RAKENNUSHANKKEEN ALLIANSSISOPIMUS SOPIMUKSEN KOHDE. Hanke nro Rakennuskohde SOPIMUSOSAPUOLET. Tilaaja ALLIANSSIN KAUPALLISET EHDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSHANKKEEN ALLIANSSISOPIMUS SOPIMUKSEN KOHDE. Hanke nro Rakennuskohde SOPIMUSOSAPUOLET. Tilaaja ALLIANSSIN KAUPALLISET EHDOT"

Transkriptio

1 LAUSUNTOVERSIO XXXXkuu 201X 1 (7) ALLIANSSIN KAUPALLISTEN EHTOJEN LAATIMINEN Tässä ohjeessa annetaan täyttö- ja laskentaohjeita allianssimallilla toteutettavan rakennushankkeen sopimusasiakirjoihin kuuluvien kaupallisten ehtojen laatimiseen. Ehdot on julkaistu lomakkeella RT 80XXX. Lomaketta käytetään tilaajan ja palveluntuottajien välisten maksujen, bonusten ja sanktioiden määrittämiseen. SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISKUVAUS 1.1 Yleiset periaatteet 1.2 Tavoitekustannus 1.3 Palveluntuottajaosapuolille allianssin tehtävistä maksettavat korvaukset 1.4 Kannustinjärjestelmä 2 KORVATTAVAT KUSTANNUKSET 2.1 Korvattavien kustannusten määrittämisen periaatteet 3 ALLIANSSIPALKKIO 3.1 Allianssipalkkio konsulttiosapuolelle 3.2 Allianssipalkkio rakentajaosapuolelle 3.3 Allianssipalkkion muutos toteutusvaiheessa 4 KANNUSTIMET 4.1 Toteutusvaiheen bonuspooli 4.2 Tavoitekustannuksen alitus/ylitys 4.3 Avaintavoitteiden saavuttaminen 4.4 Järkyttävä tapahtuma 4.5 Bonusten ja sanktioiden jakaminen 5 PALVELUNTUOTTAJAN RISKI JA SEN RAJAUKSET 6 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN TULOUTUS 7 JÄLKIVASTUUVAIHE 7.1 Jälkivastuuvaiheen avaintavoitteet RAKENNUSHANKKEEN ALLIANSSISOPIMUS Tässä allianssisopimuksessa noudatetaan sopimusehtoja RT 10-12XXX Allianssin sopimusehdot, jotka liitetään tähän sopimukseen. Sopimuksen liitteeksi tulevat vaiheittain ensin kehitysvaiheen sopimus RT Kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS) liitteineen ja sen jälkeen toteutus- ja jälkivastuuvaiheen sopimus RT Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS) liitteineen. SOPIMUKSEN KOHDE Hanke nro Rakennuskohde SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja ALLIANSSIN KAUPALLISET EHDOT Tämän sopimuksen kohteena on xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx RTS :44 joulukuu (4) Sopimukseen sisältyy hankkeen suunnittelu ja toteutus tämän sopimuksen, sen liitteiden ja RT 10-12XXX Allianssin sopimusehdot mukaisesti. joulukuu 2017 Sopimuksen osapuolet (sopimusosapuolet) ja niiden edustajat: 1 (6) xxx xxx Tilaajan on hankkeessa rakennushankkeeseen ryhtyvä osapuoli. Lomaketta käytetään tilaajan ja palveluntuottajien välisten maksujen, bonusten ja sanktioiden Tilaajan määrittämiseen. edustaja xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Palveluntuottajat Palveluntuottaja 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Edustaja RAKENNUSHANKE XXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxx Palveluntuottaja 2 xx xxxxxxxxxxxxxxxx SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja XXXXXXXXXXXXXX Edustaja xxxxxxxxxxxxx Palveluntuottaja xxxxxxxxxx 1 XXXXXXXXXXXXXXXXX Palveluntuottaja 3 Palveluntuottaja xxxxxxxxxxxxxxxxx 2 XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxx Palveluntuottaja 3 XXXXXXXXXXXXXXXXX Edustaja xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Päätoteuttaja Pääsuunnittelija 1 YLEISKUVAUS 1.1 Yleiset periaatteet Muut osapuolet 1.2 Tavoitekustannus LUONNOS Hankkeen päätoteuttajana toimii RTS :47 xxxxxxxxxxxxx Hankkeen pääsuunnittelijana toimii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sopimusosapuoleksi voidaan allianssin aikana ottaa uusia toimijoita kaikkien Allianssin sopimusosapuolet sopimusosapuolten jakavat yhteisellä allianssin päätöksellä riskit ja mahdollisuudet. tämän sopimuksen Sopimusosapuolet periaatteiden mukaisesti. noudattavat avoimien kirjojen periaatetta. xx Tilaajan arvio tavoitekustannuksesta esitetään tarjouspyynnössä ja kehitysvaiheen allianssisopimuksessa (KAS). Kehitysvaiheen kustannukset sisältyvät tilaajan arvioimaan tavoitekustannukseen. Tilaajan alustava arvio tavoitekustannuksesta: - Kehitysvaiheen budjetti X XXX XXX XXX euroa - Toteutusvaiheen tavoitekustannus X XXX XXX XXX euroa, joka sisältää jälkivastuuajan kustannusarvion. Kehitysvaiheen aikana allianssiosapuolet määrittävät yhdessä tavoitekustannuksen. Se sisältää hankkeen tehtävien korvattavat kustannukset ja niihin liittyvät riskivaraukset sekä jokaisen palveluntuottajan allianssipalkkiot ja erikseen yksilöidyt tilaajan kustannukset. LUONNOS Hankkeen laajuuden muutoksen osalta noudatetaan Allianssin yleisten sopimusehtojen (RT XX-XXXXX) kohtaa 10.

2 lausuntoversio 2 1 YLEISKUVAUS 1 YLEISKUVAUS 1.1 Yleiset periaatteet 1.1 Yleiset periaatteet Allianssissa osapuolet jakavat hankkeen riskit ja mahdollisuudet. Allianssin taloudellinen tulos on verrannollinen todelliseen suoritukseen sekä tilaajalle tuotettuun arvoon avaintavoitteiden saavuttamisessa. Bonusten ansaitseminen edellyttää allianssilta erinomaista suoritusta tilaajalle lisäarvoa tuovissa avaintavoitteissa ja/tai tavoitekustannuksen alituksesta. Jokaisen palveluntuottajaosapuolen vastuu sanktiosta alkaa samaan aikaan, mikäli hankkeen tavoitteita ei saavuteta. Kaikki esitetyt euromäärät ovat ilman arvonlisäveroa (alv. 0%). Allianssin sopimusosapuolet jakavat allianssin riskit ja mahdollisuudet. Sopimusosapuolet noudattavat avoimien kirjojen periaatetta. 1.2 Tavoitekustannus 1.2 Tavoitekustannus Tavoitekustannus sisältää Tilaajan arvio tavoitekustannuksesta esitetään tarjouspyynnössä ja kehitysvaiheen allianssisopimuksessa (KAS). Kehitysvaiheen kustannukset sisältyvät tilaajan arvioimaan tavoitekus- korvattavat kustannukset riskivarauksineen allianssipalkkiot tannukseen. tilaajan kustannukset. 1.3 Palveluntuottajaosapuolille allianssin tehtävistä maksettavat korvaukset Tilaajan alustava arvio tavoitekustannuksesta: Kehitysvaiheen budjetti Toteutusvaiheen tavoitekustannus, joka sisältää jälkivastuuajan kustannusarvion. Kehitysvaiheen aikana allianssiosapuolet määrittävät yhdessä tavoitekustannuksen. Se sisältää hankkeen tehtävien korvattavat kustannukset ja niihin liittyvät riskivaraukset sekä jokaisen palveluntuottajan allianssipalkkiot ja erikseen yksilöidyt tilaajan kustannukset. Hankkeen laajuuden muutoksen osalta noudatetaan Allianssin yleisten sopimusehtojen (RT XX-XXXXX) kohtaa Palveluntuottajaosapuolille allianssin tehtävistä maksettavat korvaukset Palveluntuottajille maksettavat korvaukset allianssin eteen tehdystä työstä muodostuvat seuraavista osista: Korvattavat kustannukset Korvattavat kustannukset sisältävät allianssin tehtävistä syntyneet suorat projektikustannukset, joita ovat mm. henkilöstökustannukset, hankinnat, projektinjohto- ja hallintokustannukset sekä läpilaskutettavat erät Allianssipalkkio Allianssipalkkio on allianssin tehtävistä korvattavien kustannusten päälle maksettava palveluntuottajaosapuolen katteen ja yleiskustannukset sisältävä korvaus.

3 lausuntoversio Kannustinjärjestelmä 1.4 Kannustinjärjestelmä Allianssissa jokainen osapuoli kykenee omalla toiminnallaan vaikuttamaan kokonaisuuteen. Mitään onnistumista tai epäonnistumista ei katsota yhden toimijan ansioksi tai syyksi. Koko allianssi menestyy tai epäonnistuu yhdessä. Avaintavoitteiden ja kannustinjärjestelmän avulla allianssi ohjaa tavoitekustannuksen ja tilaajan muiden avaintavoitteiden saavuttamisista. Kannustinjärjestelmän kautta palveluntuottajilla on mahdollisuus saada erillinen korvaus avaintavoitteiden ylittämisestä sekä tavoitekustannusten alittamisesta. Vastaavasti palveluntuottajilla on riski menettää osa allianssipalkkiostaan avaintavoitteiden huonon suoritustason ja/tai tavoitekustannuksen ylittämisen johdosta. Kannustinjärjestelmä jaetaan vaiheittain kehitys-, toteutus- ja jälkivastuuvaiheen avaintavoitteisiin sekä tavoitekustannukseen. 2 KORVATTAVAT KUSTANNUKSET 2 KORVATTAVAT KUSTANNUKSET 2.1 Korvattavien kustannusten määrittämisen periaatteet Kustannusten tulee perustua avoimiin kirjoihin, ja ne eivät saa sisältää katetta. Korvattavaksi kustannukseksi ei hyväksytä kustannusta, joka on aiheutunut osapuolen tahallisesta tai törkeästä teosta tai laiminlyönnistä, immateriaalioikeuksien loukkauksesta tai sovittujen vakuutusten laiminlyönnistä. 2.1 Korvattavien kustannusten määrittämisen periaatteet Korvattavat kustannukset käsittävät suoraan allianssin tehtävistä syntyneet todelliset ja tarkastetut henkilöstökustannukset palkat sosiaalikulut (lakisääteiset ja työehtosopimuksiin perustuvat sivukulut) luontaisedut läpilaskutettavat erät hankekohtaiset projektinjohto- ja hallintokustannukset hankinnat allianssikustannukset. muut kustannukset tarjous-, rahoitus- ja vakuutuskustannukset viranomaismaksut Korvattavien kustannusten määrittäminen on tarkemmin kuvattu liitteessä RT 80XXX Allianssin korvattavat kustannukset. Sosiaalikustannusprosenttina käytetään sopimuksen allekirjoitusajankohdan lukua ja sitä päivitetään tarvittaessa vuosittain allianssin johtoryhmän päätöksellä. Henkilöstökulujen laskennassa käytettävät sosiaalikuluprosentit ovat Konsulttiosapuolet % Rakentajaosapuolet toimihenkilöt % työntekijät % 3 ALLIANSSIPALKKIO 3 ALLIANSSIPALKKIO 3.1 Allianssipalkkio konsulttiosapuolelle 3.1 Allianssipalkkio konsulttiosapuolelle Konsulttiosapuolet tarjoavat allianssipalkkionsa palkkioprosentteina sekä kehitys- että toteutusvaiheissa ellei erikseen sovita palkkion muuttamisesta kiinteäksi toteutusvaiheessa. Konsulttiosapuolen allianssipalkkio voidaan määrittää seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla

4 lausuntoversio 4 KK = Konsulttiosapuolen henkilöstön palkkoihin, niiden sosiaalikuluihin (vakituinen henkilöstö, osa-aikaiset ja sopimussuhteessa olevat) ja muihin henkilöstökustannuksiin perustuva korvattava kustannus. PH = Tilaajan määrittämä projektinjohto- ja hallintokulukerroin P% = Konsulttiosapuolen allianssipalkkioprosentti, joka on annettu konsulttiosapuolen hyväksytyssä tarjouksessa H = Konsulttiosapuolen alihankintojen kokonaismäärä. H% = Konsulttiosapuolen palkkioprosentti alihankinnoille (kaikille konsulttiosapuolille sama, ellei erikseen muuta sovita). Konsulttiosapuolen alihankinnoiksi katsotaan kaikki ne korvattavat kustannukset, jotka konsulttiosapuoli on maksanut toiselle yritykselle tai yhteisölle allianssia koskevaa palvelua, työsuoritusta tai materiaaleja vastaan. Vaihtoehto a: Vaihtoehto a: Allianssipalkkio lasketaan kehitysvaiheessa seuraavasti: Konsulttiosapuolille kehitysvaiheessa maksettavat allianssipalkkiot ovat: Palveluntuottaja _1_ Allianssipalkkio = KK x PH x P% + H x H%, jossa Palveluntuottaja _2_... Laskennassa käytettävät muuttujat: Projektinjohto- ja hallintokulukertoimen (PH) arvo on Palkkioprosentti alihankinnoille (H%) on % Vaihtoehto b: Vaihtoehto b: Allianssipalkkio lasketaan kehitysvaiheessa seuraavasti: Konsulttiosapuolille kehitysvaiheessa maksettavat allianssipalkkiot ovat: Palveluntuottaja Allianssipalkkio = KK x P% + H x H%, jossa KK = Konsulttiosapuolen henkilöstön palkkoihin, niiden sosiaalikuluihin (vakituinen henkilöstö, osa-aikaiset ja sopimussuhteessa olevat) ja muihin henkilöstökustannuksiin perustuva korvattava kustannus. Palveluntuottaja P% = Konsulttiosapuolen allianssipalkkioprosentti, joka on annettu konsulttiosapuolen hyväksytyssä tarjouksessa. H = Konsulttiosapuolen alihankintojen kokonaismäärä H% = Konsulttiosapuolen palkkioprosentti alihankinnoille Laskennassa käytettävät muuttujat: (kaikille konsulttiosapuolille sama, ellei erikseen muuta sovita). Palkkioprosentti (H%) alihankinnoille on % Konsulttiosapuolen alihankinnoiksi katsotaan kaikki ne korvattavat kustannukset, jotka konsulttiosapuoli on maksanut toiselle yritykselle tai yhteisölle allianssia koskevaa palvelua, työsuoritusta tai materiaaleja vastaan. Toteutusvaiheessa noudatetaan kehitysvaiheen palkkiorakennetta. Vaihtoehtoisesti konsulttiosapuolen allianssipalkkio voidaan muuttaa toteutusvaiheessa kiinteäksi allianssipalkkioksi. Konsulttiosapuolille allianssipalkkio määritetään toteutusvaiheessa seuraavasti, a) Prosenttipalkkio kuten kehitysvaiheessa b) Kiinteä palkkio

5 lausuntoversio Allianssipalkkio rakentajaosapuolelle 3.2 Allianssipalkkio rakentajaosapuolelle Kehitysvaiheessa rakentajaosapuolen tehtävät ovat verrattavissa konsulttiosapuolen tehtäviin ja rakentajaosapuolen allianssipalkkio kehitysvaiheessa lasketaan vastaavin perustein kuin konsulttiosapuolella. Rakentajaosapuolen kehitysvaiheen allianssipalkkio voi perustua konsulttiosapuolen palkkioprosenttiin tai erikseen tarjottuun kehitysvaiheen palkkioprosenttiin. Kohdan 3.1 mukaisesti tulee määrittää, käytetäänkö allianssipalkkion laskennassa vaihtoehtoa a vai b. Mikäli kehitysvaiheen aikana tehdään toteutusvaiheen valmistelevia töitä työmaalla, maksetaan näille kustannuksille rakentajaosapuolen tarjoaman toteutusvaiheen palkkioprosentin mukaista allianssipalkkiota Ellei muuta sovita, rakentajaosapuolen allianssipalkkio muutetaan toteutusvaiheessa kiinteäksi euromääräiseksi allianssipalkkioksi osapuolen tarjoaman palkkioprosentin ja tavoitekustannuksessa asetetun korvattavien kustannusten perusteella. Mikäli kehitysvaiheen lopuksi saavutettu tavoitekustannus alittaa tilaajan tarjouspyynnössä esittämän tavoitekustannuksen, voidaan kiinteää allianssipalkkiota korottaa kehitysvaiheen kannustinjärjestelmässä sovitulla tavalla. Vaihtoehtoisesti kiinteä allianssipalkkio voidaan määrittää tilaajan tarjouspyynnössä esittämän tavoitekustannuksen perusteella. Toteutusvaiheen kiinteä euromääräinen allianssipalkkio määritetään seuraavasti: Allianssipalkkio (TAS) = (TK x P%) Allianssipalkkio (KAS), jossa TK = Rakentajaosapuolelle tavoitekustannuksessa asetettu korvattavien kustannusten kokonaismäärä. P% = Rakentajaosapuolen palkkioprosentti, joka on annettu rakentajaosapuolen hyväksyttävässä tarjouksessa Allianssipalkkio (KAS) =Rakentajaosapuolelle maksettu allianssipalkkio kehitysvaiheesta Rakentajaosapuolille kehitysvaiheessa maksettavat allianssipalkkiot ovat: Palvelutuottaja :n allianssipalkkio on Palvelutuottaja :n allianssipalkkio on Palvelutuottaja :n allianssipalkkio on Mikäli käyteään palkkioprosenttia, se lasketaan kuten konsulttiosapuolelle. Kehitysvaiheessa maksettava allianssipalkkio-osuus ja toteutusvaiheessa maksettava allianssipalkkio-osuus muodostavat yhdessä rakentajaosapuolen allianssipalkkion Rakentajaosapuolen allianssipalkkio on Rakentajaosapuolen allianssipalkkio on Toteutusvaiheessa rakentajaosapuolen allianssipalkkio sisältää sekä oman työn että alihankinnoista maksettavan allianssipalkkion. Toteutusvaiheessa rakentajaosapuolelle maksetaan allianssipalkkiota maksuerinä hankkeen valmiusasteen mukaisesti. Maksuerätaulukko liitetään TAS-sopimukseen. 3.3 Allianssipalkkion muutos toteutusvaiheessa 3.3 Allianssipalkkion muutos toteutusvaiheessa Tavoitekustannuksen muutos vaikuttaa rakentajaosapuolten kiinteisiin palkkioihin. Konsulttiosapuolen prosenttiperusteisiin allianssipalkkioihin tavoitekustannuksen muutos ei vaikuta. Mikäli laajuus tai hankkeen sisältö olennaisesti muuttuu tilaajan määräyksestä tavoitekustannuksen sopimisen jälkeen, palveluntuottajaosapuolten kiinteitä allianssi palkkioita muutetaan tavoitekustannuksen muutoksen suhteessa. 4 KANNUSTIMET 4 KANNUSTIMET Tilaaja määrittää tarjouspyynnössä tilaajan tavoitteet allianssiurakalle sekä näistä johdetut avaintavoitteet. Kannustinjärjestelmä on kolmiosainen ja käsittää seuraavat komponentit, jotka on tarkemmin määritelty jäljempänä tässä asiakirjassa. Tavoitekustannuksen alituksesta/ylityksestä määräytyvät bonukset/sanktiot. Avaintavoitteiden ylittämisestä/alittamisesta määräytyvät bonukset/sanktiot (bonuspooli). Järkyttävästä tapahtumasta aiheutuva bonuspoolin tyhjentyminen.

6 lausuntoversio Toteutusvaiheen bonuspooli 4.1 Toteutusvaiheen bonuspooli Tilaaja asettaa toteutusvaiheeseen bonuspoolin rahoittamaan palveluntuottajaosapuolille maksettavat bonukset tilanteissa, joissa allianssi on ylittänyt avaintavoitteille asetetun vaatimustason. Bonuspooli pitää sisällään alkupääoman ja sitä täydennetään mahdollisilla kustannusten alituksilla kannustinjärjestelmän mukaisesti. Tilaaja asettaa bonuspoolin alkupääomaksi euroa tai % allianssin tavoitekustannuksesta. 4.2 Tavoitekustannuksen alitus/ylitys 4.2 Tavoitekustannuksen alitus/ylitys Tavoitekustannus on allianssin sopimusosapuolten sopimus hankkeen toteuttamisen kustannuksista. Sopimusosapuolet sitoutuvat yhdessä toteuttamaan hankkeen tavoitekustannuksella. Tavoitekustannuksen alituksesta tilaaja maksaa palveluntuottajaosapuolille tavoitekustannusbonusta. Tavoitekustannuksen ylitys johtaa palvelutuottajaosapuolten tavoitekustannussanktioon. Tavoitekustannuksen alituksesta/ylityksestä aiheutuvien bonusten/sanktioiden jakoperusteet on esitetty kannustinjärjestelmässä (liite). 4.3 Avaintavoitteiden saavuttaminen 4.3 Avaintavoitteiden saavuttaminen Tilaajan määrittämät avaintavoitteet ja niiden alustavat mittarit laskentaperusteineen ovat tarjouspyynnön ja KAS-sopimuksen liitteenä. Taulukkoa tarkennetaan kehitysvaiheen aikana yhdessä palveluntuottajien kanssa. Toteutusvaiheen avaintavoitteet mittareineen liitetään TAS-vaiheen sopimukseen. Avaintavoitteiden suoritustasossa vaatimuksena on suoritus, joka vastaa alan tavanomaista hyvää suoritustasoa. 4.4 Järkyttävä tapahtuma 4.4 Järkyttävä tapahtuma Järkyttävä tapahtuma on allianssista tai sen toiminnasta johtuva suuronnettomuus. Sopimusosapuolet sopivat allianssin tavoitteet ja niiden mittarit sekä tavoitteiden toteutumisesta seuraavat avaintavoitebonukset tai avaintavoitesanktiot. Mikäli allianssi ylittää avaintavoitteille asetetun vaatimustason, palveluntuottajat saavat bonusta. Mikäli avaintavoitteille asetettua vaatimustasoa ei saavuteta, palveluntuottajille seuraa sanktiota. Allianssin avaintavoitteet, niiden mittarit ja painoarvot sekä laskentaperusteet on esitetty kannustinjärjestelmässä (liite). Järkyttävä tapahtuma johtaa tapahtuessaan bonuspoolin tyhjentymiseen. 4.5 Bonusten ja sanktioiden jakaminen 4.5 Bonusten ja sanktioiden jakaminen Tilaajan maksettavaksi tulevat bonukset jaetaan palveluntuottajaosapuolten välillä kannustinjärjestelmässä määritettyjen osuuksien suhteessa. Palveluntuottajaosapuolet vastaavat tilaajalle maksettavista sanktioista kannustinjärjestelmässä määritettyjen osuuksien suhteessa. Bonusten ja sanktioiden jakoperusteet sopimusosapuolten kesken on esitetty kannustinjärjestelmässä (liite)

7 lausuntoversio 7 5 PALVELUNTUOTTAJAN RISKI JA SEN RAJAUKSET 5 PALVELUNTUOTTAJAN RISKI JA SEN RAJAUKSET Palveluntuottajaosapuolet voivat saada sanktiota tavoitekustannuksen ylityksestä ja avaintavoitteiden saavuttamisessa epäonnistumisesta sekä järkyttävistä tapahtumista. a) Mikäli konsulttiosapuolen allianssipalkkio perustuu tilaajan määrittelemän projektinjohto- ja hallintokulukertoimen käyttöön, maksimisanktio on korkeintaan kyseisen konsulttiosapuolen allianssipalkkion suuruinen. b) Mikäli konsulttiosapuolen allianssipalkkio sisältää yrityksen projektinjohto- ja hallintokulut voidaan konsulttiosapuolen maksimisanktiota rajoittaa asettamalla sanktioille yläraja. Palveluntuottajaosapuolille maksetaan aina kaikki korvattavat kustannukset riippumatta hankkeen tavoitekustannuksen ja muiden tavoitteiden toteutumisesta. Rakentajaosapuoleen kohdistuva sanktio tai bonus kaikista kohdassa 4 mainituista aiheista voi olla yhteensä korkeintaan kyseisen palveluntuottajan allianssipalkkion suuruinen Konsulttiosapuolen maksimisanktio/maksimibonus on korkeintaan a) allianssipalkkion suuruinen b) rajataan % :in allianssipalkkiosta c) rajataan euroon 6 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN TULOUTUS 6 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN TULOUTUS 7 JÄLKIVASTUUVAIHE 7 JÄLKIVASTUUVAIHE Mikäli toteutukseen kuuluvia rakennustöitä on siirretty tehtäväksi jälkivastuuajalle, ovat kaikki avaintavoitteiden mittarit edelleen voimassa näiden tehtävien loppuun suorittamiseen asti ja kannustinjärjestelmän tuloutukset voidaan tehdä vasta ko. töiden loppuun suorittamisen jälkeen. Allianssin johtoryhmä päättää kannustinjärjestelmän tuloutuksesta vaiheittain kehitys-, toteutus- ja jälkivastuuvaiheiden päätyttyä. 7.1 Jälkivastuuvaiheen avaintavoitteet 7.1 Jälkivastuuvaiheen avaintavoitteet Allianssin johtoryhmää päättää jälkivastuuvaiheen kustannus- ja riskivarauksen (osa tavoitekustannusta) avaintavoitteet kannustinjärjestelmän. Jälkivastuuvaiheen avaintavoitteet tarkentuvat kehitys- ja toteutusvaiheessa ja allianssin johtoryhmä päättää niistä toteutusvaiheen lopussa. Jälkivastuuvaiheen avaintavoitteet ovat esitetään liitteessä. Hankkeen jälkivastuuvaihe alkaa toteutusvaiheen päättyessä ja hankkeen vastaanotosta. LIITTEET Tavoitekustannuksessa jälkivastuuajan kustannus- ja riskivaraus on. Jälkivastuuaikana osapuolille syntyvät kustannukset ovat korvattavia kustannuksia. Jälkivastuuvaiheen kustannukset sisältyvät hankkeen tavoituekustannukseen ja vaikuttavat bonuksiin/ sanktioihin kannustinjärjestelmän mukaisesti. Jälkivastuuaikana suoritettavat tehtävät ja niiden ajoitus sovitaan allianssin johtoryhmässä. Jälkivastuuajan jälkeen hanke päättyy. LIITTEET

LUONNOS. Palveluntuottaja 1 XXXXXXXXXXXXXXXXX. Palveluntuottaja 2 XXXXXXXXXXXXXXXXX. Palveluntuottaja 3 XXXXXXXXXXXXXXXXX

LUONNOS. Palveluntuottaja 1 XXXXXXXXXXXXXXXXX. Palveluntuottaja 2 XXXXXXXXXXXXXXXXX. Palveluntuottaja 3 XXXXXXXXXXXXXXXXX joulukuu 2017 1 (6) ALLIANSSIN KAUPALLISET EHDOT Lomaketta käytetään tilaajan ja palveluntuottajien välisten maksujen, bonusten ja sanktioiden määrittämiseen. RAKENNUSHANKE SOPIMUSOSAPUOLET 1 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1 KAUPALLINEN MALLI Sisällys 1 Yleiskuvaus ja yleiset ehdot... 2 1. 1.1 Tämän sopimusliitteen täydellisyys... 2 2. 1.2 Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus... 2 3. 1.3 Arvonlisäveron soveltaminen...

Lisätiedot

LUONNOS. Sopimuksen osapuolet ja niiden edustajat. Tilaaja on hankkeessa rakennushankkeeseen ryhtyvä osapuoli.

LUONNOS. Sopimuksen osapuolet ja niiden edustajat. Tilaaja on hankkeessa rakennushankkeeseen ryhtyvä osapuoli. RT 80355 joulukuu 2017 1 (6) KEHITYSVAIHEEN ALLIANSSISOPIMUS (KAS) Ingressi... SOPIMUKSEN KOHDE Hanke nro Rakennuskohde SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja Tilaajan edustaja Palveluntuottajat Palveluntuottaja 1 Edustaja

Lisätiedot

IPT 2. Yhteistoimintasopimuksen ja kaupallisen mallin periaatteet

IPT 2. Yhteistoimintasopimuksen ja kaupallisen mallin periaatteet IPT 2 Yhteistoimintasopimuksen ja kaupallisen mallin periaatteet Toimintakulttuuri Integroinnin elementit Korkea suorituskyky Tilaaja Suunnittelijat Urakoitsijat Jatkuva parantaminen Luottamuksen rakentaminen

Lisätiedot

LUONNOS RT TOTEUTUSVAIHEEN ALLIANSSISOPIMUS (TAS) SOPIMUKSEN KOHDE Tämän sopimuksen kohteena on SOPIMUSOSAPUOLET. joulukuu (6)

LUONNOS RT TOTEUTUSVAIHEEN ALLIANSSISOPIMUS (TAS) SOPIMUKSEN KOHDE Tämän sopimuksen kohteena on SOPIMUSOSAPUOLET. joulukuu (6) RT 80356 joulukuu 2017 1 (6) TOTEUTUSVAIHEEN ALLIANSSISOPIMUS (TAS) Ingressi... SOPIMUKSEN KOHDE Tämän sopimuksen kohteena on Hanke nro Rakennuskohde SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja Tilaajan edustaja Palveluntuottajat

Lisätiedot

KAUPALLINEN MALLI LUONNOS

KAUPALLINEN MALLI LUONNOS Tampereen raitiotiehanke Allianssi KAUPALLINEN MALLI LUONNOS TAS liite 2 13.9.2016 2 (14) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1 YLEISKUVAUS JA YLEISET EHDOT... 4 1.1 Tämän sopimusliitteen täydellisyys...

Lisätiedot

Raide-Jokeri Kaupallinen malli Johtoryhmä

Raide-Jokeri Kaupallinen malli Johtoryhmä Raide-Jokeri Kaupallinen malli Johtoryhmä 4.5.2017 Kaupallinen malli Allianssimallin määrittelevät sen sopimukset ja kaupallinen malli yhdessä Kaupallinen malli määrittää sopimusosapuolten yhteisen ansaintalogiikan

Lisätiedot

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA Arvoa rahalle -määritelmä Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset

Lisätiedot

Kasvupalvelut. Allianssisopimuksen kaupallinen malli versio Vison Oy

Kasvupalvelut. Allianssisopimuksen kaupallinen malli versio Vison Oy Kasvupalvelut Allianssisopimuksen kaupallinen malli 11.5.2018 versio 0.95 Vison Oy 1 Sisällysluettelo Käsitteet ja termit... 3 1. Johdanto... 7 1.1 Kaupallisen mallin asema ja tarkoitus... 7 1.2 Sopimusrakenne...

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Lausuntoversio. Allianssin korvattavat kustannukset RTS 17:48

Lausuntoversio. Allianssin korvattavat kustannukset RTS 17:48 RTS :8 Allianssin korvattavat kustannukset Tällä lomakkeella sovitaan tilaajan ja palveluntuottajien välisten, allianssin tehtävistä syntyneiden, kustannusten korvaamisesta. Lomake liitetään allianssin

Lisätiedot

Kasvupalvelut. Korvattavat kustannukset versio Vison Oy

Kasvupalvelut. Korvattavat kustannukset versio Vison Oy Kasvupalvelut..08 versio 0.9 Vison Oy (6). Henkilöstökustannukset Palkkakustannukset sivukuluineen Palkka Korvattavia kustannuksia suoriteperusteen (tehtyjen tuntien) mukaisesti. Todennettava työajan

Lisätiedot

IPT JA KAUPALLINEN MALLI

IPT JA KAUPALLINEN MALLI Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT JA KAUPALLINEN MALLI 7-8.5.2014 Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula Kaupallinen malli Integroivien toteutusmallien

Lisätiedot

Tesoman hyvinvointiallianssi

Tesoman hyvinvointiallianssi 1 (26) Tesoman hyvinvointiallianssi KAUPALLINEN MALLI 2 (26) Versiohistoria Nro Pvm Luonut Muutokset Tarkistanut 0.1 22.11.2016 KAS-vaiheen kaupallinen malli pohjaksi 0.2-0.5 18.8.2017 Riikka Helminen,

Lisätiedot

Tampereen raitiotie, projektiallianssi. Toteutusvaiheen allianssisopimuksen liite 1. TL Osa 1. Dnro 6365/2016. Luonnos

Tampereen raitiotie, projektiallianssi. Toteutusvaiheen allianssisopimuksen liite 1. TL Osa 1. Dnro 6365/2016. Luonnos Tampereen raitiotie, projektiallianssi Toteutusvaiheen allianssisopimuksen liite 1 TL Osa 1 Dnro 6365/2016 Luonnos 16.9.2016 Tampereen raitiotie, projektiallianssi 2 (6) Sisällysluettelo LIITTEEN TAUSTA

Lisätiedot

IPT JA KAUPALLINEN MALLI

IPT JA KAUPALLINEN MALLI Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT JA KAUPALLINEN MALLI TYÖPAJA #4 Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, 11-12.11.2014 Kaupallinen malli Integroivien

Lisätiedot

IPT 2 -syventävä työpaja klo 9-13: Urakan laajuuden hallinta kehitys- ja toteutusvaiheessa

IPT 2 -syventävä työpaja klo 9-13: Urakan laajuuden hallinta kehitys- ja toteutusvaiheessa IPT 2 -syventävä työpaja 15.6.2017 klo 9-13: Urakan laajuuden hallinta kehitys- ja toteutusvaiheessa TYÖPAJAN TAVOITE: - Työpajan aiheena on urakan sisällön hallinta hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheessa.

Lisätiedot

ALLIANSSISOPIMUKSEN SISÄLTÖ

ALLIANSSISOPIMUKSEN SISÄLTÖ Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) ALLIANSSISOPIMUKSEN SISÄLTÖ Työpaja 4: Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula 11-12.11.2014 Sopimuksen sisältö

Lisätiedot

Lausuntoversio RTS 17:43 ALLIANSSIN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

Lausuntoversio RTS 17:43 ALLIANSSIN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO LAUSUNTOVERSIO xxxkuu 201X 1 (13) ALLIANSSIN YLEISET SOPIMUSEHDOT Näitä sopimusehtoja noudatetaan allianssimallilla toteuttavassa hankkeessa tilaajan ja palveluntuottajien välisissä sopimuksissa. Sopimusehdot

Lisätiedot

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen Mitä allianssilla tavoitellaan? Pakilan allianssiurakka Maanrakennuspäivä 18.9.2014 Parempaa yhteistyötä tilaajan ja urakoitsijan välillä Anna Keskinen Joustavuutta ylläpitotöihin Asukasyhteistyön parantaminen

Lisätiedot

Missä rakennetaan. Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka

Missä rakennetaan. Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka 11.6.2015 1 Missä rakennetaan Tampereen keskustan, radan ja vilkasliikenteisen valtatien tuntumassa Näsijärven rannalla Välittömällä vaikutusalueella kymmeniä tuhansia

Lisätiedot

Lausuntoversio RTS 17:40. ALLIANSSI RAKENNUSHANKKEEN TOTEUTUSMUOTONA Allianssin yleiskuvaus SISÄLLYSLUETTELO 2 ALLIANSSIN SOPIMUSASIAKIRJAT JA OHJEET

Lausuntoversio RTS 17:40. ALLIANSSI RAKENNUSHANKKEEN TOTEUTUSMUOTONA Allianssin yleiskuvaus SISÄLLYSLUETTELO 2 ALLIANSSIN SOPIMUSASIAKIRJAT JA OHJEET LAUSUNTOVERSIO xxxkuu 201X 1 (12) ALLIANSSI RAKENNUSHANKKEEN TOTEUTUSMUOTONA Allianssin yleiskuvaus Tässä ohjeessa kuvataan allianssin periaatteita, taustaa ja tavoitteita allianssimallin ymmärtämiseksi.

Lisätiedot

Ylläpidon allianssi puolivälissä ollaan, mitä ollaan opittu? Anna Tienvieri Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Ylläpidon allianssi puolivälissä ollaan, mitä ollaan opittu? Anna Tienvieri Helsingin kaupungin rakennusvirasto Ylläpidon allianssi puolivälissä ollaan, mitä ollaan opittu? Anna Tienvieri Helsingin kaupungin rakennusvirasto Esityksen sisältö Ylläpidon allianssiurakka yleisesti Kahden ensimmäisen vuoden kokemukset

Lisätiedot

Yhteistoimintaa alueurakointiin allianssimallit Helsingin yleisten alueiden ylläpidossa

Yhteistoimintaa alueurakointiin allianssimallit Helsingin yleisten alueiden ylläpidossa Yhteistoimintaa alueurakointiin allianssimallit Helsingin yleisten alueiden ylläpidossa Anna Tienvieri & Kaisa Komulainen Helsingin kaupungin rakennusvirasto Allianssimalli ylläpitourakoissa Kontulan urakan

Lisätiedot

Allianssimallin periaatteet

Allianssimallin periaatteet Allianssimallin periaatteet We all win or we all lose Projektiallianssi Andrew field North Sea Where it all started Tilaaja ja suunnittelun ja tuotannon keskeiset toimijat muodostavat ydintiimin Ydintiimillä

Lisätiedot

IPT 2 Syventävä työpaja : Alihankintojen integrointi tahtituotantoon

IPT 2 Syventävä työpaja : Alihankintojen integrointi tahtituotantoon IPT 2 Syventävä työpaja 3.4.2019: Alihankintojen integrointi tahtituotantoon Tavoitteena tahtituotanto Sisältö Integroinnin tavoitteet Integrointisuunnitelma Urakkakeskustelujen ja neuvottelujen tavoitteet

Lisätiedot

Kasvupalvelut. Allianssisopimusmalli versio Vison Oy

Kasvupalvelut. Allianssisopimusmalli versio Vison Oy Kasvupalvelut Allianssisopimusmalli 11.5.2018 versio 0.95 Vison Oy 1 Sisällysluettelo Käsitteet ja termit... 5 1. Sopimusosapuolet... 9 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 10 2.1 Kasvupalveluiden tuottaminen...

Lisätiedot

Hämeenkylän ja Rajatorpan kouluhankkeet projektiallianssina TARJOUSKILPAILUN PERIAATTEET

Hämeenkylän ja Rajatorpan kouluhankkeet projektiallianssina TARJOUSKILPAILUN PERIAATTEET Hämeenkylän ja Rajatorpan kouluhankkeet projektiallianssina TARJOUSKILPAILUN PERIAATTEET 27.10.2017 1 Allianssin määritelmä Projektiallianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva

Lisätiedot

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998.

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. 1 Urakkasopimus YSE 1998 RT 80260 RT 80260 1(5) URAKKASOPIMUS YSE 1998 Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Numero Rakennuskohde Urakkasopimus PÄÄURAKKA 1

Lisätiedot

Syvälahden koulun allianssiurakka

Syvälahden koulun allianssiurakka 1 (14) Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Liite 1: Kaupallinen malli 2 (14) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. KAUPALLISEN MALLIN TARKOITUS JA PERIAATTEET...

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

- Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista

- Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista - Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista - HUOM! Monissa hankkeissa allianssiamalli on jo iso

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa

Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa KOKEMUKSIA ALLIANSSIHANKKEEN TOTEUTUKSISTA MEILLÄ JA MAAILMALLA Sakari Pesonen Fira Oy 4.2.2015 Allianssiurakka Ei vakioitua Mallia! Olemassa olevia

Lisätiedot

Pakilan palvelurakennukset -allianssihanke. Pakilan alueen toimijoiden infotilaisuus

Pakilan palvelurakennukset -allianssihanke. Pakilan alueen toimijoiden infotilaisuus Pakilan palvelurakennukset -allianssihanke Pakilan alueen toimijoiden infotilaisuus 11.12.2017 Infon tarkoitus Tiedon jakaminen Pakilan palvelurakennukset -allianssihankkeesta Pakilan alueen toimijoille

Lisätiedot

Allianssimalli kasvupalveluiden toteutusmuotona

Allianssimalli kasvupalveluiden toteutusmuotona Allianssimalli kasvupalveluiden toteutusmuotona Allianssin periaatteet Etunimi Sukunimi 2 28.5.2018 Allianssin = Integroitu projektitoimitus (IPT) Integroitu projektitoimitus yhteistoiminnallinen toteutusmuoto,

Lisätiedot

SALLI. TARJOUSPYYNNÖN ESITTELY klo KUOPIO

SALLI. TARJOUSPYYNNÖN ESITTELY klo KUOPIO SALLI TARJOUSPYYNNÖN ESITTELY 28.11.2017 klo 12-15 KUOPIO Agenda 12.00 Avaus (Ismo) 12.10 Savilahti -projektin odotukset (Antti) 12.30 Neuvotteluprosessi (Eero) 13.00 Case tehtävän esittely (Jukka) 13.20

Lisätiedot

Allianssimallin kehittämistarpeet Ryhmätöiden tulokset

Allianssimallin kehittämistarpeet Ryhmätöiden tulokset IPT-hanke: Kehitysvaihe-työpaja 26-27.5.2015 Allianssimallin kehittämistarpeet Ryhmätöiden tulokset Kehittämiskohteet Ryhmät & aiheet 1. Tarjoajien valinta 2. Tarjousneuvottelut ja tarjoaminen 3. Tarjousten

Lisätiedot

Lausuntoversio RTS 17:41. ALLIANSSI RAKENNUSHANKKEEN TOTEUTUSMUOTONA Allianssin palveluntuottajien hankintamenettely SISÄLLYSLUETTELO 1 ALLIANSSI

Lausuntoversio RTS 17:41. ALLIANSSI RAKENNUSHANKKEEN TOTEUTUSMUOTONA Allianssin palveluntuottajien hankintamenettely SISÄLLYSLUETTELO 1 ALLIANSSI LAUSUNTOVERSIO xxxkuu 201X 1 (17) ALLIANSSI RAKENNUSHANKKEEN TOTEUTUSMUOTONA Allianssin palveluntuottajien hankintamenettely Tässä ohjeessa esitetään suuren, vaativan ja paljon epävarmuutta sisältävän

Lisätiedot

IPT 2. Hankinta -työpaja ryhmätyö: VANTAAN KOULUHANKKEET

IPT 2. Hankinta -työpaja ryhmätyö: VANTAAN KOULUHANKKEET IPT 2 Hankinta -työpaja 8.-9.6.2017 ryhmätyö: VANTAAN KOULUHANKKEET Ja tavoitteita olivat. TERVEELLINEN JA TURVALLINEN Oppimista tukevat tilaratkaisut, käyttäjä keskiössä Muuntojoustavat ratkaisut Tila-

Lisätiedot

Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka Matti Aitomaa. Viikko 39/2012

Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka Matti Aitomaa. Viikko 39/2012 Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka 7.4.2017 Matti Aitomaa Viikko 39/2012 1 Miksi rakennetaan Rantatunnelin toteuttamisella saadaan lisää maata rakentamiseen turvallisempaa ja sujuvampaa liikennettä

Lisätiedot

Ovatko allianssit ratkaisu hyvään lopputulokseen? Turku 6.2.2015 Karri Kivioja

Ovatko allianssit ratkaisu hyvään lopputulokseen? Turku 6.2.2015 Karri Kivioja Ovatko allianssit ratkaisu hyvään lopputulokseen? Turku 6.2.2015 Karri Kivioja Allianssiurakan määritelmä Allianssiurakka on hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, kaikille yhteiseen sopimukseen perustuva

Lisätiedot

MITEN ALLIANSSIURAKKA HYÖDYTTÄÄ TILAAJAA JA URAKOITSIJAA?

MITEN ALLIANSSIURAKKA HYÖDYTTÄÄ TILAAJAA JA URAKOITSIJAA? MITEN ALLIANSSIURAKKA HYÖDYTTÄÄ TILAAJAA JA URAKOITSIJAA? Sakari Pesonen Fira Oy 4.2.2015 FIRA OY Liikevaihto 2014 n.100m n.170 työntekijää, ei omia työmiehiä Etelä-Suomi, Lahti, Tampere http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1414298312484

Lisätiedot

KUSTANNUSTEN- HALLINTASUUNNITELMA

KUSTANNUSTEN- HALLINTASUUNNITELMA 1 (8) KUSTANNUSTEN- HALLINTASUUNNITELMA 15.9.2016 Tekijä: Paula Tiainen 2 (8) Sisällys 1. Kustannusten hallinnan prosessi raitiotieallianssissa... 3 2. Korvattavien kustannusten seuranta ja ennustaminen...

Lisätiedot

Raide-Jokeri. Espoon kaupunginhallitus

Raide-Jokeri. Espoon kaupunginhallitus Raide-Jokeri Espoon kaupunginhallitus 11.2.2018 2018 hintataso Raitiotieinfra 386 M Valtionapu huomioituna 302 M Helsinki 268 M Valtionapu huomioituna 209 M Espoo 118 M Valtionapu huomioituna 93 M 18.2.2019

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 1 (5) 122 Pakilan palvelurakennukset, toteuttajan valinta HEL 2017-013185 T 10 06 00 Päätös A B Ratkaistava tässä kokouksessa päätti hyväksyä Pakilan palvelurakennukset

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta Otteet

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta Otteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 1 (5) 95 Pakilan palvelurakennukset, suunnitteluryhmän valinta HEL 2017-013185 T 10 06 00 Päätös A Käsiteltävä tässä kokouksessa päätti hyväksyä Pakilan palvelurakennukset

Lisätiedot

Tesoman hyvinvointipalvelujen kaupallisen mallin periaatteet Markkinavuoropuhelu klo Talent Space, Media 54, 1.krs.

Tesoman hyvinvointipalvelujen kaupallisen mallin periaatteet Markkinavuoropuhelu klo Talent Space, Media 54, 1.krs. Tesoman hyvinvointipalvelujen kaupallisen mallin periaatteet Markkinavuoropuhelu 16.2.2016 klo 13-15.30 Talent Space, Media 54, 1.krs. Finlayson Mari Heikkilä, Tanja Koivumäki, Marika Pakkanen Tampereen

Lisätiedot

nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.)

nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.) 28.03.2018 1 (8) Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä Kokous 27 Aika: 26.9.2018 klo 9.00-11.00 Paikka: nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.) Kutsutut: Ville Lehmuskoski HKL

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.)

nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.) 28.03.2018 1 (5) Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä Kokous 22 Aika: 28.3.2018 klo 8.30-10.30 Paikka: Kutsutut: nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.) Ville Lehmuskoski HKL

Lisätiedot

Naantalin CHP allianssi: Ihmiset ja johtaminen

Naantalin CHP allianssi: Ihmiset ja johtaminen Etunimi Sukunimi Naantalin CHP laitos 2016 Naantalin CHP allianssi: Ihmiset ja johtaminen 25.1.2017 Anne Piiparinen yit.fi/infra NA4 CHP-projekti: Ensimmäinen allianssimallilla toteutettava teollisuushanke

Lisätiedot

Uudet RT-ohjeet työkalu koulurakennuksen tilaamiseen ja suunnitteluun

Uudet RT-ohjeet työkalu koulurakennuksen tilaamiseen ja suunnitteluun 1 Uudet RT-ohjeet työkalu koulurakennuksen tilaamiseen ja suunnitteluun Tietoisku, Kuntamarkkinat 12.9.2018 Mervi Alaluusua, Suunnittelupäällikkö, FCG Jaana Matilainen, Liiketoimintajohtaja, Rakennustieto

Lisätiedot

Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi

Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli 4.2.2015 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Senaatti-kiinteistöt HISTORIA JA NYKYTILA 23.1.2014 2 Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

KERTAUS; HANKINTOJEN VALMISTELU

KERTAUS; HANKINTOJEN VALMISTELU Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) KERTAUS; HANKINTOJEN VALMISTELU Työpaja 4: Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula 11-12.11.2014 IPT-hanke: kertaus

Lisätiedot

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 1 (10) Tampereen raitiotiehanke KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 2 (10) Sisällys 1. Osan 2 kehitysvaiheen sisältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-kustannukset puhututtavat Paljonkohan voi tarjota palkkaa? Onko puhelinetu ok? Paljonko muuttokuluja saa syntyä? Perhe mukaan? Maksaako Tekes

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

Sopimus hankkeen Vt 12 Tampereen tunneli toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopimus hankkeen "Vt 12 Tampereen tunneli" toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä Sopijapuolet Liikennevirasto, joka toimii tässä hankkeessa rakennuttajana PL 33 00521 HELSINKI Tampereen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Allianssisopimukset. Varkaus 4.2.2015 Karri Kivioja

Allianssisopimukset. Varkaus 4.2.2015 Karri Kivioja Allianssisopimukset Varkaus 4.2.2015 Karri Kivioja Allianssiurakan määritelmä Allianssiurakka on hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, kaikille yhteiseen sopimukseen perustuva hankkeen toteutusmuoto,

Lisätiedot

Laajuusmuutosten haasteet allianssissa Rantatunneli & Raitiotie

Laajuusmuutosten haasteet allianssissa Rantatunneli & Raitiotie Laajuusmuutosten haasteet allianssissa Rantatunneli & Raitiotie IPT2 15.6.2017 Milko Tietäväinen 1 Esimerkki kohteet Rantatunneli Kehitysvaihe 2012-2013 Toteutusvaihe 2014-2017 Tunneli liikenteellä Valmius

Lisätiedot

Kuopion Uusi Sydän rakentajien hankinta. Tarjouspyynnön ja sopimusdokumentaation laatiminen

Kuopion Uusi Sydän rakentajien hankinta. Tarjouspyynnön ja sopimusdokumentaation laatiminen Kuopion Uusi Sydän rakentajien hankinta Tarjouspyynnön ja sopimusdokumentaation laatiminen 9.6.2017 Sisältö Hankkeen kuvaus Rakentajien hankinta Päivitetty hankintaprosessi Tarjoajien vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

IPT 2. Hankinta -työpaja RYHMÄTYÖ

IPT 2. Hankinta -työpaja RYHMÄTYÖ IPT 2 Hankinta -työpaja 8.-9.6.2017 RYHMÄTYÖ Ryhmätyön tavoite Esitätte 9.6. klo 12.30 alkavassa sessiossa ryhmänne näkemykset kilpailuttamisprosessin keskeisistä asioista. Keskittykää erityisesti vertailuperusteisiin,

Lisätiedot

Jakomäen sydän. Arkkitehtuurikilpailun infotilaisuuden avaus Anni Sinnemäki, apulaiskaupunginjohtaja. Arkkitehtuurikilpailun infotilaisuus

Jakomäen sydän. Arkkitehtuurikilpailun infotilaisuuden avaus Anni Sinnemäki, apulaiskaupunginjohtaja. Arkkitehtuurikilpailun infotilaisuus Arkkitehtuurikilpailun infotilaisuus 15.11.2016 Jakomäen sydän Arkkitehtuurikilpailun infotilaisuuden avaus Anni Sinnemäki, apulaiskaupunginjohtaja 15.11.2016 1 Jakomäki osana kaupunkia 15.11.2016 Kuva:

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Mitä on IPT? Integroitu Projekti Toimitus Poikkeaako esim. Allianssista? On syntynyt ymmärrys, mitä ero on

Lisätiedot

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkiseen hankintaan Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue Porissa 10.4.2018 Jaana Matilainen, Liiketoimintajohtaja 1 RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Asumisen tuki allianssimallilla

Asumisen tuki allianssimallilla Asumisen tuki allianssimallilla Hankinnan kohde Asumisen tuen palveluita noin 18-24-vuotiaille - vahvaa monimuotoista tukea Asiakkuus tällä hetkellä aikuissosiaalityössä / lastensuojelussa/vammaispalveluissa/päihde-

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

Pakilan alueurakka. IPT-työpaja IPT-työpaja / Anna Tienvieri

Pakilan alueurakka. IPT-työpaja IPT-työpaja / Anna Tienvieri Pakilan alueurakka IPT-työpaja 15.11.2016 Pakilan alueurakan perustietoja (2014-19) Toteutetaan 5-vuotisena palveluallianssisopimuksena Kehitysvaihe ennen toteutusta noin 4 kk Toteutusvaihe 5 vuotta Kumppanit:

Lisätiedot

Essi-Allianssi asumisen tukena

Essi-Allianssi asumisen tukena Essi-Allianssi asumisen tukena 28.3.2017 Nykytila 2 Päihde-ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja kotiin vietävien palveluiden markkina on yhteensä Suomessa arviolta ~315 m Laitoshoidon keventämisen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen Sopimus H053-16 1 (8) SOPIMUSLUONNOS H053-16 Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus,

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Pohjankartanon koulun peruskorjaus teema: Ohjelmaallianssi

Pohjankartanon koulun peruskorjaus teema: Ohjelmaallianssi Pohjankartanon koulun peruskorjaus teema: Ohjelmaallianssi Pohjankartanon koulu - korjausrakentamisen ohjelma-allianssi Tilaaja: Osapuolet: Pohjankartanon koulu Suomen ensimmäinen korjausrakentamisen ohjelma-allianssi

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

MARKKINAINFO

MARKKINAINFO MARKKINAINFO 11.9.2017 - Diat 2-8 Kuopion kärkihankeet - Diat 9-22 SALLI esittelyä - Diat 22-24 Hankinnan aikataulu - Diat 24- Alianssi malli ja tarjoaminen www.savilahti.com @kuopiosavilahti HANKKEET

Lisätiedot

Turvakotipalvelut, talousasiat

Turvakotipalvelut, talousasiat Turvakotipalvelut, talousasiat Alustavia linjauksia 20.3.2015 20.3.2015 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Yleistä Turvakotipalvelujen tuottajille vuosittain maksettavan korvauksen kokonaismäärä valtion

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkiseen hankintaan. Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue Turku 22.1.

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkiseen hankintaan. Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue Turku 22.1. 1 RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkiseen hankintaan Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue Turku 22.1.2018 2 1 RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkiseen hankintaan.

Lisätiedot

Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto. IPT-seminaari Allianssin TAS kokemuksia, Case RATU

Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto. IPT-seminaari Allianssin TAS kokemuksia, Case RATU Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto IPT-seminaari 15. 16.3.2016 Allianssin TAS kokemuksia, Case RATU 2 RATU allianssiurakan vaiheet 9/2013 Liikennevirasto 3 Tiekartta KAS vaiheen projektisuunnitelma Hankesuunnitelma

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEIDEN HAASTEET

RAKENNUSHANKKEIDEN HAASTEET Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Tuomme tilalle ratkaisut RAKENNUSHANKKEIDEN HAASTEET 2 Perinteiset urakkasopimukset suurissa ja vaativissa hankkeissa

Lisätiedot

POP MAAKUNNAN ICT-VALMISTELU SOPIMUS PROJEKTIN TOTEUTTAMISESTA

POP MAAKUNNAN ICT-VALMISTELU SOPIMUS PROJEKTIN TOTEUTTAMISESTA POP MAAKUNNAN ICT-VALMISTELU SOPIMUS PROJEKTIN TOTEUTTAMISESTA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Projektin toteuttaja: Y-tunnus: Osoite: Projektin tilaaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto Y-tunnus: 0922484-4 Osoite: Sepänkatu

Lisätiedot

SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku

SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku Budjetin laatiminen SOLID-RAHASTOT Budjetin tarkoitus Budjetti on hakijan näkemys tietyn ajanjakson taloudellisista tarpeista ja resursseista Auttaa hankkeen suunnittelussa

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015 Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinti Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Yhtiöjärjestys määrää Yhtiökokous niin

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

Kainuun Uuden Sairaalan toteutus Allianssina. Eero Moilanen

Kainuun Uuden Sairaalan toteutus Allianssina. Eero Moilanen Kainuun Uuden Sairaalan toteutus Allianssina Eero Moilanen 28.3.2014 Integroidun projektintoimituksen elementit Aikainen integroituminen Yhteinen organisaatio Yhteiset tavoitteet Yhteinen sopimus ja kaupallinen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

1. Tilaajan tavoitteiden kirkastaminen ja jalkautus

1. Tilaajan tavoitteiden kirkastaminen ja jalkautus 1. Tilaajan tavoitteiden kirkastaminen ja jalkautus IPT 2 14.2.2018 Milko Tietäväinen 1 Tilaajan tavoitteet allianssissa Tilaajan tahtotilaa allianssihankkeessa kuvaavat tavoitteet Avointulostavoitteet

Lisätiedot

KÄRKIHANKEALLIANSSI JA SEN MERKITYS SÄHKÖURAKOITSIJALLE

KÄRKIHANKEALLIANSSI JA SEN MERKITYS SÄHKÖURAKOITSIJALLE STUL TEEMASEMINAARI 17.5.2016: Rakennushankkeen eri osapuolten vastuut KÄRKIHANKEALLIANSSI JA SEN MERKITYS SÄHKÖURAKOITSIJALLE Pasi Hyyppä Talotekniikkaryhmän päällikkö SENAATTI-KIINTEISTÖT LYHYESTI Rakennuksia

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

Raide-Jokeri Päätös toteuttajien valinnasta Johtoryhmä

Raide-Jokeri Päätös toteuttajien valinnasta Johtoryhmä Raide-Jokeri Päätös toteuttajien valinnasta Johtoryhmä 24.10.2017 Tarjoajien valintaprosessi Hankinta toteutettiin eritysalojen hankintalain mukaisesti neuvottelumenettelynä. Hankinnasta julkaistiin 20.4.2017

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Allianssimalli. 1 Johdanto. 2 Allianssimallin tutkimus ja pilotointi Suomessa

Allianssimalli. 1 Johdanto. 2 Allianssimallin tutkimus ja pilotointi Suomessa Allianssimalli Harri Yli-Villamo, DI Rakennuttamisosaston johtaja, Liikennevirasto harri.yli-villamo@liikennevirasto.fi Pekka Petäjäniemi, DI Uudishankkeet-yksikön päällikkö, Liikennevirasto pekka.petajaniemi@liikennevirasto.fi

Lisätiedot