LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli"

Transkriptio

1 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli Toimintamalli viranomaisilta ja tienkäyttäjiltä tulevien, teiden liikennöitävyyteen liittyvien tietojen välittämiseksi tiehallinnon ja urakoitsijoiden välillä VIKING

2

3 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli Toimintamalli viranomaisilta ja tienkäyttäjiltä tulevien, teiden liikennöitävyyteen liittyvien tietojen välittämiseksi tiehallinnon ja urakoitsijoiden välillä Tiehallinto Helsinki 2001

4 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, Liikenteen palvelut Telefaksi S-posti Tiehallinto Liikenteen palvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli. Helsinki Tiehallinto, Liikenteen palvelut. 22 s. Asiasanat: U681.3, 22 Aiheluokka: Liikennekeskukset, asiakaspalaute, yhteistyö, urakat, viranomaiset, Tiehallinto TIIVISTELMÄ Liito-projektin ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin uusi toimintamalli tienkäyttäjiltä ja viranomaisilta saatavien teiden liikennöintiin liittyvien yhteydenottojen välittämisestä Tiehallinnon ja urakoitsijoiden välillä. Tiehallinnon johtoryhmä hyväksyi uuden toimintamallin joulukuussa Toimintamalli otetaan ensimmäisenä käyttöön alkavissa hoitourakoissa. Myöhemmin se otetaan käyttöön kaikissa urakoissa. Uudessa toimintamallissa kaikki viranomaisten ja tienkäyttäjien teiden liikennöintiä koskevat yhteydenotot ohjataan Tiehallinnon liikennekeskusiin. Liikennekeskuksen päivystäjä kirjaa saadun palautteen, ryhmittelee ne asian vakavuuden ja kiireellisyyden mukaan toimenpidepyyntöihin ja ilmoituksiin. Tapahtumapaikan ja asiasisällön perusteella päivystäjä määrittelee minkä urakan vastuulla asia on ja välittää tiedon ko. urakoitsijalle. Urakoitsija vastaa liikennekeskukselle sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Jos liikennekeskuspäivystäjä ei osaa vastata viranomaisen tai tienkäyttäjän tien kuntoa koskevaan kyselyyn, päivystäjä välittää kyselyn urakoitsijalle. Tienkäyttäjille vastaa pääsääntöisesti liikennekeskuspäivystäjä. Mutta, jos tienkäyttäjä ei pääse etenemään ennen urakoitsijan toimenpiteitä, siirretään vastausvelvollisuus urakoitsijalle. Viranomaisen ja urakoitsijan välisestä yhteydenpidosta sovitaan tapauskohtaisesti.

6 LIITO PROJEKTI: [Practise for transferring authority and road user feedback on trafficability between the road authority and contractors] Helsinki Finnish Road Administration. 22 p. Keywords Traffic centres, contractors, road user feedback, information exchange ABSTRACT In the first phase of LiiTo-project a new practise for transferring authority and road user feedback on trafficability between the road authority and contractors was developed. Finnra s Management Group agreed on the practise in December The new practice will be first implemented in the maintenance contracts starting Later it will be implemented in all contracts. In the new practise all the authority and road user feedback on trafficability is directed to road authority s TICs (Finnra s Traffic Information Centres). TIC operator registers the contact information and estimates its effect on traffic safety and accessibility. Based on the location and contents of the feedback TIC operator finds out the proper contract and transfers the feedback to the contractor. Contractor answers TIC operator in an agreed manner. If TIC operator cannot answer authority s or road user s question about conditions on the road he transfers the question to the proper contractor. Usually if required the feedback to road user is given by TIC operator. But in case road user is unable to continue driving until the measures of the contractor have been taken place the contractor is in charge of calling to the road user. Communication between rescue or police authority and contractor is agreed upon separately in each case. The project has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks - Transport.

7 ALKUSANAT Liito projektin tehtävänä on kuvata tienkäyttäjiltä ja viranomaisilta tulleiden teiden liikennöintiä koskevien yhteydenottojen vastaanoton ja käsittelyn Tiehallinnossa sekä niiden välittämisen urakoitsijoille. Projekti jakaantuu kolmeen osaprojektiin 1. Määrittelyvaiheeseen, jonka tehtävänä on Liito-toimintamallin kehittäminen ja hyväksyminen Tiehallinnossa sekä uutta toimintamallia tukevan tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely sekä toiminnallinen määrittely 2. Toteutusosaprojektiin, joka kattaa toimintamallin toiminnallisuuden varmistamisen pilotoimalla sekä uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden toteutuksen ja 3. Alustavaan käyttöönottosuunnitelman laatimiseen. Liito-projektin on tilannut Tiehallinnon liikenteen palvelut. Pääkonsulttina on toiminut Tieliikelaitoksen Konsultointi. Projektiryhmään on kuulunut Tiehallinnon liikenteen palveluiden, teettämisen ja Turun tiepiirin sekä Tieliikelaitoksesta edustajat. Työn aikana on haastateltu myös YIT:n Harjavallan alueurakan edustajaa. Projektia on ohjannut ryhmä, johon kuuluivat Lea Virtanen Seppo Oinonen Tapani Määttä Tapani Angervuori Maritta Polvinen Lauri Merikallio Matti Matinheikki Petri Ellmen Tiehallinto, Hlp (pj) Tiehallinto, Hha Tiehallinto, Hte Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto, Hlp Tieliikelaitos Tieliikelaitos Tieliikelaitos (sihteeri) Projekti on saanut Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks - Transport) -rahoitusta. Helsingissä, helmikuussa 2001 Tiehallinto Liikenteen palvelut

8

9 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli 7 Sisältö SANASTO 9 1 JOHDANTO 10 2 NYKYTILA 11 3 TAVOITETILA 13 4 TOIMINTAMALLIN VAIHEET JA TEHTÄVÄT Yhteydenoton vastaanotto ja ohjaus Yhteydenottojen kirjaus ja priorisointi Yhteydenottotietojen välitys urakoitsijalle Yhteydenottojen ja toimenpiteiden seuranta Vastauksen antaminen 18 5 HYÖDYT JA KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTYKSET 19

10 8 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli

11 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli 9 SANASTO SANASTO Osapuolet Moniurakoitsijaympäristö: Tilanne, missä rakentamisen, hoidon ja ylläpidon sekä lauttatoiminnan urakoiden vastuut on jaettu kilpailun kautta useammalle urakoitsijalle. Tilanteelle on olennaista, että urakoitsijat vaihtuvat. Hoidon alueurakoissa myös sekä rajat että tehtävät muuttuvat. Viranomainen: Julkishallinnon toimijat, joiden tehtävät liittyvät olosuhteisiin tieverkolla (poliisi, pelastuslaitos, hätäkeskus). Tienkäyttäjä: Tiehallintoa, viranomaisia ja tienpitotehtäviä hoitavaa urakoitsijaa lukuun ottamatta kuka tahansa teiden liikennöitävyydestä kiinnostut tai tiellä liikkuva toimija (yksityis- ja ammattiautoilijat, yritykset). Liikennekeskus: Liikennekeskukset keräävät ja ylläpitävät ajantasaista tietoa tiestöstä ja liikenteestä sekä häiriötilanteissa tiedottavat ja ohjaavat liikennettä. Tiehallinnossa on 9 liikennekeskusta. Ne toimivat verkostomaisesti toisiaan päivystäen 24h / 7 päivää. Välineet Tienkäyttäjän linja: Tiehallinnon palvelupuhelin, joka tarjoaa henkilökohtaisesti liikenne- ja kelitietoja sekä ottaa vastaan liikennöitävyyteen liittyviä palautteita. Tienkäyttäjän linjalla puhelu yhdistyy aina soittajaa lähinnä olevaan, päivystävään liikennekeskukseen. Viranomaislinja: Viranomaisten ja tiehallinnon välinen kuuma linja, joka ohjautuu soittajaa lähinnä olevaan, päivystävään liikennekeskukseen. Viranomaislinjan numerotarraa on jaettu laajalti mm. poliisiautoihin. Extranet: Internet-tekniikalla toteutettu verkkopalvelu, jonka käyttö on rajattu vain Tiehallinnolle ja Tiehallinnon kanssa sopimussuhteessa oleville urakoitsijoille. Toiminnot Yhteydenotto: Tienkäyttäjän tai viranomaisen aloitteesta tapahtuva kanssakäyminen tapahtuva yhteistyö Tiehallinnon ja tienkäyttäjän tai viranomaisen sekä tienpitotehtäviä hoitavan urakoitsijan välillä. Liikennekeskus luokittelee yhteydenotot asiasisällön mukaan niiden vaikuttavuuden perusteella. Toimenpidepyyntö: Liittyy tilanteeseen, missä vaaditaan äkillisiä, liikenteen turvallisuuteen tai sujuvuuteen liittyviä toimenpiteitä (kts. tuotekortti äkilliset hoitotyöt ja liikenteen palvelu). Kyseessä voi olla myös muu tien liikennöitävyyttä haittaava/estävä/vaarantava tekijä (esim. rekka poikittain mäessä tai merkittävä liikenteenohjaus-/sulkulaite vaurioi-

12 10 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli JOHDANTO tunut rakennustyömaalla) tai tien liikennöitävyyteen liittyvä viranomaisen esittämä avunpyyntö. Ilmoitus: Tien kunnosta, hoidon laadusta, tien varusteista yms. liikenneoloihin liittyvistä seikoista annettu palaute. Kysely: Tien liikennöitävyyteen liittyvä tiedustelu. Tiedot: Ne teiden liikennöitävyyteen liittyvien yhteydenottojen tiedot, joita välitetään eri organisaatioiden välillä. Palaute: Asiakkuuksien hallinnassa yhteydenottojen yhteydessä asiakkaalta saatua informaatiota kutsutaan palautteeksi. Tehtävät: Käytännön työvaiheita, joilla hallitaan tietoja. Esimerkiksi kirjaa yhteydenotto on yksi tehtävä. Tehtävä voidaan joko vastuuttaa tietylle organisaatiolle, sisällyttää yleisiin toimintatapoihin tai automatisoida. Kuittaus: Kuittaamalla vahvistetaan, että yhteydenoton tiedot on vastaanotettu tai kerrotaan yhteydenottoon liittyvistä toimenpiteistä. Vastaus: Tienkäyttäjälle tai viranomaiselle annettu selostus yhteydenottoon liittyvistä toimenpiteistä. 1 JOHDANTO Tienkäyttäjän tai viranomaisen yhteydenottoja, jotka koskevat Tiestöllä esiintyviä häiriöitä tai poikkeustilanteita koskevia, tienkäyttäjän tai viranomaisen yhteydenottoja, ei tällä hetkellä ole hoidettu tienkäyttäjää ja Tiehallintoa tyydyttävällä tavalla. Yhteydenottoa tai siihen liittyviä tietoja on siirrelty Tielaitoksen sisällä, Tiehallinnon ja Tuotannon, välillä vaihtelevilla ja dokumentoimattomilla tavoilla. Toimintatavoista ei ole sovittu yhtenäisesti Tielaitoksen ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa. Tienkäyttäjä ei voi olla varma, onko hänen palautteensa huomioitu tai onko se johtanut toimenpiteisiin. Tiehallinto on tiedostanut yhteydenottoja koskevat ongelmat ja tehnyt päätöksen teiden liikennöitävyyteen liittyvien toimenpidepyyntöjen, ilmoitusten ja kyselyiden hallinnan parantamiseksi käynnistämällä Liito-projektin. Projektin konsulttina toimii Tieliikelaitos. Liito-projektin ensimmäisessä, määrittelyvaiheessa kehitetään moniurakoitsijaympäristöön soveltuvantoimintamalli tienkäyttäjiltä ja viranomaisilta tulevien, teiden liikennöitävyyteen liittyvien yhteydenottojen hallintaan ja tietojen välittämiseen eri osapuolten välillä. Samalla määritellään myös toimintamallia tukeva tietotekninen ratkaisu.

13 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli 11 NYKYTILA 2 NYKYTILA Tienkäyttäjän tai viranomaisen yhteydenottoja, jotka koskevat Tiestöllä esiintyviä häiriöitä tai poikkeustilanteita koskevia, tienkäyttäjän tai viranomaisen yhteydenottoja, ei tällä hetkellä ole hoidettu tienkäyttäjää ja Tiehallintoa tyydyttävällä tavalla. Yhteydenottoa tai siihen liittyviä tietoja on siirrelty Tielaitoksen sisällä, Tiehallinnon ja Tuotannon, välillä vaihtelevilla ja dokumentoimattomilla tavoilla. Toimintatavoista ei ole sovittu yhtenäisesti Tielaitoksen ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa. Tienkäyttäjä ei voi olla varma, onko hänen palautteensa huomioitu tai onko se johtanut toimenpiteisiin. Tiehallinto on tiedostanut yhteydenottoja koskevat ongelmat ja tehnyt päätöksen teiden liikennöitävyyteen liittyvien toimenpidepyyntöjen, ilmoitusten ja kyselyiden hallinnan parantamiseksi käynnistämällä Liito-projektin. Projektin konsulttina toimii Tieliikelaitos. Liito-projektin ensimmäisessä, määrittelyvaiheessa kehitetään moniurakoitsijaympäristöön soveltuvantoimintamalli tienkäyttäjiltä ja viranomaisilta tulevien, teiden liikennöitävyyteen liittyvien yhteydenottojen hallintaan ja tietojen välittämiseen eri osapuolten välillä. Samalla määritellään myös toimintamallia tukeva tietotekninen ratkaisu. Tämän päivän toimintamallissa ongelmia ovat: Tienkäyttäjä ei aina tiedä mihin ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Tienkäyttäjän yhteydenoton tietojen välitys perustuu talvella nykyiseen liikennekeskus-/kelikeskustoimintaan, kesällä liikennekeskukset ovat yhteydessä päivystävään työnjohtoon. Tieto kulkee puhelimitse, jolloin tiedon välittäminen ei automaattisesti dokumentoidu. Tiehallinto ei kykene seuraamaan yhteydenoton johdosta käynnistettyjä toimenpiteitä eikä urakoitsijalla ole yhdenmukaista tapaa raportoida niistä. Tiehallinto ei kaikilta osin pysty huolehtimaan, että tienkäyttäjä saa riittävää asiakaspalvelua. Tieliikelaitoksen käytäntö, missä päätöksistä vastaavat kelikeskukset, tiimit ja projektivastaavat, ei toimi kaikissa päätöksentekotilanteissa. Yhteydenottojen määrät vaihtelevat merkittävästi vallitsevien sää- ja keliolosuhteiden mukaan. Arvioiden mukaan poikkeuksellisen kelin vallitessa liikennekeskus välittää yhdelle urakoitsijalle kymmeniä toimenpidepyyntöjä vuorokauden aikana. Yksi liikennekeskuksen päivystäjä saattaa välittää työvuoron aikana yli sata yhteydenottoa. Jatkossa yhteydenottojen määrän odotetaan kasvavan, mitä tilannetta ei liikennekeskusten nykyisillä resursseilla kyetä hoitamaan.

14 12 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli NYKYTILA Nykyinen toimintatapa tietovirtoineen on kuvattu kuvassa 1. Kuva 1 Tietovirrat ja toimintatapa nykytilassa

15 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli 13 TAVOITETILA 3 TAVOITETILA Tavoitetilassa kaikki tienkäyttäjän ja viranomaisten teiden liikennöitävyyteen liittyvät yhteydenotot ja tienkäyttäjille näistä annettava palaute hoidetaan koko Tiehallinnossa yhdenmukaisella tavalla hyödyntäen toimintaa helpottavia tietoteknisiä ratkaisuja. Yhteydenotot tulevat joko suoraan tai ohjattuina liikennekeskuksiin. Liikennekeskus analysoi yhteydenotot ja lähettää tarvittaessa yhteydenoton tiedot asianosaisille urakoitsijoille. Jos tienkäyttäjällä on akuutteja, tiellä liikkumiseen liittyviä ongelmia, voi liikennekeskus ohjata tienkäyttäjän tai viranomaisen keskustelemaan urakoitsijan yhteyshenkilön kanssa. Kaikki yhteydenotot ja niihin liittyvät toimenpiteet dokumentoidaan. Tavoitetilan mukainen toimintamalli on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. LiiTo-toimintamalli: tietovirrat ja toimintatapa tavoitetilassa

16 14 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli TAVOITETILA Tavoitetilaan edetään vaiheittain (kuva 3). Vuoden 2001 syksystä alkaen yhtenäinen toimintamalli on käytössä kaikissa hoitourakoissa. Tiehallinnossa yhteydenottoja kirjataan vain liikennekeskuksissa. Viranomaiset ohjataan ottamaan yhteyttä vain liikennekeskuksiin ja tienkäyttäjät tienkäyttäjän linjalle. Yksittäisellä urakoitsijalla on mahdollisuus kirjata urakoitsijalle tulleet yhteydenotot, mikäli tästä on Tiehallinnon kanssa erikseen sovittu ja tarvittava automaattinen tiedonvälitys toteutettu. Kuva 3. Käyttöönoton askellukset Vuoteen 2004 mennessä kaikissa Tiehallinnon hoito-, rakennus- ja päällystysurakoissa sekä lauttatoiminnassa toimitaan yhtenäisen toimintamallin mukaisesti. Yhteydenotot kirjataan kaikissa niitä vastaanottavissa Tiehallinnon yksiköissä ja viranomaisten toimipisteissä. Urakoitsijat voivat kirjata yhteydenottotiedot, mikäli tästä on erikseen sovittu. Kaikki urakoitsijoiden tekemät toimenpiteet, jotka liittyvät teiden liikennöitävyyteen liittyviin yhteydenottoihin, välittyvät Tiehallinnolle automaattisesti.

17 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli 15 TOIMINTAMALLIN VAIHEET JA TEHTÄVÄT 4 TOIMINTAMALLIN VAIHEET JA TEHTÄVÄT LiiTo-toimintamalli kattaa kaikki tarvittavat vaiheet ja tehtävät tienkäyttäjän yhteydenoton vastaanotosta ja ohjauksesta tietojen välittämisen ja käynnistettyjen toimenpiteiden seurannan kautta vastauksen antamiseen yhteydenottajalle (kuva 4). Toimintamallissa huomioidaan Tiehallinnon, muiden viranomaisten sekä urakoitsijan vastuulla olevat tehtävät. Liito-toimintamallin käyttöönotto edellyttää nykyisten toimintatapojen muuttamista. Osaa toiminnallisista muutoksista tuetaan tietoteknisillä ratkaisuilla: nykyistä liikennekeskusten hallintajärjestelmää (LK-tieto) kehitetään, minkä lisäksi toteutetaan uusia tietoteknisiä ratkaisuja. Toimintamalliin liittyvät tietotekniset ratkaisut kuvataan raportissa LiiTo - toiminnallinen määrittely. Kuva 4. LiiTo-toimintamalli - vaiheet ja tehtävät

18 16 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli TOIMINTAMALLIN VAIHEET JA TEHTÄVÄT 4.1 Yhteydenoton vastaanotto ja ohjaus Teiden liikennöitävyyteen liittyvät yhteydenotot ohjautuvat pääsääntöisesti liikennekeskuksiin. Viranomaiset ottavat yhteyttä liikennekeskuksiin viranomaislinjaa käyttäen. Tienkäyttäjä soittaa tienkäyttäjän linjalle. Tienkäyttäjä voi satunnaisesti ottaa yhteyttä puhelinkeskukseen, asiakaspalvelupisteeseen, tiemestarille tai muualle Tiehallintoon. Lisäksi yhteydenottoja voi tulla urakoitsijalle, hätäkeskukseen tai poliisille. Yhteydenottotapa voi tällöin olla puhelinsoitto, tekstiviesti, sähköpostiviesti, henkilökohtainen kontakti tai tienkäyttäjän itse johonkin asiakaspalautejärjestelmään kirjaama tieto. Vastaanota yhteydenotto Liikennekeskukset, kaikki tiehallinnon yksiköt, viranomaiset sekä urakoitsijat ottavat yhteydenoton vastaan. Selvitä yhteydenottajan asia Vastaanottaja selvittää yhteydenottajan asian, yhteydenoton asiallisuuden sekä ongelmakohteen sijaintipaikan. Vastaanottaja selvittää, onko yhteydenotto akuutti teiden liikennöitävyyteen liittyvä asia vai liittyykö se muuhun toimintaan. LiiTo-toimintamalli kattaa vain akuutit, teiden liikennöitävyyteen liittyvät yhteydenotot. Ohjaa yhteydenotto kirjauspisteeseen Kirjauspisteitä ovat kaikki liikennekeskukset sekä muut, erikseen sovittavat Tiehallinnon tai viranomaisen yksiköt. Urakoitsija voi sopia Tiehallinnon kanssa vastaavansa sinne tulevien yhteydenottojen kirjaamisesta. Jos teiden liikennöitävyyteen liittyvä yhteydenotto tulee muualle kuin kirjauspisteeseen, niin yhteydenoton vastaanottaja ohjaa sen sinne. Kirjauspisteeseen suoraan tullutta yhteydenottoa ei välitetä eteenpäin. 4.2 Yhteydenottojen kirjaus ja priorisointi Kirjaa yhteydenotto Kirjauspisteen (kts. edellä) työntekijä kirjaa yhteydenottajan tyypin yhteydenottajan yhteystiedot haluaako yhteydenottaja, että häneen otetaan yhteyttä uudelleen yhteydenottoajankohdan mitä asiaa yhteydenotto koski kohdan tieverkolla, mitä yhteydenotto koski Arvioi vaikuttavuus Kaikki kirjatut yhteydenotot ovat liikennekeskusten hallinnassa. Liikennekeskuksen päivystäjä selvittää, liittykö yhteydenotto jo aiemmin kirjattuihin, sekä sijoittaa kirjatut yhteydenotot tarvittaessa liikennekeskuksessa tehtävän jatkokäsittelyn kannalta kiireellisyysjärjestykseen.

19 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli 17 TOIMINTAMALLIN VAIHEET JA TEHTÄVÄT Selvitä yhteydenoton tyyppi ja kenelle yhteydenoton tiedot välitetään Liikennekeskuspäivystäjä määrittää yhteydenoton tyypin: toimenpidepyyntö, ilmoitus ja kysely (kts. sanasto) selvittää, mitä urakkaa yhteydenotto koskee esim. paikan määrityksellä (automatisoidaan mahdollisuuksien mukaan) selvittää kenelle yhteydenoton tiedot välitetään: urakoitsija, tiemestari/ urakanvalvoja tai muu taho Yhteydenoton tyyppiin liittyvät urakoitsijan kuittausvelvoitteet (kuittausten tarkempi kuvaus on kohdassa 4.4) ovat: Toimenpidepyyntö: vastaanotto-, aloitus, muutos- ja loppukuittaukset Ilmoitus: aloituskuittaus ja liikennekeskuksen pyynnöstä loppukuittaus Kysely: loppukuittaus 4.3 Yhteydenottotietojen välitys urakoitsijalle Selvitä yhteydenottotavat Liikennekeskuspäivystäjä selvittää tavan, millä urakoitsijaan sekä tarvittaessa myös tiemestariin/urakan valvojaan otetaan yhteyttä. Yhteystiedot saadaan tätä varten perustettavasta tietojärjestelmästä. Urakoitsija vastaa omien yhteystietojensa ylläpidosta. Muodosta viestit Liikennekeskuksen päivystäjä muokkaa yhteydenoton tiedoista automaattisesti muodostetut sähköposti- ja tekstiviestit tarvittaessa paremmin tilannetta kuvaavaksi. Viesteistä käy selville asia, paikka, aika ja yhteydenottaja sekä kuittausvelvoitteet. Viestin sisältö ja tarkkuus riippuvat tiedonvälitystavasta. Lähetä yhteydenoton tiedot (viestit) Liikennekeskus käynnistää viestien lähetyksen ja seuraa lähetyksen onnistumista. Vaihtoehtoisia lähetystapoja ovat tällä hetkellä puhelin (tekstiviesti) tai tietojärjestelmä (sähköposti ja extranet). Tehtävään liittyvät toimenpiteet automatisoidaan Ota vastaan yhteydenoton tiedot (viestit) Urakoitsija tai erityistapauksissa myös Tiehallinnon edustaja vastaanottaa yhteydenoton. Vaihtoehtoisia välineitä ovat puhelin (tekstiviesti) tai tietojärjestelmä (sähköposti ja extranet). Viestin vastaanottoon liittyvät toimenpiteet automatisoidaan käytetyn välineen ominaisuuksien mukaisesti. Lähetä vastaanottokuittaus Luettuaan viestin urakoitsija (poikkeustilanteissa myös urakan valvoja tai tiemestari) lähettää toimenpidepyyntöön liittyvän vastaanottokuittauksen. Vastaanottokuittauksen lähetyksessä voidaan käyttää samaa välinettä (tekstiviesti, sähköposti tai extranet), millä viesti on saatu. Viestin vastaanottoon liittyvät toimenpiteet automatisoidaan käytetyn välineen ominaisuuksien mukaisesti.

20 18 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli TOIMINTAMALLIN VAIHEET JA TEHTÄVÄT 4.4 Yhteydenottojen ja toimenpiteiden seuranta Anna aloituskuittaus Urakoitsija ilmoittaa ilmoitukseen tai toimenpidepyyntöön liittyvät, käynnistettäväksi suunnitellut toimenpiteet. Aloituskuittaus välitetään sähköpostilla tai extranetin kautta. Anna muutoskuittaus Urakoitsija tekee muutoskuittauksen, mikäli toimenpidepyyntöön liittyviin suunniteltuihin toimenpiteisiin tulee ennalta arvaamattomia muutoksia. Muutoskuittaus sisältää viimeisimmän toimenpiteiden tilanteen, uudet suunnitellut toimenpiteet sekä arvion aikataulusta. Ilmoitus tehdään tietojärjestelmällä (sähköposti tai extranet). Anna loppukuittaus Urakoitsija ilmoittaa kaikkiin yhteydenottoihin liittyvän toimenpiteiden lopputilanteen tai tiedon siitä, ettei yhteydenottoon liittyen ole käynnistetty toimenpiteitä. Ilmoituksissa lopputilanne ilmoitetaan vain liikennekeskuksen sitä pyytäessä. Samalla ilmoitetaan oliko toimenpide aiheellinen sekä onko urakoitsija ollut yhteydessä tienkäyttäjään. Urakoitsija ilmoittaa lopputilanteen joko sähköpostilla tai extranetin kautta. Vastaanota kuittaus Tietojärjestelmä vastaanottaa kuittauksen. Varajärjestelynä voidaan kaikki kuittaukset antaa puhelimitse, jolloin liikennekeskuspäivystäjä kirjaa urakoitsijan tekemän kuittauksen. Urakoitsijalla on kaikissa tilanteissa mahdollisuus täydentää yhteydenottoon liittyviä tietoja tarvittaessa extranetin kautta. Myös liikennekeskus sekä tiemestari/urakan valvoja voivat täydentää yhteydenoton tietoja. Liikennekeskukset, urakan valvojat ja tiemestarit voivat tarkastella ja raportoida kaikkien yhteydenottojen tietoja sekä niihin liittyviä kuittauksia. Urakoitsijalla on oikeudet tarkastella vain omiin sopimuksiinsa liittyviä yhteydenottoja. 4.5 Vastauksen antaminen Laadi vastaus yhteydenottajalle Liikennekeskuspäivystäjä tai urakoitsija laatii yhteydenottoon liittyvän vastauksen yhteydenottajalle tai tilanteesta vastaavalle viranomaiselle. Lähetä vastaus Liikennekeskus tai urakoitsija antaa tienkäyttäjälle yhteydenottoon liittyvän vastauksen tienkäyttäjän tai tilanteesta vastaavan viranomaisen haluamalla välineellä (puhelin, tekstiviesti, sähköposti, kirje). Jos yhteydenottaja tarvitsee apua ja odottaa toimenpiteitä, on urakoitsija velvollinen olemaan suoraan yhteydessä yhteydenottajaan tai tilanteesta vastaavaan viranomaiseen.

21 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli 19 HYÖDYT JA KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTYKSET 5 HYÖDYT JA KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTYKSET Tiehallinto Kun Tiehallinnon yksiköt toimivat samalla tavalla tiepiiristä tai tehtäväkentästä riippumatta, yhteydenottojen hallinta ja raportointi helpottuu. Liikennekeskusten, urakanvalvojien ja tiemestareitten ei tarvitse sopia tiedotus- ja raportointikäytännöistä urakka- tai urakoitsijakohtaisesti. Urakoitsija Urakoitsija voi rakentaa yhteydenottotilanteesta oman toimintatapansa mukaisen rutiinin, kun pohjana on yhtenäinen, koko maata kaikissa tilanteissa koskeva käytäntö. Tällöin myös uuden urakoitsijan toiminnan käynnistäminen helpottuu. Tienkäyttäjä ja viranomaiset Tienkäyttäjät ja viranomaiset saavat samantasoista palvelua paikasta tai ajankohdasta riippumatta. Viranomaisten ei tarvitse tunnistaa kussakin paikassa operoivaa urakoitsijaa. Toimintatapoihin tulevat muutokset vaihtelevat asioittain, tehtävittäin, tiepiireittäin ja urakoitsijoittain. Toimintamallin käyttöönotto tuo muutoksia seuraaviin asioihin: Toimintamalli ja yhteydenpitotavat on liitettävä urakkasopimuksiin. Urakoitsijan tehtävät on selvitetty kuvassa 5 Toimintamallin ja tehtävien vaikutukset käyttöönoton eri vaiheissa on huomioitava liikennekeskusstrategiassa ja liikennekeskusten resursoinnissa. Tehtävien automatisointi on toteutettava kuvatussa laajuudessa.

22 20 LIITO-PROJEKTI - Toimintamalli HYÖDYT JA KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTYKSET Yhteydenottotietoja käsitteleville osapuolille (poliisi-, palo- ja pelastussekä sotilasviranomaiset, liikennekeskukset, asiakaspalvelupisteet sekä muut Tiehallinnon yksiköt, urakan valvojat/tiemestarit ja urakoitsijat) on järjestettävä riittävän kattava tiedotus ja koulutus uudesta toimintatavasta ennen sen ottamista käyttöön. Kunkin osapuolen kanssa on myös erikseen sovittava uuden toimintatavan noudattamisesta ja siirtymäaikataulusta. Aikatauluihin vaikuttavat muiden kehittämisprojektien aikataulut. Kuva 5. Toimintamalli urakoitsijan kannalta

23

24

Liito toimintamallin käytön laajentaminen tievalaistus, investointi- ja ylläpitourakoihin

Liito toimintamallin käytön laajentaminen tievalaistus, investointi- ja ylläpitourakoihin Liito toimintamallin käytön laajentaminen tievalaistus, investointi- ja ylläpitourakoihin Li Road user Rescue center Police `TIC Road master Finnra Contractor Contactor's teams Project leader Contractor

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Seppo Kaarto Destia Oy Kelikeskustoiminta on kokonaisvaltaista talvihoidon ohjaustoimintaa, joka toimii talvikaudella ympäri vuorokauden tuottaen asiakkailleen

Lisätiedot

0DULWWDÃ3ROYLQHQ. .HOLWLHGRWWDPLQHQÃÃWLHWRMHQÃNHUXXÃNlVLWWHO\ÃMD MDNHOX. Helsinki 1998 VIKING. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut

0DULWWDÃ3ROYLQHQ. .HOLWLHGRWWDPLQHQÃÃWLHWRMHQÃNHUXXÃNlVLWWHO\ÃMD MDNHOX. Helsinki 1998 VIKING. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut 0DULWWDÃ3ROYLQHQ 7LHODLWRV.HOLWLHGRWWDPLQHQÃÃWLHWRMHQÃNHUXXÃNlVLWWHO\ÃMD MDNHOX Helsinki 1998 TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 0DULWWDÃ3ROYLQHQ.HOLWLHGRWWDPLQHQWLHWRMHQNHUXXNlVLWWHO\ MDMDNHOX 7LHODLWRV

Lisätiedot

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI OHJAUS, LIITE 1 OHJAUS, LIITE 1 23 Varareitti- ja häiriötilanteiden liikenteenohjaussuunnitelma Valtatie 9

Lisätiedot

Tielaitos. Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan lähtötilanne. xx/1998. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja. Helsinki 1999

Tielaitos. Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan lähtötilanne. xx/1998. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja. Helsinki 1999 Tielaitos Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan lähtötilanne Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja xx/1998 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan

Lisätiedot

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Tiehallinto

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen sää- ja kelitiedon kuvien liikennetiedon kunnossapidon toimenpidetietojen analysointi tietojen täydennys ja tilanteen häiriön muuttuvien opasteiden Bussi Hälytysajoneuvo Häl. ajon. kuljettaja Palvelun

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma välille Kerava Lahti. TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Hämeen tiepiiri

Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma välille Kerava Lahti. TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Hämeen tiepiiri Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma välille Kerava Lahti 1998 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Hämeen tiepiiri Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore 2 Osta turvallisesti verkosta Webstore LUOTETTAVASTI YHDELLÄ KLIKKAUKSELLA VALITSE NOPEASTI TARVITSEMASI

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

SENAATTILA uudistuu keväällä 2015

SENAATTILA uudistuu keväällä 2015 SENAATTILA uudistuu keväällä 2015 Senaatti-kiinteistöt yhtenäistää sähköisiä asiointikanaviaan vaiheittain keväästä 2015 alkaen. Senaattila.fi -osoite laajentuu sähköisen asioinnin palvelueteiseksi, jonka

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Liikenneviraston liikennekeskus liikenteelle tiedottajana. Marketta Udelius Tieliikennekeskuspäällikkö

Liikenneviraston liikennekeskus liikenteelle tiedottajana. Marketta Udelius Tieliikennekeskuspäällikkö Liikenneviraston liikennekeskus liikenteelle tiedottajana Tieliikennekeskuspäällikkö marketta.udelius@liikennevirasto.fi Liikennekeskuksen toimintamalli Yksi liikennekeskus, neljä toimipistettä Helsinki,

Lisätiedot

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus 16.11.2016 Sisällysluettelo Tieliikennekeskus ja sen tehtävät Liikenteen seuranta Liikenteen ohjaus Toiminta häiriötilanteessa Liikennetiedottaminen Tienpidon

Lisätiedot

Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Yleisopas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Yleisopas Elisa Ring Yleisopas 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 Puhelujen ohjausperiaatteet... 3 2. Käyttäjäryhmät... 5 Elisa Ring -pääkäyttäjä... 5 Elisa Ring -asiakaspalvelupäällikkö...6 Elisa

Lisätiedot

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen 14.10.2015 21.10.2015 Yleistä Harja -projektista Liikennevirasto on vastuussa eri liikennemuotojen väylien hoidosta

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Liikenneviraston tieliikennekeskuksen rooli viranomaispalvelujen tuottajana 24.9.2015 Liikennevirasto Liikennevirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Maanteiden tulvariskien hallinta. 25.10.2011 Tommi Merta

Maanteiden tulvariskien hallinta. 25.10.2011 Tommi Merta Maanteiden tulvariskien hallinta 25.10.2011 Tommi Merta Maanteiden tulvariskikartoituksen taustaa Tiehallinnon riskienhallintasuunnitelma (2009): riski, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt aiheuttavat

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03.

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Esimerkki 1.0 09.03.2004 pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Tavoite pakkoetuisuusjärjestelmän avulla

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TIEDONKULKU PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus... 3 1.2 Projekti... 3 2. Tiedonkulku... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Hankeviestintä Liikennevirastossa

Hankeviestintä Liikennevirastossa Hankeviestintä Liikennevirastossa Hanna Ackley 29.10.2015 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme näin suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

Jukka Lähesmaa, Leif Nyberg, Yrjö Pilli-Sihvola. Tie- ja ympäristöolosuhteiden seurannan tavoitetilan 2005 esiselvitys

Jukka Lähesmaa, Leif Nyberg, Yrjö Pilli-Sihvola. Tie- ja ympäristöolosuhteiden seurannan tavoitetilan 2005 esiselvitys Jukka Lähesmaa, Leif Nyberg, Yrjö Pilli-Sihvola Tie- ja ympäristöolosuhteiden seurannan tavoitetilan 2005 esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 10/2002 VIKING Jukka Lähesmaa, Leif Nyberg, Yrjö Pilli-Sihvola

Lisätiedot

Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006

Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006 Piia Karjalainen Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006 Piia Karjalainen Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Esiteltävät asiat Konenäköpilotti Muutoslaboratorio Miten muutoslaboratoriota on tarkoitus kokeilla konenäköpilotti-hankkeessa

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa ICT kiinteistöliiketoiminnassa Rembrand- ohjelma: Info- kiinteistöpalvelujärjestelmä Martti Kärkkäinen 9.10.2001 1 Info- kiinteistöpalvelun kommunikaatiokanavat Video WWW + IP- puhelu Puhe lankapuhelin

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Tuko Logistics Oy asiakaspalvelu

Tuko Logistics Oy asiakaspalvelu 1 Tuko Logistics Oy asiakaspalvelu AVAINLUVUT 2006 OMISTAJAT (17.11.2006) Wihuri Oy 41 % Tradeka Oy 39 % Stockmann Oyj Abp 10 % Heinon Tukku Oy 10 % ASIAKKAAT Vähittäiskaupat n. 1000 Sk-asiakkaat n. 4500

Lisätiedot

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ OSANA PALOILMOITINTA ERHE-hanke koulutuspäivä 1..010 Jarkko Häyrinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos TOIMINNALLINEN PALON MITOITUS Toiminnallisessa palon mitoituksessa

Lisätiedot

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005 Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmä, taustaa Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta 1980-luvun puolivälissä

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli?

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli? Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa Entäpä tietomalli? Projektitiedonhallinnan hallinta tiedonhallinnan tiedon hallinta Helppoa? Haastavaa? Mahdotonta? Mielenkiintoista? 4.6.2015

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

1. Mikä ASIO Notification on

1. Mikä ASIO Notification on ASIO Notification sovelluksen esittely ja testausohjeet 1. Mikä ASIO Notification on ASIO Notification on ASIO -ohjelmistoperheeseen kehitetty uusi oppilaitoksille tarkoitettu matkapuhelinsovellus ja viestintäpalvelu.

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta 30.9.2013 alkaen

Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta 30.9.2013 alkaen Toimintamalli alkaen 1 (5) Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta alkaen Ehdot erikoiskuljetuksille käyttää E18 moottoritietä välillä Heinlahti Sutela

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

TöyssyTutka. Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan

TöyssyTutka. Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan TöyssyTutka Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan Idean kuvaus Suomen tiestön kunto rapistuu jatkuvasti käytettävissä olevien määrärahojen niukkuuden johdosta. Teiden ylläpidon tehostamiseksi tarvitaan

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008

Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008 Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008 gg Tavoitettavuuden tavoitetilan kehittämisohjelma 2008-2010 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 62/2008

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) -SADe-ohjelma 2009

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Ohje 2 (6) Dnro LIVI/996/07.02.00/2015

Ohje 2 (6) Dnro LIVI/996/07.02.00/2015 Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Töiden priorisointi järjestelmähäiriöissä... 3 3 Mahdolliset ongelmatilanteet, niiden vaikutukset ja toimintaohjeet... 3 3.1 LIIKE työasema ei toimi... 3 3.2

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012

Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012 Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012 Esityksen sisältö Liikenneviraston hankintojen linjaukset ja hankintakategoriat Hoidon ja käytön hankintojen tavoitteet Laadunvarmistuksen periaatteet Tiestön hoidon

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Kuntien paikkatietoseminaari Jari Ylä-Kero 11.2.2014 RaKi-hanke VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen vaatimat muutokset VTJ:n tietomalliin sekä uuden tunnusjärjestelmän

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Rakennusviraston asiakaspalvelu Asiakaspalvelu hoitaa keskitetysti asukkaiden yhteydenotot olemme toimineet 12-vuotta 15 työntekijää +esimies Yksi puhelinnumero

Lisätiedot

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN HYVÄT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUT TARVITSEVAT PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ HELPOTTAVAN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN NAPPULA TUKEE LAADUKASTA

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

PRE tulosseminaari 14.3.2013. Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy

PRE tulosseminaari 14.3.2013. Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy PRE tulosseminaari 14.3.2013 Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy PRE Tulosseminaari 14.3.2013 mikä muuttuu, miten toimiala tai ansaintalogiikka muuttuu ja millaisia uusia toimijoita

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista 2 Hyvä tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Kaikki mitä on luvattu tarjousvaiheen laatusuunnitelmassa on löydyttävä myös sopimuskatselmuksessa (on urakoitsijaa sitova)!!! Asiat oikeassa järjestyksessä

Lisätiedot

SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN INTIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN TIELIIKENNE- JA MAANTIEMINISTERIÖN VÄLINEN

SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN INTIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN TIELIIKENNE- JA MAANTIEMINISTERIÖN VÄLINEN SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA INTIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN TIELIIKENNE- JA MAANTIEMINISTERIÖN VÄLINEN TIELIIKENTEEN YHTEISTYÖPÖYTÄKIRJA SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot