Lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen"

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetustoimi YDINTAVOITE Lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen TAVOITE TOIMENPITEET TULOKSET/ MITTARIT Luomme lapsille ja nuorille mahdollisuudet turvallisuudentunteeseen, hyvinvointiin ja yksilölliseen kasvuun ja oppimiseen - Hyvän ilmapiirin luominen ja kiusaamisen poistaminen, ihmisenä kasvaminen - Kasvatuskumppanuuden ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen siten, että perheiden ensisijainen kasvatusvastuu vahvistuu - Toimivien yhteistyömallien luominen yhdessä Eksoten kanssa - Varhaisen tuen ja haasteiden tarjoaminen - Nykyisen ja tulevan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteon toteuttaminen - Monipuolinen palvelujen tarjonta ja kaupungin vetovoimaa tukevat valintamahdollisuudet - Nivelvaiheet sujuvia - hyvinvointiprofiilien ja vastaavien kyselyjen tulokset vertailukaupunkien tasolla tai yli keskiarvon - yhteistyömallit toimivat ja hoitotakuu on toteutunut erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspulmissa - painotusvaihtoehtoja on ja osallistujia on edelleen riittävästi ryhmien perustamiseen - kaikki peruskoulun päättäneet hakeutuvat jatko-opintoihin Henkilöstö on hyvinvoivaa, työstään innostunutta ja ammattitaitoista Parannamme suunnitelmallisesti fyysisiä oppimisympäristöjä ja kasvuympäristöjä Kohdennamme resurssit perustehtävään tuloksekkaasti ja taloudellisesti - Työhyvinvoinnin kehittäminen mm. täydennyskoulutusta vastaamaan muuttuviin tarpeisiin, perehdytystä, vaikutusmahdollisuuksia - Työyhteisötaitojen kehittäminen - Johtamistaitojen kehittäminen - Uusien johtajien kouluttaminen - On pitkän aikavälin suunnitelma peruskorjaus- ja rakentamisinvestoinneista, jotta toimitilat ovat terveelliset, turvalliset ja toimintaansa sopivat - On suunnitelmat tilojen varustamisesta vastaamaan tarvetta ja varhaiskasvatusja opetussuunnitelmien edellytyksiä - Ryhmäkoot pidetään pedagogisesti tarkoituksenmukaisena - Kehittämiseen ja perustoimintaan varatut resurssit ovat oikeassa suhteessa toisiinsa - työhyvinvointikyselyjen tulokset ja sairauspoissaolojen määrät ovat vertailukaupunkien keskiarvon mukaiset tai paremmat - Viranomaisvalvonnan perusteella ei ole huomautettavaa - Koulujen ja päiväkotien tilat ja välineet vastaavat OPH oppimisympäristön laatukriteereiden hyvää tasoa - Palvelujen järjestämisen kustannukset lähenevät maakuntakeskuskaupunkien keskimääräistä yksikkökustannusta vastaavaa tasoa valtuustokauden loppuun mennessä - Hyvinvointi- ja oppimistulokset vastaavat em. kaupunkien tuloksia tai

2 ovat parempia Kasvatus- ja opetustoimi YDINTAVOITE Lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen TAVOITE TOTEUTUMINEN JA TULOKSET TULOKSET/ MITTARIT Luomme lapsille ja nuorille mahdollisuudet turvallisuudentunteeseen, hyvinvointiin ja yksilölliseen kasvuun ja oppimiseen Hyvinvointiprofiilien tulokset osoittavat, että Dynasty tietopalvelu 9.-luokkalaisten kouluhyvinvoinnin kehitys : - hyvinvointiprofiilien ja vastaavien kyselyjen tulokset vertailukaupunkien tasolla tai yli keskiarvon - yhteistyömallit toimivat ja hoitotakuu on toteutunut erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspulmissa - painotusvaihtoehtoja on ja osallistujia on edelleen riittävästi ryhmien perustamiseen - kaikki peruskoulun päättäneet hakeutuvat jatko-opintoihin

3 5.-luokkalaisten kouluhyvinvoinnin kehitys

4 5.-luokkalaisten kokeman koulukiusaamisen määrä : 9. luokkalaisten kokeman koulukiusaamisen

5 määrä : Lukion opiskelijoiden hyvinvointitulokset Oppilaitoksen sosiaaliset suhteet Vastanneista 81 % (2011:79 %, 2010: 81 %) oli tyytyväisiä ja ainoastaan 3 % (2011:5 %, 2010: 5 %) tyytymättömiä. Itsensä toteuttamismahdollisuudet: Vastanneista 63 % (2011: 65 %, 2010: 66 %) oli tyytyväisiä ja 10 % (2011:10 %, 2010: 9 %) tyytymättömiä. Oppilaitoksen olosuhteiden osalta tyytymättömiä oli 19 % (2011:18 %, 2010: 18 %) ja tyytyväisiä 56 % (2011:58 %, 2010: 57 %). Koulukiusaaminen ja ystävien määrä oppilaitoksessa Lukiolaisten osalta koetun kiusaamisen määrä oli seuraava: ei lainkaan kiusattu 92 % (2011:93 %, 2010: 95 %) muutaman kerran lukukauden aikana kiusattu 7 % (2011:7 %, 2010: 4 %) 2-3 kertaa lukukaudessa kiusattu 0 %, (2011:0 %, 2010: 1 %)

6 noin kerran viikossa kiusattu 0 % (2011:0%, 2010: 0 %) useita kertoja viikossa kiusattu 1 % (2011:0%, 2010: 0 %) Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on käsitelty lautakunnassa vuosittain kesäkuun kokouksissa. Huoltajien antamat arviot ovat erittäin hyvät. Kun asteikko on 1 5, jossa 5 on paras, kaikkien varhaiskasvatuksen vastaajien keskiarvo oli vuonna ,13, vuonna ,14 ja vuonna ,17. Perusopetuksessa 2. luokan huoltajien vastausten keskiarvo oli vuonna ,03 vuonna ,09 Perusopetuksessa 4. luokan huoltajien vastausten keskiarvo oli vuonna ,05 vuonna ,01 Vuonna ja 4. luokan huoltajien vastausten yhteinen keskiarvo oli 4,04 Perusopetuksessa 9. luokan huoltajien vastausten keskiarvo oli vuonna ,77 vuonna ,77 vuonna ,83 Lukiokoulutuksessa huoltajien vastausten keskiarvo oli vuonna ,87 vuonna ,75 vuonna ,92 Hoitotakuun toteutuminen Oppilashuoltoryhmien toiminta sujuu Perusopetuksen oppilashuollon resurssit asialliset lukuvuodesta lukien Yhteistyöhalua on puolin ja toisin Eksoten ja Kasvon välillä Yhteistyö ei vielä ole kaikilta osin löytänyt uomiaan - Lasten ja nuorten terveystarkastukset toimivat - Lasten ja nuorten sairausvastaanotto, nykyinen järjestämistapa ei vastaa huoltajien ja koululaisten odotuksia - Psykososiaalisen tuen matalan kynnyksen palveluissa vielä kehitettävää, entistä merkkaritoimintamallia kaivataan

7 Henkilöstö on hyvinvoivaa, työstään innostunutta ja ammattitaitoista - Lastensuojelun toimintamallit/resurssit eivät vastaa odotuksia - Lasten ja nuorten psyykkisten sairauksien hoidon ja koulunkäynnin yhteensovittamisessa kehitettävää Jatko-opintoihin hakeutuminen Jatko-opintoihin jätti hakematta vuosittain noin 700 peruskoulun päättäneestä 1-2 oppilasta. Painotusvaihtoehtojen määrä ja osallistujat A-2 kielen opiskelu on lisääntynyt, vuosina 2011 ja 2012 noin 20 % valitsi ja aloitti opinnot. Painotusluokille on hakenut riittävästi oppilaita ryhmien perustamista varten. Lukion IB-opintoihin olisi mahtunut enemmänkin. Muuta toteutettua - oma hoitaja-käytänteet päivähoidossa - pienryhmätyöskentely päivähoidossa - tutustumiskäytänteet - nivelvaiheet - kiva koulu -periaatteet - tuen 3-portainen malli esi- ja perusopetuksessa: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki - osallisuus, oppilaskuntatoiminta on laajentunut - kerhotoiminta - erityisopetus myös lukiossa - opintojen ohjaus-hanke lukiossa - kestävä kehitys kaikissa kouluissa - kulttuuripolku Henkilöstön työhyvinvointikyselystä ei ole saatavissa vertailukaupunkien tietoja. Lappeenrannan kaupungin työhyvinvointikyselyssä vuonna 2011 kysymyksiin Kuinka tyytyväinen olet Lappeenrannan kaupunkiin työnantajana yleisesti ottaen? Kaupungin koko henkilöstön vastausten keskiarvo oli 3,79, kasvatus- ja opetustoimessa 3,86. Suosittelisitko kuntaasi työpaikaksi ystävälle tai tuttavalle? Kaupungin koko henkilöstön vastausten keskiarvo oli 3,58, kasvatus- ja opetustoimessa 3,67. Koko kyselyn kaupungin koko henkilöstön vastausten keskiarvo oli 3,55, kasvatus- ja opetustoimessa 3,69. - työhyvinvointikyselyjen tulokset ja sairauspoissaolojen määrät ovat vertailukaupunkien keskiarvon mukaiset tai paremmat Sairauspoissaoloja oli vuonna 2011 yhteensä kalenteripäivää. Jos keskiarvo lasketaan vuoden viimeisenä päivänä palveluksessa olevan henkilöstömäärän mukaan, sairauspoissaolopäiviä oli keskimäärin 10,5

8 Parannamme suunnitelmallisesti fyysisiä oppimisympäristöjä ja kasvuympäristöjä kalenteripäivää/henkilö. Vertailutietoja vertailukaupungeista ei ole saatavissa, mutta Lappeenrannan kaupungin henkilöstötilinpäätöksen mukaan kaupungin koko henkilöstön sairauspoissaoloja oli keskimäärin 12,5 kalenteripäivää/henkilö. Henkilöstölle ja esimiehille on järjestetty täydennyskoulutusta Johtamiskoulutus - JET - Asiantuntijaorganisaation johtamiskoulutusta Pedagogiset kahvilat Esi- ja alkuopetuksen seminaarit vuosittain Varhaiskasvatusseminaarit vuosittain Täydennyskoulutusta FCG:n sopimuskoulutuksena Nepsy-koulutus Henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi tarjolla on ollut Opejumpat Sporttipassi Uudet ja peruskorjatut kasvatus- ja opetustoimen käytössä olevat kiinteistöt Lauritsalan koulukeskus Alakylän päiväkoti Peltolan koulu Lappeen päiväkoti Kasukkalan koulu Kesämäen päiväkoti Lappeen koulu Kimpisen koulu Rakenteilla Lauritsalan päiväkoti Kimpisen lukio Lyseon lukio yhteensä noin 430 päiväkotipaikkaa ja 2600 oppilaspaikkaa Rakentamisen ja peruskorjauksen puiteohjelma vuoteen 2020 on laadittu Tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen keskittyvä säännöllinen tarkastusmalli on sovittu kumppaneiden kanssa, tarkastukset 3 vuoden välein. Viranomaisvalvonnassa on annettu korjauskehotuksia tilojen korjaamiseksi useassa kohteessa. Tekninen toimi on toteuttanut viranomaisvalvonnan ohjeiden mukaiset korjaukset. Kauden aikana on jouduttu siirtämään toimintoja yksikön ulkopuolelle3 koulusta (Alakylä, Mustola ja Kuusimäki) ja 2 päiväkodista (Luukkaa ja Pallo) - Viranomaisvalvonnan perusteella ei ole huomautettavaa - Koulujen ja päiväkotien tilat ja välineet vastaavat OPH oppimisympäristön laatukriteereiden hyvää tasoa

9 Kohdennamme resurssit perustehtävään tuloksekkaasti ja taloudellisesti Opetushallitus ei ole vahvistanut tarkkoja oppimisympäristön laatukriteereitä. Tilojen arviointi toteutetaan osana muuta laatutyötä seuraavalla kaudella. Yksikkökustannukset ovat varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa vuodelta 2011 jo alle vertailukaupunkien keskiarvon. Oppimistuloksista on maakuntakeskuskaupungeista vertailutietoja saatavissa vuodelta Perusopetuksen päättötodistusten keskiarvo oli vertailukaupungeissa 7,9 kun kkeskiarvo oli Lappeenrannassa 7,8. Vertailukaupunkien ylioppilaskirjoitusten arvosanapisteiden keskiarvo 4,2, kun Lappeenrannan vastaava luku oli 4,1. Kahden vuoden kuluttua ylioppilastutkinnosta vertailukaupungeissa ylioppilastutkinnon suorittaneista oli 80,1 % opiskelemassa, Lappeenrannan vastaava luku oli 85,5 %. Ryhmäkoot on pystytty strategiakaudella pitämään tarkoituksenmukaisina perusopetuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin. Hallinto sujuvaksi Strategiakaudella on otettu käyttöön seuraavat sähköiset työvälineet Wilma ESS Basware Populus Tossu Wintra Kuntarekry Muuta - esi- ja alkuopetuksessa työskennellään tiiviisti yhdessä - alueellinen yhteistyö toimii - perusopetuksen resurssien jakomalli on toimiva - Palvelujen järjestämisen kustannukset lähenevät maakuntakeskuskaupunkien keskimääräistä yksikkökustannusta vastaavaa tasoa valtuustokauden loppuun mennessä - Hyvinvointi- ja oppimistulokset vastaavat em. kaupunkien tuloksia tai ovat parempia

Joutsenon koulun ruokalan kabinetti, Joutseno

Joutsenon koulun ruokalan kabinetti, Joutseno MUISTIO 1 (3) 28.11.2012 JOUTSENON PALVELUALUEEN ARVIOINTITILAISUUS Aika Keskiviikko 14.11.2012 kello 14-16 Paikka Osallistujat Joutsenon koulun ruokalan kabinetti, Joutseno Heikki Laivamaa, Joutsenon

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.]

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 1 Lohjan kaupunki kehittämis-ohjelma 2014 2021 Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 3. Henkilöstö... 6 4. Taloudelliset resurssit... 7 5. Arviointi... 9 6. Varhaiskasvatus-

Lisätiedot

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN 6LSRRQNXQQDQNRXOX WXVWHKWlYl Hallinnoida esiopetusta, järjestää perusopetusta, lukiokoulutusta, taiteen perusopetusta, vapaan sivistystyön tarkoittamaa aikuiskoulutusta ja ammatillista koulutusta kuntayhtymien

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi

Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi Toimikausi 2013 2014 1 Sisältö: 1.Yleistä... 2 2.Kehittämishankkeet... 4 2.1 Kieli kotouttamisen tukena -hanke (Kieko)... 4 2.2 Media, osallisuus,

Lisätiedot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimen toiminta- ja. arviointikertomus

Opetus- ja kasvatustoimen toiminta- ja. arviointikertomus Opetus- ja kasvatustoimen toiminta- ja arviointikertomus Lukuvuosi 2011-2012 Tavoitteiden toteutuminen Tilastot Hankkeet Talous Pääkirjoitus Koulutus ja osaaminen ovat sekä yksilön että yhteiskunnan tärkein

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Asukkaat ja palvelut Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

SULKAVAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA Tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2014-2017

SULKAVAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA Tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2014-2017 SULKAVAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA Tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2014-2017 Käsitelty peruspalvelulautakunnassa 5.2.2014 ja kunnanvaltuustossa 12.3.2014 19 Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta

Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot