Katariina Iisa MITEN LUKIJAT TULKITSEVAT ERILAISIA TEKSTEJÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katariina Iisa MITEN LUKIJAT TULKITSEVAT ERILAISIA TEKSTEJÄ"

Transkriptio

1 1 Katariina Iisa MITEN LUKIJAT TULKITSEVAT ERILAISIA TEKSTEJÄ Tekstin tulkinnan voidaan ajatella syntyvän suhteessa muihin teksteihin. Tällöin lukija peilaa tekstiä lähinnä neljänlaisiin teksteihin: 1) tekstit, jotka ovat samaa tekstilajia 2) tekstit, joiden tavoite on sama kuin tulkittavan tekstin 3) tekstit, jotka käsittelevät samaa aihetta kuin tulkittava teksti 4) tekstit, jotka esiintyvät samassa yhteydessä kuin tulkittava. Mitä teksteistä tulkitaan? 1. Sävy 2. Rivien välinen viesti 3. Asia 4. Tavoite 5. Kirjoittajayhteisön imago HALLITSEEKO TEKSTI MINUA VAI MINÄ TEKSTIÄ Kirjoittamisprosessin teksti syntyy vaiheittain 1. Ideointi: työelämän teksti syntyy tarpeen täyttämistä varten 2. Luonnostelu: listaus, miellekartta, tekstikatkelmat, sanelu 3. Kirjoittaminen: aloita helpoimmasta kohdasta 4. Muokkaus: tarkista vielä kerran tekstin rakenne 5. Viimeistely: nipota kielestä vasta nyt Palaute on tekstin muokkauksen väline 1. Pyydä palautetta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 2. Sano, haluatko palautetta rakenteesta, kielestä, näkökulmasta. 3. Päätä, mitkä kommentit otat huomioon ja mitkä vievät harhateille. VIESTINTÄTILANTEEN ANALYYSI 1) lähettäjän tilanne + vastaanottajan tilanne tausta, tavoitteet, tiedot velvollisuudet, rajoitukset tausta, tiedot kiinnostus, odotukset 2) tekstilaji Mikä on oikea tekstilaji? Mitä tekstiä vastaanottaja odottaa? TEKSTIN SUUNNITTELUN AVUKSI 1) Mikä on tekstisi asia? - Mitä haluat sanoa asiasta lukijalle?

2 2 - Mitä sinun pitää kertoa lukijalle? - Mitä et voi kertoa? 2) Mikä on sen tavoite? - Välitätkö ensi sijassa tietoa? - Annatko ohjeita? - Selitätkö ja perusteletko jotakin? 3) Mitä lukijan pitäisi tietää, haluta tai osata lukemisen jälkeen? - Mitkä asiat hänen ainakin pitää tietää tai osata? - Haluatko hänen haluavan tietää lisää? 4) Kenelle kirjoitat? - Mitä lukija tietää ennalta? - Mikä lukijaa kiinnostaa? - Mihin hän voi samastua? 5) Miten lukija suhtautuu asiaasi? - Onko hän jo odottanut tietoa? - Vastustaako hän muutosta? TEKSTIN RAKENTAMISEN AVUKSI Mikä on tärkein asiasi Mieti, mikä on perustelujesi ja vasta-argumenttien tärkeysjärjestys? Käytä tärkeysjärjestyksessä 3 5:ä ensimmäistä. Mikä on tärkein asiasi? Mitkä seikat ovat siihen johtaneet? Valitse niistä tärkeimmät. Mitkä seikat ovat siitä seurausta? Valitse tavoitteesi mukaan huonoimmat tai parhaat. Miten ratkaisisit asian? Perustelua vai päätelmiä? Tekstin kappale voi alkaa hyvin monella tavalla. Tavallista on, että tietoa välittävässä tekstissä kappaleen tärkein asia on alussa. Kyse on siis eräänlaisesta perusteluretoriikasta: Väite x, koska faktat 1 ja 2. Kun teksti etenee faktoista päätelmään, kappaleen tärkein asia on yleensä lopussa: On olemassa faktat 1 ja 2, joten päätelmä on x.

3 3 OTSIKOIJAN AVUKSI 1. Onko pääotsikon aiheena tekstin tärkein asia? 2. Onko otsikko tarpeeksi lyhyt? 3. Tunteeko lukija otsikon nimet, termit, koodit ja lyhenteet? 4. Kuvaako otsikkoni asian lukijan näkökulmasta? 5. Sopivatko otsikkoni yrityksen tyyliin? 6. Onko väliotsikoita tarpeeksi? 7. Vastaavatko otsikot tekstiä? MILLAINEN ON HYVÄ TIEDOTE? Muista, että tiedote on yleensä liuskan mittainen: Otsikko, ingressi ja kolmesta viiteen kappaletta asiasta. Lopuksi tiedotteissa on yleensä yhteystiedot. Muutamia asioita tiedotteista: Tiedottavan tekstin rakenne 1. Tärkein otsikkoon 2. Tärkein lihotettuna ingressiin. 3. Etene kohti historiaa, jonka paikka on viimeisenä. 4. 5M + 1K = Mitä, missä, milloin, miten ja miksi sekä kuka Lehdistötiedotteen monet tavoitteet: 1. Tiedottamista, vaikuttamista 2. Mitä on tapahtunut, tapahtuu tai on tapahtumassa? 3. Millaisin seurauksin? 4. Kuka, mitä, missä, milloin, miten ja miksi? 5. Tärkein alkuun rakenne 6. Hyvä otsikko: informatiivinen, aktiivinen (= verbi), lyhyt, kiinnostava 7. Ensimmäinen kappale toistaa otsikon asian täydennettynä. MILLAINEN ON HYVÄ LAUSUNTO Kenelle lausunto kirjoitetaan? Mitä lukija tietää asiasta? Mistä lukija on asiassa kiinnostunut? Mitä lukija odottaa asialta? Millaisia uskomuksia ja asenteita lukijalla on? Onko lukija tottunut lukemaan tekstejä? Kuinka kiireellisessä tilanteessa teksti luetaan? ONKO LUKIJOITA YKSI VAI USEAMPIA? MIKÄ YHDISTÄÄ MONET LUKIJAT TOISIINSA? Lukija etsii kannanottoja 1. Mikä on tekstisi pääasia? 2. Keskitytkö pääasiaan ja erottuuko se tekstistäsi? 3. Liittyvätkö tekstisi asiat toisiinsa? 4. Kumoatko vastakkaiset argumentit? 5.Mihin pyrit tekstilläsi?

4 4 Täsmällisyys, luotettavuus ja riittävä tieto 1. Pitävätkö kaikki varmana esittämäsi asiat paikkansa? 2. Käytätkö liikaa varauksia? 3. Korostatko asiakkaan hyötyä? 4. Erottuuko asiakkaalle tärkein? 5. Ovatko perustelusi johdonmukaisia asiakkaan näkökulmasta? 6. Mitä perustelukeinoja olet käyttänyt? 7. Mitä asiakkaasi jo tietää? 8. Mitä asiakkaasi todella tarvitsee? 9. Mitä sellaista tiedät, mikä ei tarjoukseen kuulu? Vaikuttamaan pyrkivän tekstin perusrakenne 1. Teesi otsikossa 2. Ajankohtainen esimerkki 3. Teesi 4. Perustelut 5. Kokoava teesi MILLAINEN ON HYVÄ MUISTIO JA RAPORTTI? Muista, että eri tavoite vaatii erilaista rakennetta. Raportin tunnusmerkkejä: argumentointi vetoamalla aiempiin tutkimuksiin, tietoihin tms. ammattialan ja tieteenalan oman erikoiskieli tiedon varmuuden asteen ilmaiseminen sanonnan täsmällisyys tekstin rakenteen johdonmukaisuus Raportin vakuuttavuus: sisältää tarvittavat argumentit edustava ja sopiva määrä tietoa selkeästi ja täsmällisesti Muistio kirjoittajalla oma näkemys tekstin rakenne kirjoittajan näkemysten mukainen tekstin käytettävyys KANKEASTA JA ABSTRAKTISTA TEKSTISTÄ SUJUVAAN SUOMEEN Miten kertoa lukijalle tekstin etenemisestä? 1) Onko tekstissä seuraavanalaisia ilmauksia: - seuraavista syistä tms. - ensiksi, toiseksi 2) Käytätkö numerointeja, väliotsikoita jne.? 3) Muistatko kokoavat virkkeet?

5 5 Millaisia asioiden välisiä suhteita teksti heijastaa? 1. Luetteloiva ja, myös, lisäksi, samoin, ensiksi, toiseksi 2. Vertaileva kuin, ikään kuin, verrattuna 3. Vastakkain asettava mutta, vaan, kuitenkin, sen sijaan 4. Syistä kertova koska, sillä, siksi, sen tähden, sen takia 5. Aikasuhteista kertova kun, sitten, tällöin, sen jälkeen kun 6. Ehtoja asettava jos, mikäli 7. Päättelevä joten, siten, niinpä, siis, näin ollen, -han 8. Tavoitteita ilmaiseva jotta, -miseksi Uuden asian tuominen tekstiin 1. Yksi asia kerrallaan. 2. Predikaatin jäljessä 3. Ei paljoa määritteitä. 4. Painota tärkeää asiaa omalla lauseella. 5. Pääasia yleensä päälauseessa, sivuasiat sivulauseisiin. 6. Tekstin asioita arvottavat lauseet ja sanat. Tieto tasaisesti lauseisiin 1. Lyhyitä pää- ja sivulauseita. 2. Ei pelkkiä päälauseita. 3. Unohda lauseenvastikkeet. 4. Karta substantiivityyliä. 5. Huomaa tapaa ilmaisevat malla/-mällä-rakenteet. KÄSITTEELLISEN KIELEN TUNTOMERKKEJÄ Teonnimet ja teon tuloksen nimet, esim. työllistäminen, laajentaminen, seuranta, rahoitus Ominaisuudennimet, esim. köyhyys, suuruus, poikkeuksellisuus, työkykyisyys Sanat joiden loppuna on -aste, -taso, -toiminta, -työ, -prosessi, -aktiviteetti Abstraktit verbit, esim. toteuttaa, suorittaa, tehdä, tapahtua, merkitä, edellyttää, johtua, aiheuttaa Termit, esim. ulkoiluintensiteetti, asukastyytyväisyys, integraatio Passiivimuoto, esim. suoritetaan, toteutetaan Tilastokielen sanat, esim. kohdalla, nousta, laskea, korkea Lauseiden subjekteina muut kuin ihmiset tai muut konkreettiset olennot. SUJUVAN JA TÄSMÄLLISEN KIELEN TUNNUSMERKKEJÄ 1. Tekstin kappaleiden pituudet vaihtelevat. 2. Tekstin virkkeet ovat vaihtelevan mittaisia: yksilauseisia virkkeitä ja virkkeitä, joissa on päälause ja sivulauseita. 3. Virkkeiden predikaatit vaihtelevat: aktiivia ja passiivia, eri persoonia. 4. Verbit ovat kuvailevia ja havainnollisia. 5. Lauserakenteet ovat yksinkertaisia. 6. Sanavalinnat ovat osuvia. 7. Sanat ovat yleiskielisiä

6 6 Muista seuraavat perusasiat: Väliotsikollinen 3 6 kappaletta Kappale 1 5 virkettä Virke 1 4 lausetta Lause 1 3 sanaa + predikaatti sanaa MITEN TUNNISTAA LUKIJALLE VAIKEAT KOHDAT? 1. Tarkista, onko yksittäisessä lauseessa useita seuraavanlaisia verbimuotoja (esimerkkinä koskeaverbi): koskea koskiessa koskien koskeva, koskenut, koskettu koskemalla, koskemaan, koskematta jne. koskenta, koskeminen. 2. Etsi ammattisanasto Ovatko termit tarpeen? Selitätkö ne? Käytätkö synonyymeja? TEKSTIN SÄVY JA KOHTELIAISUUS Suomalaisessa kohteliaisuudessa on tärkeää toisen itsenäisyyden kunnioittaminen ja vaikutusmahdollisuuksien korostaminen. Tekstin sävyn arviointi 1) Vaikuttaako teksti yhtenäiseltä? Jos ei, mikä kohta poikkeaa muusta tekstistä? 2) Onko kirjoittaja tekstissä läsnä? 3) Missä muodossa verbit ovat? 4) Mitä on virkkeiden alussa? 5) Miten kirjoittaja nimeää asian? 6) Käyttääkö hän synonyymeja? 7) Käyttääkö hän termejä? 8) Ovatko sanat arkikieltä vai yleiskieltä? 9) Muuttuuko tekstin sävy tekstin myötä? Tekstin kohdentamiskeinot 1) Tekstin näkökulma lukijan mukaan 2) Lukija predikaattiverbin tekijänä 3) Lukija omistusliitteissä ja pronomineissa 4) Lukija voi samastua meihin. 5) Esimerkit lukijan maailmasta. KIINNOSTAVAN TEKSTIN OMINAISUUKSIA 1 Tekstin kappaleiden pituudet vaihtelevat. 2 Tekstin virkkeet ovat vaihtelevan mittaisia: yksilauseisia virkkeitä ja virkkeitä, joissa on päälause ja sivulauseita. 3 Virkkeiden predikaatit vaihtelevat: aktiivia ja passiivia, eri persoonia. 4 Verbit ovat kuvailevia ja havainnollisia.

7 7 5 Lauserakenteet ovat yksinkertaisia. 6 Sanavalinnat ovat osuvia. 7 Sanat ovat yleiskielisiä TEKSTIMASSA VAI HARKITTU VIESTI Tarkista lopuksi tekstin pääasiasta seuraavat: 1. Alleviivaa kappaleista pääasia. 2. Hahmottuuko pelkistä pääasioista selkeä kokonaisuus? 3. Mihin kohtaan kappaleita pääasiat sijoittuvat? 4. Jos pääasia kappaleen alussa, etenetkö perustellen? 5. Jos pääasia kappaleen lopussa, etenetkö päätellen? Muista, että muiden asioiden pitää tukea pääasiaa: 1. Onko kappaleissa pääasiaa tukevia seikkoja? 2. Käytätkö konkreettisia esimerkkejä? 3. Toisto ei aina ole pahasta.

Millainen on toimiva potilasohje?

Millainen on toimiva potilasohje? Katsaus RIITTA HYVÄRINEN Hyvä kieliasu varmistaa sanoman perillemenon Hyvän potilasohjeen juonirakenne on kunnossa: tarina etenee loogisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että juonessa ei ole yllättäviä hyppäyksiä

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

1 Lehtikurssi. Lehtikieli. Lehden kuvat. Taitto. Tutustumme lehdenteon perusteisiin ja teemme oman lehden. Sanomalehtien Liitto

1 Lehtikurssi. Lehtikieli. Lehden kuvat. Taitto. Tutustumme lehdenteon perusteisiin ja teemme oman lehden. Sanomalehtien Liitto 1 Lehtikurssi Tutustumme lehdenteon perusteisiin ja teemme oman lehden. Juttutyypeistä uutinen haastattelu taustajuttu reportaasi arvostelu artikkeli mielipidekirjoitus kolumni kommentti pääkirjoitus vastine

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttöliittymiä ja vuorovaikutusta käsittelevässä kirjallisuudessa esiintyy keskeisesti termi mental model. Suomeksi

Lisätiedot

Tieteelliset posterit viestinnän välineenä

Tieteelliset posterit viestinnän välineenä Biostatistiikan syyspäivät 23.8.2012 Tieteelliset posterit viestinnän välineenä FM Saija Silén Jyväskylän yliopisto Tieteelliset posterit Tieteelliset posterit ovat yksi osa nykypäivän tutkimusviestintää

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

KIRJOITA PIKAVERSIO ENINTÄÄN 500 MERKIN MITTAISEKSI.

KIRJOITA PIKAVERSIO ENINTÄÄN 500 MERKIN MITTAISEKSI. 4.2 Hyvä pikaversio Pikaversio kertoo uutisesta lyhyesti kaikkein tärkeimmät tiedot. Se on tarkoitettu sekä verkko-, radio- että tv-käyttöön. Pikaversio pitäisi voida lukea lähetyksissä ilman suuria muutoksia.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset 1 Tutkimustavoilla on monia nimiä Käytännön tutkimustoiminnassa pyritään antamaan nimi erilaisille tutkimushankkeille (-ohjelmille, projekteille,

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot