SUOMEN KIELEN VALINTAKOE klo 9-12 salissa L4 Oulun yliopisto. Suomen kielen valintakoe jakaantuu kahteen osioon:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KIELEN VALINTAKOE 20.5.2013 klo 9-12 salissa L4 Oulun yliopisto. Suomen kielen valintakoe jakaantuu kahteen osioon:"

Transkriptio

1 SUOMEN KIELEN VALINTAKOE klo 9-12 salissa L4 Oulun yliopisto Suomen kielen valintakoe jakaantuu kahteen osioon: 1. Essee, jonka pohjana on teos Kielemme kohtalo. 2. Tehtävät, joiden pohjana on teos Käyttökielioppi. 1. Essee Kerro, mitkä ovat nykykielenhuollon periaatteet. Otsikoi vastauksesi itse. Esseestä voi saada enintään 12 pistettä. Se arvioidaan sekä asiasisällön että kieliasun kannalta. Kirjoita vastauksesi erilliselle tenttivastauspaperille (konseptille). Muista merkitä jokaiseen käyttämääsi konseptiin nimesi ja henkilötunnuksesi. Vastauksen ohjepituus on noin 3 sivua. Esseen ohjevastaus: Otsikossa pitäisi olla seuraavia näkökulmia kielenhuollon periaatteiden lisäksi: muutos, vuorovaikutus, monimuotoisuus, demokratia. Sisällön tulee koostua seuraavista asioista: 1. Kieli elää vuorovaikutuksesta. Siihen syntyy koko ajan uutta ainesta, joka vastaa kulloisiakin viestinnällisiä tarpeita. 2. Suomi on elävä ja joustava kansalliskieli, joka pystyy ottamaan vastaan uusia vaikutteita koko ajan ilman tuhoutumisen vaaraa. 3. Kielen tehtävä on välittää tietoa, rakentaa sosiaalisia suhteita ja ilmaista tunteita. Näiden monien tehtäviensä vuoksi yleiskieli vaihtelee sekä tilanteittain että teksti- ja tyylilajeittain. Tämä koskee erityisesti sanastoa ja lauserakennetta. Äänne- ja muoto-oppi sekä oikeinkirjoitus ovat vakiintuneempia. 4. Suomi äidinkielenä merkitsee yksilön vapautta käyttää sitä kaikilla elämänaloilla. Tämän vuoksi äidinkielen käyttö ei voi perustua liian vaikeisiin normeihin. Siksi onkin pyritty yksinkertaistamaan ja selkeyttämään entisiä suosituksia. 5. Yhteinen yleiskieli on osa demokratiaa ja kuuluu kaikille. Siksi on perusteltua, että kielenhuollon suositukset ovat luonteeltaan säilyttäviä. Koska kaikilla on oikeus yhteiseen yleiskieleen, ei voi ajatella, että jokin uusi ja yleistynyt muoto heti tulee osaksi norminmukaista yleiskieltä. Normeja ei voi muuttaa kevyesti. Asiasisällöstä voi saada 0-8 pistettä, rakenteesta 0-1 pistettä ja kieliasusta 0-3 pistettä.

2 2 Nimi Henkilötunnus 2. TEHTÄVÄT KÄYTTÖKIELIOPISTA (enintään 18 pistettä) Vastaa tähän paperiin. 1. Alleviivaa seuraavista sellaiset tapaukset, joissa kirjoitus ei vastaa yleiskielen ääntämystä. (max 0,75 p) kuulenpa mene pois virkapaikka kauniimpi langan 2. Alleviivaa seuraavista sellainen sana, jonka äännerakenteessa on väljenevä diftongi, puolivokaali ja likvida. (max 0,75 p) talossa vauraille taloissa lieri vieraille liero 3. Muodosta pyydetyt johdokset: (max 0,75 p) a) arvokas-adjektiivista adverbi arvokkaasti b) vesa ( kasvin nuori varsi ) -substantiivista kollektiivijohdos vesa(i)kko c) marja-substantiivista muuttamisjohdos marjastaa 4. Alleviivaa oikeinkirjoitusnormien mukaiset muodot: (max 0,75 p) kehoittaa/kehottaa viivoittaa/viivottaa juoksuuttaa/juoksuttaa

3 3 5. Taivuta sanat pyydettyihin muotoihin: (max 0,75 p) a) ohut-sana yksikön illatiivi ohueen b) vuori-sanan ( vaatteen sisäkangas ) monikon partitiivi vuoreja c) viini-sanan ( juoma ) monikon elatiivi viineistä 6. Määrittele seuraavasta virkkeestä jokaisen sanan sanaluokka mahdollisimman tarkasti. (max 3,0 p) Kun pelataan jalkapalloa ja puolustaja saa pallon, kaikki huutavat kovaa, että syötä. Kun - alistuskonjunktio pelataan - verbi jalkapalloa - substantiivi ja - rinnastuskonjunktio puolustaja - substantiivi saa - verbi pallon, - substantiivi kaikki kvanttori/indefiniittipronomi huutavat - verbi kovaa, - tavan adverbi että - alistuskonjunktio syötä. - verbi

4 4 7. Täytä seuraavat virkkeet sanalla, joka on (max 0,75 p) a) demonstratiivipronomini Tänään nämä/nuo/ne veneet ovat kalliita. b) kvanttoripronomini Liikkeen esim. kaikki/monet/useat veneet ovat kalliita. c) proadjektiivi Miksi esim. tuollaiset/sellaiset veneet ovat kalliita? 8. Nimeä seuraavasta virkkeestä sijamuotoihin taivutettujen sanojen sijamuodot mahdollisimman tarkasti. (max 1,5 p) Kirjailijan kertomukset ilmestyivät aikaisemmin (y.gen.) (m.nom.) netissä, mutta mainiota on kuitenkin (y.ine) (y.part) lukea tekstejä myös painettuina. (m.part) (m.ess) 9. Mitä lauseiden prototyyppejä seuraavat ovat? (max 1,0 p) Äiti paistoi pullaa koko päivän. transitiivilause Mikosta tuli vihainen. tuloslause Vajassa on vanhoja suksia. olemassaolo/eksistentiaalilause Liiallinen juominen on vaarallista. kopulalause

5 5 10. Muodosta lause, jossa on kyseinen kieliopillinen asia ja alleviivaa se. (max 1,0 p) a) totaaliobjekti useita vaihtoehtoja b) partitiiviobjekti useita vaihtoehtoja c) possessiivisuffiksi useita vaihtoehtoja d) astemäärite useita vaihtoehtoja 11. Mitä morfeemeja on seuraavissa sanoissa? Erota ne pystyviivoin, numeroi ja nimeä kaikki vaihtoehdot mahdollisimman tarkasti. (max 3,0 p) t u o - vartalo t a - passiivin tunnus i s i - konditionaalin tunnus i n - passiivin persoonapääte k o - liitepartikkeli s a n o m a - vartalo s s a inessiivin pääte n i possiivisuffiksi/omistusliite y.1. pers. s a n o - vartalo m a - agenttipartisiipin (ma-infinitiivin) tunnus s s a inessiivin pääte n i possiivisuffiksi/omistusliite y.1. pers. 12. Muodosta lause, jossa on (max 2,0 p) a) TEKIJÄN osallistujaroolissa adjektiivimääritteen sisältävä substantiivilauseke (alleviivaa lauseke) useita vaihtoehtoja b) VASTAANOTTAJAN osallistujaroolissa jälkimääritteen sisältävä substantiivilauseke (alleviivaa lauseke) useita vaihtoehtoja

6 6 13. Seuraavista virkkeistä on alleviivattu jokin virkkeen osa. Nimeä mahdollisimman tarkasti tuo alleviivattu osa. (max 1,0 p) Jos joku lunttaa kokeessa, koko suoritus hylätään. adverbiaalina oleva konjunktiolause, (alisteinen sivulause) Ihmisen on juotava riittävästi säilyäkseen hengissä. finaalirakenne (lauseenvastike) Luettuani kirjan menin nukkumaan. temporaalirakenne (lauseenvastike) 14. Kirjoita virke, jossa on postpositio- ja prepositiolauseke. Merkitse lausekkeet ja nimeä, kumpi on kumpi. (max 1,0 p) useita vaihtoehtoja

7 7 NYKYKIELENHUOLLON PERIAATTEET 1. Kieli elää vuorovaikutuksesta. Siihen syntyy koko ajan uutta ainesta, joka vastaa kulloisiakin viestinnällisiä tarpeita. 2. Suomi on elävä ja joustava kansalliskieli, joka pystyy ottamaan vastaan uusia vaikutteita koko ajan ilman tuhoutumisen vaaraa. 3. Kielen tehtävä on välittää tietoa, rakentaa sosiaalisia suhteita ja ilmaista tunteita. Näiden monien tehtäviensä vuoksi yleiskieli vaihtelee sekä tilanteittain että teksti- ja tyylilajeittain. Tämä koskee erityisesti sanastoa ja lauserakennetta. Äänne- ja muoto-oppi sekä oikeinkirjoitus ovat vakiintuneempia. 4. Suomi äidinkielenä merkitsee yksilön vapautta käyttää sitä kaikilla elämänaloilla. Tämän vuoksi äidinkielen käyttö ei voi perustua liian vaikeisiin normeihin. Siksi onkin pyritty yksinkertaistamaan ja selkeyttämään entisiä suosituksia. 5. Yhteinen yleiskieli on osa demokratiaa ja kuuluu kaikille. Siksi on perusteltua, että kielenhuollon suositukset ovat luonteeltaan säilyttäviä. Koska kaikilla on oikeus yhteiseen yleiskieleen, ei voi ajatella, että jokin uusi ja yleistynyt muoto heti tulee osaksi norminmukaista yleiskieltä. Siis normeja ei voi muuttaa kevyesti.

Kielitohtori.fi:n oikeinkirjoitusta ja muoto-oppia koskevat kielenhuoltokysymykset

Kielitohtori.fi:n oikeinkirjoitusta ja muoto-oppia koskevat kielenhuoltokysymykset Kielitohtori.fi:n oikeinkirjoitusta ja muoto-oppia koskevat kielenhuoltokysymykset Eeva-Maria Öörni Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kieli Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Pekka Laine. Suomen kielen oikeinkirjoitusvinkkejä

Pekka Laine. Suomen kielen oikeinkirjoitusvinkkejä Pekka Laine Suomen kielen oikeinkirjoitusvinkkejä http://suomi.kerrostalo.huone.net/ PDF-versio, 10.7.2008 Sisällys Esittely ja lähteet 3 1 Sananmuoto-oppi 5 1.1 Sanaluokat: pronominit 6 1.2 Sanojen taivutus:

Lisätiedot

NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS

NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS SUOMEN KIELEN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO 12.6.2008 OSIO I NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS OSIO I (MAKSIMIPISTEMÄÄRÄ 72) HAKIJAN PISTEMÄÄRÄ 1. Valitse kuhunkin kohtaan sopivin vaihtoehto ympyröimällä

Lisätiedot

LYHENTEITÄ JA MERKINTÖJÄ AINEIDEN MARGINAALISTA - mitä ne tarkoittavat? kursiivilla kirjoitettu on väärin tai huono à lihavoitu on korjattu versio

LYHENTEITÄ JA MERKINTÖJÄ AINEIDEN MARGINAALISTA - mitä ne tarkoittavat? kursiivilla kirjoitettu on väärin tai huono à lihavoitu on korjattu versio Kotkan aikuislukio - MAr 1 LYHENTEITÄ JA MERKINTÖJÄ AINEIDEN MARGINAALISTA - mitä ne tarkoittavat? kursiivilla kirjoitettu on väärin tai huono à lihavoitu on korjattu versio = jotain puuttuu = ys = yhdyssana

Lisätiedot

1a. Yli puolet vastaajista pitää asiatekstejä liian arkityylisinä.

1a. Yli puolet vastaajista pitää asiatekstejä liian arkityylisinä. 1a. Yli puolet vastaajista pitää asiatekstejä liian arkityylisinä. VÄITE: Monet asiatekstit (esim. sanomalehtien uutiset) ovat nykyään liian arkityylisiä. Vastaajista yli puolet oli väitteestä täysin tai

Lisätiedot

TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin

TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin Marika Laine ja Terhi Saari Opinnäytetyö, kevät 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Viittomakielentulkin koulutusohjelma

Lisätiedot

OHJEET LÄÄKETIETEEN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE

OHJEET LÄÄKETIETEEN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE OHJEET LÄÄKETIETEEN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLISEN TYÖN KIRJOITTAJILLE Katriina Kaakkolammi Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Toukokuu 2012 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Ohjeita ja suosituksia kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen

Ohjeita ja suosituksia kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen Ohjeita ja suosituksia kypsyysnäytteiden kielentarkastukseen LAAKEA-osahanke 2008 Alkusanat Tämä suositus on syntynyt Suomen eri yliopistojen suomenkielisten kypsyysnäytteiden kielentarkastajien yhteistyönä.

Lisätiedot

kehoittaa pitää olla kehottaa entisöidä paremmin entistää

kehoittaa pitää olla kehottaa entisöidä paremmin entistää 4.6 Kielenhuollosta Kielioppilähteet Näihin luotamme Lauseenvastikkeet ja eräät muut verbinmuodot Määritteet Sanajärjestys Välimerkit Pilkku Puolipiste Suorat sitaatit Vajaa lause Yhteen vai erikseen?

Lisätiedot

Suomen kielen äärellistilainen morfologinen jäsennin avoimen lähdekoodin resurssein

Suomen kielen äärellistilainen morfologinen jäsennin avoimen lähdekoodin resurssein HELSINGIN YLIOPISTO YLEISEN KIELITIETEEN LAITOS KIELI-, PUHE- JA KÄÄNNÖSTEKNOLOGIAN MAISTERIOHJELMA Pro gradu -tutkielma Suomen kielen äärellistilainen morfologinen jäsennin avoimen lähdekoodin resurssein

Lisätiedot

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen

Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Opas matemaattisen tekstin kirjoittamiseen Tuomas Nurmi, Henri Pesonen ja Heikki Ruskeepää Matematiikan ja tilastotieteen laitos Turun yliopisto 1 Matemaattinen teksti Hyvän matematiikkaa sisältävän tekstin

Lisätiedot

Pohjoissaamea ja suomea kontrastiivisesti

Pohjoissaamea ja suomea kontrastiivisesti lektiot Pohjoissaamea ja suomea kontrastiivisesti Marjatta Jomppanen Väitöksenalkajaisesitelmä 16. tammikuuta 2010 Oulun yliopistossa Tutkimukseni on lähtenyt saamen kielen oppijan tarpeesta selvittää

Lisätiedot

Katoavaa monimuotoisuutta tallentamassa

Katoavaa monimuotoisuutta tallentamassa lektiot Katoavaa monimuotoisuutta tallentamassa Rigina Turunen Väitöksenalkajaisesitelmä 4. kesäkuuta 2010 Helsingin yliopistossa Omana aikanamme lajien kehitykselle on tyypillisistä diversiteetin väheneminen

Lisätiedot

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus Maahanmuuttajien koulutus Toimitus: Lenita Pihlaja Taitto: Sakari Sarho Valokuvat: Projekti Julkaisija: Työväen Sivistysliitto TSL ry. Painotyöt: Kehitys Oy, 2005 ISBN: 951-701-503-8 Sisältö Lenita Pihlaja,

Lisätiedot

Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus

Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus Juho Härme Tampereen yliopisto Käännöstiede (venäjä) Kieli-, käännös-, ja kirjallisuustieteiden yksikkö elokuu 2012

Lisätiedot

Helsingin Sanomat kielenhuollon näkökulmasta

Helsingin Sanomat kielenhuollon näkökulmasta Helsingin Sanomat kielenhuollon näkökulmasta Pro gradu -tutkielma Ville Eloranta Helsingin yliopisto Suomen kieli Lokakuu 2013 SISÄLLYS 1 Johdanto 1 1.1 Helsingin Sanomien kielenhuoltoperinne 2 1.2 Helsingin

Lisätiedot

Äidinkielen opettajain liitto Opetushallitus Luokanopettajaliitto

Äidinkielen opettajain liitto Opetushallitus Luokanopettajaliitto 1 Äidinkielen opettajain liitto Opetushallitus Luokanopettajaliitto Lukeminen on iloinen asia. Se avaa ovet mielikuvituksen rajattomaan maailmaan ja rikastaa monin tavoin elämää. Lastenja nuortenkirjallisuuden

Lisätiedot

Viesti perille. Selko-opas kunnille

Viesti perille. Selko-opas kunnille Viesti perille Selko-opas kunnille Toimittanut Ari Sainio n KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Viesti perille Selko-opas kunnille 1 Viesti perille Selko-opas kunnille Toimittanut Ari Sainio 3 Kunnallisalan

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinöörityöohjeet. Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinöörityöohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.10.2010 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Insinöörityön tekeminen 1 2.1 Insinöörityön tavoitteet, aihe, sisältö ja laajuus 1 2.2 Työn järjestelyt ja ohjaus 2 2.3

Lisätiedot

Suomen kielen käytön ja tieteellisen kirjoittamisen opas matemaattisluonnontieteellisen. tiedekunnan opiskelijoille

Suomen kielen käytön ja tieteellisen kirjoittamisen opas matemaattisluonnontieteellisen. tiedekunnan opiskelijoille 1 Suomen kielen käytön ja tieteellisen kirjoittamisen opas matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Arja Lampinen Kielikeskus Turun yliopisto arjalam@utu.fi users.utu.fi/arjalam 31.8.2003

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12. Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12. Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12 Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF

Lisätiedot

Yhdyssanavirheet merkonomiopiskelijoiden itsearvioinneissa

Yhdyssanavirheet merkonomiopiskelijoiden itsearvioinneissa Yhdyssanavirheet merkonomiopiskelijoiden itsearvioinneissa Jyväskylän yliopisto Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Pirjo Karjalainen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen Laitos

Lisätiedot

KREIKAN OPISKELUSSA TARVITTAVAA SUOMEN KIELIOPIN TERMINOLOGIAA Kamu syyskuu 2009 / Jarmo Kiilunen

KREIKAN OPISKELUSSA TARVITTAVAA SUOMEN KIELIOPIN TERMINOLOGIAA Kamu syyskuu 2009 / Jarmo Kiilunen KREIKAN OPISKELUSSA TARVITTAVAA SUOMEN KIELIOPIN TERMINOLOGIAA Kamu syyskuu 2009 / Jarmo Kiilunen adjektiivi laatusana, ominaisuutta ilmaiseva sana: rohkea, iloinen, kuulas jne. adjektiiviattribuutti attribuutti

Lisätiedot

SUOMI TOISENA KIELENÄ

SUOMI TOISENA KIELENÄ YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA SUOMI TOISENA KIELENÄ 24.9.2012 www.eurominority.eu Lähde: kimpassa 2011 1 T E H T Ä V Ä T I TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN Ia Avoimet kysymykset Lue sivuilla 6 11 olevat artikkelit

Lisätiedot

TEKSTIT PUNTARISSA. Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Elina Harjunen (toim.

TEKSTIT PUNTARISSA. Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Elina Harjunen (toim. TEKSTIT PUNTARISSA Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010 Elina Harjunen (toim.) Julkaisut 2015:10 Tekstit puntarissa Ajatuksia äidinkielen

Lisätiedot

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto 18.5.2015 Laura Linna SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja aikaisempi tutkimus 1 1.2. Tutkimusongelma,

Lisätiedot

Yleistävän yksikön 2. persoonan käyttö inkerinsuomessa

Yleistävän yksikön 2. persoonan käyttö inkerinsuomessa Yleistävän yksikön 2. persoonan käyttö inkerinsuomessa Suomen kielen pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto Marraskuu 2011 Anne Surakka Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Suomen liitepartikkelien funktiota ja kääntäminen japaniksi kontrastiivinen tutkimus teoksista Heinähattu,

Suomen liitepartikkelien funktiota ja kääntäminen japaniksi kontrastiivinen tutkimus teoksista Heinähattu, Suomen liitepartikkelien funktiota ja kääntäminen japaniksi kontrastiivinen tutkimus teoksista Heinähattu, Vilttitossu ja kielletty kampela ja Hirame Hyōryūki Pro gradu -tutkielma Suomen ja sen sukukielten

Lisätiedot

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Anni Toikka Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Kieli- ja käännöstieteiden

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä -opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 87 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Suomi toisena kielenä perusopetuksessa... 3 1. Opetuksen järjestäminen... 3 2. Opetuksen

Lisätiedot