Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto"

Transkriptio

1 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus

2 Vuosikertomus 2008 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja Toimitusjohtajan katsaus 4 Rahoitusmarkkinat kriisiin Vaikuttaminen ja viestintä 8 Kohua parveketupakoinnista, pysäköinnistä ja kotitalousvähennyksestä Energiatodistukset käyttöön Vaikuttamista yhdessä muiden järjestöjen kanssa Hyvä vuokratapa ohjeistus Näin teet asunnon vuokrasopimuksen opas Kiinteistöviesti-tavaramerkki toi suojaa Medianäkyvyys Toimittajat vierailulla Viestintä tehostui Taloyhtiösivut sähköistivät asukasviestinnän Lakimies vastaa palsta ja HS:n asuntosivut lukijatutkimuksen kärjessä Toukotalkoot KIRA-foorumi KIRA-foorumin toimittajailtapäivä: taustoja ja visioita Järjestötoiminta 12 Koulutustoimintaan uusia mahdollisuuksia Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö eteni Kiinteistöliiton jäsenyhdistykset Kiinteistöliiton liittokokous Helsingissä Juridinen toiminta 15 Neuvontapalvelut kysyttyjä Liitossa aloitettiin uuden asunto-osakeyhtiölain jalkauttaminen Markkinoille uudet vuokrauslomakkeet Kiinteistöjen sisäjohtoverkko määräys uudistui Asuinkiinteistöjen monipalveluverkot -opas julkaistiin Tutkimus ja kehitys 16 Toimintavuonna liitto osallistui seuraaviin t & k-hankkeisiin: Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut (InSert) TES energy facade (suomalais-saksalais-norjalainen hanke) KiinteistöRYL Korjausrakentamisen strategia Palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työturvallisuuteen Alueellinen asuntomarkkinaennuste Esityssarjoja taloyhtiöiden korjaushankkeista Rakennetun omaisuuden tila ROTI Muusta t & k-toiminnasta Kansainvälinen toiminta 18 Euroopan kiinteistöfederaatio (EPF) EPF:ssä käsiteltyjen asioiden valmisteluun ovat Kiinteistöliitosta asiantuntijoina osallistuneet mm. Mauri Marttila, Jari Virta ja Markku Rantama. Europahouse Osakkuusyhtiöt 19 Kiinteistöalan Kustannus Oy REP Ltd Suomen Talokeskus Oy Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöosakeyhtiö Anna-Kaleva Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy Seminaarit ja tapahtumat 21 Valtakunnallinen asumistutkimusseminaari Ihmiset liiton toiminnassa Liiton toimihenkilöt Johto Viestintä ja järjestöasiat Lakiasiat Tutkimus ja kehitystoiminta Liiton edustukset yhteisöissä Kiinteistöliiton hallituksen vuonna 2008 myöntämät ansiomerkit Viranomaislausunnot 27 2

3 Kiinteistöliitto lyhyesti Suomen Kiinteistöliitto varmistaa hyvän elämän puitteet edistämällä asuin- ja toimitilojen omistamista, tuottamista, ylläpitoa ja niillä tapahtuvaa kiinteistöliiketoimintaa. Kiinteistöliitto kokoaa yhteen asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, asuinvuokratalojen omistajat sekä vuokranantajat. Vahva valtakunnallinen vaikuttaja Vuonna 2008 Kiinteistöliiton muodostivat 25 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö Suomen Vuokranantajat SVA ry. Liitto edustaa kaikkiaan noin taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Kiinteistöliiton toimialajärjestö Suomen Vuokranantajat SVA ry palvelee yksityisiä vuokranantajia vuokra-asumiseen liittyvissä asioissa. Suomen Vuokranantajien jäsenenä on vuokranantajaa, joilla on yhteensä vuokra-asuntoa. Kiinteistöliitto-yhteisöön kuuluvat myös liiton osakkuusyhtiöt eli Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen Talokeskus Oy ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy. Liitto on osakkaana myös KTI Kiinteistötieto Oy:ssä. 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Kiinteistöliittoyhteisön kasvu jatkui vahvana: liiton jäsenyhdistyksiin liittyi yli 900 uutta jäsentä, mikä merkitsee noin viiden prosentin kasvua. Myös Suomen Vuokranantajien jäsenmäärän kasvu jatkui. Jäsenmäärän kasvu kertoo, että kiinteistöliittoyhteisön tarjoamat neuvonta-, edunvalvonta- ja koulutuspalvelut koetaan hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi. Vuonna 2007 hyväksytyn Kiinteistöliiton strategian Kiinteistöliitto kasvava vaikuttaja toteutusta jatkettiin määrätietoisesti. Erityistä huomiota kiinnitettiin perusjäseniin suuntautuvan viestinnän ja koulutuksen kehittämiseen. Jäsenyhdistyksien sähköisen jäsenviestinnän tehostamiseksi kehitetty tiedotejärjestelmä Tiedotevelho on otettu laajasti käyttöön. Jäsenmaksu-uudistuksen osana jäsenistön arvostama Suomen Kiinteistölehti sisällytettiin jäsenmaksuun. Vuoden 2008 alusta Suomen Kiinteistölehden vuosikerta lähetettiin jäsenetuna kaikille jäsentaloyhtiöille. Toimintavuonna kiinnitettiin huomiota jäsenviestinnän tehostamiseen ja jatkettiin jäsentaloyhtiöille suunnattujen taloyhtiöiden nettisivujen kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä. Liiton toiminnan taloudellinen tulos vuonna 2008 oli noin euroa ylijäämäinen. Kiinteistöliiton omistamissa Kiinteistöosakeyhtiö Anna Kalevan tiloissa toteutettiin laaja ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien peruskorjaus. Samassa yhteydessä tehtiin toimistotilojen peruskorjaus ja kehitettiin tilojen toiminnallisuutta sekä lisättiin ulosvuokrattavien tilojen määrää. Korjaukset rahoitettiin kiinteistöyhtiön ottamalla pitkäaikaisella lainalla. Liiton omistamissa toimistotiloissa olevat korjaukset rahoitettiin osinkotuotoilla, pitkäaikaisella lainalla ja vuokratuotoilla. Toimintavuonna toteutettu jäsenmaksu-uudistus yhdessä jäsenmaksuperusteiden tarkistamisen ja jäsenmäärän kasvun kanssa vahvisti liiton toiminnan jäsenmaksuperusteista rahoitusta. Vaikka osakkuusyhtiöiltä saadut osinkotuotot ovat olleet erittäin tärkeitä liiton toiminnan rahoittamiseksi murrosvaiheessa ja verotuskohtelun muuttuessa, ei liiton ydintoimintojen eli edunvalvonta-, viestintä- ja neuvontapalveluiden rahoitusta voida perustaa herkästi vaihtelevien osinko- ja muiden ulkopuolisten tuottojen varaan. Kiinteistöyhdistykset ovat jatkaneet keskinäisiä keskusteluitaan aluepalvelukeskuksien muodostamiseksi eri puolille Suomea. Lounais-Suomessa Varsinais-Suomen, Rauman ja Satakunnan kiinteistöyhdistykset käynnistivät yhteistoiminnan vuoden 2008 alussa ja Imatran seudun Kiinteistöyhdistys liittyi Kiinteistöliitto Kaakkois- Suomen yhteistyöhön. Liiton edunvalvontatoiminnassa korostui asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistukseen vaikuttaminen. Liitto teki uudistuksen valmistelussa vahvasti hedelmällistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa. Lisäksi käynnistettiin sisäinen koulutus uudistukseen valmistautumiseksi. Toinen merkittävä edunvalvonnan teema oli ilmastonmuutoksen torjunta ja vaikuttaminen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Liitto sekä osallistui valtioneuvoston päättämän Korjausrakentamisen strategian jalkauttamisen suunnitteluun että oli edistämässä korjausrakentamiseen liittyvää tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa. Erityisesti panostettiin rakennusten energiatodistusten käyttöönottoon liittyvään koulutus- ja tiedotustoimintaan. Kuntavaaleja 2008 varten tuotettiin teema-aineistoja jäsenyhdistyksien käyttöön. Ilmastonmuutos- ja energiatehokkuusteemat olivat keskeisesti esillä myös Euroopan kiinteistöfederaatiossa (EPF) vaikutettaessa Euroopan unionin päätöksentekoon. 4

5 Rahoitusmarkkinat kriisiin Rahoitusmarkkinoiden yli vuoden kestänyt häiriötila muuttui syksyllä 2008 kriisiksi. Kansainvälisen finanssikriisin seurauksena Suomen kansantalouden aiempien vuosien vahva kasvu kääntyi loppuvuodesta taantumaan. Kokonaistuotannon 1,5 prosentin kasvuvauhti jäi kolmannekseen edellisvuotisesta ylittäen kuitenkin selvästi euroalueen kasvun. Kotitalouksien ostovoiman lisäystä tukivat tuloverokevennykset ja työllisyysasteen nousu. Yksityinen kulutus kasvoi noin kolme prosenttia, mutta yksityiset investoinnit vain puolisen prosenttia. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa heikkeni merkittävästi vuoden loppua kohti. Asuntolainakannan kasvu hidastui edellisvuotisesta. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi syksyä kohti laskeakseen huomattavasti aivan vuoden lopulla. Vanhojen asuntojen hinnat kääntyivät kesällä laskuun ja olivat kolmannella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, mutta reaalisesti jo kolmisen prosenttia laskussa. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten lähes 10 prosentin vuosinousu vuoden kolmannella neljänneksellä oli yli kaksinkertainen kuluttajahintoihin nähden. Ylläpitokustannuksia nosti eniten lämpöenergian hinnannousut, vaikka suotuisat sääolot hillitsivätkin osaltaan kustannusten nousua. Markkinakorkojen nopea nousu ja talouden epävarmuus heikensi myös asuntoluottojen kysyntää. Vanhojen asuntojen hinnat kääntyivät vuoden 2008 lopulla laskuun. Näin vuositasolla hintojen keskimääräinen nousu jäi vajaaseen prosenttiin. Helmikuussa 2009 Harri Hiltunen Toimitusjohtaja Vuonna 2008 rakentamisen volyymi oli tuotantomahdollisuuksien ylärajoilla aina syksyyn saakka. Vaikka uudisrakentaminen hiljeni loppuvuodesta, korjausrakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen jatkuivat vilkkaana. Uusien asuntojen aloitukset pysähtyivät syksyllä lähes kokonaan suhdanneodotusten heikennyttyä. Vuonna 2008 käynnistettiin noin uuden asunnon rakennustyöt, mistä valtion korkotukemia ja avustamia (ns. ARA-tuotanto) oli noin asuntoa. Asuntotuotannon aloituksien määrä oli viidenneksen vähemmän kuin v Uusien vapaarahoitteisten asuntorakentamiskohteiden aloittaminen pysähtyi syksyllä käytännössä täysin. Vapaarahoitteisten vuokrien nousu jatkui. Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2008 keskimäärin 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 3,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat 4,2 prosenttia ja muualla maassa 3,0 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 3,4 prosenttia. 5

6 Hei me muutettiin! Kiinteistöliiton toimitilat uudistettiin vuonna 2008 ja myös Kiinteistöosakeyhtiö Anna Kalevan remontti eteni loppusuoralle. Anna Kaleva on vuonna 1898 rakennettu uusrenesanssitalo, jonka jokainen kerros on erilainen. Kiinteistöliiton väki muutti uudistettuihin tiloihin toukokuussa ja tupaantuliaisia vietettiin

7 Toimistomme tupaantuliaisten tunnelmaa Kiitos kun saavuit tai jos et tällä kertaa päässyt, tervetuloa muulloin! Kiinteistöliiton väki 7

8 Vaikuttaminen ja viestintä Kiinteistöliiton edustajat tapasivat toimintavuoden aikana useita vaikuttajia ja yhteiskunnan päättäjiä, erityisesti asunto- ja kaavoitusministeri Jan Vapaavuorta. Liiton puheenjohtaja Matti Inha, toimitusjohtaja Harri Hiltunen ja päälakimies Anu Kärkkäinen tapasivat elokuussa oikeusministeri Tuija Braxin. Tapaamisen tarkoituksena oli esittää liiton näkemyksiä oikeusministeriössä vireillä olevan asunto-osakeyhtiölain uudistamisesta. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa hissin jälkiasentamiseen liittyvästä sääntelystä. Kiinteistöliiton vaikuttamisen kannalta merkittävin lainsäädäntöhanke vuonna 2008 oli Oikeusministeri Tuija Brax asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistus. Oikeusministeriössä jatkettiin tulevan uudistuksen valmistelua epävirallisesti aiemmin asetetun työryhmän kesken. Valmisteluun osallistui työryhmän jäsenenä päälakimies Anu Kärkkäinen ja sihteereinä lakimiehet Sirkka Terho ja Mia Pujals. Keväällä 2008 työryhmä kävi mietinnöstä annetun lausuntopalautteen perusteella säännökset uudelleen läpi, minkä vuoksi kokouksia olikin lähes viikoittain. Hallituksen esitysluonnoksen valmistuttua kesällä 2008 Kiinteistöliitto antoi siitä luonnollisesti lausuntonsa. Lisäksi liiton lakimiehet olivat aktiivisesti epävirallisesti yhteydessä oikeusministeriöön. Muun muassa hissipykälän valmistelu herätti suurta kiinnostusta jäsenkunnassa ja julkisuudessa. Kohua parveketupakoinnista, pysäköinnistä ja kotitalousvähennyksestä Kiinteistöillä tapahtuva virheellinen pysäköinti sai julkisuudessa laajaa huomiota kun Helsingin hovioikeus pysytti Vantaan käräjäoikeuden aiemmin antaman päätöksen, jossa se katsoi, ettei virheellisen pysäköinnin seurauksena yksityisten pysäköintiyhtiöiden määräämiä valvontamaksuja tarvitse maksaa. Liitto vaati jäsenkuntansa ja muidenkin kiinteistönomistajien puolesta julkisuudessa yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lain pikaista säätämistä, jotta kiinteistönomistajat voivat jatkossa puuttua tehokkaasti laittomaan pysäköintiin kiinteistön alueella. Tammikuussa Korkeimman oikeuden antama parveketupakointipäätös herätti Suomessa laajaa huomiota. KKO:n päätös parveketupakoinnista antoi rajat taloyhtiön mahdollisuudelle kieltää tupakointi huoneistojen parvekkeella. Päätös antaa taloyhtiölle mahdollisuuden puuttua parveketupakointiin, jos tupakoinnista aiheutuu muille asukkaille kohtuutonta haittaa. Korkeimman oikeuden mukaan lempääläläisen taloyhtiön päätös kieltää parveketupakointi oli mitätön. KKO:n mukaan kielto olisi rajoittanut perusteettomasti osakkaan hallintaoikeutta parvekkeeseensa. Tupakointi on lähtökohtaisesti luvallista parvekkeella, eikä sitä voi kieltää yleisesti. Tupakointi voidaan kieltää taloyhtiössä kuitenkin yksittäistapauksessa, jos tupakointi uhkaa terveyttä tai heikentää kohtuuttomasti muiden talon asukkaiden asumisviihtyisyyttä. KKO:n päätös on yhdenmukainen myös Kiinteistöliiton aiemman esittämän tulkinnan kanssa, minkä mukaan osakkaat voivat taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä sopia jo yhtiötä perustettaessa, että talo on savuton. Syyskuussa kohua herätti Kiinteistöliiton vaatimus, jonka mukaan kotitalousvähennys pitäisi ulottaa myös taloyhtiöiden remontteihin. Kiinteistöliiton mielestä myös taloyhtiöissä asuvien henkilöiden tulisi saada kotitalousvähennys taloyhtiön teettämän remontin palkkakustannuksista. Kiinteistöliitto korosti, että yli miljoonassa taloyhtiössä asuu kaksi miljoonaa suomalaista, jotka jäävät vaille mahdollisuutta hyödyntää vähennystä esimerkiksi taloyhtiön putkiremontissa. On selvä, että vähennys ei kohtele tasapuolisesti eri asumismuotoja. Energiatodistukset käyttöön Toimintavuonna pääsuunnittelijan laatima energiatodistus tuli uusien rakennusten rakennusluvan hakemisen edellytykseksi. Vuoden lopulla varauduttiin myös taloyhtiöissä vuoden 2009 alusta käyttöön otettaviin energiatodistuksiin. Syksyllä niitä oli kuitenkin tehty vasta muutama tuhat kappa- 8

9 letta. Kiinteistöliitto esitti ympäristöministeriölle, että todistusten laadintaohjeisiin tehtäisiin tarkennuksia. Liitto myötävaikutti muun muassa siihen, että energiatodistusasetusta muutettiin vuoden lopulla lämmittämättömien tilojen osalta niin, ettei niitä oteta bruttoalaan laskettaessa energiatehokkuuslukua. Vaikuttamista yhdessä muiden järjestöjen kanssa Kiinteistöliiton vuosia jatkunut hyvä yhteistyö alan järjestöjen ja sidosryhmien kanssa jatkui. Hyvä vuokratapa ohjeistus Suomen Kiinteistöliitto päivitti Hyvä vuokratapa -ohjeistuksen yhteistyössä Vuokralaisten Keskusliiton, Suomen Vuokranantajien ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLIn kanssa. Hyvä vuokratapa -ohjeistuksen ensipainos ilmestyi vuonna Uusittu ohjeistus ilmestyi keväällä Sekä vuokralaiset että vuokranantajat ovat kokeneet ohjeistuksen tärkeäksi ohjenuoraksi ja sitoutuneet siihen. Yksi tärkeimmistä asioista on, että osapuolten välinen viestintä on avointa, aktiivista ja ennakoivaa. Ohjeistus käännettiin myös ruotsin ja englannin kielelle. Ohjeistus valottaa esimerkiksi, miten vuokrasuhteen alkaessa sovitaan loppusiivouksesta ja vuokran korotuksesta. Uudistettu ohjeistus on entistä käytännönläheisempi ja se myös ottaa kantaa niihin ongelmiin, jotka toistuvat kentältä alan järjestöille tulevassa palautteessa. Näin teet asunnon vuokrasopimuksen opas Suomen Kiinteistöliitto laati toimintavuonna Näin teet asunnon vuokrasopimuksen oppaan yhteistyössä Suomen Vuokranantajat SVA ry:n ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kanssa. Käsikirjoitukseen saatiin asiantuntevia kommentteja myös Vuokralaisten Keskusliitosta. Vuokrasopimuksen osapuolten sopimismahdollisuus on niin laaja ja moniselkoinen, että alan järjestöt päättivät laatia oppaan vuokralaisten ja vuokranantajien käyttöön. Vuokranantaja ja vuokralainen voivat sopia vuokrasopimuksen ehdoista melko vapaasti haluamallaan tavalla, minkä vuoksi osapuolten välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kiinteistöviesti-tavaramerkki toi suojaa Kiinteistöyhdistysten pyynnöstä joulukuussa vuonna 2007 rekisteröidyn Kiinteistöviesti tavaramerkin suojaus osoittautui toimivaksi. Kiinteistöyhdistysten julkaisemien Kiinteistöviesti-lehtien lisäksi aiemmin ilmestyneet muut kuin kiinteistöyhdistyksen julkaisemat Kiinteistöviestit joutuivat muuttamaan nimeään. Tavaramerkin rekisteröimisellä pyritään suojaamaan liittoyhteisön oikeudet ja estämään häiriköinti ilmoitusmarkkinoilla. Kiinteistöyhdistyksillä on liiton antama oikeus käyttää Kiinteistöviesti-nimeä omissa lehdissään, mutta yhdistyksillä ei ole oikeutta luovuttaa nimeä kolmansille osapuolille. Medianäkyvyys Kiinteistöliiton viestintä on osa yhteiskunnallista vaikuttamista. Kiinteistöliitto on vaikuttanut strategiansa mukaisesti kiinteistöalaa koskevaan päätöksentekoon ja saanut alan uutisille ja edunvalvonnan tavoitteille laajaa julkisuutta. Näkyvyyttä mediassa seurattiin ja arvioitiin Cisionin lehtileike-, radio- ja tv-osumapalvelulla. Tämän perusteella osumia oli koko mediakentässä vuonna 2008 yhteensä 755. Osumien määrä jäi edellisvuodesta, sillä Kiinteistöliiton ns. indeksitalovertailu julkistettiin vain tuntia ennen kuin otsikoihin nousivat Kauhajoen koulusurmat. Indeksitalovertailu peittyi Kauhajoen tragedian alle ja näkyi normaalin, noin 200 osuman sijaan vain 31 tiedotusvälineessä. Kiinteistöliiton medianäkyvyydestä sanomalehtien osuus oli 67 prosenttia, aikakaus- ja ammattilehtien osuus 16 prosenttia, verkkolehtien kahdeksan prosenttia ja muiden sähköisten välineiden osuus yhdeksän prosenttia. Kiinteistöliitto jatkoi yhteistyötä Joka Kodin Asuntomarkkinat tv-ohjelman kanssa. Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Uusimaan asiantuntijat edustajat olivat haastateltavina useissa ohjelmasarjan TV-lähetyksissä. 9

10 Toimittajat vierailulla Kiinteistöliitto hoiti mediasuhteita erilaisten tiedotusja keskustelutilaisuuksien avulla. Viestimiä palveltiin tiedon hankinnassa aktiivisesti ja asiantuntijoitamme haastateltiin eri tiedotusvälineissä lähes viikoittain. Vuonna 2008 järjestettiin STT:n taloustoimituksen ja Top ten tiedotusvälineiden kesätoimittajien tapaaminen. Kiinteistöliitossa vieraili STT:stä neljä taloudesta ja kiinteistö- ja rakennusalasta kirjoittavaa toimittajaa. Kesätoimittajatapaamiseen osallistui toimittajia Helsingin Sanomista, Iltalehdestä, Iltasanomista, Demarista, YLE:stä ja Tekniikka & Talous lehdestä. Viestintä tehostui Liitto julkaisi toimintavuoden aikana 28 lehdistötiedotetta. Kiinteistöliiton sähköpostitse lähetettäviä viikkotiedotteita toimitettiin vuoden aikana 48 kappaletta. Viikkotiedote lähetetään kiinteistöyhdistysten ja toimialajärjestön henkilöstölle ja luottamusmiehille. Viikkotiedotteiden pohjalta toimitettiin kiinteistöyhdistyksen käyttöön jäsentiedotteita 11 numeroa. Toimintavuonna luovuttiin ns. yhteistiedotteen tuottamisesta kiinteistöyhdistyksille. Sen sijasta Kiinteistöliitto toimittaa korvausta vastaan muutamille yhdistyksille parikymmentä sivuista jäsentiedotetta. Toimintavuonna Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi alkoi toimittaa oman tiedotteensa lisäksi Rauman ja Satakunnan yhdistysten tiedotteita. Jäsentiedotteet Pohjois- Savolle, Etelä-Savolle ja Pohjois-Karjalalle tuottaa Kiinteistöliitto Itä-Suomi. Varsinais-Suomen, Rauman ja Satakunnan tiedotteet toimittaa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi. Kiinteistöliitto ja sen yhdistykset ottivat Tiedotevelho Kiinteistöalan STT järjestelmän täysimääräisesti ja laajasti käyttöön. Järjestelmässä on uutispankki, joka on aina ajan tasalla. Järjestelmään voi syöttää myös alueellisia uutisia ympäri Suomea ja jokainen käyttäjä voi tehdä sen avulla tiedotteita muutamalla klikkauksella. Tiedotevelhoon voi tehdä lukemattoman määrän esim. erilaisia tiedotekansia ja järjestelmä muotoilee ja taittaa automaattisesti valitut uutiset tiedotteeseen. Tiedotevelho poistaa järjestelmästä vanhentuneet uutiset ja tarvittaessa myös arkistoi ne. Taloyhtiösivut sähköistivät asukasviestinnän Vuoden 2008 loppuun mennessä eli ensimmäisen vuoden aikana lähes taloyhtiötä oli avannut kotitalon kotisivut Kiinteistöliiton jäsenetuna tarjoaman Taloyhtiosivut.fi palvelun avulla. Taloyhtiosivut.fi on asukasviestinnän tehostamiseen tarkoitettu palvelu, jossa on huomioitu asukkaiden tiedonsaantitarpeet, taloyhtiön hallituksen tiedonhallinta ja isännöitsijän tiedotustarpeet. Kiinteistöliiton tarjoamat kotisivut ovat nopein ja edullisin tapa avata taloyhtiölle omat kotisivut. Taloyhtiosivut.fi tarjoaa teknisen alustan lisäksi myös sisältöä taloyhtiön kotisivuille. Taloyhtiön perus- ja yhteystiedot tulevat sivuille automaattisesti Kiinteistöliiton jäsentietojärjestelmästä. Taloyhtiön oma päivittäjä voi lisätä sivuille tiedotteita, kuvia ja asiakirjoja sekä muokata omalle talolle sopiviksi erilaisia valmisteltuja tekstipohjia. Kiinteistöliitto tarjoaa sivuilla julkaistavaksi Hallinto-oppaan ja Asumisoppaan, asiakirjojen selitykset sekä automaattisesti päivittyvän Taloyhtio.net -uutispalstan. Taloyhtiösivut on asukkaille helppokäyttöinen avoimuutensa vuoksi. Taloyhtiöiden toiminnassa avoimuus ja tiedon saatavuus lisäävät asukasviihtyisyyttä sekä parantavat luottamusta taloyhtiön yhteisten asioiden hoitoon. Hallitukselle on oma salasanalla suojattu osio, josta jäsentalojen hallituksen jäsenet saavat hyötytietoa omaan toimintaansa. Taloyhtiosivut.fi palvelussa on isännöitsijöille erillinen oma tiedotetyökalu, jolla isännöitsijä voi julkaista tiedotteita yhden tai useamman taloyhtiön sivuilla nopeasti ja helposti. Isännöitsijän tiedotetyökalu tukeutuu Kiinteistöliiton jäsentietojärjestelmään, jonka vuoksi jäsentietojen oikeellisuus on tärkeää. Lisätietoa Taloyhtiosivut.fi palvelusta löytyy osoitteesta: 10

11 Lakimies vastaa palsta ja HS:n asuntosivut lukijatutkimuksen kärjessä KIRA-foorumi Kiinteistöliiton ja Helsingin Sanomien yhteistyö jatkui tiiviinä. Lehden Asunto-sivuilla julkaistiin ennätysmäiset 97 Kiinteistöliiton lakimiesten vastausta asumista koskeviin lukijakysymyksiin. Edellisvuonna vastauksia julkaistiin 43. Helsingin Sanomien lukijatutkimuksen mukaan Asunto-sivut Lakimies vastaa palstoineen on yksi suosituimmista ja pidetyimmistä teemasivuista. Lisäksi liiton asiantuntijoita haastateltiin lukuisiin Helsingin Sanomien artikkeleihin. Vahva näkyvyys valtakunnan päälehdessä on viesti luottamuksesta Kiinteistöliittoon ja sen henkilöstön laajaan asiantuntemukseen. Lakimies-vastauksiin voi tutustua osoitteessa Yhteistyötä jatkettiin myös Joka Kodin Asuntomarkkinat-tv-ohjelman kanssa. Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Uusimaan edustajat olivat haastateltavina useissa ohjelmasarjan TV-lähetyksissä. Toukotalkoot Kiinteistöliitto oli aktiivisesti mukana yhdeksän valtakunnallisen asumisen ja rakentamisen toimijan yhteisessä Toukotalkoot-viestintäkampanjassa. Kampanjan tarkoituksena on muistuttaa asukkaita helposti itse toteutettavista taloteknisistä toimista, joilla he voivat parantaa oman asumisensa laatua, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Kampanja on tuottanut asukkaan check-listat, www-sivuston, artikkeleita, tiedotteita, kuvamateriaalia sekä radio- ja tv-haastatteluja. 11 Kiinteistöliitto on ollut aktiivisesti mukana Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRAn toiminnassa. Vuosi 2008 oli Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRAn toinen toimintavuosi. KIRAn tehtävänä on viestiä alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää alan yhteisiä tilaisuuksia ja tarvittaessa erillisprojekteja sekä ylläpitää yhteistä verkkosivustoa: KIRA-foorumin neuvottelukunnassa Kiinteistöliittoa edusti puheenjohtaja Matti Inha, johtoryhmässä toimitusjohtaja Harri Hiltunen, viestintäryhmässä viestintäpäällikkö Marjukka Vainio ja sihteeriryhmässä johdon assistentti Marja Tirronen. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi jatkaa ja vauhdittaa alan järjestöjen yhteisen visiotyön ja hallituksen rakennuspoliittisen ohjelman käynnistämää kehitys- ja yhteistyötä. Yhteisenä päämääränä on alan kilpailukyvyn parantaminen. KIRA-foorumin toimittajailtapäivä: Taustoja ja visioita Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin järjestämä toimittajatapaaminen keräsi 18. elokuuta 2008 ratikka-ajelulle ja miniseminaariin 15 ammattitoimittajaa, edustajia jokaisesta KIRA-foorumin järjestöstä ja sankan joukon asiantuntijoita. Kiinteistöliittoa edusti viestintäpäällikkö Marjukka Vainio. Toimittajatapaamisessa pureuduttiin Tarmo Pipatin puheenjohdolla kaupunkirakentamisen haasteisiin ja rakennusten energiatehokkuuden kulmakiviin. Toimittajia kiinnosti Konepajan korttelin mutkattomassa miniseminaarissa erityisesti arkkitehti, professori Jyrki Tasan puheenvuoro Aleksisi Kiven kadun varren uusista asuinkortteleista. Toimittajat ratikka-ajelulla KIRA-toimittajatapaaminen oli taustatilaisuus, jonka tavoitteena oli kuvata tämän hetken ja tulevaisuuden kaupunkirakentamista ja energiatehokkuuskonsepteja. Yhden keskeisimmistä kysymyksistä esitti VTT:n Jyri Nieminen: Kuka ohjaa energiakulutusta? Nieminen luotsasi yleisön aivoharjoitteluun - ilmastonmuutoksen ja energiatehokkaan rakentamisen keskiöön. Teknisesti toimivien ratkaisujen käyttöönottoa on nopeutettava monin eri keinoin. Energiankulutuksen väheneminen edellyttää panostamista korjausrakentamiseen. Entä jos mikään ei muutu?

12 Järjestötoiminta Kiinteistöliiton toiminnassa oli vuonna 2008 esillä järjestölliset asiat. Uusi strategia vaikutti toiminnan suunnitteluun ja strategiaa vietiin käytännön teoiksi. Strategia ohjaa liittoyhteisön toiminnan kehittämistä myös tulevina vuosina. Kiinteistöliiton sääntöihin tehtiin kaksi muutosta vuoden 2008 liittokokouksessa. Sääntöihin lisättiin kiinteä liittoyhteyspykälä ja ulkojäsen-termi muutettiin termiksi suorajäsen. Syyskuun kokouksessa liiton hallitus hyväksyi sekä kiinteistöyhdistysten että alueyhdistysten mallisäännöt. Kiinteistöliiton jäsenmäärä jatkoi toimintavuonna vahvaa kasvuaan. Jäsenhankinnan tehostamiseksi tuotettiin edelleen jäsenyhdistyksille nettisivupalvelua, hyödynnettiin Taloyhtio.net -portaalia, jaettiin jäsenhankintaesitteitä, koottiin jäsenjärjestöille potentiaalisten jäsenten yhteystietoja sekä tehtiin jäsenhankintaan liittyviä suoramarkkinointipostituksia liiton toimistolta mm. osana tilaisuusmarkkinointia. Jäsenmaksu-uudistuksen yhteydessä vuonna 2007 otettiin säännöissä käyttöön uusia jäsenmaksuperusteita ja käytäntöjä, jotka vaikuttivat ensimmäisen kerran vuoden 2008 jäsenmaksulaskutukseen. Jäsentietojen käsittelyn yhdenmukaisuutta eri yhdistyksissä parannettiin, jotta jäsenmaksulaskutus olisi kaikille yhdistyksille yhdenmukainen. Merkittävin muutos jäsenmaksu-uudistuksessa oli perusmaksun käyttöönotto, minkä johdosta degressiotaulukon vaikutus jäsenmaksun suuruuteen pieneni. Perusmaksu sisältää Suomen Kiinteistölehden vuosikerran valtaosalle kiinteistöyhdistyksiin kuuluvista perusjäsenistä. Näin ollen vuoden 2008 alusta Suomen Kiinteistölehden saivat kaikkien kiinteistöyhdistysten jäseninä olevat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, mikä lisäsi osaltaan Kiinteistölehden levikkiä. Vuoden alusta alkaen Kiinteistölehti on kuulunut myös SVA:n jäsenmaksuun, mikä lisäsi osaltaan lehden levikkiä. Suurin osa kiinteistöyhdistyksistä käytti vuonna 2008 yhtenäistä markkinointinimeä, joka muodostuu Kiinteistöliitto-sanasta ja sitä määrittävästä toiminta-alueen nimestä. Yhtenäisen nimimallin käyttö on tehostanut viestintää ja luonut yhtenäistä kuvaa järjestökokonaisuudesta. Uudenmaan asuntokiinteistöyhdistyksessä on vireillä yhdistyksen virallisen nimen muuttaminen markkinointinimen mukaisesti Kiinteistöliitto Uusimaaksi. Myös Kanta-Hämeessä on valmisteltu vastaavaa nimiliitosta. Koulutustoimintaan uusia mahdollisuuksia Suomen Kiinteistöliitto sai Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenyyden vuoden 2008 alussa. Kiinteistöliitto ja sen jäsenyhdistykset ovat voineet hyödyntää OK-opintokeskuksen myöntämään OK-tukea koulutustoiminnassaan koko toimintavuoden. Opintotoiminnan Keskusliitto järjestää koulutusta jäsenliittojensa toimijoille. Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten toimihenkilöitä osallistui vuoden aikana useisiin OK:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Järjestöt käyttivät hyödykseen myös OK:n verkkopalveluita koulutustoiminnan kehittämisessä. Kiinteistöliitto laati toimintavuoden lopulla OK:lle hankerahoitushakemuksen taloyhtiöiden hallitusten koulutusjärjestelmän kehittämiseksi. Hakemus perustui liiton asunto-osakeyhtiötyöryhmän laatimaan esitykseen taloyhtiöiden luottamushenkilöiden koulutusjärjestelmäksi. Vuoden 2008 syksyllä liitto ja eräät jäsenyhdistykset ryhtyivät hyödyntämään koulutustilaisuuksien ilmoittautumisten vastaanottamisessa nettilomaketta. Ilmoittautumisten vastaanottamisen automatisointi säästää merkittävästi työaikaa. Ilmoittautumislomake on liiton verkkopalveluiden Tapahtumakalenterissa sekä tilaisuuksista lähetettävissä kutsuissa linkkinä. Koulutuksen järjestäjä saa ilmoittautuneista valmiin Excel-listan. Jäsenet Toimintavuonna 2008 Suomen Kiinteistöliiton varsinaisina jäseninä oli 26 jäsenyhdistystä. Kiinteistöliittoon kuului jäsenjärjestöjen kautta yhteensä yli kiinteistöä, joissa asui yhteensä noin kaksi miljoonaa ihmistä. Helsingfors Svenska Fastighetsförening vaihtoi nimeään paremmin toimintaansa kuvaavaksi. Yhdistyksen uusi nimi on Finlands Svenska Fastighetsförening. Nimenmuutos oli tarpeellinen, koska yhdistyksellä on jäseniä Helsingin lisäksi myös rannikon muiltakin alueilta, joilla ruotsinkieli on yleisesti käytössä. Jäsenmäärä kasvussa Suomen Kiinteistöliiton organisaatio säilyi rakenteeltaan ennallaan. Liiton alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenmäärä ja kuutiomäärä kasvoivat merkittävästi vuonna 2008, kun uusia jäseniä liittyi kiinteistöyhdistyksiin 948. Uusia jäseniä liittyi yhdistyksiin vilkkaasti ja toimintavuosi olikin erittäin onnistunut liiton kasvun ja kehityksen kannalta. Eniten uusia jäseniä liittyi Uudenmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Oulun läänin, Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen kiinteistöyhdistyksiin. Myös Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Etelä- Kymenlaakson, Lapin ja Vaasan kiinteistöyhdistyksiin liittyi vähintään 20 uutta jäsentä. Kaikkiaan 18 kiinteistöyhdistykseen liittyi yli kymmenen uutta jäsentä vuonna Jokaiseen yhdistykseen tuli uusia jäseniä vähintään 2. Vain seitsemään yhdistykseen liittyi alle 10 uutta jäsentä. Kuutiomääräisesti eniten uusia jäseniä liittyi Uudenmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Oulun läänin, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Pohjois-Karjalan, Pohjois- Savon ja Etelä-Pohjanmaan kiinteistöyhdistyksiin. Uu- 12

13 sien jäsenten yhteiskuutiomäärä oli 6,9 miljoonaa kuutiota. Suomen Vuokranantajat SVA ry kasvatti jäsenmääräänsä vuoden 2008 aikana voimakkaasti. Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi 600 ja jäsenmäärän kasvu oli noin 20 prosenttia. Forssan Seudun, Imatran Seudun, Kalajokilaakson ja Rauman kiinteistöyhdistyksiin liittyi vähiten uusia jäseniä. Positiivista on, että jokaiseen yhdistykseen liittyi uusia jäseniä. Alueellisen yhteistoiminnan tiivistämisen ja jäsenhankinnan tehostamisen avulla uusien jäsenten määrän voi arvioida kasvavan näissä yhdistyksissä tulevaisuudessa. Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö eteni Alueellisen toiminnan kehittämisessä oli edelleen esillä vahvasti palvelukeskusten muodostaminen. Tavoitteena on parantaa jäsenpalveluja kokoamalla eri alueiden resurssit yhteen ja tuottaa usean kiinteistöyhdistyksen jäsenilleen tarjoamat palvelut kokopäiväisen henkilöstön voimin yhdestä toimistosta. Alueellinen yhteistyö on edennyt toimintavuonna suotuisasti. Kiinteistöliitto Uusimaa tuottaa jäsenpalvelut kolmelle suomenkieliselle Uudellamaalla toimivalle kiinteistöyhdistykselle eli Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistykselle, Porvoon Kiinteistöyhdistykselle, Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistykselle sekä ruotsinkieliselle Finlands Svenska Fastighetsförening rf:lle. Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi tuottaa jäsenpalvelut Etelä-Kymenlaakson, Pohjois-Kymin ja Etelä-Karjalan ja Imatran Seudun kiinteistöyhdistysten jäsenille. Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys liittyi mukaan yhteistoimintaan alkaen. Kiinteistöliitto Itä-Suomi tuottaa jäsenpalvelut Pohjois- Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kiinteistöyhdistysten jäsenille. Yhteistyön ja palvelukeskuksen toiminnan käynnistyminen on johtanut roimaan jäsenmäärän nousuun. Palveluiden saatavuus on parantunut ja koulutustoiminta on ollut erittäin laaja-alaista. Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kiinteistöyhdistyksen palvelukeskus tuottaa jäsenpalvelut sekä Pirkanmaan että Etelä-Pohjanmaan jäsenille. Yhteistyö on näkynyt Etelä-Pohjanmaan kiinteistöyhdistyksen vakaana jäsenmäärän kasvuna ja vireänä koulutustoimintana. Lounais-Suomen kolme kiinteistöyhdistystä eli Rauman, Satakunnan ja Varsinais-Suomen kiinteistöyhdistykset ovat edenneet toimintavuonna 2008 aiesopimuksesta hyvään ja tiiviiseen yhteistyöhön tiedotuksessa, koulutuksessa ja jäsenneuvonnassa. Näiden kolmen yhdistyksen jäsenet saavat kaikki saman jäsentiedotteen. Yhteistyö on laajenemassa kattamaan myös Kiinteistöviesti-lehden, jota yhdistysten on tarkoitus tuottaa jatkossa yhteistyössä. Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kiinteistöyhdistykset ovat keskustelleet yhteistyön mahdollisuuksista ja erilaisista muodoista vuonna Keskustelut eivät johtaneet ainakaan nopealla aikataululla tiiviiseen yhteistyöhön. Keskusteluja Forssan Seudun ja Kanta-Hämeen kiinteistöyhdistyksen yhteistyöstä käytiin myös toimintavuoden aikana. Pohjois-Suomessa neljä kiinteistöyhdistystä eivät jatkaneet vuonna 2005 käynnistyneitä neuvotteluja yhteistoiminnan luomiseksi enää vuonna Kalajokilaakson, Kemin, Lapin ja Oulun läänin kiinteistöyhdistysten neuvottelut eivät johtaneet yhteistyömallin syntymiseen. Lapin kiinteistöyhdistystä lukuun ottamatta yhdistykset jatkoivat keskenään neuvotteluja mahdollisesta yhteistoiminnasta. Kiinteistöyhdistykset ovat kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksia ja keskustelleet alueellisen toiminnan kehittämisestä myös muualla Suomessa. Yhteistyön mahdollisuuksia kiinteistöyhdistysten ja Suomen Vuokranantajien kesken on kartoitettu ja kokeiltu vuoden 2008 aikana. Kiinteistöliiton jäsenyhdistykset: Suomen Vuokranantajat SVA ry Helsinki Etelä-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Lappeenranta Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Kotka Etelä-Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry Seinäjoki Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry Mikkeli Finlands Svenska Fastighetsförening rf Helsinki Forssan Seudun Kiinteistöyhdistys ry Forssa Hyvinkää-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry Hyvinkää Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry Imatra Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys ry Ylivieska Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Hämeenlinna Kemin Kiinteistöyhdistys ry Kemi Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Jyväskylä Lapin Kiinteistöyhdistys ry Rovaniemi Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Oulu Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry Tampere Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Joensuu Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys ry Kouvola Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Kuopio Porvoon Kiinteistöyhdistys ry Porvoo Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Lahti Rauman Kiinteistöyhdistys ry Rauma Satakunnan Kiinteistöyhdistys ry Pori Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry Helsinki Vaasan Kiinteistöyhdistys ry Vaasa Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Turku 13

14 Kiinteistöliiton liittokokous Helsingissä Kiinteistöliiton liittokokous ja kiinteistöseminaari järjestettiin Helsingissä. Liittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kokousasiat sekä kaksi sääntömuutosta. Kokousta edeltävänä päivänä järjestetyn seminaariin puhujat olivat alansa erityisosaajia ja seminaarin aiheet erittäin ajankohtaisia. Alivaltiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä käsitteli toimivia asuntomarkkinoita ja kansantalouden kasvua. Koulutuspolitiikasta kiinteistöalan tulevaisuuden osaajien kannalta puhui opetusministeri Sari Sarkomaa. Isännöintitoimialan kehitystrendejä ja tulevaisuuden näköaloja toi esille REIM Groupin hallituksen puheenjohtaja Timo Multanen. Ylijohtaja Hannu Rossilahti alusti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n uudistumisesta. Yhdysvaltojen asuntomarkkina- ja rahoituskriisin vaikutusten heijastumista Eurooppaan ja Suomeen valaisi Pellervon taloudellinen tutkimuslaitoksen eli PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm. Seminaarin päätteeksi Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Risto Kosonen kertoi yhdistyksen 75 vuoden historiasta ja kehityksestä ajan saatossa. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm Kiinteistöliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Matti Inha, joka seuraa tehtävässä toimitusjohtaja Juhani Ruskeepäätä. Kiinteistöliiton puheenjohtaja Matti Inha Varapuheenjohtajiksi valittiin toimitusjohtaja Pertti Satopää Varsinais-Suomesta, toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen Pirkanmaalta ja toimitusjohtaja Veijo Hyvärinen Pohjois-Savosta. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin liiton edellinen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Juhani Ruskeepää Kauniaisista. Liittokokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy:n Helsingistä ja varatilintarkastajaksi Tilintarkastus Riuttanen Oy:n Jyväskylästä. Kiinteistöliiton hallitus valitsi työvaliokunnan jäseniksi puheenjohtaja Matti Inhan, varapuheenjohtajat Pertti Satopään, Juhani Kolehmaisen ja Veijo Hyvärisen sekä hallituksen jäsenet Harri Sepän, Risto Kososen ja Antti Arjanteen. USAn kriisi ei käännä asuntohintoja laskuun Lehdistötiedote, julkaisupäivä Hintojen nousu tasaantuu USAn asuntomarkkina- ja rahoituskriisi ei vaikuta dramaattisesti Suomen asuntomarkkinoihin. Euroopassa rahapolitiikkaa tehdään koko alueella, mikä ylläpitää painetta pitää korkoa alhaisena. Kaikella todennäköisyydellä paineet korotuksiin pysyvät kurissa, vaikka maailmalla on turbulenssia.usan kriisin vaikutuksia arvioivat Suomen Kiinteistöliiton vuosittaisessa Kiinteistöseminaarissa Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm ja valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Martti Hetemäki. USAn rahoituskriisi jatkuu edelleen, mutta ekonomistit näkevät Suomen talouskehityksen tänä ja ensi vuonna kohtuullisena, vaikkakin se hieman hidastuu. Monista muista maista poiketen asuntojen hinnat eivät kuitenkaan käänny Suomessa laskuun kuten on käynyt esimerkiksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Rahoitus- ja osakemarkkinoiden turbulenssi jatkuu. Rahoituslaitosten riskit ovat edelleen keskimääräistä suuremmat, mistä RATA varoittelee. Sillä ei pitäisi olla kuitenkaan dramaattisia vaikutuksia reaalitalouteen. Kasvu hidastuu, mutta säilyy edelleen kohtuullisena. PPT arvioi talouskasvun olevan kuluvana vuonna kolme prosenttia ja ensi vuonna 2,5 prosenttia. - USA:n notkahduksesta huolimatta Suomelle tärkeiden maiden kuten Kiinan ja Venäjän kasvu jatkuu vahvana. Ruotsi ja Saksakin pärjäävät kohtuullisesti, Holm analysoi. - Rahamarkkinakehitys näyttää kohtuullisen hyvältä Suomen kannalta, eikä hintakuplaa koko kansantalouden osalta ole, Hetemäki vakuuttaa. Holm ja Hetemäki arvioivat, että USAn korkoelvytys, valuuttakurssin heikennys eli finanssipolitiikan elvytys ja valuuttakurssielvytys lisäävät talouskasvua.ja USA alkaa hiljalleen elpyä. 14

15 Juridinen toiminta Neuvontapalvelut kysyttyjä Liiton lakineuvonnassa oli vilkasta erityisesti kevään yhtiökokousaikaan. Neuvonnassa oli samanaikaisesti kaksi neuvovaa lakimiestä klo Liiton lakimiehet hoitivat yli neuvontapuhelua vuoden aikana. Selvästi eniten kysyttiin edelleen korjaus- ja kunnossapitovastuuta ja yhtiön päätöksentekoa koskevia kysymyksiä. Eijäsenille suunnattuun maksulliseen puhelinneuvontaan tuli keskimäärin 200 puhelua kuukaudessa. Palvelulla saatiin yhdistyksiin myös useita uusia jäseniä. Kirjalliset lausunnot taloyhtiöille olivat yhä tärkeä osa jäsenpalvelua. Niitä annettiin 89 kpl. Lausuntojen lisäksi lakimiehet valmistelivat yhtiöjärjestyksen muutoksia ja sopimuksia jäsenille. Lisäksi liiton lakimiehet antoivat Kiinteistöliiton lausuntoja eri viranomaisille ja yhteisöille. Lainsäädäntöön liittyviä juridisia lausuntoja annettiin 25 kpl. Liitossa aloitettiin uuden asuntoosakeyhtiölain jalkauttaminen Liittoyhteisön lakimiehet aloittivat kouluttautumisen uuteen lakiin ja vuoden aikana järjestettiinkin viisi kokopäiväistä koulutustilaisuutta. Lisäksi syksyllä aloitettiin yhdistysten toiminnanjohtajien ja henkilökunnan kouluttaminen. Liitossa suunniteltiin laaja isännöitsijöille ja hallituksen jäsenille räätälöity koulutuskiertue vuodelle Liitto järjestää tulevasta laista yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa noin tilaisuutta ympäri Suomea. Markkinoille uudet vuokrauslomakkeet Suomen Kiinteistöliitto uudisti yhteistyössä Suomen Vuokranantajien, Vuokralaisten Keskusliiton ja RAKLIn kanssa asuinhuoneiston vuokraussopimuslomakkeet ja niiden liitteet. Lomakkeissa otettiin voimakkaasti huomioon Hyvä vuokratapa ohjeistus ja nykyaikaiset vuokrauskäytännöt. Vastaavat velvoitteet koskevat myös uudistettaessa sisäjohtoverkkoja. Mitä vanhempi puhelinsisäjohtoverkko kiinteistössä on, sitä tärkeämpää on selvittää sen uusimismahdollisuus isomman peruskorjaushankkeen, esimerkiksi putkiremontin yhteydessä. Internetin ja digitaalisen television palvelut monipuolistuvat jatkuvasti. Sähköisten palvelujen käyttö kodeissa lisääntyy. Turvallisuusvalvonta-, etävalvonta- ja rakennusautomaatiopalveluiden käyttö asuinkiinteistöissä on myös yleistymässä. Palvelut ohjaavat kehitystä asettaen uusia vaatimuksia kiinteistöjen liityntä- ja sisäjohtoverkkojen teknisille ominaisuuksille. Videokuvan käytön lisääntyminen verkossa on tyypillinen esimerkki uudesta palvelusta ja mediasisällöstä, joka vaatii kaistaa. Vallitsevia kehityspiirteitä ovat viestintäpalvelujen siirtyminen verkkoon, Internet-liittymien nopeuksien kasvu, kiinteistöjen puhelinkaapelointien korvautuminen yleiskaapelointijärjestelmillä, optisten kuitujen lisääntyvä käyttö ja teräväpiirtotekniikan eli HDTV:n yleistyminen. Langattomat tekniikat kehittyvät myös voimakkaasti. Asuinkiinteistöjen monipalveluverkot -opas julkaistiin Kiinteistöliitto julkaisi keväällä 2008 yhteistyössä Sähköja teleurakoitsijaliitto STUL:n, Satelliitti- ja antenniliitto SANT:n ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI:n kanssa Asuinkiinteistöjen monipalveluverkot -nimisen oppaan. Opas on ladattavista ilmaiseksi www. taloyhtio.net sivustolta talotekniikka osiosta. Siitä löytyy tietoa ja ohjeita asuinkiinteistöjen tietoliikenne- ja viestintäverkkojen uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja ylläpitoon. Oppaassa kuvataan ajanmukaisilla verkoilla ja yhteyksillä saatavat palvelut. Asiaa käsitellään niin teknisestä kuin juridisesta näkökulmasta asunto-osakeyhtiöiden ja vuokrataloyhtiöiden kannalta. Kiinteistöjen sisäjohtoverkko määräys uudistui voimaanastunut viestintäviraston määräys 25E/2008 M kiinteistöjen sisäjohtoverkoista edellyttää, että uudisrakennuksiin rakennetaan nopea laajakaistainen yleiskaapelointijärjestelmä. Rakentamisvaiheessa on myös varauduttava siihen, että asunnot voi liittää valokuidulla yleiseen televerkkoon sitä mukaa kun valokaapeliverkko laajenee. Näin tulevaisuudessa ei kohdata esteitä viestintäpalveluiden käyttöönotolle. 15

16 Tutkimus ja kehitys Toimintavuonna liitto osallistui seuraaviin t & k-hankkeisiin: Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut (InSert) VTT kehittää uusia toimintamalleja taloyhtiöiden viemäri- ja käyttövesiputkien korjauksiin ja linjasaneerausten hankintaan. Tekesin rahoittama hanke toteutetaan yhdessä alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös, että palveluntarjoajat kehittävät ja pilotoivat tuotteitaan syntyvää kysyntää vastaavasti. Hankkeen päätavoitteena on kehittää toimintamalleja kiinteistöjen linjasaneerausten hankintaan. Keskeistä hankkeessa on tilaajan eri vaiheisiin soveltuvien palvelujen kuvaus sisällön ja laajuuden suhteen. Hankkeessa myös tutkitaan ja testataan uusia liiketoiminta- ja palvelumalleja. Lisäksi kehitetään uusia malleja tiedottaa linjasaneerauksista ja niihin liittyvistä toimista ennakoivasti tilaajille. Hanke alkoi 2007 ja päättyy Liittoa hankkeessa edustaa kehityspäällikkö Jari Virta. TES energy facade (suomalais-saksalais-norjalainen hanke) Hankkeessa kehitetään esivalmistettuihin puurakenteisiin elementteihin perustuva julkisivukorjausmenetelmä, jolla parannetaan rakennuksen ulkovaipan energiatehokkuutta. Menetelmän innovaatio on esivalmistuksen käyttöönotto korjausrakentamisessa. Etenkin pohjoisissa sääoloissa esivalmistukseen perustuvasta rakennustavasta on merkittäviä hyötyjä: työmaa-aika lyhenee huomattavasti ja sitä kautta korjaustyön haitalliset vaikutukset asukasviihtyvyyteen pienenevät, säätilan ja vuodenajan vaikutus rakennustöiden etenemiseen vähenee ja lisäksi rakennusosien valmistus ja laadunvalvonta voidaan tehdä tehdasoloissa. Esivalmistukseen perustuvassa toteutustavassa saneeraushankkeen täsmälliset kokonaiskustannukset ovat myös aiempaa paremmin ennakoitavissa. Hanke alkoi tammikuussa 2008 ja päättyy Liittoa hankkeessa edustaa kehityspäällikkö Jari Virta. KiinteistöRYL KiinteistöRYL on Rakennustiedon vetämä ja osittain Tekesin rahoittama suurhanke, jossa on mukana suurin osa kiinteistöalan merkittävistä palveluntuottajista ja palvelun tilaajista. Myös alan järjestöt ovat mukana. Hankkeen tavoite on luoda kiinteistöpalveluiden laadunohjaus- ja johtamisjärjestelmä, joka perustuu yhteiseen, koko kiinteistöalan hyväksymään ja käyttämään nimikkeistöön. Suurhanketta toteuttamaan on perustettu kymmenkunta toimikuntaa, joissa myös pienet toimijat ovat edustettuina. Hankkeessa tarkasteltavat tehtävät ovat kiinteistöjen ylläpito kokonaisuudessaan (operatiivinen kiinteistöjohtaminen, hoito- ja huoltopalvelut, ulkoalueiden hoitopalvelut, siivouspalvelut, jätehuoltopalvelut, vartiointi- ja turvapalvelut, kunnossapito- ja ylläpitokorjauspalvelut, käyttäjäpalvelut ja muut palvelut). Liitto on osallistunut hankkeen johtoryhmän, työvaliokunnan sekä neljän toimikunnan työskentelyyn. Hanke käynnistyi keväällä 2007 ja päättyy Liittoa hankkeessa edustavat kehityspäällikkö Jari Virta ja tutkimusjohtaja Mauri Marttila. Korjausrakentamisen strategia Korjausrakentamisen strategia laadittiin ympäristöministeriön johdolla laaja-alaisena yhteistyönä keskeisten kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Strategia valmistui vuonna 2007, jonka jälkeen käynnistyi strategian toimeenpanosuunnitelman laadinta seitsemässä teemaryhmässä. Liiton vastuulla on ollut ylläpitokulttuurin ja korjausrakentamisen taloudellisten ohjausvälineiden kehittäminen. Molemmista laadittiin alustavat suunnitelmat toimeenpantaviksi hankkeiksi. Tavoitteena on luoda kiinteistöstrategian laadintamalli sekä etsiä korjausrakentamisen rahoitus-, avustus-, vakuutus ja verotusratkaisuja, joilla poistettaisiin korjausten käynnistämisen esteitä ja motivoitaisiin jatkuvaan kunnossapitoon. Teemaryhmien ohella liitolla on ollut edustus strategian Korjauspalvelut- ja Tieto-teemaryhmissä sekä koordinointiryhmässä. Palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työturvallisuuteen Palokohteiden savu- ym. jämiä koskeva pääosin työsuojelurahaston rahoittama ja VTT:n tekemä hanke on jatkoa vuonna 2008 päättyneelle tutkimukselle, jossa tarkasteltiin palosaneeraustyötä tekevien altistumista ja laadittiin suojautumissuositus. Käynnistyneessä toisessa vaiheessa selvitetään polttokokein terveydelliset haitalliset yhdisteet eri olomuodoissaan ja mm. miten palopaikalla vierailevien asukkaiden, hallitusten jäsenten, isännöitsijöiden jne tulisi suojautua haitallisilta yhdisteiltä. Tulosten perusteella laaditaan suojautumisopas. Alueellinen asuntomarkkinaennuste Liitto on osallistunut Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen asuntomarkkinaennustehankkeeseen, jonka tarkoituksena on esittää perusteltuja ennusteita alueellisten asuntomarkkinoiden osatekijöistä (asuntokulutus, asuntotuotanto, asuntohinnat ja vuokrat) kehityksestä. Syksyllä 2008 valmistui ennuste vuosille Sen mukaan asuntojen nimellishinnat alensivat noin 10 ja reaalihinnat noin 15 prosenttia, jos inflaatiovauhti hidastuu alle kahteen prosenttiin. 16

17 Esityssarjoja taloyhtiöiden korjaushankkeista Jari Virta päivitti 2007 laatimaansa Korjaushanke taloyhtiössä esityksen ja tuotti uuden Energiakorjaukset taloyhtiössä esityssarjan. Toimintavuotena pidettiin ko. aiheista useita kiinteistöiltoja. Rakennetun omaisuuden tila ROTI Liitto on mukana rakennetun omaisuuden tila (ROTI) hankkeen toisessa arviointikierroksessa sen Rakennukset- ja Energiatehokkuus -asiantuntijapaneeleissa. Kiinteistö- ja rakentamisalan näkemys rakennetun omaisuuden tilasta, kehityksen suunnasta ja kehityksen tarjoamista mahdollisuuksista julkistetaan keväällä Muusta t & k-toiminnasta Toimintavuoden syyskuussa ennen kuntavaaleja laadittiin kahdeksannen kerran ns. Indeksitalovertailu, jossa verrattiin samanlaisen asuinkerrostaloyhtiön kiinteistöveroja ja ns. kunnallisia maksuja 38 kaupungissa. Toimintavuonna t & k-henkilöstö on tuottanut tiedotemateriaalia sekä antanut teknistaloudellista neuvontaa yhdistys- ym. tilaisuuksissa. 17

18 Kansainvälinen toiminta Euroopan kiinteistöfederaatio (EPF) Asunto- ja kiinteistösektorin kansainvälisen edunvalvonnanmerkitys on korostunut Euroopan unionin toiminnan ja säädösten ulottuessa yhä enemmän myös kiinteistöalalle. Kiinteistöliitto on jatkanut aktiivista osallistumistaan Euroopan kiinteistöfederaation (European Property Federation, EPF) toimintaan. EPF:n työlistalla ovat olleet mm. kiinteistörahastosäädösten kehittäminen Euroopan unionissa (EU REIT) sekä ilmastonmuutoksen torjuminen ja kiinteistöjen energiatehokkuusasiat. EPF:n toiminta laajentui toimintavuonna, kun Unkarin kiinteistöliitto (Magyar Ingatlanszakmai Szervezetek Országos Szövetsége, MIT) liittyi federaation jäseneksi. EPF:n presidenttinä toimi John R. Fredriksen (Tanska) ja hallituksen puheenjohtajana Liz Peace (Iso Britannia). Euroopan kiinteistöfederaation hallitus kokoontui toimintavuonna kolme kertaa ja järjestöjen vuosikokous pidettiin toukokuussa 2008 Tallinnassa Kiinteistöliiton ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLIn isännöimänä. Lisäksi federaation asiantuntijaryhmät valmistelivat kannanottoja EU:ssa valmisteltaviin direktiivihankkeisiin. Kiinteistöliittoa EPF:n hallituksessa edustaa toimitusjohtaja Harri Hiltunen. EPF:n työryhmissä käsiteltyjen asioiden valmisteluun ovat Kiinteistöliitosta asiantuntijoina osallistuneet mm. Mauri Marttila, Jari Virta ja Markku Rantama. Europahouse Liitto on ollut aktiivisesti mukana kansainvälisessä asuntosuunnittelua ja rakentamista edistävässä Europahouse-yhteistyössä. Suomalaisten lisäksi osapuolia on Alankomaista, Saksasta ja Tanskasta. Europahouse vuosikokous pidettiin Suomessa Vantaalla. Siihen liittyen tehtiin ekskursioita myös Helsinkiin sekä pidettiin kansainvälinen asumisen kehittämistä ja terveellistä yhdyskuntasuunnittelua käsitellyt seminaari Kuopiossa, missä tutustuttiin mm. Saaristokaupunkiin. Ohjelmapäällikkö Markku Rantama päätti työnsä Europahouse Suomen ryhmän koordinaattorina ja koordinointi siirtyi vuonna 2008 ARA:n vastuulle. Rolf Norstrand, Tanska (vas.), EPF:n pääsihteeri Michael MacBrien, Belgia ja Elsa Rodriques Monteiro, Portugali EPF:n hallitus ja virolaisia vieraita Tallinnan seminaarissa 18

19 Osakkuusyhtiöt Kiinteistöalan Kustannus Oy REP Ltd Suomen Kiinteistöliitto ry omistaa kokonaan Kiinteistöalan Kustannus Oy - REP Ltd:n osakekannan. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2008 Risto K. Kosonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Harri Hiltunen (varapuheenjohtaja), Matti Inha, Jorma Koutonen, Risto Kyhälä ja Pertti Satopää. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Paavo Saarelainen. Kiinteistöalan Kustannus Oy:n toiminta muodostui Suomen Kiinteistölehden, kirjojen ja lomakkeiden kustantamisesta sekä messu- ja näyttelytoiminnasta. Vuonna 2008 Suomen Kiinteistölehden numerokohtainen levikki kasvoi kappaleeseen, lisäystä edelliseen vuoteen 2856 kappaletta. Toimintavuonna Kiinteistöalan Kustannus Oy:n liikevaihto oli 2, 8 miljoonan euron ja henkilökuntaan kuului 14 henkeä. Vuoden 2007 tuloksesta yhtiö maksoi Suomen Kiinteistöliitolle osinkoa euroa. Lisäksi yhtiö maksoi Kiinteistöliitolle kustannusoikeusmaksua. Suomen Talokeskus Oy osaamissektoreita ovat rakennus-, LVI- ja sähkötekniikka, taloautomaatio, energiankäytön hallinta sekä kiinteistönhoidon suunnittelu ja ohjaus. Toimintavuonna 2008 emoyhtiön Suomen Talokeskus Oy:n liikevaihto oli 11,84 miljoonaa euroa, tilikauden voitto verojen jälkeen 1,29 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä vuoden lopussa 89 henkeä. Vuoden 2007 tuloksesta Talokeskus maksoi toimintavuoden 2008 aikana osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä euroa. Lisäksi Kiinteistöliitolle on maksettu vuodelta 2008 nimenkäyttömaksua. Talokeskus omistaa tytäryhtiönsä Agenteq Solutions Oy:n osakekannasta 55 %. Agenteq tuottaa tietoteknisiä palveluita ja sovelluksia erityisesti kiinteistöalalle. Agenteq Solutions Oy:n liikevaihto vuonna 2008 oli 4,5 miljoonaa euroa ja voitto verojen jälkeen 1,5 miljoonaa euroa. Toimintasuunnitelman mukaan Suomen Talokeskus nostaa vuonna 2009 omistusosuutensa Agenteq Solutions Oy:ssä 85 %:iin. Suomen Talokeskus konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 15,9 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 1,6 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on yhteensä noin 124 henkilöä. Liitto on toiminut yhteistyössä Talokeskuksen monien osastojen kanssa. Yhteisvoimin on osallistuttu mm. erilaisiin asiantuntijatapaamisiin. Talokeskus on liiton tärkeä asiantuntijataho alan lausuntojen valmistelussa. Yhtiön edustajat vastaavat ratkaisevalla tavalla liiton teknisen jaoston toiminnasta. Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinteistöliitto omistaa 59,9 % Suomen Talokeskus Oy:n osakekannasta. Suomen Talokeskuksen hallitus varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen on ollut seuraava: Antti Arjanne, Jarmo Eskelinen, Harri Hiltunen, Juhani Kolehmainen, Kaisa Leiwo, Harri Seppä (hallituksen puheenjohtaja), Olli Salakka ja Erkka Valkila. Talokeskuksen muita merkittäviä osakkeenomistajia ovat mm. Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry (8,3 %), Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry (8,6 %), Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry (5,7 %) ja Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys (5,7 %). Suomen Talokeskuksen toimitusjohtajana on toiminut Markku Salminen. Salminen saavuttaa yrityksen johdolle määritellyn eläkeiän toukokuussa 2009, jolloin hän siirtyy muihin tehtäviin. Talokeskuksen uudeksi toimitusjohtajaksi alkaen on valittu dipl.ins. Jani Saarinen. Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy on monialainen insinööritoimisto, joka tuottaa konsultti- ja asiantuntijapalveluita, korjauksia uudisrakennushankkeisiin, kiinteistöjen energiatalouden hallintaan sekä kiinteistöjen hoitoon ja huoltoon. Talokeskuksen tärkeimpiä teknisiä Toimintavuonna Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n liikevaihto oli 2,9 miljoonaa ja henkilökuntaan kuului 14 henkilöä. Vuoden 2008 tuloksesta Koulutuskeskus maksoi Kiinteistöliitolle osinkoa euroa. Kiinteistöalan Koulutussäätiön liikevaihto oli 3,8 miljoonaa euroa ja henkilöstöä yhteensä 19. Koulutuskeskus järjestää ajankohtaisseminaareja sekä yrityskohtaista koulutusta, valmennusta ja konsultointia. Henkilöstövalintapalvelujen kysyntä on vakiintunut ja toimintaa markkinoidaan Rekryverkko-nimellä. Koulutuskeskus järjestää myös tietotekniikan koulutusta. Koulutussäätiö järjestää alan pitkäkestoisia koulutusohjelmia, omia tutkintoja, osuuksia ammattikorkeakoulututkinnoista sekä virallisia ammattitutkintoja. Toimintavuoden aikana oppilaitoksessa on ollut järjestettävänä Isännöinnin sekä Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnot. Lisäksi Johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavaa koulutusta on järjestetty isännöinti- sekä kiinteistöalalla työskenteleville henkilöille yhteistyössä Ras- 19

20 tor Collegen sekä MJK-instituutin kanssa. Oppilaitos sai kesällä 2007 Tekniikan erikoisammattitutkinnon järjestämisoikeuden tutkintotoimikunnalta. Ensimmäiset tutkintotilaisuudet järjestetään näillä näkymin vuoden 2009 aikana. Kiinteistöalan Koulutuskeskus on yhdessä Kiinteistöalan Koulutussäätiön kanssa suunnitellut ja toteuttanut isännöintiin, kiinteistöliiketoimintaan, kiinteistönvälitykseen, rakennuttamiseen ja asumiseen liittyvää koulutusta. Toimintavuonna järjestettiin noin 107 ajankohtaista ja yrityskohtaista koulutustilaisuutta, joihin osallistui yli henkilöä. Tutkintokoulutusohjelmiin osallistui lähes henkilöä, jotka suorittivat opintoja noin opintoviikkoa eli yksi opiskelija suoritti keskimäärin 6 opintoviikkoa. Kiinteistöliiton ja Kiinkon yhteistoiminta on vilkasta. Liiton henkilökuntaa on osallistunut Koulutuskeskuksen ja Koulutussäätiön ohjelmiin osallistujina, luennoitsijoina ja koulutuksen suunnitteluryhmien jäseninä. Vuodesta 2003 saakka Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy on toiminut Kiinteistö Oy Anna Kalevan 5. kerroksen koulutus- ja kokoustilojen päävuokralaisena ja toiminnan vetäjänä. Koulutus-, kokous- sekä juhlakäyttöön soveltuvia tiloja vuokrataan pääosin ulkoisille asiakkaille AnnaK-nimellä. KTI Kiinteistötieto Oy KTI Kiinteistötieto Oy on vuonna 1999 perustettu informaatio-, tutkimus- ja asiantuntijapalveluja tarjoava asiantuntijayritys. Kiinteistöliiton suora omistusosuus yhtiöstä on 18 %. Lisäksi Kiinteistöliitto on yksi KTI Kiinteistötieto Oy:n suurimman omistajan, KTI Kiinteistötalouden instituutti ry:n kolmesta jäsenestä. KTI:n asiakkaita ovat suomalaisilla kiinteistömarkkinoilla toimivat kiinteistösijoittajat, tilankäyttäjäyritykset, sekä alan management- ja asiantuntijapalveluyritykset. KTI:n liikevaihto vuonna 2008 oli 1,8 miljoonaa euroa, ja tilikauden voitto euroa. Yhtiön palveluksessa työskenteli keskimäärin 18,5 henkilöä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Hanna Kaleva. Kiinteistöliitto omistaa 33,44 prosenttia Kiinteistö Oy Anna Kalevan osakekannasta. Liiton edustajina yhtiön hallituksessa olivat toimitusjohtaja Harri Hiltunen ja päälakimies Anu Kärkkäinen. Kiinteistössä on Kiinteistöliiton toimiston lisäksi Kiinteistöliitto Uusimaan, Suomen Vuokranantajat SVA ry:n ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n toimitilat. Kiinteistön myymälähuoneistot sekä osa toimitiloista on vuokrattu ulkopuolisille. Ulkopuolisille vuokrattujen tilojen osuus lisääntyi toimintavuonna. Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen kiinteistöyhtiöltä vuokraamat AnnaK-koulutus- ja neuvottelutilat ovat olleet aktiivisessa käytössä. Koulutuskeskus järjestää tiloissa koulutustilaisuuksiaan sekä tarjoaa kokous- ja koulutuspalveluja ulkopuolisten käyttäjien lisäksi Anna-Kalevan omistajayhteisöille. Kiinteistössä jatkettiin vuonna 2007 käynnistettyjä korjauksia uudistamalla mm. ilmanvaihtojärjestelmä sekä sähkö- ja yleiskaapelointi. Samassa yhteydessä peruskorjattiin toimistotilat. Korjauksien yhteydessä korjattiin myös kosteusvaurioita sekä aiemmissa korjauksissa tehtyjä rakennusvirheitä. Kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijänä on toiminut KTM Peter Estlander (Estlander&Co) Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy PALVELU OY Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy on Kiinteistöliiton omistama palveluyhtiö. Vuosi 2008 oli yhtiön 14. toimintavuosi. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen maksullista kiinteistöjuridiikan puhelinneuvontaa sekä Taloyhtio. net -portaalin. Vuonna 2008 palveluvalikoimaan lisättiin pienet juridiset toimeksiannot. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Juhani Ruskeepää ja muina hallituksen jäseninä Timo Tossavainen ja Harri Hiltunen, joka toimi myös yhtiön toimitusjohtajana. Kiinteistöosakeyhtiö Anna Kaleva 20

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto: Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely 1 KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN..1 TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät 6 Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN 1 TAUSTATIEDOT Koko aineisto Vastaajaryhmät koko aineiston tasolla

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2009 1 Vuosikertomus 2009 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Kestävä Kivitalo -seminaari 10.10.2008 Tampere TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Kiinteistöpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä

Lisätiedot

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Esteettömyys- ja hissiseminaari 26.10.2015, Kotka Sami Tammisto Toiminnanjohtaja Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys 19.3.2007 Työvaliokunta 8.3.2007 Hallitus 19.3.2007 Liittokokous 21.4.2007 Toimintavuosi 2008 on Kiinteistöliiton vuonna 2007 hyväksytyn strategian ensimmäinen täysi

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 8.11.2016 OPn Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat ja vuokrat 3. Asuntolainojen korot ja lainakannan kehitys 4. Asuntotuotanto

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020

Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020 Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020 KIINTEISTÖLIITTO KANTA-HÄME VAHVA VAIKUTTAJA - TOIMINTASTRATEGIA 2020 1 JOHDANTO Kiinteistöliitto Kanta-Häme on toiminut

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa?

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Kiinteistö 2013 14.11.2013 Jukka Kero, Pääekonomisti Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Taloustilanne ja lähiaikojen näkymät Taloyhtiöiden hoitokulujen kehitys

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille 20.12.2017 Hissi-Esteetön Suomi 2017- hanke Toiminnan vakiinnuttaminen hankekauden 2013-2017 jälkeen johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ

1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ 1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 12.12.2012 YLEISTÄ Kiinteistöliitto Uusimaa ry:n (jäljempänä yhdistys) uusittujen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on alueensa

Lisätiedot

Sulasolin organisaatio

Sulasolin organisaatio Sulasol Mikä Sulasol? Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Taloyhtiöjournalismin tulevaisuuden haasteet. päätoimittaja Riina Takala Kiinteistöposti 20 vuotta Finlandia-talo 10.4.2013

Taloyhtiöjournalismin tulevaisuuden haasteet. päätoimittaja Riina Takala Kiinteistöposti 20 vuotta Finlandia-talo 10.4.2013 Taloyhtiöjournalismin tulevaisuuden haasteet päätoimittaja Riina Takala Kiinteistöposti 20 vuotta Finlandia-talo 10.4.2013 Minkälaisessa taloyhtiömaailmassa Kiinteistöposti aloitti? Idänkauppa, pankkikriisi,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen

Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry Jäsenkehitys jatkuu hyvänä Jäsenkehitys

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Mikä asumisessa maksaa?

Mikä asumisessa maksaa? Mikä asumisessa maksaa? Taloyhtiö 2017 tapahtuma Helsinki, 26.4.2017 Jukka Kero Pääekonomisti, Suomen Kiinteistöliitto Esityksen sisältö 1) Asumismenojen taso ja kehitys 2) Hoitokulujen taso ja kehitys

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015 Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Yhteisellä Matkalla jo yli 150 vuotta Ensimmäinen säännöllinen junayhteys Helsinki Hämeenlinna maaliskuussa 1862 Valtionrautatiet

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Etelä Karjalan Kiinteistöyhdistys 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Etelä Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto.

Vuosikertomus 2010. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto. Vuosikertomus 2010 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistö liitto 1 Vuosikertomus 2010 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä

KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä 1 KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 1. Yleistä Kiinteistöliitto Satakunta ry. on kiinteistöalan paikallinen yleishyödyllinen yhteisö eli taloyhtiöiden, vuokranantajien ja

Lisätiedot

Lausunto 1(5) 17.4.2009. Oikeusministeriö LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA MAANVUOKRALAIN TARKISTAMISEKSI (OM7/42/2007).

Lausunto 1(5) 17.4.2009. Oikeusministeriö LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA MAANVUOKRALAIN TARKISTAMISEKSI (OM7/42/2007). Lausunto 1(5) 17.4.2009 Oikeusministeriö ASIA LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA MAANVUOKRALAIN TARKISTAMISEKSI (OM7/42/2007). Suomen Kiinteistöliitto ry, Uudenmaan asuntokiinteistöyhdistys ry ja Suomen Vuokranantajat

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä

Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä Matti Hellgrén 050 533 7127 matti.hellgren@talokeskus.fi www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Pohjois Kymen Kiinteistöyhdistys 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan

Lisätiedot

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Esteettömyys ja hissiseminaari Kotka 27.10.2015 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Energiatehokas korjausrakentaminen taloyhtiöissä

Energiatehokas korjausrakentaminen taloyhtiöissä Tervetuloa! Energiatehokas korjausrakentaminen taloyhtiöissä Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? Jari Virta, kehityspäällikkö, Suomen Kiinteistöliitto Kuinka valtio kannustaa energiatehokkuuteen?

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 1 (8) 16.11.2010. Työvaliokunta 9.11.2010 Hallitus 16.11.2010. Järjestötoiminta. Neuvonta. Edunvalvonta. Viestintä & koulutus

Toimintasuunnitelma 2011 1 (8) 16.11.2010. Työvaliokunta 9.11.2010 Hallitus 16.11.2010. Järjestötoiminta. Neuvonta. Edunvalvonta. Viestintä & koulutus Toimintasuunnitelma 2011 1 (8) 16.11.2010 Työvaliokunta 9.11.2010 Hallitus 16.11.2010 Neuvonta Järjestötoiminta Edunvalvonta Viestintä & koulutus Tutkimus & kehitys 1) Johdanto...2 2) Edunvalvonta...2

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja.

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja. KIINTEISTÖPALVELUT RY Ratkaisut eduksesi, työnantaja. Historiaa. Kiinteistöpalvelut ry Perustettu 2002 Perustajajärjestöt Kiinteistöpalvelualat KIPA ry Kiinteistötyönantajat KITA ry Suomen Kiinteistöpalveluyritykset

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Roolinne taloyhtiössä

Roolinne taloyhtiössä Roolinne taloyhtiössä 1 97 Kaikki vastaajat (=129) 8 6 4 2 12 15 5 Isännöitsijä Puheenjohtaja Hallituksen jäsen Jokin muu, mikä 1/3 Paikkakunta (Taloyhtiön sijainti) 12 111 Kaikki vastaajat (=13) 1 8 6

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ - johtopäätökset ja suositukset

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ - johtopäätökset ja suositukset KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ - johtopäätökset ja suositukset Suomen Kiinteistöliitto ry VT Sirkka Terho 14.11.2007 Tallinna 1 TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrattiin Suomen asuntoosakeyhtiölakia

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014. OP-Pohjola

Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014. OP-Pohjola Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoista 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat 6. Asuntolainojen

Lisätiedot

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA STRATEGIA Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.9.2009 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja miten

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Kiinteistöliiton tutkimus- ja kehitystoiminta 2011

Kiinteistöliiton tutkimus- ja kehitystoiminta 2011 Kiinteistöliiton tutkimus- ja kehitystoiminta 2011 23.08.2011 Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät, Hämeenlinna Mauri Marttila, Jukka Kero Jari Virta, Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tutkimus

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdanteet

Rakentamisen suhdanteet Rakentamisen suhdanteet Rakentamis- ja kiinteistöalan osaajatarpeet tulevaisuudessa Ennakointifoorumi Turun Ammatti-instituutti 7.9.2017 Sami Pakarinen Suomen talous hyvässä kasvussa, investoinnit ja vienti

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 30.01.2017 OM 14/41/2016 Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain muutostarve Johdanto Pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014 Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014 Julkaistavissa 24.11.2014 Taustat ja vastaajat / Syksy 2014 Korjausrakentamisbarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa: maalis-huhtikuu ja loka-marraskuu Vastaajina

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007 PARVEKETUPAKOINTI Oulu 14.6.2007 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot