Työeläke ei mikään vanhojen juttu!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työeläke ei mikään vanhojen juttu!"

Transkriptio

1 Työeläke ei mikään vanhojen juttu!

2 Nuorena ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mietittyä eläkeasioita onhan eläkkeelle jäämiseen vielä aikaa vuosikymmeniä! Työeläke kertyy jo 18 vuotta täytettyäsi Sinulle alkaa kuitenkin kertyä omaa työeläkettä jo 18 vuotta täytettyäsi kaikesta tekemästäsi ansiotyöstä. Sen lisäksi eläkettä kertyy muun muassa opiskelusta, lastenhoidosta, sairausloman ja työttömyyden ajalta silloin, kun saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Palkastasi myös peritään työntekijän työeläkemaksua 18-vuotiaasta alkaen. Näin ollen työeläke koskee sinua jo nuoresta lähtien! Voit myös omilla valinnoillasi vaikuttaa tulevan eläkkeesi määrään. Työstäsi kasvaa työeläke! Lakisääteinen työeläke on keskeinen osa suomalaista sosiaaliturvaa. Sen tavoitteena on turvata ansiotason kohtuullinen säilyminen vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta. Jos työeläkkeen määrä jää pieneksi, voi sen lisäksi saada kansaneläkettä. Työeläke on siis ikään kuin jatkopalkkaa, joka odottaa sinua, kun olet saanut oman urakkasi työelämässä valmiiksi. Työeläketurvaa hoitavat eri työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja -säätiöt. Työeläketurva rahoitetaan eläkevakuutusmaksuilla ja eläkerahastojen tuotoilla. Työeläkemaksu on vakuutusmaksu, jota peritään kaikilta vuotiailta työssä olevilta työntekijöiltä ja yrittäjiltä. 2 3

3 Työnantaja vastaa työntekijöidensä eläkevakuutuksen ottamisesta, joten sinun ei tarvitse huolehtia siitä itse. Lisäksi työnantaja maksaa osan työeläkemaksusta. Maksun suuruus vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2011 keskimääräinen työeläkemaksu on 22,4 prosenttia palkasta. Työntekijän maksuosuus on 4,7 prosenttia ja yli 53-vuotiailla 6,0 prosenttia. Mikäli toimit yrittäjänä, tulee sinun huolehtia itse eläkevakuutuksen ottamisesta ja vakuutusmaksujen maksamisesta. Vuonna 2011 yrittäjät maksavat eläkevakuutusmaksua 21,6 prosenttia ja yli 53-vuotiaana 22,9 prosenttia työtulostaan. Työeläkettä kertyy tehdystä työstä aina vuositulojen mukaan siten, että vuotiaille eläkettä karttuu 1,5 prosenttia, vuotiaille 1,9 prosenttia ja vuotiaille 4,5 prosenttia vuodessa. Työeläkettä kertyy vuositulojen mukaan 4 5

4 Vuoden 2005 alusta lähtien eläkettä on kertynyt myös eräiltä palkattomilta jaksoilta, kuten äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta ansiosidonnaiselta työttömyyspäivärahakaudelta vuorotteluvapaan ajalta muilta ansiosidonnaisilta päivärahakausilta (esimerkiksi sairaus- ja kuntoutuspäivärahat) tutkintoon johtavasta opiskelusta alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidontuen ajalta. Edellytyksenä näihin eläkekarttumiin on, että jossain vaiheessa työuraasi sinulla on työeläkkeeseen oikeuttavia ansiotuloja yhteensä vähintään ,08 euroa (vuoden 2011 taso). Eläkejärjestelmän olemassaolo antaa eri sukupolville oikeuden elää itsenäistä elämää kukin omalla tavallaan. Sukupolvien välinen sopimus Suomalainen työeläkejärjestelmä perustuu sukupolvien väliseen sopimukseen, jossa työssä käyvät rahoittavat eläkkeellä olevien eläkkeet. Täten jokainen sukupolvi joutuu vuorollaan vastuuseen ja maksaa vanhempiensa eläkkeitä. Kun nuoret kantavat vastuun edellisestä sukupolvesta, voivat myös he odottaa seuraavan sukupolven kohtelevan itseään yhtä hyvin. Eläkejärjestelmän olemassaolo antaa eri sukupolville oikeuden elää itsenäistä elämää kukin omalla tavallaan. Tulevaisuudessa työssäkäyviä tulee olemaan vähemmän kuin nyt, ja vastaavasti eläkeläisten määrä tulee kasvamaan. Väestön vanhenemisen aiheuttamiin kustannuspaineisiin on kuitenkin varauduttu esimerkiksi sijoittamalla osa kerätyistä työeläkemaksuista. Sijoitustoiminnan tuottojen ansiosta työssäkäyvät eivät joudu maksamaan kohtuuttoman suuria eläkemaksuja. 6 7

5 Opiskelijana voit kartuttaa eläkettä samanaikaisesti sekä opiskelusta että työnteosta! Opiskelun hyödyt näkyvät myös tulevaisuudessa Opiskellessasi ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, kartutat samalla itsellesi eläkettä. Eläkkeen saaminen edellyttää, että tutkinto on suoritettu tai sen jälkeen ja että tutkinto on suoritettu vuotiaana. Opiskeluajalta karttuu eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa laskennallisen tulon perusteella, eli ikään kuin saisit tiettyä kuukausipalkkaa opintojesi ajalta. Laskennallinen tulo vuonna 2011 on 656,08 euroa, ja se tarkistetaan vuosittain. Jos olet aloittanut opintosi ennen ja suoritat tutkintosi tämän jälkeen, eläkettä karttuu vain jälkeisiltä opiskelukuukausilta. Eläkettä ei siis kartu takautuvasti. Eläkettä karttuu suoritetun tutkinnon mukaan seuraavasti: ammatillinen perustutkinto 3 vuotta alempi korkeakoulututkinto 3 vuotta ammattikorkeakoulututkinto 4 vuotta ylempi ammattikorkeakoulututkinto 5 vuotta ylempi korkeakoulututkinto 5 vuotta. Eläkettä ei siis kartu yleissivistävistä opinnoista, tieteellisestä jatkotutkinnosta tai ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Opiskeluaika ei vaikuta eläkkeen karttumiseen, vaan suoritetun tutkinnon taso. Jos esimerkiksi valmistut ammattikorkeakoulusta kolmessa ja puolessa vuodessa, karttuu sinulle kuitenkin eläkettä neljältä vuodelta. Opinnot kerryttävät eläkettä enintään viiden vuoden ajalta. Jos siis suoritat esimerkiksi ammatillisen perustutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon, eläkettä karttuu yhteensä vain viideltä vuodelta. Tutkinnon perusteella maksettavaa eläkettä ei tarvitse erikseen hakea. Oppilaitoksesi ilmoittaa tutkintotiedot Kelalle, joka toimittaa ne Eläketurvakeskukselle. Siten tiedot tulevat työeläkejärjestelmään automaattisesti. Myös ulkomailla suoritetusta tutkinnosta karttuu eläkettä, edellyttäen että olet saanut Suomesta opintotukea kyseisen tutkinnon suorittamiseen. Työskentely opintojen ohella kartuttaa työeläkettä normaaliin tapaan. Opiskelijana voit siis kartuttaa eläkettä samanaikaisesti sekä opiskelusta että työnteosta! 8 9

6 Haaveissa ulkomailla työskentely? Jos suunnittelevat lähteväsi töihin ulkomaille, kannattaa selvittää etukäteen eläkkeen karttumiseen liittyvät seikat. Jos lähdet tilapäisesti ulkomaille suomalaisen työnantajasi palvelukseen, eläkkeesi karttuu tavallisesti Suomeen ja suomalaisen järjestelmän mukaisesti. Tähtäimessä ura tutkijana? Mikäli olet ajatellut tutkijan uraa tulevaisuudessa, on sinun hyvä tietää, että vuoden 2009 alusta lähtien myös apurahansaajille on alkanut karttua eläkettä. Apurahansaajien lakisääteisestä eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Suomessa asuvana apurahansaajana olet velvollinen ottamaan itsellesi vakuutuksen, jos työskentelet apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Työskentelyyn tarkoitetun apurahan on oltava vuosityötuloksi muunnettuna vähintään 3 448,35 euroa (vuoden 2011 taso). Apurahan tulee olla myönnetty Suomesta, ja vakuutusturva koskee ainoastaan työskentelyä. Lisätietoja apurahansaajan eläketurvasta saat Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen verkkosivuilta Omien lasten hoitamisesta eläkettä Omien lasten saaminen ja niiden hoitaminen kotona ei nykyisin tarkoita aukkoa eläkekarttumaasi. Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta kertyy näet eläkettä, kuten myös alle kolmevuotiaan lapsen kotihoidontuen ajalta. Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausilta eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa niistä ansioista, joiden perusteella päiväraha on laskettu. Lisäksi tuloa korotetaan 17 prosentilla, eli eläkettä karttuu paremmin kuin työssä ollessa! Jos palkkasi työssä ollessasi ennen perhevapaata oli esimerkiksi euroa kuukaudessa, huomioidaan kyseisten päivärahakausien ajalta palkkana euroa kuukaudessa. Jos sinulla ei ole työnansioita, eläkettä karttuu ikään kuin ansioita olisi 656,08 euroa kuukaudessa (vuoden 2011 taso). Jos jäät vanhempainrahakauden jälkeen kotiin hoitamaan lastasi, ja saat siihen kotihoidontukea, karttuu sinulle myös tältä ajalta eläkettä. Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa laskennallisen työtulon mukaan. Kyseinen työtulo vahvistetaan vuosittain, ja vuonna 2011 se on 656,08 euroa kuukaudessa. Kotihoidon tukea ja eläkekarttumaa voi saada enintään siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Jos työskentelet ulkomaisen työnantajan palveluksessa EU- tai ETA-maassa, tai maassa jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus (sisältää säännökset maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan liittyvistä oikeuksista), eläkettä karttuu pääsääntöisesti työskentelymaan lakien mukaan. Suomella on sosiaaliturvasopimus Yhdysvaltojen, Kanadan, Quebecin, Chilen, Israelin ja Australian kanssa. Jos taas menet töihin johonkin muuhun maahan, on mahdollista, ettei sinulle kartu kyseisestä työskentelystä eläkettä lainkaan. Tämä on hyvä pitää mielessä suunniteltaessa ulkomailla työskentelyn pituutta, ettei aikanaan joudu yllättymään ikävästi tulevan eläkkeen määrästä. Lisätietoja ulkomaantyöstä karttuvasta eläkkeestä saat Eläketurvakeskuksen sivuilta

7 Tee ympäristöteko valitse sähköinen työeläkeote! Olet ehkä saanut kotiisi työeläkeotteen, kuten kaikki Suomessa asuvat vuotiaat yksityisalojen palkansaajat ja yrittäjät saavat. Työeläkeotteella näkyvät kaikki yksityisaloilla työskentelystäsi kertyneet ansiot, joista työeläkkeesi aikanaan lasketaan. Vuodesta 2012 alkaen otteella näkyvät myös julkisen puolen työsuhdetiedot. Työeläkeotteella näkyvät myös palkattomilta jaksoilta kertyneet eläkkeet. Lisätietoja: ulkoasu ja kuvat: torma-arrala.fi Painojussit 2011 Muistathan tarkistaa työeläkeotteen huolellisesti! Mikäli työsuhdetiedoissa on virheitä tai puutteita, esimerkiksi jokin yksityisalojen työsuhde puuttuu, tai ansiotulot ovat virheelliset, ota välittömästi yhteyttä otteen lähettäneeseen työeläkelaitokseen. Mitä nopeammin toimit, sitä helpompaa virheen korjaaminen on. Jos otteen kaikki tiedot ovat oikein, ei sinun tarvitse tehdä mitään. Nykyisin on myös mahdollista saada työeläkeote sähköisesti omilla verkkopankkitunnuksilla kautta. Tee siis ympäristöteko ja käy valitsemassa sähköinen työeläkeote!

Akavan kesätyöopas 1

Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas Työelämän eri sektorit...3 Työsuhteen eri muodot...3 Työnhaku...4 Ansioluettelon ja hakemuksen tekeminen...6 Työhaastattelu...8 Jos et tullut valituksi...9 Tulit

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 161. suoritustilaisuus TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN KOE 14.5.2012 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Töissä yliopistolla. Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012

Töissä yliopistolla. Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012 Töissä yliopistolla Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012 SISÄLTÖ TYÖAIKA Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet yliopistolla väitöskirjatyöntekijänä. Oppaassa on lyhyesti kerrottu kysymyksistä,

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnittelu- ja laskentaosasto 2006 Juha Knuuti Sveitsin eläkejärjestelmä Päivitetty: Marraskuu 2006 Lisätietoja: Juha Knuuti puh. 010 751 2659 e-mail: juha.knuuti@etk.fi kv-tiimi:

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle Aikuiskoulutustuki opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle 2013 2014 Sisällysluettelo Aikuiskoulutustuki lyhyesti................................................... 5 Aikuiskoulutustuen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot