Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008"

Transkriptio

1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus Ympäristökatselmus 2008, sivu 1

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YMPÄRISTÖASIA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Ympäristödiplomitoimikunta ja ympäristövastaavat Sisäisen ympäristökatselmuksen päivittäminen Ympäristöohjelman 2003 toteutuma Henkilöstön ympäristökoulutus Ulkoinen tiedotus seurakuntayhtymän ympäristötyöstä TOIMINTA JA TALOUS Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus Ympäristöasia seurakuntayhtymän vuosikertomuksessa Rakentaminen ja maankäyttö Ekologinen rakentaminen ja investoinnit Maankäyttösuunnitelma Hankinnat Eettinen sijoittaminen Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian osuus budjetista Ympäristömerkityt tuotteet Ympäristöindikaattorit YMPÄRISTÖKASVATUS Ympäristökasvatussuunnitelma Luomakunnan sunnuntai ja muu jumalanpalveluselämä Ympäristökasvatus lapsityössä Ympäristökasvatus nuorisotyössä Ympäristökasvatus muissa työmuodoissa Ympäristötapahtumat Yhteistyö eri tahojen kanssa JÄTEHUOLTO Jätehuoltoselvitys Jätehuoltosuunnitelmat Ongelmajätteet ja se-romu Jätteitä vähentävät toimet SIIVOUS Leirikeskusten siivoussuunnitelmat Kankaiset käsipyyhkeet Koulutus KIINTEISTÖNHOITO Lämmitys Energian ja veden kulutuksen seuranta Energiakatselmukset Energiavastuuhenkilö Uusiutuvan energian käyttö Energiankulutuksen vähentäminen Ympäristökatselmus 2008, sivu 2

3 8.7 Jätevedet haja-asutusalueilla Muuta KEITTIÖT JA RUOKAHUOLTO Jätehuolto ja jätteiden vähentäminen Kertakäyttöastiat Keittiöiden energiankäyttö Reilu kauppa, luomu ja paikalliset tuotteet leirikeskuksissa Reilun kaupan tuotteet seurakunnissa ja muissa yksiköissä TOIMISTOTYÖ Sähköisiä toimintoja lisätty Tietokoneet ja muut toimistolaitteet Monistamo Painotuotteet Taukotilat HAUTAUSMAAT JA MUUT VIHERALUEET Historia ja kulttuuriarvot Hoito-ohjeet ja koulutus Hautausmaiden ja viheralueiden jätehuolto Jätepisteet Kompostointi Hautakynttiläjäte Hylättyjen hautakivien hyötykäyttö Jätemäärät Perennat ja kesäkukat Lannoitus Rikkakasvien, kasvitautien ja tuhohyönteisten torjunta Vesi Kastelu Salaojat Pohjavesialueilla sijaitsevat hautausmaat Hallitun hoitamattomuuden alueet Työkoneet ja polttoaineet Krematorio Krematorion ympäristölupa Ympäristöluvat puutarhajätteen kompostoinnille ja polttonesteiden jakelulle Öljyvuodot huoltokeskuksessa 2005 ja Liukkauden torjunta Linnut ja muut eläimet LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Heinänokan leirikeskus Heinänokan partiovenesatama Jätehuolto Kunstenniemen leirikeskus Jätehuolto Biojätteen kompostointi Kuivakäymälät Sinapin kurssikeskus Jätehuolto...46 Ympäristökatselmus 2008, sivu 3

4 12.4 Houtskarin leirialue Kuivakäymälät Jätevesien käsittely leirikeskuksissa Leirialueiden luontoarvot ja luontopolut Eläimet METSÄNHOITO Metsälain ja luonnonsuojelulain määrittelemät arvokkaat ja suojeltavat kohteet Metsien hoito Maanotto LIIKENNE Seurakuntayhtymän autot Henkilöauto, linja-auto, juna Lämpöpaikat ja parkkihallit Polkupyörä Lentokone, ruotsinlaiva Sisäinen liikenne Retki- ja leirikuljetukset Liikuntaesteisten huomioiminen...53 LIITE Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristötyön seuranta 2007 Ympäristökatselmus 2008, sivu 4

5 1 JOHDANTO Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus 2008 on laadittu Kirkon ympäristödiplomin uusimista varten. Kirkkohallituksen seurakuntayhtymälle myöntämän ympäristödiplomin voimassaoloaika päättyi vuoden 2007 lopussa. Ympäristödiplomin uusintahaku oli tarkoitus toteuttaa jo loppuvuodesta Hakua jouduttiin siirtämään vuodella, koska kaikkia ympäristödiplomin uusimisen ehtona olevia minimikriteerejä ei ollut mahdollista saada kuntoon riittävän ajoissa. Osa minimikriteereistä on yhä työn alla, mutta saataneen valmiiksi syksyllä Katselmuksessa on selvitetty seurakuntayhtymän ympäristötyön nykytila ja ympäristöohjelman 2003 tavoitteiden toteutuma. Vuoden 2009 alusta seurakuntayhtymään liittyvä Piikkiön seurakunta ei vielä ole mukana tässä tarkastelussa. 2 YMPÄRISTÖASIA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on käytössä kirkon ympäristöjärjestelmä, ympäristödiplomi. Seurakuntayhtymän vuonna 2002 hyväksytyssä strategiassa yhtenä keskeisenä arvona on luomakunnan eheys. Uusi strategia on työn alla ja tavoitteena on saada siihen ympäristöasia esille entistä selkeämmin. Seurakuntayhtymällä on vuonna 2003 hyväksytty ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä ympäristöpolitiikka: 1. Seurakuntayhtymän toiminnan perustana on kristillinen usko Jumalaan Luojana ja pelastajana. Tähän uskoon kuuluu luomakunnan ymmärtäminen Jumalan tekona ja ihmisen vastuullisen toiminnan alueena. Seurakuntayhtymä organisaationa ja jokainen sen työntekijä on sitoutunut luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. 2. Ympäristökysymysten huomioonottaminen on jokaisen paikallisseurakunnan ja kunkin osaston johdon vastuulla. Ympäristökysymykset otetaan huomioon suunnittelussa, taloudessa ja toiminnassa osana normaalia päätöksentekoa. Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii koordinoinnista ja seurannasta ja voi asettaa tähän toimikuntia ja työryhmiä. 3. Ympäristökuormituksen minimoimiseen ja luonnonvarojen säästämiseen pyritään hankintojen, kulutuksen, jätehuollon sekä omaisuuden hoidon ja sijoittamisen yhteydessä. 4. Julistus- ja kasvatustyössä herätetään seurakuntalaisten vastuuta luomakunnasta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Korostetaan, että luomakunnan huomioon ottava elämäntapa nousee kristillisestä uskosta eikä ole rasite vaan normaali ja oikea lähtökohta. 5. Koko henkilökunnalle annetaan suunnitelmallisesti koulutusta ympäristötietoisuuteen. 3 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Ympäristökatselmus 2008, sivu 5

6 Seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmää ei ole koskaan kuvattu riittävän tarkasti, mistä johtuen se ei toimi toivotulla tavalla. Toimivan ympäristöjärjestelmän luominen on yksi lähitulevaisuuden tehtävä. Myös eri yksiköiden ympäristövastaavien toimintaa auttaisi, jos heille olisi määritelty selkeät tehtävänkuvaukset. Ympäristöasiaan sitoutumisessakin on parantamisen varaa. Ympäristöpolitiikan edellyttämälle tasolle on vielä matkaa. Ympäristöohjelman 2003 tavoitteista on jäänyt toteutumatta huomattava osa, osin sitoutumattomuuden vuoksi, mutta toki muitakin syitä löytyy. Resurssointi ympäristötavoitteiden toteutumiseen on ollut riittämätöntä ja usein ei edes ole tietoa mihin ympäristöohjelmassa on sitouduttu. Uudet työntekijät saavat tiedon ympäristöjärjestelmästä kaksi kertaa vuodessa järjestettävästä tulokaskoulutuksesta. Tieto ympäristöjärjestelmästä olisi hyvä lisätä myös tulokasoppaaseen. 3.1 Ympäristödiplomitoimikunta ja ympäristövastaavat Yhteinen kirkkoneuvosto asetti ympäristödiplomitoimikunnan Toimikunta sai tehtäväksi seurata ympäristöohjelman toteutumista, seurata seurakuntayhtymän ympäristöasioista antamaa tiedotusta, järjestää ympäristövastaaville ja koko henkilökunnalle ympäristöasioihin liittyvää koulutusta sekä valmistella kirkon ympäristödiplomin uusimista vuonna Toimikunnan toimiaika päättyy ympäristödiplomin myöntämiseen. Toimikunnan puheenjohtajana toimii ekonomi Leena Winter ja sihteerinä hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi. Toimikunnan muut jäsenet ovat diplomikirjeenvaihtaja Ann-Sofi Hurme, isännöitsijä Ossi Jauhiainen ( saakka isännöitsijä Raimo Läntinen), seurakuntapastori Lasse Mustonen, erityisammattimies Hannu Repo ja tiedottaja Minna Vesanto (sijaisena vt. tiedottaja Eeva Henttu ). Toimikunta on kokoontunut vuonna 2004 neljä, vuonna 2005 samoin neljä, vuonna 2006 kolme ja vuonna 2007 seitsemän kertaa. Seurakuntayhtymän ympäristövastaavana toimii hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi. Lisäksi jokaiseen yhdeksään seurakuntaan ja kuuteen eri yksikköön on nimetty ympäristövastaavat. Tehtäväkohtaisten ympäristövastaavien nimeämisestä on keskusteltu keväällä Tarve omasta ympäristövastaavasta on noussut esiin ainakin toimistotyön ja lapsityön osalta. On myös syytä harkita tulisiko nyt yhden ympäristövastaavan vastuulla olevat jätehuolto, siivoustyö ja energianseuranta jakaa useammalle henkilölle. Turun ruotsalainen seurakunta perusti jo vuonna 2003 luottamushenkilöistä koostuvan ympäristötyöryhmän. Muissakin seurakunnissa voisi harkita joko vastaavaa tai muutaman työntekijän muodostaman ympäristötiimin kokoamista. Yhden työntekijän mahdollisuudet viedä ympäristöasiaa eteenpäin omassa työyhteisössään ovat selvästi vähäisemmät kuin tähän tehtävään sitoutuneen ryhmän. Ympäristövastaavien ensimmäinen yhteinen palaveri pidettiin syksyllä 2003 olleen ulkoisen auditoinnin jälkeen. Todettiin, että ympäristövastaavat tarvitsevat jatkossa opastusta ympäristöohjelman toteuttamisessa ja kehittämisessä. Yhtymän järjestämästä ympäristökoulutuksesta on kerrottu luvussa 3.4. Henkilöstön ympäristökoulutus. Kaikille ympäristövastaaville ja ympäristödiplomitoimikunnan jäsenille on hankittu kesällä 2005 uusittu Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2005 ja Jokamiehen oikeudet -vihkonen. Vuoden 2006 alussa ympäristödiplomitoimikunta laati yhteiselle kirkkoneuvostolle väliraportin ympäristöohjelman toteutumisesta. Raportissa oli toimintaseloste ja lista tiedossa olleista vakavista puutteista. Puutelistaan oli kirjattu hankintaohje, jätehuoltosuunnitelma, Heinänokan ja Houtskarin alueiden luontotyyppikartoitukset sekä ympäristökasvatussuunnitelma. Ympäristökatselmus 2008, sivu 6

7 Vuosittaisia raportteja ympäristöohjelman 2003 toteutumisesta tai vuosittaisia koosteita seurakuntayhtymässä tehdyistä ympäristöteoista ei ole laadittu. Vuosittain tehtävät raportit helpottaisivat ympäristötyön ja ennen kaikkea ympäristöohjelman toteutumisen seurantaa. Ympäristöjärjestelmän toimivuuden takaavat käytänteet myös raportoinnin osalta tulisi laittaa kuntoon. Ympäristökatselmus 2008, sivu 7

8 3.2 Sisäisen ympäristökatselmuksen päivittäminen Sisäisen ympäristökatselmuksen päivittäminen aloitettiin keväällä Parin kuukautta kestäneen työn aikana selvisi, ettei uusintahaku tule onnistumaan vielä syksyllä Monet diplomin perustasoon kuuluvat asiat olivat vielä tuolloin toteutumatta, eikä aika riittäisi niiden kuntoonlaittoon. Sisäisen ympäristökatselmuksen teko aloitettiin uudelleen huhtikuussa Katselmuksen tiedot on kerännyt FM Marja-Liisa Leinonen haastatteluin, tutustumiskäynnein ja kirjallisiin dokumentteihin tutustumalla. Seurakuntien ja muiden yksiköiden ympäristövastaavat ovat laatineet keväällä 2007 lyhyet yhteenvedot yksikkönsä ympäristötyöstä ajalta 2004 kevät Ihan kaikista yksiköistä yhteenvetoa ei saatu. Palautetut yhteenvedot on koottu liitteeksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristötyön seuranta Todellisuudessa on varmasti tehty paljon enemmän kuin mitä näistä koosteista ilmenee. Oman seurakunnan tai yksikön ympäristötyön kokoaminen monen vuoden ajalta muistinvaraisesti ei ole helppoa. Tulevaisuudessa ympäristötyö kannattaa koota vähintään vuosittain. Sisäinen ympäristökatselmus on raportti, jonka avulla ulkoinen auditoija saa kuvan yhtymän ympäristöasioiden hoidosta ennen auditointikäyntiä. Auditointikäynnin aikana auditoija arvio toimitaanko seurakuntayhtymässä kuten katselmusraportissa on kerrottu. Sisäisen katselmuksen teolla on myös toinen tarkoitus. Sen avulla pyritään löytämään kohteita, joissa on vielä parantamisen varaa. Katselmus toimii uuden ympäristöohjelman laatimisen apuna. 3.3 Ympäristöohjelman 2003 toteutuma Ympäristöohjelman 2003 ensisijaisena tavoitteena oli saavuttaa Kirkon ympäristödiplomin minimitaso. Tähän ei ole vielä kaikin osin päästy. Osa ympäristödiplomin minimikriteereistä, jotka eivät olleet kunnossa diplomia ensi kertaa haettaessa, eivät ole kunnossa vieläkään. Ympäristöohjelmaan 2003 kirjatuista minimikriteereistä on joko osin tai kokonaan toteutumatta seuraavat: henkilöstön ympäristökoulutus / toteutunut osin kirjalliset hankintaohjeet, joissa on otettu huomioon ympäristönäkökulma / työn alla Luomakunnan sunnuntain vietto / ei vielä vakiintunut kaikissa seurakunnissa ongelmajätteiden asianmukainen hoito / vielä pientä korjattavaa jätehuoltosuunnitelmat ja jätehuollon kuntoonlaitto / työn alla siivousaineiden selvitys / työn alla kiinteistöjen energiakatselmukset / työn alla, osa tehty energian ja veden kulutuksen seuranta / pientä tarkistettavaa hautausmaan ympäristönhoito-ohje / valmis vain yhdellä alueella luonnonsuojelulain mukaan suojeltavien luontotyyppien kartoitus / työn alla Ympäristödiplomia ensi kertaa haettaessa sen voi saada, vaikka kaikki diplomin saannille asetetut minimikriteerit eivät täyttyisi. Riittää, että ne on päätetty toteuttaa ja että niiden toteuttaminen on aikataulutettu ja vastuutettu ympäristöohjelmaan diplomin voimassaolovuosille. Minimikriteereihin kuuluvat asiat tulee saada kuntoon ennen diplomin uusintahakuun kuuluvaa ulkoista auditointia. Energiakatselmusten osalta on riittänyt, että katselmustoiminta on alkanut, vaikka sitä ei vielä olisi ehditty toteuttaa kaikissa kiinteistöissä. Ympäristökatselmus 2008, sivu 8

9 Ympäristöohjelman 2003 tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan tarkemmin kunkin asian käsittelyn yhteydessä. Ympäristöasian eteen on tehty töitä ja ympäristön hyväksi on saatu aikaan konkreettisestikin nähtäviä tuloksia. Diplomin uusimisen kannalta on kuitenkin ratkaisevaa ovatko perusasiat kunnossa. Vuoden 2006 alusta diplomin vaatimuksia tiukennettiin ympäristökasvatuksen osalta. Uutena vaatimuksena vuoden 2006 alusta tuli ympäristökasvatussuunnitelman laatiminen. Tulevaisuudessa ympäristöohjelman toteutumista tulee seurata tarkemmin kuin on tähän mennessä seurattu sekä tukea aktiivisesti sen toteutumista kaikilla hallinnon tasoilla. 3.4 Henkilöstön ympäristökoulutus Keväällä 2004 toteutettiin kysely, jolla kartoitettiin työntekijöiden toiveita ympäristöaiheisesta koulutuksesta. Eniten haluttiin koulutusta Reilun kaupan tuotteista ja lähiruuasta (6), toiseksi eniten kierrätyksestä ja lajittelusta (5), ympäristökasvatuksesta lapsille (4) ja ongelmajätteiden tunnistamisesta ja sijoittamisesta (4). Maininnan saivat myös vedensäästö (1) ja energiansäästö (1). Muita toiveita olivat luontotuntemus, Lappi ja saaristo. Koulutustyöryhmä päätti syyskuussa 2004, että ympäristödiplomitoimikunnan ei tarvitse tuoda suunnittelemaansa koulutusta koulutustyöryhmän hyväksyttäväksi, vaan voi toimikunnalle myönnetyn määrärahan puitteissa järjestää koulutusta itsenäisesti. Tieto koulutuksesta tulee kuitenkin toimittaa koulutustyöryhmän sihteerille, jotta informaatio välittyisi Koulutusnaakan ja intranetin kautta mahdollisimman laajalle piirille. Työympäristötoimikunnan alainen virkistystoimikunta järjestää henkilökunnalle konsertti- ja teatteriretkien lisäksi muun muassa luontoretkiä (esimerkiksi melontaretki). Henkilökunnalle on järjestetty seuraavat ympäristökoulutustilaisuudet: iltapäiväkoulutuksen aiheena oli lähiruoka, luomu ja Reilu kauppa. Kouluttajina olivat LounaFoodin johtaja ja Turun kauppakorkeakoulun innomarketin toimialajohtaja Tuija Helsky, biologi Minna Leka Turun yliopistolla toimivasta luomupiiristä ja opiskelija Leena Anttila Reilun kaupan puolesta ry:stä. Osallistujia oli noin järjestettiin ympäristökasvatuspäivä Heinänokan leirikeskuksessa Löytäjän metsäpolun avajaisten merkeissä. Metsäpolkuidean isä ja hankkeen puuhamies Hannu Repo esitteli polun. Iltapäivä oli tarkoitettu koko henkilökunnalle ja siihen osallistui 70 henkeä ympäristödiplomitoimikunta ja ympäristövastaavat kävivät tutustumassa Lassila & Tikanojan toimintaan ja tiloihin järjestetyn ympäristökoulutusiltapäivän aiheena oli jätehuolto. Koulutuksessa kerrottiin Turun kaupungin jätehuoltomääräyksistä, seurakuntayhtymän jätehuoltosuunnitelmista ja TOK:n jätehuoltosuunnitelmista ja ympäristöjärjestelmästä. Osallistujia oli vajaa järjestettiin ympäristövastaavien iltapäivätapaaminen. Paikalla oli suurin osa yhtymän ympäristövastaavista. Liisa Harjula Varsinais-Suomen Energiatoimistosta kertoi energia-asioista ja kristillinen luonnonsuojelujärjestö A Rocha esitteli toimintaansa ja yhteistyömahdollisuuksia seurakuntayhtymän kanssa järjestetyssä ympäristövastaavien tapaamisessa esiteltiin valmisteilla ollutta ympäristökasvatussuunnitelmaa ja käytiin läpi vielä toteutumattomat ympäristödiplomin minimikriteerit. Ympäristökatselmus 2008, sivu 9

10 Koulutustilaisuuksissa on jaettu mm. Maan ystävien Ilmaston ystävän muistilistaa. Työtehtävien mukaan räätälöityä ympäristökoulutusta on järjestetty lapsityöntekijöille. Luottamushenkilöille suunnattuja koulutus- tai infotilaisuuksia ei ole ollut. Muiden tahojen järjestämään ympäristökoulutukseen on osallistuttu seuraavasti: Lindström Oy:n Turun palvelukeskuksen järjestämään ympäristöpäivään osallistuivat isännöitsijä Raimo Läntinen ja Johanna Lahtinen. Päivän aiheena oli Lindström Oy:n palvelut, uusi jätehuoltolaki sekä jätteiden keräily ja lajittelu. Kirkkohallituksen Porkkalan Räfsössä järjestämille ympäristödiplomin auditoijien ja seurakuntien ympäristövastaavien neuvottelupäiville osallistui kolme ympäristödiplomitoimikunnan jäsentä (Leena Winter, Raimo Läntinen, Hannu Repo). Heinänokan ja Sinapin ruokahuollosta vastaavat henkilöt ovat osallistuneet Turussa pari vuotta sitten järjestettyyn Portaat luomuun esittelytilaisuuteen. Kirkon ympäristöpäiville Helsingissä osallistui kolme ympäristödiplomitoimikunnan jäsentä (Markku Mannerkorpi, Lasse Mustonen, Minna Vesanto). Kirkkohallituksen Porkkalan Räfsössä järjestämille ympäristödiplomin auditoijien ja seurakuntien ympäristövastaavien neuvottelupäiville osallistui ympäristödiplomitoimikunnan jäsen Lasse Mustonen. 3.5 Ulkoinen tiedotus seurakuntayhtymän ympäristötyöstä Seurakuntayhtymän ympäristöasioista on tiedotettu paikallisille tiedotusvälineille. Turun Sanomat on uutisoinut mm. Löytäjän metsäpolun (lokakuu 2004), ympäristödiplomin luovutustilaisuuden (2004) ja sisäisen katselmuksen alkamisen (maaliskuu 2007). Seurakuntayhtymän kotisivuilla on kerrottu kattavasti yhtymän ympäristötyöstä. Sivuilta löytyy mm. yhtymän ympäristöohjelma, laaja ekolinkkilista ja linkkejä ympäristökasvatuksen avuksi. Ympäristöasia ja kansainvälinen vastuu on ollut esillä Kirkko ja me -lehdessä. Lehti ilmestyy 11 kertaa vuodessa, jaetaan Turussa ja Kaarinassa joka talouteen ja on luettavissa netissä. Myös radio-ohjelmissa on pidetty asiaa vahvasti esillä erityisesti kesäajan Maininkeja-ohjelmissa. Tavarantoimittajista ainakin siivousaineiden hankintaliikkeelle on tiedotettu ympäristödiplomista. 4 TOIMINTA JA TALOUS 4.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus Toiminta- ja taloussuunnitelmaan on asetettu ympäristötavoitteita koko ympäristödiplomin voimassaolon ajan ( ). Ensimmäisen kerran ympäristöasia oli esillä toimintasuunnitelmien laadintaohjeissa jo vuotta aiemmin eli vuonna 2003, mutta ei ilmeisesti enää kaikkina seuraavina vuosina. Vuodesta 2006 lähtien toimintasuunnitelman tavoitteet on pitänyt jakaa laatu-, määrä-, talous- tai ympäristötavoitteisiin. Lisäohjeena on, että tavoitteiden tulee olla realistisia ja konkreettisia. Ann-Sofi Hurmeen valtuustoaloitteen johdosta eri työalojen toimintasuunnitelmissa on esitettävä vähintään yksi ym- Ympäristökatselmus 2008, sivu 10

11 päristötavoite vuodesta 2007 lähtien. Ympäristötavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tavanomaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. Vuosiraportit ovat luettavissa virallisessa tasekirjassa. Vuonna 2004 ympäristötavoite oli viidellä yksiköllä. (Tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu tämän raportin ko. aihetta käsittelevissä luvuissa): - Hallintoviraston talous- ja henkilöstöhallinto: Tuetaan ympäristöohjelman toteuttamista ja ympäristösertifikaatin saamista. - Katariinanseurakunta: Toteutetaan ympäristöohjelmaa yhtymän tavoitteiden mukaan. - Tiedotustoiminta: Pyritään vähentämään paperin käyttöä toimiston tulostus- ja monistustoiminnassa, suunnitellaan Kirkon Naakan sähköistä jakelua. - Kiinteistötoimisto: Kiinteistöjen jätehuoltosuunnitelmien laatiminen ja energiakatselmusten aloittaminen. - Hautaustoimi: Henkilöstön sitouttaminen ympäristöohjelmaan, perennahoidon kehittäminen ja jätehuollon kehittäminen (ongelmajätteiden keskitetty keräys ongelmajätekonttiin). Vuonna 2005 ympäristötavoite oli seuraavilla yksiköillä: - Katariinanseurakunta: Ympäristöohjelman toteuttamisessa noudatetaan yhtymän tavoitteita. - Kaarinan seurakunta: Papinholman ranta-alueen kunnostamisen myötä lisätään kaarinalaisten tietoisuutta ympäristön ja luonnonsuojelun merkityksestä. Tavoite toteutui hyvin. Avoimet kesäpäivät Papinholmassa joka keskiviikko kokosivat useita kymmeniä kaarinalaisia lähelle luontoa. Ranta-alueen kunnostuksen keskeneräisyys on jonkin verran haitannut toimintaa. - Kiinteistötoimisto: Kiinteistöjen jätehuoltosuunnitelmien laatiminen. - Hallintoviraston talous- ja henkilöstöhallinto: Tuetaan ympäristöohjelman toteuttamista. - Kasvatusasiainkeskus raportoi ympäristötavoitteensa toteutumista seuraavasti: Luontoarvoja pidettiin yllä mm. koululaisille keväällä järjestettyjen luontoviikkojen välityksellä. Leirikeskusten uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet pyrittiin toteuttamaan luontoa mahdollisimman hyvin suojelevalla tavalla. - Yhteinen lähetystyö: Yhteistyö lisääntyy lähetystyön vastuunkantajien kesken. Vuodelle 2006 ympäristötavoitteen olivat asettaneet keskusrekisteri, työympäristötoimikunta, Mikaelinseurakunta, Katariinanseurakunta, Maarian seurakunta, Turun ruotsalainen seurakunta, Henrikinseurakunta, Paattisten seurakunta, Kaarinan seurakunta, tiedotustoimisto, koulutus, perheasian neuvottelukunta, työohjaus ja sielunhoitokoulutus, retriittitoiminta, kasvatusasian keskus, yhteinen lähetystyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimisto. Vuosille 2007 ja 2008 lähes jokainen yksikkö on asettanut omat ympäristötavoitteensa. Yhtymätason tavoite vuonna 2007 oli ympäristödiplomin uusiminen. Tavoitteet ovat useimmiten melko konkreettisia, jolloin niiden toteutumisen seuranta ja raportointi on helppoa. Osa tavoitteista on yleisluonteisia, malliin toimitaan ympäristöystävällisesti Ympäristöasia seurakuntayhtymän vuosikertomuksessa Vuosina ympäristöasia on ollut esillä yksiköiden vuosiraporteista koostetussa yhtymän vuosikertomuksessa seuraavasti: Vuoden 2003 vuosikertomuksessa kerrotaan ympäristödiplomin valmistelutyöstä (s. 17), hautaustoimen kolmen ympäristötavoitteen toteutumisesta (s. 36) ja hallintoviraston tavoitteesta tukea ympäristödiplomin saamista ja ympäristöohjelman toteuttamista (s. 33). Vuoden 2004 vuosikertomuksessa on artikkeli Heinänokkaan rakennetusta Löytäjän metsäpolusta (s. 17) ja yhteenveto ympäristödiplomitoimikunnan työstä (s. 39). Vuoden 2005 kertomuksessa on artikkeli hautausmaiden kestävästä kehityksestä (s. 29). Ympäristökatselmus 2008, sivu 11

12 Vuosina vuosikertomukset on tehty eri periaatteella. Vuonna 2006 kertomus on koottu työntekijöiden haastatteluista ja 2007 vapaaehtoisten haastatteluista. Vuonna 2006 ympäristöteema on esillä luontoelämysten ja 2007 kansainvälisen vastuun kautta. 4.2 Rakentaminen ja maankäyttö Vuosien suurimmat rakennusprojektit ovat olleet Sinapin leirikeskuksen uusi majoitusrakennus, ruotsalainen seurakuntatalo Aurelia, Kunstenniemen leirikirkko, Poikluoman seurakuntatalo ja Aurakadun vanhan koulun saneeraus nuorisokeskukseksi. Yhtymä on ollut mukana myös Pyhän Henrikin ekumeenisen taidekappelin rakennuttamisessa. Tulevia rakennuskohteita ovat Henrikinkirkon ja Hirvensalon kirkon laajennukset. Yhtymä on tiiviisti mukana rakentamiseen liittyvän suunnittelun eri vaiheissa ja tuo siihen tiukan virkamiesohjauksen. Vuonna 2005 saatiin päätökseen kahden kulttuurillisesti arvokkaan kohteen, Sinapin vanhan päärakennuksen ja Katariinan pappilan, korjaus. Sinapin vanhan päärakennuksen muutostöille haettiin Museoviraston hyväksyntä. Katariinan pappila saneerattiin Turun maakuntamuseon ohjeiden mukaan kokoontumis- ja juhlatilaksi. Saneeraus käsitti rakennuksen sisä- ja ulkopuolen. Vesikatto uusittiin, ulkolaudoitusta uusittiin ja koko ulkomaalaus uusittiin alkuperäiseen värisävyyn. Vuosina kunnostettiin myös Katariinan pappilan pihapiirin rakennukset, eli entinen suntion asuinrakennus, tallirakennus ja vaja. Seurakuntayhtymän kulttuuriarvoista huolehtii yhtymän osa-aikainen intendentti. Rakennustyömaille on tehty erilliset ympäristösuunnitelmat osana projektien laadunvarmistussuunnitelmaa. Tavoitteita määriteltäessä on kiinnitetty erityistä huomiota työmaiden energiankulutukseen, syntyvän jätteen määrään ja käsittelyyn, työmaa-alueen järjestämiseen, käytettäviin koneisiin ja laitteisiin sekä kuljetusten järjestämiseen. Suunnitelmien noudattamista on valvottu päivittäin ja tavoitteiden saavuttamista on arvioitu katselmuksin. Leirikeskusten uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet on pyritty toteuttamaan luontoa mahdollisimman hyvin suojelevalla tavalla. Perinteiset kulttuurimaisemat, kuten pappiloiden pihapiirit, vanhat hautausmaa-alueet ja Aurajoen rantamaisemat, pyritään säilyttämään. Kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut kirkon on suojeltu lakisääteisesti ja lisäksi Martinkirkko Museoviraston erillispäätöksellä. Muita suojelukohteita ovat Maarian ja Katariina pappilat, Simolan talo (nykyisin Nummen seurakuntatalo) pihapiireineen sekä Sinapin vanha päärakennus. Rakennuksia ympäröivät pihapiirit on pyritty pitämään alkuperäisessä mallissa Ekologinen rakentaminen ja investoinnit Ekologisella rakentamisella tarkoitetaan tavanomaisia rakennusnormeja pidemmälle menevien ympäristötavoitteiden asettamista. Virallisia kriteerejä sille ei ole olemassa. Koerakennuskohteita sen sijaan on paljon. Usein niissä on keskitytty tiettyyn ekorakentamisen piirteeseen, esimerkiksi tavoiteltu matalaenergiataloa tai hyödynnetty aurinkoenergiatekniikkaa. Seurakuntayhtymässä ei ole ollut mitään tämän tyyppistä rakentamista eikä asia ole noussut keskusteluihin. Vanhoja rakennuksia purettaessa niistä on otettu talteen hirret, kivet, kaakeliuunit ja tiilikatteet. Valmius joidenkin vanhojen rakennusosien käyttöön on olemassa, jos tällainen korjauskohde tulee vastaan. Tämäkin on ekologista rakentamista. Katariinan pappilan kunnostus tehtiin kunnioittaen vanhaa ja käyttäen osin jopa perinteisiä rakennusmateriaaleja ja rakennusmetodeja. Myrkyttömien tai perinteisten maalien ja muiden pintamateriaalien käyttö kuuluvat ekologiseen rakentamiseen. Ympäristökatselmus 2008, sivu 12

13 Kiinteistötoimiston puutyöhuoneella korjataan käytössä olevia kalusteita ja valmistetaan uusia. Leirikeskuksissa kaadetuista puista sahataan kenttäsahalla puutavaraa omaan käyttöön Maankäyttösuunnitelma Vuonna 2003 hyväksyttyyn maankäyttösuunnitelmaan on liitetty ympäristölauseke, jonka mukaan seurakuntayhtymä järjestää maa-alueidensa käytön ja rakentamisen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Ympäristödiplomitoimikunta kävi lokakuussa 2006 tutustumassa seurakuntayhtymän Satavassa ja Kakskerrassa omistamien alueiden kaavaehdotuksiin. Vielä tuolloin toimikunnalla ei ollut yhtymässä lausunnonanto-oikeutta kaavoitusasioissa. Keväällä 2007 kiinteistöjohtaja Kosola lupasi, että tulevaisuudessa ympäristödiplomitoimikunta saa antaa lausuntoja vireillä olevista hankkeista jo varhaisessa vaiheessa. Lausuntojen kautta toimikunnalla on hyvä mahdollisuus nostaa esiin eri hankkeisiin liittyviä ympäristönäkökohtia. Viralliseen lausuntokierrokseen toimikuntaa ei ole kuitenkaan otettu. Uudenmaantie 45:stä purettujen kasvihuoneiden maaperästä tuskin enää löytyy jäämiä vanhoista kasvinsuojeluaineista tai lämmitysöljystä. Alueen aiemmasta käytöstä on silti syytä olla tietoinen. 4.3 Hankinnat Ympäristöohjelman 2003 mukaan hankintaohje oli tarkoitus saada valmiiksi vuonna Vuonna 2005 hankintaohjeen teko päätettiin siirtää valmisteilla olleen hankintalain voimaantulon jälkeiseen aikaan. Lain valmistumista saatiin odottaa oletettua kauemmin. Uusi hankintalaki astui voimaan kesäkuussa Hankintaohjeen laatiminen annettiin lisätehtäväksi vuonna 2005 asetetulle ohjesääntötoimikunnalle. Työ alkoi toukokuussa 2007 ja se pyritään saamaan valmiiksi syksyllä Hankintaohjeesta olisi hyvä pyytää lausunto ympäristödiplomitoimikunnalta. Ympäristöystävällisiin hankintoihin ohjaava hankintaohje kuuluu ympäristödiplomin perusvaatimuksiin ja tulee siksi saada kuntoon ennen diplomin uusimista. Mitään yleistä suositusta hankkia ympäristöystävällisiä tuotteita tai kehotusta selvittää hankinnan ympäristövaikutuksia ei ole toistaiseksi annettu. Suurimpien hankkijoiden eli hautaus- ja kiinteistötoimen tarjouspyynnöissä ympäristöasia on ollut mukana jo useamman vuoden. Tarjouspyyntöön on listattu hankintapäätökseen vaikuttavat asiat tärkeysjärjestyksessä. Tärkeimpänä tekijänä on hinta, seuraavaksi tuotteelta vaadittavat tietyt ominaisuudet ja viimeisenä ympäristöasiat. Usein jo tuotteen ominaisuuksille asetetuissa vaatimuksissa on ollut mukana ympäristöominaisuuksia. Autohankinnoissa tällaisia ovat esimerkiksi polttoaineen kulutus ja huoltojen toimivuus. Ympäristöasia on ollut esillä tehtäessä päätöksiä rakennusurakoista, mutta ei vielä siinä vaiheessa, kun on valittu rakennusten suunnittelijoita. Ympäristön kannalta on ratkaisevan tärkeää miten hyvin jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon rakentamisesta ja rakennuksen käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Ympäristöohjelmaan 2003 on kirjattu, että suunnittelijoilta edellytetään kykyä arvioida rakentamisen ja rakennuksen käytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Ympäristökatselmus 2008, sivu 13

14 Hautaus- ja kiinteistötoimen lisäksi myös tiedotustoimisto on jo useamman vuoden ajan kiinnittänyt huomiota hankintojensa ympäristöystävällisyyteen. Tilattaessa painotuotteita tiedotustoimiston kautta (esim. toimintakertomukset) on tiedotustoimisto lähes poikkeuksetta pyytänyt tarjousta ympäristömerkitystä paperista. Mahdollisuuksien mukaan on kiinnitetty huomiota myös painoprosessin ympäristöystävällisyyteen. Atk-yksikkö tulee ottamaan mukaan ympäristövaatimuksen kilpailuttaessaan seuraavan kerran atk-laitehankinnat (ilmeisesti vuonna 2009), mikäli tuleva hankintaohje sen mahdollistaa. Paljousalennusten saamiseksi tietyn tuoteryhmän hankinnat on keskitetty jollekin kyseisen alan toimittajalle. Esimerkiksi siivousalan tuotteet hankitaan tällä hetkellä Siisti-Pisteestä ja leirikeskusten ruokatilaukset tehdään Heinon Tukusta. Luomutuotteita ja Reilun kaupan merkkijärjestelmään kuuluvia tuotteita ei aina saada halutulla tavalla, vaikka Heinon Tukku on panostanut ympäristöasioihin ja sillä on ISO14001 ympäristösertifikaatti. 4.4 Eettinen sijoittaminen Kirkkohallitus on huhtikuussa 2007 hyväksynyt Suomen kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeet. Seurakuntayhtymässä on jo aiemmin tehty kirkkovaltuustossa päätös, jonka mukaan seurakuntayhtymä noudattaa sijoitustoiminnassaan soveltuvin osin kirkkohallituksen sijoitustoiminnan eettisiä ohjeita. Ohjeissa on todettu, että yleisen käsityksen mukaan sijoittajien vastuu ulottuu kauemmas kuin pelkästään hyvän tuoton saavuttamiseen. Eettinen sijoittaminen on aiemmin ymmärretty lähinnä sijoituskohteiden karsimiseksi. Sijoittaja on määritellyt yritykset tai toimialat, joita se on halunnut välttää. Sijoitusmaailman jako pahoihin ja hyviin sijoituskohteisiin tai toimialoihin on mahdotonta, eikä se ole tarkoituksenmukaista. Tuoreimman käsityksen mukaan vastuullisessa sijoittamisessa otetaan sijoitusanalyysin mukaan taloudellisten tekijöiden lisäksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä, jotka voivat joko lisätä tai alentaa sijoituskohteiden arvoa. Jokaiseen sijoituspäätökseen ja sijoituskohteeseen liittyy aina myös muita kuin taloudellisia ulottuvuuksia, joilla voi olla tietyllä aikavälillä myös taloudellinen vaikutus. Käyttöön otettu uusi termi on ESG, joka tulee sanoista Environment, Social and Governance issues, vastaavaa suomalaista termiä ei ole käytössä, mutta puhutaan ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotapa-asioista. Kirkkohallitus käyttää ohjeissaan termiä vastuullinen sijoittaminen vanhan eettisen sijoittamisen sijasta. Tällä halutaan painottaa aktiivista ja positiivista sijoitustapaa. Välttämisessä tai negatiivisessa arvottamisessa sijoittaja määrittelee itse yritysjoukon, johon sijoittamista vältetään. Rajoittava kriteeri voi olla esimerkiksi yrityksen toimiala tai yritysten toiminnassa esiintyneet epäselvyydet johon yritysjohto ei ole puuttunut. Kysymys voi olla esim. ihmisoikeuksien rikkomisesta. Kun sijoitusjoukosta rajataan tietty osa sijoituskohteista ulkopuolelle, sijoittajan hajauttamismahdollisuudet pienenevät. Näin muodostetun sijoitussalkun riski on samalla suurempi. Kun puhutaan positiivisesta näkökulmasta tai arvottamisesta, sijoittaja etsii yhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet vastuullisiin liiketoimintatapoihin tai tuottavat vastuullisia tuotteita ja palveluja. Integroidulla sijoitustoiminnalla tarkoitetaan sitä, että sijoittaja liittää ESG-tekijät sijoitustutkimuksiin ja päätöksentekoprosesseihin. Tällöin on tarkoituksena löytää yrityksiä, jotka vastuukysymyksillä pystyvät luomaan pitkäaikaista kilpailukykyä suhteessa kilpailijoihin. Vaikuttamisessa sijoittajat ovat aktiivisia omistajia ja käyttävät omistajaoikeuksiaan. Vaikuttamista käytetään vastuullisemman yritystoiminnan kannustamiseen sekä sijoitustuottojen varmistamiseen. Tehokkain vaikuttamisen muoto voi olla suora keskusteluyhteys sijoittajan ja yritysjohdon välillä. Joissain tapauksissa sijoittaja voi olla aktiivinen omistaja äänestämällä yhtiökokouksissa. Sijoittaja voi Ympäristökatselmus 2008, sivu 14

15 vaikuttaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Vaikuttaminen on usein muiden sijoittajien kanssa yhdessä toimimista. Yhteisvoimin pystytään tehokkaammin vaikuttamaan yrityksiin. Joskus yhteistyön tekevät mahdolliseksi konsultit, joiden laaja yhteysverkosta helpottaa sijoittajien yhteistoimintaa. Seurakuntayhtymä kilpailutti sijoitustoiminnan hoidon vuonna Pääsijoittajaa vaihdettiin ja tämän johdosta käytännössä koko sijoitusvarallisuus myytiin joulukuussa ja annettiin euromääräisenä sijoitusomaisuutena uudelle sijoittajalle. Vuoden vaihteessa sijoitusvarallisuutta oli 104 milj. euroa. Siitä 62 % kuuluu hautainhoitorahastolle, 32 % keskuskirjanpidolle ja 6 % testamenttirahastolle. Uusi sijoitussuunnitelma perustuu rahastojen käytölle. Vanhoista suorista osakeomistuksista luovuttiin ja tämän jälkeen vaikuttaminen kirkkohallituksen tarkoittamassa mielessä voi olla pelkästään välillistä. Uusi sijoitustapa on entistä kustannustehokkaampi ja lisääntyneen hajatuksen myötä sijoitusten riskitaso on pienentynyt. Uusi pääsijoittaja voi suoraan tarjota eettisiä rahastoja osana sijoitustoimintaa. Niiden käyttämisestä ei ole vielä tehty päätöksiä tai annettu toimeksiantoja. Sijoitusten ohjaaminen käytännössä on annettu sijoitustoimikunnalle, joka puolestaan pitää kirkkoneuvoston ajan tasalla sijoitusasioissa. 4.5 Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian osuus budjetista Tapa jakaa 2 % budjetin laadintavuotta edeltävänä vuonna saadusta kirkollisverosta lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan on jatkunut jo vuosia. Vuonna 2007 lähetysjärjestöille (Suomen Lähetysseura, Kansanlähetys, SLEY/SLEF, Kylväjä, Suomen Pipliaseura, Sanansaattajat) ja Kirkon Ulkomaanavulle maksettiin budjettikäsittelyn yhteydessä myönnetyt määrärahat yhteensä euroa. Ko. määrärahat lasketaan budjettikäsittelyä edeltävänä vuonna saadun kirkollisveron mukaan: vuonna 2005 saatiin kirkollisveroa euroa, josta 2 % on euroa. Kirkon Ulkomaanavun osuus oli 30 % ja lähetysjärjestöjen 70 %. Seurakuntayhtymä on lisäksi maksanut äkilliseen tarpeeseen menneitä avustuksia. Esimerkiksi vuonna 2005 maksettiin Kirkon ulkomaanavulle kirkkovaltuuston päätöksillä Aasiaan , Pietarin Pyhän Marian urkuihin ja Pakistaniin euroa. 4.6 Ympäristömerkityt tuotteet Tuotteiden hankinnassa ei yleensä kiinnitetä erityistä huomiota siihen onko tuotteella ympäristömerkki vai ei. Poikkeuksiakin tästä linjasta löytyy. Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrässä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. Vuonna 2003 niitä oli luetteloitu viisitoista. Useimmiten ympäristömerkki löytyy puhdistus- ja pesuaineista, joita ei ole vielä kartoitettu. Toukokuussa 2008 oli käytössä ainakin seuraavat ympäristömerkillä varustetut tuotteet: valkoinen A4 kopiopaperi (monistamo) (Joutsen) kangaskäsipyyhejärjestelmä (lähes kaikissa toimipisteissä) (Joutsen) WC- ja käsipyyhepaperit Katrin ja Saga (Joutsen) Medium 10+ (Pesetti 10+), ammattikäytön koneastianpesuaine (leirikeskukset) (Joutsen) Siisto Sanitop, saniteettitilojen pesu (leirikeskukset) (Joutsen) Kirkko ja Me -seurakuntalehti (Joutsen) Samsung-näytöt (TCO) toimistojen monitoimilaitteet (EnergyStar) Ympäristökatselmus 2008, sivu 15

16 4.7 Ympäristöindikaattorit Seurakuntayhtymällä ei ole toistaiseksi käytössä yhtään ympäristöindikaattoria. Ympäristöjärjestelmän tavoitteena on toimintojen ympäristöhaittojen pieneneminen. Tätä tulisi kyetä seuraamaan vuosittain ja raportoimaan asiasta toimintakertomusten yhteydessä. Kaikkia toiminnasta syntyviä ympäristövaikutuksia ei voi mitata, mutta olisi hyvä, jos seurakuntayhtymä pystyisi asettamaan muutamia tällaisia määrällisiä tavoitteita. Määrällisesti mitattavia ympäristövaikutuksia kutsutaan ympäristöindikaattoreiksi. Indikaattorin tulee kertoa jotain olennaista toiminnan ympäristörasituksesta, olla helposti laskettavissa ja sen tulee toistua vertailukelpoisena joka vuosi. 5 YMPÄRISTÖKASVATUS 5.1 Ympäristökasvatussuunnitelma Ympäristödiplomin minimivaatimuksia on tiukennettu ympäristökasvatuksen osalta vuonna Uutena vaatimuksena on ympäristökasvatussuunnitelman laadinta. Seurakuntayhtymissä se voidaan laatia joko yhtymätasolla tai seurakunnittain. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristökasvatussuunnitelman laadintaa alettiin suunnitella alkuvuodesta Puutteellisten työvoimaresurssien ja työkiireiden vuoksi hankkeen aloitus siirtyi kesään Lasse Mustonen laati suunnitelman luonnoksen ja valmis suunnitelma hyväksyttiin ympäristödiplomitoimikunnassa tammikuussa 2008 ja esiteltiin yhteiselle kirkkoneuvostolle toukokuussa. Kirkkoneuvosto merkitsi suunnitelman tietoonsa saatetuksi ja lähetti sen edelleen seurakuntien ja yhtymän yksiköitten tietoon. Kunkin yksikön tulee huomioida ympäristökasvatussuunnitelma 2008 vuosien talousarvioiden laadinnassa esittämällä kullekin vuodelle yhden konkreettisen ympäristökasvatuksellisen tavoitteen. Suunnitelma tullaan huomioimaan myös seurakuntayhtymän tulevaa strategiaa laadittaessa. Useimmilla seurakunnilla on viime vuosina jo ollutkin jokin ympäristökasvatuksellinen tavoite toimintasuunnitelmissaan. Joissakin seurakunnissa työntekijät on viety kerran vuodessa luontoretkelle (Henrikki, Katariina). 5.2 Luomakunnan sunnuntai ja muu jumalanpalveluselämä Kirkkokäsikirjan mukaisen luomakunnan sunnuntain vietto on vielä sattumanvaraista osassa seurakuntia. Tuomiokirkkoseurakunnassa on vietetty luomakunnan sunnuntaita säännöllisesti jo 1990-luvulta lähtien. Myös Henrikinseurakunnassa sen vietto on vakiintunut. Vuonna 2007 sitä vietettiin Tähkäpuistossa työnimellä ruusumessu ja lisäksi Peltolan siirtolapuutarhassa järjestetään vuosittain kesähartaus. Martinseurakunnassa luomakunnan sunnuntaita on vietetty kaksi kertaa, viimeksi Kakskerran kirkossa kirkkopäivien yhteydessä Jouluviikolla järjestetään perinteinen metsäkirkko Hirvensalon metsäkirkossa. Paattisten seurakunnassa on vuosittain useita säännöllisesti toistuvia luontoaiheisia jumalanpalveluksia. Kylvön- ja sadonsiunausjumalanpalveluksia ovat toteuttamassa mm. Maatalousnaiset ja Maata- Ympäristökatselmus 2008, sivu 16

17 loustuottajat. Luomakunnan sunnuntai nimityksellä järjestetty jumalanpalvelus toteutettiin kesäkuussa Luontopolun laavulla syksyisin järjestettävä metsäkirkko tullaan ehkä jatkossa toteuttamaan luomakunnan sunnuntain tekstein ja virsin. Kaarinan seurakunnalla on jatkuvana käytäntönä järjestää luomakunnan sunnuntain jumalanpalvelus Kuusiston linnanraunioilla. Maarin seurakunta järjestää vuosittain joulun alla lyhtyhartauden Koroisissa ja luomakunnan sunnuntaita on vietetty ainakin vuonna Runosmäessä on järjestetty metsäkirkko. Ruissalossa oleva Mikaelin leirikirkko vihittiin käyttöön kesällä 2005 ja sitä alettiin taas käyttää. Maaalue on vuokrattu Turun kaupungilta leirikirkkokäyttöön 1960-luvulla. Leirikirkko oli käyttämättä useita vuosia ja alue unohtui. Mikaelin seurakuntaneuvoston pyynnöstä alue on nyt palautettu leirikirkkokäyttöön. Alue kuuluu Naturaan, joten siellä on toimittava alueelle annettujen ohjeiden mukaan. Leirikirkkoon on viety penkkejä ja rakennettu puusta kevyt puhujakoroke. Mitään maastoa tuhoavia töitä ei ole tehty. Puita ei ole kaadettu, eikä tietä rakennettu. Ruotsalaisessa seurakunnassa on järjestetty luomakunnan sunnuntain jumalanpalveluksen lisäksi ympäristömessu. 5.3 Ympäristökasvatus lapsityössä Kasvatusasiainkeskuksessa on neljä lapsityötä ohjaavaa työntekijää. Lastenohjaajia on noin 50 ja he toimivat mm. päiväkerhoissa, koululaisten iltapäiväkerhoissa ja perhekerhoissa. Lapsityössä luonto, vuodenajat ja kirkkovuoden pyhät ovat keskeisessä roolissa. Alle kouluikäisten lasten kanssa ympäristöön liittyvä toiminta painottuu lapsen ja luonnon välisen suhteen luomiseen ja hoitoon. Iltapäiväkerhoissa kouluikäisten kanssa mietitään jo enemmän luonnonsuojeluun liittyviä asioita. Tilastoja luonto/ympäristökasvatuksen määrästä ei ole, mutta lapsityönohjaajien tuntuman mukaan ympäristökasvatuksen määrässä ei ole tapahtunut viime vuosina oleellista muutosta. Lapsityön vuosisuunnitelmien laatimisessa käytetään apuna useita kirkollisia lähteitä, joista löytyy tälläkin hetkellä runsaasti ohjeistusta ja vinkkejä ympäristökasvatukseen. Ympäristöteema on mukana kirkon kasvatuksen painopisteaiheessa Jumalan silmissä kaunis tytöt ja pojat. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen Pikkuväki-lehden numerossa 3/2008 on esitetty ympäristö ja luonto teemaan pohjautuva päiväkerhon kausisuunnitelma Ympäristökasvatusohjeistusta löytyy myös kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirjasta 2008 (VAKE). Yksi uusimmista esimerkeistä ympäristökasvatuksessa on Martinseurakunnan lastenohjaajien ideoima Kas kummaa -nukketeatteri, jonka toiminnassa ympäristöasiat ovat olleet mukana alusta asti. Jo rekvisiitan rakentaminen perustuu mahdollisimman paljon kierrätykseen. Uusin satunäytelmä Mitä opit tänään, Pikku-Kala? kertoo luonnonsuojelusta ja toisen auttamisesta. Kasvatusasiankeskuksen materiaalilainaamossa on useita ympäristökasvatusta tukevia kirjoja niin lapsille kuin ohjaajille. Ympäristöohjelman 2003 yhtenä tavoitteena oli kerätä lisää ympäristökasvatusmateriaalia lapsityön käyttöön. Asian toteutumista ei ole tarkistettu. Ympäristökasvatusaiheista lisäkoulutusta lastenohjaajille on järjestetty syksyllä 2003 ja toimintakaudella Viimeksi järjestetty koulutus toteutettiin nimikkeellä "luontokasvatus" ja idealla "luonto kodiksi". Kaikki lastenohjaajat olivat paikalla. Ympäristökatselmus 2008, sivu 17

18 Lastenohjaajien työn ohjaamisessa korostetaan kohtuullista kulutusta ja kierrätystä (mm. lelujen kierrätys, kangaskassit iltapäiväkerhojen välipaloja kerhoon kannettaessa). Askarteluissa ja muussa toiminnassa tarvittava materiaali hankitaan keskitetysti ja valintakriteerinä käytetään tuotteiden lapsiystävällisyyttä. Lapsityö käyttää myös muille tarpeettomaksi tulleita materiaaleja, mutta valikoiden. Päiväkerhoissa lapset syövät omia eväitä ja tuovat omat mukit mukanaan. Iltapäiväkerhoissa käytetään talon astioita ja perheretkillä perheet huolehtivat itse syömisistään. Tarve kertakäyttöastioiden käyttöön on vähäistä. Kertakäyttöastioita käytetään suurissa tapahtumissa ja pienemmissäkin, kun tiskaaja puuttuu. Joissakin perhekerhoissa on järjestetty kirpputoreja. Päiväkerhon sijaintipaikka ratkaisee kuinka paljon pienten lasten kanssa liikutaan luonnossa, leikkikentillä, puistoissa tai lähimetsissä. Jos luonto on lähellä, sinne mennään usein. Iltapäiväkerholaisten kanssa on jo helpompi lähteä kauempanakin sijaitsevaan luontokohteeseen. Kesäkerhojen pitopaikat on valittu niin, että ulkona olo olisi mahdollista. Päivän kestäviä perheretkiä on järjestetty lähiseudun kotieläintiloille, Korkeasaareen, Puuhamaahan ja Kunstenniemen leirikeskukseen. 5.4 Ympäristökasvatus nuorisotyössä Nuorisotyön osa-alueita ovat varhaisnuoriso-, nuoriso- ja erityisnuorisotyö, rippikoulutyö sekä partio. Kasvatusasiainkeskuksessa on kaksi nuorisosihteeriä ja kaksi erityisnuorisotyöntekijää. Nuorisotyöntekijöitä on 27 ja jokaisessa seurakunnassa on lisäksi nuorisopappi. Nuorisotyön toimintamuotoja ovat mm. kerhot, nuortenillat, leirit, Saapastoiminta, isostoiminta ja vierailut kouluissa. Ympäristökasvatus on kiinteä osa nuorisotyön käytännön toimintaa. Haastatteluissa tuli esiin joissakin seurakunnissa oleva leiri- ja retkitarvikkeiden säilytystilojen vähyys, joka hankaloittaa ympäristökasvatustyötä. Säilytystilojen puute rajoittaa myös askarteluun sopivan kierrätysmateriaalin käyttöä. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä ympäristökasvatus toteutuu selvimmin retki- ja leiritoiminnassa. Ympäristöasia on yhä enemmän tietoisesti mukaan leirien ja retkien suunnittelussa. Retkillä noudatetaan periaatetta: mitä viet luontoon, sen tuot sieltä myös pois. Henrikinseurakunnassa toteutettiin ekoteko leiri vuonna Yhteistyötä ympäristökasvatuksessa on tehty koulujen ja kouluviraston sekä Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin kanssa. Jo noin vuodesta 1992 alkaen peruskoulun 5-6 luokkalaisille on järjestetty seikkailuviikko Kunstenniemeen. Yhtä luokkaa varten on varattu aikaa puoli päivää ja viikon aikana tapahtumaan ehtii osallistua noin 500 oppilasta. Rippikoulutyö Ympäristöasioita käsitellään jokaisessa rippikoulussa vähintään yhden oppitunnin verran. Usein ympäristöasiaan on varattu yksi aamu- tai iltapäivä. Joissain rippikouluissa on toteutettu laajempaakin ympäristöaiheista työskentelyä. Harrasterippikouluja on järjestetty maalla, merellä ja ulkomailla. Vuonna 2008 toteutetaan vaellusripari Hetta- Pallas-alueella ja saaristorippikoulu, johon kuuluu telttaleiriosio Houtskarissa. Vaellusrippikouluissa kuin myös muilla vaelluksilla noudatetaan Turvallisesti tunturiin -opasvihkon periaatteita. Ympäristökatselmus 2008, sivu 18

19 Erityisnuorisotyö Seurakuntayhtymän erityisnuorisotyö on järjestänyt yhteistyökumppaneiden kanssa toimintaa Lapissa. Vuosina toteutettiin vaellus Saariselälle ja vuonna 2006 Norjaan. Leirikeskuksissa on järjestetty ammattikoululaisille työhön motivoitumispäiviä. Ohjelmaan on kuulunut oleellisena osana luonnossa liikkumista. Partiotyö Seurakuntayhtymässä toimii 27 partiolippukuntaa. Partiota tuetaan taloudellisesti ja keväällä 2007 yhtymään palkattiin osa-aikainen partioyhdyshenkilö. Meripartiolippukunnat omistavat kuusi partioalusta ja Kunstenniemen Larinkorven mökki on partiolaisten käytössä vuoteen Ympäristökasvatus muissa työmuodoissa Ympäristökasvatusta on toteutettu diakoniatyön kaikissa työmuodoissa. Ympäristöasia on ollut esillä kuurojen ja vammaisten leireillä. Päihdetyön leireillä on mm. huolehdittu ympäristön siisteydestä ja vanhustyö on tehnyt marjaretkiä. Vanhustyössä ympäristöasia tulee luontevasti esille muisteltaessa lapsuutta. Sinkkutoiminnassa on tehty luontoretkiä, pidetty vaihtotoria ja järjestetty kansainvälisen diakonian iltoja. Seurakunnissa ympäristöasia on esillä vastuuviikoilla ja mm. nuukuusviikolla. Seurakunnissa on järjestetty kirpputoreja ja vaatekeräyksiä. Ympäristökasvatus toteutuu myös retriiteissä. Retriiteille olennainen yksinkertaisuus ja luonnonläheisyys vahvistaa osanottajien valmiuksia välttää kerskakulutusta ja luonnonvarojen tuhlausta. Luontoretriittikin on jo järjestetty. Tiedotustoimiston osuus työntekijöiden ja seurakuntalaisten ympäristötietoisuuden lisääjänä on merkittävä. Kirkko ja me -lehdessä on kerran tai kahdesti vuodessa ollut ympäristöön tai kestävään kehitykseen liittyvä sivukokonaisuus tai aukeama ja vuosina Luomakunnan tilanhoitaja -radiosarjaan liittynyt kolumni. Henkilökuntalehdessä on ilmestynyt ekovinkki vuodesta 2001 lähtien ja sisäisessä viestinnässä on muutenkin uutisoitu aktiivisesti ympäristöasioista. Työntekijöitä on ohjattu ympäristöä säästäviin käytäntöihin vuonna 2001 ilmestyneen Ekoaapisen vinkkien avulla. Ekoaapinen on jaettu kaikille työntekijöille ja se löytyy myös netistä. Uudet työntekijät saavat aapisen tulokaskoulutuksen yhteydessä. Syksyllä 2005 Ekoaapisesta otettiin 2. tarkistettu painos ja se on käännetty myös ruotsiksi. Painosta jaettiin kaikille vuonna 2007 valituille luottamushenkilöille. Ympäristöasioiden kotisivua kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Seurakuntayhtymän ympäristösivulta löytyy kattava linkkilista (lähes 30 linkkiä) ympäristöasiaa käsitteleville sivustoille. Ympäristösivulle on myös koottu valikoima osoitteita, joista saa vinkkejä lasten, nuorten ja aikuisten ympäristökasvatukseen. Seurakuntayhtymä on tuottanut ja toimittanut jo vuosia ympäristö- ja oikeudenmukaisuusteemaan liittyviä radio-ohjelmia. Luomakunnan tilanhoitaja -ympäristötietoiskuja kuultiin viikottaisena sarjana Radio Deissä Maininkeja -radio-ohjelmaan valituissa aiheissa on priorisoitu erityisesti kesäaikana ympäristöaiheita. Luomakunnan tilanhoitajan antamia ympäristövinkkejä on luettavissa seurakuntayhtymän kotisivulla. Syksyllä 2004 Heinänokan leirikeskuksessa otettiin käyttöön Löytäjän metsäpolku, jossa yhdistyvät ympäristökasvatus, luonnossa liikkuminen ja kristillinen elämänkatsomus. Polku johdattaa jokaisen sillä kulkijan pohtimaan omaa elintapaa. Polun taulujen aiheet ovat ravinto ja vesi; lämpö; lepo; liikun- Ympäristökatselmus 2008, sivu 19

20 ta; ryhmän jäsenyys ja hyväksyntä; kommunikointi; rakastaminen; kauneus; hiljaisuus; luovuus; kiitos hyvästä ateriasta. Polku on helppokulkuinen ja sen varrella on myös laavu. Polkua ovat käyttäneet kaikki ikäryhmät ja taulujen tekstejä on käytetty alustuksina erilaisissa ryhmissä. Polku on herättänyt kiinnostusta muuallakin Suomessa. Keväällä 2008 Heinänokkaan Richardtsonin talon läheisyyteen on toteutettu ekoleikkipaikka, jonka yhtenä ideana on ohjata lapset löytämään leikeissä tarvittavat materiaalit luonnosta. Käpylehmiä tekemässä on jo käynyt parikymmentä lapsiryhmää. Ympäristöohjelmassa 2003 oleva tavoite kerätä ja kehittää ympäristökasvatusmateriaalia on toteutunut vain osin. Toteutumatta on jäänyt ainakin ympäristökasvatusmateriaalin tuottaminen rippikoulutyöhön osana isoskoulutusta. Kasvatusasiankeskuksen materiaalilainaamoon mahdollisesti hankittu uusi ympäristökasvatusmateriaali on tarkistamatta. Yhtymän käsikirjaston yhteyteen perustettiin vuonan 2004 ympäristöaiheinen kirjasto, jonka kirjavalikoimaa on pyritty kartuttamaan vuosittain. Ympäristöaiheisista lehdistä seurakuntayhtymään on tilattu Suomen Luonto. Lehti tulee hautausmaan huoltokeskukseen ja se kiertää hautausmaan työnjohtajilla lukulistan mukaan. Suunnitelmissa on tilata lisää ympäristökasvatusaiheisia lehtiä. 5.6 Ympäristötapahtumat Helatorstaina 2004 järjestettiin historian ensimmäinen polkupyöräkirkko Turun tuomiokirkolla. Tapahtuma järjestettiin myös vuosina 2005 ja Vuonna 2006 osallistujia oli reilut 100 henkeä. Polkupyöräkirkkoon on kuulunut pyöräilijöiden siunaaminen kesän polkupyöräkauteen ja tuomiokirkon ympäriajoa. Keväällä 2004 työympäristötoimikunta esitti toiveen, että työntekijät osallistuisivat osastoittain Varsinais-Suomen Agendatoimiston vuosittain järjestämään Pyörällä töihin -kilpailuun. Ympäristödiplomitoimikunta tiedotti asiasta kaikille ympäristövastaaville. Osa hautausmaan työntekijöistä otti haasteen vastaan ja on jatkanut tapahtumaan osallistumista seuraavina vuosina. Kilpailuun on osallistunut myös keskusrekisteri vuonna Ympäristödiplomitoimikunta oli päävastuussa ympäristöasioiden näkymisestä Turun Kirkkopäivillä toukokuussa Ohjelmassa oli ympäristökanava, jossa alustivat ekofeministi ja aatehistorioitsija, dosentti FT Maria Suutala, ympäristötieteen lehtori FT Timo Vuorisalo ja seurakuntayhtymän työntekijä Hannu Repo, joka kertoi Heinänokan Löytäjän metsäpolun syntymisestä. Kirkkopäivillä oli mahdollisuus käydä tutustumassa tähän polkuun ja osallistua hautausmaan perennakierroksiin. Ympäristödiplomitoimikunta antoi Kirkkopäivien suunnittelijoille myös vinkkejä siitä, miten ympäristöasia voidaan ottaa huomioon ruokailuissa, jätteiden kierrätyksessä ja liikkumisessa. Ympäristöohjelmassa 2003 olevaa energiansäästöviikkoa ja autotonta päivää ei ole vietetty. 5.7 Yhteistyö eri tahojen kanssa Reilun kaupan puolesta -yhdistys on tuttu kumppani jo monessa seurakunnassa. Myös yhteinen lähetystyö on ollut siihen yhteydessä tarjoten mahdollisuutta esitellä reilua kauppaa myyjäisissä ja kirkkokahveilla. Maarian seurakunnalla oli vuonna 2006 tavoite aluetyön osallistumisesta asukasyhdistysten kevätsiivoustalkoisiin. Tavoitteena oli myös seurakunnan tuen antaminen kaikille toimenpiteille, joilla pyri- Ympäristökatselmus 2008, sivu 20

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 3/2016. Seurakuntaneuvoston kokous ti Noormarkun pappilassa klo

Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 3/2016. Seurakuntaneuvoston kokous ti Noormarkun pappilassa klo Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 3/2016 Seurakuntaneuvoston kokous ti 12.4.2016 Noormarkun pappilassa klo 18.00 19.00 Kari Penttinen Kristiina Huhtanen puheenjohtaja, poissa 31 aikana

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Sivistyslautakunta 103 16.11.2016 KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI SIVLK 16.11.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 5538 654 tai tuija.oberg@porvoo.fi Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Lotta Mattsson, asiantuntija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.5.2010 Tampere Ilmastostrategian seuranta Suurimmassa osassa ilmastostrategioita

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen Kokousaika Keskiviikko 1.9.2010 kello 17.30 Kokouspaikka Kuljun Majakka 1 2 3 4 5 6 7 8 Alkuhartaus (Timo) ja kokouksen avaus (pj) Kuluvan vuoden toiminta työaloillamme - Alkuvuoden toiminnan arviointi

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.8.2010 399 2 Oulu kasvaa kestävästi Sisältö Johdanto... 3 Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen... 4 Oulun kaupungin

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA tiistai 21.6.2016 klo 18.00 19.50 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto 18.9.2014 Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Laatua nuorisotyöhön hankkeessa toteutettiin elo-syyskuun 2014 vaihteessa arviointia ja laatutyötä järjestöissä

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 18. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 18. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT NURMON KOKOUSKUTSU KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Maanantai 26.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 6/2015 Seurakuntaneuvosto 24.9.2015 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2015 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, seurakuntasali 2 Kustaantie

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman. 14.1.2008 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 13.1.2008 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Heikki Niemi, Sari Söderman. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 *****

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 ***** Lokkiposti Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille kevätlukukausi 2017 ***** Uutiskirjeestä lähetetään päiväkoteihin yksi kappale. Laitathan kirjeen näkyvälle paikalle kiitos! Kirje on myös

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2014 Aika Paikka 13.5.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.42, jonka jälkeen alkuhartaus.

12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.42, jonka jälkeen alkuhartaus. Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 2/2016 Seurakuntaneuvoston kokous ti 9.2.2016 Noormarkun pappilassa klo 17.30-18.53 Kari Penttinen Kristiina Huhtanen Pirkko Isosaari Leena Kallionsivu

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2015 1 (6) KOKOUSAIKA 1.9.2015 klo 16 19.05 Pötönkankaan hautausmaalla katselmus ja sen jälkeen kokous KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko

Lisätiedot

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Mitä ekotukitoiminta on? Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2016 klo 18.00 Seurakuntakodilla Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot