Ovatko allianssit ratkaisu hyvään lopputulokseen? Turku Karri Kivioja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ovatko allianssit ratkaisu hyvään lopputulokseen? Turku 6.2.2015 Karri Kivioja"

Transkriptio

1 Ovatko allianssit ratkaisu hyvään lopputulokseen? Turku Karri Kivioja

2 Allianssiurakan määritelmä Allianssiurakka on hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, kaikille yhteiseen sopimukseen perustuva hankkeen toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä yhteisellä organisaatiolla, ja jossa toimijat jakavat projektiin liittyviä sekä positiivisia että negatiivisia riskejä sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää yhteistyötä tavoitellen. - Pertti Lahdenperä, 2009 Rakennusteollisuus RT 2

3 Allianssihankkeita Suomessa (listaus: Vison Oy) 1. Lielahti Kokemäki -radan peruskorjaus (100 M ) 2. Vuolukiventie 1 (18 M ) 3. Tampereen rantatunneli (180 M ) 4. Helsinki-Vantaan liikennealueiden päällystystyöt (20 M ) 5. THL:n päärakennus (18 M ) 6. Järvenpään sosiaali- ja terveystalo (50 M ) 7. Franzenian peruskorjaus (6 M ) 8. Lahden matkakeskus (19 M ) 9. Pakilan alueurakka (6 M ) 10. As Oy Helsingin Retkeilijänkatu 3-7 (10 M ) 11. As Oy Gunillankallio 10 (10 M ) 12. VTT:n ydinturvallisuustalo (30 M ) 13. Jyrkkälän lähiön julkisivuperuskorjaus (20 M ) 14. Joensuun oikeus- ja poliisitalo (30 M ) 15. Turun Seudun Energiantuotanto, Naantalin voimalaitos (45 M ) 16. Helsingin yliopiston hallintorakennuksen peruskorjaus (18 M ) 17. Kainuun keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus (120 M ) 18. Vt. 6 Taavetti-Lappeenranta (76 M ) 19. Kempeleen terveyskeskus (14 M ) 20. Kotkan poliisitalo (20 M ) 21. Hiukkavaaran monitoimitalo (24 M ) 22. Espoonlahden kirkko (6 M ) 23. Tampereen raitiotie (250 M ) Rakennusteollisuus RT 3

4 Mitä allianssilla haetaan tilaajan teesit We all win or we all lose Tilaaja sekä suunnittelun ja tuotannon keskeiset toimijat muodostavat ydintiimin Ydintiimillä on yhteiset tavoitteet (allianssisopimus) Ydintiimi sitoutuu edistämään innovaatioita ja erinomaista suoritusta Ydintiimi jakaa ja hallitsee hankkeen riskit ja bonukset yhteisesti Allianssisopimuksessa määritellään no blame periaate, yksimieliset päätökset, riidanratkaisulauseketta ei ole Kaikki toiminta on avointa, open book Rakennusteollisuus RT 4

5 Mitä allianssilla haetaan urakoitsijan näkökulma (DI Jouko Viitala / Lemminkäinen ) Järkevää ja oikeudenmukaista riskinjakoa Urakoitsijan parempaa sitoutumista tilaajan tavoitteisiin (ei pelkästään juridiseen sopimukseen) Oikea-aikaisen yhteistoiminnan mahdollistamia innovaatioita ja niiden hallittua toteutusta Parempaa vaikutusmahdollisuutta projektiin osallistuviin henkilöihin ja heidän sitoutumiseensa yli yritysrajojen Sopimusjuridiikan merkityksen pienenemistä toteutuksessa => Ihmisten ikiaikaista tapaa saada koottu ryhmä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti Rakennusteollisuus RT 5

6 Pelkkä nimitys allianssi ei vielä kerro mitään 1. Puhdas allianssi - Yksinkertainen sopimus - Korostetaan riskien ja hyötyjen yhteisyyttä - Päätöksenteko yksimielistä 2. Kevennetty allianssi - Esimerkiksi niin, että tilaaja valitsee ensin vain joko urakoitsijan tai suunnittelijan 3. Muokattu allianssi - Esim. Senaatin kärkihankeallianssi - Esim. kustannuksissa saattaa olla katto ja/tai tilaajalla saattaa olla puhdasta allianssia laajempi päätösvalta Allianssiksi nimitetty sopimus saattaa todellisuudessa olla erittäin lähellä projektinjohtourakkaa, jossa on korostettu osapuolten välistä yhteistoimintaa. Rakennusteollisuus RT 6

7 Allianssin soveltuminen eri hankkeisiin Hankkeen tulee olla vähintään suurehko, jotta se kannattaa toteuttaa allianssin pitkällisellä kilpailutuksella sekä organisaatiolla. Teppo Salmikivi / Helsingin Yliopisto: Paras soveltuvuus: laaja ja strateginen pullonkaulahanke. Myös tilaajalla itsellään tulee olla käytettävissä allianssiin kykeneviä ja sitoutuneita henkilöitä. Tilaajan rahoitus ei saa olla veitsenterällä. Rakennusteollisuus RT 7

8 Esimerkki vertailuperusteista - Vuolukiventie 1. Allianssiosaaminen painoarvo yhteensä 30 % 1.1. Kehitys- ja toteutusvaiheen projektisuunnitelma (osapainoarvo 30 %) 1.2. Työskentely neuvotteluissa (osapainoarvo 30 %) 1.3. Allianssiorganisaatio (osapainoarvo 40 %) 2. Arvoa rahalle painoarvo yhteensä 40 % 2.1. Ehdotussuunnitelmat työnsuorituksen sisällöstä (osapainoarvo 50 %) 2.2. Tilaajan asiantuntijan laskema kustannusarvio ehdotussuunnitelmasta (osapainoarvo 20 %) 2.3. Ylläpitokustannusten hallinta (osapainoarvo 30 %) 3. Palkkio painoarvo yhteensä 30 % 3.1. Palkkion euromäärä (osapainoarvo 100 %) Rakennusteollisuus RT 8

9 Sopimusehdot Kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS) Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS) Sopimukset on mahdollista yhdistää myös yhdeksi allianssisopimukseksi. Sopimuksen liitteillä tärkeä rooli (esim. kaupallinen malli, suunnitelmat ja organisaatio). YSE-ehtojen soveltaminen allianssisopimuksissa on toistaiseksi vaihtelevaa. - Senaatti: YSE mukana, mutta 1/3 ehdoista viivattu yli - Liikennevirasto ja Helsingin yliopisto: YSE ei mukana Yhteisten allianssipelisääntöjen tarve? Rakennusteollisuus RT 9

10 Aikainen integraatio Jotta allianssi onnistuu optimaalisella tavalla, urakoitsija ja suunnittelija tulee integroida hankkeeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hanke, jonka tilaaja suunnitteluttaa pitkälle ennen urakoitsijan valintaa, ei voi olla varsinainen allianssi. Allianssihanke, jossa tehdään jo kehitysvaiheessa (KAS) yhteistyössä toteutuskelpoiset suunnitelmat ja sovitaan niiden pohjalta tavoitehinta ja lopullinen aikataulu, on ristiriitojen välttämisen kannalta lähtökohtaisesti erittäin hyvä malli. Rakennusteollisuus RT 10

11 Esimerkki allianssiorganisaatiosta Allianssin johtoryhmä - Tilaajan, päätoteuttajan ja pääsuunnittelijan edustajat - Johtaa allianssia Allianssin projektipäällikkö - Johtoryhmän valitsema projektipäällikkö + varamies - Johtaa projektiryhmän toimintaa ja vastaa johtoryhmälle Allianssin projektiryhmä - Tilaajan, päätoteuttajan ja pääsuunnittelijan edustajat sekä esimerkiksi rakennuttajakonsultti, arkkitehti sekä muut suunnittelijat - Johtaa ja koordinoi päivittäistä toimintaa Rakennusteollisuus RT 11

12 Päätöksenteko johtoryhmässä Allianssin johtoryhmä - Lähtökohtaisesti jokainen allianssisopimuksen osapuoli nimeää edustajansa johtoryhmään - Jäsenyys on yleensä henkilökohtainen eli edustajan voi vaihtaa vain muiden osapuolten hyväksynnällä Yksimielisen päätöksenteon vaatimus - Johtoryhmä voi tehdä päätöksen vain, jos päätös on yksimielinen eli kaikkien osapuolten edustajat kannattavat päätöstä. Rakennusteollisuus RT 12

13 Kolmiportainen kaupallinen malli 1. Korvattavat kustannukset - Sopimuksen mukaisesti tehdystä työstä sekä hankinnoista syntyneet kustannukset (mukaan lukien mahdollisten virheiden korjaukset) ja hankekohtaiset urakan johto- ja hallintokustannukset - Kustannukset tarkastetaan ja korvataan toteutuman mukaan (vrt. laskutyö) 2. Palkkio - Palkkio voidaan sopia joko euromääräiseksi tai prosenttiosuudeksi tavoitehinnasta. - Palkkioon tulee sisältyä katteen lisäksi sellaiset yleiskustannukset, jotka eivät ole korvattavia kustannuksia (esim. ns. pääkonttorikustannukset) 3. Kannustinjärjestelmä (bonukset ja sanktiot) Tavoitekustannuksen alitushyötyjen / ylitysvastuiden jakaminen Bonuspooli ja tavoitekohtaiset kannustimet Ns. järkyttävät tapahtumat Rakennusteollisuus RT 13

14 Erilliset bonukset ja sanktiot Esimerkkejä bonuksiin tai sanktioihin johtavista avaintulosalueista: Tilaajan ja käyttäjän hanketyytyväisyys Aikataulussa pysyminen Esim. rata- ja tiehankkeissa liikenteen häiriöttömyys Kustannustavoitteiden saavuttaminen Laatutavoitteiden saavuttaminen Esim. energiakustannukset takuuaikana Työturvallisuus Innovaatiot Mediajulkisuuden positiivisuus / negatiivisuus Haasteena luoda avaintulosalueille objektiivisia mittareita! Rakennusteollisuus RT 14

15 Alihankinta allianssissa Alihankinta tapahtuu edelleen pääsääntöisesti YSEpohjaisesti => pääurakoitsijalla haasteena yhteensovittaa allianssi- ja YSE-maailma. Alihankinta voidaan toteuttaa keskeisten hankintojen osalta myös eräänlaisina alliansseina tai ainakin projektinjohtourakoina. Kaikki resurssit valitaan yhteisesti hankkeen parhaaksi periaatteella tilaajalla omalta osaltaan korostunut vastuu, vaikka alihankinnat tehtäisiin urakoitsijan nimiin? Tilaajalla yleensä sopimuksen perusteella oikeus saada alihankintasopimus siirretyksi omiin nimiinsä. Rakennusteollisuus RT 15

16 Allianssisopimuksen voimassaolo Tilaajalla on yleensä laaja oikeus päättää hankkeen etenemisestä. Tilaaja päättää kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen siirtymisestä Tilaajalla on keskeytysoikeus Tilaaja voi missä vaiheessa tahansa ja mistä syystä tahansa määrätä keskeyttämään kaikki tai osan hankkeen mukaisista töistä tilaajan päättämäksi ajaksi. Tilaajalla on irtisanomisoikeus Tilaaja voi mistä syystä tahansa päättää allianssisopimuksen sovitulla irtisanomisajalla (esim. muutama viikko) Irtisanomistilanteessa palveluntuottajalla on oikeus maksuihin ja suorituksiin kaupallisen mallin mukaisesti (arvioidaan myös tavoitteiden toteutuminen irtisanomiseen asti) Tilaajalla on poissulkemisoikeus Tilaaja voi sulkea yksittäisenkin palveluntuottajan pois hankkeesta Rakennusteollisuus RT 16

17 Erimielisyydet allianssissa Esimerkki erimielisyyksien ratkaisemisesta - Osapuolten tulee erimielisyyden ilmetessä ilmoittaa siitä toisilleen. - Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua määrätyssä ajassa, asia tulee siirtää allianssin johtoryhmän ratkaistavaksi - Johtoryhmän tulee ratkaista erimielisyys hankkeen parhaaksi - periaatteella ja yksimielisellä päätöksellä (esimerkki: miten onnistuu tavoitehinnan nostaminen toteutusvaiheessa?) - Johtoryhmä voi käyttää myös sovittelijaa tai konsulttia - Johtoryhmän päätös on lopullinen ja se sitoo kaikkia osapuolia Huom! Viime kädessä oikeudenkäymiskaari ratkaissee oikeuspaikan. On kyseenalaista, onko riitelyn kieltävä ehto aukottomasti pätevä. Rakennusteollisuus RT 17

18 Ovatko allianssit ratkaisu hyvään lopputulokseen? Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä. Esimerkkejä: - 316/333 asuntoa 0-virheluovutuksella (Vuolukiventie) - Energiankulutuksessa saavutettu erinomainen +100 taso (Vuolukiventie) - Koko hankkeen läpimenoaikaa on pystytty lyhentämään n. kaksi vuotta. (Lielahti-Kokemäki) - Budjettialitus 1,6 M (Lielahti-Kokemäki) - Henkilöliikenteen täsmällisyys 99,65 % ja tavaraliikenteen täsmällisyys 99,93 % (Lielahti-Kokemäki) - Vanne ei kiristä päätä lainkaan niin pahasti kuin normaalilla työmaalla (erään urakoitsijan edustaja) Rakennusteollisuus RT 18

19 Ovatko allianssit ratkaisu hyvään lopputulokseen? Sopimuksen muoto ei yksin ratkaise mitään. Hyvään lopputulokseen voidaan päästä muillakin urakkamuodoilla, kun yhteistoimintaan, resursseihin ja yhteisiin tavoitteisiin kiinnitetään huomiota. Tähän mennessä saadut hyvät kokemukset johtuvat pitkälti alliansseihin osallistuneiden toimijoiden kyvykkyydestä ja motivaatiosta sekä isompien ikävien yllätysten puuttumisesta. Allianssit vaikuttavat erittäin käyttökelpoiselta työkalulta tietynlaisiin hankkeisiin. Rakennusteollisuus RT 19

20 Jatkotoimenpiteet Alalla täytyy olla pelisäännöt sille, mitä hankkeita pidetään allianssihankkeina ja, miten niiden ehtoja tulkitaan. Rakennustietosäätiö on asettanut päätoimikunnan, jonka tehtävänä on laatia alan yhteisesti hyväksymät sopimusmallit yhteistoimintaurakoihin (allianssiin). Sopimusmallin on tarkoitus tulla käyttöön vuoden 2016 alussa. Rakennusteollisuus RT 20

21 Lisätietoja:

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI

Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI 2015 Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI Lielahti Kokemäki-allianssihanke Arvoa rahalle raportti Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Henri Siljander, Sweco PM Oy Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Sopimus hankkeen Vt 12 Tampereen tunneli toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopijapuolet Liikennevirasto, joka toimii tässä hankkeessa rakennuttajana PL 33 00521 HELSINKI Tampereen

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut. Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.fi Yleensä rakennushankkeen toteutusmuodot esitetään muotojen luettelona,

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Heidi Hyppönen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Jere Viljanen Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Diplomityö Otaniemessä 19. joulukuuta 2013 Valvoja:

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN 1 Vaikka ajatus voi kauhistuttaa, putkiremontti on mahdollisuus entistä parempaan viihtyvyyteen. NCC:n toimintamallissa asukastyytyväisyydellä on suuri painoarvo. 2 NCC:N SUUNNITTELU-

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi 378 1 Johdanto Kirjoitus pohjautuu rakennusalalla viime vuosina tapahtuneisiin

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kehittäminen osana hankintamenetelmää Pro gradu, hankintojen johtaminen Tiehallinnon selvityksiä 46/2005 Palvelutoimittajan kyvykkyyden

Lisätiedot

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I ELINKAARIMALLI 20.04.2009 K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I Y K SI T YI SRAHOITTE ISTE N HANKKEIDE N K I LPA ILUKYVYN K EHITTÄM I NEN J A TAR J OU S VE RTAI LU N S. BUDJETTIRAHOI TTEISTEN

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot