VUOLUKIVENTIEN ALLIANSSIHANKE; HELSINGIN YLIOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOLUKIVENTIEN ALLIANSSIHANKE; HELSINGIN YLIOPISTO"

Transkriptio

1 Tekes: Korjaamisen kehittäminen -ryhmähanke VUOLUKIVENTIEN ALLIANSSIHANKE; HELSINGIN YLIOPISTO Teppo Salmikivi, HY, Henri Jyrkkäranta, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy ja Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy Jani Saarinen ja Antti Piirainen

2 Tausta ja tavoitteet

3 Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto Rakennuttajapäivät Vuolukiventien allianssihanke Pieniä asuntoja ja majoitustoimintaan kansainvälisille opiskelijoille ja tutkijoille Vanhan rakennuksen peruskorjaus ja lisäasuntoja Täydennysrakentaminen tontin reunalle Tavoitekustannus 18,3 milj. euroa Peruskorjattava osa: brm2 12 porrasta 59 auton halli Paljon käyttämätöntä kellaritilaa Rakennusvuosi 1968 Lisärakennus Kaavassa lisärakennus-oikeutta n kem2 Tilat majoitustoiminnan ja palvelujen käyttöön

4 Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto Rakennuttajapäivät Vuolukiventien allianssihanke Toiminnalliset tavoitteet Asuntoja ja majoitustiloja kansainvälisten vierailijoiden käyttöön, sekä vuokraus- ja majoitustoimintaan Asuntojen ja julkisivujen täydellinen peruskorjaus Vajaakäyttöisten kellaritilojen käytön tehostaminen, mahdollisimman paljon lisäasuntoja Lisärakennus majoitustoiminnan käyttöön Energiatalouden ja -tehokkuuden parantaminen 5v takuu, kestävät ratkaisut, v käyttöikätavoite Pääosa asunnoista käytössä korjaustyön aikana

5 Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto Rakennuttajapäivät Vuolukiventien allianssihanke Yhteistyömallille asetettuja tavoitteita Suunnittelu- ja toteutusorganisaatioiden tiiviimpi kytkeminen yhteen jo tarjousvaiheessa Avoin kustannusrakenne ja kaikille yhteinen budjetti, pyritään yhdessä pysymään tavoitteessa Toteutusmuodon (allianssin) soveltuvuus peruskorjauskohteisiin Uusien menettelytapojen kehittäminen aliurakoitsijan valintaan Toteutusmuodon käyttöön liittyvien juridisten edellytysten selvittäminen Kiinteistön käyttäjien turvallisuuden varmistaminen rakentamisen aikana ja asukkaiden muuttojen hoitaminen Menettelytapoja uudelle toteutusmuodolle, jossa jaetaan positiiviset ja negatiiviset vastuut suunnittelun ja toteutuksen ratkaisuista

6 Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto Rakennuttajapäivät Vuolukiventien allianssihanke Miten hankkeessa toimittiin eri tavalla kuin yleensä Allianssin kasaus: Osallistumishakemuksessa yritykset tarjosivat päätoteuttajan ja pääsuunnittelijan muodostamaa konsortiota Neuvotteluvaiheessa konsortiot täydentyivät muilla suunnittelijoilla ja tilaaja testasi tiimien kanssa yhteistyön toimivuutta ja ongelmaratkaisuvaihtoehtoja Prosessissa testattiin tilaajan integroitumista konsortioon parhaan mahdollisen allianssin muodostamiseksi

7 Hankintaprosessi

8 Allianssin muodostaminen - valintaprosessi

9 Valintaprosessien kestojen vertailu Allianssi -prosessi Perinteinen prosessi

10 Infotilaisuus tarjoajille Allianssimallin esittely Allianssimallin pääperiaatteet ja vaiheet ja tausta Allianssin muodostaminen Allianssin kaupallinen malli Johtaminen allianssissa Yhteenveto Kysymyksiä ja vastauksia Hankkeen esittely Tutustuminen kohteeseen

11 Allianssin muodostaminen

12 Allianssin muodostaminen - valintaperusteet

13 Allianssin muodostaminen - neuvottelut Neuvottelu I ½ pv Esittäytyminen Vetäjä Tarjouspyynnön esittely Tilaaja Keskustelua tarjoajan konsortioista, sen kyvyistä ja sisäisestä yhteistyöstä Tarjoajat Alustavan tarjouspyynnön tarkentaminen Tarjoajat Kaupallisen mallin simulointi, keskustelu kaupallisesta mallista Vetäjä Jatkotoimenpiteet neuvottelutilaisuuksien jälkeen Tarjoajan puheenvuoro Tilaajan puheenvuoro

14 Allianssin muodostaminen - neuvottelut Neuvottelu II koko pv Tilaisuuden avaus: Käytännön asiat, esittäytyminen Vetäjä Tilaajan puheenvuoro Tilaisuuden tavoitteet ja avaintuloksista sopiminen Työpaja Mikä motivoi, huolestuttaa, mitkä kyvykkyydet ja odotukset Johdatus työskentelytapaan Työpaja Allianssin kehitysvaiheen organisaatio Toiminnan pelisäännöt, avainhenkilöt sekä tehtäväkuvaukset Ylläpitokustannusten hallinta- ja energiatehokkuus Työpaja Ongelmanratkaisutehtävä Työpaja Kaupalliset neuvottelut Sopimuksen läpikäynti Korvattavien kustannusten läpikäynti Kaupallisen mallin parametrit ja palkkiomalli

15 Allianssin muodostaminen - neuvottelut Neuvottelu III koko pv Tilaisuuden avaus: Käytännön asiat, tavoitteet ja avaintulokset Vetäjä Avaintulosalueet, mittarit ja suoritustasot Työpaja Ehdotussuunnitelmien työstäminen Työpaja Työmaan kehitys- ja toteutusvaiheen projektisuunnitelman ideoiminen ja työstäminen Työpaja Tarkennuksia korvattaviin kustannuksiin ja vapaa keskustelu Vetäjä Tilaisuuden päätös Tilaaja

16 Allianssin muodostaminen Miten neuvotteluprosessi näkyi tarjouksissa Arvoa rahalle Suunnitelmaehdotukset Korjausaste Toiminnallisuus Arkkitehtuuri Asuntomäärät Vuokrattavien neliöiden maksimointi Suunnitelman kaavan mukaisuus Energiakustannukset Ratkaisut ja niiden toteutettavuus Vaikutus nykytilanteeseen verrattuna Kustannusarvio Suunnitelmaratkaisut annetun budjetin puitteissa Kustannusasiantuntija laski hinnan tarjoussuunnitelmille Mahdollisia avaintulosalueita

17 Allianssin muodostaminen Miten neuvotteluprosessi näkyi tarjouksissa Yhteistoimintaosaaminen Projektisuunnitelma Hankkeen tavoitteiden tunnistaminen Riskien tunnistaminen Aikataulun realistisuus, muuttopäivien pitävyys, porraskohtaisen läpivienti ajan optimointi Allianssiorganisaatio Kuvaus resurssoinnista: johtoryhmä, projektiryhmä Uudet roolit yhteisessä organisaatiossa Yhteistoimintakyky neuvotteluissa Tarjottujen henkilöiden työskentely tiiminä Tehtävien organisointi Saavutetut ratkaisut

18 Tarjousten vertailuperiaatteet

19 Tarjousten vertailuperiaatteet Arviointiasteikko

20 Tarjousten vertailuperiaatteet Projektisuunnitelman arviointi

21 Kehitysvaihe

22 Organisaatio

23 Kehitysvaihe mitä tehtiin Kehitettiin suunnitelmaa Arkkitehtuuri, toiminnallisuus Lisää asuntoja Energiaratkaisut, käyttötalous Kustannustehokkuus Vaihtoehtoratkaisujen vertailu Tehtiin toteutussuunnitelma Toteutussuunnittelu & aikataulutus Määritettiin avaintulosalueet ja suorituskykytavoitteet Avaintulosalueista sopiminen Avaintulosaluekohtaiset suoritustavoitteet ja mittarit Tasojen tason, 0 -tason = tavoitetaso ja tason määrittäminen Sovittiin tavoitekustannus

24 Yhteistoiminta kehitysvaiheessa Perustettiin projektitoimisto Työmaalle yhteinen toimisto: urakoitsija + tilaaja työskentelivät yhdessä Suunnittelutoimistot tekivät työtään omissa toimistoissaan Yhteiskokoukset (allianssi = tilaaja, suunnittelutoimistot, urakoitsija) Kohdekäynnit yhdessä Riskivarauksen asettaminen yhdessä Ajatusmaailma: yhteisesti haetaan toteuttamiskelpoisia ratkaisuja EIKÄ NIIN, että suunnittelijat tekevät ratkaisun ja toteuttaja sanoo, että ei näin voi tehdä TOIMINTAPERITAATE kustannustehokkaasti

25 Kaupallinen malli tavoitekustannuksen ylitys/alitus

26 Kaupallinen malli bonuspooli Maksimibonus euroa = erinomaisesta suoritustasosta (+100 taso) jaettuna kahteen yhtä suureen osaan (a ), joista toinen jaetaan toteutusvaiheen ja toinen takuuvaiheen päätteeksi Tavoitteiden saavuttaminen = ei bonusta ei sanktiota Maksimisanktio palveluntuottajan palkkion suuruinen = suoritustasosta, jota ei voida hyväksyä Järkyttävä tapahtuma Rikollinen toiminta (saanktio sopimatta)

27 Avaintulosalueet

28 Toteutusvaihe työmaan arki - ongelmaratkaisu

29 Toteutusvaihe työmaan arki - ongelmaratkaisu Ongelma Asukkaiden reagointi työmaahäiriöihin haittaa opiskelua Valituksia runsaasti HOASille ja sieltä työmaalle Meluavat työt, käyttökatkokset, Mitä tehtiin Allianssi (tilaaja + urakoitsija) piti pikapalaverin työmaalla Tulos Parempi tiedottaminen meluavista työvaiheista ja työmaa-alueen ulkopuolella tehtävistä töistä Oma työnsuunnittelu paremmin: käyttökatkosten minimointi ja tiedottaminen paremmaksi Asukasillan järjestäminen (projektin esittely ja työmaakäynti, jossa esiteltiin uudet valmistuneet asunnot) Tulos Asukasvalitukset vähenivät

30 Mitä opittiin mitä kehitettävää

31 Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto Rakennuttajapäivät Vuolukiventien allianssihanke Kokemuksia yhteistyöstä 6-12/ /2012 6/ /2013 1/ /2018 Kilpailutusvaihe Kehitysvaihe Rakennusvaihe Takuuvaihe Vei aikaa ja rahaa Tarjoajat erittäin motivoituneita Hyvät tarjoukset ja tarjoussuunnitelmat Hyvä valmius nopeaan käynnistykseen Opittiin uusia rooleja Suunnittelu tiiminä Toteutuskelpoiset suunnitelmat Hyvä valmius päätöksentekoon Hyvä yhteishenki Vaikeampaa oppia uusia rooleja Joustavuutta muutoksiin ja Kehittämiseen Hyvä aikataulun ja kustannusten hallinta Avaintulosalueet toimivat Aliurakoitsijoiden valinta suorituskyvyn perusteella Allianssi tulee vastaamaan 5 vuoden takuuvaiheesta sekä huollosta ja kunnossapidosta =>????

32 Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto Rakennuttajapäivät Vuolukiventien allianssihanke Mitä uutta opittiin ja sisäistettiin Oma organisaatio Suunnittelu- ja toteutusorganisaation muodostamiseen uusi, yhteistyötä korostava malli Oma rooli muuttuu tilaajasta osapuoleksi Muu allianssiorganisaatio Tarjousvaiheen suunnittelijoiden ja urakoitsijan yhteistyö tuotti vaihtoehtoisia ratkaisuja Suunnittelijat ja pääurakoitsija lähempänä toisiaan Toteutusvaiheessa ongelmaratkaisukyky lisääntyy Kaikkien rooli muuttumassa yhteistyötä korostavaksi Yhteinen tavoite ja pitkä vastuu kannustaa yhteistyöhön

33 Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto Rakennuttajapäivät Vuolukiventien allianssihanke Mitä haasteita kohdattiin Oma organisaatio Varsin työläs hankintaprosessi, edellytti useilta henkilöiltä usean päivän työpanoksen Suunnitteluprosessiin osallistumisen ja suunnitelmiin vaikuttamisen pelisäännöt epäselviä Muu allianssiorganisaatio Työläs hankintaprosessi ja vain yksi konsortio valittiin Tarjouspalkkio ei kattanut kustannuksia Tarjoussuunnitelmien muuttuminen kehitysvaiheessa Roolien muuttamisen haasteet Päätöksenteon vastuu ja suhde

34 Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto Rakennuttajapäivät Vuolukiventien allianssihanke Mitä kehitysajatuksia Hankintaprosessin yksinkertaistaminen Lisää aikaa isoille päätöksille ja pienet päätökset entistä tehokkaammin - päätöksenteon selkeyttäminen Aliurakointimenettelyjen kehittäminen Roolimuutokset ilman organisaation kasvua

35 ASIANTUNTIJAPALVELUA AMMATTILAISILLE

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus

Lisätiedot

Ovatko allianssit ratkaisu hyvään lopputulokseen? Turku 6.2.2015 Karri Kivioja

Ovatko allianssit ratkaisu hyvään lopputulokseen? Turku 6.2.2015 Karri Kivioja Ovatko allianssit ratkaisu hyvään lopputulokseen? Turku 6.2.2015 Karri Kivioja Allianssiurakan määritelmä Allianssiurakka on hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, kaikille yhteiseen sopimukseen perustuva

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI

Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI 2015 Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI Lielahti Kokemäki-allianssihanke Arvoa rahalle raportti Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Henri Siljander, Sweco PM Oy Verkkojulkaisu

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Raportti 02/2015 KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Jani Saarinen ja Antti Piirainen Vison Alliance Partners Oy Korjausrakentamisen kehittäminen Rakennettu ympäristö -ohjelma 2010-14 Tekes ESIPUHE

Lisätiedot

Millaisia kokemuksia saatiin projektiallianssin pilotista. Kari Ruohonen Harri Yli-Villamo

Millaisia kokemuksia saatiin projektiallianssin pilotista. Kari Ruohonen Harri Yli-Villamo Millaisia kokemuksia saatiin projektiallianssin pilotista Kari Ruohonen Harri Yli-Villamo Tehokkaampi liikennejärjestelmä Liikenneviraston tehtävänä on kehittää kaikista liikennemuodoista yhtenäinen ja

Lisätiedot

Suunnittelun ohjaus allianssiurakassa

Suunnittelun ohjaus allianssiurakassa Suunnittelun ohjaus allianssiurakassa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Tero Kanervo NCC Rakennus Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Aalto PRO Sisältö 1 Allianssin historia...

Lisätiedot

Franzenian peruskorjaus päiväkodiksi

Franzenian peruskorjaus päiväkodiksi Franzenian peruskorjaus päiväkodiksi Mahdollinen kuva????? www.helsinki.fi/yliopisto Korjausrakentamisen kehittämishanke Franzenian peruskorjaus Helsingin yliopisto, Tila- ja kiinteistökeskus, Jaana Ihalainen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA

Lisätiedot

1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET

1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET 1 (5) Tiivistelmä 27.1.2015 Rakennettu ympäristö ohjelma 2009 2014; Korjausrakentamisen kehittäminen -teema 1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET Korjausrakentamisessa on valtava kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa RAPORTTI 4/2014 Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö 2009 2014 Sampsa Nissinen, Eero Lukin, Tekes Suvi Nenonen, Robert Eriksson, Juha-Matti Junnonen, Jan-Erik Gussander,

Lisätiedot

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa visio joulukuu skol 2012 Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa 6 Parviainen Arkkitehdit Nuorissa osaajissa on vetovoimaa! 9 Tiimiyttävä toimitila on tuottava investointi 14 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEIDEN HAASTEET

RAKENNUSHANKKEIDEN HAASTEET Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Tuomme tilalle ratkaisut RAKENNUSHANKKEIDEN HAASTEET 2 Perinteiset urakkasopimukset suurissa ja vaativissa hankkeissa

Lisätiedot

IPT JA KAUPALLINEN MALLI

IPT JA KAUPALLINEN MALLI Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT JA KAUPALLINEN MALLI 7-8.5.2014 Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula Kaupallinen malli Integroivien toteutusmallien

Lisätiedot

MITEN TILAAJA VOI EDISTÄÄ INNOVAATIOITA JA TEOLLISIA MENETELMIÄ?

MITEN TILAAJA VOI EDISTÄÄ INNOVAATIOITA JA TEOLLISIA MENETELMIÄ? MITEN TILAAJA VOI EDISTÄÄ INNOVAATIOITA JA TEOLLISIA MENETELMIÄ? Korjausrakentamisen teematyöpaja 20.11.2013 Juha Salminen, kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi

Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli 4.2.2015 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Senaatti-kiinteistöt HISTORIA JA NYKYTILA 23.1.2014 2 Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Heidi Hyppönen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

LOPPUSEMINAARI 27.1.2015

LOPPUSEMINAARI 27.1.2015 Korjausrakentamisen kehittäminen Rakennettu ympäristö ohjelma 2010-14 LOPPUSEMINAARI 27.1.2015 Jani Saarinen ja Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy korjausrakentamisen kehittäminen teeman aktivaattorit

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Target Value Design Rantatunneli - hankkeessa LCI - päivä 4.12.2014 Niemi Center. Pekka Petäjäniemi Johtaja, Projektien toteutus Liikennevirasto

Target Value Design Rantatunneli - hankkeessa LCI - päivä 4.12.2014 Niemi Center. Pekka Petäjäniemi Johtaja, Projektien toteutus Liikennevirasto Target Value Design Rantatunneli - hankkeessa LCI - päivä 4.12.2014 Niemi Center Pekka Petäjäniemi Johtaja, Projektien toteutus Liikennevirasto VT12 RANTATUNNELI Urakka-alue 4.2km Tunneli 2+2, 2,3km Väylät

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Tekes, Korjausrakentamisen kehittäminen RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Teeman aktivaattorit Jani Saarinen ja Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy 9.12.2014 Tekes korjausrakentamisen kehittäminen

Lisätiedot

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut. Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.fi Yleensä rakennushankkeen toteutusmuodot esitetään muotojen luettelona,

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot