Hyytymisjärjestelmän perustutkimukset. Tuukka Helin, LL Erikoistuva lääkäri, kl kemia Helsingin kaupunki, HUSLAB. Labquality-päivät 6.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyytymisjärjestelmän perustutkimukset. Tuukka Helin, LL Erikoistuva lääkäri, kl kemia Helsingin kaupunki, HUSLAB. Labquality-päivät 6.2."

Transkriptio

1 Hyytymisjärjestelmän perustutkimukset Tuukka Helin, LL Erikoistuva lääkäri, kl kemia Helsingin kaupunki, HUSLAB Labquality-päivät

2 Sidonnaisuudet Työsuhteet Helsingin kaupunki, HUSLAB Matka-avustukset ammatillisiin koulutuksiin Leo Pharma Tutkimusapurahat Laboratoriolääketieteen edistämissäätiö, HYKS-instituutti

3 Sisältö - Hyytymisjärjestelmän toiminta - Tavallisimmat hyytymisjärjestelmän toimintaa mittaavat laboratoriotutkimukset: käyttöaiheet ja tulkinta 1) INR 2) TT 3) Fi 4) APTT

4 Hyytymisjärjestelmän toiminta Verisuonivaurio Primaarihemostaasi: verihiutalekasauma Hyytymiskaskadi: Fibriinin muodostus Fibrinolyysi Fibriinin lujittuminen (FXIII)

5 Hyytymisaktiivisuus: fysiologiset tekijät Veren ominaisuudet Hyytymistekijät Verihiutaleiden määrä ja aktiivisuus Punasolujen määrä (Hb, Hkr) Verisuonen ominaisuudet Endoteelin rakenne Virtausolosuhteet Valtimo vs laskimo Virchowin triadi Virtaus

6 Primaarihemostaasi Valkosolu P-selektiini IL-1 TNF AP TXA Serotoniini Ca TF Verihiutale GpIIb/IIIa GpIb Endoteeli vwf

7 Hyytymiskaskadi: fysiologinen malli FXI FIX FVIIa TF FVII FVIII FIXa FVIIIa tenaasi FV FX FVa FXa protrombinaasi Fibrinogeeni FIIa Fibriini

8 HMWK FXII FXI FIX FVIII Aktivaatioreittimalli Sisäinen reitti Ulkoinen reitti APTT TF FVII FX TT FV FII Fibr

9 TT eli tromboplastiiniaika Mittaa hyytymiskaskadin ulkoista reittiä, eli tekijöiden FVII, FX ja FII yhteisvaikutusta Käytetyimpiä hyytymisjärjestelmän tutkimuksia TT voi olla poikkeava Maksan vajaatoiminta (heikentynyt synteesi) Vuoto tai tukos (lisääntynyt kulutus) K-vitamiinivajaus Varfariinihoito, muut antikoagulantit Yksittäisten faktoreiden puutostilat

10 INR (International Normalized Ratio) INR on yleisimmin käytetty hyytymisjärjestelmän laboratoriotutkimus Käytetään varfariinihoidon seurannassa, yleensä hoitotaso INR 2,0-3,0 Saadaan laskennallisesti TT:stä INR=( TT tutkittava TT normaali)isi ISI: International Sensitivity Index Kuvastaa TT-reagenssin ominaisuuksia, useimmiten ISI ~ 1,0

11 TTR varfariinihoidon laadun mittarina Yksittäisten INR-mittausten tarkastelun sijaan voidaan johtaa laskennallinen INR arvo jokaiselle hoitopäivälle saadaan aika hoitoalueella: Time in Therapeutic Range* *Rosendaal FR ym. Thromb Haemost 1993 Hoitoalueella ~ 69/120 pv: TTR = 58 %

12 INR-seuranta HUS-alueen perusterveydenhuollossa v INR-tutkimuksia n= potilaita n= ,2 tutkimusta/ potilas/ v. (vaihteluväli 10,2-16,5) Mittausten osuus tuloksista (%) 60% INR-tulostasot hyviä: 63,6 % alueella 2,0-3,0 (vaihteluväli kunnittain 62 66%) 77,5 % alueella 1,9 3,5 (76-80%) 12,2 % INR <1,8 1,6 % INR >4,5 INR-taso Helin T ym. SLL 2012 Helin T ym. SLL 2013

13 TTR varfariinihoidon laadun mittarina Varfariinihoidon voidaan katsoa toteutuvan hyvin, kun TTR on yli 70 % V oululaisaineistossa TTR oli keskimäärin 66 %, n=4273 Vantaan kaupungin aineistossa TTR oli keskimäärin 61 %, n=3528 Leskelä SR ym. SLL 2013; Helin T ym. SLL 2013

14 TTR Vantaan kaupungin avoterveydenhuollossa TTR < 60 %, 40 % potilaista Helin T ym. SLL 2013

15 TTR ongelmakohtia Mitkä INR-tulokset sisällytetään laskentaan Hoidon aloitus vs. vakiintuneessa hoidossa olevat Varfariinin tauotukset esim. toimenpiteiden ajaksi Vuodot, infektiot tai muut sairaalahoitoa vaativat tilat Pitkät INR-mittausvälit (yli 60 päivää) TTR tulisi laskea riittävän pitkältä aikaväliltä mahdollisimman stabiilissa vaiheessa Phillips, Ansell. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2008

16 Hylek EM. J Thromb Thrombol 2013 Phillips, Ansell. Expert Rev Cardiovasc Ther Varfariinihoidon toteutuminen Suomessa Valikoitumattomista INR-tuloksista 63,6 % hoitoalueella 2,0-3,0; TTR keskimäärin yli 60 % N. 60 % potilaista TTR on yli 60 % Suomi hyvää kansainvälistä tasoa (tutkimuksissa TTR vaihtelu kansainvälisesti luokkaa 50-60%)

17 APTT eli aktivoitu partielli tromboplastiiniaika Mittaa hyytymisjärjestelmän sisäisen reitin toimintaa, eli tekijöitä FXII, FXI, FVIII, FIX, FV, FX, FII Käytetyimpiä hyytymisjärjestelmän seulontakokeita APTT voi olla poikkeava Maksan vajaatoiminta (heikentynyt synteesi) Vuoto tai tukos (lisääntynyt kulutus) Fraktioimaton hepariinihoito ja muut antikoagulantit (etenkin trombiiniestäjät) Yksittäisten faktoreiden puutostilat (Hemofiliat, FXII-vajaus)

18 Fibriinin lujittuminen ja fibrinolyysi Fibriini E E E E FXIII FXIII lujittaa fibriinin ristisidoksin E Fibrinolyysi Plasmiini Plasminogeeni t-pa u-pa -dimeeri t-pa Tissue plasminogen activator u-pa Urokinaasi

19 Fi 1 Plasman -dimeerin pitoisuus kuvastaa fibrinolyysin aktiivisuutta Kiihtynyt fibrinolyysi heijastaa lisääntynyttä hyytymisaktivaatiota -dimeeri on akuutin tukoksen markkeri Normaalialueella oleva -dimeeri poissulkee syvän laskimotukoksen 95 %:n todennäköisyydellä Kliiniset kriteerit auttavat päätöksenteossa

20 Käypä Hoito -suositus: Laskimotukos ja keuhkoembolia 2010

21 Fi 2 Koholla olevan -dimeerin spesifisyys laskimotukoksen ja keuhkoembolian suhteen vaihtelee voimakkaasti ikäryhmittäin 58 % vuotiailla 15 % yli 80-vuotiailla Ikääntyminen, tulehdustilat ja raskaus nostavat -dimeeritasoa kuvastaa lisääntynyttä hyytymisaktivaatiota em. tiloissa -dimeerin päätösrajaksi on ehdotettu myös [potilaan ikä] x 0,01 mg/l Schouten HJ et al. BMJ 2013

22 Fi - Mittausmenetelmä ELISA-pohjainen detektiometodi: -dimeeri Fluoresoiva vasta-aine vasta-aineet Heterofiiliset vasta-aineet johtavat erittäin korkeisiin pitoisuuksiin Lippi G et al. Blood Coag Fibrinol 2013

23 Hyytymismittausten virhelähteet 1 Preanalytiikka Rutiinisti ei mitata lainkaan primaarihemostaasia eikä fibrinolyysiä Aina poikkeava tulos ei korreloi vuoto/tukostaipumukseen: esim. FXII ja APTT suhteutettava kliiniseen tilaan Fi heterofiiliset vasta-aineet, muistettava virhelähteenä, joka muissa yleisesti käytetyissä hyytymistutkimuksissa ei esille

24 Hyytymismittausten virhelähteet 2 Mittaaminen on epäfysiologinen tapahtuma: Ensin estetään hyytymän muodostuminen sitraatilla sitten mitataan koeputkessa lisätyn fosfolipidin ja Ca läsnäollessa syntyvää hyytymää Hyytymiskaskadin mittaus: TT:n ja APTT:n mittaus loppuu, kun ensimmäinen fibriini muodostuu (n. 5 % trombiinin muodostuksesta Tromboelastografia (harmaa viiva) Trombiinigeneraatio (musta viiva) Katkoviiva : TT/APTT reaktio päättyy y Bolliger et al, Transf Med Rev 2012 Callum & Rizoli, Blood 2012.

25 Yhteenveto Yleisimmin käytetyt hyytymistutkimukset ovat INR, TT, APTT ja Fi Varfariinihoidon seuranta on edelleen yleisin indikaatio hyytymistutkimuksille INR-arvojen rinnalla voidaan käyttää TTR-parametria varfariinihoidon toteutumisen onnistumista arvioitaessa TTR > 70 % hyvä hoitotasapaino varfariinilla TTR-arvo tulisi laskea hoidon stabiilissa vaiheessa Hyytymistutkimuksiin liittyy useita virhelähteitä Reaktio on epäfysiologinen Yleensä mitataan vain hyytymiskaskadia Seulontatutkimuksissa reaktio loppuu, kun trombiinia on muodostunut n. 5 % kokonaismuodostuksesta Tulokset tulee aina suhteuttaa kliiniseen tilanteeseen

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN?

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? Riitta Lassila, Hematologia Hyytymishäiriöt, HYKS Lotta Joutsi-Korhonen Hyytymishäiriöt, HUSLAB LYHENTEITÄ DVT = deep vein thrombosis / SLT =

Lisätiedot

Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB 5.3.2011

Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB 5.3.2011 Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB 5.3.2011 Hyytymishäiriöyksikkö Lyhyt historia HUS:ssa: 2000-2002 sisätaudit, hallinto

Lisätiedot

D-DIMEERIN KÄYTTÖ TROMBOEMBOLISTEN SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA

D-DIMEERIN KÄYTTÖ TROMBOEMBOLISTEN SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA D-DIMEERIN KÄYTTÖ TROMBOEMBOLISTEN SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA Antti Jokiniitty Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos 3/2011 Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto KATSAUS TIETEESSÄ RIITTA LASSILA dosentti, sisätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri HUS, hyytymishäiriöyksikkö, Suomen Angiologiayhdistys riitta.lassila@hus.fi ELINA ARMSTRONG LKT, hematologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoidon käsikirja

Antikoagulaatiohoidon käsikirja Jaana Puhakka (toim.) Antikoagulaatiohoidon käsikirja Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta Jaana Puhakka (toim.) Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Tromboosiprofylaksia

Tromboosiprofylaksia Tromboosiprofylaksia Pirjo Säynäjäkangas Tromboosiprofylaksia on vähentänyt leikkausten ja sydäninfarktin komplikaatioina syntyvien keuhkoembolioiden määrää oleellisesti. Profylaksian käytön tarve sekä

Lisätiedot

Vain yksi on nopein. QuikRead go CRP. Made in Finland

Vain yksi on nopein. QuikRead go CRP. Made in Finland 2 2012 Vain yksi on nopein QuikRead go CRP Made in Finland Verikaasutulokset 35 sekunnissa ph pco 2 po 2 so 2 cthb FO 2 Hb FCOHb FMetHb FHHb FHbF ck+ cna+ cca2+ ccl- cglu clac ctbil 17 parametria 35 sekunnissa

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Lasten oraalisen antikoagulanttihoidon kotiseuranta

Lasten oraalisen antikoagulanttihoidon kotiseuranta Alkuperäistutkimus SAARA MÄHÖNEN, PEKKA RIIKONEN, RITVA-LIISA VÄÄTÄINEN JA TERO TIKANOJA Lasten oraalisen antikoagulanttihoidon kotiseuranta Selvitimme lasten oraalisen antikoagulanttihoidon kotiseurannan

Lisätiedot

PYSYVÄ VERENVUOTOTAIPUMUS

PYSYVÄ VERENVUOTOTAIPUMUS PYSYVÄ VERENVUOTOTAIPUMUS Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Tämän esitteen tavoitteena on jakaa olennaista tietoa ja toimintaohjeita verenvuototautipotilaiden yleisimpiä ongelmatilanteita varten:

Lisätiedot

Hyötyykö potilaasi biologisista lääkkeistä?

Hyötyykö potilaasi biologisista lääkkeistä? 1 2012 Hyötyykö potilaasi biologisista lääkkeistä? Anna Promonitorin auttaa sinua Uutta Orion Diagnosticasta Promonitor -tuotteilla yksilöllinen hoidon seuranta biologisen lääkkeen tehon alenemisen havaitseminen

Lisätiedot

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositus Tavoite ja kohderyhmät Tämä hoitosuositus ajanmukaistaa ja tarkentaa alaraajan syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) ehkäisy-, diagnosointi- ja hoitotapoja aikuispotilailla.

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo HUS-piirin verisuonikirurgian hoito-ohjelma 2005 Sektorivastaavat: Carotis: Aortta: Alaraajat: Veritie: Laskimot: Haavanhoito: Endovaskulaariset: Hyytymishäiriöt:

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio 0 0 0 0 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna arviointiraportin ensimmäisten

Lisätiedot

INR-tulokset nopeasti ja luotettavasti

INR-tulokset nopeasti ja luotettavasti 3 2006 INR-tulokset nopeasti ja luotettavasti Yksinkertainen 3-vaiheinen testaus Kevyt, pienikokoinen mittari on helppo kuljettaa mukana Laboratoriolaatuiset testitulokset alle kahdessa minuutissa Jokaisessa

Lisätiedot

MITÄ KEUHKOEMBOLIASTA ON HYVÄ TIETÄÄ

MITÄ KEUHKOEMBOLIASTA ON HYVÄ TIETÄÄ PHSOTEY Keskussairaala MITÄ KEUHKOEMBOLIASTA ON HYVÄ TIETÄÄ Potilasopas Tekijät: Saara Marvaila Anne Salonen Lahden ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma 2010 SISÄLTÖ 1 KEUHKOEMBOLIA... 2 2 KEUHKOEMBOLIAN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Enoksapariininatrium 100 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Tromboelastografialla (TEG) ja tromboelastometrialla

Tromboelastografialla (TEG) ja tromboelastometrialla Tromboelastografia ja sen käyttö sydänkirurgiassa Alexey Schramko, Raili Suojaranta-Ylinen ja Tomi Niemi Tromboelastometria on yli 50 vuotta vanha menetelmä, joka kuvaa bedside potilaan hyytymisstatusta.

Lisätiedot

Lääkealan uusia tuulia. Geneeriset lääkevalmisteet. Mikä vikana alkoholipolitiikassa? NO, mitä siitä? Levofloksasiinisilmätipat Bimatoprostisilmätipat

Lääkealan uusia tuulia. Geneeriset lääkevalmisteet. Mikä vikana alkoholipolitiikassa? NO, mitä siitä? Levofloksasiinisilmätipat Bimatoprostisilmätipat 3.2002 10. vuosikerta 10 årgången 10th Annual volume Pääkirjoitus Hannes Wahlroos..................... Jussi Holmalahti Veijo Saano........... Riitta Lassila......................... Juhani Juntunen......................

Lisätiedot

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA TAIPUMUS SAADA VERITULPPA Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Keskustele tämän esitteen sisällöstä oman lääkärisi kanssa Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa? Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa?

Lisätiedot

Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä

Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimeenpiteiden yhteydessä Kenth Vikström Sisät.- ja kard. erik. lääkäri Apul. ylilääk./pietarsaari 22.9.2011 Antitromboottiset lääkkeet Antitromboottinen

Lisätiedot

Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli

Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli TEEMA TROMBOOSI LUKU 4 Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli MATTI HALINEN eteisvärinä ja aikaisempi tromboembolinen komplikaatio HANNU KOKKI Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee leikkaukseen tulevien

Lisätiedot

Yhä useampi sairaalahoitoon joutuva. Töölön sairaalan ohjeet. Uusia oraalisia antikoagulantteja ja trombosyyttiestäjiä

Yhä useampi sairaalahoitoon joutuva. Töölön sairaalan ohjeet. Uusia oraalisia antikoagulantteja ja trombosyyttiestäjiä Minna Ilmakunnas LT, erikoislääkäri HYKS, ATEK, Meilahden sairaalan leikkausosasto HYKS, Hyytymishäiriöyksikkö, Meilahden kolmiosairaala minna.ilmakunnas[a]hus.fi Tomi Niemi dosentti, osastonylilääkäri

Lisätiedot

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimukset 119 Esa Leppänen Johdanto... 119 S-Alkalinen fosfataasi (S-AFOS)...120 S-Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit...120 S-Alaniiniaminotransferaasi (S-ALAT)...120 S-Aspartaatti-aminotransferaasi (S-ASAT)...120

Lisätiedot

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Verensiirtohoito Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Seppo Hiippala Suurin osa veri- ja plasmavalmisteista käytetään leikkausten yhteydessä. Verivalmisteiden käyttöä ovat viime

Lisätiedot

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA TAIPUMUS SAADA VERITULPPA Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Keskustele tämän esitteen sisällöstä oman lääkärisi kanssa Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa? Tukoksille altistavat tekijät Laskimotukoksen

Lisätiedot

ALKOHOLISAIRAUKSIEN LABORATORIO-MERKKIAINEET

ALKOHOLISAIRAUKSIEN LABORATORIO-MERKKIAINEET ALKOHOLISAIRAUKSIEN LABORATORIO-MERKKIAINEET Päivi Lakkisto, LT, EL Vs. kliininen opettaja Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB Syksy 2012 SUURKULUTUS NAISET > 1-2 annosta päivässä MIEHET

Lisätiedot