Liikuntaharjoittelu. kuntoutustoimena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntaharjoittelu. kuntoutustoimena"

Transkriptio

1 Metabolinen Katriina oireyhtymä Kukkonen-Harjula ja diabetes onko fyysinen aktiivisuus käypää hoitoa? Liikuntaharjoittelu Katriina Kukkonen-Harjula, UKK-instituutti kuntoutustoimena Kuntoutus hoitosuositusten valossa

2 Katriina Kukkonen-Harjula - sidonnaisuudet v LKT, liikuntalääket. dos. ja erik.lääk. terveydenhuollon erikoislääk. (pää)toimi v vanhempi tutkija, UKK-instituutti, Tampere sivutoimi v toimittaja, Käypä hoito (pää)toimi: hyvinvoinnin & terveyden edistämisen ylilääkäri Eksote, Lappeenranta

3 Aiheet yleiset harjoitteluperiaatteet väestön liikuntasuositus tavoitteellinen liikuntaharjoittelu kuntoutuksessa kunnon & toimintakyvyn keskeiset osa-alueet esimerkkejä liikuntapainotteisesta kuntoutuksesta sepelvaltimosairaus sydänkuntoutus ahtauttava alaraajavaltimosairaus keuhkoahtaumasairaus - hengityskuntoutus

4 Yhtenäisiin käsitteisiin liikehoito fysioterapia toiminnallinen harjoittelu terapeuttinen harjoittelu lääkinnällinen harjoitteluterapia liikuntahoito liikuntaharjoittelu liikunnallinen / liikuntapainotteinen kuntoutus exercise-based rehabilitation valvottu vs. valvomaton/omatoiminen harjoittelu ohjattu harjoittelu - liikuntaneuvonta

5 Kuntoutus: Toimintakyvyn paraneminen/palautuminen liikuntaharjoittelulla edellyttää henkilön omaa aktiivisuutta tarvittaessa apuvälineitä tai ympäristöön liittyviä toimenpiteitä harjoitteluohjelman suunnitteluun tarvitaan ammattihenkilöstön ohjausta tarvittaessa ammattihenkilöstöä em. toimenpiteiden toteuttamiseksi Käypä hoito - kuntoutus

6 Liikuntaharjoittelu kuntoutustoimena toimintakyvyn parantaminen toimintakyvyn rajoite ja sen vaikutukset sairauden/vamman patofysiologiaan vaikuttaminen (terveys)kunnon osa-alueiden parantaminen tuki- & liikuntaelimistö liikehallintakyky hengitys- & verenkiertoelimistö kehon koostumus rasva- & hiilihydraattiaineenvaihdunta elämänlaatu

7 Tavoitteellinen liikuntaharjoittelu - väestön liikuntasuositukset kohderyhmät >6-vuotiaat lapset aikuiset ikääntyneet raskaana olevat & synnyttäneet toimintakykyrajoitteiset pitkäaik. lääketiet. ongelmat

8 Liikuntasuositukset -aikuiset (18-64 v) USA 2008 kohtuullisesti kuormittavaa aerobista liikuntaa 150 min /vk >10 min pätkät TAI raskasta (vigorous) aerobista liikuntaa 75 min /vk >10 min pätkät JA lihasvoimaharjoittelua >2 x /vk á n. 20 min - tavoite - terveyden parantaminen - monien terveysongelmien vaaran vähentäminen - kuntoutuksessa tarv. spesifit harjoitteet - tasapaino

9 Liikunnan Käypä hoito suositus 2010 (2012) Liikunnan kuormittavuus - teho eli intensiteetti Kestävyystyyppinen %VO 2 max %HRmax RPE %1RM Voimaharj. hyvin kevyt <20 <50 <10 <30 kevyt kohtuukuorm raskas hyvin raskas >85 > >85 %VO 2 max = %VO 2 -reservi = %HR-reservi (Howley 2001)

10 OKM & STM library/get_file?folderid= &name=DLFE pdf

11 TEHYLI 2013

12 TEHYLI 2013 Liikunnallinen kuntoutus - lääkärit - fysioterapeutit - (erityis)liikunnanohjaajat - muut terveyden & liikunnan alan ammattihenkilöt

13 Liikuntaharjoittelu kuntoutustoimena näyttö -- hoitosuositukset sepelvaltimosairaus sydänkuntoutus katkokävely (alaraajan ahtauttava valtimosairaus) keuhkoahtaumasairaus hengityskuntoutus polvi- ja lonkkanivelrikko pahanlaatuiset kasvaimet syöpäkuntoutus - rintasyöpä

14 Liikuntaharjoittelu sepelvaltimosairauden kuntoutustoimena - sydänkuntoutus

15 =com_content&view=article&id=239&itemid=487.

16 Sydänpotilaan liikuntasuositus -toipilas-& ylläpitovaihe Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus 2011

17 Liikuntaharjoittelu katkokävelyn kuntoutustoimena (alaraajojen ahtauttava valtimosairaus) kävely tupakka pois Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä Alaraajojen tukkiva valtimotauti Käypä hoito suositus

18 Katkokävelypotilaan hoitokaavio Saarinen E, Albäck A.. Duodecim 2013;129:1813

19 298 s.

20 NICE-hoitosuositus (2012) Management of intermittent claudication Supervised exercise programme #10. Offer a supervised exercise programme to all people with intermittent claudication #11. Consider providing a supervised exercise programme which involves - 2 hours of supervised exercise a week for 3 months - encouraging to exercise to the point of max. pain Angioplasty and stenting supervised exercise: treadmill walking, exercise classes, gym membership

21 Liikuntaharjoittelu katkokävelyn kuntoutustoimena Tavoitteet - alaraajaoireiden vähentäminen - kipu - toimintakyvyn parantaminen - sydän- & verisuonitapahtumien vähentäminen liitännäissairaudet sepelvaltimosairaus, diabetes, hypertensio

22 Liikuntaharjoittelu katkokävelyn kuntoutustoimena Toimintakyvyn parantaminen - miten arvioidaan? maksimaalinen/kivuton kävelymatka/aika 6 minuutin kävelytesti ennustaa kuolleisuutta kävely kävelymatolla elämänlaatu

23 Liikuntaharjoittelu katkokävelyn kuntoutustoimena Valvottu vai ei-valvottu liikuntaharjoitteluohjelma? strukturoitu tavoitteellinen harjoitteluohjelma suunnittelu + neuvonta/ohjaus asiantuntija ei-valvottu harjoitteluohjelma liikuntaneuvonta kävelyohje ohjaus strukturoitu kotiharjoitteluohjelma Fokkenrood ym. Cochrane-katsaus 2013, Issue 8. Art. No.: CD005263

24 Liikuntaharjoittelu katkokävelyn kuntoutustoimena Kävelyä vai muita lajeja? - muita aerobisia lajeja sauvakävely (3 tutk.), pp-ergometri, käsiergometri, portaiden nousu - lihasvoimaharjoittelu (3 tutk.) - alaraajojen yhdistelmäharjoittelu aerobinen + lihasvoima - tasapaino - kävelyä estävät sairaudet: artroosi Parmenter ym., Atherosclerosis 2011;218:1

25 Liikuntaharjoittelu katkokävelyn kuntoutustoimena Miten harjoittelu toteutuu - asiantuntijan suunn. + neuvonta/ohjaus - seuranta (vs. valvonta) askelmittari, harjoittelupäiväkirja - ylläpito päivittäisiin toimintoihin

26 Eur J Vasc Endovasc Surg 2011;41:97 kansallinen integroitu hoitoketju koulutetut fysioterapeutit paikallisesti

27 NICE-hoitosuositus (2012) 4.3 Key research review questions: exercise Economic modelling Compared to unsupervised exercise, supervised exercise programmes represent a cost effective treatment for people with IC. There is a high degree of uncertainty regarding the most cost-effective sequence of interventions for the treatment of intermittent claudication. The results of the model suggest that supervised exercise followed by angioplasty with selective stent placement has the highest probability of being cost effective in both the aorto-iliac and femoro-popliteal artery. append.

28 Liikuntaharjoittelu keuhkoahtaumasairauden kuntoutustoimena - hengityskuntoutus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keuhkoahtaumatauti Käypä hoito suositus

29 Suomen Lääkärilehti 2013;68:315

30 Pulmonary rehabilitation - kansainvälinen suositus 10/2013 an official American Thoracic Society & European Respiratory Society statement Suosituksen laatimisen EBM-metodologia An official ATS & ERS workshop report: integrating and coordinating efforts in COPD guideline development Gould MK, Cooke CR A guide to guidelines for pulmonary, sleep, and critical care medicine clinicians Proceedings of the American Thoracic Society 2012;9(5): muuta artikkelia

31 Hengityskuntoutus (pulmonary rehabilitation) moniammatillisia ja monipuolisia kuntoutustoimenpiteitä tavoitteet oireet rasitushengenahdistus, väsymys toimintakyky osallistuminen terveyttä edistävät elämäntapamuutokset tupakka, ravitsemus terveyspalvelujen käyttö potilasopetus ja ohjaus & psykosos. tuki sairauden omahoito pahenemisvaiheiden ehkäisy ja hoito

32 Hengityskuntoutus - näyttö & hoitosuositus GOLD 2013 parantaa liikuntakykyä / kuntoa vähentää hengenahdistusta parantaa elämänlaatua A A A vähentää sairaalahoitojaksoja & sairaalahoitopäiviä A vähentää psyykkistä ahdistusta & masennusta GOLD, Global initiative for COLD A

33 Hengityskuntoutus - osatekijät ACCP/AACVPR 2007, GOLD 2013 valvottu aerobinen harjoittelu kävely, polkupyörä + lihasvoimaharjoittelu lihasmassa tasapaino kaatumisten ehkäisy avokuntoutus, yl. ryhmä kesto 6-12 vk, >20 harjoituskertaa sisäänhengityslihasten erill. harjoitt. ei tarpeen ravintolisät eivät tarpeen happilisä, jos voimakas rasitushypoksemia

34 Liikuntaharjoittelu polvi- ja lonkkanivelrikon kuntoutustoimena Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä Polvi- ja lonkkanivelrikko Käypä hoito suositus

35 . h content&view=article&id=237:polven-ja-lonkan-nivelrikonfysioterapia&catid=34&itemid=142

36 Liikuntaharjoittelu kuntoutustoimena - yhteenveto tavoitteellinen liikuntapainotteinen kuntoutussuunnitelma kuntoutusohjelma toteutus, seuranta - resurssointi kuntouttajien koulutus + liikunnan moninaiset terveysvaikutukset lipidit, insuliini, energiankulutus liikkumisvarmuus kaatumisen ehkäisy masennus unettomuus

37 Liikuntaharjoittelu kuntoutustoimena - haasteita kuntoutukseen pääsyn optimointi varmistetaan fyysinen suorituskyky fyysinen aktiivisuus arkioloissa toimintatavat: kuntoutuksen aikana saavutettujen hyötyjen ylläpito

Kuntoutuksen huomioiminen hoitosuosituksissa

Kuntoutuksen huomioiminen hoitosuosituksissa Kuntoutuksen huomioiminen hoitosuosituksissa Katriina Kukkonen Harjula Käypä hoito toimittaja 10.3.2014 Diat: Jorma Komulainen & Antti Malmivaara Katriina Kukkonen-Harjula - sidonnaisuudet v. 2011-14 LKT,

Lisätiedot

Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna

Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna Kati Hämäläinen-Myllymäki pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Tiina Heikkinen Ikääntyvien itäsuomalaisten fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Physical activity and its determinants among ageing people in Eastern Finland Publications of the University

Lisätiedot

RAAHESA LIIKKEELLE VANAHETESA Raahelaisten 63 70-vuotiaiden liikuntaaktiivisuuden

RAAHESA LIIKKEELLE VANAHETESA Raahelaisten 63 70-vuotiaiden liikuntaaktiivisuuden OPINNÄYTETYÖ Anu Mäkinen 2010 RAAHESA LIIKKEELLE VANAHETESA Raahelaisten 63 70-vuotiaiden liikuntaaktiivisuuden kartoitus LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI-,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. UKK-instituutti Vuosikertomus 2011

VUOSIKERTOMUS. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. UKK-instituutti Vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 2 UKK-instituutti Vuosikertomus 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti UKK-instituutti Vuosikertomus 2011 3 4 Sisältö Johtajan katsaus... 7 Terveysliikuntaohjelman

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Neuroliikunnan terveysliikunnan tavoite

Neuroliikunnan terveysliikunnan tavoite Neuroliikunnan terveysliikunnan tavoite Turku 22.5.2014 THM, tutkija Erja Toropainen UKK-instituutti 28.5.2014 1 Teemat Liikuntaa terveydeksi Terveysliikuntasuositukset Neuroliikkujan terveysliikunta Liikuntaneuvonta

Lisätiedot

KESKIVARTALON SYVIEN LIHASTEN JA SOVELLETUN HARJOITTELUN VAIKUTUS KROONISEEN ALASELKÄKIPUUN, TOIMINTAKYKYYN JA ELÄMÄNLAATUUN

KESKIVARTALON SYVIEN LIHASTEN JA SOVELLETUN HARJOITTELUN VAIKUTUS KROONISEEN ALASELKÄKIPUUN, TOIMINTAKYKYYN JA ELÄMÄNLAATUUN KESKIVARTALON SYVIEN LIHASTEN JA SOVELLETUN HARJOITTELUN VAIKUTUS KROONISEEN ALASELKÄKIPUUN, TOIMINTAKYKYYN JA ELÄMÄNLAATUUN Marjaana Jalkanen Pro gradu -tutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA

POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA Tiina Pellinen Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Tiina Pellinen (2014).

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Liikunta sydämen vajaatoiminnan hoidossa

Liikunta sydämen vajaatoiminnan hoidossa Tieteessä katsaus Kai Kiilavuori LKT, osastonlääkäri HYKS, Sydän- ja keuhkokeskus, Jorvin sairaala kai.kiilavuori@hus.fi Liikunta sydämen vajaatoiminnan hoidossa Sydämen vajaatoiminta on oireyhtymä, jossa

Lisätiedot

Liikunta ja terveys. Esitelmä 17.3.2011 Vanajaveden Rotaryklubi Lähde: Käypä hoito suositus: Aikuisten Liikunta.

Liikunta ja terveys. Esitelmä 17.3.2011 Vanajaveden Rotaryklubi Lähde: Käypä hoito suositus: Aikuisten Liikunta. Liikunta ja terveys Esitelmä 17.3.2011 Vanajaveden Rotaryklubi Lähde: Käypä hoito suositus: Aikuisten Liikunta. Sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus liikunnan avulla 2-tyypin diabetes Kohonnut verenpaine

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

Espoon 68+ Sporttiklubien toiminta ja kehittämisnäkemyksiä

Espoon 68+ Sporttiklubien toiminta ja kehittämisnäkemyksiä Espoon 68+ Sporttiklubien toiminta ja kehittämisnäkemyksiä Mirja Taavila Opinnäytetyö Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Vierumäen yksikkö Kevät 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Opinnäytetyön mahdollisen

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy OPAS Satu Pajala Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy 16 Oppaan käyttäjälle 3 Sisällys 5 IÄKKÄIDEN KAATUMISET JA NIIDEN SEURAUKSET 7 Laajaa joukkoa koskettava terveysongelma 7 Väestö ikääntyy lisääntyvätkö kaatumiset?

Lisätiedot

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä Julkaisutoimikunta: Sirkkaliisa Heimonen, toimialapäällikkö Pirjo Kalmari, ohjelmakoordinaattori Pertti Pohjolainen, vanhempi tutkija Jere Rajaniemi, tutkija Päivi Topo, johtaja Ilkka Syrén, tutkimussihteeri

Lisätiedot

Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu

Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu Sydänpotilaan fyysisen toimintakyvyn arviointi Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu Sisältö 1. Sydän- ja verisuonisairaudet globaali terveysuhka

Lisätiedot

Sydänlapsen liikuntaa ei yleensä tarvitse rajoittaa

Sydänlapsen liikuntaa ei yleensä tarvitse rajoittaa KATSAUS TIETEESSÄ TUIJA POUTANEN LT, lastenkardiologi TAYS, lastenklinikka tuija.poutanen@pshp.fi ANNELI EEROLA LT, lastenkardiologi TAYS, lastenklinikka Sydänlapsen liikuntaa ei yleensä tarvitse rajoittaa

Lisätiedot

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011 Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 TAUSTA... 2 2 VÄESTÖN ARVIOINTIMENETELMIÄ... 3 2.1 Yleinen terveyteen liittyvä elämänlaatu,

Lisätiedot

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen,

Lisätiedot

Kunnon Testistö. Yliopistoliikunnan käyttöön. Fysioterapian koulutusohjelma fysioterapeutti Opinnäytetyö 17.11.2006.

Kunnon Testistö. Yliopistoliikunnan käyttöön. Fysioterapian koulutusohjelma fysioterapeutti Opinnäytetyö 17.11.2006. Kunnon Testistö Yliopistoliikunnan käyttöön Fysioterapian koulutusohjelma fysioterapeutti Opinnäytetyö 17.11.2006 Petra Ruuskanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala Koulutusohjelma

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyödyt Hyvinkäällä 10.9.2014

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyödyt Hyvinkäällä 10.9.2014 Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyödyt Hyvinkäällä 10.9.2014 TARVITSEMME LISÄÄ LIIKUNTAA Liikkumattomuus on kuolemaksi! Liikkumattomuus (physical inactivity) on suurin huonon terveyden riskitekijä. Kaksi kolmasosaa

Lisätiedot

Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille. Testaajan opas. Assessing Levels of Physical Activity

Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille. Testaajan opas. Assessing Levels of Physical Activity Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille Testaajan opas Assessing Levels of Physical Activity Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille

Lisätiedot

LOKOMAT-TERAPIAN VAIKUTUKSET AIVOHALVAUSPOTILAIDEN KÄVELYKYKYYN Kirjallisuuskatsaus

LOKOMAT-TERAPIAN VAIKUTUKSET AIVOHALVAUSPOTILAIDEN KÄVELYKYKYYN Kirjallisuuskatsaus LOKOMAT-TERAPIAN VAIKUTUKSET AIVOHALVAUSPOTILAIDEN KÄVELYKYKYYN Kirjallisuuskatsaus Leena Korhonen Kandidaatintutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Syyskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot