Keliakia on kotimaisten viljojen (ruis, vehnä,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keliakia on kotimaisten viljojen (ruis, vehnä,"

Transkriptio

1 Katsaus Keliakia ja naisen lisääntymisterveys Annika Riska ja Aila Tiitinen Keliakia aiheuttaa monia häiriöitä naisen lisääntymisterveyteen. Hoitamattomassa keliakiassa kuukautisten alkamisikä myöhentyy ja loppumisikä varhaistuu, ja hedelmällisessä iässä esiintyy normaalia enemmän erilaisia kuukautishäiriöitä, jopa amenorreaa. Selittämättömästä lapsettomuudesta kärsivillä todetaan keskimääräistä enemmän keliakiaa. Myös keskenmenoriski lisääntyy keliakiapotilailla. Raskaudenaikaisia lisäongelmia hoitamattomassa keliakiassa ovat sikiön pienipainoisuus ja ennenaikaiset synnytykset. Syyt ongelmiin ovat edelleen epäselviä. Osatekijänä ovat ainakin keliakiaan liittyvät imeytymishäiriöt. Myös immunologisilla tekijöillä on merkityksensä. Endomysium-, kudostransglutamylaasi- ja retikuliinivasta-aineet ovat herkkiä keliakian seulontamenetelmiä, ja ne on syytä pitää mielessä naisen lisääntymisterveyden ongelmia selvitettäessä. Keliakia on kotimaisten viljojen (ruis, vehnä, ohra) sisältämän gluteenin aiheuttama immunologinen reaktio henkilöillä, joilla on tähän geneettinen alttius. Keliakian etiologia sekä patogeneesi ovat edelleen osin epäselviä, mutta immunologinen teoria on yleisimmin hyväksytty. Taudin laukaiseva tekijä on gluteeni, mutta on myös arveltu, että adenovirusinfektio saattaisi laukaista taudin (Kagnoff ym. 1987). Suolistovaurion yhteydessä intraepiteliaalisten lymfosyyttien (erityisesti CD3-T-solujen alaryhmä alfa/beeta) sekä lamina proprian T- ja -Blymfosyyttien, plasmasolujen, granulosyyttien, makrofagien ja fibroblastien määrät kasvavat ja immunoglobuliinien eritys lisääntyy. Autoimmuunitauteja sairastavilla on todettu keskimääräistä enemmän keliakiaa. Myös keliakiapotilaiden ensimmäisen asteen sukulaisilla on suurentunut riski sairastua tähän tautiin (taulukko 1). Keliakia on erityisesti yhteydessä HLAfenotyyppeihin DQ2 ja DR3. Kaksosilla, jotka ovat HLA-tyyppiä DQw2, keliakiaa esiintyy 40 %:ssa tapauksista molemmilla parikeilla samanaikaisesti; samanmunaisilla kaksosilla osuus on 70 %. Nämä havainnot puhuvat sen puolesta, että ainakin kaksi geeniä vaikuttaa keliakiariskiin. Taudin esiintyvyydeksi on arvioitu yksi tapaus :aa henkilöä kohti (Suomen Gastroenterologiayhdistys 1997), mutta uudet tutkimukset ovat osoittaneet taudin olevan tavallisempi kuin aiemmin uskottiin. Suomalaisessa henkilön aineistossa keliakian esiintyvyydeksi saatiin 1/130 (Kolho ym. 1998). Keliakiapotilaista noin 70 % on naisia. Gluteenin vahingollisia aineosia ovat prolamiinit: vehnän gliadiini, rukiin sekaliini ja oh- Taulukko 1. Keliakian riskiryhmiä. Keliakiapotilaan ensimmäisen asteen sukulaiset Potilaat, joilla autoimmuunitauti, erityisesti tyypin 1 diabetes Sjögrenin oireyhtymä autoimmuunityreoidiitti (autoimmuunihypotyreoosi, Basedowin tauti) pälvikaljuus primaari biliaarikirroosi autoimmuunihepatiitti Selektiivistä IgA-puutosta sairastavat Duodecim 2002;118:

2 ran hordeliini. Ne aiheuttavat ohutsuolessa suolinukan täydellisen tai osittaisen häviämisen. Tähän liittyvät keliakian klassiset oireet, ripuli, vatsavaivat ja laihtuminen (taulukko 2). Seurauksena on ravintoaineiden imeytymishäiriöitä, joista tavallisimmat ovat anemia, hypokalsemia ja vitamiinien puutokset, etenkin foolihapon ja B 12 -vitamiinin puutokset. Muita vähemmän tunnettuja oireita ja löydöksiä ovat suun limakalvon aftat, hampaiden kiillevauriot, niveloireet, perifeeriset neuropatiat, neurologiset oireet, epäselvä maksa-arvojen kasvu ja hyperprolaktinemia (taulukko 3). Keliakiaan liittyy myös lisääntynyt syöpäriski (Jantunen ym. 2001). Näitä riskejä voidaan vähentää keliakian varhaisella toteamisella ja asianmukaisella ruokavaliohoidolla. Keliakian diagnostiikkaan kuuluvat perusverikokeet sekä vasta-ainetutkimukset verestä ja Taulukko 2. Aikuisten keliakiaoireet. Oire Esiintyvyys (%) Laihtuminen Ripuli Ummetus 16 Diffuusit vatsakivut Pahoinvointi 30 Ruokahaluttomuus Suun ja kielen kipeät aftat 12 Kipeä kieli 6 13 Turvotukset 6 28 Luustokivut Vuototaipumus 6 31 Iho-oireet 10 Muut: perifeerinen neuropatia, tetania, epileptiformiset kohtaukset, lihaskivut Taulukko 3. Keliakian löydökset. Jatkuva ripuli Painon lasku Imeytymishäiriöstä johtuvat: anemia (raudan,b 12 -vitamiinin ja folaatin puute) hypokalsemia hypoproteinemia Dermatitis herpetiformis Suun limakalvo-oireet Niveltulehdus Maksa-arvojen suurentuminen epäselvästä syystä Osteoporoosi, osteopenia Hyperprolaktinemia Laktoosi-intoleranssi osalla Taulukko 4. Keliakian diagnostiikassa käytettäviä tutkimuksia (Suomen Gastroenterologiayhdistys 1997). Laboratoriotutkimukset Perusverenkuva Seerumin foolihappo, rauta, kalsium ja D-vitamiini Seerumin B 12 -, E- ja K-vitamiini Vasta-ainetutkimukset Gliadiinivasta-aineet Retikuliini- ja endomysiumvasta- aineet Histologiset tutkimukset Ohutsuolibiopsia Piilevän keliakian merkkiainetutkimus Ihokoebiopsia diagnoosi varmistetaan histologisilla tutkimuksilla (taulukko 4). Diagnostisiin tutkimuksiin voidaan lisätä vielä kudostransglutamylaasivasta-ainetutkimus. Piilevässä keliakiassa todetaan geneettisesti alttiilla potilaalla rakenteeltaan normaali suolinukka gluteenipitoisen ruokavalion aikana, mutta myöhemmin suolinukka häviää. Riskiryhmiä ovat vasta-ainepositiiviset henkilöt ja keliakiapotilaan lähisukulaiset. Piilevän keliakian markkeritutkimus (immunohistokemiallinen värjäys ohutuolen limakalvosta; intraepiteliaalisten CD3-solujen sekä alfa/beeta- ja gamma/ delta-t-solureseptorin sisältävien solujen tiheys määritetään) antaa viitettä myöhemmin kehittyvästä keliakiasta. Keliakian diagnostiikasta ja ohutsuolimuutoksista on vastikään ilmestynyt kattava väitöskirja (Kaukinen 2000). Keliakia aiheuttaa monia häiriöitä naisen lisääntymisterveyteen Keliakiaa potevan naisen hedelmällinen aika on lyhentynyt, eli kuukautiset alkavat keskimääräistä myöhemmin ja loppuvat varhaisemmalla iällä. Myös kuukautishäiriöitä, jopa amenorreaa, esiintyy tavallista enemmän (Eliakim ja Sherer 2001). Lapsettomuusongelmien ja keskenmenojen riski on suurentunut. Koska keliakia aiheuttaa imeytymishäiriöitä, voi raskauden ja imetyksen aikana ilmetä tärkeiden ravintotekijöiden puutetta. Tämä taas heijastuu vastasyntyneen terveydentilaan. Keliakiaan liittyvät 674 A. Riska ja A. Tiitinen

3 ravitsemushäiriöt ja toisaalta estrogeenivajaus lisäävät osteoporoosin riskiä jo hedelmällisessä iässä ja erityisesti vaihdevuosien jälkeen (taulukko 5). Hedelmällisyys heikkenee Taulukko 5. Keliakian vaikutukset naisen lisääntymisterveyteen. Myöhäinen menarke Amenorrea Selittämätön lapsettomuus keskimääräistä yleisempi Keskenmenoriski lisääntyy Toistuvia keskenmenoja keskimääräistä enemmän Raskausongelmia Sikiön keskushermostoputken sulkeutumishäiriöiden riski ehkä lisääntynyt Ennenaikaisia synnytyksiä Syntyvät lapset pienipainoisia Neonataalikuolemia Imetyksen kesto lyhenee Menopaussi aikaistuu Osteoporoosi Selittämättömästä lapsettomuudesta kärsivien ryhmässä näyttäisi esiintyvän keskimääräistä enemmän diagnosoimatonta keliakiaa. Suomessa vuonna 1996 tehdyssä tapaus-verrokkitutkimuksessa 150 lapsettomasta löytyi neljältä keliakia (Collin ym. 1996). He kaikki kuuluivat 98 potilaan ryhmään, jossa lapsettomuudelle ei ollut löytynyt selitystä. Siis 4 %:lla tässä ryhmässä oli muuten oireeton keliakia. Vain kahdella naisella todettiin raudanpuuteanemia, mutta kenelläkään ei varsinaisesti ollut imeytymishäiriötä. Potilaiden keliakia oli piilevä ja löytyi vain gliadiini- ja retikuliinivasta-ainetestien perusteella. Diagnoosi varmistettiin ohutsuolinäytteellä. Samaan tulokseen päätyivät Meloni ym. (1999) Sardiniassa. Toisessa suomalaisessa tutkimuksessa selittämättömään lapsettomuuteen ei liittynyt suurempaa keliakian esiintyvyyttä kuin verrokeilla (Kolho ym. 1999). Sen sijaan todettiin diagnosoimattoman keliakian olevan yleinen naisväestössä, sen esiintyvyydeksi saatiin noin 2 %. Tutkimusryhmä ei ollut riittävän suuri, jotta pientä eroa olisi voitu havaita. Keliakiaa seulottiin määrittämällä seerumin endomysiumvastaainepitoisuus. Sen määritys on sekä sensitiivisempi että spesifisempi tutkimus kuin edellä mainittujen vasta-aineiden mittaus (Kolho ja Savilahti 1997). Tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin suositella keliakian sulkemista pois herkillä vasta-ainetesteillä ainakin niillä selittämättömästä lapsettomuudesta kärsivillä naisilla, joilla on epämääräisiä vatsavaivoja, joiden suvussa esiintyy keliakiaa tai muita autoimmuunisairauksia ja joilla on anemiaa tai muita ravitsemushäiriöitä. Keskenmenon riski lisääntyy Useiden tutkimusten mukaan keskenmenot näyttävät liittyvän nimenomaan hoitamattomaan keliakiaan. Englannissa tehdyssä tutkimuksessa 15 % raskauksista päätyi keskenmenoon ennen keliakian diagnosoimista; terveillä verrokeilla keskenmenojen osuus oli 6 %. Diagnoosin ja ruokavaliomuutoksen jälkeen ei löytynyt eroja keliakiaa sairastavien ja terveiden verrokkien välillä (Sher ja Mayberry 1994). Joissakin tutkimuksissa keskenmenon riski on todettu lähes kymmenkertaiseksi, jos keliakia on hoitamaton (Ciacci ym. 1996, Smecuol ym. 1996). Myös toistuvien keskenmenojen riski saattaa suurentua: Moltenin ym. (1990a) aineistossa 13 %:lla hoitamatonta keliakiaa sairastavista esiintyi toistuvia keskenmenoja, verrokkiryhmässä ei lainkaan. Kolhon ym. (1999) suomalaisessa aineistossa ei kuitenkaan löytynyt keliakiaa toistuvista keskenmenoista kärsiviltä. Gluteenittoman ruokavalion on todettu vaikuttavan suotuisasti raskauden jatkumiseen keliakiapotilailla. Raskausongelmatkin lisääntyvät Jo vuonna 1982 Ferguson ym. raportoivat hoitamatonta keliakiaa sairastavien äitien synnyttäneen pienipainoisia lapsia: lähes puolet lapsista painoi alle g. Ennenaikaisia synnytyksiä ja neonataalikuolemia esiintyi myös tässä ryhmässä keskimääräistä enemmän. Aiemmin mainitussa tapaus-verrokkitutkimuksessa keliakiaa sairastavilla naisilla todettiin myös ennen- Keliakia ja naisen lisääntymisterveys 675

4 aikaisia synnytyksiä merkitsevästi enemmän: esiintyvyys oli heillä 5,5 %, verrokkiryhmässä vain 0,6 % (Sher ja Mayberry 1994). Myös Suomessa on tehty sama havainto (Collin ym. 1996). Gluteeniton ruokavalio vaikuttaa suotuisasti sikiön kasvuun keliakiapotilailla. Ennen ruokavaliohoidon aloitusta pienipainoisuuden (syntymäpaino alle g) esiintyvyys oli Ciaccin ym. (1996) aineistossa 29,4 % ja hoidon jälkeen 0 %. Oireiden, kuten ripulin, ei todettu aiheuttavan tilastollisesti merkitseviä eroja syntyvien lasten painoon, ennenaikaisuuteen tai imetyksen kestoon. Hoitamatonta keliakiaa sairastavien äitien imetys kesti lyhyempään, mutta ruokavalion aloitus normaalisti imetyksen. Norgardin ym. (2000) tanskalaisessa aineistossa hoitamatonta keliakiaa sairastavien äitien vastasyntyneet olivat 238 g kevyempiä kuin verrokkien. Ruokavaliota noudattavilla keliakiapotilailla tätä eroa ei todettu. Hoitamattoman keliakian yleisyyttä raskaana olevilla naisilla on selvitetty vastikään Italiassa. Kahdellatoista 845:stä raskaana olevasta todettiin keliakia ja heistä seitsemällä oli raskauden aikana ongelmia: kolme lasta menehtyi hyvin ennenaikaisen syntymän vuoksi ja viisi potilasta synnytti pienipainoisen lapsen. Samassa ryhmässä esiintyi yksi pre-eklampsiatapaus ja kolme perätilaraskautta (Martinelli ym. 2000). Äskettäin on ilmestynyt kaksi kattavaa katsausta keliakiasta ja sen vaikutuksesta hedelmällisyyteen ja raskauteen (Stazi ja Mantovani 2000, Eliakim ja Sherer 2001). Niiden kirjoittajat pohtivat, onko keliakia synnynnäisten epämuodostumien riskitekijä. Keliakia aiheuttaa mm. raudan, sinkin, foolihapon, B 12 -, K- ja B 6 - vitamiinin puutoksia imeytymishäiriön pohjalta. Foolihapon puute hedelmöittymishetkellä on tunnettu synnynnäisten epämuodostumien riskitekijä. Tavallisimmin näiden epämuodostumien aiheuttaja on keskushermostoputken sulkeutumishäiriö. Tämän vuoksi tulisi huolehtia myös foolihapon riittävästä saannista jo silloin, kun keliakiaa poteva suunnittelee raskautta (Dickey ym. 1996, Hall ja Solehdin 1998). Myös B 12 -vitamiinin puutos saattaa altistaa keskushermostoputken sulkeutumishäiriöille (Steen ym. 1998). Keliakiaa sairastavilla B 12 -vitamiinin puutos voi myös pahentaa ajoittain keliakiaan liittyviä neurologisia oireita. Vaikuttaako raskaus keliakian kulkuun? Joissakin tapausselostuksissa kerrotaan keliakian puhjenneen tai aktivoituneen lapsivuodeaikana. Ensimmäinen tällainen raportti on vuodelta 1992 (Pauzner ym.). Erdozain ym. (1993) raportoivat diagnosoidun ja kahden viimeisen vuoden aikana gluteenittomalla ruokavaliolla hoidetun keliakian aktivoituneen raskauden viimeisellä kuukaudella. Potilas valitti laihtuneensa 4 kg kolmessa viikossa ja kärsineensä vatsakivuista ja ripulista. Tyypillisten oireiden lisäksi maksa-arvot olivat huomattavasti suurentuneet. Kirjoittajien mielestä syy keliakian aktivoitumiseen raskauden aikana voi selittyä autoimmuunimekanismilla. Tämä selittäisi myös maksa-arvojen suurenemisen. Muut maksasairaudet oli suljettu pois. Malnick ym. (1998) raportoivat kolmesta tapauksesta, joissa subkliininen keliakia puhkesi voimakkain malabsorptio-oirein lapsivuodeaikana. Lopullinen diagnoosi oli keliakia; ohutsuolibiopsia osoitti suolinukan hävinneen ja endomysiumvasta-ainearvot olivat suurentuneet. Keliakian puhkeaminen juuri lapsivuodeaikana voisi näissäkin tapauksissa viitata immunologisiin muutoksiin raskauden aikana. Keliakia ei kuitenkaan näytä aiheuttavan raskaana olevalle vakavia terveysongelmia (Eliakim ja Sherer 2001). Kuukautisten loppumisikä varhaistuu ja osteoporoosin riski kasvaa Menopaussi on keliakiaa sairastavilla aikaistunut usean vuoden verran. Monessa tutkimuksessa kuukautisten on todettu loppuneen vuoden iässä hoitamatonta keliakiaa sairastavilla, kun taas verrokeilla menopaussi-ikä on ollut keskimäärin 49,5 53 vuotta. (Ferguson ym. 1982, Molteni ym. 1990a, Sher ja Mayberry 1994).Verrokkeina olivat Fergusonin ym. tutkimuksessa ruokavaliota noudattamattomat keliakiapotilaat, Moltenin tutkimuksessa verrokkiryhmä koostui paksusuolen oireyhtymää sairas- 676 A. Riska ja A. Tiitinen

5 tavista. Sherin ja Mayberryn tutkimuksessa verrokit olivat terveitä. Keliakiaan liittyvät ravitsemushäiriöt ja toisaalta estrogeenivajaus lisäävät osteoporoosin riskiä etenkin vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla. Ohutsuolen limakalvovaurio heikentää kalsiumin ja D-vitamiinin imeytymistä aiheuttaen siten luun mineralisaatiohäiriön ja osteoporoosia. Hoitamattomaan keliakiaan liittyy usein myös maitosokerin imeytymishäiriö, ja tämän vuoksi potilaat saattavat jättää maitotuotteet pois ruokavaliosta vähentäen siten entisestään kalsiumin saantia ravinnosta. Keliakian oireet ja laboratoriotutkimusten tulokset ennustavat huonosti luuntiheyttä (Molteni ym. 1990b). Myös oireetonta keliakiaa sairastavilla todetaan osteoporoosia (Mustalahti ym. 1999). Gluteeniton ruokavaliohoito korjaa osittain osteoporoosia, mutta siitä huolimatta luuntiheydet jäävät ainakin osalla keliakiapotilaista keskimääräistä pienemmiksi. Erityisen pieniä arvoja tavataan niillä keliakiapotilailla, joiden ohutsuolinukka ei korjaudu normaalisti (Valdimarsson ym. 1994). Erityisessä osteoporoosin vaarassa ovat vaihdevuosi-iän ohittaneet naiset, joilla estrogeenikorvaushoito sekä riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti ovat ensiarvoisen tärkeitä (McFarlane ym. 1995). Erityisessä murtumavaarassa oleville tulisi harkita luun aineenvaihduntaan vaikuttavia lääkkeiden, kuten kalsitoniinin ja bisfosfonaattien käyttöä. Lopuksi Keliakia on luultua yleisempi sairaus, ja on todettu, että mitä myöhäisemmässä iässä keliakia diagnosoidaan,sitä suurempi on taudin aiheuttamien komplikaatioiden todennäköisyys (Corrao ym. 2001). Ellei keliakia reagoi ruokavaliohoitoon, on ensimmäiseksi syytä tarkistaa ravinnon käyttö ja oikea dieetti. Jos oireet jatkuvat siitä huolimatta, saattaa kyseessä olla niin kutsuttu refraktorinen malabsorptio, jossa suolistobiopsialöydös on samanlainen kuin keliakiassa (O Mahony ym. 1996). Joskus harvoin saattaa taustalla olla kollagenooseihin liittyvä imeytymishäiriö. Keskeisin erotusdiagnostinen ongelma ruokavaliohoitoon reagoimattomalla potilaalla on kuitenkin suolistolymfooma. Keliakia aiheuttaa naiselle useita lisääntymisterveyden ongelmia. Miksi keliakiaa potevilla naisilla esiintyy enemmän lapsettomuutta, kuukautishäiriöitä ja raskausongelmia, on edelleen epäselvää. Osatekijänä ovat varmasti imeytymishäiriöt, mutta myös immunologisilla tekijöillä on varmasti merkitystä. Endomysium- ja retikuliinivasta-aineet ovat osoittautuneet keliakian seulonnassa varsin herkiksi. Onkin syytä pitää mielessä, että ne kannattaa määrittää amenorreasta, toistuvista keskenmenoista ja selittämättömästä lapsettomuudesta kärsiviltä naisilta. Kirjallisuutta Ciacci C, Cirillo M, Auriemma G, ym. Celiac disease and pregnancy outcome. Am J Gastroenterol 1996;91: Collin P, Vilska S, Heinonen PK, ym. Infertility and coeliac disease. Gut 1996;39: Corrao G, Corazza GR, Bagnardi V, ym. Mortality in patients with coeliac disease and their relatives: a cohort study. Lancet 2001;358: Dickey W, Stewart F, Nelson J, ym. Screening for coeliac disease as a possible maternal risk factor for neural tube defect. Clin Genet 1996;49: Eliakim R, Sherer DM. Celiac disease: fertility and pregnancy. Gynecol Obstet Invest 2001;51:3 7. Erdozain JC, Martin de Argila C, Cerezo E, Lizasoain J, Presa M. Adult celiac disease: reactivation during pregnancy and puerperium. Am J Gastroenterol 1993;88: Ferguson R, Holmes GKT, Cooke WT. Coeliac disease, fertility, and pregnancy. Scand J Gastroenterol 1982;17:65 8. Hall J, Solehdin F. Folic acid for the prevention of congenital anomalies. Eur J Pediatr 1998;157: Jantunen E, Karinen H, Vornanen M. Keliakia ja lymfooma. Duodecim 2001;117: Kagnoff MF, Paterson YJ, Kumar PJ, ym. Evidence for the role of a human intestinal adenovirus in the pathogenesis of coeliac disease. Gut 1987;28: Kaukinen K. Small bowel mucosa in suspected and confirmed coeliac disease. Acta Universitatis Tamperensis Kolho KL, Savilahti E. IgA endomysium antibodies on human umbilical cord: an excellent diagnostic tool for celiac disease in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997;24: Kolho KL, Färkkilä MA, Savilahti E. Undiagnosed coeliac disease is common in Finnish adults. Scand J Gastroenterol 1998; 33: Kolho K-L, Tiitinen A, Tulppala M, ym. Screening for coeliac disease in women with a history of recurrent miscarriage or infertility. Br J Obstet Gynaecol 1999;106: Malnick SDH, Atali M, Lurie Y, Fraser G, Geltner D. Celiac sprue presenting during the puerperium: a report of three cases and a review of the literature. J Clin Gastroenterol 1998;26(3): Keliakia ja naisen lisääntymisterveys 677

6 Martinelli P, Troncone P, Paparo F, ym. Coeliac disease and unfavourable outcome of pregnany. Gut 2000;46: McFarlane XA, Bhalla AK, Reeves DE, Morgan LM, Robertson DAF. Osteoporosis in treated adult coeliac disease. Gut 1995,36: Meloni GF, Dessole S, Vargiu N, Tomasi PA, Musumeci S. The prevalence of coeliac disease in infertility. Hum Reprod 1999;14: Molteni N, Bardella MT, Bianchi PA. Obstetric and gynecological problems in women with untreated celiac sprue. J Clin Gastroenterol 1990(a);12:37 9. Molteni N, Caraceni MP, Bardella MT, Ortolani S, Gandolini GG, Bianchi P. Bone mineral density in adult celiac patients and the effect of gluten-free diet from childhood. Am J Gastroenterol 1990(b);85: Mustalahti K, Collin P, Sievänen H, Salmi J, Mäki M. Osteopenia in patients with clinically silent coeliac disease warrants screening. Lancet 1999;353: Norgard B, Fonager K, Sorensen HT, Olsen J. Birth outcomes of women with celiac disease: a nationwide historical cohort study. Am J Gastroenterol 2000;95(5): O Mahony S, Howdle PD, Losowsky MS. Review article: management of patients with non-responsive coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther 1996;10: Pauzner R, Rothman P, Schwartz E, ym. Acute onset of celiac disease in puerperium. Am J Gastroenterol 1992;87: Sher K, Mayberry JF. Female fertility, obstetric and gynaecological history in coeliac disease. Digestion 1994;55: Smecuol E, Maurino E, Vazquez H, ym. Gynecological and obstetric disorders in coeliac disease: frequent clinical onset during pregnancy on the puerperium. Eur J Gastroenterol Hepatol 1996; 8: Stazi AV, Mantovani A. A risk factor for female fertility and pregnancy: celiac disease. Gynecol Endocrinol 2000;14: Steen MT, Boddie AM, Fisher AJ, ym. Neural-tube defects are associated with low concentrations of cobalamine (vitamin B12) in amniotic fluid. Prenat Diagn 1998;18: Suomen Gastroenterologiyhdistys. Keliakian hoitosuositus. Duodecim 1997;113:82 7. Valdimarsson T, Toss G, Ross I, ym. Bone mineral density in coeliac disease. Scand J Gastroenterol 1994;29: ANNIKA RISKA, LL, erikoislääkäri AILA TIITINEN, dosentti, erikoislääkäri HUS:n naistenklinikka PL 140, HUS Mitä opin 1. Selittämättömästä lapsettomuudesta kärsivältä naiselta suositellaan otettavaksi keliakiasta kertovat vasta-ainetutkimukset, jos a) esiintyy epämääräisiä vatsavaivoja b) suvussa on keliakiaa tai muita autoimmuunisairauksia c) esiintyy anemiataipumusta tai muita ravitsemushäiriöitä 2. Hoitamattomassa keliakiassa on a) keskenmenoriski lisääntynyt b) toistuvia keskenmenoja vähemmän c) menopaussi aikaistunut usealla vuodella 3. Osteoporoosiriski on kasvanut hoitamatonta keliakiaa sairastavalla naisella, koska a) kalsiumin ja D-vitamiinin imeytyminen on lisääntynyt b) keliakiaan liittyy usein sekundaarinen maitosokerin imeytymishäiriö c) menopaussin aiheuttama estrogeenivaje ilmaantuu myöhemmin Oikeat vastaukset sivulla

Keliakian hoitosuositus

Keliakian hoitosuositus KÄYPÄ HOITO Keliakian hoitosuositus Suomen Gastroenterologiayhdistys ry Kohderyhmät Hoitosuositus on tarkoitettu sekä perusterveydenhuollolle että erikoissairaanhoidolle. Hoitosuosituksella pyritään parantamaan

Lisätiedot

Keliakia ja lisääntymisterveys

Keliakia ja lisääntymisterveys Katsaus tieteessä Helena Tinkanen dosentti TAYS, naistentautien ja synnytysten vastuualue ja Tampereen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta helena.tinkanen@pshp.fi Elena Pellas synnytys- ja naistentautien

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Keliakia

Käypä hoito -suositus. Keliakia Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty 1.11.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Publisher's version

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Publisher's version This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere Publisher's version Authors: Kaukinen Katri,Collin Pekka, Mäki Markku Name of article: Keliakia - diagnostinen

Lisätiedot

Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014

Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014 Kilpirauhasvasta-aineet: milloin määritys on tarpeen? Dosentti, oyl Anna-Maija Haapala 7.2.2014 Kilpirauhasvasta-aineet - Tyreoideaperoksidaasi (TPO), vasta-aineet - Tyreoglobuliini (Tygl), vasta-aineet

Lisätiedot

Keliakian hyvä hoitomalli. terveydenhuollon ammattilaisille KELIAKIALIITTO RY

Keliakian hyvä hoitomalli. terveydenhuollon ammattilaisille KELIAKIALIITTO RY Keliakian hyvä hoitomalli terveydenhuollon ammattilaisille KELIAKIALIITTO RY KELIAKIAN HYVÄ HOITOMALLI TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Suomen Keliakialiitto toteutti vuosina 2001 2003 KIHO (Keliakian

Lisätiedot

Keliakian laboratoriodiagnostiikka

Keliakian laboratoriodiagnostiikka Keliakian laboratoriodiagnostiikka Labquality Days 2016 Arno Hänninen, LT Dosentti, kliin. mikrobiol. erik. lääkäri Osastonjohtaja, autoimmuunitutkimukset TYKS Mikrobiologia ja genetiikka Keliakia on tauti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 :n sekä kansaneläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vammaistukilakia ja kansaneläkelakia muutettaviksi

Lisätiedot

Gluteeniallergia ja -yliherkkyys

Gluteeniallergia ja -yliherkkyys Gluteeniallergia ja -yliherkkyys Miten voi reagoida gluteeniin/vehnään? Gluteeniallergia - keliakia Neuropeptidit Vehnäallergia Gluteeniyliherkkyys Autoimmuunisairaus. Markkerit: Anti-gliadin vastaaineet

Lisätiedot

Laboratoriotutkimukset 2013-2014

Laboratoriotutkimukset 2013-2014 Tampereen yliopisto KELIAKIATUTKIMUSRYHMÄ Laboratoriotutkimukset 2013-2014 Lääketieteen yksikkö * Keliakialaboratorio 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO * Käyntiosoite: Biokatu 10 * Puhelin: 03-3551 8412 * Faksi:

Lisätiedot

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Tavoitteet Oireet ja löydökset Periaatteet ja menetelmät Diagnostiset kriteerit Erotusdiagnostiikka Seulonta Lähde:

Lisätiedot

Nuoren naisurheilijan ylikuormituksen erityispiirteitä Hannele Hohtari 23.10.2010 Ongelmia? Kuukautishäiriöt ja alipainoinen urheilija Rasitusmurtumat Naisurheilijoilla yleisiä, etenkin juoksijoilla Jos

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

OPAS KELIAKIAAN VASTASAIRASTUNEELLE JA HÄNEN OMAISILLEEN

OPAS KELIAKIAAN VASTASAIRASTUNEELLE JA HÄNEN OMAISILLEEN Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Jenni Luukas ja Jenna Tiainen OPAS KELIAKIAAN VASTASAIRASTUNEELLE JA HÄNEN OMAISILLEEN TIIVISTELMÄ Jenni Luukas

Lisätiedot

Keliakia ja ihokeliakia

Keliakia ja ihokeliakia Keliakia ja ihokeliakia Keliakia ja ihokeliakia Hoitona keliakiaruokavalio Keliakiaan sairastuminen on uusi elämänvaihe, joka koetaan hyvin yksilöllisesti. Joku voi olla helpottunut saatuaan diagnoosin

Lisätiedot

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle?

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle? Ikääntyminen Senioreilla noin kolmasosalla jonkin asteinen mahalaukun limakalvon surkastuminen, joka voi vaikuttaa vitamiinien imeytymiseen Makuaisti ja hajuaisti heikkenevät Huonot hampaat, sopimaton

Lisätiedot

TIETOISKU RAUDASTA. Eija Orreveteläinen Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusaakkoset

TIETOISKU RAUDASTA. Eija Orreveteläinen Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusaakkoset TIETOISKU RAUDASTA Eija Orreveteläinen Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusaakkoset Yleistä raudasta Tärkein tehtävä elimistössä on hapen kuljetus Puutoksen oireita: väsymys, kalpeus, heikentynyt

Lisätiedot

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8)

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) 8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) Mitä leipä on? Kivennäisaineita Magnesiumia Rautaa Kaliumia Hivenaineita Sinkkiä Seleeniä Vettä Energiaa Hiilihydraatteja Proteiineja

Lisätiedot

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina:

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: B12-vitamiini B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: solujen jakautumiseen kudosten muodostumiseen

Lisätiedot

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta Aira Virtala Vanhempainilta 091109 Tampereen yliopisto Perhesuunnittelu Haluttu määrä lapsia sopivin välein vanhempien iän huomioiden Ei haluttujen raskauksien

Lisätiedot

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Vitamiinit A-vitamiini Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Välttämätön näköaistimuksen syntyyn hämärässä, solujen kasvuun ja erilaistumiseen sekä ihmisen lisääntymiseen.

Lisätiedot

Diagnostisten testien arviointi

Diagnostisten testien arviointi Erkki Savilahti Diagnostisten testien arviointi Koe antaa tuloksen pos/neg Laboratoriokokeissa harvoin suoraan luokiteltavissa Testin hyvyys laskettavissa tunnuslukujen avulla Diagnostisten testien arviointi

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

RAVITSEMUSOHJAUKSEN VAIKUTUS KELIAAKIKOIDEN RUOKAVALIOHOIDON TOTEUTUMISEEN

RAVITSEMUSOHJAUKSEN VAIKUTUS KELIAAKIKOIDEN RUOKAVALIOHOIDON TOTEUTUMISEEN 1 RAVITSEMUSOHJAUKSEN VAIKUTUS KELIAAKIKOIDEN RUOKAVALIOHOIDON TOTEUTUMISEEN Lea Hynninen Pro gradu -tutkielma Kliininen ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OAS LASTA ODOTTAVILLE

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille raskaana oleville. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE Tietoa

Lisätiedot

Gluteenittoman kauran eli puhdaskauran viljely ja markkinanäkymät Minna Oravuo, viljapäällikkö Raisio-konserni Elintarvikeyksikkö

Gluteenittoman kauran eli puhdaskauran viljely ja markkinanäkymät Minna Oravuo, viljapäällikkö Raisio-konserni Elintarvikeyksikkö Gluteenittoman kauran eli puhdaskauran viljely ja markkinanäkymät Minna Oravuo, viljapäällikkö Raisio-konserni Elintarvikeyksikkö Keliakia ja gluteeniton ruokavalio Keliakia Keliakia on sairaus, jossa

Lisätiedot

VIIKKO 7. Ravitsemuksen erityiskysymyksiä. Mitä jos edistystä ei tapahdu? Mieli virkeäksi ja vähemmän stressiä. Kotitehtävä

VIIKKO 7. Ravitsemuksen erityiskysymyksiä. Mitä jos edistystä ei tapahdu? Mieli virkeäksi ja vähemmän stressiä. Kotitehtävä VIIKKO 7 Ravitsemuksen erityiskysymyksiä Mitä jos edistystä ei tapahdu? Mieli virkeäksi ja vähemmän stressiä Kotitehtävä ENNEN ALOITUSTA VIIKKO 7 Miten viikkotehtävä meni? Onnistumiset? Missä voisi tehdä

Lisätiedot

Ulosteen kalprotektiinimääritys kliinikon näkemys

Ulosteen kalprotektiinimääritys kliinikon näkemys Ulosteen kalprotektiinimääritys kliinikon näkemys SKKYn ja Sairaalakemistit ry:n koulutuspäivät 16.11.2012 Dosentti, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Taina Sipponen 1 Kalprotektiinijulkaisut

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Ruoka- ja ravintoaineet 12

Ruoka- ja ravintoaineet 12 Sisällys Johdanto (Anna-Maija Tiainen) 9 1 Ruoka- ja ravintoaineet 12 Energia ja energiaravintoaineet (Senja Arffman) 13 Hiilihydraatit 14 Proteiinit 16 Rasvat 17 omega-3 ja -6 -rasvahapot 19 Alkoholi

Lisätiedot

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71 Endometrioosi LK Heikkilä Maija, LK Jutila Topi, LK Myllylä Hanna, LK Pietarinen Johanna, LK Puumala Pasi, LK Vallasto Inari, LK Visuri Sofia, Prof Ryynänen Markku Johdanto Yleistä tarkoittaa endometriumin

Lisätiedot

Seulontavaihtoehdot ja riskit

Seulontavaihtoehdot ja riskit Seulontavaihtoehdot ja riskit Hannele Laivuori HUSLAB Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Jaakko Ignatius TYKS, Perinnöllisyyslääketiede Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Hannele Laivuori ja

Lisätiedot

Lasten immuunipuutokset. Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004

Lasten immuunipuutokset. Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004 Lasten immuunipuutokset Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004 Mikä on poikkeava infektioherkkyys lapsella? Sairausjaksot ikäryhmittäin päiväkotilapsilla Pönkä ym. 1994 Ikä (v)

Lisätiedot

Keliakia ja laktoosi-intoleranssi. Taustaa

Keliakia ja laktoosi-intoleranssi. Taustaa Keliakia ja laktoosi-intoleranssi Taustaa Keliakia on sairaus, jossa viljan eräs proteiini, gluteeni, vaurioittaa ohutsuolen limakalvoa. Vahingollista gluteenia sisältäviä viljoja ovat vehnä, ruis ja ohra.

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS

Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS Raskausdiabetes Raskausdiabetes tarkoittaa poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa - eli verensokerin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere Publisher's version The permanent address of the publication is http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta- 201309271412

Lisätiedot

Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan

Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan 26.11.2013 Ossi Riekkinen, tj. Bone Index Oy Osteoporoosi Osteoporoosi = luukato sairaus Luun määrä vähenee ja luun rakenne heikkenee

Lisätiedot

KELIAKIA SAIRAUTENA JA PERUSTEET RUOKAVALIOKORVAUKSEN SÄILYTTÄMISELLE

KELIAKIA SAIRAUTENA JA PERUSTEET RUOKAVALIOKORVAUKSEN SÄILYTTÄMISELLE KELIAKIA SAIRAUTENA JA PERUSTEET RUOKAVALIOKORVAUKSEN SÄILYTTÄMISELLE Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.10.2015 Toiminnanjohtaja Leila Kekkonen Keliakialiitto Keliakia mikä sairaus? Elinikäinen autoimmuunisairaus,

Lisätiedot

Sikiöseulonta ja eettiset arvot

Sikiöseulonta ja eettiset arvot Sikiöseulonta ja eettiset arvot Ilona Autti-Rämö, dos Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Ilona Autti-Rämö 1 Sikiön poikkeavuuksien seulonnan erityisongelmat Seulontaohjelman päätavoitteena ei

Lisätiedot

KELIAKIAN RUOKAVALIOON SITOUTUMISEEN LIITTYVÄT TEKIJÄT: KANSALLINEN TUTKIMUS

KELIAKIAN RUOKAVALIOON SITOUTUMISEEN LIITTYVÄT TEKIJÄT: KANSALLINEN TUTKIMUS KELIAKIAN RUOKAVALIOON SITOUTUMISEEN LIITTYVÄT TEKIJÄT: KANSALLINEN TUTKIMUS Olli Lauronen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu 2013 Kyseessä on tiivistelmä

Lisätiedot

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi Sikiöseulonnat Opas raskaana oleville www.eksote.fi Raskauden seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Niiden tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV, antiretroviraaliset lääkkeet ja luusto Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV ja luusto Osteopenia ja osteoporoosi D-vitamiini Aseptinen luunekroosi Osteoporoosille altistavia tekijöitä

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA Synnynnäiset aineenvaihduntasairaudet Harvinaisia, periytyviä sairauksia Esiintyvyys < 1:2000 Oireet ilmenevät yleensä

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe,

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, Elivo Ravintolisät Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, joka on kehitetty kotimaisten eri alojen asiantuntijoiden kanssa huomioiden suomalaisten kuluttajien tarpeet. Elivo-tuotteet löydät apteekista

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

BIOHIT OYJ. Globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys

BIOHIT OYJ. Globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys BIOHIT OYJ Globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys 1 Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Missiomme Innovating for

Lisätiedot

Uusien ESPGHAN-kriteereiden käyttökelpoisuus riskiryhmien keliakiadiagnostiikassa

Uusien ESPGHAN-kriteereiden käyttökelpoisuus riskiryhmien keliakiadiagnostiikassa Uusien ESPGHAN-kriteereiden käyttökelpoisuus riskiryhmien keliakiadiagnostiikassa Jaakko Salminiemi Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu 2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

Keliakia on immunologiselta. Keliakiaa sairastavien psyykkinen oireilu. gluteenittoman dieetin vaikutus lasten ja nuorten oireisiin

Keliakia on immunologiselta. Keliakiaa sairastavien psyykkinen oireilu. gluteenittoman dieetin vaikutus lasten ja nuorten oireisiin 3979 Katsausartikkeli Keliakiaa sairastavien psyykkinen oireilu gluteenittoman dieetin vaikutus lasten ja nuorten oireisiin PÄIVI PYNNÖNEN MATTI VERKASALO Tärkein tieto Hoitamatonta keliakiaa sairastavat

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Anemian diagnostiikka mitä saan selville mikroskoopilla? Pirkko Lammi Kl. kem. erikoislääkäri ISLAB

Anemian diagnostiikka mitä saan selville mikroskoopilla? Pirkko Lammi Kl. kem. erikoislääkäri ISLAB Anemian diagnostiikka mitä saan selville mikroskoopilla? Pirkko Lammi Kl. kem. erikoislääkäri ISLAB ANEMIA Anemia = Hb laskee alle iän ja sukupuolen mukaisen viitearvon Anemian syntymekanismit Punasolujen

Lisätiedot

Foolihappo ja sen johdokset (folaatit) kuuluvat

Foolihappo ja sen johdokset (folaatit) kuuluvat Vedran Stefanovic ja Anna Nieminen PÄÄKIRJOITUS Suomalaiset suositukset on aika päivittää Kaikki raskautta suunnittelevat tarvitsevat foolihappolisää Foolihappo ja sen johdokset (folaatit) kuuluvat vesiliukoisiin

Lisätiedot

HIV. ja ikääntyminen

HIV. ja ikääntyminen HIV ja ikääntyminen LUKIJALLE Tämä esite tarjoaa lukijalleen tietoa ikääntymisen vaikutuksista elämään hiv-positiivisena. Esite on tehty yhteistyössä HUS:n Infektiosairauksien poliklinikan ja Hiv-tukikeskuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista fertiliteetti- ja graviditeetti-kysymyksistä. Inka Aho Infektiolääkäri 13.2.2013

Ajankohtaista fertiliteetti- ja graviditeetti-kysymyksistä. Inka Aho Infektiolääkäri 13.2.2013 Ajankohtaista fertiliteetti- ja graviditeetti-kysymyksistä Inka Aho Infektiolääkäri 13.2.2013 n Mitä uutta raskauden hoidon rintamalla n Mitä uutta raskauden alkuun saattamiseksi Raskauden aikana diagnosoitu

Lisätiedot

Akuutti vatsa raskauden aikana. Panu Mentula LT, erikoislääkäri HYKS Vatsaelinkirurgian klinikka

Akuutti vatsa raskauden aikana. Panu Mentula LT, erikoislääkäri HYKS Vatsaelinkirurgian klinikka Akuutti vatsa raskauden aikana Panu Mentula LT, erikoislääkäri HYKS Vatsaelinkirurgian klinikka Akuutti vatsa Äkillisesti alkanut tai voimistuva tunteja tai päiviä kestävä vatsakipu Tila saattaa vaatia

Lisätiedot

Vallitseva periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Vallitseva periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Vallitseva periytyminen Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy's and St Thomas' Hospital, London, United Kingdom; and the London IDEAS Genetic

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä?

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Ryhmä F: Kokkonen T, Luukkonen J, Mikkonen H, Mäentausta M, Mäkelä M, Nauha M, Niinimäki P, Peltokangas T, Poteri H. Määritelmiä WHO:n mukaan yli kolme viikkoa ennen

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO 18.11.2014 Anna-Mari Koski Luennon rakenne 1. Osteoporoosilääkityksen indikaatiot 2. Lääkehoidon valinta 3. Lääkehoidon kesto Osteoporoosin kokonaisvaltainen hoito Kalsium D- vitamiini

Lisätiedot

AIKUISTEN KELIAAKIKOIDEN KOKEMUKSET KELIAKIASTA SAIRAUTENA JA KELIAKIAN TUNNISTAMISESTA

AIKUISTEN KELIAAKIKOIDEN KOKEMUKSET KELIAKIASTA SAIRAUTENA JA KELIAKIAN TUNNISTAMISESTA AIKUISTEN KELIAAKIKOIDEN KOKEMUKSET KELIAKIASTA SAIRAUTENA JA KELIAKIAN TUNNISTAMISESTA Tiina Aho Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke

Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke Tiedosta hyvinvointia Lääkehoito ja raskaus -hanke 1 Lääkehoito ja raskaus -yhteistyöhanke Lääkelaitos, Kela ja Stakes Tiedosta hyvinvointia Lääkehoito ja raskaus -hanke 2 Lääkehoito ja raskaus -hankkeen

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Minun keliakiani. - ensitietoa keliakiasta -

Minun keliakiani. - ensitietoa keliakiasta - Minun keliakiani - ensitietoa keliakiasta - Villellä on ollut vatsakipua jo jonkin aikaa. Välillä hänellä on ollut myös ripulia ja häntä on väsyttänyt enemmän kuin ennen. Ville meni äitinsä kanssa lääkäriin,

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Reumataudit ja raskaus

Reumataudit ja raskaus Reumataudit ja raskaus Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ovat monelle reumasairautta potevalle naiselle tärkeitä, arkoja ja usein myös ongelmallisia. Reumalääkkeiden käytöstä ennen raskauden alkua ja

Lisätiedot

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Sivu 1 / 7 SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Kirjoittakaa vastauksenne selvästi sille varattuun tilaan tai merkitkää x teihin sopivaan vastausvaihtoehtoon Hakijan koko nimi: Syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus:

Lisätiedot

NK6QA Luuntiheysmittaus

NK6QA Luuntiheysmittaus MENETELMÄOHJE 1 (5) NK6QA Luuntiheysmittaus 1. YLEISTÄ Osteoporoosi eli luukato voi johtua monista sairauksista ja riskitekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Osteoporoosi johtaa luunmurtumiin, pituuden

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016. Tähän tarvittaessa otsikko

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016. Tähän tarvittaessa otsikko Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016 Tähän tarvittaessa otsikko Taustalla olevat kansalliset ohjeistukset Valtion ravitsemussuositukset Kansallinen Allergiaohjelma Käypä

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

HYPO- JA HYPERTYREOOSIN DIAGNOSTIIKKA KLIINIKON KANNALTA. Pasi Nevalainen, ayl LT, sisätautien ja endokrinologian el TAYS

HYPO- JA HYPERTYREOOSIN DIAGNOSTIIKKA KLIINIKON KANNALTA. Pasi Nevalainen, ayl LT, sisätautien ja endokrinologian el TAYS HYPO- JA HYPERTYREOOSIN DIAGNOSTIIKKA KLIINIKON KANNALTA Pasi Nevalainen, ayl LT, sisätautien ja endokrinologian el TAYS TULKINTAAN VAIKUTTAA Kliininen tila: eu-, hypo- vai hypertyreoottinen Kilpirauhasen

Lisätiedot

TRISOMIASEULONTA. Veli Isomaa / 5.2.2015

TRISOMIASEULONTA. Veli Isomaa / 5.2.2015 TRISOMIASEULONTA Veli Isomaa / 5.2.2015 TRISOMIASEULONTA Trisomia Kromosomipoikkeavuus, jossa yhdessä kromosomiparissa on ylimääräinen kromosomi. Kromosomiluku on tällöin 47 Seulonta Seulonnalla tarkoitetaan

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

vauriotyypit Figure 5-17.mhc.restriktio 9/24/14 Autoimmuniteetti Kudosvaurion mekanismit Petteri Arstila Haartman-instituutti Patogeeniset mekanismit

vauriotyypit Figure 5-17.mhc.restriktio 9/24/14 Autoimmuniteetti Kudosvaurion mekanismit Petteri Arstila Haartman-instituutti Patogeeniset mekanismit vauriotyypit Kudosvaurion mekanismit Autoimmuniteetti Petteri Arstila Haartman-instituutti Antigeenin tunnistus HLA:ssa pitää sisällään autoimmuniteetin riskin: jokaisella on autoreaktiivisia lymfosyyttejä

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

D-vitamiinin tarve ja saanti

D-vitamiinin tarve ja saanti D-vitamiinin tarve ja saanti Onko D-vitaminoimaton luomumaito terveysriski? D-vitamiini Ravintoaine ja hormonin esiaste Puutos aiheuttaa riisitautia ja osteomalasiaa Yksi kansainvälinen yksikkö (IU, international

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiapotilasta ohjaavalle OHJAUS JA VUOROVAIKUTUS Ohjaus on potilaan tilanteesta keskustelua kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

Peittyvä periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Peittyvä periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Peittyvä periytyminen Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy's and St Thomas' Hospital, London, United Kingdom; and the London IDEAS Genetic

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset Liite III Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset 55 Monovalenttisten tuhkarokkorokotteiden valmisteyhteenvetojen tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset Kohta

Lisätiedot

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Sisätau6en ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosenc: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätau6en vastuualue Osallistunut

Lisätiedot

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa?

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Timo Strandberg 6.11.2007 Vanhoissa kohorteissa poikkileikkaustilanteessa suurempaan kuolleisuuteen korreloi: Matala verenpaine

Lisätiedot

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia 27.4.2015 Marttila Jane 1 27.4.2015 Marttila Jane 2 27.4.2015

Lisätiedot