Joutsenon koulun ruokalan kabinetti, Joutseno

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsenon koulun ruokalan kabinetti, Joutseno"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (3) JOUTSENON PALVELUALUEEN ARVIOINTITILAISUUS Aika Keskiviikko kello Paikka Osallistujat Joutsenon koulun ruokalan kabinetti, Joutseno Heikki Laivamaa, Joutsenon koulun rehtori Jukka Lind, aluerehtori Juha Nikkinen, Pulpin koulun rehtori Virpi Pentikäinen, Korvenkylän koulun apulaisrehtori Paula Ylhäinen, Martikanpellon koulun rehtori Aro Rissa, Kesolan koulun rehtori Tiina Alamäki, Parjalan koulun rehtori Raimo Viitanen, Ravattilan koulun rehtori Marjo Kippo, varhaiskasvatuksen aluejohtaja Teija Hirvonen, perhepäivähoidon ohjaaja Päivi Virkki, varhaiskasvatusjohtaja Mari Routti, perusopetusjohtaja Tuija Willberg, kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Markku Timonen, lautakunnan jäsen Anni Kekki, lautakunnan jäsen Elina Hämäläinen, huoltajien edustaja Kalle Veitola, huoltajien edustaja 1 Avaus Toimialajohtaja Tuija Willberg toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi tilaisuuden. Puheenvuorossaan hän totesi, että valtuustokauden alkupuolella oli pidetty vastaavanlaisella kokoonpanolla tilaisuus, jossa alueen esimiehet esittelivät suunnitelmia strategian toimeenpanosta. Nyt kauden päättyessä on aika arvioida toteutunutta ja muutoinkin antaa ja saada palautetta alueen työskentelystä. Läsnäolijat esittäytyivät 2 Alueen johtoryhmän esitys strategian toimeenpanosta Varhaiskasvatuksen vs. aluejohtaja Marjo Kippo kertoi liitteessä olevien kuvien avulla varhaiskasvatuksen toiminnasta Joutsenossa. Keskeistä on mm. että esija alkuopetuksen yhdessätyöskentelyn kautta leikki on jatkunut 2. luokalle asti eikä ole loppunut eskariin siirryttäessä, kuten eräillä taholla esi- ja alkuopetuksen Kasvatus- ja opetustoimi Pohjolankatu 23, Lappeenranta puh. (05) 6161 faksi (05)

2 2 (3) alkuvaiheissa oli epäilyjä. Kansainvälinen Comenius-hanke on tuonut paljon työtä, mutta myös paljon uutta ajateltavaa ja tuonut uudella tavalla yhteisöllisyyttä koko työyhteisöön. Aluerehtori Jukka Lind esitteli perusopetuksen osuuden liitteestä ilmenevällä tavalla. Rehtori Heikki Laivamaa puolestaan esitteli yläkoulun toimintaa. Hän pahoitteli, että väärinkäsityksen vuoksi oppilaskunnan edustajille oli ilmoitettu tilaisuudesta niin myöhään, että oppilaiden edustajat eivät päässeet paikalle. Alueen edustajat kertoivat myös yhteishenkeä kasvattavasta kaverikierroksesta ja siihen sisältyvistä toimintarasteista. Kierros on toteutettu jo useana vuonna yhdessä vanhempien ja lukion opiskelijoiden kanssa. Rehtori Heikki Laivamaa kertoi, että vaikka oppilaiden edustajia ei nyt ollutkaan paikalla, kuullaan oppilaskuntaa ja oppilaita usean asian yhteydessä. Yläkoulussa on järjestetty välituntitoimintaa mm. Liikkuva koulu hankkeeseen osallistumalla. Oppilaiden kouluhyvinvointi on hyvinvointiprofiilikyselyn tulosten perusteella parantunut olennaisesti. Työrauhan, tai oikeammin hyvien työskentelyolosuhteiden luomista on tuettu järjestämällä kuntouttavaa toimintaa kolmelle heikommat työskentelyolosuhdearviot saaneelle ryhmälle. Kiva ja Nepsy-mallit ovat alueella käytössä ja niihin henkilöstö on varsin sitoutunut. Koulutusta toivotaan lisää. Samanaikaikaisopetukseen tullaan jatkossa panostamaan, jotta mm. erilaiset oppijat tulevat vielä paremmin huomioiduksi. Esimiehet olivat huolissaan siitä, että vuosikorjausmaalauksia ei ole tehty enää samaan tapaan kuin Joutsenon kunnan aikaan. Tilojen tulevaisuus myös huolettaa, sillä Kesolan ja Marikanpellon koulujen sisäilmaongelmat saattavat aktualisoitua ennen uusien tilojen rakentamista. Aakkostuvan tiloista on tulevana maanantaina infotilaisuus vanhemmille. Parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa ja Joutsenon koulun meneillään oleva remontti valmistuu helmikuussa Käydyssä keskustelussa niin huoltajien kuin lautakunnan edustajatkin antoivat alueen toimijoille myönteistä palautetta. Toiveena oli, että 6. ja 7. luokan välistä nivelvaihetta kehitettäisiin edelleen. Tästä alueella onkin jo suunnitelmia olemassa.

3 3 (3) Keskusteltiin myös kaupungin sisäisiin urheilukilpailuihin osallistumisesta ja kyytirahoista. Toisaalta esille nostettiin myös se, että Joutsenon alueen koulut voivat järjestää keskinäisiä kilpailuja, jolloin muutkin kuin vapaa-aikanaan aktiivisesti lajia harrastavat oppilaat voivat menestyä. Menestys urheilukilpailussa voi edistää uuden liikuntaharrastuksen löytymistä. 3 Tilaisuuden päättäminen Keskustelun päätteeksi toimialajohtaja kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta sekä saaduista palautteista. Myös viraston suunnalta katsottuna Joutsenon palvelualueella tehdään hyvää työtä niin päiväkodeissa kuin kouluissakin. Toimialajohtaja kiitti yksiköiden johtajia ja rehtoreita sekä alueen esimiehiä. Muistion vakuudeksi Tuija Willberg Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja

4 Joutsenon palvelualueen arviointikeskustelu Joutsenon koulu LAPPEENRA N NA N KAUPU NKI Jukka Lind

5 Luomme lapsille ja nuorille mahdollisuudet turvallisuudentunteeseen, hyvinvointiin ja yksilölliseen kasvuun ja oppimiseen Turvallisuus - esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen toiminnot - KiVa -koulun periaatteet - Lions Quest toiminta - Kummioppilas -järjestelmä - valvojien määrän lisääminen välitunneilla Hyvinvointi - ryhmäkokojen pienentäminen - koulukohtaiset tapahtumat mm. kaverikierrokset - samanaikaisopetus, vierellä kulkeminen - Nepsy -valmennus - kerhotoiminta 2

6 Luomme lapsille ja nuorille mahdollisuudet turvallisuudentunteeseen, hyvinvointiin ja yksilölliseen kasvuun ja oppimiseen - oppilastoimikunnat - Metkun eri toimintamuodot koulukohtaiset työpajat tutustumisretket - teemaviikot - leikkipihojen varustaminen keväällä 2013 suuri investointi Yksilölliseen kasvuun ja oppimiseen - tuen kolmiportaisuus mm. oppimissuunnitelmat, yksilöllistäminen - ryhmäkokojen pienentäminen - tukiopetus - erilaiset opetusmenetelmät mm. toiminnalliset mallit - kerhotoiminta 3

7 Luomme lapsille ja nuorille mahdollisuudet turvallisuudentunteeseen, hyvinvointiin ja yksilölliseen kasvuun ja oppimiseen Tuloksia mitattu hyvinvointi- ja arviointikyselyillä, joiden perusteella pääosin alueella mennään hyvällä keskitasolla. Muutamia pikku piikkejä on ollut mm. kiusaamisen ja fyysisten tilojen osalta, mutta niihin on puututtu ja viimeisimmässä kyselyssä niidenkin osalta on menty parempaan suuntaan. Oppilaiden ja vanhempien vastaukset ovat olleet hyvin samansuuntaisia. 4

8 Henkilöstö on hyvinvoivaa, työstään innostunutta ja ammattitaitoista hyvinvointi - ryhmäkokojen pienentäminen - henkilökunnan kokoukset (säännöllisyys) - arviointikeskustelut - tiimikeskustelut - työn organisointi - hyvät fyysiset työympäristöt - koulun ja alueen tyky toiminta - palkitseminen - osallistaminen 5

9 Henkilöstö on hyvinvoivaa, työstään innostunutta ja ammattitaitoista innostus ja ammattitaito - kouluttaminen, kouluttautuminen alueelliset koulutukset mm. matematiikka kaupungin yleinen koulutus mm. Nepsy valtakunnalliset koulutukset mm. Kelpo rehtorikoulutukset - tyky toiminta - kannustus (omien vahvuuksien käyttö) opetusainevalinnat Asioita on mitattu henkilökunnan hyvinvointikyselyillä sekä talokohtaisilla kyselyillä. Alueella on kyselyiden perusteella toimintaympäristöön pääosin tyytyväinen henkilökunta. 6

10 Parannamme suunnitelmallisesti fyysisiä oppimisympäristöjä ja kasvuympäristöjä kiinteistöt - sisäilma jossakin määrin ongelmallista» Kesola» Martikanpelto» Ravattila ei hälyttäviä havaintoja» Korvenkylä» Parjala»Pulp - vuosikorjaustarvetta suurempia toimenpiteitä vaativat lähinnä sisäilmaongelmat. Muuten edetään suunnitelmien mukaan. 7

11 Parannamme suunnitelmallisesti fyysisiä oppimisympäristöjä ja kasvuympäristöjä luokkavarustus - alueella on sähköistä opetusvälinevarustusta pyritty pitämään ajan tasalla Smart board tietokonemäärät riittävät dokumenttikamerat dataprojektorit (osin uusittava) digikamerat opetukseen - perinteiset työkalut ja pulpetit fysiikan ja kemian välineistö vielä kirjavaa matematiikan opetusvälineistö uudistumassa liikunnan välineistö kohtuullisen ajantasainen 8

12 Parannamme suunnitelmallisesti fyysisiä oppimisympäristöjä ja kasvuympäristöjä pulpettien ja tuolien osalta tilanne heikko» vaatii panostusta luokkien pimennysmahdollisuus heikko» parannus suunnitteilla pihavarustus - ainut toimiva leikki- ja oppimisympäristö Martikanpellon koululla - leikkipihojen ja lähiliikuntapaikkojen varustaminen tekeillä ja jatkuu keväällä koulupihan ulkopuolella Kesolan koulua lukuun ottamatta luontoa tarjoaa muilla kouluilla hyvät kasvu- ja oppimisympäristöt 9

13 Kohdennamme resurssit perustehtävään tuloksekkaasti ja taloudellisesti opetusresurssi - resurssien jakojärjestelmä toimii - talojen erityispiirteet pystytty ottamaan kohtalaisen hyvin huomioon jakotunnit pienryhmät Samanaikaisopetus Joustavat ryhmien muodostamiset - resurssin riittävyys riippuu paljon valtion erillisistä projekti- ja eri toimintoihin kohdennetuista määrärahoista» opetusryhmien pienentäminen» kerhotoiminta 10

14 Kohdennamme resurssit perustehtävään tuloksekkaasti ja taloudellisesti henkilöstöresurssi - suunnitellaan vuosittain talojen tarpeiden mukaan resurssiopettajat laaja-alaiset opettajat avustajat taloudelliset resurssit - perusresurssi määräytyy talon koon mukaan - alueen (alue-esimiehen hallinnassa) resurssi painottuu yhteistoimintaan, henkilöstön koulutukseen sekä pienten koulujen materiaalisiin tarpeisiin 11

15 Muuta 5.-luokkalaisten tulokset Alakoululaisten kysely jakautui kuuteen osa-alueeseen: koulun tilat ja toiminta, koulun ihmissuhteet, koulukiusaaminen, vanhemmat, koulutyö ja terveydentila. Lappeenrantalaisten oppilaiden vastaukset olivat paremmat kaikilla välittömästi koulun toimintaan liittyvillä osa-alueilla (koulun tilat ja toiminta, koulun ihmissuhteet, koulutyö). Koulukiusaamisen tulokset on kuvattu jäljempänä. Merkille pantavaa on 5.-luokkalaisten oppilaiden myönteiset kokemukset opettajien toimintaa koskevissa kysymyksissä. 5.-luokkalaisten kokemukset opettajien toiminnasta ovat kehittyneet vuodesta 2010 alkaen selvästi ja ovat tällä hetkellä vertailuaineistoa paremmat. 12

16 Muuta 5.-luokkalaisten osalta koetun kiusaamisen määrä oli seuraava (sulkeissa vertailuaineiston tulos): - ei lainkaan kiusattu 67% (63%); 2011: 66% (64%) - kerran tai kaksi tämän lukukauden aikana kiusattu 25 % (29 %); 2011: 24 % (29 %) - monta kertaa kiusattu 7 % (7 %); 2011: 10 % (7 %) - Myönteistä tuloksessa on se, että lappeenrantalaisista 5.- luokkalaisista vertailuaineistoon verrattuna isompi osa ilmoittaa, ettei ole lainkaan tullut kiusatuksi luokkalaisten osalta koetun kiusaamisen määrä oli seuraava (sulkeissa vertailuaineiston tulos): - ei lainkaan 78 % (72 %); 2011: 81 % (71 %) - muutaman kerran lukukauden aikana 15,8 % (19 %); 2011: 14 % (20 %) kertaa kuukaudessa 3,3 % (3 %); 2011: 1,3 % (3 %) - noin kerran viikossa 1,5 % (2 %); 2011: 0 % (2 %) - useita kertoja viikossa 1,3 % (3 %); 2011: 3 % (4 %) - Myönteistä tuloksessa on se, että edelleen lappeenrantalaisista 9.-luokkalaisista vertailuaineistoon verrattuna isompi osa ilmoittaa, ettei ole lainkaan tullut kiusatuksi. Kiusattujen määrä on vertailuaineiston määrää vähäisempi kaikissa kategorioissa lukuun ottamatta 2-3 kertaa kuukaudessa kiusatuksi itsensä ilmoittaneiden määrää, jonka määrä on hivenen vertailuaineiston määrää korkeampi. 13

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Sivistysosaston toimintakertomus 2014

Sivistysosaston toimintakertomus 2014 Kemijärven kaupunki Sivistysosasto Toimintakertomus 2014 1 1 Johdanto Joku on sanonut, että ei voi tietää, minne on menossa, jos ei tiedä mistä on tulossa. Historian tunteminen on avain tulevan suunnitteluun

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010

Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010 Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010 1 Taustaa... 5 2 Tavoitteet... 5 3 Toteutus... 5 3.1 Nivelvaiheen toimenpiteet siirryttäessä peruskoulusta lukioon... 6 3.1.1 Siirtotietolomake... 6 3.1.2 Saattaen

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen Hyvinvointi ja pedagogiikka perustehtävänä 1 Next Practices Next Practices 2 Next Practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen TAUSTAA: HYPE - HYVINVOINTI JA

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22 3/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Mitä perusopetuslain muutokset tarkoittavat käytännössä? s. 8 ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17 Ajatuksissa armeija s. 22

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot