yrittäjän eläkelaki... 3705 1273 Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta... 3746 1274 Laki

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Laki. maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 22 :n 4 momentti, 67, 69 ja 72, sellaisina kuin niistä ovat 22 :n 4 momentti

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2016 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle Miten eläkevakuutus järjestetään? Mitä se maksaa? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Perhe-eläke. Eläketurvakeskus. Lesken ja lasten turvana PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Perhe-eläke. Eläketurvakeskus. Lesken ja lasten turvana PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Perhe-eläke Lesken ja lasten turvana Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki Postiosoite:

Lisätiedot

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin.

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Turvaa työkyvyn heiketessä

Turvaa työkyvyn heiketessä Turvaa työkyvyn heiketessä Ammatillinen kuntoutus, työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke turvaavat toimeentuloa työkyvyn heikentyessä. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän

Lisätiedot

Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen

Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen Maaseutuhallinnon ajankohtaispäivä Levi 13.12.2016 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jarno Ronkainen 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista Asiakkaina viljelijät,

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2015 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työkyvyn alennuttua Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Maatalousyrittäjätoimintansa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2006 N:o Työntekijän eläkelaki. N:o 395

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2006 N:o Työntekijän eläkelaki. N:o 395 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2006 N:o 395 398 SISÄLLYS N:o Sivu 395 Työntekijän eläkelaki... 1165 396 Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki... 1221 397 Laki Eläketurvakeskuksesta...

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK Työeläkekoulu 2016 ELÄKEUUDISTUS 2017: NEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT Rahoitus Tulevien vuosien eläkemaksut Riittävä maksutaso Julkisten alojen eläkkeiden rahoitus Eläketurvan sisältö Ikärajat ja varhaiseläkejärjestelyt

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

Valtion eläkeopas 2013

Valtion eläkeopas 2013 Valtion eläkeopas 2013 Työeläkejärjestelmä Työeläke turvaa työntekijän toimeentulon silloin, kun ansiotyö on päättynyt ikääntymisen tai sairauden vuoksi. Omaisilla on oikeus perheeläkkeeseen työntekijän

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelaki

Julkisten alojen eläkelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Julkisten alojen eläkelaki 1 luku Lain tarkoitus ja soveltamisala 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä Kevan jäsenyhteisön,

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Ensisijaisen etuuden eläkkeestä vähentämisen tarkistaminen edellyttää määrän muutosta yli:

Ensisijaisen etuuden eläkkeestä vähentämisen tarkistaminen edellyttää määrän muutosta yli: VAKUUTUSTUTKINTO/FINVA SOSIAALITURVAN KOE 174 1) Maahanmuuttajan erityistuki 3 p. Kenellä voi olla oikeus maahanmuuttajan erityistukeen ja millä edellytyksin? Vastaus:Toimeentuloturva s. 291 2) Sosiaalivakuutus

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Laki. työntekijän eläkelain muuttamisesta

Laki. työntekijän eläkelain muuttamisesta Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työntekijän eläkelain (395/2006) 22 24, 63, 64, 67, 69 ja 73, 80 :n 3 momentti, 123 :n 10 kohta ja 181 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 105, ja muutetaan 6, 10 ja 11, 12 :n 1 momentti, 15 :n 4 momentti, 22 :n 3 ja 4 momentti, 23, 33 :n

Lisätiedot

Laki. julkisten alojen eläkelain muuttamisesta

Laki. julkisten alojen eläkelain muuttamisesta Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan julkisten alojen eläkelain (81/2016) 92 :n 3 momentti ja 171 :n 2 momentti, muutetaan 3 :n 1 momentin 8 kohta, 12

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje

Erityishoitorahan asiointipalvelun määrän laskennan ohje Erityishoitorahan määrän laskennan ohje Erityishoitorahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet -sivuilta (Lapsen sairastaessa) sekä Kelan toimistoista. Erityishoitorahan määrä lasketaan

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o Maatalousyrittäjän eläkelaki. N:o 1280

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o Maatalousyrittäjän eläkelaki. N:o 1280 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1280 1289 SISÄLLYS N:o Sivu 1280 Maatalousyrittäjän eläkelaki... 3765 1281 Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta...

Lisätiedot

Näin haet eläkettä ulkomailta

Näin haet eläkettä ulkomailta Kuva: istock OHJEITA YHTEYSTIEDOT Näin haet eläkettä ulkomailta ea k a h a Muist esi myös eläkke ailta! ulkom Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 13.1.2015 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläke

Työntekijän ja yrittäjän eläke Työntekijän ja yrittäjän eläke Milloin työeläkkeen saa? Miten eläke muodostuu? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

OP-ELÄKESÄÄTIÖ 1 (31)

OP-ELÄKESÄÄTIÖ 1 (31) OP-ELÄKESÄÄTIÖ 1 (31) OP- ELÄKESÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ELÄKESÄÄTIÖN NIMI JA KOTIPAIKKA Finanssivalvonta on 25.5.2010 vahvistanut säännöt sovellettaviksi 1.1.2011 alkaen. Finanssivalvonta on 20.1.2012 vahvistanut

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä. Pirkko Halttunen

Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä. Pirkko Halttunen Kuka jatkaa viljelyä? Mitä teen tilalle ja pelloille eläkeiässä Pirkko Halttunen 3.11.2016 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan MYELin mukaan MVL:n mukaan

Lisätiedot

55 vuotta täyttäneiden henkilöiden. HE 73/1998 vp

55 vuotta täyttäneiden henkilöiden. HE 73/1998 vp HE 73/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi 55 vuotta täyttäneen työttömän työllistymisedellytysten parantamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittainen varhennettu vanhuuseläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Miten se vaikuttaa muihin etuuksiin? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 1 Johdanto 3 2 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) pääpiirteet 3 3 OVE ja työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

TAITEILIJATOIMINNAN ELÄKEVAKUUTTAMINEN

TAITEILIJATOIMINNAN ELÄKEVAKUUTTAMINEN ELÄKETURVA Palkkatyössä olevan taiteilijan eläketurva Lakisääteinen eläketurva koostuu ansiotyöstä kertyvästä työeläkkeestä ja vähimmäisturvan takaavasta kansaneläkkeestä sekä takuueläkkeestä. Työeläketurvan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2016

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2016 YRITTÄJÄN OPAS 2016 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Eläkeopas 2 (224) Versionhallinta

Eläkeopas 2 (224) Versionhallinta Eläkeopas Eläkeoppaaseen on koottu työeläkejärjestelmää koskevat keskeiset periaatteet. Lainsäädännön lisäksi on otettu huomioon erityisesti Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa julkaisemat ohjeet

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

HE 194/2016 vp. Ehdotetut lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 194/2016 vp. Ehdotetut lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot