Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE. Khall

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE. Khall"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE Khall Kunnanvaltuusto on päättänyt selvittää mahdollisuutta kunnan Pyhätunturilla omistaman rivitalohuoneiston muuttamisesta päivähoitopaikaksi. Lisäksi kunnanhallitus myönsi euron lisämäärärahan sivistysosastolle kolmen perhepäivähoitajan palkkaamiseen. Terveystarkastaja on käynyt arvioimassa kunnan omistaman rivitalokiinteistön (Huttu-akka) ja todennut sen sopimattomaksi päivähoitokäyttöön. Kolmen perhepäivähoitajan rekrytointi korotetulla korvauksella on ollut käynnissä syyskuusta saakka eikä yhtään hakemusta ole tullut. Pelkosenniemen kirkonkylän päiväkodilla on tällä hetkellä kirjoilla 28 lasta, jonka lisäksi tiloissa toimii 7 oppilaan esikoulu ja parhaimmillaan 5-6 työntekijää. Pelkosenniemen päiväkoti on mitoitettu alun alkaen yhdelle päiväkotiryhmälle eli 24 lapselle. Tällä hetkellä lapsimäärä kasvaa paikoin reilusti yli mitoituksen ja tilanne pahenee tammikuussa 2018 kun päivähoidon tarve lisääntyy entisestään. Mahdollista päiväkodin tilojen laajennusta muihin kirkonkylän kiinteistöihin on selvitetty yhteistyössä terveystarkastajan kanssa tuloksetta. Pyhätunturin alueella on tällä hetkellä 12 lasta vailla lakisääteistä varhaiskasvatusta. Heistä kolme käy tällä hetkellä kirkonkylän päiväkodilla, mutta hoidon tarve on akuutti kaikilla perheillä. Kirkonkylän päiväkodin tilojen rajallisuuden vuoksi kaikille kunnassa hoitoa tarvitseville lapsille ei voida osoittaa hoitopaikkaa kirkonkylältä. Kjoht: perustamalla päiväkodin etäyksikön Pyhäjärven kylään. Kunta vuokraa yksityiseltä taholta päivähoitokäyttöön 77 m 2 rivitalokiinteistön ajalla ja palkkaa tarvittavan määrän hoitajia vastaamaan lapsimäärää ja hoidon tarvetta. perhepäivähoitajien palkkaamiseen tarkoitetulla euron sivistysosaston talousarviossa varaamalla perhepäivähoitajien palkkaamiseen tarkoitetulla euron määrärahalla.

2 Ratkaisu on tilapäinen ja tilannetta jatkon suhteen tarkastellaan uudelleen keväällä Lisätiedot rehtori-sivistystoimenjohtaja Aki Koivisto puh Hyvltk Hyvinvointilautakunta on kokoontunut klo 16 ja asiaa on käsitelty lautakunnassa. palkkaamiseen tarkoitetulla euron määrärahalla. Ratkaisu on tilapäinen ja tilannetta jatkon suhteen tarkastellaan uudelleen keväällä 2018, kun kokeilun myötä saatava tieto lapsimäärästä, hoitoajoista ja hoidon tarpeen jatkuvuudesta on tarkentunut. Kjoht: Kunnanjohtaja muutti esitystä hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti ja kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että palkkaamiseen tarkoitetulla euron määrärahalla. Ratkaisu on tilapäinen ja tilannetta jatkon suhteen tarkastellaan uudelleen keväällä 2018, kun kokeilun myötä saatava tieto lapsimäärästä, hoitoajoista ja hoidon tarpeen jatkuvuudesta on tarkentunut.

3 Päätös: Antti Oikarinen esitti, että kunnanjohtajan muutosesitys hylätään. Pentti Pyykönen kannatti kunnanjohtajan muutosesitystä. Kokous keskeytettiin klo Kokousta jatkettiin klo Annika Kostamo esitti kunnanjohtajan muutosesityksen lisäykseksi seuraavat reunaehdot: 1. vuoropäivähoito klo 19 jälkeen (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito) järjestetään kirkonkylän päiväkodissa ja jos vuoropäivähoitoa tarvitsevia lapsia on pelkästään Pyhätunturin alueella, vuoropäivähoito järjestetään Pyhätunturin etäpisteessä, 2. Pyhäjärven kylältä vuokrattavaan rivitalohuoneistoon hankitaan käyttötarkoituksen muutos 125 (MRL) mukaisesti, 3. ruoka- sekä siivoustyöt tehdään hoitajien toimesta etäpisteessä, 4. työntekijät haetaan myös ensisijaisesti sisäisellä haulla ja 5. päivähoito tulee järjestää taloudellisesti. Oikarisen esitys raukesi kannattamattomana. Suopanki kannatti Kostamon esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan muutosesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys (Kostamon lisäys kunnanjohtajan muutosesitykseen), on syytä äänestää. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että kunnanjohtajan muutosesitys on JAA ja Kostamon lisäysesitys kunnanjohtajan muutosesitykseen on EI. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: Annettiin yhteensä viisi (5) ääntä seuraavasti JAA: nolla (0) ääntä EI: neljä (4) ääntä (Isojärvi, Kostamo, Pyykönen, Suopanki) TYHJÄ: yksi (1) ääni (Oikarinen). Päätökseksi tuli kunnanjohtajan muutosesitys Kostamon lisäyksillä,

4 jonka mukaisesti kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että palkkaamiseen tarkoitetulla euron määrärahalla. Ratkaisu on tilapäinen ja tilannetta jatkon suhteen tarkastellaan uudelleen keväällä 2018, kun kokeilun myötä saatava tieto lapsimäärästä, hoitoajoista ja hoidon tarpeen jatkuvuudesta on tarkentunut. Muutosesityksen lisäykseksi seuraavat reunaehdot: 1. vuoropäivähoito klo 19 jälkeen (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito) järjestetään kirkonkylän päiväkodissa ja jos vuoropäivähoitoa tarvitsevia lapsia on pelkästään Pyhätunturin alueella, vuoropäivähoito järjestetään Pyhätunturin etäpisteessä, 2. Pyhäjärven kylältä vuokrattavaan rivitalohuoneistoon hankitaan käyttötarkoituksen muutos 125 (MRL) mukaisesti, 3. ruoka- sekä siivoustyöt tehdään hoitajien toimesta etäpisteessä, 4. työntekijät haetaan myös ensisijaisesti sisäisellä haulla ja 5. päivähoito tulee järjestää taloudellisesti. Oikarinen jätti eriävän mielipiteen. Tämä pykälä on tarkastettu kokouksessa. Täytäntöönpano: Hallinto-osasto Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas puh Rehtori-sivistystoimenjohtaja Aki Koivisto puh Kvalt Khall: : 1. Perustamalla päiväkodin etäyksikön Pyhäjärven kylään. Yksikkö

5 enintään 12 lapselle. 2. Kunta vuokraa yksityiseltä taholta päivähoitokäyttöön 78m 2 rivitalokiinteistön ajalla ja palkkaa tarvittavan määrän hoitajia vastaamaan lapsimäärää ja hoidon tarvetta, kuitenkin enintään kolme hoitajaa. 3. sivistysosaston talousarviossa varaamalla perhepäivähoitajien palkkaamiseen tarkoitetulla euron määrärahalla. 4.Ratkaisu on tilapäinen ja tilannetta jatkon suhteen tarkastellaan uudelleen keväällä 2018, kun kokeilun myötä saatava tieto lapsimäärästä, hoitoajoista ja hoidon tarpeen jatkuvuudesta on tarkentunut. Esitykseen liittyvät reunaehdot: 1. Vuoropäivähoito klo 19 jälkeen (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito) järjestetään kirkonkylän päiväkodissa ja jos vuoropäivähoitoa tarvitsevia lapsia on pelkästään Pyhätunturin alueella, vuoropäivähoito järjestetään Pyhätunturin etäpisteessä. 2. Pyhäjärven kylältä vuokrattavaan rivitalohuoneistoon hankitaan käyttötarkoituksen muutos 125 (MRL) mukaisesti. 3. Ruoka- sekä siivoustyöt tehdään hoitajien toimesta etäpisteessä. 4. Työntekijät haetaan myös ensisijaisesti sisäisellä haulla. 5. Päivähoito tulee järjestää taloudellisesti. Päätös: Hyvinvointilautakunta on kokoontunut klo 16 ja asiaa on käsitelty lautakunnassa: Hyvltk 47 Kunnanvaltuusto on päättänyt selvittää mahdollisuutta kunnan Pyhätunturilla omistaman rivitalohuoneiston muuttamisesta päivähoitopaikaksi. Lisäksi kunnanhallitus myönsi euron lisämäärärahan sivistysosastolle kolmen perhepäivähoitajan palkkaamiseen. Terveystarkastaja on käynyt arvioimassa kunnan omistaman rivitalokiinteistön (Huttu-akka) ja todennut sen sopimattomaksi päivähoitokäyttöön. Kolmen perhepäivähoitajan rekrytointi korotetulla

6 korvauksella on ollut käynnissä syyskuusta saakka eikä yhtään hakemusta ole tullut. Pelkosenniemen kirkonkylän päiväkodilla on tällä hetkellä kirjoilla 28 lasta, jonka lisäksi tiloissa toimii 7 oppilaan esikoulu ja parhaimmillaan 5-6 työntekijää. Pelkosenniemen päiväkoti on mitoitettu alun alkaen yhdelle päiväkotiryhmälle eli 24 lapselle. Tällä hetkellä lapsimäärä kasvaa paikoin reilusti yli mitoituksen ja tilanne pahenee tammikuussa 2018 kun päivähoidon tarve lisääntyy entisestään. Mahdollista päiväkodin tilojen laajennusta muihin kirkonkylän kiinteistöihin on selvitetty yhteistyössä terveystarkastajan kanssa tuloksetta. Pyhätunturin alueella on tällä hetkellä 12 lasta vailla lakisääteistä varhaiskasvatusta. Heistä kolme käy tällä hetkellä kirkonkylän päiväkodilla, mutta hoidon tarve on akuutti kaikilla perheillä. Kirkonkylän päiväkodin tilojen rajallisuuden vuoksi kaikille kunnassa hoitoa tarvitseville lapsille ei voida osoittaa hoitopaikkaa kirkonkylältä. Hyvltk esittelijä: Hyvinvointilautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Pelkosenniemen kunta ratkaisee akuutin päivähoidon tarpeen perustamalla päiväkodin etäyksikön Pyhäjärven kylään. Kunta vuokraa yksityiseltä taholta päivähoitokäyttöön 77 m2 rivitalokiinteistön ajalla ja palkkaa tarvittavan määrän hoitajia vastaamaan lapsimäärää ja hoidon tarvetta. perhepäivähoitajien palkkaamiseen tarkoitetulla euron sivistysosaston talousarviossa varaamalla perhepäivähoitajien palkkaamiseen tarkoitetulla euron määrärahalla. Ratkaisu on tilapäinen ja tilannetta jatkon suhteen tarkastellaan uudelleen keväällä Hyvltk esittelijä: Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: palkkaamiseen tarkoitetulla euron määrärahalla.

7 Ratkaisu on tilapäinen ja tilannetta jatkon suhteen tarkastellaan uudelleen keväällä 2018, kun kokeilun myötä saatava tieto lapsimäärästä, hoitoajoista ja hoidon tarpeen jatkuvuudesta on tarkentunut. Hyvltk päätös: Johanna Suopanki oli kutsuttu kokoukseen asiantuntijana tähän pykälään. Antti Oikarinen esitti, että esitys hylätään ja selvitetään Kirkonkylän päivähoidossa, että hoitopaikka löytyy kaikille päivähoitoa hakeville. Esitystä ei kannatettu. Hyvinvointilautakunnan päätökseksi tuli esittelijän muutettu esitys. Antti Oikarinen jätti eriävän mielipiteen. Lisätiedot rehtori-sivistystoimenjohtaja Aki Koivisto puh Antti Oikarinen esitti, että kunnanhallituksen esitys hylätään. Oikarisen esitys raukesi kannattamattomana. Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys yksimielisesti. Antti Oikarinen jätti eriävän mielipiteen. Täytäntöönpano: hallinto-osasto, sivistysosasto, tekninen osasto Ote: sivistysosasto, tekninen osasto, kirjanpito

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 224 Kunnanvaltuusto 15.11.2017 AIKA 15.11.2017 klo 18:00-20:24 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 226

Lisätiedot

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanhallitus 120 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 31 20.06.2016 Kunnanhallitus 242 28.11.2016 PELKOSENNIEMEN JA SAVUKOSKEN KUNTIEN KUNTALIITOSSELVITYS-KILPAILUTUS Khall 18.01.2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle: Sivistyslautakunta 78 04.11.2015 Sivistyslautakunta 87 08.12.2015 Sivistyslautakunta 5 07.03.2016 Kunnanhallitus 58 21.03.2016 Kunnanvaltuusto 14 18.04.2016 TUNTIPERUSTEINEN PÄIVÄHOITOMAKSU Sivltk 04.11.2015

Lisätiedot

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanhallitus 120 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 31 20.06.2016 Kunnanhallitus 242 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 75 22.12.2016 PELKOSENNIEMEN JA SAVUKOSKEN KUNTIEN KUNTALIITOSSELVITYS-KILPAILUTUS

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että Sosiaalilautakunta 10 01.03.2016 Kunnanhallitus 59 21.03.2016 Kunnanhallitus 71 11.04.2016 Kunnanvaltuusto 15 18.04.2016 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN OPPISOPIMUSTOIMEN PERUSTAMINEN KESKUSKEITTIÖLLE Sosltk 01.03.2016

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2017 605 Kunnanhallitus 13.11.2017 AIKA 13.11.2017 klo 18:00-23:46 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 608

Lisätiedot

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle: Sivistyslautakunta 78 04.11.2015 Sivistyslautakunta 87 08.12.2015 Sivistyslautakunta 5 07.03.2016 Kunnanhallitus 58 21.03.2016 TUNTIPERUSTEINEN PÄIVÄHOITOMAKSU Sivltk 04.11.2015 78 Päiväkodin johtaja Pasi

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että Sosiaalilautakunta 10 01.03.2016 Kunnanhallitus 59 21.03.2016 Kunnanhallitus 71 11.04.2016 Kunnanvaltuusto 15 18.04.2016 Kunnanhallitus 109 30.05.2016 Kunnanhallitus 157 15.08.2016 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Sivistyslautakunta 22.05.2017 AIKA 22.05.2017 klo 18:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus

lisäksi varmistetaan, että kaikista poliittisista ryhmittymistä on edustus Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanhallitus 120 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 31 20.06.2016 Kunnanhallitus 220 14.11.2016 Kunnanhallitus 267 19.12.2016 TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ Khall 18.01.2016 10 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Sivistyslautakunta 08.12.2016 AIKA 08.12.2016 klo 18:00-19:05 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 216 07.11.2016 Kunnanhallitus 236 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 65 14.12.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMA Khall 07.11.2016 216 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sivistyslautakunta 23.12.2015 AIKA 23.12.2015 klo 10:00-10:52 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 18.6.2018 78 Aika 18.6.2018 klo 16.30 16.50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2018 346 Kunnanhallitus 18.09.2018 AIKA 18.09.2018 klo 17:11-19:06 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 191 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 349

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

VEIKKO POHJANPELLON RAHASTON SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN

VEIKKO POHJANPELLON RAHASTON SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN Kunnanhallitus 274 11.10.2017 Kunnanhallitus 156 06.06.2018 Kunnanhallitus 191 27.06.2018 Kunnanhallitus 306 05.11.2018 Kunnanhallitus 319 21.11.2018 Kunnanvaltuusto 79 04.12.2018 VEIKKO POHJANPELLON RAHASTON

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISEN TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN TOIMEN PERUSTAMINEN

MÄÄRÄAIKAISEN TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN TOIMEN PERUSTAMINEN Sosiaalilautakunta 45 20.09.2016 Kunnanhallitus 181 03.10.2016 Kunnanvaltuusto 56 16.11.2016 Kunnanhallitus 238 28.11.2016 MÄÄRÄAIKAISEN TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN TOIMEN PERUSTAMINEN Sosltk 20.09.2016

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 384 Kunnanhallitus 04.07.2017 AIKA 04.07.2017 klo 18:04-20:03 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 194 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 386

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 88 Keskusvaalilautakunta 10.10.2017 AIKA 10.10.2017 klo 15:00-15:17 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 53 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 90 54 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hyvinvointilautakunta 28.11.2017 AIKA 28.11.2017 klo 17:00-18:45 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 32 Kunnanhallitus 13.02.2018 AIKA 13.02.2018 klo 17:00-20:07 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 20

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 142 Kunnanvaltuusto 26.06.2017 AIKA 26.06.2017 klo 18:04-19:40 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 145

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2018 220 Kunnanhallitus 25.06.2018 AIKA 25.06.2018 klo 15:00-17:04 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 223

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 176 Kunnanvaltuusto 09.10.2017 AIKA 09.10.2017 klo 18:00-21:30 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Hyvinvointilautakunta 31.08.2017 AIKA 31.08.2017 klo 17:00-21:57 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISEN TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

MÄÄRÄAIKAISEN TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Sosiaalilautakunta 45 20.09.2016 Kunnanhallitus 181 03.10.2016 Kunnanvaltuusto 56 16.11.2016 Kunnanhallitus 238 28.11.2016 Kunnanhallitus 255 13.12.2016 Kunnanhallitus 265 19.12.2016 MÄÄRÄAIKAISEN TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 156 Kunnanvaltuusto 02.08.2017 AIKA 02.08.2017 klo 18:00-19:45 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 99 Kunnanvaltuusto 29.08.2016 AIKA 29.08.2016 klo 18:00-20:05 PAIKKA Valtuustosali, Sodankyläntie 16 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY

Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY Kunnanhallitus 240 28.11.2016 Kunnanhallitus 257 13.12.2016 PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY Khall 28.11.2016 240 Pellon siirrettyä palkanlaskentansa Monetra Oy:n tehtäväksi on tullut Pelkosenniemen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Valtuusto 43 23.05.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Valt 43 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden verkko. Tasapainotusohjelmassa

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 39 26.02.2018 Kunnanhallitus 71 29.03.2018 Kunnanhallitus 86 16.04.2018 Kunnanvaltuusto 21 23.04.2018 Hyvinvointi/sivistysjohtajan valinta Khall 26.02.2018 39 Savukosken kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2017 595 Kunnanhallitus 24.10.2017 AIKA 24.10.2017 klo 16:00-16:14 PAIKKA Valtuustosali, jatkokokous KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 293 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 117 Kunnanvaltuusto 27.10.2016 AIKA 27.10.2016 klo 18:05-18:16 PAIKKA Valtuustosali, Sodankyläntie 16 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2018 123 Kunnanvaltuusto 25.09.2018 AIKA 25.09.2018 klo 18:00-19:40 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 125

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittely

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittely Kunnanhallitus 309 11.12.2017 Kunnanhallitus 14 22.01.2018 Kunnanvaltuusto 9 29.01.2018 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman käsittely Khall 11.12.2017 309 Vs. taloussihteeri

Lisätiedot

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 02.12.2014 TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Kunnanhallitus 55 05.02.2013 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Äänestysaluejaon muuttaminen // KHALL 55 KESKV 54 sihteeri Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Kunnanhallitus 115 17.08.2015 Kunnanhallitus 237 28.11.2016 KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 17.08.2015 115 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta kuntien toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran.

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran. Kunnanhallitus 198 05.10.2015 Kunnanhallitus 213 26.10.2015 Kunnanhallitus 249 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 14.12.2015 Kehityspäällikön virka - virkavaali (ohm. 27) Khall 05.10.2015 198 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2018 364 Kunnanhallitus 26.09.2018 AIKA 26.09.2018 klo 13:00-14:49 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 201 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 366

Lisätiedot

Nimien määrä täyttää käsittelyvelvoitteen, kun kunnan äänioikeutetuista asukkaista vähintään 2 % on allekirjoittanut aloitteen (387/4124).

Nimien määrä täyttää käsittelyvelvoitteen, kun kunnan äänioikeutetuista asukkaista vähintään 2 % on allekirjoittanut aloitteen (387/4124). Kunnanhallitus 73 10.03.2014 Valtuusto 18 19.03.2014 Kuntalaisaloite tuulivoimaloiden minimietäisyydestä asutukseen 3385/01.016/2014 KHALL 73 Kunnanjohtajalle jätettiin 3.3.2014 nimilistoilla kerätty kuntalaisaloite

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 2.5.2012 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 26 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 267 Kunnanvaltuusto 20.12.2017 AIKA 20.12.2017 klo 18:00-22:30 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 105 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 270

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 97 Kunnanvaltuusto 17.07.2018 AIKA 17.07.2018 klo 18:00-18:34 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 100 45

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 02.11.2017 klo 17:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 32 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2018 262 Kunnanhallitus 17.07.2018 AIKA 17.07.2018 klo 16:00-17:45 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 149 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 264

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 54 Kunnanhallitus 06.03.2018 AIKA 06.03.2018 klo 17:05-19:17 PAIKKA Valtuustosali, Sodankyläntie 16 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2017 400 Kunnanhallitus 24.07.2017 AIKA 24.07.2017 klo 18:00-20:08 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 402

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kouluverkon tiivistäminen alkaen

Kouluverkon tiivistäminen alkaen Kunnanhallitus 295 02.12.2013 Kunnanvaltuusto 63 10.12.2013 Kouluverkon tiivistäminen 1.8.2014 alkaen Kunnanhallitus 02.12.2013 295 303/12.00.00/2013 Kunnanhallitus antoi elokuussa 2013 asettamassaan raamissa

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013. Kunnanhallitus 98 11.03.2013 Kunnanvaltuusto 37 25.04.2013 Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013. 153/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 11.03.2013 98 Valmistelija: kunnansihteeri

Lisätiedot

Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!!

Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!! Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 18.11.2014 klo 18.30 Paikka Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!! Käsiteltävät asiat 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 Koulutuslautakunta Aika 02.05.2017 klo 17:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (1) 67 18.9.2018 75 9.10.2018 80 Asianro 3997/02.02.00/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne historia 18.9.2018

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 84 Kunnanvaltuusto 20.06.2016 AIKA 20.06.2016 klo 12:00-13:13 PAIKKA Valtuustosali, Sodankyläntie 16 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnanhallitus 69 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 14 11.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 17/10/101/2012 KH 69

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 94 Kunnanvaltuusto 19.06.2017 AIKA 19.06.2017 klo 18:00-19:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 97 39

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 30 Kunnanvaltuusto 10.04.2018 AIKA 10.04.2018 klo 18:08-20:23 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 33 14

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 163

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 163 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 163 Kunnanvaltuusto 03.12.2014 AIKA 03.12.2014 klo 18:00-18:35 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 65 Tekninen lautakunta 17.05.2016 AIKA 17.05.2016 klo 17:00-18:00 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2017 484 Kunnanhallitus 11.09.2017 AIKA 11.09.2017 klo 18:00-20:20 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 241 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 486

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 55 Kunnanvaltuusto 25.06.2018 AIKA 25.06.2018 klo 17:15-20:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 57 27

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2018 1 Kokousaika 19.3.2018 kello 18.00 18.20 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä Sivistyslautakunta 91 17.12.2012 Kunnanhallitus 77 18.03.2013 Valtuustoaloite / Kotihoidontuen kuntalisä 485/00.02.00/2012 379/00.02.00/2012 SLTK 91 17.12.2012 SLTK 28.8.2012 Valmistelija/lisätietoja Juha

Lisätiedot

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN Kunnanhallitus 146 30.06.2015 Kunnanvaltuusto 31 20.08.2015 KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN KHALL 146 Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään Kaupunginhallitus 519 30.10.2017 Kaupunginhallitus 524 31.10.2017 Kaupunginvaltuusto 157 13.11.2017 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 KH 519 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot