Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008"

Transkriptio

1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus Ympäristökatselmus 2008, sivu 1

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YMPÄRISTÖASIA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Ympäristödiplomitoimikunta ja ympäristövastaavat Sisäisen ympäristökatselmuksen päivittäminen Ympäristöohjelman 2003 toteutuma Henkilöstön ympäristökoulutus Ulkoinen tiedotus seurakuntayhtymän ympäristötyöstä TOIMINTA JA TALOUS Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus Ympäristöasia seurakuntayhtymän vuosikertomuksessa Rakentaminen ja maankäyttö Ekologinen rakentaminen ja investoinnit Maankäyttösuunnitelma Hankinnat Eettinen sijoittaminen Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian osuus budjetista Ympäristömerkityt tuotteet Ympäristöindikaattorit YMPÄRISTÖKASVATUS Ympäristökasvatussuunnitelma Luomakunnan sunnuntai ja muu jumalanpalveluselämä Ympäristökasvatus lapsityössä Ympäristökasvatus nuorisotyössä Ympäristökasvatus muissa työmuodoissa Ympäristötapahtumat Yhteistyö eri tahojen kanssa JÄTEHUOLTO Jätehuoltoselvitys Jätehuoltosuunnitelmat Ongelmajätteet ja se-romu Jätteitä vähentävät toimet SIIVOUS Leirikeskusten siivoussuunnitelmat Kankaiset käsipyyhkeet Koulutus KIINTEISTÖNHOITO Lämmitys Energian ja veden kulutuksen seuranta Energiakatselmukset Energiavastuuhenkilö Uusiutuvan energian käyttö Energiankulutuksen vähentäminen Ympäristökatselmus 2008, sivu 2

3 8.7 Jätevedet haja-asutusalueilla Muuta KEITTIÖT JA RUOKAHUOLTO Jätehuolto ja jätteiden vähentäminen Kertakäyttöastiat Keittiöiden energiankäyttö Reilu kauppa, luomu ja paikalliset tuotteet leirikeskuksissa Reilun kaupan tuotteet seurakunnissa ja muissa yksiköissä TOIMISTOTYÖ Sähköisiä toimintoja lisätty Tietokoneet ja muut toimistolaitteet Monistamo Painotuotteet Taukotilat HAUTAUSMAAT JA MUUT VIHERALUEET Historia ja kulttuuriarvot Hoito-ohjeet ja koulutus Hautausmaiden ja viheralueiden jätehuolto Jätepisteet Kompostointi Hautakynttiläjäte Hylättyjen hautakivien hyötykäyttö Jätemäärät Perennat ja kesäkukat Lannoitus Rikkakasvien, kasvitautien ja tuhohyönteisten torjunta Vesi Kastelu Salaojat Pohjavesialueilla sijaitsevat hautausmaat Hallitun hoitamattomuuden alueet Työkoneet ja polttoaineet Krematorio Krematorion ympäristölupa Ympäristöluvat puutarhajätteen kompostoinnille ja polttonesteiden jakelulle Öljyvuodot huoltokeskuksessa 2005 ja Liukkauden torjunta Linnut ja muut eläimet LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Heinänokan leirikeskus Heinänokan partiovenesatama Jätehuolto Kunstenniemen leirikeskus Jätehuolto Biojätteen kompostointi Kuivakäymälät Sinapin kurssikeskus Jätehuolto...46 Ympäristökatselmus 2008, sivu 3

4 12.4 Houtskarin leirialue Kuivakäymälät Jätevesien käsittely leirikeskuksissa Leirialueiden luontoarvot ja luontopolut Eläimet METSÄNHOITO Metsälain ja luonnonsuojelulain määrittelemät arvokkaat ja suojeltavat kohteet Metsien hoito Maanotto LIIKENNE Seurakuntayhtymän autot Henkilöauto, linja-auto, juna Lämpöpaikat ja parkkihallit Polkupyörä Lentokone, ruotsinlaiva Sisäinen liikenne Retki- ja leirikuljetukset Liikuntaesteisten huomioiminen...53 LIITE Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristötyön seuranta 2007 Ympäristökatselmus 2008, sivu 4

5 1 JOHDANTO Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus 2008 on laadittu Kirkon ympäristödiplomin uusimista varten. Kirkkohallituksen seurakuntayhtymälle myöntämän ympäristödiplomin voimassaoloaika päättyi vuoden 2007 lopussa. Ympäristödiplomin uusintahaku oli tarkoitus toteuttaa jo loppuvuodesta Hakua jouduttiin siirtämään vuodella, koska kaikkia ympäristödiplomin uusimisen ehtona olevia minimikriteerejä ei ollut mahdollista saada kuntoon riittävän ajoissa. Osa minimikriteereistä on yhä työn alla, mutta saataneen valmiiksi syksyllä Katselmuksessa on selvitetty seurakuntayhtymän ympäristötyön nykytila ja ympäristöohjelman 2003 tavoitteiden toteutuma. Vuoden 2009 alusta seurakuntayhtymään liittyvä Piikkiön seurakunta ei vielä ole mukana tässä tarkastelussa. 2 YMPÄRISTÖASIA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on käytössä kirkon ympäristöjärjestelmä, ympäristödiplomi. Seurakuntayhtymän vuonna 2002 hyväksytyssä strategiassa yhtenä keskeisenä arvona on luomakunnan eheys. Uusi strategia on työn alla ja tavoitteena on saada siihen ympäristöasia esille entistä selkeämmin. Seurakuntayhtymällä on vuonna 2003 hyväksytty ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä ympäristöpolitiikka: 1. Seurakuntayhtymän toiminnan perustana on kristillinen usko Jumalaan Luojana ja pelastajana. Tähän uskoon kuuluu luomakunnan ymmärtäminen Jumalan tekona ja ihmisen vastuullisen toiminnan alueena. Seurakuntayhtymä organisaationa ja jokainen sen työntekijä on sitoutunut luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. 2. Ympäristökysymysten huomioonottaminen on jokaisen paikallisseurakunnan ja kunkin osaston johdon vastuulla. Ympäristökysymykset otetaan huomioon suunnittelussa, taloudessa ja toiminnassa osana normaalia päätöksentekoa. Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii koordinoinnista ja seurannasta ja voi asettaa tähän toimikuntia ja työryhmiä. 3. Ympäristökuormituksen minimoimiseen ja luonnonvarojen säästämiseen pyritään hankintojen, kulutuksen, jätehuollon sekä omaisuuden hoidon ja sijoittamisen yhteydessä. 4. Julistus- ja kasvatustyössä herätetään seurakuntalaisten vastuuta luomakunnasta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Korostetaan, että luomakunnan huomioon ottava elämäntapa nousee kristillisestä uskosta eikä ole rasite vaan normaali ja oikea lähtökohta. 5. Koko henkilökunnalle annetaan suunnitelmallisesti koulutusta ympäristötietoisuuteen. 3 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Ympäristökatselmus 2008, sivu 5

6 Seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmää ei ole koskaan kuvattu riittävän tarkasti, mistä johtuen se ei toimi toivotulla tavalla. Toimivan ympäristöjärjestelmän luominen on yksi lähitulevaisuuden tehtävä. Myös eri yksiköiden ympäristövastaavien toimintaa auttaisi, jos heille olisi määritelty selkeät tehtävänkuvaukset. Ympäristöasiaan sitoutumisessakin on parantamisen varaa. Ympäristöpolitiikan edellyttämälle tasolle on vielä matkaa. Ympäristöohjelman 2003 tavoitteista on jäänyt toteutumatta huomattava osa, osin sitoutumattomuuden vuoksi, mutta toki muitakin syitä löytyy. Resurssointi ympäristötavoitteiden toteutumiseen on ollut riittämätöntä ja usein ei edes ole tietoa mihin ympäristöohjelmassa on sitouduttu. Uudet työntekijät saavat tiedon ympäristöjärjestelmästä kaksi kertaa vuodessa järjestettävästä tulokaskoulutuksesta. Tieto ympäristöjärjestelmästä olisi hyvä lisätä myös tulokasoppaaseen. 3.1 Ympäristödiplomitoimikunta ja ympäristövastaavat Yhteinen kirkkoneuvosto asetti ympäristödiplomitoimikunnan Toimikunta sai tehtäväksi seurata ympäristöohjelman toteutumista, seurata seurakuntayhtymän ympäristöasioista antamaa tiedotusta, järjestää ympäristövastaaville ja koko henkilökunnalle ympäristöasioihin liittyvää koulutusta sekä valmistella kirkon ympäristödiplomin uusimista vuonna Toimikunnan toimiaika päättyy ympäristödiplomin myöntämiseen. Toimikunnan puheenjohtajana toimii ekonomi Leena Winter ja sihteerinä hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi. Toimikunnan muut jäsenet ovat diplomikirjeenvaihtaja Ann-Sofi Hurme, isännöitsijä Ossi Jauhiainen ( saakka isännöitsijä Raimo Läntinen), seurakuntapastori Lasse Mustonen, erityisammattimies Hannu Repo ja tiedottaja Minna Vesanto (sijaisena vt. tiedottaja Eeva Henttu ). Toimikunta on kokoontunut vuonna 2004 neljä, vuonna 2005 samoin neljä, vuonna 2006 kolme ja vuonna 2007 seitsemän kertaa. Seurakuntayhtymän ympäristövastaavana toimii hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi. Lisäksi jokaiseen yhdeksään seurakuntaan ja kuuteen eri yksikköön on nimetty ympäristövastaavat. Tehtäväkohtaisten ympäristövastaavien nimeämisestä on keskusteltu keväällä Tarve omasta ympäristövastaavasta on noussut esiin ainakin toimistotyön ja lapsityön osalta. On myös syytä harkita tulisiko nyt yhden ympäristövastaavan vastuulla olevat jätehuolto, siivoustyö ja energianseuranta jakaa useammalle henkilölle. Turun ruotsalainen seurakunta perusti jo vuonna 2003 luottamushenkilöistä koostuvan ympäristötyöryhmän. Muissakin seurakunnissa voisi harkita joko vastaavaa tai muutaman työntekijän muodostaman ympäristötiimin kokoamista. Yhden työntekijän mahdollisuudet viedä ympäristöasiaa eteenpäin omassa työyhteisössään ovat selvästi vähäisemmät kuin tähän tehtävään sitoutuneen ryhmän. Ympäristövastaavien ensimmäinen yhteinen palaveri pidettiin syksyllä 2003 olleen ulkoisen auditoinnin jälkeen. Todettiin, että ympäristövastaavat tarvitsevat jatkossa opastusta ympäristöohjelman toteuttamisessa ja kehittämisessä. Yhtymän järjestämästä ympäristökoulutuksesta on kerrottu luvussa 3.4. Henkilöstön ympäristökoulutus. Kaikille ympäristövastaaville ja ympäristödiplomitoimikunnan jäsenille on hankittu kesällä 2005 uusittu Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2005 ja Jokamiehen oikeudet -vihkonen. Vuoden 2006 alussa ympäristödiplomitoimikunta laati yhteiselle kirkkoneuvostolle väliraportin ympäristöohjelman toteutumisesta. Raportissa oli toimintaseloste ja lista tiedossa olleista vakavista puutteista. Puutelistaan oli kirjattu hankintaohje, jätehuoltosuunnitelma, Heinänokan ja Houtskarin alueiden luontotyyppikartoitukset sekä ympäristökasvatussuunnitelma. Ympäristökatselmus 2008, sivu 6

7 Vuosittaisia raportteja ympäristöohjelman 2003 toteutumisesta tai vuosittaisia koosteita seurakuntayhtymässä tehdyistä ympäristöteoista ei ole laadittu. Vuosittain tehtävät raportit helpottaisivat ympäristötyön ja ennen kaikkea ympäristöohjelman toteutumisen seurantaa. Ympäristöjärjestelmän toimivuuden takaavat käytänteet myös raportoinnin osalta tulisi laittaa kuntoon. Ympäristökatselmus 2008, sivu 7

8 3.2 Sisäisen ympäristökatselmuksen päivittäminen Sisäisen ympäristökatselmuksen päivittäminen aloitettiin keväällä Parin kuukautta kestäneen työn aikana selvisi, ettei uusintahaku tule onnistumaan vielä syksyllä Monet diplomin perustasoon kuuluvat asiat olivat vielä tuolloin toteutumatta, eikä aika riittäisi niiden kuntoonlaittoon. Sisäisen ympäristökatselmuksen teko aloitettiin uudelleen huhtikuussa Katselmuksen tiedot on kerännyt FM Marja-Liisa Leinonen haastatteluin, tutustumiskäynnein ja kirjallisiin dokumentteihin tutustumalla. Seurakuntien ja muiden yksiköiden ympäristövastaavat ovat laatineet keväällä 2007 lyhyet yhteenvedot yksikkönsä ympäristötyöstä ajalta 2004 kevät Ihan kaikista yksiköistä yhteenvetoa ei saatu. Palautetut yhteenvedot on koottu liitteeksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristötyön seuranta Todellisuudessa on varmasti tehty paljon enemmän kuin mitä näistä koosteista ilmenee. Oman seurakunnan tai yksikön ympäristötyön kokoaminen monen vuoden ajalta muistinvaraisesti ei ole helppoa. Tulevaisuudessa ympäristötyö kannattaa koota vähintään vuosittain. Sisäinen ympäristökatselmus on raportti, jonka avulla ulkoinen auditoija saa kuvan yhtymän ympäristöasioiden hoidosta ennen auditointikäyntiä. Auditointikäynnin aikana auditoija arvio toimitaanko seurakuntayhtymässä kuten katselmusraportissa on kerrottu. Sisäisen katselmuksen teolla on myös toinen tarkoitus. Sen avulla pyritään löytämään kohteita, joissa on vielä parantamisen varaa. Katselmus toimii uuden ympäristöohjelman laatimisen apuna. 3.3 Ympäristöohjelman 2003 toteutuma Ympäristöohjelman 2003 ensisijaisena tavoitteena oli saavuttaa Kirkon ympäristödiplomin minimitaso. Tähän ei ole vielä kaikin osin päästy. Osa ympäristödiplomin minimikriteereistä, jotka eivät olleet kunnossa diplomia ensi kertaa haettaessa, eivät ole kunnossa vieläkään. Ympäristöohjelmaan 2003 kirjatuista minimikriteereistä on joko osin tai kokonaan toteutumatta seuraavat: henkilöstön ympäristökoulutus / toteutunut osin kirjalliset hankintaohjeet, joissa on otettu huomioon ympäristönäkökulma / työn alla Luomakunnan sunnuntain vietto / ei vielä vakiintunut kaikissa seurakunnissa ongelmajätteiden asianmukainen hoito / vielä pientä korjattavaa jätehuoltosuunnitelmat ja jätehuollon kuntoonlaitto / työn alla siivousaineiden selvitys / työn alla kiinteistöjen energiakatselmukset / työn alla, osa tehty energian ja veden kulutuksen seuranta / pientä tarkistettavaa hautausmaan ympäristönhoito-ohje / valmis vain yhdellä alueella luonnonsuojelulain mukaan suojeltavien luontotyyppien kartoitus / työn alla Ympäristödiplomia ensi kertaa haettaessa sen voi saada, vaikka kaikki diplomin saannille asetetut minimikriteerit eivät täyttyisi. Riittää, että ne on päätetty toteuttaa ja että niiden toteuttaminen on aikataulutettu ja vastuutettu ympäristöohjelmaan diplomin voimassaolovuosille. Minimikriteereihin kuuluvat asiat tulee saada kuntoon ennen diplomin uusintahakuun kuuluvaa ulkoista auditointia. Energiakatselmusten osalta on riittänyt, että katselmustoiminta on alkanut, vaikka sitä ei vielä olisi ehditty toteuttaa kaikissa kiinteistöissä. Ympäristökatselmus 2008, sivu 8

9 Ympäristöohjelman 2003 tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan tarkemmin kunkin asian käsittelyn yhteydessä. Ympäristöasian eteen on tehty töitä ja ympäristön hyväksi on saatu aikaan konkreettisestikin nähtäviä tuloksia. Diplomin uusimisen kannalta on kuitenkin ratkaisevaa ovatko perusasiat kunnossa. Vuoden 2006 alusta diplomin vaatimuksia tiukennettiin ympäristökasvatuksen osalta. Uutena vaatimuksena vuoden 2006 alusta tuli ympäristökasvatussuunnitelman laatiminen. Tulevaisuudessa ympäristöohjelman toteutumista tulee seurata tarkemmin kuin on tähän mennessä seurattu sekä tukea aktiivisesti sen toteutumista kaikilla hallinnon tasoilla. 3.4 Henkilöstön ympäristökoulutus Keväällä 2004 toteutettiin kysely, jolla kartoitettiin työntekijöiden toiveita ympäristöaiheisesta koulutuksesta. Eniten haluttiin koulutusta Reilun kaupan tuotteista ja lähiruuasta (6), toiseksi eniten kierrätyksestä ja lajittelusta (5), ympäristökasvatuksesta lapsille (4) ja ongelmajätteiden tunnistamisesta ja sijoittamisesta (4). Maininnan saivat myös vedensäästö (1) ja energiansäästö (1). Muita toiveita olivat luontotuntemus, Lappi ja saaristo. Koulutustyöryhmä päätti syyskuussa 2004, että ympäristödiplomitoimikunnan ei tarvitse tuoda suunnittelemaansa koulutusta koulutustyöryhmän hyväksyttäväksi, vaan voi toimikunnalle myönnetyn määrärahan puitteissa järjestää koulutusta itsenäisesti. Tieto koulutuksesta tulee kuitenkin toimittaa koulutustyöryhmän sihteerille, jotta informaatio välittyisi Koulutusnaakan ja intranetin kautta mahdollisimman laajalle piirille. Työympäristötoimikunnan alainen virkistystoimikunta järjestää henkilökunnalle konsertti- ja teatteriretkien lisäksi muun muassa luontoretkiä (esimerkiksi melontaretki). Henkilökunnalle on järjestetty seuraavat ympäristökoulutustilaisuudet: iltapäiväkoulutuksen aiheena oli lähiruoka, luomu ja Reilu kauppa. Kouluttajina olivat LounaFoodin johtaja ja Turun kauppakorkeakoulun innomarketin toimialajohtaja Tuija Helsky, biologi Minna Leka Turun yliopistolla toimivasta luomupiiristä ja opiskelija Leena Anttila Reilun kaupan puolesta ry:stä. Osallistujia oli noin järjestettiin ympäristökasvatuspäivä Heinänokan leirikeskuksessa Löytäjän metsäpolun avajaisten merkeissä. Metsäpolkuidean isä ja hankkeen puuhamies Hannu Repo esitteli polun. Iltapäivä oli tarkoitettu koko henkilökunnalle ja siihen osallistui 70 henkeä ympäristödiplomitoimikunta ja ympäristövastaavat kävivät tutustumassa Lassila & Tikanojan toimintaan ja tiloihin järjestetyn ympäristökoulutusiltapäivän aiheena oli jätehuolto. Koulutuksessa kerrottiin Turun kaupungin jätehuoltomääräyksistä, seurakuntayhtymän jätehuoltosuunnitelmista ja TOK:n jätehuoltosuunnitelmista ja ympäristöjärjestelmästä. Osallistujia oli vajaa järjestettiin ympäristövastaavien iltapäivätapaaminen. Paikalla oli suurin osa yhtymän ympäristövastaavista. Liisa Harjula Varsinais-Suomen Energiatoimistosta kertoi energia-asioista ja kristillinen luonnonsuojelujärjestö A Rocha esitteli toimintaansa ja yhteistyömahdollisuuksia seurakuntayhtymän kanssa järjestetyssä ympäristövastaavien tapaamisessa esiteltiin valmisteilla ollutta ympäristökasvatussuunnitelmaa ja käytiin läpi vielä toteutumattomat ympäristödiplomin minimikriteerit. Ympäristökatselmus 2008, sivu 9

10 Koulutustilaisuuksissa on jaettu mm. Maan ystävien Ilmaston ystävän muistilistaa. Työtehtävien mukaan räätälöityä ympäristökoulutusta on järjestetty lapsityöntekijöille. Luottamushenkilöille suunnattuja koulutus- tai infotilaisuuksia ei ole ollut. Muiden tahojen järjestämään ympäristökoulutukseen on osallistuttu seuraavasti: Lindström Oy:n Turun palvelukeskuksen järjestämään ympäristöpäivään osallistuivat isännöitsijä Raimo Läntinen ja Johanna Lahtinen. Päivän aiheena oli Lindström Oy:n palvelut, uusi jätehuoltolaki sekä jätteiden keräily ja lajittelu. Kirkkohallituksen Porkkalan Räfsössä järjestämille ympäristödiplomin auditoijien ja seurakuntien ympäristövastaavien neuvottelupäiville osallistui kolme ympäristödiplomitoimikunnan jäsentä (Leena Winter, Raimo Läntinen, Hannu Repo). Heinänokan ja Sinapin ruokahuollosta vastaavat henkilöt ovat osallistuneet Turussa pari vuotta sitten järjestettyyn Portaat luomuun esittelytilaisuuteen. Kirkon ympäristöpäiville Helsingissä osallistui kolme ympäristödiplomitoimikunnan jäsentä (Markku Mannerkorpi, Lasse Mustonen, Minna Vesanto). Kirkkohallituksen Porkkalan Räfsössä järjestämille ympäristödiplomin auditoijien ja seurakuntien ympäristövastaavien neuvottelupäiville osallistui ympäristödiplomitoimikunnan jäsen Lasse Mustonen. 3.5 Ulkoinen tiedotus seurakuntayhtymän ympäristötyöstä Seurakuntayhtymän ympäristöasioista on tiedotettu paikallisille tiedotusvälineille. Turun Sanomat on uutisoinut mm. Löytäjän metsäpolun (lokakuu 2004), ympäristödiplomin luovutustilaisuuden (2004) ja sisäisen katselmuksen alkamisen (maaliskuu 2007). Seurakuntayhtymän kotisivuilla on kerrottu kattavasti yhtymän ympäristötyöstä. Sivuilta löytyy mm. yhtymän ympäristöohjelma, laaja ekolinkkilista ja linkkejä ympäristökasvatuksen avuksi. Ympäristöasia ja kansainvälinen vastuu on ollut esillä Kirkko ja me -lehdessä. Lehti ilmestyy 11 kertaa vuodessa, jaetaan Turussa ja Kaarinassa joka talouteen ja on luettavissa netissä. Myös radio-ohjelmissa on pidetty asiaa vahvasti esillä erityisesti kesäajan Maininkeja-ohjelmissa. Tavarantoimittajista ainakin siivousaineiden hankintaliikkeelle on tiedotettu ympäristödiplomista. 4 TOIMINTA JA TALOUS 4.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus Toiminta- ja taloussuunnitelmaan on asetettu ympäristötavoitteita koko ympäristödiplomin voimassaolon ajan ( ). Ensimmäisen kerran ympäristöasia oli esillä toimintasuunnitelmien laadintaohjeissa jo vuotta aiemmin eli vuonna 2003, mutta ei ilmeisesti enää kaikkina seuraavina vuosina. Vuodesta 2006 lähtien toimintasuunnitelman tavoitteet on pitänyt jakaa laatu-, määrä-, talous- tai ympäristötavoitteisiin. Lisäohjeena on, että tavoitteiden tulee olla realistisia ja konkreettisia. Ann-Sofi Hurmeen valtuustoaloitteen johdosta eri työalojen toimintasuunnitelmissa on esitettävä vähintään yksi ym- Ympäristökatselmus 2008, sivu 10

11 päristötavoite vuodesta 2007 lähtien. Ympäristötavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tavanomaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. Vuosiraportit ovat luettavissa virallisessa tasekirjassa. Vuonna 2004 ympäristötavoite oli viidellä yksiköllä. (Tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu tämän raportin ko. aihetta käsittelevissä luvuissa): - Hallintoviraston talous- ja henkilöstöhallinto: Tuetaan ympäristöohjelman toteuttamista ja ympäristösertifikaatin saamista. - Katariinanseurakunta: Toteutetaan ympäristöohjelmaa yhtymän tavoitteiden mukaan. - Tiedotustoiminta: Pyritään vähentämään paperin käyttöä toimiston tulostus- ja monistustoiminnassa, suunnitellaan Kirkon Naakan sähköistä jakelua. - Kiinteistötoimisto: Kiinteistöjen jätehuoltosuunnitelmien laatiminen ja energiakatselmusten aloittaminen. - Hautaustoimi: Henkilöstön sitouttaminen ympäristöohjelmaan, perennahoidon kehittäminen ja jätehuollon kehittäminen (ongelmajätteiden keskitetty keräys ongelmajätekonttiin). Vuonna 2005 ympäristötavoite oli seuraavilla yksiköillä: - Katariinanseurakunta: Ympäristöohjelman toteuttamisessa noudatetaan yhtymän tavoitteita. - Kaarinan seurakunta: Papinholman ranta-alueen kunnostamisen myötä lisätään kaarinalaisten tietoisuutta ympäristön ja luonnonsuojelun merkityksestä. Tavoite toteutui hyvin. Avoimet kesäpäivät Papinholmassa joka keskiviikko kokosivat useita kymmeniä kaarinalaisia lähelle luontoa. Ranta-alueen kunnostuksen keskeneräisyys on jonkin verran haitannut toimintaa. - Kiinteistötoimisto: Kiinteistöjen jätehuoltosuunnitelmien laatiminen. - Hallintoviraston talous- ja henkilöstöhallinto: Tuetaan ympäristöohjelman toteuttamista. - Kasvatusasiainkeskus raportoi ympäristötavoitteensa toteutumista seuraavasti: Luontoarvoja pidettiin yllä mm. koululaisille keväällä järjestettyjen luontoviikkojen välityksellä. Leirikeskusten uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet pyrittiin toteuttamaan luontoa mahdollisimman hyvin suojelevalla tavalla. - Yhteinen lähetystyö: Yhteistyö lisääntyy lähetystyön vastuunkantajien kesken. Vuodelle 2006 ympäristötavoitteen olivat asettaneet keskusrekisteri, työympäristötoimikunta, Mikaelinseurakunta, Katariinanseurakunta, Maarian seurakunta, Turun ruotsalainen seurakunta, Henrikinseurakunta, Paattisten seurakunta, Kaarinan seurakunta, tiedotustoimisto, koulutus, perheasian neuvottelukunta, työohjaus ja sielunhoitokoulutus, retriittitoiminta, kasvatusasian keskus, yhteinen lähetystyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimisto. Vuosille 2007 ja 2008 lähes jokainen yksikkö on asettanut omat ympäristötavoitteensa. Yhtymätason tavoite vuonna 2007 oli ympäristödiplomin uusiminen. Tavoitteet ovat useimmiten melko konkreettisia, jolloin niiden toteutumisen seuranta ja raportointi on helppoa. Osa tavoitteista on yleisluonteisia, malliin toimitaan ympäristöystävällisesti Ympäristöasia seurakuntayhtymän vuosikertomuksessa Vuosina ympäristöasia on ollut esillä yksiköiden vuosiraporteista koostetussa yhtymän vuosikertomuksessa seuraavasti: Vuoden 2003 vuosikertomuksessa kerrotaan ympäristödiplomin valmistelutyöstä (s. 17), hautaustoimen kolmen ympäristötavoitteen toteutumisesta (s. 36) ja hallintoviraston tavoitteesta tukea ympäristödiplomin saamista ja ympäristöohjelman toteuttamista (s. 33). Vuoden 2004 vuosikertomuksessa on artikkeli Heinänokkaan rakennetusta Löytäjän metsäpolusta (s. 17) ja yhteenveto ympäristödiplomitoimikunnan työstä (s. 39). Vuoden 2005 kertomuksessa on artikkeli hautausmaiden kestävästä kehityksestä (s. 29). Ympäristökatselmus 2008, sivu 11

12 Vuosina vuosikertomukset on tehty eri periaatteella. Vuonna 2006 kertomus on koottu työntekijöiden haastatteluista ja 2007 vapaaehtoisten haastatteluista. Vuonna 2006 ympäristöteema on esillä luontoelämysten ja 2007 kansainvälisen vastuun kautta. 4.2 Rakentaminen ja maankäyttö Vuosien suurimmat rakennusprojektit ovat olleet Sinapin leirikeskuksen uusi majoitusrakennus, ruotsalainen seurakuntatalo Aurelia, Kunstenniemen leirikirkko, Poikluoman seurakuntatalo ja Aurakadun vanhan koulun saneeraus nuorisokeskukseksi. Yhtymä on ollut mukana myös Pyhän Henrikin ekumeenisen taidekappelin rakennuttamisessa. Tulevia rakennuskohteita ovat Henrikinkirkon ja Hirvensalon kirkon laajennukset. Yhtymä on tiiviisti mukana rakentamiseen liittyvän suunnittelun eri vaiheissa ja tuo siihen tiukan virkamiesohjauksen. Vuonna 2005 saatiin päätökseen kahden kulttuurillisesti arvokkaan kohteen, Sinapin vanhan päärakennuksen ja Katariinan pappilan, korjaus. Sinapin vanhan päärakennuksen muutostöille haettiin Museoviraston hyväksyntä. Katariinan pappila saneerattiin Turun maakuntamuseon ohjeiden mukaan kokoontumis- ja juhlatilaksi. Saneeraus käsitti rakennuksen sisä- ja ulkopuolen. Vesikatto uusittiin, ulkolaudoitusta uusittiin ja koko ulkomaalaus uusittiin alkuperäiseen värisävyyn. Vuosina kunnostettiin myös Katariinan pappilan pihapiirin rakennukset, eli entinen suntion asuinrakennus, tallirakennus ja vaja. Seurakuntayhtymän kulttuuriarvoista huolehtii yhtymän osa-aikainen intendentti. Rakennustyömaille on tehty erilliset ympäristösuunnitelmat osana projektien laadunvarmistussuunnitelmaa. Tavoitteita määriteltäessä on kiinnitetty erityistä huomiota työmaiden energiankulutukseen, syntyvän jätteen määrään ja käsittelyyn, työmaa-alueen järjestämiseen, käytettäviin koneisiin ja laitteisiin sekä kuljetusten järjestämiseen. Suunnitelmien noudattamista on valvottu päivittäin ja tavoitteiden saavuttamista on arvioitu katselmuksin. Leirikeskusten uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet on pyritty toteuttamaan luontoa mahdollisimman hyvin suojelevalla tavalla. Perinteiset kulttuurimaisemat, kuten pappiloiden pihapiirit, vanhat hautausmaa-alueet ja Aurajoen rantamaisemat, pyritään säilyttämään. Kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut kirkon on suojeltu lakisääteisesti ja lisäksi Martinkirkko Museoviraston erillispäätöksellä. Muita suojelukohteita ovat Maarian ja Katariina pappilat, Simolan talo (nykyisin Nummen seurakuntatalo) pihapiireineen sekä Sinapin vanha päärakennus. Rakennuksia ympäröivät pihapiirit on pyritty pitämään alkuperäisessä mallissa Ekologinen rakentaminen ja investoinnit Ekologisella rakentamisella tarkoitetaan tavanomaisia rakennusnormeja pidemmälle menevien ympäristötavoitteiden asettamista. Virallisia kriteerejä sille ei ole olemassa. Koerakennuskohteita sen sijaan on paljon. Usein niissä on keskitytty tiettyyn ekorakentamisen piirteeseen, esimerkiksi tavoiteltu matalaenergiataloa tai hyödynnetty aurinkoenergiatekniikkaa. Seurakuntayhtymässä ei ole ollut mitään tämän tyyppistä rakentamista eikä asia ole noussut keskusteluihin. Vanhoja rakennuksia purettaessa niistä on otettu talteen hirret, kivet, kaakeliuunit ja tiilikatteet. Valmius joidenkin vanhojen rakennusosien käyttöön on olemassa, jos tällainen korjauskohde tulee vastaan. Tämäkin on ekologista rakentamista. Katariinan pappilan kunnostus tehtiin kunnioittaen vanhaa ja käyttäen osin jopa perinteisiä rakennusmateriaaleja ja rakennusmetodeja. Myrkyttömien tai perinteisten maalien ja muiden pintamateriaalien käyttö kuuluvat ekologiseen rakentamiseen. Ympäristökatselmus 2008, sivu 12

13 Kiinteistötoimiston puutyöhuoneella korjataan käytössä olevia kalusteita ja valmistetaan uusia. Leirikeskuksissa kaadetuista puista sahataan kenttäsahalla puutavaraa omaan käyttöön Maankäyttösuunnitelma Vuonna 2003 hyväksyttyyn maankäyttösuunnitelmaan on liitetty ympäristölauseke, jonka mukaan seurakuntayhtymä järjestää maa-alueidensa käytön ja rakentamisen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Ympäristödiplomitoimikunta kävi lokakuussa 2006 tutustumassa seurakuntayhtymän Satavassa ja Kakskerrassa omistamien alueiden kaavaehdotuksiin. Vielä tuolloin toimikunnalla ei ollut yhtymässä lausunnonanto-oikeutta kaavoitusasioissa. Keväällä 2007 kiinteistöjohtaja Kosola lupasi, että tulevaisuudessa ympäristödiplomitoimikunta saa antaa lausuntoja vireillä olevista hankkeista jo varhaisessa vaiheessa. Lausuntojen kautta toimikunnalla on hyvä mahdollisuus nostaa esiin eri hankkeisiin liittyviä ympäristönäkökohtia. Viralliseen lausuntokierrokseen toimikuntaa ei ole kuitenkaan otettu. Uudenmaantie 45:stä purettujen kasvihuoneiden maaperästä tuskin enää löytyy jäämiä vanhoista kasvinsuojeluaineista tai lämmitysöljystä. Alueen aiemmasta käytöstä on silti syytä olla tietoinen. 4.3 Hankinnat Ympäristöohjelman 2003 mukaan hankintaohje oli tarkoitus saada valmiiksi vuonna Vuonna 2005 hankintaohjeen teko päätettiin siirtää valmisteilla olleen hankintalain voimaantulon jälkeiseen aikaan. Lain valmistumista saatiin odottaa oletettua kauemmin. Uusi hankintalaki astui voimaan kesäkuussa Hankintaohjeen laatiminen annettiin lisätehtäväksi vuonna 2005 asetetulle ohjesääntötoimikunnalle. Työ alkoi toukokuussa 2007 ja se pyritään saamaan valmiiksi syksyllä Hankintaohjeesta olisi hyvä pyytää lausunto ympäristödiplomitoimikunnalta. Ympäristöystävällisiin hankintoihin ohjaava hankintaohje kuuluu ympäristödiplomin perusvaatimuksiin ja tulee siksi saada kuntoon ennen diplomin uusimista. Mitään yleistä suositusta hankkia ympäristöystävällisiä tuotteita tai kehotusta selvittää hankinnan ympäristövaikutuksia ei ole toistaiseksi annettu. Suurimpien hankkijoiden eli hautaus- ja kiinteistötoimen tarjouspyynnöissä ympäristöasia on ollut mukana jo useamman vuoden. Tarjouspyyntöön on listattu hankintapäätökseen vaikuttavat asiat tärkeysjärjestyksessä. Tärkeimpänä tekijänä on hinta, seuraavaksi tuotteelta vaadittavat tietyt ominaisuudet ja viimeisenä ympäristöasiat. Usein jo tuotteen ominaisuuksille asetetuissa vaatimuksissa on ollut mukana ympäristöominaisuuksia. Autohankinnoissa tällaisia ovat esimerkiksi polttoaineen kulutus ja huoltojen toimivuus. Ympäristöasia on ollut esillä tehtäessä päätöksiä rakennusurakoista, mutta ei vielä siinä vaiheessa, kun on valittu rakennusten suunnittelijoita. Ympäristön kannalta on ratkaisevan tärkeää miten hyvin jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon rakentamisesta ja rakennuksen käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Ympäristöohjelmaan 2003 on kirjattu, että suunnittelijoilta edellytetään kykyä arvioida rakentamisen ja rakennuksen käytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Ympäristökatselmus 2008, sivu 13

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 18.12.2012 1 Sisältö 1. JOHDANTO... 8 2. YHTEENVETO YMPÄRISTÖDIPLOMIN NYKYTILASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ... 8 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 0 SISÄLTÖ 1. IHMINEN JA LUOMAKUNTA... 5 2. LUKIJALLE... 6 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 6 3.1. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä...

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

Ympäristöohjelma 2012-2015

Ympäristöohjelma 2012-2015 Ympäristöohjelma 2012-2015 Auditoijat: Riitta Kukkohovi-Colpaert Seppo Pietilä Kansikuva: Tuomo Ylinärä, heinäkuu 2011. Näkymä: Parasniemestä Alatornion kirkolle. Lampaat: Omistaja Esa Eskola Tornion seurakunta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1. Kirkon ympäristödiplomi 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi? 1.2. Mitä se on? 2. Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristödiplomi 3. Ympäristödiplomin

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hyväksytty kirkkoneuvostossa 18.4.2012 Sisällysluettelo 1. Johdon sitoutuminen... 1 2. Ympäristöohjelman tavoitteet... 1

Lisätiedot

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014 Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirkon ympäristödiplomi 2 2. 3. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin tavoitteet ja 2 ympäristöohjelman laadintaprosessi 4. Toiminta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA HEINOLAN SEURAKUNTA Eija Leskinen (toim.)2009 Ympäristötyöryhmä (päivitt.) 2013 YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TEOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 2. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN

Lisätiedot

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 15. 10. 2009 AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin 15.10.2009.

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2008 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 2 Riihimäen kaupunki 2009 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sisältö 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6

Sisältö 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 2. AVAINLUVUT JA RAPORTOITAVA KOKONAISUUS 4 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA JA JOHTAMINEN 6 4. HALLINTOKUNTIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTA 9 Asukasosallistuminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot