Foolihappo ja sen johdokset (folaatit) kuuluvat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Foolihappo ja sen johdokset (folaatit) kuuluvat"

Transkriptio

1 Vedran Stefanovic ja Anna Nieminen PÄÄKIRJOITUS Suomalaiset suositukset on aika päivittää Kaikki raskautta suunnittelevat tarvitsevat foolihappolisää Foolihappo ja sen johdokset (folaatit) kuuluvat vesiliukoisiin B-ryhmän vitamiineihin. Foolihappo on tarpeellinen nopeasti kasvavien solujen lisääntymisessä, minkä johdosta alkuraskaudessa foolihapon tarve kaksinkertaistuu (Erkkola 2005). Tarvetta lisäävät myös mm. laktoosi-intoleranssi, keliakia, yksipuolinen ruokavalio, runsas alkoholinkäyttö, tupakointi, ylipaino, alkuraskauden runsas oksentelu sekä foolihappoantagonistien ja epilepsialääkkeiden käyttö. Hermostoputken sulkeutumishäiriöt (neural tube defects, NTD) ovat vaikeita synnynnäisiä epämuodostumia: selkärankahalkio (spina bifida) aiheuttaa vaikean invaliditeetin ja aivottomuus (anenkefalia) johtaa sikiön tai vastasyntyneen kuolemaan. NTD-tapauksia on vuosittain Euroopassa noin ja maailmassa yli Suomessa NTD:n vuotuinen ilmaantuvuus on 7 8 tapausta (keskeytetyt ja syntyneet) kymmentätuhatta synnytystä kohden (Busby ym. 2005). Joka vuosi Suomessa syntyy siis noin 25 hermostoputken sulkeutumishäriön vammauttamaa lasta ja lisäksi saman verran NTD-raskauksia päättyy keskeytykseen. NTD:n ilmaantuvuus on Suomessa pysynyt tasaisena. Se oli vuosina ,4/10 000/v. Määrä vastaa Euroopan keskiarvoa (Busby ym. 2005). Kaikkia raskauden suunnittelijoita koskevilla valtiollisilla foolihappolisäkampanjoilla NTD:n vuotuista ilmaantuvuutta on onnistuttu pienentämään Irlannissa ja Britanniassa 15,4:stä ( ) nykyiseen 10,7 tapaukseen kymmentätuhatta synnytystä kohden ja Hollannissa 6,5 tapaukseen (Busby ym. 2005). Yhdysvalloissa ja Kanadassa NTD:n ilmaantuvuus on saatu pienenemään lisäämällä folaattia ravintoon, esimerkiksi jauhoihin (Oakley 2009). Ongelmallista tässä lähestymistavassa on se, että koko väestö altistetaan tarpeettomasti suhteellisen pienen kohderyhmän takia ravintolisälle, jonka pitkäaikaissaantiin saattaa liittyä haittoja. Näistä on esimerkkinä koolonin ade noomien lisääntynyt riski muuttua pahanlaatuisiksi yli 50-vuotiailla (Osterhues ym. 2009). Äidin plasman riittävä foolihappopitoisuus on välttämätön edellytys alkion hermostoputken kehittymiselle aina noin neljään viikkoon raskauden alkamisesta, jolloin hermostoputki sulkeutuu. Tässä vaiheessa nainen ei yleensä ole vielä tietoinen raskaudestaan ja alkiokin on vasta 6 mm:n mittainen. Siksi foolihapon riittävä saanti olisi tärkeää varmistaa jo ennen raskautta, jotta saavutettaisiin ajoissa suojaava plasman folaattipitoisuus. Tutkimukset ovat kiistatta osoittaneet, että ennen raskautta aloitettu 4 mg:n päivittäinen foolihappolisä vähentää yli 70 %:lla NTD:n toistumisriskiä ja 0,4 mg:n lisä kaikissa raskauksissa puolittaa NTD:n esiintymisen (MRC Vitamin Study Research Group 1991, Czeizel ja Dudás 1992). NTD:n etiologia on kuitenkin monitekijäinen, ja foolihapon riittämätön saanti ennen raskautta ja ensimmäisen trimesterin aikana on vain yksi epämuodostumien syntyyn vaikuttavista tekijöistä (Mitchell 2005). Vuonna 1996 sosiaali- ja terveysministe riön koolle kutsuma asiantuntijaryhmä julkaisi kansallisen suosituksen foolihapon käytöstä NTD:n ehkäisyssä (STM:n asiantuntijaryhmä 1996). Suosituksen mukaan terve raskautta suunnitteleva nainen ei tarvitse foolihappoli- 337 Eripainos: Duodecim 2010;126: ;126:337 9

2 PÄÄKIRJOITUS TAULUKKO. Suositus foolihappolisän käytöstä raskauden suunnittelijoille nykykirjallisuuden mukaan. NTD-riski Tausta Annos ja ajankohta Suuri Kohtalainen Vanhemmilla on ollut yhteinen NTD-lapsi tai -sikiö Äidillä tai isällä on ollut aiemman puolison kanssa NTD-lapsi tai -sikiö Äidillä tai isällä on itsellään ollut NTD Tyyppien 1 ja 2 diabeetikot, epilepsialääkkeitä käyttävät, painoindeksi yli 35 kg/m 2, runsaasti tupakoivat ja alkoholia käyttävät Foolihappoa 4 mg/vrk 2 kk ennen suunniteltua raskautta ja ensimmäisten 12 raskausviikon aikana, sen jälkeen 0,4 mg/vrk loppuraskaudessa ja imetyksen aikana Kuten yllä Pieni Kaikki muut Foolihappoa 0,4 mg/vrk 2 kk ennen raskautta ja 12 ensimmäisen raskausviikon aikana sekä imetyksen aikana NTD = hermostoputken sulkeutumishäiriö sää päivittäisestä ravinnosta saatavan foolihapon rinnalle. Suositus tarkistettiin 2004, eikä foolihappolisää katsottu edelleenkään tarpeelliseksi, jos noudatetaan terveellistä ruokavaliota (5 6 annosta tuoreita vihanneksia, hedelmiä tai marjoja päivässä). Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että suomalaisten ravinnosta saaman foolihapon määrä alittaa suositukset foolihapon saannista sekä ennen hedelmöittymistä että raskauden aikana, ja etenkin naisilla foolihapon saanti ravinnosta on liian niukkaa (Erkkola ym. 2001, Paturi ym. 2008) Epilepsialääkkeitä (karbamatsepiinia tai valproaattia) käyttävien riski saada NTD:n vammauttama sikiö on kaksinkertainen muuhun väestöön verrattuna (Yerby 2003), ja diabeetikolla riski on jopa viisinkertainen (Shaw ym. 2003). Ulkomaisten suositusten mukaan näihin riskiryhmiin kuuluville naisille suositellaan 4 mg:n foolihappolisää ennen hedelmöittymistä, diabeetikoille glukoositasapainosta riippumatta. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksessa kehotetaan ainoastaan harkitsemaan foolihappolisää tyypin 1 diabetesta sairastaville ja epilepsialääkkeitä käyttäville raskautta suunniteltaessa. Ennen raskautta aloitettavan foolihappolisän käytön tekee haasteelliseksi se, että suunniteltujen raskauksien osuus kaikista raskauksista on Suomessa kuten muissakin teollisuusmaissa vain noin puolet. Huolestuttava ilmiö on myös suunniteltujen raskauksien pieni osuus riskiryhmiin kuuluvilla. Tämän havainnon teimme omassa pilottitutkimuksessamme diabeetikoiden osalta (Nieminen 2009). Tärkeintä on saada foolihappovalistus ajoitettua oikein ensimmäisellä neuvolakäynnillä tilaisuus on jo menetetty. Foolihappo on erittäin hyödyllinen, halpa, lyhyessä ja kohdistetussa käytössä turvallinen sekä kustannustehokas lääke (Postma ym. 2002, Czeizel 2009). Koska vain harvasta lääkkeestä on lisäksi näin vahvaa näyttöä taudin primaaripreventiossa, tulisi suomalaiset suositukset päivittää ulkomaisten suositusten mukaisiksi (Lumley ym. 2001, Wilson ym. 2007) ja aloittaa sekä lääkäreille että raskautta suunnitteleville naisille kohdistettu voimaperäinen kampanja (TAULUKKO). Avainasemassa tässä kampanjassa ovat perusterveydenhuollon lääkärit, neurologit, diabetologit ja gynekologit.! 338 VEDRAN STEFANOVIC, dosentti, naistentautien ja synnytysopin erikoislääkäri, perinatologian erityispätevyys, kliininen opettaja Helsingin yliopiston kliininen laitos ja HYKS:n naistenklinikka PL 140, 00029, HYKS ANNA NIEMINEN, LK Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta V. Stefanovic ja A. Nieminen

3 KIRJALLISUUTTA Busby A, Abramsky L, Dolk H, ym. Preventing neural tube defects in Europe: a missed opportunity. Reprod Toxicol 2005; 20: Czeizel AE, Dudás I. Prevention of the first occurrence of neural tube defects by periconceptional vitamin supplementation. N Engl J Med 1992;327: Czeizel AE. Periconceptional folic acid and multivitamin supplementation for the prevention of neural tube defects and other congenital abnormalities. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2009;85: Erkkola M, Karppinen M, Knip M, Virtanen S. Raskaudenaikainen ravitsemus kohtaavatko suositukset ja käytäntö? Duodecim 2001;117: Erkkola R. Raskauden ja imetyksen aikainen ravitsemus. Kirjassa: Aro A, Mutanen M, Nuutinen L, Uusitupa M, toim. Ravitsemustiede. Helsinki: Kustannusyhtiö Duodecim 2005, s Lumley J, Watson L, Watson M, Bower C. Periconceptional supplementation with folate and/or multivitamins for preventing neural tube defects. Cochrane Database Syst Rev 2001, Issue 3. Art. No.:CD DOI: / CD Mitchell LE. Epidemiology of neural tube defects. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2005;135C: MRC Vitamin Study Research Group: Prevention of neural tube defects: results of the Medical Research Council Vitamin Study. Lancet 1991;338: Nieminen A. Awareness and use of folic acid among pregnant and pregnancy planning women with type 1 diabetes. Syventävä tutkielma, ohjaaja Stefanovic V. Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta Oakley GP. The scientific basic for eliminating folic acid-preventable spina bifida: a modern miracle from epidemiology. Ann Epidemiol 2009;19: Osterhues A, Holzgreve W, Michels KB. Shall we put the world on folate? Lancet 2009;374: Paturi M, Tapanainen H, Reinivuo H, Pietinen P, toim. Finravinto tutkimus. Helsinki: Kansanterveyslaitos julkaisusarja_b/2008/2008b23.pdf Postma MJ, Londeman J, Veenstra M, de Walle HEK, de Jong-van den Berg LTW. Cost-effectiveness of periconceptional supplementation of folic acid. Pharm Worls Sci 2002;24:8 11. Shaw GM, Zhu H, Lammer EJ, Yang W, Finnell RH. Genetic variation of infant reduced folate carrier (A80G) and risk of orofacial and conotruncal heart defects. Am J Epidemiol 2003;158: STM:n asiantuntijaryhmä. Foolihappo ja hermostoputken sulkeutumishäiriöt. Duodecim 1996;112:983. Wilson RD, Johnson JA, Wyatt P, ym. Preconceptional vitamin/folic acid supplementation 2007: the use of folic acid in combination with a multivitamin supplement for the prevention of neural tube defects and other congenital anomalies. J Obstet Gynaecol Can 2007;29: Yerby MS. Management issues for women with epilepsy: neural tube defects and folic acid supplementation. Neurology 2003;61: Kaikki raskautta suunnittelevat tarvitsevat foolihappolisää

4 D3$=,-(T""#$7-88" &55&5('-=2-34-(>-('-=2-3A&5(-$ ,)"('#-.//-01-$%2)'$$" N2=$(,-.#&/(8:$%:==:('$$4::0(( W-22-3=()MM(,-.#0( G-%$5,"#$=:0(C8,&&2$=,-($#*-5('&=&8?:0 6,)"&'(-7-81-$%2)'9 E&'*"=,"83,2&5(=3#2&3,3*$=7:$'$<$A&5( &55-#,-&72:$=;('$=2$'-=2-32=$&5(;7,&;A&==:0( C55"=,3=("5(F(*+(2&',-B-55"2=&5-0(( W-22-3=()MM(,-.#&/-0(( C8,&&2$=,-0(G&=&8?#::2&0!"#$%&'($%")*( ( 1DE(=$=0(-#%()0Q0QM)M(c!"#$%&'()(*+()MM(,-.#0( =$=&5(*&,",'&2=--/7"$A"5(;7,&;A&==:(,-%-##$=&=?()(*+L(%'2(,-$()(*+L)M(8-$5"2$#"-(2"7A&5(2&''-5(%$$2"==-(7"$,"-55"=,-(=&3'--%-5-(8:$%:5:(,-$(2-2=$(8:$%::(7"$,"-55"2=&5(>:#2&&50(1-=,-B-$7&&,6N#$7&'22;;=(%-$B 2#"'-*T&5$2""#$5(>-(T""#$7-8"5(2:;4<(=--4--(>"7,--(T""#$7-8"5(7&*-,"8"&&/=&5(%-=,&&5(7&$2&5,;*$=&&50(O#:$*$##:("5("="$,&43(,'$-*,&'&&5$5(&=,:%:5(T""#$7-8"5($*&;,;*$=,:0(G-=2-3=(>-($*&,;=6(!""#$7-8"5( aaa0%&'*-50b

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

Raskausajan ravitsemusopas

Raskausajan ravitsemusopas Raskausajan ravitsemusopas Haaga-Helia amk, Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Jemina Yli-Lahti 2013 Sisällysluettelo Lukijalle... 3 Ravitsemus ennen raskautta... 4 Odottavan äidin ravitsemus... 5

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Lasten ja nuorten diabetes Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Tyypin 1 diabetes luokitellaan autoimmuunisairaudeksi, koska se on seurausta haiman

Lisätiedot

Voi ja sydäninfarktiriski

Voi ja sydäninfarktiriski Alkuperäistutkimus tieteessä Sari Voutilainen dosentti, ravitsemusepidemiologi sari.voutilainen@uef.fi Anna Nurmi FaT, post doc -tutkija Jyrki Virtanen dosentti, ravitsemusepidemiologi Jaakko Mursu FT,

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen Tekninen raportti Sund Reijo, Koski Sari FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden

Lisätiedot

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka?

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Harri Helajärvi, Katja Pahkala, Olli Raitakari, Tuija Tammelin, Jorma Viikari ja Olli Heinonen KATSAUS Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Vanhan viisauden mukaan vierivä kivi ei sammaloidu,

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 1/2008 Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus Lihavuus Jarmo Kaukua Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus Lihavuus heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua. Sille ominaisia elämänlaatuongelmia esiintyy mm. psykososiaalisissa

Lisätiedot

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Eero Pukkala, Tadeusz Dyba, Timo Hakulinen ja Risto Sankila Syöpä nyt Syöpä on yleinen sairaus. Suomessa elää yli 2 ihmistä, joilta on elämän

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista

Lisätiedot

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA pauliina ojansivu mari sandell hanna lagström arja lyytikäinen LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA RUOKAILOA JA TERVEYTTÄ LAPSILLE Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014 Lasten

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi ALLERGIA JA ASTMA SEKÄ TUPAKOINTI 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista ja vahvaa motivoitumista.

Lisätiedot

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä Katsaus tieteessä Johanna Nokso-Koivisto LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka johanna.nokso-koivisto@hus.fi Paula Tähtinen LT, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia Alkuperäistutkimus tieteessä Heini Salo VTM, tutkija THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto heini.salo@thl.fi Pekka Nieminen dosentti, ylilääkäri HYKS, naistentautien klinikka Terhi Kilpi tutkimusprofessori,

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 LÄÄKÄRILEHTI SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI PL 49, 00501 HELSINKI KÄYNTIOSOITE: MÄKELÄNKATU

Lisätiedot