Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen"

Transkriptio

1 sää- ja kelitiedon kuvien liikennetiedon kunnossapidon toimenpidetietojen analysointi tietojen täydennys ja tilanteen häiriön muuttuvien opasteiden Bussi Hälytysajoneuvo Häl. ajon. kuljettaja Palvelun tuottaja Muut toiminnot Käyttökohteet Järjestelmän SY020 Tiehallinto Liikennekeskus TSY001 Tilanteen (TS001) E1 SY020B Z1 Seurantatietojen luotettavuuden M1 P1 E1 TSY001 (S020) TSY002 Tietojen varmistaminen, muokkaaminen ja täydentäminen (008) Omaehtoinen tiedon merkittävistä HY018 tapahtumista (H018) K1 HY024 Häiriö- ja tmptiedon varmistaminen Häiriötilanteen HY020 luokittelu ja lisätiedon (H021) hankinta (H020) HY019 HY020B HY021B Häiriö- ja tmptiedon HY019B vastaanotto (H019) häiriötilanteen toimenpiteiden määrittely (H022) H021 HY022B HY022 käsin (MO002) MOY002 Tiehallinto Sääpalvelun ja liikennetiedon tuottaja Muut viranomaiset Urakoitsija (häke,poliisi,pelastus) O B1 SY006B SY006 Sää ja kelitiedon SY005 SY002 (S006) Sään ja kelin liikkuva (S002) SY001 Sään ja kelin piste SY001 B1 (S001) SY004 SY003 SY007 SY009 Kuvien (S009) SY008 Liikenne-ja kelikuvien (S008) E1 F1 SY016 SY016B historiatiedon SY015 (S016) SY015B SY015 jantasainen liikennetiedon SY012 SY014 (S015) SY013 Liikennehistoriatiedon SY012 ajantasainen (S014) reaaliaikainen (S013) (S012) D2 SY0011 SY0010 SY011 tieosa piste (S010) (S011) I1 SY018C SY018B Kunnossapidon toimenpidetiedon (S018) nalysoidun tiedon Y005 Y006 Y009 Y007B (009) Y009B M1 Y009C Y009D Ohjaussuositusteherätteen tiedon Poikkeama- Tiedotus K1 laskenta (005) (006) (007) Y004 Tilanteen arviointi ja ennustaminen Y003 (004) Y001 Y002 Häiriöiden arviointi Kelin (tunneleissa ja silloilla F1 Y ja Y003 mallinnus 001/2 mallinnus eläinv.järjestelmissä?) (001) (002) (003) C2 E1 Y007 SY019 B1 Seurantatietojen automaattinen tarkastus (S019) F1 I1 TSY002B C tilatiedon keskitetty (TS002) G CB1 1 HY011 HY017 Häiriö- ja toimenpidetietojen (H023) Herätteen antaminen tulevasta häiriöstä (H024) HY023 Ohjauslaitteen toimintahäiriötiedon (H017) C MOY003 P1 MOY001B MOY001C Q1 MOY001 (MO001) MOY001D OY004 tilatiedon paikallinen S1 (MO004) (O004) MOY004 G 1 MOY005 R1 Opasteen esitys (MO005) J B SY017 Sääennusteiden (S003) Tutka- ja satellittikuvien toimitus (S004) Liikennesääennusteiden (S007) tieosa (S011) HY001 HY013 Kelitilanne- ja lyhyen aikavälin ennustetietojen (S005) Kunnossapidon toimenpidetiedon (S017) HY014 tulevasta työstä (H014) HY010 poliisin luvan vaativasta HY008 (H010) Painorajoitus - ehdotuksen (H015) häiriötilanteesta (H011) HY016B työstä ja häiriöstä (H016) HY012B toimenpiteistä ja häiriöstä (H012) X1 Häiriön poistaminen siivous liikenteen paikalla palo- ja pelastustoimien toteuttaminen Jälkihäiriötiedon HY016 Virkaapupyynnön tekeminen HY012 (H013) ohjauksen muutos tarpeesta (MO003) Kaupunki (Hki,Tre,Tku,Oulu) ennakoitavista häiriöistä HY006 (H008) HY009B Häiriötiedon (H009) HY009 Häiriötilanteen päättäminen incident over (K005) HY006B HY004 HY007 Toiminnan järjestäjä tulevasta (H006) HY003 HY015 ja häiriöstä (H007) (Rekisteröity) tienkäyttäjä hädästä (H004) HY005 häiriöstä (H005) joneuvo HY006C utomaattinen ilmoittaminen hädästä (H003) Tiehallinnon muut toiminnot luvan hakijan (H001) Luvan käsittely Paino-rajoituksesta HY002 päättäminen ja tiedon (H002)

2 asteiden tunnelien ja siltojen liittymien ja väylien liikennevaloin tiedotus (säästä ja kelistä sekä tiestä ja liikenteestä) käyttökohteet tekeminen siakaspalaute PY001 siakaspalautteen vastaanotto ja kirjaus Q1 valvonta LOMY001 Matkan suunnittelu (K001) Kuljetusten suunnittelu ja (K002) Olosuhteiden mukainen liikkuminen (K003) Ohjauksen mukainen liikkuminen (K004) Häiriön poistaminen (K005 - kopio) Muiden tahojen palvelujen (K006) Tehtävien hoitaminen tiellä (K007) Hälytysajoneuvojen kulku (K008) Y1 V1 Y1 R1 T1 Y1 X1 V1 U1 T1 R1 Ohjaus ehdotusten hyväksyntä ja käsin (TSO004) vastaanotto ja käsittely 013 (LO004) 004 Tiedotuspalvelujen valvonta ja käsin (T003) Ohjauspyyntöjen (LO013) Ohjausten valinta (LO014) TSO004 TSOY003C 014 PY002 TY003 Tiedon jakelun (T004) MOY005 R1 pasteen esitys (MO005) TSOY 003E E1 TSOY003B Ohjauspäätösten Ohjaustilan tekeminen ja TSOY valinta priorisointi 003 (TSO005) (TSO003) Häiriö-, TSOY - ja F1 003D B1 tilatietojen TSOY001 (TSO006) C TSOY002 TSOY006 Teknisten Teknisten laitteiden TSOY laiteiden 007 toiminta (TSO007) (TSO008) TSOY008 U1 TSOY005 S1 TSOY010 T1 Valaistuksen Valaistus TSOY 009 (TSO010) (TSO009) C CB1 lueellisten tilatietojen ten, 010 ylläpito, (LO011) määritys (L0) 010B LIVliik.tiedon alueellinen (LO012) C Liik. tiedon paikallinen 006B (LO007) Paikallisen ohjauksen Paikallisen ylläpito, 006 ohjauksen toteutus määritys (LO008) (LO006) C Tiedotus V1 tietojen TY004 Z1 C (T006) TY002B Tiedon esitys TY007 TY005 Tiehallinnon utomaattinen TY006 palveluissa tiedotuspalvelujen TY005B (T007) TY002 Tiedon jakelu (T002) Y1 (T005) Tiedon esitys TY005B PPP - TY008 palveluissa (T008) E1 E1 Tieympäristön tilan (TSO001) Tunnelin / sillan tilan (TSO002) D2 välitys muihin järj. (LO009) 005 mittaus LIVliittymässä 005B (LO005) 011B TMY002 TMY001 TY Toimenpiteiden kirjaus ja 0015 (LO016) Ohjauksen tilan ja toiminnan (LO015) Liikennevalourakoitsija välitys (LO003) Pelastuslaitos 002B 002 Lautta-aikataulujen tiedotuspalvelun (T001) Tietiedon TMY001 siakasrekisterin ylläpito Paikan määrittäminen (LO001) lähettäminen (LO002) 001

3 hallinnan toiminnallinen arkkitehtuuri Versio 1.3 Tason 2 Osatoimintojen tunnukset ja nimet Toiminnot toteuttavat järjestelmäpalvelut ja tietovarastot Ryhmä Tunnus Osatoiminto Järjestelmäpalvelu / tietovarasto Seuranta Sää- ja kelitiedot S001 Sään ja kelin pistemäinen Tiesääasema S002 Sään ja kelin liikkuva Liikkuva havainnointi S003 Sääennusteiden Ennusteet S004 Tutka- ja satelliittikuvien toimitus Kuvat S005 Kelitilanne- ja lyhyen aikavälin ennustetietojen Ennusteet S006 Sää- ja kelitietojen Sää-, keli- ja olosuhdetiedon S007 Liikennesääennusteiden Ennusteet Kuvat S008 Liikenne- ja kelikuvien Keli/ liikennekamerat S009 Kuvien Keli/ liikennekuvat Liikennetiedot S010 piste Pistemittausasema S011 tieosa liikkuva havainnointi, matka-aika S012 reaaliaikainen Tiedon S013 ajantasainen Tiedon S014 Liikennehistoriatiedon Historia LM S015 jantasaisen liikennetiedon jantasainen liikennetieto S016 historiatiedon historiatiedot Liikennesääennusteet Kunnossapitotiedot S017 Kunnossapidon toimenpidetietojen Urakoitsijan kunnossapitotiedot S018 Kunnossapidon toimenpidetietojen Kunnossapito tietovarasto Tarkistus S019 Seurantatietojen automaattinen tarkistus laadunpalvelu, tiedon keru S020 Seurantatietojen luotettavuuden laadunpalvelu Häiriön Lähtötiedot Luvan käsittely H001 luvan hakijan ei LH H002 Painorajoituksesta päätäminen ja tiedon ei LH H003 utomaattinen ilmoittaminen hädästä HÄKE Häiriöt H004 hädästä HÄKE Häiriöt H005 häiriöstä ei LH H006 tulevasta ei LH H007 ja häiriöstä ei LH H008 ennakoitavista häiriöistä ei LH H009 Häiriötiedon Häiriötietopalvelu H010 poliisin luvan vaativasta ei LH H011 häiriötilanteesta ei LH H012 toimenpiteistä ja häiriöstä ei LH H013 Virka-apupyynnön tekeminen ei LH H014 tulevasta työstä ei LH H015 Painorajoitusehdotuksen ei LH H016 työstä ja häiriöstä ei LH H017 Ohjauslaitteen toimintahäiriötiedon H018 Omaehtoinen tiedon merkittävistä tapahtumista Käsittely H019 Häiriö ja tmp tietojen vastaanotto Tiedon välitys H020 Häiriö ja tmp tietojen varmistaminen ja lisätiedon hankinta Häiriötietopalvelu H021 Häiriötilanteen luokittelu Häiriötietopalvelu H022 Häiriötilanteen toimenpiteiden määrittely Häiriötietopalvelu H023 Häiriö- ja toimenpidetiedon Häiriötietovarasto H024 Herätteen antaminen tulevasta häiriöstä Häiriötietopalvelu

4 nalysointi utomaattinen analysointi Palvelukohtaine n jalostus Täydennys manuaalisesti 001 Kelin mallinnus Liikennetilannetiedon 002 mallinnus Liikennetilannetiedon 003 Häiriöiden arviointi (silloilla ja tunneleissa) Ohjauspalvelu 004 Tilanteen arviointi ja ennustaminen Liikennetilannetiedon 005 Ohjaus suositusten laskenta Liikennetilannetiedon 006 Poikkeamaherätteen Liikennetilannetiedon 007 Tiedotustiedon Liikennetilannetiedon 008 Tietojen varmistaminen, muokkaaminen ja täydentäminen LTTHJ käyttöliittymä Varastointi 009 nalysoidun tiedon nanlysoidun tiedon varasto Tilanteen Muuttuvien opasteiden TS001 Tilanteen LTTHJ käyttöliittymä TS002 tilatiedon keskitetty Ohjauksen tila- ja MO001 Ohjauspalvelu MO002 käsin Ohjaus käyttöliittymä MO003 ohjauksen muutostarpeesta ei LH MO004 tilatiedon paikallinen Ohjaus-, tapahtuma- ja tilatietovarasto MO005 tilatiedon keskitetty Ohjauksen tila- ja MO006 Opasteen esitys Muuttuvat opasteet Tunnelien ja siltojen Erilinen TSO001 Tieympäristön tilan Keli/ liikennekamerat TSO002 Tunnelin/sillan tilan Tieymp. tilan Ohjaus TSO003 Ohjauspäätösten tekeminen ja priorisointi Ohjauspalvelu TSO004 Ohjausehdotusten hyväksyntä ja käsin Ohjauskäyttöliittymä TSO005 Ohjaustilan valinta Ohjauskäyttöliittymä TSO006 Häiriö-, - ja tilatietojen Ohjauksen tila- ja TSO007 Teknisten laitteiden Ohjauskäyttöliittymä TSO008 Teknisten laitteiden toiminta Ohjauspalvelu TSO009 Valaistuksen palvelu TSO010 Valaistus Valaisimet Liikennevalojen Ohjauspyynnöt muilta LO001 Paikan määrittäminen LO002 lähettäminen LIV data LO003 välitys Tiedon välitys LO004 vastaanotto ja käsittely Valvonta- ja palvelu Ohjauspyyntöjen Ohjauksen tila- ja siakaspalautteen vastaanotto ja käsittely

5 Paikallinen lueellinen LO005 mittaus LIV-liittymässä LIV data LO006 Paikallisen ohjauksen ylläpito, määritys Valvonta- ja palvelu LO007 paikallinen Ohjaus-, tapahtuma- ja tilatietovarasto LO008 Paikallisen ohjauksen toteutus Paikallinen yksikkö LO009 välitys muihin järjestelmiin Tiedon välitys LO010 lueellisen ohjauksen ylläpito, määritys Valvonta- ja palvelu LO011 tilatietojen Ohjauksen tila- ja LO012 LIV liikennetiedon alueellinen LIV liittymien liikenne Ohjaus käsin LO013 Ohjauspyyntöjen Ohjauksen tila- ja LO014 Ohjausten valinta Ohjauskäyttöliittymä Urakoitsijan tehtävät LO015 Ohjauksen tilan ja toiminnan tila- ja vikakäyttöliittymä LO016 Toimenpiteiden kirjaus ja tila- ja vikakäyttöliittymä Tiedotus ja tiedon jakelu Liittyvä tiedon Tietiedon ylläpito siakasrekisterin ylläpito sidosryhmärekisteri T001 Lautta-aikataulujen tiedotuspalvelun lautta-aikataulusivusto Tiedotus T002 utomaattinen tiedotuspalvelujen Häiriötietopalvelu, LTTHJ, RDS- TMC palvelu T003 Tiedotuspalvelujen valvonta ja käsin Häiriötietopalvelu, LTTHJ, RDS- TMC palvelu T004 Tiedon jakelun Tiedonvälityksen T005 Tiedon jakelu Tiedonvälitys T006 Tiedostustiedon T007 Tiedon esitys Tiehallinnon palveluissa Uusi web palvelu T008 Tiedon esitys yhteisesti muiden kanssa toteutetuissa palveluissa Käyttökohteet K001 K002 K003 K004 K005 K006 K007 K008 Matkan suunnittelu Kuljetusten suunnittelu ja Olosuhteiden mukainen liikkuminen Ohjauksen mukainen liikkuminen Häiriön poistaminen Muiden tahojen palveluiden Tehtävien hoitaminen tiellä Hälytysajoneuvon kulku Tienpidon tuki TT001 Urakan ja urakoitsijan päivystäjän tunnistuspalvelu Kunnossapitopalvelu TT002 siakkaiden yhteydenottojen käsittely ja TT003 Toimenpidetarpeesta ilmoittaminen TT004 Lupien käsittely ja Tiedon Jalostus J0xx Tilanteen arviointi ja suositusten laskenta (ks. Kelin mallinnus)liikennetilannetiedon J0xx Tilastoinnin ja talvihoitoindeksin J00x Tilanteen LTTHJ käyttöliittymä J001 Kelin mallinnus Liikennetilannetiedon J004 Tilanteen LTTHJ käyttöliittymä O001 Ohjauspalvelu O002 käsin Ohjauskäyttöliittymä O003 tilatiedon Ohjauksen tila- ja O004 Opasteen esitys Muuttuvat opasteet

Turun kaupunkiseudun liikenteen- ja häiriönhallintasuunnitelman laadinta

Turun kaupunkiseudun liikenteen- ja häiriönhallintasuunnitelman laadinta Turun kaupunkiseudun liikenteen- ja häiriönhallintasuunnitelman laadinta Tomi Laine, Inna Berg, Tuuli Salonen Strafica Oy LJ-työryhmän kokous 5.12.2012 Työn tavoite Tavoitteena on laatia Turun kaupunkiseudun

Lisätiedot

VIKING. Rekisterikilpien tunnistukseen perustuva liikenteen automaattinen matkanopeuden seuranta. Tielaitos 46/1999.

VIKING. Rekisterikilpien tunnistukseen perustuva liikenteen automaattinen matkanopeuden seuranta. Tielaitos 46/1999. Tuomo Eloranta Tielaitos Rekisterikilpien tunnistukseen perustuva liikenteen automaattinen Tielaitoksen selvityksiä 46/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri VIKING x Tielaitoksen selvityksiä

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset

Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset Marko Forsblom, Hanna Horppila Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset Tiehallinnon selvityksiä 4/2008 Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset 1 Marko Forsblom, Hanna

Lisätiedot

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Liikenne- ja viestintäministeriö RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Tutkimusraportti 30.9.2004 JP-Epstar Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET JA KÄSITTEET...3 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET...6

Lisätiedot

Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys. Sisäisiä julkaisuja 19/2006

Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys. Sisäisiä julkaisuja 19/2006 Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys Sisäisiä julkaisuja 19/2006 Julkaisun nimi 1 Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys Sisäisiä julkaisuja 19/2006

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-287-0

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03.

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Esimerkki 1.0 09.03.2004 pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Tavoite pakkoetuisuusjärjestelmän avulla

Lisätiedot

eurakka sähköinen hankintatoimi

eurakka sähköinen hankintatoimi eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta 1.

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve)

Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve) Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys Loppuraportti Sisäisiä julkaisuja 28/2005 Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen

Lisätiedot

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus

Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus VIKING 2002 1.3s Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus Maaliskuu 2003 Armi Vilkman-Vartia Operational Principles for Manual Traffic/Incident Monitoring with the Help of Registered Road Users

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa

Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa AINO-julkaisuja 4/2005 Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa VIKING MIP 2004: Alternatives for public sector objectives in ITS service provision AINO-julkaisuja

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

30. kesäkuuta 2015 / 1. - Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan digitaalisen datan inventaario kasvukäytävällä -

30. kesäkuuta 2015 / 1. - Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan digitaalisen datan inventaario kasvukäytävällä - 30. kesäkuuta 2015 / 1 - Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan digitaalisen datan inventaario kasvukäytävällä - 30. kesäkuuta 2015 / 2 Sisällys 1. Alkusanat ja johdanto... 4 2. Selvityksen tausta,

Lisätiedot

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto Lassi Hilska Iisaakki Kosonen Jani Granqvist

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto Lassi Hilska Iisaakki Kosonen Jani Granqvist Kokousmuistio TKI 4.9.2002 sivu 1 FITS Hanke 3 "Liikenteen ja kuljetusten seuranta" Hankeryhmän kokous 4.9.2002 klo 9-11.00 Paikka: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen neuvotteluhuone Paikalla:

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet \\rtes3\data\65\lm\fits\hankealueet\h2\varvi2\raportti\fits_3_2002_arviointiohjeet_020328.doc

Lisätiedot

Suunnittelutyötä ohjaavaan työryhmään ovat kuuluneet: Tiehallinto, Hämeen tiepiiri

Suunnittelutyötä ohjaavaan työryhmään ovat kuuluneet: Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Hämeen, Turun ja Uudenmaan tiepiirit ALKUSANAT Tämä raportti on tehty yhteistyössä HTU-piirien kanssa. Haastattelujen ja muiden tutkimusten ensisijaisena kohteena on käytetty Hämeen tiepiiriä. Raportti

Lisätiedot

Tienvarsimainonta. Lupamenettelyohje

Tienvarsimainonta. Lupamenettelyohje Tienvarsimainonta Lupamenettelyohje Tienvarsimainonta Lupamenettelyohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 978-951-803-791-3 TIEH 2100047-07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1.1 ecall palvelun yleiskuvaus...2 1.2 Tavoitteet...3 1.3 Hankkeeseen osallistuneet toimijat...

SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1.1 ecall palvelun yleiskuvaus...2 1.2 Tavoitteet...3 1.3 Hankkeeseen osallistuneet toimijat... 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1.1 ecall palvelun yleiskuvaus...2 1.2 Tavoitteet...3 1.3 Hankkeeseen osallistuneet toimijat...3 2 KÄYTTÄJÄ- JA VIRANOMAISTARPEIDEN KARTOITUS...5 2.1 Tavoite...5 2.2 Tutkimusmenetelmä...5

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot