Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA"

Transkriptio

1 Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012

2 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan eläke LUTU = Luopumistuki KuEL = Kunnalliset eläkkeet VaEL = Valtion eläke (kansanedustajan, valtioneuvoston jäsenen ja eurokansanedustajan eläke) KiEL = Evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeet ORT = Ortodoksisen kirkon eläkkeet MEL = Merimieseläke KEL = Kansaneläke, perhe-eläke ja vammaisten edut SVL = Sairausvakuutus SVOL = Mela-sairauspäiväraha TapVakL = Tapaturmavakuutus Urheilijoiden tapaturma- ja eläkevakuutus MATA = Maatalousyrittäjän tapaturmavakuutus PVL = Potilasvakuutus LVL = Liikennevakuutus SotapL = Sotilastapaturma SoVL = Sotilasvammalaki TRH = Ryhmähenkivakuutus RHV = Maatalousyrittäjän ryhmähenkivakuutus TTL = Työttömyysturva Yrittäjän työttömyysturva Aikuiskoulutustuki ja ammattistipendi Ulko = Työeläke ulkomaantyöstä Eläkkeiden verotus Sosiaalivakuutusmaksut Työeläkelakien avainlukuja Työeläkelakien tärkeimmät muutokset Tärkeitä osoitteita Työeläketurvaa ansainneet Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

3 Työeläke ja muu sosiaalivakuutus vuosikerta

4 Mitä vakuutus korvaa? Vanhuus Lyhytaikainen sairaus Pitkäaikainen sairaus Työtapaturma Liikennetapaturma Muut tapaturmat Työttömyys Kuolema 2

5 Lakisääteinen Työeläke Kansaneläke Urheilijoiden eläketurva Yleinen sairausvakuutus Mela-sairauspäiväraha Potilasvakuutus Työeläke Kansaneläke Potilasvakuutus Tapaturmavakuutus Työeläke Kansaneläke Urheilijoiden tapaturmavakuutus Liikennevakuutus Tapaturmavakuutus Työeläke Kansaneläke Työeläke Kansaneläke Sotilastapaturmakorvaus Työttömyyspäiväraha Työmarkkinatuki Työeläke Kansaneläke Aikuiskoulutustuki Ammattitutkintostipendi Työeläke Kansaneläke Tapaturmavakuutus Liikennevakuutus Sotilastapaturmakorvaus Ryhmähenkivakuutus Potilasvakuutus Vapaaehtoinen Työeläkkeen lisävakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Henkivakuutus Erityinen henkilövakuutus Matkustajavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Erityinen henkilövakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Erityinen henkilövakuutus Yksityistapaturmavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Henkivakuutus Yksityistapaturmavakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Henkivakuutus ja sen lisävakuutus Matkustajavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Yksilöllinen perhe-eläkevakuutus Yksityinen tapaturmavakuutus Henkivakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus 3

6 Mistä korvausta haetaan? Työeläke Eläkelaitokset Eläkevakuutusyhtiöt ja vakuutusyhtiöiden konttorit Eläkesäätiöt ja -kassat Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja sen asiamiehet Keva Merimieseläkekassa Kela Eläketurvakeskus Kansaneläke Kela Työeläkelaitosten palvelupisteet Sairausvakuutus Kela Maatalousyrittäjien eläkelaitos Tapaturmavakuutus Tapaturmavakuutusyhtiöt Valtiokonttori Maatalousyrittäjien eläkelaitos Ryhmähenkivakuutus Tapaturma- tai muu vakuutusyhtiö Maatalousyrittäjien eläkelaitos Valtiokonttori Keva Liikennevakuutus Liikennevakuutusyhtiöt Valtiokonttori Liikennevakuutuskeskus Sotilastapaturmakorvaus Valtiokonttori Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki Työttömyyskassat Kela Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Koulutusrahasto Potilasvakuutus Potilasvakuutuskeskus 4

7 Työntekijän eläkelaki (TyEL) TyEL Lain piiriin kuuluvat yksityiseen työnantajaan työsuhteessa olevat vuotiaat työntekijät (vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopussa), joiden samalta työnantajalta saamat ansiot ovat kalenterikuukauden aikana vähintään 54,08 euroa. Myös eläkkeensaajan ansiotyö pitää vakuuttaa ja siitä karttuu eläkettä aikaisintaan alkaen. Vakuutuksenottaja voi vapaaehtoisesti järjestää TyEL:n mukaisen eläketurvan luottamustoimeen määräajaksi tai toistaiseksi valitsemalleen henkilölle. Vakuutuksenottajaan työsuhteessa olevia luottamushenkilöitä ei erikseen vakuuteta, vaan heille maksetut palkkiot pitää lisätä TyEL-palkkaan. Ulkomailla työskentelevien vakuuttaminen. Ks. s Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten vakuuttaminen Suomessa tehty työ vakuutetaan pääsääntöisesti Suomessa. Suomeen lähetettynä työntekijänä EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai muusta sopimusmaasta tullutta työntekijää, jolla on lähetetyn työntekijän todistus, ei kuitenkaan vakuuteta Suomessa. Sopimuksettomasta maasta lähettävän yrityksen palveluksessa oleva työntekijä tulee vakuuttaa Suomessa, jos työskentely kestää yli 2 vuotta. Eläketurvakeskus voi vapauttaa hakemuksesta ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta enintään viideksi vuodeksi. Edellytykse- TyEL 5

8 nä vapauttamiselle on, että lähettävä työnantaja esittää selvityksen lähetetyn työntekijän eläketurvan järjestämisestä muualla. Oikeus eläkkeeseen Vanhuuseläkkeelle voi työntekijä siirtyä joustavasti vuotiaana edellytyksenä on lisäksi sen työn päättyminen, josta hän jää eläkkeelle. Työn päättymistä ei edellytetä, kun työntekijä siirtyy vanhuuseläkkeelle 68 vuoden iän jälkeen (lykätty vanhuuseläke). Vanhuuseläke alkaa eläkkeen saantiehtojen täyttymistä seuraavan kuukauden alusta, aikaisintaan 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Vanhuuseläke voidaan myöntää takautuvasti enintään eläkkeen hakemista edeltäneen kolmen kuukauden ajalta, pätevästä syystä tätä pitemmältäkin ajalta. Lykätty vanhuuseläke alkaa hakemista seuraavan kuukauden alusta. Jos työntekijällä on esim. kaksi rinnakkaista työtä ja hän siirtyy vain toisesta vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jatkuvan työn karttuma alenee eläkkeen alkamisesta lukien 1,5 prosenttiin vuodessa. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi työntekijä siirtyä ikävuoden välillä edellytyksenä on lisäksi sen työn päättyminen, josta hän jää eläkkeelle. Eläke alkaa aikaisintaan hakijan 62-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta. Takautuva hakuaika on sama kuin vanhuuseläkkeessä. 6 TyEL

9 Vanhuuseläkkeen ja varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla karttunut eläke myönnetään aikaisintaan 68-vuotiaana. TyEL Osa-aikaeläkettä voi saada 60 vuotta täyttänyt työntekijä. Ennen vuotta 1953 syntyneillä ikäraja on 58 vuotta. Vuonna 1947 tai myöhemmin syntynyt voi jäädä osa-aikaeläkkeelle 68 vuoden ikään saakka ja ennen vuotta 1947 syntynyt 65 vuoden ikään saakka. Lisäehtona on, että työntekijä siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön hänen ansionsa alenevat niin, että ne ovat % aikaisemmasta ansiotasosta eli vakiintuneesta ansiosta. Osa-aikatyön ansioiden ja työajan tulee vastata toisiaan. osa-aikatyö on järjestetty niin, ettei siihen tule 6 viikkoa pitempää yhdenjaksoista katkoa. Tähän aikaan ei lueta vuosilomaa eikä sairauspäivärahan tai muun vastaavan etuuden saamisaikaa. työntekijä on ollut viimeisen 18 kk:n aikana vähintään 12 kk kokoaikatyössä. Eräät sairauteen perustuvat etuudet jatkavat tätä määräaikaa enintään 6 kuukaudella. työntekijällä on viimeisen 15 vuoden aikana työeläkkeeseen oikeuttavia ansiotuloja vähintään 5 vuoden työssäoloaikaa vastaava määrä työntekijä ei saa muuta omaa työeläkettä tai sitä vastaavaa etuutta ulkomailta työntekijällä ei ole oikeutta TyEL-työsuhteen päättymisen jälkeen osa-aikaeläkkeeseen kokoaikaisen julkisen alan työsuhteen perusteella. Osa-aikaeläke alkaa kaikkien eläkkeen saantiehtojen täyttymistä seuraavan kuukauden alusta, aikaisintaan kuitenkin eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden alusta. TyEL 7

10 Koska eläkettä ei myönnetä takautuvasti, sitä tulee hakea viimeistään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. Osa-aikaeläke lakkautetaan, jos eläkkeensaaja on yhdenjaksoisesti poissa osa-aikatyöstä yli 6 viikkoa (vuosilomaa ja sairausaikoja ei lasketa keskeytysaikaan) tai osa-aikatyön työaikaa ja palkkaa koskevat ehdot eivät enää täyty tai eläkkeensaajalle myönnetään muu oma eläke. Osa-aikaeläkkeen maksaminen voidaan myös keskeyttää. Eläke keskeytetään, kun osa-aikaeläkkeen saantiehdot eivät enää täyty ja syynä on tilapäinen muutos ansioissa tai työstä poissaolossa. Työkyvyttömyyseläkettä voi saada vuotias työntekijä, jolla on työkykyä alentava sairaus ja jonka työkyvyttömyyden voidaan arvioida jatkuvan yhdenjaksoisesti vähintään vuoden. Työkyvyn alentumista arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia ansiotuloja saatavissa olevalla työllä, jota hänen voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan lisäksi huomioon työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asumispaikka ja muut näihin rinnastettavat tekijät. Kun arvioidaan pitkään ansiotyössä olleen 60 vuotta täyttäneen henkilön työkyvyttömyyseläkeoikeutta, painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Täysi työkyvyttömyyseläke maksetaan, jos työkyvyn aleneminen on ainakin 3/5. 8 TyEL

11 Osatyökyvyttömyyseläke maksetaan, jos työkyvyn aleneminen on 2/5 3/5. TyEL Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä vasta, kun sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa on maksettu 300 päivältä. Päiväraha on siten ensisijainen työeläkkeeseen nähden. Jos päivärahaa ei haeta, työkyvyttömyyseläke voi alkaa työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta. Osatyökyvyttömyyseläke alkaa työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta. Takautuvasti työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää eläkkeen hakemista edeltäneen 6 kuukauden ajalta, pätevästä syystä tätä pitemmältäkin ajalta. Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. Täysi työkyvyttömyyseläke muutetaan osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos ansiot ylittävät 40 % mutta ovat enintään 60 % vakiintuneista keskiansioista. Työkyvyttömyyseläkeläisen työhönpaluuta helpotetaan määräaikaisella lailla. Vuoden 2013 loppuun saakka voi sen mukaan ansaita 713,13 euroa kuukaudessa, vaikka aikaisemmasta ansiotasosta laskettu raja olisi pienempi. Eläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää, jos ansiot ylittävät ansiorajan. Eläke voidaan keskeyttää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Keskeyttämisen jälkeen eläkkeen saa maksuun ilman uutta työkyvyn arviointia, kun työ on päättynyt tai ansiot alentuneet alle rajan. Yli kaksi vuotta keskeytettynä ollut eläke lakkautetaan. Keskeytysajalta karttuu työstä eläkettä 1,5 % vuodessa ja lakkautusajalta normaalien työskentelyajan karttumien mukaan. Kuntoutustukea maksetaan työkyvyttömälle henkilölle, jonka vamman tai sairauden voidaan olettaa todennäköi- TyEL 9

12 sesti paranevan hoidon tai kuntoutuksen avulla. Sen myöntäminen edellyttää vähintään vuoden kestävää työkyvyttömyyttä ja hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa. Kuntoutustuki myönnetään niin pitkäksi määräajaksi, kuin henkilön arvioidaan olevan estynyt tekemästä ansiotyötä työkyvyttömyyden vuoksi. Kuntoutustuki muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä. Tuensaaja voi hakea vanhuuseläkkeen lakkauttamista. Hakemus tulee tehdä kuukauden sisällä arvioidun työkyvyttömyyden päättymisestä. Eläke lakkautetaan tähän päivään. Eläkkeen lakkauttamisesta alkaen työstä karttuu eläkettä 4,5 % vuodessa. Työntekijällä on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta. Edellytyksenä on että, sairaus voi johtaa työkyvyttömyyteen ja eläkkeen myöntämiseen lähivuosina, noin 5 vuoden sisällä työntekijä on ansainnut 5 viimeisen vuoden aikana yhteensä vähintään ,22 euroa työntekijä on jo hankkinut yhden ammatin ja ollut työssä suuren osan aikuiselämästään hän ei voi saada kuntoutusta tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella. Ammatillisen kuntoutuksen hakijalla on oikeus saada ennakkopäätös siitä, täyttääkö hän kuntoutuksen saanti ehdot. Päätös on voimassa 9 kuukautta. Hakijalla oikeus hakea muutosta kuntoutusta koskevista päätöksistä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Työeläkekuntoutuksen keinoja ovat mm. työkokeilu, työhön valmennus, työhön tai ammattiin johtava koulutus. 10 TyEL

13 Työttömyyseläkkeen saattoi saada ennen vuotta 1950 syntynyt työntekijä 60 vuoden iässä, jos hän oli saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa. Jos työttömyyseläkkeen saantiehdot täyttyivät 62 ikävuoden jälkeen, henkilölle myönnettiin työttömyyseläkkeen sijasta vanhuuseläke. TyEL Työttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään, jos eläkkeensaaja on ansiotyössä ansaiten vähintään 675,98 /kk. on estynyt vastaanottamasta työtä esim. yli kuukauden pituisen ulkomailla oleskelun vuoksi. Oleskelu EU/ETAmaassa ei kuitenkaan keskeytä eläkkeen maksamista. kieltäytyy vastaanottamasta vähintään kuukauden jatkuvaa työtä. Eläkettä on haettava uudelleen, jos työttömyys jälleen alkaa eläkkeen keskeytyksen jälkeen. Työttömyyseläke lakkaa, ellei keskeytetyn eläkkeen uudelleen maksamista ole haettu vuoden kuluessa keskeytyksestä. Työttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 iässä. Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneen työttömyysturva Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneellä työntekijällä ei ole oikeutta työttömyyseläkkeeseen. Hän voi saada tietyin edellytyksin työttömyyspäivärahaa 500 päivärahapäivän lisäksi aina 65 vuoden ikään saakka. Lisäpäivärahaa saava työntekijä voi halutessaan siirtyä 62 vuotta täytettyään vanhuuseläkkeelle. Eläke on tällöin ansaitun eläkkeen suuruinen. Perhe-eläkettä maksetaan TyEL:n piiriin kuuluvan henkilön tai TyEL-eläkkeensaajan (= edunjättäjä) kuoltua. Sitä voivat saada lapset, leski ja edunjättäjän entinen aviopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen eloonjäänyt osapuoli. Se TyEL 11

14 mitä jäljempänä todetaan leskestä, koskee myös rekisteröidyn parisuhteen eloonjäänyttä osapuolta. Avopuolisolla ei ole oikeutta perhe-eläkkeeseen. Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos hän on edunjättäjän kuollessa alle 18-vuotias. Perhe-eläkkeeseen oikeutettuja lapsia ovat edunjättäjän oma lapsi lapsi, jolle edunjättäjä oli velvollinen maksamaan elatusapua edunjättäjän tai lesken ottolapsi ja lesken lapsi, joka asui edunjättäjän kuollessa tämän ja lesken kanssa samassa taloudessa. Rekisteröidyn parisuhteen eloon jääneen osapuolen lapsi saa lapseneläkkeen, jos lapsi asui kumppanien kanssa. Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen samanaikaisesti vain kahden edunjättäjän jälkeen. Leskellä (nainen tai mies), jonka avioliitto on solmittu ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta, on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos leskellä on tai on ollut yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa. Myös yhteinen ottolapsi tuo leskelle perhe-eläke-oikeuden. yhteisiä lapsia ei ole tai ole ollut, avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta, avioliitto oli jatkunut vähintään 5 vuotta ja leski oli edunjättäjän kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai saanut työkyvyttömyyseläkettä yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta. Jos perhe-eläkettä jo saava leski solmii uuden avioliiton täytettyään 50 vuotta, hänellä ei ole leskeneläkeoikeutta uuden puolison kuoltua, vaikka uudesta avioliitosta olisikin yhteisiä lapsia. 12 TyEL

15 Rekisteröidyn parisuhteen eloonjäänyt osapuoli voi saada perhe-eläkettä, jos parisuhde oli rekisteröity ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta ja eloonjäänyt 50 vuotta eloonjäänyt osapuoli on edunjättäjän kuollessa vähintään 50-vuotias tai saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään 3 vuotta ja parisuhde on jatkunut vähintään 5 vuotta sen rekisteröimisestä. TyEL Entisellä puolisolla ja rekisteröidystä parisuhteesta eronneella osapuolella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos edunjättäjä oli kuollessaan velvollinen maksamaan hänelle elatusapua. Perhe-eläke alkaa edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden alussa. Eläkettä maksetaan takautuvasti enintään eläkkeen hakemista edeltäneen 6 kuukauden ajalta, pätevästä syystä tätä pitemmältäkin ajalta. Lapsen eläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai kun hänet annetaan ottolapseksi. Lesken eläke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton ennen kuin hän on täyttänyt 50 vuotta. Leskelle maksetaan tällöin kahden tai kolmen vuoden leskeneläkettä vastaava kertasuoritus. Kahta vuotta vastaava kertasuoritus maksetaan silloin, jos edunjättäjä on kuollut ennen Edellä oleva koskee myös rekisteröidyn parisuhteen eloonjääneen osapuolen perhe-eläkettä. TyEL 13

16 Eläkkeen määrä Eläkkeen karttuminen työstä alkaen Eläkettä kertyy ikävuoden välillä koko työuran ansioista. Eläke lasketaan kunkin vuoden ansion ja ikää vastaavan karttumisprosentin mukaan. Vuosiansiot tarkistetaan palkkakertoimella, johon ansioiden kehitys vaikuttaa 80 % ja hintojen 20 %. Työntekijän ansioista vähennetään kunkin vuoden työntekijän eläkemaksu, joka vuonna 2012 on 53 vuotta täyttäneellä 6,50 % ja sitä nuoremmalla 5,15 %. Karttumisprosentti, joka nousee iän myötä, on: vuotiaana 1,5 % ansioista vuodessa vuotiaana 1,9 % ansioista vuodessa vuotiaana 4,5 % ansioista vuodessa Jos eläkkeensaaja työskentelee eläkkeen rinnalla, työstä karttuu uutta eläkettä 1,5 % vuosiansioista. Poikkeuksena on osa-aikaeläkkeen aikainen karttuma, ks. s. 17. Eläkkeen karttuminen työstä saakka TEL-eläke laskettiin ennen vuotta 2005 jokaisesta työsuhteesta erikseen. Eläkepalkka määräytyi alkaen enintään 10 viimeisen vuoden ansioiden perusteella. LELja TaEL-eläke laskettiin vuosiansioista jo ennen vuotta Eläkettä karttui ikävuoden välillä. Vuotuinen karttumisprosentti oli 60 vuoden iän täyttämisvuoden alkuun saakka 1,5 ja kohosi siitä 2,5:een edeltävältä ajalta eläkettä karttui 0,5 %/v mennessä ansaittu eläke on laskettu aikaisempien säännösten mukaan ja tallennettu työeläkejärjestelmän rekistereihin. 14 TyEL

17 ELÄKETTÄ KARTUTTAVAT SOSIAALIVAKUUTUSETUUDET TyEL Palkattomilta ajoilta maksetuista sosiaalietuuksista karttuu eläkettä alkaen 1,5 % vuodessa. Karttuminen alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Etuusansiot otetaan yleensä huomioon eläketapahtumaa edeltävän vuoden loppuun saakka, vanhuuseläkkeissä kuitenkin eläkkeen alkamiseen saakka. Etuusansioista saa eläkkeen vain, jos koko työuran ansiot ovat vähintään ,61 euroa. Eläkkeen pohjana olevaksi ansioksi otetaan yleensä sosiaalivakuutusetuuden perusteena oleva ansiotulo tai kiinteä euromäärä alla olevan taulukon mukaan. Tulevalta ajalta karttuvaa eläkettä laskettaessa päivärahan perusteena olevat ansiot otetaan yleensä huomioon kokonaan (100 %). Työttömyysturvalain mukaisesta peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta karttuu eläkettä 1 351,96 euron kuukausitulosta vain tulevan ajan eläkettä laskettaessa. Myös eräät Kelan maksamat koulutusetuudet otetaan huomioon samalla tavalla. Vanhempainetuudet Etuuden myöntäjä Eläkkeen karttuminen Äitiysraha, erityisäitiysraha, Kela 117 % etuuden perusteena isyysraha, vanhempainraha, olevasta työtulosta, aina osittainen vanhempainraha vähintään 675,98 /kk Kotihoidontuki alle 3-vuo- Kela Tulona otetaan huomioon tiaan lapsen hoidon ajalta 675,98 /kk kotihoidontukikuukausilta Sairaus- ja kuntoutusetuudet Työeläkelakien mukainen Työeläkelaitokset 65 % tulevan ajan peruskuntoutusraha teena olevasta ansiosta Kuntoutusrahalain mukai- Kela 65 % kuntoutusrahan penen kuntoutusraha rusteena olevasta ansiosta Tapaturmavakuutuksen Tapaturmayhtiöt 65 % korvauksen perusperusteella myönnetty teena olevasta työansiosta päiväraha Liikennevakuutuksen Liikenne- 65 % korvauksen perusperusteella myönnetty vakuutusyhtiöt teena olevasta työansiosta ansionmenetyskorvaus Sotilastapaturmavakuu- Valtiokonttori 65 % korvauksen perustuksen mukainen päiväraha teena olevasta työansiosta Sairauspäiväraha Kela 65 % sairauspäivärahan perusteena olevasta työtulosta Erityishoitoraha Kela 65 % sairauspäivärahan perusteena olevasta työtulosta TyEL 15

18 Osasairauspäiväraha Kela 65 % sairauspäivärahan perusteena olevasta työtulon puolikkaasta Työttömyysetuudet Vuorottelukorvaus Työttömyyskassat 55 % ansiosidonnaisen vuorottelukorvauksen perusteena olevasta työansiosta Työttömyysturvalain Työttömyyskassat 75 % ansiosidonnaisen mukainen ansioon työttömyyspäivärahan suhteutettu päiväraha ja perusteena olevasta ansiosta työttömyysetuus työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle Koulutusetuudet Julkisesta työvoimapalve- Työttömyyskassat 65 % ansiotuen perusteena lusta annetun lain mukai- oleva ansio nen ansiotuki,joka on myönnetty ennen Aikuiskoulutustuesta Koulutusrahasto 65 % aikuiskoulutustuen annetun lain mukainen perusteena olevasta aikuiskoulutustuki ansiosta, yrittäjillä tuloksi otetaan 675,98 /kk Suoritettu tutkinto Ilmoittaja Ammatillinen perustutkinto, Kela Tulona otetaan huomioon ammattikorkeakoulututkinto 675,98 /kk tutkinnon tai korkeakoulututkinto mukaan määräytyvältä ajalta (3, 4 tai 5 vuotta) Karttuminen työkyvyttömyyseläkkeen tulevalta ajalta alkaen Tuleva aika eli aika työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka lasketaan eläkkeeseen, jos työansioita on ollut eläketapahtumaa edeltävän 10 kalenterivuoden aikana vähintään ,61 euroa. Tulevan ajan ansio lasketaan työkyvyttö- 16 TyEL

19 mäksi tuloa edeltävän viiden täyden kalenterivuoden keskimääräisistä ansioista. Mukaan otetaan myös edellä olevat sosiaalietuuksiin perustuvat ansiot. Jos eläkkeenhakijalla ei ole työnansioita tältä ajalta, tulevalta ajalta ei kerry eläkettä. TyEL Jos työkyvyttömyys on alkanut tai myöhemmin eläkettä karttuu tulevalta ajalta 1,5 prosenttia vuodessa tulevan ajan ansiosta. Aikaisemmin karttuminen aleni 50 vuoden iästä 1,3 prosenttiin vuotta kohden. Siirtyminen vuoden 2005 ja 2007 laskentamalliin Koko työhistorian ajalta karttuva eläke ei muodostu vuoden 2005 ja 2007 sääntöjen mukaan. Ennen vuotta 2005 alkaneet jatkuvat työsuhteet on päätetty teknisesti ja eläke on laskettu erikseen työskentelystä vuoden 2004 loppuun saakka senhetkisten sääntöjen mukaan. Tämä eläke tarkistetaan eläkkeen alkamishetken tasoon palkkakertoimella. Ansiotyöstä alkaen karttuva eläke lasketaan vuoden 2005 sääntöjen mukaan alkaen eläke määräytyy TyEL:n mukaan. Varhennettu vanhuuseläke Työntekijä voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62- vuotiaana. Karttunut eläke pienenee silloin pysyvästi 0,6 % jokaiselta 63 vuoden ikään jäljellä olevalta kuukaudelta. Eläkkeen pienennys on enintään 7,2 %. Varhennettu vanhuuseläke maksetaan pysyvästi pienennettynä. Myös perhe-eläke määräytyy varhennetun eläkkeen mukaan. Osa-aikaeläke Osa-aikaeläkkeen määrä on 50 % vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta. Vakiintunut ansio määräytyy alkaen samalla tavalla kuin työkyvyttö- TyEL 17

20 myyseläkkeen tulevan ajan ansio. Poikkeuksena on viimeisen täyden kalenterivuoden ansio, joka otetaan mukaan, kun työntekijä siirtyy osa-aikatyöhön ja -eläkkeelle seuraavan vuoden alussa. Osa-aikaeläkkeen määrä on kuitenkin enintään 75 % osaaikaeläkkeelle siirtymiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Osa-aikaeläkkeensaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 63 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Edellytyksenä on eläkkeen hakeminen ja osa-aikatyön päättyminen. Vanhuuseläkkeenä maksetaan osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä ansaitun eläkkeen, osa-aikatyössä karttuneen eläkkeen ja osa-aikaeläkkeen ajalta kertyneen eläkkeen yhteismäärä. Osa-aikatyöstä karttuu eläkettä vuonna 1947 ja myöhemmin syntyneelle vuoden 2005 sääntöjen mukaan ja 1946 ja aikaisemmin syntyneelle vuoden 2004 sääntöjen mukaan. Vuonna 1953 ja sen jälkeen syntyneille ei kartu eläkettä vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansion erotuksesta. Vuonna 1952 ja sitä ennen syntyneille karttuu osa-aikaeläkkeen ajalta eläkettä 0,75 %/v vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta. Vuonna 1946 ja sitä ennen syntyneillä vakiintuneen an sion ja osa-aikatyön erotuksesta karttuu eläkettä 1,5%/v. Osatyökyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Vanhuuseläkettä myönnettäessä osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi. Tällöin eläkkeeseen lisätään eläkeaikaisesta työstä karttunut eläke. 18 TyEL

21 Perhe-eläke Perhe-eläkkeen perusteena on edunjättäjän saama vanhuus-, varhennettu vanhuus-, täysi työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke, jossa on mukana tulevan ajan eläkkeenosa, jos edunjättäjällä oli siihen oikeus. Ellei hän vielä ollut eläkkeellä, perusteena on se eläke, jonka hän olisi saanut, jos olisi kuolinpäivänään tullut työkyvyttömäksi. TyEL Perhe-eläke (leskeneläke ja lapseneläkkeet yhteensä) voi olla enintään edunjättäjän eläkkeen suuruinen. Edunjättäjän eläkkeessä ollut lapsikorotus ja ensisijaisen etuuden aiheuttama vähennys poistetaan perhe-eläkkeen perusteena olevasta eläkkeestä. Lesken ja lasten saamat ensisijaista etuutta vastaavat perhe-eläkkeet vähennetään TyEL-perheeläkkeestä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osa-aikaeläkkeellä olleen edunjättäjän jälkeen myönnettävä perhe-eläke lasketaan edunjättäjän täyden työkyvyttömyyseläkkeen perusteella. Leskelle maksettava eläke ei vaikuta lapseneläkkeen määrään. Lasteneläkkeiden yhteismäärä jaetaan lasten kesken tasan. Kun perhe-eläkkeensaajien lukumäärä muuttuu, perheeläkkeen määrä ja sen jakaantuminen edunsaajien kesken tarkistetaan. Edunjättäjän entisen puolison perhe-eläke lasketaan myös edunjättäjän jälkeen myönnettävän leskeneläkkeen perusteella, mutta siihen vaikuttaa lisäksi hänelle maksettavan elatusavun suuruus. Lesken oma työeläke tai hänen ansiotulonsa saattavat pienentää hänen perhe-eläkettään (leskeneläkkeen vähentä- TyEL 19

22 minen). Lesken omina työeläkkeinä otetaan huomioon joko hänen sillä hetkellä saamansa eläkkeet tai se työkyvyttömyyseläke, jonka leski saisi, jos olisi tullut työkyvyttömäksi puolisonsa kuolinhetkellä. Lisäeläkettä ei oteta tässä huomioon. Eräissä tapauksissa voidaan eläkkeen sijasta perusteena käyttää lesken todellisia tuloja. Lesken eläkettä vähennetään, jos lesken omat työeläkkeet ylittävät laissa määrätyn vähennysperusteen, joka on 645,50 /kk. Jos lesken omat työeläkkeet ylittävät vähennysperusteen, ylite vähentää täyttä leskeneläkettä 50 prosentilla. Leskeneläkettä ei vähennetä, jos edunjättäjän ja lesken kanssa samassa taloudessa asui kuolinhetkellä lapsia, joilla on oikeus lapseneläkkeeseen. Kun nuorin näistä lapsista täyttää 18 vuotta, leskeneläkkeeseen tehdään vähennys. Lesken työeläkkeet otetaan tällöin huomioon sen suuruisina, kuin ne ovat lapsen 18-vuotispäivänä. Lapsettoman, alle 65-vuotiaan lesken, joka ei saa työeläkettä, leskeneläkkeeseen tehdään leskeneläkkeen vähennys kuolemaa seuranneen seitsemännen kuukauden alusta. Lapsettoman 65 vuotta täyttäneen tai eläkettä saavan lesken eläkkeeseen tehdään vähennys leskeneläkkeen alkaessa. Esimerkki leskeneläkkeen vähentämisestä Edunjättäjän omat työeläkkeet ovat /kk ja lesken saama työeläke on /kk. Leskeneläke (ei lapsia) ennen vähentämistä on 6/12 x = 700 /kk. Lesken omaa eläkettä verrataan eläkevähennysperusteeseen. 20 TyEL

23 ,50 = 554, % tästä ylitteestä vähennetään täydestä leskeneläkkeestä. Leskeneläke on siis 700 (0,5 x 554,50 ) = 422,75 /kk. TyEL Kuntoutustuki Kuntoutustuki on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Jos työeläkelaitos tukee ammatillista kuntoutusta, maksetaan tuki 33 prosentilla korotettuna. Kuntoutusraha Kuntoutusraha on henkilön täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen korotettuna 33 prosentilla. Osakuntoutusraha Osakuntoutusraha on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä. Sitä maksetaan, jos kuntoutusaikaiset ansiotulot ovat enemmän kuin puolet tulevan ajan ansioista. Harkinnanvarainen kuntoutusavustus Harkinnanvarainen kuntoutusavustus on täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Sitä voidaan maksaa kuntoutuksen odotusajalta ja kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta, jos kuntoutujalla ei ole muuta toimeentuloa tänä aikana. Kuntoutusaikaisen toimeentulon lisäksi maksetaan muut kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset kulut, esimerkiksi koulumaksut, kirja- ja opintovälinehankinnat ja matkakustannukset Työeläkevakuuttajat TELAn suositusten mukaan. Lykkäyskorotus Vanhuuseläkkeen alkaminen 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen korottaa eläkettä 0,4 prosentilla jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkäytyy. TyEL 21

24 22 TyEL Lesken oman työeläkkeen vaikutus leskeneläkkeeseen Edunjättäjän eläke Täysi lesken eläke Lesken oma eläke /kk /kk /kk Vähennetty leskeneläke /kk Eläkkeet vuoden 2012 palkkakertoimen 1,291 tasossa

25 Elinaikakerroin Elinaikakertoimen avulla varaudutaan eliniän pitenemiseen. Mikäli keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää alkavien eläkkeiden määrää. Jatkamalla työskentelyä pidempään voi saavuttaa samantasoisen eläketurvan kuin se olisi ilman elinaikakertoimen vaikutusta. TyEL Työkyvyttömyyseläkkeisiin elinaikakerroin vaikuttaa, jos työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2010 tai myöhemmin. Työkyvyttömyyseläkkeissä elinaikakerroin vaikuttaa vain ansaittuun eläkkeeseen, ei tulevan ajan osuuteen. Esimerkkejä vanhuuseläkkeistä ja osa-aikaeläkkeestä Työntekijä on syntynyt Työsuhde on alkanut ja jatkuu eläkkeelle siirtymiseen saakka. Hänelle on karttunut eläkettä mennessä /kk (46,5 % eläkepalkasta, joka on /kk). Vuoden 2005 ansiot ovat , vuoden , vuoden , vuoden , vuoden , ja vuoden , välisen ajan ansiot Ansioista on jo vähennetty työntekijän eläkemaksu. Ansiot sekä eläkkeet ovat vuoden 2012 tasolla ja alkavaa vanhuuseläkettä laskettaessa on oletettu, että työskentely jatkuu vuoden 2012 palkkatasolla eläkkeen alkamiseen saakka. 1. Varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaana väliseltä ajalta karttuu eläkettä 494 /kk, joten kokonaiseläke on /kk varhennusvähennys on 119 /kk (7,2 % eurosta) varhennettu vanhuuseläke on /kk TyEL 23

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2013

Omat eläketietosi - Kevan info 2013 Omat eläketietosi - Kevan info 2013 2013 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Julkisen alan työeläkeote Omat eläketietosi -palvelu Eläkeikä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osaaikaeläke Eläkkeen

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE

MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE 1 PERHE-ELÄKE Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata omaisten toimeentulo perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. Perhe-eläkkeen edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus saada perhe-eläkettä

Lisätiedot

Mela-turvaa omaiselle

Mela-turvaa omaiselle Mela-turvaa omaiselle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri

Lisätiedot

työeläkkeistä Työeläkevakuuttajat TELA Julia, Turku SAK 29.10.2011 Lea Ala-Mononen Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh.

työeläkkeistä Työeläkevakuuttajat TELA Julia, Turku SAK 29.10.2011 Lea Ala-Mononen Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh. Ajankohtaista työeläkkeistä Julia, Turku SAK 29.10.2011 Työeläkevakuuttajat TELA Lea Ala-Mononen tiedottaja Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki puh. 010 680 6700 e-mail: elaketiedotus@tela.fi 2011 Mikä TELAn

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

Kevan eläketietoisku 2014

Kevan eläketietoisku 2014 Kevan eläketietoisku 2014 Ohjelma Tilaisuuden avaus Omat eläketietosi palvelu Eläkeikä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osa-aikaeläke Eläkkeen määrään vaikuttavat seikat Eläkkeen hakeminen Työkyky

Lisätiedot

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 46 27/05/2011 11:09 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1272 22.12.2006/1272 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yrittäjän

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Eläkeinfo 20.10.2010

Eläkeinfo 20.10.2010 Eläkeinfo 20.10.2010 Henkilöstö- ja lakiasiat / Marjatta Virtanen 20.10.2010 1 Työeläkeote Yksityinen sektori lähettää otteen vuosittain huhtimarraskuun aikana www.työeläke.fi www.etk.fi 010 751 4225 Sisältää

Lisätiedot

Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa. Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus

Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa. Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus Julkisten alojen eläkelaki voimaan 1.1.2017 Julkisten alojen eläkelaki, JuEL, korvaa 1.1.2017 alkaen kunnallisen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä;

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä; 1 of 66 27/05/2011 12:17 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 19.5.2006/395 19.5.2006/395 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työntekijän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa. Päivi Lilleberg

Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa. Päivi Lilleberg Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa Päivi Lilleberg Keva.fi eläkeasiat sujuvasti verkossa Tietoa eläkkeistä, Kevasta ja Kevan palveluista tietosivut, ohjeet ja tukimateriaalit uutiset,

Lisätiedot

Joustavasti vanhuuseläkkeelle

Joustavasti vanhuuseläkkeelle Joustavasti vanhuuseläkkeelle Vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen Eläkevaihtoehdot Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan MYELin mukaan MVL:n mukaan verotettu MYELiin

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

27.9. Uudistuva työeläke, Osa 4/5: Paljonko eläkettä?

27.9. Uudistuva työeläke, Osa 4/5: Paljonko eläkettä? 27.9. Uudistuva työeläke, Osa 4/5: Paljonko eläkettä? Anne Aarnio palveluneuvoja Varma Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit

Lisätiedot

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana?

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Tehyn yrittäjäjaoston opintopäivä 19.11.2016 11.11.2016 TYÖELÄKEYHTIÖ ELO Lakisääteinen sosiaalivakuutus

Lisätiedot

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee 26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Arja Iisakkala, asiakaspalvelupäällikkö, Varma 30 Työnantaja työterveyshuolto:

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 12.5.2015 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula Yhtiön MYELvakuuttaminen Seija Karhula 28.3.2017 2 Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet vanhuus tapaturma MYEL - vakuutus - työtulo sairaus lomitus kuolemantapaus 3 3 Vanhuuseläke Osa-aikaeläke 1.1.2017

Lisätiedot

MERIMIESTEN OSA-AIKAELÄKE

MERIMIESTEN OSA-AIKAELÄKE MERIMIESTEN OSA-AIKAELÄKE 1 Merimiesten osa-aikaeläke Osa-aikaeläkkeen tarkoituksena on antaa vanhemmille työntekijöille mahdollisuus vähentää työpanostaan ja jäädä asteittain eläkkeelle. Tavoitteena on

Lisätiedot

TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE. LähiTapiola-ryhmä / Asko Mustonen 31.1.2013 1

TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE. LähiTapiola-ryhmä / Asko Mustonen 31.1.2013 1 TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 1 Työeläke - osa lakisääteistä sosiaalivakuutusta SOSIAALIVAKUUTUS Eläkevakuutus Sairausvakuutus Tapaturmavakuutus Työttömyysvakuutus 2 Suomen

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta.

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta. 1 of 61 04/08/2011 13:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 13.6.2003/549 13.6.2003/549 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Kunnallinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 626. Laki. alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 626. Laki. alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009 N:o 626 640 SISÄLLYS N:o Sivu 626 Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta... 4073 627 Laki työntekijän

Lisätiedot

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN?

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? 4.5.2016 1 SISÄLTÖ Milloin työskentely vakuutetaan? Yrittäjän YEL-vakuuttaminen Työntekijän TyEL-vakuuttaminen Eläkevaihtoehdot 2 TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN TOIMIJAT Sosiaali-

Lisätiedot

Mela-turvaa iän karttuessa

Mela-turvaa iän karttuessa Mela-turvaa iän karttuessa Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 Vakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 2 MYEL-vakuutus Enemmän kuin pelkkä työeläkevakuutus Antaa turvaa elämän eri vaiheissa Viljelijälle Kalastajalle Poronhoitajalle Metsänomistajalle Apurahansaajalle

Lisätiedot

Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

Laki. merimieseläkelain muuttamisesta Laki merimieseläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan merimieseläkelain (1290/2006) 96 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 885/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 6 kohta, 11

Lisätiedot

1985 vp. - HE n:o 35 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1985 vp. - HE n:o 35 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1985 vp. - HE n:o 35 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain, kansaneläkelain 26 :n ja sairausvakuutuslain 27 :n muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

TYÖELÄKETURVA. TU & YTN TALLINNA 6.11.2004 Tapio Vierula Työeläkevakuuttajat Tela. Työeläkevakuuttajat TELA

TYÖELÄKETURVA. TU & YTN TALLINNA 6.11.2004 Tapio Vierula Työeläkevakuuttajat Tela. Työeläkevakuuttajat TELA TYÖELÄKETURVA TU & YTN TALLINNA 6.11.2004 Tapio Vierula Työeläkevakuuttajat Tela Työeläkevakuuttajat Työeläkevakuuttajat ry, Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki Työeläketurvaa hoitavat TEL- ja YEL-vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2012

Omat eläketietosi - Kevan info 2012 Omat eläketietosi - Kevan info 2012 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Kevan esittely ja ajankohtaiset palvelut Työeläkeote Omat eläketietosi palvelu Joustavasti eläkkeelle Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014

Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014 Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014 Anni Aaltonen-Mäkelä 21.2.2014 1 23.10.2013 2 Kevan palvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä vanhuuseläkelaskuri osa-aikaeläkelaskuri

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Työeläkkeen laskentaopas 2010. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:2

KÄSIKIRJOJA. Työeläkkeen laskentaopas 2010. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:2 KK KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2010 Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:2 KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2010 Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:2 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o Yrittäjän eläkelaki. N:o 1272

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o Yrittäjän eläkelaki. N:o 1272 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1272 1279 SISÄLLYS N:o Sivu 1272 Yrittäjän eläkelaki... 3705 1273 Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta... 3746 1274 Laki

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Työeläke ei mikään vanhojen juttu!

Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Nuorena ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mietittyä eläkeasioita onhan eläkkeelle jäämiseen vielä aikaa vuosikymmeniä! Työeläke kertyy jo 18 vuotta täytettyäsi Sinulle alkaa

Lisätiedot

Laki. maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 22 :n 4 momentti, 67, 69 ja 72, sellaisina kuin niistä ovat 22 :n 4 momentti

Lisätiedot

Työeläkkeen laskentaopas 2007

Työeläkkeen laskentaopas 2007 KK KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2007 PÄIVITETTY HELMIKUUSSA 2009 Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2009:1 KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2007 PÄIVITETTY HELMIKUUSSA 2009 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAKI (MEL) TYÖELÄKE LÄHETETYT TYÖNTEKIJÄT EU-SÄÄNNÖKSET VUOKRATUT ALUKSET ULOSLIPUTETUT ALUKSET

MERIMIESELÄKELAKI (MEL) TYÖELÄKE LÄHETETYT TYÖNTEKIJÄT EU-SÄÄNNÖKSET VUOKRATUT ALUKSET ULOSLIPUTETUT ALUKSET MERIMIESELÄKELAKI TYÖELÄKE Merimieseläke on osa suomalaista työeläkejärjestelmää. Suomalaisen työnantajan palveluksessa työskentelevän eläke karttuu kuukausi kuukaudelta. Eläkkeen suuruus määräytyy kunkin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:6. Suomen ja Liettuan. sosiaaliturvasopimus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:6. Suomen ja Liettuan. sosiaaliturvasopimus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:6 Suomen ja Liettuan sosiaaliturvasopimus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 Sisällys Johdanto... 3 Keitä sopimus koskee... 3 Sosiaaliturvan määräytymisen

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 2 Työeläkeuudistuksen tavoitteet myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella sopeuttaa

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 14.1.2015 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus Työstä työeläkettä! Opettajan tietopaketti DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus Suomalainen sosiaaliturva muodostuu sosiaalivakuutuksesta, yleisistä terveys- ja sosiaalipalveluista sekä sosiaalihuollosta.

Lisätiedot

Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

Laki. merimieseläkelain muuttamisesta Laki merimieseläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan merimieseläkelain (1290/2006) 12, 22 24, 64, 74, 76 ja 77, 86 :n 3 momentti, 120 :n 10 kohta sekä 160 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS Kysymys 1: Lailasta on alkanut pitkän työuran jälkeen tuntua siltä, että voisi hiljalleen keventää työtaakkaansa. Lailan vakiintunut kokoaikatyön

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 230

1988 vp. - HE n:o 230 1988 vp. - HE n:o 230 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 :n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun:

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun: 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2016 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle Miten eläkevakuutus järjestetään? Mitä se maksaa? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Perhe-eläke. Eläketurvakeskus. Lesken ja lasten turvana PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Perhe-eläke. Eläketurvakeskus. Lesken ja lasten turvana PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Perhe-eläke Lesken ja lasten turvana Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki Postiosoite:

Lisätiedot

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen 31.10.2014 Hannele Kantanen Keva Lisätietoja: www.keva.fi Kevan eläkeneuvonta, puh. 020 614 2837 Suomen eläkejärjestelmä Perusturva Ansioturva Täydentävä turva

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2003 N:o Laki. N:o 634. työntekijäin eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2003 N:o Laki. N:o 634. työntekijäin eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2003 N:o 634 644 SISÄLLYS N:o Sivu 634 Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta... 2591 635 Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien

Lisätiedot

5) työtulolla maatalousyrittäjälle 14 :n ja apurahansaajalle 21 a :n mukaisesti vahvistettua vuotuista työtuloa; (19.12.2008/990)

5) työtulolla maatalousyrittäjälle 14 :n ja apurahansaajalle 21 a :n mukaisesti vahvistettua vuotuista työtuloa; (19.12.2008/990) 1 of 52 27/05/2011 11:11 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1280 22.12.2006/1280 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Maatalousyrittäjän

Lisätiedot

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin.

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

13.9. Tampere Oulu Helsinki Helsinki Turku. Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit. Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät

13.9. Tampere Oulu Helsinki Helsinki Turku. Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit. Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit Osa 1/5: Työssä ja eläkkeellä - osittainen vanhuuseläke Osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät Osa 4/5: Paljonko eläkettä? Osa 5/5: TyEL-vakuutus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682. Laki. N:o 679. valtion eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682. Laki. N:o 679. valtion eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682 SISÄLLYS N:o Sivu 679 Laki valtion eläkelain muuttamisesta... 1891 680 Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Turvaa työkyvyn heiketessä

Turvaa työkyvyn heiketessä Turvaa työkyvyn heiketessä Ammatillinen kuntoutus, työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke turvaavat toimeentuloa työkyvyn heikentyessä. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän

Lisätiedot

Tämän lain mukaisen työeläkevakuutustoiminnan harjoittaminen kuuluu Merimieseläkekassalle, jonka kotipaikka on Helsinki.

Tämän lain mukaisen työeläkevakuutustoiminnan harjoittaminen kuuluu Merimieseläkekassalle, jonka kotipaikka on Helsinki. 1 of 63 27/05/2011 13:15 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1290 22.12.2006/1290 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Merimieseläkelaki

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot