Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA"

Transkriptio

1 Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012

2 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan eläke LUTU = Luopumistuki KuEL = Kunnalliset eläkkeet VaEL = Valtion eläke (kansanedustajan, valtioneuvoston jäsenen ja eurokansanedustajan eläke) KiEL = Evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeet ORT = Ortodoksisen kirkon eläkkeet MEL = Merimieseläke KEL = Kansaneläke, perhe-eläke ja vammaisten edut SVL = Sairausvakuutus SVOL = Mela-sairauspäiväraha TapVakL = Tapaturmavakuutus Urheilijoiden tapaturma- ja eläkevakuutus MATA = Maatalousyrittäjän tapaturmavakuutus PVL = Potilasvakuutus LVL = Liikennevakuutus SotapL = Sotilastapaturma SoVL = Sotilasvammalaki TRH = Ryhmähenkivakuutus RHV = Maatalousyrittäjän ryhmähenkivakuutus TTL = Työttömyysturva Yrittäjän työttömyysturva Aikuiskoulutustuki ja ammattistipendi Ulko = Työeläke ulkomaantyöstä Eläkkeiden verotus Sosiaalivakuutusmaksut Työeläkelakien avainlukuja Työeläkelakien tärkeimmät muutokset Tärkeitä osoitteita Työeläketurvaa ansainneet Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

3 Työeläke ja muu sosiaalivakuutus vuosikerta

4 Mitä vakuutus korvaa? Vanhuus Lyhytaikainen sairaus Pitkäaikainen sairaus Työtapaturma Liikennetapaturma Muut tapaturmat Työttömyys Kuolema 2

5 Lakisääteinen Työeläke Kansaneläke Urheilijoiden eläketurva Yleinen sairausvakuutus Mela-sairauspäiväraha Potilasvakuutus Työeläke Kansaneläke Potilasvakuutus Tapaturmavakuutus Työeläke Kansaneläke Urheilijoiden tapaturmavakuutus Liikennevakuutus Tapaturmavakuutus Työeläke Kansaneläke Työeläke Kansaneläke Sotilastapaturmakorvaus Työttömyyspäiväraha Työmarkkinatuki Työeläke Kansaneläke Aikuiskoulutustuki Ammattitutkintostipendi Työeläke Kansaneläke Tapaturmavakuutus Liikennevakuutus Sotilastapaturmakorvaus Ryhmähenkivakuutus Potilasvakuutus Vapaaehtoinen Työeläkkeen lisävakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Henkivakuutus Erityinen henkilövakuutus Matkustajavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Erityinen henkilövakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Erityinen henkilövakuutus Yksityistapaturmavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Henkivakuutus Yksityistapaturmavakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Henkivakuutus ja sen lisävakuutus Matkustajavakuutus Työeläkkeen lisävakuutus Yksilöllinen perhe-eläkevakuutus Yksityinen tapaturmavakuutus Henkivakuutus Vapaa-ajan tapaturmavakuutus 3

6 Mistä korvausta haetaan? Työeläke Eläkelaitokset Eläkevakuutusyhtiöt ja vakuutusyhtiöiden konttorit Eläkesäätiöt ja -kassat Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja sen asiamiehet Keva Merimieseläkekassa Kela Eläketurvakeskus Kansaneläke Kela Työeläkelaitosten palvelupisteet Sairausvakuutus Kela Maatalousyrittäjien eläkelaitos Tapaturmavakuutus Tapaturmavakuutusyhtiöt Valtiokonttori Maatalousyrittäjien eläkelaitos Ryhmähenkivakuutus Tapaturma- tai muu vakuutusyhtiö Maatalousyrittäjien eläkelaitos Valtiokonttori Keva Liikennevakuutus Liikennevakuutusyhtiöt Valtiokonttori Liikennevakuutuskeskus Sotilastapaturmakorvaus Valtiokonttori Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki Työttömyyskassat Kela Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Koulutusrahasto Potilasvakuutus Potilasvakuutuskeskus 4

7 Työntekijän eläkelaki (TyEL) TyEL Lain piiriin kuuluvat yksityiseen työnantajaan työsuhteessa olevat vuotiaat työntekijät (vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopussa), joiden samalta työnantajalta saamat ansiot ovat kalenterikuukauden aikana vähintään 54,08 euroa. Myös eläkkeensaajan ansiotyö pitää vakuuttaa ja siitä karttuu eläkettä aikaisintaan alkaen. Vakuutuksenottaja voi vapaaehtoisesti järjestää TyEL:n mukaisen eläketurvan luottamustoimeen määräajaksi tai toistaiseksi valitsemalleen henkilölle. Vakuutuksenottajaan työsuhteessa olevia luottamushenkilöitä ei erikseen vakuuteta, vaan heille maksetut palkkiot pitää lisätä TyEL-palkkaan. Ulkomailla työskentelevien vakuuttaminen. Ks. s Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten vakuuttaminen Suomessa tehty työ vakuutetaan pääsääntöisesti Suomessa. Suomeen lähetettynä työntekijänä EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai muusta sopimusmaasta tullutta työntekijää, jolla on lähetetyn työntekijän todistus, ei kuitenkaan vakuuteta Suomessa. Sopimuksettomasta maasta lähettävän yrityksen palveluksessa oleva työntekijä tulee vakuuttaa Suomessa, jos työskentely kestää yli 2 vuotta. Eläketurvakeskus voi vapauttaa hakemuksesta ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta enintään viideksi vuodeksi. Edellytykse- TyEL 5

8 nä vapauttamiselle on, että lähettävä työnantaja esittää selvityksen lähetetyn työntekijän eläketurvan järjestämisestä muualla. Oikeus eläkkeeseen Vanhuuseläkkeelle voi työntekijä siirtyä joustavasti vuotiaana edellytyksenä on lisäksi sen työn päättyminen, josta hän jää eläkkeelle. Työn päättymistä ei edellytetä, kun työntekijä siirtyy vanhuuseläkkeelle 68 vuoden iän jälkeen (lykätty vanhuuseläke). Vanhuuseläke alkaa eläkkeen saantiehtojen täyttymistä seuraavan kuukauden alusta, aikaisintaan 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Vanhuuseläke voidaan myöntää takautuvasti enintään eläkkeen hakemista edeltäneen kolmen kuukauden ajalta, pätevästä syystä tätä pitemmältäkin ajalta. Lykätty vanhuuseläke alkaa hakemista seuraavan kuukauden alusta. Jos työntekijällä on esim. kaksi rinnakkaista työtä ja hän siirtyy vain toisesta vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jatkuvan työn karttuma alenee eläkkeen alkamisesta lukien 1,5 prosenttiin vuodessa. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi työntekijä siirtyä ikävuoden välillä edellytyksenä on lisäksi sen työn päättyminen, josta hän jää eläkkeelle. Eläke alkaa aikaisintaan hakijan 62-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta. Takautuva hakuaika on sama kuin vanhuuseläkkeessä. 6 TyEL

9 Vanhuuseläkkeen ja varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla karttunut eläke myönnetään aikaisintaan 68-vuotiaana. TyEL Osa-aikaeläkettä voi saada 60 vuotta täyttänyt työntekijä. Ennen vuotta 1953 syntyneillä ikäraja on 58 vuotta. Vuonna 1947 tai myöhemmin syntynyt voi jäädä osa-aikaeläkkeelle 68 vuoden ikään saakka ja ennen vuotta 1947 syntynyt 65 vuoden ikään saakka. Lisäehtona on, että työntekijä siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön hänen ansionsa alenevat niin, että ne ovat % aikaisemmasta ansiotasosta eli vakiintuneesta ansiosta. Osa-aikatyön ansioiden ja työajan tulee vastata toisiaan. osa-aikatyö on järjestetty niin, ettei siihen tule 6 viikkoa pitempää yhdenjaksoista katkoa. Tähän aikaan ei lueta vuosilomaa eikä sairauspäivärahan tai muun vastaavan etuuden saamisaikaa. työntekijä on ollut viimeisen 18 kk:n aikana vähintään 12 kk kokoaikatyössä. Eräät sairauteen perustuvat etuudet jatkavat tätä määräaikaa enintään 6 kuukaudella. työntekijällä on viimeisen 15 vuoden aikana työeläkkeeseen oikeuttavia ansiotuloja vähintään 5 vuoden työssäoloaikaa vastaava määrä työntekijä ei saa muuta omaa työeläkettä tai sitä vastaavaa etuutta ulkomailta työntekijällä ei ole oikeutta TyEL-työsuhteen päättymisen jälkeen osa-aikaeläkkeeseen kokoaikaisen julkisen alan työsuhteen perusteella. Osa-aikaeläke alkaa kaikkien eläkkeen saantiehtojen täyttymistä seuraavan kuukauden alusta, aikaisintaan kuitenkin eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden alusta. TyEL 7

10 Koska eläkettä ei myönnetä takautuvasti, sitä tulee hakea viimeistään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. Osa-aikaeläke lakkautetaan, jos eläkkeensaaja on yhdenjaksoisesti poissa osa-aikatyöstä yli 6 viikkoa (vuosilomaa ja sairausaikoja ei lasketa keskeytysaikaan) tai osa-aikatyön työaikaa ja palkkaa koskevat ehdot eivät enää täyty tai eläkkeensaajalle myönnetään muu oma eläke. Osa-aikaeläkkeen maksaminen voidaan myös keskeyttää. Eläke keskeytetään, kun osa-aikaeläkkeen saantiehdot eivät enää täyty ja syynä on tilapäinen muutos ansioissa tai työstä poissaolossa. Työkyvyttömyyseläkettä voi saada vuotias työntekijä, jolla on työkykyä alentava sairaus ja jonka työkyvyttömyyden voidaan arvioida jatkuvan yhdenjaksoisesti vähintään vuoden. Työkyvyn alentumista arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia ansiotuloja saatavissa olevalla työllä, jota hänen voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan lisäksi huomioon työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asumispaikka ja muut näihin rinnastettavat tekijät. Kun arvioidaan pitkään ansiotyössä olleen 60 vuotta täyttäneen henkilön työkyvyttömyyseläkeoikeutta, painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Täysi työkyvyttömyyseläke maksetaan, jos työkyvyn aleneminen on ainakin 3/5. 8 TyEL

11 Osatyökyvyttömyyseläke maksetaan, jos työkyvyn aleneminen on 2/5 3/5. TyEL Täysi työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä vasta, kun sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa on maksettu 300 päivältä. Päiväraha on siten ensisijainen työeläkkeeseen nähden. Jos päivärahaa ei haeta, työkyvyttömyyseläke voi alkaa työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta. Osatyökyvyttömyyseläke alkaa työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta. Takautuvasti työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää eläkkeen hakemista edeltäneen 6 kuukauden ajalta, pätevästä syystä tätä pitemmältäkin ajalta. Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. Täysi työkyvyttömyyseläke muutetaan osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos ansiot ylittävät 40 % mutta ovat enintään 60 % vakiintuneista keskiansioista. Työkyvyttömyyseläkeläisen työhönpaluuta helpotetaan määräaikaisella lailla. Vuoden 2013 loppuun saakka voi sen mukaan ansaita 713,13 euroa kuukaudessa, vaikka aikaisemmasta ansiotasosta laskettu raja olisi pienempi. Eläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää, jos ansiot ylittävät ansiorajan. Eläke voidaan keskeyttää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Keskeyttämisen jälkeen eläkkeen saa maksuun ilman uutta työkyvyn arviointia, kun työ on päättynyt tai ansiot alentuneet alle rajan. Yli kaksi vuotta keskeytettynä ollut eläke lakkautetaan. Keskeytysajalta karttuu työstä eläkettä 1,5 % vuodessa ja lakkautusajalta normaalien työskentelyajan karttumien mukaan. Kuntoutustukea maksetaan työkyvyttömälle henkilölle, jonka vamman tai sairauden voidaan olettaa todennäköi- TyEL 9

12 sesti paranevan hoidon tai kuntoutuksen avulla. Sen myöntäminen edellyttää vähintään vuoden kestävää työkyvyttömyyttä ja hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa. Kuntoutustuki myönnetään niin pitkäksi määräajaksi, kuin henkilön arvioidaan olevan estynyt tekemästä ansiotyötä työkyvyttömyyden vuoksi. Kuntoutustuki muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä. Tuensaaja voi hakea vanhuuseläkkeen lakkauttamista. Hakemus tulee tehdä kuukauden sisällä arvioidun työkyvyttömyyden päättymisestä. Eläke lakkautetaan tähän päivään. Eläkkeen lakkauttamisesta alkaen työstä karttuu eläkettä 4,5 % vuodessa. Työntekijällä on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta. Edellytyksenä on että, sairaus voi johtaa työkyvyttömyyteen ja eläkkeen myöntämiseen lähivuosina, noin 5 vuoden sisällä työntekijä on ansainnut 5 viimeisen vuoden aikana yhteensä vähintään ,22 euroa työntekijä on jo hankkinut yhden ammatin ja ollut työssä suuren osan aikuiselämästään hän ei voi saada kuntoutusta tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella. Ammatillisen kuntoutuksen hakijalla on oikeus saada ennakkopäätös siitä, täyttääkö hän kuntoutuksen saanti ehdot. Päätös on voimassa 9 kuukautta. Hakijalla oikeus hakea muutosta kuntoutusta koskevista päätöksistä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Työeläkekuntoutuksen keinoja ovat mm. työkokeilu, työhön valmennus, työhön tai ammattiin johtava koulutus. 10 TyEL

13 Työttömyyseläkkeen saattoi saada ennen vuotta 1950 syntynyt työntekijä 60 vuoden iässä, jos hän oli saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa. Jos työttömyyseläkkeen saantiehdot täyttyivät 62 ikävuoden jälkeen, henkilölle myönnettiin työttömyyseläkkeen sijasta vanhuuseläke. TyEL Työttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään, jos eläkkeensaaja on ansiotyössä ansaiten vähintään 675,98 /kk. on estynyt vastaanottamasta työtä esim. yli kuukauden pituisen ulkomailla oleskelun vuoksi. Oleskelu EU/ETAmaassa ei kuitenkaan keskeytä eläkkeen maksamista. kieltäytyy vastaanottamasta vähintään kuukauden jatkuvaa työtä. Eläkettä on haettava uudelleen, jos työttömyys jälleen alkaa eläkkeen keskeytyksen jälkeen. Työttömyyseläke lakkaa, ellei keskeytetyn eläkkeen uudelleen maksamista ole haettu vuoden kuluessa keskeytyksestä. Työttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 iässä. Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneen työttömyysturva Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneellä työntekijällä ei ole oikeutta työttömyyseläkkeeseen. Hän voi saada tietyin edellytyksin työttömyyspäivärahaa 500 päivärahapäivän lisäksi aina 65 vuoden ikään saakka. Lisäpäivärahaa saava työntekijä voi halutessaan siirtyä 62 vuotta täytettyään vanhuuseläkkeelle. Eläke on tällöin ansaitun eläkkeen suuruinen. Perhe-eläkettä maksetaan TyEL:n piiriin kuuluvan henkilön tai TyEL-eläkkeensaajan (= edunjättäjä) kuoltua. Sitä voivat saada lapset, leski ja edunjättäjän entinen aviopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen eloonjäänyt osapuoli. Se TyEL 11

14 mitä jäljempänä todetaan leskestä, koskee myös rekisteröidyn parisuhteen eloonjäänyttä osapuolta. Avopuolisolla ei ole oikeutta perhe-eläkkeeseen. Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos hän on edunjättäjän kuollessa alle 18-vuotias. Perhe-eläkkeeseen oikeutettuja lapsia ovat edunjättäjän oma lapsi lapsi, jolle edunjättäjä oli velvollinen maksamaan elatusapua edunjättäjän tai lesken ottolapsi ja lesken lapsi, joka asui edunjättäjän kuollessa tämän ja lesken kanssa samassa taloudessa. Rekisteröidyn parisuhteen eloon jääneen osapuolen lapsi saa lapseneläkkeen, jos lapsi asui kumppanien kanssa. Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen samanaikaisesti vain kahden edunjättäjän jälkeen. Leskellä (nainen tai mies), jonka avioliitto on solmittu ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta, on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos leskellä on tai on ollut yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa. Myös yhteinen ottolapsi tuo leskelle perhe-eläke-oikeuden. yhteisiä lapsia ei ole tai ole ollut, avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta, avioliitto oli jatkunut vähintään 5 vuotta ja leski oli edunjättäjän kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai saanut työkyvyttömyyseläkettä yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta. Jos perhe-eläkettä jo saava leski solmii uuden avioliiton täytettyään 50 vuotta, hänellä ei ole leskeneläkeoikeutta uuden puolison kuoltua, vaikka uudesta avioliitosta olisikin yhteisiä lapsia. 12 TyEL

15 Rekisteröidyn parisuhteen eloonjäänyt osapuoli voi saada perhe-eläkettä, jos parisuhde oli rekisteröity ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta ja eloonjäänyt 50 vuotta eloonjäänyt osapuoli on edunjättäjän kuollessa vähintään 50-vuotias tai saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään 3 vuotta ja parisuhde on jatkunut vähintään 5 vuotta sen rekisteröimisestä. TyEL Entisellä puolisolla ja rekisteröidystä parisuhteesta eronneella osapuolella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos edunjättäjä oli kuollessaan velvollinen maksamaan hänelle elatusapua. Perhe-eläke alkaa edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden alussa. Eläkettä maksetaan takautuvasti enintään eläkkeen hakemista edeltäneen 6 kuukauden ajalta, pätevästä syystä tätä pitemmältäkin ajalta. Lapsen eläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai kun hänet annetaan ottolapseksi. Lesken eläke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton ennen kuin hän on täyttänyt 50 vuotta. Leskelle maksetaan tällöin kahden tai kolmen vuoden leskeneläkettä vastaava kertasuoritus. Kahta vuotta vastaava kertasuoritus maksetaan silloin, jos edunjättäjä on kuollut ennen Edellä oleva koskee myös rekisteröidyn parisuhteen eloonjääneen osapuolen perhe-eläkettä. TyEL 13

16 Eläkkeen määrä Eläkkeen karttuminen työstä alkaen Eläkettä kertyy ikävuoden välillä koko työuran ansioista. Eläke lasketaan kunkin vuoden ansion ja ikää vastaavan karttumisprosentin mukaan. Vuosiansiot tarkistetaan palkkakertoimella, johon ansioiden kehitys vaikuttaa 80 % ja hintojen 20 %. Työntekijän ansioista vähennetään kunkin vuoden työntekijän eläkemaksu, joka vuonna 2012 on 53 vuotta täyttäneellä 6,50 % ja sitä nuoremmalla 5,15 %. Karttumisprosentti, joka nousee iän myötä, on: vuotiaana 1,5 % ansioista vuodessa vuotiaana 1,9 % ansioista vuodessa vuotiaana 4,5 % ansioista vuodessa Jos eläkkeensaaja työskentelee eläkkeen rinnalla, työstä karttuu uutta eläkettä 1,5 % vuosiansioista. Poikkeuksena on osa-aikaeläkkeen aikainen karttuma, ks. s. 17. Eläkkeen karttuminen työstä saakka TEL-eläke laskettiin ennen vuotta 2005 jokaisesta työsuhteesta erikseen. Eläkepalkka määräytyi alkaen enintään 10 viimeisen vuoden ansioiden perusteella. LELja TaEL-eläke laskettiin vuosiansioista jo ennen vuotta Eläkettä karttui ikävuoden välillä. Vuotuinen karttumisprosentti oli 60 vuoden iän täyttämisvuoden alkuun saakka 1,5 ja kohosi siitä 2,5:een edeltävältä ajalta eläkettä karttui 0,5 %/v mennessä ansaittu eläke on laskettu aikaisempien säännösten mukaan ja tallennettu työeläkejärjestelmän rekistereihin. 14 TyEL

17 ELÄKETTÄ KARTUTTAVAT SOSIAALIVAKUUTUSETUUDET TyEL Palkattomilta ajoilta maksetuista sosiaalietuuksista karttuu eläkettä alkaen 1,5 % vuodessa. Karttuminen alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Etuusansiot otetaan yleensä huomioon eläketapahtumaa edeltävän vuoden loppuun saakka, vanhuuseläkkeissä kuitenkin eläkkeen alkamiseen saakka. Etuusansioista saa eläkkeen vain, jos koko työuran ansiot ovat vähintään ,61 euroa. Eläkkeen pohjana olevaksi ansioksi otetaan yleensä sosiaalivakuutusetuuden perusteena oleva ansiotulo tai kiinteä euromäärä alla olevan taulukon mukaan. Tulevalta ajalta karttuvaa eläkettä laskettaessa päivärahan perusteena olevat ansiot otetaan yleensä huomioon kokonaan (100 %). Työttömyysturvalain mukaisesta peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta karttuu eläkettä 1 351,96 euron kuukausitulosta vain tulevan ajan eläkettä laskettaessa. Myös eräät Kelan maksamat koulutusetuudet otetaan huomioon samalla tavalla. Vanhempainetuudet Etuuden myöntäjä Eläkkeen karttuminen Äitiysraha, erityisäitiysraha, Kela 117 % etuuden perusteena isyysraha, vanhempainraha, olevasta työtulosta, aina osittainen vanhempainraha vähintään 675,98 /kk Kotihoidontuki alle 3-vuo- Kela Tulona otetaan huomioon tiaan lapsen hoidon ajalta 675,98 /kk kotihoidontukikuukausilta Sairaus- ja kuntoutusetuudet Työeläkelakien mukainen Työeläkelaitokset 65 % tulevan ajan peruskuntoutusraha teena olevasta ansiosta Kuntoutusrahalain mukai- Kela 65 % kuntoutusrahan penen kuntoutusraha rusteena olevasta ansiosta Tapaturmavakuutuksen Tapaturmayhtiöt 65 % korvauksen perusperusteella myönnetty teena olevasta työansiosta päiväraha Liikennevakuutuksen Liikenne- 65 % korvauksen perusperusteella myönnetty vakuutusyhtiöt teena olevasta työansiosta ansionmenetyskorvaus Sotilastapaturmavakuu- Valtiokonttori 65 % korvauksen perustuksen mukainen päiväraha teena olevasta työansiosta Sairauspäiväraha Kela 65 % sairauspäivärahan perusteena olevasta työtulosta Erityishoitoraha Kela 65 % sairauspäivärahan perusteena olevasta työtulosta TyEL 15

18 Osasairauspäiväraha Kela 65 % sairauspäivärahan perusteena olevasta työtulon puolikkaasta Työttömyysetuudet Vuorottelukorvaus Työttömyyskassat 55 % ansiosidonnaisen vuorottelukorvauksen perusteena olevasta työansiosta Työttömyysturvalain Työttömyyskassat 75 % ansiosidonnaisen mukainen ansioon työttömyyspäivärahan suhteutettu päiväraha ja perusteena olevasta ansiosta työttömyysetuus työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle Koulutusetuudet Julkisesta työvoimapalve- Työttömyyskassat 65 % ansiotuen perusteena lusta annetun lain mukai- oleva ansio nen ansiotuki,joka on myönnetty ennen Aikuiskoulutustuesta Koulutusrahasto 65 % aikuiskoulutustuen annetun lain mukainen perusteena olevasta aikuiskoulutustuki ansiosta, yrittäjillä tuloksi otetaan 675,98 /kk Suoritettu tutkinto Ilmoittaja Ammatillinen perustutkinto, Kela Tulona otetaan huomioon ammattikorkeakoulututkinto 675,98 /kk tutkinnon tai korkeakoulututkinto mukaan määräytyvältä ajalta (3, 4 tai 5 vuotta) Karttuminen työkyvyttömyyseläkkeen tulevalta ajalta alkaen Tuleva aika eli aika työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka lasketaan eläkkeeseen, jos työansioita on ollut eläketapahtumaa edeltävän 10 kalenterivuoden aikana vähintään ,61 euroa. Tulevan ajan ansio lasketaan työkyvyttö- 16 TyEL

19 mäksi tuloa edeltävän viiden täyden kalenterivuoden keskimääräisistä ansioista. Mukaan otetaan myös edellä olevat sosiaalietuuksiin perustuvat ansiot. Jos eläkkeenhakijalla ei ole työnansioita tältä ajalta, tulevalta ajalta ei kerry eläkettä. TyEL Jos työkyvyttömyys on alkanut tai myöhemmin eläkettä karttuu tulevalta ajalta 1,5 prosenttia vuodessa tulevan ajan ansiosta. Aikaisemmin karttuminen aleni 50 vuoden iästä 1,3 prosenttiin vuotta kohden. Siirtyminen vuoden 2005 ja 2007 laskentamalliin Koko työhistorian ajalta karttuva eläke ei muodostu vuoden 2005 ja 2007 sääntöjen mukaan. Ennen vuotta 2005 alkaneet jatkuvat työsuhteet on päätetty teknisesti ja eläke on laskettu erikseen työskentelystä vuoden 2004 loppuun saakka senhetkisten sääntöjen mukaan. Tämä eläke tarkistetaan eläkkeen alkamishetken tasoon palkkakertoimella. Ansiotyöstä alkaen karttuva eläke lasketaan vuoden 2005 sääntöjen mukaan alkaen eläke määräytyy TyEL:n mukaan. Varhennettu vanhuuseläke Työntekijä voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62- vuotiaana. Karttunut eläke pienenee silloin pysyvästi 0,6 % jokaiselta 63 vuoden ikään jäljellä olevalta kuukaudelta. Eläkkeen pienennys on enintään 7,2 %. Varhennettu vanhuuseläke maksetaan pysyvästi pienennettynä. Myös perhe-eläke määräytyy varhennetun eläkkeen mukaan. Osa-aikaeläke Osa-aikaeläkkeen määrä on 50 % vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta. Vakiintunut ansio määräytyy alkaen samalla tavalla kuin työkyvyttö- TyEL 17

20 myyseläkkeen tulevan ajan ansio. Poikkeuksena on viimeisen täyden kalenterivuoden ansio, joka otetaan mukaan, kun työntekijä siirtyy osa-aikatyöhön ja -eläkkeelle seuraavan vuoden alussa. Osa-aikaeläkkeen määrä on kuitenkin enintään 75 % osaaikaeläkkeelle siirtymiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Osa-aikaeläkkeensaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 63 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Edellytyksenä on eläkkeen hakeminen ja osa-aikatyön päättyminen. Vanhuuseläkkeenä maksetaan osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä ansaitun eläkkeen, osa-aikatyössä karttuneen eläkkeen ja osa-aikaeläkkeen ajalta kertyneen eläkkeen yhteismäärä. Osa-aikatyöstä karttuu eläkettä vuonna 1947 ja myöhemmin syntyneelle vuoden 2005 sääntöjen mukaan ja 1946 ja aikaisemmin syntyneelle vuoden 2004 sääntöjen mukaan. Vuonna 1953 ja sen jälkeen syntyneille ei kartu eläkettä vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansion erotuksesta. Vuonna 1952 ja sitä ennen syntyneille karttuu osa-aikaeläkkeen ajalta eläkettä 0,75 %/v vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta. Vuonna 1946 ja sitä ennen syntyneillä vakiintuneen an sion ja osa-aikatyön erotuksesta karttuu eläkettä 1,5%/v. Osatyökyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Vanhuuseläkettä myönnettäessä osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi. Tällöin eläkkeeseen lisätään eläkeaikaisesta työstä karttunut eläke. 18 TyEL

21 Perhe-eläke Perhe-eläkkeen perusteena on edunjättäjän saama vanhuus-, varhennettu vanhuus-, täysi työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke, jossa on mukana tulevan ajan eläkkeenosa, jos edunjättäjällä oli siihen oikeus. Ellei hän vielä ollut eläkkeellä, perusteena on se eläke, jonka hän olisi saanut, jos olisi kuolinpäivänään tullut työkyvyttömäksi. TyEL Perhe-eläke (leskeneläke ja lapseneläkkeet yhteensä) voi olla enintään edunjättäjän eläkkeen suuruinen. Edunjättäjän eläkkeessä ollut lapsikorotus ja ensisijaisen etuuden aiheuttama vähennys poistetaan perhe-eläkkeen perusteena olevasta eläkkeestä. Lesken ja lasten saamat ensisijaista etuutta vastaavat perhe-eläkkeet vähennetään TyEL-perheeläkkeestä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osa-aikaeläkkeellä olleen edunjättäjän jälkeen myönnettävä perhe-eläke lasketaan edunjättäjän täyden työkyvyttömyyseläkkeen perusteella. Leskelle maksettava eläke ei vaikuta lapseneläkkeen määrään. Lasteneläkkeiden yhteismäärä jaetaan lasten kesken tasan. Kun perhe-eläkkeensaajien lukumäärä muuttuu, perheeläkkeen määrä ja sen jakaantuminen edunsaajien kesken tarkistetaan. Edunjättäjän entisen puolison perhe-eläke lasketaan myös edunjättäjän jälkeen myönnettävän leskeneläkkeen perusteella, mutta siihen vaikuttaa lisäksi hänelle maksettavan elatusavun suuruus. Lesken oma työeläke tai hänen ansiotulonsa saattavat pienentää hänen perhe-eläkettään (leskeneläkkeen vähentä- TyEL 19

22 minen). Lesken omina työeläkkeinä otetaan huomioon joko hänen sillä hetkellä saamansa eläkkeet tai se työkyvyttömyyseläke, jonka leski saisi, jos olisi tullut työkyvyttömäksi puolisonsa kuolinhetkellä. Lisäeläkettä ei oteta tässä huomioon. Eräissä tapauksissa voidaan eläkkeen sijasta perusteena käyttää lesken todellisia tuloja. Lesken eläkettä vähennetään, jos lesken omat työeläkkeet ylittävät laissa määrätyn vähennysperusteen, joka on 645,50 /kk. Jos lesken omat työeläkkeet ylittävät vähennysperusteen, ylite vähentää täyttä leskeneläkettä 50 prosentilla. Leskeneläkettä ei vähennetä, jos edunjättäjän ja lesken kanssa samassa taloudessa asui kuolinhetkellä lapsia, joilla on oikeus lapseneläkkeeseen. Kun nuorin näistä lapsista täyttää 18 vuotta, leskeneläkkeeseen tehdään vähennys. Lesken työeläkkeet otetaan tällöin huomioon sen suuruisina, kuin ne ovat lapsen 18-vuotispäivänä. Lapsettoman, alle 65-vuotiaan lesken, joka ei saa työeläkettä, leskeneläkkeeseen tehdään leskeneläkkeen vähennys kuolemaa seuranneen seitsemännen kuukauden alusta. Lapsettoman 65 vuotta täyttäneen tai eläkettä saavan lesken eläkkeeseen tehdään vähennys leskeneläkkeen alkaessa. Esimerkki leskeneläkkeen vähentämisestä Edunjättäjän omat työeläkkeet ovat /kk ja lesken saama työeläke on /kk. Leskeneläke (ei lapsia) ennen vähentämistä on 6/12 x = 700 /kk. Lesken omaa eläkettä verrataan eläkevähennysperusteeseen. 20 TyEL

23 ,50 = 554, % tästä ylitteestä vähennetään täydestä leskeneläkkeestä. Leskeneläke on siis 700 (0,5 x 554,50 ) = 422,75 /kk. TyEL Kuntoutustuki Kuntoutustuki on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Jos työeläkelaitos tukee ammatillista kuntoutusta, maksetaan tuki 33 prosentilla korotettuna. Kuntoutusraha Kuntoutusraha on henkilön täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen korotettuna 33 prosentilla. Osakuntoutusraha Osakuntoutusraha on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä. Sitä maksetaan, jos kuntoutusaikaiset ansiotulot ovat enemmän kuin puolet tulevan ajan ansioista. Harkinnanvarainen kuntoutusavustus Harkinnanvarainen kuntoutusavustus on täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Sitä voidaan maksaa kuntoutuksen odotusajalta ja kuntoutussuunnitelman laatimisen ajalta, jos kuntoutujalla ei ole muuta toimeentuloa tänä aikana. Kuntoutusaikaisen toimeentulon lisäksi maksetaan muut kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset kulut, esimerkiksi koulumaksut, kirja- ja opintovälinehankinnat ja matkakustannukset Työeläkevakuuttajat TELAn suositusten mukaan. Lykkäyskorotus Vanhuuseläkkeen alkaminen 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen korottaa eläkettä 0,4 prosentilla jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkäytyy. TyEL 21

24 22 TyEL Lesken oman työeläkkeen vaikutus leskeneläkkeeseen Edunjättäjän eläke Täysi lesken eläke Lesken oma eläke /kk /kk /kk Vähennetty leskeneläke /kk Eläkkeet vuoden 2012 palkkakertoimen 1,291 tasossa

25 Elinaikakerroin Elinaikakertoimen avulla varaudutaan eliniän pitenemiseen. Mikäli keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää alkavien eläkkeiden määrää. Jatkamalla työskentelyä pidempään voi saavuttaa samantasoisen eläketurvan kuin se olisi ilman elinaikakertoimen vaikutusta. TyEL Työkyvyttömyyseläkkeisiin elinaikakerroin vaikuttaa, jos työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2010 tai myöhemmin. Työkyvyttömyyseläkkeissä elinaikakerroin vaikuttaa vain ansaittuun eläkkeeseen, ei tulevan ajan osuuteen. Esimerkkejä vanhuuseläkkeistä ja osa-aikaeläkkeestä Työntekijä on syntynyt Työsuhde on alkanut ja jatkuu eläkkeelle siirtymiseen saakka. Hänelle on karttunut eläkettä mennessä /kk (46,5 % eläkepalkasta, joka on /kk). Vuoden 2005 ansiot ovat , vuoden , vuoden , vuoden , vuoden , ja vuoden , välisen ajan ansiot Ansioista on jo vähennetty työntekijän eläkemaksu. Ansiot sekä eläkkeet ovat vuoden 2012 tasolla ja alkavaa vanhuuseläkettä laskettaessa on oletettu, että työskentely jatkuu vuoden 2012 palkkatasolla eläkkeen alkamiseen saakka. 1. Varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaana väliseltä ajalta karttuu eläkettä 494 /kk, joten kokonaiseläke on /kk varhennusvähennys on 119 /kk (7,2 % eurosta) varhennettu vanhuuseläke on /kk TyEL 23

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke 2013 Työeläke, kansaneläke ja verotus Juha Knuuti ja Suvi Ritola Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien Lomitusopas Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) antaa tämän ohjeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, jäljempänä LPL) ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä

Lisätiedot

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnittelu- ja laskentaosasto 2006 Juha Knuuti Sveitsin eläkejärjestelmä Päivitetty: Marraskuu 2006 Lisätietoja: Juha Knuuti puh. 010 751 2659 e-mail: juha.knuuti@etk.fi kv-tiimi:

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa.

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa. Taiteen keskustoimikunta Tutkimusyksikkö Arts Council of Finland Research Unit No 35 2000 Terhi Aaltonen Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa. 1 Terhi Aaltonen Taiteilijoiden

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot