Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy"

Transkriptio

1 Vihreät IT-hankinnat IT2008-päivät yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy 1

2 Vihreät IT-hankinnat Miksi vihreitä julkisia hankintoja? Mitä ovat vihreät julkiset hankinnat? Ympäristöasioiden huomioiminen hankintojen eri vaiheissa Esimerkkejä ympäristöasioiden huomioimisesta IT ja kestävä kehitys 2

3 Miksi vihreitä julkisia hankintoja? Julkiset hankinnat vastaavat 16% koko EU:n bruttokansantuotteesta Suomi: 22 miljardia euroa vuodessa, 15% bruttokansantuotteesta Luovat markkinoita ympäristöystävällisemmille tuotteille ja palveluille Julkiset hankinnat toimivat esimerkkiasemassa Esim. yliopistoilla 42% kaikista valtionhallinnon tietokoneista (> kpl) Hiilidioksidipäästöt EU 14% koko maailman CO2 päästöistä n miljoonaa tonnia Suomi: 68 USA: 5773 Kiina: 3788 (kasvaa 26%:iin koko maailman päästöistä vuoteen 2030) Lähde: World Resources Institute, EU Green Public Procurement 3

4 EU tason toimenpiteitä Tavoite: CO2 päästöjen vähentäminen julkisissa hankinnoissa ja julkisessa kulutuksessa Kestävät hankinnat Green Public Procurement ohjelma Energy Star asetus Energiapalveludirektiivi Edellyttää julkisen sektorin näyttävän esimerkkiä Ottaa käyttöön yhden tai useampia energiatehokkuutta parantavia toimia Energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset ajoneuvot 4

5 EU tason toimenpiteitä Hankintadirektiivi (2004/18/EY) ja laki julkisista hankinnoista (348/2007): 2. Julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen 5

6 Mitä ovat vihreät julkiset hankinnat? Procedure where environmental considerations are taken into account within the procurement process. (European Commission GPP Training Toolkit) Euroopan komissio ohjeistaa julkista sektoria ottamaan ympäristöasiat huomioon hankinnoissa GPP:n kautta julkiset sektori voi tehostaa hankintatointaan ja saada aikaan ympäristöhyötyjä suurien hankintavolyymien vuoksi Suuntaamalla ostovoima ympäristöystävällisempiin tuotteisiin ja palveluihin voidaan saavuttaa merkittäviä suoria ympäristöhyötyjä auttaa ohjaamaan markkinoita ympäristöystävällisempien tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen olla esimerkkinä yksityiselle sektorille ja kuluttajille 6

7 Ympäristöasioiden huomioiminen hankintojen eri vaiheissa Tarveharkinta ja hankinnan kohteen määrittely Tarjouspyynnön laadinta Tarjousaika Tarjousten käsittely ja hankintapäätös Sopimusaika ja seuranta Kokemusten huomioiminen Tarveharkinta Tarvitaanko uusi tuote tai palvelu? Voidaanko vanha tuote kunnostaa? Hankinnan kohteen määrittely Ympäristönäkökulmat mukana määrittelyissä alusta alkaen Ekovaihtoehtojen pohdinta 7

8 Ympäristöasioiden huomioiminen hankintojen eri vaiheissa Tarveharkinta ja hankinnan kohteen määrittely Tarjouspyynnön laadinta Tarjousaika Tarjousten käsittely ja hankintapäätös Sopimusaika ja seuranta Kokemusten huomioiminen Tarjouspyynnön laatiminen Olennaisimmat ympäristönäkökohdat kirjattu tarjouspyynnön oikeisiin kohtiin Kelpoisuusehdot (=vähimmäisvaatimukset toimittajalle) Tekniset eritelmät (=vähimmäisvaatimukset tuotteelle/palvelulle) Vertailuperusteet (=pisteytykseen vaikuttavat tekijät) Sopimusehdot Vertailuperusteissa ympäristöasioille merkittävä painoarvo (>10%) 8

9 Ympäristöasioiden huomioiminen hankintojen eri vaiheissa Tarveharkinta ja hankinnan kohteen määrittely Tarjouspyynnön laadinta Tarjousaika Tarjousten käsittely ja hankintapäätös Sopimusaika ja seuranta Kokemusten huomioiminen Sopimusaika ja seuranta Mikä toimi hyvin, mikä toimi huonosti Mitkä tuotteiden ominaisuudet ovat hyviä, mitkä aiheuttavat tyytymättömyyttä, mitä pitäisi kehittää? Asiat kirjataan ja hyödynnetään hyvinä käytäntöinä 9

10 Ympäristöasioiden huomioiminen hankintojen eri vaiheissa Hankintalaki tekee ympäristöasioiden huomioimisen kuitenkin haastavaksi Ei voida vaatia tietty standardia, vaan on vaadittava standardin vaatimusten täyttyminen Tuloksena saattaa olla läjä paperia, josta hankintayksikön mahdoton tulkita työntyykö standardi Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimus voi olla ristiriidassa vaadittavien ympäristönäkökulmien kanssa Esim. kotimainen valmiste vs. valmistettu jossain muussa (EU) maassa 10

11 Esimerkkejä ympäristöasioiden huomioimisesta Vähimmäisvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset) tarjoajalle Tarjoajan on oltava ISO standardoitu ympäristöohjelma Vaatimus EI täytä hankintalain vaatimuksia ISO voi koskea eri tarjoajilla eri valmistusprosessin vaiheita -> Tarjoukset eivät vertailukelpoisia Kelpoisuusvaatimukset EI pisteytettäviä Tarjoajalla on oltava ISO tai se on suljettava pois tarjouskilpailusta tai vastaava lisättävä Tarjoaja voi todistaa muullakin tavalla ympäristöseikkojen huomioimisen -> laatikollinen paperia, josta mahdoton tulkita toteutuuko vaatimus 11

12 Esimerkkejä ympäristöasioiden huomioimisesta Parempi muotoilu (ei täysin ongelmaton tämäkään): Tarjoajan xx prosessin on täytettävä ISO standardin vaatimukset. Tarjoaja voi todistaa vaatimuksen täyttymisen selvityksillä a, b, c, jne. 12

13 Esimerkkejä ympäristöasioiden huomioimisesta Toimisto- ja atk-tarvikkeet Ympäristömerkin kriteerit täyttävät toimistopaperit ja painetut kirjekuoret Uusiokasetteja Myrkyttömiä värikasetteja Tarjoajilta vaadittiin selvitys ympäristönhoitotoimenpiteistä jotka siirrettiin lopulliseen sopimukseen Tarjoajilta vaadittiin pakkausten hyötykäyttö siirrettiin lopulliseen sopimukseen 13

14 Esimerkkejä ympäristöasioiden huomioimisesta Tulostimet ja monitoimilaitteet Kaikkien laitteiden tulee täyttää Energy Star energiatehokkuusvaatimukset EU asettama pakollinen vaatimus keväästä 2008 lähtien kaikille keskusvaltion hallintoon hankinttaville tietokoneille, näytöille, tulostimille, monitoimilaitteille ja kopiokoneille Laitteissa olevat paristot eivät saa sisältää kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai niiden yhdisteitä, lukuun ottamatta epäpuhtauksia, joita ei voida teknisesti välttää. Kyseisten epäpuhtauksien pitoisuudet eivät saa ylittää EU-direktiivien 91/157/EEC ja 98/101/EEC raja-arvoja Laitteiden pakkausmateriaalit toimitettava kierrätettäväksi Vertailuperusteissa ympäristöasioihin liittyvät painoarvot yhteensä 28,75% Elinkaaren aikaiset käyttökustannukset Laitteiden kierrätys ja tietoturvallinen tuhoaminen Veloitukseton vanhojen laitteiden vastaanotto ja kierrätys. Tietoturvallisesta tuhoamisesta saa periä maksun mutta pakko tarjota 14

15 Ei yhdellä tietokoneella maailmaa paranneta? 15

16 Yliopistojen tietokoneiden energiankulutus Työasemat kpl Energian kulutus vuodessa 14,2 miljoonaa KwH / vuosi 12,8 miljoonaa euroa vuodessa! Kannettavat kpl Energian kulutus vuodessa KwH / vuosi euroa / vuosi Carbon footprint? Yhden 14 näytöllä varustetun kannettavan tietokoneen ympäristökuormitus 14,2 m3 vettä 53 kg raakaöljyä 107 kg rautamalmia 141 kg hiilidioksidia Lähde: 16

17 Hanselin puitejärjestelyt Kaikissa puitejärjestelyissä huomioitu jo valmiiksi a) lakien ja asetusten vaatimukset b) asetetaan yleensä näitä tiukemmat vaatimukset Hankintayksikön tekee kuitenkin lopullisen tuotevalinnan puitejärjestelyn sisällä ja vaikuttaa omilla valinnoillaan eniten ympäristöasioihin 17

18 IT ja kestävä kehitys IT-käyttäjillä meillä jokaisella on monia mahdollisuuksia mutta toimimmeko kuitenkaan oikein? Laitteiden elinkaarenhallinta ja kierrätys Montako vanhaa matkapuhelinta löytyy laatikostasi? Turha tulostaminen Tulostatko kaksipuoleisia? Onko pöydälläsi henkilökohtainen tulostin? Käyttöperiaatteet Sammutatko koneesi ja näytön? Taloautomatiikka Jäivätkö valot päälle? Matkustamisen korvaaminen Onko tämä tilaisuus nähtävissä nettilähetyksenä? Olisitko seurannut lähetystä? 18

19 Kiitos! yksikön päällikkö, ICT

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus 20.1.2004 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA?...2 1.1 Yleiset perustelut...2 1.2 Tampereen

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista?

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Motiva, Kestävien hankintojen vuosiseminaari Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Kansainvälisen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

hanki it reilusti suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin

hanki it reilusti suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin hanki it reilusti suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin Hank IT reilusti Suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin Julkaisijat: Procure IT fair. Campaign for Sustainable Procurement of Computers

Lisätiedot

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat on vapaaehtoinen menettely. Tässä asiakirjassa esitetään

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Rakennustöihin kuuluvat osatekijät

Rakennustöihin kuuluvat osatekijät Rakentaminen Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (GPP), tuotekohtaiset ohjeet 1. Soveltamisala Näissä tuotekohtaisissa ohjeissa on suosituksia, jotka koskevat rakennustöiden hankintoja sekä niihin

Lisätiedot

Reiluja hankintoja. Opas eettisiin julkisiin hankintoihin

Reiluja hankintoja. Opas eettisiin julkisiin hankintoihin Reiluja hankintoja Opas eettisiin julkisiin hankintoihin Sisällysluettelo Esipuhe 3 Miksi ostaa Reilun kaupan tuotteita? 4 Reilu kauppa takaa kehitysmaiden viljelijöiden toimeentulon 4 Kuluttajien kiinnostus

Lisätiedot

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014

Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014 Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014 Uudenmaan ELY-keskus Hanna Aho, Satu Pääkkönen ja Anu Hynninen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Sisällys

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa?

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Hankintalain perusta Tarjouspyyntö ja siihen vaikuttaminen Tarjousten käsittely Hankintapäätös ja hankintasopimus

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Julkiset hankinnat Kuopiossa

Julkiset hankinnat Kuopiossa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Julkiset hankinnat Kuopiossa Antti Kurvinen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2011 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011. Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy

LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011. Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011 Tapio Lahtinen, PTCServices Oy PTCServices Oy Yrityksemme on perustettu vuonna 2004 Päätoimialamme on julkiset hankinnat ja sopimusoikeus

Lisätiedot

Hankintojen ympäristöystävällisyydellä on merkitystä! Hyviä esimerkkejä Pohjoismaista

Hankintojen ympäristöystävällisyydellä on merkitystä! Hyviä esimerkkejä Pohjoismaista Hankintojen ympäristöystävällisyydellä on merkitystä! Hyviä esimerkkejä Pohjoismaista NORDISK MILJØMÆRKNING Sisällysluettelo Hankintojen ympäristöystävällisyydellä on merkitystä!...3 Mitä ympäristöä säästävillä

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 510/2015 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================================== PIETARSAAREN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot