Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen"

Transkriptio

1 Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus

2 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vaikuttaminen ja viestintä 6 Vahvaa vaikuttamista yhdessä muiden järjestöjen kanssa Vahva medianäkyvyys Otsikoissa myös kesällä Mediaseuranta Verkkopalvelujen kävijämäärät kasvussa Viikkotiedote Yhteistyö Helsingin Sanomien kanssa jatkui tiiviinä Tiedotejärjestelmä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Juridinen toiminta 9 Rakennussuojelulain muuttaminen Järjestötoiminta 10 Jäsenet Alueelliset kiinteistöyhdistykset: Jäsenmäärä kasvussa Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö Koulutukset ja tapahtumat Tutkimus ja kehitys 13 Hyvä asuminen 2010 Energiatodistuksen käyttöönotto (STABLE) Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke (SVING) Kestävien kiinteistönhoitotapojen edistämiskampanja Muu t & k-toiminta Osakkuusyhtiöt 16 Kiinteistöalan Kustannus Oy REP Ltd:n Suomen Talokeskus Oy Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöosakeyhtiö Anna-Kaleva RAKLIn toimitilat. Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy Seminaarit ja tapahtumat 18 Mahdollisuuksien remontti -seminaarit Valtakunnallinen asumistutkimusseminaari Asunto 2006 Ihmiset liiton toiminnassa Hallitus Muut jäsenet Hallituksen työvaliokunta Tekninen jaosto Korjausrakentamisen työryhmä Yhteiskuntasuhteiden jaosto Verojaosto Järjestöjaosto Vaalitoimikunta Liiton toimihenkilöt Johto Lakiasiat Tutkimus ja kehitystoiminta Liiton edustukset yhteisöissä Kiinteistöliiton hallituksen vuonna 2006 myöntämät ansiomerkit Viranomaislausunnot Kansainvälinen toiminta 15 Euroopan kiinteistöfederaatio (EPF) Europahouse 2

3 Kiinteistöliitto lyhyesti Suomen Kiinteistöliitto varmistaa hyvän elämän puitteet edistämällä tarpeenmukaisten asuin- ja toimitilojen omistamista, tuottamista, ylläpitoa ja niillä tapahtuvaa kiinteistöliiketoimintaa. Vahva valtakunnallinen vaikuttaja Vuonna 1907 perustettu Kiinteistöliitto on vahvassa kasvussa. Kiinteistöliitto muodostuu 25 alueellisesta kiinteistöyhdistyksestä ja kolmesta valtakunnallisesta toimialajärjestöstä. Kiinteistöliiton toimialajärjestö Suomen Vuokranantajat ry palvelee yksityisiä vuokranantajia vuokra-asumiseen liittyvissä asioissa. Suomen Vuokranantajien jäsenenä on noin vuokranantajaa, joilla on yhteensä vuokra-asuntoa. Kiinteistöliitto-yhteisöön kuuluvat myös liiton osakkuusyhtiöt eli Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen Talokeskus Oy ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy. Liitto on osakkaana myös KTI Kiinteistötieto Oy:ssa. Liitto edustaa kaikkiaan noin kiinteistöä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä ja työskentelee yli miljoona ihmistä. Jäsenpohjan muodostavat asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt, vuokranantajat, suuret kiinteistöjen omistajat ja rakennuttajat sekä kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat yritykset. Kiinteistöliittö-yhteisö Vuokrataloyhteisöt Toimitilakiinteistöt ja infra Vuokranantajat Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ASRA RAKLI SVA Alueellinen kiinteistöyhdistys 3 valtakunnallista toimialajärjestöä Kiinteistöliitto on jäsenenä Euroopan Kiinteistöfederaatio Kiinteistötalouden Instituutti KTI 25 alueellista kiinteistöyhdistystä Kiinteistöliitto on osakkaana Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinteistöalan Kustannus Oy Suomen Talokeskus Oy KTI Kiinteistötieto Oy kiintliitto_kaavio-05.indd :15:56 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Suomen Kiinteistöliiton 100. toimintavuonna liittoyhteisön järjestörakenteessa tapahtui merkittäviä muutoksia. Vuoden 2005 lopulla käynnistetyt kiinteistöyhdistyksien ja toimialajärjestöjen väliset neuvottelut järjestöuudistuksesta päättyivät Suomen rakennuttaja- ja toimitilaliitto RAKLIn ja Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRAn päätökseen erota Kiinteistöliiton jäsenyydestä lukien. ASRAn jäsenet päättivät purkaa yhdistyksen ja liittyä harkintansa mukaan mm. kiinteistöyhdistyksien jäseniksi turvatakseen edunvalvontansa sekä tarvitsemansa jäsen- ja edunvalvontapalvelut. Kuntien vuokrataloyhteisöjen ja muiden yleishyödyllisten vuokratalojen omistajien määrän kasvaessa Suomen Kiinteistöliittoon kuuluvissa yhdistyksissä, liitto käynnisti vuokraasumisen palvelujen kehittämisen. Vuokratalojen edunvalvonnan turvaamiseksi myös osa liiton toimihenkilöistä erikoistuu vuokratalojen erityiskysymyksiin. Kiinteistöyhdistyksien jäsenmäärän kasvu jatkui: kiinteistöyhdistyksiin liittyi yli 700 uutta jäsentä, mikä merkitsee noin 4 % kasvua. Kasvavan jäsenistön palvelutarpeiden kehittämiseksi toteutettiin kesällä 2006 laaja jäsentyytyväisyyskysely. Kyselyn perusteella kiinteistöyhdistyksien jäsenet antavat hyvän arvosanan jäsenpalveluille. Erityisesti jäsenet arvostavat neuvonta- ja tiedotustoimintaa sekä Suomen Kiinteistö-lehteä. Uusina palvelualueina toivotaan kehitettävän erityisesti korjausrakennuttamiseen liittyviä palveluita. Liiton toiminnan taloudellinen tulos vuonna 2006 oli noin euroa ylijäämäinen. Ylijäämän perustana olivat budjetoitua korkeammat osakkuus- ja tytäryhtiöiltä saadut osinkotuotot. Kahden toimialajärjestön ero liiton jäsenyydestä alentaa liiton jäsenmaksutuloja. Liiton edunvalvonta-, neuvonta ja muiden keskeisten jäsenpalveluiden ei voida laskea herkästi vaihtelevien osinko- ja muiden ulkopuolisten tuottojen varaan. Jäsenmaksutuottojen vahvistamisen ohella on jatkettava toimintojen tehostamista ja uudelleenarviointia kulurakenteen keventämiseksi. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on oltava liiton jäsenmaksutuottojen ja toimintakulujen mitoittaminen siten, että noin 75 % toiminnasta rahoitetaan jäsenmaksutuotoilla. Verottajan tavoitteena on yleishyödyllisiä yhteisöjä tarkastamalla varmistaa, ettei yhdistystoiminnan muodossa harjoiteta elinkeinotoimintaa. Kiinteistöliitto tilasi loppuvuodesta 2006 verotuksellista asemaansa koskevan asiantuntijaselvityksen. Selvityksen suosituksen mukaisesti liitto pyysi alkuvuodesta 2007 verottajalta ennakkotietoa saamiensa nimenkäyttö- ja tekijänoikeusmaksujen verottomuudesta. Tilinpäätöshetkellä verottajan ennakkotietoa ei oltu saatu. Kiinteistöliitto toteutti toimintavuoden aikana laajan Mahdollisuuksien remontti kiertueen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa 22 paikkakunnalla. Kiertueella viestittiin putkiremontin tarjoamista mahdollisuuksista kiinteistöjen ja asuntojen kehittämiseen sekä annettiin tietoa vaihtoehtoisista korjausmenetelmistä. Kiertueen tilaisuuksiin osallistui yli ihmistä ja se huomioitiin laajasti tiedotusvälineissä. Edunvalvonnassa keskeisiä asioita olivat toimintavuonna uuden asunto-osakeyhtiönlain valmistelu työryhmässä, kiinteistöjen energiatodistuslainsäädäntö, tilintarkastuslainsäädännön uudistaminen, korjausrakentamisen strategian valmistelu, kiinteistörahastolain uudistaminen sekä kiinteistöverotus. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa jatkettiin asumisen kehittämisohjelmaa Hyvä asuminen 2010, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta asumisen mallimaa. Taloyhtiön kuntotodistusta valmisteltiin yhdessä laajan projektiryhmän kanssa. Tavoitteena on kehittää selkeä ja ymmärrettävä todistus kuvaamaan taloyhtiön teknistaloudellista kuntoa. Asunto- ja kiinteistösektorin kansainvälisen edunvalvonnan merkitys on korostunut Euroopan unionin toiminnan ja säädöksien ulottuessa yhä enemmän myös kiin- 4

5 teistöalalle. Kiinteistöliitto on jatkanut aktiivista osallistumistaan Euroopan kiinteistöfederaation (European Property Federation, EPF) toimintaan. EPF:n työlistalla ovat olleet mm. kiinteistörahastosäädöksien kehittäminen Euroopan unionissa, kiinteistöjen energiatehokkuusasiat ja eurooppalaisen asuntorahoituksen kehittäminen. Kansantaloutemme kehitys oli vuonna 2006 vahva ja kansantuotteemme kasvoi noin kuusi prosenttia. Talouskasvu oli pitkälti kulutuksen ja viennin varassa. Kotitalouksien ostovoiman kasvua tukivat tuloverokevennykset ja työllisyysasteen nousu. Yksityinen kulutus kasvoi noin 3,6 prosenttia ja yksityiset investoinnit 7,1 prosenttia. Huolimatta asuntolainakorkojen kääntymisestä nousuun kesällä 2005 jatkui kotitalouksien asuntoluottokanta voimakasta kasvuaan ollen noin 14 % vuonna Kuluttajien luottamus kansantalouteen on säilynyt hyvänä ja odotukset työttömyyden alenemisesta ovat olleet vahvat. Asuntolainojen korkotason kääntyminen nousuun hidastaa vähitellen asuntojen hintakehitystä. Myös asunnonostajien lisääntyvä kiinnostus asunto-osakeyhtiöiden korjausvelkaan ja asuntojen hintatietojen julkistaminen tulevat vaikuttamaan vanhojen asuntojen hintakehitykseen. Ennakkotietojen mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 6,6 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat kahdeksan prosenttia ja muualla Suomessa 5,1 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan asuntokauppoja tehtiin vuonna 2006 noin , mikä on noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2006 keskimäärin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin kaksi prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 1,4 prosenttia ja muualla maassa 2,4 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa kaksi prosenttia. Kansainvälisten sijoittajien vahva kiinnostus Suomen toimitilamarkkinoihin jatkui. Ulkomaisten sijoittajien osuus Suomessa vuonna 2006 tehdyistä suurimmista kiinteistökaupoista oli yli puolet. Toimitilamarkkinoilla vuokralaisten kiinnostus entistä voimakkaammin hyväsijaintisiin, korkealuokkaisiin tiloihin vahvistui. Sen sijaan epäedullisemmilla paikoilla sijaitsevien, ominaisuuksiltaan ja varustelultaan puutteellisten tilojen kysyntä pysyi vaimeana. Korkealuokkaisten tilojen kysyntä on käynnistänyt runsaasti uusien tilojen kehittämishankkeita. Samaan aikaan vanhempia tiloja on jäänyt tyhjilleen. Tyhjän toimistotilan määrä onkin monilla alueilla lisääntynyt, vaikka kysyntä on kasvanut. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten noin viiden prosentin nousu oli edelleen huomattavasti kuluttajahintoja ja rakennuskustannuksia nopeampaa. Ylläpitokustannuksiin kuuluvista lämpökustannuksista kaukolämpö kallistui vuodessa 11,2 prosenttia ja työkustannukset nousivat 4,5 prosenttia. Maaliskuussa 2007 Harri Hiltunen toimitusjohtaja Vuonna 2006 Suomessa aloitettiin arvioiden mukaan kaikkiaan noin uuden asunnon rakentaminen. Asuntotuotannon aloituksista lähes 90 prosenttia oli vapaarahoitteista tuotantoa. Valtion asuntorahaston (ARA) tukeman ns. ARA-tuotannon määrän vähentyessä edelleen ja ollen noin asuntoa (v n asuntoa). ARA-tuotannossa korostui erityisryhmien asuntojen rakentaminen. ARAn tukemana käynnistettiin noin asunnon perusparantaminen. Asunto-osakeyhtiöiden 40 prosentin korkotukilainaa hyödynnettiin asunnossa. Asuntoosakeyhtiöiden perusparannushankkeissa korjaustoimenpiteet kohdistuvat kiinteistöihin ja niiden rakenteisiin. 5

6 Vaikuttaminen ja viestintä Suomen Kiinteistöliiton vuoden 2006 vaikuttamisen painopisteenä oli osallistuminen asunto-osakeyhtiölain uudistustyöhön ja vaikuttaminen energiatodistus- sekä kiinteistörahastolainsäädäntöön. Kiinteistöliitto vaati Matti Vanhasen hallitusta ratkaisemaan kiinteistörahastosijoittamisen verokysymykset ja mahdollistamaan Suomeen kansainvälisten esimerkkien mukaisen, veroneutraalin sijoitusrahastomallin. Kiinteistöliitto, RAKLI, ASRA ja KTI antoivat valtiovarainministeriölle yhteisen lausunnon kiinteistörahastoista toukokuussa Kiinteistörahaston veroneutraalisuuden keskeisin ominaisuus on se, että rahasto ei maksa veroja liiketoimintansa tuotoista, mutta on sen vastineeksi velvoitettu jakamaan tuloksensa osinkoina sijoittajille, jotka puolestaan maksavat niistä veroja oman verostatuksensa mukaisesti. Markkinoiden vilkastumisen myötä veroneutraali malli voisi johtaa valtion verokertymän kasvuun. Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen otti asiaan voimakasti kantaa myös julkisuudessa ja vaati, että Suomeen on luotava pikaisesti verotukselliset edellytykset ottaa käyttöön REIT-mallin (Real Estate Investment Trust) perustuvat kiinteistörahastot, jotka ovat nopeasti yleistymässä Euroopan Unionin sisämarkkinoilla, esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Saksassa. REIT on kiinteistösijoitusyhtiö, joka jakaa osakkailleen lähes kaikki toiminnasta kertyneet tuottonsa. REIT ei maksa yhteisönä veroja, mutta sen maksamia korkoja, osinkoja, mahdollisia pääomavoittoja ja osuuksien myyntivoittoja verotetaan osakkaiden tulona. Nykyinen kiinteistörahastolainsäädäntö on ollut Suomessa voimassa vuodesta Tänä aikana Suomeen ei ole perustettu yhtään kiinteistörahastoa lain mukaisena osakeyhtiönä, koska osakeyhtiöitä verotetaan suoraan kiinteistösijoittamiseen verrattuna kaksinkertaisesti. Vaikuttamista yhdessä muiden järjestöjen kanssa Kiinteistöliiton hyvä yhteistyö Vuokralaisten Keskusliitto ry:n kanssa jatkui. Osapuolet tekivät yksittäisissä kiistatilanteissa yhdessä tulkintoja ja jatkoivat siten vuonna 2003 Hyvään Vuokratapaan liittyvän ohjeistuksen tavoitteiden toteuttamista. Yhteistyössä oli mukana myös Suomen Vuokranantajat ry. Vuokralaisten Keskusliitto, Suomen Vuokranantajat ja Kiinteistöliitto muun muassa vastustivat julkisuudessa jyrkästi lainsäädäntömuutosta, jolla Kuluttajavalituslautakunnan toimivaltaa laajennettiin koskemaan huoneenvuokra-asioita. Järjestöt olivat yksimielisiä siitä, että laajennuksella ei paranneta vuokralaisten eikä myöskään vuokranantajien asemaa. Lautakunnan käsittelyajat ovat jo nykyisinkin pitkiä ja käsiteltävien asioiden lisääntyessä mahdollisesti jopa pitenevät nykyisestään. Järjestöt pitävät merkittävänä epäkohtana sitä, että lautakunnalta saadaan riitatilanteissa vain ratkaisusuosituksia eikä sitovia päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä molempien oikeussuojan kannalta. Parveketupakointiin liittyvät ongelmat herättivät koko vuoden ajan julkisesti laajaa kansalaiskeskustelua ja liittoon tulvi vahvoja kannanottoja sekä tupakointia vastustavilta että kannattavilta henkilöiltä. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän toimeksiannosta perustettiinkin työryhmä laatimaan toimintaohjeet isännöitsijöille ja viranomaisille tilanteisiin, joissa tupakansavu leviää yksityisasuntoihin. Työryhmässä olivat mukana Kiinteistöliiton lisäksi Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Isännöintiliitto, Allergia- ja Astmaliitto, Hengitysliitto ja Helsingin Kaupungin ympäristökeskus. Työryhmän ohjeistus valmistuu vuoden 2007 alussa. Kiinteistöliitto vaikutti myös kaavoituskysymyksiin. Hallitus päätti toimenpiteistä tonttitarjonnan lisäämiseksi, minkä johdosta asetettu työryhmä selvitti maankäyttöja rakennuslain muutostarpeita tonttitarjonnan lisäämiseksi. Kiinteistöliittoa kuultiin valmistelussa asiantuntijana ja liiton edustaja oli ehdotuksesta kuultavana myös eduskunnassa. Kiinteistöliitto piti työryhmän ehdotuksia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi hyvinä erityisesti kun kaksinkertainen valitusoikeus poistui. Muutokset lisäävät asuntotonttien riittävää kaavoitusta ja tonttitarjontaa. Oikeusministeriön vuonna 2004 asettama poikkihallinnollinen työryhmä - valitusten käsittelyn nopeuttamiseksi yhteiskunnan ja alueiden kehittämisen kannalta merkittävissä asioissa - antoi loppuraporttinsa Kiinteistöliittoa edusti työryhmässä päälakimies Anu Kärkkäinen. Vahva medianäkyvyys Kiinteistöliiton medianäkyvyys jatkui vahvana. Liitto sai toimintavuoden aikana edunvalvonnan tavoitteille ja 6

7 alan uutisille laajaa julkisuutta. Eniten toimintavuoden aikana puhutti parveketupakointi, jonka tiedotusvälineet nostivat esille erityisesti helmi- ja lokakuussa. Parveketupakointi ohitti helmikuussa julkisuuden määrässä jopa tammikuisen kiinteistöverovertailun. Liiton nettisivuilla kävi vuoden 2006 aikana ennätykselliset eri kävijää, pyyntöjä kaikkineen oli , joista sivupyyntöjä oli Kävijämäärä nousi edellisvuodesta :lla. Kiinteistöliiton vuoden viestintäteko oli Mahdollisuuksien remontti kampanja. Tärkeä osa viestintäkampanjaa olivat yhteensä 22 kaupungissa ympäri Suomea järjestetyt seminaarit ja yhteistyöyritysten näyttelyosastot. Niihin osallistui vuoden 2006 aikana yli henkilöä, joista ammattilaisiltapäivään ja iltatilaisuuksiin. Seminaarit olivat avoimia kaikille kiinnostuneille ja osallistujille maksuttomia. Mahdollisuuksien remontti kampanjassa taloyhtiön putkiremonttia lähestyttiin positiivisesti ja oivaltavasti. Yksi kampanjan ydinviesteistä oli, että putkiremontit palvelevat ennen kaikkea parempaa asumista ja elämää. Kampanja jakoi tiukkaa tietoa putkiremonteista ja viestitti, miten taloyhtiössä toteutettavalla putkiremontilla voi nostaa talon viihtyisyyttä ja arvoa. Tavoitteena oli tiedottaa, hälventää pelkoja ja ennen kaikkea kertoa niitä mahdollisuuksista, mitä hyvin suunniteltu ja toteutettu taloyhtiön putkiremontti tarjoaa. Otsikoissa myös kesällä Vuoden 2006 aikana liitto onnistui myös hyödyntämään viestinnässään kesäajan. Kesän hittijuttu oli grillausta käsittelevä uutinen. Myös yhteistyössä Vuokralaisten keskusliiton kanssa julkisuuteen annettu Melunsietokyky koetuksella kesällä -tiedote uutisoitiin huomiota herättävästi. Esimerkiksi Hämeen Sanomat otsikoi juttunsa houkuttelevasti Mölyapinaa on vaikea vaientaa päivällä. Lisäksi Kiinteistöliitto oli kesällä 2006 esillä tiedotusvälineissä haastatteluissa, jotka koskivat taloyhtiöiden yhtiöjärjestysten vanhoja jäänteitä kuten pesutupien käyttökieltoa pyhäpäivisin, hissiremontteja, asuntojen hintoja sekä vastuunjakoon liittyviä kysymyksiä. Mediaseuranta Kiinteistöliitto näkyi vuoden 2006 aikana tiedotusvälineissä eri puolilla maata yhteensä 1046 kertaa. Liitto julkaisi toimintavuoden aikana 43 lehdistötiedotetta. Näkyvyyttä mediassa seurattiin ja arvioitiin Observerin lehtileikepalvelulla. Eniten julkisuutta sai yllättäen parveketupakointi ja hyväksi kakkoseksi sijoittui kiinteistöverovertailu. Myönteistä julkisuutta toivat erityisesti Suomen paras asuinalue kilpailua ja kiinteistörahastoja koskevat uutiset. Verkkopalvelujen kävijämäärät kasvussa Kiinteistöliiton jäsenille tarjottiin mahdollisuus seurata medianäkyvyyttä liiton Extranet-sivuilla, joilla julkaistiin raportti mediaosumista kerran kuukaudessa. Kiinteistöyhdistyksillä on myös mahdollisuus tilata kopioita alueensa tiedotusvälineissä julkaistuista uutisista. Viikkotiedote Kiinteistöliiton sähköpostitse lähetettäviä viikkotiedotteita toimitettiin vuoden aikana 49 kappaletta kiinteistöyhdistysten ja toimialajärjestöjen henkilöstön ja luottamusmiesten käyttöön. Viikkotiedotteiden pohjalta toimitettiin perinteisiä jäsentiedotteita 11 numeroa. Lisäksi erikseen sovituille jäsenyhdistyksille toimitettiin liiton toimiston kokoamat ns. yhteistiedotteet, joita toimitettiin vuoden aikana kuusi numeroa. Yhteistiedote on liiton maksullinen palvelu lähinnä pienimmille alueellisille yhdistyksille, joilla ei ole mahdollisuuksia tehdä omaa tiedotetta. Yhteistyö Helsingin Sanomien kanssa jatkui tiiviinä Kiinteistöliiton ja Helsingin Sanomien yhteistyö jatkuu tiiviinä. Lehden Asunto-erikoissivuilla julkaistiin viime vuonna 35 Kiinteistöliiton lakimiesten vastausta asumista koskeviin lukijakysymyksiin. Lisäksi liiton asiantunti- 7

8 joita haastateltiin kymmeniin Helsingin Sanomien artikkeleihin. Vahva näkyvyys valtakunnan päälehdessä on viesti luottamuksesta Kiinteistöliittoon ja sen henkilöstön laajaan asiantuntemukseen. Lakimies vastauksiin voi tutustua osoitteessa Yhteistyötä jatkettiin myös Joka Kodin Asuntomarkkinat tv-ohjelman kanssa. Kiinteistöliiton ja Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen edustajat olivat haastateltavina useissa ohjelmasarjan TV-lähetyksissä. Tiedotusvälineitä palveltiin tiedon hankinnassa ja haastateltavien henkilöiden etsimisessä aktiivisesti. Liiton asiantuntijoita haastateltiin toimintavuonna joka kuukausi yli 40 eri lehteen. Tiedotejärjestelmä Kiinteistöliitto käynnisti uuden viestintähankkeen, jossa rakennetaan uusi tekninen alusta tiedotteiden ja uutisten tuottamista ja jakelua varten. Hanke sai työnimekseen Kiinteistöalan STT. Tavoitteena on yhtenäistää Kiinteistöliiton tiedotuksen visuaalinen ilme ja tehdä se kauttaaltaan ammattimaisemmaksi. Lisäksi tavoitteena on säästää työaikaa ja kustannuksia sähköistämällä ja automatisoimalla tiedotusprosessia. Myös lisätuottojen saaminen on yksi projektin tavoitteista. - Foorumin yhteistyöjärjestöjen (elinkeinoelämän) muodostamassa Kiinteistö- ja Rakentamisfoorumin Johtoryhmässä ja sen perustamissa työryhmissä, - Kiinteistö- ja Rakentamisfoorumin Neuvottelukunnassa, jonka jäseninä on julkishallinnon ja valtiovallan edustajia sekä elinkeinoelämän edustajia, ja - vuotuisessa, yhteisessä Kiinteistö- ja Rakentamisfoorumi -tapahtumassa Lisäksi Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin johtoryhmä valmistelee Metsäakatemia-tyyppistä kiinteistö-ja rakennusalan tapahtumaa. Tavoitteena on järjestää akatemia ensimmäisen kerran vuonna Akatemian kehittämisessä on painopisteenä korkeatasoisen ohjelman ja osanottajajoukon organisointi, vuosittainen jatkuvuus, yhteydenpito osanottajiin myös tapahtuman jälkeen sekä vuorovaikutuksellisuuden aikaansaaminen ja sen hyödyntäminen klusterin toiminnan kehittämisessä. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Kiinteistöliitto on ollut aktiivisesti mukana Visio 2010 viestintäryhmän toiminnassa. Vision johto- ja ohjausryhmässä liittoa edusti toimitusjohtaja Harri Hiltunen. Viestintäryhmän puheenjohtajana toimi vuoden 2006 Kiinteistöliiton tiedotuspäällikkö Marjukka Vainio. Ryhmä tuotti mm. englanninkielisen version Visio 2010:n neljännestä raportista. Toimintavuoden aikana kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt päättivät muodostaa yhteisen Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin. Foorumin perustaminen päättää Visio työn, joka on tunnettu vuodesta 2000 asti maailmanlaajuisesti ainutlaatuisena kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyömuotona. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin tavoitteena on syventää alan toimijoiden nykyisiä yhteistyömuotoja ja lisätä verkostomaista yhteistyötä elinkeinoelämän, valtion ja kuntien kesken. Uusi Foorumi vaikuttaa voimakkaasti myös alan osaamisen kehittämiseen, resurssien riittävyyteen, kansainvälistymiseen ja asiakaslähtöisyyteen. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi on vapaamuotoinen yhteenliittymä, jonka tehtävänä on Visio 2010:n ja Rakennuspoliittisen ohjelman seurantaryhmän työn päätyttyä avata ja kehittää uusia yhteistyömuotoja. Foorumi toimii kolmessa eri muodossa: 8

9 Juridinen toiminta Kiinteistöliiton kannalta ehdottomasti merkittävin lainsäädäntöhanke on ollut asunto-osakeyhtiölain muutoshanke. Liiton edustajana oikeusministeriön nimittämässä työryhmässä oli päälakimies Anu Kärkkäinen. Työryhmä jätti mietintönsä oikeusministerille Liitto antoi myös työryhmän mietinnöstä lausuntonsa elokuussa. Laki tulee voimaan aikaisintaan vuonna Mietintö sisältää kattavasti kaikki asunto-osakeyhtiöitä koskevat säännökset eikä tulevassa laissa olisi enää viittauksia osakeyhtiölakiin. Asunto-osakeyhtiöihin ei enää sovellettaisi osakeyhtiölakia. Hyvänä voidaan myös pitää osakkaan muutostyötä koskevien menettelytapojen selventävää sääntelyä. Vastuusuhteiden selventäminen on välttämätöntä, sillä rakennuskannan ja asukkaiden ikääntyminen kiihdyttää korjausten, uudistusten ja lisärakentamisen tarvetta vinhaa vauhtia. Rakennussuojelulain muuttaminen Ympäristöministeriö asetti työryhmän valmistelemaan rakennussuojelulain kokonaisuudistusta. Työryhmä jatkoi valmistelua keväällä 2005 päättäneen työryhmän työn pohjalta. Työryhmän on selvitettävä erityisesti rakennussuojelulain perusteella maksettaviin korvauksiin perustuvia kysymyksiä. Kiinteistöliitto pitää erittäin tärkeänä, että laissa täsmennetään ja rajataan selkeästi kiinteistön sisätilojen suojelu sekä toisaalta suojelupäätöksen haitasta kiinteistönomistajalle maksettavan korvauksen ehdot. Työryhmän toimikausi päättyy Lain tarkoituksena on myös ohjata taloyhtiöitä suunnitelmalliseen korjaustoimintaan ja ehdotuksessa onkin velvoite käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen selvitys yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeista seuraavan viiden vuoden aikana. Rakennustyömaita koskeva kuvallinen tunniste tuli pakolliseksi, kun työturvallisuuslaki muuttui Kiinteistöliitto ja sen jäsenjärjestöt vastustivat ehdotusta, jolla huolehtimisvastuu tunnisteesta rakennustyömailla olisi asetettu rangaistuksen uhalla rakennuttajalle kuten taloyhtiöille. Järjestöjen vaatimukset otettiinkin valmisteluvaiheessa osittain huomioon siten, että rakennuttaja voi välttyä vastuulta, kun ehto tunnisteen käyttövelvollisuudesta on kirjattu urakkasopimukseen. Keväällä 2006 ilmennyt kuopiolaisen kauppakeskuksen sortumavaara herätti keskustelun toimenpiteistä rakennusten rakenteellisesta turvallisuudesta. Syksyllä 2006 tuli voimaan asetus rakentamisen valvonnasta ja teknisestä tarkastuksesta, jota Kiinteistöliitto piti kannatettavana. Kauppakeskusten turvallisuutta pohtiva työryhmä on toiminut vuodesta 2003 asti. Kiinteistöliittoa ryhmässä edustaa lakimies Tiina Hallberg. 9

10 Järjestötoiminta Vuonna 2006 Kiinteistöliiton jäsenyydestä päättivät erota sen toimialajärjestöt ASRA ja RAKLI. Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry purettiin marraskuussa. Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry erosi Kiinteistöliitosta Itä-Suomessa kolmen alueellisen yhdistyksen yhteinen palvelukeskus käynnistyi virallisesti vuoden 2006 alusta. Yhteistyöneuvotteluja on käyty myös muilla alueilla palvelukeskusten muodostamiseksi ja jäsenpalvelujen parantamiseksi. Kiinteistöliiton jäsenmäärä jatkoi vahvaa kasvuaan vuonna Jäsenhankinnan tehostamiseksi on tuotettu jäsenyhdistyksille www-sivuja, hyödynnetty Taloyhtio.netportaalia, käytetty jäsenhankintaesitettä, koottu jäsenjärjestöille potentiaalisten jäsenten yhteystietoja sekä tehty jäsenhankintaan liittyviä suoramarkkinointipostituksia liiton toimistolta mm. osana tilaisuusmarkkinointia. Jäsenhankinnan aktivointiprojektina liitto organisoi mm. Kokkolassa syksyn 2005 ja kevään 2006 aikana kolme koulutustilaisuutta sekä niihin liittyen Kiinteistöliiton ja Vaasan kiinteistöyhdistyksen tunnetuksi tekemisen Keski-Pohjanmaan asunto-osakeyhtiöille ja ammatti-isännöitsijöille. Suurin osa kiinteistöyhdistyksistä käytti vuonna 2006 yhtenäistä markkinointinimeä. Nimi muodostuu Kiinteistöliitto-sanasta ja sitä määrittää toiminta-alueen nimi kuten Kiinteistöliitto Päijät-Häme. Yhtenäisen nimimallin käyttö on tehostanut viestintää ja luonut yhtenäistä kuvaa järjestökokonaisuudestamme. Vuonna 2006 jatkettiin JTJ:n jatkokehittämistä. Jäsentietojen kattavuuden ja laadun parantamiseen kiinnitettiin huomiota ja jäsenyhdistyksiä kannustettiin käyttämään JTJ:n mahdollisuuksia hyödykseen. Uutena mahdollisuutena jäsenet voivat mm. muuttaa ja täydentää jäsentietojaan JTJ-verkkopalvelussa tunnuksen ja salasanan avulla. Kiinteistöliiton vuonna 2005 uudistettua puhelinjärjestelmää on hyödynnetty hyvin ja se on tehostanut koko organisaation toimintaa. Kiinteistöliitto käynnisti toimintavuonna puhelinjärjestelmän mahdollistamien tekstiviestipalvelujen kehittämisen ja jatkoi valtakunnallisen puhelinnumerojärjestelmän laajentamista. Vuoden 2006 lopulla Kiinteistöliitto vaihtoi matkapuhelinoperaattoria. Tavoitteena on puhelukustannusten alentaminen. Vuonna 2006 liitto käynnisti myös jäsenkorttihankkeen. Kiinteistöliiton alueellisten yhdistysten jäsentalot saavat kortit käyttöönsä keväällä Jäsenkorttien tarkoitus on lisätä jäsenpalvelujen ja jäsennumeron tunnettuutta jäsenten keskuudessa. Kortti oikeuttaa jäsenetuihin, joiden käyttö edellyttää jäsenyyden tunnistamista. Jäsenet Toimintavuonna 2006 Suomen Kiinteistöliiton varsinaisina jäseninä oli 28 jäsenyhdistystä. Kiinteistöliittoon kuului jäsenjärjestöjen kautta yhteensä yli kiinteistöä, joissa asui yhteensä hieman yli 2 miljoonaa ja työskenteli noin miljoona ihmistä. Marraskuussa 2006 ASRA lakkautti toimintansa pidetyssä kokouksessa ja RAKLIn eroaminen Kiinteistöliitosta tuli voimaan vuoden 2006 päättyessä. Jäsentietojärjestelmä JTJ oli toista vuotta käytössä. Yhtenäinen JTJ on parantanut jäsentietojen tietoturvaa ja tehostanut jäsentietojen ylläpitoa ja käytettävyyttä. 10

11 Alueelliset kiinteistöyhdistykset: Etelä-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry Forssan Seudun Kiinteistöyhdistys ry Helsingfors Svenska Fastighetsförening rf Hyvinkää-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys ry Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Kemin Kiinteistöyhdistys ry Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Lapin Kiinteistöyhdistys ry Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Porvoon Kiinteistöyhdistys ry Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Rauman Kiinteistöyhdistys ry Satakunnan Kiinteistöyhdistys ry Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry Vaasan Kiinteistöyhdistys ry Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Valtakunnalliset toimialajärjestöt: Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry ( saakka) Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Suomen Vuokranantajat ry Lappeenranta Kotka Seinäjoki Mikkeli Forssa Helsinki Hyvinkää Imatra Ylivieska Hämeenlinna Kemi Jyväskylä Rovaniemi Oulu Tampere Joensuu Kouvola Kuopio Porvoo Lahti Rauma Pori Helsinki Vaasa Turku Helsinki Helsinki Helsinki Jäsenmäärä kasvussa Suomen Kiinteistöliiton organisaatio säilyi rakenteeltaan ennallaan. Liiton alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenten kuutiomäärä kasvoi 3,9 % eli noin 6,4 miljoonaa kuutiota. Kuutiomääräisesti kasvu oli suurinta Uudenmaan, Pirkanmaan, Etelä-Kymen, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon. Suhteellisesti suurinta kasvu oli Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Kymen, Etelä-Savon ja Kemin alueilla, joissa kaikissa ylitettiin valtakunnallinen kasvuprosentti reilusti. Jäsenmäärä laski kahdessa yhdistyksessä. Valtakunnallisista toimialajärjestöistä Suomen toimitilaja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n jäsenmäärä säilyi ennallaan. Suomen Vuokranantajat ry kasvatti jäsenmääräänsä 3,5 prosentilla. Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry:n jäsenmäärä laski vuoden aikana 3,4 prosenttia. Liittojen kokonaisjäsenmäärä kehittyi ennakoidun mukaisesti. 11 Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö Alueellisen toiminnan kehittämisessä oli vahvasti esillä palvelukeskusten muodostaminen. Tavoitteena on parantaa jäsenpalveluja kokoamalla eri alueiden resurssit yhteen ja tuottamalla usean kiinteistöyhdistyksen jäsenilleen tarjoamat palvelut kokopäiväisen henkilöstön voimin yhdestä toimistosta. Kiinteistöliitto Uusimaa tuottaa jäsenpalvelut kolmelle suomenkieliselle, Uudellamaalla toimivalle kiinteistöyhdistykselle eli Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistykselle, Porvoon kiinteistöyhdistykselle, Hyvinkää-Riihimäen- Mäntsälän Kiinteistöyhdistykselle sekä Helsingfors Svenska Fastighetsförening rf:lle. Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomen palvelukeskus on toiminut menestyksekkäästi jo 1990-luvun lopulta saakka. Kotkan toimisto tuottaa jäsenpalvelut Etelä-Kymenlaakson, Pohjois-Kymin ja Etelä-Karjalan kiinteistöyhdistysten jäsenille.

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto: Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät 6 Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN 1 TAUSTATIEDOT Koko aineisto Vastaajaryhmät koko aineiston tasolla

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely 1 KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN..1 TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Kestävä Kivitalo -seminaari 10.10.2008 Tampere TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Kiinteistöpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys 19.3.2007 Työvaliokunta 8.3.2007 Hallitus 19.3.2007 Liittokokous 21.4.2007 Toimintavuosi 2008 on Kiinteistöliiton vuonna 2007 hyväksytyn strategian ensimmäinen täysi

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille 20.12.2017 Hissi-Esteetön Suomi 2017- hanke Toiminnan vakiinnuttaminen hankekauden 2013-2017 jälkeen johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa?

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Kiinteistö 2013 14.11.2013 Jukka Kero, Pääekonomisti Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Taloustilanne ja lähiaikojen näkymät Taloyhtiöiden hoitokulujen kehitys

Lisätiedot

Sulasolin organisaatio

Sulasolin organisaatio Sulasol Mikä Sulasol? Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Esteettömyys- ja hissiseminaari 26.10.2015, Kotka Sami Tammisto Toiminnanjohtaja Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Mikä SVING? Musiikkia? Golfia? > Suomalais-virolainen kiinteistöalan koulutus- ja kehityshanke

Mikä SVING? Musiikkia? Golfia? > Suomalais-virolainen kiinteistöalan koulutus- ja kehityshanke SVING Avaus ja Sving-hankkeen esittely historia tavoitteet koulutus harjoittelijavaihto tiedottaminen Toimitusjohtaja Keijo Kaivanto SVING-ohjausryhmän puheenjohtaja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinteistöalan

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus 18.4.2007 Pekka Luoto Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

Kiinteistön kuntotodistus 18.4.2007 Pekka Luoto Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Kiinteistön kuntotodistus 18.4.2007 Pekka Luoto Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Idean liikkeellelähtö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä

Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä Matti Hellgrén 050 533 7127 matti.hellgren@talokeskus.fi www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Päivitys 03-2013 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011)

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011) TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 11 (23.11.11) Finström Hammarland Sund Lumparland Hyvinkää Mäntsälä Myrskylä Lapinjärvi Huittinen Punkalaidun Urjala Kylmäkoski Nousiainen Aura Lieto Tarvasjoki Turku Petäjävesi

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen

Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen Katsaus liittoyhteisön nykytilaan ja järjestön tulevaisuuteen Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivät 23.-24.8.2011, Hämeenlinna Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry Jäsenkehitys jatkuu hyvänä Jäsenkehitys

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2009 1 Vuosikertomus 2009 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

SVING-hankkeen tulosseminaari Työpaketti: Koulutus 26.05.2008 Helsinki. Tervetuloa! Teretulemast! Welcome! Добро пожаловать!

SVING-hankkeen tulosseminaari Työpaketti: Koulutus 26.05.2008 Helsinki. Tervetuloa! Teretulemast! Welcome! Добро пожаловать! SVING-hankkeen tulosseminaari Työpaketti: Koulutus 26.05.2008 Helsinki Tervetuloa! Teretulemast! Welcome! Добро пожаловать! Suomen ja Viron kiinteistöalan koulutusyhteistyön taustaa Koulutusyhteistyö käynnistyi

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Toimintavuonna 2007 Suomen Kiinteistöliiton perustamisesta tulee kuluneeksi 100 vuotta. Merkkivuottaan liitto juhlii monin tavoin. 1.2.2007 pidettävien juhlatapahtumien yhteydessä

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 ROTARY KOKOUS 7.1.2007 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Mikä on AKHA ry? Merkitty yhdistysrekisteriin 04.03.2005 nimellä Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 8.11.2016 OPn Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat ja vuokrat 3. Asuntolainojen korot ja lainakannan kehitys 4. Asuntotuotanto

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Roolinne taloyhtiössä

Roolinne taloyhtiössä Roolinne taloyhtiössä 1 97 Kaikki vastaajat (=129) 8 6 4 2 12 15 5 Isännöitsijä Puheenjohtaja Hallituksen jäsen Jokin muu, mikä 1/3 Paikkakunta (Taloyhtiön sijainti) 12 111 Kaikki vastaajat (=13) 1 8 6

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä Interreg III A, SVING-projekti lakimies, VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA STRATEGIA Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.9.2009 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja miten

Lisätiedot

SVING-hankkeen päätösseminaari Työpaketti: Koulutus 14.11.2007 Tallinna

SVING-hankkeen päätösseminaari Työpaketti: Koulutus 14.11.2007 Tallinna SVING-hankkeen päätösseminaari Työpaketti: Koulutus 14.11.2007 Tallinna Tervetuloa! Tere Tulemast! Welcome! Добро пожаловать! 14.11.2007 Tallinna 1 Suomen ja Viron kiinteistöalan koulutusyhteistyön taustaa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Mikä asumisessa maksaa?

Mikä asumisessa maksaa? Mikä asumisessa maksaa? Taloyhtiö 2017 tapahtuma Helsinki, 26.4.2017 Jukka Kero Pääekonomisti, Suomen Kiinteistöliitto Esityksen sisältö 1) Asumismenojen taso ja kehitys 2) Hoitokulujen taso ja kehitys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen ANU NORROS ILMASTOINFON SUUNNITELMALLISEN KIINTEISTÖNPIDON KOULUTUS SYKSY 2017 TALOYHTIÖSTRATEGIA HYVIN TEHTY TALOYHTIÖ- STRATEGIA ON YHDESSÄ SOVITTU

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot