Potilasturvallisuuden linjaukset Suomessa Erna Snellman, lääkintöneuvos, dosentti Sosiaali ja terveysministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasturvallisuuden linjaukset Suomessa. 28.10.2008 Erna Snellman, lääkintöneuvos, dosentti Sosiaali ja terveysministeriö"

Transkriptio

1 Potilasturvallisuuden linjaukset Suomessa Erna Snellman, lääkintöneuvos, dosentti Sosiaali ja terveysministeriö

2 Miten kaikki alkoi? IOM julkaisi 1999 raportin: To err is human: Building a safer health system (Koh ym. 2000) USA:n sairaaloissa kuolee vuosittain ihmistä hoitovirheiden aiheuttamiin haittoihin 1/10 terveydenhuollon potilaista kärsii estettävän hoitovirheen seuraamuksista Sir Liam Donaldson WHO (Lancet 2004;346:1567 8) UK haittatapahtumaa/vuosi sairaaloissa. UK hoitovirheistä aiheutuvat kustannukset ovat noin 2 miljardia puntaa ja vahingonkorvaukset 400 miljoonaa puntaa. Lisäksi potentiaaliset vahingonkorvaukset arvio 2,4 miljardia puntaa. BMJ 2000:320:maaliskuu: Medical error erikoisnumero 2

3 Potilaista vähintään 5%:lla ilmenee hoitoon liittyvä haittatapahtuma Sairaanhoito on monimutkaistunut Kiire ja tuottavuuspaineet kasvaneet Th:n ammattihenkilöiden koulutus vapaamuotoistunut standardien puute (esim. lääkehoidon opetus) Hoitoon osallistuvien toimijoiden ja organisaatioiden määrä kasvanut Teknologia edennyt huimaavasti Lääkkeiden vaikutukset kasvaneet Yhä vaikeampia tapauksia voidaan hoitaa yhä suuremmalla riskillä. Myös läpinäkyvyys on kasvanut, haitat todettavissa aiempaa selvemmin. 3

4 Systeemi ja hoitovirheet Useimmat virheet ovat piileviä. Ne on sisäänrakennettu huonosti suunniteltuihin hoitojärjestelmiin ja prosesseihin ja ne odottavat vain tekijäänsä. On aika kohdistaa katse virhealttiisiin hoitosysteemeihin BMJ 2000:320:730 4

5 Johtaminen, tiedonkulku ja prosessien hallinta 5

6 Mitä potilasturvallisuudella tarkoitetaan? Tarvitaan yhteinen kieli, jotta vaikeista asioista puhutaan samassa merkityksessä Stakes ja Rohto laativat potilasturvallisuussanaston, mikä löytyy Rohdon ja Stakesin internetsivuilta. Hoitoon liittyvät läheltä piti ja haittatapahtumatilanteet, jotka mahdollisesti voitaisiin ehkäistä. 6

7 POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLISUUS LAITETURVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä Hoitomenetelmien turvallisuus Hoidon haittavaikutus Hoitamisen turvallisuus Poikkeama prosessissa LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUS Lääketurvallisuus Lääkkeen haittavaikutus Vakava haittavaikutus Lääkitysturvallisuus Lääkityspoikkeama Tekemisen seuraus Odottamaton haittavaikutus Tekemättä jättämisen seuraus Suojaukset Suojaukset Läheltä piti tapahtuma POTILASTURVALLISUUSTAPAHTUMA Haittatapahtuma Ei haittaa potilaalle Haitta potilaalle Potilasvahinko Lääkevahinko 7

8 Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä (STM) Valmistelee kansallisen strategian potilasturvallisuuden edistämiseksi.. Omista virheistä oppimisen kulttuuri mm. Haipro Ratkaistava vakavien haittatapahtumien käsittelytapa ja niistä oppiminen KYS pilotoi Potilaan osallistuminen Hyviä toimintatapoja ja työkaluja kehitetään Etsitään keinoja kulttuurinmuutokseen ja oppimiseen Mukana kansainvälisessä kehityksessä Potilasturvallisuusstrategia seminaari Strategian julkistus: kansallisessa potilasturvallisuuskonferenssissa (STM Marina Congress Center/Area ilmoittatumiset alkavasta viikosta lähtien). Kirjallisuutta: Øvretveit J, Klazinga N. Developing a health system quality and safety strategy: Guidance for WHO Europe member states. Copenhagen, WHO,

9 Pirkanmaan malli Lainmukainen ilmoitus ao. viranomaiselle Palaute Kansallinen potilasturvallisuude n seuranta Organisaation tilastotiedot Organisaatio Ilmoitus vakavasta tapahtumasta Potilasturvallisuusvastaava Potilasturvallisuustyöryhmä Johtoryhmä Johtajisto Oikeus nähdä organisaation tilastot Potilasturvallisuusvastaava (TA/PA) Potilasturvallisuusvastaavat (VA) Käsittelijät HaiPro II Ilmoittajat Osasto Osasto Osasto Osasto TA/PA johtaja VA johtaja Osastonlääkäri osastonhoitaja Nopea palaute Osaston työntekijät Oikeus nähdä toimialueen ilmoitukset ja tilastot Kehittämistoimet Päivittäisjohtaminen Ilmoitusten käsittely Oman ilmoituksen seuranta 9

10 Potilasturvallisuuden edistämisen strategiset lähtökohdat (STM) 1. Potilasturvallisuus oleelliseksi osaksi terveydenhuollon toimintakulttuuria 2. Vahvistetaan potilaan asemaa ottamalla potilaita mukaan 3. Potilasturvallisuuden parantaminen osa terveydenhuollon johtamista 4. Parannetaan koulutuksella ja tietoa jakamalla terveydenhuollon toimijoiden kykyä ehkäistä haittatapahtumia ja käsitellä pt asioita potilastyössä 5. Ennakoidaan pt riskejä niiden välttämiseksi 6. Luodaan haittatapahtumien seuranta ja raportointimenettely ja arvioidaan siihen liittyvät säädöstarpeet 7. Luodaan järjestelmät haittatapahtumien ja läheltä piti tilanteiden käsittelemiseksi 8. Kehitetään prosesseja ja rakenteita potilasturvallisuutta edistävällä tavalla 10

11 Sosiaali ja terveydenhuollon laatu, Matti Vanhasen II hallitus ja politiikkaohjelmat Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa laatu ja vaikuttavuus: Sosiaali ja terveydenhuollossa parannetaan palvelujärjestelmän laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Sosiaali ja terveydenhuollon palveluinnovaatiohanke: Kansalaisten omatoimisuuden, osallistumisen ja toimintaedellytysten parantamiseksi, työnjaon kehittämiseksi, toiminnan ja palvelujen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä palvelujen monipuolisuuden lisäämiseksi. Kaste ohjelma laatu ja vaikuttavuus, potilasturvallisuus:tyytyväisyys asiakaspalautteessa, Kehitetään palvelujen laadun ja vaikuttavuuden mittaamista ja luodaan siten pohja laatusuositusten uusimiselle. Potilasturvallisuustyön vaikuttavuutta seurataan ja kehitetään systemaattisesti. Terveydenhuoltolaki pykälä laadusta ja potilasturvallisuudesta. 11

12 Kommunikointiongelmat 1. Organisaatio ongelmia v hierarkkiset rakenteet v epävirallinen kommunikointi (unohtamiset, kadonneet muistilaput, käytäväkonsultaatiot) 2. Tiedonsiirto v saneluvirheet v epätäsmällisyydet v organisaatiorajat, henkilövaihdokset v sovittujen käytäntöjen puuttuminen 12

13 Barker ym lääkitysvirheistä Joka 5. lääkkeenanto on virheellinen: 1. Väärä ajankohta (43%) 2. Määrättyä lääkettä ei annettu (30%) 3. Annos oli väärä (17%) 4. Annettiin lääkettä, jota ei oltu määrätty (4%) 5. Virhe oli mahdollisesti haitallinen 7%:ssa tapauksista 13

14 Perustuvat 112 Root cause analysiin (JCAHO) usein usea syy tapausta kohti Hoitovirheiden pääsyitä suuntautuminen/koulutus 50 potilaan arviointiprosessi 44 viestintä 43 fyysinen ympäristö 35 puuttuva tieto/tieto ei ollut saatavilla 28 henkilökunnan kompetenssi 25 varusteista johtuva 25 henkilöstön määrä NHS: Department of Health 14

15 Laadun eri näkökulmat Potilaan laatunäkökulma: mitä potilas odottaa ja haluaa Ammattilaisen laatunäkökulma: mitä potilaat tarvitsevat Johtajan laatunäkökulma: laatu kuluttaa resursseja tavoitteena paras tulos ilman tuhlausta, virheitä ja viiveitä Øvretveit (1992) Health Service Quality. Blackwell Scientific Press, Oxford. 15

16 Laatu Terveydenhuollon suorituskyky eli performance Mistä se muodostuu? Kustannukset Tehokkuus Terveyden, hoidon ja kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen Jeremy Hurst (OECD) Chess seminaari

17 Mitä terveydehuollon laadulla tarkoitetaan? Laadukas terveydenhuolto käyttää resurssit parhaalla mahdollisella tavalla Turvallisesti Tuhlaamatta Korkeatasoisesti Eniten hoitoa tai preventiivisiä toimenpiteitä tarvitsevien terveystarpeisiin John Øvretveit. Health service quality. Blackwell Scienfic Press, Oxford,

18 Tuhlauksen näkyväksi tekeminen... alku parempaan Annual costs of loss Haittatapahtuman vuoksi pitkittynyt hoito > 2 miljardia puntaa Sairauspoissaolot > 2 miljardia puntaa? Rikos (petos, varkaus, ym.) 1 3 miljardia puntaa Sairaalainfektio 1 miljardi puntaa Lääkitysvirheet miljoonaa puntaa? Kliininen huolimattomuus >400 miljoonaa puntaa (pontetiaaliset korvaukset lisäksi 2.8 miljardia puntaa) Aliravitsemus > 230 miljoonaa puntaa Ammattiin liittyvät terveys ja turvallisuus > 150 miljoonaa puntaa Vältettävissä olevat hallinto ja oikeudenkäyntikulut >100 miljoonaa puntaa Lääketieteellisten varusteiden ylläpito 18 miljoonaa puntaa Kaikkiaan >7.2 miljardia? (>16 % budjetista) Oma arvaus: Huonon laadun ja potilasturvattomuuden kustannukset ehkä milj. euroa/vuosi Suomessa! Mutta ylläolevan laskelman perusteella jos Suomen budjetti 12 miljardia tuhlaus olisi jopa 1,9 miljardia euroa!!

19 Potilasturvallisuuden nettisivut Potilasturvallisuuden Internet sivut Stakesin sivustoille ja täydentyvät vähitellen STM:n sivuilla on potilasturvallisuustietoa Ks. hankkeet/potilasturvallisuuden edistäminen uus/index.htx 19

20 Potilaille ja omaisille suunnattu aineisto potilasturvallisuuden edistämisestä Huoneentaulu Neljä potilasturvallisuuteen liittyvää muistilistaa 20

21 OPPIA OTETAAN MUILTA KORKEAN RISKIN TOIMIALUEILTA missä ei hyväksytä tällaisia riskejä! Shell: Joko työskentelet turvallisesti tai et työskentele lainkaan! 21

22 22

23 Perusterveydenhuollossa ongelmia erityisesti neljällä sektorilla 1. Diagnostiikka 28% virheistä pth:ssa 2. Reseptinkirjoitus 3 5%:ssa virheen mahdollisuus 1/3 virheistä vakavanlaatuisia 3. Kommunikointi 4. Organisaation muutos Pth:ssa taphtuvista virheistä ei systemaattisia katsauksia Wilson ja Sheikh BMJ 2002;324:

24 Cause of many AEs Communication or Coordination failures Failures in communication between doctors in different shifts cause 25% of all adverse events (Borowitz et al 2008) Causes lie in the in betweens Between shifts Between professions Between departments Between facilities (PHC hospital home care) 24

25 Entä potilaan voimaantumisen työkalut Potilasohjeet Kysyminen, vuorovaikutus, rohkeus Pohdinnassa tarvitaanko oma ryhmä kehittämään potilaan voimaantumista? 25

26 Potilasturvallisuustyökaluja Suomessa... Turvallinen lääkehoito opas Potilas ja lääkehoidon turvallisuussanasto Haipro TERVEYDENHUOLLON HAITTATAPAHTUMIEN RAPOROINTIJÄRJESTELMÄ Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotto Turvallinen hoitoyksikkö Lääkelaitoksen julkaisusarja 2/2004 Yleisesite: Potilasturvallisuutta yhdessä edistämään. Sosiaali ja terveysministeriön esitteitä 2007:6 26

27 Esitteitä ja muuta... Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Kysy hoidostasi vastaanotolla! Kysy ja kerro sairaalassa! Kysy ja kerro lääkehoidostasi! Kun läheisesi sairastaa Ohjausryhmässä on koottu luettelo suomalaisista rekistereistä, missä tietoa potilasturvallisuudesta. Artikkelisarja sairaanhoitajien Premissi lehteen 27

28 28

29 29

30 WHO 30

31 WHO surgical safety checklist and implementation manual 31

32 Potilaan turvattomuus ja tiedon epäsymmetria Potilas / terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatio Mikä on sairauden luonne ja vakavuus eli terveystarve? Mitä palveluja on tarjolla terveystarpeiden tyydyttämiseksi? Mikä on diagnostisten/hoitopalvelujen laatu / vaikuttavuus? Mitkä ovat palvelukokonaisuuteen liityvät riskit? Mitkä ovat palvelujen kustannukset? 32

33 Tuloksekas terveyspalvelujen käyttö edellyttää voimaantunutta potilasta Kansalaisilta odotetaan entistä suurempaa vastuuta terveydestään Hoitomenetelmien kehittyessä potilaan odotetaan olevan entistä valmiimpia vastaamaan omasta hoidostaan Pitääkö potilaan olla hankala saadakseen tarvitsemiaan tutkimus ja hoitotoimenpiteitä? 33

34 Potilasturvallisuus on hyvän laadun keskeinen elementti Inhimillisten kärsimysten kustannuksia vaikea mitata. Huonon laadun ja potilasturvattomuuden lisäkustannukset ehkä milj. euroa/vuosi Suomessa. 5 10% sairaalahoitoa saavista kokee haittatapahtuman. Jopa puolet haittatapahtumista on ehkäistävissä kehittämällä laatua ja potilasturvallisuutta organisaatioissa. Syyllistämätön kulttuuri tavoite: Etsitään pääsyitä ei syypäitä! Keskeiset ongelmat organisaatioiden tiedonkulussa rajapinnoilla. Laadun ja potilasturvallisuuden /niiden puutteen näkyväksi tekeminen! 34

35 Laatu ja potilasturvallisuus Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta ja turvallista Terveydenhuollon toiminnan on oltava lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti asianmukaista, näyttöön ja hyviin hoito ja kuntoutuskäytäntöihin perustuvaa Laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta säädettäisiin sosiaali ja terveysministeriön asetuksella 35

36 Professori Lucian Leape Terveydenhuoltojärjestelmän tarkoitus ei ole säästää rahaa vaan säästää ihmishenkiä Lisätietoa potilasturvallisuudesta: erna.snellman(at)stm.fi 36

37 In the developed world, Nearly half of all harmful events (miscommunication, wrong medication, technical errors) affecting patients in hospitals are related to surgical care and services. The evidence suggests that at least half of these events are preventable if standards of care are adhered to and safety tools, such as checklists, are used. 37

Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen!

Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen! 1 Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen! Erna Snellman, lääkintöneuvos, dosentti, STM 2 Primum est non nocere - Do not harm Hippocrates Hoito ei saa olla vaarallisempaa kuin sen antamatta

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMAT LÄÄKITYSTURVALLISUUSTYÖKALUNA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMAT LÄÄKITYSTURVALLISUUSTYÖKALUNA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMAT LÄÄKITYSTURVALLISUUSTYÖKALUNA Heidi Hitonen Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta Sosiaalifarmasian osasto Huhtikuu 2013 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Toimintatutkimus vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotosta Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Visamäki

Lisätiedot

LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ensimmäinen suomalainen potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009 2013 julkistettiin 29.1.2009 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Perusturvalautakunta 27.5.2015 34 PP HAILUODON KUNTA Terveyskeskus 30.4.2015 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Terveydenhuolto Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Potilasturvallisuuden tavoitteet...

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:18 vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset raportointityövaliokunta 2006-2009 sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla

Potilasturvallisuutta taidolla Potilasturvallisuutta taidolla Ritva Inkinen Kehittämispäällikkö Lappeenranta 20.9.2012 Historiaa: WHO ja sen rooli potilasturvallisuustyössä Syksyllä 2004 WHO aloitti potilasturvallisuusohjelmansa World

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Potilasturvallisuus periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilas- ja lääkehoidon

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007 Terveydenhuollon laadunhallinta Terveydenhuollon vaaratapahtumien

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laatija JH Eveliina Kiiski Päivittäjä pvm 31.8.2013 pvm Härkätien terveys- ja sairaanhoitopalvelut Hyväksyjä SoTe-johtoryhmä Terveyspalveluiden johtoryhmä Työsuojelutoimikunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen (Mikkelin seutusote) (Palvelutuotantoyksiköt: Kangasniemi, Mikkeli ( Hirvensalmi, Mikkeli ja Puumala) Mäntyharju, Pertunmaa POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laadittu:

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015 HUS potilasturvallisuusraportin käsitteli 12.5.2014 HUS potilasturvallisuuden ohjausryhmä HUS potilasturvallisuusraportin

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VAARATAPAHTUMIA RAPORTOIMALLA. Marina Kinnunen marina.kinnunen@vshp.fi

POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VAARATAPAHTUMIA RAPORTOIMALLA. Marina Kinnunen marina.kinnunen@vshp.fi POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VAARATAPAHTUMIA RAPORTOIMALLA Marina Kinnunen marina.kinnunen@vshp.fi SISÄLTÖ POTILASTURVALLISUUS JA VAARATAPAHTUMAT VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTIPROSESSI

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Potilasturvallisuustyön lähtökohdat... 1 2. Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 3. Potilasturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN TERVEY- DENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN STRATEGISENA TAVOITTEENA

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN TERVEY- DENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN STRATEGISENA TAVOITTEENA POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN TERVEY- DENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN STRATEGISENA TAVOITTEENA Tarja Sievänen Pro gradu -tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

VALMISTUVAN SAIRAANHOITAJAN LÄÄKEHOITO-OSAAMISEN VAATIMUKSET

VALMISTUVAN SAIRAANHOITAJAN LÄÄKEHOITO-OSAAMISEN VAATIMUKSET OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 54 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Virpi Sulosaari, Päivi Erkko & Leena Walta VALMISTUVAN SAIRAANHOITAJAN LÄÄKEHOITO-OSAAMISEN VAATIMUKSET Kohti kansallista konsensusta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä 3 1.2 Suunnitelman

Lisätiedot

Pilottitutkimus potilasturvallisuusmallin kehittämisestä terveyttä edistävän sairaalan viitekehyksessä.

Pilottitutkimus potilasturvallisuusmallin kehittämisestä terveyttä edistävän sairaalan viitekehyksessä. Pilottitutkimus potilasturvallisuusmallin kehittämisestä terveyttä edistävän sairaalan viitekehyksessä. Potilas ja omainen osallisina hoitoon liittyvien haittojen selvittelyssä ja ehkäisyssä. Maria Hallman

Lisätiedot

INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2

INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2 INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 2. Inarin kunnan potilasturvallisuuspolitiikka... 3 3. Potilasturvallisuusjärjestelmä

Lisätiedot