Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppisopimusopas OPPISOPIMUS"

Transkriptio

1 Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

2 Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa täydentää työssä oppimista. Oppisopimuskoulutus on työpaikkojen ja oppilaitosten kanssa yhteistyössä järjestettävää koulutusta. Koulutus johtaa samoihin tutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus. Tarjolla on lähes 370 tutkintoa. Oppisopimuksena voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi myös ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta. Yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppisopimuksella omassa yrityksessään. Keski-Uudenmaan Oppisopimuskeskus suunnittelee, vahvistaa, vastaa ja hallinnoi koulutuksen järjestäjänä oppisopimuksen.

3 Keudassa tehdään nykyaikaisia oppisopimuksia mielenkiintoinen oppimisen kehitysmatka voi alkaa! Keudan Oppisopimuskeskus on osa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymää. Keuda ammatillisen koulutuksen asiantuntijana on vahva alueellinen toimija niin nuorten kuin aikuistenkin koulutuksessa. Keudassa oppisopimuksia on tehty yli 20 vuotta. Oppisopimuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen ja tavoitteena onkin yhteen sovittaa opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan intressi. Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun koulutetaan henkilöstöä muuttuviin ja uusiin tehtäviin työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus halutaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja osaamista sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta voidaan tarjota työttömälle mahdollisuus työsuhteeseen ja ammatillisen koulutukseen yrittäjänä toimiva haluaa itse aloittaa opiskelun koulutetaan sukupolven vaihdoksessa jatkajaa yritykselle Kun edellytykset oppisopimuksen solmimiselle on varmistettu, oppisopimus tehdään yhdessä koulutustarkastajan, työnantajan, työpaikkakouluttajan ja opiskelijan kanssa. Kädessäsi on Keudan oppisopimusopas, jonka tarkoituksenaon auttaa Sinua hyvä opiskelija ja työpaikkakouluttaja alkavalla osaamisen kehittämisen matkalla. Opas on koottu Keudan Oppisopimuskeskuksen oman aineiston sekä keskinäiseen sopimukseen perustuen Hyrian Oppisopimuskeskukselta käyttöömme saadun ansiokkaan aineiston pohjalta. Haluankin lausua kiitokseni erinomaisesta Hyria-yhteistyöstä oppaan kehittämisessä. Onnea ja iloa opiskeluun! Anne Vuorinen Oppisopimusjohtaja Sisältö Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutusta ohjaava lainsäädäntö... 5 Oppisopimus Kirjallinen työsopimus Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus Koeaika Työnantajan edellytykset oppisopimustyönantajaksi Palkkaa koskevat säännökset Sairausajan palkka oppisopimuskoulutuksen aikana Opiskelijan tapaturmavakuutus Lomaoikeus Perhevapaat Liikkeen luovutus toiselle yrittäjälle Oppisopimusopiskelijan lomauttaminen Oppisopimuksen purkaminen Hyödyllisiä yhteystietoja Työpaikka oppimisympäristönä Mihin työnantaja sitoutuu oppisopimuksessa?... 9 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu on oppisopimuskoulutuksen perusta Mitä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelmaan kirjataan? Työpaikkakouluttajan rooli ja tehtävät Työpaikkakouluttaja Työpaikkakouluttajien valmennus Työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyvä opiskelijan arviointi Arvioinnin tekeminen käytännössä Mitä arvioinnissa kannattaa huomioida? Opiskelijan väliarviointi Opiskelijan päättöarviointi Työnantajalle maksettavat tuet Mihin opiskelija sitoutuu oppisopimuksessa? Oppisopimus voidaan solmia kolmella eri tavalla. 15 Yrittäjä Yrittäjän aikuiskoulutustuki Opiskelijalle maksettavat opintososiaaliset edut.. 15 Näyttötutkintojen tutkintomaksu Ammattitutkintostipendi Oppilaitoksen rooli oppisopimuskoulutuksessa Opettaja Ammatilliset tutkinnot Näyttötutkintojen tuottama jatkokelpoisuus Opintojen henkilökohtaistaminen Tutkintoon valmistavan tietopuolisen opetuksen arviointi Näyttötutkinnot ammatillisessa koulutuksessa Näyttötutkintojen arviointi Oppisopimuskoulutuksen todistukset Oppisopimuksen muutokset Oppilaitoksen rooli Työpaikka oppimisympäristönä Oppisopimusoulutus 3

4 4

5 Oppisopimuskoulutus Oppisopimusoulutus Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tekemällä. Oppilaitoksessa järjestetään tietopuolisia opintoja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tueksi. Oppisopimuskeskus hallinnoi ja organisoi oppisopimuskoulutusta yhteistyössä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa. Oppisopimuskoulutuksen pituus on 4 kk 3 vuotta. Koulutuksen kesto riippuu siitä, mikä on koulutuksen tavoite ja opiskelijan osaaminen. Opiskelu toteutuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden samanarvoiseen ammatilliseen tutkintoon kuin koulutus, joka järjestetään oppilaitoksissa. Oppisopimuskoulutuksena voidaan järjestää myös muuta ammattitaitoa täydentävää lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutukseen osallistujan pitää olla vähintään 15 vuotta vanha. Oppisopimuskoulutus sopii työssä olevalle työntekijälle tai työntekijälle, joka aloittaa uuden työsuhteen. Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutussopimukseen, joka tehdään yrittäjän ja oppisopimuskeskuksen välillä. Virkamiehen oppimissopimus perustuu kirjalliseen sopimukseen, joka tehdään virkamiehen ja työnantajan välillä. Sopimukset ovat määräaikaisia. Näihin sopimuksiin ei sovelleta lainsäädäntöä, joka liittyy työsuhteeseen. Oppisopimuskeskus suunnittelee koulutusta yhteistyössä eri osapuolten kanssa arvioi, sopiiko työpaikka oppisopimuskoulutukseen vahvistaa sopimuksen ja hallinnoi oppisopimuskoulutusta hankkii tietopuolisen opetuksen ja näyttötutkinnon oppilaitoksesta maksaa opiskelijoiden opintososiaaliset etuudet tietopuolisen opetuksen ajalta maksaa työnantajien koulutuskorvaukset seuraa, miten oppisopimuskoulutus toteutuu antaa osallistumistodistuksen oppisopimuskoulutuksesta kehittää oppisopimuskoulutusta yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Oppisopimuskoulutusta ohjaava lainsäädäntö Oppisopimuskoulutus perustuu työoikeuden ja opetustoimen lakeihin ja asetuksiin. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus. Se on voimassa vain oppisopimusaikana. Työsopimuslaki määrittää työnantajan ja opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi myös ammatillisen koulutuksen lait määrittävät työnantajan ja opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia. Oppisopimusopiskelijalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin työntekijöillä, jotka ovat työsuhteessa. Nämä oikeudet ja velvollisuudet perustuvat työaikalakiin, vuosilomalakiin, työturvallisuuslakiin, tapaturmavakuutuslakiin jne. Opiskelija tekee työtä työnantajalle. Työnantaja johtaa, valvoo ja ohjaa työntekijöitä ja maksaa työehtosopimuksen mukaisen palkan tehdystä työstä. Opiskelijan täytyy osallistua tietopuoliseen opetukseen, opiskella ja arvioida, miten edistyy opinnoissaan. Oppisopimuskoulutusta ohjaava lainsäädäntö Työoikeus Työsopimuslaki (TSL 55/2001) Muu työlainsäädäntö Opetustoimen lainsäädäntö Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) Laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998) Laki ja asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 635/1998, A 806/1998) asettavat normit oppisopimuskoulutukselle Oppisopimus Oppisopimus on kirjallinen asiakirja (AKL 17 ). Oppisopimus voidaan tehdä, jos työnantaja ja oppisopimuskeskus sopivat oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa myös henkilö, joka on jo työantajan palveluksessa. Työsuhteiseen oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslainsäädäntöä. Kirjallinen työsopimus Työnantaja sitoutuu tekemään vähintään oppisopimuksen keston mukaisen työsopimuksen. Työsopimukseen kirjataan kaikki ehdot, jotka koskevat työsuhdetta. Työsopimuksen pitää olla voimassa koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Määräaikaiseen työsopimukseen kirjataan samat aloitus- ja päättymispäivämäärät kuin oppisopimuksessa on. Työpaikka oppimisympäristönä Oppilaitoksen rooli 5

6 Kirjallisella työsopimuksella voidaan luotettavasti todistaa, mitä on sovittu. Toimialakohtaiset sopimuslomakkeet varmistavat, että kaikki lain ja toimialan työehtosopimuksen ehdot otetaan huomioon. Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus Opintojen päätoimisuuden määrittelee opintotukilaki. Oppisopimustyösuhteen viikkotuntimäärä on vähintään 25 tuntia. Oppisopimusta ei voi solmia, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa, virka- tai vuorotteluvapaalla tai työaika on lyhempi kuin 25 viikkotuntia. Koeaika Oppisopimuksen koeaika on enintään neljä kuukautta. Työnantajan velvollisuus on selvittää toimialan työehtosopimuksen (TES) mukainen koeaika. Jos koulutus kestää alle kahdeksan kuukautta, koeaika on enintään puolet koulutusajasta. Oppisopimukseen kirjoitetaan TES:n mukainen koeaika uudelle työntekijälle. Jos henkilö aloittaa tai on jo aloittanut työsuhteen, oppisopimukseen merkitään kesken olevasta koeajasta jäljellä oleva aika. Työsopimukseen kirjataan myös työsuhteen ja koeajan alkamisajankohta. Mikäli työntekijän koeaika on ohi, uutta koeaikaa ei merkitä, elleivät työnantaja ja työntekijä sitä halua. Työnantajan edellytykset oppisopimustyönantajaksi Oppisopimustyöpaikalla täytyy olla riittävästi tuotanto- ja palvelutoiminta, työvälineitä, ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta oppisopimuskoulutuksen järjestämistä varten. Palkkaa koskevat säännökset Alan työehtosopimus määrää, millaista palkkaa opiskelija saa oppisopimuskoulutuksen ajalta. Työnantaja maksaa palkan ja palkkaan liittyvät kulut. Työsopimuksessa sovittu palkkaehto sitoo molempia osapuolia silloin, jos toimialalla ei ole olemassa työehtosopimusta tai työantaja on sitoutumaton. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työntekijä saa tekemästään työstä kohtuullista palkkaa. Palkasta sovitaan neuvottelemalla. Työsuojelupiireillä on palkkasuosituksia, jos palkasta ei ole sovittu tai palkka on kohtuuton. Sairausajan palkka oppisopimuskoulutuksen aikana Sairausajan palkka maksetaan työssäoloaikana työlainsäädännön mukaisesti. Jos opiskelija sairastuu silloin, kun hän osallistuu palkattomaan tietopuoliseen opetukseen, laki ei velvoita oppisopimuskeskusta tai työnantajaa maksamaan opiskelijalle palk- kaa tai päivärahaa tältä ajalta. Kun tietopuolinen opetus loppuu, mutta sairausloma jatkuu edelleen uuden työjakson aikana, työantaja on velvollinen maksamaan palkkaa työjakson ajalta. Jos oppisopimusopiskelija sairastuu silloin, kun hän on palkattomassa tietopuolisessa opetuksessa, oppisopimuskeskus voi omalla päätöksellään maksaa päivärahan eli harkinnanvaraisen korvauksen viiden ensimmäisen sairauspäivän osalta, jos opiskelija toimittaa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksen. Tämän jälkeen korvausta haetaan Kelalta, joka soveltaa sairausvakuutuslakia. Jos opiskelija sairastuu työaikana ja sairaus jatkuu seuraavalle tietopuolisen opetuksen jaksolle, työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa myös tältä ajalta, jos opiskelija ei ole hakenut palkatonta työlomaa osallistuakseen tietopuoliseen koulutukseen. Opiskelijan tapaturmavakuutus Työnantaja huolehtii siitä, että opiskelijalla on tapaturmavakuutus, joka on voimassa työssäoloaikana (työmatkat ja työaika). Jos tietopuolisen opetuksen ajalta maksetaan palkkaa, työnantajan tapahtumavakuutus on voimassa myös tietopuolisen opetuksen aikana. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, hänen täytyy kysyä, onko oppilaitoksella tapaturmavakuutus oppisopimusopiskelijoille. Opiskelija voi myös itse ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen. Sairauslomalla ei saa osallistua työhön tai tietopuoliseen opetukseen, koska tapaturmavakuutukset eivät korvaa vahinkoja, jotka tapahtuvat sairauslomalla. Lääkäri voi tarvittaessa todeta, voiko henkilö osallistua koulutukseen sairausloman aikana ja antaa luvan osallistua tietopuoliseen opetukseen. Lomaoikeus Lomaoikeus määräytyy vuosilomalain mukaan. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijällä on 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää. Lomanmääräytymisvuoden työssäolon veroisia päiviä ovat työntekijän omat vuosilomapäivät, sairauspäivät (kuitenkin enintään 75 sairauspäivää/lomanmääräytymisvuosi), äitiys-, isyys- ja vanhempainlomapäivät ja tietopuoliseen opetukseen osallistumispäivät, vaikka nämä päivät olisivat palkattomia päiviä. Työnantaja ei voi määrätä opiskelijaa vuosilomalle tietopuolisen opetuksen ajaksi. Perhevapaat Perhevapaat määräytyvät työsopimuslain mukaisesti. Jos äitiyslomalla oleva opiskelija käy työnantajan ja oppisopimuskeskuksen luvalla tietopuolisessa opetuksessa, hän ei saa päivärahakorvausta oppisopimuskeskuksen kautta. 6

7 Oppisopimusoulutus Liikkeen luovutus toiselle yrittäjälle Jos työnantaja luopuu yrityksestään (esim. myy yrityksen toiselle yrittäjälle), kaikki työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Myös oppisopimuskoulutus jatkuu uudella työnantajalla vähintään aiemmin sovituin ehdoin. Oppisopimusopiskelijan lomauttaminen Oppisopimusopiskelijalla on määräaikainen työsuhde Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei voi lomauttaa niin, että tekee yksipuolisen päätöksen. Lomautusoikeus syntyy vain, jos määräaikainen työntekijä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa työssä oleva vakituinen työntekijä. Jos työnantaja ei voi antaa työtä ja sopii opiskelijan kanssa palkattomasta ajasta, ei opiskelijalla ole oikeutta työttömyysetuuksiin. Poikkeuksena ovat koulunkäyntiavustajat, joilla on työttömyysturva myös näissä tapauksissa alkaen. Oppisopimusopiskelijalla on toistaiseksi voimassaoleva työsuhde Opiskelijan työ vastaa toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta, vaikka työnantaja ja työntekijä tekevät määräaikaisen oppisopimuksen. Tilanteessa, jossa oppisopimuksen toteuttaminen ei ole mahdollista, voidaan oppisopimussuhteessa oleva työntekijä lomauttaa samoin kuin muut työntekijät, joilla on vakituinen työsuhde. Työntekijällä on oikeus työttömyysetuuteen lomautuksen ajalta. Oppisopimuksen purkaminen Sopimuksen purkaminen koeajalla Sopimus voidaan purkaa yksipuolisesti koeajan aikana. Purkamisen syy voi olla voimassaoleva koeaika. Purkaminen koeajan jälkeen Työntekijä ja työnantaja voivat purkaa oppisopimuksen välittömästi yhteisellä päätöksellä. Työnantajalla on oikeus purkaa sopimus silloin, kun työsopimuslaki oikeuttaa työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa sopimuksen, kun on kuullut opiskelijaa ja työnantajaa ja jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tai sen nojalla annetun asetuksen (811/1998) säännöksiä tai AKL 17 :ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä. Oppisopimus voidaan purkaa yksipuolisesti myös silloin, kun työnantaja lopettaa yrityksensä, joutuu konkurssiin tai kuolee. Lisätietoja työsuhteeseen liittyvistä velvoitteista ja oikeuksista saa oman toimialan työehtosopimuksesta sekä työnantaja- ja työntekijäliitosta ja työsuojelupiireistä. Hyödyllisiä yhteystietoja Ammatilliset tutkinnot ja niiden sisältö Näyttötutkinnot Ammatillisen osaamisen arviointi Valitse oikea tutkinto, arvioin osaamistasi asteikolla 1 3 ja tulosta raportti. Palkkatuki ja työnantajapalvelut Keski-Uudenmaan työ ja elinkeinotoimisto Työsuhdeasiat: velvollisuudet, oikeudet, palkat Uudenmaan työsuojelupiiri Ammattitutkintostipendi, aikuisten opintotuki ja yrittäjän aikuiskoulutustuki Kelan palvelut (mm. kuntoutusraha) Suomen Yrittäjien sivut Eri alojen työehtosopimukset Valikoima valtionhallinnon ja kuntien lomakkeita (esim. työsopimusmalli) ja sähköisiä asiointipalveluja Työpaikka oppimisympäristönä Oppilaitoksen rooli 7

8 8

9 Työpaikka oppimisympäristönä Oppisopimusoulutus Oppisopimuskoulutus on haaste ja mahdollisuus. On tärkeää, että oppisopimusopiskelijan työtehtävät työpaikalla ovat monipuolisia ja ne perustuvat opiskeltavaan tutkintoon tai muuhun yhdessä sovittuun tavoitteeseen. Suurin osa tutkintoon kuuluvista tiedoista ja taidoista opitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tekemällä. Työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys oppimisen onnistumiselle. Mihin työnantaja sitoutuu oppisopimuksessa? Solmimaan määräaikaisen työsopimuksen opiskelijan kanssa. Maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalla on velvollisuus maksaa palkkaa myös työpaikan ulkopuolella tapahtuvilta oppimisen jaksoilta, jotka kuuluvat tutkintoon. Nimeämään opiskelijalle vastuullisen työpaikkakouluttajan. Antamaan opiskelijalle monipuolisia ja tavoitteita tukevia työtehtäviä. Huolehtimaan siitä, että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin. Oppisopimuskoulutuksen perusta on työpaikalla tapahtuva koulutus, koska se on tärkeä osa ammattitaidon hankkimista. Uuden oppiminen edellyttää perehtymistä työpaikan eri työpisteisiin ja erilaisiin työtehtäviin. Työpaikalla tapahtuva koulutus suunnitellaan yhteistyössä työpaikkakouluttajan, opiskelijan, oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu on oppisopimuskoulutuksen perusta Onnistunut oppisopimuskoulutus perustuu suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Jokaisen oppisopimusopiskelijan keskeiset työtehtävät kartoitetaan ja hän saa suunnitelman, jonka mukaan työpaikalla pitää oppia. Tällainen koulutus tukee opiskelijan oppimista työpaikalla ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen. Sen lisäksi se auttaa myös työpaikkakouluttajaa ohjaustyössä. Oppisopimuskoulutuksen suunnittelun lähtökohtana on tutkinnon peruste, jos koulutuksen tavoitteena on tutkinto tai tutkinnon osa. Jos koulutus ei johda tutkintoon, se suunnitellaan siten, että lähtökohtana on koulutuksen sisältö ja suunnitelma. Myös oppilaitoksessa tehtyä koulutussuunnitelmaa voidaan käyttää. Suunnitelmaa täydennetään, kun opiskelijan opinnot etenevät. Työpaikka oppimisympäristönä Oppilaitoksen rooli 9

10 Mitä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelmaan kirjataan? Työtehtävät, jotka auttavat opiskelijaa oppimaan ja saavuttamaan tutkinnon tavoitteet. Työjärjestelyt, jotka mahdollistavat työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja perehtymisen työyhteisön eri tehtäviin sekä tukevat opiskelijan ammattitaidon kehittymistä. Toteutusaikataulu, jonka mukaan edetään työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa. Eri työyksiköiden työpaikkakouluttajat ja yhteyshenkilöt. Työpaikkakouluttajan rooli ja tehtävät Työpaikalla tapahtuva koulutus tarkoittaa opiskelijan perehdyttämistä, opastamista, tukemista ja vuorovaikutusta hänen kanssaan koko oppimisprosessin ajan. Koulutukseen sisältyy työtehtävien suunnittelu, arkipäivän vuorovaikutus ja palautteen antaminen työtilanteissa ja opiskelijan arviointi. Koulutus on yhteistyötä, joka tukee opiskelijaa pääsemään hyviin oppimistuloksiin. Työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä. Hän on ammattilainen, joka on opiskelijan vastuullinen kouluttaja. Yrittäjän työpaikkakou- TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS TUTKINTO: Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Tutkinnon osa: Visuaalisen suunnitelman laatiminen Työtehtävä Toteutuu Ei toteudu Määritellään tarvittaessa, kun solmitaan oppisopimusta ja sovitaan, missä ja milloin opiskelija pääsee tekemään sovittuja työtehtäviä. Suunnittelee tilankäytön ja huomioi erilaisten tilojen hahmottamisen kustannukset ja välineistön tilan esittelyn (värit, valaistus, materiaalit). X Laatii kalustesuunnitelman ja huomioi tilan käyttötarkoituksen asiakaskierron. X Laatii ja esittelee visuaalisen suunnitelman: tilasuunnitelmaan liittyvä piirtäminen ja piirustusten tuottaminen yleisimmillä merkinnöillä ja mittakaavoilla tilasuunnittelu ja mitoitusohjeistus (esim. kalusteiden tilantarve) pohjakuvan piirtäminen esim. 3D-ohjelmalla (esim. myymälä tai messuosasto) turvallisuusnäkökulmat ja lainsäädäntö X Omalla työpaikalla ei ole käytössä 3D-ohjelmaa, joten tältä osin työssäoppiminen toteutetaan Arkkitehtitoimisto A. Virkkusen toimitiloissa. Antero Virkkunen on luvannut opastaa ohjelman käytössä. Tarkoituksena on suunnitella heille messuosasto tulevia Tulevaisuuden Arkkitehti -messuja varten. 10

11 luttajana toimii toinen yrittäjä. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tavoitteiden mukaan työnantaja voi nimetä erilaisiin oppimistilanteisiin pätevimmän, koulutuksesta kiinnostuneen ja tarkoituksenmukaisimman kouluttajan. Työpaikkakouluttajana ei voi toimia toinen saman tutkinnon opiskelija. Työpaikkakouluttaja perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin ja niihin liittyviin vastuuseen ja velvollisuuksiin luo opiskelijalle hyvän ja turvallisen oppimisympäristön yhteistyössä yrityksen muun henkilöstön kanssa on tietoinen koulutuksen tavoitteista ja ohjaa opiskelijaa niiden mukaisesti laatii yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa myös työpaikan muiden työntekijöiden kanssa henkilökohtaisen opiskeluohjelman ja ottaa huomioon erityisesti työpaikalla tapahtuvan koulutuksen sekä tutkintotilaisuudet, jotka toteutetaan työpaikalla. Myös opiskelijan aikaisempi osaaminen ja oppimistavoitteet sekä työpaikan kehittämis- ja osaamistarpeet otetaan huomioon. järjestää opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen opetukseen motivoi jatkuvaan itsearviointiin ja reflektointiin arvioi opiskelijan oppimista ja huolehtii siitä, että eri työtehtävien arviointiin osallistuvat niistä vastaavat henkilöt. Työpaikkakouluttaja ei arvioi tutkintosuorituksia. Tutkintosuoristuksia arvioivat nimetyt arvioijat. auttaa tarvittaessa etätehtävissä. Työpaikkakouluttajasta käytetään yrittäjien kohdalla nimitystä mentor. Työpaikka oppimisympäristönä Työpaikkakouluttajien valmennus Hyväksi työpaikkakouluttajaksi tullaan kokemuksen kautta. Samalla tavoin kuin opiskelija opettelee ammattiin kuuluvia asioita työpaikalla, työpaikkakouluttaja opiskelee arviointia ja ohjaamista. Molempien kehittyminen riippuu suuressa määrin yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoista sekä omasta asennoitumisesta kouluttamiseen ja oppimiseen. Työpaikkakouluttajien valmentautuminen lisää valmiuksia ymmärtää oppisopimuskoulutuksen tavoitteita, oppimista, ohjaamista ja arviointia. Työpaikkakouluttaja saa tietoa siitä, mitä ammatillinen koulutus tarjoaa ja miten koulutusta voidaan hyödyntää yrityksen ja henkilöstön kehittämisessä. Oppisopimuskeskus järjestää työpaikkakouluttajien valmennusta osana oppisopimusprosessia. Lisätietoa alkavista työpaikkakouluttajakoulutuksista saa oppisopimuskeskuksesta. Oppilaitoksen rooli Oppisopimusoulutus 11

12 Työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyvä opiskelijan arviointi Opiskelijan arviointi on tärkeä osa oppisopimuskoulutusta. Arviointi auttaa seuraamaan, miten työpaikalla tapahtuva koulutus edistyy ja oppimistavoitteet saavutetaan. Vuoden aikana järjestetään vähintään kaksi arviointikeskustelua, johon osallistuvat sekä opiskelija että työpaikkakouluttaja. Myös muut työntekijät saavat osallistua arviointikeskusteluun. Paras oppimistulos saavutetaan, kun koko työyhteisö tukee opiskelijan oppimista ja arviointia. Arviointikeskustelussa käsitellään arviointijakson aikana tapahtunutta ammattitaidon kehittymistä työpaikalla. Arviointikeskustelussa ei käsitellä oppilaitoksessa tapahtuvaa tietopuolista opetusta. Tutkinnon osat arvioidaan erikseen. Arvioinnin tekeminen käytännössä Arviointi tehdään sähköisesti tai paperilomakkeella. Kun sovitaan oppisopimuksesta, sovitaan myös arviointitavasta. Paperiarvioinnissa oppisopimuskeskus lähettää arviointilomakkeet työpaikkakouluttajille arviointijaksojen mukaisesti. Lomakkeet palautetaan oppisopimuskeskukseen. Sähköinen arviointiprosessi etenee seuraavasti: Oppisopimus rekisteröidään allekirjoitusten jälkeen. Työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle annetaan verkkopalvelun käyttäjätunnukset ja käyttöohjeet oppisopimuksen solmimishetkellä. Kun arviointi on ajankohtaista, automaattinen sähköpostiviesti lähetetään työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle toukokuussa (1.5.) ja joulukuussa (1.12.). Viestissä on suora linkki verkkopalvelun etusivulle. Työpaikkakouluttaja sopii arviointikeskusteluajankohdan. Arviointikeskustelu toteutetaan aina yhdessä opiskelijan kanssa. Työpaikkakouluttaja voi antaa palautetta myös koko työyhteisön puolesta. Työpaikkakouluttaja kirjaa arviointikeskustelun jälkeen arvosanat sähköiseen lomakkeeseen. Sen jälkeen lomake siirtyy opiskelijan verkkopalvelunäkymään hyväksyttäväksi. Opiskelijan hyväksynnän jälkeen lomake siirtyy oppisopimuskeskukseen. Arviointilomake toimii myös koulutuskorvaushakemuksena. Sovittu koulutuskorvaus maksetaan, kun opiskelijan arviointilomake on toimitettu oppisopimuskeskukseen. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija voivat lähettää oppisopimuskeskukselle palautetta tai kysymyksiä sähköisen arvioinnin yhteydessä. Kouluttajan lähettämän viestin näkevät opiskelija ja oppisopimuskeskus. Opiskelijan lähettämän viestin näkee vain oppisopimuskeskus. Verkkopalvelussa opiskelija voi myös ilmoittaa osoitteen-, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutoksista. Yksityiskohtaiset ohjeet verkkopalvelun käytöstä löytyy osoitteesta Mitä arvioinnissa kannattaa huomioida? Arviointikeskustelun tukena käytetään opiskelijalle tehtyä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelmaa ja/tai työtehtäväkartoitusta. Opiskelijaa on rohkaistava arvioimaan itse oma edistymistään ja kertomaan omista kokemuksistaan. Itsearvioinnin tukena voi käyttää oppimispäiväkirjaa ja esim. osaan.fi -osaamiskartoitusta. Arviointikeskusteluun täytyy varata riittävästi aikaa. Arviointikeskustelun jälkeen voidaan tehdä muutoksia henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Muutoksista kerrotaan oppilaitoksen vastuuopettajalle sekä ilmoitetaan oppisopimuskeskukseen. Arvioinnissa pohditaan työssä onnistumista ja työn haasteita. Opiskelijan motivaatiota lisätään ja korostetaan onnistumiskokemuksia. Arviointikeskustelujen lisäksi tarvitaan arkipäivän keskusteluja ja palautteen antamista eri työtilanteissa. Arvioinnin tulee olla oppimista edistävää: ohjaavaa, korjaavaa, kannustavaa, jatkuvaa, asiallista, rehellistä, kehittävää ja perusteltua. Opiskelijan väliarviointi Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen väliarviointi järjestetään opintojen aikana kaksi kertaa vuodessa. Arviointijaksot, arviointilomakkeiden palautusajat ja koulutuskorvauksen maksuajankohdat ovat: Kaudet Arviointijaksot Palautusajat Maksuajankohdat I tammi toukokuu toukokuu II kesä joulukuu joulukuu Mikäli tutkinnon osa tai osat muuttuvat koulutuksen edetessä, muutoksista täytyy ilmoittaa oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuskeskus antaa neuvoja ja ohjeita, mitä arvioinnissa pitää ottaa huomioon. Koulutustarkastajat osallistuvat tarvittaessa arviointikeskusteluun. 12

13 Opiskelijan päättöarviointi Oppisopimus loppuu, kun sovittu oppiaika päättyy tai oppisopimus puretaan. Oppisopimus voi päättyä myös silloin, kun tutkinto on suoritettu ja asiasta on ennakkoon sovittu. Noin kuukausi ennen oppisopimuskoulutuksen päättymistä, opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat ohjeet työpaikalla tapahtuneen koulutuksen päättöarviointia varten. Arviointikeskustelun jälkeen he laativat arvioinnin ja silloin arvioidaan kaikki henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaiset tutkinnon osat. Oppisopimuskeskus antaa työpaikalla tapahtuneesta koulutuksesta ja tietopuolisista opinnoista yhdistelmätodistuksen. Arvosanat määräytyvät päättöarvioinnissa ilmoitettujen arvosanojen ja tietopuolisista opinnoista saatujen arvioiden mukaan. Arviointiasteikko Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyvät opiskelijan arvioinnit perustuvat asteikkoon: kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Työnantajalle maksettavat tuet Koulutuskorvaus Oppisopimuskeskus maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jonka suuruus vaihtelee e/kk. Maksun suuruus riippuu valtion rahoituksesta ja koulutuksen kustannuksista. Korvauksen suuruuteen vaikuttavat mm. koulutusala ja koulutuksen tavoitteet sekä tietopuolisen opetuksen aikaiset opintososiaaliset edut. Koulutuskorvauksia voidaan maksaa vain oppisopimuksen voimassaoloaikana, kun kyseisen arviointijakson arviointi on suoritettu ja lomake palautettu oppisopimuskeskukseen. Korvaus on veronalaista tuloa. (alv 0%. Arvonlisäverolaki /1501, 39 ) Palkkatuki Työnantajalle voidaan harkinnanvaraisesti maksaa työttömän työnhakijan palkkaamiseen palkkatukea, joka koostuu perustuesta ja lisäosasta. Palkkatuen taso määräytyy palkattavan henkilön tilanteen mukaan. Päätöksen palkkatuesta tekee palkattavan henkilön työ- ja elinkeinotoimisto. Tuki on veronalaista tuloa (alv 0%. Arvonlisäverolaki /1501, 39 ). Tuen määrän voi tarkistaa osoitteesta Täysimääräisen tuen saaminen edellyttää, että tuella palkattavan työaika on vähintään 85 % alan normaalista työajasta. Kuntoutusraha Oppisopimuskoulutuksessa kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle tietyin ehdoin työntekijän uudelleenkoulutusajalta. Jos työnantaja on palkkaamassa oppisopimuskoulutukseen kuntoutusrahaan oikeutetun henkilön, työnantajan täytyy ottaa ensin yhteyttä kuntoutettavan vakuutusyhtiöön tai Kelaan ja tarkistaa tuen saannin edellytykset. Työpaikka oppimisympäristönä Oppilaitoksen rooli Oppisopimusoulutus 13

14 14

15 Oppisopimusoulutus Oppisopimusopiskelija on opintojensa päähenkilö. Opiskelijan tukena toimii yhteistyöverkosto, johon kuuluvat työnantaja, työpaikkakouluttaja ja muut työtoverit, oppilaitos ja opiskelutoverit sekä oppisopimuskeskus koulutuksenjärjestäjänä. Mihin opiskelija sitoutuu oppisopimuksessa? tekemään työtä työnantajalle tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena ja saamaan tehdystä työstä työehtosopimuksen mukaista palkkaa osallistumaan järjestettävään tietopuoliseen opetukseen laatimaan yhdessä opettajan ja työpaikkakouluttajan kanssa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan. Tämä asiakirja sisältää työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelman. opiskelemaan ja oppimaan tavoitteellisesti arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittämään itseään oppijana. Oppisopimus voidaan solmia kolmella eri tavalla 1. Työsuhteisen oppisopimus Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan oppisopimusajalle. Työsopimuslaki määrittää sekä työnantajan että opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. 2. Virkasuhteisen oppisopimus Oppisopimuskoulutus voi perustua virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (virkamiehen oppisopimus), jos työnantaja ja oppisopimuskeskus ovat sopineet koulutuksen järjestämisestä. Koulutus ei perustu työsopimukseen, eikä siihen sovelleta AKL 18 :ää. Virkamiehen oppisopimus voidaan tehdä myös sellaisen henkilön kanssa, joka on virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. Yrittäjä on ilmoittanut yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle omaa Y-tunnuksen maksaa yrittäjän eläkevakuutusta on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvonlisäperintärekisteriin. Yrittäjän oppisopimuskoulutukseen sovelletaan samoja ohjeita, säännöksiä ja määräyksiä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa ei sovelleta työsuhteeseen liittyvää lainsäädäntöä. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista eli työaika omassa yrityksessä on vähintään 25 viikkotuntia. Koulutuksen rahoitus ja opintososiaaliset etuudet määräytyvät samalla tavalla kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa. Yrittäjän työpaikkakouluttajana toimii toinen yrittäjä tai muu tehtävään soveltuva asiantuntija, jolle voidaan maksaa koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta. Koulutuskorvausta ei voida maksaa yksityiselle henkilölle eikä opiskelevan yrittäjän omalle yritykselle. Yrittäjän aikuiskoulutustuki Yrittäjällä voi olla oikeus aikuiskoulutustukeen yrityksen ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen ajalta. Lisätietoja yrittäjän aikuiskoulutustuesta saa työ- ja elinkeinotoimistojen tietopalvelusta tai osoitteesta Työpaikka oppimisympäristönä 3. Yrittäjän oppisopimus Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu oppisopimuskeskuksen ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Oppisopimuskoulutus sopii mm. yrittäjän oman ammatillisen osaamisen laajentamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä yrittäjäpolvenvaihdoksen tukemiseen. Opiskelijalle maksettavat opintososiaaliset edut Kun opiskelija lähtee tietopuoliseen opetukseen (osallistuu oppilaitoksen lähiopetuspäiviin ja tutkinnon suorittamiseen) eikä työnantaja maksa palkkaa tältä ajalta, toimeentulo turvataan opintososiaalisilla eduilla, jos tietopuolinen opetus aiheuttaa ansionmenetystä. Oppilaitoksen rooli 15

16 Vapaa-ajalla tapahtuvasta opiskelusta ei makseta päivärahaa eikä perheavustusta, koska opiskelijalle ei aiheudu ansionmenetyksiä. Matka- ja majoituskorvaukset maksetaan normaalin käytännön mukaisesti. Opintososiaaliset edut maksaa oppisopimuskeskus. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalit, ruokailut, ammattikirjat sekä mahdolliset soveltuvuustestit. Opintososiaaliset edut Päiväraha 15 euroa/päivä. Perheavustus 17 euroa/päivä, jos opiskelija on alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja. Majoituskorvaus 8 euroa/päivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Matkakorvausta maksetaan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan, jos tietopuolinen opetus järjestetään yli 10 kilometrin päässä kotoa tai oppisopimustyöpaikasta, tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan (yksi menopaluu/kurssijakso). Viikonloppu katkaisee kurssijakson. Opiskelija voi laskuttaa opintososiaaliasia etuja 6 kk:n sisällä lähipäivien toteutumisesta. Tietopuolisen opetuksen aikana saatu etu on veroton. Hakemuksessa täytyy olla oppilaitoksen edustajan ja opiskelijan allekirjoitus. Kaikki kohdat täytyy täyttää, jotta opintososiaaliset edut voidaan maksaa virheettömästi ja nopeasti. Oppisopimuskeskus ottaa vastaan ainoastaan alkuperäisen ja allekirjoitetun lomakkeen. Opintososiaaliset edut -lomake löytyy osoitteesta Näyttötutkintojen tutkintomaksu Tutkintotoimikunnat toimivat tutkintoon valmistavan koulutuksen lakisääteisinä laadunvarmistajina. Niiden kustannukset katetaan mm. tutkintomaksuilla. Opetusministeriö on päättänyt, että tutkintomaksu on lukien 58 euroa. Maksun periminen perustuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin (631/1998: 17 a ): Tutkinnon järjestäjä perii tutkintomaksun näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä ja tilittää tutkintomaksut Opetushallitukselle. Opetushallitus antaa tarvittaessa maksujen tilittämisestä koskevia määräyksiä. Tutkinnon järjestävä oppilaitos perii maksun näyttötutkintoon ilmoittautuneelta opiskelijalta ja tilittää maksun lyhentämättömänä Opetushallitukselle. Ammattitutkintostipendi Ammattitutkintostipendi on ammattikoulutusraha, joka maksetaan vain yhden kerran. Se maksetaan henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona alan tutkintotoimikunnan valvonnassa. Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Etuus on veroton. Ammattitutkintostipendiä ei myönnetä osatutkinnon tai aikaisemmin suoritetun ammattitutkintostipendiin oikeuttaneen tutkinnon laajentamisen tai täydentämisen perusteella. Ammattitutkintostipendin voi saada henkilö, joka tutkinnon suorittaessaan on alle 64-vuotias. Tutkinnon suorittamisajankohdaksi katsotaan tutkintotodistuksen päiväys. Etuuden maksamisehtona on, että henkilö on tutkinnon suorittamispäivään mennessä ollut työssä (työ- tai virkasuhteessa) suomalaisella työnantajalla vähintään viisi vuotta. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa tai työaikaa ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa ei lasketa mukaan työhistoriaan. Tarkemmat ehdot, stipendin suuruus ja hakemus ohjeineen löytyvät osoitteesta 16

17 Oppilaitoksen rooli Työpaikka oppimisympäristönä Oppisopimusoulutus 17

18 18

19 Oppisopimusoulutus Oppilaitoksen rooli oppisopimuskoulutuksessa Oppilaitos suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen. Oppilaitoksessa järjestettävä tietopuolinen opetus täydentää ja tukee työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Oppilaitos järjestää tutkintotilaisuudet. Oppilaitoksen opettaja tekee yhteistyötä opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskeskuksen eli koulutuksenjärjestäjän kanssa. Opettaja suunnittelee ja järjestää opetuksen oppisopimuskoulutukseen sopivaksi laatii opiskelijalle henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan yhdessä opiskelijan ja työpaikkakouluttajan sekä oppisopimuskeskuksen kanssa neuvoo ja ohjaa valmistavan koulutuksen hakuvaiheessa, näyttötutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Sen lisäksi hän seuraa ja ohjaa opiskelijan edistymistä työpaikalla, käytännön työtehtävien tekemisessä kerää palautetta tietopuolisesta opetuksesta ja kehittää toimintaa lähettää arvosanallisen opintosuoritusotteen ja kopion tutkintotodistuksesta oppisopimuskeskukseen heti, kun koulutus on päättynyt. Ammatilliset tutkinnot Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä lisäkoulutusta, joka ei johda tutkintoon. Ammatillinen perustutkinto sopii työntekijälle, joka on kiinnostunut uudesta alasta tai työntekijälle, jolla ei ole alan ammatillista koulutusta. Perustutkinto antaa laajan perusosaamisen. Ammattitutkinto sopii työntekijälle, jolla on jo alan työkokemusta. Ammattitaitovaatimukset on määritelty niin, että niiden saavuttaminen edellyttää yleensä alan aikaisempaa ammatillista koulutusta ja/tai riittävää työkokemusta. Erikoisammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on alan pitkä työkokemus. Tutkinnoissa opiskelija osoittaa, että hän hallitsee toimialan vaativimmat työtehtävät. Ammattitaitovaatimukset on määritelty niin, että niiden saavuttaminen edellyttää alan aikaisempaa ammatillista koulutusta sekä noin viiden vuoden työkokemusta. Eri koulutusalojen ammatillisten tutkintojen vaihtoehtoja on noin 400. Tutkintovaihtoehdoista saa tietoa tutkintoluettelosta, joka löytyy osoitteesta Työpaikka oppimisympäristönä Oppilaitoksen rooli 19

20 Näyttötutkintojen tuottama jatko-opintokelpoisuus Korkeakouluopinnot Näyttötutkintoina suoritetut ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot tuottavat sellaisen hakukelpoisuuden, joka mahdollistaa opintojen jatkamisen korkeakoulussa. Ammattikorkeakouluopinnot Ammatillinen perustutkinto (laajuus 120 ov) tai vastaava aikaisempi tutkinto, jotka on suoritettu näyttötutkintona, tuottavat yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Ammatillinen perustutkinto, jonka nimellislaajuus on alle 120 ov, antaa hakukelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin. Tämä on mahdollista laajentaa yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikorkeakouluopintoihin niin, että suoritetaan laajuudeltaan yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot tai hankintaan tutkinnon jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemus sitä vastaavalla alalla. Jatko-opintokelpoisuus kohdentuu suoritetun näyttötutkinnon alan perusteella seuraaviin koulutusaloihin: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-terveysja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Opintojen henkilökohtaistaminen Opetushallitus on antanut opintojen henkilökohtaistamisesta määräyksen (43/011/2006, ), jota koulutuksen järjestäjien täytyy noudattaa, kun valmistellaan tutkintotavoitteista oppisopimusta. Määräystä ei voi jättää noudattamatta eikä siitä saa poiketa. Määräyksen perussisältö on seuraavanlainen: Koulutuksen järjestäjän tulee toimia niin, että näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuvat saavat asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita yhteisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, näyttötutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa. Ammatillisessa tutkinnossa ja ammatissa tarvittavat tiedot, taidot ja pätevyydet määritellään Opetushallituksen vahvistamissa tutkinnon perusteissa. Tutkinnon tietotaito kuvataan toimintakokonaisuuksina, joista käytetään nimitystä tutkinnon osa. Koulutukseen hakeutumisvaiheessa tehdään osaamis- ja työtehtäväkartoitus, jonka avulla selvitetään työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoitteet. Alkukartoituksen avulla selvitetään opiskelijan osaaminen ja oppimistarpeet sekä todennetaan työpaikan soveltuvuus tutkinnon osien suorittamiseen. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jälkeen opiskelija ohjataan suoraan järjestettävään tutkintotilaisuuteen tai tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen ja valmistavan koulutuksen kautta suorittamaan tutkintoa. Henkilökohtaisen opiskeluohjelma on tavoitteellinen ja konkreettinen ohjelma, johon kuuluu alustava suunnitelma tutkintotilaisuuksista ja opintosuunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi. Henkilökohtainen opiskeluohjelma tehdään kirjallisena oppisopimuksen liitteeksi. Opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet, opiskelijan elämäntilanne ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen mahdollisuudet. Lisäksi henkilökohtaistamisessa täytyy suunnitella opiskelijalle ja työpaikalle soveltuvat opiskelu- ja arviointimenetelmät sekä ohjaus- ja tukitoimet. Oppisopimusopiskelijan opinnot toteutuvat henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Ohjelman toteutumista ja edistymistä seurataan yhdessä ja sitä muutetaan tarpeen mukaan koulutuksen aikana. Mikäli henkilökohtaista opiskeluohjelmaa muutetaan, esim. tutkinnon osien osalta oppisopimuskoulutuksen aikana, niin muutoksista on sovittava yhdessä oppisopimuskeskuksen kanssa. Opintojen päätteeksi henkilökohtaistamista koskeva asiakirja täytyy toimittaa allekirjoitettuna oppisopimuskeskukseen. 20

21 Tutkintoon valmistavan tietopuolisen opetuksen arviointi Opiskelijan osaaminen ja sen kehittyminen on arvioitava riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen lopussa. Tietopuolisessa opetuksessa oppisopimusopiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset arvioidaan seuraavalla asteikolla: kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Aikaisemmin hankitun osaamisen arvosanat merkitään opiskelijalle todistukseen. Näyttötutkinnot ammatillisessa koulutuksessa Näyttötutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) ja asetuksessa (812/1998). Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Ammattitaito osoitetaan mahdollisimman aidoissa työtilanteissa tutkinnon suorittajan näyttösuunnitelman mukaan. Oppilaitoksen rooli Työpaikka oppimisympäristönä Oppisopimusoulutus 21

22 Näyttötutkintojen arviointi Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa. Arviointitilaisuuteen osallistuvat tutkinnon suorittaja, opettaja ja kaksi työelämän edustajaa. Itsearviointi on osa tutkintotilaisuuden arviointia. Arvioinnissa pyritään objektiivisuuteen. Opiskelijan työpaikkakouluttaja ei voi toimia tutkintotilaisuuksien arvioijana. Perustutkinnoissa suoritukset arvioidaan seuraavalla asteikolla: kiitettävä (3), hyvä (2), tyydyttävä (1) ja hylätty. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa suoritus on hyväksytty tai hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan kirjallinen palaute, jossa kerrotaan tutkinnon osien hyväksytyt sekä hylätyt ja/tai täydennettävät kohdat. Palautteen avulla tutkinnon suorittaja voi täydentää ja valmistautua tutkintotilaisuuden uusintaan tai täydentämiseen. Oppisopimuskoulutuksen todistukset Tutkintotodistus Tutkintotodistus myönnetään, kun opiskelija on suorittanut hyväksyttävästi tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat. Alan tutkintotoimikunta myöntää koko- tai osatutkintotodistuksen hyväksytysti suoritettujen tutkintotilaisuuksien jälkeen. Oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistus Oppisopimuskeskus kirjoittaa opiskelijalle osallistumistodistuksen oppisopimuskoulutuksesta. Osallistumistodistuksesta käy ilmi opiskeluajankohta suoritettu tutkinto arviointien yhdistelmä ja tutkinnon osat. Arviointien yhdistelmä perustuu oppilaitoksen tietopuolisen opetuksen arvosanojen ja työpaikalla tapahtuneen koulutuksen arvosanojen keskiarvoon. Osallistumistodistuksen liitteenä on opintosuoritusote ja työpaikalla tapahtuneen koulutuksen todistus. Oppisopimuksen muutokset Oppisopimusta voidaan muuttaa, jos siihen on perusteltu syy. Oppisopimuksen muutoksia ovat mm. vastuunalaisen työpaikkakouluttajan vaihtuminen, oppisopimusajan lyhentäminen tai jatkaminen, henkilökohtaisen opiskeluohjelman muuttaminen, oppisopimuksen keskeytyminen (esim. asevelvollisuusaika, äitiysloma, määräaikainen siirto muihin tehtäviin, lomautus) ja oppisopimuksen purkaminen. Oppisopimuksen muutoksista sovitaan aina yhdessä koulutustarkastajan kanssa. Muutoksista tehdään muutosilmoitus. Oppisopimuksen jatkaminen, keskeytyminen tai purkaminen edellyttävät aina kirjallista sopimusta opiskelijan ja työnantajan välillä. Muutoslomake täydennetään niiltä osin kuin on sovittu oppisopimuskeskuksen kanssa. Työnantaja ja opiskelija allekirjoittavat muutoslomakkeen. Lomake palautetaan oppisopimuskeskukseen. Koulutustarkastaja hyväksyy muutokset, jonka jälkeen lomakkeesta toimitetaan kopiot kaikille osapuolille. Oppisopimuksen muutokset -lomake löytyy osoitteesta 22

23 Oppisopimus on hyvä diili OPPISOPIMUS Mäntsälä Tervetuloa käymään! Toimistomme on avoinna arkisin klo Kultasepänkatu 5 B, 2.krs Kerava puh (09) , fax Järvenpää Nurmijärvi Pornainen Kerava Tuusula Sipoo Helsinki

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPAS. OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE. Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista

OPPISOPIMUS OPAS.  OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE. Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista OPPISOPIMUS Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE OPAS VARALA www.varala.fi VARALAN URHEILUOPISTON OPPISOPIMUSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto

rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HYRIA OPAS Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta rakennusalan perustutkinto baarimestarin erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja tieto-

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU 1 (7) TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys. Hän on ammattilainen, joka

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnittelusta käytäntöön Mari Pastila-Eklund Oulu 14.11.2017 Tampere 16.11.2017 Mikkeli 29.11.2017 Helsinki 30.11.2017

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi? Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot