Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB 5.3.2011"

Transkriptio

1 Hyytyykö vai ei? Mitä kliinikon on hyvä tietää veren hyytymisestä? Riitta Lassila Hyytymishäiriöt, hematologia ja HUSLAB

2 Hyytymishäiriöyksikkö Lyhyt historia HUS:ssa: sisätaudit, hallinto hematologia hematologia - HUSLAB hybridi KLINIKKA Bedside Sairaudet/lääkitys LABORATORIO Suora vuorovaikutus dynaaminen prosessi MONIALAISUUS Trombofilia-hemofilia Akuutti sairaus TUTKIMUS Soveltava perustutkimus Kehitystyö, koulutus, jatkuvuus

3 Huolenaiheet Usein samat potilaat, joilla on tukosriski on myös verenvuotoriski Hypertensio Diabetes Munuaisten vajaatoiminta Verenvuoto tromboosin hoidon yhteydessä on merkittävä kuolleisuuden aiheuttaja Anemia/trombosytopenia ovat uusien antitromboottien tutkimuksissa vain relatiivisia verenvuodon riskin aiheuttajia (poissulkukriteerit vaihtelevat ) Poissulkukriteerinä tutkimuksissa on toisaalta high bleeding risk joka perustuu subjektiiviseen arvioon Ei hyviä verenvuotoriskin mittareita (bleeding risk index)

4 Poikkeavan vuotoalttiuden tunnistaminen Spontaani, runsas, pitkittynyt, toistuva tai viivästynyt jälkivuoto Paikallinen vai yleistynyt Aiemmat vuotoriskitilanteet; toimenpiteet Negatiivisella anamneesilla merkitystä Onko potilaalla vasta-aihe tai varoaihe antitromboottiselle hoidolle? Veri Suonenseinämä Virtaus

5 Kliininen arvio Vuotoanamneesi Aikaisemmat vuoto-ongelmat Raudanpuuteanemia, verensiirrot Vuoto kirurgisten toimenpiteiden, hampaanpoiston, trauman, synnytyksen yhteydessä Menstruaation laatu Ruokavalio, antibioottien käyttö (K vit) Lääkitys, luontaistuotteet, vitamiinit Hankinnainen vai perinnöllinen, sukuanamneesi Status ja laboratoriokokeet

6 PRIMAARI HEMOSTAASI HYYTYMIS- JÄRJESTELMÄ FIBRINOLYYSI fibrin

7 Laboratorio PRIMAARI HEMOSTAASI HYYTYMIS- JÄRJESTELMÄ FIBRINOLYYSI fibrin Trombosyytit Hematokriitti Fibrinogeeni:viskositeetti P-TT/INR APTT D-dimeeri FII, X, VII, IX V, VIII, XI, XII, fibrinogeeni FXIII

8 Antitromboottiset lääkkeet Verihiutaleiden estäjät ja Antikoagulantit Asetyylisalisyylihappo Dipyridamoli (Persantin R ) Klopidogreeli (Plavix R ) Prasugreeli (Efient R ) Tikagrelori (Brilinta R ) Varfariini (Marevan R ) UFH ja LMWH (Fragmin R, Innohep R, Klexane R ) Bivalirudiini (Angiox R ), argatrobaani(novastan R ) Fondaparinuksi (Arixtra R ) Dabigatraani(Pradaxa R ) Rivaroksabaani (Xarelto R ) fibrin

9 Primaarihemostaasi VERIHIUTALEET Verivirtaus: -hematokriitti -virtausnopeus -suonen koko -ADP -TxA2 -trombiini -adrenaliini vwf LAASTARI GPIIb/IIIa kollageeni RISKITEKIJÖITÄ - anemia - trombosytopenia (<50-100x10 9 /l) - von Willebrandin tauti - trombosyyttien funktiohäiriöt - uremia, anemia - lääkkeet: -antitrombootit -NSAID -SSRI/SNRI -.omega 3 yhteiskäyttö muiden hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden kanssa

10 Potilasvahinko 35-vuotias diabeetikko nainen, useita taudin komplikaatioita, ei aterotromboosin ilmentymiä ASA 100 mg primaaripreventiona, tromb 90 x10 9 /l Tehtiin gastroskopia ylävatsavaivojen vuoksi ASA:a ei tauotettu Useita biopsioita Hallitsematon verenvuoto Viesti: Toimenpide ASA:n aikana vaatii muutoin intaktin hemostaasin

11 Ennakkosuunnitelma Tarkista tukos/vuotoanamneesi Mittaa verenpaine ja hoida tavoitteeseen Tauota tilapäisesti toimenpiteen kannalta epäolennaiset lääkkeet (NSAID, SSRI, omega3, E-vitamiini, ym..) PVK, INR varfariinin käyttäjällä, P-TT ja P-APTT Korjaa mahdollinen K-vitamiinin vajaustila varfariinia käyttämättömällä: Konakion R po/iv Varfariinin yhteydessä siltahoito LMWH:lla tarvittaessa (kun suuri tukosriski ja verenvuodosta vakavat seuraukset) Korjaa anemia ja trombosytopenia (konsultaatio) Pohdi antitromboottisen lääkityksen jatko päivittäin suhteutettuna laboratoriotuloksiin ja kliiniseen tilaan Korvaushoito, sen tavoitteet ja laboratorioseuranta verenvuototaudissa

12 SSRI/SNRI ja verenvuotoriski SSRI/SNRI = Serotonin and Noradrenalin Reuptake Inhibitors / depressioon Huonontavat verihiutaleiden toimintaa Verenvuotoriski 2-4 X (ylä) GI ja gynekologiset verenvuodot 2-3 X yhdistettynä varfariiniin 5-7 X yhdistettynä ASA X yhdistettynä NSAID Yli 3 X lisäys leikkauksen jälkeisiin verenvuotoihin ja verensiirtoihin» Movig et al Arch Int Med 2003, Dalton et al CND Drug 2006, Hauta-aho et al Ann Med 2009

13 PVK + P-TT + P-APTT PVK: Hematokriitti 30% usein kriittinen Trombosyytit x 10 9 /l TT ja APTT Normaalit VWF?FXIII? APTT (s) - Hepariini, DTI?, DXai? -FV, X, II, VIII, IX, XI -FXII -Lupus antikoagulantti TT( %) - K-vitamiinistatus - varfariini - Maksa? FVII? FX,II? -DIC, DTI?, DXaI? TT ja APTT - Epänormaalit - Vaikea maksan vajaatoiminta -Vaikea DIC

14 Terve kudos Puhtaat haavapinnat Kirurginen hemostaasi Hyytymistekijät P-TT ja APTT Fibrinolyysin kontrolli ph, lämpötila Ca 2 +, Mg 2 + punasolut trombosyytit Hkr 30%, tromb100x10 9 /l

15 Tukosprofylaksin haasteita Tromboosiprofylaksi on alikäytettyä (n. 50%) Endorse, Lancet 2008 Suomalainen otos, 600 sairaalapotilasta 16-25%:lla! potilaista varfariinihoito niistä potilaista, joilla suuri tukosriski eikä AK-hoitoa, n % (kons-oper) sai profylaksin tehostettavaa: infektio-, keuhkosairaudet kun kirurginen potilas muuttuukin konservatiiviseksi Virtanen L ym. Suomen Angiologiayhdistyksen työryhmä. Lääkärilehti,

16 Tromboosiprofylaksin indikaatiot Kirurgia ortopedia alaraajan suurenergiset vammat monivammat, ruhjeet lantion, selkärangan murtumat lantion ja mahan kirurgia, erityisesti syöpäpotilaalla tehohoito ja palovamma, yksilöllinen harkinta Sisätaudit vuodelepoon johtava infektio inflammaatio (IBD) neurologinen, keuhkoja sydänsairaus ellei ole pysyvä antikoagulaatiohoito (varfariini tai LMWH) tai vasta-aihe / verenvuoto (ASCO)

17 Potilastapaus 25-vuotias mies saa nilkkamurtuman, kipsihoito Seuraa pohkeen syvä laskimotukos, 3 kk varfariinihoito 10 v myöhemmin appendisiitti Appendikektomia, daltepariini 2500 U x 1 2 vrk 1 viikon kuluttua massiivi mensenteriaalitromboosi ja keuhkoembolisaatio

18 Tukosriskipisteet suuri vaara >3 pistettä 5 aikaisempi trombi suuri tukosalttius, trombofiliat ET, PV, PNH, myelooma hematologin kons syöpäsairaus: aktiivinen,<5v, adjuvanttihoidot monivamma, tuore selkäydinvamma 3 immobilisaatio/paralyysi/kipsi raskaus lapsivuode klotsapiinilääkitys 1 infektio ikä yli 60v BMI >30 tupakointi e-pillerit, HRT IBD, nefroottinen sdr, sydän-tai laskimoinsuffisienssi

19 Kenellä on tukostaipumus? Indikaatiot trombofiliatutkimuksille Tukos nuorella iällä (<40 v) Toistuva idiopaattinen tukos/tukos vähäisen provokaation jälkeen Positiivinen sukuanamneesi Sekä laskimo- että valtimotukos Tukos ja keskenmeno, sikiökuolema Tukos epätyypillisessä paikassa (myeloproliferaatio, syöpä) Hiljattainen tukos, yleensä 3kk aiemmin Tukosresidiivien ilmaantuvuus suurinta n.1-3 kk AK hoidon lopettamisen jälkeen (D-dimeeri)

20 Verenvuotoriski ja sen arviointi VW-tauti, hemofilia, muu yleistynyt hemostaasihäiriö/ hematologinen sairaus Kudosvika amyloidoosi, kollagenoosi, hemangiomat, aivometastaasit Aikaisempi vakava vuoto, fibrinolyysi <48t Tuore kirurgia/uusintaleikkaus Munuaisten vajaatoiminta GFR ml/min Maksan vajaatoiminta, sydämen vajaatoiminta - maksastaasi Vanhus (nainen) ja alipaino Anemia (hematokriitti <30%) Trombosytopenia (<100x10 9 /l) Verenvuodolle altistavat lääkkeet: SSRI, NSAID,omega3, ASA, klopidogreeli, varfariini (INR yli 1.5), eräät syöpä- ja biologiset lääkkeet Hypertensio Usea riskitekijä potentoi vuotovaaran, 1+1 > 2 Suuri vuotoriski >4 pistettä

21 Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Siltahoidolla (bridgingtherapy) tarkoitetaan varfariinintilallakäytettävää pre-japostoperatiivista hepariinihoitoa. Toimenpiteen vaatima antikoagulaatiotauko rajoitetaan mahdollisimman lyhyeksi. Tauko tarvitaan, kun kyseessä on suuritoimenpide tai toimenpide, johon liittyy ilmeinen vuototaipumus tai vuodosta on vakavat seuraukset. Toimenpiteestä vastaava yksikkö suunnittelee siltahoidon toteutuksen. Lääkärin käsikirja; Armstrong ym.

22 Pienen tukosriskin* potilaiden antikoagulaatiohoidon tauotuksen periaatteet 3-5 vrk ennen toimenpidettä 1-3 vrk ennen toimenpidettä Toimenpidepäivänä Toimenpiteen jälkeen Keskeytä varfariinihoito Jos INR > , anna tarv. 1-2mg K-vitamiinia p.o./i.v. K-vitamiini voidaan antaa po Konakion ampullasta liuotettuna esim. veteen. Jos INR < **, toimenpide voidaan suorittaa Jos INR > , siirretään toimenpidettä tai se tehdään varfariinin kumoamisen jälkeen (Octaplex /Cofact ja/tai Octaplas ) erillisen arvion mukaan Varfariini aloitetaan kotiannoksella, kun potilas voi ottaa suun kautta ja hemostaasi on varmistettu tai LMWH*** profylaksia, jos toimenpiteeseen liittyy tukosvaara (esim. ortopedia, syöpäkirurgia, mahan ja lantion alueen leikkaus)tai jos toipuminen viivästyy (esim. infektio) *Esim. flimmeri tai mekaaninen aortaläppä ilman muuta sydänsairautta ja/tai tromboembolisia tapahtumia **INR tavoite määräytyy toimenpiteen aiheuttaman vuotoriskin mukaan (esim. neurokirurgia vs. appendikektomia). ***Enoksapariini (Klexane ) 40mg x1 s.c. tai daltepariini (Fragmin ) 5000 yks x1 s.c.

23 K = koagulaatiovitamiini K-vitamiinin annosta on hyötyä Verenvuodon yhteydessä varfariinipotilaallaja erityisesti operaatiosta toivuttaessa Vuodon loputtua AK-hoito turvataan alkuun LMWH:lla Vuotoherkässä tilanteessa on syytä normalisoida maksan K-vitamiiniriippuvaiset hyytymistekijät Varfariiniinpalataan vasta, kun ei ole uusintaoperaation riskiä tai hoitoa vaikeuttavia lääkeinteraktioita tai suoliston toimintahäiriöitä Annos yleensä Konakion1-5 mg (10mg) iv /po K-vit vrk-tarve on mg

24 Varhainen fataali verenvuoto AK:n aikana RIETE registry akuuttia SLT/KE potilasta 546 vakavaa verenvuotoa (2.2%), 135 fataalia vuotoa (0.55%) 3kk kuluessa hoidon alusta GI 40% ja ICH 25% Metastaattinen syöpätauti 3.80 Hiljattainen vakava vuoto (<3 kk) 2.64 Ikä > 75 v 2.16 GFR<30 ml/min 2.27 Tromb < 100 x 10 9 /l 2.23 Poikkeava P-TT 2.09 Anemia 1.54» Nieto et al J Thromb Haemost 2010

25 2-kk kuolleisuus varfariinin aiheuttamissa verenvuodoissa 101 merkittävää verenvuotoa varfariinin aikana 50 potilasta INR > potilasta INR pv mortaliteetti: 26%kun INR >4.5 10% kun INR 2-3 mortaliteetti varfariini > UFH/LMWH siltaterapia mortaliteetti liittyi paitsi INR-arvoon, ICH ja syöpään Koo et al. Arch Int Med 2004;164:

26 Varfariininvuotoriski-indeksi 1. ikä >65 v 2. aikaisempi aivohalvaus 3. aikaisempi GI vuoto 4. hiljattainen (<1-3 kk) AMI ja sydämen vajaatoiminta 5. hematokriitti < 30% 6. huonontunut munuaisfunktio (GFR < 30 ml/min) 7. diabetes mellitus 1 piste kustakin kliinisesti merkittävä vuoto%/v 0 VÄHÄINEN RISKI KOHTALAINENI SUURI 10.6 Aspinall et al. Bleeding risk index in an anticoagulation clinic assessment by indication and implications for care. J Gen Intern Med 2005;20:1008

27

28 ANTIKOAGULAATIOHOIDON KEHITYS Jorpes Hepariinin -kliininen käyttö 1937 Link Varfariini 1948 Pienimolekyylinen hepariini 1970 Uudet vs vanhat AK Rivaroksabaani -Suora FXa estäjä DXaI McLean 1916 Hepariini Haas 1926 Iilimadot ja ensimmäinen dialyysi Dabigatraani Suora trombiinin estäjä DTI

29 Avoimia kysymyksiä uudet AK hoidot hallittu käyttöönotto Antikoagulaatiohoidon indikaatiot ja kontraindikaatiot Farmakologiset ominaisuudet: dabigatraani, rivaroksabaani ja apiksabaani Nykyantikoagulanttien pääedut ja päähaitat, kansallinen varfariinikortti Uusien antikoagulanttien pääedut ja päähaitat Uusien antikoagulanttien poissulkukriteerit Potilasvalinta ja seuranta /AK klinikka Päivystykselliset ongelmatilanteet, hätäleikkaus, vakava verenvuoto komplianssi, esim. tajuton potilas, lääkkeen keskeytys, oksentelu tukos AKhoidon aikana Verenvuotokomplikaation kirjaaminen sairauskertomukseen ja haittatapahtumailmoitus FIMEAlle Laboratoriomonitorointi erityistilanteissa

30 Antitromboottiseen hoitoon liittyvä verenvuoto Kirjaaminen ICD-10 D68.3 Kiertävistä antikoagulanteista johtuva verenvuoto Haittavaikutusilmoitus FiMea Tiedonkeruu on tärkeää, jotta opimme komplikaatioista, niiden hoidosta ja tuloksista

31 Johannes Vermeer, , A woman holding a balance

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Siltahoidolla (bridging therapy) tarkoitetaan varfariinin tilalla käytettävää pre-ja postoperatiivista hepariinihoitoa. Toimenpiteen vaatima

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoidon käsikirja

Antikoagulaatiohoidon käsikirja Jaana Puhakka (toim.) Antikoagulaatiohoidon käsikirja Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta Jaana Puhakka (toim.) Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto KATSAUS TIETEESSÄ RIITTA LASSILA dosentti, sisätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri HUS, hyytymishäiriöyksikkö, Suomen Angiologiayhdistys riitta.lassila@hus.fi ELINA ARMSTRONG LKT, hematologian erikoislääkäri

Lisätiedot

PYSYVÄ VERENVUOTOTAIPUMUS

PYSYVÄ VERENVUOTOTAIPUMUS PYSYVÄ VERENVUOTOTAIPUMUS Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Tämän esitteen tavoitteena on jakaa olennaista tietoa ja toimintaohjeita verenvuototautipotilaiden yleisimpiä ongelmatilanteita varten:

Lisätiedot

Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5).

Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5). 1 TROMBOEMBOLISET KOMPLIKAATIOT PÄIVYSTYSAIKANA Syöpäpotilaan riskiin saada laskimotukos vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät hyytymistaipumus ja syöpätaudin laji ja levinneisyys (katso kohta 5). Syöpäpotilaan

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo HUS-piirin verisuonikirurgian hoito-ohjelma 2005 Sektorivastaavat: Carotis: Aortta: Alaraajat: Veritie: Laskimot: Haavanhoito: Endovaskulaariset: Hyytymishäiriöt:

Lisätiedot

Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli

Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli TEEMA TROMBOOSI LUKU 4 Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli MATTI HALINEN eteisvärinä ja aikaisempi tromboembolinen komplikaatio HANNU KOKKI Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee leikkaukseen tulevien

Lisätiedot

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA TAIPUMUS SAADA VERITULPPA Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Keskustele tämän esitteen sisällöstä oman lääkärisi kanssa Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa? Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa?

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

kuttaa merkittävästi veren hyytymiseen, joten näiden muutoksista on aina syytä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Suomen Sydänliitto ry

kuttaa merkittävästi veren hyytymiseen, joten näiden muutoksista on aina syytä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Monissa sairauksissa tarvitaan veren hyytyvyyttä hillitsevää lääkehoitoa. Tämä opas käsittelee veren hyytymiseen osallistuvien valkuaisaineiden (proteiinien) toimintaan vaikuttavia lääkkeitä.

Lisätiedot

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA

TAIPUMUS SAADA VERITULPPA TAIPUMUS SAADA VERITULPPA Tietoa potilaalle ja hoitohenkilökunnalle Keskustele tämän esitteen sisällöstä oman lääkärisi kanssa Mikä on tukos ja mikä sen aiheuttaa? Tukoksille altistavat tekijät Laskimotukoksen

Lisätiedot

Tromboosiprofylaksia

Tromboosiprofylaksia Tromboosiprofylaksia Pirjo Säynäjäkangas Tromboosiprofylaksia on vähentänyt leikkausten ja sydäninfarktin komplikaatioina syntyvien keuhkoembolioiden määrää oleellisesti. Profylaksian käytön tarve sekä

Lisätiedot

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS LASKIMOTROMBOEMBOLIOIDEN PRIMAARIPREVENTIOON

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS LASKIMOTROMBOEMBOLIOIDEN PRIMAARIPREVENTIOON Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS LASKIMOTROMBOEMBOLIOIDEN PRIMAARIPREVENTIOON Tässä lääkkeen määrääjän oppaassa annetut suositukset viittaavat Pradaxan käyttöön ainoastaan laskimotromboembolioiden

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja Päivitetty 23.6.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Angiox 250 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Enoksapariininatrium 100 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio 0 0 0 0 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna arviointiraportin ensimmäisten

Lisätiedot

Vain yksi on nopein. QuikRead go CRP. Made in Finland

Vain yksi on nopein. QuikRead go CRP. Made in Finland 2 2012 Vain yksi on nopein QuikRead go CRP Made in Finland Verikaasutulokset 35 sekunnissa ph pco 2 po 2 so 2 cthb FO 2 Hb FCOHb FMetHb FHHb FHbF ck+ cna+ cca2+ ccl- cglu clac ctbil 17 parametria 35 sekunnissa

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Verensiirtohoito Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Seppo Hiippala Suurin osa veri- ja plasmavalmisteista käytetään leikkausten yhteydessä. Verivalmisteiden käyttöä ovat viime

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

VUOTOTAUDIT JA RASKAUS

VUOTOTAUDIT JA RASKAUS VUOTOTAUDIT JA RASKAUS Tietopaketti von Willebrandin tautia sairastaville naisille sekä A- ja B- hemofilian kantajille LUKIJALLE A- ja B hemofilia sekä von Willebrandin tauti ovat perinnöllisiä verenvuototauteja.

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ

SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ SYDÄN & VERENKIERTO- ELIMISTÖ LÄÄKEAINERYHMÄT 1. SYDÄNGLYKOSIDIT 2. RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET 3. VERISUONIA LAAJENTAVAT LÄÄKKEET 4. KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT 5. DIUREETIT 6. ADRENERGISTA AKTIIVISUUTTA VÄHENTÄVÄT

Lisätiedot