Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen"

Transkriptio

1 Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus

2 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vaikuttaminen ja viestintä 6 Vahvaa vaikuttamista yhdessä muiden järjestöjen kanssa Vahva medianäkyvyys Otsikoissa myös kesällä Mediaseuranta Verkkopalvelujen kävijämäärät kasvussa Viikkotiedote Yhteistyö Helsingin Sanomien kanssa jatkui tiiviinä Tiedotejärjestelmä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Juridinen toiminta 9 Rakennussuojelulain muuttaminen Järjestötoiminta 10 Jäsenet Alueelliset kiinteistöyhdistykset: Jäsenmäärä kasvussa Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö Koulutukset ja tapahtumat Tutkimus ja kehitys 13 Hyvä asuminen 2010 Energiatodistuksen käyttöönotto (STABLE) Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke (SVING) Kestävien kiinteistönhoitotapojen edistämiskampanja Muu t & k-toiminta Osakkuusyhtiöt 16 Kiinteistöalan Kustannus Oy REP Ltd:n Suomen Talokeskus Oy Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöosakeyhtiö Anna-Kaleva RAKLIn toimitilat. Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy Seminaarit ja tapahtumat 18 Mahdollisuuksien remontti -seminaarit Valtakunnallinen asumistutkimusseminaari Asunto 2006 Ihmiset liiton toiminnassa Hallitus Muut jäsenet Hallituksen työvaliokunta Tekninen jaosto Korjausrakentamisen työryhmä Yhteiskuntasuhteiden jaosto Verojaosto Järjestöjaosto Vaalitoimikunta Liiton toimihenkilöt Johto Lakiasiat Tutkimus ja kehitystoiminta Liiton edustukset yhteisöissä Kiinteistöliiton hallituksen vuonna 2006 myöntämät ansiomerkit Viranomaislausunnot Kansainvälinen toiminta 15 Euroopan kiinteistöfederaatio (EPF) Europahouse 2

3 Kiinteistöliitto lyhyesti Suomen Kiinteistöliitto varmistaa hyvän elämän puitteet edistämällä tarpeenmukaisten asuin- ja toimitilojen omistamista, tuottamista, ylläpitoa ja niillä tapahtuvaa kiinteistöliiketoimintaa. Vahva valtakunnallinen vaikuttaja Vuonna 1907 perustettu Kiinteistöliitto on vahvassa kasvussa. Kiinteistöliitto muodostuu 25 alueellisesta kiinteistöyhdistyksestä ja kolmesta valtakunnallisesta toimialajärjestöstä. Kiinteistöliiton toimialajärjestö Suomen Vuokranantajat ry palvelee yksityisiä vuokranantajia vuokra-asumiseen liittyvissä asioissa. Suomen Vuokranantajien jäsenenä on noin vuokranantajaa, joilla on yhteensä vuokra-asuntoa. Kiinteistöliitto-yhteisöön kuuluvat myös liiton osakkuusyhtiöt eli Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen Talokeskus Oy ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy. Liitto on osakkaana myös KTI Kiinteistötieto Oy:ssa. Liitto edustaa kaikkiaan noin kiinteistöä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä ja työskentelee yli miljoona ihmistä. Jäsenpohjan muodostavat asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt, vuokranantajat, suuret kiinteistöjen omistajat ja rakennuttajat sekä kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat yritykset. Kiinteistöliittö-yhteisö Vuokrataloyhteisöt Toimitilakiinteistöt ja infra Vuokranantajat Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ASRA RAKLI SVA Alueellinen kiinteistöyhdistys 3 valtakunnallista toimialajärjestöä Kiinteistöliitto on jäsenenä Euroopan Kiinteistöfederaatio Kiinteistötalouden Instituutti KTI 25 alueellista kiinteistöyhdistystä Kiinteistöliitto on osakkaana Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinteistöalan Kustannus Oy Suomen Talokeskus Oy KTI Kiinteistötieto Oy kiintliitto_kaavio-05.indd :15:56 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Suomen Kiinteistöliiton 100. toimintavuonna liittoyhteisön järjestörakenteessa tapahtui merkittäviä muutoksia. Vuoden 2005 lopulla käynnistetyt kiinteistöyhdistyksien ja toimialajärjestöjen väliset neuvottelut järjestöuudistuksesta päättyivät Suomen rakennuttaja- ja toimitilaliitto RAKLIn ja Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRAn päätökseen erota Kiinteistöliiton jäsenyydestä lukien. ASRAn jäsenet päättivät purkaa yhdistyksen ja liittyä harkintansa mukaan mm. kiinteistöyhdistyksien jäseniksi turvatakseen edunvalvontansa sekä tarvitsemansa jäsen- ja edunvalvontapalvelut. Kuntien vuokrataloyhteisöjen ja muiden yleishyödyllisten vuokratalojen omistajien määrän kasvaessa Suomen Kiinteistöliittoon kuuluvissa yhdistyksissä, liitto käynnisti vuokraasumisen palvelujen kehittämisen. Vuokratalojen edunvalvonnan turvaamiseksi myös osa liiton toimihenkilöistä erikoistuu vuokratalojen erityiskysymyksiin. Kiinteistöyhdistyksien jäsenmäärän kasvu jatkui: kiinteistöyhdistyksiin liittyi yli 700 uutta jäsentä, mikä merkitsee noin 4 % kasvua. Kasvavan jäsenistön palvelutarpeiden kehittämiseksi toteutettiin kesällä 2006 laaja jäsentyytyväisyyskysely. Kyselyn perusteella kiinteistöyhdistyksien jäsenet antavat hyvän arvosanan jäsenpalveluille. Erityisesti jäsenet arvostavat neuvonta- ja tiedotustoimintaa sekä Suomen Kiinteistö-lehteä. Uusina palvelualueina toivotaan kehitettävän erityisesti korjausrakennuttamiseen liittyviä palveluita. Liiton toiminnan taloudellinen tulos vuonna 2006 oli noin euroa ylijäämäinen. Ylijäämän perustana olivat budjetoitua korkeammat osakkuus- ja tytäryhtiöiltä saadut osinkotuotot. Kahden toimialajärjestön ero liiton jäsenyydestä alentaa liiton jäsenmaksutuloja. Liiton edunvalvonta-, neuvonta ja muiden keskeisten jäsenpalveluiden ei voida laskea herkästi vaihtelevien osinko- ja muiden ulkopuolisten tuottojen varaan. Jäsenmaksutuottojen vahvistamisen ohella on jatkettava toimintojen tehostamista ja uudelleenarviointia kulurakenteen keventämiseksi. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on oltava liiton jäsenmaksutuottojen ja toimintakulujen mitoittaminen siten, että noin 75 % toiminnasta rahoitetaan jäsenmaksutuotoilla. Verottajan tavoitteena on yleishyödyllisiä yhteisöjä tarkastamalla varmistaa, ettei yhdistystoiminnan muodossa harjoiteta elinkeinotoimintaa. Kiinteistöliitto tilasi loppuvuodesta 2006 verotuksellista asemaansa koskevan asiantuntijaselvityksen. Selvityksen suosituksen mukaisesti liitto pyysi alkuvuodesta 2007 verottajalta ennakkotietoa saamiensa nimenkäyttö- ja tekijänoikeusmaksujen verottomuudesta. Tilinpäätöshetkellä verottajan ennakkotietoa ei oltu saatu. Kiinteistöliitto toteutti toimintavuoden aikana laajan Mahdollisuuksien remontti kiertueen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa 22 paikkakunnalla. Kiertueella viestittiin putkiremontin tarjoamista mahdollisuuksista kiinteistöjen ja asuntojen kehittämiseen sekä annettiin tietoa vaihtoehtoisista korjausmenetelmistä. Kiertueen tilaisuuksiin osallistui yli ihmistä ja se huomioitiin laajasti tiedotusvälineissä. Edunvalvonnassa keskeisiä asioita olivat toimintavuonna uuden asunto-osakeyhtiönlain valmistelu työryhmässä, kiinteistöjen energiatodistuslainsäädäntö, tilintarkastuslainsäädännön uudistaminen, korjausrakentamisen strategian valmistelu, kiinteistörahastolain uudistaminen sekä kiinteistöverotus. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa jatkettiin asumisen kehittämisohjelmaa Hyvä asuminen 2010, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta asumisen mallimaa. Taloyhtiön kuntotodistusta valmisteltiin yhdessä laajan projektiryhmän kanssa. Tavoitteena on kehittää selkeä ja ymmärrettävä todistus kuvaamaan taloyhtiön teknistaloudellista kuntoa. Asunto- ja kiinteistösektorin kansainvälisen edunvalvonnan merkitys on korostunut Euroopan unionin toiminnan ja säädöksien ulottuessa yhä enemmän myös kiin- 4

5 teistöalalle. Kiinteistöliitto on jatkanut aktiivista osallistumistaan Euroopan kiinteistöfederaation (European Property Federation, EPF) toimintaan. EPF:n työlistalla ovat olleet mm. kiinteistörahastosäädöksien kehittäminen Euroopan unionissa, kiinteistöjen energiatehokkuusasiat ja eurooppalaisen asuntorahoituksen kehittäminen. Kansantaloutemme kehitys oli vuonna 2006 vahva ja kansantuotteemme kasvoi noin kuusi prosenttia. Talouskasvu oli pitkälti kulutuksen ja viennin varassa. Kotitalouksien ostovoiman kasvua tukivat tuloverokevennykset ja työllisyysasteen nousu. Yksityinen kulutus kasvoi noin 3,6 prosenttia ja yksityiset investoinnit 7,1 prosenttia. Huolimatta asuntolainakorkojen kääntymisestä nousuun kesällä 2005 jatkui kotitalouksien asuntoluottokanta voimakasta kasvuaan ollen noin 14 % vuonna Kuluttajien luottamus kansantalouteen on säilynyt hyvänä ja odotukset työttömyyden alenemisesta ovat olleet vahvat. Asuntolainojen korkotason kääntyminen nousuun hidastaa vähitellen asuntojen hintakehitystä. Myös asunnonostajien lisääntyvä kiinnostus asunto-osakeyhtiöiden korjausvelkaan ja asuntojen hintatietojen julkistaminen tulevat vaikuttamaan vanhojen asuntojen hintakehitykseen. Ennakkotietojen mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 6,6 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat kahdeksan prosenttia ja muualla Suomessa 5,1 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan asuntokauppoja tehtiin vuonna 2006 noin , mikä on noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2006 keskimäärin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin kaksi prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 1,4 prosenttia ja muualla maassa 2,4 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa kaksi prosenttia. Kansainvälisten sijoittajien vahva kiinnostus Suomen toimitilamarkkinoihin jatkui. Ulkomaisten sijoittajien osuus Suomessa vuonna 2006 tehdyistä suurimmista kiinteistökaupoista oli yli puolet. Toimitilamarkkinoilla vuokralaisten kiinnostus entistä voimakkaammin hyväsijaintisiin, korkealuokkaisiin tiloihin vahvistui. Sen sijaan epäedullisemmilla paikoilla sijaitsevien, ominaisuuksiltaan ja varustelultaan puutteellisten tilojen kysyntä pysyi vaimeana. Korkealuokkaisten tilojen kysyntä on käynnistänyt runsaasti uusien tilojen kehittämishankkeita. Samaan aikaan vanhempia tiloja on jäänyt tyhjilleen. Tyhjän toimistotilan määrä onkin monilla alueilla lisääntynyt, vaikka kysyntä on kasvanut. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten noin viiden prosentin nousu oli edelleen huomattavasti kuluttajahintoja ja rakennuskustannuksia nopeampaa. Ylläpitokustannuksiin kuuluvista lämpökustannuksista kaukolämpö kallistui vuodessa 11,2 prosenttia ja työkustannukset nousivat 4,5 prosenttia. Maaliskuussa 2007 Harri Hiltunen toimitusjohtaja Vuonna 2006 Suomessa aloitettiin arvioiden mukaan kaikkiaan noin uuden asunnon rakentaminen. Asuntotuotannon aloituksista lähes 90 prosenttia oli vapaarahoitteista tuotantoa. Valtion asuntorahaston (ARA) tukeman ns. ARA-tuotannon määrän vähentyessä edelleen ja ollen noin asuntoa (v n asuntoa). ARA-tuotannossa korostui erityisryhmien asuntojen rakentaminen. ARAn tukemana käynnistettiin noin asunnon perusparantaminen. Asunto-osakeyhtiöiden 40 prosentin korkotukilainaa hyödynnettiin asunnossa. Asuntoosakeyhtiöiden perusparannushankkeissa korjaustoimenpiteet kohdistuvat kiinteistöihin ja niiden rakenteisiin. 5

6 Vaikuttaminen ja viestintä Suomen Kiinteistöliiton vuoden 2006 vaikuttamisen painopisteenä oli osallistuminen asunto-osakeyhtiölain uudistustyöhön ja vaikuttaminen energiatodistus- sekä kiinteistörahastolainsäädäntöön. Kiinteistöliitto vaati Matti Vanhasen hallitusta ratkaisemaan kiinteistörahastosijoittamisen verokysymykset ja mahdollistamaan Suomeen kansainvälisten esimerkkien mukaisen, veroneutraalin sijoitusrahastomallin. Kiinteistöliitto, RAKLI, ASRA ja KTI antoivat valtiovarainministeriölle yhteisen lausunnon kiinteistörahastoista toukokuussa Kiinteistörahaston veroneutraalisuuden keskeisin ominaisuus on se, että rahasto ei maksa veroja liiketoimintansa tuotoista, mutta on sen vastineeksi velvoitettu jakamaan tuloksensa osinkoina sijoittajille, jotka puolestaan maksavat niistä veroja oman verostatuksensa mukaisesti. Markkinoiden vilkastumisen myötä veroneutraali malli voisi johtaa valtion verokertymän kasvuun. Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen otti asiaan voimakasti kantaa myös julkisuudessa ja vaati, että Suomeen on luotava pikaisesti verotukselliset edellytykset ottaa käyttöön REIT-mallin (Real Estate Investment Trust) perustuvat kiinteistörahastot, jotka ovat nopeasti yleistymässä Euroopan Unionin sisämarkkinoilla, esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Saksassa. REIT on kiinteistösijoitusyhtiö, joka jakaa osakkailleen lähes kaikki toiminnasta kertyneet tuottonsa. REIT ei maksa yhteisönä veroja, mutta sen maksamia korkoja, osinkoja, mahdollisia pääomavoittoja ja osuuksien myyntivoittoja verotetaan osakkaiden tulona. Nykyinen kiinteistörahastolainsäädäntö on ollut Suomessa voimassa vuodesta Tänä aikana Suomeen ei ole perustettu yhtään kiinteistörahastoa lain mukaisena osakeyhtiönä, koska osakeyhtiöitä verotetaan suoraan kiinteistösijoittamiseen verrattuna kaksinkertaisesti. Vaikuttamista yhdessä muiden järjestöjen kanssa Kiinteistöliiton hyvä yhteistyö Vuokralaisten Keskusliitto ry:n kanssa jatkui. Osapuolet tekivät yksittäisissä kiistatilanteissa yhdessä tulkintoja ja jatkoivat siten vuonna 2003 Hyvään Vuokratapaan liittyvän ohjeistuksen tavoitteiden toteuttamista. Yhteistyössä oli mukana myös Suomen Vuokranantajat ry. Vuokralaisten Keskusliitto, Suomen Vuokranantajat ja Kiinteistöliitto muun muassa vastustivat julkisuudessa jyrkästi lainsäädäntömuutosta, jolla Kuluttajavalituslautakunnan toimivaltaa laajennettiin koskemaan huoneenvuokra-asioita. Järjestöt olivat yksimielisiä siitä, että laajennuksella ei paranneta vuokralaisten eikä myöskään vuokranantajien asemaa. Lautakunnan käsittelyajat ovat jo nykyisinkin pitkiä ja käsiteltävien asioiden lisääntyessä mahdollisesti jopa pitenevät nykyisestään. Järjestöt pitävät merkittävänä epäkohtana sitä, että lautakunnalta saadaan riitatilanteissa vain ratkaisusuosituksia eikä sitovia päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä molempien oikeussuojan kannalta. Parveketupakointiin liittyvät ongelmat herättivät koko vuoden ajan julkisesti laajaa kansalaiskeskustelua ja liittoon tulvi vahvoja kannanottoja sekä tupakointia vastustavilta että kannattavilta henkilöiltä. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän toimeksiannosta perustettiinkin työryhmä laatimaan toimintaohjeet isännöitsijöille ja viranomaisille tilanteisiin, joissa tupakansavu leviää yksityisasuntoihin. Työryhmässä olivat mukana Kiinteistöliiton lisäksi Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Isännöintiliitto, Allergia- ja Astmaliitto, Hengitysliitto ja Helsingin Kaupungin ympäristökeskus. Työryhmän ohjeistus valmistuu vuoden 2007 alussa. Kiinteistöliitto vaikutti myös kaavoituskysymyksiin. Hallitus päätti toimenpiteistä tonttitarjonnan lisäämiseksi, minkä johdosta asetettu työryhmä selvitti maankäyttöja rakennuslain muutostarpeita tonttitarjonnan lisäämiseksi. Kiinteistöliittoa kuultiin valmistelussa asiantuntijana ja liiton edustaja oli ehdotuksesta kuultavana myös eduskunnassa. Kiinteistöliitto piti työryhmän ehdotuksia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi hyvinä erityisesti kun kaksinkertainen valitusoikeus poistui. Muutokset lisäävät asuntotonttien riittävää kaavoitusta ja tonttitarjontaa. Oikeusministeriön vuonna 2004 asettama poikkihallinnollinen työryhmä - valitusten käsittelyn nopeuttamiseksi yhteiskunnan ja alueiden kehittämisen kannalta merkittävissä asioissa - antoi loppuraporttinsa Kiinteistöliittoa edusti työryhmässä päälakimies Anu Kärkkäinen. Vahva medianäkyvyys Kiinteistöliiton medianäkyvyys jatkui vahvana. Liitto sai toimintavuoden aikana edunvalvonnan tavoitteille ja 6

7 alan uutisille laajaa julkisuutta. Eniten toimintavuoden aikana puhutti parveketupakointi, jonka tiedotusvälineet nostivat esille erityisesti helmi- ja lokakuussa. Parveketupakointi ohitti helmikuussa julkisuuden määrässä jopa tammikuisen kiinteistöverovertailun. Liiton nettisivuilla kävi vuoden 2006 aikana ennätykselliset eri kävijää, pyyntöjä kaikkineen oli , joista sivupyyntöjä oli Kävijämäärä nousi edellisvuodesta :lla. Kiinteistöliiton vuoden viestintäteko oli Mahdollisuuksien remontti kampanja. Tärkeä osa viestintäkampanjaa olivat yhteensä 22 kaupungissa ympäri Suomea järjestetyt seminaarit ja yhteistyöyritysten näyttelyosastot. Niihin osallistui vuoden 2006 aikana yli henkilöä, joista ammattilaisiltapäivään ja iltatilaisuuksiin. Seminaarit olivat avoimia kaikille kiinnostuneille ja osallistujille maksuttomia. Mahdollisuuksien remontti kampanjassa taloyhtiön putkiremonttia lähestyttiin positiivisesti ja oivaltavasti. Yksi kampanjan ydinviesteistä oli, että putkiremontit palvelevat ennen kaikkea parempaa asumista ja elämää. Kampanja jakoi tiukkaa tietoa putkiremonteista ja viestitti, miten taloyhtiössä toteutettavalla putkiremontilla voi nostaa talon viihtyisyyttä ja arvoa. Tavoitteena oli tiedottaa, hälventää pelkoja ja ennen kaikkea kertoa niitä mahdollisuuksista, mitä hyvin suunniteltu ja toteutettu taloyhtiön putkiremontti tarjoaa. Otsikoissa myös kesällä Vuoden 2006 aikana liitto onnistui myös hyödyntämään viestinnässään kesäajan. Kesän hittijuttu oli grillausta käsittelevä uutinen. Myös yhteistyössä Vuokralaisten keskusliiton kanssa julkisuuteen annettu Melunsietokyky koetuksella kesällä -tiedote uutisoitiin huomiota herättävästi. Esimerkiksi Hämeen Sanomat otsikoi juttunsa houkuttelevasti Mölyapinaa on vaikea vaientaa päivällä. Lisäksi Kiinteistöliitto oli kesällä 2006 esillä tiedotusvälineissä haastatteluissa, jotka koskivat taloyhtiöiden yhtiöjärjestysten vanhoja jäänteitä kuten pesutupien käyttökieltoa pyhäpäivisin, hissiremontteja, asuntojen hintoja sekä vastuunjakoon liittyviä kysymyksiä. Mediaseuranta Kiinteistöliitto näkyi vuoden 2006 aikana tiedotusvälineissä eri puolilla maata yhteensä 1046 kertaa. Liitto julkaisi toimintavuoden aikana 43 lehdistötiedotetta. Näkyvyyttä mediassa seurattiin ja arvioitiin Observerin lehtileikepalvelulla. Eniten julkisuutta sai yllättäen parveketupakointi ja hyväksi kakkoseksi sijoittui kiinteistöverovertailu. Myönteistä julkisuutta toivat erityisesti Suomen paras asuinalue kilpailua ja kiinteistörahastoja koskevat uutiset. Verkkopalvelujen kävijämäärät kasvussa Kiinteistöliiton jäsenille tarjottiin mahdollisuus seurata medianäkyvyyttä liiton Extranet-sivuilla, joilla julkaistiin raportti mediaosumista kerran kuukaudessa. Kiinteistöyhdistyksillä on myös mahdollisuus tilata kopioita alueensa tiedotusvälineissä julkaistuista uutisista. Viikkotiedote Kiinteistöliiton sähköpostitse lähetettäviä viikkotiedotteita toimitettiin vuoden aikana 49 kappaletta kiinteistöyhdistysten ja toimialajärjestöjen henkilöstön ja luottamusmiesten käyttöön. Viikkotiedotteiden pohjalta toimitettiin perinteisiä jäsentiedotteita 11 numeroa. Lisäksi erikseen sovituille jäsenyhdistyksille toimitettiin liiton toimiston kokoamat ns. yhteistiedotteet, joita toimitettiin vuoden aikana kuusi numeroa. Yhteistiedote on liiton maksullinen palvelu lähinnä pienimmille alueellisille yhdistyksille, joilla ei ole mahdollisuuksia tehdä omaa tiedotetta. Yhteistyö Helsingin Sanomien kanssa jatkui tiiviinä Kiinteistöliiton ja Helsingin Sanomien yhteistyö jatkuu tiiviinä. Lehden Asunto-erikoissivuilla julkaistiin viime vuonna 35 Kiinteistöliiton lakimiesten vastausta asumista koskeviin lukijakysymyksiin. Lisäksi liiton asiantunti- 7

8 joita haastateltiin kymmeniin Helsingin Sanomien artikkeleihin. Vahva näkyvyys valtakunnan päälehdessä on viesti luottamuksesta Kiinteistöliittoon ja sen henkilöstön laajaan asiantuntemukseen. Lakimies vastauksiin voi tutustua osoitteessa Yhteistyötä jatkettiin myös Joka Kodin Asuntomarkkinat tv-ohjelman kanssa. Kiinteistöliiton ja Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen edustajat olivat haastateltavina useissa ohjelmasarjan TV-lähetyksissä. Tiedotusvälineitä palveltiin tiedon hankinnassa ja haastateltavien henkilöiden etsimisessä aktiivisesti. Liiton asiantuntijoita haastateltiin toimintavuonna joka kuukausi yli 40 eri lehteen. Tiedotejärjestelmä Kiinteistöliitto käynnisti uuden viestintähankkeen, jossa rakennetaan uusi tekninen alusta tiedotteiden ja uutisten tuottamista ja jakelua varten. Hanke sai työnimekseen Kiinteistöalan STT. Tavoitteena on yhtenäistää Kiinteistöliiton tiedotuksen visuaalinen ilme ja tehdä se kauttaaltaan ammattimaisemmaksi. Lisäksi tavoitteena on säästää työaikaa ja kustannuksia sähköistämällä ja automatisoimalla tiedotusprosessia. Myös lisätuottojen saaminen on yksi projektin tavoitteista. - Foorumin yhteistyöjärjestöjen (elinkeinoelämän) muodostamassa Kiinteistö- ja Rakentamisfoorumin Johtoryhmässä ja sen perustamissa työryhmissä, - Kiinteistö- ja Rakentamisfoorumin Neuvottelukunnassa, jonka jäseninä on julkishallinnon ja valtiovallan edustajia sekä elinkeinoelämän edustajia, ja - vuotuisessa, yhteisessä Kiinteistö- ja Rakentamisfoorumi -tapahtumassa Lisäksi Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin johtoryhmä valmistelee Metsäakatemia-tyyppistä kiinteistö-ja rakennusalan tapahtumaa. Tavoitteena on järjestää akatemia ensimmäisen kerran vuonna Akatemian kehittämisessä on painopisteenä korkeatasoisen ohjelman ja osanottajajoukon organisointi, vuosittainen jatkuvuus, yhteydenpito osanottajiin myös tapahtuman jälkeen sekä vuorovaikutuksellisuuden aikaansaaminen ja sen hyödyntäminen klusterin toiminnan kehittämisessä. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Kiinteistöliitto on ollut aktiivisesti mukana Visio 2010 viestintäryhmän toiminnassa. Vision johto- ja ohjausryhmässä liittoa edusti toimitusjohtaja Harri Hiltunen. Viestintäryhmän puheenjohtajana toimi vuoden 2006 Kiinteistöliiton tiedotuspäällikkö Marjukka Vainio. Ryhmä tuotti mm. englanninkielisen version Visio 2010:n neljännestä raportista. Toimintavuoden aikana kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt päättivät muodostaa yhteisen Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin. Foorumin perustaminen päättää Visio työn, joka on tunnettu vuodesta 2000 asti maailmanlaajuisesti ainutlaatuisena kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyömuotona. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin tavoitteena on syventää alan toimijoiden nykyisiä yhteistyömuotoja ja lisätä verkostomaista yhteistyötä elinkeinoelämän, valtion ja kuntien kesken. Uusi Foorumi vaikuttaa voimakkaasti myös alan osaamisen kehittämiseen, resurssien riittävyyteen, kansainvälistymiseen ja asiakaslähtöisyyteen. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi on vapaamuotoinen yhteenliittymä, jonka tehtävänä on Visio 2010:n ja Rakennuspoliittisen ohjelman seurantaryhmän työn päätyttyä avata ja kehittää uusia yhteistyömuotoja. Foorumi toimii kolmessa eri muodossa: 8

9 Juridinen toiminta Kiinteistöliiton kannalta ehdottomasti merkittävin lainsäädäntöhanke on ollut asunto-osakeyhtiölain muutoshanke. Liiton edustajana oikeusministeriön nimittämässä työryhmässä oli päälakimies Anu Kärkkäinen. Työryhmä jätti mietintönsä oikeusministerille Liitto antoi myös työryhmän mietinnöstä lausuntonsa elokuussa. Laki tulee voimaan aikaisintaan vuonna Mietintö sisältää kattavasti kaikki asunto-osakeyhtiöitä koskevat säännökset eikä tulevassa laissa olisi enää viittauksia osakeyhtiölakiin. Asunto-osakeyhtiöihin ei enää sovellettaisi osakeyhtiölakia. Hyvänä voidaan myös pitää osakkaan muutostyötä koskevien menettelytapojen selventävää sääntelyä. Vastuusuhteiden selventäminen on välttämätöntä, sillä rakennuskannan ja asukkaiden ikääntyminen kiihdyttää korjausten, uudistusten ja lisärakentamisen tarvetta vinhaa vauhtia. Rakennussuojelulain muuttaminen Ympäristöministeriö asetti työryhmän valmistelemaan rakennussuojelulain kokonaisuudistusta. Työryhmä jatkoi valmistelua keväällä 2005 päättäneen työryhmän työn pohjalta. Työryhmän on selvitettävä erityisesti rakennussuojelulain perusteella maksettaviin korvauksiin perustuvia kysymyksiä. Kiinteistöliitto pitää erittäin tärkeänä, että laissa täsmennetään ja rajataan selkeästi kiinteistön sisätilojen suojelu sekä toisaalta suojelupäätöksen haitasta kiinteistönomistajalle maksettavan korvauksen ehdot. Työryhmän toimikausi päättyy Lain tarkoituksena on myös ohjata taloyhtiöitä suunnitelmalliseen korjaustoimintaan ja ehdotuksessa onkin velvoite käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen selvitys yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeista seuraavan viiden vuoden aikana. Rakennustyömaita koskeva kuvallinen tunniste tuli pakolliseksi, kun työturvallisuuslaki muuttui Kiinteistöliitto ja sen jäsenjärjestöt vastustivat ehdotusta, jolla huolehtimisvastuu tunnisteesta rakennustyömailla olisi asetettu rangaistuksen uhalla rakennuttajalle kuten taloyhtiöille. Järjestöjen vaatimukset otettiinkin valmisteluvaiheessa osittain huomioon siten, että rakennuttaja voi välttyä vastuulta, kun ehto tunnisteen käyttövelvollisuudesta on kirjattu urakkasopimukseen. Keväällä 2006 ilmennyt kuopiolaisen kauppakeskuksen sortumavaara herätti keskustelun toimenpiteistä rakennusten rakenteellisesta turvallisuudesta. Syksyllä 2006 tuli voimaan asetus rakentamisen valvonnasta ja teknisestä tarkastuksesta, jota Kiinteistöliitto piti kannatettavana. Kauppakeskusten turvallisuutta pohtiva työryhmä on toiminut vuodesta 2003 asti. Kiinteistöliittoa ryhmässä edustaa lakimies Tiina Hallberg. 9

10 Järjestötoiminta Vuonna 2006 Kiinteistöliiton jäsenyydestä päättivät erota sen toimialajärjestöt ASRA ja RAKLI. Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry purettiin marraskuussa. Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry erosi Kiinteistöliitosta Itä-Suomessa kolmen alueellisen yhdistyksen yhteinen palvelukeskus käynnistyi virallisesti vuoden 2006 alusta. Yhteistyöneuvotteluja on käyty myös muilla alueilla palvelukeskusten muodostamiseksi ja jäsenpalvelujen parantamiseksi. Kiinteistöliiton jäsenmäärä jatkoi vahvaa kasvuaan vuonna Jäsenhankinnan tehostamiseksi on tuotettu jäsenyhdistyksille www-sivuja, hyödynnetty Taloyhtio.netportaalia, käytetty jäsenhankintaesitettä, koottu jäsenjärjestöille potentiaalisten jäsenten yhteystietoja sekä tehty jäsenhankintaan liittyviä suoramarkkinointipostituksia liiton toimistolta mm. osana tilaisuusmarkkinointia. Jäsenhankinnan aktivointiprojektina liitto organisoi mm. Kokkolassa syksyn 2005 ja kevään 2006 aikana kolme koulutustilaisuutta sekä niihin liittyen Kiinteistöliiton ja Vaasan kiinteistöyhdistyksen tunnetuksi tekemisen Keski-Pohjanmaan asunto-osakeyhtiöille ja ammatti-isännöitsijöille. Suurin osa kiinteistöyhdistyksistä käytti vuonna 2006 yhtenäistä markkinointinimeä. Nimi muodostuu Kiinteistöliitto-sanasta ja sitä määrittää toiminta-alueen nimi kuten Kiinteistöliitto Päijät-Häme. Yhtenäisen nimimallin käyttö on tehostanut viestintää ja luonut yhtenäistä kuvaa järjestökokonaisuudestamme. Vuonna 2006 jatkettiin JTJ:n jatkokehittämistä. Jäsentietojen kattavuuden ja laadun parantamiseen kiinnitettiin huomiota ja jäsenyhdistyksiä kannustettiin käyttämään JTJ:n mahdollisuuksia hyödykseen. Uutena mahdollisuutena jäsenet voivat mm. muuttaa ja täydentää jäsentietojaan JTJ-verkkopalvelussa tunnuksen ja salasanan avulla. Kiinteistöliiton vuonna 2005 uudistettua puhelinjärjestelmää on hyödynnetty hyvin ja se on tehostanut koko organisaation toimintaa. Kiinteistöliitto käynnisti toimintavuonna puhelinjärjestelmän mahdollistamien tekstiviestipalvelujen kehittämisen ja jatkoi valtakunnallisen puhelinnumerojärjestelmän laajentamista. Vuoden 2006 lopulla Kiinteistöliitto vaihtoi matkapuhelinoperaattoria. Tavoitteena on puhelukustannusten alentaminen. Vuonna 2006 liitto käynnisti myös jäsenkorttihankkeen. Kiinteistöliiton alueellisten yhdistysten jäsentalot saavat kortit käyttöönsä keväällä Jäsenkorttien tarkoitus on lisätä jäsenpalvelujen ja jäsennumeron tunnettuutta jäsenten keskuudessa. Kortti oikeuttaa jäsenetuihin, joiden käyttö edellyttää jäsenyyden tunnistamista. Jäsenet Toimintavuonna 2006 Suomen Kiinteistöliiton varsinaisina jäseninä oli 28 jäsenyhdistystä. Kiinteistöliittoon kuului jäsenjärjestöjen kautta yhteensä yli kiinteistöä, joissa asui yhteensä hieman yli 2 miljoonaa ja työskenteli noin miljoona ihmistä. Marraskuussa 2006 ASRA lakkautti toimintansa pidetyssä kokouksessa ja RAKLIn eroaminen Kiinteistöliitosta tuli voimaan vuoden 2006 päättyessä. Jäsentietojärjestelmä JTJ oli toista vuotta käytössä. Yhtenäinen JTJ on parantanut jäsentietojen tietoturvaa ja tehostanut jäsentietojen ylläpitoa ja käytettävyyttä. 10

11 Alueelliset kiinteistöyhdistykset: Etelä-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry Forssan Seudun Kiinteistöyhdistys ry Helsingfors Svenska Fastighetsförening rf Hyvinkää-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys ry Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Kemin Kiinteistöyhdistys ry Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Lapin Kiinteistöyhdistys ry Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Porvoon Kiinteistöyhdistys ry Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Rauman Kiinteistöyhdistys ry Satakunnan Kiinteistöyhdistys ry Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry Vaasan Kiinteistöyhdistys ry Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Valtakunnalliset toimialajärjestöt: Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry ( saakka) Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Suomen Vuokranantajat ry Lappeenranta Kotka Seinäjoki Mikkeli Forssa Helsinki Hyvinkää Imatra Ylivieska Hämeenlinna Kemi Jyväskylä Rovaniemi Oulu Tampere Joensuu Kouvola Kuopio Porvoo Lahti Rauma Pori Helsinki Vaasa Turku Helsinki Helsinki Helsinki Jäsenmäärä kasvussa Suomen Kiinteistöliiton organisaatio säilyi rakenteeltaan ennallaan. Liiton alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenten kuutiomäärä kasvoi 3,9 % eli noin 6,4 miljoonaa kuutiota. Kuutiomääräisesti kasvu oli suurinta Uudenmaan, Pirkanmaan, Etelä-Kymen, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon. Suhteellisesti suurinta kasvu oli Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Kymen, Etelä-Savon ja Kemin alueilla, joissa kaikissa ylitettiin valtakunnallinen kasvuprosentti reilusti. Jäsenmäärä laski kahdessa yhdistyksessä. Valtakunnallisista toimialajärjestöistä Suomen toimitilaja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n jäsenmäärä säilyi ennallaan. Suomen Vuokranantajat ry kasvatti jäsenmääräänsä 3,5 prosentilla. Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry:n jäsenmäärä laski vuoden aikana 3,4 prosenttia. Liittojen kokonaisjäsenmäärä kehittyi ennakoidun mukaisesti. 11 Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö Alueellisen toiminnan kehittämisessä oli vahvasti esillä palvelukeskusten muodostaminen. Tavoitteena on parantaa jäsenpalveluja kokoamalla eri alueiden resurssit yhteen ja tuottamalla usean kiinteistöyhdistyksen jäsenilleen tarjoamat palvelut kokopäiväisen henkilöstön voimin yhdestä toimistosta. Kiinteistöliitto Uusimaa tuottaa jäsenpalvelut kolmelle suomenkieliselle, Uudellamaalla toimivalle kiinteistöyhdistykselle eli Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistykselle, Porvoon kiinteistöyhdistykselle, Hyvinkää-Riihimäen- Mäntsälän Kiinteistöyhdistykselle sekä Helsingfors Svenska Fastighetsförening rf:lle. Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomen palvelukeskus on toiminut menestyksekkäästi jo 1990-luvun lopulta saakka. Kotkan toimisto tuottaa jäsenpalvelut Etelä-Kymenlaakson, Pohjois-Kymin ja Etelä-Karjalan kiinteistöyhdistysten jäsenille.

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely 1 KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN..1 TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA STRATEGIA Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.9.2009 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja miten

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Roolinne taloyhtiössä

Roolinne taloyhtiössä Roolinne taloyhtiössä 1 97 Kaikki vastaajat (=129) 8 6 4 2 12 15 5 Isännöitsijä Puheenjohtaja Hallituksen jäsen Jokin muu, mikä 1/3 Paikkakunta (Taloyhtiön sijainti) 12 111 Kaikki vastaajat (=13) 1 8 6

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Hissi esteetön Suomi 2017 ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21osaamiskeskusta Lahden tiede ja yrityspuisto

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot