LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/ /08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2."

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/ /08.050/2009 Ptltk 40 Liitteet 1-2. MLL:n Siilinjärven paikallisyhdistys tukenaan 424 kansalaista on jättänyt kansalaisaloitteen lasten kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottamisesta Siilinjärvellä on Nilsiän kaupunginvaltuustolle jätetty valtuustoaloite lasten kotihoidontuen kuntalisän selvitystyön tekemisestä Nilsiässä mahdollisimman pian. Kuntalisän tavoitteena olisi tarjota perheille aito mahdollisuus lasten kotihoitoon ja samalla vähentää pienten lasten päivähoidon tarvetta. Kansalaisaloitteessa esitetään, että kuntalisää maksetsiin perheille, joissa molemmat vanhemmat käyvät ansiotyössä ja joissa toinen vanhemmista jää vanhempainrahakauden päätyttyä hoitamaan kotiin kaikkia perheen alle kouluikäisiä lapsia. Ainoastaan esiopetusikäisellä lapsella säilyisi oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Maaliskuussa 2010 Siilinjärvellä on alle 3-vuotiaiden ikäluokista päivähoidossa vuonna 2009 syntyneitä lapsia 12 (7,5 % ikäluokasta), vuonna 2008 syntyneitä lapsia 114 (40,71 % ikäluokasta) ja vuonna 2007 syntyneitä lapsia 156 (55,71 % ikäluokasta). Ikäluokka on 280 lasta. Kunnallisen päivähoitopaikan alin bruttohinta yli 3-vuotiaan lapsen osalta oli vuonna 2009 tilinpäätöksen mukaan 738 /kk. Alle 3-vuotiaiden hoito maksaa noin 1,5 kersesti yli 3-vuotiaisiin verrattuna, jolloin hoitopaikan hinta on vähintään 1107 /kk. Korkein perheiltä perittävä päivähoitomaksu vuonna 2010 on 233 /kk. Asiakasmaksutulot kattavat noin 10 % bruttohinnasta. Kuntalisä on tällä hetkellä käytössä eri puolilla maata, eniten etelä-suomessa ja Oulun seudulla. Kuntalisää käyttävistä kunnista saatujen palautteiden perusteella kuntalisä on vähentänyt paineita päivähoitoon. Palautteissa on todettu, että vaikuttavuutta saadaan kohdentamalla kuntalisän käyttäjäryhmä tarkoin ja pitämällä lisä suuruudeltaan sellaisena, että sillä on todellista merkitystä perheen taloudessa. Mikäli kuntalisä jää suuruudeltaan liian pieneksi, sillä ei ole vaikutusta päivähoidon käyttöön vaan se aiheuttaa ainoastaan lisäkustannuksia. Siilinjärveläisperheiden antamien palautteiden perusteella :n suuruisella kuntalisällä olisi sellainen vaikutus perheen talouteen, että toinen vanhemmista voisi jäädä kotiin lapsia hoitamaan. Kuntalisän käyttöönotolla voidaan vaikuttaa mm. tulevaisuuden päiväkoti-investointien tarpeeseen ja helpottaa hoitojärjestelyitä esim. perhepäivähoitajien jäädessä eläkkeelle. Vuosina jää Siilinjärvellä

2 eläkkeelle 10 perhepäivähoitajaa, mikä tarkoittaa hoitopaikan häviämistä, koska uusia, kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on entistä vaikeampi löytää. Lisäksi varhaiskasvatuslain uudistuksessa esitetään alle 18 kk ikäistä lasta 2-paikkaiseksi, mikä nostaa kustannuksia entisestään. Alle 2-vuotiaisten lasten kotihoidontuen kuntalisän kansantaloudellinen vaikutus laajenee vähentäen mm. lasten infektiosairauksia, sitä kautta terveydenhuollon vastaanottokäyntejä ja vanhempien työstäpoissaoloa sairaan lapsen hoidosta. Kansantaloudellinen vaikutus laajenee myös työllisyyden lisääntymisenä, kun kuntalisällä olevan työntekijän paikka täytetään määräaikaisesti. Jos kuntalisän suuruus on 300 /kk ja tämän hetken päivähoitoon alle 2-vuotiaista hakijoista 50 % eli 35 lasta käyttäisi kuntalisää tarkoitsi se: 35 lasta x 300 /kk= /kk, tällä summalla hoidetsiin päivähoidossa 8 alle 3-vuotiasta lasta/kk. Jos kuntalisää ei ole, maksaa 35 alle 3-vuotiaan lapsen kunnallinen päivähoito yhteensä noin /kk. ehdotus Perusturvalautakunta esittää Siilinjärven kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, Nilsiä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä Maaningan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että kohdennettu, alle 2-vuotiaista lapsista maksettava kotihoidontuen kuntalisä otetaan käyttöön Siiliset-yhteistoiminta-alueella ajalle seuraavilla kriteereillä: kuntalisä maksetaan perheille, joissa molemmilla vanhemmilla on voimassa oleva palvelussuhde ja joissa toinen vanhempi jää vanhempainrahakauden päätyttyä työsopimuslain 4 luvun 3 :n mukaiselle hoitovapaalle hoitamaan kotiin kaikkia perheen alle kouluikäisiä lapsia. Esiopetusikäisellä lapsella säilyy oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Jos lapsella on asiantuntijalausunnon perusteella tarve päivähoitoon kuntoutuksellisista syistä, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohsesti. kuntalisä maksetaan siihen saakka, kunnes perheen nuorin lapsi täyttää 2 vuotta. kuntalisä on 300 /kk/perhe ajalle Perusturvalautakunta lisäksi esittää, että kotihoidontuen kuntalisän vaikutusta päivähoidon käyttöön arvioidaan talousarvion osavuosiseurannan yhteydessä vuoden 2010 aikana ja kokonaisuutena kesäkuussa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus arvioi alle 2-vuotiaiden lasten kotihoitotuen kuntalisän vaikutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien vuoden 2010 talousarvioon ja esittää tarvittavat muutokset perusturvalautakunnalle mennessä. Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Perusturvalautakunta jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntija kokouksessa tämän pykälän esittelyn ajan oli palveluohjaaja Susanna Lahti. Lisätietoja antaa: Varhaiskasvatuspalveluiden tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Kh 79 Liitteet 3-4 Asiaa ei käsitelty kokouksessa, koska esittelijä veti asian esityslistalta pois.

3 Ptltk 48 Liitteet 1-3 MLL:n Siilinjärven paikallisyhdistys tukenaan 424 kansalaista on jättänyt kansalaisaloitteen lasten kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottamisesta Siilinjärvellä. Kuntalisän tavoitteena olisi tarjota perheille aito mahdollisuus lasten kotihoitoon ja samalla vähentää pienten lasten päivähoidon tarvetta. Maaliskuussa 2010 Siilinjärvellä on alle 3-vuotiaiden ikäluokista päivähoidossa vuonna 2009 syntyneitä lapsia 12 (7,5 % ikäluokasta), vuonna 2008 syntyneitä lapsia 114 (40,71 % ikäluokasta) ja vuonna 2007 syntyneitä lapsia 156 (55,71 % ikäluokasta). Ikäluokka on 280 lasta. Kunnallisen päivähoitopaikan alin bruttohinta yli 3-vuotiaan lapsen osalta oli vuonna 2009 tilinpäätöksen mukaan 738 /kk. Alle 3-vuotiaiden hoito maksaa noin 1,5 kersesti yli 3-vuotiaisiin verrattuna, jolloin hoitopaikan hinta on vähintään 1107 /kk. Korkein perheiltä perittävä päivähoitomaksu on 233 /kk. Asiakasmaksutulot kattavat noin10 % bruttohinnasta. Kuntalisä on tällä hetkellä käytössä eri puolilla maata, eniten Etelä-Suomessa ja Oulun seudulla. Kuntalisää käyttävistä kunnista saatujen palautteiden perusteella kuntalisä on vähentänyt paineita päivähoitoon. Palautteissa on todettu, että vaikuttavuutta saadaan kohdentamalla kuntalisän käyttäjäryhmä tarkoin ja pitämällä lisä suuruudeltaan sellaisena, että sillä on todellista merkitystä perheen taloudessa. Mikäli kuntalisä jää suuruudeltaan liian pieneksi, sillä ei ole vaikutusta päivähoidon käyttöön vaan se aiheuttaa ainoastaan lisäkustannuksia. Siilinjärveläisperheiden antamien palautteiden perusteella euron suuruisella kuntalisällä olisi sellainen vaikutus perheen talouteen, että toinen vanhemmista voisi jäädä kotiin lapsia hoitamaan. Kuntalisän käyttöönotolla voidaan vaikuttaa mm. tulevaisuuden päiväkoti-investointien tarpeeseen ja helpottaa hoitojärjestelyitä esim. perhepäivähoitajien jäädessä eläkkeelle. Vuosina jää Siilinjärvellä eläkkeelle 10 perhepäivähoitajaa, mikä tarkoittaa hoitopaikan häviämistä, koska uusia, kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on entistä vaikeampi löytää. Lisäksi varhaiskasvatuslain uudistuksessa esitetään alle 18 kk ikäistä lasta kaksipaikkaiseksi, mikä nostaa kustannuksia entisestään. Jos kuntalisän suuruus on 300 /kk ja tämän hetken päivähoitoon alle 2-vuotiaista hakijoista 50 % eli 35 lasta käyttäisi kuntalisää tarkoitsi se käytännössä seuraava: 35 lasta x 300 euroa /kk= euroa /kk, tällä summalla hoidetsiin päivähoidossa 8 alle 3-vuotiasta lasta/kk. Jos kuntalisää ei ole, maksaa 35 alle 3-vuotiaan lapsen kunnallinen päivähoito noin euroa/kk. ehdotus Perusturvalautakunta esittää Siilinjärven kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, Nilsiän kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä Maaningan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että kohdennettu, alle 2-vuotiaista lapsista maksettava kotihoidontuen kuntalisä otetaan käyttöön Siiliset-yhteistoiminta-alueella ajalle

4 Kuntalisän myöntämisperusteet alle 2-vuotiasta lasta kotiin hoitamaan jäävälle vanhemmalle: Kuntalisää maksetaan perheelle, jossa lapsen vanhempi hoitaa lapsen kotona ja on työlainsäädännön tarkoittamalla hoitovapaalla hoitaen kaikki perheen alle kouluikäiset lapset kotona on päätoimisesta opiskelusta hoitovapaalla ja hänellä on todistus opintojenkeskeyttämisestä on yrittäjä, joka jää kotiin hoitamaan lastaan on ollut määräaikaisessa työsuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa yhteensä 43 viikkoa kahden vuoden aikana ennen äitiysloman aloittamista. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että perheen lapsella on väestökirjalain mukainen kotipaikka Siiliset-kunnissa. jos kotiin jäävä vanhempi on kotona jonkun muun syyn takia kuin lasten hoidon vuoksi: työttömänä saaden työttömyyskorvausta, äitiys- vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, kunnallisena yksityisenä perhepäivähoitajana eläkkeellä jos kuntalisää saavalla vanhemmalla on muuta tuloa kuin lasten kotihoidon tuki vanhempainrahakauden ajalta, vaikka perheessä olisi toinen alle 2-vuotias lapsi Muut ehdot: Mikäli lapsella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellisen päivähoidon tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohsesti. Kuntalisää maksetaan yhdestä alle 2-vuotiaasta lapsesta 200,00 / kk. Perheen muista alle esiopetusikäisistä lapsista maksetaan kunnallista sisaruslisää 50,00 / kk, jos perheen nuorin, alle 2-vuotias lapsi, on oikeutettu kotihoidon tuen lakisääteiseen hoitorahaan ja Siiliset-kuntalisään. Sisaruslisää ei makseta lapsista, joille on myönnetty yksityisen hoidon tukea. Oikeus tukeen päättyy perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi (2) vuotta. makseta yhtä (1) kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti. Kuntalisää maksetaan ajalla Kuntalisä on verollista tuloa kotona lapsia hoitavalle vanhemmalle. Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: esityksestä poistetaan kohta "jos kuntalisää saavalla vanhemmalla on muuta tuloa kuin lasten kotihoidon tuki". Esitykseen lisätään kohta: Perusturvalautakunta lisäksi esittää, että kotihoidontuen kuntalisän vaikutusta päivähoidon käyttöön arvioidaan talousarvion osavuosiseurannan yhteydessä vuoden 2010 aikana ja kokonaisuutena kesäkuussa 2011.

5 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus arvioi alle 2-vuotiaiden lasten kotihoitotuen kuntalisän vaikutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien vuoden 2010 talousarvioon ja esittää tarvittavat muutokset perusturvalautakunnalle mennessä. Muuten päätösesitys pysyy ennallaan. Keskustelun kuluessa Kari Ojala esitti, että Kuntalisän myöntämisperusteet olisivat seuraavanlaiset: Kuntalisä maksetaan perheelle, jossa on alle 2-vuotias lapsi ja jonka alle kouluikäisistä lapsista kukaan ei ole kunnan järjestämän päivähoidon piirissä saa kunnan maksamaa yksityisen hoidon tukea. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että perheen lapsella on väestökirjalain mukainen kotipaikka Siiliset-kunnissa.. jos perheen vanhempi saa työttömyyskorvausta, äitiys-, isyys - vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa eläkettä Muut ehdot Mikäli lapsella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellinen päivähoidon tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohsesti. Oikeus tukeen päättyy perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi vuotta. makseta 3 kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti. Kuntalisää maksetaan ajalla Kuntalisä maksetaan perheen nimeämälle vanhemmalle ja on hänelle verollista tuloa. Esitystä kannatti Ritva Jauhiainen. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeva kannatettu esitys, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ensin nostavat kätensä ylös ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, ja sitten ne, jotka kannattavat Kari Ojalan tekemää esitystä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Matti Solehmainen, Marjatta Parviainen, Auli Pääkkönen, Liisa Väätäinen, Raimo Korhonen, Jorma Pitkänen ja Erkko Nykänen. Kari Ojalan tekemää esitystä kannattivat Ritva Jauhiainen, Kari Ojala ja Raija Hassinen. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen esittelijän muutetun päätösesityksen äänin 7-3. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntija kokouksessa tämän pykälän esittelyn ajan oli Eeva-Liisa Lyytinen. Lisätietoja antaa Arja Kekoni Kh 93

6 Liittee 2-3 Asiaa ei käsitelty kokouksessa, koska esittelijä veti asian pois esityslistalta asian lisävalmisteluja varten. Lisätiedot: Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Ptltk 56Ptltk Liitteet 9 ja19 MLL:n Siilinjärven paikallisyhdistys tukenaan 424 kansalaista on jättänyt kansalaisaloitteen lasten kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottamisesta Siilinjärvellä. Kuntalisän tavoitteena olisi tarjota perheille aito mahdollisuus lasten kotihoitoon ja samalla vähentää pienten lasten päivähoidon tarvetta. Kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottamisesta on valmisteltu laskelmat kahdelle eri mallille, joista ensimmäinen on alle 2-vuotiaiden perheille suunnatun kohdennetun kotihoidon tuen kuntalisän malli, suuruudeltaan 200 /kk + mahdollinen sisaruslisä (malli 1) ja toinen on kaikille alle 2-vuotiaiden perheille kohdentuvan kotihoidon tuen kuntalisän malli, suuruudeltaan mahdollinen sisaruslisä 30 (malli 2). Malli 1. Kuntalisän myöntämisperusteet alle 2-vuotiasta lasta kotiin hoitamaan jäävälle vanhemmalle: Kuntalisää maksetaan perheelle, jossa lapsen vanhempi hoitaa lapsen kotona ja on työlainsäädännön tarkoittamalla hoitovapaalla hoitaen kaikki perheen alle kouluikäiset lapset kotona on päätoimisesta opiskelusta hoitovapaalla ja hänellä on todistus opintojen keskeyttämisestä on yrittäjä, joka jää kotiin hoitamaan lastaan on ollut määräaikaisessa työsuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa yhteensä 43 viikkoa kahden vuoden aikana ennen äitiysloman aloittamista. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että perheen lapsella on väestökirjalain mukainen kotipaikka Siiliset-kunnissa. jos kotiin jäävä vanhempi on kotona jonkun muun syyn takia kuin lasten hoidon vuoksi: työttömänä saaden työttömyyskorvausta, äitiys- vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, kunnallisena yksityisenä perhepäivähoitajana eläkkeellä vanhempainrahakauden ajalta, vaikka perheessä olisi toinen alle 2-vuotias lapsi Muut ehdot: Mikäli lapsella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellisen

7 päivähoidon tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohsesti. Kuntalisää maksetaan yhdestä alle 2-vuotiaasta lapsesta 200,00 / kk. Perheen muista alle esiopetusikäisistä lapsista maksetaan kunnallista sisaruslisää 50,00 / kk, jos perheen nuorin, alle 2-vuotias lapsi, on oikeutettu kotihoidon tuen lakisääteiseen hoitorahaan ja Siiliset-kuntalisään. Sisaruslisää ei makseta lapsista, joille on myönnetty yksityisen hoidon tukea. Oikeus tukeen päättyy perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi (2) vuotta. makseta yhtä (1) kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti. Kuntalisää maksetaan ajalla Kuntalisä on verollista tuloa kotona lapsia hoitavalle vanhemmalle. Malli 2. Kuntalisä maksetaan perheelle, jossa on alle 2-vuotias lapsi ja jonka alle kouluikäisistä lapsista kukaan ei ole kunnan järjestämän päivähoidon piirissä saa kunnan maksamaa yksityisen hoidon tukea. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että perheen lapsella on väestökirjalain mukainen kotipaikka Siiliset-kunnissa. jos perheen vanhempi saa työttömyyskorvausta, äitiys-, isyys - vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa eläkettä Muut ehdot Mikäli lapsella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellinen päivähoidon tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohsesti. Kuntalisää maksetaan yhdestä alle 2-vuotiaasta lapsesta 100,00 / kk. Perheen muista alle esiopetusikäisistä lapsista maksetaan kunnallista sisaruslisää 30,00 / kk, jos perheen nuorin, alle 2-vuotias lapsi, on oikeutettu kotihoidon tuen lakisääteiseen hoitorahaan ja Siiliset-kuntalisään. Sisaruslisää ei makseta lapsista, joille on myönnetty yksityisen hoidon tukea. Oikeus tukeen päättyy perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi (2) vuotta. makseta yhtä (1) kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti. Kuntalisää maksetaan ajalla Kuntalisä on verollista tuloa kotona lapsia hoitavalle vanhemmalle. ehdotus Perusturvalautakunta päättää esittää Siilinjärven kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, Nilsiän kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä Maaningan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että kohdennettu, alle 2-vuotiaista lapsista maksettava kotihoidontuen kuntalisä otetaan käyttöön Siiliset-yhteistoiminta-alueella ajalle Perusturvalautakunta lisäksi esittää, että kotihoidontuen kuntalisän vaikutusta päivähoidon käyttöön arvioidaan

8 talousarvion osavuosiseurannan yhteydessä vuoden 2011 aikana ja kokonaisuutena joulukuussa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus arvioi alle 2-vuotiaiden lasten kotihoitotuen kuntalisän vaikutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien vuoden 2011 talousarvioon ja esittää tarvittavat muutokset perusturvalautakunnalle mennessä. Kuntalisän myöntämisperusteet alle 2-vuotiasta lasta kotiin hoitamaan jäävälle vanhemmalle: Kuntalisää maksetaan perheelle, jossa lapsen vanhempi hoitaa lapsen kotona ja on työlainsäädännön tarkoittamalla hoitovapaalla hoitaen kaikki perheen alle kouluikäiset lapset kotona on päätoimisesta opiskelusta hoitovapaalla ja hänellä on todistus opintojen keskeyttämisestä on yrittäjä, joka jää kotiin hoitamaan lastaan on ollut määräaikaisessa työsuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa yhteensä 43 viikkoa kahden vuoden aikana ennen äitiysloman aloittamista. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että perheen lapsella on väestökirjalain mukainen kotipaikka Siiliset-kunnissa. jos kotiin jäävä vanhempi on kotona jonkun muun syyn takia kuin lasten hoidon vuoksi: työttömänä saaden työttömyyskorvausta, äitiys- vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, kunnallisena yksityisenä perhepäivähoitajana eläkkeellä vanhempainrahakauden ajalta, vaikka perheessä olisi toinen alle 2-vuotias lapsi Muut ehdot Mikäli lapsella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellisen päivähoidon tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohsesti. Kuntalisää maksetaan yhdestä alle 2-vuotiaasta lapsesta 200,00 / kk. Perheen muista alle esiopetusikäisistä lapsista maksetaan kunnallista sisaruslisää 50,00 / kk, jos perheen nuorin, alle 2-vuotias lapsi, on oikeutettu kotihoidon tuen lakisääteiseen hoitorahaan ja Siiliset-kuntalisään. Sisaruslisää ei makseta lapsista, joille on myönnetty yksityisen hoidon tukea. Oikeus tukeen päättyy perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi (2) vuotta. makseta yhtä (1) kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti. Kuntalisää maksetaan ajalla Kuntalisä on verollista tuloa kotona lapsia hoitavalle vanhemmalle. Mikäli sopimuskunta suunnitellusti haluaa hankkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja niihin liittyviä tukipalveluja yli perusturvalautakunnassa määritellyn, koko yhteistoiminta-aluetta koskevan palvelutason, suorittaa tästä aihautuneet

9 kustannukset ao.sopimuskunta (Yhteistoimintasopimus ). Silloin asianomaisen kunnan/kaupunginhallitus ottaa palvelun järjestämisen vastuulleen. Keskustelun kuluessa Kari Ojala esitti, että kuntalisän myöntämisperusteet olisivat seuraavanlaiset: Perusturvalautakunta esittää Siilinjärven kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, Nilsiän kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä Maaningan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että alle 2-vuotiaista lapsista maksettava kotihoidontuen kuntalisä otetaan käyttöön Siiliset-yhteistoiminta-alueella ajalle Kuntalisä maksetaan perheelle, jossa on alle 2-vuotias lapsi ja jonka alle kouluikäisistä lapsista kukaan ei ole kunnan järjestämän päivähoidon piirissä saa lasten yksityisen hoidon tukea. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että perheen lapsella on väestökirjalain mukainen kotipaikka Siiliset-kunnissa. jos perheen vanhempi saa työttömyyskorvausta, äitiys-, isyys - vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa eläkettä Muut ehdot Mikäli lapsella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellinen päivähoidon tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohsesti. Oikeus tukeen päättyy perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi vuotta. makseta 3 kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti. Kuntalisää maksetaan ajalla Kuntalisä maksetaan perheen nimeämälle vanhemmalle ja on hänelle verollista tuloa. Kuntalisän suuruus on 200 /kk Esitystä kannatti Raija Hassinen. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeva kannatettu esitys, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ensin nostavat kätensä ylös ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, ja sitten ne, jotka kannattavat Kari Ojalan tekemää esitystä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Lauri Kanen, Raimo Korhonen, Matti Solehmainen, Jaana Eskelinen, Ritva Asikainen, Jorma Räsänen, Tapani Ruuskanen, Liisa Väätäinen ja Marjatta Parviainen ja Kari Ojalan tekemää esitystä kannattivat Raija Hassinen ja Kari Ojala. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen esittelijän päätösesityksen äänin 9-2.

10 Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Ojala jätti päätökseen eriävän mielipiteen kirjallisena. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Arja Kekoni Kh 127Kh Liitteet ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. Keskustelun kuluessa Marja Rytivaara esitti seuraavaa: "Siilinjärven kunnanhallitus päättää esittää Siilinjärven kunnanvaltuustolle, että alle 2-vuotiaista lapsista maksettava kotihoidontuen kuntalisä otetaan käyttöön Siilinjärvellä ajalle Lasten kotihoidon kuntalisän ehdot: Kuntalisä maksetaan perheelle, jossa on alle 2-vuotias lapsi ja jonka alle kouluikäisistä lapsista kukaan ei ole kunnan järjestämän päivähoidon piirissä saa lasten yksityisen hoidon tukea. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että perheen lapsella on väestökirjan mukaine kotipaikkaa Siilinjärvellä. Kuntalisää ei makseta, jos perheen vanhempi saa työttömyyskorvausta, äitiys-, isyys- vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa eläkettä. Muut ehdot: Mikäli lapsella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellinen päivähoidon tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohsesti. Oikeus tukee päättyy perheen nuorimman lapsen täyttäessä kaksi vuotta. Kuntalisä myönnetään hakemuksesta seuraavan kuukauden alusta. Lisää ei makseta 3 kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takaustuvasti. Kuntalisää maksetaan ajalla Kuntalisä maksetaan perheen nimeämälle vanhemmalle ja on hänelle verollista tuloa. Kuntalisän suuruus on 200 /kk." Esitystä kannatti Terho Ihalainen. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty päätösehdotuksesta poikeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ensin nostavat kätensä ylös ne, jotka kannattavat päätösehdotusta, ja sitten ne, jotka kannattavat Marja Rytivaaran tekemää esitystä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Jouni Jetsu, Jari Kolehmainen, Tarja Korhonen ja Leila Strömberg ja Marja Rytivaaran tekemää esitystä kannattivat Terho Ihalainen, Heikki Jääskeläinen ja Marja Rytivaara. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kunnanjohtajan päätösehdotuksen äänin 4-3. Lisätiedot: Perusturvajohtaja Arja Kekoni, puh Kv 38Kv

11 Liitteet ehdotus Kunnanvaltuusto päättää, että kohdennettu, alle 2-vuotiaista lapsista maksettava kotihoidontuen kuntalisä otetaan käyttöön Siiliset-yhteistoiminta-alueella ajalle Kotihoidon tuen kuntalisän vaikutusta päivähoidon käyttöön arvioidaan talousarvion osavuosiseurannan yhteydessä vuoden 2011 aikana ja kokonaisuutena joulukuussa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus arvioi alle 2-vuotiaiden lasten kotihoidontuen kuntalisän vaikutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien vuoden 2011 talousarvioon ja esittää tarvittavat muutokset perusturvalautakunnalle mennessä. Kuntalisän myöntämisperusteet alle 2-vuotiasta lasta kotiin hoitamaan jäävälle vanhemmalle ovat seuraavat: Kuntalisää maksetaan perheelle, jossa lapsen vanhempi hoitaa lapsen kotona ja on työlainsäädännön tarkoittamalla hoitovapaalla hoitaen kaikki perheen alle kouluikäiset lapset kotona on päätoimisesta opiskelusta hoitovapaalla ja hänellä on todistus opintojen keskeyttämisestä on yrittäjä, joka jää kotiin hoitamaan lastaan on ollut määräaikaisessa työsuhteessa vähintään 18 tuntia viikossa yhteensä 43 viikkoa kahden vuoden aikana ennen äitiysloman aloittamista. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että perheen lapsella on väestökirjalain mukainen kotipaikka Siiliset-kunnissa. jos kotiin jäävä vanhempi on kotona jonkun muun syyn takia kuin lasten hoidon vuoksi: työttömänä saaden työttömyyskorvausta, äitiys- vanhem painrahalla, sairauspäivärahalla, kunnallisena yksityisenä perhepäivä hoitajana eläkkeellä vanhempainrahakauden ajalta, vaikka perheessä olisi toinen alle 2-vuotias lap si. Muut ehdot Mikäli lapsella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellisen päivähoi don tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohsesti. Kuntalisää maksetaan yhdestä alle 2-vuotiaasta lapsesta 200,00 / kk. Perheen muista alle esiopetusikäisistä lapsista maksetaan kunnallista sisaruslisää 50,00 / kk, jos perheen nuorin, alle 2-vuotias lapsi on oikeutettu kotihoidontuen lakisääteiseen hoitorahaan ja Siiliset-kuntalisään. Sisaruslisää ei makseta lapsista, joille on myönnetty yksityisen hoidon tukea. Oikeus tukee päättyy perheen nuorimman lapsen täyttäessä 2 (kaksi) vuotta. makseta 1 (yhtä) kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti. Kuntalisää maksetaan ajalla Kuntalisä on verollista tuloa kotona lapsia hoitavalle vanhemmalle.

12 Mikäli sopimuskunta suunnitellusti haluaa hankkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja niihin liittyviä tukipalveluja yli perusturvalautakunnassa määritellyn, koko yhteistoiminta-aluetta koskevan palvelutason, suorittaa tästä aiheutuneet kustannukset ao. sopi muskunta (yhteistoimintasopimus ). Silloin asianomaisen kun nan-/kaupunginhallitus ottaa palvelun järjestämisen vastuulleen. Petri Rojo esitti Tuula Väätäisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska Rojo on tehnyt asian uudelleen valmisteluun palauttamista koskevan kannatetun esityksen, valmisteluun palauttamisesta äänettävä. Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun, äänestävät EI. Äänestysmenttelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 JAA-ääntä ja 25 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänestyksen jälkeen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734)

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734) Perusturvalautakunta 53 21.05.2014 Perusturvalautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 57 02.03.2015 Kunnanhallitus 68 09.03.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä / Kuntalaisaloite 52/02.05.01/2014 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011

Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011 Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011 Perhepalvelujohtaja: Rovaniemen kaupunki on teettänyt selvityksen kotihoidontuen kuntalisän maksamisen vaikutuksista keväällä

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ ALKAEN 142/08.050/2009. Kh

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ ALKAEN 142/08.050/2009. Kh Kunnanhallitus 180 04.10.2010 Perusturvalautakunta 98 04.10.2010 Kunnanvaltuusto 53 18.10.2010 Perusturvalautakunta 88 27.10.2011 Perusturvalautakunta 96 17.10.2012 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ 1.1.2013

Lisätiedot

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI Perusturvalautakunta 112 03.10.2007 Perusturvalautakunta 127 21.11.2007 Kunnanhallitus 645 10.12.2007 MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI 649/21/211/2007 PERUST 112 Matti Pohjola

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä Sivistyslautakunta 91 17.12.2012 Kunnanhallitus 77 18.03.2013 Valtuustoaloite / Kotihoidontuen kuntalisä 485/00.02.00/2012 379/00.02.00/2012 SLTK 91 17.12.2012 SLTK 28.8.2012 Valmistelija/lisätietoja Juha

Lisätiedot

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella Kaupunginvaltuusto 60 08.09.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 287 15.09.2008 Perusturvalautakunta 86 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 55 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 25 08.03.2010 Keskusta-oikeisto

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.

Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8. Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan

Lisätiedot

PALVELUSETELIN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN / PÄIVÄHOITO / 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUSETELIN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN / PÄIVÄHOITO / 1.1.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta 120 17.11.2010 Perusturvalautakunta 130 15.12.2010 Perusturvalautakunta 51 20.06.2012 Perusturvalautakunta 63 02.07.2012 PALVELUSETELIN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN / PÄIVÄHOITO / 1.1.2013

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24 Koulutuslautakunta 24 26.04.2013 Koulutuslautakunta 16 08.04.2015 Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet 129/05.01.00/2013 Koulutuslautakunta 26.04.2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite säilyttää lapsen subjektiiviset oikeudet varhaiskasvatukseen ym.

Valtuustoaloite säilyttää lapsen subjektiiviset oikeudet varhaiskasvatukseen ym. Kunnanvaltuusto 132 14.12.2015 Kunnanhallitus 7 11.01.2016 Perusturvalautakunta 25 09.03.2016 Kunnanhallitus 100 18.04.2016 Valtuustoaloite säilyttää lapsen subjektiiviset oikeudet varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 Kunnanhallitus 63 14.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 23.04.2014 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Sosiaaliturvan abc Anita Haataja 31.5.2012 Sisältö Kotihoidon tuki Tukimuodoista, käyttäjämääristä ja kustannuksista Osittainen hoitoraha Kuntalisät 2 Lakisääteistä

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734)

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734) Perusturvalautakunta 53 21.05.2014 Perusturvalautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 57 02.03.2015 Kunnanhallitus 68 09.03.2015 Perusturvalautakunta 59 19.05.2015 Kunnanhallitus 174 22.06.2015 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 13 12.1.2015 5 Asianro 3209/00.00.01.00/2014 Maaningan edustajat Kuopion kaupungin toimielimissä historia Kaupunginhallitus 12.1.2015 13 Maaningan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi www.thl.fi/iva Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa (Lähde: Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunta, pöytäkirja

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 MItä sosiaalityö on? Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän pienen tietopaketin keskosvanhempien

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä 1.8.2016 alkaen Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

KYSELYN TULOSGRAFIIKKA TULOSGRAFIIKAT KYSELYSTÄ VERTIKAL OY

KYSELYN TULOSGRAFIIKKA TULOSGRAFIIKAT KYSELYSTÄ VERTIKAL OY KYSELYN TULOSGRAFIIKKA PORVOON VARHAISKASVATUKSEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSELVITYS TULOSGRAFIIKAT KYSELYSTÄ 26.1.2018 VERTIKAL OY 2. Vastaajan (toinen huoltaja) pääasiallinen toiminta tällä hetkellä a.

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Kunnan ja Kelan sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta

Kunnan ja Kelan sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta MALLISOPIMUS KUNTALISÄN MAKSAMISESTA Mallisopimus toimii pohjana, jota kunta voi hyödyntää oman kuntalisäsopimuksen laadinnassa. Mallisopimukseen on kirjattu kaikki ne ehdot, jotka on mahdollista valita

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 38 Ptltk 25.09.2014 70 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virka

Lisätiedot

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010 Kuntayhtymähallitus 19 16.02.2010 Kuntayhtymävaltuusto 8 25.05.2010 Sosterin talouden ja toiminnan sopeuttaminen koskien osastoja 4 A, 4 B ja 5 A (hanke 17) sekä kirurgian, synnytys- ja naistentautien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite: omaishoitajien tuen nostaminen

Valtuustoaloite: omaishoitajien tuen nostaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 228 12.12.2012 4 7.1.2013 Asianro 718/05.12.00/2012 33 Valtuustoaloite: omaishoitajien tuen nostaminen Tiivistelmä Anne Sinilaakso

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika to 28.1.2016 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi Perusturvalautakunta 17 02.03.2017 Kunnanhallitus 84 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 19 13.03.2017 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 129/03.00/2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Kunnanhallitus 55 05.02.2013 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Äänestysaluejaon muuttaminen // KHALL 55 KESKV 54 sihteeri Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 188/07.02.01/2014 32 Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä historia Kaupunginvaltuusto 20.1.2014

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 754/01.00.01/2016 345 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 5.10.2016 93 koskien Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi http://info.stakes.fi/iva Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa (Lähde: Riihimäen perusturvalautakunnan pöytäkirja 19.8.2003) Dno: KH / 346/1999

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (1) 67 18.9.2018 75 9.10.2018 80 Asianro 3997/02.02.00/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne historia 18.9.2018

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 64 16.06.2014. 64 Asianro 3220/00.00.01.00/2014. Kaupunginhallitus 19.5.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 64 16.06.2014. 64 Asianro 3220/00.00.01.00/2014. Kaupunginhallitus 19.5. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 64 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kaupunginhallitus 19.5.2014 178: Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan

Lisätiedot

Kokousaika kello 16:04-16:51

Kokousaika kello 16:04-16:51 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 8/2012 1 Perusturvalautakunta Kokousaika 17.10.2012 kello 16:04-16:51 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone Asiat Otsikko Sivu 89 VANHUSTEN TEHOSTETUN

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedoksi seuraavat sivistyslautakunnan päätökset 18.5.2016 1. Subjektiivinen päivähoito-oikeus Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2015 hallituksen esityksen varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015 Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015 Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla Kunnanhallitus 19.10.2015 187 557/042/2015 Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kotihoidon tuen kuntalisä/ Valtuustoaloite 94/ /2013. Koula

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kotihoidon tuen kuntalisä/ Valtuustoaloite 94/ /2013. Koula Koulutuslautakunta 82 18.09.2014 Koulutuslautakunta 50 28.05.2015 Kotihoidon tuen kuntalisä/ Valtuustoaloite 94/02.05.01/2013 Koula 18.09.2014 82 Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 02 761

Lisätiedot

Valmistelija: lupa-arkkitehti Arja Sihvola, p , arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi

Valmistelija: lupa-arkkitehti Arja Sihvola, p , arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi Rakennus- ja 111 09.06.015 ympäristölautakunta Kunnanhallitus 346 0.11.015 Rakennusjärjestys 5 ja 6 uusiminen ja muuttaminen (kv) 605/00.01.01/01 Rakennus- ja ympäristölautakunta 09.06.015 111 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 13.10.2014 244 Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2011 valtuustoaloitteen pohjalta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnanhallitus 69 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 14 11.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 17/10/101/2012 KH 69

Lisätiedot

Perhepalikat uusiksi

Perhepalikat uusiksi Perhepalikat uusiksi 1. 2. 3. 4. 5. Joustavoittaa perhevapaita Helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista Kannustaa isiä perhevapaille Kohtelee perheitä tasapuolisesti Ei lisää kustannuksia 1. Joustavoittaa

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää, että kunnan työsuojelupäällikön tehtävistä vapautetaan Mikko Hartikainen 31.5.2006 lukien.

Kunnanhallitus päättää, että kunnan työsuojelupäällikön tehtävistä vapautetaan Mikko Hartikainen 31.5.2006 lukien. Kunnanhallitus 257 20.10.2014 TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITO/TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ HANNU HYVÄRISEN IRTISA-NOUTUMINEN TEHVÄVIEN HOIDOSTA 30.6.2011/TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN JA VARATYÖSUOJELU-PÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN

Lisätiedot

Valtuustoaloitteen johdosta voidaan mainita seuraavaa:

Valtuustoaloitteen johdosta voidaan mainita seuraavaa: Työllisyystoimikunta 11 18.03.2009 Perusturvalautakunta 48 23.04.2009 Kunnanhallitus 244 11.05.2009 Valtuustoaloite / passiivinen työmarkkinatuki 1454/09/093/2009 TYÖL 11 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot