Kohti turvallista hoitoa prosessien riskien hallinnalla. Petri Pommelin kehittämispäällikkö PSHP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti turvallista hoitoa prosessien riskien hallinnalla. Petri Pommelin kehittämispäällikkö PSHP"

Transkriptio

1 Petri Pommelin kehittämispäällikkö PSHP

2 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia

3 Tavoitteet vuoteen 2013 mennessä - poimintoja Organisaatiossa on menettelytavat, joiden avulla potilaalla ja asiakkaalla on mahdollisuus kertoa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista ja saada siitä palautetta. toimintakäytännöt, joiden mukaisesti potilaille kerrotaan hoitoon liittyvistä riskeistä. yhteisesti sovitut menettelytavat haittatapahtumien jälkihoitoon. selkeät menettelytavat poikkeamien ja vaaratapahtumien sisäistä raportointia, seurantaa ja käsittelyä varten. 3

4 Tavoitteet vuoteen 2013 mennessä - poimintoja Organisaatiossa noudatetaan valtakunnallisen raportoinnin yhteisiä linjauksia. Organisaatiossa on laadittu potilasturvallisuussuunnitelma ja nimetty potilasturvallisuuden edistämistä koordinoivat henkilöt. Organisaatiossa on kattava riskien- ja laadunhallintajärjestelmä. Potilasturvallisuuden edistäminen on osa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. 4

5 Mitä on turvallisuus? POTILASTURVALLISUUS Hoidon turvallisuus - hoitomenetelmät (hoidon haittavaikutukset) - hoitoprosessit (poikkeama prosessissa) Lääkehoidon turvallisuus - lääkkeen haittavaikutus - lääkityspoikkeama Laiteturvallisuus - toimintahäiriö, laitevika - poikkeama käytössä FYYSINEN TURVALLISUUS Kulunvalvonta Kameravalvonta Vartiointi Kiinteistöturvallisuus Paloturvallisuus Rikosturvallisuus HENKILÖTURVALLISUUS Tapaturmat Väkivalta- ja uhkatilanteet YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS TIETOTURVALLISUUS Tietoaineistoturvallisuus Henkilöstöturvallisuus Tietoliikennepalveluiden turvallisuus Laitteistoturvallisuus Ohjelmistoturvallisuus - Sähköiset palvelut - Järjestelmäkehitys Käyttöturvallisuus - järjestelmien ylläpito - etätyö ja etäkäyttö - tietotekninen valvonta - käyttöoikeuksien hallinta 5

6 Hoitoketju palveluprosessi tukiprosessi Erikoissairaanhoito Palvelulupauksen kannalta kriittiset vaiheet Palvelulupaus Asiakkaan kokema laatu Lähete Hoitopalaute Toimitusvarmuus Kustannustehokkuus Labrapalvelut Kuvantamispalvelut Lääkehuolto Huoltopalvelut Hallintopalvelut Riskin arviointi 6

7 Hoitoketju palveluprosessi tukiprosessi Toimintatavat Palvelulupaus Avoterveydenhuolto Palvelulupauksen kannalta kriittiset vaiheet Lähete Turvallisuus Asiakkaan kokema laatu Organisaatio ja johto Kommunikointi ja tiedonkulku Hoitopalaute Toimitusvarmuus Työympäristö, - välineet ja resurssit Tiimin/ryhmän toiminta Laitteet, tarvikkeet lääkkeet Potilas ja läheiset Koulutus ja perehdytys, osaaminen Kustannustehokkuus Labrapalvelut Kuvantamispalvelut Lääkehuolto Huoltopalvelut Hallintopalvelut Riskin arviointi 7

8 Lähde: Turvallinen hoitoyksikkö Lääkelaitos,

9 Toiminnan mallintaminen 9

10 Toiminnan mallintaminen 10

11 Vaarojen kartoitus 11

12 Riskin suuruuden määritys Potilaaseen kohdistuvat riskit 12

13 Riskin suuruuden määritys Henkilöstöön kohdistuvat riskit 13

14 Riskien arviointi 14

15 Toimenpide-ehdotukset riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi 15

16 Riskin merkityksen arviointi ja toimenpiteistä päättäminen 16

17 Seuranta Yksikön johto - Seuraa kehittämistoimenpiteiden toteutumista - Tiedottaa tuloksista koko henkilöstölle - Arvioi säännöllisesti tarvetta riskianalyysin päivittämiseen ja uusien toiminnan osa-alueiden käsittelyyn. - Käynnistää riskianalyysin alusta uudelleen. Tekee uudet rajaukset ja suunnitelmat. 17

18 Vaaratapahtumatiedon hyödyntäminen Osastotasolla Vastuualuetasolla Toimialue/tulosalue/palvelualue tasolla Organisaatiotasolla Organisaatioiden välillä 18

19 Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjoaineeseen liittyvä (n=742, 62%) 19

20 Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjoaineeseen liittyvä Potilaalle ei aiheutunut haittaa Potilaalle aiheutui haittaa 20

21 Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjoaineeseen liittyvä Potilaalle ei aiheutunut haittaa 21

22 Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjoaineeseen liittyvä Potilaalle aiheutui haittaa 22

23 Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjoaineeseen liittyvä Potilaalle aiheutui haittaa Kirjaamisvirhe 23

24 Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjoaineeseen liittyvä Potilaalle aiheutui haittaa Kirjaamisvirhe 24

25 Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjoaineeseen liittyvä Potilaalle aiheutui haittaa Antovirhe 25

26 Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjoaineeseen liittyvä Potilaalle aiheutui haittaa Antovirhe 26

27 Lääkehoitoprosessin riskit Lähde: Turvallinen lääkehoito opas, STM 27

28 Lääkehoitoprosessin riskit Lähde: Turvallinen lääkehoito opas, STM 28

29 Lääkehoitoprosessin riskit Potilaalle aiheutui haittaa Väärä lääke 6 Väärä annos tai vahvuus 36 Väärä lääkehoidon kesto 7 Lääke kirjaamatta 47 Väärä annos tai vahvuus 19 Lääke jakamatta 24 Väärä potilas 9 Väärä lääke 11 Väärä annos tai vahvuus 17 Väärä antotapa 9 Väärä ajankohta 14 Lääke antamatta 26 Väärä annos tai vahvuus 4 Väärä antoreitti 2 Määräys puuttuu 10 Lähde: Turvallinen lääkehoito opas, STM 29

30 Kutsuleikkauspotilaan prosessi Hoidon varaus Esikäynti ANE-esikäynti Alkutarkistus Aikalisä Lopputarkistus 30

31 Vaaratapahtuman kustannukset? Tapahtuma: Kellakalta tummaihoiselta lapselta ei Bilicheck onnistunut. Suullinen pyyntö bil verinäytteestä klo 12, kun muut määräykset kirjattu koneelle ja kone jo suljettu. Lapsi ollut heräteltävä, syönyt kohtuullisesti. Bilicheck yritetty 18.40, ei saatu. Vasta pyydetty bilirubiini, joka otettu klo 4, vastaus klo 5, reilusti yli verenvaihtorajan (590!) 31

32 Vaaratapahtuman kustannukset? Bilirubiinin haitat: Kuulovaurio Bilirubiinienkefalopatia Kernikterus Aivovamma Monielinvaurio Kuolema 32

33 Vaaratapahtuman kustannukset? Mitä seurasi? - Hinta 3508, kuka maksaa? Tehokas valohoito monesta suunnasta aloitettu heti kun korkea bilirubiini todettu. Lapsi siirtyi vierihoito-osastolta tehohoitoon 2 vrk /vrk, Ylimääräisiä verinäytteitä: verenvaihtonäytteet (17,50 ), bilirubiinin seuranta 4 h välein (48 /vrk) Tarkennettu kuulontutkimus 70,6 Sairaalahoito pitkittyi 3 vrk - 378,8 /vrk 33

34 Vaaratapahtuman kustannukset? Miksi tapahtui? Bilicheck-menetelmä henkilökunnalle uusi Käytöstä oli kirjalliset ohjeet olemassa, mutta tapahtuma oli ennakoimaton Uusi menetelmä/käytäntö lisää aina virheen mahdollisuutta Tiedote henkilökunnalle: Jos Bilicheck ei anna tulosta, bilirubiini-tutkimus labralta viipymättä 34

35 Turvallisuuden hallintajärjestelmä Strategia toiminta, henkilöstö, tietohallinto Turvallisuuspolitiikka potilasturvallisuus henkilöturvallisuus fyysinen turvallisuus tietoturvallisuus ympäristöturvallisuus Riskien hallintapolitiikka Riskianalyysi Riskien hallintasuunnitelma Turvallisuuden edistäminen Turvallisuuden kehittämisohjelma Turvallisuusratkaisut Turvallisuus prosesseissa Turvallinen toiminta Raportointi Turvallisuusohjeet Varautuminen Pelastussuunnitelma Jatkuvuussuunnitelma Valmiussuunnitelma Harjoitukset Lähde (mukaillen): Tietoturvallisuudella tuloksia - Yleisohje tietoturvallisuuden johtamiseen ja hallintaan, VAHTI 3/

36 Turvallisuusjohtamisjärjestelmän yleinen malli (mukaillen ILO-OHS 2001) Yleiset turvallisuudet päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön sitoutuminen Lakisääteiset vaatimukset Ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet Turvallisuuden ylläpito ja kehittäminen Vastuut ja velvollisuudet Käytössä olevat resurssit Koulutus Dokumentointi ja tiedostojen hallinta Toimenpiteiden toteutumisen seuranta Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi Vakavien tapahtumien tutkinta Johdon katselmukset ja toiminnan auditointi Nykytilanteen selvitys ja riskien arviointi Käytännön toimenpiteet Toimintojen ohjaus ja ohjeet Muutosten ja hätätilanteiden hallinta 36

37 Mikä on hoitoprosessien kaikkien mittarien äiti? Onko se hyvän hoidon/ hoivan toteutuminen? Mistä se koostuu? - asiakkaan kokema laatu - koettu turvallisuus (hlöstö) - palvelun toimitusvarmuus 37

Potilasturvallisuutta taidolla

Potilasturvallisuutta taidolla Potilasturvallisuutta taidolla Ritva Inkinen Kehittämispäällikkö Lappeenranta 20.9.2012 Historiaa: WHO ja sen rooli potilasturvallisuustyössä Syksyllä 2004 WHO aloitti potilasturvallisuusohjelmansa World

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Potilasturvallisuustyön lähtökohdat... 1 2. Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 3. Potilasturvallisuusstrategian

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Kehittämisyksikkö 20.4.2015 2 (20)

Kehittämisyksikkö 20.4.2015 2 (20) Asiakkuuskertomus 2014 20.4.2015 2 (20) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Sairaanhoitopiirin asiakkuusnäkökulman tavoitteet... 3 3. Asiakkaiden kuuleminen... 4 3.1. Potilaspalaute... 4 3.2. Yksikköjen

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen (Mikkelin seutusote) (Palvelutuotantoyksiköt: Kangasniemi, Mikkeli ( Hirvensalmi, Mikkeli ja Puumala) Mäntyharju, Pertunmaa POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laadittu:

Lisätiedot

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007, Terveydenhuollon laadunhallinta Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2007 Terveydenhuollon laadunhallinta Terveydenhuollon vaaratapahtumien

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SKukkola/TNurmela/W-TNykänen/ RSovijärvi/OK/25.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Laadittu: 2.2.2012 Hyväksytty: Laadunvarmistustyöryhmässä

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja laatu tuloksellisuutta 23.4.2013. Marina Kinnunen Hallintoylihoitaja, VSHP KTT, Sh marina.kinnunen@vshp.fi

Potilasturvallisuus ja laatu tuloksellisuutta 23.4.2013. Marina Kinnunen Hallintoylihoitaja, VSHP KTT, Sh marina.kinnunen@vshp.fi Potilasturvallisuus ja laatu tuloksellisuutta 23.4.2013 Marina Kinnunen Hallintoylihoitaja, VSHP KTT, Sh marina.kinnunen@vshp.fi SISÄLTÖ VSHP Potilasturvallisuus ja laatu Tuloksellisuutta jatkuvasti toimintaa

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:18 vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset raportointityövaliokunta 2006-2009 sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

Potilasturvallisuusilmoituksen täyttöohje

Potilasturvallisuusilmoituksen täyttöohje Ilmoittajan ohje 1(12) Potilasturvallisuusilmoituksen täyttöohje Vaaratapahtumat ilmoitetaan sähköisellä ilmoituslomakkeella, josta tiedot kirjautuvat suoraan tietokantaan jatkokäsittelyä varten. Lomakkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi S T A K E S I N R A P O R T T E J A 5 / 2 0 0 7 tero tammisalo Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi Periaatteet ja menetelmät Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Kallahden Validia-talon omavalvontasuunnitelma 2015 SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot