Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista"

Transkriptio

1 Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Talousjohtaja Antti Heinola

2 Sisällys o Liiketoiminnan kuvaus o Strategia 2016 o Markkinanäkymät ja tulosohjeistus o Taloudellinen kehitys

3 Liiketoiminnan kuvaus

4 on eurooppalainen yhtiö Norja Ruotsi Suomi Viro Yhtiön juuret Tanska Latvia Venäjä Oyj syntyi kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Kaupankäynti osakkeella alkoi Helsingin pörssissä Saksa Tšekki Itävalta Liettua Romania Puola Oyj (2013) YIT (1912) Huber Oy (1879) Calor AB (1898) M+W Zander (1998) Meissner + Wurst (1912) Krantz (1882) Zander (1950) Stangl KG (1929) caverion GmbH (2007) MAB Anlagenbau Austria GmbH Rohr- und Heizungsbau GmbH (1955) Voest-Alpine MCE Austria Allmänna Ingeniörsbyrån (1901) Carl Christensen & Co. 4 ABB building systems (1988) Brdr. Petersens Eftf. A/S Gerdes & Wesenberg Monies & Andersens Eftf E. Rasmussen/ER Electric A/S (1907) EB Installasjon (1988) Asea Brown Boveri (1987) Asea Per Kure AS (1897) A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri (1908) Elektro Union National Industri (1917) Elektrisk Bureau AS (1882) Frognerkilens Fabrikk Norsk Elektrisk Aktielag (1873) AS Norsk Viftefabrikk (1932) Elmek (1990) Emico AS (1992) Tehsistem SIA (2001) MCE AG building systems (1989)

5 lyhyesti Suunnittelemme, toteutamme, huollamme ja ylläpidämme käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja rakennuksille, infrastruktuurille ja teollisuuslaitoksille. Liikevaihdon jakauma 2013 Henkilöstö maittain EBIT 61 EUR million 2.2% of revenue Esitetty konserniyhtiön sijainnin perusteella Ruotsi 26 % Suomi 21 % Norja 20 % Saksa 18 % Itävalta 6 % Tanska 5 % Muut maat 3 % Suomi 27% Ruotsi 22% Norja 20% Saksa 14% Itävalta 4% Tanska 6% Muut maat 7% Avainluvut vuonna 2013 Liikevaihto milj. euroa EBITDA 70,9 milj. euroa (2,8 % liikevaihdosta) Liikevoitto 49,4 milj. euroa (1,9 % liikevaihdosta) Henkilöstö työntekijää joulukuun 2013 lopussa 2013 luvut: 1-6/13 carve-out /13 toteutunut 5

6 osakkeenomistajaa Suurimmat osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeet, kpl % kaikista osakkeista Muutos kesäkuun lopun jälkeen, kpl Muutos, % 1. Structor S.A , ,08 2. Antti Herlinin omistamat rahastot sekä suorat ,41 osakeomistukset ,73 3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma , Fondita-rahastot , ,52 5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen , Nordea-rahastot , ,66 7. OP-rahastot , ,85 8. Aktia-rahastot , ,14 9. Valtion eläkerahasto , , Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo , Brotherus Ilkka , Evli-rahastot , Danske Invest -rahastot , , Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera , Odin-rahastot , Oyj , Säästöpankki-rahastot , FIM-rahastot , , Föreningen Konstsamfundet rf , Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne , suurinta yhteensä ,25 Kaikki osakkeet ,00 Omistajarakenne osakkeiden määrän mukaan Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 31 % ( : 34 %) Kotitaloudet 22 % (20 %) Julkisyhteisöt 11 % (11 %) Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14 % (14 %) Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 6 % (6 %) Yritykset ja asuntoyhteisöt 17 % (15 %) Yhteensä osakkeenomistajaa ( : ) 6

7 Strategia 2016

8 Markkinoiden megatrendit tukevat pitkän tähtäimen strategiaamme Teknologian lisääntyminen rakennuksissa Energiatehokkuus Digitalisaation kasvu Hajanaiset markkinat Nykyisin jo noin 40-60% kiinteistön rakennuskustannuksista liittyy teknologiaan. Toisiinsa integroituneet tekniset järjestelmät vaativat monialaista erikoisosaamista. Kunnossapito perustuu entistä enemmän ennakointiin sekä todellisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin. Energiatehokkuuteen liittyvä lainsäädäntö tiukentuu. Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien uudisrakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia, eli omavaraisia energian suhteen. Energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa myös jo olemassa olevissa kiinteistöissä. Kaikilla kiinteistön teknisillä järjestelmillä on IP-osoite. Etävalvonnan kysyntä on kasvussa. Jo rakennusta on liitetty in etävalvontaan. Markkinoilla on suuri määrä pieniä palveluntarjoajia. Laajat palvelut ovat kilpailuetu varsinkin suuremmissa hankkeissa. Kasvupotentiaalia erityisesti saksankielisillä alueilla.

9 Strategia 2016 Visio Toimintaajatus Olemme Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Suunnittelemme, toteutamme, huollamme ja ylläpidämme käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja rakennuksille, infrastruktuurille ja teollisuuslaitoksille. Taloudelliset tavoitteet Käyttökate (EBITDA) yli 6 % liikevaihdosta Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 % vuodessa Negatiivinen käyttöpääoma Strategian painopisteet Kannattavuuden parantaminen Vahva yrityskuva Vahva kasvu Erinomainen johtaminen Innovatiiviset, edistykselliset ratkaisut Tehokas toiminta Arvot Edelläkävijyys + Yhteistyö + Vastuullisuus + Erinomainen toiminta 9

10 Tavoitteena kasvun ja kannattavuuden parantaminen 04 Saavuta 01 Korjaa Kannattavuuden parantaminen Jakautuminen ja uudelleenjärjestelyt 02 Rakenna Tehokas toiminta Sisäisten prosessien kehittäminen ja harmonisointi Erinomainen johtaminen Matala organisaatio ja voittajajoukkue 03 Luo Innovatiiviset ja edistykselliset ratkaisut Liiketoimintaportfolion kehittäminen Vahva kasvu Takaisin kasvu-uralle Tehokas toiminta Tehokkain palveluyritys Innovatiiviset ja edistykselliset ratkaisut Vahvat omat konseptit ja osaaminen projekteissa ja palveluissa Vahva yrityskuva 10

11 Visionamme on olla Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavia yrityksiä Hallitsemme kiinteistöjen ja prosessien monimutkaisen kokonaisuuden. Osaamisemme kattaa kaikki tekniset osa-alueet läpi elinkaaren. Elinkaarinäkökulma sisältyy kaikkeen toimintaamme. Elinkaarimalli vähentää kiinteistöön liittyviä kustannuksia pidemmällä aikavälillä Hallitsemme koko elinkaaren yksittäisestä teknologiasta aina edistyneisiin kokonaisratkaisuihin ja samalla vähennämme kiinteistöön liittyviä kustannuksia. Perinteinen malli Elinkaarimalli Energia Kunnossapito Investointi 11

12 in palvelutarjonta elinkaariratkaisuissa Asiantuntijapalvelut Projektin johtaminen Projektin toteutus Tekninen huolto ja kunnossapito Palveluiden johtaminen Suunnittelu ja hankekehitys Elinkaarihankkeet ja -palvelut Julkinen sektori Teollisuus Arvolupaus asiakassegmenteille Kaupallinen näkökulma palvelualueille Kiinteistöjen käyttäjät Kiinteistöjen omistajat ja kiinteistökehittäjät Rakennusliikkeet Järjestelmät ja tuotteet

13 Markkinanäkymät ja tulosohjeistus

14 Markkina-asemamme on vahva Yhtiöiden liikevaihdot Milj. e Cofely* Bilfinger SE** Royal Imtech SPIE MITIE 7,714 6,309 4,945 4,563 2,544 2,393 in markkina-asema kiinteistöteknisten palvelujen markkinoilla Text Text Text Text Text Text Bravida 1,221 3 Strabag Property and Facility Services* 960 Alpiq Intec 829 Vuoden 2013 liikevaihdot. *) Cofely ja Strabag: vuoden 2012 liikevaihdot. **) Bilfinger SE sisältää Industrial- ja Building & Facility -segmentit. Lähde: Yhtiöt ja. 14

15 in liiketoiminnan markkinanäkymät vuodelle 2014 Huolto ja kunnossapito Projektit in näkemys Ruotsi Suomi Huolto ja kunnossapito o Kasvulle on suotuisat edellytykset kaikissa in divisioonissa. Norja o Elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan. Saksa Projektit Itävalta o Talotekniikan uusinvestointien odotetaan lisääntyvän hieman. Tanska o Positiivisia merkkejä on näkyvissä. Yleiseen makrotaloudelliseen kehitykseen ja geopoliittisiin jännitteisiin liittyvä epävarmuus on johtanut muutoksiin toimintaympäristössä, minkä odotetaan aiheuttavan tiettyä varovaisuutta projektien aloituksissa ja palvelujen kysynnässä loppuvuonna. Lähde: Euroconstruct, kesäkuu

16 annettu tulosohjeistus ennallaan Liikevaihto arvioi, että konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein säilyy edellisvuoden tasolla. Käyttökate arvioi, että konsernin vuoden 2014 käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä säilyy edellisvuoden tasolla. Vuonna 2014 käyttökatteen tavoitetaso saavutetaan o o o toiminnallista tehokkuutta parantamalla huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa kasvattamalla sekä Saksan projektiliiketoimintaa lisäämällä. Yleisen makrotaloudellisen ympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa in liiketoimintaan ja asiakkaisiin. 16

17 Taloudellinen kehitys

18 Tavoitteena keskimäärin > 10 % vuotuinen liikevaihdon kasvu 2016 loppuun mennessä Konsernin liikevaihto Milj. e /12: /13: /12: X XXX Tammi syyskuun liikevaihto kasvoi Saksassa 7 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta vuonna 2013 kasvaneen tilauskannan seurauksena. Ruotsissa ja Norjassa liikevaihto laski pääasiassa projektien tarkemman valinnan seurauksena. Valuuttakurssimuutokset laskivat konsernin tammi syyskuun liikevaihtoa 53,5 milj. eurolla. Liikevaihto maittain Milj. e (-12 %) (-4 %) (-11 %) (7 %) (-10 %) (-9 %) (6 %) Ruotsi Suomi Norja Saksa Itävalta Tanska Muut maat Liikevaihdon jakauma 1 9/2014 Huolto ja kunnossapito 54 % (1 9/2013: 55 %) Projektit 46 % (45 %) 1 9/13 1 9/14 18

19 Tilauskannan positiivinen kehitys Tilauskanta Milj. e Tilauskanta kasvoi 6 % syyskuun 2013 lopusta ja 2 % kesäkuun 2014 lopusta Valuuttakurssimuutokset pienensivät tammi syyskuun tilauskantaa 16,9 milj. eurolla edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja kasvattivat sitä 6,5 milj. eurolla kesäkuun 2014 loppuun verrattuna. 3/12 6/12 9/12 12/12 3/13 6/13 9/13 12/13 3/14 6/14 9/14 19

20 Tavoitteena yli 6 prosentin käyttökate 2016 loppuun mennessä Käyttökate (EBITDA), milj. e Käyttökateprosentti, % o Norjan projektitoimintojen kannattavuuden parantamistoimet ovat edenneet kolmannella vuosineljänneksellä hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. 1 12/12: 85,3 (3,0 %) 1 12/13: 70,9 (2,8 %) 23,6 25,6 26,3 23,3 25,3 21,5 o Käyttökatteeseen vaikuttavien kertaluonteisten erien vaikutus oli tammi syyskuussa -8,2 milj. euroa. 12,9 3,5 % 3,6 % 4,0 % 9,8 9,4 3,9 % 3,7 % 9,6 3,8 % 1,3 % 1,5 % 2,0 % 1,6 % 2,1 0,4 % 20

21 työntekijää syyskuun lopussa Henkilöstön jakauma maittain syyskuun 2014 lopussa Suomi 28 % Ruotsi 22 % Norja 17 % Saksa 14 % Itävalta 4 % Tanska 6 % Muut maat 9 % Kolmannella vuosineljänneksellä jatkettiin kehitystyötä, jonka o tavoitteena Kolmannella on matala organisaatio ja vuosineljänneksellä voittajajoukkueen rakentaminen: keskityttiin vahvan palvelukulttuurin kehittämiseen, Osaamisen nykyisten johtaminen ja tulevien Työurien ammattilaisten ja organisaation takaamiseen kehittäminen sekä yhteisten henkilöstöprosessien Konsernin johtoryhmään ja - järjestelmien nimitettiin rakentamiseen. Ruotsin ja Saksan divisioonien johtajat Useita nimityksiä konsernitoiminnoissa ja divisioonissa Käynnissä konserninlaajuisia kehittämishankkeita tehokkaan toiminnan takaamiseksi: Yhteinen toimintamalli Yhteiset prosessit ja integroidut ratkaisut Tapaturmataajuudessa ja työturvallisuudessa selvää myönteistä kehitystä. 21

22 Kassavirta parani Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja Milj. e Rullaava 12 kk 108,5 101,3 90,1 105,4 114,8 o o o Kassavirta (rullaava 12 kk) parani edelleen Tehostunut käyttöpääoman hallinta tuki kassavirran [Korostus] vahvistumista Tavoitteena kassavirran kausiluonteisuuden vähentäminen 20,5 7,2 11,1 4,1-11,2-11,1 1 3/13 4 6/13 7 9/ /13 1 3/14 4 6/14 7 9/14 Teknologioita, prosesseja ja osaamista kehitetään ja niihin investoidaan jatkuvasti. o Heinä syyskuun 2014 käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,9 milj. euroa, ja ne liittyivät pääasiassa tietotekniikkaan ja yhteisten liiketoimintaprosessien kehittämiseen. 22

23 Positiivinen kehitys kohti negatiivista käyttöpääomaa jatkuu Käyttöpääoma Käyttöpääoma, milj. e Käyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon, % (Viim. 12 kk) 120 Käyttöpääoma oli vakaampi ja alle viimevuotisen tason Painopiste entistä enemmän käyttöpääoman hallinnassa Kulttuurimuutos Paremmat työkalut laskutukseen Maksusuunnitelmien arviointi osa projektien hyväksymisprosessia Käyttöpääoma pieneni 59 % syyskuun 2013 loppuun verrattuna. 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 5 % 2 % 3 % 2 % 2 % Joulukuun 2013 loppuun verrattuna käyttöpääoma kasvoi 3,4 milj. euroa. 1 3/12 4 6/12 7 9/ /12 1 3/13 4 6/13 7 9/ /13 1 3/14 4 6/14 7 9/14. 23

24 Tasapainoinen velkarakenne Velkojen erääntyminen Milj. e Velkasalkku Pankit 93 % Vakuutusyhtiöt 5 % Muut 2 % Korkotyyppi (suojausten jälkeen) Kiinteä korko 47 % Vaihtuva korko 53 % o o Velkasalkun arvo yhteensä 173,4 milj. euroa Keskikorko (suojausten jälkeen) 2,4 % 24

25 Rahoitusasema mahdollistaa konsernin kasvustrategian toteuttamisen Nettovelan kehitys Milj. e /13 9/13 12/13 3/14 6/14 9/14 Nettovelan rakenne Milj. e Maksuvalmiusreservi 121 milj. euroa Milj. e Nostamattomat luottolimiitit Rahavarat Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Rahavarat Nettovelka 25

26 Osinkopolitiikka Osingonjako vähintään 50 % tilikauden voitosta. o o Osinko 0,22 euroa/osake maksettu Yhteensä 27,6 milj. euroa (78 % tilikauden voitosta 2013) 26

27

28 Liitteet

29 Avainlukuja Milj. e 7 9/14 7 9/13 Muutos 1 9/14 1 9/13 Muutos 1 12/13 Liikevaihto 566,7 594,8-5 % 1 746, ,5-6 % 2 543,6 Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä Käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä, % 25,3 26,8-5 % 41,3 55,0-25 % 81,7 4,5 4,5-2,4 3,0-3,2 Käyttökate (EBITDA) 21,5 23,3-8 % 33,2 45,6-27 % 70,9 Käyttökateprosentti, % 3,8 3,9-1,9 2,5-2,8 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,08 0,09-13 % 0,06 0,15-59 % 0,28 Käyttöpääoma 49,4 119,9-59 % 49,4 119,9-59 % 46,0 Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 20,5 11,1 84 % 13,4 7,1 89 % 108,5 Korollinen nettovelka kauden lopussa 131,6 190,1-31 % 131,6 190,1-31 % 86,5 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana % % Vuoden 2013 vertailuluvut ovat carve-out-lukuja kausilta ennen osittaisjakautumisen rekisteröimistä ( ). 29

30 Heinä syyskuussa saatiin useita suuria tilauksia Henninger Turm, Frankfurt am Main, Saksa toimittaa 40-kerroksisen uuden asuinkiinteistön kaiken talotekniikan ja toimii hankkeen teknisenä pääurakoitsijana. Rakennukseen tulee yli 200 asuntoa, ja sen lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnetään muun muassa geotermistä energiaa. Palvelualue: Suunnittelu ja hankekehitys, Projektin johtaminen, Projektin toteutus Järjestelmät ja tuotteet: Lämmitys, vesi & viemäri, Ilmanvaihto, Sähköistys, Jäähdytys, Turvallisuus, Automaatio Sopimuksen arvo: 33 milj. e Koko: ~ m 2 Ajankohta: 12/ loppu Henninger Turm Arendalin poliisiasema, Norja Talotekniikan kokonaistoimitus Arendalin uudelle poliisiasemalle, joka rakennetaan passiivitalostandardien mukaiseksi. Palvelualue: Suunnittelu ja hankekehitys, Projektin johtaminen, Projektin toteutus Järjestelmät ja tuotteet: Lämmitys, vesi & viemäri, Ilmanvaihto & ilmastointi, Sähköistys, Turvallisuus, Automaatio Sopimuksen arvo: 3,2 milj. e Koko: ~5 700 m 2 Ajankohta: Valmis 7/

31 Heinä syyskuussa saatiin useita suuria tilauksia Aquis Plaza -kauppakeskus, Aachen, Saksa Iilmanvaihto-, ilmastointi- ja vesija viemäröintijärjestelmät sekä edistykselliset lämmön takaisinottojärjestelmät uuteen kauppakeskukseen. Palvelualue: Projektin johtaminen, Projektin toteutus Järjestelmät ja tuotteet: Ilmanvaihto & ilmastointi, Vesi & viemäri Sopimuksen arvo: 5,5 milj. e Koko: ~ m 2 Ajankohta: Valmis syksyllä 2015 Aquis Plaza Autonvalmistaja, Saksa Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien asennustyöt autotehtaan laajennuksessa. Palvelualue: Projektin toteutus Järjestelmät ja tuotteet: Ilmanvaihto & ilmastointi Sopimuksen arvo: 5,5 milj. e Koko: ~ m 2 Ajankohta: Valmis 2/

32 Heinä syyskuussa saatiin useita suuria tilauksia Neurodegeneratiivisten sairauksien tutkimuskeskus (DZNE) Bonn, Saksa Ilmanvaihtojärjestelmien asennustyöt tutkimuskeskuksen uudisrakennukseen. Kohteen ratkaisuissa huomioidaan kunkin tilan ilmanvaihdon yksilölliset tarpeet. Lisäksi kiinteistöön tulee muun muassa tehokas lämmön takaisinotto-järjestelmä. Sopimus sisältää myös teknisen huollon ja kunnossapidon viideksi vuodeksi. Palvelualue: Projektin toteutus, Tekninen huolto ja kunnossapito Järjestelmät ja tuotteet: Ilmanvaihto Sopimuksen arvo: 8,7 milj. e Koko: ~ m 2 Ajankohta: 6/2014 vuoden 2016 alku DZNE Kauppakeskus Valkea, Oulu, Suomi Sähköjärjestelmien asennustyöt uuteen kauppakeskuskiinteistöön sekä nykyiseen saneerattavaan kiinteistöön. Kokonaisuuteen kuuluvat myös pysäköintihalli, toimistotiloja ja katettu kävelykatu. Palvelualue: Projektin toteutus Järjestelmät ja tuotteet: Sähköistys Sopimuksen arvo: 3,5 milj. e Ajankohta: Valmis 2016 Kuva: wulf architekten GmbH 32

33 Heinä syyskuussa saatiin useita suuria tilauksia MTU Aero Engines, München, Saksa Sopimus MTU:n pääkonttorin kaikkien taloteknisten järjestelmien teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta. Lisäksi kartoittaa kiinteistön energiansäästömahdollisuuksia ja toteuttaa energiansäästötoimia. Palvelualue: Tekninen huolto ja kunnossapito, Palveluiden johtaminen Järjestelmät ja tuotteet: Lämmitys, vesi & viemäri, Ilmanvaihto & ilmastointi, Jäähdytys, Sähköistys, Automaatio Sopimuksen arvo: Ei julkistettu Koko: ~ m 2 Ajankohta: 7/2014 alkaen MTU Aero Engines MTU Weberzeile-ostoskeskus, Ried, Itävalta Talotekniikan kokonaistoimitus uuteen ostoskeskuskiinteistöön. Rakennuksen energiatehokkuutta lisää muun muassa tehokas lämmöntalteenottojärjestelmä. Palvelualue: Projektin toteutus Järjestelmät ja tuotteet: Lämmitys, vesi & viemäri, Ilmanvaihto & ilmastointi, Sähköistys, Turvallisuus Sopimuksen arvo: Useita miljoonia euroja Koko: m 2 Ajankohta: Valmis kesällä

34

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2014

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2014 Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2014 Toimitusjohtaja Fredrik Strand Talousjohtaja Antti Heinola 24.4.2014 Sisällys Liiketoiminta ja strategia Markkinanäkymät Ensimmäisen neljänneksen taloudellinen kehitys

Lisätiedot

Caverion Älykästä kiinteistötekniikkaa 13.3.2014

Caverion Älykästä kiinteistötekniikkaa 13.3.2014 Älykästä kiinteistötekniikkaa 13.3.2014 Talousjohtaja Antti Heinola Sisällys lyhyesti Strategia ja vahvuudet Taloudellinen kehitys Markkinanäkymät Tulosohjeistus 2014 2 Roadshow 6 June 2013 lyhyesti Liiketoiminta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski 28.1.2014 Sisällys Taloudellinen kehitys Kehitys liiketoiminnoittain Rahoitusasema Markkinanäkymät ja tulosohjeistus Taloudellinen kehitys Loka joulukuu 2013: Käyttökate

Lisätiedot

Caverion Oyj Uuden pörssiyhtiön kasvusuuntana Keski-Eurooppa 14.11.2013

Caverion Oyj Uuden pörssiyhtiön kasvusuuntana Keski-Eurooppa 14.11.2013 Oyj Uuden pörssiyhtiön kasvusuuntana Keski-Eurooppa 14.11.2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski Sisällys Liiketoiminnan kuvaus Strategia ja vahvuudet Markkinanäkymät Taloudellinen kehitys 2 Roadshow 6

Lisätiedot

Talotekniikkaa kiinteistöjen koko elinkaareen

Talotekniikkaa kiinteistöjen koko elinkaareen Taltekniikkaa kiinteistöjen kk elinkaareen Milena Hæggström, sijittajasuhdejhtaja Arvpaperin aamuseminaari 28.5.2014 Sisällys Liiketiminta ja strategia Markkinakuvaus Taludellinen kehitys ja tulshjeistus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski 26.7.2013 Sisällys Taloudellinen kehitys Kehitys liiketoimintaalueittain Rahoitusasema Markkinanäkymät ja tulosohjeistus -konserni Oyj

Lisätiedot

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Caverin Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Milena Hæggström, sijittajasuhdejhtaja 7.5.2015 Sisällys Liiketiminta ja strategia Markkinanäkymät Taludellinen kehitys ja tulshjeistus Liiketiminta ja

Lisätiedot

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Caverin Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Talusjhtaja Antti Heinla 16.3.2015 Sisällys Liiketiminta ja strategia Markkinanäkymät ja tulshjeistus Taludellinen kehitys Liiketiminta ja strategia Caverin

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Hallinto Henkilöstö Ympäristö Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Näkymät vuodelle 2014

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa. Juhani Pitkäkoski 17.3.2014

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa. Juhani Pitkäkoski 17.3.2014 Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa Juhani Pitkäkoski 17.3.2014 Esityksen sisältö in esittely Liiketoiminta Suomessa Vuosi 2013 lukuina Strategiset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle

Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle Tietoa Caverionista Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle

Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle Tietoa Caverionista Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

Caverion on Euroopan johtavia kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden tarjoajia

Caverion on Euroopan johtavia kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden tarjoajia Tietoa Caverionista Caverion on Euroopan johtavia kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden tarjoajia Caverion suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää käyttäjäystävällistä ja energiatehokasta kiinteistötekniikkaa

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Osavusikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 24.4.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Askeleen. edellä

Vuosikertomus 2010. Askeleen. edellä Vuosikertomus 2010 Askeleen edellä Askeleen edellä Toiminta-ajatuksemme lähtee tahdosta auttaa asiakkaitamme hyödyntämään luotua elinympäristöä. YIT on hyvän elinympäristön tekijä, jonka kohtaat lukuisissa

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKETOIMIN- NASTA

LIIKEVAIHDON KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKETOIMIN- NASTA Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Q1 LIIKEVAIHDON KASVUA LISÄÄNTYNEESTÄ PALVELULIIKETOIMIN- NASTA 7.5.2015 Magnus Rosén, toimitusjohtaja Jonas Söderkvist, talousjohtaja ja EVP konsernitoiminnot Ramirent

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012

Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 YIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2013 KLO 8.00 YIT:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012: Liikevoitto kasvoi merkittävästi Kansainvälisissä rakentamispalveluissa Tase vahvistui 1.10.

Lisätiedot

Sisällys. YIT lyhyesti 4 Vuoden 2008 tapahtumia 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia ja toimintaympäristö 10

Sisällys. YIT lyhyesti 4 Vuoden 2008 tapahtumia 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia ja toimintaympäristö 10 Liiketoimintakatsaus 2008 Sisällys YIT yrityksenä... 4 YIT lyhyesti 4 Vuoden 2008 tapahtumia 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia ja toimintaympäristö 10 Toimialat... 14 Kiinteistötekniset palvelut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Osavusikatsaus tammi kesäkuu 2015 Timitusjhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 23.7.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012

(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012 TILINPÄÄTÖS 2 VUOSI 2012 OLI MENESTYKSEKÄS RAMIRENTILLE JA KAIKKI TALOUDELLISET TAVOITTEEMME TÄYTTYIVÄT. KESKITYIMME YHTENÄISEN JA JOHDONMUKAISEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEEN, JOKA ON EDESAUTTANUT YHTIÖMME

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012

Osavuosikatsaus 1-6/2012 Osavuosikatsaus 1-6/2012 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.7.2012 KLO 8.00 YIT:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012: Hyvä kehitys rakentamispalveluissa, yli neljän miljardin tilauskanta antaa näkyvyyttä 1.4. 30.6.2012:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES VUOSIKERTOMUS 2014 Asiantunteva henkilöstömme takaa asiakkaillemme vuokralaitteiden luotettavuuden ja turvallisen toimintaympäristön koko projektin aikana. SISÄLLYSLUETTELO 2 Bränditarina 3 Ramirent lyhyesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys 2 Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistus

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 15.3.2013

Varsinainen yhtiökokous 15.3.2013 Varsinainen yhtiökokous 15.3.2013 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja YIT 1 Yhtiökokous 15.3.2013 Smolny Pietari, Venäjä Sisällys Tilinpäätös 2012 YIT tänään Kiinteistötekniset palvelut Rakentamispalvelut

Lisätiedot