TYÖELÄKETURVA. TU & YTN TALLINNA Tapio Vierula Työeläkevakuuttajat Tela. Työeläkevakuuttajat TELA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖELÄKETURVA. TU & YTN TALLINNA 6.11.2004 Tapio Vierula Työeläkevakuuttajat Tela. Työeläkevakuuttajat TELA"

Transkriptio

1 TYÖELÄKETURVA TU & YTN TALLINNA Tapio Vierula Työeläkevakuuttajat Tela Työeläkevakuuttajat

2 Työeläkevakuuttajat ry, Lastenkodinkuja 1, Helsinki

3 Työeläketurvaa hoitavat TEL- ja YEL-vakuutusyhtiöt (6) Eläke-Fennia Eläke-Tapiola Ilmarinen Pensions-Alandia Varma Veritas Eläkevakuutus TEL- ja YEL-eläkekassat (8) Apteekkien Eläkekassa Bensiinikauppiaitten Eläkekassa Yksityismetsätalouden eläkekassa Verso Keskon Eläkekassa Osuuspankkien Eläkekassa Turkistarhaajien Eläkekassa Valion Eläkekassa Yrittäjien Eläkekassa Oma TEL-säätiöt Eläkesäätiöt (35) TaEL Etera KiEL Kirkon keskusrahasto KuEL Kuntien eläkevakuutus LEL Etera MYEL Maatalousyrittäjien eläkelaitos MEL Merimieseläkekassa VEL Valtiokonttori Kela Suomen Pankki

4 SOSIAALIVAKUUTUS Työeläke Kansaneläke Sairausvakuutus Tapaturmavakuutus Potilasvakuutus Ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Liikennevakuutus

5 Väestöllinen huoltosuhde Lähde: Tilastokeskus

6 Vanhushuoltosuhde EU-maissa Lähde: Eurostat % Vuosi Italia Espanja Kreikka Itävalta Saksa Ranska Belgia Suomi Portugali Ruotsi Englanti Hollanti Irlanti Luxemburg Tanska KESTELJ40v01.ppt ES/tn

7 Vakuutettujen luku TEL ,9 % LEL ,0 % YEL ,5 % MYEL ,0 % TaEL ,6 % MEL ,3 % VEL ,1 % KiEL ,7 % KuEL ,7 % VUOS PP/tn

8 Eläkkeiden luku eläkelajeittain Vanhuuseläkkeet ,3 % Osa-aika ,1 % Työttömyys ,6 % Työkvyttömyys ,6 % Perhe-eläkkeet ,4 % VUOS PP/tn

9 Vuonna 2003 maksetut lakisääteiset eläkkeet 16,3 mrd Kansaneläk e 2,77 12,9 Ansioeläke Sotilasvamma-, liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukaiset 0,63 eläkkeet sekä maatalouden erityiseläke Osuus BKT:stä 11,4 % ELME RV/tn Lähde: ETK

10 Uudistuksen keskeiset tavoitteet Nostaa keskimääräistä eläkeikää 2-3 vuodella nykyisestä 59 vuoden iästä Sopeuttaa eläkejärjestelmää keskimääräisen eliniän jatkuvaan kasvuun Luoda edellytykset työeläkelakien yhdistämiselle ja yksinkertaistamiselle Tasapainottaa työeläkevakuutusmaksun nousua TYEL PK/tn

11 Keskeiset muutokset Eläkkeen työsuhdekohtaisesta laskentatavasta luovutaan: kaikki ansiot kartuttavat eläkettä. Karttumaprosentit lisääntyvät iän myötä ja 60 %:n enimmäismäärärajasta luovutaan. Joustavasti vanhuuseläkkeelle omalla päätöksellä vuoden iässä. Ansaittuja eläkeoikeuksia nykyistä indeksiä paremmin säilyttävä palkkakerroin otetaan käyttöön ja eläkeläisille yhtenäinen eläkeindeksi. Elinaikakertoimen käyttöönotto. Varhaiseläkkeiden muutokset. Ikääntyvän väestön työssä jaksamista ja jatkamista tuetaan. Lisärahastointi. TYEL PK/tn

12 Työuramallin karttumaprosentit uusi järjestelmä: eläke karttuu 18 vuoden iästä 68 vuoteen uudet karttumat v alkaen v. 1,5 % v. 1,9 % v. 4,5 % vastaavasti 19/15 kertaa (noin 30 %) korkeampi palkansaajan TEL-maksu yli 53-vuotiailla työntekijöillä, korvaa n. 1/3 lisäkarttuman kustannuksista

13 Palkattomat ajat uusi järjestelmä v alusta: vanhuuseläkeperuste päivärahan perustana olevasta ansiosta: 117 % äitiys-, isyys- ja vanhempainrahassa 75 % ansiosidonnaisessa työttömyyspäivärahassa ja vuorotteluvapaassa 65 % muissa (sairausvakuutuksen päivärahassa jne.) karttuma: 1,5 % eläkeoikeudet rahoitetaan siitä järjestelmästä, joka karttuman perusteena jatkokarttuma äitiys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä (enimmäiskarttuma-aika 12 kk) palkattomat lastenhoito- ja opiskeluajat

14 Eläkkeen laskutavan muuttuminen nykyiset työsuhteet päätetään eläkkeen laskemisen kannalta vuoden 2004 lopussa ja lasketaan nykyisen lainsäädännön mukaan vuoden palkan ja karttumaprosentin perusteella = työuramalli henkilöille, jotka siirtyvät eläkkeelle ennen vuotta 2012 työsuhteesta, joka on alkanut ennen vuotta 2005, eläke lasketaan nykyisen ja uuden lain perusteella ja maksetaan parempi

15 Yhteensovitus ei yhteensovitusta v tai myöhemmin alkaneissa työeläkkeissä (poikkeuksena liikenne- ja tapaturmaeläkkeet) eläke voi olla yli 60 % palkasta

16 Indeksimuutokset Eläkepalkkojen tarkistamisessa otetaan käyttöön nykyisen TELindeksin korvaava uusi palkkakerroin, jossa palkkamuutosten painoarvo on 80 % ja elinkustannusten muutosten 20 % ennen vuotta 2005 ansaitut eläkeoikeudet nostetaan vuoden 2005 tasolle nykyisellä 50 / 50 indeksillä ja siitä eteen päin palkkakertoimella Kaikkien eläkkeiden tarkistukseen eläkeindeksi, jossa palkkojen paino on 20 % ja hintojen 80 % TYEU PK/tn

17 ELÄKE-ETUUDET vanhuuseläke 65-v. lykätty vanhuuseläke yli 65-v. varhennettu vanhuuseläke v. työkyvyttömyyseläke v. kuntoutustuki v. osatyökyvyttömyyseläke v. yksilöllinen varhaiseläke 1943 tai aiemmin syntyneet osa-aikaeläke v v. ennen 1947 synt. työttömyyseläke v. perhe-eläke eletuud03.ppt TV/tn

18 Eläke-Etuudet vanhuuseläke v. lykätty vanhuuseläke yli 68 v. varhennettu vanhuuseläke v. työkyvyttömyyseläke v. kuntoutustuki v. osatyökyvyttömyyseläke v. osa-aikaeläke v v. ennen 1947 synt. työttömyyseläke v. ennen 1950 synt. perhe-eläke ELET TV/tn

19 Vanhuuseläke uusi järjestelmä: vanhuuseläkkeelle omalla päätöksellä joustavasti vuoden iässä ansaitulle eläkkeelle vuotiaana ilman varhennusvähennystä vuotiaille 0,6 % vähennys varhennuskuukautta kohti lykkäyskorotus 68 vuoden täyttämisen jälkeen

20 KUNTOUTUSTUKI Työkyvyttömälle Työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen Kuntoutumis- tai paranemismahdollisuuksia omaaville Tehdään hoito- ja/tai kuntoutussuunnitelma Työeläkekuntoutuksen ajalta kuntoutuskorotus työeläkkeeseen 33 % Kelan kuntoutuksessa kuntoutuskorotus kansaneläkkeeseen 10 %

21 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE sairauden, vian tai vamman aiheuttama pysyvä alentuma työkyvyssä täysi työkyvyttömyyseläke: alentuma vähintään 3/5 työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi osatyökyvyttömyyseläke: alentuma vähintään 2/5 - puolet täydestä eläkkeestä

22 Työkyvyttömyyseläkkeet ja tuleva aika uusi tarkasteluaika: kriteeri: tulevan ajan eläkepalkka on työkyvyttömyyttä edeltäneen viiden vuoden keskimääräinen palkka 10 viimeisen vuoden vuoden aikana työeläkeansioita vähintään euroa karttuma: 1,3 % ikävälillä vuotta nuorten työkyvyttömien poikkeussääntö sekä heidän työkyvyttömyyseläkkeidensä korottaminen voimaantulo: vuonna 2005 työkyvyttömäksi tuleville nykylainsäädännön mukaan, sen jälkeen asteittainen voimaantulo

23 Yksilöllinen varhaiseläke uusi järjestelmä: YVE säilyy 1943 ja sitä ennen syntyneillä YVE poistuu 1944 ja sen jälkeen syntyneiltä 60 vuotta täyttäneiden osalta työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta, kun työura on pitkä ja työ aiheuttanut rasittuneisuutta

24 Osa-aikaeläke uusi järjestelmä: osa-aikaeläkkeellä olevien etuihin ei puututa vuonna 1946 tai sitä ennen syntyneet osa-aikaeläkkeelle nykyisin ehdoin siirtymisvuodesta riippumatta vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneillä osa-aikaeläkkeen ehtoja muutetaan: ikärajaksi 58 vuotta vanhuuseläkettä karttuu osa-aikatyöstä normaalisti, ansion alenemasta puolet (0,75 %/v)

25 TYÖTTÖMYYSELÄKE 60 vuoden ikä Vähintään 500 päivärahapäivää 5 vuotta työtä 15 vuoden aikana alkaen eräiden osalta muutos Eläke myönnetään toistaiseksi Työtulo alle 448,44 /kk

26 Työttömyyseläke uusi järjestelmä: nykyinen työttömyyseläke säilyy vuonna 1949 tai sitä ennen syntyneillä uusi järjestelmä niille, joiden lisäpäivärahaoikeus alkaa jälkeen. Päivärahaoikeus 65 vuoden ikään asti tai mahdollisuus siirtyä ansaitun suuruiselle eläkkeelle 62- vuotiaana työnantajan vastuu ikääntyneen pitkäaikaistyöttömän turvasta nykytasoisena

27 TYÖELÄKELAKIEN MUKAINEN PERHE- ELÄKE Maksetaan työeläkelakien piiriin kuuluneen työntekijän kuoltua Edunsaajan alle 18-vuotiaat lapset ja nais- tai miesleski avioliiton perusteella Entinen puoliso tietyin ehdoin alkaen myös rekisteröidyt parisuhteet

28 RAHOITUS Eläkevakuutusmaksut Työnantajat Työntekijät Eläkeyhtiöt Eläkekassat Sijoitukset Eläkesäätiöt Sijoitustuotot Muut laitokset Eläkkeet

29 SIJOITUSKANTA / Eläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat, -säätiöt, Etera, Kela, KEVA, KKR, MEK, Mela, Spera ja VER MRD.EUR Vuonna 2004 lyhyen koron rahastot siirretty jvk-ryhmästä markkinarahasijoituksiin Vuoden 1999 alusta kaikki markkina-arvoin MARKKINARAHASIJOITUKSET 4,6 3,2 4,1 1,7 2,8 3,3 3,1 3,9 4,1 3,7 JOUKKOVELKAKIRJAT JA VVK:T 18,9 23,8 25,9 30,9 32,9 36,0 38,3 39,2 39,3 41,1 OSAKKEET 5,0 8,5 15,5 18,7 19,4 17,1 22,7 25,3 26,2 26,8 KIINTEISTÖT JA -OSAKK. 3,4 3,5 4,6 6,1 6,5 7,2 7,5 7,9 7,7 7,6 LAINAT OMILLE YHT. 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 SIJOITUSLAINAT 3,9 4,2 3,9 3,5 2,8 2,5 2,5 2,1 1,9 1,9 TEL-LAINAT 5,0 4,4 3,7 3,3 3,1 2,8 2,5 2,4 2,3 2,2 42,5 49,3 59,6 66,0 0 69,2 70,9 78,6 82,7 1/04 2/04 3/04 83,5 85,4 SIJ1004/SK-A/ /MS Lähde:

30 SIJOITUSKANTA / Eläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat, -säätiöt, Etera, Kela, KEVA, KKR, MEK, Mela, Spera ja VER 100 % 80 % 60 % 40 % Vuonna 2004 lyhyen koron rahastot siirretty jvk-ryhmästä markkinarahasijoituksiin Vuoden 1999 alusta kaikki markkina-arvoin 20 % 0 % MARKKINARAHASIJOITUKSET 11,3 7,0 6,9 2,6 4,1 4,7 3,9 4,7 4,9 4,3 JOUKKOVELKAKIRJAT JA VVK:T 42,4 46,3 43,5 46,9 47,5 50,8 48,7 47,3 47,0 48,2 OSAKKEET 12,4 17,9 26,1 28,4 28,0 24,2 29,0 30,6 31,5 31,4 KIINTEISTÖT JA -OSAKK. 7,9 7,3 7,7 9,2 9,4 10,1 9,6 9,5 9,2 9,0 LAINAT OMILLE YHT. 3,7 3,1 3,1 2,5 2,5 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 SIJOITUSLAINAT 9,6 9,0 6,6 5,4 4,1 3,5 3,1 2,5 2,3 2,2 TEL-LAINAT 12,7 9,4 6,1 5,0 4,5 4,0 3,2 2,9 2,7 2,5 1/04 2/04 3/04 SIJ1004/SK-A/ /MS Lähde:

31 SIJOITUSKANTA YKSITYINEN SEKTORI MRD.EUR Vuonna 2004 lyhyen koron rahastot siirretty jvk-ryhmästä markkinarahasijoituksiin Vuoden 1999 alusta kaikki markkina-arvoin /4 2/4 3/ MARKKINARAHASIJOITUKSET 3,7 3,1 3,9 1,6 2,3 2,6 2,6 3,2 3,2 3,1 JOUKKOVELKAKIRJAT JA VVK:T 15,4 18,5 20,5 24,6 25,3 28,1 29,9 30,2 30,3 31,7 OSAKKEET 3,7 5,9 12,4 12,4 12,1 10,2 13,6 15,0 15,6 15,8 KIINTEISTÖT JA KIINTEISTÖOSAKKEET 2,9 2,9 3,6 5,0 5,4 6,0 6,3 6,6 6,4 6,4 LAINAT OMILLE YHTIÖILLE 1,7 1,6 1,7 1,0 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 SIJOITUSLAINAT 1,0 1,4 1,1 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 TAKAISINLAINAT 5,0 4,4 3,7 3,3 3,1 2,8 2,5 2,4 2,3 2,2 33,4 37,8 46,9 49,9 51,2 52,9 58,1 60,6 60,9 62,3 SIJ1004/SKYSEKT/ /MS Lähde:

32 SIJOITUSKANTA ALUEITTAIN Kaikki jäsenyhteisöt 100 % 13,4 16,8 15,9 19,6 25,2 21,7 24,9 80 % 27,2 60 % 34,0 40,0 41,3 42,2 40,4 39,2 40 % 20 % 59,4 49,2 44,1 39,1 36,1 35,8 34,4 0 % I/04 II/04 III/ Suomi Muu euroalue Muu maailma SIJ1004/SKALUEKJ-A/ /MS Lähde:

33 Mitkä asiat kannustaisivat jatkamaan työssä 63 ikävuoden jälkeen? (%) Terveyttä olisi riittävästi Työssä viihtyisi hyvin Esimiehet arvostaisivat myös ikääntynyttä työntekijää Työstä saa palkkaa, joka on korkeampi kuin eläke Eläkettä karttuu enemmän 63 ikävuoden jälkeen Työtehtävissä olisi riittävästi sisältöä ja vastuuta 65 % 62 % 55 % 54 % 49 % 44 % Jäisi joka tapauksessa 63-vuotiaana eläkkeelle 33 % Ei osaa sanoa 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Minigallup TV/tn Lähde: tns gallup

34 Mitkä asiat kannustaisivat jatkamaan työssä 63 ikävuoden jälkeen? (%) Terveyttä olisi riittävästi Työssä viihtyisi hyvin Esimiehet arvostaisivat myös ikääntynyttä työntekijää Työstä saa palkkaa, joka on korkeampi kuin eläke Eläkettä karttuu enemmän 63 ikävuoden jälkeen Jäisi joka tapauksessa 63-vuotiaana eläkkeelle 33 % 65 % 64 % 62 % 60 % 55 % 57 % 54 % 51 % 49 % 49 % 46 % Työtehtävissä olisi riittävästi sisältöä ja vastuuta 4 % Ei osaa sanoa 2 % 44 % 45 % Kaikki vuotiaat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Minigallup TV/tn Lähde: tns gallup

35 Mitkä asiat kannustaisivat jatkamaan työssä 63 ikävuoden jälkeen? (%) Terveyttä olisi riittävästi Työssä viihtyisi hyvin Esimiehet arvostaisivat myös ikääntynyttä työntekijää Työstä saa palkkaa, joka on korkeampi kuin eläke Eläkettä karttuu enemmän 63 ikävuoden jälkeen Työtehtävissä olisi riittävästi sisältöä ja vastuuta 65 % 68 % 62 % 64 % 55 % 56 % 54 % 55 % 49 % 49 % 44 % 46 % Jäisi joka tapauksessa 63-vuotiaana eläkkeelle 4 % Ei osaa sanoa 2 % 33 % 36 % Kaikki Työssä olevat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Minigallup TV/tn Lähde: tns gallup

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? SISÄLLYS Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?... 3 Kysymyksiä... 4 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja eläkkeet... 6 Eläketurva Suomessa... 7 Kansaneläketurva

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA

01/2013. Kokonaiseläke 2013. Eläketurvakeskus. Työeläke, kansaneläke ja verotus. Juha Knuuti ja Suvi Ritola ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke 2013 Työeläke, kansaneläke ja verotus Juha Knuuti ja Suvi Ritola Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Kokonaiseläke

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen 31.10.2014 Hannele Kantanen Keva Lisätietoja: www.keva.fi Kevan eläkeneuvonta, puh. 020 614 2837 Suomen eläkejärjestelmä Perusturva Ansioturva Täydentävä turva

Lisätiedot

Yrittäjän optimaalisen eläkesalkun määrittäminen

Yrittäjän optimaalisen eläkesalkun määrittäminen Yrittäjän optimaalisen eläkesalkun määrittäminen Virtanen, Jere 2010 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yrittäjän optimaalisen eläkesalkun määrittäminen Virtanen Jere Liiketalouden

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2003 ESIPUHE Kansanedustajien eläkkeet

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 12.5.2015 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnittelu- ja laskentaosasto 2006 Juha Knuuti Sveitsin eläkejärjestelmä Päivitetty: Marraskuu 2006 Lisätietoja: Juha Knuuti puh. 010 751 2659 e-mail: juha.knuuti@etk.fi kv-tiimi:

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo Toimeentuloturva 2003 Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset Toimittaja: Pauliina Hilkamo Copyright: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 2003 ISSN 0785-014X Edita Prima Oy Helsinki

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

1 Lakisääteisen eläketurvan varhaishistoria

1 Lakisääteisen eläketurvan varhaishistoria Eläketurvan historia 1 Lakisääteisen eläketurvan varhaishistoria Virkaeläkkeet harvojen etuoikeutena Nykyaikaisella lakisääteisellä eläketurvalla on merkittävin juurensa virkamiesten eläkkeissä. Vielä

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen I ETLA Raportit ETLA Reports 17.6.2013 No 13 Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Tarmo Valkonen * Jukka Lassila

Lisätiedot

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TELlisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

T I I V I S T E L M Ä

T I I V I S T E L M Ä 2 TIIVISTELMÄ Sosiaalimenoihin käytettiin vuonna 2003 yhteensä 38,6 miljardia euroa. Eläketurvan ja sosiaalija terveyspalvelujen kysynnän kasvusta huolimatta sosiaalimenojen kokonaiskehitys on ollut maltillista.

Lisätiedot

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4 Eteran TyEL-opas työnantajille 2011 Sisältö Etera asiantuntija apunasi... 4 Hyödyt Eteran asiakkuudesta... 4 Keskittäminen Eteraan kannattaa... 4 Työeläke turvaa... 4 Anna palautetta... 4 Yhteystiedot...

Lisätiedot