K #rx*:ftr'""]:*'"trij"jj.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K #rx*:ftr'""]:*'"trij"jj."

Transkriptio

1 \"r..\

2

3 VIISAUTTA KIRJOISTA. Futuricen Mikko Hämä[äinen (vasemmalla), Katja Lehikoinen, Mikko Kaipio. Sirkka-Liisa Rotinenja Maria Kulse kirjastossa,jonnejokainen voi hankkia tisää kirjoja firman luottokortilla. uomas Syrjäsen läppärissä lukee isolla I /ove fe e db ack. Palautetta rakastavat tässä firmassa kaikki. Futuricessa palaute on nopeaa, reilua ja säännöllistä. "Pahin painajainen on, että iso pomo antaisi palautetta kerran puolessa vuodessa. Se ei hyödyttäisi ketään", sanoo toimitusjohtaja Syrjänen. Palaute on yksi Suomen parhaita työpaikkoja yhdistävä tekijä. Palautetta saa paljon niin esimiehiltä, työkavereilta kuin asiakkailta. Palaute voi olla lause, karkki, leffalippu tai pullo kuohuvaajuomaa. Korjaava palaute on arkea siinä missä kiittäminen, ja yhden mokasta ottavat oppia muutkin. Suomen parhaat työpaikat juhlivat menestystään eilen Great Place to Work -gaa- lassa Helsingin Kaapelitehtaalla. Pienten yritysten sarjan voitti ohjelmistoyhtiö Bitwise, yleisen eli keskikokoisten yritysten sarjan nettipalveluja tekevä Futurice ja suurten ydtysten sarjan huonekalufirma Ikea Suomi. Millaista on elämä hyvässä työpaikassa? Voiko töissä oikeasti olla kivaa? Kurkistetaanpa kolmeen erinomaiseen työpaikkaan. " K #rx*:ftr'""]:*'"trij"jj. pitäisi katsoa eteenpäin", Tuomas Syrjänen sanoo. Hän jakaa Futuricen ilosanomaa Helsingin Lauttasaaressa. Niinpä tässä firmassa jokainen laittaa matkalaskunsa itse maksuun - ilman esimiehen kontrollia ja hyväksyntää. Ja jokainen päättää, onko fiksua osallistua koulutukseen. Futurice o Helsinkitäinen yhtiö tekee internetja mobiitiohjetmistoja, esimerkiksi Kiinteistömaailman patvetuihin, Nokian WRC rattisovettuksen ja ltettan varhaisjaketun sähköistämiseen.. Yhtiön perustajista ovat yhä mukana Tuomas Syrjänen. Hanno Nevanlinna ja MikkoViikari. Vajaan puotet yhtiöstä omistavat pääomasijoittaja lnnof inance, Etera ja enkelisijoittajat.. Toimistot Helsingissä, Tampereella ja Bertiinissä. Tavoitteena on, että väkeä olisi viiden vuoden kututtua 300 eti tuptasti nykyiseen verrattuna. o Liikevaihto vuonna 2O1O noin 9 miljoonaa euroa, väkeä nyt jo 140. Laajentuminen söi viime vuonna kannattavuutta. mutta tutos on selvästi ptussa[[a. 8ns:l * työpaikat 'tc12' Finläna'-: Näin valitaan parhaat työpaikat: Great Place to Work lnstitute Finland on listannut Suomen parhaita työpaikkoja kymmenen vuotta. Tutkimusmenetelmän loi aikanaan talousjournalisti Robert Levering. Listaa julkistetaan 45 maassa. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui Suomessa r44lyöpaikkaa. Niistä seuloutuivat esiin tämän jutun 5o hyvää työpaikkaa. Yrityksillä on yhteensä trooo työntekijää. Tuloksia laskettaessa henkilöstökyselyn painoarvo on kaksi kolmasosaa ja johdolle suunnatun kyselyn yksi kolmasosa. Listalle ei siis päädy yrityksiä, jotka ovat nerokkaita vain johtajiensa mielestä. Parhaat yritykset kannattavat usein hyvin. Onnistunut johtaminen voi siis luoda sekä tulosta että hyvän hengen. Monet listalle päässeet yritykset ovat myös kovia kasvajia. "Vuoden aikana 5o parhaaseen yritykseen syntyi noin tuhat uutta työpaikkaa. Vain kolme prosenttia hakijoista sai työpaikan. Hyvät yritykset palkkaavat yrityksen kulttuuriin sopivia ihmisiä", kuvaa Great Place to Work Finlandin toimitusjohtaja Panu Luukka. Luukka luonnehtii tämänvuotista 50 yrityksen listaa kaikkien aikojen kovatasoisimmaksi. Listalle pääsi 1r ensikertalaista. Osa aiemmin listalle päässeistä ei pärjännyt kisassa, osa ei tällä kertaa edes osallistunut. 32 Talouselämä 5/2012

4 Yleinen sarja, 5O-5OO työntekiiää Siia Työpalkka Henkilöstö Liikevalhto Siiä Työpalkla Henldlöstö Lilkevalhto 9l20n 2oto,mili.ewoa glm'i 2oto,rnlll.euoa 1. Futurice, Hetsinki tl4 9 Ohjetmistoyhtiö kannustaa itsenäisiin päätöksiin 3 x 2 -ma[[in avutta. Jos päätös on myönteinen työntekijöiden, asiakkaiden ja liiketoiminnan kannalta nyt ja tulevaisuudessa, jokainen voi påättää asiasta itse. 2. Tutoris,outu 98 3 Hoivayhtiö vie strategiansa henkitöstön tehtävänkuvauksiin asti. Tämä osoittaa [uottamusta, mutta toisaatta jokainen työntekijä on myös vastuussa tavoitteiden toteutumisesta. l. Fondia, uetsinki t42 6 Lakipatvetuyhtiön väki opetteli johtamaan itseään. l(aikilta mitattiin kolmen päivän sydänsähkökäyrä, joka patjasti stressitason, rentoutumisen ja unen laadun. 4. Microsoft, Espoo Erilainen joustava työnteko on yhtiössä tärkeää. Teknotogiset työvätineet palvetevat etätyön tarpeita - yhtiö tosin puhuu täsnätyöstä eikä etätyöstä. 5. Novia Finland, outu Myyntiyhtiö l(annustaa ottamaan henkitökohtaista vastuuta. Kun työntekijä [apioi terassin puhtaaksi lumesta, hänelte rapsahti sadan euron bonus el(stratyöstä yhteisen hyvän eduksi. 6. Vincit, Tampere hjetmistoyhtiö usl<oo suurimman viisauden töytyvän tiimeistä, mikä näkyy työssä monin tavoin. Ryhmät [uonnostelevat myös yhtiön tulevaisuutta erityisissä visioittoissa. 7. Bonnier Publications, Hetsinki Kustannusyhtiö vatitsi ja patkitsi parhaiten arvoja toteuttavat työntekijät. Melkein kaikki työntekijät saivat ääniä. 8. Mars Finland, Helsinki Ruokafirma palkkaa vain sen arvoihin sopivia henkitöitä. Hakijoiden sopivuutta arvioivat useat työntekijät rekrytoinnin eri vaiheissa. 9. Nouo Nordisk Farma, Espoo Lääkeyhtiön työntekijät osattistuvat eri tavoin yhteiskuntavastuuta osoittavin hankkeisiin. Hyväntekeväisyystiimi esimerkiksi piti joututahjatalkoot romania[aisille [astenkodeitte Step lt, Vantaa Toimitusjohtaja on Iuvannut, että hän opettetee työntekijöiden nimetja varmistaa tuntevansa kaikki tässä l<ovasti l<asvavassa tietotekniikan patveluyhtiössä. rt. Sininen Meteoriitti, Hetsinki 93 7 Verkkopatveluja tuottavan yrityksen väki toivoi hitjaista, kirjastomaista työtitaa. Yhtiö toteutti tolveen nopeasti. 12. SBS Finland, Hetsintri Yhtiö pestaa väkeä radiokanavitteen ryhmärekrytoinneissa. yritys uskoo, että se itse osaa palkata parhaat, joten se ei ole ulkoistanut rekrytointia. 13. Solita, Tampere 199 t7 Yksi työntekijä valitsee viikoittain henki[ön, jota hatuaa kiittää shampanjapu[[otta. Tämä vuorostaan valitsee seuraavan kiitettävän 14. SAS Institute, rspoo Johtoryhmä pitää X-fites-btogia, johon jäsenet vuorotellen kirjoittavat Tavoitteena on tuoda johtoa ihmisinä [ähemmäs työntekijöitä. 15. Oulun Työterveys, outu 69 6 Liike[aitos antaa väe[leen mahdot[isuuksia tehdä töitä, joissa nämä ovat parhaimmi[[aan. Jokaiselta on kaikkien tiedossa oleva vastuu ja projekti tehtäväa[ueeitaan. 16. Karttakeskus, Hetsinki 97 l(uka tahansa työntekijä voi osa[tistua johtoryhmän kokouksiin tässä pörssiyhtiö Affecton tytäryhtiössä. 17. Newsec, Hetsinki l(iinteistöyhtiö palkkaa vain sen arvoihin ja toimintapaan sopivia henki[öitä. Tutevat kotlegat osaltistuvat hakijoiden arviointeihin. 18. Descom, Jyväskytä Työntekijöittä on firman yhteisöpatvetussa profiiti, josta näkyy oma osaaminen. Näin osaajat töytyvät helposti. Tiimien pa[avereista on muistiot, jotta poissaolijatkin pysyvät kärryi[ä. 19. Affecto, Hetsinki Yhtiön intrassa on ideavinkkari, joka on jutkinen ja kaikitte avoin. Muut voivat kommentoida ideoita ja seurata idean etenemistä. 20. Canon, Hetsinki l(oko johtoryhmä osaitistuu uusien työntekijöiden perehdyttämispäivään. Tämä kasvattaa Iuottamusta ja tekee pomoista hetpommin tähestyttäviä. 21. Mandatum Life, Hetsinki 483 t4l2 Mandatum Life Labissä henkitöstö osatlistuu kehityshankkeisiin Se toimii myös viestintäkanavana ja keskustelupaikkana. 22. Svea Rahoitus & Perintä, Hetsinki L44 15 l(un uusi työntekijä tutee yhtiöön, hån attekirjoittaa työsopimuksen tisäksi yhtiön arvot. Hän myös kirjoittaa kannanoton yhtiön arvoista. 23. Eficode, uetsinki 65 4 It-yhtiö arvostaa avoimuutta. Työntekijöittä on pääsy kaikkiin yrityksen sisäisiin dokumentteihin, myös päältiköiden tapaamisten asialistoihin ja muistiinpanoihin. 24. Genencot lnternational, Jämsänkosken tehdas, Jämsä Joka pa[averin atussa yksi osaltistuja jakaa oivatluksen. Se voi o[[a työturvattisuuteen tiittyvä video, työmatkaua koettu asia tai yksityisetämän opetus. 25. Enfo, Kuopio 37L 138r Yhtiön nettisivuitla on kysely, jotta jokainen it-yhtiöstä kiinnostunut voi testata, soveltuvatko hänen arvonsa ja ajatuksensa yrityksen toimintatapaan. 26. Dextra, Hetsinki Lääkäriyrityksessä kaikki osattistuvat Huippuvirettä -valmennusohjelmaan. Iavoitteena ovat uskottavat ja taadukkaat patvelukokemukset. 27. Leaf 5uomi, myyntiorganisaatio, Turku l(äytösså on tuhannen euron Sisu-patkinto, jonka henkitö tai tiimi voi saada poikkeukse[tisesta suorituksesta, periksiantamattomuudesta ja yhteistyöstä. Palkintojen määrää ei ole rajattu. 28. Fingrid, Hetsinki Uudet työntekijät ja kesäväki tutustuvat asiantuntijoiden johdotta muun muassa sähköasemaanja verl<l<okeskukseen. Näin kaikki saavat käsityksen Iiiketoiminnasta. 29. OK Perintä, vaasa Työntekijät ovat yhdessä tuoneet yhdeksän sääntöä, jotka ohjaavät työntekoa ja yhdessäotoa. l(aikitta on oikeus ja velvollisuus puuttua kotlegan toimintaan, jos hän rikkoo petisääntöjä. 30. Taaleritehdas, Hetsinki Varainhoitotato tarjoitee perjantaisin yhteisen soppatounaan. Ruokaitun yhteydessä on esil[ä pari toivottua teemaa. 1 l(oko konsernin luvut TalouselAmä 5l2OI2?3

5 YRITYSMUMMO KEITTÄÄ KAHVIT. Bitwisen Pauli Aho nauttii yritysmummo Anitta Salmisen tarjoiluista. Jokainen voi päättää mistä tahansa isommastakin asiasta, jos se läpäisee niin kutsutun 3 kertaa 2 -seulan: Päätös on hyväksi työntekijöille, asiakkaille ja liiketoiminnalle nyt ja tulevaisuudessa. "Tärkeintä on opettaa ihmiset harkitsemaan asioita itse. Kun on vapaus päättää, ottaa samalla myös vastuun päätöksestä. Liiketoiminta-ajattelu koskee kaikkia, se ei ole vain pomojen asia", Tuomas Syrjänen sanoo. Futuricen oma tapa toimia löytyi kahdessa vaiheessa. Aluksi riitti maalaisjärki. Firma oli uusi, joten vanhaa painolastia ei ollut. Kun väki kasvoi 6o henkeen, pelkkä startup-meininki ei enää riittänyt. Tuomas Syrjänen luki paljon perinteisiä johtamisen kirjoja. Ne totesivat, ettei tämän kokoista f,rmaa enää voisi pyörittää ilman hierarkiaa, kontrollia ja hyväksymismenettelyjä. Kirjojen oppeja kokeiltiin pui kuukautta. Toimitusjohtajan pöydälle alkoi tulla päätettäväksi liian pieniä asioita. Tekeminen muuttui tehottomaksi. Kaikki turhautuivat. Kipuilun jälkeen syntyi uusi toimintatapa. Väki toimii 1o-2o hengen yksiköissä, joissa kaikki ovat lähellä liiketoimintaa. Kaikilla on vapautta ja vastuuta. Johto rakentaa toimintaan määrätietoisesti läpinäkyvyyttä. Joka viikko sähköpostiin kilahtaa viesti, jossa ovat talouden numerot ja toiminnan keskeiset haasteet. lokainen voi niitä kommentoida - ja moni kommentoikin. Tuomas Syrjänen myöntää, etteivät kaikki ole numeronpilkkojia. Hän kuitenkin vakuuttaa, että yllättävän suuri osa väestä kiinnostuu ja jopa innostuu luvuista ja liiketoiminnan pohdinnoista. Kun väki tietää, missä firma menee, he osaavat suhteuttaa omat päätöksensä flrman etuihin. Toiminnan läpinäkyvyys on siis edellytys sille, että porukka saa vapauden päättää. "Olen jumpannut tätä toiminnan läpinäkyvyyttä paljon ja pitkään. Sen merkitys vain korostuu, kun flrman koko edelleen kasvaa. Mutta nyt ymmärrän myös sen, miksi niin moni yrittäjä myy yhtiönsä pienenä", Syrjänen sanoo. ampereen Viinikassa Bitwiseen tulijaa on vastassa Urho Kekkonen. Hänen kuvaansa voi pyyhkiä jalkansa yhtiön aulassa. Ai mutta eihän se olekaan Urho! Kuramatosta tuijottaa hämäävän samannäköisesti kuvattu toimitusjohtaja Tomi Mikkonen. Tänne hakee töihin moni, mutta pääsee harva. Bitwise r Tamperelaisen ohjetmistoyhtiön asiakkaita ovat muun muassa John Deere, Metso Power, Agco Sisu Power ja Areva T&D. Suuri osa hankkeista on vaativia teoliisuuden ohjetmistoja. o Liikevaihto viime vuonna 2,6 mitjoonaa euroa, työntekijöitä 28. r Yhtiön omistavat sen perustajat Tomi Mikkonen ja Heikki Mäenpää sekä neljä muuta yhtiön työntekijää. l(asvua hidastaa sopivien työntekijöiden puute. "Sopivalla ihmisellä on sekä kykyä että halua tehdä vaativia ohjelmistoja. Näistä kahdesta halu on tärkeämpi", toimitusjohtaja Tomi Mikkonen luonnehtii. Kun työnhakija astuu ovesta sisään, Mikkonen sanoo vaistomaisesti tunnistavansa jo matkalla ovelta naulakolle, onko henkilö sopiva yhtiöön. Sopivia yhdistää mutkaton tapa tehdä työtä tiimeissä, into oppia uutta ja saada aikaan. Muutoin he ovat erilaisia: on pohdiskelijoita ja seurallisia, hiljaisia ja suupaltteja. "Jos leikkikaverin saa valita, valitsee helpon kaverin. Kun pojat viihtyvät työssään, he tuottavat hyvin ja viihtyvät asiakkaissa. Täällä tuijotetaan päätettä koko päivä, mutta ei naama näkkärillä", Mikkonen toteaa. Pojittelu sopii tänne, sillä firman keski-ikä on 33 vuotta ja porukassa on vain kaksi naista. Mikkonen ei ota naisten vähyydestä paineita. Hänen mukaansa intohimo ohjelmistotyöhön on todennäköisesti aivovamma, jota esiintyy lähinnä miehillä. Hänen mielestään pahin uhka Bitwisen kaltaiselle yritykselle olisi pelkkiä kvartaalin numeroita tuijottava ammattijohtaja. Kannattavaa liiketoimintaa voi syntyä myös laatu edellä. Työntekijät saavat intoa siitä, että saavat tehdä loistavaajälkeä. Asiakkaat kiittävät, viidakkorumpu soi ja yhtiö saa uusia töitä.!! iime syksynä Bitwise palkkasi yriv ff iljiäilil;il,tl1:.:iäffi: aamiaista, paistelee pullaa, siivoaa sotkut ja pitää tilat viihtyisinä. Ajatus yritysmummosta syntyi, kun toimitusjohtajan pinna paloi ikuiseen epäjär- ) 34 Talouselämä 5/2012

6 Pienet työpaikat, työntekiiää S{a Työpaild(a Henldlöstö Liikevaihto 9l2ul 2oto,mili.euoa 1. Bitwise, Tampere 282 Yhtiön väki rakentaa ohjetmistoja etenkin teollisuudelte. Oma yritysmummo valmistaa aamupatan, jutustelee poikien kanssa ja pitää titat siisteinä. 2. SICK, Hetsinki 24 9 Anturiyhtiön ihmiset suunnittelivat unetmiensa työtitat. Toimisto Vantaalla on rentoja kodinomainen ja sen kruunaa hitjainen huone Rispekti. 3. Frami, Seinäjoki 42 7 Yhtiö patvelee Seinäjoen seudun kasvuyrityksiä tila- ja kehityspatvetuin. Tääilä on tapana kakute[[a: Hyvä ja rohkea teko palkitaan täytekakutta. 4. Kartanokylpylä Kaisankoti, Espoo 48 4 l(ytpytä kerää euronsa l(untoutuksesta, juh[ista, hemmottelusta ja kokouksista.perustaja Kaisa l(attion jätketäisten tapaamiset varmistavat, että henkilöstö tuntee taton ja sen historian. 5. WWF Suomi, Hetsinki 44 6 Ympäristöjärjestö l(utsuu aamupataveriinsa ulkopuolisia puhujia. Viime vuonna ajatuksiaan kävivät jakamassa muun muassa rockmuusihl<0, norsunkoututtaja ja ympäristöfitosofi. 6. Fudeco, outu 15 1 Ohjelmistotaton koko väki kokoontuu l<erran kuussa pataveriin, jossa johtoryhmä esitte[ee ajankohtaisia aiheita. Jokainen voi ehdottaa tisää aiheita tai muuten muokata asialistaa. 7. Borenius & Co, Hetsinki 445 Patenttitoimisto on Iisännyt kiittämistä ja muuta patautetta yhtiön arvojen mukaisesta toiminnasta. Tämä on vähentänyt kirjaltisten sääntöjen tarvetta. s. Meltwater Group, Helsinki 41 4 Yhtiö seuraa ja ana[ysoi sähköistä ja sosiaalista mediaa. l(un uusi työntekijä tekee ensimmäisen kauppansa, hän saa pu[[on shampanjaa. Hetki kuvataan ja jaetaan gtobaalisti ympäri konsernin. 9. Visma Severa, Lappeenranta 272 Ohjelmistoyhtiö kerää anonyymiä patautetta l(erran viil(ossa prosenttia väestä vastaa kyselyyn. Johtoryhmä käsittetee pa[autteen ja työntekijät ratkovat esiue nousseita asioita. 10. Communicea, Hetsinki 16 1 Viestintään ja muutosl(onsultointiin erikoistuneen yhtiön toimistotla on pieniä tahjoja, joitta työntekijät voivat pa[kita toisiaan yhtiön arvojen mul<aisesta toiminnasta. Saarnio & Riekkola, Hetsinl<i 48 s lnsinööritoimisto on parhaiden työpaikkojen Iistatla jo neljättä kertaa. l(un työntekijän perheenjäsen loukkaantui vakavasti, työkaverit tåhjoittivat hänette työtunteja asioiden hoitoon. 1.2 Estime, Hetsinki 26 3 Yhtiön tavoitteena on kasvattaa asiakkaiden Iiiketoimintaa netissä. Yritys vatitsee Teräshenkitön ja l(uukauden Äiteen. Teräshenkitö on vähiten sairaana ja äitee hoitelee arkisia rutiineja. 't l' I t' tr,l I l I r\ i 3 TOHOUTUKSEN LAUTA. Bitwisen Vesa Sarviluoma sai työkaverealta paperisen surffilaudan, kun ei ehtinyt aaltoihin työmatkallaan Australiaan. Ripustusta seuraavat Henrik Raula (vasemmalla), Riku Pelander, Mikko Vätimäkija Tomi Mikkonen. 13 ComlQ, Hetsinki 22 1 Ohje[mistotestausta tekevä yhtiö osa[tistuu ainal<in l<erran vuodessa ympäristö- tai yhteistyöhanl<keeseen. l(ohde vatikoituu oman väen ehdotusten ja äänestyksen perusteet[a. 14. Marski Data, Mikketi Toimistokoneiden tukkukaupassa tähes jokaisetta työntekijättä on häntä myönteiseltä tavat[a kuvaava [empinimi, jota muut käyttävät. Tämä tisää yhteenkuuluvuutta. 15. HRM Partners, Hetsinki 473 l(onsutttiyrityksen työntekijät voivat käyttää yhden työpäivän vuodessa hyväntekeväisyyteen. 0sa tempauksisa on yhteisiä, osassa jokainen valitsee kohteen itse. Talouseläma 5l2oI2?5

7 TASA-ARVOA BONUKSIN. Kaikki ikealaiset saivat viime vuoden hyvästå tuloksesta 75O euron ylimääräisen palkkion. Lotta Lundström (vasemma[1a) ja Pauta Lampinen työskentelevät Vantaalla. Ikea Suomi. Osa ruotsalaisen lngvar Kampradin perustamaa kansainvätistä sisustusja huonekatuketjua. Suomessa neljä tavarataloa, alkukesäl[ä aukeaa viides lkea l(uopioon. o Liikevaihto elokuussa päättyneettä kaudetta 253 miljoonaa euroa, työntekuöitä noin I 4OO. Kannattaa hyvin.. Tunnettu työkierrostaan. Yhtiö patkkaa 70 prosenttia avainhenkilöistä konsernin sisältä.. Korostaa yhdessä tekemistä, karttaa tähtiä. Parhaan ison työpaikan palkinnon pokkasivat yhtiön yt-neuvottelukunnan jäsenet. i; +d,i.i fr F *- # jestykseen ja ulkoistettuun siivoukseen. Yritysmummoksi haki 329 henkilöä. "Mummo on elämänviisas ja luo työ- ilmapiiriä", romi Mikko- ff f:jt"""'::*,a Bitwisen poppoo viettää aikaa yhdessä myös työajan ulkopuolella. On sählyä ja moottoreilla päristelyä, kesäjuhlaa ja munkkien paistelua. Välillä osa pojista jää katselemaan illan päätteeksi yhdessä leffaa. Aika ajoin toimitusjohtaja täräyttää firman piikkiin jättiyllätyksen. Mikkonen haluaa palkita työntekijät ainutlaatuisilla kokemuksilla. Toissa kesänä porukka matkasi yhdessä Sveitsin Alpeille tiimipäivään ja vaeltamaan. Tässä fi rmassa työtyytyväisyyden prosentit ovat kuin Pohjois-Koreassa. Työntekijöiden tyytyväisyys on hämmästyttävät sata prosenttia. Loistava ilmapiiri ei synny vain sirkushuveista. Jos arkinen työja senjärjestelyt mättävät, intohimo työhön on mennyttä. "Sirkushuvit vaikuttavat työpaikan henkeen 10 prosenttia. Työn haastavuus, vaihtelu, oppiminen ja mutkaton arki vaikuttavat 90 prosenttia", Tomi Mikkonen arvioi. Mutkattomuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että firmassa on vain yksi hallinnollinen esimies - Mikkonen itse. Jokainen saa työntekoa varten sellaiset värkit kuin tarvitsee. Ja tietysti työajat joustavat elämäntilanteen mukaan. z z F f G z z F =o llll lffi lc KAIKKI TARTTUVAT HOMMIIN. lkeassa Zain Latiefin tehtävänkuvat joustavat, jos se on tarpeen. ffi il o iflllliff,"{fl, #iå:.',",fi Täällä ovat valttia yhdessä tekeminen ja palveluhenkisyys. Palvelu ei rajoitu asiakkaisiin vaan palvella voi myös työkavereita. Ikealle ovat tyypillisiä pitkät urat yhden firman palveluksessa. Yritys on niin iso, että työntekijät pystyvät vaihtamaan eri tehtäviin firman sisällä. Mia Ahlström aloitti Espoon tavaratalossa myynti- ja tuotepäällikkönä, siirtyi sitten sisustuspäälliköksi ja eteni vastaamaan Suomen-yhtiön sisustusosaamisesta. Sitten seurasi koukkaus henkilöstön kehittämispäälliköksi Ikea Suomen HRosastolle. Vuosi sitten hän aloitti Raision tavaratalon johtajana. 36 Talouselämä 5/2012

8 suuret työpaikat, yli 5oo työntekiiää Siia t-yöpaikka Henkilöstö Liikevaihto 9/2oll 2olo,mili.euroa r. lkea Suomi, Espoo Yhiiö järjestää kaiki[[e uusille esimiehitte viisi kuukautta kestävän perehdytyksen ikea[aiseen esimiestyöhön. l(oulutus jatkuu läpi uran, ja työtehtävien vaihto firman sisättä on yleistä. 2. Diacor terveyspalvelut, Hetsinki Säätiön omistama yhtiö tuottaa terveyspatvetuja. Viime vuonna sata diacori[aista kirjoitti yhtiön tarinan. Esimiehet edistävät arvojen omaksumista ja yhteisöttisyyttä tarinankerronnan l<einoin. 3. llmarinen, Hetsinki s98 E[äkevakuutusyhtiöstä jää moni sie[ä pitkään työskennettyt eläkkeette [ähivuosina. Yhtiö perusti senioripankin, johon ilmoittaunut on käytettävissä esimerkiksi sijaisena. 4. Fujitsu Finland, uetsinki Yhtiö toimittaa tietotekniikan laiiteita ja patveluja. Johtajat pukevat henkitöstötte pidettävät ta[ouskatsaukset säätiedotuksiksi. Ne avaavat tatoutta, arvoja, tavoitteita ja strategiaa. s. Yliopiston Apteekki, Helsint<i Yhtiö kannustaa esimiehiä antamaan jatkuvaa pa[autetta. Eniten i[ahduttaa nopea kiitos onnistumisesta. Kiitokseksi esimies voi esimerkiksi sujauttaa karame[[in toisen pöydätle. Toimittajan kommentti SEIJA HOLTARI Yhdeksän vuotta Ikeaa, viisi eri tehtävää. "Ikea uskaltaa antaa työntekijöille mahdollisuuksia. Esimiehet rohkaisevat katsomaan ja astumaan kulloisenkin tehtävän ulkopuolelle. Avaimet omaan kehittymiseen ovat itsellä", Ahlström kuvaa urakehitystään. Monia työntekijöitä innostaa myös kansainvälinen urakierto. Suomalaisia työskentelee Euroopan lisäksi esimerkiksi Australiassa ja Kiinassa. onet tänä vuonna palkitut hyvät työpaikat ovat perheyhtiöitä. Perustajan henki leijuu myös globaalissa Ikeassa, vaikka omistaja Ingvar Kamprad harvoin Suomessa piipahtaakin. "Ingvar on läsnä tosi vahvasti. Jokainen työntekijä tuntee yhtiön historian, kehityksen ja arvot. Jokainen tietää mikä on yrityksen perimmäinen tarkoitus ja soveltaa sitä työssään", Ahlström kuvaa. Yksi Ikean arvo on luoda parempaa arkea. Työntekijä ymmärtää, että se tarkoittaa esimerkiksi räjähtäneen eteisen taltuttamista näppärillä säilytystavoilla. Monessa yrityksessä väki on kyllästynyt puheisiin arvoista. Ne ovat pelkkää diibadaabaa, jota saa kerran vuodessa pakkoannoksen fi rman kehittämispäivässä. Tässä palkitut yritykset poikkeavat muista yrityksistä. Jollain kumman keinolla arvot ovat elossa ja työntekijät kokevat saavansa niistä apua arkisissa valintatilanteissa. Ikeassa hyvät tavat toimia ovat syntyneet vuosikymmenten varrella. Keskeinen havainto on se, ettäjokaisen työ on tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtävänkuvat joustavat, jos se on tarpeen. Jokainen tarttuu töihin. Jokainen tarkoittaa myös tavaratalonjohtajaa: hän tarjoilee välillä iäätelöitä bistrossa, siirtelee kärryjä ja pyyhkii pöytiä ravintolassa ruuhka-apuna. Rekrytoinneissa Ikea pyrkii siihen, että ihmisillä ei ole vääriä tai liian ruusuisia kuvitelmia yhtiöstä eikä tulevasta työstä. Myös kesätyöntekijät tietävät, että Ikeassa saa ja joutuu tekemään paljon töitä. Millaiset työntekijät kelpaavat Ikealle - ja toisaalta viihtyvät Ikeassa? Toimeen tarttuvat, rohkeat, vastuunottajat ja myöntei sesti ajattelevat. "Täällä ei ole tähtiä korokkeella. Ego jää narikkaan, kun riisuu takin. Kun tekee töitä yhdessä, tuntee myös riemua toisten onnistumisista", Mia Ahlström sanoo. o Tvotaivaan tåhdet loistavat Suomessa on ainakin Il OOO ihmistä, joista työnteko on hauskaa, työkaverit loistavia ja esimiehet mukavia. Siinä sivussa syntyy tyytyväisiä asiakkaita ja tulosta yrityksen omistajitte. Hyvinvoivat työpaikat ovat esimerkkinä mui[[e. Tämä on tärkeää aikana, jottoin jutkisuuden täyttää keskustelu uupumuksesfa, ökkyröivistä johtajista ja tiian tyhyistä työurista. Hyviä työpaikkoja yhdistää se, että yritykset ovat tehneet mutkattomaksi niin työn kuin työn ulkopuolisen elämän. Työssä ihmisittä on tarpeeksi vapautta, vastuuta ja uuden oppimista. Työ joustaa, kun se on perheen tai koulutuksen vuoksi tarpeen. Pelkät poppakonstit eivät nosta yritystä Great Place to Work -[ista[[e. Yritysten käyttämät tavat patkita tai huomioida onnistumista saattavat tuntua naiiveilta, mutta tavat ovat yleensä tarkkaan harkittuja ja toimivia. Yritykset ja niiden työntekijät ovat erilaisia. Menestyjät ovat oivaltaneet, mitkä asiat parhaiten luovat hyvää ilmapiiriä juuri tättä työpaikatta ja juurruttavat yrityksen tavoitteet jokaisen työntek'ljän arkeen. Parhaiden yritysten [istalla on jo monia toimiatoja: ohjelmistojen tekijöitä, finanssialan yrityksiä, hoivayrityksiä, markkinointifirmoja ja jopa kaksi perintäatan yhtiötä. Poissaolo[[aan loistavat matalan patkan ja pätkätöiden alat: ravintolat ja siivousfirmat. l(aupan yrityksiäkin on mukana hämmentävän vähän. Talouselämä 512C12 gl

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä?

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä? Sparraava esimies Kuinka motivoida nuoria työssä? Pamfletti pohjautuu T-Median ja TATin tekemien tutkimusten tuloksiin (Nuoret ja johtaminen, Työnantajakuva). Teesien koostaminen: Maria Vesanen, Päivi

Lisätiedot

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 2/2012 Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia ratkaisuja Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisu tarkan luupin alla

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES?

MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? 1/2015 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen voimavara Mikä on työntekijän asema liikkeenluovutuksessa? www.liiketaloudenliitto.fi 5/2014

Lisätiedot

ORGANISAATIOKULTTUURI TODEKSI MYÖS TOIMITILOISSA - CASE FONDIA. CORESMA 2012 8.2.2012 Panu Luukka

ORGANISAATIOKULTTUURI TODEKSI MYÖS TOIMITILOISSA - CASE FONDIA. CORESMA 2012 8.2.2012 Panu Luukka ORGANISAATIOKULTTUURI TODEKSI MYÖS TOIMITILOISSA - CASE FONDIA CORESMA 2012 8.2.2012 Panu Luukka Agenda 1. Great Place to Work Institute 2. Kulttuuristrategia 3. Case Fondia 4. Kysymyksiä & vastauksia

Lisätiedot

Digitalisaatio lisää hyvinvointia. Ville Tolvanen. Numero 2/2015. Digitalisti Ville Tolvanen. Tasa-arvo on kilpailuvaltti

Digitalisaatio lisää hyvinvointia. Ville Tolvanen. Numero 2/2015. Digitalisti Ville Tolvanen. Tasa-arvo on kilpailuvaltti Numero 2/2015 8 TAT TAPASI Digitalisti Ville Tolvanen 10 TYÖNANTAJAKUVA Tasa-arvo on kilpailuvaltti 14 MEDIAVIERAILUT Suomi tulee tutuksi elämyksien kautta 19 KUN KOULU LOPPUU Kun harrastuksesta tuli unelmaduuni

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT MAGAZINE. Millainen on työpaikka? TULEVAISUUDEN

TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT MAGAZINE. Millainen on työpaikka? TULEVAISUUDEN TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT MAGAZINE TULEVAISUUDEN Millainen on työpaikka? 2 TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT TULEVAISUUDEN TYÖPAIKAT -FOORUMI 22.5.2014 Yritysjohto, pelko pois mielestä, puheista ja toiminnasta!...

Lisätiedot

Meitä Arinalaisia on moneksi

Meitä Arinalaisia on moneksi ARINAN HENKILÖSTÖLEHDEN SIDOSRYHMÄNUMERO 2 2014 Meitä Arinalaisia on moneksi Arinassa voit vaikuttaa Mikä ruuassa maksaa? Osallistu uuteen kilpailuumme! SIDOSRYHMÄNRO 2 2014 Tarina on Arinan henkilöstölehti,

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä Circle Microsoft Circle Magazine nro 2/2012 Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä > AinaCom on kommunikaation ytimessä > Valmistaudu Kansallinen etätyöpäivä tulee > Talouden kasvu piilee

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

Kärsivällinen intohimo. www.hrviesti.fi. IBM Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaaran johtamisteesi:

Kärsivällinen intohimo. www.hrviesti.fi. IBM Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaaran johtamisteesi: 2/2015 Asiantuntijapaneeli Johtamisen tila Suomessa Johtaminen Hyvän johtajan tunnusmerkit Työ ja hyvinvointi Hyvän toimiston ominaisuudet IBM Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaaran johtamisteesi:

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA fonectalaiset Me FONECTA TYÖNANTAJANA Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA 1 [ PÄÄKIRJOITUS ] Opintomatkalla SUOMEN PARHAAKSI PALVELUYRITYKSEKSI Fonectan visio

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

pärjääjä Poika, josta tuli Osallistu kilpailuun! tttdigi.fi TTT-lehti myös verkossa: KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA?

pärjääjä Poika, josta tuli Osallistu kilpailuun! tttdigi.fi TTT-lehti myös verkossa: KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA? KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? Osallistu kilpailuun! NRO 2/2014 10 TYÖHYVINVOINNIN ERIKOISLEHTI www.tttdigi.fi MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA? TARVITAAN AIKAA KASVAA HYVÄKSI POMOKSI UUTISANKKURI RUTISTAA

Lisätiedot

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille TOUKOKUU 2013 KIRJOITUKSIA DIGITAALISESTA SUOMESTA Avoimen datan aarteet auki kehittäjille Viranomaiset avaavat tietovarantojaan. Yhdistämällä ja jalostamalla avointa dataa voidaan kehittää uusia palveluita

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Menestys yhden kortin varassa. Mikä ratkaisuksi? s. 26 1 2007 6,50. Rikastava yhteisö tuottaa menestystä s. 8. Mentorointi tuplasi liikevaihdon s.

Menestys yhden kortin varassa. Mikä ratkaisuksi? s. 26 1 2007 6,50. Rikastava yhteisö tuottaa menestystä s. 8. Mentorointi tuplasi liikevaihdon s. 1 2007 6,50 > Y H T E I S K U N T A Rikastava yhteisö tuottaa menestystä s. 8 > J O H T A M I N E N Mentorointi tuplasi liikevaihdon s. 24 > L O G I S T I I K K A Lasti ehjänä perille s. 40 Menestys yhden

Lisätiedot

Naisjohtajan tulee sanoa tahdon ja myös tarkoittaa sitä. www.hrviesti.fi. Elina Piispanen: 1/2014 Menestyvä Johtaja 2013 Tue tiimiä, tähtää tuloksiin

Naisjohtajan tulee sanoa tahdon ja myös tarkoittaa sitä. www.hrviesti.fi. Elina Piispanen: 1/2014 Menestyvä Johtaja 2013 Tue tiimiä, tähtää tuloksiin 1/2014 Menestyvä Johtaja 2013 Tue tiimiä, tähtää tuloksiin Rekrytointi Rekrytointi siirtyy uuteen aikaan Työ ja hyvinvointi Stressistä eroon harjoittelemalla Elina Piispanen: www.hrviesti.fi HINTA 14,50

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2012 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Avainluvut... 9 Päivittäis- ja erikoistavarakauppa...10

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

Saarilla eniten yrityksiä. Ahvenanmaan pienissä kunnissa on yli 100 yritystä tuhatta asukasta kohden. Ero listan häntäpäähän on huima.

Saarilla eniten yrityksiä. Ahvenanmaan pienissä kunnissa on yli 100 yritystä tuhatta asukasta kohden. Ero listan häntäpäähän on huima. 8 18 28 Yrittäjä Yrityskaupat kasvussa Finnveran rahoittamat yrityskaupat kasvavat kovaa. Erityisesti ravintola-alan yritysten myynnit ovat lisääntyneet. Ohjeita alkuun Kokeneet yrittäjät neuvovat, mitä

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

Asmo Kalpala vieroksuu pelolla johtamista

Asmo Kalpala vieroksuu pelolla johtamista 2/2013 Tietojärjestelmät Keskitetty henkilöstötiedon hallinta Kokous & kongressi Virikkeellinen ympäristö Työ & hyvinvointi Työhyvinvoinnilla tuottavuutta Sydämen ääntä kulmahuoneeseen Asmo Kalpala vieroksuu

Lisätiedot

perheyrit ys 2/2013 Perheyritysten liitto ry

perheyrit ys 2/2013 Perheyritysten liitto ry perheyrit ys 2/2013 Perheyritysten liitto ry Maarit Toivanen-Koivisto: Perheyritykset ovat kunnon yrityskansalaisia SIVU 32 Vuoden Perheyritys on Woikoski Oy SIVU 10 Verouudistus ja keinulautamalli SIVU

Lisätiedot