Vuosikertomus Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2010. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistö liitto 1

2 Vuosikertomus 2010 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja Toimitusjohtajan katsaus 4 Osakkuusyhtiöt hyvään tulokseen Asuntojen rakentaminen vauhdittui Edunvalvonta 6 Euroopan Kiinteistöfederaatio EPF Europa House Neuvontapalvelut Lakineuvonta Tutkimus- ja kehitysyksikön neuvontapalvelut Järjestötoiminta ja hallinto 8 Jäsenmäärä kasvoi Jäsenet Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö eteni Kiinteistöliiton jäsenyhdistykset: Kiinteistöliiton liittokokous Lappeenrannassa Tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) 10 Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti (ENERSIS) Uudistava korjausrakentaminen asuntoyhteisöissä (ApRemodel) Kerrostalon ilmastonmuutos (KIMU) Kuntotodistushanke Advancing the Method of TES Energy Facade (Smart TES) Kosteusteknisesti turvalliset korjausrakentamisen malliratkaisut (KORMA) Rakennuksiin integroitavien kosteusantureiden luotettavuus (RAILO) Betonijulkisivujen kuntotutkimusohjeen by42 päivitys SADe-ohjelman osahanke Asuinkiinteistöjen ylläpidon ja korjaamisen tietojen hallinnan tilanne- ja kehitystarvekartoitus Kosteus- ja hometalkoot Taitava tilaaja pätevä toteuttaja julistus Isännöitsijän käsikirjauudistus Märkätilakorjauskortin uudistaminen Viestintä- ja koulutustoiminta 13 Liikemerkki ja logo uudistettiin Kesä onnistui viestinnällisesti Lakimies vastaa -kysymykset uudistuivat Ongelmia kotona -palstaksi Uusi laki ja runsasluminen talvi nousivat otsikoihin Taloyhtiö.Nyt-teemalehti ilmestyi Taloyhtio.net Sosiaalinen media Tee parannus viestintäohjelma Toukotalkoot kampanja Joka Kodin Asuntomarkkinat ohjelma loppui Koulutus 16 Hallitusfoorum Hallitusten tiedonhankintaillat Asunto-osakeyhtiölakikoulutus Korjausrakentamisen koulutus OK-opintokeskuksen koulutus Uudet oppaat Taloudelliset resurssit 17 Tytär- ja osakkuusyhtiöt 18 Kiinteistöalan Kustannus Oy REP Ltd Suomen Talokeskus Oy Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöosakeyhtiö Anna-Kaleva Tilaisuudet ja tapahtumat 21 Asumistutkimusseminaari KIRA-foorumi KIRA-foorumin toimittajatapaaminen Henkilöt liiton toiminnassa Hallitus Puheenjohtajisto Muut jäsenet Asunto-osakeyhtiötoimikunta Järjestötoimikunta Vaalitoimikunta Veroasioiden toimikunta Johto ja taloushallinto Viestintä ja järjestöasiat Tutkimus ja kehitystoiminta Liiton edustukset yhteisöissä Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki briljantin kera Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki Kiinteistöliiton ansiomerkki Viranomaislausunnot 27 2

3 Kiinteistöliitto lyhyesti Suomen Kiinteistöliitto varmistaa hyvän elämän puitteet edistämällä asuin- ja toimitilojen omistamista, tuottamista, ylläpitoa ja niillä tapahtuvaa kiinteistöliiketoimintaa. Kiinteistöliitto kokoaa yhteen asunto-osakeyhtiöt, asuinvuokratalojen omistajat, kiinteistöyhtiöt ja vuokranantajat. Vahva valtakunnallinen vaikuttaja Vuonna 2010 Kiinteistöliiton muodostivat 25 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö Suomen Vuokranantajat SVA ry. Toimintavuonna Kiinteistöliiton jäsenmäärä nousi yli :aan. Liiton jäsentaloyhtiöissä asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Kiinteistöliiton toimialajärjestö Suomen Vuokranantajat SVA ry palvelee yksityisiä vuokranantajia vuokra-asumiseen liittyvissä asioissa. Suomen Vuokranantajien jäsenenä on vuokranantajaa, joilla on yhteensä vuokra-asuntoa. Kiinteistöliitto-yhteisöön kuuluvat myös liiton osakkuusyhtiöt eli Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen Talokeskus Oy ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy. Liitto on osakkaana myös KTI Kiinteistötieto Oy:ssä. 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 2010 oli Kiinteistöliiton vuonna 2007 hyväksytyn Kiinteistöliitto kasvava vaikuttaja -strategian kolmas täysi toteuttamisvuosi. Kiinteistöliittoyhteisön vahva kasvu jatkui: kiinteistöyhdistyksiin liittyi uutta jäsentä, mikä merkitsee noin kuuden prosentin kasvua. Suomen Vuokranantajien nettojäsenmäärä kasvoi yli 700:llä. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa noin Jäsenmäärän kasvu kertoo, että kiinteistöliittoyhteisön tarjoamat neuvonta-, edunvalvonta-, viestintä- ja koulutuspalvelut koetaan hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi. Jäsenistöllemme tärkeimpiä palveluita ovat neuvonta, koulutustilaisuudet ja viestintä sekä Suomen Kiinteistölehti. Vuonna 2010 liitto jatkoi yhdessä jäsenyhdistyksiensä kanssa uuden asunto-osakeyhtiölain koulutuskiertuetta. Toinen koulutustoiminnan painopistealue oli taloyhtiöiden korjausrakentaminen ja energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä. Liiton edunvalvonnassa korostui voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain toimeenpanoon vaikuttaminen. Toinen merkittävä edunvalvonnan teema oli ilmastonmuutoksen torjunta ja vaikuttaminen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Ilmastonmuutos- ja energiatehokkuusteemat olivat vahvasti esillä myös Euroopan kiinteistöfederaatiossa (EPF) ja sen vaikuttamisessa Euroopan unionin päätöksentekoon esimerkiksi uudistettaessa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Liiton toiminnan taloudellinen perusta vahvistui vuonna Jäsenyhdistyksien voimakas kasvu vahvisti liiton toiminnan jäsenmaksuperusteista rahoitusta. Talouden ylijäämä on käytetty Kiinteistöosakeyhtiö Anna Kalevassa toteutettujen peruskorjauksien rahoittamiseksi otettujen lainojen lyhennyksiin. Osakkuusyhtiöt hyvään tulokseen Liiton osakkuusyhtiöt ylsivät hyviin taloudellisiin tuloksiin. Asunto-osakeyhtiölainsäädännön uudistuminen ja korjausrakentamisen kysynnän kasvu ovat vahvistaneet osakkuusyhtiöiden tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Keväällä 2010 kansantaloutemme kääntyi kasvuun edellisen vuoden noin kahdeksan prosentin laskun jälkeen. Vuoden 2010 kokonaistuotannon kasvun ennustetaan olevan noin kolme prosenttia. Näin taloutemme kasvun ennustetaan olevan euroaluetta nopeampaa. Elpymistä on tukenut vientikysynnän ja kotimaisen kaupan elpymisen lisäksi kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen. 4

5 Vaikka talouskasvun seurauksena työttömyys kääntyi laskuun, vuoden 2010 keskimääräisen työttömyysaste oli 8,4 prosenttia eli hiukan edellisvuotta korkeampi (8,2 %). Miesten työttömyysaste oli 9,1 ja naisten 7,6 prosenttia. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa vahvistui vuoden kuluessa. Sen sijaan luottamus Suomen talouteen heikentyi voimakkaasti joulukuussa. Kotitalouksien asuntolainakannan määrä kasvoi 6,8 prosenttia edellisestä vuodesta, ollen vuoden lopussa yli 76,7 miljardia euroa. Lainakannan keskikorko laski edellisestä vuodesta ja oli joulukuussa 2,05 prosenttia (12/2009: 2,12 %). Rahoitusmarkkinoiden vakautuminen ja uudelleen kiristynyt kilpailu lainamarkkinoilla laski sekä kotitalouksien että asunto-osakeyhtiöiden lainoista maksamat korkomarginaalit prosenttiyksikön tasolle. Sen sijaan asuntolainojen yleisin viitekorko kääntyi keväällä 2010 lievään nousuun ja oli joulukuussa 1,526 prosenttia (12/2009: 1,248 %). Vanhojen asuntojen hintojen vuoden 2009 toisella neljänneksellä alkanut nousu jatkui hidastuen kuitenkin loppuvuodesta. Ennakkotietojen mukaan koko vuonna 2010 vanhojen kerros- ja rivitalojen hinnat nousivat koko maassa 8,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 11,4 prosenttia ja muualla maassa 6,6 prosenttia. Asuntojen keskimääräinen neliöhinta oli koko maassa euroa, pääkaupunkiseudulla euroa ja muualla maassa euroa. Uusien kerrostalojen neliöhinta oli pääkaupunkiseudulla euroa, nousua 13,6 prosenttia edellisestä vuodesta ja muualla maassa euroa eli nousu oli 8,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vanhojen kerrostaloasuntojen reaalihintaindeksi nousi sekä koko maassa että pääkaupunkiseudulla ennätyskorkealle. Palkat ovat nousseet 2000-luvulla vuosittain asuntojen hintoja hitaammin, mikä on heikentänyt palkkojen ostovoimaa asuntomarkkinoilla. Inflaatiovauhti (kuluttajahintaindeksin muutos) kääntyi vuoden kuluessa nousuun ollen joulukuussa 2,9 prosenttia ja keskimäärin 1,2 prosenttia vuonna 2010 (v %). Asumisen alaindeksin vuosimuutos oli joulukuussa 5,1 prosenttia ja vuosikeskiarvo oli 2,1 prosenttia (v ,7 %). Asuntojen rakentaminen vauhdittui Asuntojen rakentaminen vauhdittui reilusti. Vuonna 2010 käynnistettiin yli uuden asunnon rakennustyöt, kun aloituksien määrä oli edellisvuonna asuntoa. Asuntotuotanto vilkastui vuoden aikana kaikissa talotyypeissä: pien-, rivi- ja kerrostaloissa. Volyymin kasvua tuki erityisesti vapaarahoitteisen asuntotuotannon nopea elpyminen. Myös valtion tukemaa ARA-tuotantoa aloitettiin runsaasti asuntoa eli noin 40 prosenttia koko asuntotuotannosta. Alkaneesta ARA-tuotannosta puolet kohdentui pääkaupunkiseudulle. Rakentamisen elpyminen nosti rakennuskustannuksia vuositasolla 2,6 prosenttia. Erityisesti nousivat rakennustarvikkeiden hinnat. Asunto-osakeyhtiön remontti kallistui vuodessa 1,9 prosenttia. Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2010 keskimäärin 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 2,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat 2,5 prosenttia ja muualla maassa 2,6 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,8 prosenttia; pääkaupunkiseudulla 2,6 prosenttia ja muualla Suomessa 2,9 prosenttia. Uusien vuonna 2010 solmittujen, vapailla vuokramarkkinoilla tehtyjen vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin 2,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pääkaupunki-seudulla uusien vuokrasuhteiden vuokrat nousivat 3,5 prosenttia ja muualla maassa 2,3 prosenttia. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 3,9 prosenttia vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta. Asuinkerrostalojen kustannukset nousivat 3,1 prosenttia. Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistui kevyt polttoöljy 31,4 prosenttia. Käyttösähkön kustannukset nousivat 8,4 prosenttia, lämpökustannukset 7,5 prosenttia, työkustannukset 1,2 prosenttia, tarveaineiden kustannukset 2,0 prosenttia ja muut kustannukset 0,9 prosenttia. Helmikuussa 2011 Harri Hiltunen Toimitusjohtaja 5

6 Edunvalvonta Strategiamme mukaisesti valvoimme ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti jäsentemme ja perusjäsentemme etuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Uusi asunto-osakeyhtiölaki ja -asetus tulivat voimaan Liitto jatkoi yhteistyötä oikeusministeriön kanssa lain ja asunto-osakeyhtiöasetuksen valmistelussa ja toimeenpanossa. Liiton aloitteesta oikeusministeriö esittikin eduskunnalle jo vahvistetun lain muuttamista poikkeuksellisesti jo ennen sen voimaantuloa. Muutos mahdollistaa sen, että liikehuoneistojen ja autotallien omistajat voidaan vapauttaa hissin jälkiasennuksen kustannuksista, kun hissi ei nosta osakkeiden arvoa. Samalla muutettiin ns. voimaanpanolakia siten, että yli 30 huoneiston taloyhtiöt, jotka olisivat yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisia valitsemaan kaksi tilintarkastajaa, voivat valita toiseksi tarkastajaksi toiminnantarkastajan muuttamatta yhtiöjärjestyksiään. Muutos on merkittävä yhtiöiden kannalta, sillä se koskee noin taloyhtiötä. Edunvalvonnassa korostuivat toimintavuonna kiinteistöjen kustannuksien nousuun liittyneet asiat. Liitto otti kantaa mm. energiaverouudistukseen, joka uhkasi nostaa erityisesti kaukolämmön hintaa niillä alueilla, joilla maakaasu on tärkeä energianlähde. Liitto korosti, että erilaisissa ja eri tavoin lämmitetyissä asunnoissa asuville kansalaisille on tarjottava järkevä mahdollisuus säästää lämmitysenergiaa ja ohjata valinnoillaan lämmitysenergian tuotantoa ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin. Liitto piti myös tärkeänä, että energiaverotuksen rakennemuutos toteu- Energiaverouudistus uhkasi nostaa kaukolämmön hintaa alueilla, joilla maakaasu on tärkeä energialähde. tetaan vähintään kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa, vuosina Liitto arvosteli myös kiinteistöverojen jatkuvaa korottamista kuntien tulopohjan paikkaamiseksi. Uuden asunto-osakeyhtiölain varjolla palvelutuottajat pyrkivät myymään taloyhtiöille uusia palveluita ja hinnoittelemaan vanhoja palveluita uudelleen. Ongelmat kohdentuivat kunnossapitotarveselvityksien laatimiseen sekä osakkaiden muutostyö- ja kunnossapitoilmoituksien käsittelymenettelyihin ja -kustannuksiin. Liitto korosti, että taloyhtiön hallituksen on hyväksyttävä kaikki yhtiön sopimukset ja niihin tehtävät muutokset mukaan lukien yhtiöltä ja osakkailta perittävät maksut ja palkkiot. Ministeriöissä ja eduskunnassa oli valmistelussa useita kiinteistöalaan liittyviä hankkeita. Kiinteistöliiton edustajat antoivat lausuntoja lainsäädäntöhankkeista ja olivat kuultavana ministeriöissä ja eduskunnassa. Valmisteilla oli muun muassa postilaki ja yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva laki, jotka olivat vuoden lopussa eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Liitto antoi toimintavuonna 37 lausuntoa eduskunnalle ja ministeriöille. Hallitus hyväksyi Kiinteistöliiton hallitusohjelmatavoitteet kokouksessaan syyskuussa. Euroopan Kiinteistöfederaatio EPF Kansainvälistä edunvalvontaa toteutettiin Euroopan kiinteistöfederaation (European Property Federation, EPF) kautta, jonka työlistalla olivat mm. rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen sekä rakennusten vedenkäytön tehokkuutta ja maaperän suojelua koskevat direktiivivalmistelut. EPF jatkoi vaikuttamistoimintaa säädöspuitteiden luomiseksi eurooppalaisille kiinteistörahastoille (EU REIT -projekti). EPF:n hallitus kokoontui vuonna 2010 kolme kertaa. Järjestön vuosikokous pidettiin toukokuussa 2010 Madridissa. Kokouksissa Kiinteistöliittoa edusti toimitusjohtaja Harri Hiltunen, sijaisenaan tutkimusjohtaja Mauri Marttila. EPF:n asettamassa Energia- ja ympäristökomiteassa (Energy & Environment Committee) Kiinteistöliittoa edustivat tutkimusjohtaja Mauri Marttila ja kehityspäällikkö Jari Virta. Komitea on toiminut EPF:n asiantuntijana rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisessa. Toimintavuonna EPF:n maantieteellinen kattavuus laajeni, kun European Union of Developers and House Builders UEPC) päätti tulla mukaan järjestön toimintaan. UEPC:lla on jäseniä Belgiassa, Ranskassa, Irlannissa, Italiassa, Puolassa, Romaniassa, Espanjassa, Hollannissa, Isossa Britanniassa Marokossa ja Turkissa. Myös EPF:n perustajajäsen hollantilainen Real Estate Council of The Netherlands (ROZ) palasi EPF:n jäseneksi. Aiemmin EPF:lla oli jäseniä Espanjassa, Romaniassa, Isossa Britanniassa, Italiassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suo- 6

7 messa, Unkarissa, Portugalissa ja Alankomaissa. Useassa maassa toimivia jäseniä olivat Cohen & Steers Europe SA (kotipaikka Belgia), Scandinavian International Property Association, SIPA (kotipaikka Ruotsi). EPF:n tutkimus- ja koulutusyhteisöjäseniä olivat Kiinteistöalan Koulutuskeskus KIINKO, Maastrichtin yliopisto (UM) ja Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM). Jäsenpohjan maantieteellinen laajentuminen Euroopan unionin jäsenmaissa parantaa EPF:n vaikutusmahdollisuuksia unionin päätöksentekoon ja vahvistaa järjestön talouden perustaa. EPF:n presidenttinä toimi John F. Frederiksen, hallituksen puheenjohtajana Liz Peace (British Property Federation) ja pääsihteerinä Michael MacBrien (Belgia). Europa House Liitto osallistuu kansainväliseen asumista ja asuntorakentamista edistävään Europa House -yhteistyöhön. Lähes 20 vuotta sitten perustetun Europa Housen osapuolet tulevat suomalaisten lisäksi Alankomaista, Saksasta ja Tanskasta. Suomessa Kiinteistöliiton aiemmin koordinoimaa toimintaa hoitaa nyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Europahouse-vuosikokous ekskursioineen järjestettiin Tanskassa usealla paikkakunnalla. Kiinteistöliittoa Europa Housen toiminnassa edusti Mauri Marttila. Lakineuvonta Toimintavuoden aikana puhelujen määrä kasvoi Kiinteistöliiton lakineuvonnassa selvästi. Puhelinneuvontaa annettiin alkuvuodesta sekä tulevaan että voimassa olevan asunto-osakeyhtiölakiin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Keväällä kysymykset koskivat tavanomaisia korjaus- ja kunnossapitovastuuseen liittyviä ongelmia sekä uuden lain mukaista kunnossapitotarveselvityksen laatimista. Myös hallituksen jäsenten vastuukysymykset puhuttivat jäsenistöä. Asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen suurin osa kysymyksistä koski osakkaan kunnossapito- ja muutostyöilmoituksia sekä niistä perittäviä selvitys- ja valvontapalkkioita. Syksyllä puheluissa lisääntyivät yhtiökokousmenettelyyn ja henkilövalintoihin liittyvät kysymykset. Myös ei-jäsenille suunnattu maksullinen puhelinlinja koettiin edelleen tarpeelliseksi. Maksulliseen neuvontaan tuli noin 200 puhelua kuukaudessa. Myös runsasluminen talvi näkyi neuvontatarpeessa. Neuvontapuhelut koskivat usein lumen poiskuljetusta, lumenpudotusta, sulaneen lumen aiheuttamia vesivahinkoja ja näihin liittyviä vastuukysymyksiä. Tutkimus- ja kehitysyksikön neuvontapalvelut Tutkimus- ja kehitysosasto tarjosi kerros- ja rivitaloyhtiöille annettavaa energianeuvontaa ja tiedottamista. Energianeuvonnan tavoitteena on motivoida taloyhtiöiden asukkaita energiatehokkaaseen asumiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja korjaamiseen. Hanke on osa työja elinkeinoministeriön (TEM) ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta, joka toteutetaan vuosina Petri Pylsy. Maksutonta energianeuvontaa annettiin tiistaisin ja torstaisin klo Neuvonnasta vastasi liiton energia-asiantuntija Petri Pylsy. Neuvontapalvelut Kehitämme aktiivisesti jäsentemme ja perusjäsentemme tarpeisiin perustuvia palveluita. 7

8 Järjestötoiminta ja hallinto Kiinteistöliiton toiminnassa oli vuonna 2010 vahvasti esillä koulutus- ja jäsenasiat. Vuonna 2007 uusittu strategia vaikutti toiminnan suunnitteluun ja strategiaa vietiin käytännön teoiksi. Strategia ohjaa liittoyhteisön toiminnan kehittämistä myös tulevina vuosina. Liiton jäsenyhdistyksissä on omaksuttu erilaisia käytäntöjä jäsenyhteisöjen edustautumismenettelyistä yhdistyksien kokouksissa. Asiasta ei pääsääntöisesti ole ollut määräyksiä yhdistysten säännöissä ja omaksutut käytännöt ovat syntyneet vuosikymmenten kuluessa. Jäsenyhdistykset toivoivat liitolta ohjeistusta oikeista menettelyistä yhtenäisen käytännön synnyttämiseksi ja asiaan liittyvien oikeudellisten asioiden selkeyttämiseksi. Kiinteistöliitto pyysi syksyllä 2010 Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Heikki Halilalta asiantuntijalausunnon asunto-osakeyhtiön ja osakeyhtiön edustusoikeudesta kiinteistöyhdistyksessä, jossa asianomainen yhtiö on jäsenenä. Lausunnon perusteella liiton hallituksen työvaliokunta päätti joulukuussa 2010 antaa jäsenyhdistyksilleen suosituksen Edustautuminen jäsenyhdistyksien kokouksissa. Suosituksen tavoitteena on edistää liiton jäsenyhdistyksissä hyvää järjestötapaa ja opastaa jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä menettelemään oikein edustautuessaan kiinteistöyhdistyksien ja muiden yhteisöjen kokouksissa. Jäsenmäärä kasvoi Kiinteistöliiton jäsenmäärä kasvoi huomattavasti vuonna Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä liittyi jäsenyhdistyksiin (+ 6 %). Yhdistyksien yhteisjäsenmäärä oli vuoden lopussa Vuosikasvu oli liiton historian toiseksi suurin. Uusien jäsenten yhteiskuutiomäärä oli 7 miljoonaa m3 (+3,7 %). Jäsenmäärän kasvun taustalla on jäsentalojen tarpeisiin vastaava toiminta ja onnistunut jäsenhankinta kattavasti koko Suomessa. Tätä on tukenut uuden asunto-osakeyhtiölain ja korjausrakentamisen kasvun tuomat tietotarpeet taloyhtiöiden toiminnassa. Suomen Vuokranantajat ry:n nettojäsenmäärä kasvoi toimintavuonna 719 jäsenellä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 3 744, mikä merkitsee 24 prosentin kasvua. Jäsenhankinnan tehostamiseksi tuotettiin jäsenyhdistyksille www-sivupalvelua, hyödynnettiin Taloyhtio.netportaalia, koottiin jäsenyhdistysten käytettäväksi potentiaalisten jäsenten yhteystietoja ja tehtiin suoramarkkinointipostituksia liiton toimistolta esimerkiksi osana tilaisuusmarkkinointia. Suurin osa kiinteistöyhdistyksistä käytti vuonna 2010 yhtenäistä markkinointinimeä, joka muodostuu Kiinteistöliitto-sanasta ja sitä määrittävästä toiminta-alueesta. Yhtenäisen nimimallin käyttö on tehostanut viestintää ja luonut yhtenäistä kuvaa järjestökokonaisuudesta. Jäsenet Kiinteistöliiton varsinaisina jäseninä oli 26 jäsenyhdistystä. Kiinteistöliittoon kuului kiinteistöyhdistyksien kautta yhteensä yli jäsentä. Näistä asunto-osakeyhtiöitä oli ja kiinteistöosakeyhtiöitä yli 900. Lukumääräisesti eniten uusia jäseniä liittyi Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Oulun läänin kiinteistöyhdistyksiin. Kaikkiaan 21 kiinteistöyhdistykseen liittyi yli kymmenen uutta jäsentä. Kiinteistöyhdistyksissä jatkettiin neuvotteluita ns. alajäsenien siirtymisestä normaaleiksi jäseniksi. Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö eteni Alueellisen toiminnan kehitystä ja jäsenpalvelujen tuottamista tukivat tuloksellisesti ns. palvelukeskukset. Tavoitteena on ollut parantaa jäsenpalveluja kokoamalla eri alueiden resurssit yhteen tuottamalla usean kiinteistöyhdistyksen jäsenilleen tarjoamat palvelut kokopäiväisen henkilöstön voimin yhdestä toimistosta. Lounais-Suomessa yhteistyötä tekevät Rauman, Satakunnan ja Varsinais- Suomen kiinteistöyhdistykset. Kuvassa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo. Kiinteistöliitto Uusimaa tuottaa jäsenpalvelut kolmelle suomenkieliselle, Uudellamaalla toimivalle kiinteistöyhdistykselle eli Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistykselle, Porvoon Kiinteistöyhdistykselle, Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistykselle sekä ruotsinkieliselle Finlands Svenska Fastighetsförening rf:lle. Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi tuottaa jäsenpalvelut Etelä-Kymenlaakson, Pohjois-Kymin ja Etelä-Karjalan ja Imatran Seudun kiinteistöyhdistysten jäsenille. Kiinteistöliitto Itä-Suomi tuottaa jäsenpalvelut Pohjois- Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kiinteistöyhdistysten jäsenille. Yhteistyön ja palvelukeskuksen toimin- 8

9 nan käynnistyminen on johtanut voimakkaaseen jäsenmäärän nousuun. Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan Kiinteistöyhdistysten palvelukeskus tuottaa jäsenpalvelut sekä Pirkanmaan että Etelä-Pohjanmaan jäsenille. Yhteistyö on näkynyt Etelä-Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen vakaana jäsenmäärän kasvuna ja vireänä koulutustoimintana molempien yhdistysten toimialueella. Lounais-Suomessa kolme kiinteistöyhdistystä tekee yhteistyötä jäsentiedotuksessa, koulutuksessa ja neuvonnassa. Rauman, Satakunnan ja Varsinais-Suomen kiinteistöyhdistykset saavat mm. yhteisen jäsentiedotteen. Kiinteistöyhdistykset ovat tehneet tilaisuuksien suunnittelussa ja järjestelyissä yhteistyötä myös Suomen Vuokranantajien kanssa. Kiinteistöliiton jäsenyhdistykset: Suomen Vuokranantajat ry Helsinki Etelä-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Lappeenranta Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Kotka Etelä-Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry Seinäjoki Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry Mikkeli Finlands Svenska Fastighetsförening rf Helsinki Forssan Seudun Kiinteistöyhdistys ry Forssa Hyvinkää-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry Hyvinkää Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry Imatra Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys ry Ylivieska Kiinteistöliitto Kanta-Häme ry Hämeenlinna Kemin Kiinteistöyhdistys ry Kemi Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Jyväskylä Kiinteistöliitto Lappi ry Rovaniemi Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Oulu Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry Tampere Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Joensuu Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys ry Kouvola Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Kuopio Porvoon Kiinteistöyhdistys ry Porvoo Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Lahti Rauman Kiinteistöyhdistys ry Rauma Satakunnan Kiinteistöyhdistys ry Pori Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry Helsinki Vaasan Kiinteistöyhdistys ry Vaasa Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Turku Kiinteistöliiton liittokokous Lappeenrannassa Kiinteistöliiton liittokokous ja kiinteistöseminaari pidettiin Lappeenrannassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokousta edeltävänä päivänä järjestetyn seminaariin puhujat olivat alansa erityisosaajia ja seminaarin aiheet päivän polttavia. Kiinteistöliiton puheenjohtajana valittiin jatkamaan Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Matti Inha. Varapuheenjohtajiksi valittiin toimitusjohtaja Pertti Satopää Varsinais- Suomesta, toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen Pirkanmaalta ja toimitusjohtaja Veijo Hyvärinen Pohjois-Savosta. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Juhani Ruskeepää Kauniaisista. Liittokokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy:n Helsingistä. Matti Inha. Liittokokous hyväksyi ponnen: Kokous velvoittaa hallituksen tarkastamaan liiton sääntöjen 7 (jäsenmaksut) siten, että jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat yksiselitteiset. Hallitus asetti työryhmän valmistelemaan asian hallituksen työvaliokunnan käsiteltäväksi. Työvaliokunnan esityksestä hallitus päätti , että työryhmän esityksen mukaisesti alkaen liiton jäsenmaksujen laskutusperusteet liitetään jäsenmaksulaskujen liitteenä kaikille jäsenyhdistyksille. Yhdistyksille lähetetään tiedoksi kooste liiton jäsenmaksulaskutuksesta ja erittely kunkin yhdistyksen omista maksuperusteista. Liittokokous hyväksyi myös ponnen: Yhdistykset pohtivat keskenään, kuinka luottamushenkilöpaikat järjestetään tulevaisuudessa. Jäsenyhdistyksien edustajat keskustelivat asiasta Kiinteistöliittoyhteisön neuvottelupäivillä elokuussa. Tämän jälkeen hallituksen työvaliokunta käsitteli asiaa ja päätti lähettää Luottamushenkilöiden valintaperiaatteet asiakirjan jäsenyhdistysten yhdessä käsiteltäväksi (ja tiedoksi vaalitoimikunnan puheenjohtaja Juhani Ruskeepäälle). Hallitus valitsi työvaliokunnan jäseniksi puheenjohtaja Matti Inhan, varapuheenjohtajat Pertti Satopään, Juhani Kolehmaisen ja Veijo Hyvärisen sekä hallituksen jäsenet Antti Arjanteen, Timo A. Järvisen ja Harri Sepän. 9

10 Tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) Liitto toteuttaa tutkimus- ja kehityshankkeita jäsenistönsä tarpeisiin hyödyntäen hankkimaansa tietoa edunvalvonnassaan, viestinnässään ja jäsenkoulutuksessaan. Toimintavuonna tutkimusja kehitystoiminnan painopistealueita olivat asuinkiinteistökannan korjausrakentaminen sekä energiankäytön tehostaminen ja ilmastonmuutoksen hidastaminen. T&K-yksikkö laati paljon mediassakin huomiota saaneen Korjausrakentamisbarometrin, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna Vuonna 2010 barometriä kehitettiin entisestään ja se julkaistiin vuoden aikana kaksi kertaa, huhti- ja lokakuussa. Perinteinen talousarvio-ohje laadittiin taloyhtiöiden budjetoinnin avuksi lokakuussa. Syksyllä toteutettiin indeksitalovertailu ja taloyhtiöiden hoitokulujakaumataulukot ja -kuvaajat. Liitto osallistui 2010 seuraaviin hankkeisiin: Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti (ENERSIS) Hankkeen tavoitteena on luoda korjausrakentamiseen korjauskonsepteja, joilla voidaan varmistaa, että energiatehokkuusvaatimusten mukaiset korjaukset eivät alenna sisäympäristön laatua ja rakenteen kosteusteknistä toimivuutta. Hankkeen päävetovastuu on Teknillisellä tutkimuskeskuksella (VTT). Hankkeeseen osallistuu lisäksi 15 muuta osapuolta. Hanke alkoi syksyllä 2010 ja se päättyy Lopputuloksena on kokonaisvaltainen toimintamalli energiatehokkuus- ja kosteusvauriokorjaukseen, sekä korjaushankkeen mukana täydentyvä Internet-pohjainen tarkistusasiakirja korjauksesta. Liittoa hankkeessa edustaa Jari Virta. Uudistava korjausrakentaminen asuntoyhteisöissä (ApRemodel) Jari Virta. Kansainvälisen ApRemodel-tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää menettelyitä, joilla edistetään asuinkerrostaloyhtiöiden uudistavaa korjausrakentamista. Hankkeen päävetovastuu on Teknillisellä tutkimuskeskuksella (VTT). Hankkeeseen osallistuu lisäksi 10 muuta osapuolta. Hanke alkoi syksyllä 2010 ja se päättyy Hankkeen lopputuloksena on asuntoyhteisöjen uudistamiseen sekä lisä- ja täydennysrakentamiseen soveltuvia korjauskonsepteja, joissa on otettu huomioon Leanperiaate sekä ryhmä- ja aluekehittämistoiminta Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen hukan poistamiseen, minkä avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Lean pyrkii siihen että oikea määrä oikeanlaatuisia asioita saadaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan oikean laatuisena. Leanosaaminen hankitaan professori Lauri Koskelalta Salfordin yliopistosta, jossa Lean-toimintaan on perehdytty usean vuoden ajan. Liittoa hankkeessa edustaa Jari Virta. Kerrostalon ilmastonmuutos (KIMU) Kiinteistöliiton koordinoima Kerrostalon ilmastonmuutos- energiatalous ja sisäilmasto kuntoon hanke jatkui tavoitteenaan luoda työkalut erityisesti taloyhtiöiden päätöksenteon avuksi ja toimintamalleja kiinteistön elinkaaren hallintaan. Tavoite sisältää sellaisia toimintamalleja, joilla pystytään parantamaan samanaikaisesti energiataloutta, asuntojen sisäilman laatua ja asuinyhteisöjen toimintakulttuuria. Nämä yhdessä takaavat asuinkiinteistön hallitun ilmastonmuutoksen. Hanke alkoi 2009 ja se päättyy huhtikuussa Työtä tehdään yhteistyössä VTT:n ja Aalto-yliopioston kanssa. KIMU- hanketta johti Markku Rantama ja siihen osallistuivat liitosta Mauri Marttila, Petri Pylsy ja Jari Virta. 10

11 Hankkeen rinnalla toteutettiin lisähanke KIMULI, kerrostalokorjauksiin liittyvien ilmanvaihtoratkaisujen selvittämiseksi. Lisähankkeen ohjaavassa roolissa toimi LVI-talotekniikkateollisuus ry.. Kuntotodistushanke Hankkeen tavoitteena on suunnitelmallisen kiinteistönpitotoiminnan merkittävä laajentaminen ja menettelytapojen yhtenäistäminen kuntoarvion ja Taloyhtiön kuntotodistuksen avulla. Hankkeen päävetovastuu on Kiinteistöliitolla. Hankkeessa on mukana useita eri tahoja. Hanke alkoi syksyllä 2010 ja se päättyy kesällä Liittoa hankkeessa edustavat Harri Hiltunen, Mauri Marttila ja Jari Virta. Advancing the Method of TES Energy Facade (Smart TES) Kansainvälisen tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää esivalmistettuihin elementteihin integroitavia ratkaisuja, joilla parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sisäilmaston laatua sekä nopeutetaan korjausrakentamisprosessia. Hankkeen päävetovastuu on Münchenin teknillisellä korkeakoululla. Hankkeeseen osallistuu saksalaisten lisäksi suomalaisia, itävaltalaisia ja norjalaisia. Hanke alkoi syksyllä 2010 ja se päättyy syksyllä Liittoa hankkeessa edustaa Jari Virta. luvuilla valmistuneet tyypilliset asuinkerrostalot, rivitalot ja omakotitalot ja niiden rakenneratkaisut. Tuotettavaa materiaalia on tarkoitus käyttää kosteusturvallisen korjausrakentamisen oppaassa sekä valmisteltaessa korjausrakentamisen määräyksiä. Hankkeen päävetovastuu on ympäristöministeriöllä. Hankkeeseen osallistuu useita osapuolia. Hanke alkoi 2010 ja se päättyy Liittoa hankkeessa edustaa Jari Virta. Rakennuksiin integroitavien kosteusantureiden luotettavuus (RAILO) Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja valmistaa suhteellista kosteutta ja lämpötilaa mittaava, langattomasti etäluettava RFID-anturiratkaisu sekä samalla luoda perusta tällaisten laitteiden luotettavuussuunnittelulle ja testaukselle sekä tutkia myös olemassa olevien RFIDanturiratkaisujen luotettavuutta, testausta ja materiaalien yhteensopivuutta. Kosteusanturi tehdään siten, että sitä voidaan hyödyntää korjausrakentamisessa. Hankkeen päävetovastuu on Aalto-yliopistolla. Hankkeeseen osallistuu useita osapuolia. Hanke alkoi 2009 ja se päättyy Liittoa hankkeessa edustaa Jari Virta. Betonijulkisivujen kuntotutkimusohjeen by42 päivitys Hankkeen tavoitteena on tuottaa käytännönläheinen ohje tilaajille tarjouspyynnön laadintaan sekä kuntotutkimustarjousten laajuuden ja sisällön vertailuun. Ohjetta varten laaditaan ehdotus kuntotutkimusten laajuuteen perustuvasta luokittelujärjestelmästä. Ohjeessa havainnollistetaan kuntotutkimuksen keskeisiä osa-alueita tehtäväluetteloiden avulla. Hankkeen päävetovastuu on insinööritoimisto Vahasella. Hankkeessa mukana olevia tahoja ovat Vahanen, Insinööritoimisto Lauri Mehto, Suomen Talokeskus, Suomen Betoniyhdistys, Kiinko ja Kiinteistöliitto. Hanke alkoi syksyllä 2010 ja se päättyy Hankkeessa liittoa edustaa Jari Virta. SADe-ohjelman osahanke Smart TES -hanketta edelsi TES Energy Facade hanke vuosina Hanke palkittiin merkittävällä kansainvälisellä palkinnolla liiketoiminnan ja tutkimustulosten yhdistämisessä. Kosteusteknisesti turvalliset korjausrakentamisen malliratkaisut (KORMA) Hankkeen tavoitteena on julkaista korjausrakentamista varten analysoituja, toimivia malliratkaisuja ja suunnitelmia mallipiirustuksineen. Kohteena ovat Asuinkiinteistöjen ylläpidon ja korjaamisen tietojen hallinnan tilanne- ja kehitystarvekartoitus Liitto teki kansallisen sähköisen asioimisen ja demokratian vauhdittamis- eli SADe-ohjelman liittyen kartoituksen asuinkiinteistöjen ylläpidon ja korjaamisen tietojen hallintaan liittyvistä asioista. Kartoituksen osana järjestettiin työpaja. Selvityksessä tarkasteltiin asukkaan, asunnon omistajan, taloyhtiön, isännöitsijän ja palvelun tuottajien keskinäistä asioimista sekä näiden asioimista julkisen sektorin kanssa ja julkisen tiedon hyödyntämistä sähköisen asioinnin välityksellä. Liitossa tehtävästä vastasivat Markku Rantaman ja Mauri Marttila. 11

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry toimii Kiinteistöliitto Uusimaa nimellä alueellisena palvelukeskuksena vastaten myös Porvoon Kiinteistöyhdistyksen,

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Päätös 18.11.2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Päätös 18.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Sisällys 1. Palveleva vaikuttaja... 2 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen... 2 3. Neuvonta ja koulutus... 3 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta... 6 5. Viestintä- ja tiedonhallinta...

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa

KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa VUOSIKERTOMUS 2010 2011 KIINTEISTÖLIITTO Uusimaa UUDENMAAN ASUNTOKIINTEISTÖYHDISTYS RY Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry toimii Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Forssa 2 2009 2.4.2009. Hallitus vahvisti uuden asunto-osakeyhtiölain. Taloyhtiöt saavat kalliita lainatarjouksia

Kiinteistöliitto Forssa 2 2009 2.4.2009. Hallitus vahvisti uuden asunto-osakeyhtiölain. Taloyhtiöt saavat kalliita lainatarjouksia 2 2009 2.4.2009 Hallitus vahvisti uuden asunto-osakeyhtiölain sisällön Uusi asunto-osakeyhtiölaki koskee lähes puolta suomalaisista. Kiinteistöliiton mukaan laki tuo mukanaan suuren määrän muutoksia aina

Lisätiedot

Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Yhtiöjärjestysmallit -opas ilmestynyt Lämpökaivojen poraamiseen jatkossa toimenpidelupa

Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Yhtiöjärjestysmallit -opas ilmestynyt Lämpökaivojen poraamiseen jatkossa toimenpidelupa 2 2011 8.4.2011 Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry sekä Suomen Kiinteistöliitto järjestävät Vuoden 2011 putkiremontti -kilpailun.

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

6/ 2009. Kutsu syyskokoukseen. Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä. TV taloyhtiöösi. Kiinteistöliiton puheenjohtajasta

6/ 2009. Kutsu syyskokoukseen. Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä. TV taloyhtiöösi. Kiinteistöliiton puheenjohtajasta 6/ 2009 Kutsu syyskokoukseen Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä vai netti- TV taloyhtiöösi Kiinteistöliiton puheenjohtajasta rahoitusneuvos Uusi asunto-osakeyhtiölaki etenee eduskunnassa

Lisätiedot

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN Kutsu Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN keskiviikkona 24.4.2013 klo 17.00 Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioon, Lönnrotinkatu 5 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat.

Lisätiedot

Uutisia Kiinteistöliitosta... 3 Ajankohtaista... 5 Vaikuttaminen... 9 Lakiasiat...10 Oikeustapaukset...10

Uutisia Kiinteistöliitosta... 3 Ajankohtaista... 5 Vaikuttaminen... 9 Lakiasiat...10 Oikeustapaukset...10 Sisältö Uutisia Kiinteistöliitosta... 3 Kiinteistöliiton puheenjohtajaksi Matti Inha... 3 Tiina Hallberg nimitetty vanhemmaksi lakimieheksi... 3 Merja Harju uusiin tehtäviin... 3 Maria Lautala Kiinteistöliitto

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS ja KURSSI-ILTA nro 5 Torstaina 18.4.2013 klo 17.00 Carelicum, Torikatu 21 C-porras, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n

Lisätiedot

6/ 2007 KUTSU SYYSKOKOUKSEEN JÄSENILLE MAKSUTTA OMAT TALOYHTIÖSIVUT ISÄNNÖINNILLE ENSIMMÄISET YLEISET SOPIMUSEHDOT HYVÄ VUOKRATAPA UUDISTUU

6/ 2007 KUTSU SYYSKOKOUKSEEN JÄSENILLE MAKSUTTA OMAT TALOYHTIÖSIVUT ISÄNNÖINNILLE ENSIMMÄISET YLEISET SOPIMUSEHDOT HYVÄ VUOKRATAPA UUDISTUU 6/ 2007 KUTSU SYYSKOKOUKSEEN JÄSENILLE MAKSUTTA OMAT TALOYHTIÖSIVUT ISÄNNÖINNILLE ENSIMMÄISET YLEISET SOPIMUSEHDOT HYVÄ VUOKRATAPA UUDISTUU HUOMATTAVA OSA KAAPELITALOUKSISTA ILMAN DIGISOVITINTA VANHAT

Lisätiedot

5 2009 27.10.2009 YHTEYSTIEDOT. Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin

5 2009 27.10.2009 YHTEYSTIEDOT. Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin 5 2009 27.10.2009 Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin Loviisalaistaloyhtiö maksaa veroja ja maksuja yli 40 prosenttia oululaisyhtiötä enemmän Talousarvio-ohje

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

5 2013 16.10.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200. e-mail: pirkanmaa@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoliitto.

5 2013 16.10.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200. e-mail: pirkanmaa@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoliitto. 5 2013 16.10.2013 Koulutusta kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden hankinnasta Kiinteistöliitto Pirkanmaa järjestää Tampereella 12.11. jäsentilaisuuden, jossa käsitellään kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden

Lisätiedot

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat 5/ 2007 Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat kotisivut Kiinteistön omistajien varauduttava energiatodistuksiin Oulu edullisin indeksitalovertailussa Kiinteistöpalvelualalle

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JANNE VIITAMIES. IlmaNVaIHDON puhdistus ja säätö koneellisella poistolla varustettuihin omakotitaloihin

Kiinteistö VIESTI JANNE VIITAMIES. IlmaNVaIHDON puhdistus ja säätö koneellisella poistolla varustettuihin omakotitaloihin Kiinteistö Lokakuu VIESTI HARRI HILTUNEN Kiinteistöliitto palveleva vaikutta sivu 3/2014 3 JANNE VIITAMIES Mikkelin toriparkki vaikutti ratkaisevasti noin 150 miljoonan euron investointien toteutumiseen

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 0. JOHDANTO... 3 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1. Jäsenkehitys... 3 1.2. Järjestökehitys... 3 1.3. Järjestöpalvelut... 4 1.3.1. Jäsenrekisteri... 4 1.3.2.

Lisätiedot

4 2009 8.9.2009. Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyys korkealla tasolla. Kiinteistöliitto vastustaa kiinteistöveron korotusaikeita

4 2009 8.9.2009. Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyys korkealla tasolla. Kiinteistöliitto vastustaa kiinteistöveron korotusaikeita 4 2009 8.9.2009 Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyys korkealla tasolla Suomen Kiinteistöliiton ja sen yhdistysten jäsentyytyväisyyskyselyn mukaan jäsenet ovat erittäin tyytyväisiä sekä liiton että jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. Vuosikertomus 2012 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi Sisällys Kiristyvien verojen vuosi...

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet...

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet... Sisältö Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Indeksitalovertailu 2008: Vastikkeista jo kaksi kolmannesta veroihin ja kunnallisiin maksuihin 4 Remonttien kotitalousvähennys myös lähes kahdelle miljoonalle asunto-osakeyhtiöasukkaalle

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

4 2013 7.10.2013. Koulutusilta kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden

4 2013 7.10.2013. Koulutusilta kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden 4 2013 7.10.2013 Koulutusilta kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden hankinnasta Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa järjestää 7.11. koulutusillan, jonka teemana on kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot