Y4 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y4 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö"

Transkriptio

1 Y4 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

2 SISÄLLYSLUETTELO TÄYTTÖOHJE: MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Y4 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustiedot 4 Yritys ilmoittaa muutoksen yhteystietoihin tai muutoksen seuraaviin rekistereihin 4 Yritys ilmoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin 5 Uusi toiminimi 5 Uusi kotipaikka 5 Muut mahdolliset toiminimet 5 Uudet rinnakkaistoiminimet 5 Uudet aputoiminimet 5 Aputoiminimellä harjoitettava toiminta 5 Julkiset yhteystiedot 5 Uusi postiosoite tai käyntiosoite 5 Seuraavat yhteystiedot poistetaan 6 Tilikausi 6 Täyttöohje: lomakkeen sivu 2 7 Yritysmuodon muutos 7 Muu yritysmuodon muutos 7 Sulautuminen 7 Jakautuminen 7 Konkurssi 7 Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. tilitoimisto) 7 Kauppa- tai säätiörekisterille lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies 7 Lisätietoja 7 Edustaja kaupparekisteriä varten 8 Edustaja Verohallintoa varten 8 Elinkeinolupa 8 Yritysmuodon mukaan valittavat liitelomakkeet 8 Kaupparekisteri: kiirehtimispyyntö / rekisteröintiajankohtaa koskeva pyyntö 8 Päiväys ja allekirjoitus 8 Täyttöohje: lomakkeen sivu 3 9 Verohallintoon ilmoitettava postiosoite 9 Verohallintoon ilmoitettava uusi päätoimiala 9 Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen 9 Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi 9 Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista 10 tai omasta käytöstä Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä 10 ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen yritys 10 Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi 10 Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen 10 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja 10 Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta 10 Yhteisöhankkija 10 Ulkomainen elinkeinonharjoittaja 10 Ulkomainen kaukomyynti 11 Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen 11 Arvonlisäverovelvollisuus ryhmänä 11 toiminta keskeytetään 11 Arvonlisäverovelvollisuus loppuu 11 Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan 11 Hakeutuminen alv-rekisteriin päättyy 12 Yrityksen haltuun jääneet hyödykkeet ja myyntisaamiset 12 Arvonlisäverovelvollisuusryhmän purkaminen 12 Täyttöohje: lomakkeen sivu 4 13 Tiedot liiketoiminnan jatkajasta 13 Konkurssipesä jatkaa toimintaa 13 Osoitetiedot toiminnan lopettamisen jälkeen 13 Palkanmaksun muutosta koskevat tiedot 13 Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi 13 Satunnainen palkanmaksu 13 Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi 13 Palkanmaksun lopettaminen 13 Yritys lopettaa säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana 13 Yritys lopettaa merityötuloa maksavana työnantajana 14 Ennakkoperintärekisterin muutos tai lopettaminen 14 Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin 14 Yritys lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä 14 Ennakkoverot 14 Vakuutusmaksuverovelvollisuuden muutos tai lopettaminen 14 Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi 14 Yritys lopettaa vakuutusmaksuverovelvollisena 14 Rekisteriseloste 14 Lisätietoja 16 2

3 Täyttöohje: muutos- ja lopettamisilmoitus Y4 Tässä täyttöohjeessa yrityksestä ja yhteisöstä käytetään yleisnimitystä yritys. ILMOITA YHDELLÄ LOMAKKEELLA TIEDOT PRH:LLE JA VEROHALLINNOLLE YHTEISET LOMAKKEET Perustamisilmoituksella voi tehdä ilmoituksen sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) että Verohallinnolle. PRH ja Verohallinto merkitsevät tiedot yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ja omiin rekistereihinsä. PRH merkitsee yrityksen kaupparekisteriin ja Verohallinto omaan asiakasrekisteriinsä sekä tarvittaessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Lomakkeen valinta Lomake Y4: ns. yleinen muutos- ja lopettamisilmoitus. Käytä tätä lomaketta, jos yritys on osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys tai muu yhteisö. Liitä mukana tarvittaessa yritysmuodon perusteella valittava PRH:n liitelomake. Lomake Y5: avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön muutos- ja lopettamisilmoitus. Liitä mukaan alkuperäinen yhtiösopimuksen muutossopimus. Lomake Y6: yksityisen elinkeinonharjoittajan tai maaja metsätalouden harjoittajan muutos- tai lopettamisilmoitus. Käytä aina muutosilmoitusta, jos yrityksellä on jo Y- tunnus. Jos perustat uuden yrityksen, jolla ei vielä ole Y-tunnusta, ilmoita siitä yritysmuodon mukaan joko lomakkeella Y1 (osakeyhtiö, osuuskunta jne.), Y2 (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) tai Y3 (yksityinen elinkeinonharjoittaja ja maa- ja metsätalouden harjoittaja). Y-TUNNUS ON PYSYVÄ Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy koko toiminnan ajan samana. Jos osakeyhtiö muutetaan osuuskunnaksi, avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi, Y-tunnus säilyy samana. Y-tunnus muuttuu vain, jos osakeyhtiö muutetaan yksityisliikkeeksi, koska yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus on henkilökohtainen. YRITYS- JA YHTEISÖTIETOJÄRJESTELMÄN TIEDOT OVAT JULKISIA Yrityksen perustietoja ovat toiminimi, Y-tunnus, yritysmuoto, kotipaikka, osoite- ja yhteystiedot sekä tiedot niistä rekisteristä, joihin yritys on merkitty. Nämä tiedot ovat julkisia. Tietoja voi tarkastella YTJtietopalvelussa (ytj.fi). Tietoja voi hakea yrityksen nimen tai Y-tunnuksen perusteella. HUOM! HENKILÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN ON MUUTTUNUT Älä kirjoita Y-lomakkeelle henkilötunnuksen loppuosaa taikka henkilöiden ulkomaista kotiosoitetta, koska nämä tiedot eivät ole julkisia. Käytä niiden ilmoittamiseen henkilötietolomaketta. Mikäli nämä tiedot ovat Y-lomakkeella, ne tulevat julkisiksi. Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja jos hän asuu Suomessa, älä täytä postiosoitetta eikä kansalaisuutta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilötunnuksen sijaan syntymäaika.lue lisää tietojen julkisuudesta prh.fi. Henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan kotiosoite luovutetaan kaupparekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 :n 3 momentissa säädetyt edellytykset (kaupparekisterilaki 1a ). Huom! Kaupparekisterin julkisuus koskee ilmoituksia liitteineen (pois lukien henkilötietolomakkeet). KÄSITTELYMAKSU Kaupparekisterin ilmoitukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maksullisia. Kaupparekisterin sivuilla on hinnasto, jossa on myös pankkiyhteys- ja maksutiedot. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia. Patentti- ja rekisterihallitus Verohallinto 3

4 Y4 Perustiedot Tämä kohta on täytettävä aina. Merkitse Y-tunnuksen jokainen numero selvästi omaan kenttäänsä, sillä tieto Viranomaisen merkintöjä Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, luetaan yhdistys optisesti. ja muu Y-tunnuksessa yhteisö on 7-numeroinen alkuosa ja 1-numeroinen tarkistusosa. Jos tunnuksen alussa on 0, merkitse myös se. Ilmoita kohdassa Toiminimi rekisterissä tällä hetkellä oleva yrityksen nimi. Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintä- rekisteriin, työnantajarekisteriin ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen (tiedot eivät välity yhdistysrekisteriin). Lähetä lomake osoitteeseen: Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Perustiedot (täytettävä aina) YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi Viranomaisen merkintöjä Mannisen Kenkä Oy / Y4 Muutos yrityksen yhteystietoihin tai seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: PRH Verohallinto MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS kaupparekisteri (liitä vain yhteystiedot muuttuvat ennakkoperintärekisteri Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri kuitti käsittelymaksusta) säätiö, yhdistys ja muu yhteisö arvonlisäverovelvollisten Lomakkeella säätiörekisteri voit ilmoittaa muutoksen rekisteri tai lopettamisen kaupparekisteriin, työnantajarekisteri säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten Verohallinnon rekisteriin, asiakasrekisteri ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen (tiedot eivät välity yhdistysrekisteriin). Lähetä Ilmoitus lomake lopettamisesta osoitteeseen: seuraaviin Patentti- PRH:n ja rekisterihallitus ja Verohallinnon (PRH) rekistereihin: - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI YRITYS ILMOITTAA MUUTOKSEN YHTEYS- TIETOIHIN tai muutoksen SEURAAVIIN PRH Verohallinto REKISTEREIHIN Perustiedot (täytettävä aina) arvonlisäverovelvollisten Rastita kaupparekisteri ne PRH:n ja Verohallinnon rekisteri rekisterit, joihin haluat YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi ilmoittaa muutoksen. Tällä ilmoituksella voit ilmoittaa muutoksia säätiörekisteri useisiin eri rekistereihin. Jos ennakkoperintärekisteri haluat muuttaa pelkästään TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT Uusi toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) yhteystietoja rastita kohta vain yhteystiedot muuttuvat ja merkitse uudet yhteystiedot sivun alaosaan kohtaan Julkiset yhteystiedot. Älä merkitse rastia rekisterien kohdalle. Rastita kohta Verohallinnon asiakasrekisteri silloin, kun ilmoitat vain Verohallinnon käyttöön uuden postiosoitteen, päätoimialan, tilinumeron tai osoitetiedot Verohallinnontoiminnan lopettamisen jälkeen. Älä rastita muita asiakasrekisteri rekistereitä. työnantajarekisteri (ks. täyttöohje) vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri (ks. täyttöohje) Uusi kotipaikka (kunta) Muutos yrityksen yhteystietoihin tai seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: PRH Verohallinto Muut kaupparekisteri mahdolliset toiminimet (liitä X vain yhteystiedot muuttuvat ennakkoperintärekisteri Uudet kuitti rinnakkaistoiminimet käsittelymaksusta) (toiminimen vieraskieliset käännökset) arvonlisäverovelvollisten säätiörekisteri X rekisteri työnantajarekisteri Uusi aputoiminimi Aputoiminimellä harjoitettava toiminta vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri Verohallinnon asiakasrekisteri Ilmoitus lopettamisesta seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: Uusi aputoiminimi Aputoiminimellä harjoitettava toiminta PRH Verohallinto arvonlisäverovelvollisten kaupparekisteri rekisteri työnantajarekisteri (ks. täyttöohje) Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen) Uusi postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro vakuutusmaksuverovelvollisten Postinumero Postitoimipaikka tai postilokero) säätiörekisteri X ennakkoperintärekisteri rekisteri (ks. täyttöohje) TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT Uusi toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) Uusi kotipaikka (kunta) Uusi käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Postinumero Postitoimipaikka Verohallinnon asiakasrekisteri Muut mahdolliset toiminimet Uusi puhelin Uusi matkapuhelin Uusi faksi Uudet rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset) Uusi sähköposti Uusi aputoiminimi Seuraavat Uusi aputoiminimi yhteystiedot poistetaan Uusi kotisivun osoite Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Tilikausi Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen) Kuluva poikkeava tilikausi (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Uusi postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Uusi normaali tilikausi (pp.kk - pp.kk) Postinumero Postitoimipaikka 4 Uusi käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Postinumero Postitoimipaikka

5 Yritys ilmoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin Rastita se tai ne rekisterit, joihin haluat ilmoittaa lopettamisen. Tällä samalla lomakkeella voit ilmoittaa lopettamisen useisiin eri rekistereihin. Esimerkki: Yritys on merkitty kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Yritys lopettaa kokonaan toimintansa. Merkitse lomakkeelle perustiedot eli Y-tunnuksen ja toiminimen sekä rastit kohtiin: kaupparekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja ennakkoperintärekisteri. Täytä lisäksi kaupparekisterin liitelomake (15). Merkitse päiväys ja allekirjoita ilmoitus sivulla 2. Merkitse arvonlisäverovelvollisuuden lopettamista koskevat tiedot, tiedot liiketoiminnanmahdollisesta jatkajasta ja osoitetiedot toiminnan lopettamisen jälkeen sivulle 3. Merkitse sivulle 4 tieto, mistä lähtien yritys ei enää harjoita toimintaa, jonka vuoksi se on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Täytä tämän jälkeen lomakkeesta vain ne kohdat, joiden tiedot ovat muuttuneet. Uusi toiminimi Kirjoita kohtaan yrityksen uusi toiminimi. Jos ilmoitat samalla lomakkeella yritysmuodon muutoksen, tarkista kohdasta Yritysmuodon muutos, että käytät alkuperäisen yritysmuodon mukaista lomaketta. Toiminimen voit valita monella eri tavalla. Tavallista on yhdistää esim. paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Toiminimenä voi olla myös keksitty sana. YTJ-tietopalvelusta voi etsiä tällä hetkellä jo käytössä olevia toiminimiä. Toiminimen muodosta ja sen hyväksymisen edellytyksistä säädetään toiminimilaissa, säätiölaissa ja kaupparekisterilaissa. Lisäohjeita toiminimestä tai rinnakkais- ja aputoiminimistä, saa seuraavista paikoista: Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi). UUSI KOTIPAIKKA Ilmoita yrityksen uusi kotipaikka. Kotipaikka on oltava Suomessa sijaitseva kunta tai ulkomaisen yrityksen kotivaltio. Muut mahdolliset toiminimet Uudet rinnakkaistoiminimet Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin merkityllä yrityksellä voi olla vieraskielisiä rinnakkaistoiminimiä. Rinnakkaistoiminimellä tarkoitetaan suomen- tai ruotsinkielisen toiminimen käännöstä. Rinnakkaistoiminimet on mainittava esim. osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Ilmoita tässä yrityksen uusi rinnakkaistoiminimi. Jos yritys haluaa luopua jo rekisteröidystä rinnakkaistoiminimestä, ilmoita siitä kaupparekisterin liitelomakkeella 13 kohdassa Muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot / rekisteristä poistettavat tiedot. Rinnakkaistoiminimestä luopuminen edellyttää yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttamista. Uudet aputoiminimet Kaupparekisteriin merkitty yritys voi käyttää toiminnassaan aputoiminimiä. Aputoiminimellä voidaan harjoittaa osaa yrityksen toiminnasta. Kustakin aputoiminimestä on maksettava oma, erillinen käsittelymaksu. Jos yritys haluaa luopua jo rekisteröidystä aputoiminimestä, ilmoita siitä kaupparekisterin liitelomakkeella 13 kohdassa Muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot / rekisteristä poistettavat tiedot. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Kun ilmoitat aputoiminimen tai -nimiä kaupparekisteriin, ilmoita samalla kullakin aputoiminimellä harjoitettava toiminta. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa koko yrityksen toimialaa. JULKISET Yhteystiedot Ilmoita tässä kohdassa yrityksen yhteystiedot. Yrityksellä on oltava Suomessa joko käynti- tai postiosoite. Lisäksi yritys voi ilmoittaa muita yrityksen yhteystietoja, kuten kotisivun osoitteen. Yrityksen osoitetiedot ovat julkisia ja ne näkyvät YTJ-tietopalvelussa (ytj.fi). Uusi postiosoite tai käyntiosoite Merkitse osoitetiedot seuraavassa järjestyksessä: kadun tai tien nimi; talon osoitenumero (voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan); mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.; huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain. Jos postiosoitteena on postilokero, merkitse vain PL ja lokeron numero. Tähän kohtaan merkitty osoite näkyy YTJ-tietopalvelussa. Käyntiosoite on liikkeen tai toimipaikan sijaintiosoite. Merkitse tiedot kuten postiosoitteessa. 5

6 Muut mahdolliset toiminimet Uudet rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset) Uusi aputoiminimi Seuraavat yhteystiedot poistetaan Jos Uusi haluat aputoiminimi poistaa jonkin yhteystiedon, mutta et lisätä uutta tietoa tilalle, merkitse tähän kohtaan poistettavat tiedot. Huomaa, että osoitetietoja ei voi poistaa kokonaan, vaan yrityksellä on aina oltava joko posti- tai käyntiosoite. Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen) Uusi postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Tilikausi Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Osakeyhtiön Uusi käyntiosoite tilikauden (katu tai tie, muutos talon nro, astuu porras, voimaan, huoneiston kun nro) se merkitään kaupparekisteriin. Pelkästään ilmoituksen jättäminen ei siis vielä riitä. Tämä tarkoittaa, että jos pidennät tilikautta, muutos on merkittävä kaupparekisteriin ennen vanhan tilikauden päättymistä Uusi sähköposti jos lyhennät tilikautta, muutos on merkittävä kaupparekisteriin ennen uuden tilikauden päättymistä. Ilmoitus tilikauden muutoksesta on tehtävä kahta kuukautta ennen päivää, jona uusi tilikausi on viimeistään rekisteröitävä (Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 1379/2006, 34 ). Ilmoita tässä tilikauden muutos: merkitse kohtaan Kuluva poikkeava tilikausi kuluvan tilikauden alkamis- ja päättymisaika (päivä, kuukausi ja vuosi). Ilmoita uudesta normaalista tilikaudesta Postitoimipaikka päivä ja kuukaudet (ei vuosilukuja). Poikkeava tilikausi ei voi olla 18 Postitoimipaikka kuukautta pidempi, mutta se voi olla lyhyempi kuin 12 kuukautta. Normaali tilikausi on aina 12 kuukauden pituinen. Kuluvan poikkeavan tilikauden ja normaalin tilikauden on päätyttävä samana päivänä, mutta ne voivat päättyä eri vuosina. Postinumero Postinumero Uusi puhelin Uusi matkapuhelin Uusi faksi Seuraavat yhteystiedot poistetaan Uusi kotisivun osoite Tilikausi Kuluva poikkeava tilikausi (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Uusi normaali tilikausi (pp.kk - pp.kk) YTJ Perusosa, sivu 1 (4) Ei näin: Kuluva poikkeava tilikausi on , yhtiön uusi normaali tilikausi on Vaan näin: Kuluva poikkeava tilikausi on , uusi normaali tilikausi on Yrityksen on tehtävä tilikauden muutosilmoitus viimeistään

7 Täyttöohje: lomakkeen sivu 2 Yritysmuodon muutos Jos yrityksen yritysmuoto muuttuu, ilmoita sekä nykyinen että uusi yritysmuoto. Tätä lomaketta voi käyttää vain, jos Y-tunnus säilyy yritysmuodon muutoksesta huolimatta samana. Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy koko toiminnan ajan samana. Tunnus ei muutu, vaikka oikeushenkilö muuttuisi toiseksi, jos muutos on tehty yritysmuotoa koskevan lain mukaan. Tällä ns. yleisellä muutos- ja lopetusilmoituksella voi tehdä ilmoituksen esimerkiksi osuuskunnan muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yksityisen osakeyhtiön muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi. Muu yritysmuodon muutos Yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus on aina sidoksissa samaan henkilöön. Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja muuttaa toiminimensä osakeyhtiöksi, Y-tunnus muuttuu ja yrityksen on täytettävä lomake Y6 (yksityisen liikkeenharjoittajan muutos- ja lopettamisilmoitus). Perustettavan osakeyhtiön on myös annettava lomake Y1 ja liitettävä siihen PRH:n liitelomake 1. Jos yritys muuttuu avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi laissa säädetyllä tavalla, Y-tunnus pysyy samana (laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 389/88). Koska kyse on avoimen yhtiön toiminnassa tapahtuvasta muutoksesta, yrityksen on annettava muutosilmoitus Y5 ja PRH:n liitelomake 1. Jos maatalousyhtymä muutetaan osakeyhtiöksi, yhtymän Y-tunnus siirtyy osakeyhtiölle. Täytä tässä tapauksessa avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön muutosilmoitus Y5 ja PRH:n liitelomake 1. Sulautuminen Jos yksi tai useampi yhtiö sulautuu jo olemassa olevaan yhtiöön, vastaanottavan yhtiön on annettava PRH:lle ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta (lomake Y4 ja PRH:n liitelomake 16). Jos kaksi yhtiötä yhdistyy kokonaan uudeksi yhtiöksi, ilmoita syntyvä uusi yhtiö kaupparekisteriin PRH:n liitelomakkeella 1. Liitä se PRH:lle annettavaan ilmoitukseen sulautumisen täytäntöönpanosta (lomake Y4 ja PRH:n liitelomake 16). Samassa yhteydessä voit antaa tiedot uudesta yhtiöstä perustamisilmoituksella Y1 ja PRH:n liitelomakkeella 1. Täydelliset ohjeet sulautumisesta annettavista ilmoituksista ovat PRH:n sivuilla (prh.fi). Jakautuminen Jos yhtiö jakautuu siten, että sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle yhtiölle, anna tiedot uusista yhtiöistä perustamisilmoituksella Y1 ja PRH:n liitelomakkeella 1. Liitä lomakkeet PRH:lle annettavaan ilmoitukseen jakautumisen täytäntöönpanosta (lomake Y4 ja PRH:n liite lomake 16). Tarkemmat ohjeet jakautumisessa annettavista ilmoituksista ovat PRH:n sivuilla (prh.fi). Konkurssi Konkurssiin asetetun yrityksen konkurssipesälle annetaan tarvittaessa oma Y-tunnus. Täytä lomake Y1, jos haluat hakea konkurssipesälle Y-tunnuksen. Ilmoita lomakkeella pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot. Samalla lomakkeella konkurssipesä voi esimerkiksi ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, jos konkurssivelallisen alv-velvollisuutta halutaan jatkaa omaisuuden realisoinnin ajan. Sen jälkeen kun konkurssipesä on saanut Y-tunnuksen, sen on käytettävä muutosten ilmoittamiseen aina muutos- ja lopettamisilmoitusta Y4. VEROHALLINNOLLE LISÄTIETOJA TÄSTÄ ILMOITUKSESTA ANTAA (henkilö ja/tai yritys, esim. tilitoimisto) Voit ilmoittaa tässä sen henkilön tai esim. tilitoimiston yhteystiedot, joka antaa tarvittaessa Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta. Jos haluat valtuuttaa jonkun henkilön tai yrityksen hoitamaan muitakin yrityksen veroasioita, tämä on tehtävä valtakirjalla. Verohallinto tallentaa valtuutetun tiedot, ja ne tulostuvat osoitetiedoiksi mm. verotuspäätökseen ja esitäytettyyn veroilmoitukseen. KAUPPA- TAI SÄÄTIÖREKISTERILLE LISÄTIETOJA TÄSTÄ ILMOITUKSESTA ANTAA (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies) Voit ilmoittaa tässä sen henkilön tai yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja kauppa- tai säätiörekisteriin tästä ilmoituksesta. Ilmoita myös yritys, jota henkilö edustaa, jos postiosoite ei ole hänen kotiosoitteensa. PRH:lle ilmoitettava yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen. Hänelle osoitetaan mahdolliset korjaus- ja täydennyspyynnöt sekä lähetetään rekisteriote. Jos yritys ei ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen nimellä ja osoitteella. LISÄTIETOJA Jos haluat ilmoittaa lisätietoja (esim. edustajan tai elinkeinoluvan), voit käyttää tätä tilaa. 7

8 Edustaja kaupparekisteriä varten Jos kenelläkään seuraavista henkilöistä: hallituksen jäsenet, hallituksen varajäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, kaupparekisteriin merkittävä prokuristi tai edustamiseen oikeutettu henkilö, ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, on yrityksellä oltava elinkeinonharjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 :n 3 momentissa tarkoitettu edustaja, jonka kotipaikka on Suomessa. Edustajan on oltava luonnollinen henkilö eikä hän saa olla vajaavaltainen tai konkurssissa. Hänellä on oikeus ottaa vastaan haasteita ja tiedoksiantoja. Ilmoittakaa tässä kohdassa edustajan nimi ja syntymäaika. Ilmoittakaa henkilötunnus henkilötietolomakkeella. Liittäkää ilmoitukseen päätös edustajan valinnasta. Tässä voitte ilmoittaa myös tiedon siitä, että yrityksellä ei enää ole edustajaa. Edustaja Verohallintoa varten Jos ulkomaisella elinkeinonharjoittajalla ei ole kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa EU:n jäsenvaltiossa ja hän haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, hänen tulee nimetä itselleen edustaja. Edustajan kotipaikan tulee olla Suomessa. Lisäksi edustajan tulee olla Verohallinnon hyväksymä. Hyväksymisen edellytys on, että edustajalla on riittävä taito ja asiantuntemus edustajan tehtävien hoitamiseen. Edustajan on yleensä oltava kaupparekisteriin merkitty. Yksityinen henkilö hyväksytään edustajaksi vain poikkeustapauksessa. Myös ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä on oltava edustaja Suomessa, jos yhtiö myy Suomessa vakuutuspalveluja ulkomailta käsin. Elinkeinolupa Voit ilmoittaa kaupparekisteriin myös elinkeinoluvan. Luvanvaraisen elinkeinon harjoittajan on ilmoitettava luvan saamisesta kaupparekisteriin. Liitä mukaan jäljennös myönnetystä luvasta. Myös elinkeinoluvan poistamisen voi ilmoittaa tässä. Yritysmuodon mukaan valittavat liitelomakkeet Kun ilmoitat muutoksen kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin, täytä tarvittaessa myös PRH:n liitelomake. Jos teet lopettamisilmoituksen, sen lisäksi on aina täytettävä PRH:n liitelomake. Liitelomakkeet valitaan yritysmuodon mukaan. Kaupparekisterin liitelomakkeet: lomake 13. Muutoksen ilmoittaminen: osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt lomake 13B. Muutoksen ilmoittaminen: asunto-osakeyhtiöt, vakuutusosakeyhtiöt ja julkiset vakuutusosakeyhtiöt. lomake 14A. Muutoksen ilmoittaminen: osuuskunnat. lomake 14. Yleinen muutosilmoituslomake: muut yritysmuodot. lomake 15. Lopettamisilmoitus: kaikki yritysmuodot. lomake 16. Osakeyhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset. Säätiörekisterin liitelomake: lomake 17. Säätiöiden muutokset ja lopettamiset. KAUPPAREKISTERI: KIIREHTIMISPYYNTÖ / REKISTERÖINTIAJANKOHTAA KOSKEVA PYYNTÖ Kaupparekisteri-ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tästä poiketaan vain tärkeän syyn perusteella. Jos ilmoittajalla on painava syy, jonka vuoksi ilmoitus tulisi saada rekisteriin normaalia käsittelyaikaa nopeammin, hän voi liittää ilmoitukseen tätä koskevan pyynnön. Pyynnössä tulee esittää perustelu ja toivottu rekisteröintiajankohta. Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan eikä siihen vastata erikseen. Älä laita rekisteröintiajankohtaa koskevaa pyyntöä ilmoituksen kansilehdeksi (1.sivuksi). Pyyntö voi olla lomakkeen liitteenä tai Y-lomakkeen sivulla 2 kohdassa lisätietoja. Päiväys ja allekirjoitus Muista päivätä ja allekirjoittaa ilmoitus. Muutos- ja lopettamisilmoituksen allekirjoittajan on oltava ilmoituksesta vastuussa oleva henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Valtakirja voi olla avoin asianajovaltakirja tai yksilöity valtakirja. Avoin asianajovaltakirja tulee liittää mukaan alkuperäisenä, yksilöidystä valtakirjasta riittää oikeaksi todistettu jäljennös. Ilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, hypoteekkiyhdistys, vakuutusyhdistys, asumisoikeusyhdistys ja säätiö: hallituksen varsinaiset jäsenet valtion liikelaitos: hallituksen varsinaiset jäsenet aatteellinen yhdistys: hallituksen puheenjohtaja ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike: toiminimen kirjoittajaksi tai edustajaksi valittu henkilö ulkomainen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa: elinkeinonharjoittaja itse tai hänen edustajansa Suomessa eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä: johtaja laivanisännistö: laivanisännät yhdistys: hallituksen puheenjohtaja. Muutos- ja lopettamisilmoituksen tekemisestä vastuussa on osakeyhtiössä, osuuskunnassa, säästöpankissa, vakuutusyhdistyksessä ja valtion liikelaitoksessa myös toimitusjohtaja sekä asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetussa yhtiössä ja asumisoikeusyhdistyksessä lisäksi isännöitsijä. 8

9 Täyttöohje: lomakkeen sivu 3 Y4 Y4 Verohallintoon ilmoitettava postiosoite Jos haluat, että Verohallinto lähettää yrityksen postit lomakkeen sivulla 1 ilmoitettuun julkiseen postiosoitteeseen, merkitse rasti ruutuun. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tässä erillisen postiosoitteen Verohallintoa varten. Verohallintoon ilmoitettava UUSI PÄÄTOIMIALA Verohallintoon ilmoitettava postiosoite Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite Päätoimiala on se toimialan osa, jota yritys pääasiallisesti Muussa tapauksessa täytä osoitetiedot tähän. harjoittaa. Yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, jonka Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Uusi päätoimiala (ilmoitus Verohallintoon) Urheilutarvikkeiden kauppa ARVONLISÄVEROVELVOLLISEKSI ILMOITTAUTUMINEN Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi on sisällyttävä yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiseen toimialaan. Päätoimiala on ilmoitettava, vaikka kaupparekisteriin toimialaksi olisi ilmoitettu yleistoimiala. Verohallinto merkitsee päätoimialan yritystietojärjestelmään Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaisena. Tämän vuoksi toimiala voi poiketa sanamuodoltaan yrityksen ilmoittamasta päätoimialasta. Ilmoita muuttunut päätoimiala tässä. Päätoimiala ja sen muutos merkitään Verohallinnon asiakasrekisteriin ja se on nähtävissä YTJtietopalvelussa (ytj.fi). Päätoimialaa ja sen muutosta ei merkitä PRH:n rekistereihin. Jos uusi päätoimiala ei sisälly kaupparekisteriin jo merkittyyn toimialaan, on yrityksen yhtiöjärjestystä tai sääntöjä muutettava ja ilmoitettava muutos kaupparekisteriin. Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen Yritys Verohallintoon ilmoittautuu ilmoitettava postiosoite Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä arvonlisäverovelvolliseksi Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on ostoista sama kuin tai omasta sivulla käytöstä 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu ilmoituksenantovelvolliseksi osoite Muussa tapauksessa täytä osoitetiedot tähän. Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain Ulkomainen kaukomyyjä ilmoituksenantovelvolliseksi ilmoittautuu verovelvolliseksi Uusi päätoimiala (ilmoitus alkaen, Verohallintoon) pvm Harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa Merkitse tähän rasti, jos yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi. Kirjoita myös arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen Yhteisöhankkija (AVL 26 f ) Yritys ja 30, ilmoittautuu liitä kopio vuokrasopimuksesta) Yritys yhteisö ilmoittautuu tai uskonnollinen arvonlisäverovelvolliseksi yhdyskunta (AVL 12.1 ) Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä ilmoituksenantovelvolliseksi (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Ulkomaalainen X elinkeinonharjoittaja Ulkomainen kaukomyynti (AVL alkaen, 63 pvm a ) (AVL 12.2 ) Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomainen yritys ilmoittautuu Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain Ulkomainen kaukomyyjä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksenantovelvolliseksi ilmoittautuu verovelvolliseksi Yritys Harjoittaa ei ole arvonlisäverovelvollinen ainoastaan alkutuotantoa(perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö Esiintymispalkkiot tai uskonnollinen tai yhdyskunta tekijänoikeus- (AVL 12.1 ) korvaukset (AVL 45 ) Kiinteistön luovutukset (AVL 27 ) Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a ) Yritys Terveyden- on liiketoiminnan ja sairaanhoitopalvelut harjoittajana arvonlisäverovelvollinen, Kiinteistön (AVL 34 käyttöoikeuden ) luovuttaja (AVL 12 ja 30, liitä kopio jos liikevaihto vuokrasopimuksesta) on tilikaudessa yli euroa. Liikevaihtoon Sosiaalihuoltopalvelut luetaan (AVL 37 ) tavaroiden ja palveluiden verolliset myynnit Ulkomaalainen Koulutuspalvelut elinkeinonharjoittaja (AVL 39 ) verottomat sanoma- ja aikakauslehtien, vesialusten ja (AVL 12.2 ) kansainväliseen kauppaan liittyvät myynnit kiinteistön ja siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset rahoituspalvelujen ja vakuutuspalvelujen myynnit. Toiminta keskeytetään (keskeytystietoa ei rekisteröidä kaupparekisteriin eikä toimintaa merkitä lopetetuksi.) Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta (AVL 4-5 ) Liikevaihtoon ei lueta toimintaan liittyvien rahoitus- ja Yhteisöhankkija vakuutuspalvelujen Muu eikä veroton käyttöomaisuuden toiminta, (AVL 26 mikä? f ) myyntihintoja. Jos yritys harjoittaa sijoituskullan (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) myyntiä, ilmoita se lisätiedoissa sivulla 4. Tavaroiden ja palvelujen myynti Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnan muodossa on yleensä arvonlisäverollista. Verotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, mm. kiinteistöjen määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Arvonlisäverovelvollisuus loppuu Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan (AVL 4-5 ) Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) (AVL 34 ) Muu veroton Arvonlisäverovelvollisuus toiminta, mikä? on Liiketoiminta Alkutuotanto Esiintymispalkkiot tai Yleishyödyllinen tekijänoikeus- toiminta päättynyt, koska liikevaihto Sosiaalihuoltopalvelut loppunut, pvm (AVL 37 ) loppunut, korvaukset pvm (AVL 45 ) loppunut, pvm on vähäinen 9

10 ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus, terveyden-, ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan arvonlisäverotuksen ulkopuoliselle jääviä tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä Merkitse tähän rasti ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä, jos yrityksen toiminta on muuten arvonlisäverotonta, mutta yritys on arvonlisäverovelvollinen palveluostoista aiheutuvan arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi (käännetty verovelvollisuus) yhteisöhankinnoista kiinteistöhallintapalvelun tai tarjoilupalvelun oman käytön vuoksi. Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi Merkitse tähän rasti, jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (esim. koska liiketoiminta on vähäistä), mutta yritys aikoo harjoittaa sellaisia EU-palveluiden myyntejä, jotka arvonlisäverovelvollisten yritysten välisinä myynteinä verotettaisiin ostajan maassa (muu EU-maa kuin Suomi). Ilmoita myös ilmoituksenantovelvollisuuden alkupäivä. Ulkomainen yritys Jos yritys on rekisteröity ulkomaille, mutta se harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa Suomessa kiinteästä toimipaikasta, yritys on arvonlisäverovelvollinen Suomessa. Merkitse rasti kohtaan Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Vaikka yritys ei olisi arvonlisäverovelvollinen Suomessa, yrityksen on annettava arvonlisäveron kausiveroilmoitukset, jos yritys tekee Suomessa yhteisöhankintoja harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista yhteisömyyntiä on käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden perusteella verovelvollinen Suomessa ostamistaan rakentamispalveluista. Merkitse tällaisessa tapauksessa rasti kohtaan Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi ja ilmoita alkupäivä. Liitä mukaan ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi Tavaran myynnin katsotaan tapahtuvan Suomessa silloin, kun myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran toisesta EU-maasta Suomeen ostajalle, eikä hankinta ole ostajalle yhteisöhankinta. Jos yritys on rekisteröity ulkomaille, mutta tällaiset myynnit Suomeen ylittävät euron alarajan, merkitse rasti tähän kohtaan ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Alaraja on säädetty arvonlisäverolain 63 a :ssä. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Jos rastitat jonkin tämän kohdan vaihtoehdoista, yritys hakeutuu siis oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi tietyin edellytyksin hakeutua verovelvolliseksi. Tällaisessa tapauksessa huoneistoa käyttävän vuokralaisen tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan tulee harjoittaa huoneistossa jatkuvaa arvonlisäverollista toimintaa. Rastita kohta ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Ilmoita kiinteistön vuokralaisen nimi ja Y-tunnus sivulla 4 kohdassa "Lisätietoja". Liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta Jos yrityksen harjoittama liiketoiminta tai alkutuotanto on vähäistä (tilikauden liikevaihto 12 kuukaudelta enintään euroa), yritys voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos tilikausi on lyhempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa: tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Myös yleishyödyllinen yhteisö ja uskonnollinen yhdyskunta voivat hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Yhteisöhankkija Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisesta EU-maasta. Jos elinkeinonharjoittajan toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen arvonlisäverotuksessa tai jos oikeushenkilö ei ole elinkeinonharjoittaja, hän on verovelvollinen yhteisöhankinnoista, jos yhteisöhankinnat ylittävät euroa kuluvana kalenterivuonna tai edellisenä kalenterivuonna. Elinkeinonharjoittajalla tai oikeushenkilöllä on kuitenkin mahdollisuus hakeutua verovelvolliseksi, vaikka yhteisöhankinnat eivät ylittäisikään mainittuja määriä. Rastita kohta ja kirjoita tähän aika (vähintään kaksi vuotta), jonka yritys on verovelvollisena. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja Jos yritys on rekisteröity ulkomailla, se voi seuraavissa tapauksissa hakeutua Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka sillä ei olisikaan Suomessa kiinteää toimipaikkaa: Yritys on kaukomyyjä (AVL 63 a ), jonka myynti Suomeen on alle euroa vuodessa. Jos myynnit ylittävät 10

11 tämän rajan, yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi (ks. kohta Ulkomainen kaukomyynti). Yritys harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista myyntiä. Yritys harjoittaa Suomessa myyntitoimintaa ja sillä on Verohallinnon hyväksymä edustaja, jolla on Suomessa kotipaikka. Verohallinto hyväksyy yksityishenkilön edustajaksi vain poikkeustapauksessa. Edustaja ei ole vastuussa yritykselle määrätystä verosta. Ulkomainen kaukomyynti Kaukomyynnillä tarkoitetaan EU:n sisämarkkina-alueella tapahtuvaa tavaran myyntiä, jossa myyjä huolehtii tavaroiden kuljettamisesta määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville henkilöille (esim. postimyynti). Kaukomyyntiä ei veroteta Suomessa, jos yrityksen myynnit Suomeen ovat enintään euroa vuodessa. Jos yritys harjoittaa valmisteveron alaisten tavaroiden kaukomyyntiä Suomeen yksityishenkilöille, myynnin määrällä ei ole merkitystä, vaan myynti verotetaan aina Suomessa. Tällaisessa tapauksessa yrityksen on rekisteröidyttävä Suomeen. Kun yritys ilmoittautuu kaukomyynnistä arvonlisäverovelvolliseksi, yritys merkitään rekisteriin siitä päivästä alkaen, kun arvonlisäverollinen toiminta Suomessa alkaa. Liitä mukaan myös ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Rekisteröinti Suomessa on voimassa vähintään kaksi vuotta. Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen Ilmoita tässä kohdassa perustelu sille, miksi yrityksen toiminta ei ole arvonlisäverollista. Lista myynnin verollisuuden poikkeuksista on arvonlisäverolain 4. luvussa. Arvonlisäverovelvollisuus ryhmänä Verohallinto voi kahden tai useamman yrityksen hakemuksesta määrätä, että hakijayrityksiä kohdellaan yhtenä arvonlisäverovelvollisena (AVL 13 ). Tämä ryhmärekisteröinti koskee vain verotonta rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavien yritysten muodostamia ryhmiä. Ryhmärekisteröinnin edellytys on, että kaikilla ryhmään kuuluvilla yrityksillä on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suomessa. Ryhmän ei tarvitse harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa. Yritys voi kuulua vain yhteen verovelvollisuusryhmään, eikä se voi toimia osaksi ryhmän jäsenenä ja osaksi itsenäisenä. Ryhmään kuuluvat nimeävät ryhmän edustajan. Jokaisen ryhmään kuuluvan on allekirjoitettava rekisteröintihakemus. Jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, alkuperäinen valtakirja on liitettävä mukaan. Ryhmärekisteröintiä voi hakea ryhmän edustajan nimissä tällä muutosilmoituksella, silloin kun ryhmänedustajalla on jo Y-tunnus. Jos edustajalla ei ole Y-tunnusta, täytä perustamisilmoitus Y1. Liitä hakemukseen aina tiedot ryhmän jäsenistä. Voit ilmoittaa ryhmän jäsenissä tapahtuneista muutoksista Y4 lomakkeen lisätiedoissa. Liitä silloin mukaan alkuperäiset valtakirjat sekä jäsenten Y-tunnukset ja toiminimet. toiminta keskeytetään Ilmoita tässä kohdassa, jos yrityksen toiminta on keskeytetty joko määräajaksi tai toistaiseksi. Tieto keskeytyksestä on julkinen ja se näkyy YTJ-tietopalvelussa. PRH ei merkitse keskeytystä kauppa- eikä säätiörekisteriin. Jos yritys keskeyttää toiminnan määräajaksi, ilmoita keskeytyksen alku- ja loppupäivä. Yrityksen on toiminnan keskeytyksestä huolimatta annettava arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten kausiveroilmoitukset Verohallinnolle. Jos yritys keskeyttää toiminnan toistaiseksi, Verohallinto poistaa yrityksen ennakkoperintä- ja työnantajarekistereistä sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Jos yritys aloittaa toiminnan uudelleen, sen on tehtävä uusi muutosilmoitus. Ilmoita uuden muutosilmoituksen lisätiedoissa arvioitu liikevaihto ja verotettava tulo, jotta Verohallinto voi määrätä ennakkoveron oikean suuruisena. Arvonlisäverovelvollisuus loppuu Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan Yrityksen arvonlisäverovelvollisuus päättyy samaan aikaan kuin yrityksen koko toiminta (tai ainakin arvonlisäverollinen toiminta) loppuu. Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä osittain esimerkiksi, jos yritys lopettaa alkutuotannon harjoittamisen mutta jatkaa muuta liiketoimintaa. Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä, jos tilikauden liikevaihto on vähäinen (enintään euroa). Yritys voi toiminnan päättymisen jälkeen kuitenkin jatkaa arvonlisäverovelvollisena ajan, jona se myy haltuunsa jäänyttä liikeomaisuutta. Lopettamisilmoitus on tehtävä viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty. Yrityksen on annettava arvonlisäveron kausiveroilmoitus toiminnan viimeiseltäkin kohdekaudelta. Kun verovelvollisuus päättyy, kiinteistön uudisrakentamisesta ja perusparannuksesta tehty arvonlisäverovähennys tarkistetaan yhdellä kertaa koko jäljellä olevalta tarkistuskaudelta. Liikkeen tai 11

12 Y4 Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen Yritys ilmoittautuu Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuva tavaroiden ja palvelujen luovuttaminen liiketoiminnan jatkajalle ei ole myyntiä. Vähennyksen saa vain, jos liiketoiminnan jatkaja ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Liiketoiminnan jatkajan on annettava luovuttajalle selvitys siitä, että tavaroita ja palveluita käytetään vähennykseen oikeuttavassa tarkoituksessa. Harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa Hakeutuminen alv-rekisteriin päättyy Jos yritys on hakeutunut vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi tai yrityksen liikevaihto on tilikaudessa enintään euroa, Verohallinto poistaa yrityksen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jona lopettamisilmoitus on saapunut Verohallintoon Jos yritys on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta, Verohallinto ei poista yritystä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, ennen kuin verovelvollisuuden edellytykset ovat päättyneet. Kiinteistön Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen Yhteisöhankkija (AVL 26 f ) ja 30, liitä kopio vuokrasopimuksesta) yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 ) Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja Ulkomainen kaukomyynti (AVL settavaa 63 a ) veroa. Jos yritykselle (pp.kk.vvvv syntyy - pp.kk.vvvv) luottotappiota tämän (AVL 12.2 ) jälkeen, kohdista Alkutuottaja lisäsuoritus hakeutuu viimeiselle arvonlisäverovelvolliseksi kalenterikuukaudelle. alkaen, Vähentämättä pvm jääneet erät ja saadut alkaen, alennukset pvm sekä Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) käyttöoikeuden luovuttajan verovelvollisuus päättyy silloin, kun kiinteistön omistaja myy kiinteistön tai vuokralainen tai osakas lopettaa kiinteistössä arvolisäverollisen toiminnan. Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (AVL 34 ) Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 ) Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Arvonlisäverovelvollisuusryhmän purkaminen Koulutuspalvelut (AVL 39 ) Jos yritys haluaa purkaa arvonlisäverovelvollisuusryhmän, ilmoita siitä kohdassa Lisätietoja. Arvonlisäverovelvollisuusryhmän purkamispäiväksi merkitään aikaisintaan se Kiinteistön luovutukset (AVL 27 ) Toiminta keskeytetään (keskeytystietoa ei rekisteröidä kaupparekisteriin eikä toimintaa merkitä lopetetuksi.) Yrityksen haltuun jääneet hyödykkeet ja Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä myyntisaamiset ilmoituksenantovelvolliseksi Jos yrityksen haltuun jää toiminnan lopettamishetkellä liikeomaisuutta, yritys maksaa siitä arvonlisäveroa oman käytön säännösten mukaisesti. Veron perusteena on hyödykkeen ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Yrityksen itse valmistamien hyödykkeiden vero lasketaan valmistamisesta aiheutuneista välittömistä ja välillisistä kustannuksista. Yrityksen on maksettava lopettamiskuukaudelta vero myös myyntisaamisista. Koska myynnin oikaisuerää ja luottotappiota ei ole voitu ottaa huomioon ennen verovelvollisuuden päättymistä, ne pienentävät viimeisen kausiveroilmoituksen tai veroilmoituksen mukaista mak- muut ostojen oikaisuerät huomioidaan lopettamiskuukauden arvonlisäverossa. Jos yritys saa tiedot ostojen oikaisuerästä vasta verovelvollisuuden päättymisen jälkeen, kohdista lisäsuoritus verovelvollisuuden päättymiskuukaudelle. Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta (AVL 4-5 ) Muu veroton toiminta, mikä? päivä, jona purkamista koskeva vaatimus saapuu Verohallinnolle. Ilmoituksessa voi ilmoittaa myös myöhemmän päivämäärän. määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Arvonlisäverovelvollisuus loppuu Yritys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan X Liiketoiminta loppunut, pvm Hakeutuminen alv-rekisteriin päättyy, perustelu Vähäinen liiketoiminta, pvm Yhteisöhankkija, pvm Alkutuotanto loppunut, pvm Alkutuottajan vähäinen liiketoiminta, pvm Ulkomaalainen elinkeinotoiminnan harjoittaja, pvm Toiminnan viimeiseltä kalenterikuukaudelta suoritettava vero tavaroista ja palveluista, jotka ovat jääneet yrityksen haltuun (euroina sentin tarkkuudella) Yleishyödyllinen toiminta loppunut, pvm Arvonlisäverovelvollisuus on päättynyt, koska liikevaihto on vähäinen Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja, pvm Ulkomaalainen kaukomyyjä, pvm Lopettamiskuukaudelta suoritettava vero veloittamatta tai kertymättä olleista myyntihinnoista (euroina sentin tarkkuudella) Onko vero ilmoitettu lopettamiskuukaudelta annetussa kausiveroilmoituksessa? Haltuun ei ole X kyllä ei X jäänyt tavaroita X Veloittamatonta tai kertymätöntä myyntiä ei ole jäänyt YTJ Verohallinnon kappale, sivu 3 (4) 12

13 Täyttöohje: lomakkeen sivu 4 Tiedot liiketoiminnan jatkajasta Jos yritys luovuttaa liikeomaisuuden liiketoiminnan jatkajalle, merkitse kohtaan rasti ja ilmoita jatkajan nimi, Y-tunnus ja osoite. Konkurssipesä jatkaa toimintaa Konkurssiin asetetun yrityksen konkurssipesälle annetaan tarvittaessa oma Y-tunnus. Täytä lomake Y1, jos haluat hakea konkurssipesälle Y-tunnuksen. Jos konkurssipesällä on jo Y-tunnus ja konkurssipesä jatkaa konkurssivelallisen toimintaa, konkurssipesän tulee ilmoittautua tai se voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Tämä tehdään muutosilmoituksella Y4. Osoitetiedot toiminnan lopettamisen jälkeen Merkitse kohtaan osoite, josta Verohallinto saa yritykseen tarvittaessa yhteyden liiketoiminnan lopettamisen jälkeen. Palkanmaksun muutosta koskevat tiedot Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yrityksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, merkitse lomakkeelle rasti ja ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen tieto. Ilmoita maksetut palkat, muut suoritukset ja ennakonpidätykset kausiveroilmoituksella. Ennakonpidätykset ja muut työnantajasuoritukset maksetaan verotilille. Säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan on annettava kausiveroilmoitus silloinkin, kun palkkoja tai muuta suorituksia ei ole maksettu. Satunnainen palkanmaksu Jos yritys maksaa palkkaa vain satunnaisesti, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua säännölliseksi työnantajaksi. Palkanmaksu on satunnaista, jos yrityksellä on palveluksessaan vain yksi vakituinen työntekijä tai 1 5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Yritys on silloin ns. satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, eikä sitä merkitä työnantajarekisteriin. Myös satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen on annettava kausiveroilmoitus ja maksettava työnantajasuoritukset verotilille. Satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen ei tarvitse antaa ilmoitusta siitä, että palkkaa tai muuta suoritusta ei ole maksettu. Satunnainen työnantajakin voi halutessaan rekisteröityä työnantajarekisteriin. Merkitse siinä tapauksessa lomakkeelle rasti kohtaan Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi sekä palkanmaksun alkupäivä. Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi Jos yritys maksaa merityötuloa, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita merityötulon maksamisen alkupäivä. Palkanmaksun lopettaminen Yritys lopettaa säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana Jos yritys on maksanut säännöllisesti palkkoja ja lopettaa nyt palkanmaksun, ilmoita siitä Verohallinnolle tällä lomakkeella. Merkitse säännöllinen palkanmaksu päättyneeksi päivänä, jona yritys on viimeisen kerran maksanut palkkoja. Kausiveroilmoitus on annettava ja työnantajasuoritukset maksettava vielä siltä ilmoitusjaksolta, jonka aikana säännölliseksi työnantajaksi rekisteröinti on päättynyt. Jos yritys on lopettanut säännöllisenä työnantajana kesken kalenterivuoden, on vuosi-ilmoitus hyvä antaa heti toiminnan loputtua. Ilmoitus on annettava viimeistään suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Myöhässä annetusta ilmoituksesta voi olla seurauksena laiminlyöntimaksu. Vuosi-ilmoituksen voi antaa joko sähköisesti tai lomakkeilla. Lisätietoja sähköisestä ilmoittamisesta on osoitteessa vero.fi/asioiverkossa. Jos yritys maksaa lopettamispäivän jälkeen satunnaisesti palkkoja, yrityksen on annettava kausiveroilmoitus ja huolehdittava ennakonpidätysten ja työnantajasuoritusten maksamisesta. Käytä maksaessasi asiakaskohtaista viitenumeroa. Ilmoita maksetut palkat myös vuosi-ilmoituksella. 13

14 Yritys lopettaa merityötuloa maksavana työnantajana Jos yritys on merityötuloa maksava laivanisäntä, ilmoita merityötulon maksamisen päättymisestä erillisellä selvityksellä. Anna selvitys tämän ilmoituksen liitteenä. Jos yritys maksaa edelleen muita palkkoja, toiminta säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana jatkuu ennallaan. Ennakkoperintärekisterin muutos TAI lopettaminen Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin Jos yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita toiminnan alkupäivä. Merkitse aloituspäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan tuleva alkupäivä. Tieto ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä on julkinen ja se näkyy YTJ-tietopalvelussa (ytj.fi). Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä yritys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Kun yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden kirjanpitovelvollisuuden muut verotukseen liittyvät velvollisuudet. Yritys lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä Yritys poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos yrityksen toiminta on kokonaan päättynyt. Yritys voidaan poistaa ennakkoperintärekisteristä myös silloin, kun yrityksen toimiala on muuttunut, eikä uusi toimiala edellytä ennakkoperintärekisteriin kuulumista. Vakuutusmaksuverovelvollisuuden muutos TAI lopettaminen Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi Suomessa toimivan vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) on suoritettava vakuutusmaksusta veroa silloin, kun maksu perustuu vakuutussopimukseen ja vakuutettuna on Suomessa oleva omaisuus tai sellainen muu etuus, joka on Suomessa tai liittyy Suomessa harjoitettuun toimintaan. Vakuutuksenottajan on maksettava vakuutusmaksuveroa silloin, kun hän maksaa vakuutusmaksun ulkomailla toimivalle vakuutuksenantajalle. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei ilmoittauduta lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta. Jos yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi, merkitse rasti tähän ruutuun ja ilmoita alkupäivä. Yritys lopettaa vakuutusmaksuverovelvollisena Jos yrityksen vakuutusmaksuverovelvollisuus loppuu, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita päivämäärä, mistä alkaen yritys poistetaan vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteristä. REKISTERISELOSTE Rekisterinpitäjän on henkilötietolain mukaan huolehdittava siitä, että rekisterissä oleva voi saada tietyt henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot. Rekisteriselosteissa on tiedot mm. siitä, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja luovutetaan. Lisäksi niissä kerrotaan tietojen saantiin ja tietojen korjaamiseen liittyvistä oikeuksista. Rekisteriselosteet ovat osoitteessa ytj.fi, Patentti- ja rekisterihallituksessa sekä Verohallinnossa. Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto ovat yhdessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän rekisterinpitäjiä. Lisäksi kumpikin viranomainen pitää omia rekistereitään. Ennakkoverot Yritys voi hakea muutosta ennakkoveroihin lomakkeella Yhteisön ennakkoveron hakemus tai muutos. Lomakkeen saa osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Ennakoihin voi hakea muutosta, jos viimeksi päättyneen tilikauden ennakko on liian suuri tai kuluvan tilikauden ennakko on liian suuri tai liian pieni. Ennakko voidaan poistaa myös kokonaan, jos veroa ei tule maksettavaksi lainkaan. Hakemukseen on liitettävä viimeisin tuloslaskelmaraportti kirjanpitojärjestelmästä jäljennös välitilinpäätöksestä tai vastaava selvitys yhtiön taloudellisesta tilasta. 14

15 15

16 LISÄTIETOJA Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja seuraavista paikoista: Patentti- ja rekisterihallitus Verohallinto Ahvenanmaan valtionvirasto YTJ JULKAISU 4 16

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y6 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 4 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 3 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Y5 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä

Y5 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä Y5 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO TÄYTTÖOHJE: MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Y5 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y6 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Y6 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Y6 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustiedot 4 Yritys-

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji Saate. Lähettäjä: Tiina Helminen. Veropaja Oy Bulevardi 10 A 00120 Helsinki, Vastaanottaja: PRH Kaupparekisteri Päivämäärä:5.11.2013 Sivuja: saate + X sivua Aihe: : UV-Technologies Oy (2187443-6) Toimitamme

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 4 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustamis- vai

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Avoimen yhtiön perustamispaketti

Avoimen yhtiön perustamispaketti Avoimen yhtiön perustamispaketti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: yhtiösopimus,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteristeri: kiirehtimispyyntö / rekisteriajankohtaaa

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittaa muutoksesta tai lopettamisesta

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 3 TOIMINIMI ELINKEINONHARJOITTAJA Toiminimi Oikeudellinen muoto elinkeinonharjoittajan kotimaan kielellä Valtio, jonka

Lisätiedot

PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISSOPIMUKSEN / SÄÄNTÖJEN ALLEKIRJOITUS- TAI VAHVISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ (ks. yritysmuodon mukainen ohje)

PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISSOPIMUKSEN / SÄÄNTÖJEN ALLEKIRJOITUS- TAI VAHVISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ (ks. yritysmuodon mukainen ohje) Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Asumisoikeusyhdistys / asukashallintoalue / eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä / muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa oleva toimipaikka / hypoteekkiyhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Sisällysluettelo Ilmoita yhdellä lomakkeella tiedot PRH:lle ja Verohallinnolle... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen nimi... 4 Yritys

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteri: kiirehtimispyyntö

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiön perustamispaketti

Kommandiittiyhtiön perustamispaketti Kommandiittiyhtiön perustamispaketti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti kommandiittiyhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteriin merkitseminen... 4 Kotipaikka... 5 Muut mahdolliset

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittautuu tai ilmoittaa muutoksen

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö 1 TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoman määrä Osakkeiden lukumäärä Osakkeen nimellisarvo

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketista löytyvät kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus, yhtiöjärjestys, perustamisilmoituslomake

Lisätiedot

OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI

OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti osuuskunnille sisältää kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osuuskunta. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osuuskunta. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. TOIMINIMI Y-TUNNUS Täyttäkää vain muuttuneet tai uudet tiedot. Älkää liittäkö ilmoitukseen tyhjiä sivuja. SÄÄNTÖJEN MUUTOS Sääntöjen muutospäivämäärä.. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet)

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketista löytyvät kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus, yhtiöjärjestys, perustamisilmoituslomake

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä. Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013

Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä. Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013 Valinnaiset ja vakiolauseet asiakaskirjeissä Mia Leinonen Verohallinto 7.6.2013 Taustaa Asiakasrekisteröintisovellus (ASI) merkitään uudet asiakkaat Verohallinnon rekistereihin arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys YHTIÖN / YHDISTYKSEN TOIMINIMI PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ YHTIÖ- / YHDISTYSJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ POHJARAHASTO Pohjarahaston määrä Pohjarahaston enimmäismäärä Pohjarahastosta

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot