OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN"

Transkriptio

1 n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän ammattitutkinto hustyön mattitutkinto tuoteke stutkinto yrittäjän lisen viest attitutkinto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HYRIA OPAS erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutus psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutus kone- ja metallialan perustutkinto oppisopimuskoulutus ravintolakokin ammattitutkinto koneistajamestarin erikoisammattitutkinto innän perustutkinto logistiikan perustutkinto arboristin ammattitutkinto sihteerin ammattitutkinto turvallisuusvalvojan oppisopimuskoulutus suunnitteluassistentin perustutkinto oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle

2 Enemmän osaamista oppisopimuksella Ajantasainen tieto on sekä työntekijän että työnantajan etu. Päivittämällä tietosi pysyt ajan hermolla. Oppisopimuskoulutus on taloudellinen vaihtoehto opiskella uusi ammatti tai täydentää osaamista. Tähän oppaaseen on koottu oppisopimuskoulutusta koskevaa tietoa lainsäädännöstä, koulutukseen hakeutumisesta, koulutuksen rahoittamisesta, työnantajalle maksettavista tuista ja oppisopimuksen tekemiseen liittyvistä asioista. Oppisopimuskoulutuksena on mahdollista suorittaa eri alojen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Perustutkinnoilla hankitaan alan perustaidot, ammattitutkinnoilla haetaan vahvempaa osaamista ja ammattitaitoa tietylle sektorille ja erikoisammattitutkinnoilla kouluttaudutaan vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tutkintovaihtoehtoja on noin 400. Oppisopimuskoulutuksen lisäksi Hyria järjestää nuorten ammatillista koulutusta, aikuisten omaehtoista koulutusta, työvoimakoulutusta sekä toteuttaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityä henkilöstökoulutusta. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saat Hyria oppisopimuskeskuksesta. Hyria oppisopimuskeskus puh puh puh Sisällys Oppisopimuskoulutuksen perustietoja 2 Oppisopimuskoulutuks en prosessi ennen oppisopimusta 3 Yleistä oppisopimuskoulutuksesta 4 Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö lyhyesti 6 Ammatilliset tutkinnot 8 Työnantajalle maksettavat tuet 8 Koulutuskorvaus 9 Kuntoutusraha 9 Palkkatuki 10 Opiskelijalle maksettavat opintososiaaliset edut ja palkka 10 Tutkintomaksu näyttötutkintoon osallistuvalle 10 Ammattitutkintostipendi 11 Hyödyllisiä yhteystietoja 12 Työpaikalla tapahtuva koulutus 13 Opintojen arviointi kolmesta eri näkökulmasta Oppisopimuskoulutus alkaa 14 Oppisopimusprosessi koulutuksen aikana 15 Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö 20 Työpaikka oppimisympäristönä 21 Työpaikkakouluttajan rooli ja tehtävät 22 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu 24 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi 24 Arvioinnin tekeminen käytännössä 26 Tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa 26 Oppisopimuskoulutusta järjestetään sekä nuorille että aikuisille 27 Opintojen henkilökohtaistaminen aikuisten näyttötutkinnoissa 29 Tutkintoon valmistavan tietopuolisen opetuksen arviointi 29 Näyttötutkinnot ammatillisessa aikuiskoulutuksessa 29 Näyttötutkintojen tutkintomaksu 29 Ammattitutkintostipendi 30 Opiskelijalle maksettavat opintososiaaliset edut 32 Kun oppisopimus muuttuu, keskeytyy tai päättyy 32 Oppisopimuksen muutokset 32 Oppisopimuskoulutuksen todistukset

3 2 3 OPPISOPIMUSKOULUTUS - kuinka edetä? Oppisopimuskoulutuksessa työtehtävät määrittävät sen, mitä opiskelija tulee opiskelemaan. Työtehtävien tulee olla niin monipuolisia, että tutkinnon tavoitteet täyttyvät. Työtehtävien soveltuvuus suunniteltuun koulutukseen selvitetään alustavan työtehtäväkartoituksen avulla ennen oppisopimuksen tekemistä. Alla on kuvattu lyhyesti vaiheet ennen oppisopimuksen tekemistä. Jos oppisopimuskoulutus ei ole mahdollinen, vasemman reunan alimmaisesta laatikosta löydät muita vaihtoehtoja tutkinnon suorittamiseksi. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskeskus Työtön työnhakija Työssäoleva työntekijä Työnantaja Hae itsellesi työpaikka. Työpaikkaa ei löydy. Oppisopimuskoulutus ei ole mahdollinen. Muistathan varmistaa toimeentulosi näiden koulutusvaihtoehtojen osalta. 1. Työvoimakoulutus TE-toimiston järjestämää koulutusta työttömille työnhakijoille. Koulutuksiin haetaan suoraan TE-toimiston kautta. Opiskelijalle maksutonta. Työpaikka löytyy. 2. Omaehtoinen koulutus Haku suoraan oppilaitokseen. Opiskelija maksaa itse tutkintomaksun 58. Jos kyseessä on ammattitutkinto- tai erikoisammattitutkintokoulutus, opiskelijalle tulee lisäksi tutkintokohtainen opiskelijamaksu, joka vaihtelee ( ) Omaehtoinen koulutus soveltuu myös vakituisessa työsuhteessa olevalle henkilölle tai yrittäjälle. Jos työnantaja hakee työttömästä työnhakijasta palkkatukea TE-toimiston kautta, selvittäkää työttömän omasta TE-toimistosta hakemiseen liittyvät käytänteet. Jos palkkatukea haetaan, työsuhde EI PALKATTOMA- NAKAAN SAA ALKAA ennen kuin palkkatukipäätös ja oppisopimus on tehty. Keskustele työnantajasi kanssa oppisopimuskoulutusvaihtoehdosta. Hae sopiva työntekijä tai keskustele nykyisen työntekijäsi kanssa oppisopimuskoulutusvaihtoehdosta. Yrittäjä lähtee itse oppisopimuskoulutukseen Hae itsellesi sopiva työpaikkakouluttaja toisesta alan yrityksestä. Ottakaa yhteys oppisopimuskeskukseen. Saatte lisätietoja eri tutkintovaihtoehdoista ja oppisopimuksesta yleensä. Kun päätätte lähteä mukaan oppisopimuskoulutukseen, täyttäkää sähköinen taustatietolomake osoitteessa Sivun alalaidassa on linkki Lähetä tietosi uutta oppisopimusta varten. Kun sähköinen taustatietolomake on saapunut verkkopalveluun, oppisopimustarkastaja ottaa yhteyttä opiskelijaan/yrittäjään/työnantajaan, ja sopii tapaamisajan oppisopimuksen tekemiseen liittyen. Työpaikalle lähetetään työtehtäväkartoitus täytettäväksi. Kartoituksen avulla varmistetaan työtehtävien monipuolisuus tutkinnon tavoitteisiin nähden. Kartoitus palautetaan sähköpostitse oppisopimustarkastajalle ennen oppisopimustapaamista. Oppisopimustarkastaja lähettää kartoituksen edelleen oppilaitoksen vastuukouluttajalle. Opintojen henkilökohtaistaminen aloitetaan ennen oppisopimustapaamista. Oppisopimustapaamiseen osallistuvat oppisopimustarkastaja, opiskelija, työnantajan edustaja sekä työpaikkakouluttaja. Mahdollisuuksien mukaan tapaamiseen kutsutaan myös oppilaitoksen edustaja. Kun oppisopimus on allekirjoitettu, oppisopimuskeskus ilmoittaa opiskelijan oppilaitokseen, josta tulee opiskelijalle kutsu ensimmäisille lähiopetuspäiville. Kuva: Toimenpiteet ennen oppisopimuskoulutuksen aloittamista Oppisopimus on koulutusmuoto, jossa pääosa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Tietopuolinen opetus alan oppilaitoksessa täydentää työpaikalla järjestettävää koulutusta. Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on hallinnoida ja organisoida oppisopimuskoulutusta yhteistyössä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa. Oppisopimuskoulutus johtaa samoihin ammatillisiin, 2. asteen tutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus. Kesto vaihtelee neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta riippuen. Opiskelu etenee opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon ammattitutkinnon erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia edellisistä. Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan on oltava vähintään 15-vuotias. Oppisopimuskoulutus soveltuu jo työssä olevalle työntekijälle, uuteen työsuhteeseen palkattavalle työntekijälle tai yrittäjälle itselleen. Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutussopimukseen yrittäjän ja oppisopimuskeskuksen välillä. Virkamiehen oppisopimus perustuu virkamiehen ja työnantajan välille tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen. Näihin sopimuksiin ei sovelleta työsuhteeseen liittyvää lainsäädäntöä. suunnittelee koulutusta yhteistyössä eri osapuolten kanssa arvioi työpaikan soveltuvuuden oppisopimuskoulutukseen vahvistaa ja hallinnoi oppisopimuksen hankkii tietopuolisen opetuksen ja näyttötutkinnon oppilaitoksesta maksaa opiskelijoiden opintososiaaliset etuudet tietopuolisen opetuksen ajalta maksaa työnantajien koulutuskorvaukset seuraa oppisopimuskoulutuksen toteutumista antaa osallistumistodistuksen oppisopimuskoulutuksesta kehittää oppisopimuskoulutusta yhteistyössä eri osapuolten kanssa.

4 4 5 Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö lyhyesti Oppisopimuskoulutusta ohjaavat sekä työoikeuden että opetustoimen tietyt lait ja asetukset. Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle palkan henkilösivukuluineen. Työsopimuslaki määrittää sekä työnantajan että opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Palkka ja työsuhteen ehdot määräytyvät alan työehtosopimuksen mukaisesti. Työnantaja tekee vähintään oppisopimuksen keston mukaisen määräaikaisen tai toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen oppisopimusopiskelijan kanssa. Tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta maksettavasta palkasta työnantaja ja opiskelija sopivat yhdessä. Tietyillä aloilla, esim. graafisella alalla, on työehtosopimuksen mukaisesti maksettava palkkaa myös tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta. Oppisopimusopiskelijalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työsuhteessa olevilla työntekijöillä (työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, tapaturmavakuutuslaki jne.). Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus Oppiosopimuksen solmimisen edellytyksenä on päätoiminen opiskelu. Päätoimisuuden määrittelee opintotukilaki, jolloin työajan on oltava vähintään 25 tuntia/viikko. Oppisopimusta ei voi solmia, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, osittaisella hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa, opintovapaalla tai työaika ei muutoin täytä 25 viikkotunnin työssäoloaikaa. Jos yrittäjä itse lähtee oppisopimuskoulutukseen, hänen tulee tehdä yritystoimintaan liittyviä työtehtäviä vähintään 25 tuntia/viikko. Oppisopimus voidaan solmia kolmella eri tavalla 1. Työsuhteisen oppisopimus Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan vähintään oppisopimusajalle. Oppisopimus voidaan solmia uudelle työntekijälle tai vakituisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle. Työsopimuslaki määrittää sekä työnantajan että opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. 2. Virkasuhteisen oppisopimus Oppisopimuskoulutus voi perustua virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (virkamiehen oppisopimus), jos työnantaja ja oppisopimuskeskus ovat sopineet koulutuksen järjestämisestä. Oppisopimuskoulutus ei tällöin perustu työsopimukseen, eikä siihen sovelleta AKL 18 :ää. Virkamiehen oppisopimus voidaan tehdä myös sellaisen henkilön kanssa, joka on virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. 3. Yrittäjän oppisopimus Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu oppisopimuskeskuksen ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Oppisopimuskoulutus sopii mm. yrittäjän oman ammatillisen osaamisen laajentamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä sukupolvenvaihdoksen tukemiseen. Työpaikan edellytykset oppisopimustyöpaikaksi Oppisopimustyöpaikalla on oltava tavoitteena olevan koulutuksen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, käytettävissä tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa. Koeaika Oppisopimuksen koeaika on enintään neljä kuukautta. Työnantajan velvollisuus on selvittää alan työehtosopimuksen (TES) mukainen koeaika. Alle kahdeksan kuukauden koulutuksissa koeaika on enintään puolet oppiajasta. Oppisopimuksen purkaminen Sopimus voidaan purkaa yksipuolisesti koeajan aikana. Tällöin purkamisen syyksi riittää vetoaminen koeaikaan. Koeajan jälkeen työntekijä ja työnantaja voivat purkaa oppisopimuksen välittömästi yhteisellä päätöksellä, jos niin haluavat. Oppisopimuskoulutuksen lainsäädännöstä enemmän sivulla 15.

5 6 7 Kuva: Suomen koulutusjärjestelmä Tohtorin- ja lisensiaatintutkinnot Yliopistot Ammatilliset tutkinnot Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa 2. asteen ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niiden osia. Ammatillinen perustutkinto sopii alalle tulevalle uudelle työntekijälle tai työntekijälle, jolla ei ole alan ammatillista koulutusta. Perustutkinto antaa laajan, ammatillisen perusosaamisen (laajuus 120 ov). Ammattitutkinto sopii alan työkokemusta jo omaavalle työntekijälle. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää yleensä alan aikaisempaa ammatillista koulutusta ja noin kolmen vuoden työkokemusta. Erikoisammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on alan pitkä työkokemus. Tutkinnoissa opiskelija osoittaa hallitsevansa alan vaativimmat työtehtävät. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan aikaisempaa ammatillista koulutusta sekä noin viiden vuoden työkokemusta. Tutkintovaihtoehtoja löytyy noin 400 ammatillista tutkintoa eri koulutusaloilta. Tutkintovaihtoehdoista saa tietoa tutkintoluettelosta, joka löytyy osoitteesta > Opiskelu > Lomakkeet ja materiaalia tai Ylemmät korkeakoulututkinnot Yliopistot Alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ylioppilastutkinto Lukiot TYÖELÄMÄ Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Ammatilliset tutkinnot Työkokemus 3 v. Alemmat ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Lyhyen opintoalalistauksen löydät tämän oppaan takakannesta. Sieltä löydät myös lisätietoa ns. SORA-lainsäädännöstä, joka määrittelee mm. terveydentilavaatimukset eri tutkinnoissa. Perusopetus vuotiaat Peruskoulut Esiopetus 6-vuotiaat Peruskoulut/päiväkodit Ammatilliset oppilaitokset, aikuisoppilaitokset ja oppisopimuskoulutus Huomioitavaa! Opiskelija: Jos olet lähdössä oppisopimuskoulutukseen, et voi olla parhaillaan jonkun muun toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun tai lukion kirjoilla. Jos tilanteesi on oheisenlainen, ota ensin yhteyttä oppisopimuskeskukseen, niin saat asiasta lisätietoa ja ohjeistusta tulevaa oppisopimusta varten. Lisätietoja eri alojen koulutuksista:

6 8 9 Työnantajalle maksettavat tuet Koulutuskorvaus Koulutuskorvaus (5-200 /kk) Oppisopimuskeskus maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jonka suuruus vaihtelee e/ kuukaudessa riippuen valtion rahoituksesta ja koulutuksen kustannuksista. Korvauksen suuruuteen vaikuttavat mm. koulutusala ja koulutuksen tavoitteet sekä tietopuolisen opetuksen aikaiset opintososiaaliset edut. Korotettu koulutuskorvaus ( /kk) Korotetun koulutuskorvauksen piiriin kuuluvat ovat vuonna 2014 ja 2015 ysi- tai kymppiluokalta valmistuvia nuoria eli vuotiaita, elämäänsä parhaillaan aloittelevia nuoria. Myös peruskoulusta valmistuva aikuinen kuuluu tähän ryhmään. Oppisopimustyösuhteet solmitaan sen vuoden aikana, jolloin henkilö valmistuu peruskoulusta - pääsääntöisesti ajalla kesäkuu - joulukuu. Hyria koulutukselle on myönnetty 15 oppisopimuspaikkaa/vuosi näitä hakijoita varten. Paikat täytetään sitä mukaa, kun hakija ja työnantaja kohtaavat, ja oppisopimuksen aloittamisesta on sovittu Hyria oppisopimuskeskuksen kanssa. Koulutus kestää 1 3 vuotta koulutuksen tavoitteesta riippuen. Työnantaja voi kouluttaa nuoren täsmäkoulutuksena työnantajan tarpeita vastaavaan tutkinnon osaan/osiin tai ottaa tavoitteeksi kouluttaa nuori suoraan ammattiin eli koko tutkintoon. Korotettu koulutuskorvaus maksetaan vuosittain seuraavasti: ensimmäisenä vuonna 800 /kk toisena vuonna 500 /kk kolmantena vuonna 300 /kk + lisäksi normaali koulutuskorvaus joka vuodelle /kk Lisärahoitus koulutuskorvaukseen ( /kk) Opetus- ja kulttuuriministeriö teki väliaikaisen lakiuudistuksen oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen vuosille 2014 ja Työnantajan näkökulmasta tämä tarkoittaa parempaa koulutuskorvausta ja sitä, että aluksi ei tarvitse sitoutua pitkään määräaikaiseen työsuhteeseen. Lakimuutos koskee alle 25-vuotiasta nuorta, jolla ei ole peruskoulun jälkeistä ylioppilastutkintoa tai ammatillista koulutusta. Näille nuorille oppisopimus mahdollistaa pelkkien perustutkinnon osien suorittamisen koko perustutkinnon rahoituksella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi palkata ko. kriteerit täyttävän nuoren esim kuukauden työsuhteeseen oppisopimuksella, jonka aikana hän suorittaa vaikkapa yhden tutkinnon osan koneja metallialan perustutkinnosta. Erilaisia tutkintoja on kymmeniä ja tutkinnon osia satoja eli mahdollisuuksia riittää. Koulutusaika riippuu siitä, kuinka monta tutkinnon osaa tavoitteeksi asetetaan. Jos lyhyen oppisopimusjakson jälkeen näyttää siltä, että oppisopimuskoulutus oli onnistunut vaihtoehto, ja opiskelija on suorittanut tavoitteeksi asetetun tutkinnon osan, oppisopimusta on mahdollista jatkaa vaikkapa kokonaisen tutkinnon verran, jolloin opiskelija saa ammattipätevyyden. Koulutuskorvausten maksaminen Koulutuskorvauksia voidaan maksaa vain oppisopimuksen voimassaoloaikana, kun kyseisen arviointijakson arviointi on suoritettu ja lomake palautettu oppisopimuskeskukseen. Koulutuskorvaukset maksetaan takautuvasti 2 kertaa vuodessa. Korvaus on veronalaista tuloa. (alv 0%. Arvonlisäverolaki /1501, 39 ) Kuntoutusraha Oppisopimuskoulutuksessa kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle tietyin ehdoin työntekijän uudelleenkoulutusajalta. Jos työnantaja on palkkaamassa oppisopimuskoulutukseen kuntoutusrahaan oikeutettua henkilöä, työnantajan tulee ottaa ensin yhteyttä kuntoutettavan vakuutusyhtiöön tai Kelaan tuen edellytysten tarkistamiseksi. Palkkatuki Palkkatuki on työvoimahallinnon harkinnanvarainen tuki, joka perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän työllistymistä, ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa. TE-toimisto päättää myös tuen suuruuden ja keston tapauskohtaisesti. Työnantajalle voidaan maksaa työttömän työnhakijan palkkaamiseen palkkatukea, joka jakaantuu perustukeen ja lisäosaan. Palkkatuen taso määräytyy palkattavan henkilön tilanteen mukaan. Tuen myöntää työ- ja elinkeinotoimisto. Tuki on veronalaista tuloa (alv 0%. Arvonlisäverolaki /1501, 39 ). Vuonna 2014 perustuen suuruus on 32,66 /päivä eli noin 703 /kuukausi. Palkkatukea voidaan myöntää määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yhdistettynä oppisopimukseen tai työvoimakoulutukseen. Palkkatukea voivat saada yritykset, muut yksityisen sektorin työnantajat, kuten yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet sekä kunnat ja kuntayhtymät. Valtion virastolle tai laitokselle ei myönnetä palkkatukea, mutta sille voidaan osoittaa työllisyysmäärärahaa työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Oppisopimukseen tukea on mahdollisuus hakea koko koulutuksen ajaksi. TE-toimisto päättää itsenäisesti tukiajan pituudesta. Palkkatuen lyhyt muistilista Työtön työnhakija: Päivitä oma työllistymissuunnitelmasi omassa TE-toimistossa. Jos haet oppisopimuspaikkaa, mainitse siitä työvoimavirkailijallesi. Kysy myös Sanssi- tai Duuni-kortti TE-toimistosta. Kortilla voit suoraan osoittaa työnantajallesi olevasi palkkatukikelpoinen. Työnantaja: Kun haet palkkatukea oppisopimuskoulutukseen, ole ajoissa yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon. Hakemusten käsittelyaika on 2 4 viikkoa. Palkkatuki haetaan sähköisesti Palkkatuki-verkkopalvelussa. Työsuhde ei palkattomanakaan saa alkaa ennen kuin oppisopimus on solmittu ja palkkatukihakemus liitteineen on toimitettu TE-toimistoon. Lisätietoja palkkatuesta:

7 10 11 Hyödyllisiä yhteystietoja Opiskelijalle maksettavat opintososiaaliset edut ja palkka Työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, kun opiskelija työskentelee omalla työpaikallaan. Ammattitutkintostipendi Ammatilliset tutkinnot ja niiden sisältö Ammatillisen osaamisen arviointi Valitse oikea tutkinto, arvioi osaamistasi asteikolla 3 1 ja tulosta raportti. Ammattitutkintostipendi, aikuisten opintotuki ja yrittäjän aikuiskoulutustuki Tietoa oppisopimuskoulutuksesta Palkkatuki ja työnantajapalve lut Hämeen TE-toimisto TE-palvelut Riihimäki Temppelikatu 2, Riihimäki Puh (vaihde) Uudenmaan TE-toimisto TE-palvelut Hyvinkää Urakankatu 1, Hyvinkää Puh (vaihde) Ulkomaan jaksot oppisopimuksessa Osa oppisopimusopiskelusta on mahdollista suorittaa erityisin ehdoin ulkomailla, jolloin ulkomainen opiskelu hyväksytään osaksi suomalaiseen tutkintoon valmistavaa koulutusta. Ulkomailla tapahtuva opiskelu kirjataan henkilökohtaistamissuunnitelmaan. Kun opiskelija lähtee tietopuoliseen opetukseen (= oppilaitoksen lähiopetuspäivät ja tutkinnon suorittaminen) eikä työnantaja maksa palkkaa ko. ajalta, toimeentuloa turvataan opintososiaalisilla eduilla, jos tietopuolinen opetus aiheuttaa ansionmenetystä. Opintososiaaliset edut maksaa oppisopimuskeskus. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalit, ruokailut, ammattikirjat sekä mahdolliset soveltuvuustestit. Tutkintomaksu näyttötutkintoon osallistuvalle Tutkintotoimikunnat toimivat tutkintoon valmistavan koulutuksen lakisääteisinä laadunvarmistajina. Niiden kustannukset katetaan pääosin tutkintomaksuilla. Tutkintomaksu on 58 vuonna Opiskelija maksaa tutkintomaksun itse. Ammattitutkintostipendi on kertakorvauksena maksettava ammattikoulutusraha. Se maksetaan henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona alan tutkintotoimikunnan valvonnassa. Jos tutkinto on suoritettu jälkeen, stipendin suuruus on 390. Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään tutkintotodistuksen päiväystä. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä osoitteesta Yrittäjän aikuiskoulutustuki Yrittäjällä voi olla oikeus aikuiskoulutustukeen yrityksen ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen ajalta. Lisätietoja yrittäjän aikuiskoulutustuesta saa työ- ja elinkeinotoimistojen tietopalvelusta tai osoitteesta Opintotuki ja oppisopimuskoulutus Oppisopimusopiskelija ei kuulu opintotuen piiriin, koska hän on työsuhteessa ja saa työehtosopimuksen mukaisen palkan työnantajaltaan. Tarkempaa tietoa opintososiaalisista eduista, tutkintomaksusta ja ammattitutkintostipendistä löydät tämän infopaketin loppuosasta. Opintopolku - koulutustiedon internet-palvelu Palvelu sisältää mm. seuraavat asiat: toisen asteen ammatillinen koulutus peruskoulun jälkeinen muu kuin ammatillinen koulutus ammatillinen aikuiskoulutus korkea-asteen koulutus hakeutuminen kaikkiin edellisiin todennetun osaamisen rekisteri opetussuunnitelmat ja tutkinnot Valtionhallinnon ja kuntien lomakkeita (esim. työsopimusmalli) ja sähköisiä asiointipalveluita Suomen Yrittäjien sivut Työsuhteeseen liittyvät asiat Eri alojen työehtosopimukset Kelan palvelut (mm. kuntoutus raha) Hyvinkään palvelupiste Oikokuja 2, Hyvinkää Riihimäen palvelupiste Temppelikatu 9 A, Riihimäki Oppisopimusasioissa sinua palvelee Hyvinkäällä ja Riihimäellä Hyria oppisopimuskeskus Kauppalankatu 18, Hyvinkää Sakonkatu 1, Riihimäki Puh Puh Puh

8 A & Ö Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimusopiskelijan työtehtävien työpaikalla on oltava monipuolisia ja perustua opiskeltavaan tutkintoon tai muuhun yhdessä sovittuun tavoitteeseen. Suurin osa tutkintoon kuuluvista tiedollisista ja taidollisista tavoitteista opitaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Oppisopimuskeskus tekee työpaikalla keskeisten työtehtävien kartoituksen ennen oppisopimuksen tekemistä. Tällä varmistetaan se, että opiskelijalla on riittävän monipuolinen työympäristö oppisopimuksen toteuttamiseen. Työnantaja sitoutuu oppisopimuksen allekirjoittaessaan solmimaan määräaikaisen työsopimuksen opiskelijan kanssa maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalla on palkanmaksuvelvoite myös tutkintoon kuuluvilta, opiskelijan oman työpaikan ulkopuolella tapahtuvilta työssäoppimisen jaksoilta. nimeämään opiskelijalle vastuullisen työpaikkakouluttajan antamaan opiskelijalle monipuolisia, koulutustavoitteita tukevia työtehtäviä huolehtimaan siitä, että opiskelija pääsee osallistumaan tietopuoliseen opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin. Opiskelija sitoutuu oppisopimuksen allekirjoittaessaan tekemään työtä työnantajalle tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena työehtosopimuksen mukaista palkkaa vastaan osallistumaan hänelle järjestettävään tietopuoliseen opetukseen laatimaan yhdessä vastuukouluttajan/opettajan ja työpaikkakouluttajan kanssa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan, joka sisältää työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelman opiskelemaan ja oppimaan tavoitteellisesti sekä arvoimaan omaa oppimistaan. Teoriaosaamista arvioidaan oppilaitoksen opettajien/kouluttajien toimesta mm. tenttien ja etäopiskelutehtävien avulla. Oppilaitos antaa oppisopimusopiskelijalle opintorekisteriotteen valmistavasta koulutuksesta. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja arvioivat yhdessä ammattitaidon kehittymistä ja koulutuksen vaikuttavuutta puolivuosittain. Oppisopimuskeskus kirjoittaa opiskelijalle osallistumistodistuksen. Jatkuva arviointi oppisopimuskoulutuksen ajan Tutkinnon suorittamiseksi järjestetään tutkinnon osittain tutkintotilaisuuksia aidoissa työympäristöissä. Arvioijana toimii kolmikanta. Tutkintotoimikunta myöntää opiskelijalle tutkintotodistuksen. Kuva: Arviointi kolmesta näkökulmasta > kolme todistusta

9 14 15 Kuva: Oppisopimusprosessin eteneminen oppisopimuksen voimassaoloaikana opettaja työnantaja väliarviointi työpaikalla Työpaikalla tapahtuu oppimista koko oppisopimuskoulutuksen ajan. 2. koulutus alkaa sekä työpaikalla että oppilaitoksessa 1. oppisopimustarkastaja työpaikkakouluttaja OPISKELIJA oppisopimus astuu voimaan tutkintotilaisuudet työpaikalla Opiskelija hakee opintososiaalisia etuja oppisopimuksen aikana. Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet ajoitetaan koko ajalle. 1. työ, jatkoopinnot väliarviointi työpaikalla työpaikalla tapahtuneen oppimisen päättöarviointi opintorekisteriote suoritetuista opinnoista oppilaitoksesta osallistumistodistus oppisopimuskoulutukseen TUTKINTO- TODISTUS ammattipätevyys Opiskelija saa tutkinnon 7. suoritettua. Oppisopimuskeskus pyytää työpaikalla 6. tapahtuvan oppimisen päättöarvioinnin. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen väliarviointi kts. kohta 3. Opiskelija osallistuu oppilaitoksen ohjeistuksen mukaisesti 4. tutkintotilaisuuksiin erikseen sovittuina aikoina. Oppisopimuskeskus pyytää työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvät väliarvioinnit työpaikalta 2 kertaa vuodessa (toukokuu ja joulukuu). Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti sähköisessä verkkopalvelussa. Kun oppisopimus on allekirjoitettu, työpaikalla tapahtuva perehdyttäminen ja 2. kouluttaminen alkaa. Opiskelija saa kutsun oppilaitoksen lähiopetuspäiville. Työtehtävien monipuolisuus kartoitetaan työtehtäväkartoituksen avulla. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma: alustava suunnitelma siitä mitä opiskellaan ja miten opinnot ja tutkintotilaisuudet ajoittuvat oppisopimusajalle. Oppisopimus allekirjoitetaan: opiskelija, työnantajan edustaja ja oppisopimustarkastaja. Yrittäjän oppisopimuksessa myös työpaikkakouluttaja allekirjoittaa sopimuksen. Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö Oppisopimuskoulutusta ohjaavat sekä työoikeuden että opetustoimen tietyt lait ja asetukset. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan oppisopimusajalle. Työsopimuslaki määrittää sekä työnantajan että opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Oppisopimusopiskelijalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työsuhteessa olevilla työntekijöillä (työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, tapaturmavakuutuslaki jne.). Opiskelija tekee työtä työnantajalle tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Hän osallistuu tietopuoliseen opetukseen, opiskelee ja arvioi omaa osaamistaan. Työnantajan tulee tarjota opiskelijalle monipuolisia työtehtäviä, järjestettävä hänelle mahdollisuus osallistua tietopuoliseen opetukseen sekä tarvittaessa oman työpaikan ulkopuolella tapahtuviin työssäoppimisen jaksoihin. Koska kysymys on koulutuksesta, myös tietyt ammatillisen koulutuksen lait määrittävät osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Työoikeus Työsopimuslaki (TSL 55/2001) Muu työlainsäädäntö Työehtosopimukset Oppisopimuskoulutusta ohjaava lainsäädäntö Opetustoimen lainsäädäntö Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) Laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998) Laki ja asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 635/1998, A 806/1998) Asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen opetuksen aikana (A 799/2007) Asettavat normit oppisopimuskoulutukselle Oppisopimuskoulutus alkaa

10 16 17 työsopimuksesta, työsopimukseen kirjataan samat aloitus- ja päättymispäivämäärät kuin oppisopimuksessa on. Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus Oppisopimuksen tekemisen edellytyksenä on päätoiminen opiskelu. Päätoimisuuden määrittelee opintotukilaki, jolloin työajan on oltava vähintään 25 tuntia/viikko. Jos yrittäjä itse lähtee oppisopimuskoulutukseen, hänen tulee tehdä yritystoimintaan liittyviä työtehtäviä omassa yrityksessään vähintään 25 tuntia/viikko. Oppisopimus ei voi olla voimassa, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, osittaisella hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa, opintovapaalla, virkavapaalla, vuorotteluvapaalla tai työaika ei muutoin täytä 25 viikkotunnin työssäoloaikaa. Oppisopimus keskeytetään näissä tapauksissa sovituksi ajaksi, ja sitä jatketaan tarvittaessa, kun opiskelija palaa takaisin oppisopimuskoulutukseen. Jos opiskelija käy tietopuolisissa opinnoissa keskeytyksen (esim. äitiysloma) aikana, hänelle ei makseta opintososiaalisia etuja oppisopimuskeskuksen kautta. Opiskelijalla ei ole automaattisesti oikeutta käydä opinnoissa ko. aikana vaan jokainen tapaus neuvotellaan erikseen. Oppisopimus voidaan solmia kolmella eri tavalla 1. Työsuhteisen oppisopimus Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan oppisopimusajalle. Oppisopimus voidaan solmia uudelle työntekijälle tai vakituisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle. Työsopimuslaki määrittää sekä työnantajan että opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. 2. Virkasuhteisen oppisopimus Oppisopimuskoulutus voi perustua virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (virkamiehen oppisopimus), jos työnantaja ja oppisopimuskeskus ovat sopineet koulutuksen järjestämisestä. Oppisopimuskoulutus ei tällöin perustu työsopimukseen, eikä siihen sovelleta AKL 18 :ää. Virkamiehen oppisopimus voidaan tehdä myös sellaisen henkilön kanssa, joka on virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. 3. Yrittäjän oppisopimus Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu oppisopimuskeskuksen ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Oppisopimuskoulutus sopii mm. yrittäjän oman ammatillisen osaamisen laajentamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä sukupolvenvaihdoksen tukemiseen. Yrittäjä on ilmoittanut yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle omaa Y-tunnuksen maksaa yrittäjän eläkevakuutusta on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvonlisäperintärekisteriin. Yrittäjän oppisopimuskoulutukseen sovelletaan samoja ohjeita, säännöksiä ja määräyksiä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen lukuun ottamatta työsuhteeseen liittyvää lainsäädäntöä. Koulutuksen rahoitus ja opintososiaaliset etuudet määräytyvät samalla tavalla kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa. Yrittäjän työpaikkakouluttajana toimii toinen yrittäjä, jolle voidaan maksaa koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta. Koulutuskorvausta ei voida maksaa yksityiselle henkilölle eikä opiskelevan yrittäjän omalle yritykselle. Oppisopimus Oppisopimus tehdään aina kirjallisena (AKL 17 ). Oppisopimus voidaan tehdä, jos työnantaja ja oppisopimuskeskus ovat sopineet oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta. Oppisopimus voidaan solmia myös jo työnantajan palveluksessa olevan henkilön kanssa. Työsuhteisen oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslainsäädäntöä. Oppisopimus voi olla voimassa vain siihen saakka, kun opiskelija on saavuttanut oppisopimuksessa sovitun osa- tai kokotutkintotavoitteen. Oppisopimukseen sisällytetään aina lause Oppisopimus päättyy tutkinnon suorittamiseen. Eli jos opiskelija valmistuu tutkintoon ennen oppisopimusajan päättymistä, oppisopimuskeskus lyhentää oppisopimuksen automaattisesti päättymään tutkintotodistuksen päivämäärään. Tämä tulee huomioida työsopimusta tehtäessä. Kirjallinen työsopimus Työnantaja sitoutuu tekemään vähintään oppisopimuksen keston mukaisen työsopimuksen, johon kirjataan työsuhdetta koskevat ehdot. Työsopimuksen on oltava voimassa koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Jos kyse on määräaikaisesta Kirjallisella työsopimuksella voidaan luotettavasti todistaa mitä on sovittu. Alakohtaisia sopimuslomakkeita käyttämällä varmistetaan, että kaikki lain ja alan työehtosopimuksen ehdot otetaan huomioon. Koeaika Oppisopimuksen koeaika on enintään neljä kuukautta. Työnantajan velvollisuus on selvittää alan työehtosopimuksen (TES) mukainen koeaika. Alle kahdeksan kuukauden koulutuksissa koeaika on enintään puolet oppiajasta. Oppisopimukseen merkitään TES:n mukainen koeaika uudelle työntekijälle. Mikäli henkilö on jo aloittanut työsuhteen, oppisopimukseen merkitään jäljellä oleva koeaika, mikäli koeaika on kesken. Lisätietoihin kirjataan työsopimuksen mukaan työsuhteen ja koeajan alkamisajankohta. Mikäli työntekijän koeaika on ohi, uutta koeaikaa ei merkitä, elleivät työnantaja ja työntekijä sitä halua. Palkkaa koskevat säännökset Oppisopimusajan palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaisesti. Työnantaja maksaa palkan henkilösivukuluineen. Jos alalla ei ole olemassa työehtosopimusta tai sitoutumattoman työnantajan noudatettavaksi tuleva yleissitova työehtosopimus puuttuu, työsopimuksella sovittu palkkaehto on osapuolia sitova. Työnantajan velvollisuus on näissä tapauksissa huolehtia siitä, että työstä maksetaan tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa. Tämä voi tapahtua neuvottelemalla. Työsuojelupiireillä on palkkasuosituksia, mikäli palkasta ei ole sovittu tai palkkaehdot ovat kohtuuttomat.

11 18 19 Oppisopimusopiskelijan lomauttaminen Oppisopimuksen purkaminen Sairausajan palkka oppisopimuskoulutuksen aikana Sairausajan palkanmaksussa noudatetaan työssäoloaikana työlainsäädäntöä. Oppisopimusopiskelijalla on määräaikainen työsuhde Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei voi yksipuolisella päätöksellä lomauttaa. Lomautusoikeus voi syntyä vain, jos määräaikainen työntekijä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Jos oppisopimus on tehty vakituisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle, hänet voidaan lomauttaa normaalin käytännön mukaisesti, jos oppisopimukseen liittyviä työtehtäviä ei ole tajolla. Sopimuksen purkaminen koeajalla Sopimus voidaan purkaa yksipuolisesti koeaikana. Tällöin purkamisen syyksi riittää vetoaminen koeaikaan. Purkaminen koeajan jälkeen Koeajan jälkeen työntekijä ja työnantaja voivat purkaa oppisopimuksen välittömästi yhteisellä päätöksellä, jos niin haluavat. Työnantajalla on oikeus purkaa sopimus oppisopimuskeskuksen luvalla silloin, kun on olemassa perusteet, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. Jos opiskelija sairastuu palkattomaksi sovitun tietopuolisen opetuksen aikana, laki ei velvoita oppisopimuskeskusta tai työnantajaa maksamaan päivärahaa/palkkaa ko. ajalta. Kun oletettu tietopuolinen opetus loppuu ja sairausloma jatkuu edelleen sitä seuraavalle työjaksolle, palkanmaksuvelvoite siirtyy takaisin työnantajalle. Jos oppisopimusopiskelija sairastuu palkattomaksi haetun tietopuolisen opetuksen aikana, oppisopimuskeskus voi omalla päätöksellään maksaa päivärahan kymmenen ensimmäisen sairauspäivän (arkipäiviä) osalta (sairastumispäivä + 9 arkipäivää) lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta vastaan (harkinnanvarainen korvaus). Päiväraha voidaan harkinnanvaraisesti vastaavassa tilanteessa maksaa myös 3 arkipäivältä siinä tapauksessa, että opiskelija jää kotiin hoitamaan alle 10-vuotiasta sairasta lasta. Lapsen sairaudesta on aina toimitettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus oppisopimuskeskukseen. Jos opiskelija sairastuu työaikana ja sairausaika jatkuu seuraavalle tietopuolisen opetuksen jaksolle, työnantajan on maksettava palkkaa myös tältä jaksolta, ellei opiskelija ole etukäteen hakenut palkatonta työlomaa ko. jaksolle. Opiskelijan tapaturmavakuutus Opiskelija kuuluu työnantajan tapaturmavakuutuksen piiriin työssäoloaikana (työmatkat ja työaika). Jos tietopuolisen opetuksen ajalta maksetaan palkka, opiskelija on työnantajan tapaturmavakuutuksen piirissä myös tietopuolisen opetuksen aikana. Jos opiskelijalle ei tietopuolisen opetuksen ajalta makseta palkkaa, opiskelijan tulee varmistaa, onko oppilaitoksella tapaturmavakuutus oppisopimusopiskelijoille. Opiskelija voi itse ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen. Lisäksi kannattaa muistaa, ettei sairauslomalla voi pääsääntöisesti osallistua työhön tai tietopuoliseen opetukseen, koska tapaturmavakuutukset eivät korvaa sairauslomalla tapahtuvia vahinkoja. Lääkäri voi tarvittaessa todeta, että henkilö on opiskelukykyinen sairausloman aikana, ja hänen on mahdollisuus työnantajan luvalla osallistua esim. tietopuoliseen opetukseen. Lomaoikeus Lomaoikeuteen sovelletaan vuosilomalakia. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jossa työntekijällä on vähintään 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää. Työssäolon veroisiksi päiviksi lasketaan lomanmääräytymisvuoden aikana työntekijän omat vuosilomapäivät, sairauspäivät (kuitenkin enintään 75 sairauspäivää/lomanmääräytymisvuosi), työsopimuslain mukaiset äitiys-, isyys- ja vanhempainlomapäivät ja oppisopimukseen kuuluvat tietopuoliseen opetukseen osallistumispäivät, vaikka nämä päivät olisivat palkattomia päiviä. Työnantaja ei voi määrätä opiskelijaa vuosilomalle tietopuolisen opetuksen ajaksi. Liikkeen luovutus toiselle yrittäjälle Jos työnantaja luopuu liikkeestään (esim. myy liikkeensä toiselle yrittäjälle), kaikki työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Näin ollen siis myös oppisopimuskoulutus jatkuu uudella työnantajalla vähintään aiemmin sovituin ehdoin. Mikäli työnantaja ja opiskelija sopivat palkattomasta ajasta, kun työnantajalla ei ole mahdollisuutta tarjota työtä, ei opiskelijalla ole oikeutta työttömyysetuuksiin. Poikkeuksena ovat alkaen olleet esim. koulunkäyntiavustajat, jotka kuuluvat työttömyysturvan piiriin myös näissä tapauksissa. Oppisopimusopiskelijalla on toistaiseksi voimassaoleva työsuhde Vaikka työnantaja ja työntekijä tekevät oppisopimusta koskevan erillisen määräaikaisen sopimuksen, ei määräaikaisista tehtävistä tehty sopimus muuta työsuhteen luonnetta toistaiseksi voimassa olevasta määräaikaiseksi. Näin ollen tilanteessa, jossa oppisopimuksen toteuttaminen ei ole mahdollista, voidaan oppisopimussuhteessa oleva työntekijä lomauttaa samoin edellytyksin kuin muut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevat. Tässä tapauksessa työntekijällä voi olla oikeus työttömyysetuuteen lomautuksen ajalta: Suosittelemme varmistamaan ammattiliiton ja/tai työttömyyskassan kannan asiaan! Koulutuksen järjestäjä (= oppisopimuskeskus) voi purkaa sopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) tai sen nojalla annetun asetuksen (811/1998) säännöksiä tai AKL 17 :ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä tai opiskelijan opinnot eivät etene huomautuksista huolimatta. Oppisopimus voidaan purkaa yksipuolisesti myös silloin, kun työnantaja lopettaa liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee. Jos työnantaja lopettaa liikkeensä yhdeltä paikkakunnalta, mutta sama toiminta jatkuu toisessa liikkeessä toisella paikkakunnalla, purkuperustetta ei automaattisesti ole.

12 20 21 Työpaikka oppimisympäristönä Olette ottaneet vastaan haasteen, mutta myös mahdollisuuden. On tärkeää, että oppisopimusopiskelijan työtehtävät työpaikalla ovat monipuolisia ja ne perustuvat opiskeltavaan tutkintoon tai muuhun yhdessä sovittuun koulutustavoitteeseen. Oppisopimuskoulutuksen perusta on työpaikalla tapahtuva koulutus. Se on tärkein osa ammattitaidon hankkimista. Suurin osa tutkintoon kuuluvista tiedollisista ja taidollisista tavoitteista opitaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Uuden oppiminen vaatii usein työpaikalla työnkiertoa, perehtymistä erilaisiin työpisteisiin ja työtehtäviin. Työpaikalla tapahtuva koulutus suunnitellaan työpaikkakouluttajan, opiskelijan, oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen yhteistyönä. Työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys oppimisen onnistumiselle. Työnantaja sitoutuu solmimaan määräaikaisen työsopimuksen opiskelijan kanssa maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalla on palkanmaksuvelvoite myös tutkintoon kuuluvilta, opiskelijan oman työpaikan ulkopuolella tapahtuvilta työssäoppimisen jaksoilta. nimeämään opiskelijalle vastuullisen ja ammattitaitoisen työpaikkakouluttajan antamaan opiskelijalle monipuolisia, tavoitteita tukevia työtehtäviä huolehtimaan siitä, että opiskelija pääsee osallistumaan tietopuoliseen opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin. Opiskelija sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena työehtosopimuksen mukaista palkkaa vastaan osallistumaan hänelle järjestettävään tietopuoliseen opetukseen laatimaan yhdessä oppilaitoksen edustajan ja työpaikkakouluttajan kanssa henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan, joka sisältää työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelman opiskelemaan ja oppimaan tavoitteellisesti arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittämään itseään oppijana. Työpaikkakouluttaja sitoutuu perehdyttämään opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin vastuineen ja velvollisuuksineen luomaan opiskelijalle hyvän ja turvallisen oppimisympäristön yhteistyössä yrityksen muun henkilöstön kanssa perehtymään koulutuksen tavoitteisiin ja ohjaamaan opiskelijaa niiden mukaisesti laatimaan yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa myös työpaikan muiden työntekijöiden kanssa opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät suunnitelmat erityisesti työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja työpaikalla toteutettavien tutkintotilaisuuksien osalta. Suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan opiskelijan aikaisempi osaaminen ja oppimistarpeet sekä työpaikan kehittämis- ja osaamistarpeet. motivoimaan opiskelijaa jatkuvaan omaehtoiseen arviointiin arvioimaan opiskelijan oppimista ja huolehtimaan siitä, että eri työtehtävien arviointiin osallistuvat niistä vastaavat henkilöt. Työpaikkakouluttaja ei arvioi tutkintosuorituksia, sen tekevät erikseen nimetyt arvioijat. auttamaan tarvittaessa opintoihin liittyvissä tehtävissä. Työpaikkakouluttajan rooli ja tehtävät Työpaikalla tapahtuva koulutus tarkoittaa opiskelijan perehdyttämistä, opastamista, tukemista ja vuorovaikutusta hänen kanssaan koko oppimisprosessin ajan. Koulutukseen sisältyy työtehtävien suunnittelu, arkipäivän vuorovaikutus, palautteen antaminen työtilanteissa ja opiskelijan arviointi. Koulutus on yhteistyötä, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijaa pääsemään hyviin oppimistuloksiin. Työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä. Hän on alansa ammattilainen, joka on nimetty opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. Työpaikkakouluttajana ei voi toimia toinen saman tutkinnon opiskelija. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tavoitteiden mukaan työnantaja voi nimetä erilaisiin oppimistilanteisiin pätevimmän, kouluttamisesta ja ohjaamisesta kiinnostuneen ja tarkoituksenmukaisimman kouluttajan. Yrittäjän työpaikkakouluttajana toimii toinen yrittäjä. Työpaikkakouluttajan rooli voi vaihdella mm. ammattialan, työpaikan tai oppilaitosyhteistyön mukaan. Työpaikkakouluttajasta käytetään myös muita nimityksiä kuten työyhteisövalmentaja, mentor ja tutor. Työpaikkakouluttajien koulutus Hyväksi työpaikkakouluttajaksi tullaan kokemuksen kautta. Samalla tavoin kuin opiskelija opettelee ammattiin kuuluvia asioita työpaikalla, työpaikkakouluttaja opiskelee ohjaamista. Molempien kehittyminen riippuu suuressa määrin yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoista sekä omasta asennoitumisesta kouluttamiseen ja oppimiseen. Työpaikkakouluttajien kouluttautuminen lisää valmiuksia ymmärtää oppisopimuskoulutuksen tavoitteita, oppimista, ohjaamista ja arviointia. Työpaikkakouluttaja saa tietoa siitä, mitä ammatillinen koulutus tarjoaa ja miten koulutusta voidaan hyödyntää yrityksen ja henkilöstön kehittämisessä. Oppisopimuskeskus ja oppilaitokset järjestävät työpaikkakouluttajien koulutusta osana oppisopimusprosessia. Lisätietoa alkavista työpaikkakouluttajakoulutuksista saa oppisopimuskeskuksesta. ABC Työpaikkakouluttajan ABC Opiskelujen alkuvaiheessa opiskelija tarvitsee enemmän ohjausta. Koulutuksen tarve on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat myös tavoite, työpaikan työtehtävät ja opiskelijan aikaisempi koulutus- ja työtausta. Varmista, että asia on ymmärretty. Salli virheet, kannusta ja rohkaise yrittämään. Luota opiskelijaan ja anna hänelle vastuuta. Ohjaa opitun soveltamiseen ja ajatteluun. Anna palautetta riittävän usein. Myönteisellä sävyllä saat parhaiten vaikutusta. Arvioi tekoja ja tapoja tehdä. Suhtaudu kritiikkiin rakentavasti ja anna tunnustusta, kun siihen on aihetta. Sovi ohjaus- ja arviointikeskustelujen aikatauluista ja noudata niitä.

13 22 23 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu on oppisopimuskoulutuksen perusta Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus on onnistuneen oppisopimuskoulutuksen perusta. Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle tehdään keskeisten työtehtävien kartoitus ja laaditaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelma. Hyvin suunniteltu työpaikalla tapahtuva koulutus tukee opiskelijan oppimista, mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen ja auttaa työpaikkakouluttajaa työssään. Työpaikalla tapahtuvan tutkinto- tai osatutkintotavoitteisen koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on tutkinnon peruste. Apuna voi käyttää oppilaitoksessa tehtyä koulutussuunnitelmaa. Suunnitelmaa tarkennetaan opintojen edetessä. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelmaan kirjataan työtehtävät, jotka auttavat opiskelijaa oppimaan ja saavuttamaan tutkinnon tavoitteet työjärjestelyt, jotka mahdollistavat työpaikalla tapahtuvan koulutuksen työyhteisössä (esim. työnkierto omassa tai muussa työpaikassa) ja tukevat ammattitaidon kehittymistä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteutusaikataulu työpaikkakouluttajat ja yhteyshenkilöt eri työyksiköissä. TUTKINTO: Markkinointiviestinnän ammattitutkinto OSAAMISALA: Visuaalinen markkinoija Opiskelija Olli Oppilas Puhelin Sähköposti Oppisopimusaika Oppilaitos Hyria koulutus Oy Vastuuopettaja Oili Opettaja Puhelin Sähköposti TUTKINNON OSA: Visuaalisen suunnitelman laatiminen Tutkinnon osan keskeiset työtehtävät Suunnittelee tilan käytön huomioiden erilaisten tilojen hahmottamisen kustannukset ja välineistön tilan esittelyn (värit, valaistus, materiaalit). Laatii kalustesuunnitelman huomioiden tilan käyttötarkoituksen asiakaskierron. Laatii ja esittelee visuaalisen suunnitelman: tilasuunnitelmaan liittyvä piirtäminen ja piirustusten tuottaminen yleisimmillä merkinnöillä ja mittakaavoilla tilasuunnittelu ja mitoitusohjeistus (esim. kalusteiden tilantarve) pohjakuvan piirtäminen esim. 3D-ohjelmalla (esim. myymälä tai messuosasto) turvallisuusnäkökulmat ja lainsäädäntö TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN SUUNNITELMA Tämä dokumentti on osa henkilökohtaista opiskeluohjelmaa Työpaikka Yritys Oy Vastuullinen työpaikkakouluttaja Mikko Kouluttaja Puhelin Sähköposti Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä Hyria oppisopimuskeskus Vastuuhenkilö Outi Oppisopimustarkastaja Puhelin Sähköposti Toteutuu omassa työssä Kyllä Ei Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelma: Missä ja milloin opiskelija pääsee tekemään työtehtäviä. Omalla työpaikalla ei ole käytössä 3D-ohjelmaa, joten tältä osin työssäoppiminen toteutetaan Arkkitehtitoimisto A. Virkkusen toimitiloissa. Antero Virkkunen on luvannut opastaa ohjelman käytössä. Tarkoituksena on suunnitella heille messuosasto tulevia Tulevaisuuden Arkkitehti -messuja varten. Kuva: Esimerkki työtehtäväkartoituksen tekemisestä Työtehtäväkartoitus on oppisopimuksen keskeinen työkalu!

14 24 25 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Opiskelijan arviointi on olennainen osa oppisopimuskoulutusta. Arviointi auttaa seuraamaan, miten opiskelijan ammattitaito kasvaa ja oppimistavoitteet saavutetaan. Arviointi tehdään opiskelijan ja työpaikkakouluttajan välisessä keskustelussa. Myös muut opiskelijaa ohjanneet/kouluttaneet työntekijät saavat osallistua arviointikeskusteluun. Paras oppimistulos saavutetaan, kun koko työyhteisö tukee opiskelijan oppimista ja arviointia. Työpaikalla tapahtuvan arvioinnin kohteena on arviointijakson aikana tapahtunut ammattitaidon kehittyminen omassa työssä, ei oppilaitoksessa tapahtuva tietopuolinen opetus eikä tutkintotilaisuudet. Oppimista arvioidaan tutkinnon osittain. Arvioinnin tekeminen Arviointi tehdään sähköisesti tai paperilomakkeella. Arviointitavasta sovitaan oppisopimusta tehtäessä. Sähköinen arviointi Oppisopimus rekisteröidään allekirjoitusten jälkeen. Työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle lähetetään verkkopalvelun käyttäjätunnukset ja käyttöohjeet sähköpostitse. Kun arviointi on ajankohtaista, arviointia koskeva automaattinen sähköpostiviesti lähtee työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle toukokuussa (1.5.) ja joulukuussa (1.12.). Viestissä on suora linkki verkkopalvelun etusivulle. Työpaikkakouluttaja kirjaa käydyn arviointikeskustelun pohjalta arvioinnin sähköiseen lomakkeeseen, jonka jälkeen lomake siirtyy opiskelijan verkkopalvelunäkymään hyväksyttäväksi. Opiskelijan hyväksynnän jälkeen lomake siirtyy oppisopimuskeskuksen käsiteltäväksi. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija voivat lähettää oppisopimuskeskukselle palautetta tai kysymyksiä sähköisen arvioinnin yhteydessä. Kouluttajan lähettämä viesti näkyy sekä opiskelijalle että oppisopimuskeskukselle. Opiskelijan lähettämä viesti näkyy vain oppisopimuskeskukselle. Verkkopalvelussa opiskelija voi myös ilmoittaa muuttuneista henkilötiedoista kuten osoitteen-, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutoksista. Paperiarvioinnissa oppisopimuskeskus lähettää arviointilomakkeet työpaikkakouluttajille postitse kuukautta ennen arviointijakson päättymistä. Kun arviointikeskustelu on käyty, lomakkeet palautetaan täydennettynä postitse oppisopimuskeskukseen opiskelijan ja työpaikkakouluttajan allekirjoituksin varustettuna. Arviointilomake (sähköinen ja paperinen) toimii myös koulutuskorvaushakemuksena. Sovittu koulutuskorvaus maksetaan, kun arviointikeskustelu on käyty ja arviointilomake on palautettu oppisopimuskeskukseen. Yksityiskohtaiset ohjeet verkkopalvelun käytöstä löytyvät osoitteesta > Opiskelu > Lomakkeet ja materiaalia. Työpaikalla tapahtuvassa arvioinnissa huomioitavia asioita Arviointikeskustelun tukena ja muistilistana kannattaa käyttää työtehtäväkartoitusta/työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelmaa. Ennen arviointikeskustelua opiskelija reflektoi eli arvioi toimintaansa ja ammattitaitoaan. Tukena voi käyttää työtehtäväkartoitusta tai sivustolta löytyvää osaamiskartoitusta. Arviointikeskustelussa opiskelijaa rohkaistaan kertomaan kokemuksistaan oppijana ja yrityksen työntekijänä. Arviointikeskusteluun varataan riittävästi aikaa ja häiriötön tila. Arviointikeskustelussa pohditaan ammattitaitoa: eteneekö ammatillisuuden kehittyminen odotetusti? Arviointikeskustelussa mietitään myös syitä ja niiden seurauksia eli miksi onnistuttiin tai epäonnistuttiin. Opiskelumotivaatiota lisätään painottamalla onnistumiskokemuksia. Arvioinnin tulee kohdistua tekemiseen ja olla oppimista edistävää: ohjaavaa, korjaavaa, kannustavaa, asiallista, rehellistä, kehittävää ja perusteltua. Tarvittaessa opiskelijan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan tehdään arviointikeskustelun tulosten mukaisia päivityksiä. Opiskelijan tehtävänä on ilmoittaa muutoksista oppisopimuskeskukseen sekä oppilaitoksen vastuukouluttajalle. Arviointikeskustelujen lisäksi tarvitaan jatkuvaa kommunikointia ja viiveetöntä sekä myönteisen että korjaavan palautteen antamista. Oppisopimustarkastajat neuvovat arvioinnin tekemisessä ja osallistuvat tarvittaessa arviointikeskusteluun. Opiskelijan väliarviointi Työpaikalla tapahtuvan oppimisen väliarviointia tehdään opintojen aikana kaksi kertaa vuodessa. Arviointijaksot, arviointilomakkeiden palautusajat ja koulutuskorvauksen maksuajankohdat ovat: Kaudet Arviointijaksot Palautusajat Maksuajankohdat I tammi toukokuu toukokuu II kesä joulukuu joulukuu Opiskelijan päättöarviointi Oppisopimus lakkaa, kun sovittu oppiaika päättyy, oppisopimus puretaan tai opiskelija saavuttaa koulutustavoitteensa. Noin kuukausi ennen oppisopimuskoulutuksen päättymistä, opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat ohjeet päättöarviointia varten. He käyvät arviointikeskustelun ja tekevät kokoavan arvioinnin, jolloin arvioidaan kaikki henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaiset tutkinnon osat. Oppisopimuskeskus antaa työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta todistuksen, jonka arvosanat määräytyvät päättöarvioinnissa ilmoitettujen arvosanojen mukaan. Arviointiasteikko Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi tehdään käyttämällä arviointiasteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa kuvataan arviointikriteerit tutkinnon osittain. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa voi ammattitaitoa tarkastella esim. seuraavasti: Kiitettävä K3 Oppisopimusopiskelija työskentelee järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä muuhun toimintaan. Hän tekee vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä. valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet, koneet ja laitteet sekä materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa huomioiden rajoitukset ja riskit toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, tilanteeseen sopivasti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja kehittää itseään ja työyhteisöä ymmärtää työnsä kokonaisuuksia ja syy-yhteyksiä. Hyvä H2 Oppisopimusopiskelija huomioi työskentelyssään työnsä kokonaisuuden (esim. mistä alkaa, mihin päättää ja mitä välineitä) ja etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen. käyttää työtehtävissään työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja omatoimisesti valitsee sopivat koneet ja laitteet ja tunnistaa niiden käyttöön liittyvät riskit selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma-aloitteisesti hakee itsenäisesti lisätietoa. Tyydyttävä T1 Oppisopimusopiskelija tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin osalta ohjausta. Valitsee tarvittavat koneet ja laitteet ohjattuna ja tunnistaa riskit. selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea.

15 26 27 Tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa Oppilaitos suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään ja tuetaan oppilaitoksessa järjestettävällä tietopuolisella opetuksella. Oppilaitos järjestää myös tutkintotilaisuudet. Vastuukouluttaja tekee yhteistyötä opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Vastuukouluttaja/-opettaja suunnittelee ja järjestää opetuksen oppisopimuskoulutuksen ideologiaan soveltuvaksi laatii opiskelijalle henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan yhdessä opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskeskuksen kanssa neuvoo ja ohjaa valmistavan koulutuksen hakeutumisvaiheessa, näyttötutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa tekee yhteistyötä työpaikkakouluttajan kanssa, jonka kanssa hän seuraa ja ohjaa opiskelijan edistymistä työpaikalla, käytännön työtehtävien tekemisessä kerää palautetta tietopuolisesta opetuksesta ja kehittää toimintaa lähettää opintorekisteriotteen (numeeriset arvosanat tutkinnon osittain) ja kopion tutkintotodistuksesta oppisopimuskeskukseen heti koulutuksen päätyttyä. Oppisopimuskoulutusta järjestetään sekä nuorille että aikuisille Oppisopimuskoulutus on perinteisesti ollut aikuisten koulutusmuoto, jossa opiskelija näyttää osaamisensa tutkintotilaisuuksissa, aidossa työympäristössä. Tilaisuuksia arvioivat työnantajan, työntekijän ja oppilaitoksen edustajat yhdessä (= kolmikanta). Tutkintotodistuksen myöntää ko. alan tutkintotoimikunta. Nuorten oppisopimuskoulutuksessa, ns. opetussuunnitelma- eli OPS-perusteisessa koulutuksessa nuori ei näytä osaamistaan tutkintotilaisuuksissa vaan osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näyttöinä. Tutkintotodistuksen myöntää oppilaitos. Erona on myös se, että OPS-perusteinen opiskelija opiskelee oppisopimuskoulutuksena myös ns. ATTO- eli ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, joita ovat esim. äidinkieli, matematiikka ja vieraat kielet. Aikuisten näyttötutkintossa ko. aineet tulee hallita vähintään siinä laajuudessa kuin tutkinnon perusteessa edellytetään. Ko. aineita voi olla esim. 1 opintoviikko. Opintojen henkilökohtaistaminen aikuisten näyttötutkinnoissa Opetushallitus on antanut opintojen henkilökohtaistamisesta määräyksen vuonna 2006, jota koulutuksen järjestäjien on noudatettava. Määräyksen perussisältö on seuraavanlainen: Koulutuksen järjestäjän tulee toimia niin, että näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuvat saavat asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita yhteisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, näyttötutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa. Ammatillisessa tutkinnossa ja ammatissa tarvittavat tiedot, taidot ja pätevyydet määritellään Opetushallituksen vahvistamissa tutkinnon perusteissa. Tutkinnon edellyttämä tietotaito kuvataan toimintakokonaisuuksina, joista käytetään nimitystä tutkinnon osa. Oppisopimuskoulutuksen hakeutumisvaiheessa tehdään työtehtäväkartoitus, jonka avulla selvitetään työpaikan soveltuvuus tutkinnon osien suorittamiseen. Siihen kirjataan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelma sekä opiskelijan osaaminen ja oppimistarpeet. Oppisopimusopiskelijan opinnot toteutuvat henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Siihen liitetään työpaikalla tehty työtehtäväkartoitus ja tietopuolisen opetuksen alustava suunnitelma. Lisäksi henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan kirjataan suoritettava tutkinto ja sen osat, työpaikkakouluttajat ja muut opintojen kannalta tarpeelliset seikat. Henkilökohtainen opiskeluohjelma liitetään oppisopimukseen. Sen toteutumista ja opintojen edistymistä seurataan myös työpaikalla. Opiskeluohjelmaa muutetaan koulutuksen aikana tarpeen mukaan. Mikäli henkilökohtaista opiskeluohjelmaa muutetaan esim. tutkinnon osien osalta, muutoksista on sovittava vastuukouluttajan ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Oppilaitoksessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamista koskeva asiakirja. Se on tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma, johon kuuluu alustava suunnitelma tutkintotilaisuuksien aikataulusta ja opintosuunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi. Opiskelija laatii asiakirjan opettajan ohjeiden mukaisesti. Dokumenttiin ei sisällytetä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (L621/1999) tarkoitettuja salaisia tietoja (esim. opiskelijan terveydentilaan liittyviä asioita). Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jälkeen opiskelija ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen tai tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen ja valmistavan koulutuksen kautta tutkintoa suorittamaan. Opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet, opiskelijan elämäntilanne ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen mahdollisuudet. Lisäksi henkilökohtaistamisessa suunnitellaan opiskelijalle ja työpaikalle soveltuvat opiskelu- ja arviointimenetelmät sekä tarvittavat ohjausja tukitoimet. Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja toimii opiskelijan, työnantajan ja työpaikkakouluttajan ja oppilaitoksen kouluttajien työvälineenä oppimisen, opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opintojen päätteeksi alkuperäinen, allekirjoitettu henkilökohtaistamista koskeva asiakirja toimitetaan oppisopimuskeskukseen arkistoitavaksi. Jatko-opintokelpoisuus Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden hakea ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Oppilaitokset päättävät itsenäisesti opiskelijavalinnoista. Tarkista kelpoisuus ko. oppilaitoksesta. Nuorten opetussuunnitelmaperusteisesti suoritettu ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden kaikkeen korkea-asteen koulutukseen.

16 28 29 Opintojen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelma - työtehtävät ja työjärjestelyt - toteutusaikataulu - työpaikkakouluttajat HENKILÖKOHTAISTAMISTA KOSKEVA ASIAKIRJA Tietopuolisen opetuksen suunnitelma - opetuksen tavoitteet ja tarkka jaksotus - oppilaitoksen vastuukouluttajat ja vastuuopettajat Henkilökohtainen opiskeluohjelma - suoritettava tutkinto - vastuulliset työpaikkakouluttajat - työpaikan työtehtäväkartoitus - alustava suunnitelma tietopuolisen opetuksen sisällöstä ja ajoittumisesta oppisopimusajalle - muut opintojen kannalta tarpeelliset seikat Hakeutumisvaiheen johtopäätökset - Selvitetään, siirtyykö opiskelija tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen vai lähteekö hän suoraan tutkintoa suorittamaan. Koulutukseen hakeutuminen Tutkinnon suorittaminen Tutkinnon suorittamisen suunnitelma - Mitä tutkintoon tai tutkinnon osiin liittyviä tutkintosuorituksia opiskelija tekee. - Missä, milloin ja miten vaadittava ammattiosaaminen osoitetaan (= tutkintotilaisuus). Tutkintoon valmistavan tietopuolisen opetuksen arviointi sekä nuorten että aikuisten oppisopimuksessa Opiskelijan osaaminen ja sen kehittyminen on arvioitava riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen päättyessä. Tietopuolisessa opetuksessa oppisopimusopiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Aikaisemmin hankitun osaamisen arvosanat merkitään opiskelijalle todistukseen (opintokortti tai opintorekisteriote). Näyttötutkinnot ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Näyttötutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) ja asetuksessa (812/1998). Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Ammattitaito osoitetaan mahdollisimman aidoissa työtilanteissa ja työympäristöissä tutkinnon suorittamisen suunnitelman mukaan. Näyttötutkintojen arviointi Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa tutkinnon perusteita vasten. Arviointi tehdään kolmikantaisena ja siihen osallistuvat tutkinnon suorittaja, oppilaitoksen edustaja (näyttötutkintomestari) ja kaksi työelämän edustajaa. Itsearviointi on osa tutkintotilaisuuden arviointia. Arvioinnissa pyritään objektiivisuuteen eikä opiskelijan työpaikkakouluttaja voi toimia tutkintotilaisuuksien arvioijana. Perustutkinnoissa suoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2), tyydyttävä (1) ja hylätty. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa suoritus on hyväksytty tai hylätty. Hylätystä suorituksesta annetaan kirjallinen palaute, jossa kerrotaan tutkinnon osien hyväksytyt ja hylätyt/täydennettävät kohdat. Palautteen avulla tutkinnon suorittaja voi täydentää ammattitaitoaan valmistautuessaan tutkintotilaisuuden uusintaan/täydentämiseen. Näyttötutkintojen tutkintomaksu Tutkintotoimikunnat toimivat tutkintoon valmistavan koulutuksen lakisääteisinä laadunvarmistajina. Niiden kustannukset katetaan pääosin tutkintomaksuilla. Opetusministeriö on päättänyt, että tutkintomaksu on 58. Maksun periminen perustuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin (631/1998: 17 a ). Tutkinnon järjestävä oppilaitos perii tutkintomaksun opiskelijalta näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä ja tilittää tutkintomaksun lyhentämättömänä Opetushallitukselle. Opetushallitus antaa tarvittaessa maksujen tilittämisestä koskevia määräyksiä. Ammattitutkintostipendi Ammattitutkintostipendi on kertakorvaus, joka maksetaan henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Stipendin suuruus on 390. Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään tutkintotodistuksen päiväystä. Jos jälkeen suoritettu näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päästötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsota perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi. Ammattitutkintostipendiä ei myönnetä osatutkinnon tai aikaisemmin suoritetun ammattitutkintostipendiin oikeuttaneen tutkinnon laajentamisen tai päivittämisen perusteella. Ammattitutkintostipendin voi saada henkilö, joka tutkinnon suorittaessaan on alle 64-vuotias. Etuuden maksamisehtona on, että henkilö on tutkinnon suorittamispäivään mennessä ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa tai työaikaa ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa ei lasketa mukaan työhistoriaan. Tarkemmat ehdot ja hakemus ohjeineen löytyvät osoitteesta Hakemuksen saa myös oppisopimuskeskuksesta. Kuva: Opintojen henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa

17 30 31 Opiskelijalle maksettavat opintososiaaliset edut Kun opiskelija lähtee tietopuoliseen opetukseen (= oppilaitoksen lähiopetuspäivät ja tutkinnon suorittaminen) eikä työnantaja maksa palkkaa ko. ajalta, toimeentuloa turvataan opintososiaalisilla eduilla, jos tietopuolinen opetus aiheuttaa ansionmenetystä. Oman työpaikan ulkopuolella tapahtuvilta työssäoppimisen jaksoilta opiskelijalle ei makseta opintososiaalisia etuja. Vapaa-ajalla tapahtuvasta opiskelusta ei makseta päivärahaa eikä perheavustusta, koska opiskelijalle ei aiheudu ansionmenetyksiä. Matka- ja majoituskorvaukset maksetaan normaalin käytännön mukaisesti. Opintososiaaliset edut maksaa oppisopimuskeskus. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalit, ruokailut, ammattikirjat sekä mahdolliset soveltuvuustestit. Opintososiaaliset edut vuonna 2014: Päiväraha 15 e/päivä Perheavustus 17 e/päivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Perheavustus maksetaan vain omista huollettavista ja omista adoptiolapsista. Avustusta ei makseta esim. avopuolison lapsista. Majoituskorvaus 8 e/päivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan kotitai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Matkakorvausta maksetaan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan, jos tietopuolinen opetus järjestetään yli 10 kilometrin päässä kotoa tai oppisopimustyöpaikasta, tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan (1 kpl meno-paluu/kurssijakso). Viikonloppu katkaisee kurssijakson. Opiskelija voi laskuttaa opintososiaalia etuja oppisopimuksen voimassaoloaikana. Tietopuolisen opetuksen aikana saadut edut ovat verottomia. Hakemuksessa tulee olla oppilaitoksen edustajan ja opiskelijan allekirjoitus. Kaikki tiedot on täydennettävä, jotta opintososiaaliset edut saadaan maksuun virheettömästi ja nopeasti. Oppisopimuskeskus ottaa vastaan ainoastaan alkuperäisen, allekirjoitetun lomakkeen. Opintososiaaliset edut -lomake löytyy osoitteesta > Opiskelu > Lomakkeet ja materiaalia. Lasku opintososiaalisista eduista Hyria oppisopimuskeskus Kauppalankatu 18, Hyvinkää Sakonkatu 1, Riihimäki Opintososiaalisia etuja on mahdollista hakea vain oppisopimuksen voimassaoloaikana. Oman työpaikan ulkopuolella tapahtuvilta työssäoppimisen jaksoilta ei makseta opintososiaalisia etuja. ESIMERKKI LOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Puhelinnumero(t) Opiskelijan nimi Matti Manninen Kotiosoite, postinumero- ja postitoimipaikka OPISKELIJAN TIEDOT Alaikäisten lasten syntymävuodet Uudenmaankatu 10, Hyvinkää Pankin nimi ja tilinumero (IBAN-muodossa) 2000, 2002 Nordea FI Oppilaitos ja oppilaitoksen osoite Haen opintososiaalisia etuja Hyria koulutus, Käräjäkatu 2, Riihimäki Palkanmaksu tietopuolisen opetuksen ajalta Lähiopetuksen ajalta oppilaitoksessa Saan palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta Tutkintotilaisuuden ajalta (= näyttö) En saa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta TIETOPUOLISEN OPETUKSEN TIEDOT Jos haet etuja tutkintotilaisuuden ajalta, lisää tähän paikka ja osoitetiedot, jossa tilaisuus on ollut. Palvelutalo Menninkäinen, Latokatu 16, Riihimäki Tyhjän lomakkeen voi tulostaa osoitteesta: Pvm / tuntimäärä Tarkat päivämäärät, joilta etuja haetaan. Vajailta päiviltä ilmoitetaan myös tunnit. Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä / 4h oppisopimus Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä > Opiskelu Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä > Lomakkeet ja materiaalia Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Pvm / tuntimäärä Vakuutamme, että tiedot pitävät paikkansa. Allekirjoitusten puuttuminen hidastaa maksua. Opiskelijan allekirjoitus Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus ALLE- KIRJOITUKSET Matti Manninen Olli Opettaja Älä tee merkintöjä tälle alueelle! Oppisopimuskeskus täyttää alaosan. Päiväraha 15 = Perheavustus 17 = Majoituskorvaus 8 = OPPISOPIMUS- KESKUS TÄYTTÄÄ Matkakorvaus = YHTEENSÄ: = Tositenumero: / 20 hyväksyjän allekirjoitus / 20 tarkastajan allekirjoitus Kuva: Esimerkki täytetystä opintososiaalisten etujen lomakkeesta Seuraavalla aukeamalla on esimerkki täytetystä lomakkeesta.

18 32 Kun oppisopimus, muuttuu, keskeytyy tai päättyy Oppisopimuksen muutokset Oppisopimuksen muutoksia ovat mm. vastuunalaisen työpaikkakouluttajan vaihtuminen, oppisopimusajan lyhentäminen tai jatkaminen, henkilökohtaisen opiskeluohjelman sisällön muuttaminen, oppisopimuksen keskeytyminen (esim. asevelvollisuusaika, äitiysloma, määräaikainen siirto muihin tehtäviin, lomautus) ja oppisopimuksen purkaminen. Oppisopimuskoulutuksen todistukset Tutkintotodistus Tutkintotodistuksen saadakseen opiskelijan on suoritettava hyväksyttävästi tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat. Alan tutkintotoimikunta myöntää koko- tai osatutkintotodistuksen hyväksytysti suoritettujen tutkintotilaisuuksien jälkeen. Oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistus aikuisten näyttötutkinnossa Oppisopimuskeskus kirjoittaa aikuisopiskelijalle osallistumistodistuksen oppisopimuskoulutuksesta. Osallistumistodistuksesta käy ilmi baarimestarin erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan ammattitutkinto lähihoitaja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto rakennusalan perustutkinto kiinteistönhoitajan ammattitutkinto psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto liiketalouden perustutkinto yrittäjän ammattitutkinto ravintolakokin ammattitutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto media-assistentti logistiikan perustutkinto vartijan ammattitutkinto turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto suunnitteluassistentin perustutkinto sihteerin ammattitutkinto - Enemmän osaamista Hyriasta - Oppisopimuksen muutoksista sovitaan aina yhdessä oppisopimustarkastajan kanssa. Muutoksista tehdään muutosilmoitus. Oppisopimuksen jatkaminen, lyhentäminen, keskeytyminen tai purkaminen edellyttävät aina kirjallista sopimusta opiskelijan ja työnantajan välillä. Muutoslomake täydennetään niiltä osin kuin on sovittu oppisopimuskeskuksen kanssa. Työnantaja ja opiskelija vahvistavat muutokset allekirjoituksillaan. Lomake palautetaan oppisopimuskeskukseen. Oppisopimustarkastaja hyväksyy muutokset, jonka jälkeen lomakkeesta toimitetaan kopiot kaikille osapuolille. Jos opiskelija valmistuu tutkintoon ennen oppisopimusajan päättymistä, oppisopimuskeskus lyhentää automaattisesti oppisopimuksen päättymään tutkintotodistuksen päivämäärään. Oppisopimuksen muutokset -lomake löytyy osoitteesta > Opiskelu > Lomakkeet ja materiaalia. opiskeluajankohta suoritettu tutkinto arviointien yhdistelmä tutkinnon osittain. Arviointien yhdistelmä perustuu oppilaitoksen tietopuolisen opetuksen arvosanojen ja työpaikalla tapahtuneen oppimisen päättöarvioinnin arvosanojen keskiarvoon. Osallistumistodistuksen liitteeksi tulee opintorekisteriote ja työpaikalla tapahtuneen koulutuksen todistus. Todistus nuorten oppisopimuskoulutuksessa Nuorten oppisopimuskoulutuksesta ei kirjoiteta osallistumistodistusta oppisopimuskeskuksen kautta. Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä siitä, jos tutkinto on suoritettu oppisopimuskoulutuksena. Nuorten tutkintotodistuksen myöntää oppilaitos. Oppisopimuskoulutuksen tutkintovaihtoehtoja on noin 400. Lisätietoja tutkinnoista saa oppisopimuskeskuksesta ja osoitteesta

19 Oppisopimuskoulutusta järjestetään seuraavilla opintoaloilla: ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen elintarvikeala ja biotekniikka farmasia ja muu lääkehuolto graafinen ja viestintätekniikka hammaslääketiede ja muu hammashuolto kalatalous kauneudenhoitoala kielitieteet kone-, metalli- ja energiatekniikka kotityö- ja puhdistuspalvelu kuntoutus ja liikunta käsi- ja taideteollisuus liiketalous ja kauppa maatilatalous majoitus- ja ravitsemisala matkailuala metsätalous musiikki luonto- ja ympäristöala muu tekniikan ja liikenteen ala opetus- ja kasvatustyö prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka puutarhatalous sosiaaliala terveysala sähkö- ja automaatiotekniikka teatteri ja tanssi sirkusala tekniset terveyspalvelut tekstiili- ja vaatetustekniikka tietojenkäsittely tieto- ja tietoliikennetekniikka vapaa-aika ja nuorisotyö viestintä- ja informaatiotieteet Soveltumattomuutta ja opiskeluturvallisuutta koskeva lainsäädäntö (ns. SORA-lainsäädäntö) Lakimuutoksilla on pyritty lisäämään koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Erityisesti pyritään parantamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa. Rajoitukset koskevat joitakin humanistisen ja kasvatusalan, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, luonnonvara- ja ympäristöalan sekä tekniikan ja liikenteen (auto- ja lentoliikenne) alan tutkintoja. Tarkemmat sisällöt eri tutkintojen terveydentilavaatimuksista löydät Hyria oppisopimuskeskuksen kotisivuilta osoitteesta > Opiskelu > Lomakkeet ja materiaalia > Sähköinen taustatietolomake. Hyria oppisopimuskeskus järjestää avoimia ja maksuttomia oppisopimusinfoja, joiden ajankohdista tiedotamme Ajankohtaista-palstalla osoitteessa Voit myös ottaa yhteyttä suoraan oppisopimuskeskukseen. Oppisopimusasioissa sinua palvelee Hyvinkäällä ja Riihimäellä Hyria oppisopimuskeskus Kauppalankatu 18, Hyvinkää Sakonkatu 1, Riihimäki Puh Puh Puh Ajantasaiset yhteystiedot löydät kotisivuiltamme. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Julkaisija: Hyria koulutus Ulkoasu: Elina Miettinen, Hyria oppisopimuskeskus

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot